2VNR phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tây,

chủ tịch hội Cựu Quân Nhân

Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, Nam Úc.

 

 

 

 

 

 

Hoài Đăng (HĐ):   Kính thưa ông Nguyễn Văn Tây, trước tiên Hoài Đăng xin chúc mừng Đại Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà (CQN QLVNCH) Úc châu kỳ thứ 16 đă diễn ra thật thành công với sự tham dự của hầu hết các vị đại diện các hội đoàn đoàn thể tại Adelaide.

 

     Sau hai ngày đại hội, một bản quyết nghị kư ngày 23/3/2008 của hội CQN/QLVNCH Úc đă đưa ra 4 điểm. Điểm thứ 1 khẳng định: "Tập thể Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu tiếp tục đề cao cảnh giác trước những âm mưu của Cộng sản Việt Nam nhằm phân hoá cộng đồng và tập thể Cựu Quân Nhân tại hải ngoại".

 

     Thưa ông, CSVN không dại ǵ lộ mặt để cho chúng ta đánh mà họ dùng những kẻ hay những đảng phái chính trị thời cơ thực hiện nghị quyết 36 dùm cho họ. Thí dụ cụ thể mới đây lănh sự CSVN muốn xóa sổ cái tên Little Saigon là biểu tượng tỵ nạn chính trị của đồng bào tại Cali, nên mới có biến cố Madison Nguyễn, trong đó Madison và ha i nhân vật quan trọng của đảng Việt Tân Cải cách (VTCC) là ông Hoàng Cơ Định (HCĐ), ủy viên Trung Ương đảng 6 và ông Hoàng Thế Dân (HTD) là chủ tịch Cộng đồng (CĐ) tại Bắc Cali đă dùng đủ mọi thủ đoạn nhơ bẩn, ngay cả dám gán tội đồng bào đi biểu t́nh tranh đấu đ̣i giữ cái tên Little Saigon là những thành phần gây náo loạn và chia rẽ trong Cộng đồng. Xin ông cho biết quan điểm của hội CQN SA về vấn đề này.

 

Nguyễn Văn Tây (NVT):  Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn chị Hoài Đăng cho chúng tôi cơ hội lên tiếng. Thưa chị, nói về vụ ông Hoàng Cơ Định, ủy viên Trung Ương Đảng Việt Tân, và ông Hoàng Thế Dân, đảng viên Việt Tân (VT) dùng thủ đoạn đánh phá cái tên Little Saigon mà đồng hương tị nạn CS của chúng ta ở San Jose yêu quư, quyết chí đấu tranh để đạt được, th́ chúng tôi vừa phẫn uất, vừa vui mừng.

 

     Chị cũng biết, kể từ cuối tháng 11 năm ngoái, cứ mỗi thứ Ba "đen" là đồng bào San Jose không quản ngại mưa nắng, biểu t́nh đ̣i tên Little Saigon. Hôm 2/3/08 vừa qua th́ cả 10 ngàn đồng bào San Jose đă biểu dương lực lượng trước Ṭa thị chính của Hội Đồng Thành Phố San Jose. Chúng ta đấu tranh cho cái tên Little Saigon là v́ nó biểu tượng cho một phần đất phi Cộng Sản, Little Saigon là của người quốc gia. Nhưng cái nguyện vọng chân chính ấy đă bị Hoàng Cơ Định và Hoàng Thế Dân liên tục bày mưu lập kế để phá hoại. Phẫn uất nhất là ha i người này, qua cái nhóm gọi là Our Voice, đă trân tráo bôi nhọ người Việt tị nạn của chúng ta với người Mỹ, gọi đồng hương ở San Jose là to mồm, là chụp mũ người ta một cách cực đoan, là không đại diện cho đa số. Bà nghị viên Madison Nguyễn, phản lại cộng đồng, đă gọi những người đi biểu t́nh là dân thất nghiệp, lớn họng. Madison đi dự tiệc th́ Hoàng Cơ Định trơ trẽn đi theo làm hộ vệ.

 

     Nhưng trước thái độ đó của Hoàng Cơ Định, chúng tôi lại rất mừng, v́ con cáo già đă ló đuôi chồn. Sau vụ Little Saigon, Hoàng Cơ Định đă ḷi nguyên bộ mặt thật phản lại người Việt tị nạn. C̣n Hoàng Thế Dân th́ lập ra một tổ chức giống như Cộng Đồng, mặc dù ở Bắc Cali đă có sẵn Cộng Đồng người Việt. Mục đích của y đă rơ ngay từ đầu là để chia rẽ cộng đồng chúng ta ở San Jose . Ngay giữa đại hội Hội Đồng Thành Phố, y giơ điện thoại cầm tay lên bảo bị người ta hăm dọa giết, với ư đồ bôi bẩn cộng đồng tị nạn của chúng ta. Con cáo hiện nguyên h́nh. Hoàng Cơ Định, Hoàng Thế Dân bảo rằng đồng hương đă hàm hồ kết án những người đi ngược lại nguyện vọng của đồng hương là VC ha y thân Cộng. Chúng tôi thấy rằng không cần ai kết án cả, mà chính hành động phá hoại tên Little Saigon, chính việc bôi nhọ cộng đồng chúng ta trước dư luận người Mỹ đă tự kết án Hoàng Cơ Định và Hoàng Thế Dân.

 

HĐ:  Thưa ông ở thời điểm trước năm 1975, QLVNCH giữ vai tṛ bảo vệ miển nam VN không rơi vào tay CSVN. Ngày hôm nay ở hải ngoại, tất nhiên những chiến binh VNCH cũng sẽ vẫn tiếp tục giữ vai tṛ bảo vệ Cộng đồng người Việt hải ngoại là quê hương thu nhỏ của chúng ta khỏi bị CSVN xâm nhập làm tan nát. Như HĐ vừa tŕnh bày ở trên là CSVN không hề lộ mặt, mà họ dùng những tên tay sai chính trị hoặc tổ chức chính trị thời cơ "khoác áo quốc gia" thực hiện nghị quyết 36 t ha y cho họ. Vậy th́ quan điểm của hội CQN / QLVNCH ra sao đối với những thành phần ha y tổ chức chính trị thời cơ đó?

 

NVT: Thưa chị Hoài Đăng , đúng như chị nói, bọn CS xảo quyệt không cần ra mặt, bởi v́ chúng đă có một đám tay sai sẵn sàng bán dan h dự làm đầy tớ cho chúng. Tôi lấy một ví dụ điển h́nh gần đây nhất, đó là việc ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch đảng Việt Tân làm tên chạy hiệu công k ha i cho Việt Cộng trong buổi điều trần trước quốc hội Mỹ. Chắc chị đă theo dơi và đă biết, trong buổi điều trần này Đỗ Hoàng Điềm đă bảo rằng từ cuối thập niên 80, CSVN đă không c̣n đối xử kỳ thị, ha y bất công đối với thân nhân của quân cán chính chế độ VNCH. Y c̣n bảo rằng ngay lúc này th́ ở VN không có một vụ bất công, kỳ thị nào cả. Nực cười là ngay sau đó th́ chính Đỗ Hoàng Điềm cũng đă xác nhận là ông ta đă nói sai. Nhưng chị Hoài Đăng cũng thấy, điều ông ta nói trong buổi điều trần đă được ghi vào kỷ lục của quốc hội Mỹ, tác hại khôn lường. Đây không những là một sự phản bội chính nghĩa quốc gia và đồng bào, chiến sĩ một cách trân tráo, mà c̣n vô cùng nguy hại cho cuộc đấu tranh chống CS độc tài. Tên đại sứ VC cũng không quảng cáo cho CSVN ha y bằng Đỗ Hoàng Điềm. Đỗ Hoàng Điềm lại đội lớp người Việt tị nạn, bênh vực cho VC, thử hỏi chị có c̣n sự thâm hiểm nào hơn? Gọi Đỗ Hoàng Điềm và đảng của ông ta là chính trị thời cơ th́ v́ c̣n giữ phép lịch sự, người yêu nước chân chính nh́n hắn và đảng của hắn là tay sai của VC, ha y là nội gián của VC.

 

HĐ: Trong những năm gần đây và ngay cho tới bây giờ, đảng VTCC đă làm những việc như cho phát thanh liên tục những 5 bài viết sử của Hà Dương Dực bôi nhọ chính nghiă QLVNCH và vinh dan h "chính nghiă" CSVN trên đài cuả họ là Tiếng Nước Tôi và Chân Trời Mới, kêu gọi xóa ngăn cách qua đại hội TNSVTG do MLLD tổ chức, muốn xóa sổ ngày 30/4/75 qua hành động đẻ ra ngày tỵ nạn VN, tổ chức đại hội SV tại Mă Lai với chủ đề trở về xây dựng xă hội DS ở VN khi c̣n CS, hoặc là BS Nguyễn Trọng Việt trong cuộc nói chuyện với GS NNBích rất là tâm đắc với GS Bích là đấu tranh dưới lá cờ nào th́ cũng vậy thôi và gần đây nhất tích cực hỗ trợ Madison đánh lại CĐNV tại Cali, v.v.... Nói tóm lại là VTCC ra sức làm những việc có lợi cho Nghị quyết 36 (NQ 36). Xin ông cho biết quan điểm và lập trường của hội CQN đối với tổ chức Việt Tân Cải cách này (VTCC) này?

 

NVT: Thưa chị Hoài Đăng , ngay cả Chủ Tịch Đảng mà c̣n có thể công kha i chạy hiệu cho VC, th́ tất cả những điều mà đảng VT làm như chị vừa nêu không làm cho ai ngạc nhiên hết. Ai có thể ra mặt thực hiện nghị quyết 36? Chẳng lẽ đại sứ VC lên đài hải ngoại kêu gọi đồng hương tị nạn CS sao? Th́ VC phải dùng tay sai làm việc này chứ. Qua việc đảng VT cải cách cố t́nh bỏ lá cờ vàng, người ta đă thấy quá rơ họ là ai. Ai muốn xóa bỏ lá cờ vàng? Hỏi tức là đă trả lời, chỉ có VC mới muốn xóa cờ vàng. Ai cảm thấy tâm đắc việc lá cờ vàng bị xóa bỏ? Thưa chị, nêu không phải là VC th́ là những tên đầy tớ của VC mà thôi. 

     Việc đảng VT Cải cách làm tay sai cho VC th́ đă được chứng minh quá rơ từ năy đến giờ. Chúng ta chỉ tội nghiệp cho một số các bạn trẻ, một số người có ḷng mà ngây thơ, đă bị VC lùa vào đảng cải cách này để chạy hiệu cho chúng.  

 

HĐ: Trong những năm gần đây ở bên Mỹ, CSVN đă mua chuộc được một vài tờ báo quốc gia đăng những bài viết bôi nhọ lá cờ vàng và vinh dan h Hồ chí Minh, chẳng hạn như tờ báo người Việt ở Cali đă cho in cái chậu rửa chân có vẽ lá cờ vàng 3 sọc. Các hội đoàn bên Mỹ đă ra 1 bản thông báo kêu gọi các hội đoàn và thân hào nhân sĩ kư vào bản thông báo phản đối báo "Người Việt" bôi nhọ lá cờ vàng. Được biết là hội CQN Nam Úc và tổng hội CQN cũng có kư vào đó. Xin ông cho biết lư do tại sao? 

 

NVT: Cám ơn chị Hoài Đăng đă đưa ra câu hỏi này, bởi v́ đây cũng chính là một vấn đề mà chúng tôi muốn mọi người nh́n thấy để cảnh giác. VC không thể nào xách súng bắn người ở Mỹ, ở Úc, mà vũ khí ở các nước tự do này là truyền thông, báo chí, TV, văn nghệ, nói chung là các bộ phận tuyên truyền. Đưa VTV 4 qua th́ quá lộ liễu, VC đă bị đồng bào ở Úc đánh gục. Dĩ nhiên là chúng sẽ mở những cơ quan truyền thông trá h́nh, đội lốt quốc gia, hoặc mua chuộc những cơ quan truyền thông sẵn có của người Việt ở hải ngoại. Việc lấy h́nh tượng cờ vàng của chúng ta làm chậu rửa chân, đăng lên mặt báo, là một hành động nhục mạ dan h dự tổ quốc không thể nào chấp nhận được. Chị cũng thấy việc này xảy ra đồng thời với vụ bỏ lá cờ vàng trong cuộc biểu t́nh của Việt Tân bên Anh, rồi th́ Hoàng Cơ Định chống Little Saigon, Đỗ Hoàng Điềm quảng cáo cho VC. Tất cả như đă nằm trong một kế hoạch chung. 

     Thưa chị, như trên chị có nói chúng tôi là những người chiến đấu bảo vệ VNCH. Một ngày làm lính, trọn đời làm chiến sĩ thưa chị. Người chiến sĩ th́ không thể nào nh́n thấy nội gián, tay sai của VC mà không có thái độ quyết liệt. Trở lại vụ lá cờ vàng bị VC mang làm chậu rửa chân th́ thấy lá cờ của ḿnh bị hạ nhục mà không lên tiếng, th́ chúng ta không xứng làm người đứng giữa trời đất, nói ǵ đến làm chiến sĩ.

 

HĐ: Những năm gần đây CSVN đă bỏ tiền lẫn hứa cho danh để mua chuộc những thành phần thời cơ. Với trách nhiệm của một người bảo vệ tiền đồn hải ngoại không để cho CSVN xâm nhập lũng đoạn, vậy th́ hội CQN/QLVNCH sẽ có những biện pháp cảnh giác thực tế nào để vạch mặt những kẻ thời cơ hầu giúp cho đồng bào nh́n thấy mà tránh né những thành phần đó?

 

NVT: Thưa chị Hoài Đăng , cám ơn chị đă cho một câu hỏi hết sức thực tế. Nh́n kỹ vào t́nh h́nh hiện nay th́ chúng ta thấy những tay chính trị thời cơ, đón gió trở cờ, hay đảng Việt Tân, không được sự ủng hộ của đồng bào. VT không c̣n được sự ủng hộ từ quần chúng đồng hương tị nạn như thời phó đề đốc Hoàng Cơ Minh vừa thành lập Mặt Trận. Điều này rất hiển nhiên. Thử nghĩ xem bây giờ đảng VT có quyên được thêm một đồng xu nào của đồng hương không? 

     Đồng hương chúng ta, một số không quan tâm nhiều đến chính trị th́ chẳng cần biết VT là ai, c̣n những người có quan tâm th́ đă thấy rơ bộ mặt thật làm tay sai cho VC của họ rồi. Cái lực của VT hiện giờ là dựa vào những giao hảo với chính trị gia ngoại quốc. Họ đội lốt đại diện về chính trị cho đồng bào tị nạn để ăn nói với chính khách Mỹ, Úc, Âu Châu, để làm những cuộc điều trần quảng cáo cho VC như Đỗ Hoàng Điềm vừa thực hiện. Cho nên thưa chị Hoài Đăng , một mặt, chúng ta phải luôn luôn phơi bộ mặt thật của đám đầy tớ VC cho đồng hương xem, nhưng quan trọng hơn nữa, là chúng ta phải lột mặt nạ của đám tay sai Bắc bộ phủ này cho chính giới ngoại quốc thấy rơ. Có như vậy th́ chúng ta mới bẻ găy được cánh tay nối dài của CSVN ở hải ngoại.

 

     Chúng tôi là CQN, là chiến sĩ, không khéo ăn nói, giao thiệp ha y làm chính trị. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu có một phong trào nào đó lên tiếng với chính khách ngoại quốc, vạch mặt bọn phản dân, tay sai của CSVN, th́ chúng tôi sẵn sàng ủng hộ sự lên tiếng này. Cánh tay dài của CSVN đă không có căn bản hậu thuẫn của đồng hương tị nạn, nay đang vươn móng sắt ra bám víu vào chính giới nước ngoài. Đó cũng là điều CS mong ước. Vậy thực tế trước mắt là chúng ta cần chặt luôn những cái móc sắt này. Chúng ta phải tận dụng quyền dân chủ, cho dân biểu, nghị sĩ Úc, Mỹ, Âu châu biết bọn đón gió trở cờ không đại diện cho chúng ta, mà chỉ là đầy tớ của đám mafia đỏ Hà Nội. 

 

HĐ: Trong giai đoạn đấu tranh quyết liệt bảo vệ lá cờ vàng chính nghiă ở hải ngoại, ông có nghĩ là đă đến lúc cần phải phân định rơ ràng lằn ranh quốc cộng ha y không? Có nghiă là những người quốc gia quyết tâm đứng chung 1 chiến tuyến và những kẻ thời cơ khoác áo quốc gia đi theo CS th́ phải sang hẳn chiến tuyến bên kia.

 

 NVT: Thưa chị Hoài Đăng , bất cứ lúc nào lằn ranh Quốc-Cộng cũng phải được phân rơ. Nhưng ngay cả khi Cộng Sản thoát xác, th́ lằn ranh giữa chính và tà, giữa những tên ăn trên xương máu đồng bào và những chiến sĩ v́ hạnh phúc dân tộc cũng phải được phân minh. Đối với những kẻ tuyên truyền cho VC, như Đỗ Hoàng Điềm, trong cuộc điều trần trước quốc hội Mỹ, đối với những người đi ngược lại ư dân, như Hoàng Cơ Định chống phá Little Saigon, th́ không thể nào chúng ta đứng chung một chiến tuyến được.

 

     Điều mà CSVN muốn là sự nhập nhằng, để bọn tay sai VC có thể thực hiện được nghị quyết 36. Người CQN QLVNCH nay không c̣n súng đạn, nhưng lư tưởng vẫn một màu chính nghĩa, ư chí vẫn kiên định vững vàng, và suy nghĩ vẫn rơ ràng minh bạch, thưa chị.

 

HĐ: HĐ xin chân thành cảm ơn ông NVT đă dành cho 2VNR cuộc phỏng vấn này.  

NVT: Xin thành thật cám ơn chị Hoài Đăng đă cho chúng tôi cơ hội để tŕnh bày.

 

 

 

 

 

CHÍNH NGHĨA 

P.O. BOX 81016 CHAMBLEE. GA 30341. Fax: 770-455-1060. Cell : 404 - 593 - 4036. chinhnghia@aol.com.

   

Chính Nghĩa Tự Có Tính Thuyết Phục - Nhân Nghĩa Tự Có Tính Cảm Hoá