MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

Lên tiếng về

Ngày Hội Ngộ Gia Đ́nh Cựu TNCT/VN.

 

 

 

     Bà Khúc Minh Thơ, nguyên Chủ tịch Hội Gia Đ́nh Cựu Tù Nhân Chánh Trị VN mới đây có ư định tổ chức "Ngày Hội Ngộ các gia đ́nh cựu TNCT/VN" vào tháng 10-2008 tới đây tại Dallas & Fort Worth, Texas. Thế nhưng ư định trên đây đă không được sự ủng hộ của Tổng Hội Cựu TNCT và các Hội Đoàn Quân Đội tại địa phương. Một số phần tử tay sai của AI ĐÓ đă tung ra những lời mạ lỵ đả kích nhắm vào những ai không ủng hộ bà Khúc Minh Thơ. Chúng tôi thấy cần phải lên tiếng : 

 

     *Không ai chống lại cái mục đích tốt đẹp của bà Khúc Minh Thơ và những người hỗ trợ bà cho việc tổ chức ngày Hội Ngộ Gia Đ́nh Cựu TNCT/VN nêu trên. 

     *Không ai không có cảm t́nh với cá nhân bà Khúc Minh Thơ về những đóng góp của bà trong quá khứ trong chương tŕnh "H.O" (Humanitarian Operations). 

     Tuy nhiên, có những cái mà dư luận chung các anh chị em TNCT thắc mắc : 

 

     1.- Hội Gia Đ́nh cựu TNCT/VN do bà Khúc Minh Thơ sáng lập đă tự động giải tán từ 10 năm qua. Nay bỗng dưng AI ĐÓ có sáng kiến cho phục hồi trở lại, và được cả một bộ máy tuyên truyền cổ vơ rùm beng vinh danh bà Khúc Minh Thơ như một người đă có công khai sanh ra chương tŕnh H.O. là một điều đáng ngạc nhiên. 

     a)- Việc đưa các cựu TNCT/VN qua tái định cư ở Mỹ là cái POLICY của chánh phủ Hoa Kỳ. Bà Khúc Minh Thơ là người có công đóng góp một phần về mặt tinh thần. 

     Bà Khúc Minh Thơ không phải là MẸ ĐẺ ra chương tŕnh HO. Sự cố t́nh đánh bóng, thổi phồng công lao của bà khiến cho công luận dễ nhạy cảm, cảm thấy có cái ǵ đó có vẻ như bất b́nh thường, rằng AI ĐÓ, hay BÓNG MA nào đó, muốn biến bà KMT trở thành một nữ "Anh Hùng" như kiểu "Anh Hùng" Lư Tống với mục đích không lương thiện nào đó... 

    b)- Dư luận nghĩ rằng AI ĐÓ muốn LỢI DỤNG bà KMT, biến bà thành một CON MỒI để móc túi bà con như tṛ Kháng Chiến CUỘI, Chánh Phủ MA, Anh Hùng BỊP Lư Tống ... 

    c)- Và sau khi thấy Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH cứu giúp các anh em TPB thành công quá lớn, cho nên AI ĐÓ cũng muốn HỐT BẠC bằng tṛ CÁM ƠN ANH cứu giúp các gia đ́nh cựu TNCT/VN ?

 

    Có thể lắm chứ ? 

    Chúng ta đă từng chứng kiến lắm tṛ gây quỹ nhân đạo cứu Mù, cứu Đói, cứu Người Già, cứu Trẻ Mồ Côi, cứu Phụ Nữ Trẻ Em bị bán ra nước ngoài, xây trường học, nhà thờ, chùa... Và nghe nói có cả cứu... CON LAI nữa. Nhưng tất cả cái CÚU đó đều phải qua TRUNG GIAN nhà nước VC. Bởi vậy cán bộ VC và cả chế độ VC càng ngày càng giàu to, sống lâu, sống khoẻ... (Ngoại trừ gây quỹ cứu anh em TPB có danh sách hẳn hoi, và gởi tiền thẳng tới tay các anh em qua các dịch vụ gởi tiền ?)   

     d)- Dư luận chung cũng thắc mắc tại sao Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ Gia Đ́nh cựu TNCT lại không được Tổng Hội Cựu TNCT và các Hội đoàn Quân Đội tại Dallas & Fort Worth, cũng như nhiều Hội đoàn các nơi khác hoan nghinh ỦNG HỘ ?  Tại sao bị tẩy chay ? 

     2.- Về vấn đề định cư các cựu TNCT, như đă nói là cái POLICY của chánh phủ Mỹ : 

     a)- Khi c̣n ở VN, chúng tôi có được bạn bè ở Mỹ cho biết tại lưỡng viện quốc hội HK có 2 "Dự Thảo Luật" nhằm tái định cư các cựu TNCT/VN tại HK. Rồi sau đó không được tin tức ǵ thêm.   

     b)- Cho đến khi đặt chân tới HK tháng 7-1990, chúng tôi cố t́m hiểu thêm mới hay v́ việc chi phí định cư cho 10 ngàn cựu TNCT & gia đ́nh quá tốn kém, cho nên chánh phủ Mỹ bán cái qua Bộ Xă Hội, trợ cấp cho mỗi cựu TNCT và gia đ́nh, 18 tháng Welfare là xong. Đó là biện pháp Hành Chánh. Nếu các cựu TNCT tới Mỹ do một Đạo Luật đàng hoàng th́ anh chị em cựu TNCT chắc chắn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn. 

     c)- Chúng tôi có đọc được một bài báo dài do 2 cây bút là bà Luật sư Dương Mỹ Linh và ông Nguyễn Tú Gàn (không biết có phải là ông Nguyễn Cần không?) đăng trên tờ Ánh Sáng Và Dân Tộc tại Virginia, phê b́nh về chánh sách định cư H.O. rất gay gắt. Sau cùng, bài báo kết luận là chánh phủ Mỹ đă ĐEM CON BỎ CHỢ ! 

     Nhiều anh em ở Texas muốn Góp Gió lên tiếng về Đại Hội Ngày Hội Ngộ Các Gia Đ́nh Cựu TNCT/VN sắp tới. Chúng tôi xin đưa ra vài ư kiến trên đây cho rộng đường dư luận. 

     Đối với những kẻ đang làm tay sai cho AI ĐÓ, cố t́nh mạt sát nhằm bịt miệng những ai đặt vấn đề với bà Khúc Minh Thơ. Tại sao họ lại sợ, nếu việc làm của bà KMT thực sự trong sáng không ẩn khuất mưu đồ ǵ đó ở bên trong ?

 

     GÓP GIÓ 

 

 

     Tái bút : Sau đây, chúng tôi xin đăng nguyên văn thư của Đại Tướng hồi hưu John Wessey gởi cho ông Nguyễn Xuân Huấn, giải thích về "Chương tŕnh HO" để các bạn giữ làm tài liệu.

 

***

 

 

 

JOHN W. VESSEY

 

GENERAL USA (Ret) 

 

June 19, 1997

 

 

 

Mr. Nguyen Xuan Huan

 

President, Association of Former Political Detainees in Minnesota

 

1030 University Avenue

 

St. Paul, MN 55014

 

 

 

Dear Mr. Huan, 

 

Because I am unable to attend jour important meeting on Satuday, June 21, I ask that this letter be read on my behalf to your members and guests. 

It is important to honor all those who served the cause of freedom in Vietnam and Indochina. It is also important to recognize and assist those who suffered under the Communist rule for their prior service to the Republic of Vietnam Political detainees under the Communist regime after 1975 had served their country and their people in the honorable and esteemed tradition of patriotism, putting service to country above self during a long and arduous war. The sacrifices of all who served and fougth in the Vietnam War, Vietnamese, Americans, and other Allies, made a difference for the important human ideals of freedom and personal dignity. The world was changed throught a collective effort. The spread of Communist in Asia was halted by the sacrifices in Vietnam, Laos and Combodia and with the help of other nations of Southeast Asia. All who participated in that effort can be proud of their contributions. 

When President Reagan called me back from millitary retirement in 1987 to be his Presidential Emissary to Hanoi, one of the highest priority tasked be assigned me was to seek the release of our former South Vietnamese comrades who has been detained in the, so-called, reeducation camps. I was authorized to assure the Hanoi government that the United States would accept and welcome those detainees and their families in this country. Because, at the time of the original negotiations, there was no hope of any immediate political resolution between the two nations, all actions taken in furtherance of the agreements reached were termed "humanitarian operations". Concequently, the term "HO" has been used within the Vietnamese-American community to refer to former political detainees who are now resident in the United States. 

To me, the term "HO" is a badge of courage, service and sacrifice, and all those who fall within that context of the term are among the true heroes of our time. 

My very best wishes to all attending your event. 

 

Sincerely yours, 

 

John W. Vessey

 

 

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

 

 

 

JOHN W. VESSEY 

Đại tướng (Hồi hưu) 

 

19 tháng 6, 1997. 

 

Ông Nguyễn Xuân Huấn

 

Chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị tại Minnesota

 

1030 University Avenue

 

ST Paul, MN 55104

 

 

 

Thưa Ông,

 

V́ không thể dự buổi họp quan trọng ngày Thứ Bảy 21 tháng 6, tôi yêu cầu lá thư này được nhân danh tôi đọc cho những hội viên của Ông và Quan Khách. 

Vinh danh cho những người đă phụng sự cho chính nghĩa Tự Do ở VN và Đông Dương là một điều quan trọng. Việc công nhận và trợ giúp những người đă bị chế độ CS ngược đăi v́ đă phục vụ cho VNCH cũng không kém phần quan trọng. Những tù nhân chính trị dưới chế độ CS sau năm 1975 là những người đă từng phục vụ Quê hương và đồng bào với truyền thống yêu nước cao cả và đáng kính, đă v́ nước quên ḿnh trong suốt cuộc chiến tranh lâu dài và ác liệt. Ḷng hy sinh của tất cả những ai đă từng phục vụ và chiến đấu trong chiến tranh VN, người Việt, người Mỹ và những Đồng Minh khác,  đă đem lại một ư nghĩa đặc biệt hơn cho lư tưởng của con người về Tự Do và Nhân Vị. Thế  giới đă thay đổi nhờ một nỗ lực tập thể. Sự bành trướng của CS ở Á châu đă bị ngăn chặn bởi những hy sinh ở VN, Lào và Cam Bốt cùng với sự hỗ trợ của các nước Đông Nam Á. Tất cả những ai đă tham gia vào nỗ lực dó có thể tự hào về những đóng góp của ḿnh. 

Năm 1987, khi đang hồi hưu, tôi được Tổng Thống Reagan cử làm Đặc Phái Viên đi Hànội thương thuyết. Một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu tôi được Tổng thống giao phó là phải t́m cách giải thoát những cựu chiến hữu Nam Việt Nam đang bị giam giữ trong những cái gọi là Trại Cải Tạo. Tôi được quyền bảo đảm với chính phủ Hànội rằng Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận và tiếp đón những người tù cải tạo cùng gia đ́nh sang Mỹ. Trong những cuộc thương thuyết sơ khởi, v́ chúng tôi không có hy vọng hai bên sẽ có ngay những giải pháp chính trị, cho nên tất cả những hành động mở đường cho những thoả ước tương lai đều được mang danh "Chiến Dịch Nhân Đạo" (Humanitaran Operations), gọi tắt là "H.O". Do đó danh từ "HO" được Cộng Đồng Việt-Mỹ xử dụng để nói về những cựu tù nhân chính trị đang sinh sống trên đất Mỹ. 

Riêng đối với tôi, danh từ "HO" là biểu tượng của ḷng dũng cảm, tinh thần phục vụ và ḷng hy sinh, tất cả những ai thuộc diện "H.O" đều là những anh hùng thực sự của thời đại này. 

Tôi xin gởi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả Quư Vị tham dự buổi lễ này.

 

Kính chào Ông.

 

(Kư  tên)

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: