Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

Đại Hội Toàn Quân

 

 

Phùng Ngọc Sa

 

 

Theo thông báo của của cựu tướng Lê Minh Đảo trong “Thư gửi đến Quư tướng lănh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa” (QLVNCH) đề ngày 20 tháng Giêng năm 2003, ngoài ra, nhờ tin tức của ban tổ chức cung cấp mà các cơ quan truyền thông của cộng đồng Người Việt hải ngoại đă rộng răi đăng tải cho biết, một ĐẠI HỘI TOÀN QUÂN của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa hải ngoại gồm các thành phần như Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, Cảnh Sát Quốc Gia và Thế Hệ Hậu Duệ của 2 thành phần này sẽ được tổ chức vào những ngày 26, 27, và 28 tháng 9 năm 2003 tại Hạt Orange, Tiểu Bang California để tiến hành các mục tiêu dưới đây:

1- Kết hợp các lực lượng Quân Đội và Cảnh Sát Quốc gia ở hải ngoại.  

2- Xóa bỏ cho được sự phân hóa chia rẽ đă có từ trước đến nay.  

3- Bảo vệ nếp sống của đồng bào Việt Nam hải ngoại.  

4- Chống lại âm mưu của Cộng Sản nhuộm đỏ cộng đồng Người Việt hải ngoại.

5- Xây dựng một chế độ, Tự Do, Dân Chủ Pháp Trị, Công Bằng và Tiến Bộ cho Việt Nam và muốn đạt mục đích này th́ phải giải thể chế độ CSVN.

 

Là một quân nhân, chúng tôi xin hoan nghênh và triệt để ủng hộ bất cứ một cuộc tập họp nào khả dĩ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đoàn kết để thống nhất ư chí ngơ hầu có đủ lực để tiếp tay giải trừ vấn nạn cộng sản tại quê hương. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất thắc mắc và quan tâm trước các nhiệm vụ mà cựu Tướng Đảo đề ra trong thư gửi đến các Tướng Lănh ghi ở đoạn trên, nên xin thô thiển đóng góp một số ư kiến, đồng thời xin tha thứ cho nếu có đôi lúc v́ không sợ “thuốc đắng dă tật, lời thật mất ḷng” mà nêu ra những ư kiến có vẻ khó nghe hay những sự thật có vẻ khó nuốt.

Dưới đây chỉ xin đóng góp ngắn gọn về ba (3) chủ điểm liên quan đến tổ chức và các nhiệm vụ nói trên:

1- Vấn đề chính danh;  

2- Lập trường, đường lối, phương thức; 

3- Cơ cấu.

 

I- Vấn đề Chính danh:

Rất sơ đẳng nhưng rất cơ bản, người ta thường nói: “Danh bất chính, ngôn bất thuận; ngôn bất thuận, lư bất thông”. Không chính danh sao tạo được chính nghĩa. Trong nỗ lực chuẩn bị cho cuộc tập họp này, dường như những vị có trách nhiệm đă không đủ thận trọng trong vấn đề “chính danh”. Câu hỏi đến rất tự nhiên với hầu hết mọi người:

Ban Tổ Chức định nghĩa thế nào là “Đại Hội Toàn Quân?

Trước hết, hăy nói về danh nghĩa “Đại Hội”. Chữ kép này có thể hiểu hai cách:

- Đại Hội (conference) là một cuộc hội họp lớn, đông người, càng đông càng tốt, nhắm mục đích thâu thập thông tin, dữ liệu, ư kiến, chuẩn bị cho một dự án nào đó.

-Đại Hội (congress) là chữ gọi tắt của Đại Biểu Hội Nghị, diễn nôm là Hội Nghị các Đại Biểu của một tổ chức đă có cơ cấu rồi, và trước khi Đại Hội kết thúc, phải đi tới nghị quyết cụ thể, chỉ hướng cho các hoạt động sắp tới của tổ chức.

Theo chúng tôi biết, th́ cuộc họp ngày 19 tháng 6 năm 2002 tại Fairfax, Virginia mà cựu Tướng Đảo ghi trong thư gửi Tướng Lănh có thể hiểu theo nghĩa (1). C̣n nếu ĐẠI HỘI theo nghĩa (2) tức Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng Ḥa (TTCSVNCG) hải ngoại sắp tới nó đă thành h́nh rồi. Thử hỏi, những đại biểu với tư cách “hội thảo viên” tham dự sẽ đại diện cho ai? Cho Tập Thể Chiến Sĩ VNHN chăng? Trong thực tế nó chưa thành h́nh v́ theo tinh thần buổi họp tại Fairfax th́ nó chỉ mới cho ra đời một Ủy Ban Phối Hợp. Do đó, các đại biểu tham dự ĐẠI HỘI TOÀN QUÂN sắp tới sẽ ở trong tư thế nào ? Đại diện cho TẬP THỂ CHIẾN SĨ” chăng? Trong thực tế nó chưa được thành h́nh. Vậy họ sẽ tham gia với tư cách là đại diện những hội ái hữu Quân Binh chủng của một đội quân đă bị bức tử và ră ngũ. Tréo cẵng ngổng như vậy th́ sao có thể áp đặt cho nó cái tên là “ĐẠI HỘI Toàn Quân” được. Phải chăng đây lại là muốn “cường từ đoạt lư”. Rất không muốn “chẻ sợi tóc làm tư”, chúng tôi chỉ muốn vạch ra một sự thật khó nuốt, đó là:

Khi khởi xướng bất cứ một công cuộc nào, không thể cẩu thả trong vấn đề danh nghĩa.

Chưa hiểu nổi sự khác biệt giữa một “Congress” với một “Conference”, cái gọi là “Ủy Ban Phối Hợp” quả thật đă phụ ḷng trông đợi của mọi người.

 

Bây giờ lại nói đến danh nghĩa “Toàn Quân”.

Danh nghĩa “toàn quân” không khỏi khiến nhiều người giựt ḿnh. Giựt ḿnh không hẳn v́ kinh ngạc, mà v́ sợ cho cái “can đảm có thừa” của Ủy Ban Phối Hợp. Sau ngày 30 Tháng Tư 1975, một nhà văn hay nhà thơ nào đó đă sáng tác ra câu “Tháng Tư Găy Súng”. C̣n bọn nhà binh nhỏ nhoi chúng tôi sau khi bị các “tướng lănh ù té chạy” bỏ rơi, thường ngậm ngùi gọi những ngày tang tóc đó là “Tháng Tư Đứt Phim”. Đă “găy súng” rồi, đă “đứt phim” rồi, mà vẫn c̣n “toàn quân” được, th́ quả thật không biết dùng từ ngữ ǵ để mô tả cái “gan cùng ḿnh” cũng như cái tâm bệnh mộng du đáng tội nghiệp của Ủy Ban Phối Hợp. Đối với quư vị trong Ủy Ban này, dường như chuyện “đứt phim” và “găy súng” ngày 30-4-1975 không hề xảy ra, và những tang thương dâu bể của toàn dân kể từ ngày đó cho đến bây giờ và dài dài chưa biết đến bao lâu nữa, cũng không hề có thật. Chính v́ “mộng giữa ban ngày” cho nên Ủy Ban Phối Hợp mới cả gan hé lộ ra một danh xưng “nổ” to hơn nữa, là “Hội Đồng Tướng Lănh” (c̣n khoe có trên 40 vị tướng tham dự). Chưa cần kiểm điểm xem trong thành phần “hội đồng” này sẽ gồm có bao nhiêu vị “ù té chạy”, hay bao nhiêu vị khi bị địch đưa đi “cải tạo” đă từng làm c̣ mồi, “ăngten” như một số dư luận đăơ nặng lời, chỉ nội danh xưng này thôi đủ khiến cho nhiều người, nhất là một số cựu tướng c̣n chút tự trọng, không khỏi bất b́nh. Mục tiêu số 1 mà Tập Thể đề ra trong “Thư Kính Gửi Quư Tướng Lănh” của cựu Tướng Đảo để chuẩn bị “Đại Hội” có nói, nào là “kết hợp”, nào là “xóa bỏ cho được sự phân hóa, chia rẽ đă có từ trước đến nay”. Chính cái lối “nổ sảng” này của Ủy Ban Phối Hợp đă chọc cho mọi người phải lên tiếng chỉ trích nặng nề. “T́nh trạng phân hóa, chia rẽ” nếu “đă có từ trước đến nay”, th́ với những danh xưng “nổ sảng” kiểu đó, Ủy Ban Phối Hợp đă chẳng những không “xóa bỏ” được ǵ, mà c̣n đào cho chia rẽ sâu hơn, xé cho phân hóa nặng nề hơn.  Mặc dầu có một số “tướng lănh” có thiện chí muốn làm “những viên gạch lót đường” cho đàn “hậu duệ”, chúng tôi e rằng gạch lành lặn không c̣n được mấy, mà gạch bể chỉ làm đau nhức thêm cho bước chân  vô tội của đàn hậu tấn. Một lần nữa, v́ thiếu cẩn trọng trong vấn đề “chính danh”, Ủy Ban Phối Hợp đă tỏ ra không xứng đáng với kỳ vọng của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, tạo ra thêm trở ngại cho việc h́nh thành Tập Thể ấy, một tập thể mà chúng tôi tán thành và vô cùng trông đợi.

 

II. Lập Trường - Đường Lối - Phương Thức:

Khi khởi xướng bất cứ một công cuộc nào, danh nghĩa được coi là “xuất phát điểm”, c̣n lập trường, đường lối, phương thức, được coi như  nhiệm vụ (mission), lộ đồ (road map), cách tiếp cận (approach) và đích nhắm (target). Khi mà “xuất phát điểm” đă không minh bạch, th́ đường đi nước bước khó tránh khỏi sai lầm và lạng quạng. Qua “Thư Kính Gửi Quư Tướng Lănh QLVNCH” của cựu Tướng Đảo, chúng tôi thấy ba (3) sự lạng quạng hiện ra rất rơ dưới đây:.

Thí dụ 1: Các mục tiêu không ăn khớp với nhau và không ăn khớp với đường lối đấu tranh cũng như phương thức hành động.

Mục tiêu (1) mô tả Tập Thể giống như một tập hợp theo màu sắc “nghề nghịệp” (Quân Đội và Cảnh Sát Quốc gia). Mục tiêu (2) mô tả nhiệm vụ của “Quân Đội” như chưa hề “găy súng” và của “Cảnh Sát Quốc Gia” như tay vẫn c̣n cầm “dùi cui” (để bảo vệ nếp sống Tự Do của đồng bào Việt Nam hải ngoại; chống lại âm mưu của Cộng Sản VN nhuộm đỏ Cộng Đồng người Việt hải ngoại). Mục tiêu tiếp c̣n nặng kư hơn, xác định rơ rệt rằng Tập Thể là một tổ chức chính trị, chủ trương “giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam”. Trong khi đó, “đường lối đấu tranh” là “ôn ḥa”, “phương thức hành động” là “tôn trọng luật pháp quốc gia mà ḿnh đang sống”. Xin hỏi: Tập Thể của Quân Đội và Cảnh sát Quốc Gia mà nói chuyện đấu tranh “ôn ḥa”, th́ tập hợp làm chi? Muốn nói chuyện “ôn ḥa” sao không chọn màu sắc tập hợp khác cho thích hợp hơn? Đ̣i “giải thể” một chế độ trong khi chế độ ấy đang có quan hệ ngoại giao với Quốc Gia mà ḿnh đang sống là Hoa Kỳ th́ liệu có phù hợp với cái điều được coi là “tôn trọng luật pháp Quốc Gia mà ḿnh đang sống” hay không?. “Quốc Gia mà ḿnh đang sống” là Hoa Kỳ nhất thời muốn tạo áp lực với Việt Cộng để đổi lấy quyền lợi nào đó, họ có thể nhắm mắt làm ngơ cho ta sống giấc mộng du của ta. Nhưng một khi Việt Cộng chịu nhượng bộ “Quốc Gia mà ḿnh đang sống (Hoa Kỳ)” để đổi lấy sự “dẫn độ” thành phần chống đối chúng trái với “luật pháp Quốc Gia mà ḿnh đang sống”, lúc đó thử hỏi cái được gọi là “Hội Đồng Tướng Lănh” c̣n chỗ đâu mà “ú té chạy” được nữa, hay lịch sử lại tái diễn sẽ đưa bọn nhà binh nhỏ nhoi chúng tôi ra làm “dê tế thần”?.

Thí dụ 2: “Đấu tranh chính trị”? “Dân tộc tự quyết”? “Không phục vụ cho cá nhân, đảng phái”?

Đấu tranh chính trị là ǵ? Muốn đấu tranh chính trị, trước hết bản thân phải là một đảng phái chính trị. Nêu khẩu hiệu “không phục vụ cho cá nhân” nghe c̣n tạm được, nhưng “không đảng phái” th́ lấy cái ǵ mà đấu tranh chính trị ? Chẳng lẽ đem “súng găy” ra mà “đấu tranh chính trị” hay sao ? Dân tộc tự quyết là ǵ? Là một khẩu hiệu sau Đệ Nhị Thế Chiến trong làn sóng giải thực, chấm dứt nạn chiếm thuộc địa và khai thác thuộc địa theo lối “thực dân”, được các nước Đồng Minh thắng trận chính thức ghi trong các thỏa ước Postdam và Yalta. Đang đ̣i “giải thể” cộng sản, bỗng dưng hô hoán “dân tộc tự quyết”, là có ư muốn tố cáo “thực dân” nào đây? Chỉ có cộng sản khi muốn chống lại áp lực của Mỹ chẳng hạn trong vấn đề nhân quyền, mới phải giương ra chiêu bài “dân tộc tự quyết” để hô hoán rằng Mỹ đang “xen vào nội bộ” của chúng. C̣n chúng ta đánh cộng sản, dù bằng ôn ḥa hay bằng bạo lực, dù bằng giải thể hay bằng lật đổ, dù bằng súng mới hay bằng súng găy, dù bằng đồng đô la hay bằng lá phiếu, có biết bao nhiêu khẩu hiệu đầy tính thuyết phục để nêu ra, can chi phải mê sảng mà hô “dân tộc tự quyết” một cách hoàn toàn lạc đề (irrelevant)*.

Thí dụ 3: “Bảo vệ cho được nếp sống Tự Do của đồng bào Việt Nam hải ngoại”?

Tới đây, chúng tôi bắt đầu có cảm tưởng rằng Ủy Ban Phối Hợp không phải lạc đề, cũng không phải mê sảng, cũng không phải lạng quạng, mà có một dụng tâm mờ ám nào đó. Xin hỏi:

- Ai bảo với quư vị rằng nếp sống Tự Do của người Việt Nam ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ, đang bị đe dọa và cần phải “bảo vệ cho được”?

Giả dụ như Tự Do của chúng tôi ở Mỹ này đang bị đe dọa (như quư vị tưởng tượng ra), th́ quư vị “bảo vệ cho được” bằng cách nào, trong khi vẫn “tôn trọng luật pháp Quốc Gia mà ḿnh đang sống”? Giả dụ những tên như Trần Trường hay Bùi Đ́nh Thi có bị “luật pháp Quốc Gia mà ḿnh đang sống” đe dọa đến “tự do” của chúng, th́ đă có Sứ Quán hay Ṭa Tổng Lănh Sự Việt Cộng lo “bảo vệ cho được”, đâu có đến lượt quư vị!

Ba thí dụ trên, tưởng đă tạm đủ nói lên sự lạng quạng chưa từng thấy trong hàng ngũ Người Việt Hải Ngoại từ 1975 đến nay, do quư vị đem lại; chúng tôi xin tự chế để khỏi quá lời, mang tiếng là có ác ư hay chụp mũ. Bây giờ xin nói tới chủ điểm cuối cùng: cơ cấu.

 

III. Cơ Cấu:

     Nếu đă coi danh nghĩa như “xuất phát điểm”; lập trường, đường lối, phương thức v.v. . .như nhiệm vụ, lộ đồ, cách tiếp cận, và đích nhắm v.v. . .; th́ cơ cấu phải được coi như cỗ xe chuyên chở ta từ nơi khởi hành đi tới đích. Tài liệu “Thư Kính Gửi Quư Tướng Lănh QLVNCH” do cựu Tướng Đảo phổ biến, nó đă hé lộ cho thấy dụng tâm của những người khởi xướng “Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa Hải Ngoại”. Dụng tâm đó là: đẻ ra một đảng chính trị với thành phần ṇng cốt là cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, kéo theo Cựu Nhân Viên Cảnh Sát Quốc Gia cho thêm đông đảo, kèm thêm “hậu duệ” của hai thành phần trên cho có vẻ “hiện đại”. Để thực hiện dụng tâm kia, những người khởi xướng Tập Thể tạo ra một hệ thống ô dù lớn (umbrella system) trùm lên trên và chi phối tất cả các hội đoàn cựu quân nhân QLVNCH hiện hữu ở hải ngoại, che đậy bằng mánh lới “treo đầu dê, bán thịt chó”. Trong phần “thống nhất  và kết hợp như thế nào” của “Thư  Kính Gửi “ Ủy Ban Phối Hợp đă nói rơ: “Không có thống nhất, sáp nhập các đơn vị, các hội đoàn. Chỉ có thống nhứt về Đường Lối – Lập Trường – Mục Tiêu – và Phương Thức Đấu Tranh”. Nếu quả đúng như thế, th́ Sơ Đồ Tổ Chức phải ngưng ngay ở chỗ Đại Hội Đồng; cùng lắm là có Văn Pḥng Thường Trực (thay mặt Đại Hội Đồng, chứ không phải trực thuộc Hội Đồng Tướng Lănh như trong sơ đồ) để điều hợp các đơn vị, các hội đoàn đi theo đúng Nghị Quyết của Đại Hội Đồng trong khi Đại Hội Đồng chưa tới định kỳ nhóm họp. Sơ Đồ Tổ Chức đă không ngưng ở đó, mà đi sâu hẳn vào cơ sở hạ tầng với nào là Ủy Ban Chỉ đạo, Ủy Ban Chấp Hành, Ủy Ban Kinh doanh, Ủy Ban giám Sát. Hơn thế nữa, Sơ Đồ c̣n ngang nhiên ban cho Hội Đồng Tướng Lănh khả năng khởi động quyền “băi miễn” Ban Chỉ Đạo. Cái kiểu “không chính đảng mà làm chính trị”, “không sáp nhập các đơn vị mà trùm dù lên các đơn vị”, rồi lại “rớt sao rồi mà vẫn c̣n là tướng lănh” như thế, khiến mọi người nhớ lại thời có ông tướng đă bố láo vung vít tuyên bố “Quân Đội là cha Quốc Gia”, hoặc là “Bố của nhân dân”, thời mà Đảng Con Ó (sau này tự xưng là Đảng Kaki) làm mưa làm gió ở Việt Nam, suốt từ thời Quốc Trưởng Bảo Đại tới thời Đệ Nhất rồi Đệ Nhị Cộng Ḥa, cho tới khi mất nước ù té chạy. Thành tâm mà nói, muốn đấu tranh chính trị với cộng sản, hăy minh bạch và công khai lập ra một chính đảng (với thành phần cựu quân nhân và cựu cảnh sát quốc gia, hay thành phần ǵ đi nữa, có sao đâu!), can chi phải quanh co về danh nghĩa, tṛng tréo về cơ cấu, ấp úng về lập trường, đường lối, khiến cho mọi người đâm ra bán tín bán nghi, đưa tới chỉ trích nặng lời, tranh căi ồn ào một cách ấu trĩ, chẳng bơ làm tṛ cười cho kẻ địch là cộng sản, cũng chẳng bơ khiến cho đồng bào mọi giới phải thất vọng thêm một lần nữa.

Những đóng góp của chúng tôi ở trên, tuy qua những lời lẽ khó nghe, những sự thật khó nuốt, nhưng xuất phát từ tấm ḷng thành, muốn cho chính nghĩa của người Quốc Gia chúng ta được sáng tỏ, muốn cho Tập Thể Cựu Quân Nhân của chúng ta lớn mạnh hơn, đủ sức tạo áp lực nặng hơn nữa, buộc Việt Cộng phải “xuống cọp” trở về với Đại Khối Quốc Dân, trả lời trước Ṭa Án Lương Tâm và Ṭa Án Lịch Sử về những tội ác chúng đă phạm suốt hơn 70 năm qua trên Tổ Quốc Việt Nam, phản lại Tự Do và Hạnh Phúc của người Việt Nam.

 

Xin đừng v́ nghĩ quẩn rằng “thời gian không chờ đợi chúng ta nữa”, hoặc v́ lầm tưởng rằng “t́nh h́nh biến chuyển  nhanh về sự sụp đổ của Cộng Sản Việt Nam ở quê nhà” (theo thư của cựu Tướng Đảo) mà vội nôn nóng xông ra “chớp thời cơ”, như bọn “cơ hội chủ nghĩa” vẫn thường làm.

Xin đừng ngây thơ cả tin rằng cộng sản sẽ tự nguyện “đổi mới”, hoặc sẽ tự ư nhả bớt quyền lực trong tay chúng để chiều ḷng nước lớn này hay thế lực quốc tế nọ. Chúng là những con rùa ngoan cố, ngậm quyền lực rồi, dù có “trời gầm” chúng cũng không chịu nhả ra đâu.

Phải có những quả đấm thật mạnh đập thẳng vào mặt chúng kiểu như chiến dịch “Dựng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” mới mong “giải thể” được chế độ bạo tàn của chúng.

 

Phùng Ngọc Sa

 

Diễn Tiến Đại Hội Toàn Quân 2003 Tại California

 (ảnh Mai Vàng)

Anaheim, California (Huỳnh Mai Hoa) -- Hơn 28 năm trôi qua, thời gian chưa đủ dài để chúng ta có thể quên đi cuộc chiến Việt Nam, nhất là đối với những người đă một thời khoác lên ḿnh bộ quân phục, chiến đấu v́ lư tưởng tự do, chống sự xâm lăng của chủ nghĩa vô thần cộng sản đến từ phương Bắc. Mặc dù sống lưu vong nơi đất khách nhưng ḷng họ lúc nào cũng hướng về quê cha đất tổ, mong có ngày trở về quang phục quê hương, giải cứu cho hơn 80 triệu đồng bào của họ đang chịu cảnh lầm than dưới ách thống trị bạo tàn của loài quỷ đỏ. Có lẽ v́ vậy mà lời kêu gọi của Ban tổ chức Đại Hội Toàn Quân năm 2003 diễn ra vào những ngày cuối tháng 9 tại miền Nam California đă được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt.

Hằng trăm đại diện các Hội đoàn Cựu Quân Nhân cùng các lực lượng bán quân sự như Cảnh Sát Quốc Gia, Xây Dựng Nông Thôn và Đoàn Thanh Thiếu Niên hậu duệ khắp nơi trên thế giới đă có mặt tại Hội trường Convention Center trong thành phố Anaheim tiểu bang California vào sáng ngày thứ Bảy 27 tháng 09 năm 2003 để tham dự lể khai mạc Đại Hội.

Đồng hương người Việt từ các tiểu bang và những thành phố lân cận mi"n Nam California cũng kéo đến đông đảo ngồi chật cả hội trường. Đây là nơi mà các chính đảng Hoa Kỳ thường hay tổ chức Đại Hội Đảng của họ. Theo ước lượng của những nhà báo ngoại quốc th́ có vào khoảng trên 3000 người hiện diện trong buổi lễ nầy. Huy hiệu Đại Hội Toàn Quân 2003 được phóng lớn nằm phía trên lá đại kỳ VNCH làm hậu cảnh cho một sân khấu vĩ đại bên trong hội trường.

Chương tŕnh khai mạc được bắt đầu bằng nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ đă diễn ra thật trang trọng. Ban nử h"p ca thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California đă tŕnh bày bản quốc thiều Việt Nam Cộng Ḥa rất xuất sắc. Kế đến Tướng Bùi Đ́nh Đạm trong tư cách là vị Tướng cao niên nhất đă đọc lá thư ủng hộ Đại Hội của Tướng Cao Văn Viên gửi từ Washington D.C. mà v́ lư do sức khỏe không đến tham dự được. Tiếp tục là phần phát biểu các Tướng Lâm Quang Thi, Cựu Chỉ huy trưởng Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam; Tướng Lê Minh Đảo, Cựu Tư lệnh Sư Đoàn 18; nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Cựu Tư lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Ḥa; Trung tá Trần Quang An, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia; Trần Quốc Dũng, Tổng Đoàn trưởng Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu và cô Trần Mỹ Dung thuộc Tổng Hội Sinh viên Miền Nam California. Tướng Lâm Quang Thi đă nhắc lại lời của De Gaulle khi Đức Quốc Xă tiến vào thành phố Paris : " Chúng ta chĩ mới thua một trận chiến chứ chúng ta chưa thua hẳn cuộc chiến nầy". Nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh th́ xác quyết rằng : " Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa buông súng nhưng không có nghĩa là đầu hàng và cuộc chiến đấu vẫn c̣n tiếp diển ..." Tất cả mọi người trong hội trường vổ tay vang dậy khi nghe những lời tuyên bố đầy khí thế của các bậc đàn anh trong quân đội. Lời phát biểu của các diển giả được chuyển dịch ngay tức khắc bằng Anh ngử trên một màn ảnh rộng phía bên cánh trái sân khấu để các tham dự viên ngoại quốc có thể dễ dàng theo dơi. Ngoài ra về phía quan khách ngoại quốc bày tỏ cảm tưởng trước Đại Hội gồm có Trung tướng hồi hưu Erwin Swede; Dân biểu Lou Correa; Trung tá Craig Mandeville v.v ...

Hiện diện trong buổi lể khai mạc Đại Hội Toàn Quân 2003 nầy ngoài các Tướng Nguyễn Bảo Trị, Lâm Quang Thi, Trần Văn Chơn, Bùi Đ́nh Đạm, Nguyễn Duy Hinh, Nguyễn Khắc B́nh, Lư Ṭng Bá, Đặng Cao Thăng, Nguyễn Văn Chức, Lê Văn Thân, Chương Dềnh Quay, Lê Văn Tư, Phạm Đăng Lân, Đinh Mạnh Hùng, Trần Đ́nh Thọ, Từ Văn Bê, Vơ Dinh, Lê Minh Đảo v.v ... c̣n có rất đông các vị Đại tá nổi tiếng trên chiến trường miền Nam trước kia như Phan Văn Huấn, Nguyễn Thành Trí, Lê Bá Khiếu, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hoàng Đạo Thế Kiệt, Cổ Tấn Tinh Châu, Vũ Xuân An, Đổ Kiễm, Nguyễn Mạnh Tường, Đổ Ngọc Nhuận v.v ... và dĩ nhiên là có rất nhiều anh chị em trong gia đ́nh quân lực VNCH cũng như Cảnh Sát Quốc Gia, Xây Dựng Nông Thôn đến từ Anh, Pháp, Đức, Bĩ, Úc, Na Uy, Thụy Điển, Gia Nả Đại v. v ... Những bộ quân phục màu hoa rừng của Thủy Quân Lục Chiến, Nhẩy Dù, Lực Lượng Đặc Biệt, Nha Kỹ Thuật Sở Liên Lạc, Cảnh Sát Dă Chiến v.v... xen lẩn màu trắng của Hải Quân, màu xanh của Không Quân, màu vàng của Thủ Đức, màu đen của Xây Dựng Nông Thôn v.v ... đă tạo nên một sắc thái khá đặc biệt cho ngày Đại Hội thuần túy mang đầy chất lính. Hội trường sôi động hẳn lên với lời ca thiết tha bi tráng của Việt Dũng qua nhạc phẩm " Mẹ Việt Nam Ơi ! Chúng Con Vẫn C̣n Đây ". Đặc biệt phải kể đến nhạc cảnh thật độc đáo " Anh Hùng Tử Khí Hùng Nào Tử " do các anh chị em trong đoàn vũ Lạc Hồng tŕnh diển.

Lễ khai mạc Đại Hội Toàn Quân chấm dứt lúc 12 giờ trưa.

Trước đó vào chiều thứ Sáu 26 tháng 09 năm 2003, lễ đặt ṿng hoa trước tượng đài Việt Mỹ cũng đă diển ra thật căm động. Hàng ngàn đồng hương có mặt trước khu vực công viên tượng đài rất sớm. Đây là một di tích lịch sử đánh dấu sự chiến đấu hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Ḥa bên cạnh người bạn đồng minh. Sau khi buổi lể kết thúc, khách phương xa về California tham gia Đại Hội đă được Ban tổ chức cho xe buưt chở đến nhà hàng Paracel để dự tiệc hội ngộ.

Tại đây, một chương tŕnh văn nghệ mang đầy chất lính với các giọng ca ngọt ngào truyền cảm của Phương Hồng Quế, Lệ Hằng, Tuấn Minh, Hoàng Hương Huế v.v ... Đặc biệt trong đêm tiệc Hội ngộ nầy c̣n có sự hiện diện của ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh đến từ Washington D.C. phối hợp cùng Việt Dũng và một số anh chị em trong nhóm Hưng Ca đă tŕnh bày những bản nhạc đấu tranh đầy hùng khí. Chương tŕnh văn nghệ tại đây kết thúc bằng nhạc cảnh " Bản Quân Lệnh Cuối Cùng" thật ngoạn mục diển lại cái chết oai dũng của Tướng Nguyễn Khoa Nam do các anh chị em trong ban kịch Trần Hùng thủ diển.

Ngày Chúa Nhật 28 tháng 9 năm 2003, ngày cuối cùng của Đại Hội Toàn Quân cũng là ngày mở ra một trang sử mới trong tiến tŕnh đấu tranh nhằm giải thể chế độ cộng sản của khối người Việt quốc gia hải ngoại. Sau khi các đại biểu thảo luận một số đề tài như :

-        Làm thế nào Cộng đồng người Việt Tự do chống lại sự nhuộm dỏ của cộng sản Việt Nam.

-        Xây dựng và phát triển hữu hiệu Tập thể Chiến sĩ VNCH Hải Ngoại và Thế hệ hậu duệ.

-        Làm thế nào để kết hợp lực lược đấu tranh cho dân chủ tự do trong và ngoài nước.

tất cả 149 cử tri đại diện cho các tổ chức cựu quân nhân khắp nơi trên thế giới với sự chứng kiến của hơn 300 đại biểu có mặt tại hội trường bên trong Coast Hotel Convention thuộc thành phố Anaheim tiểu bang California đă bầu cho nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh vào chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa Hải Ngoại với đa số phiếu tuyệt đối. Sự xuất hiện để nhận lănh trách nhiệm lèo lái con tàu toàn quân trong cơn hải hành đầy sóng gió hiện tại của nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh phải được coi như là một hành động can đăm khiến cho rất nhiều người, nhiều giới lấy làm ngạc nhiên. Riêng Tướng Lê Minh Đảo sau hơn 15 tháng bôn ba khắp nơi để vận động cũng như phải đối phó với rất nhiều sự đánh phá, bôi bẩn cá nhân, đă được tất cả cử tri đoàn và các cựu tướng lănh đồng ư bầu vào chức vụ Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp. Ngay sau đó, KQ Phạm Đ́nh Khuông được chỉ định là phát ngôn viên chính thức của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại. Một Hội đồng giám sát gồm 11 người cũng đă được bầu ra để hổ trợ và theo dơi những công tác trong tương lai của tổ chức nầy.

Buổi họp báo tiếp theo sau đó vào lúc 3 giờ chiều để tŕnh diện những nhân vật mới được bầu ra của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại đă diển ra rất ôn ḥa và cởi mở với sự tham dự của hầu hết giới báo chí truyền thông trong vùng thủ đô tị nạn cùng những phóng viên và đặc phái viên từ các nơi xa về dự Đại Hội. Cả 2 vị Tân Chủ tịch và Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại đă thay phiên nhau trả lời thỏa đáng những câu hỏi của báo giới. Bản tuyên ngôn kết thúc sau 3 ngày Đại Hội Toàn Quân cũng đă được phổ biến đến tất cả tham dự viên trong buổi họp báo.

Tiết mục cuối cùng của Đại Hội Toàn Quân 2003 là tiệc Đoàn Kết diễn ra vào lúc 6 giờ chiều ngày 28 tháng 9 năm 2003 tại nhà hàng Seafood Place 2 bên trong thành phố Anaheim. Chương tŕnh văn nghệ lồng trong chủ đề "Lính" thật đặc sắc và hào hứng với các giọng hát của ca sĩ Ngọc Minh, Lệ Hằng, Tuấn Minh, Hoàng Quang Huế v.v... cùng các ban hợp ca của Hải Quân, Không Quân, Lôi Hổ, Nhảy Dù, Biệt Động Quân v.v... đă tạo nên một không khí vui tươi đầy ấp t́nh chiến hữu. H́nh ảnh Tướng Lê Minh Đảo đệm đàn cho Tướng Lư Ṭng Bá tŕnh bày nhạc phẩm Les Feilles Morte trong dạ tiệc Đoàn Kết, một lần nữa chứng minh cho mọi người tham dự thấy rằng sự bất đồng giữa 2 vị Tướng nầy trong quá khứ, nếu có, đều đă được hóa giải để cùng bắt tay nhau theo đuổi mục tiêu chung.

Một sự kiện khá đặc biệt khác nữa mà có lẽ rất ít người biết đến. Đó là sự xuất hiện của Tướng Phạm Đăng Lân trong ngày Đại Hội. Bởi v́ sau khi miền Nam rơi vào tay cộng sản, Tướng Phạm Đăng Lân đă xuống tóc quy y ngày đêm vui cùng câu kinh tiếng kệ tại một ngôi chùa nhỏ ở Châu Âu với pháp danh Thích Trí Tạng. Nay v́ lời kêu gọi của Tướng Lê Minh Đảo mà Thầy Thích Trí Tạng phải xếp Phật bào, gói tràng hạt gửi lại chùa quyết định xuống núi để tham dự Đại Hội Toàn Quân. Ôi ! C̣n có h́nh ảnh nào đẹp hơn thế nữa.

Những dự luật và nghị quyết xảy ra khắp nơi về việc công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ cùng sự ra đời của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại phải chăng là dấu hiệu hồi chuông báo tử cho tập đoàn cộng sản Việt Nam. Một cánh tay của Nguyễn Xuân Vinh, của Lê Minh Đảo đă đưa lên th́ chắc sẽ có hàng trăm, hàng vạn cánh tay của những người lính VNCH nói riêng và của toàn dân nói chung hưởng ứng.

Huỳnh Mai Hoa

Tường tŕnh từ California

 

Đại Hội Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH Kỷ Niệm 5 Năm

.

Trong đaị hội Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa Hải Ngoại.

Westminster (Cổ Ngưu)- -  Khoảng 100 Đại Diện các đơn vị tập thể cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Ḥa hải ngoại  khắp nơi về tham dự ngày đại hội. Trên bàn chủ tọa chúng tôi nhận thấy có Giáo Sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Đề Đốc Trần Văn Chơn, Thiếu Tướng Nguyễn Khắc B́nh...

Sau hai ngày làm việc, các đơn vị đă cùng nhau duyệt xét lại những công tác hoạt động trong thời gian qua, đồng thời bàn thảo kế hoạch hoạt đông cho những ngày sắp tới để kịp thời đáp ứng những nhu cầu đấu tranh  v́ tự do, dân chủ và nhân quyền hiện nay. Đặc biệt họp mặt lần nầy cũng là để kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa Hải Ngoại. Kết thúc đại hội, một buổi họp báo diễn ra vào lúc 3 giớ 30 chiều Chủ Nhật 19 tháng 10 năm 2008 tại hội trường Thị Xă Westminster. Trên bàn chủ tọa chúng tôi nhận thấy có Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện, Thiếu Tướng Nguyễn Khắc B́nh, Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn cùng các Chiến Hữu Trần Quang An, Nguyễn Văn Ức.

Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh đă thông báo kết qủa sau 2 ngày đại hội, đại hội đă thể hiện được tinh thần đoàn kết, đặc nặng vấn đề phát triễn lực lượng hậu duệ, kết nạp nhiều thành phần trẻ có khả năng, kinh nghiệm để đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt trong giai đoạn tới. Ngoài ra đại hội cũng đặc nặng vấn đề giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Ḥa.

Để đáp ứng với nhu cầu công tác nầy nên đại hội đă bầu ra một Phó Chủ Tịch đặc trách chương tŕnh " Mỗi gia đ́nh trợ giúp cho 1 thương phế binh ở quê nhà."  Cụ thể là các đơn vị sẽ tiến hành chương tŕnh "Nuôi heo đất" để dành tiền, hằng năm đến ngày Quân Lực 19 tháng 6 sẽ đập ra để lấy tiền gởi về cho anh em thương phế binh ở quê nhà. Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh cũng cho biết trong ṿng 5 năm qua đă kiện toàn được tổ chức, qui tụ được những chiến sĩ ở rải rác khắp nơi.

Về đường lối hoạt động, tập thể cựu chiến sĩ luôn luôn bảo vệ và giữ vững ngọn cờ vàng và tham gia vào các phong trào đấu tranh chung chống độc tài Cộng Sản để đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho 80 triệu đồng bào chúng ta trong nước. Cùng ngày vào lúc 7 giờ tối tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant gần 500 quan khách, đại diện các vị dân cữ địa phương, đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các quân binh chủng và gia đ́nh tham dự buổi sinh nhật kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa Hải Ngoại. Ngoài ra c̣n có các vị Tướng Lănh như Đề Đốc Trần Văn Chơn, Thiếu Tướng Nguyễn Khắc B́nh, Chuẩn Tướng Vơ Dinh, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, Bà Hạnh Nhơn . .

Sau phần nghi thức khai mạc, lời chào mừng và cảm ơn của chiến hữu Trần Trọng An Sơn Trưởng Ban Tổ Chức, tiếp đến là lời phát biểu của Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện. Ong gởi lời cảm ơn tất cả và Ong hy vọng Tập Thể Cựu Chiến Sĩ luôn luôn nêu cao tinh thần đấu tranh, Ong nói c̣n lá Quốc Kỳ cờ vàng 3 sọc đỏ tung bay, c̣n h́nh ảnh những chiến hữu trong bộ quân phục thuộc các quân binh chủng chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Tiếp theo phần cắt bánh sinh nhật và chương tŕnh văn nghệ bắt đầu qua những bản hùng ca hành khúc do các ban hợp ca của các binh chủng tŕnh diễn, đặc biệt có ban hợp ca " Phụ Nữ với việc nước" vừa mới thành lập. Điều hợp chương tŕnh văn nghệ có MC Việt Dzũng, Minh Phượng, Đỗ Tân Khoa, Một chương tŕnh văn nghệ giúp vui thật sôi nỗi, mọi người không muốn chia tay nhau dù thời gian đă khuya. 

Đại Hội của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại

 

Tuyết Mai

 

 

 

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại (TTCSVNCHHN) đă tổ chức Đại Hội trong hai ngày 3 và 4 Tháng 9, 2011 tại Khách Sạn Ramada Inn ở Houston, Texas. Đây là lần đầu tiên Đại Hội nhóm họp ở Texas nên về số lượng th́ không đông như những kỳ họp ở California, nhưng về phẩm th́ có sự tham dự rất đầy đủ các đại diện trong TTCSVNCHHN và nhiều quan khách danh dự.

 

Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện: Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại.

 

Quan khách danh dự: Cựu Thiếu Tướng Trang Sĩ Tấn, Cựu Đại Tá Nguyễn văn Nam, Cựu Đại Tá Trần Dzoăn Thường, Tiến sĩ Lê Thiện Ngọ và một số quan khách địa phương.

 

Thành viên Hội Đồng Giám Sát: Chiến hữu Trần Công Bằng (Pháp), CH Hàn Kim Quang (Canada) CH Trần Nhân (Úc Châu).

 

Bác sĩ Phạm Đức Vượng, Phụ Tá Chủ Tịch đặc trách Thương Phế Binh và Xă Hội (Cali)

 

Phái đoàn từ Âu Châu: Cựu Đại Tá Mai Viết Triết, Chủ tịch Liên Hội Cựu Quân Nhân Âu Châu; Mai Quốc Minh, Hậu duệ TTCSVNCH Âu Châu.

 

Phái đoàn tại Úc Châu: Chiến hữu Mai Văn Ḥa, Chủ Tịch LHCQNQLVNCH Úc Châu, Hậu Duệ Trần Nhân kiêm Trung Tâm Trưởng TT Điều Hợp TTCSVNCH Úc Châu.

 

Phái đoàn từ Canada: Chiến hữu Lê Văn Trang từ Montreal, Cựu Trung Tâm Trưởng TT Điều hợp Trung Ương TTCSVNCHHN; CH Đặng văn Ngọc, TT Trưởng TT Điều Hợp TTCSVNCHHN Canada; Hậu duệ Đặng Thị Huyền Trân và một thành viên Hội Trưởng LHCQN Calgary.

 

Phái đoàn tại Hoa Kỳ: Trung Tâm Đông Bắc, CH Đoàn Hữu Định; TT Tây Bắc, CH Phạm Đức Vượng (đại diện) do Trung Tâm Trưởng Lương Văn Ngọ ủy nhiệm; TT Trung Nam Đại Tá Lê Đ́nh Luân.

 

Thành phần tham dự: Tổng Hội Quân Cảnh, TH Cựu Sinh Viên Trường Vơ Bị Quốc Gia, TH Thiếu Sinh Quân, TH Nha Kỹ Thuật/ Bộ TTM, TH Đơn vị 101, TH Cựu Chiến Sĩ VNCH, TH Cựu Tù Nhân Chính Trị, Hội Cựu SV Trừ Bị Thủ Đức, Houston, TX; Hội Không Quân Houston, TX; Hội Pháo Binh Houston &Phụ cận; Hội Hải Quân Virginia, Hội Hải Quân Oklahoma, Hội Hải Quân Wichita…

 

Trước khi tường thuật về diễn tiến của Đại Hội TTCSVNCHHN trong hai ngày, tưởng cũng nên nhắc lại mục tiêu của sự thành lập TTCSVNCHHN.

 

Trong ngày khai mạc Đại Hội Toàn Quân năm 2003, Cựu Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đă phát biểu hùng hồn: "Chúng ta ngồi lại với nhau để t́m con đường cứu nước, để duy tŕ và bồi đắp truyền thống hào hùng của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa. Góp phần cùng đồng bào đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam có dân chủ thật sự. Trong đó những quyền tự do căn bản được bảo vệ bằng một nền công pháp chân chính hầu giúp cho công cuộc phát triển kinh tế của đất nước được hữu hiệu, làm cho dân giàu nước mạnh.”

 

Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đă nhận lănh trách vụ Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD) của TTCSVNCHHN từ 11 tháng qua cho đến nay.

 

Sau nghi lễ chào Quốc Kỳ Mỹ Việt là lời chào mừng quan khách của CH Trương văn Cao, Trưởng ban Tổ Chức. Kế đến Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đọc diễn văn khai mạc Đại Hội. Phó Đề Đốc Thoại xác nhận, phải thành thật mà nói, mấy tháng qua HĐĐD đă gặp nhiều khó khăn bất ngờ, gây trở ngại trong việc điều hành, và tám năm qua Tập Thể cũng chưa đáp ứng được ước nguyện của Đại Hội Toàn Quân năm 2003.

 

Phó Đề Đốc Thoại nói, chúng ta không qui trách nhiệm cho một ai, và cũng không phải là lúc ngồi để kêu than cùng bóng tối. Chúng ta đă nhận diện được sự thật và phải can đảm nói lên sự thật. Vâng, đúng như vậy, chúng ta chưa thật sự ngồi lại với nhau, chúng ta chưa thật ḷng với nhau và chúng ta chưa có cái nh́n cùng về một hướng.

 

Chính v́ lẽ đó cho đến giờ phút này chúng ta chưa có kế hoạch phát triển Hậu Duệ. Đây là mục tiêu hàng đầu của Đại Hội Toàn Quân 2003.

 

Chúng ta cũng chưa có một kế hoạch tài chánh vững mạnh, một cơ quan truyền thông có hiệu năng, một khối nhân lực có tầm vóc …ngơ hầu có thể đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết của sự phát triển Tập Thể.

 

Đồng ư rằng: Trong sinh hoạt của Tập Thể chúng ta có thể có những bất đồng ư kiến, nhưng không v́ thế đi đến chỗ bất ḥa. Có tranh căi, có bất đồng ư kiến mới soi sáng cho chúng ta t́m ra chân lư, giúp chúng ta đạt được chân thiện mỹ để đưa Tập Thể tiến nhanh và tiến mạnh, sớm hoàn thành kỳ vọng mà Đại Hội Toàn Quân 2003 đă đề ra.

 

Đă đến lúc chúng ta phải t́m biện pháp để vượt qua những chướng ngại sau đang cản trở cho sự hoạt động và phát triển của Tập Thể:

 

1. Xem lại Nội quy.

 

2. Cơ cấu tổ chức của Tập Thể chưa được kiện toàn do chưa có Hội Đồng Điều Hành, nên Hội Đồng Đại Diện đang lâm vào thế bị động không thể sinh hoạt hữu hiệu như mong muốn.

 

3. Về phương diện nhân sự, một số thành viên của HĐĐD chưa hoạt động hữu hiệu trong chức năng được giao phó .

 

Nhận thức được những khó khăn nêu trên, HĐĐD không c̣n một sự lựa chọn nào khác là phải triệu tập Đại Hội bất thường này và khẩn thiết mời gọi tất cả những ai đă tham dự Đại Hội Toàn Quân 2003 hay những ai chưa từng tham gia vào những sinh hoạt của Tập Thể hăy ngồi lại với nhau, nói cho nhau nghe những điều hay và lẽ phải để Tập Thể CSVNCHHN hoàn thành sứ mệnh cao cả: Tổ Quốc sẽ Vinh Quang, Danh dự của QLVNCH sẽ được phục hồi, và Chính nghĩa của chúng ta sẽ rạng ngời.

 

Phó Đề Đốc Thoại kết luận, đây là những nét đại cương mà chúng ta sẽ đem ra thảo luận để giúp cho HĐĐD thiết kế chương tŕnh nghị sự cho hai ngày Đại Hội được thành công.

 

Sau đó Tiến sĩ Lê Thiện Ngọ thuyết tŕnh về đề tài “Người Việt hải ngoại phải làm ǵ trước đại họa mất nước ” . Tiếp theo, buổi chiều là phần thảo luận.

 

Trong hai ngày Đại Hội này, TTCSVNCHHN đă bầu Cựu Đại Tá Mai Viết Triết vào chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành. Đại tá Triết đă đề nghị đổi danh xưng chức vụ này là Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương. Chức vụ cuối cùng của Cựu Đại Tá Mai Viết Triết là Tham Mưu Trưởng Lực Lượng Đặc Biệt VN và Tham Mưu Trưởng Biệt Khu 44.

 

Chương tŕnh Đại Hội được kết thúc lúc 4 giờ chiều. Sau đó lúc 6:30 có lễ đặt ṿng hoa tưởng niệm ở Đài Tưởng niệm Chiến Sĩ với sự hiện diện của Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện, Cựu Đại Tá Mai Viết Triết, Trung Tâm Trưởng TT ĐH Trung Ương, Thiếu Tướng Trang Sĩ Tấn, Đ T Nguyễn Văn Nam và một số nhân sĩ, Hội Đoàn, đoàn thể....

 

Tại Đài Tưởng Niệm Chiến sĩ Việt và Đồng Minh, Toán Quốc quân Kỳ trang nghiêm tiến vào vị trí hành lễ. Theo sau là lễ chào Quốc Kỳ Mỹ Việt và một phút mặc niệm. Trong lễ này không có phát biểu mà chỉ có nghi lễ đặt ṿng hoa và dâng hương tưởng niệm. Phó Đề Đố Hồ Văn Kỳ Thoại, Cựu Đại Tá Mai Viết Triết và một vài quan khách được mời lên đặt ṿng hoa và dâng hương lên Đài Tưởng Niệm.

 

Sau đó tất cả cựu quân nhân và quan khách được mời vào Nhà Hàng Thiên Phú gần đấy để dự tiệc mừng Đại Hội thành công. Tại đây Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại có vài lời cảm ơn quan khách và theo sau là dạ tiệc và văn nghệ với chủ đề nhạc Lính.

 

Cựu Đại tá Mai Viết Triết, vừa được bầu vào trách vụ Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành cho biết, ông sẽ có chương tŕnh hoạt động đặc biệt trong tương lai. Chương tŕnh đó được nhắm vào ba mục tiêu: Mục tiêu thứ nhất nhắm vào việc đánh động dư luận ngoại quốc. Đối tượng thứ hai là cộng đồng người Việt tỵ nạn ở hải ngoại và cả đồng bào không CS trong quốc nội. Đối tượng thứ ba là Đảng CS. Nhưng hoạt động như thế nào cho mỗi đối tượng th́ ông sẽ có những kế hoạch và những hoạt động đáp ứng cho từng đối tụợng đó.

 

Trả lời câu hỏi, có một số hội đoàn cựu quân nhân được thành lập cho mục tiêu ái hữu, v́ vậy họ không tham gia những hoạt động chính trị. Đại Tá Triết trả lời, chúng ta đang sống trong xă hội Mỹ, có tự do, dân chủ, cho nên vấn đề thành lập hội đoàn cho mục tiêu nào th́ họ tự do.

 

Muốn không c̣n CS ở VN th́ phải làm cái ǵ, chớ đâu phải tự nhiên có được. Mà muốn làm th́ ḿnh phải có lực lượng, phải có hậu thuẫn, do đó các anh em cựu quân nhân mới ngồi lại với nhau để mà h́nh thành nên tổ chức TTCSVNCHHN. Có lực lượng th́ mới tranh đấu hữu hiệu được, chứ một cá nhân, một tổ chức nhỏ sẽ không làm được ǵ.

 

Đối với những người nói họ là quân nhân, không làm chính trị, th́ cái vị trí của họ ở ngoại quốc là họ đă làm chính trị rồi. Chỉ một chuyện họ xin tỵ nạn ở hải ngoại, có phải trong hồ sơ của họ có ghi “tỵ nạn chính trị?” . Nếu họ nói họ không làm chính trị, đó là quan niệm của cá nhân họ mà thôi. Chúng tôi hoạt động như thế này, anh em nào thích th́ gia nhập vô, cùng chung sức đấu tranh cho đất nước, cho dân tộc, chứ không phải cho một đảng phái hay một cá nhân ai hết.

 

Cuối cùng, Ông Triết kêu gọi tất cả các anh em cựu quân nhân tham gia vào TTCSVNCHHN, chúng ta tạo một lực lượng hùng mạnh để tranh đấu chống CSVN ở quê nhà. Ai muốn tranh đấu th́ phải chung sức với nhau để tạo lực lượng mạnh, tạo ảnh hưởng mạnh thế thôi.

 

Bác sĩ Phạm Đức Vượng dành cho Tuyết Mai một cuộc phỏng vấn ngắn, gia nhập vào TTCSVNCHHN đem lại ích lợi ǵ trong công cuộc đấu tranh chống Việt Cộng nội thù và Trung Cộng ngoại xâm?

 

Bác sĩ Vượng trả lời: Theo tôi, đây là cơ hội để tất cả các thành viên của TTCSVNCHHN và các Tổng Hội, Liên Hội, các Hội đoàn Cựu Quân nhân VNCH biệt lập, các cựu quân nhân trong cũng như ngoài TTCSVNCHHN kết hợp lại thành một lực lượng có tầm mức để cùng đồng bào tại hải ngoại tiếp tay cho đồng bào quốc nội trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ CSVN.

 

Trong lúc bọn Trung Cộng đang từng bước chiếm đoạt quê hương Việt Nam, nước sắp mất mà chúng ta là những người quân nhân, là những người con dân Việt, vẫn c̣n chưa chịu bỏ qua các dị biệt, các bất đồng cục bộ để cùng nhau đoàn kết một ḷng trong trận chiến đấu cuối cùng của cuộc đời người lính, th́ chờ đến bao giờ đây?

 

Suốt thời gian 8 năm qua, kể tù ngày 26,27 & 28 tháng 9 năm 2003, là 3 ngày Đại hội Toàn quân họp tại Nam California, đến nay, chúng ta đă có được một tổ chức có hệ thống khắp Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Úc, Canada và thêm cả 2 Đặc khu Hawái ( CH Cao Khắc Tiếp), tại Á Châu là Đặc khu Nhật Bản (đại diện là chiến hữu Hà Học Giao).

 

Nếu có sự tham dự đông đảo của các cựu quân nhân trong QLVNCH, TTCSVNCHHN sẽ trở thành một lực lương hùng mạnh, mở ra một hướng sinh họat sống động sẽ góp phần trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CS đang kềm kẹp đồng bào trong nước. TTCSVNCHHN sẽ là một lực lượng mạnh mẽ tại hải ngoại để cùng đồng bào trong và ngoài nước đấu tranh chống lại bọn Việt Cộng và Trung Cộng. Chống lại việc dâng đất và biển cho Trung Cộng khiến Việt Nam trong tương lai sẽ thành một vùng bị cai trị và bị Hán hoá như Tây Tạng...

 

Nếu số thành viên hoạt động trong TTCSVNCH không đông, th́ viễn ảnh một tổ chức mang tên Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại sẽ đi về đâu ? Khi đó trách nhiệm của sự thất bại sẽ không thuộc về Chủ Tịch HĐĐD, Hội đồng Tư Vấn, Hội đồng Giám sát, các Trung Tâm trưởng, các Tổng Hội trưởng, các Liên Hội Trưởng hay Ban Tổ chức… mà sẽ là trách nhiệm chung của tất cả những người đă một thời khoác trên người bộ quân phục, đem xương máu ra để chiến đấu chống CS xâm lăng, bảo vê Miền Nam tự do, thể chế Việt Nam Cộng Ḥa. Chẳng lẽ các cựu quân nhân QLVNCH chỉ quan tâm đến quân chủng, binh chủng, đơn vị của ḿnh hay chỉ coi các quân trường mẹ nơi ḿnh thụ huấn là quan trọng … Các cựu quân nhân chỉ họp nhau sinh hoạt như một hội ái hữu, tổ chức mỗi năm vài ba tiệc tùng hội ngộ, họp mặt với các sắc phục đẹp mắt để vui chơi, để tưởng nhớ đến kỷ niệm xưa .. . rồi thôi sao?

 

Vào những năm tháng c̣n lại của cuộc đời người lính, chúng ta phải làm một cái ǵ cụ thể cho quê hương, cho đất nước. Chúng ta phải đáp lại kỳ vọng, sự tin tưởng của đồng bào, của các anh em thưong phế binh, các chiến hữu của ḿnh c̣n ở quê nhà.

 

Trả lời một câu hỏi khác, đâu phải chỉ có gia nhập TTCSVNCHHN mới chống Cộng được, từ tám năm qua TTCSVNCHHN đă làm được ǵ cho đất nước? Bác sĩ Vượng trả lời: Ai cũng biết hợp quần gây sức mạnh. Nếu các quân nhân sinh hoạt riêng rẻ th́ sẽ không tạo được sức mạnh, tiếng nói mạnh như một tổ chức lớn, kết hợp được một số đông cựu quân nhân trên toàn thế giới. Muốn bứng một gốc cây to đi, mọi ngừơi phải cùng chung sức th́ mới mong thực hiện được, c̣n nhiều người đứng ngoài nh́n rồi phê b́nh th́ sẽ không bứng gốc cây to đi được. Thử đặt câu hỏi ngược lại, các hội đoàn nhỏ đă làm được ǵ cho đất nước khi chi hoạt động riêng lẻ?

 

Muốn liên lạc với TTCSVNCHHN xin gởi thư về Thongvu2@wanadoo.fr

 

 

 

 

 


 

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 


Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Việt Thức

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

ThếGiới

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng