MINH THỊ

 

Một xă hội ch́m nghỉm trong những tin tức giả tạo, bịa đặt, dàn dựng, xuyên tạc, lấy giả dối làm  sự thật  như xă hội, cộng đồng hải ngoại Việt Nam hiện nay không thể tạo ra những con người chân thật, lương thiện. Xă hội, cộng đồng như vậy là một xă hội băng hoại, con người trong xă hội, cộng đồng đó sẽ nhiễm thói dối trá, xuyên tạc, đánh mất khái niệm về lương tri, cuối cùng khánh kiệt niềm tin.

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvKhoaHọcvBuddhism

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvNgười DânvViệt Học

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật KhoavVăn Chương

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

 

Đại Tội Phản Quốc của "Người Tù Kiệt Xuất" Nguyễn  Hữu  Luyện   

 

Quư vị trên diễn đàn muốn hiểu rơ SỰ THẬT hăy t́m đọc trên website www.chinhnghia.com

 

Ai là người có tội khi để cho toán Hector 1 bị bắt trọn gói mà không nổ được một phát súng kháng cự?

Ai là người đă lập công chuộc tội với Cục Phản Gián VNDCCH để đưa toán Hector 2 vào bẫy dẫn tới việc hai toán viên phải vùi thây trên rặng núi tai mèo ở phía Tây Trường Sơn khu vực Quảng B́nh và những người c̣n lại phải hứng chịu mấy trăm năm tù?

 

Những Sự Thật đấy sẽ được làm sáng tỏ trên website www.chinhnghia.com trong vài ngày tới.

Lũ âm binh ngu dốt chuyên sủa bậy cắn càn chúng đặt cho Kim Âu cái tên Thần Nổ bởi thế khi Thần Nổ đă ra tay th́ cả diễn đàn này sẽ NỔ TUNG để biết THUỐC NỔ này là THUỐC NỔ thứ thiệt.

Sự thật có lắm cái phũ phàng. Sự thật đă tiềm ẩn trong lá thư thú tội của anh Luyện nhờ cô Trần Nam B́nh post lên diễn đàn từ hai năm trước. Đúng ra phải gọi là lá thư TỰ SÁT. Tuy nhiên người trong cuộc và đám lâu la, âm binh theo đóm ăn tàn vẫn không đủ đầu óc để nhận ra điều đó.

Để làm nền cho bài viết sắp tới chúng tôi xin phép post lại lá thư độc đáo của anh Luyện để quư vị tham khảo trước.

 

TRÍCH:

 

 

 

 

Nguyễn hữu Luyện -

 

 Lá thư riêng,

 

 

 Ước mong rằng những người em thân thương trong toán xâm nhập Bắc B́nh thuộc Nha Kỹ Thuật/Bộ Tổng Tham Mưu/QLVNCH sẽ đọc trang thư này. Hồi tưởng thời gian 1965-1966, khi tôi gặp các em, những học sinh trung học của Sài G̣n, thế hệ trai thời loạn. Việc đưa các em vào công tác xâm nhập miền Bắc đă tạo ra những ràng buộc định mệnh giữa các em và tôi. Riêng đối với tôi, đó là khởi điểm của giai đoạn phát triển cao độ về ư thức trách nhiệm, ư thức đấu tranh, lập trường chính trị, và cách sống, cách hành động của tôi trong quăng đời c̣n lại.

 

Tôi nhớ lại một kỷ niệm cực kỳ đau đớn trong vùng công tác ở ngoài Bắc. Buổi sáng hôm đó, tôi dẫn 3 chú từ Khu An Toàn trong vùng núi đá tai mèo hiểm trở vào bản làng để tiếp xúc với dân. Chú Hải dùng tiếng Lào để thông dich. Đau đớn thay, cả bốn chúng tôi bị bắt trong bản này. Khu an toàn của chúng ta đă bị nhiều đơn vị biên pḥng bao vây trước đó.

Trong bộ chỉ huy của địch, viên Thủ Trưởng ở cái lán nhỏ, tôi bị giam ngay cạnh đó. Khi thấy họ sửa soạn chó để đem vào trong hang bắt các em, trong ḷng tôi đau xót vô cùng. Nghĩ tới cha mẹ và gia đ́nh các em đă đặt hết niềm tin vào tôi khi tôi hứa sẽ đưa các em từ vùng công tác trở về an toàn, tôi nghẹn ngào, xót xa.

 

 Là người trực tiếp kiểm soát kết qủa huấn luyện của các em, tôi hiểu rất rơ những ǵ các em có thể và những ǵ các em không thể làm lúc đó.

 

Mặc dầu kết qủa huấn luyện tốt đẹp của các em tại Long Thành đă làm các cố vấn Mỹ ngạc nhiên, nhưng các em vẫn không thể hoạt động trong rừng một ḿnh. Cũng như sỹ quan tác chiến trong quân lực VN và các quốc gia tân tiến, tất cả phải được học hỏi thêm, dẫn dắt qua thực tế chiến trường trong nhiều năm mới có thể xử dụng bản đồ địa bàn một cách có hiệu qủa, không có ngoại lệ cho vấn đề này.

Sau khi suy tính, tôi quyết định nhờ anh lính gác báo với Thủ Trưởng của anh ta là tôi xin gặp. Một lúc sau viên Thủ Trưởng tới gặp tôi. Tôi rất b́nh tĩnh nói với anh ta rằng “Tất cả các chú em tôi đều ở lứa tuổi học tṛ, mới trải qua 6 tháng huấn luyện và chưa hề có kinh nghiệm tác chiến. Tôi có trách nhiệm với gia đ́nh các em đó và phải bảo vệ an toàn cho các em.

 

Tôi viết thơ nhờ anh cho người đưa chú Cát là Trưởng Toán để chú Cát gọi các chú về đây, tránh nổ súng và tránh đổ máu. Chúng tôi cam phận cá chậu chim lồng.

Trong thư tôi báo chú Cát biết là tôi đă bị bắt, và bảo chú Cát b́nh tĩnh theo đơn vị này tới gặp tôi. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho tất cả các chú, mọi trách nhiệm thuộc phần tôi, các em cứ an tâm. Nhưng từ đó, tôi không được gặp các em cho tới 2 năm sau 1975.

 

 Quăng đời đen tối của tôi bắt đầu từ đấy. Hơn 21 năm để suy ngẫm công và tội, t́nh nghĩa anh em và trách nhiệm đối với Quân Lực, tôi đau khổ, và hổ thẹn với chính ḿnh.

Những suy nghĩ đó đă trở thành ngọn hải đăng để dẫn đường cho tôi tự kiện toàn bản thân, giữ trọn ḷng trung thành với QLVNCH. Thời gian trong tù thực sự là vô gía v́ đă giúp tôi nhận thức được nhiều vấn đề mà tôi nghĩ rằng nếu ở ngoài đời, chắc chắn tôi không thể thấy. Chính những nỗi dằn vặt, đau khổ v́ không làm tṛn lời hứa với gia đ́nh các em, cũng như những hối hận day dứt v́ không hoàn thành được nhiệm vụ giao phó đă giúp tôi t́m thấy ánh sáng chân lư. Và ánh sáng chân lư đó đă dẫn dắt tôi đến việc làm ngày hôm nay.

 

NHÀ TÙ CS LÀ NƠI HUỶ DIỆT TOÀN BỘ NHÂN CÁCH, NHƯNG CŨNG LÀ NƠI ĐƯA NHÂN CÁCH LÊN CAO VÀ CAO MĂI NẾU C̉N SỐNG, TÙY SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA MỖI NGƯỜI. ÍT AI RA KHỎI NHÀ TÙ CS VỚI NHÂN CÁCH VỐN CÓ CỦA M̀NH.

 

Cảm ơn các em toán Bắc B́nh, các em đă là nguyên nhân của sự trưởng thành và tu thân của tôi.

 

Ước mong giữa chúng ta, ngày sau sẽ như ngày trước, dù rằng chúng ta nay đă già rồi.

 

Nguyễn Hữu Luyện

 

HẾT TRÍCH

 

Qua nội dung 'Lá thư riêng' do chính Nguyễn Hữu Luyện viết gởi cho đàn em trong toán Bắc B́nh (Hector) để biện minh cho hành động HÈN NHÁT, PHẢN BỘI TỔ QUỐC của ông ta, thiết tưởng toàn thể mọi người đều nhận thấy mặt thật của "Người Tù Kiệt Xuất" Nguyễn Hữu Luyện chỉ là một tên mang tội phạm  phản quốc.  Những người lính VNCH nghĩ  ǵ khi một   sĩ quan làm  nhiệm  vụ t́nh báo ở trong ḷng địch mà tự ư làm bậy để bị đối phương bắt. Rồi sau đó thay v́ t́m cách vượt thoát hay tŕ hoăn để những người c̣n lại triệt thoái th́ Nguyễn Hữu Luyện chẳng những KHÔNG TỰ SÁT ĐỂ BẢO VỆ BÍ MẬT MÀ CHƯA ĐÁNH ĐĂ KHAI,  TỰ ĐỘNG XIN HÀNG , TỰ ĐỘNG XIN VIẾT THƯ KÊU CẢ TOÁN  RA HÀNG VÀ CHỈ RƠ NƠI ĐÀN EM ĐANG ẨN NÁU CHO VIỆT CỘNG BẮT TRỌN GÓI ĐỂ "ĐÁI CÔNG CHUỘC TỘI" ĐỔI LẤY MỘT ĐỜI TÙ AN NHÀN, ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ GIAM RIÊNG, ĂN RIÊNG ĐẾN SAU KHI MẤT VNCH 1975.

Sự thật bao giờ cũng phải là Sự Thật, không ai bẻ cong bóp méo được. Chúng tôi không muốn can dự vào chuyện anh Luyện nhưng quả t́nh rất khó chịu khi thấy anh ấy sử dụng đám âm binh, lâu la dùng tất cả mọi thủ đoạn bẩn thỉu nhất để đánh phá ngăn chặn người khác nói lên Sự Thật.

Chúng tôi không bênh anh Luyện được v́ chính anh ấy đă kín đáo sử dụng những tṛ dơ bẩn này với  chúng tôi. Mặc dù biết rơ hành vi xấu xa của anh Luyện nhưng v́ lời hứa với những anh em đứng đắn trong gia đ́nh BK chúng tôi bỏ qua.Tuy nhiên mọi cam kết đều có điều kiện, quá tam ba bận.

Anh Luyện vẫn sử dụng đám âm binh ngu ngốc này chửi bới bậy bạ, lăng mạ, vu khống hầu như tất cả mọi người. Chúng tôi thấy đă đến lúc phải cho tất cả sự thật ra ánh sáng.

 

 

 

Khi Nguyễn hữu Luyện tự  thú

 

 

 

 Thưa quư Diễn Đàn

 

 Vừa qua ông Nguyễn Hữu Luyện đă dối trá trích một phần đầu của quyển sách Secret War Secret Army , nhưng không trích đoạn chính quan trọng nói về vụ phản bội của ông ta.   

Chúng tôi không có nguyên bản gốc bằng tiếng Anh, xin trích vài đoạn trong bản dịch Cuộc Chiến Bí Mật Lực Lượng Bí Mật , để đập vào mặt NHL và những tên chó săn sủa bậy của ông ta :

 

CHƯƠNG MƯỜI HAI

TOÁN HECTOR

(trang 181 -182)

 

TRÍCH :

....Toán Bắc B́nh được  huấn luyện vào tháng Mười một năm 1965. Luyện đích thân làm trưởng toán để hướng dẫn...

... Tiểu toán 1 hay Bắc B́nh 1 do Bùi Quang Cát làm trưởng. Và Đại úy Luyện , như đă hứa , sẽ lên đường cùng đi với anh em ra Bắc với tư cách cố vấn. Cả toán dời vào khu vực hạn chế trong tháng Sáu và được cải danh là HECTOR 1. Ngày 22 tháng Sáu, toán này đi theo lộ tŕnh với toán trước : đi Thái Lan rồi sau đó dùng trực thăng đi vào vùng núi đá vôi tỉnh Quảng B́nh. Đến nơi an toàn, HECTOR I lập căn cứ  và hoạt động được một tháng mà không bị bắt .

...Một hôm Đại úy Luyện liền cùng trưởng toán và hai toán viên nữa là Đinh Văn Vượng và Nguyễn Mạnh Hải định vào làng để tiếp xúc với dân tại địa phương. Các toán viên khác cản ngăn hết lời nhưng Đại úy Luyện nói rằng không sao -- họ có thể vào và ra khỏi làng b́nh yên; không ǵ phải lo lắng. Luyện trước kia từng dạy cho khoá sinh của ḿnh rằng khi vào nơi lạ th́ không nên tin lời dân làng, nhưng lần này chính ông đă quên lời dặn đó. Do đó khi nghe dân làng bảo họ nên đợi, ông nghe lời họ và đợi trong khi họ đi báo cho lực lượng biên pḥng. Kết quả bốn người bị bắt.

... Các toán viên c̣n lại trong căn cứ nắm vững quy tŕnh hành động. Họ sẽ chờ các bạn trong ṿng 3 giờ mà không thấy trở lại th́ sẽ dời căn cứ đi nơi khác. Đàng này họ đợi tới 5 giờ liền. Cũng v́ họ quá tin tưởng vào Đại úy Luyện. Trong khi đó , trưởng toán bị bắt phải dẫn đám lính biên pḥng đến căn cứ để bắt họ - Rốt cuộc cả Toán HECTOR bị bắt gọn. Thế là danh sách các toán viên phụ trách vô tuyến có thêm 2 người mới gia nhập vào để phục vụ cho guồng máy của Hà Nội .

NGƯNG TRÍCH .

 

Đoạn sau này hơi dài, thuật lại vu. Toán HECTOR 2 do Mai Nhuệ Anh  làm trưởng toán, Trung úy Đặng Đ́nh Thụy làm cố vấn, đáp xuống điểm hẹn với toán Hector I rồi bi. VC phục kích giết 2 người bắt được 8 người, một người chạy thoát được vài hôm rồi cũng bị bắt luôn . Chúng tôi xin trích dẫn đoạn quan trọng sau đây nói rơ việc phản bội của Đại úy Nguyễn Hữu Luyện.

 

TRÍCH : (trang 188 - 189)

... Qua cuộc thẩm vấn, cả toán HECTOR 2 mới biết được số phận của HECTOR I .

... Toán c̣n lại của các anh đă bị bắt hết rồi . Sau khi chúng tôi bắt các người của toán các anh, chính toán viên vô tuyến của các anh đă kêu máy về yêu cầu tăng viện thêm. Đó là lư do khiến các anh đến đây. Toán trước của các anh đă được đưa về vùng xuôi rồi ; ít nữa các anh cũng sẽ xuống đó . Các anh có biết chúng tôi đợi các anh gần 2 tháng rồi không ?

NGƯNG TRÍCH .

 

Xin nói thêm : Nếu đại úy Nguyễn Hữu Luyện không hợp tác với VC , trao mật mă cho nhân viên vô tuyến th́ làm sao các công điện mật lại có thể gởi đi ?

Vừa rồi Biệt Kích KIM ÂU HÀ VĂN SƠN đă lên tiếng . Và tiếng nói của BK Hà Văn Sơn đương nhiên là có trọng lượng - Xin cảm ơn BK Kim Âu Hà Văn Sơn. Đây là một cái tát vào mặt những tên phản bội cùng lũ chó săn đang ra sức bảo vệ cho chủ .

Xin quư Diễn Đàn hăy vào trang web : www.chinhnghia.com của Tuần Báo Chính Nghĩa, Kim Âu Hà Văn Sơn sẽ tiết lộ nhiều điều bí mật động trời về Nguyễn Hữu Luyện như đă loan báo, nếu ông ta cứ tiếp tục xúi dại cái đám chó săn cắn càn, sủa bậy làm ô uế trên diễn đàn.

Kính chào Quư Diễn Đàn .

Vơ Văn Sáu (báo Góp Gió)

26303 114th Ave SE - Kent, WA 98030-7866

Tel : 253-850-8072

 

 đọc thêm Thư Vơ Văn Sáu

 

 

 

August 9- 2006

 

Tội nghiệp anh Nguyễn Hữu Luyện phải mượn đám âm binh để bảo vệ ḿnh nhưng thật ra chỉ làm cho thiên hạ ngán ngẩm và nghi ngờ nếu không muốn nói là khinh bỉ thêm. Cả một lũ âm binh viết lách, lư luận th́ chẳng ra ǵ chỉ  được cái biạ đặt chửi bậy.

Ngay cả anh Luyện cũng chỉ làm tṛ hề khi tung lên mấy lá thư đầu cắn đuôi.  Xin hỏi anh Luyện có muốn Kim Âu Hà văn Sơn tham gia không cái đă?

Anh Luyện có muốn Hà văn Sơn này kể lại câu chuyện khi hai anh em  gặp nhau lúc Hà văn Sơn bị cùm ở trại B Phong Quang năm 1969 hay không?

Kim Âu Hà văn Sơn này giữ TÍN với anh Luyện và những anh em khác trong gia đ́nh BK nên không muốn can dự vào việc này dù biết rằng anh Luyện đă chơi không đẹp ǵ khi tất cả những email chửi bới bậy bạ, bịa đặt nhất đều ở trong nhóm của anh Luyện. Khả năng nhóm này chỉ làm cho diễn đàn nặng mùi xú uế chứ  không thể làm sáng tỏ được điều ǵ nếu không muốn nói chỉ gây thêm bất lợi cho người nào họ muốn bảo vệ.

Đừng đùa với lửa. Nếu cần website www.chinhnghia.com sẽ lên bài trong vài hôm nữa. Mà bài đă lên th́ coi như là xong, không phương cứu văn Tốt nhất nên stop chửi bậy đi. Hăy tôn trọng quyền đặt vấn đề của người khác.

 

Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: