Chính Nghĩa Tự Có Tính Thuyết Phục - Nhân Nghĩa Tự Có Tính Cảm Hoá

NỬA ĐÊM

NGHE HỒN SỬ GỌI

 

KIM ÂU

 

 

 

  

 

1. 

 

Nửa đêm giở lại trang đời cũ.

Nghe giọt sương buồn động tịch liêu.

Văng vẳng lời than từ cố quận

Thoắt hồn lưu lạc hốt phiêu diêu. 

 

2. 

 

Nửa đêm điểm lại đời ly xứ.

Nỗi nhục lưu vong nặng trĩu hồn.

Bao năm qua... sẽ .... bao năm nữa?

Ai người tri kỷ hiểu ta không? 

 

3. 

 

Nửa đêm trăng sáng bờ tâm thức

Vằng vặc soi đời rơ đục trong.

Không lẽ gươm mài đành bỏ xó

Đối bóng từng đêm tự vấn ḷng 

 

4.

  

Ta lỡ sinh ra thời quốc mạt

Phải đâu Chiến Quốc, chẳng Xuân Thu

Tẩu tướng một bầy như chó đói

Phản thầy, giết chủ, đám ngu phu. 

 

5.

  

Lịch sử có bao giờ đứng lại?

Cho loài cẩu trệ mộng Hoàng Lương.

Nửa đêm sôi hận phường vô sỉ

Ta hiểu c̣n mang nợ bốn phương. 

 

6.

  

Đồ điếu, gian manh thường vỗ ngực.

Tiểu nhân toàn nói chuyện Kinh Kha

Tuồng tích gian hùng xem phát chán

Ngoảnh đầu, mái tóc đă sương pha. 

 

7.

 

 Hồn sử c̣n vang lời réo gọi.

Bao giờ đất mẹ hết tang thương?

Quặn thắt cơn đau từ tạng phủ

Đại cuộc nhiêu khê - những đoạn trường 

 

8.

 

Ta đă từng đi vào đất chết

Ươm mộng cho trời Việt nở hoa

Tuy nay ôm mối hờn vong quốc

Mộng thời son trẻ chửa phôi pha.

  

9.

 

Nh́n lũ ngợm người ôi mạt kiếp

Tranh giành buôn bán chút danh xưng

Quên ơn “vạn cốt - công thành” cũ

Vô sỉ quên rồi nợ máu xương.

 

 

 

Kim Âu

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính Nghĩa Tự Có Tính Thuyết Phục - Nhân Nghĩa Tự Có Tính Cảm Hoá