Nhận xét về nhân vật Hoàng Minh Chính

 

Trần Thanh 

 

 

 

 

Từ khi ông Hoàng Minh Chính qua đời vào tháng 2 năm 2008, đă có rất nhiều dư luận khen chê về con người này. Số người ủng hộ đă lấy ống đu đủ thổi ông lên tới chín tầng mây xanh, biến ông thành một tầm cỡ ngang với tên đại quốc tặc Hồ Chí Minh, thậm chí c̣n hơn cả đức thánh Trần Hưng Đạo!!! Thôi th́ đủ hết mọi ngôn từ “hoành tráng” đă được những thợ thổi ống đu đủ gán ghép cho “cụ”, nghe nổ đôm đốp như pháo điện quang: cụ là biểu tượng của thời đại, là anh linh của dân tộc, là hồn thiêng của sông núi, là nhà dân chủ kiệt xuất, tên tuổi đáng được ghi vào trang sử vàng của dân tộc! .. v.. v... Đối với những người không ủng hộ th́ họ đưa ra nhận xét: Hoàng Minh Chính chỉ là một nhà dân chủ dỏm, một tên lưu manh chính trị, một tên sát nhân, một tên việt gian không hơn không kém!

 

Sau đây chúng ta thử đánh giá về nhân vật chính trị này và rút ra kết luận ông ta là người như thế nào? Một người thực ḷng yêu nước, thực ḷng đấu tranh cho dân chủ hay chỉ là một kẻ cơ hội chủ nghĩa, chính khách xôi thịt, đối lập dỏm đi bưng bô cho việt cộng?

 

TÓM TẮT QUÁ TR̀NH HOẠT ĐỘNG CỦA HOÀNG MINH CHÍNH:

 

Tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, bí danh Lê Hồng, sinh năm 1920. Ông đă từng ở tù Sơn La vào thập niên 1940 chung với những tên cộng sản gộc khác như Lê Đức Thọ, Lê thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn. Năm 1957, ông được tên Hồ cho đi du học Liên Xô, học trường đảng cao cấp. Năm 1961, ông được bổ nhiệm làm viện trưởng Viện triết học Mác Lê. Năm 1967, ông bị bè nhóm Duẩn-Thọ ghép tội “chống đảng”, bị đi tù nhiều đợt từ năm 1967 đến 1996. Tổng cộng toàn bộ thời gian ông bị ở tù và quản chế từ thời Pháp đến thời cộng sản là 20 năm.

 

Nói về tuổi đảng th́ ông Chính là một trong những đảng viên cộng sản gộc ngang với Lê Đức Thọ: ông vào đảng năm 1939, lúc đó c̣n mang tên là đảng Cộng Sản Đông Dương. Năm 1947 ông là bí thư đảng đoàn trung ương đảng Dân Chủ kiêm tổng thư kư đảng Dân Chủ.

 

NHẬN XÉT VỀ NHỮNG HUYỀN THOẠI BAO QUANH NHÂN VẬT HOÀNG MINH CHÍNH:

 

Huyền thoại 1:

Ông Chính là người can đảm dám chống lại đảng, chống lại bè nhóm Duẩn-Thọ nên bị bọn chúng bắt đi tù và quản chế 15 năm.

 

Tại sao ông ta chống đảng? Theo các chuyên gia thổi ống đu đủ th́ ông ta, sau khi đi du học Liên Xô về, thấy đường lối “chung sống ḥa b́nh” của tên trùm cộng sản Liên Xô là Cút-Xếp (Khrushchev) hay quá nên ông ta đề nghị đảng nên đi theo đường lối này. Tuy nhiên lúc bấy giờ, năm 1963, bè nhóm Duẩn-Thọ đang nắm trọn quyền hành trong tay và bọn chúng chủ trương theo Trung Cộng (!)thôn tính miền Nam bằng vũ lực, cho nên bọn chúng đă khai trừ đảng, cách chức viện trưởng Mác Lê và tống cổ ông Chính vào tù!

 

Nhận Xét 1:

Huyền thoại này được bịa ra nhằm tô vẽ cho ông Chính một điểm son rằng ông là người yêu chuộng ḥa b́nh và ông ta dám lên tiếng chống đối bè nhóm Duẩn-Thọ. Nhưng nếu t́m hiểu kỹ th́ ta thấy:

 

- Thời điểm năm 1963 là thời điểm tên Hồ vẫn c̣n là tên bạo chúa đầy quyền lực và sắt máu. Tôi đă chứng minh điều này trong bài viết “Bác Hồ là dân oan???” Hai tên Duẩn-Thọ không thể dám làm hại ông Chính nếu không có sự đồng ư của Hồ. Huyền thoại 1 muốn trút mọi tiếng xấu lên đầu hai tên Duẩn-Thọ, cho rằng hai tên này là thành phần hiếu chiến, muốn xâm lăng miền Nam, trong khi đó ông Chính và “bác” Hồ th́ muốn đi theo đường lối “chung sống ḥa b́nh” của tên trùm cộng sản Cút-Xếp!

 

- Cút-Xếp là tên lănh tụ cộng sản của Liên Xô nắm quyền lực trong thời gian từ 1953 đến 1964, vốn xuất thân là một cu li hầm mỏ, thất học, bản tách rất thô lỗ, cục súc và hiếu chiến. Khi đi họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc hắn đă từng đấm tay trên mặt bàn, ḥ hét như thằng điên và rút giày ra đập chan chát trên bàn! Đặc biệt hắn đă từng gọi tên trùm cộng sản Mao Trạch Đông là “con điếm già” khiến cho sự bang giao giữa hai nước hết sức căng thẳng!

 

Bản chất của bọn cộng sản là nói một đằng, làm một nẻo, bất cứ tên lănh tụ nào cũng vậy, từ những tên trùm cộng sản Nga Tàu cho đến những tên trùm việt gian cộng sản. V́ vậy nên chúng ta thấy: tên Cúp-Xếp miệng hô hào “chung sống ḥa b́nh” nhưng năm 1962, hắn đă cho đặt dàn hỏa tiễn nguyên tử tại Cu Ba, đe dọa nước Mỹ! Năm 1956 hắn đă xua xe tăng đàn áp đẫm máu cuộc nổi dậy tại Hung Gia Lợi, làm cho khoảng 2500 người chết và 200 ngàn người phải đào thoát ra nước ngoài. Năm 1961, hắn trợ giúp cộng sản Đông Đức tiếp tục xây bức tường ô nhục phân đôi nước Đức.

 

Thêm một điều khác rất quan trọng, đó là: Khi bọn cộng sản ở vào thế yếu th́ chúng đề nghị chung sống ḥa b́nh. Tên Cút Xếp đề nghị chung sống ḥa b́nh, tư bản và cộng sản có thể cùng tồn tại chớ không nhất thiết phải tiêu diệt lẫn nhau. Bọn việt gian cộng sản cũng đă áp dụng kế sách này. Tên Hồ đă từng tuyên bố “giải tán” đảng cộng sản vào tháng 11 năm 1945, hoặc đổi tên đảng thành đảng Lao Động năm 1951.

 

Hoàng Minh Chính cũng áp dụng kế sách chung sống ḥa b́nh, nghĩa là CỘNG SẢN VÀ QUỐC GIA CÙNG TỒN TẠI, CÙNG CHIA SẺ QUYỀN HÀNH. Hay nói một cách khác đó là chủ trương H̉A HỢP H̉A GIẢI. Khi bọn chúng ở vào thế yếu th́ bọn chúng hô hào “ḥa hợp ḥa giải” để rồi sau đó chúng sẽ lựa thế tiêu diệt dần những đảng phái quốc gia! Điều này bọn chúng đă từng làm hồi năm 1945, bây giờ vẫn bổn cũ soạn lại! Con rắn độc hổ mang mà ở chung chuồng với con thỏ, con gà th́ sớm muộn ǵ nó cũng ăn thịt hai con kia!

 

Hoàng Minh Chính là một con cờ của bọn việt gian cộng sản. Bọn chúng đang tính kế “tẩu vi thượng sách”, dự trù phương án khi chế độ cộng sản bị yếu thế th́ phải thỏa hiệp chia bớt quyền hành cho các đảng phái quốc gia. Hoặc khi chế độ cộng sản bị sụp đổ th́ bọn chúng c̣n có chỗ trú ẩn, đó là cái dù Hoàng Minh Chính, đảng Dân Chủ 21!!! Hoàng Minh Chính đă từng tuyên bố khi nói chuyện tại đại học Harvard năm 2005 :“NHỮNG NHÀ DÂN CHỦ KHÔNG BAO GIỜ CHỦ TRƯƠNG LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN”

 

Có thể nói Đảng Dân Chủ 21 và đảng Việt Tân là cá mè một lứa, cùng phường lưu manh chính trị, chuyên đi lừa bịp đồng bào. Cả hai đều chủ trương KHÔNG XÓA BỎ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN MÀ CHỈ CANH TÂN ĐỂ LÀM CHO NÓ TỐT HƠN, bởi v́ dù sao những người cộng sản đă có công đánh đuổi giặc Pháp, đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào, bây giờ bọn chúng xứng đáng được ngồi trên đầu 85 triệu dân để bóc lột, vơ vét!

 

Như trên đă nói, tên Cút-Xếp đă từng thóa mạ tên Mao Trạch Đông là “con điếm già”, gây ra sự căng thẳng giữa hai nước, dẫn đến sự xung đột về biên giới vào tháng 5 năm 1962. Trâu ḅ húc nhau ruồi muỗi chết, hai tên quan thầy bất ḥa, dẫn đến một vài con muỗi nhép như Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Vũ Đ́nh Huỳnh bị hy sinh, bị tống cổ vào tù để làm vừa ḷng quan thầy Trung Cộng. Năm 1964, Cút-Xếp bị bộ chính trị Liên Xô ép buộc phải về hưu th́ ba năm sau Hoàng Minh Chính đi tù! Quan thầy Liên Xô đă về vườn rồi, trong khi quan thầy Mao vẫn c̣n đó, mối hận bị sỉ nhục là “con điếm già” vẫn c̣n đó. V́ vậy để bớt bị “bác” Mao chiếu tướng, Hồ phải hy sinh Hoàng Minh Chính bằng cách cho Chính vào nhà đá nghỉ mát! Đó là biện pháp vắt chanh bỏ vỏ rất đểu cáng mà tên Hồ chính là thủ phạm chớ không phải là bè lũ Duẩn-Thọ. Hơn nữa hai tên Duẩn-Thọ là tay sai đi theo quan thầy Liên Xô chớ không phải Trung Cộng!

 

- Xét cho cùng, việc ông Chính “chống đảng” rồi bị đảng bỏ tù v́ ủng hộ đường lối “chung sống ḥa b́nh” của Cút-Xếp là điều khó tin. Đó chỉ là một lư do đưa ra để biện minh cho việc ông ta đi ở tù và gán cho ông một lư tưởng cao đẹp. Khi thấy một tên đảng viên cộng sản bị khai trừ khỏi đảng hoặc bị đi ở tù, ta phải t́m hiểu nguyên nhân thật kỹ. Không phải bất cứ tên nào bị khai trừ, bị đi tù th́ đương nhiên tên đó trở thành nhà “đấu tranh cho dân chủ” và đáng được cộng đồng người Việt ở hải ngoại choàng ṿng hoa, ban cho giải thưởng “nhân quyền” và đưa hắn lên bàn thờ ngồi! Có rất nhiều lư do bị khai trừ đảng, bị đi tù: - đấu đá lẫn nhau, tranh giành quyền lực, tiền bạc, giành gái, hiếp dâm, ăn cắp, ăn cướp, ăn hối lộ .. v.. v.. Lấy ví dụ như tên Nguyễn Việt Tiến, thứ trưởng bộ giao thông vận tải. Tên này đă bị khai trừ ra khỏi đảng, bị truy tố ra ṭa và tạm giam nhưng cuối cùng hắn đă được ṭa xử TRẮNG ÁN! Hắn và đồng bọn đă ăn cắp khoảng HAI TRĂM TRIỆU ĐÔ LA, cuối cùng rồi huề cả làng! Không thấy có tên đảng viên nào của Đảng Dân Chủ 21 của ông Chính đứng ra đấu tranh chống tham nhũng trong vụ này! (Cương lĩnh của đảng Dân Chủ 21 có đề cập đến việc “triệt để chống tham nhũng”!)

 

Tên Lưu manh Nguyễn Việt Tiến đă sống như một hoàng đế không ngai trong những biệt thự, lâu đài riêng của hắn. Một thằng chó đẻ, cấp bậc chỉ là thứ trưởng mà c̣n sống như hoàng đế như vậy th́ mấy thằng đầu gấu khác cấp bậc cao hơn phải ăn cắp tới cỡ nào? Như vậy phải chăng tên Tiến này cũng là .... “nhà dân chủ”???!!!

 

Thời điểm năm 1963 là lúc mà ông Chính vẫn c̣n là một đảng viên cộng sản rất trung kiên, sẵn sàng sống chết với chế độ, bảo vệ chế độ cho tới cùng. Nếu ông ta được vào bộ chính trị như Lê Đức Thọ th́ liệu ông có “chống đảng” hay không? V́ vậy, việc ông ta bị đi tù chỉ là kết quả của việc đấu đá, tranh giành địa vị, quyền lực trong nội bộ của bọn việt gian cộng sản. Bản chất của đảng cộng sản là đảng cướp và mỗi một tên đảng viên cộng sản là một tên cướp, không đâm cha chém chú th́ cũng hăm hiếp chị dâu chớ không có tên nào hiền! Tên nào hiền nhất cũng đă từng phạm tội giết một vài người một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong phạm vi quyền lực của hắn. Trùm ṣ là tên Hồ th́ giết mười triệu người, một tên nhà văn cắc ké th́ cũng phải giết vài chục người bằng ng̣i bút! Tổ sư bồi bút như Tố Hữu th́ đă giết cả trăm ngàn người rồi và những “tác phẩm” của hắn để lại sẽ c̣n giết người dài dài!!!

 

Huyền thoại 2:

Năm 1947 ông Chính là tổng thư kư của đảng Dân Chủ. Ông đă “hoạt động cách mạng” cùng với đảng cộng sản để giành độc lập cho dân tộc, xây dựng tổ quốc xă hội chủ nghĩa giàu mạnh. Ông là nhà “lăo thành cách mạng”!

 

Nhận xét 2:

Cái gọi là “đảng Dân Chủ” thật ra chỉ là cánh tay nối dài của đảng cộng sản nhằm lừa bịp người dân và thế giới là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa có dân chủ và đa đảng! C̣n quá tŕnh “hoạt động cách mạng” của ông Chính chỉ là quá tŕnh giết người*, nhất là trong giai đoạn đấu tố 1955-1956. Trong thời gian này, tên việt gian Hoàng Minh Chính, đội trưởng đội đấu tố, đă giết người anh ruột của ḿnh để lập công với “bác” Hồ và giết hàng ngàn người dân khác thuộc tỉnh Quảng B́nh! Máu của người dân dính trên hai bàn tay của hắn tới mấy chục năm sau vẫn c̣n mùi tanh, vậy mà có những thằng ngu đần ở San Jose đă làm lễ truy điệu, quỳ vái lạy cái thằng đồ tể giết người đó!!! Chính nhờ thành tích giết người không gớm tay như vậy nên hắn đă được tên Hồ thưởng công, cho đi du học Liên Xô năm 1957!

 

Tên đại việt gian Hồ Chí Minh và bè đảng của hắn hoàn toàn không có một công trạng ǵ trong việc đánh đuổi giặc Pháp năm 1954. ĐÁNH ĐUỔI GIẶC PHÁP LÀợ CÔNG CỦA TOÀN DÂN. Trong giai đoạn lịch sử đó, nhiều người không hề biết Việt Minh là ǵ. Họ chỉ biết có người khởi xướng đi đánh Pháp là họ đi theo. Sau này hiểu rơ ra th́ đă muộn! Tên Hồ đă chơi tṛ con chim tu hú* cướp công của những người quốc gia vốn đă hoạt động cách mạng chống Pháp từ trước đó rất lâu, trong thập niên 1930. V́ vậy khi ta thấy một thằng lưu manh nào tự xưng là đảng viên cộng sản “lăo thành cách mạng” có công đánh đuổi giặc Pháp th́ ta phải hiểu rằng đó là thằng điếm, bè đảng của Hồ Chí Minh, chơi tṛ con chim tu hú, sống trên xương máu của toàn dân! Năm 1945, lực lượng vơ trang của Hồ chỉ có đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gồm một trung đội 34 người đi chân đất. Cả trung đội chỉ có vài cây súng, c̣n lại toàn là gậy gộc, giáo mác. Với một lực lượng như vậy th́ không thể nào chống lại một tiểu đội của lính Pháp chứ đừng nói ǵ hàng chục sư đoàn khác. Vậy th́ con số hàng triệu người khác có vơ trang cùng nổi dậy TRÊN TOÀN QUỐC là ở đâu ra? Đó chính là những người dân t́nh nguyện tham gia đánh Pháp và những người lính thuộc nhiều đảng phái quốc gia khác nhau, kể cả những người đă từng đi lính cho Pháp rồi quay lại chống Pháp. Chúng ta cần hiểu rơ sự kiện lịch sử này để đừng bị những thằng điếm “lăo thành cách mạng” lừa bịp!

 

Một điều cần lưu ư là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của tên Hồ ban đầu chỉ có 34 người, trong số đó chỉ có 5 người Việt, c̣n lại toàn là những người dân tộc thiểu số như người Tày, người Nùng, người Dao .. v.. v.. Tên Hồ đă dụ dỗ, lợi dụng những người thiểu số đi theo hắn để “giải phóng” đất nước và sau này khi đă được lên ngôi vua th́ Hồ và bọn đàn em đă lần lượt giết hết những người đă đi theo chúng ngay từ đầu. Tên thượng tướng Chu Văn Tấn, người Nùng đă bị bọn Duẩn-Thọ giam lỏng và chết trong cô đơn, tủi nhục năm 1984.

 

Huyền thoại 3:

Ông Chính đă bị tra tấn, bị đối xử rất dă man trong nhà tù cộng sản. Thời gian bị giam trong tù là 12 năm và 5 năm bị quản chế. Ông xứng đáng được phong thánh v́ vậy cho nên ông đă được đảng Dân Chủ 21 và đảng Việt Tân làm lễ truy điệu với BỐN QUẢ DƯA HẤU!

 

Nhận xét 3:

Nếu so sánh trường hợp của ông Chính với hàng trăm ngàn quân dân cán chính và các biệt kích VNCH bị việt cộng đày đọa, giam cầm trước và sau năm 1975 th́ có thấm vào đâu! Nội tác giả “Đóa Hồng Gai”, chị Nguyễn Thanh Nga đă bị việt cộng giam cầm suốt 10 năm trời. Chị là chiến sĩ thuộc biệt đội Thiên Nga trước năm 1975 và sau năm 1975 chị tiếp tục hoạt động phục quốc trong tổ chức của cha Nguyễn Văn Hiệu ở Hố Nai. Việt cộng đă cùm chân chị liên tiếp 9 tháng và tra tấn chị tới mức bị tàn phế, khi được trả tự do, chị phải chống gậy!!! Thử tưởng tượng một phụ nữ mới khoảng 30 tuổi mà khi đi đứng phải chống gậy như người già 80 tuổi th́ ta thấy tội ác của cộng sản nó như thế nào! Hiện giờ chị đă phải ngồi xe lăn! Thành tích ở tù và bị tra tấn trong tù của ông Chính không nghĩa lư ǵ hết so với những chiến sĩ của VNCH bị việt cộng đày đọa. Cần nói thêm ở đây, sau năm 1975, chị Nga vẫn tiếp tục hoạt động chống cộng bằng cách viết sách tố cáo tội ác của cộng sản. Nếu diễn tả theo kiểu của các chuyên gia thổi ống đu đủ th́ đó là “chống đảng” và “đấu tranh cho dân chủ”!

 

Huyền thoại 4:

Ông Chính là người đấu tranh:

- đ̣i đa nguyên đa đảng

- đ̣i cơ cấu quốc gia tam quyền phân lập

- đ̣i dân chủ hóa đất nước triệt để

- đ̣i được tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tuyển cử có quốc tế giám sát

- đ̣i được lập hội chống tham nhũng

- đ̣i được quyền ứng cử và bầu cử tự do, công bằng, trung thực có quốc tế giám sát để xây dựng một quốc hội mới, nhà nước mới và hiến pháp mới.

 

Phương pháp đấu tranh của đảng Dân Chủ 21 là: ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG, ĐỐI THOẠI H̉A B̀NH, B̀NH ĐẲNG, BAO DUNG, cùng nhau xây dựng xă hội tự do dân chủ, hạnh phúc, đích thực của dân, do dân và v́ dân.

 

Nhận xét 4:

Những điểm nêu trên là những điểm chính, quan trọng nhất trong bản Cương Lĩnh của đảng Dân Chủ 21, công bố vào tháng 6 năm 2006.

 

Ông Chính “đ̣i” là một việc nhưng đ̣i được hay không lại là chuyện khác! Việt cộng nó có đồng ư hay không là quyền của nó! Trong toàn bộ bản Cương .... Ẩu, KHÔNG THẤY CÓ ĐIỀU NÀO ĐỀ CẬP TỚI VIỆC XÓA BỎ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ THỐI NÁT. Ông Chính đ̣i xây cái nhà mới, toàn bộ đều là mới hết, từ quốc hội, nhà nước đến hiến pháp. Nhưng cái nhà cũ ông không dám đập bỏ th́ xây cái nhà mới ở đâu? Không lẽ xây chồng lên cái nóc nhà của ṭa nhà cũ?

 

Bởi vậy nếu tinh ư th́ chúng ta có thể nh́n thấy ngay cái CHIÊU BÀI H̉A HỢP H̉A GIẢI CỦA CÁI ĐẢNG DÂN CHỦ 21!!! Đó là quỳ lạy bọn việt gian cộng sản, xin tụi nó bố thí cho một số ghế trong QUỐC HỘI BÙ NH̀N!!!

 

Phương pháp đấu tranh để “Đ̉I” là: - ĐỐI THOẠI H̉A B̀NH, B̀NH ĐẲNG, BAO DUNG!!!

 

Đây là phương pháp ĂN MÀY, ĂN XIN. Bọn việt gian cộng sản không bao giờ chấp nhận và cũng không bao giờ coi những người đi “đ̣i” là b́nh đẳng với bọn chúng. Cái thằng đi ăn mày mà c̣n muốn “bao dung” tha thứ cho thằng đang ở thế mạnh, nắm trọn quyền hành? Ư của ông Chính khi dùng hai chữ “bao dung” có nghĩa là không hận thù. Ông ở ngoài Bắc, ông đâu có CẢM NHẬN được hết những nỗi đau khổ tận cùng của 20 triệu dân miền Nam, nhất là giai đoạn sau năm 1975 họ phải sống trong gông cùm nô lệ hết sức bạo tàn của bọn cộng sản phi nhân: cả triệu gia đ́nh bị tan nát, nhà cửa ruộng vườn bị việt cộng cướp sạch, cả triệu người đă bị chết trong các trại cải tạo và trên đường đi vượt biển .. v.. v..

 

Thù ghét và yêu thương là những t́nh cảm tự nhiên của con người. Chúng ta yêu thương những ǵ làm đẹp cho cuộc đời, những sự hy sinh cao cả. Nhưng đối với tội ác th́ chúng ta phải thù ghét, phải đấu tranh để chống lại nó và xóa bỏ nó. Nếu ai cũng muốn bao dung và “tha thứ” cho tội ác th́ đó là h́nh thức khuyến khích cho tội ác ngày càng phát triển. Bọn việt gian cộng sản sẽ tiếp tục gây ra tội ác v́ chúng biết rằng những người quốc gia là những người rộng lượng, sẵn sàng tha thứ hết cho những tội ác tày trời mà chúng đă, đang và sẽ phạm! Thử tưởng tượng trong một quốc gia mà không có một bộ luật h́nh sự để ngăn ngừa và trừng phạt tội ác th́ quốc gia đó sẽ ra sao?

 

Ḷng bao dung của con người phải được đặt cho đúng đối tượng, đúng chỗ, đúng lúc. Những người quốc gia phải đấu tranh để xóa bỏ chế độ cộng sản. Đối với những tên cộng sản đầu sỏ đă gây ra nhiều tội ác th́ phải đưa bọn chúng ra ṭa xét xử và bọn chúng xứng đáng được nhận bản án tử h́nh, mỗi thằng được lănh một viên kẹo đồng vào đầu! Toàn bộ những tài sản mà bọn chúng đă ăn cắp, ăn cướp của dân phải được trả lại cho dân. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có ḷng bao dung và đem giết hết tất cả những đảng viên cộng sản hoặc trả thù con cháu của những người này như bọn chúng đă từng làm. Chúng ta sẵn sàng tha thứ cho những kẻ biết phục thiện và nếu họ muốn hợp tác, chúng ta sẵn sàng mở rộng cánh tay chào đón. Đó chính là sự khác biệt giữa người quốc gia và người cộng sản. Trước năm 1975, đă có rất nhiều cán bộ cao cấp của cộng sản trở về với chính nghĩa quốc gia qua chính sách chiêu hồi và họ đă được đối xử rất tốt. Thượng tá Tám Hà, nhà văn Xuân Vũ là hai trường hợp điển h́nh.

 

Tuy nhiên, cần nhắc lại: ḷng bao dung phải được đặt cho đúng đối tượng, đúng chỗ, đúng lúc. Những người đang đấu tranh chính trị phải chứng tỏ tối thiểu ḿnh là con người có lương tri, lương tâm và có thể phân biệt được đâu là cứt đâu là cơm, đâu là thối đâu là thơm, đâu là chính đâu là tà. Cứt thối mà cứ bốc bỏ vào miệng để ăn th́ nên vào nhà thương điên để điều trị, không nên khoác áo “nhà dân chủ”, gây tai họa cho xă hội, đất nước!!!

 

Đấu tranh chính trị mà chỉ có một phương pháp duy nhất là “ĐỐI THOẠI” để đạt được TỰ DO? Nghe như chuyện đùa! Hai chữ TỰ DO phải được trả bằng máu. Nếu chỉ bằng đối thoại mà có tự do th́ thế giới này đă có ḥa b́nh từ lâu rồi và đức Đạt Lai Lạt Ma đâu có phải sống lưu vong mấy chục năm trời trên thế giới?

 

Nếu bọn việt gian cộng sản thỏa măn hết những cái “đ̣i” của ông Chính, đó là bọn chúng tự kư bản án tử h́nh cho chính bọn chúng!

 

Do đó đây là vấn đề SỐNG CHẾT, bất cộng đái thiên, nếu c̣n quốc gia th́ không có cộng sản và ngược lại. Phải lật đổ bọn cướp, xóa bỏ toàn bộ cái chế độ hung tàn bạo ngược nhất trên thế giới th́ mới xây dựng được một quốc gia tự do, dân chủ. C̣n nếu lật không được th́ phải tiếp tục cam chịu làm nô lệ. Có “đối thoại” một ngàn năm nữa với bọn việt gian cộng sản cũng vô ích!

 

Cũng ví như một người muốn đi dự tiệc cưới, ăn diện thật đẹp, mặc bộ đồ vét, thắt cà vạt nhưng lại đội nón cối và mang dép râu!!! Người này vẫn c̣n luyến tiếc cái nón cối và đôi dép râu, không dám quăng bỏ! KHông thể luyến tiếc cái chế độ ăn cướp, không dám xóa bỏ nó mà chỉ nghĩ đến chuyện canh tân. Không xóa bỏ chế độ việt gian cộng sản th́ không thể nào DÂN CHỦ HÓA TRIỆT ĐỂ ĐƯỢC.

 

Ông Chính đă dùng nhóm chữ “DÂN CHỦ HÓA”. Điều này có nghĩa là tiến hành xây dựng dân chủ trên một cái nền đă có sẵn. Đó là cái nền DÂN CHỦ BÁC HỒ!!! Tên Hồ Chí Minh đă từng nói: xă hội xă hội chủ nghĩa dân chủ gấp triệu lần xă hội của chủ nghĩa tư bản!

 

Nói tóm lại Đảng Dân Chủ 21 chỉ là cái đảng lưu manh lừa bịp, một đảng đối lập dỏm.

 

Huyền thoại 5:

Phương án Tiểu Diên Hồng của Hoàng Minh Chính. Những kẻ thổi ống đu đủ thường xuyên ca ngợi “cụ” Chính là người đấu tranh cho dân chủ qua phương án Tiểu Diên Hồng. Nó là cái ǵ? Tóm tắt là: - Đại diện cho ba bên cùng ngồi vào bàn tṛn để thảo luận một cách b́nh đẳng về những vấn đề quốc kế dân sinh. Nếu một vấn đề nào được cả ba bên cùng nhất trí th́ đưa sang chính phủ thực hiện. C̣n nếu chưa đồng ư th́ tiếp tục ngồi thảo luận cho tới khi nào đồng ư!!!

 

Đại diện cho ba bên gồm những ai? Đó là: - một bên đại diện cho đảng việt gian cộng sản, một bên đại diện cho trí thức trong nước, một bên đại diện cho trí thức ở hải ngoại!

 

Nhận xét 5:

Đây chỉ là một tṛ bịp rẻ tiền do Hoàng Minh Chính chủ xướng. Trước hết nói về vấn đề đại diện. Tại sao chỉ có thành phần trí thức trong và ngoài nước được tham gia vào hội nghị bàn tṛn, c̣n những thành phần khác bỏ đi đâu? Xă hội Việt Nam trong thế kỷ 21 vẫn đa số, khoảng 80 phần trăm, là nông dân và công nhân. Hai thành phần đông nhất và quan trọng nhất th́ không có đại diện. Hay là ông Chính khinh họ là ngu dốt, không xứng đáng được ngồi vào bàn tṛn để thảo luận? Chính những thành phần này mới thực sự là những người yêu nước và khi cần hành động th́ họ là người trực tiếp đổ máu chớ không phải là những tên trí thức tay sai ngồi ở bàn tṛn lư luận suông hoặc thổi ống đu đủ!

 

C̣n ở hải ngoại đa số những việt kiều cũng đều là những công nhân đang làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, kể cả kỹ sư cũng là một loại công nhân. Thành phần trí thức chỉ là thiểu số và thực tế đă chứng minh trong vài chục năm qua, những kẻ phản bội, đón gió trở cờ, cam tâm đi làm tay sai trâu ngựa cho bọn việt gian cộng sản chính là những tên trí thức! Tôi không dám quơ đũa cả nắm nhưng sự thực phũ phàng cho chúng ta thấy một điều: càng trí thức chừng nào th́ càng mất dạy, đốn mạt, phản dân hại nước, đi bưng bô cho việt cộng chừng đó! Những tên trí thức ngu dốt, vô liêm sỉ này cứ tưởng rằng với những tấm bằng cấp mà bọn chúng lấy được ở hải ngoại, nếu về nước chắc sẽ được bọn việt gian cộng sản trọng dụng. Nhưng thật sự bọn chúng đă lầm. Cộng sản chỉ cần những kẻ NGU DỐT và DỄ SAI BẢO chớ không cần trí thức. Đối với bọn chúng trí thức không khác ǵ một cục cứt khô! Bọn chúng không cần những trí thức giúp canh tân đất nước. ĐẤT NƯỚC CÀNG NGHÈO TH̀ CÀNG TỐT, BỌN CHÚNG MỚI CÓ CỚ ĐI ĂN MÀY KHẮP THẾ GIỚI, XIN VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO RỒI TỪ ĐÓ MỚI ĂN CẮP, LÀM GIÀU!

 

Những ông bà nào ở hải ngoại tự xem ḿnh là trí thức th́ nên ư thức được thân phận “cục cứt khô” của ḿnh nếu đang có ư định về nước để kiếm chác một cái ghế nào đó! Có thể bọn việt gian cộng sản sẽ ban cho những tên bưng bô này một vài job béo bở như làm công an khu vực, công an giao thông, làm cai ngục, làm hải quan ở phi trường, làm chủ tịch phường .. v.. v..!

 

Tiếp theo là vấn đề B̀NH ĐẲNG. Đă gọi là “hội nghị bàn tṛn” có nghĩa là mọi thành viên trong buổi họp đều phải b́nh đẳng và có quyền hành ngang nhau. Bàn tṛn, khác với bàn h́nh chữ nhật là không có vị trí chủ tọa. Trong một hội nghị kiểu bàn h́nh chữ nhật, vị trí chủ tọa là ở đầu bàn, như chúng ta đă thấy h́nh tên việt gian Đỗ Ngọc Yến ngồi họp với đám đầu gấu việt cộng.

 

Sau đây là một ví dụ về ư nghĩa bàn tṛn: trước năm 1971, Đài Loan đă từng là một trong năm thành viên thường trực của đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Năm thành viên đó là Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp và Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Những thành viên này có quyền phủ quyết và chỉ cần một trong năm thành viên bỏ phiếu chống th́ nghị quyết của hội đồng thường trực không thể được thông qua. Đài Loan chỉ là một nước nhỏ tí teo so với Mỹ hoặc Liên Xô nhưng quyền hạn của họ hoàn toàn b́nh đẳng đối với các thành viên khác. Như vậy mới thực sự mang ư nghĩa “hội nghị bàn tṛn”.

 

Trong khi đó th́ hội nghị bàn tṛn Tiểu Diên Hồng của ông Chính như thế nào? Có phải là hai cục cứt khô và một con gấu đang ngồi “thảo luận” tại một cái bàn h́nh tṛn cho ra vẻ là dân chủ và b́nh đẳng không? Con gấu nó đang nắm hết mọi quyền hành từ A tới Z c̣n hai cục cứt khô th́ chỉ có hai bàn tay không! Giả sử có một vấn đề được đưa ra để thảo luận:

- Có nên giải tán đảng cộng sản rồi thực hiện cuộc trưng cầu dân ư dưới sự giám sát của quốc tế hay không?

 

Nếu hai cục cứt khô đồng ư mà con gấu nó không đồng ư th́ làm ǵ được nó? Nếu tiếp tục thảo luận th́ biết đến bao giờ mới đạt được sự đồng ư? Vài trăm năm nữa?

 

Và giả sử có một vấn đề khác được nêu ra:

- Toàn dân có nên tiếp tục tín nhiệm đảng cộng sản, ủy quyền cho đảng tiếp tục độc quyền cai trị đất nước hay không?

 

Nếu hai cục cứt khô KHÔNG ĐỒNG Ư nhưng con gấu nó đồng ư, nó vẫn cứ đưa “nghị quyết” sang cho chính phủ thi hành th́ làm ǵ được nó?

 

Tóm lại, cái gọi là “Tiểu Diên Hồng” chỉ là một tṛ hề rất rẻ tiền mà ngay cả một đứa con nít nó cũng biết. Vậy mà những tên thổi ống đu đủ cứ ca ngợi “cụ” Chính lên tới trời xanh, nào là cụ là”tấm ḷng vằng vặc yêu quê hương, yêu dân tộc”, nào là “suốt đời cụ luôn ĐAU ĐÁU nghĩ tới quê hương đất nước”! Thối quá! Làm chính trị mà không phân biệt được đâu là cứt đâu là cơm th́ nguy hại cho đất nước biết chừng nào!

 

Huyền thoại 6:

Cụ Chính đấu tranh đ̣i đa nguyên, đa đảng, đ̣i tam quyền phân lập. Những điều này có ghi rơ trong bản Cương lĩnh của đảng Dân Chủ 21. Đ̣i đa đảng cũng có nghĩa là đ̣i xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp của việt cộng.

 

Nhân xét 6:

Muốn đ̣i trời đất ǵ th́ đ̣i mà bọn việt gian cộng sản nó vẫn nắm giữ CÔNG AN, QUÂN ĐỘI và TRUYỀN THÔNG th́ không làm ǵ được nó. Ai cũng biết rằng quốc hội của việt cộng chỉ là quốc hội bù nh́n và hiến pháp của bọn chúng chỉ là miếng giấy chùi đít. GIẢ SỬ NÓ CÓ ĐỒNG Ư HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP và cho phép 100 đảng phái đối lập thật sự (không phải cuội) được công khai hoạt động, cũng không làm ǵ được nó! V́ sao? V́ nó đang nắm độc quyền truyền thông. Một trăm đảng đối lập ví như một trăm chiếc xe hơi, c̣n truyền thông th́ ví như xăng. Có xe hơi mà không có xăng th́ chiếc xe cũng trở thành vô dụng! Không có phương tiện truyền thông trong tay th́ các đảng phái không thể nào xâm nhập và vận động quần chúng một cách hữu hiệu. Mọi tội ác của cộng sản vẫn tiếp tục bị bưng bít. Người dân không biết những tội ác của cộng sản th́ không có một động lực nào thúc đẩy họ phẫn nộ đứng dậy để lật đổ bạo quyền. Trong khi đó th́ mọi phương tiện về truyền thông của bọn việt gian cộng sản vẫn tiếp tục tuyên truyền, lừa bịp người dân bằng những tin tức ngụy tạo. Đó là lư do v́ sao tên thủ tướng việt cộng Nguyễn Tấn Dũng đă từng nói: - không bao giờ cho phép tư nhân được nắm giữ các phương tiện truyền thông. Sách báo của việt cộng tràn ngập ở hải ngoại nhưng sách báo ở hải ngoại vẫn tiếp tục bị cấm không được nhập vào trong nước.

 

Và giả sử nó có cho phép một trăm đảng đối lập được hoạt động trong quốc hội cũng không làm ǵ được nó. Bởi v́ quốc hội của việt gian cộng sản chỉ là quốc hội bù nh́n, để làm kiểng, để ḷe bịp thế giới. Nó không phải là quốc hội theo đúng nghĩa một cơ quan lập pháp, có thực quyền hiến định như quốc hội của các nước tiên tiến khác trên thế giới. Và khi thấy t́nh thế chính trị thực sự đe dọa cho sự tồn vong của cái đảng mafia của chúng th́ bọn chúng có thể GIẢI TÁN QUỐC HỘI, GIẢI TÁN TOÀN BỘ HỆ THỐNG T̉A ÁN với lư do “an ninh quốc gia” hoặc “tổ quốc lâm nguy” và XÉ BỎ HIẾN PHÁP. Đến lúc đó bọn chúng sẽ tuyên bố mọi quyền điều hành đất nước là nằm trong tay công an và quân đội, kẻ nào lơ mơ chống đối là bắn bỏ tại chỗ không cần xét xử, vả lại cũng chẳng c̣n có ṭa án đâu mà xử!!!

 

Khi đến nước đường cùng bọn việt gian cộng sản sẵn sàng chơi tṛ cù bựa, tựa như những tên cờ bạc bịp chơi xóc đĩa: khi thấy bị thua đậm quá th́ tên đầu nậu sẽ nháy mắt ra hiệu cho một tên c̣ mồi la lớn “cảnh sát, cảnh sát!” Những con bạc nghe lời hô báo động, hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, bỏ luôn cả những số tiền đặt trên chiếu bạc. Tên trùm cờ bạc bịp chỉ việc quơ trọn chiếu bạc rồi biến mất! Bọn việt gian cộng sản là những tên trùm lưu manh, điếm đàng. Chỉ cần chúng nắm giữ ba yếu tố quan trọng nhất là công an, quân đội và truyền thông là cũng đủ chết cha những người đấu tranh rồi. Huống chi trong t́nh h́nh hiện tại chúng đang nắm giữ hết 100% mọi phương tiện điều hành quốc gia! Ví dụ: Chúng cho phép một trăm đảng đối lập được hoạt động nhưng luật pháp của chúng th́ CẤM TỤ HỌP TRÊN NĂM NGƯỜI Ở NGOÀI ĐƯỜNG th́ có khác nào tṛ đùa dai của ông quan Trạng Quỳnh? Chúng ta c̣n nhớ câu chuyện ông Trạng Quỳnh cho phép quân lính triều đ́nh được đến tự do ỉa trong vườn trồng rau của ông. Nhưng ông ra điều kiện : tao cho phép ỉa nhưng cấm đái. Thằng nào vi phạm sẽ bị chém đầu tại chỗ! Kết quả là không có tên lính nào dám tới bởi v́ chúng biết rất rơ hai cái việc đái và ỉa luôn luôn đi đôi với nhau!

 

Nếu không thể lật được bọn cộng sản liền th́ ít nhất chúng ta phải có một hệ thống truyền thông hoạt động thật mạnh, BẤT HỢP PHÁP trên toàn cơi Việt Nam. Sách báo, truyền đơn, truyền thanh, internet phải được phổ biến đến càng nhiều người trong nước càng tốt. Nếu mắt xích này hoạt động có hiệu quả, nó sẽ tạo thành trớn để phá tiếp những mắt xích khác, dẫn đến việc chặt phá gông xiềng, giải phóng cho toàn nô lệ ở trong nước.

 

DO ĐÓ:

 

1. TRUYỀN THÔNG ĐẤU TRANH CỦA CHÚNG TA PHẢI HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC THẬT HỮU HIỆU. ĐÂY LÀ KHỞI ĐIỂM ĐÚNG ĐỂ DẪN ĐẾN VIỆC PHÁ SẬP CHẾ ĐỘ VIỆT GIAN CỘNG SẢN HUNG TÀN BẠO NGƯỢC.

 

2. Đấu tranh bằng phương pháp “đối thoại ḥa b́nh” là ăn cứt mà cứ tưởng là ăn cơm!

 

3. Đấu tranh bằng cách đ̣i hủy bỏ điều 4 hiến pháp là đánh trật mục tiêu. Tử huyệt của kẻ thù không phải nằm ở đó. Phí thời gian, hao tổ công sức, vô ích!

 

 

KẾT LUẬN:

 

Ông Hoàng Minh Chính là nhà dân chủ dỏm. Ông ta “chống đảng” để cứu đảng cũng y như tên tướng ngụy quân cộng sản Trần Độ vậy thôi. Tại sao lại là “chống đảng để cứu đảng”? Mục đích của hai nhân vật này là làm quân sư quạt mo cho đảng, muốn đảng sửa sai một vài điều để bộ máy bóc lột được tinh vi hơn trước để c̣n tồn tại lâu dài. Hoàng Minh Chính và Trần Độ đă từng là đảng viên cộng sản, đă từng nắm giữ những chức vụ quan trọng trong đảng, đă từng được hưởng những ơn mưa móc từ vua Hồ. Ông Chính từ một cục đất sét, qua bàn tay phù thủy nhào nặn của tên Hồ mà bỗng chốc trở thành “giáo sư”, viện trưởng viện triết học! Và rất nhiều những tên cộng sản khác trong cái đảng cướp của Hồ đều là một loại như thế. Nhiều tên c̣n tệ hơn nữa, là một băi cứt trâu ở ngoài ruộng, vậy mà qua bàn tay phù thủy của Hồ đă biến thành “giáo sư”, “tiến sĩ” ráo trọi, tha hồ mà hănh diện với thế giới! Bởi vậy bọn chúng phải nhớ ơn bác Hồ chớ! Những người như ông Chính hay Trần Khuê nếu có sống ở Mỹ th́ cho dù có đi học 100 năm cũng chưa chắc ǵ tốt nghiệp được lớp 12, đừng có nói ǵ trở thành giáo sư viện trưởng một cách quá dễ dàng như dưới triều đại của bọn việt gian cộng sản!

 

Ông Chính là nhà dân chủ bịp cho nên cái đảng Dân Chủ 21 do ông “phục hoạt” cũng là cái đảng bịp. Đây là tṛ bịp rất có hậu ư và do bọn việt gian cộng sản núp đằng sau làm đạo diễn. Có rất nhiều nhà “lăo thành cách mạng”, cũng nhiều tuổi đảng, cũng bị ở tù như ông Chính mà tại sao bọn đầu gấu lại chỉ tuyển chọn có một nhân vật Hoàng Minh Chính để làm con bài đối lập dỏm?

 

Bởi v́: - Hoàng Minh Chính đă có sẵn cái nhăn hiệu “chống đảng” từ hồi năm 1963 và hắn ta đă từng là tổng thư kư của đảng Dân Chủ hồi thập niên 1950. Theo sự tính toán của bọn đầu gấu, nếu khai thác cái nhăn hiệu “chống đảng” của ông Chính th́ bọn chúng sẽ có lợi. Chỉ cần sửa đổi cốt truyện 100001 đêm là đảng ta sẽ có một cái bẫy rập c̣ ke thật đơn giản nhưng cũng thật tinh vi để gài bắt những con thiêu thân ở hải ngoại! Cốt truyện được sửa đổi là: - Cách đây trên 40 năm, ông Chính đă từng ủng hộ đường lối “chung sống ḥa b́nh” của Cút Xếp, vậy nó là cái ǵ? Cút Xếp cho rằng cộng sản và tư bản có thể cùng tồn tại song song, không nhất thiết phải tiêu diệt lẫn nhau, cũng ví như con mèo và con chuột cùng sống chung trong một cái chuồng. Vậy ngày hôm nay ông Chính cho phục hoạt lại đảng Dân Chủ cũng với chủ trương “CHUNG SỐNG H̉A B̀NH” GIỮA NGƯỜI QUỐC GIA VÀ NGƯỜI CỘNG SẢN. Diễn đạt một cách rơ ràng hơn nó là: H̉A HỢP H̉A GIẢI! Người quốc gia và người cộng sản cùng chia sẻ quyền hành để cai trị đất nước! Ông Chính đă tuyên bố rất rơ ràng: đảng Dân Chủ 21 không bao giờ chủ trương lật đổ chính quyền. Phương pháp đấu tranh của đảng là đấu tranh bất bạo động, tôn trọng luật pháp, thảo luận B̀NH ĐẲNG, BAO DUNG với chính quyền cho đến khi nào đạt được những mục tiêu đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập! Đúng là một tṛ hề rẻ tiền!

 

Con bài Hoàng Minh Chính là do bàn tay điếm lưu manh của bọn việt gian cộng sản phù phép, tạo dựng nên. Nó nhằm hai mục đích chính:

 

1. Lừa bịp cộng đồng người Việt tại hải ngoại, dụ dỗ những kẻ trí thức nhưng ngu đần như tên việt gian Nguyễn Xuân Ngải tự nguyện chui đầu vào cái bẫy rập. Càng nhiều trí thức tham gia th́ cái đảng của chúng càng “có giá” giống như Mặt trận giải phóng miền Nam thời trước. Vẫn bổn cũ soạn lại mà vẫn có nhiều thằng chó đẻ háo danh, tham tiền chui đầu vào!

 

2. Chuẩn bị cho đường rút lui của bọn việt gian cộng sản. Bọn chúng biết rất rơ không có chế độ độc tài nào có thể tồn tại lâu dài. Sớm muộn ǵ ngày tàn của bọn chúng cũng sẽ đến. Nếu như chế độ của bọn chúng bị sụp đổ th́ chúng đă chuẩn bị sẵn cái đảng bịp Dân Chủ 21, cho cái đảng này lên nắm chính quyền. Đây chỉ là một h́nh thức b́nh mới rượu cũ. Trần Khuê là tên kế thừa Hoàng Minh Chính và tên này đă từng viết rất rơ trong tác phẩm “Đối thoại năm 2000” của hắn: Hồ Chí Minh là THÁNH HỒ NGANG HÀNG VỚI VUA HÙNG!!! Như vậy ta đă thấy rất rơ âm mưu xảo quyệt của bọn việt gian cộng sản qua lá bài Hoàng Minh Chính. Đó là lư do v́ sao trong cái gọi là CƯƠNG LĨNH của bọn chúng, ta thấy có đủ hết mọi mâm cỗ rất hấp dẫn, nào là đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, quốc hội mới, hiến pháp mới, nào là chống tham nhũng, đấu tranh cho dân oan, chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em .. v.. v.. Đủ hết mọi thứ ăn chơi, cộng đồng người Việt tại hải ngoại muốn thứ ǵ là trong mâm cỗ Dân Chủ 21 có thứ đó. TUY NHIÊN CHỈ CÓ MỘT THỨ KHÔNG THẤY ĐỀ CẬP ĐẾN, ĐÓ LÀ LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỂ LÀM MỚI LẠI TỪ ĐẦU!!! Bọn cướp vẫn đang ngang nhiên ngồi trên đầu 85 triệu dân, kẹp cổ, bịt miệng, bóp nghẹt toàn bộ các tự do nhân quyền và ĐÔ LA ĐANG TUÔN VÀO TÚI CỦA BỌN CHÚNG NHƯ NƯỚC. Vậy mà bây giờ đảng Dân Chủ 21 muốn “đối thoại” ôn ḥa với bọn chúng, thuyết phục bọn chúng từ bỏ mọi quyền lợi hết sức béo bở th́ đời nào chúng nghe? Tôi nhớ trước đây cô phóng viên Suối Linh có đưa ra một ví dụ nôm na nhưng hợp lư, đó là: một đứa trẻ con đang ăn kẹo, nếu ta muốn nó nhả cái kẹo ra th́ phải tát cho nó mấy cái, chớ không thể dùng “đối thoại ḥa b́nh” mà nó chịu nhả kẹo ra!

 

Tổng thống Nga Boris Yeltsin đă từng tuyên bố: chế độ cộng sản không thể được sửa chữa mà phải bị vất vào thùng rác. Một chiếc xe hơi đă quá cũ, quá hư nát th́ phải quăng nó vào nghĩa địa xe hơi. Càng cố sửa chữa th́ càng tốn tiền mà không giải quyết được việc ǵ. Phải đấu tranh mạnh để xóa bỏ toàn bộ chế độ cộng sản cho dù có phải đổ máu và chết nhiều người. Tự do phải được trả bằng máu, không ít th́ nhiều. Bọn việt gian cộng sản thường xuyên cho những tên c̣ mồi chính trị tung ra những luận điệu sau đây nhằm kéo dài thời gian để chúng tiếp tục cai trị và bóc lột:

 

- Phải đấu tranh ôn ḥa bất bạo động, bao dung, tôn trọng luật pháp!

- Phải có tinh thần bao dung tha thứ cho những người cộng sản! (chưa làm rụng được một sợi lông chân của bọn chúng, đă nghĩ đến chuyện tha thứ cho kẻ thù. Sao mà có nhiều chúa Giê Su .... dỏm quá!)

- Phải chờ người Mỹ bật đèn xanh mới đấu tranh được!

- Phải giáo dục cho người dân trong nước hiểu thế nào là dân chủ mới được (dự trù mất khoảng 10 năm!)

- Phải làm một cuộc cách mạng nhung để tiết kiệm xương máu, phải chờ một ông Goóc Ba Chớp Ba Nháng Việt Nam xuất hiện!

- Phải chờ chính những người cộng sản trong nước đứng dậy làm cách mạng v́ chỉ có cộng sản mới diệt được cộng sản!

- Phải đấu tranh một cách ôn ḥa, văn minh lịch sự qua những hội nghị Tiểu Diên Hồng (khoảng 1000 năm nữa th́ thành công!)

 

Nhiệm vụ xóa bỏ chế độ hung tàn, bạo ngược nhất trên thế giới là nhiệm vụ của toàn dân trong và ngoài nước. Muốn thoát khỏi ách nô lệ th́ tự những người nô lệ phải chủ động hành động chớ không phải ngồi đó mà chờ cho người Mỹ bật đèn xanh hay đèn vàng. Chúng ta không c̣n nhiều thời gian nữa. Nước Việt Nam đă và đang biến thành quận Quảng Nam của Trung Cộng rồi, chỉ c̣n chờ hợp thức hóa trên giấy tờ mà thôi. Chúng ta sẽ mất nước như những người dân Tây Tạng đang bị.

 

Để kết thúc bài viết này, tôi kêu gọi những người đang tham gia cái đảng bịp Dân Chủ 21 hăy thức tỉnh và xin ra khỏi đảng. Hăy giải tán cái đảng bịp đó đi là vừa. Không phải người quốc gia nào cũng đui mù, không thấy được đó là tṛ bịp của bọn việt gian cộng sản. Những tṛ bịp này chỉ có ông Chính và một vài tên cán bộ cao cấp khác của đảng biết rơ. Vợ con của ông Chính cũng chưa chắc ǵ được biết. Những đảng viên tép riu bị dụ dỗ vào đảng chỉ là những con cờ đáng thương. Họ cứ tưởng là họ đang làm được một điều ǵ có lợi cho dân cho nước nhưng thực ra họ đang phản dân hại nước!

 

Bọn việt gian cộng sản đă bỏ ra rất nhiều tiền để thổi con nhái Hoàng Minh Chính biến thành con ḅ và mạ vàng tên tuổi của nhân vật này, biến ông ta thành ÔNG THÁNH DƯA HẤU! Khi ông ta chết, đám tang được tổ chức rất linh đ́nh, có cả đại sứ Mỹ tới tham dự. Tro cốt của ông đă được đem lên tận đỉnh núi Ba V́ để rắc, ḥa tan vào sông núi. Đây là chuyện riêng của ông, miễn b́nh luận. Ngoài ra, có nguyên cả một trang nhà trên internet chuyên đề về ca tụng công đức của “ông thánh” Hoàng Minh Chính! Khi c̣n sống th́ ông ta được sang Mỹ để “chữa bệnh”, ra điều trần trước quốc hội Mỹ, đi “diễn thuyết” nhiều nơi ở Mỹ, kể cả đến đại học Harvard nói chuyện bằng tiếng Việt cho mấy thằng Mỹ bị .... điếc nghe! Ông Chính cũng được trao giải thưởng về Nhân Quyền. Và mới đây nhất th́ bọn việt gian cộng sản bỏ tiền ra thuê mướn mấy con ḅ quỳ lạy, làm lễ truy điệu cho nhà dân chủ dỏm Hoàng Minh Chính! V́ là những con ḅ không có đầu óc suy nghĩ cho nên mấy con ḅ đă để trên bàn thờ ông Chính BỐN QUẢ DƯA HẤU! Tục ngữ người Việt ta có câu: XANH VỎ ĐỎ L̉NG. Ư nói những kẻ lưu manh điếm đàng, khẩu phật tâm xà. Màu xanh bên ngoài của quả dưa hấu tượng trưng cho “nhà dân chủ”, c̣n màu đỏ bên trong tượng trưng cho gian đảng việt gian cộng sản!!! Như vậy là bọn chúng tự chửi cha bọn chúng, tự tố cáo bọn chúng! Âu có lẽ là do trời xui khiến vậy đó. Nội h́nh ảnh bốn quả dưa hấu để trên bàn thờ ông Chính là đủ nói lên tất cả, ông ta là hạng người như thế nào rồi, chúng ta không cần phải t́m hiểu thêm chi nữa!

 

Nghĩ mà thương cho ông THÁNH DƯA HẤU*

Suốt cuộc đời “đau đáu” v́ dân

Nhưng TỰ DO phải trả bằng MÁU

Chớ không thể bằng cúi lạy van xin!!!

 

 

HẾT

 

Trần Thanh

Ngày 24 tháng 4 năm 2008

 

======================================================

 

CHÚ THÍCH:

 

1. *Con chim tu hú thường t́m đến những tổ chim của con sáo, chờ khi con chim sáo đi vắng, bèn lẻn vào xơi tái hết các trứng sáo rồi đẻ trứng của nó vào thay thế. Sau đó nó chuồn đi mất. Con sáo ngây thơ đi t́m mồi về cứ tưởng mấy cái trứng trong ổ là của ḿnh, nai lưng ra ấp ủ, nuôi bầy chim lớn lên mà hết sức là vui sướng! Nó có ngờ đâu nó đang nuôi con giùm cho con chim tu hú, c̣n các con của nó th́ đă chết toi từ lâu rồi!

 

Tên Hồ Chí Minh cũng chơi tṛ lưu manh y như vậy. Cái tổ chức gọi là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh là do cụ Hồ Học Lăm, một người cách mạng quốc gia thành lập năm 1936 tại Trung Quốc. Năm 1940 cụ Lăm bị bệnh nặng tại Quế Lâm, Hồ Chí Minh thừa cơ đớp luôn tổ chức của cụ, biến nó thành Việt Minh!

 

Ngày nay băng đảng Việt Tân cũng đang chơi tṛ con chim tu hú. Bất cứ một tổ chức hay một đoàn thể nào của người quốc gia vừa ra đời th́ y như rằng ngay sau đó có những tên lưu manh chính trị của đảng Việt Tân xuất hiện và t́m cách len lỏi vào để lũng đoạn và cướp lấy tổ chức! Những cuộc biểu t́nh hoặc mít tinh do các đoàn thể quốc gia tổ chức cũng bị bọn Việt Tân lợi dụng, chơi tṛ “con chim tu hú”. Khi số người tụ họp khá đông th́ bọn chúng giương cờ đảng Việt Tân lên để quay phim, chụp h́nh rồi phổ biến đến các cơ quan truyền thông của ngoại quốc rằng đảng Việt Tân tổ chức biểu t́nh! Những người Mỹ không rành thủ đoạn của bọn lưu manh cứ tưởng đảng Việt Tân là đảng phái chính trị có tầm cỡ lớn như đảng Dân Chủ hoặc Cộng Ḥa của Mỹ và đảng Việt Tân có mặt khắp nơi trên thế giới, kể cả trên mặt trăng hoặc dưới địa ngục cũng có!!!

 

 

2. * Phần chú thích về tiểu sử của Hoàng Minh Chính dưới đây được trích lại từ bài viết “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam là ǵ” của tác giả Lê Bạch Trúc Quân đă đăng trên báo điện tử Hồn Việt:

 

 

 

(*) - Hoàng Minh Chính chỉ là tên khai sinh”, tên thật của Chính là Trần Ngọc Nghiêm sinh ngày 10 tháng 1 năm 1919 tại Lệ Thủy, Quảng B́nh. Đầu năm 1940 Chính tham gia hoạt động cho Cộng Sản tại Hà Nội. Cuối năm 1940 Nghiêm bị Pháp bắt v́ tội toan tính rải truyền đơn chống Pháp, sợ bị xử tử h́nh nên Chính khai nhỏ 3 tuổi tức Chính sinh 1922, Chính bị đem giam ở trại tù Sơn La, ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, th́ Chính và đồng bọn phá tù trốn về với Việt Minh. Năm 1946 kháng chiến chống Pháp toàn quốc bùng nổ, ngày 19 tháng 12 Trần Ngọc Nghiêm tức Hoàng Minh Chính được Hồ Chí Minh cho về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn “Quyết Tử” ở Quảng B́nh, Chính thẳng tay tiêu diệt các phần tử trí thức mà Chính nghi là họ có thể theo Pháp. Trần Ngọc Nghiêm tức Hoàng Minh Chính giết luôn cả anh ruột của y, Chính chặc đầu anh ḿnh buộc trên ngọn sào, cắm giữa sông Minh Lệ để khủng bố người dân toàn tỉnh Quảng B́nh. Lúc đó chị dâu của Chính đang mang thai phải trốn sang một vùng khác, sau đó lẫn trốn vào Nam và sinh được một đứa con trai. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 người con trai này cũng đă vượt thoát sang Mỹ và chỉ mang theo trong người một số tang chứng. Vào giữa tháng 8 năm 2005 khi nghe tin Hoàng Minh Chính tức Trần Ngọc Nghiêm và vợ y sang Mỹ để giải độc cho Việt Cộng, người “cháu” này đă gọi điện thoại báo cho cơ quan an ninh và anh ta kể lại rơ ràng câu chuyện mắt thấy tai nghe từ người mẹ đau khổ của anh, anh đưa ra một số tang chứng và nói rơ là: “Hoàng Minh Chính tức Trần Ngọc Nghiêm chú ruột của anh đă chặt đầu bố anh để lập công với Cộng sản”. Đa số người dân Quảng B́nh ngày nay những người lớn tuổi ai cũng biết rơ câu chuyện trên.

Cuối năm 1954 Cộng sản về chiếm Hà Nội Chính được thăng quân hàm thiếu tướng cùng với Nguyễn Minh Cần là hai thiếu tướng trẻ tuổi nhất của quân đội Cộng sản Bắc Việt. Riêng Nguyễn Minh Cần làm phó bí thư thành ủy Hà Nội dưới quyền của Bác sĩ Trần Duy Hưng nhưng Cần lại nắm toàn quyền, v́ Bác sĩ Trần Duy Hưng không phải là đảng viên Cộng sản. Đến năm 1955-1956 Hoàng Minh Chính được cử làm “đại đội trưởng đại đội dấu tố tỉnh Quảng B́nh”. Những người nông dân hiền lành bị Hoàng Minh Chính kết tội “Trí, Phú, Địa, Hào” bị Hoàng Minh Chính ra lệnh giết sạch, người ta ước lượng là số người bị Chính giết có thể đến 50,000 ngàn - năm mươi ngàn - người. Năm 1998 cục Phản gián Yết Kiêu Hà Nội cho Nguyễn Minh Cần đi sang Nga rồi sang Đông Đức sau đó Cần qua Tây Đức và cuối cùng là Nguyễn Minh Cần sang “thăm” Hoa Kỳ dưới sự bảo lănh của báo Người Việt có trụ sở tại miền Nam California Hoa Kỳ . Hiện nay Nguyễn Minh Cần nắm toàn bộ báo chí ở Mỹ, Cần dùng báo chí (văn hóa) để chỉ đạo cho chính trị, cũng như thông báo các tin tức cần thiết về cho Cộng sản Hà Nội.

Năm 1961 Hoàng Minh Chính tức Trần Ngọc Nghiêm được phong quân hàm Thượng tướng công an và sau đó Chính được đề cử làm viện trưởng viện nghiên cứu chủ thuyết Cộng sản mà bọn Cộng sản quen gọi Chính là lư thuyết gia hàng đầu của chế động Cộng sản. Nắm chức vụ “Lư Thuyết Gia” Hoàng Minh Chính đương nhiên trở thành “cố vấn chỉ đạo tối cao của đảng Cộng sản Hà Nội”. Như vậy Hoàng Minh Chính tức Trần Ngọc Nghiêm phải là tên Cộng sản sắt máu và trung kiên nhất với chế độ).

 

3. Ông Hoàng Minh Chính kể từ nay sẽ có biệt hiệu là ÔNG THÁNH DƯA HẤU! Lư do v́ ông đă được hai cái đảng việt gian, Dân Chủ 21 và Việt Tân làm lễ truy điệu cùng với bốn quả dưa hấu trên bàn thờ!!!

 

 

 

Chính Nghĩa Tự Có Tính Thuyết Phục - Nhân Nghĩa Tự Có Tính Cảm Hoá