MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvCám Ơn AnhvCục Lưu Trữ

vTPBv1GĐ/1TPBvThống KêvĐiều Ngự

 

    Kim Âu

 

 

Hội Chứng Hoang Tưởng

Mật ước Thành Đô

Hội chứng rối loạn nhân cách trong cộng đồng hải ngoại

Bài viết của blogger Người đưa tin Kami  với tiêu đề "Wikileaks – Kế hoạch cho Việt nam được hưởng quy chế  Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh" đăng trên blogg cùng tên chữ nghĩa và nội  dung rất rơ ràng. Tác giả nhấn mạnh mục đích đưa ra giả thiết ngay trong bài qua đoạn văn: "...Đoạn tin đầu nói trên về Biên bản họp kín tháng 9/1990 tại Thành Đô giữa lănh đạo cao cấp Việt nam và Trung quốc, cũng chỉ là một tin mang tính chất giả thiết của tác giả mà nó có nhiều khả năng khi bị bạch hóa có thể xảy ra mà thôi, chứ đó không phải tin chính thức của Wikileaks."

Chúng tôi có lẽ là một trong những người đầu tiên tiếp nhận bản tin này và chúng tôi hiểu tác giả Kami chỉ đưa ra một giả thiết v́ những hiện tượng, diễn biến xảy ra giữa Việt Nam với Trung Quốc khiến tác giả có cảm tưởng Việt Nam đang từng bước bị xâm chiếm theo một kế hoạch hợp đồng giữa hai ban lănh đạo. Ư tưởng thứ nhất này đưa tới việc xuất hiện giả thiết đầu tiên "Kế hoạch cho Việt nam được hưởng quy chế  Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh" sau đó nảy sanh ư tưởng thứ hai là có lẽ Wikileak là tổ chức sở hữu nhiều tài liệu tối mật nên rất có thể họ đă sở hữu tài liệu này nên có thể Wikileaks sẽ công bố tài liệu về "Kế hoạch cho Việt nam được hưởng quy chế  Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh". Hai giả thiết này hoàn toàn là sản phẩm hư cấu, không có thật chỉ có trong trí tưởng tượng của tác giả bài báo.

Tuy vậy khi bài báo này được tung ra lập tức trong cộng đồng hải ngoại bùng nổ như một cơn  dịch bệnh khi tràn lan những ư kiến chửi bới, nguyền rủa tập đoàn cộng sản bán nước và mấy chữ Mật Uớc Thành Đô trở thành một nhóm từ chỉ sự đầu hàng một cách hèn hạ của Việt Cộng khi ngầm có kế hoạch đưa Việt Nam sát nhập vào Trung Hoa.

Nếu quả thật có chuyện như vậy th́ đó là một đại tội của Việt Cộng nhưng khốn nỗi đó chỉ là câu chuyện hoang tưởng của những kẻ bị bệnh rối loạn nhân cách, tự nhận ḿnh là người quốc gia chống cộng do đă không hiểu được nội dung bài báo của Kami hay hiểu nhưng cố t́nh áp đặt sự rối loạn nhân cách của họ để làm thay đổi nội dung câu chuyện từ giả thuyết thành sự thật bằng chứng hiển nhiên.

Tất nhiên những kẻ bị rối loạn nhân cách th́ không có ai, lẽ phải hay sự thật nào ngăn cản được sự hoang tưởng điên dại của họ. Căn bệnh hoang tưởng hay Hội Chứng Mật Ước Thành Đô cũng không làm hại ai ngoài việc giúp cho người tiếp xúc với họ nhận ra t́nh trạng tâm thần của người đối diện. Thậm chí đôi lúc chuyện giả tưởng này c̣n có lợi khi dùng nó thúc đẩy những người có nhiệt t́nh chống cộng nhưng ngu  dốt v́ thiếu tin tức chính xác, lành mạnh  lên cơn hoặc sôi máu anh hùng rơm để tham gia vào cuộc đấu tranh chống Việt Cộng. Nhưng có một điều vô cùng nguy hại đó là khi sự dối trá bị bóc trần và sự thật chỉ rơ ai là kẻ bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo sự thật tất sẽ dẫn tới một phản ứng ngược mạnh mẽ, đổ vỡ không thể lường trước.  Sau đó khi đám đông đă bị phá sản niềm tin, trở nên trơ  lỳ với sự khích động dối trá, họ sẽ khước từ và bác bỏ tất cả cho dù đó là sự thật nguy cấp đang cần được giúp đỡ, yểm  trợ.

Chúng ta đă nh́n thấy hậu quả của tṛ lừa đảo, dối gạt và suy tàn của những tổ chức núp dưới chiêu bài ái quốc như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tức Việt Tân, Tổ chức Phục Hưng ..v.v.v

Rối loạn nhân cách là một loại bệnh tâm thần phân liệt, người đă mắc bệnh này hầu như không thể chữa trị, họ luôn luôn sống trong một thế giới của riêng họ.Vấn đề là xă hội có bao nhiêu người mang bệnh hoang tưởng do rối loạn nhân cách nhưng cũng may mắn tỷ lệ bệnh này trong xă hội Hoa Kỳ chỉ vào khoảng 1%.

Tập thể người Việt Nam ở Hoa Kỳ có số người bị hội chứng rối loạn nhân cách chiếm tỷ số cao nhất vào khoảng hơn trăm ngh́n người trên tổng số 1,799,000 người (khoảng 7%). Số người này cũng là số mang hội chứng hoang tưởng Mật ước Thành Đô.

 

Kim Âu

BÀI ĐỌC THÊM

 

Wikileaks – Kế hoạch cho Việt nam được hưởng quy chế

Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh

 

https://nguoiduatinkami.wordpress.com/2010/11/30/wikileaks-

 

 

 

Posted 30.11.2010 by kami in Không cụ thể. 176 phản hồi

Kami

Tin liên quan: Hội Nghị Sát Nhập Việt Nam vào China : Tỉnh hay Khu Tự Trị ? (Ninh Cơ ghi lại. Trích tài liệu chép lại từ băng ghi âm cuộc họp mật giữa đại diện Tổng Cục T́nh Báo Hoa Nam và Tổng Cục 2 Việt Nam để lưu trữ, được bảo quản theo chế độ tuyệt mật).

*

Và cái ǵ chờ đợi cũng đă đến, khi tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lư Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô.

Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt nam này của ḿnh, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100  các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rơ “… V́ sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết ḿnh để vun đắp t́nh hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ư sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đă từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…. Phía Trung quốc đă đồng ư và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020)để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung quốc”.

Những ngày này, những tin tin thời sự quốc tế thuộc hàng đầu trên các kênh truyền h́nh ngoại quốc nổi tiếng như BBC, CNN..  chắc chắn sẽ là tin về sự căng thẳng của hai miền Nam – Bắc Triều tiên đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều tiên chắc chắn là vấn đề số một và vấn đề thứ hai là những thông tin mà tổ chức Wikileaks dọa sẽ công bố công khai những tin tức tuyệt mật của ngành ngoại giao Hoa kỳ.

Được biết những thông tin mà Wikileaks dọa công khai bao gồm 251.287 tài liệu mà Wikileaks có được là tin trao đổi giữa 250 đại sứ quán và lănh sự quán Hoa Kỳ tại hơn 90 nước trên thế giới với Washington. Cũng theo thông báo của tổ chức Wikileaks cho biết hiện nay họ có trong tay những thông tin liên quan đến Việt nam, đó là những tài liệu từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, với hơn 2.300 bức điện tín gửi đi từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và gần 800 từ Lănh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo họ, trong số hơn 3100 điện tín này có cả những loại thuộc diện “tuyệt mật”.

Cho tới nay Wikileaks mới công bố nội dung của hơn 200 bức điện tín trong số hơn 251.287 bức mà họ có và trong số các thông tin ít ỏi được công bố nhỏ giọt ngày hôm nay (30/11)có hai tin liên quan đến Trung quốc và Bắc Triều tiên rất có giá trị. Đó là tin các quan chức Trung quốc tuyên bố ủng hộ thống nhất hai miền Bắc và Nam Triều tiên vào thời gian sau hai năm lănh tụ Kim Jong Il qua đời, và chính quyền mới của nước Triều tiên thống nhất sẽ do chính quyền Soul quản lư. Và tin thứ  hai là phát biểu của một quan chức cao cấp Trung quốc nói với Thứ trưởng Ngoại giao Nam Triều tiên, khi cho biết rằng thế hệ lănh đạo trẻ Trung quốc hiện nay không hài ḷng và coi chính thể ở Bắc Triều tiên của gia đ́nh họ Kim là đưa trẻ hư không biết nghe lời.

Hai tin ṛ rỉ kiểu này khác hẳn với sự hiểu biết và phán đoán của mọi người về thái độ của Trung quốc với Bắc Triều tiên, đó là ai cũng nghĩ rằng bằng mọi giá không bao giờ Trung quốc bỏ rơi nước láng giềng cộng sản đàn em này. Có lẽ những tin bí mật của Wikileak tiết lộ rất có giá trị như họ thông báo trước, v́ thế sẽ c̣n có nhiều tin động trời trong số 3.100 bức điện từ các cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam và chính phủ Mỹ, được gửi đi từ Đại sứ quán Hoa kỳ ở Hà nội và Lănh sự quán tại TP Hồ Chí minh.

Những ngày gần đây, không chỉ có các chính khách Hoa kỳ, mà hầu hết các chính khách trên thế giới đang ở tâm trạng hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở khi chờ đón sự công bố của tổ chức Wikileaks trong đó có các chính khách hàng đầu của Việt nam cũng hết sức lo lắng khi những điều “tuyệt mật” sẽ bị Wikileaks dọa sẽ công bố.

Đoạn tin đầu nói trên về Biên bản họp kín tháng 9/1990 tại Thành Đô giữa lănh đạo cao cấp Việt nam và Trung quốc, cũng chỉ là một tin mang tính chất giả thiết của tác giả mà nó có nhiều khả năng khi bị bạch hóa có thể xảy ra mà thôi, chứ đó không phải tin chính thức của Wikileaks.

Điều quan trọng ở đây là, những chuyện ǵ sẽ xảy ra tiếp theo đối với đảng CSVN nếu như tin này là tin chính thức do Wikileaks công bố trong một ngày gần đây. Chúng ta có quyền phỏng đoán và chuẩn bị tinh thần cho mọi người và cá nhân ḿnh trước sự thật không mấy tốt đẹp, mà nó liên quan tới sự tồn tại của đảng CSVN trong vai tṛ lănh đạo xă hội và nhà nước. V́ nếu khi ta đối chiếu với các tin tức liên quan đến việc phía Việt nam đă cho Trung quốc thuê nhiều chục ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới, lá cờ Trung quốc có 6 ngôi sao (thay v́ cờ Trung quốc chỉ có 5 ngôi sao)xuất hiện tại một nhà hàng Trung quốc tại Vũng tàu, hay Dự án boxit Tây nguyên và gần đây nhất là tin Trung quốc tiến hành thu hồi hàng loạt cột mốc biên giới với Việt nam có từ thời Hiệp định Pháp-Thanh (1887) … Trong đàm phán biên giới, họ ép ta làm ta mất một nửa thác Bản Giốc, dân ta cũng không được đặt chân đến Ải Nam quan nữa, tất cả ta mất hàng trăm km2 đất. Họ xóa hiệp định phân định ranh giới vịnh Bắc Bộ giữa hai Chính phủ Pháp – Thanh (do lịch sử để lại) đ̣i chia lại, ăn hơn của ta một phần hải phận  th́ giả thiết trên là hoàn toàn có cơ sở xảy ra.

Những cái đó có phải là những bước tiến hành âm thầm trong kế hoạch 30 năm để đưa Việt nam trở thành một Khu tự trị của nước Cộng ḥa Nhân dân Trung hoa hay không? Trong cuộc sống th́ cái ǵ cũng có thể xảy ra, v́ sẽ có những điều sự thật lại nằm trong những điều mà ta tưởng rằng không thể có hay không thể xảy ra. Vấn đề nêu trên là một ví dụ nhỏ, có thể lắm chứ.

Xin vui ḷng chờ tổ chức Wikileaks họ sẽ chính thức công bố trong một thời gian gần đây cho mọi người toàn thế giới rơ.

Ngày 01/12/2010

Về quảng cáo

Rate this:

68 Votes

Related

Chuyện ǵ sẽ xảy ra nếu Việt nam lại có chiến tranh?In "Không cụ thể"

Thưa đ/c Tổng Bí Thư: Nói như thế là công khai phản bội Tổ quốc!In "Không cụ thể"

Đôi điều về bài viết “Wikileaks: Kế hoạch …”In "Không cụ thể"

176 responses to this post.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi điều về bài viết “Wikileaks: Kế hoạch …”

 

https://nguoiduatinkami.wordpress.com/2010/12/06/doi-diều

 

 

Posted 06.12.2010 by kami in Không cụ thể.            34 phản hồi

Kami

Ḿnh đă từng viết cho báo quốc doanh và viết chơi trên blog hơn cả chục năm rồi mà chưa có bài nào ḿnh lại có ấn tượng bởi hiệu ứng sốc của cả một hệ thống (bạn đọc và truyền thông), đó là cú “sốc” của bài “Wikileaks – Kế hoạch cho Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh” đối với cộng đồng mạng. Không tin bạn đọc có thể dùng công cụ t́m kiếm của Google để search cụm từ tên bài viết nêu trên th́ chỉ 0.50  giây là bạn đă có không ít hơn 14.000 kết quả liên quan. Đó là địa chỉ các trang web, trang blog của các tổ chức, cá nhân, các đài phát thanh, đài truyền h́nh, các clip video trên youtobe, vodpod … họ nói đến tin này. Mà một điều buồn cười hơn là từ một sự giả thiết (hơi bị hay) của Kami lại bị hiểu và chế biến để thành một tin động trời liên quan đến việc buôn dân bán nước cho Tầu của các vị lănh đạo đảng và nhà nước Việt nam.

Số lượng bạn đọc bài này của ḿnh trên trang blog cá nhân và các trang web hay blog khác đăng tải tin này trong ṿng chưa đến một tuần lễ mà đă có ước chừng tới vài chục ngàn lượt đọc với hàng ngàn comments bàn luận, chửi bới. Người bảo đúng, kẻ bảo sai ỏm củ tỏi,  rồi chửi bới nhau, đặc biệt không ít người c̣n đ̣i công bố link của Wikileaks để kiểm chứng (!?), để xem là tin thật hay giả.

Xin bấm vào đây để xem Video chương tŕnh thời sự của một Đài TV

He.he… các bạn này hay thích đùa v́ đă gọi là giả thiết th́ lấy đâu ra link nguồn cơ chứ?

Phải nói thật ḿnh không lường trước cái tin mang tính giả thiết rằng Việt nam gia nhập và trở thành Khu tự trị của Trung quốc có sức mạnh kinh hoàng về mặt tinh thần, h́nh như hầu hết các bạn đọc chỉ đọc được phần đầu của bài đă sốc, đă hoảng loạn tâm trí v́ nó sốc quá mà không chịu đọc hết, có bạn th́ tới mức bảo tin này như búa giáng vào đầu và thế là chửi. Nói như vậy để các bác lănh đạo nào có ư đồ bán nước cho Tầu coi chừng, như gương của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống…c̣n đó và hăy coi bài viết này có giá trị như một  việc thăm ḍ dư luận xă hội.

Từ giả thiết theo từ điển tiếng Việt có nghĩa là điều giả tưởng coi như là có thật, nêu ra làm căn cứ để phân tích, suy luận. Mà đă là giả tưởng th́ đến ảo tưởng hay viễn tưởng cũng không bao xa, tóm lại nó chỉ là một dạng suy đoán những điều có thể. Như người ta hay nói cái chắc chắn là những điều không chắc chắn, th́ cái giả thiết này của ḿnh cũng vậy, đúng hay không đúng th́ thời gian sẽ trả lời. C̣n thời gian là lâu bao nhiêu để điều giả thiết này trở thành sự thật này th́ chưa ai biết để khẳng định, nhưng qua các thông tin trên mạng internet liên quan đến vụ này th́ cũng nhiều khả năng là đúng lắm.

Ḿnh nghĩ ra ư tưởng để viết bài đó cũng v́ cái trào lưu Wikileaks fever, khi mà đâu đâu trên mạng iternet cũng nhắc tới Wikileak, nhắc tới sự ṛ rỉ thông tin làm rúng động thế giới tới mức họ c̣n bảo Wikileaks đảo lộn thế giới. Cũng v́ thế ḿnh nghĩ cũng cần phải có một tin mang tính giả thiết liên quan tới Việt nam mà có thể … “đảo lộn” được Việt nam, đó là tin có kẻ tự nguyện bán nước cho kẻ thù phương Bắc bằng cách gia nhập và hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh. Đấy là một bài báo ḿnh viết mang tính phiếm luận, ở dạng viết chơi, viết cho vui mà không hề có suy nghĩ nó sẽ được mọi người,các hăng truyền thông nhào nặn thành một tin “tuyệt mật”, “cực kỳ quan trọng” và “cực kỳ nguy hiểm như đă diễn ra những ngày vừa qua.

Nhưng với những diễn biến bất ngờ của bài báo này th́ ít nhiều nó cũng có những gá trị nhất định, nói như thế để các đồng chí lănh đạo đảng và nhà nước hiểu một điều cấm kị tuyệt đối không được làm và nhân dân Việt nam không bao giờ chấp nhận đó là cam tâm cúi đầu bán nước Việt này cho Tầu. Tuy là người dân Việt nam hôm nay họ chấp nhận cắn răng chịu đựng được mọi điều phi lư mà các đồng chí đă từng làm, mặc dù người dân họ có phản kháng hay không phản kháng th́ cũng nhiều lư do. Nhưng nếu bán nước cho ngoại xâm th́ các đồng chí sẽ phải trả giá.

Đó là sẽ phải chết! Mà chết đồng nghĩa với sự mất mát toàn bộ sản nghiệp, gia đ́nh, vợ con … của bản thân và đồng bọn. Nghĩa là cái đảng của các đồng chí cũng tiêu.

Một điều nữa cần phải nói, đó là sự thiếu tự do thông tin dẫn tới người ta rất dễ tin vào những chuyện giả thiết, giả tưởng… và coi đó là tin đúng, người trên mạng c̣n tin như thế chứ nói ǵ đến những người không được tiếp cận với internet. Thử tưởng tượng những bản tin kiểu như trên của các mạng radio, truyền h́nh đến với người dân trong nước có tác dụng ghê gớm đối với ḷng tin của dân chúng như thế nào? Đó là điều đáng suy nghĩ.

Có nhiều bạn đọc trên blog cá nhân của ḿnh hỏi sao tác giả Kami không lên tiếng về vụ này? Có chứ, chắc chắn ḿnh phải lên tiếng trả lời với công luận với bạn đọc của ḿnh, xin hiểu rằng ḿnh không lên tiếng đâu phải là sợ áp lực của dư luận, mà do muốn chờ cho dư âm của bài viết đó đủ độ chín, khi ấy ḿnh sẽ viết một đôi ḍng trần t́nh để giải tỏa bức xúc của của bạn đọc v́ cái tin giả thiết này.

Đó là mọi việc sẽ trở nên hết sức đơn giản nếu mọi người chúng ta đọc bài viết một cách kỹ càng, nghiêm túc từ đầu đến cuối, nếu không nói là đọc một vài lần để hiểu Kami muốn nói ǵ hay chuyển tải thông tin ǵ qua bài viết của ḿnh. Và một điều muốn nói với một số trang mạng, các đài radio hay đài truyền h́nh … đừng lấy các tin giả thiết rồi chế thành những tin như thật nó cũng không hay lắm cho uy tín của các bạn, dù rằng tuyên truyền nhưng cũng đừng làm kiểu của mấy ông thợ làm nước đá – chuyên biến nước thành cục.

Bởi v́ nó chỉ là một chuyện giả thiết, một chuyện phiếm viết để mọi người đọc cho vui mà thôi, Kami hoàn toàn không có ư đồ tạo tin giả mà đă ghi rất rơ đó là một sự hoàn toàn mang tính giả thiết. Xin bạn đọc đừng quên nhé, slogan của Kami là “Tôi quan tâm đến chính trị nhưng không tham gia,bởi dù thay chính quyền hiện tại bằng chính quyền khác đi chăng nữa tôi cũng xin giữ vai tṛ người phản biện“. Nghĩa là chủ trương của Kami không chống bất kỳ ai hay bất kỳ thế lực nào và luôn luôn trung thực.

Kami viết blog để bạn đọc đọc cho vui, giải trí và đôi khi nó cũng đả động tới các sự kiện, các tổ chức hay một vài cá nhân – người của công chúng, cũng v́ tính phản biện của một nhà báo. Mà cái chính Kami luôn và măi măi muốn, đó là “Người với người sống để yêu nhau”!

Ngày rét đậm, 07/12/2010

 

 

 

 

HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ THỎA THUẬN NHỮNG G̀ ?

 

Bùi Anh Trinh

 

 

 

1Thưa chú

 

Gần đây dư luận xôn xao về “hội nghị Thành Đô” với việc tướng Lê Duy Mật nói trích từ báo chí TQ về việc “thỏa hiệp Thành Đô”:

“Phía Trung Quốc đồng ư và đồng ư chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc”.

Bản thân cháu t́m hiểu và suy nghĩ :  Cả 2 nước chưa có công bố chính thức nào bằng văn bản về hội nghị này, tài liệu hiện nay nói nhiều nhất về hội nghị này (theo như cháu biết) là từ hồi kư của thứ trưởng Trần Quang Cơ.

Nhưng trong đó nói chủ yếu về nhượng bộ quá nhiều của CSVN cho TQ về vấn đề Campuchia là chính. Theo cháu, CSVN lúc bấy giờ cũng không lẽ nào hèn và ngu đến nỗi đồng ư chấp thuận và biến VN thành xứ tự trị thuộc TQ ?

Vậy các dấu hỏi trong việc này là: có hay không chuyện báo chí TQ đăng tin này?

 

Cháu thân mến,

Để trả lời cho cháu về vụ Hội nghị Thành Đô, chú trích dẫn cho cháu một bài viết của biên tập viên Gia Minh ( RFA ) ngày 13-10-2014 với tựa đề “Ban Tuyên giáo TW phổ biến tài liệu về Hội nghị Thành Đô”

*( Do v́ có chủ tâm riêng nên biên tập viên Gia Minh của RFA tŕnh bày bài viết rất ỡm ờ.  V́ vậy chú phải viết lại bằng cách bỏ những câu chữ thừa và tráo đổi thứ tự các đoạn cho trở nên mạch lạc hơn ) :

“Ban Tuyên giáo TW phổ biến tài liệu về Hội nghị Thành Đô”

Vài tháng trước đây, một bản tin được loan truyền khá rộng răi ở Việt Nam cho biết Tân Hoa Xă, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc, và tờ Hoàn Cầu ở Hoa Lục, có tiết lộ thông tin về Cuộc gặp cấp cao diễn ra vào hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 ở Thành Đô giữa những nhà lănh đạo Trung Quốc và những người tương nhiệm Việt Nam…   …. nội dung đó như sau :

“Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như TQ đă dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía TQ đồng ư và đồng ư chấp nhận đề nghị nói trên và cho VN thời gian 30 năm(1990-2020) để ĐCSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc TQ” ( Tân Hoa Xă?).

… …vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, thiếu tướng Lê Duy Mật… … có một thư kiến nghị gửi đến các cấp lănh đạo … … yêu cầu đảng phải công khai Thỏa hiệp Thành Đô.

Từ cuối tuần rồi… … Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đă có lời giải thích với các chi bộ về  Hội Nghị Thành Đô và những lời đồn thổi ngoài xă hội về cuộc họp cấp cao này… … bác bỏ ư của trích dẫn mà những người quan tâm nói rằng do Tân Hoa Xă và tờ Hoàn Cầu Thời Báo nêu ra,  khẳng định không hề có cái gọi là ‘Việt Nam sẽ thành khu tự trị thuộc Trung Quốc giống như Nội Mông, Tân Cương và Quảng Tây vào năm 2020…’ như điều được phổ biến trên một số trang mạng và blog, gọi đó là một ‘luận điệu bịa đặt với ư đồ kích động, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân’.

Ư kiến của Đại tá Bùi Văn Bổng sau khi đọc lời giải thích của Ban Tuyên giáo :

“Tân Hoa Xă và Hoàn Cầu đưa tin như thế th́ phải đập lại ngay là không có sự việc đó. … Theo tôi không có căn cứ ǵ để tin hay không tin… …Lẽ ra khi có thư ngỏ của thiếu tướng Lê Duy Mật… th́ báo Nhân dân, hoặc Quân đội Nhân dân hoặc Thông tấn xă phải có ư kiến ngay”.

Ư kiến của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa :

“Tất cả nằm trong tay những người của đảng cộng sản và họ tự quyết lấy. ngay quốc hội mà không biết được nữa là nhân dân! Những hiệp ước bí mật của đảng cộng sản với Trung Quốc và Liên Xô cũng như các chính sách khác, nhân dân hoàn toàn không được biết”.

 

B̀NH LUẬN                          

Nội dung bài viết ngắn gọn là như thế.  Nhưng biên tập viên Gia Minh của RFA lại không muốn ngắn gọn.  Anh ta muốn tạo ra một màn mờ mờ ảo ảo để ai hiểu sao th́ hiểu;  hiểu rằng bản Hiệp ước Thành Đô là có thật th́ càng tốt.

Tuy nhiên nếu có đầu óc một chút th́ người ta suy ra được ngay : Nếu đó là một hiệp ước bí mật giữa hai quốc gia th́ cho ăn vàng Tân Hoa Xă và Hoàn Cầu thời báo cũng không dám đưa nội dung mật ước đó lên mặt báo. ( Điển h́nh là vụ Wikileaks cho thấy Edward Snowden đương nhiên trở thanh tội phạm khi anh ta cho lộ hồ sơ mật của HK ).

 

C̣n nếu như cho rằng do lănh đạo TQ chủ tâm đưa ra th́ lại càng ấu trỉ hơn nữa.  Không có một quốc gia nào lại vô cớ đưa cam kết mật giữa hai quốc gia ra cho thiên hạ xem chơi.

 

Không trách ông Thiếu tướng Lê Duy Mật, ông ta xuất thân từ giai cấp bần cố nông cho nên không có căn bản về học vấn, ông ta không thể nào có đủ kiến thức để hiểu về giá trị cũng như tầm quan trọng của một văn bản giao ước quốc tế.  Nhưng cháu và các bạn của cháu đều là những người đă tốt nghiệp đại học.  Chú rất thất vọng về sự hoang mang của các cháu trước những tin vịt quá ấu trỉ như thế này.

 

Nguồn gốc của văn bản dơm

 

Ngày 30-11-2010, có một nhân vật với mật danh là Kami đă tung lên mạng văn bản của Hiệp ước Thành Đô, mà trong đó nguyên văn đoạn kết như sau :

“Phía Trung quốc đă đồng ư và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020)để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung quốc”.

Kami cho rằng ông ta ( bà ta?) đă dịch lại trong số 3.100 văn bản có liên quan tới Việt Nam mà “tổ chức Wikileaks” mới cho phát tán trên mạng…(!?)  Tuy nhiên chuyện này sớm đi vào quên lăng v́ không có ǵ chứng minh là chuyện có thật, và rồi sau đó chính phủ HK liệt Wikileaks vào loại tài liệu phạm pháp.

Cho đến ngày 10-6-2013 nhân vật Wikileaks tự lộ diện tại Hồng Kông và xin tị nạn tại Nga.  Các trang mạng Việt Nam lại bê nguyên văn bản dịch của Kami đưa ra trước dư luận một lần nữa ( Không sai một dấu phết ).

Và năm nay, ngày 20-7-2014, Tướng Lê Duy Mật lại đưa ra nguyên văn bản Hiệp ước Thành Đô mà ông ta nói rằng trích từ Tân Hoa Xă và Hoàn Cầu Thời Báo.  Nhưng bản văn mà ông ta đưa ra cũng y chang như bản dịch của Kami, không khác một dấu phết.  Chứng tỏ bản dịch mà Lê Duy Mật có trong tay không phải là dịch từ bản tiếng Tàu, nghĩa là không phải từ THX hay HCTB.

 

Thuở Kami mới tung ra bản dịch không ai tin nhưng người ta không lên tiếng mà chỉ chờ đợi thời gian sẽ trả lời.  Tuy nhiên sau đó tất cả các tài liệu về Wikileaks đều bị ngăn cấm khai thác cho nên không ai xác minh được văn bản do Kami đưa ra là thật hay dựng đứng, hay xuyên tạc.

Cho tới nay đă có hằng trăm văn bản Hiệp ước Thành Đô được post lên mạng,  nhưng tất cả đều là nguyên bản của Kami.  Nghĩa là cho tới nay chưa có một người thứ hai nào đưa ra bản dịch văn bản gốc bằng tiếng Anh ( của Wikileaks ) hay tiếng Tàu ( của THX, HCTB ).

 

Cháu thân mến,

Lâu nay chú coi chuyện này như là không có.  Nhưng nay chú buộc phải lên tiếng bởi v́ nó được đăng trên RFA, không c̣n là chuyện tin vịt nữa;  mà là tiếng nói của một cơ quan truyền thông của quốc gia Hoa Kỳ.

Chú phải lên tiếng v́ không đành tâm ngồi xem Phạm Thanh Nghiên tố khổ các ông Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười đă hèn và ngu khi tḥ tay kư văn bản giao đất nước Việt Nam cho TQ.  Rơ ràng cháu Nghiên đă rất ngây thơ khi mạnh miệng chê trách người lớn một cách vô tội vạ.  Dĩ nhiên kết quả là người ta chê cười Phạm Thanh Nghiên chứ không ai chê bai NVL, PVĐ, ĐM bởi v́ không tin đó là chuyện có thật.

Dầu sao cũng xin cám ơn RFA đă cho người viết bài này có dịp giải thích cho các cháu.

Và cũng xin lỗi Kami, chúng tôi không thể để cho con cháu chúng tôi ngụp lặn trong hỏa mù của gian trá. Nếu có thể được, xin ông ( hay bà ) đưa thêm bằng chứng để xác minh là văn bản thật. Con cháu chúng tôi cần phải đi trên đôi chân của ḿnh và suy nghĩ bằng đầu óc của chính ḿnh.

 

BÙI ANH TRINH

 

 

Lời thú tội kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam??!!

 

WEDNESDAY, 04 JUNE 2014

 

TRÚC GIANG

 

 

1* Mở bài

Ngày thứ bảy, 31 tháng 5, 2014 đài BBC đưa tin như sau:

“Bộ trưởng Quốc pḥng Việt Nam nói quan hệ Việt-Trung vẫn "phát triển tốt đẹp" và so sánh xung đột hiện nay trên Biển Đông với 'mâu thuẫn gia đ́nh'.

Bộ trưởng Quốc pḥng Phùng Quang Thanh.

Ông Thanh nói:"Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đ́nh cũng c̣n có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau c̣n tồn tại tranh chấp về biên giới, lănh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi." (Phùng Quang Thanh)

Ông Thanh ví cuộc tranh chấp như mâu thuẩn trong một gia đ́nh rất đúng. Về mâu thuẩn gia đ́nh th́ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và phái đoàn của đảng CSVN đă xin cho Việt Nam được làm một khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương Bắc Kinh, và đă được “Phía Trung Quốc đồng ư và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc “gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc”. (Hết trích)

Mâu thuẩn trong đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc là hiện thực, Tây Tạng và Tân Cương là một chứng minh cụ thể.

GS Carl Thayer cho biết: "Giới chức Việt Nam thường có thói quen nói chung chung và không đi vào cụ thể", do đó ta có thể nhận ra 'mâu thuẫn gia đ́nh' nằm trong đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc.

“Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đă bắt đầu”. Đó là lời xác nhận của một cán bộ Việt Cộng cao cấp thuộc Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Ngoại giao, đă tuyên bố sau Hội nghị Thành Đô, Tứ Xuyên năm 1990.

Bài nầy nêu những bằng chứng cụ thể để chứng minh hoạt động của hai bên Việt-Trung trong chương tŕnh 30 năm về mọi mặt gọi là “đại cuộc”, và ngụy trang bằng cụm từ “16 chữ vàng”

Do kinh nghiệm ở hai khu tự trị Tây Tạng và Tân Cương, chính quyền trung ương ở Bắc Kinh đă kiềm chế CSVN bằng cách đă cấy sinh tử phù và đặt chiếc ṿng kim cô lên đầu CSVN cho nên những tên Hán ngụy hiện nay như cá nằm trên thớt, vô phương cục cựa.

Giang Trạch Dân đă cho CSVN thời gian 30 năm để tiến hành sự kiện vĩ đại đối với Việt Nam cho nên gọi đó là “đại cuộc” và việc thực hiện chương tŕnh 30 năm nằm trong khuôn khổ “16 chữ vàng”. V́ thế cứ mỗi lần có tranh chấp th́ Bắc Kinh khuyên nhũ Việt Cộng hăy v́ “đại cuộc”, và CSVN luôn luôn cam kết thực hiện 16 chữ vàng.

Tuyên bố của Phùng Quang Thanh thật đúng là lời thú tội kinh hoàng đối với người Việt trong nước.

Cho dù Wikileaks không tiết lộ, xem như không có biên bản đó, th́ xuyên qua những hành động mà đảng CSVN đă thể hiện và nhiều người đă xác nhận đó là hành động bán nước.

2* Đảng Cộng Sản Việt Nam xin được làm một khu tự trị trực thuộc Bắc Kinh

 

Từ trái qua phải. Lư Bằng, Giang Trạch Dân (nắm tay Nguyễn Văn Linh), Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng (chắp tay).

 

Hàng trước từ trái sang: 1) Hoàng Bích Sơn, trưởng ban đối ngoại T.Ư., (3) Phạm Văn Đồng,

(4) Nguyễn Văn Linh (bên phải Giang Trạch Dân),

5) Giang Trạch Dân (áo xám đứng giữa), 6) Lư Bằng, 7) Đỗ Mười, 9) Hồng Hà (b́a phải).

Wikileaks xác định văn kiện đó là một trong 3,100 bức điện thư lưu trữ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tài liệu chi tiết như sau:

“Biên bản buổi họp kín giữa Nguyễn Văn Linh , Tổng Bí Thư đảng CSVN, Đỗ Mười, Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng, đại diện phía Việt Nam, và Giang Trạch Dân, TBT/CSTQ, Lư Bằng, Thủ tướng, đă họp 2 ngày từ 3 và 4-9-1990, tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ”.

“V́ sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản, đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố hết sức ḿnh để vun đắp t́nh hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đă dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung Ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đă dành cho Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Quảng Tây”.

“Phía Trung Quốc đồng ư và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN “giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc”. (Hết trích)

3* Bí mật của chương tŕnh 30 năm sát nhập Việt Nam vào Trung Cộng

Hội nghị tái lập bang giao giữa hai nước được tổ chức công khai vào hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, nhưng nội dung CSVN xin được sát nhập vào đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc là bí mật.

Cho măi đến khi Wikileaks phổ biến tài liệu mật đó th́ người Việt ở nước ngoài mới biết đến, nhưng đối với đa số người trong nước th́ nó vẫn c̣n là một bí mật. V́ thế, để lừa bịp nhân dân Việt Nam, chương tŕnh 30 năm mà hai đảng Cộng Sản nầy thực hiện được ngụy trang dưới những từ ngữ mỹ miều như “đại cuộc”, “phương châm 16 chữ vàng”, “hợp tác chiến lược toàn diện”, “Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác toàn diện”…

Những cụm từ nêu trên là cái nhăn hiệu che giấu chương tŕnh 30 năm ở Thành Đô.

4* Sự ra đời của “16 chữ vàng”

4.1. Bước mở đầu

Tháng 11 năm 1991, sau hội nghị Thành Đô, lănh đạo cao cấp hai đảng, hai nước liên tiếp thăm viếng lẫn nhau. Sự giao lưu, hợp tác giữa hai bên về các lănh vực chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật, văn hoá… được mở rộng, nâng lên tầm cao là bước đầu của việc hội nhập.

Trung Cộng cho biết con đường hợp nhất của hai nước vô cùng thuận lợi v́ đó là những đặc thù về địa lư tự nhiên, chế độ chính trị, văn hoá, xă hội và vận mệnh của hai dân tộc, của hai đảng được xem như một.

“Sơn thủy tương liên, Lư tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan”

Việt Trung tuy hai mà một, tương nhập là lẻ tất yếu và hợp t́nh, hợp lư.

4.2. Trung Cộng khởi tạo phương châm 16 chữ vàng

Tiếp tục thúc đẩy tiến tŕnh bí mật 30 năm Thành Đô, Giang Trạch Dân đưa ra chiêu bài để ngụy trang là phương châm 16 chữ vàng. Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu nhất trí ngay và cam kết luôn luôn thực hiện với quyết tâm cao độ để hoàn thành “đại cuộc” đó.

Thế là phương châm 16 chữ vàng ra đời từ đó. Bản tuyên bố chung về 16 chữ vàng chính thức được Giang Trạch Dân và Lê Khả Phiêu kư vào tháng 2 năm 1999.

16 chữ vàng:

Láng giềng hữu nghị (mục lân hữu hảo), hợp tác toàn diện (Toàn diện hợp tác), ổn định lâu dài (Trường kỳ ổn định), hướng tới tương lai (Diện hướng vị lai).

Tháng 11 năm 2000 khi tân Tổng bí thư Nông Đức Mạnh sang diện kiến th́ Giang Trạch Dân nhắc đến và nhấn mạnh, phương châm 16 chữ vàng là cái khung chỉ đạo căn bản và nhất quán để Việt Nam phát triển quan hệ với Bắc Kinh. Cũng giống như những người tiền nhiệm, Nông Đức Mạnh hạ quyết tâm thực hiện nội dung của 16 chữ vàng.

5* Thực hiện chương tŕnh 30 năm trên cơ sở 16 chữ vàng

5.1. Nội dung chương tŕnh

Chương tŕnh 30 năm Thành Đô được các đời Tổng bí thư CSVN kư kết qua những bản tuyên bố chung về hợp tác toàn diện để Việt Nam hội đủ điều kiện sát nhập vào đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc.

Hợp tác toàn diện về các mặt:

- Việc quản lư đảng, quản lư nhà nước thông qua những cuộc thăm viếng của các lănh đạo cao cấp hai bên.

- Giao lưu về các mặt: chính trị, kinh tế thương mại, quân sự, văn hóa, hữu nghị nhân dân…từng bước nâng lên tầm cao mới sẵn sàng cho ư nguyện hội nhập theo tinh thần của hội nghị Thành Đô năm 1990.

5.2. Những bước cụ thể đă được thực hiện

5.2.1. Hợp tác toàn diện về việc quản lư đảng và quản lư nhà nước

Các lănh đạo cao cấp của đảng và nhà nước hai bên liên tục có những cuộc viếng thăm quan trọng, không ngừng vun đắp quan hệ hợp tác toàn diện, từng bước nâng lên tầm cao mới để đáp ứng “nguyện vọng của nhân dân hai nước” là hội nhập vào đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc.

1). Những lănh đạo Trung Cộng sang thăm Việt Nam

Từ tháng 11 năm 1992 đến năm 2013 đă có 8 lănh đạo cao cấp Trung Cộng đến thăm và làm việc với lănh đạo đảng CSVN.

Thủ tướng Lư Bằng (tháng 11 năm 1992). Chủ tịch Quốc hội Kiều Thạch Đàng (tháng 11, 1994 và tháng 3, 2002). Chủ tịch nước Giang Trạch Dân (tháng 6, 1996). Thủ tướng Chu Dung Cơ (tháng 11, 1996). Thủ tướng Ôn Gia Bảo (tháng 12, 1996).

Từ 31-10 đến 2-11-2005 Hồ Cẩm Đào kinh lư Việt Nam. Đó là chuyến viếng thăm cao cấp nhất, đầy đủ cương vị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy TW, là bước ngoặt quan trọng thúc đẩy Việt Nam hội nhập vào Trung Quốc.

Sau đó là viếng thăm của Tập Cận B́nh và Thủ tướng Lư Quốc Cường. Ngoài ra c̣n có nhiều lănh đạo cấp thấp tới lui rộn rịp.

2). Về phía lănh đạo Việt Nam sang chầu thiên triều

Tất cả những Tổng bí thư, chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội và thủ tướng đều phải qua diện kiến lănh đạo Trung Cộng. Tổng bí thư, chủ tịch nước đều phải kư những bản Tuyên bố chung xác định quyết tâm thúc đẩy, hợp tác toàn diện trên phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt mà thực chất là hoàn tất chương tŕnh 30 Thành Đô, sát nhập vào “đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc”.

Ngoài những bản tuyên bố chung, Việt Nam bị bắt buộc phải thành lập “Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp Tác Toàn Diện” để làm việc một cách cụ thể với Ủy ban Hợp tác Toàn diện của Trung Cộng.

Phiên họp lần thứ tư, phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Chỉ đạo Hợp Tác Toàn Diện .

V́ sao phải thành lập ủy ban chỉ đạo hợp tác toàn diện? Một quốc gia độc lập chỉ cần xác định chính sách ngoại giao là đủ. Khi cần th́ kư những hiệp ước, những thỏa thuận riêng biệt cho mỗi vấn đề.

5.2.2. Hợp tác toàn diện về kinh tế với Bắc Kinh

1). Thiết lập những nguyên tắc luật pháp căn bản về kinh tế

Năm 2005, trong số 44 hiệp định và thỏa thuận về kinh tế và thương mại, Việt Nam và Trung Cộng đă có 20 văn bản thỏa thuận làm căn bản pháp lư trong quan hệ giữa Việt Nam với các địa phương bên Trung Cộng. Đó là: Hiệp định thương mại, Hiệp định mua bán vùng biên giới, Hiệp định thành lập Ủy Ban Việt-Trung về kinh tế và thương mại.

Hiệp định giao thông đường sắt cao tốc và đường bộ, đường hàng không để lưu thông hàng hóa giữa địa phương với trung ương Bắc Kinh.

Từ ngày 1-1-2004 Việt Nam và Trung Cộng thực hiện băi bỏ thuế xuất, nhập khẩu. Các cặp cửa khẩu hai bên đă được khai thông tạo điều kiện cho hàng hoá lưu thông tự do, mở ra một thời kỳ giao lưu hàng hóa không biên giới giữa hai bên.

2). Kinh tế Việt Nam đă lệ thuộc vào chính quyền trung ương Bắc Kinh

Hợp tác toàn diện về kinh tế thương mại.

a. Về đầu tư xây dựng

Nhà thầu Trung Cộng hầu như thắng thầu hầu hết những công tŕnh quan trọng với loại thầu trọn gói EPC, c̣n gọi là “hợp đồng trọn gói” hay “hợp đồng ch́a khoá trao tay”.

EPC là Engineering , Procurement and Construction. (Thiết kế, mua sắn, xây dựng).

Hiện nay có 90% gói thầu EPC được giao cho Trung Cộng thực hiện, bao gồm những dự án lớn và quan trọng về năng lượng (nhà máy điện), kim loại, hoá chất…điều nầy cho biết Việt Nam đă lệ thuộc vào Trung Cộng rồi.

b. Trung Cộng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam

Thương lái Trung Cộng xâm nhập vào các vùng sâu, dùng thủ thuật giá, mua những thứ như cây tràm cỗ ở Quảng Ngăi, và những thứ không biết để làm ǵ, nhưng đă để lại những tác hại vô cùng to lớn. Đó là đánh phá thị trường VN.

Nông sản, thực phẩm, hàng công nghiệp giá rẻ, mà không được kiểm soát về chất lượng, vệ sinh, an toàn, thậm chí có những mặt hàng Trung Cộng mà dán nhăn sản xuất ở VN. Nhiều trường hợp dán cờ Trung Cộng trên các sản phẩm bày bán ở các siêu thị VN.

Hàng hóa rẻ tiền của Trung Cộng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, giết chết các công ty trung b́nh và nhỏ trong nước, đưa đến công nhân thất nghiệp.

c. Nhập siêu của Việt Nam chứng tỏ lệ thuộc kinh tế

Năm 2013, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa Trung Cộng (TC) 36tỷ 960 triệu USD, trong khi đó xuất khẩu chỉ có 13tỷ 960 triệu USD. Đó là nhập siêu. Sự chênh lệch về cán cân mậu dịch nầy khiến cho VN phụ thuộc vào TC.

TS Lê Đăng Doanh nêu nhận xét: “Mức nhập siêu to lớn nầy gây sức ép rất nặng khiến cho VN phụ thuộc vào TC: mất ngoại tệ, mất thị trường trong nước, công nhân mất việc. Khi người dân mua hàng hóa TC đồng nghĩa với việc trả lương cho công nhân nước nầy”.

5.2.3. Hợp tác toàn diện về văn hóa giáo dục

1). Việt Nam cam kết giáo dục nhân dân về 16 chữ vàng và 4 tốt

Ngày 21-2-2013, Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên BCT dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang Bắc Kinh. Hai bên đă kư một thỏa thuận hợp tác toàn diện cho giai đoạn 5 năm từ 2014-2019.

Nguyễn Thiện Nhân, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục, cam kết, với tư cách Chủ tịch Ủy ban Trung Ương Mặt Trận Tổ quốc VN (MT/TQ/VN), ông sẽ vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt 16 chữ vàng và 4 tốt để hoàn thành tốt thoả thuận của hai bên từ khi b́nh thường hóa năm 1990. Ông Nhân cho biết MT/TQ/VN sẽ triển khai chức năng và nhiệm vụ mới trong Hiến pháp 2013 là “giám sát phản biện xă hội” để tăng cường hiểu biết của nhân dân Việt Nam với nhân dân Trung Quốc.

Việt Nam sẽ thực hiện Cung Văn hoá Việt-Trung tại Hà Nội. Trong 15 năm, kể từ 2005 Việt Nam đă cử hơn 100 đoàn đại biểu văn hóa trên các lănh vực: báo chí, âm nhạc, điện ảnh, kịch nghệ, truyền h́nh sang tham quan học hỏi và tŕnh diễn ở Bắc Kinh.

2). Giáo dục thanh niên

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh giao lưu với các đại biểu thanh niên hai nước.

Hữu nghị giữa hai đoàn thanh niên khu tự trị VN & Trung Quốc.

Theo một hiệp định, mỗi năm Trung Cộng cấp 130 suất học bổng cho sinh viên VN, đồng thời VN chỉ cấp 15 học bổng cho sinh viên Trung Cộng, có nghĩa là Bắc Kinh đào tạn cán bộ tương lai cho họ.

Việt Nam đưa những đoàn thanh niên sang thăm viếng, hợp tác hữu nghị với thanh niên sắc tộc của các khu tự trị. Nổi bật nhất là Liên hoan thanh niên VN-TQ được tổ chức vào ngày 26-11-2013, 3,000 thanh niên do Nguyễn Thiện Nhân hướng dẫn tham dự liên hoan. Trong diễn văn, ông Nhân cho biết: “Đây là dịp để thế hệ trẻ hai nước kết chặt quan hệ hai đảng, hai nước, không ngừng đơm hoa kết trái, vun đắp t́nh hữu nghị của hai dân tộc”.

Định hướng dư luận, Lập Viện Khổng Tử, nằm trong hợp tác văn hoá giáo dục cho thanh niên.

16 chữ vàng và 4 tốt là chiêu bài ngụy trang cho chương tŕnh 30 năm để VN hội nhập vào đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc, nói thẳng ra là chương tŕnh bán nước của đảng CSVN.

5.2.4. Trung Cộng di dân vào Việt Nam

Bọn Tàu khựa vào Việt Nam không cần Visa nhập cảnh, nên tự do đi luông tuồng như đi vào Tây Tạng, Tân Cương, Măn Châu, Nội Mông. Bọn họ đă có mặt trên khắp hang cùng ngỏ hẻm của đất nước Việt Nam. Trong 65 khu chế xuất, khu công nghiệp, không nơi nào vắng bóng người Hoa cả.

Chúng chiếm đóng các vị trí chiến lược, từ việc thuê đất 306,000 hecta trong 50 năm với giá rẻ mạt ở biên giới phía Bắc, từ Bauxit Tây Nguyên đến Cà Mau, có thể thành lập nhiều sư đoàn của đạo quân thứ năm với những công nhân, mà thực chất là binh sĩ, t́nh báo, đặc công. Họ nắm trong tay những bản đồ vị trí các nhà máy điện, nhà máy quốc pḥng, cơ xưởng…

Những người di dân tạo lập thành những khu riêng biệt của người Hoa mà công an Việt Nam không được vào đó để kiểm soát.

1). Khu phố Tàu B́nh Dương

 

 

Trung tâm thương mại Đông Đô Đại Phố (Chữ Tàu trên cổng vào).

 

Khu công nghệ cao                                                       Khu thể thao.

Tờ Việt Báo tại hải ngoại có bài viết tựa đề: “Cờ Trung Quốc treo rợp B́nh Dương: Dân Việt có nguy cơ mất đất”

Theo bài báo th́ “Cờ Trung Cộng treo tưng bừng tại Bỉnh Dương để mừng Quốc Khánh lần thứ 90 của Trung Cộng bởi v́ người Hoa đang cư ngụ đông đảo ở Phố Tàu nơi đây.

Một bài viết có tựa đề “Phố người Hoa, Rừng người Hoa, ṣng bạc người Hoa,…và người Hoa” c̣n đưa ra quan ngại rằng “trong một tương lai không xa, con cháu người VN sẽ không c̣n được sống trên quê hương ḿnh”.

Bài báo viết tiếp:

“Sau Casino của người Hoa ở Đà Nẳng chỉ dành cho người nước ngoài, lại đến khu phố dành riêng cho người Hoa ở B́nh Dương, nơi mà người Việt cũng không được bén mảng tới. Vậy trong tương lai, người Việt sẽ chỉ được sử dụng một phạm vi bao nhiêu bởi v́, biển, rừng, đô thị đều có bóng dáng của người Hoa.

Phố Tàu là khu vực riêng biệt của cộng đồng người Hoa, người Việt khó chen chân vào. Phố Tàu ở B́nh Dương mang tên Trung Tâm Thương Mại Đông Đô Đại Phố, trong đó có một trường Đại học quốc tế Miền Đông, một bịnh viện 1,000 giường, một khu phức hợp: thể thao, hội nghị, tiệc cưới, một sân golf, các cửa hiệu thương mại và một khu giải trí.

Bọn Tàu khựa sinh hoạt theo phong tục tập quán của họ và luật pháp Việt Nam bị bỏ ra ngoài. Nhân viên công lực VN không được vào kiểm tra cần thiết để nắm quyền kiểm soát khu vực.

Ngay cả nghĩa địa người Hoa ở Việt Nam cũng là một khu vực riêng biệt bất khả xâm phạm. Vậy hỏi quyền lực quốc gia c̣n đâu nữa?

6* Những bản tuyên bố chung của lănh đạo CSVN

6.1. Thỏa thuận 4 điểm của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

Ngày 22-8-2006, Nông Đức Mạnh sang Bắc Kinh thúc đẩy tăng cường quan hệ toàn diện và nhất trí với Hồ Cẩm Đào 4 khía cạnh:

Thứ nhất. Lănh đạo cao cấp hai bên phải duy tŕ “quan hệ gần gũi” thông qua những cuộc viếng thăm cấp cao.

Thứ hai. Quan hệ kinh tế thương mại phải được nâng lên nấc thang cao mới, cụ thể hơn.

Thứ ba. Vấn đề lănh thổ phải luôn luôn đạt được “sự đồng thuận”, bảo đảm ổn định lâu dài. (Nếu đồng thuận th́ ổn định)

Thứ tư. Hai bên thống nhất về chính sách ngoại giao, quốc pḥng để có nền tảng phát triển bền vững và hữu nghị.

Năm 2009, tỉnh Hải Nam và Việt Nam nhất trí hợp tác toàn diện về chiến lược quân sự.

(Tại sao một quốc gia lại phải hợp tác với một tỉnh của quốc gia khác?)

6.2. Bản tuyên bố chung của Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào ngày 15-10-2011

1. Hai bên đă thông báo cho nhau về t́nh h́nh mỗi Đảng, mỗi nước.

2. Phía Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vui mừng trước những thành tựu mang tính lịch sử dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

3. Hai bên đă nh́n lại và tổng kết 20 năm kể từ khi b́nh thường hóa quan hệ (1990), khẳng định t́nh hữu nghị đời đời Việt-Trung là tài sản quư báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được không ngừng củng cố, phát triển, truyền măi cho các thế hệ mai sau.( Thôn tính tương lai)

6.3. Bản tuyên bố chung của Trương Tấn Sang

Trong bản tuyên bố chung ngày 21-6-2013 được kư bởi Trương Tấn Sang và Tập Cận B́nh, có đoạn ghi như sau:

– Dân sự: Đào tạo nhân dân, văn hóa, giáo dục, y tế, sản xuất, chế biến. Khai thác lănh thổ, lănh hải, đất liền, biên giới, cửa khẩu, biển Đông, rừng núi, đầu tư, khoa học, công nghệ, kinh tế, thương mại, môi trường, nông nghiệp, ngư nghiệp, dầu khí, giao thông, vận tải và du lịch.

– Chính trị: Xây dựng nguồn máy đảng, và nhà nước xă hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham vấn chính phủ, ban tuyên giáo, ban đối ngoại trung ương, ban lư luận, đào tạo hữu nghị quân, dân, cán chính cao cấp.

– Quân sự: Quân đội, quốc pḥng, khí tài, an ninh, ngoại giao.

Kế hoạch toàn diện qui định mỗi bộ phận đặt đường dây nóng tự quản và kết nối quản trị Bắc Kinh.

(Đường dây nóng tự quản với Bắc Kinh là nhận lịnh trực tiếp từ chính quyền trung ương ở Bắc Kinh)

Ngoài ra, đảng CS và nhà nước Việt Nam, ưu tiên để 4 tỉnh phía Nam Trung Quốc, như Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam được hưởng đặc quyền khai thác toàn diện trên 7 tỉnh biên giới của Việt Nam, như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Người Trung Quốc được hưởng qui chế "bất xâm phạm" từ khi có mặt tại Việt Nam để thi hành công tác khai thác toàn diện trên lưng người Việt Nam.

“Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các tỉnh, khu vực của hai nước, nhất là giữa 7 tỉnh của Việt Nam: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, hợp tác toàn diện với 4 khu tự trị của Trung Quốc gồm có: Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam”.

Trước hết Trung Cộng muốn Việt Nam hội nhập với 4 khu tự trị để trở thành 5 khu tự trị gồm có: Măn, Tạng, Hồi, Mông và khu tự trị mới là Việt Nam. Và cờ Trung Cộng trở thành 6 ngôi sao mà VN đă dùng để chào mừng Tập Cận B́nh vừa qua.

Thực tế là chỉ có 3 tỉnh của Trung Cộng mà đ̣i hợp tác toàn diện với 7 tỉnh Việt Nam, tạo điều kiện dễ dàng và hợp pháp cho thương lái, nhân viên Trung Cộng được đi khắp mọi nơi để nắm t́nh h́nh các mặt, biết rơ địa h́nh địa vật, đường đi lối về, tài nguyên, khoáng sản, đặc sản để khi cần th́ xử dụng.

Trên Facebook, nhà b́nh luận Trần Trung Đạo nêu nhận xét như sau: “Đọc bản tuyên bố chung mới thấy số phận chùm gởi của CSVN phụ thuộc sâu xa vào cây cổ thụ già Cộng Sản Trung Quốc đến mức độ nào. Sự khiếp nhược và ươn hèn thể hiện rơ đến mức chỉ trong một văn bản 8 điểm mà có tổng cộng 29 lần “nhất trí”.

7* Cộng Sản Việt Nam bị cấy sinh tử phù

Trung Cộng đang nắm trong tay những con bài tẩy bằng văn bản chính thức đă được các lănh đạo CSVN kư và cam kết thi hành. Công hàm bán nước Phạm Văn Đồng chỉ là con bài thứ nhất mà thôi. Những lá bài khác như biên bản bí mật ở Thành Đô năm 1990 và những bản tuyên bố chung đă được kư kết như đă nêu trên.

Thiên la địa vơng đă bày ra để khống chế và trừng trị Hán ngụy Việt Nam nếu phản chủ. Các vị trí chiến lược chủ yếu như rừng đầu nguồn, Lào, Campuchia, Tây Nguyên, hệ thống giao thông cao tốc xuyên Việt…và những sư đoàn của đạo quân thứ năm dưới lớp áo công nhân, thương nhân…khiến cho số phận của lănh đạo CSVN thê thảm như con cá nằm trên tấm thớt của Trung Cộng.

Khi Tập Cận B́nh niệm thần chú th́ bộ tứ “hùng dũng sang trọng” vừa ôm đầu vừa gật đầu lia lịa.

8* V́ sao Trung Cộng không muốn đưa nội vụ ra ṭa án quốc tế?

Ngày 2-6-2014 báo South China Morning Post tường thuật rằng ngày 1-6-2014 Thứ trưởng Quốc pḥng Nguyễn Chí Vịnh cho biết Hà Nội vẫn chưa quyết định bao giờ sẽ yêu cầu toà án trọng tài quốc tế phân xử tranh chấp, nhưng nói đó là tùy thuộc vào hành động của Trung Quốc.

Trước đó, Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết là VN đă chuẩn bị bằng chứng cho hồ sơ pháp lư nầy, nhưng mọi việc sẽ do Bộ Chính Trị quyết định.

Ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ lại lên tiếng là kiện chẳng ăn thua ǵ.

Có thể dùng câu “Đừng nghe những ǵ Cộng Sản nói, hăy nh́n kỹ những ǵ Cộng Sản làm” để biết bản chất của CSVN trong vấn đề nầy.

V́ sao Trung Cộng không muốn nội vụ được đưa ra toà án quốc tế?

Không phải TC sợ bị thua kiện, v́ họ đă có khả năng vô hiệu hóa vụ kiện 100% bởi quyền phủ quyết ở HĐ/BA/LHQ, mà cũng không phải v́ Trung Cộng sợ dư luận quốc tế, v́ nếu sợ th́ đă không làm ngang tàng như thế..

Điều mà Trung Cộng mong muốn là “những mâu thuẩn trong gia đ́nh” phải để gia đ́nh giải quyết. Tập quán Á Đông là nếu đưa chuyện nôi bộ gia đ́nh ra ngoài th́ chẳng khác ǵ “vạch áo cho người xem lưng”. Điều Trung Cộng muốn là Việt Nam phải là một trong đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc mà Nguyễn Văn Linh đă lặn lội từ Hà Nội đến Thành Đô để thỉnh cầu hồi năm 1990.

Đây là phép thử, xem CSVN có đủ can đảm để thoát ra đại gia đ́nh các dân tộc TQ đó không?

Nếu quan sát kỹ những tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Vịnh và Trần Công Trục nêu trên, th́ có thể đoán được lănh đạo CSVN vẫn c̣n hèn nhát, v́ không dám phản chủ, nên chỉ dám nói mà không dám làm. Hơn nữa Việt Cộng đă bị cấy sinh tử phù và niền chiếc ṿng kim cô lên đầu rồi th́ chẳng c̣n hành động can đảm nào nữa cả.

Hăy chờ xem!

9* Kết luận

Giả sử như Wikileaks không tiết lộ biên bản bí mật ở hội nghi Thành Đô năm 1990, hoặc xem như không có nó, th́ những hành động của đảng CSVN cũng đă bị lên án là bán nước, hèn nhát v́ đă đặt đất nước, dân tộc Việt Nam dưới tay bọn Trung Cộng. Sự thật hiển nhiên đó không thể vối căi được.

Việt Nam đă lệ thuộc vào Trung Cộng từ lâu rồi. Ông Vương Gia Thụy, Trưởng ban Đối ngoại Trung Cộng, đă nêu những bằng chứng cho thấy Việt Nam đă được sát nhập vào Trung Cộng, như sau: “Việt Nam và Trung Quốc đă hợp tác chiến lược toàn diện. Cơ chế xă hội giống hệt nhau. Con đường phát triển tương tự như một. Quan hệ hai nhà nước ổn định và cùng một mục đích phát triển chấn hưng sự nghiệp Xă Hội Chủ Nghĩa”.

Đảng CSVN là tội đồ của dân tộc. Hăy đối chiếu với di chúc của vua Trần Nhân Tông th́ thấy rơ ngay. Nhà vua di chúc: “Cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không để lọt vào tay kẻ khác. Ta để lời nhắn nhũ nầy như là một lời di chúc cho muôn đời con cháu về sau” (Vua Trần Nhân Tông)

“Các vua Hùng có công dựng nước. Đức Trần Hưng Đạo có công giữ nước để bác cháu ta tha hồ bán nước!”.

Trúc Giang

Minnesota ngày 4-6-2014

 

http://www.military.com/memorial-day/mountaintop-mystery.html

Soldierstone Memorial, Rio Grande National Forest

The Vietnam War Summit LBJ Presidential Library .

The United Sates Of American Vietnam War Commemoration 50

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: