Hoa Nở Giữa Ḷng Địch

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách đây trên 2350 năm   , thiên tài quân sự Tôn Vũ Tử( sinh năm 400 Trước Công Nguyên - Mất năm 330 trước CN)  đă để lại cho hậu thế quyển Tôn Tử Binh Pháp ( c̣n gọi là Tôn Ngô Binh Pháp ) , một tác phẩm bất hũ được xem là một quyển binh thư toàn hảo nhằm mục đích giáo dục các cấp lănh đạo biết việc ứng dụng nghệ thuật quân sự vào các kế hoạch điều binh; hiện c̣n được các viện Nghiên Cứu Chiến Lược nổi tiếng trên thế giới dùng, và các chiến lược gia một phần dựa vào đó để soạn thảo kế hoạch tác chiến cho các lực lượng vũ trang quốc gia.

 

Theo chỉ đạo của chiến lược gia họ Tôn, nếu muốn quân đội chiến đấu hữu hiệu, thâu gặt được nhiều thắng lợi, buộc các cấp lănh đạo phải biết ứng dụng kỷ thuật t́nh báo vào các công tác hành binh. V́ thế, Tôn Vũ Tử đă dành trọn cả thiên thứ XIII của bộ Tôn Ngô Binh Pháp để viết, phân tách, giảng dạy và hướng dẫn các nhà quân sự về t́nh báo với một lời minh xác rơ rệt: «Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến bách thắng»; có nghĩa là: «biết ḿnh, biết người trăm trận trăm thắng; trái lại biết ḿnh mà không biết người th́ chỉ có thảm bại và trăm trận đều thua». Nói chung, không nắm vững tin tức chính xác và giá trị th́ sẽ không bao giờ đoạt kết quả.

 

Để đạt được hiệu năng nói trên, họ Tôn đă nói cho lănh đạo các cấp biết, muốn chủ động trên các mặt trận, từ kinh tế, chính trị đến quân sự, th́ tiên quyết nhà lănh đạo phải nắm vững các yếu tố Thiên Thời, Địa Lợi và Nhân Ḥa. Tựu trung, muốn có kết quả tốt phải nắm vững các nguồn tin và muốn được vậy th́ cần phải có được một hệ thống cán bộ giỏi, can đảm và thông thạo kỷ thuật thâu lượm tin, một là qua các đường lối «thẩm thấu»,tức xâm nhập vào hàng ngũ địch (infiltration), hoặc là áp dụng phương pháp cài người (service de noyeautage) mà cán bộ điệp báo (gián điệp+t́nh báo) văn vẻ gọi là «Hoa Nở Giữa Ḷng Địch». Theo ư họ Tôn, dù áp dụng h́nh thức nào, đ̣i hỏi người thi hành nhiệm vụ phải có một lư tưởng chiến đấu vững chắc, đặc biệt với những ai được sử dụng vào các điệp vụ cài người; do phải đơn thương độc mă hoạt động giữa ḷng địch, phải đối diện với mọi t́nh huống khó khăn và nguy hiểm, người cán bộ ngoài đức tính b́nh tĩnh và can đảm, họ buộc phải tiến hành công tác với một niềm tin mănh liệt giống như các tín đồ của một tôn giáo mới đáp ứng được yêu cầu của vai tṛ điệp báo.

 

Xin mời quư độc giả xét vai tṛ gián điệp trong cuộc chiến Quốc-Cộng vừa qua.

 

 

*  Vai Tṛ Điệp Báo Trong Cuộc Chiến Tranh Quốc-Cộng:

 

Như độc giả biết, mặc dầu bị Pháp đô hộ hơn 80 năm, toàn dân Việt Nam vẫn bất chấp gian nguy, vẫn kiên tŕ và không ngừng chiến đấu chống lại bọn đế quốc xâm lược. Hết phong trào Cần Vương rồi đến Văn Thân; hết các chiến công oanh liệt của bộ đội ông Thủ Khoa Huân, quân của tướng Nguyễn Trung Trực ở trong Nam, đến chiến khu kháng chiến của người hùng Yên Thế là ông Đềà Thám ở ngoài Bắc, nhân dân ta đâu đă chịu ngồi yên để cho thực dân Pháp an tâm hưởng lợi. Với khí thế toàn dân, toàn diện chiến đấu, cộng với sự hỗ trợ của hệ thống t́nh báo nhân dân, quân ta nhiều phen giáng trả cho thực dân và thế lực phong kiến nhiều đ̣n chí mạng, lắm lúc cơ hồ như sự nghiệp đánh đuổi ngoại xâm có hy vọng như  ánh sáng cuối đường hầm.

 

Rủi thay, đến thập niên 1930, khi đảng CSVN ra đời;  chúng nhờ được phong trào cộng sản quốc tế tích cực yểm trợ nên khá mạnh, nhưng bọn họ lại có mưu đồ đánh phá phía quốc gia. Do đó lực lượng của ta bị kẹt giữa hai lằn đạn. Ta không những bị thực dân truy lùng tận diệt, mà c̣n bị cộng sản t́m cách đánh lén, chỉ điểm, cung cấp tin tức về hoạt động của ta cho Pháp. Cụ thể là trước ngày khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, lănh tụ Nguyễn Thái Học đă nhiều phen bị khó khăn v́ phát giác được chính bọn CSVN chỉ điểm cho Tây biết trước các hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng (*). Càng về sau, bọn cán bộ CSVN càng ra mặt phản quốc làm chó săn cho Pháp để đánh phá phía quốc gia; điển h́nh là Vơ Nguyên Giáp, một cán bộ cộng sản cao cấp đă từng xin làm con nuôi cho trùm mật thám Pháp Louis Marty. Về sau, 1945-1946, đàn em của Giáp lại công khai t́nh nguyện bán tin và chỉ điểm hoạt động quân sự của Mặt Trận Quốc Dân Đảng (gồm Việt NamQDĐ+ĐạiViệt QDĐ) cho Cousseau, một tên đầu sỏ t́nh báo Pháp để bọn chúng phối hợp lùng diệt ta.

 

 

*  Tương quan lực lượng t́nh báo của hai phía Quốc-Cộng:

 

Cả hai phía Quốc-Cộng đều đặt nặng công tác t́nh báo ḥng thâu lượm được nhiều thắng lợi. Tuy nhiên, cán cân lực lượng nghiêng hẵn về phía cộng sản hơn Quốc Gia v́ các lư do sau đây:    

 

a-) Phần quốc gia:

 

Cán bộ không được huấn luyện đủ, riêng về phía các chính đảng th́ chỉ dựa vào ḷng ái quốc và kỷ luật đảng, và nhờ được trang bị lư tưởng chiến đấu nên sẵn sàng hy sinh tính mạng cho chính nghĩa quốc gia. Tiếc thay, v́ không được yểm trợ tài chánh, thiếu phương tiện, nên nếu có đạt được phần nào kết quả chẳng qua là nhờ may mắn, hoặc kinh nghiệm và tài năng cá nhân chứ không phải nhờ đường lối chỉ đạo chung mà có.

 

Về phía quân đội quốc gia khi được thành lập và trưởng thành th́ nói chung, về khả năng và kỹ thuật thâu lượm tin tức cũng như danh tài điệp báo th́ chúng ta đâu có thiếu người giỏi. Tiếc thay, phải hoạt động theo một đường lối thư lại; cấp lănh đạo lại không đủ khả năng vận dụng ḷng yêu nước và lư tưởng quốc gia mà chỉ dùng bă danh lợi làm động cơ thúc đẩy. V́ thế, người thi hành nhiệm vụ t́nh báo không phát huy hết khả năng cũng như tinh hoa của nghiệp vụ. Hơn nữa, từ tài chánh cho đến phương tiện hoàn toàn trực thuộc nguồn viện trợ: Ai chi tiền, người đó chỉ huy.

 

Trước năm 1954, mọi việc đều dựa vào quân đội Pháp và chỉ có người Pháp mới chủ động công tác t́nh báo; về sau th́ do ta trực tiếp sưu tầm, nhưng lại phải trông nhờ vào phương tiện của Mỹ. T́nh h́nh chung, họ có mở rộng hầu bao, và cung cấp đủ phương tiện th́ ta nhờ, bằng không th́ phải tự xoay xở lấy; với phương thức hoạt động như thế th́ đâu có kết quả tốt. Ví dụ cụ thể, Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, khi người viết phải tạm giữ chức vụ Tham Mưu Trưởng Tiền Phương Sư đoàn 5 Bộ binh tại B́nh Long-An Lộc trong một thời gian ngắn; trong sinh hoạt tham mưu hằng ngày, chúng tôi cố mưu t́m Tin A2, tức là tin tức tối mật từ viên cố Vấn Mỹ đặc trách t́nh báo để biết và theo dơi hoạt động của các đơn vị CS thường quấy phá Sư Đoàn 5 như các Công trường 5,7,9. Rất tiếc, v́ một lư do đặc biệt nào đó liên quan đến việc đi đêm giữa Mỹ-VC tại ḥa đàm Paris nên viên cố vấn nầy thường úp mở t́m cách thoái thác không cho biết, hoặc có, th́ y nói là đơn vị CS c̣n cách xa Sư Đoàn trên mấy trăm km. Bất ngờ vào những ngày cuối tháng 3-1972, khi các công trường của địch đă bám sát ta, chỉ c̣n cách bản doanh độ 30km, nghĩa là vừa tầm đại pháo 130 ly, lúc nầy Mỹ mới tiết lộ. May mà Sư Đoàn đă có chuẩn bị trước, bằng không sẽ vô phương cứu chữa và thất trận ngay lúc đó.

 

2-) Phía CSVN:

 

Trước hết phải xác nhận, cộng sản là một loại «Tôn Giáo Thế Tục», cán bộ của chúng ắt là những «tín đồ»ngoan đạo; do đó bất cứ hành động nào thấy lợi, cần hy sinh để phục vụ đảng và sự nghiệp của quốc tế vô sản th́ bọn chúng sẵn sàng dấn thân. Ngoài việc học tập các giáo điều và được trang bị lư tưởng chiến đấu, CSVN c̣n được quốc tế cộng sản hỗ trợ tài chánh và kỹ thuật tối đa, lại nữa chúng thu lượm được nhiều kinh nghiệm điệp báo từ Hiến Binh Nhựt, OSS Mỹ, KGB Nga, đến Pḥng Nh́ Pháp nên có nhiều hiểu biết hơn quốc gia; nhờ đó cộng sản đă mưu đồ thực hiện nhiều điệp vụ hơn ta. Ví dụ: khi Hiệp Định Genève ra đời để tạm chia đôi đất nước; phía CSVN đă có sẵn kế hoạch và đă gài người ở lại miền Nam. Chúng ra lệnh chôn giấu vũ khí để chờ cơ hội tái hoạt động. Trong khi đó về phía quốc gia theo các cấp lănh đạo cao cấp t́nh báo từ Sở Nghiên Cứu Chính Trị Phủ Tổng Thống, cho tới Nha Kỹ Thuật về sau tiết lộ: do không có cơ sở quần chúng tại địa phương, đặc biệt ở miền Bắc lại không có chính quyền quốc gia; hơn nữa thiếu tiên liệu và phương tiện, v́ thế chỉ gài được một số hoạt động nhỏ và sau một thời gian ngắn, phần lớn đă bị «bể» phải rút vào bóng tối. Về phía người Mỹ, tuy họ có chủ động bằng cách thuê mướn một số người sắc tộc thiểu số địa phương hoạt động quấy phá tại hậu phương địch, nhưng v́ không có chính nghĩa và thiếu kiên nhẫn nên sớm tàn lụi.    

 

Nhận xét chung: Do bản chất cũng như v́ nặng đầu óc tiểu tư sản, người quốc gia cứ tự cho ḿnh là «chính nhân quân tử» nên quan niệm rằng, việc t́m ṭi, bươi móc dí mũi xía vào chuyện của người khác để t́m kiếm tin tức không phải là một hành động chân chính, mà đó là việc làm của kẻ tiểu nhân; trong khi đó phía CS phần lớn là bọn lưu manh, chúng bất chấp thủ đoạn để «moi tin» v́ thế khả năng săn lùng theo dơi và thu lượm tin của ta không bằng phía cộng sản.

 

 

* Những Điệp Vụ Cài Người Điển H́nh Của CSVN Vào Chiến Tuyến Của Ta:

Có nhiều sách báo, hoặc xuất hiện trên các mạng lưới internet tỉ như «Thép Đen», thỉnh thoảng đă phổ biến một số tài liều về hoạt động t́nh báo mà CSVN đă gài để phá hoại hàng ngũ quốc gia. Trong khuôn khổ bài viết hạn hẹp, chúng tôi chỉ xin tŕnh bày đến quư bạn đọc vài câu chuyện điển h́nh xảy ra từ trước dưới đây:

 

1-) Việt Minh cộng sản gài nữ sĩ Thụy-An giết chết ông Đỗ Đ́nh Đạo:

 

Năm 1953, Thủ hiến Bắc Việt Nguyễn Hữu Trí đề cử ông Đỗ Đ́nh Đạo làm Tổng Giám đốc Đoàn Quân Thứ Lưu Động để b́nh định các tỉnh phía Bắc. Được biết, ông Đạo là một cấp lănh đạo của một chính đảng quốc gia; với tài sản to lớn và hùng khí sẵn có, ông đă yểm trợ tối đa cho Đệ Tam Khu Chiến của VNQDĐ trong kế hoạch tiêu diệt cộng sản địa phương. Vốn mang hai ḍng máu, nhờ đó ông có được một ngoại h́nh bảnh trai; ông lại giàu nghệ sĩ tính, sử dụng chiếc clarinette một cách tuyệt vời điệu nghệ, v́ thế ông đă lôi cuốn khá nhiều nữ giới. Với tài năng, uy tín và nhiều ưu điểm khác của ông, dưới mắt bọn cộng sản đánh giá cho là nguy hiểm; theo chúng ước tính, nếu người hùng Đỗ Đ́nh Đạo tận dụng hết khả năng điều khiển Đoàn Quân Thứ Lưu Động b́nh định địa phương th́ chắc sẽ chóng thành công, trong t́nh huống đó th́ bọn du kích CS Việt Minh địa phương không c̣n đất chôn thân. Vơ Nguyên Giáp được báo cáo, y thấy nguy hiểm nên ra lệnh phải thủ tiêu ông Đạo. Phản gián CS đă vận động một số nữ giới trong đó có nữ sĩ Thụy An tham gia tổ chức ám sát ông Đạo. Nữ sĩ Thụy An, một nữ lưu tuy không đẹp và xuất sắc bằng phu nhân của ông Đạo, nhưng y thị lại được huấn luyện t́nh báo nên sở trường về nghệ thuật nữ sắc. Mặt khác, theo đánh giá th́ nữ sĩ Thụy An dễ tiếp cận với «đối tượng» hơn các ứng viên khác v́ dù sao cũng được tiếng là một nữ văn sĩ; lại nữa, bà ta vốn đă từng «già nhân ngăi non với vợ chồng» với ông Đạo từ trước, nên y thị dễ bám sát con mồi. Quanh ông Đạo chẳng ai chú ư đến chuyện liên hệ nam nữ giữa hai người; họ chỉ để ư đến việc đôi nhân t́nh quấn quưt nhau, và chỉ phát giác được vụ việc khi thấy thi thể của ông Tổng Giám Đốc bị bầm tím và Thụy-An đă cao bay xa chạy. Về sau khám phá và biết được: Thụy An đă lợi dụng việc pḥng the, thừa cơ hội «đối tượng» bị thấm mệt sau cuộc truy hoan liền tự tay chích một mũi độc dược cyanure để giết chết người vừa chăn gối.

 

Kết quả: Chỉ vài năm sau khi nữ sĩ Thụy An ám sát ông Đổ Đ́nh Đạo chết, do y thị vô ư nói: «Theo lệnh của anh Văn, (tức Vơ Nguyên Giáp), tôi đă chích thuốc giết chết tên Đạo.» Cộng sản cho đó là tiết lộ bí mật công tác, hơn nữa bọn chúng muốn bịt đầu mối nên hạ lệnh «trả công» cho Thụy An bằng cách vô cớ ghép bà vào vụ án Nhân Văn Giai Phẩm và bỏ tù bà 15 năm. Năm 1982, một vài chiến hữu VNCH bị tù đày ở trại giam CS Hà Tây, trong dịp đi lao động đă gặp lại bà với thân h́nh tiền tụy, bị chột mắt trái, đang ngồi trên một sạp lá gần trại Hà Tây, bán thuốc lào với vài ấm trà nụ vối để độ nhật. Bà cho biết, khi bọn công an tới c̣ng tay, bà kịp lấy ng̣i viết đâm vào mắt trái và nói:» Tao chỉ muốn nh́n  bọn cộng sản chúng bây bằng một con mắt»

 

2-) Vụ gián điệp Phạm Xuân Ẩn:

 

Trong dịp ông Phạm Xuân Ẩn, cựu t́nh báo viên cộng sản qua đời vào sáng 20-9-06 tại Quân Y Viện 175 Sài G̣n ở tuổi 79, báo chí trong nước và ngoại quốc đă viết rất nhiều về nhân vật nầy.

 

Nhật báo Nhân dân của CSVN xuất bản vào ngày 21-9-06 đă «đánh bóng» một cách quá lố rằng:» Sau hai mươi năm chiến tranh, Phạm Xuân Ẩn đă làm được những việc ít có nhà t́nh báo cổ kim đông tây nào làm nổi». Riêng các đài ngoại quốc, đặc biệt đài Á Châu Tự Do phát thanh vào ngày 26-9-06 đă có bài viết về «cái chết của một siêu điệp viên» (Death of a super spy) của Dan Southerland, Phó Tổng Giám Đốc đài nầy nói: «  đối với cộng sản Bắc Việt, siêu điệp viên Phạm Xuân Ẩn là một người yêu nước và một người anh hùng. Đối với nhiều người miền Nam, ông ta là một kẻ phản bội.» Dan Southerland c̣n trích dẫn lời kư giả của tờ báo The Independent ở London là Bruce Palling đề cao Ẩn, y nói : « Ẩn được coi là một trong điệp viên lớn nhất của thế kỷ 20»(An should rightly be viewed as one of the greatest spies of the 20th century). Theo người viết cũng như một số chiến hữu từng biết và có liên hệ với ông Ẩn đều nhận xét: chỉ có bọn CSVN lẫn cả những kẻ từng chủ trương «bôi đen» hoặc «bi thảm hoá» t́nh h́nh Việt Nam Cộng Ḥa lúc đó cho xấu đi để vừa ư bọn phản chiến ngụy ḥa Mỹ, chúng có cớ tháo chạy bỏ rơi Việt Nam Cộng Ḥa; chỉ bọn đó mới lớn tiếng đề cao Phạm Xuân Ẩn. Thực tế ông Ẩn chẳng có ǵ đáng gọi «super hay siêu» mà chỉ là một gián điệp nhị trùng và là một nhà báo từng đại diện cho các hăng tin ngoại quốc nhu Reuter, đặc biệt là phóng viên chính thức của Tạp Chí Time tới 10 năm; nhưng bọn phản gián đă huyền thoại hóa, hư cấu rồi lợi dụng tên tuổi của Ẩn để phóng đại chiến công của CSVN. Sự đời kẻ thắng th́ phét lác mấy mà chả được.

 

Người viết c̣n nhớ, vào đầu năm 1954, nhờ được sự giới thiệu của Đại Úy Đinh v T, một bậc đàn anh cùng quê làm chánh văn pḥng của Trung tướng Nguyễn V Hinh, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Quốc Gia VN lúc đó tiếng Pháp gọi tắt là EMG, tức État Major Général, tọa lạc tại đại lộ Trần Hưng Đạo (Boulevard Galilénie), chúng tôi mới biết được Thượng Sĩ Phạm Xuân Ẩn, một người thông thạo tiếng Pháp lẫn tiếng Anh đang tùng sự dưới quyền Thiếu Tá Vũ Văn Giai, Trưởng Pḥng 5/BTTM. Về sau ông là thông dịch viên tiếng Anh chính thức cho cơ quan TRIM, một bộ phận hổn hợp Mỹ-Pháp có nhiệm vụ soạn thảo tài liệu huấn luyện cho quân đội quốc gia VN. Ông Phạm Xuân Ẩn giải ngũ với cấp bực Chuẩn Úy. Theo lượng giá của Pḥng Báo Chí Sở Nghiên Cứu Chính Trị th́ có lẽ Ẩn đă cọng tác với CIA và đă trở thành một gián điệp nhị trùng kể từ khi tùng sự tại đó.

Về sau nhờ có liên hệ công tác, chúng tôi lại được tái ngộ với ông Ẩn khi ông nầy phục vụ tại Sở Nghiên Cứu với ông LVT và được biết, Phạm Xuân Ẩn c̣n có tên khác, sinh năm 1927 tại xă B́nh Trước, tỉnh Biên Ḥa. Được biết, có một thời gian ngắn đương sự đă theo kháng chiến. 

 

Với một số tài liệu trên, chúng tôi cảm biết; Bác sĩ Trần KimTuyến, Giám đốc Sở Nghiên Cứu đă nắm rơ lư lịch của đương sự, và v́ thế mới tài trợ cho Phạm Xuân Ẩn đi tu nghiệp báo chí tại Nam California, Hoa Kỳ. Chắc quư độc giả c̣n nhớ, thời bấy giờ đi du học hay du hành quan sát tại Hoa Kỳ là một việc rất khó khăn; ngay sĩ quan các cấp, không đủ tiêu chuẩn an ninh, có nghĩa từ tứ thân phụ mẫu đến bà con quyến thuộc có liên hệ với CSVN đều bị loại. Sở Nghiên Cứu Chính Trị đă bảo trợ cho ông Phạm Xuân Ẩn đi tu nghiệp th́ việc ông ta trở lại phục tại cơ quan chẳng có ǵ thắc mắc. Điều đặc biệt, khi Bác sĩ Giám đốc Sở bị thất sủng và do áp lực Hoa kỳ, Sở bị giải tán th́ ông Ẩn được bố trí làm cho các cơ quan thông tín ngoại quốc cũng là điều hợp lư.

Câu hỏi đặt ra:

 

1- Nguyên nhân nào mà ông Phạm Xuân Ẩn cố t́m cách cứu BS Trần Kim Tuyến và một số người khác ra khỏi tay CSVN vào phút chót?(Thoát khỏi Sài G̣n  ngày 29-4-75) Một số người biết điều đó vội khen ông Ẩn thuộc hạng «trung nghĩa lưỡng toàn». Thật ra, trong điệp vụ chẳng có ǵ là t́nh nghĩa, mà đó chỉ là một hành động «bịt đầu mối». V́ nếu để BS Tuyến bị rơi vào tay cộng sản, bị tra khảo chịu không nổi phải tiết lộ bí mật th́ số phận của Ẩn mà trước đây từng cộng tác với BS Tuyến sẽ ra sao; do đó ông Ẩn phải bằng mọi giá đưa BS Tuyến thoát khỏi tay CS.

 

2- Tại sao Ẩn đă đưa gia đ́nh vợ con đi Mỹ, cứu được BS Tuyến vào phút chót mà ông Ẩn chấp nhận ở lại đối diện với CSVN?

Thật ra câu hỏi cũng như đáp số cho đến khi ông qua đời chưa một ai rơ, kể cả những người thân tín nhứt, ông chỉ nói: « Tôi là một đảng viên, mọi việc do dảng quyết định». Phải chăng đó là một lời trung thực của một «tín đồ»ngu dại quá tin vào đảng.

Biết rằng, liền sau khi CSVN chiếm Sài G̣n ông Phạm Xuân Ẩn đă phải:

 

1- Lập tức nhờ bạn bè sắp xếp để đưa gia đ́nh vợ con trở lại VN, lộ tŕnh từ New York, Mỹ qua Paris, Pháp xuống phi trường Nội Bài và cả gia đ́nh ông Ẩn phải lưu lại tại Hà Nội trong 3 tháng để khai báo và làm kiểm điểm.

 

2- Bản thân ông Ẩn phải ra Bắc  một thời gian để bị tẩy nảo.

 

3- Cá nhân ông Ẩn bị «quản chế» tại gia; không được xuất ngoại, bị cấm tiếp xúc với bên ngoài, đặc biệt với giới báo chí ngoại quốc. H́nh phạt nầy kéo dài cho đến năm 1986 khi Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh ra lệnh mở cửa và «cởi trói», dịp nầy Phạm Xuân Ẩn mới được tiếp xúc đầu tiên với kư giả Dan Southerland. Và sau đó v́ nhu cầu giao thiệp với truyền thông nước ngoài, ông Ẩn mới được phép nới rộng liên lạc ḥng có lợi cho đảng. Tuy nhiên, ông vẫn dè dặt, không giống như Bùi Tín đă nói trong khi trả lời phỏng vấn một số báo.

 

Qua phần tŕnh bày sơ lượt trên, chúng tôi ắt quư độc giả đă nghĩ thế nào về mặt trận t́nh báo giữa ta và CSVN trong cuộc chiến vừa qua, và chắc chắn đă t́m hiểu được một phần nào nguyên nhân thất bại của chúng ta trước kẻ thù cộng sản để rồi rút được bài học kinh nghiệm cho thế hệ tương lai. Quan trọng nhứt là thấy được cái gương nhăn tiền mà bọn Việt Cộng đă đối xử tàn nhẫn với những ai đă v́ «lư tưởng cộng sản» mà hy sinh cho chúng. Xin lưu ư, theo nguyên tắc t́nh báo, đă là nhị trùng th́ không thể hoàn toàn tin tưởng được, v́  đầu óc bọn lănh đạo luôn đặt nghi vấn:»không phản bội, không bán đứng đồng chí, không có chuyện trao đổi th́ làm sao thâu lượm tin tức tốt?» v́ thế, dù có lập công bao nhiêu th́ cũng chỉ tin được một phần. Cứ xem gương, từ nữ sĩ Thụy An bị đày đọa, đến Phạm Xuân Ẩn tuy được đề cao, được tuyên dương «anh hùng lực lượng vũ trang», nhưng phải sống trong nổi phập phồng lo sợ, đặc biệt là phải đối diện với một cuộc sống nghèo nàn thiếu thốn đến độ phải nuôi chó bán chim để độ nhật. Thậm tệ nhứt là bọn CSVN đối xử rất dă man và vô nhân đạo với Vũ Ngọc Nhạ; khi bọn CS biết Nhạ đă lộ chân tướng, bị phản giánVNCH lợi dụng th́ bọn họ trở mặt đối xử rất tồi tệ với Nhạ. Tuy, được phong quân hàm cấp tướng, nhưng không được trợ cấp, bị túng thiếu đến độ cháu ruột của Nhạ là anh Vũ Ngọc Thưởng sống ở Pháp từng tâm sự với chúng tôi: « Chú tôi túng đến độ nuôi hai đứa con trai không nổi phải nhờ  bạn bè gửi chúng nó vào trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu, nhưng chẳng may tới đây th́ hai đứa nhỏ bị bỏ đói, bà thím cảm thấy lo sợ nên lại xin cho chúng trở lại nhà. Rủi thay vận động chưa xong th́ cả hai thằng con trai của Vũ Ngọc Nhạ bị «trúng gió» chết ngay tại trường.» (Phải chăng bọn CS trả thù v́ cho Nhạ phản bội nên giết luôn mấy đứa nhỏ).

 

Trong Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Vũ Tử từng viết:  « làm chính trị mà không biết t́nh báo là đui; hành binh mà thiếu t́nh báo là què». Câu nói của bậc thầy nầy khiến chúng ta cần phải nghiên cứu và suy nghĩ kỹ lại cho đúng hoàn cảnh.

 

Hiện trạng sinh hoạt chính trị của Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại rất nhiễu nhương và phức tạp, không biết đâu là thực đâu là giả; nói chung không khác ǵ một đám người mù sờ voi: không kế hoạch, thiếu huấn luyện, mạnh ai người đó làm, thậm chí khi hành động không biết ḿnh đă vô t́nh đi làm tay sai cho bọn CSVN nên đă làm hỏng sự nghiệp chống cộng sản để cứu nước.

 

 Kính mong các đảng phải chính trị, tổ chức hội đoàn đấu tranh hăy mạnh dạn thanh lọc hàng ngũ, đề cao cảnh giác để pḥng ngừa sự xâm nhập của bọn gián điệp CS xâm nhập phá hoại hàng ngũ chúng ta.

PNS.

 

* Sách Việt Nam Quốc Dân Đảng của Hoàng Văn Đào

 

 

Phùng Ngọc Sa