CHÍNH NGHĨA

 

   

Chính Nghĩa Tự Có Tính Thuyết Phục - Nhân Nghĩa Tự Có Tính Cảm Hoá

Tuần báo Tiếng Dân

Số 197, ngày 25.3.2006

Từ Việt Cộng

tới Việt Tân

 

Kiêm Ái

 

Xin minh xác trước, đặt tựa đề “Từ Việt Cộng tới Việt Tân” không có nghĩa là kẻ viết bài này đă có những bằng cớ cụ thể chứng minh có sự liên hệ chặt chẻ giữa 2 đảng này, không có nhân chứng dám khai trước ṭa là Việt Cộng đă chỉ thị cho Việt Tân “chôm credit” hay “đánh chiếm các cộng đồng” chống Cộng, như cựu thẩm phán Nguyễn Cần tức tên Tú Gàn đă cho là chuyện hiển nhiên, và lên giọng anh Cả, anh Hai khuyên Việt Tân đừng làm bậy bạ như rứa nữa. Kẻ viết bài này cũng không dám “chôm” triết lư một cục (không phải triết lư vụn) của ông Nguyễn Kim (Hườn) mà nói bừa rằng Việt Tân là tay sai Việt Cộng, để rồi thách thức người khác rằng tôi khẳng định như vậy, ai muốn có bằng chứng Việt Tân là tay sai VC th́ & đưa ra cho bà con xem. Cũng xin nói thêm là tôi không có dính dáng, ân oán ǵ với Việt Tân, không bất măn v́ đ̣i tiền Mặt Trận để dẫn người đẹp đi xem “Paris có ǵ lạ không em” như vị cựu Đại tá nọ, không được thỏa măn rồi làm cho Mặt Trận bể làm đôi chơi. Và thực ra, tôi cũng không muốn nói đi, nói lại về cái đảng Việt Tân, v́ có nhiều người gọi điện thoại than “biết rồi, khổ lắm, nói măi”. Nhưng v́ dù sao thân danh cũng đứng trong hàng ngũ chống Cộng và đang phục vụ trong tờ Tiếng Dân, tờ báo “chống Cộng vừa khít”, phải vạch mặt chỉ tên những ai, hay đoàn thể nào làm lợi cho Cộng Sản. Thế thôi. Tôi chỉ đồng ư với một kư giả nào đó cho rằng “Việt Tân là đảng Việt Cộng mini” ở hải ngoại. Sau đây là những cái mà đảng Việt Tân sống, học tập và hoạt động theo gương đảng Việt Cộng của Việt Tân. Trước hết là cái tên.

Khi mới thành lập Việt Cộng có tên là “Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội”. Mặt trận Việt Minh “cách” những cái “mạng” đồng minh - những đảng phái cùng chống thực dân Pháp - để độc quyền lănh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng th́ “canh tân” trước, “cách mạng” sau. Việt Tân đ̣i canh tân môi trường, canh tân con người, tiếp cận với các tổ chức “ngoài luồng”, nghĩa là làm cho Việt Cộng thật vững mạnh rồi mới lật đổ. Bị dư luận phản đối việc làm trái khoáy này, chẳng khác nuôi một con cọp cho lớn, cho mạnh rồi lúc đó mới thử tài cao thấp với nó. Việt Tân vội khẳng định lại: “lật đổ VC trước, canh tân sau”. Trong khi đó th́ không đưa ra cái ǵ gọi là kế hoạch lật đổ và chỉ đưa ra những ǵ cụ thể để canh tân giúp Việt Cộng mà thôi.

Việt Minh “liên hiệp các đảng phái Quốc Gia” để chống thực dân Pháp, nhưng lại ngầm thủ tiêu các đảng phái quốc gia, đồng thời rước Pháp từ Hải Pḥng lên Hà Nội để có mục tiêu mà chống. Đảng Việt Tân miệng th́ nói đoàn kết với các tổ chức đấu tranh chống Cộng ở hải ngoại, nhưng cứ chôm credit của các đoàn thể chống Cộng, cứ đánh chiếm các cộng đồng chống Cộng hải ngoại, không khác ǵ Việt Minh đă đánh phá các đảng phái Quốc Gia. Nhân đây, xin nhắc lại một chuyện đánh chiếm Cộng Đồng chống Cộng hải ngoại tại Bắc Cali này để độc giả đồng hương biết mà rút kinh nghiệm.

Mấy năm trước, Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California hoạt động tích cực và rất mạnh mẽ. Chính phủ Chú Chánh liền cử ông Phó Thủ Tướng Chu Tấn từ Nam Cali trở về phối hợp với ông Phan Nam, cán bộ Mặt Trận/Việt Tân tổ chức một Ban Đại Diện Cộng Đồng khác, thế là ở Bắc Cali có 2 cộng đồng. Cái Cộng Đồng mới này được đồng bào gọi là Cộng Đồng Tiếm Danh, tuy chủ tịch là bà Lan Hải (không biết có ở trong Mặt Trận hay chánh phủ Chú Chánh hay không), nhưng ông Phó Chủ tịch lại là người của Mặt Trận tức Việt Tân bây giờ. Như vậy là có sự phối hợp giữa Chú Chánh và Việt Tân để đánh chiếm Cộng Đồng Bắc Cali, nhưng cái Ban Đại Diện Tiếm Danh này kể từ khi thành lập cho măi đến bây giờ, chưa bao giờ nghe họ nhắc đến 2 chữ chống Cộng, không bao giờ lên tiếng về những hành vi khốn lịn của Việt Cộng. Nhưng nó – cái Cộng Đồng Tiếm Danh - lại có một âm mưu hết sức thâm độc để đánh chiếm (lại đánh chiếm) Cộng Đồng chính danh. Chúng đưa Phạm Quốc Hùng tức Hùng Nổ qua bên Ban Đại Diện Chính Danh, nói theo kiểu VC là hoạt động đặc t́nh, hoạt động rất hăng say một thời gian, rồi ra ứng cử và đắc cử chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng. Chỉ một thời gian ngắn sau Hùng ta bèn âm mưu “kết hợp 2 cộng đồng làm một”. Hùng trở về “mái nhà Mặt Trận”, thù th́ thụt thịt với bà Lan Hải và Hoàng Thế Dân (đảng viên Việt Tân) để đem Cộng Đồng chống Cộng qua ngủ với cọp. Âm mưu bị khám phá, đồng bào bèn “trả Hùng về nơi từ đó hắn đă ra đi”. Bây giờ Hùng Nỗ được Việt Tân trao cho cái chức chủ tịch “Bảo Vệ Đất Tổ”. Đó là công tác “đánh chiếm cộng đồng” của Mặt Trận lúc trước và cũng là Việt Tân sau này như Tú Gàn đă nói. Đây là vụ điển h́nh. Tưởng cũng nên nhắc lại Chu Tấn có lần đă nhân danh Phó Thủ Tướng chánh phủ Chú Chánh xác quyết với đồng bào Bắc California rằng trong năm đó, cách nay gần chục năm, Chính phủ Chú Chánh sẽ thuê bao nguyên một chiếc Boeing 707 đưa cả nội các về tiếp nhận bàn giao chính quyền từ tay Việt Cộng!!!

Ngày 17.8.1945, Tổng Hội Công Chức tổ chức một cuộc biểu t́nh tại Nhà Hát Lớn Hà Nội để ủng hộ nền độc lập và ủng hộ nội các Trần Trọng Kim, Việt Minh lúc đó người rất ít, nhưng chúng vẽ rất nhiều biểu ngữ và cờ quạt rồi chiếm luôn diễn đàn, biến thành cuộc biểu t́nh ủng hộ chúng. Năm 1999, Trần Trường treo h́nh Hồ tặc và lá cờ Máu Việt Cộng ở trong tiệm Hi-Tech của hắn ta, đồng hương Nam Cali với sự tăng cường của đồng hương nhiều nơi trên Hoa Kỳ, biểu t́nh ngày đêm quyết hạ cho bằng được 2 cái vật xú uế đó. Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu của Mặt Trận/Việt Tân trốn chui trốn nhủi đâu chẳng thấy, đến khi thấy người Việt Quốc gia đạt thắng lợi th́ Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu nhảy ra xin với Ban Tổ Chức Biểu T́nh làm một đêm Không ngủ, đem những dương bản lấy từ trong những tài liệu binh vực VC của Lệ Lư Hayslip, những h́nh ảnh mà VC gọi là “bằng chứng tội ác Mỹ Ngụy” ra chiếu cho đồng bào xem, lại có màn “thả chim Ḥa B́nh” y hệt Việt Cộng. Chính Hoàng Cơ Long và Trần Diệu Chân đă năn nỉ bà Nguyễn Việt Nữ đừng làm lớn chuyện này, nhưng bà Việt Nữ vẫn tố cáo, đồng bào mới biết đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu của Mặt Trận/Việt Tân phục vụ cho Cộng Sản, vớt vát phần nào cái thất bại của Trần Trường.

Mới ràng ràng đây, trong buổi lễ bàn giao Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston, Texas, khi Cộng đồng chiếu phim nói về lịch sử CĐNGQG Houston, đảng viên Việt Tân lại lợi dụng để chiếu phim hoạt động của Việt Tân. Không biết khi tŕnh chiếu phim tài liệu Việt Tân, các đảng viên của họ có đem tŕnh chiếu những cái đèn kéo quân toàn là bộ đội cầm cờ có sao và mặt trăng màu đỏ cam với khẩu hiệu của Hồ Chí Minh: “V́ các cháu thiếu nhi toàn dân ta kháng chiến” hay không? Ban đầu th́ cán bộ MT/VT căi chày, căi cối, nhưng sau khi trưng dẫn những tên cầm cờ đều đội nón cối, đi chân đất, lúc đó chúng chống chế rằng mấy cái đèn này để trong kho từ 1983 đến giờ nên nó &đổi h́nh dạng. V́ người quốc gia, nhất là người Việt Quốc gia ở Hoa Kỳ mỗi khi vẽ người đang đi, đứng hay chạy, luôn luôn vẽ có giày, chỉ có Việt Cộng mới đội nón cối, đi chân đất mà thôi. Việt Tân không những lợi dụng ngày Tết của thiếu nhi để tuyên truyền cho Cộng Sản một cách trắng trợn như vây tại Houston mà thôi đâu, c̣n tại Pháp, tại Úc nữa.

Trả lời cho phóng viên Hồng Phúc của báo Thế Giới Ngày Nay, luật sư Nguyễn Văn Chức có đặt câu hỏi với bác sĩ Trần Xuân Ninh rằng (Nguyên văn): “Băng Đảng Hoàng Cơ Minh thành lập Tập Thể Chiến Sĩ Hải Ngoại, để chia rẽ hàng ngũ cựu chiến sĩ Quân Lực VNCH tại hải ngoại. Và nhất là: Để cấy hậu duệ Việt Cộng tại hải ngoại, tức lũ con cháu Việt Cộng tại hải ngoại và du học sinh Việt Cộng, Trần Xuân Ninh có biết hay không”? Không biết luật sư Chức có chứng cớ, tài liệu cụ thể hay không, riêng tuần báo Tiếng Dân th́ đă vạch rơ nhiều lần là các ông Đoàn Hữu Định, Phạm Đ́nh Khuông và cô Lữ Anh Thư là cán bộ cấp cao của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, thế mà Đoàn Hữu Định th́ giữ chức bảo trợ, cô Lữ Anh Thư lại “xẻ ḿnh làm hai” vừa là Hậu Duệ của Tập Thể Chiến Sĩ vừa làm “Đồng Trưởng Ban Tổ Chức” Ngày Tự Do với Vơ An B́nh, một đảng viên Việt Tân, Chủ tịch VPAC, một tổ chức ngoại vi của Việt Tân để âm mưu biến ngày Ba Mươi Tháng Tư thành Ngày Tự Do. Đến khi bị vạch mặt chỉ tên, Lữ Anh Thư mới nói rằng cô ta đă khám phá ra âm mưu này và rút lui để tổ chức riêng cho Tập thể một buổi lễ nhớ ơn Chiến Sĩ tại Bức Tường Đá Đen. Thực ra, Lữ Anh Thư đă “khám phá” ra chuyện đó cả năm trước và có lẽ cũng đă khám phá ra rằng ḿnh là cán bộ của Việt Tân từ lâu, từ trước khi là Hậu Duệ của Tập Thể Chiến Sĩ.

Khi vạch ra hành động 2 mang của Lữ Anh Thư giữa Việt Tân và Tập Thể, tuần báo Tiếng Dân bị anh em Tập Thể (cũng là loại Tập Thể 2 mang chứ Tập Thể chân chính họ hiểu vấn đề) cho là Tiếng Dân đánh phá Tập Thể, thực tế th́ ngược trở lại, Tiếng Dân v́ không muốn một tập thể Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa tại hải ngoại bị những tên 2 mang, 3 bị lợi dụng để phá nát niềm tin nơi lực lượng mạnh nhất của Miền Nam Việt Nam tại Hải Ngoại. Điển h́nh là khi cựu Đại tá Vũ Văn Lộc đă kêu một điêu khắc gia của Việt Cộng sang Hoa Kỳ, tạc một bức tượng một chiến binh của Quân Lực VNCH đang quỳ bên mộ một chiến hữu, tay cầm thẻ bài của bạn, tay chống cây súng M.16, mặt buồn rầu. Bức tượng này được Vũ Văn Lộc đặt tên là “Ngậm Ngùi”. Sợ người ta không hiểu 2 chữ Ngậm Ngùi ư nghĩa ra sao, Vũ Văn Lộc đă lên đài phát thanh mỉa mai người lính đó một cách cay độc rằng: chung quanh anh là một bầu trời ảm đạm, chẳng có ai, tuy tay anh c̣n cầm súng, nhưng anh sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa, v́ anh đă mất một người bạn, thua một trận chiến và thua luôn cuộc chiến”. Với bức tượng đó, với lời giải thích của Vũ Văn Lộc rơ ràng hắn ta đă nhục mạ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa một cách tàn nhẫn, không thương tiếc, không nễ nang. Thế mà các tướng lănh, các sĩ quan của Quân Lực không ai dám lên tiếng phản đối. Vũ Văn Lộc đem tượng này triển lăm trong Hội Chợ Lời Ăn Lỗ Chịu Fairgrounds vào dịp Tết, mang xuống Nam Cali. Bêu rếu trong ngày họp khóa Thủ Đức, và có tham vọng sẽ để tượng này trong Bảo Tàng Viện Tỵ Nạn sẽ được xây cất. Xem bức tượng đó nhiều tên đần độn lại sụp lạy, cắm hương và xá đến mấy lần, chỉ có một ông già vừa khóc vừa phát biểu: “Tôi chửi cả thằng đúc tượng lẫn thằng bày tượng ra đây”. Chuyện này do chính Vũ Văn Lộc kể.

Nhận thấy một cựu Đại Tá của Quân Lực VNCH lại đi nhục mạ Quân Lực VNCH một cách trắng trợn, Tiếng Dân đă vạch mặt sự phản bội của Vũ Văn Lộc khiến đồng bào rất phẫn nộ hành vi phản bội của Vũ Văn Lộc. Kết quả là tên Vũ Văn Lộc đă phải làm bức tượng khác lấy theo mẫu người lính xung phong như logo của Quân Tiếp Vụ ngày trước. Kư giả Du Phong đă viết một bài nhan đề là “Biết Nghe” để ca tụng “niên trưởng Vũ Văn Lộc” đă biết nghe lời phải mà đúc bức tượng khác. Ôi! Hai chữ “niên trưởng” thực là nhục nhă cho mi quá! Nhưng kư giả Du Phong là một cựu Thiếu tá luôn nêu cao quân kỷ, gọi người trên ḿnh là niên trưởng là phải, c̣n những ai không đáng là niên trưởng mà được gọi chắc họ sẽ mắc cỡ. Riêng “niên trưởng Vũ Văn Lộc” th́ chắc chắn là không! Tôi khẳng định như vậy là v́ trước đây, hắn ta đă quyên góp tiền của đồng bào gọi là để xây kỳ đài và cột cờ. Biết bao nhiêu tiền quyên góp nay không biết đi về đâu. Mai mốt đây Vũ Văn Lộc lại t́m cách quyên tiền đồng bào lần nữa để xây dựng Viện Băo Tàng Thuyền Nhân VNCH.

Đọc đến đây chắc có nhiều độc giả hỏi, chuyện “2 mang” có ǵ giống những chuyện Việt Cộng đă làm và đang làm đâu mà đem nó vào? Thưa có. Năm xưa th́ có bọn Thành phần thứ 3, thành phần đứng giữa, tụi hắn từ trong ḷng người Quốc Gia đẻ ra, ăn học tại miền Nam, giữ những chức vụ lớn tại miền Nam, bổng nhiên trở thành người đứng giữa, thành phần thứ 3, không đứng về phe nào hết cả, làm lợi cho VC, làm nản ḷng chiến sĩ. Chúng là kẻ 2 mang đó. Trước đó, những tên Việt Cộng chính cống như Sáu Vi tức tướng VC Nguyễn Chí Thanh, Đồng Văn Cống là những tên VC Bắc Việt đặc sệt, vào miền Nam dụ dỗ những tên khờ khạo Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị B́nh, Dương Quỳnh Hoa, v.v& thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, tiếp tay cho Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam.

C̣n một điều mà Việt Cộng và Việt Tân giống nhau như 2 anh em sinh đôi là: Việt Cộng dùng xương máu người Việt yêu nước, chống xâm lăng để mưu cầu mở rộng bờ cơi cho Cộng Sản Quốc Tế, đem lănh thổ, lănh hải dâng cho Tàu Cộng, phục vụ ngoại bang như vậy mà vẫn cho là ḿnh phục vụ đất nước. Việt Tân th́ lợi dụng người Việt Tị Nạn Cộng Sản để làm lợi cho Cộng Sản mà vẫn luôn mồm cho là ḿnh lật đổ Cộng Sản.

Đối tượng mà Việt Tân đánh phá mạnh mẽ nhất, quyết xóa bỏ cho bằng được, đó là Ngày 30 Tháng Tư, mà cái cách xóa bỏ táo tợn nhất là biến ngày đó thành Ngày Tự Do. Nghĩa là ngày người miền Nam được Việt Cộng giải phóng khỏi ách nô lệ và ban cho tự do. Thất bại trong âm mưu này, Việt Tân lập âm mưu khác, đó là “trưng cầu dân ư về Ngày tị nạn” và một trong những ngày Việt Tân “gợi ư” là ngày 30 Tháng Tư. Trong khi đảng Cộng Sản đưa “Dự thảo báo cáo chánh trị đại hội đảng” để “dân góp ư”th́ Việt Tân đưa Ngày Tị Nạn để trưng cầu dân ư. Lại c̣n âm mưu để người trong nước tham gia. Đây chính là lời của ông Hoàng Cơ Định phát biểu khi trả lời phỏng vấn của kư giả Hồng Phúc. Hoàng Cơ Định đă mở cửa để Việt Cộng tham gia “trưng cầu dân ư” và như vậy Ngày 30 Tháng Tư chắc chắn sẽ được chọn và Ngày Quốc Hận từ nay không c̣n.

Trong khi Việt Cộng đang cố gắng xóa bỏ tất cả công tŕnh văn hóa của cha ông tại Việt Nam th́ ở hải ngoại, Việt Tân cũng biểu diễn một màn hết sức trơ trẻn là dùng ngày giổ Tổ Hùng Vương làm Ngày Quốc Khánh. Ngày giỗ là ngày tưởng niệm đến người chết, quốc khánh là ngày vui mừng lập quốc. Cái đau cho người Việt Tị Nạn Cộng Sản cũng như người Việt trong nước là những đảng viên Việt Tân cũng là người Việt mà có rất nhiều người khoa bảng, không phải họ không hiểu như vậy, nhưng họ muốn xóa bỏ luôn Quốc Tổ Hùng Vương, song song với hành động xóa bỏ truyền thống Việt Nam của Việt Cộng bên quê nhà. Câu hỏi được đặt ra là Việt Tân có rất nhiều kẻ khoa bảng, tại sao làm việc ǵ cũng tối ṃ ṃ, cũng khiến cho người ta hiểu là Việt Tân làm lợi cho Việt Cộng?

Điều cần thiết cho một đảng phái hoạt động với quần chúng là chữ tín, nói nôm na là thành thật. Nhưng đảng Việt Tân và Việt Cộng đều lừa dối, nói láo không biết ngượng miệng. Biết bao nhiêu lời nói quả quyết rằng Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh vẫn c̣n sống của những tên chóp bu trong Việt Tân, Nguyễn Kim (Hườn), Lư Thái Hùng, và mấy vị cùng mang họ Hoàng Cơ, đều nói láo trơn tru như miệng có thoa mỡ ḅ rằng Chủ Tịch đang sống và lănh đạo cuộc chiến ở trong nước. Măi đến 14 năm sau, không biết có do lệnh của ai hay không, các vị lănh đạo Việt Tân nói lại là Chủ Tịch đă hy sinh 14 năm trước. Quân tử nhứt ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử & bị người khác nắm đầu, biểu sao nói vậy.

Việt Cộng tốn biết bao nhiêu sách vở, bao nhiêu công lao để nói láo để thần tượng hóa lănh tụ của chúng là tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh. Láo cho đến nỗi chúng dám yêu cầu UNESCO của Liên Hiệp Quốc vinh danh Hồ Chí Minh là “nhà văn hóa quốc tế”. UNESCO đă gạch tên Hồ Chí Minh ra khỏi danh sách, Việt Cộng vẫn láo với bà con quốc nội là Hồ Chí Minh đă được vinh danh. Việt Tân cũng nói láo về vị lănh đạo của ḿnh, nhưng nói láo làm cho Vong Linh lănh tụ ngậm hờn nơi chín suối. Âu đó cũng là sự khác biệt duy nhất giữa Việt Cộng và Việt Tân. Cả 2 cái láo mà cái láo nào cũng làm cho người Việt có phẩm cách, biết tự trọng xấu hỗ. Cũng v́ vậy mà bài này có tựa đề: “Từ Việt Cộng tới Việt Tân”. Hai loại người Việt Nam làm cho mọi người xấu hỗ. Mười câu hỏi mà luật sư Nguyễn Văn Chức đặt ra cho bác sĩ Trần Xuân Ninh có nghĩa là Việt Tân chưa bao giờ chệch hướng, v́ hướng của Việt Tân từ đầu là “Việt Cộng mini” tại Hải Ngoại rồi.

Kiêm Ái

Tuần báo Tiếng Dân

Số 197, ngày 25.3.2005

LIÊN MINH RÙA SẺ!

 

LĂO MÓC

 

Chim sẻ với rùa đen ngày kia ăn thề kết bạn với nhau, sẻ làm em, rùa làm anh. Anh rùa bảo với em sẻ:

-Anh em th́ phải thương yêu nhau. Anh sẽ đem chú xuống Thủy cung thăm lâu đài của Long Vương, cùng bao nhiêu cảnh đẹp lạ lùng ở đáy biển, anh dám chắc ở trên mặt đất chẳng bao giờ chú được thấy những cảnh ấy.

Chim sẻ đáp:

-Tôi cũng sẽ đưa anh lên chơi Thiên Đ́nh, thăm điện Vân Tiên, xem cung Quảng Hằng, chơi cung Đâu xuất. Anh sẽ gặp bao nhiêu là vị tiên ông, tiên bà. Tôi bảo đảm là ở mặt đất chưa ai thấy được những cảnh như vậy.

Rùa đen bảo:

-Thế th́ trước tiên chú hăy đưa anh đi thăm nhà trời, rồi sau đó anh sẽ đưa chú xuống chơi thủy cung.

Chim sẻ bằng ḷng. Rùa liền leo lên lưng sẻ. Sẻ cất cánh bay lên vừa quá khỏi nóc nhà th́ kiệt sức, nghiêng cánh làm rùa rơi xuống, nằm ngửa trên một máng xối.

Rùa nằm ngửa bốn chân đưa lên trời ngọ nguậy mà không làm được ǵ. C̣n sẻ cũng không có cách ǵ giúp rùa, liền phàn nàn cùng rùa đen:

-Để anh chịu khổ thế này th́ thật là không phải. Nhưng tôi cũng không biết làm sao hơn, nhà trời th́ c̣n xa quá. Thôi th́ đầu chẳng đến trời, chân không bén đất, anh rán chịu khổ vậy. Tôi xin kiếu từ đây.

Nói xong bỏ rùa nằm ngửa đấy rồi bay đi mất.

(Tiếu lâm Quảng kư).

*

Cách đây nhiều năm cũng có một cuộc ăn thề kết bạn như thế ở San Jose. Ông "Phó Thủ tướng" Chu Tấn của Chính phủ Nguyễn Hữu Chánh đă đem đảng Dân Tộc kết bạn với Mặt Trận (lúc đó) tức đảng Việt Tân (hiện nay) để thành lập thêm một Ban Đại diện Cộng đồng Người Việt thứ hai ở Bắc California gọi là Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali có ông Mặt Trận Hoàng Thế Dân làm Phó Chủ tịch của bà Chủ tịch Nguyễn Lan Hải. Mục đích của Ban Đại diện Cộng đồng thứ 2 này sẽ từng bước kết hợp với Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali do ông đảng viên Việt Tân Phạm Quốc Hùng làm chủ tịch. Nhưng... Trời bất dung gian, âm mưu độc chiếm cộng đồng của đảng Việt Tân để lèo lái cộng đồng theo chủ trương, đường lối của đảng này bất thành! Đảng Việt Tân bèn gỡ gạc bằng cách "ban" cho Phạm Quốc Hùng chức Chủ tịch Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ vùng Tây Bắc Hoa Kỳ trong khi chờ đợi để có thêm... chức Chủ tịch Hội Đồng Giám sát của "Hội Đồng Đại diện Cộng đồng" có ông đảng viên Việt Tân Hoàng Thế Dân làm chủ tịch Hội đồng Điều hành và ông đảng viên Đại Việt Hồ Văn Khởi làm Hội đồng Đại biểu! Cuộc bầu cử "tiền chế" kết hợp giữa đảng Việt Tân với đảng Đại Việt để nắm Ban Đại diện Cộng đồng thứ 2 do ông Bùi Hữu Vị của đảng Đại Việt làm Trưởng ban bầu cử.

Trong khi đó th́, sau khi thành công trong âm mưu chia rẽ cộng đồng, ông Phó Thủ tướng Chu Tấn xuống Nam California chuẩn bị "thuê" một chiếc phi cơ phản lực để "Nội các" của Chính Phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh về Hà Nội để nhận bàn giao Chính phủ theo lời "thỉnh cầu" của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. May cho dân tộc Việt Nam mà xui cho "Chính phủ Chú Chánh" là "chuyến bay lịch sử" đă không xảy ra v́ "Quốc Trưởng" Nguyễn Khánh của Chính phủ VNTD (do Nguyễn Hữu Chánh phong cho) không t́m được "nắm đất quê hương" cùng với va-ly vàng bạc, kim cuơng mà ông ta đă đem theo khi "được làm Quốc Trưởng, thua làm Đại sứ" nên Quốc Trưởng... không chịu về để nhận bàn giao! (Theo tin được cung cấp từ Kư giả Vịt Trời th́ v́ "ông Quốc Trưởng Phường Tuồng" bận ở lại để chỉ thị "phát ngôn nhân" Vồ Đại  tranh "fund" do chính phủ Mỹ tháo khoán từ tiền bồi thường chiến tranh để bồi thường cho các cựu chiến binh QLVNCH với mấy ông Nguyễn Xuân Vinh, Lê Minh Đảo của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN nên "Quốc Trưởng" hổng chịu về nước để tiếp tục làm Quốc Trưởng bis!)

Chuyện liên minh rùa sẻ của hai đảng Dân Tộc và Việt Tân kết quả như thế nào đồng bào Bắc Cali đă biết quá rơ.

Mấy tuần nay, ở Bắc Cali lại có cuộc "liên minh" trong công cuộc "chống đánh" Hội nghị Thương măi Việt Cộng!

Đọc trên mạng lưới điện tử thấy "Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng" của 3 ông Khởi, Dân, Hùng ở Bắc Cali kêu gọi "chống đánh" phái đoàn Thương mại CSVN có người đă giải thích như sau: "Chống Đánh: là không được chống hay đánh để cho họ làm việc."  Khi nghe Lăo Móc đề cập đến chuyện "3 ông Hội Đồng" làm chuyện "trái tai" là kêu gọi đồng bào Bắc Cali "chống đánh" phái đoàn kêu gọi đầu tư của VC, nhạc sĩ Linh Bảo đă hỏi khó Lăo Móc: "Có biết v́ sao ở Việt Nam những khu nhà bị cháy là bị cháy tuốt luốt chớ không có ngôi nhà nào được cứu chữa?" Lăo Móc suy nghĩ măi không t́m ra được câu trả lời, bèn chịu thua và đă được nhạc sĩ Linh Bảo giải thích như sau: "Tại v́ cơ quan chữa lửa của VC có tên là "Pḥng Chống Chữa Cháy"; do đó, họ đă Chống Chữa Cháy nên làm sao mà có căn nhà nào cháy mà được chữa! " Ai bảo nhạc sĩ  không... thâm! Chuyện này th́ có thể liên hệ đến chuyện đảng Việt Tân vào năm 1999, đă cho tổ chức ngoại vi của ḿnh là Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu "chống đánh" Trần Trường khi tên Việt gian này bị "phú lít" Mỹ bắt thảy lên xe cây về tội sang băng lậu, bằng cách chỉ thị Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu thả chim bồ câu và chiếu các slide shows tuyên truyền cho VC lấy trong sách của Lệ Lư Hayslip và De Loumatties trong đêm Thắp Sáng Niềm Tin để kỷ niệm chiến thắng của đồng bào tỵ nạn sau 53 ngày đêm chống tên Việt gian đă treo cờ máu và h́nh Hồ tặc để khiêu khích cộng đồng. Chuyện này bị nhà văn Nguyễn Việt Nữ phát giác, luật sư Hoàng Cơ Long và bà doctor-to-be Trần Diệu Chân lúc đó là phát ngôn viên của Mặt Trận đă năn nỉ nhà văn Nguyễn Việt Nữ bỏ qua nhưng nhà văn này đă lên tiếng tố cáo nên bàng dân thiên hạ mới biết là Mặt Trận (lúc đó) và đảng Việt Tân (hiện nay) có chủ trương "chống đánh" Việt Cộng!

Trên một số báo chí ở Bắc Cali thấy có "lời kêu gọi" tham dự biểu t́nh chống Hội nghị Thương măi VC của "Ủy ban Đặc nhiệm Bắc Cali chống Việt Cộng" do ông Nguyễn Phú làm Trưởng ban Tổ chức người ta thấy có tới 38 tổ chức, hội đoàn, đảng phái, 6 tuần báo và 1 hệ thống phát thanh tham dự, lại toàn là những tổ chức lớn lao như Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa Hải Ngoại, Liên Hội Người Việt Quốc gia Bắc California, Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ Tây Bắc Hoa Kỳ...

Thấy trong "Lời Kêu Gọi" có tới 4 đảng phái lớn tham dự như sau:

-Đại Việt Quốc Dân Đảng, Bắc California;

-Việt Nam Quốc Dân Đảng, Bắc California;

-Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Nam Bắc California;

-Đảng Dân Tộc, Nam Bắc California.

Phải công nhận chưa bao giờ ở Bắc California lại có một cuộc biểu t́nh chống Cộng lại có tới 4 đảng phái "minh danh" tham dự như Ủy Ban Đặc nhiệm do ông Nguyễn Phú, Phụ tá Đặc nhiệm của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa Tây Bắc Hoa Kỳ, làm trưởng ban. Phen này th́, phái đoàn chiêu dụ Thương măi của VC do tên VC Nguyễn Hữu Tín cầm đầu tới San Francisco bị "chống đánh"... xịt khói là cái chắc!

*

Vào năm 1999, khi chưa ra mắt công khai, đảng Việt Tân trong nội san của đảng số 38 tháng 7&8 năm 1999, đă nhận định về đảng của họ như sau:

"Trong khi đó tại hải ngoại, chúng ta đă tiến hành kế hoạch Đảng Hóa từ hơn 5 năm qua. Các cơ sở Đảng đă dần dần đi vào nề nấp và những nỗ lực phát triển đă đạt được kết quả vô cùng khả quan, với số lượng đảng viên ngày một đông hơn, đặc biệt là tầng lớp đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết và khả năng cao. Bên cạnh đó, sự trui rèn qua học tập, qua đấu tranh của hàng ngũ đảng viên hải ngoại đă giúp cho tổ chức có được một đội ngũ cán bộ trung kiên và đầy bản lănh. Điều này khiến cho chúng ta có quyền tự hào là một tổ chức có nhân sự và phương tiện vượt trội, so với các tổ chức khác ở hải ngoại."

Cũng trong nội san này, đảng Việt Tân đă đưa ra nhận định về sinh hoạt của các đảng phái quốc gia khác như sau:

"Đặc biệt là tại miền Nam trước năm 1975, khi một số đảng phái chỉ có mục tiêu đấu tranh duy nhất là nắm chính quyền. Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng cách gia tăng nỗ lực lấn chiếm các vị trí quyền lực trong guồng máy chính phủ và quân đội. Từ đó mục tiêu tranh đấu cho quyền lợi chung của đất nước, theo thời gian và bị điều kiện hóa bởi môi trường hoạt động, đă dần dà được hạ thấp và đơn giản hóa thành mục tiêu tranh đấu cho chức quyền và bổng lộc cá nhân. Mục tiêu lợi ích cá nhân này vô h́nh chung cũng biến thành động lực thúc đẩy các cá nhân gia nhập tổ chức, hoặc được chính các nhân sự lănh đạo trong chính đảng xử dụng để thu hút đối tượng vào tổ chức. Do đó, các đảng phái  này đă mất hẳn thế hậu thuẫn của quần chúng và từ đó chính nghĩa bị lu mờ. Nếu động lực tham gia những tổ chức này chỉ là quyền lợi cá nhân, th́ họ không thể nào trở thành những cán bộ ưu tú, có lư tưởng trong sáng. Khi Hội Quốc Gia ( trong nội bộ, đảng Việt Tân gọi Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam là Hội Quốc Gia, Liên Minh Việt Nam Tự Do là Hội Tự Do... - chú thích của LM) ra đời và được sự hưởng ứng nhiệt liệt của đồng bào hải ngoại, họ cảm thấy e ngại, và t́m cách đánh phá v́ coi đây là chướng ngại cho con đường sự nghiệp chính trị của họ."

Đoạn trước, đảng Việt Tân cho rằng họ là đảng có nhân sự và phương tiện dồi dào nhất ở hải ngoại. Đoạn sau, đảng Việt Tân xuyên tạc các đảng phái quốc gia không c̣n chính nghĩa nữa v́ mục tiêu của các đảng phái  quốc gia là ham danh và ham lợi. Không hiểu các đảng phái quốc gia nghĩ như thế nào về đoạn văn này?

Sau khi trích dẫn tài liệu của đảng Việt Tân nhận định về đảng của họ và của các đảng phái khác, luật sư Hoàng Duy Hùng đă viết tiếp trong bài "Từ nội san đảng Việt Tân tới những lồng đèn Trung Thu MTQGTNGPVN phân phối ở Houston: Sự Phản Bội Trắng Trợn" vào năm 1999, như sau:

"Không hiểu đảng Việt Tân có nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử hay không mà dám đặt bút viết một đoạn văn xuyên tạc lịch sử và bôi nhọ chính nghĩa của các đảng phái quốc gia như thế? Ngay từ đầu, nhà cách mạng Nguyễn Thái Học thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng là do ḷng yêu nước cao độ, đă chủ trương Dân Tộc th́ Độc Lập, Dân Quyền th́ Tự Do, Dân Sinh th́ Hạnh Phúc để chống thực dân Pháp giành độc lập cho đất nước, ông và các đồng chí của ông trong Việt Nam Quốc Dân Đảng đă hy sinh một cách hào hùng cho đất nước. Các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, dầu có những bất đồng trong nội bộ, nhưng đa số đều dấn thân v́ một ḷng cho lư tưởng cao đẹp đó chớ không phải v́ tham vọng cá nhân. Bằng chứng, trước năm 1975, hầu hết các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng đâu có nắm quyền trong chính phủ. Tới giờ phút này, nhiều vị tuổi hạc đă cao, nhưng vẫn kiên cường hoạt động. Về phần các hệ phái đảng Đại Việt, ngay sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ, các đảng viên Đại Việt đă nổi dậy chống lại bạo quyền Cộng sản và không biết bao nhiêu là đảng viên Đại Việt bị chúng đem ra xử tử ở những năm 1975-1985. Những hành động oai hùng của các đảng viên Đại Việt này là v́ tham vọng cá nhân ư?... Rơ ràng, đoạn văn trên của đảng Việt tân là một viên đạn tiếp tay với đảng Cộng Sản t́m cách triệt hạ chính nghĩa của những đảng phái quốc gia."

Xin ghi lại "nhận định" của đảng Việt Tân về đảng của họ và nhận định của họ về các đảng phái khác vào năm 1999 để các đảng phái khác... rộng đường dư luận! Đảng nào biết rồi th́ thôi; đảng nào chưa biết th́ nên biết để biết là có thể... liên minh hay không. Cũng có thể bây giờ nhận định và chủ trương, đường lối của đảng Việt Tân đă thay đổi,  không c̣n giống như nhận định của họ từ năm 1999 nên họ đă được các đảng phái khác... liên minh?!

*

Thấy "Ủy ban Đặc Nhiệm" công bố trên báo chí là "chủ trương không can dự vào bất cứ những h́nh thức châm chọc, chia rẽ và đả kích cá nhân nhằm làm suy yếu sức mạnh đoàn kết của người Việt tỵ nạn" và "Ủy Ban Đặc Nhiệm minh định rằng chống lại kẻ thù duy nhất, đảng Cộng sản Việt Nam, là nhiệm vụ chung." (Thời Báo số 4267, Thứ Bảy, Chủ Nhật 18, 19-03-2006), chúng tôi rất ngạc nhiên. Khi Ủy Ban Đặc nhiệm phải công bố như thế chắc Ủy ban Đặc Nhiệm đă có nghe trong dư luận có chuyện "châm chọc, chia rẽ và đả kích cá nhân nhằm làm suy sức mạnh đoàn kết của người Việt tỵ nạn?" Và "Ủy Ban Đặc Nhiệm" phải minh định chống Cộng là "nhiệm vụ chung" th́ chắc là "Ủy Ban Đặc Nhiệm" cũng đă có nghe trong dư luận hay tổ chức, đảng phái nào đó đă tuyên bố là chuyện chống Cộng là... độc quyền của một tổ chức, đảng phái... nào đó?

Bài viết này xin không nhắc lại chuyện đảng Việt Tân bị chính bác sĩ Trần Xuân Ninh, Ủy viên Trung ương đảng Việt Tân tố cáo là đă "chệch hướng" Cũng xin không nhắc đến chuyện các lănh tụ của đảng Việt Tân đă công khai xác nhận về Việt Nam để làm đối lập với đảng Việt Cộng. Cũng xin không đề cập đến chuyện mấy ông "cán lớn" của đảng Việt Tân Hoàng Cơ Long, Nguyễn Đ́nh Sài... v́ lên tiếng ủng hộ quan điểm của bác sĩ Trần Xuân Ninh mà bị... rút thẻ đảng! Cũng xin không nhắc lại chuyện đảng viên Việt Tân Hoàng Hồ dẫn đảng viên VC Huỳnh Tiểu Hương vào Chợ Tết Fairgrounds - như kư giả Lê B́nh đă tố cáo trong cuộc họp báo tại San Jose của đảng Việt Tân. (Kư giả Lê B́nh đă cung cấp cho chúng tôi một số tài liệu về việc này, chúng tôi sẽ lên tiếng về liên hệ giữa hai đảng viên Việt Tân, Việt Cộng này trong những số báo tới). Cũng xin không nhắc lại chuyện mấy ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt, Lại Đức Hùng của Liên Hội đă từng "xâm nhập" khách sạn Mariott để dâng "thỉnh nguyện thư" về... kinh tế cho Phó Thủ Tướng Trần Đức Lương (trước kia), trong khi hàng ngàn đồng hương bên ngoài phải đội nắng gió biểu t́nh chống tên này và phái đoàn đến San Francisco chiêu dụ thương gia Mỹ đầu tư vào Việt Nam, cách đây nhiều năm.

*

Rất mong việc hợp tác chống kẻ thù chung là phái đoàn chiêu dụ đầu tư của VC tại San Fracisco của 4 đảng phái: Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Dân Tộc Đảng, Việt Tân Đảng vào ngày 23-03-2006 sẽ thành công tốt đẹp - chứ không giống như vụ liên minh rùa sẻ của đảng Dân Tộc và đảng Việt Tân đă thực hiện cách đây nhiều năm trong vụ bầu cử để cho ra đời một Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt thứ 2 tại Bắc California nhằm mục đích gây chia rẽ cộng đồng người Việt tỵ nạn tại bắc California.

Cũng hy vọng trong cuộc biểu t́nh này không có ông Liên Hội nào lại "xâm nhập" pḥng họp để dâng thỉnh nguyện thư xin Đảng và Nhà Nước ta xuất "Quỹ Yểm trợ người Việt nước ngoài" để xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân VNCH  tại San Jose do ông Vũ Văn Lộc làm... chủ xị!

LĂO MÓC