MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAme ProgressvFaivCityvBus.Insider 

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHuav

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvBuddhism

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gươngv

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật Khoa Văn NghệvSOTT

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

NHỮNG BÀI VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI TÙ CẢI TẠO

 

Trả lời Thư Của Bà Khúc Minh Thơ Ḷng chúng tôi không thể yên khi cái thể chế bạo tàn kia vẫn c̣n tồn tại. Hơn ai hết chúng tôi, những CTNCTVN vẫn khóc cười theo mệnh nước và hơn ai hết những CTNCTVN hiểu rơ những âm mưu và thủ đoạn của đối phương để không phạm những sai lầm dù sơ đẳng nhất.  Kim Âu

 

Người Tù Chính Trị Việt Nam: Món Nợ Của Hoa Kỳ Đối Với Đồng Minh  Chỉ có chính phủ Hoa Kỳ mới có thể làm được. Và Hoa Kỳ đă làm việc này chính là để trả món nợ quốc gia “a nation’s debt” đối với những ngưới tù chính trị, những đồng minh thân thiết của họ trong cuộc chiến. Và chỉ khi nào làm xong được việc này th́ người Mỹ mới có thể ngủ yên được. “This has helped us American sleep better at night.”                                                                      Đỗ Ngọc Uyển

 

Tâm t́nh của Khu Hội Trưỏng HKCTNCT Dallas Tôi cũng không muốn nói đến cảm t́nh nồng nàn giữa bà và TNCTNCT qua những Đại Hội có bà  xuất hiện với những tràng pháo tay không dứt,  dù biết là bà đă từng đi đêm và chấp nhận  điều kiện của tên Đại Sứ Việt Cộng Trịnh  Xuân Lăng để giải tán Hội Gia Đ́nh Tù Nhân  Chính Trị.***

 

Lá Thư của Nhật Tùng gởi bà Khúc Minh Thơ Tôi nghĩ rằng màn kịch bàn tiệc có người nấu sẵn dọn lên bàn, xong ḿnh chạy đến bỏ vào thêm một đôi đũa, rồi mang khoe với thiên hạ rằng "tôi chuẩn bị mâm cỗ này" đă không c̣n hợp thời nữa thưa bà!!! Chỉ xin nêu ra khía cạnh nhỏ này của GĐMV để rộng đường suy xét mà thôi, thiết nghĩ tôi không cần “lạm bàn” thêm đến những chuyện “to tát” hơn mà cộng đồng đang mở lại trang sử của bà trong hơn 30 năm qua.

 

Thông Cáo Báo Chí Của Gia Đ́nh Mỹ Việt  Dallas

2.  Trong thời gian vừa qua Ban Tổ Chức của bà Khúc Minh Thơ chưa từng hội ư với chúng tôi, mà đă đưa lên báo chí một cách không rơ ràng bằng những từ ngữ “một nhóm Việt Mỹ”, hoặc “Gia Đ́nh Việt Mỹ”, nên chúng tôi cho rằng đây là một cách làm việc thiếu tôn trọng và không trong sáng.

 

Nhận định về ông Nguyễn Nam Lộc Cái luỡi không xương nhiều đường lắt léo Huy Đức

 

Thư ông Đỗ văn Phúc gởi bà Khúc Minh Thơ Chủ tịch th́ quan hệ làm ăn buôn bán với Việt Nam hàng chục năm qua, Phó Chủ Tịch Trần Mộng Vinh th́ đă bộc lộ quá rơ rệt thái độ chính trị và cách nh́n Chiến tranh Việt Nam theo quan điểm của Việt Cộng qua hai lá thư gửi chúng tôi. Đỗ văn Phúc

 

Bài Vở Tháng 7 - 2008

 

- Dự Luật H.O?!! Đỗ Ngọc Uyển

Lời nói đầu: Ngày 23/9/2008, trên trang báo điện tử Ánh Dương có đăng bà́ của ông Huy Phương phỏng vấn ông giáo sư Nguyễn Ngọc Bích: “về hoạt động của Bà Khúc Minh Thơ và Hội Gia đ́nh Tù Nhân Chính trị cho chương tŕnh H.O.” Trên Người Việt Online, ngày 1/11/2008, ông Huy Phương đă viết bài “Tạp ghi Huy Phương: Chút ơn nghĩa cuối đời.” để trách cứ những người tù chính trị Việt Nam đă vô ơn đối với bà Khúc Minh Thơ. V́ nhận thấy có những điều trả lời của ông Nguyễn Ngọc Bích không đúng sự thật và lời trách cứ của ông Huy Phương là hồ đồ. Với tư cách một người lính và cựu tù chính trị, tôi viết bài này để tŕnh bày những sự thật về sự kiện người tù chính trị Việt Nam, một sự kiện mang dấu ấn lịch sử.

 

- H.O.: Một Sự Lộng Giả Thành Chân  Đỗ Ngọc Uyển

Chương tŕnh tái định cư những người tù chính trị Việt Nam tại Mỹ nằm trong chính sách ngoại giao của Tổng Thống Hoa Kỳ nhằm phục vụ quyền lợi của Hoa Kỳ mà bộ ngoại giao có nhiệm vụ thi hành. Ông Funseth không phải là thẩm quyền làm chính sách (policymaker) để có thể hoạch định chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Do đó, Ông Funseth không phải là cha đẻ của cái gọi là chương tŕnh “H.O.” như Ông Vũ Quư Hạo Nhiên đă viết. Ông Funseth chỉ là một phụ tá cao cấp của bộ trưởng ngoại giao đă kiên tŕ trong tám năm với 25 cuộc họp để hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ chính trị và ngoại giao khó khăn được giao phó. Và như Ông Funseth đă phát biểu trong bài phỏng vấn nói trên: “Ngày kư kết cũng là ngày mà tôi hănh diện nhất trong 40 năm làm ngoại giao.”....

 

- Vấn đề tù chính trị và sự cần thiết lột trần âm mưu đánh tráo ngôn ngữ của bọn nguỵ danh chủ nghĩa

Cung Trầm Tưởng

H.O. thực ra chỉ là cách đánh số thứ tự (H 01, H 02…) trong danh sách xuất cảnh đi Mĩ của những người tù chính trị do cộng sản thiết lập chứ không phải là chữ viết tắt của cái chúng tung tin là Humanitarian Operation nhằm che đậy chân tướng việc làm của chúng. Nếu H.O. được hiểu theo nghĩa này, th́ hoá ra sự đi Mĩ của những người tù chính trị và gia đ́nh họ là do chính sách nhân đạo của cộng sản hay sao! Thực ra đây chỉ đơn giản là một nhượng bộ chính trị quan trọng của chúng để được b́nh thường hoá quan hệ ngoại giao với Hoa Ḱ và được Hoa Ḱ băi bỏ cấm vận kinh tế đang làm cho chúng sống dở chết dở. Đây mới là nguyên nhân cốt tủy của cái gọi là Humanitarian Operation, một đánh lận con đen nhằm tạo một ấn tượng giả: một chiêu bài ngôn ngữ không hơn không kém...

 

- Tù Cải Tạo-Tội ác chống nhân loại của CSVN Đỗ Ngọc Uyển

Hoa Kỳ coi việc đưa những người tù chính trị này sang định cư tỵ nạn tại Mỹ là để trả một món nợ quốc gia đối với đồng minh trong thời chiến. Những người này đă bị giam cầm v́ đă cộng tác mật thiết với Hoa Kỳ trong cuộc chiến. "… Resettling this group will be a step toward closing out this nation's debt to its Indochina wartime allies. "These people have been detained because of their closed association with us during the war," said Robert Funseth, the senior deputy assistance secretary of state for refugee affairs who spent most of this decade negotiating their resettlement …"

Phải nói môt cách chính xác rằng những người tù chính trị Việt Nam đi định cư tỵ nạn tại Mỹ theo một chương tŕnh ra đi đặc biệt (a special program) nằm trong khuôn khổ của Chương Tŕnh Ra Đi Có Trật Tự (Orderly Departure Program) chứ không phải theo chương tŕnh HO (Humanitarian Operation) tưởng tượng nào cả. Cái gọi là chương tŕnh HO chỉ là sự suy diễn từ các con số thứ tự của các danh sách những người tù chính trị đă được cộng sản trao cho Hoa Kỳ để phỏng vấn đi tỵ nạn tại Mỹ theo thứ tự: H.01, H.02. H.10, H.11, H.12…

 

- Cuộc thất trận và phản bội Đồng Minh Nguyễn Hữu Thống

10 năm sau khi Saigon thất thủ, bằng phản tỉnh và tự phán, năm 1985, Nixon đă lên án việc Hoa Kỳ bội ước Việt Nam Cộng Ḥa năm 1975 là một "sự phản bội và thất bại không tiền khoáng hậu trong Lịch Sử Hoa Kỳ !".

Thật vậy, khi Hoa Kỳ nhẫn tâm rũ áo ra đi để mặc cho phe Quốc Tế Cộng Sản thôn tính Miền Nam bằng vơ lực, th́ bao nhiêu công lao, danh dự và uy tín quốc gia, xây dựng từ Thế Chiến I đến Thế Chiến II và Chiến Tranh Triều Tiên, sẽ phút chốc tiêu tan, đem lại sự bất b́nh và chê bai của nhân loại văn minh. Hậu quả dễ thấy nhất là sự bành trướng thế lực vượt bực của phe Quốc Tế Cộng Sản tại Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh.

Thêm vào đó các đồng minh cũ của Hoa Kỳ cũng sẽ rất ngần ngại khi phải liên minh với Hoa Thịnh Đốn. Và Khối các Quốc Gia Phi Liên Kết sẽ phát triển mạnh mẽ khắp nơi trên thế giới.

Ngoài ra, sự hoài nghi của các dân tộc trên thế giới về Quyết Tâm và Lư Tưởng Tự Do của Hoa Kỳ sẽ có tác dụng xấu trong cuộc đấu tranh giải thể Cộng Sản tại Đông Âu và Liên Xô.

Do đó, cho đến nay không ai dám quyết đoán về việc Hoa Kỳ có theo chủ nghĩa thực dụng để nhẫn tâm làm việc đó không?.

 

- Nhớ Về Việt Nam - Kư Ức 35 Năm Trước Robert F. Turner

Chống Cộng Là Thuộc Tính Của Con Người  “Cộng sản là một chủ thuyết phi nhân và chống cộng được xem như một thuộc tính của Con Người, của nhân loại”.Ư Thức Hệ Chống Cộng là một ư thức hệ chung của toàn nhân loại. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế lịch sử cận, đương đại, khi chúng ta nhận thấy tất cả mọi tập hợp của nhân loại không cộng sản đều chống lại cộng sản và cương quyết đưa chủ nghĩa cộng sản - một thứ cặn bă trong qúa tŕnh phát triển của nhân loại - đi vào sọt rác của lịch sử.       Kim Âu

Chính Khứa Nhà Quàn Qua việc làm của chúng (bọn CHÍNH KHỨA NHÀ QÙAN) đă nhiều người lên tiếng phản đối nên chắc chắn chúng đă hiểu nhưng chúng vẫn cố t́nh bỏ quên liêm sỉ để bưng bô tắm rửa, điểm tô cho những cái thây ma của bọn tội đồ dân tộc.Thời quốc mạt, bọn CHÍNH KHỨA NHÀ QUÀN đông gấp nhiều lần SĨ PHU nên cái tṛ CHÍNH TRỊ NHÀ QUÀN sẽ c̣n tái diễn ./.               Kim Âu

Phản Ứng của CTNCT Chị Khúc Minh Thơ không phải là một CTNCT. Việc chị tự ư lập ra một ban tổ chức cái gọi là Ngày  Hội Ngộ CTNCT là một việc làm "danh bât chính, ngôn bất thuận".

Tuyên Bố của Tổng Hội Cựu Tù Nhân CT về bà Khúc Minh Thơ Ngày 27-7-1991 tại nhà hàng Harvest Moon, Virginia, Bà Khúc Minh Thơ, với tư cách Chủ Tịch, đă long trọng công bố giải tán Hội Gia Đ́nh Tù Nhân Chính Trị. Nay lại xử dụng danh xưng Hội Gia Đ́nh TNCT đă ngưng sinh hoạt 17 năm để tổ chức Ngày Hội Ngộ Tù nhân Chính Trị Việt Nam  là không hợp t́nh, không hợp lư.  

Phản Ứng Của Hội SVSQTB Thủ Đức Dallas với Tổng Hội Qua các văn kiện tham chiếu trên Văn Thư của Tổng Hội gởi cho Hội Thủ Đức các nơi cho thấy Tổng Hội không thuộc thành viên của Ban Tổ Chức. Do đó lời mời và yêu cầu của Quư Tổng Hội thiếu CHÍNH DANH, nên Hội  Cựu SVSQTBTĐ/DFW không thể hưởng ứng hoặc tham dự với tính cách hợp tác của một hội đoàn.

Thế Giới Mới phỏng vấn 7 người sau khi Tống Hội CTNCT ra Tuyên Bố Sau khi có bản Tuyên Bố trên các diễn đàn th́ các Khu Hội đều hoan nghênh. Lư do là anh em cũng rất phân vân v́ không biết sau lưng ngày TNCTVN tại Dallas có cái ǵ... nữa không? V́ tất cả đều đặt cái nghi vấn là chị Thơ muốn tổ chức để anh em tù có dịp hội ngộ vào những ngày cuối đời, mà sao lại không mời Khu Hội cũng như Tổng Hội tham gia?

Sự Thât Về Chương Tŕnh H.O.

Nguyễn Khanh: Về chương tŕnh H.O, tức là chương tŕnh đưa tù cải tạo mà trong cuộc điều đ́nh với Hà Nội, Washington gọi là tù nhân chính trị và thân nhân của họ sang Mỹ, chúng tôi muốn biết ai là người đưa ra sáng kiến này?

Tài liệu về Chương tŕnh HO Resettling this group will be a step toward closing out this nation's debt to its Indochinese wartime allies. ''These people have been detained because of their close association with us during the war,'' said Robert Funseth, the senior deputy assistant secretary of state for refugee affairs, who has spent most of this decade negotiating their resettlement. ''They are of special humanitarian concern to the United States.''

UN Conference of Refugees

 

Vai tṛ của Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc về vấn đề Người tỵ nạn từ Đông Dương

 

Lá Thư của tướng John Vessey Đặc Sứ của TT Reagan nói về H.O Nguyên văn thư của Đại Tướng hồi hưu John Wessey gởi cho ông Nguyễn Xuân Huấn, giải thích về "Chương tŕnh HO" để các bạn giữ làm tài liệu.

Tài liệu của L/S Trịnh Quốc Thiên, BBT, Lịch sử Việt cung cấp

 

Tài liệu về "HO" 1999

ODP  Program

Vietnamese Refugee

Tham Khảo Dec  

Hai bài sau cùng của Nguyễn Văn Thái tức  Minh Cảnh

 

Trở Lại Với Hai Chữ H.O

Ơn Nghĩa Và Người Tù Cải Tạo

 

Bài VởTháng 8 - 2008

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: