Bản Lên Tiếng Về Tư Cách

Xử Lư Thường Vụ của

Trung Ương Đảng Ma Cô Việt Tân

Nhiệm Kỳ 5

 

 

Ngày 14 - 2 - 2006

 

 

Kính thưa quư chiến hữu Trung Ương Đảng (TƯĐ)

 

 

Kính thưa quư chiến hữu Toàn Đảng (CH-TĐ)

 

 

Thư ngỏ ngày 6-2-06 của CT NK thể hiện việc đi đúng một ṿng tṛn trở lại điểm khởi đầu, “biện pháp chế tài TTA do HN 8 TƯĐ thực hiện” ngày 16-8-05 (ngưng trách nhiệm UV TBCT và UV TƯĐB, nếu sau ba tháng không viết thư thú nhận đă có vi phạm nguyên tắc thảo luận dân chủ, nguyên tắc phục ṭng chỉ huy, nguyên tắc bảo mật, phá vỡ đoàn kết nội bộ..., cam kết không tái phạm, th́ biện pháp “tạm” sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.)

Thư ngỏ ngày 22-11-05 (HN 9 TƯĐ,) CT NK xác nhận hiệu lực vĩnh viễn biện pháp chế tài do HN 8 TƯĐ.

Thư ngỏ ngày 6-2-06 do CT NK kư sau HN TƯĐ kỳ 10, minh định hoàn tất việc loại trừ một UVTU đảng, có thể coi như việc bạch hóa một cuộc thanh trừng mà TƯĐ đă thực hiện bằng mọi giá.

Điều nhận xét là trong suốt nửa năm qua, TUD đă “biểu diễn” thiện chí tối đa, đă tạo được một số DV xúc động. Nhiều vị UVTU đă nhiều lần di chuyển để gặp Ch/h TTA nói chuyện ḥa giải. Theo như CT NK th́ có tới 9 lần di chuyển gặp gỡ ông TTA. Nói ra th́ thấy cảm động thật. Xong suy cho cùng th́ có bao nhiêu lần di chuyển trên nước Mỹ, với phương tiện hiện đại, chi phí di chuyện, ăn ở không phải bằng tiền túi của ḿnh, cũng không lo trở ngại công ăn việc làm th́ di chuyển bao nhiêu lần cũng được. Chỉ là những chuyến du lịch miễn phí.

Trong suốt nửa năm qua, chúng ta thấy TUD đă tùy tiện vu cáo cho đảng viên đủ mọi loại tội trạng mà TUD cho là “pháp trị.”

Bất cứ một lên tiếng nào của DV cũng bị gán cho là liên quan tới vụ 13/5. Vụ lá thư chung ngày 13-11-05 của 72 DV lên tiếng về biện pháp chế tài do HN 8 TU thực hiện là vi phạm DQ. TUD cho là liên hệ tới vụ 13/5., cáo buộc cho 72 đảng viên là

 

 

- không chấp nhận trung ương. .

- vi phạm- nguyên tắc thảo luận dân chủ

- vi phạm- nguyên tắc phục tùng chỉ huy

- vi phạm- nguyên tắc bảo mật

- phá vỡ sự đoàn kết nội bộ

 

 

Việc chỉ ra HN 8 TUD vi phạm DQ lại biến thành việc phạm một số tội trạng chẳng liên quan.

 

 

“Thảo luận dân chủ” rồi biểu quyết, để kết quả là thiểu số phải phục tùng đa số. Đó là thông thường để giải quyết mọi thảo luận. Tuy nhiên phải nhớ là không thể dùng để giải quyết mọi vấn đề. TUD cần biết rằng có những phạm vi không thể, nói đúng ra là không được phép quyết định theo đa số, đó là những vấn đề liên quan tới đường lối, chủ trương. 20 UVTU ngồi thảo luận rồi biểu quyết theo đa số để thay đổi đường lối chủ trương của tổ chức. Trên cương vị UVTU, các lănh đạo phải biết khi bàn luận về một vấn đề liên quan tới đường lối là phải ngưng lại. Việc TUD thảo luận tới lui, rồi viết lại tài liệu về đường lối chứng tỏ TUD đă tự nhận thấy là đă vi phạm Đảng Cương, cho nên đă thanh minh, giảng giải và đổ thừa là đă có ngộ nhận.

Việc biểu quyết để vi phạm ĐQ th́ từ CT và TBT đem điều 19 về Giải thích ĐQ ra để tŕnh diễn một sự hiểu biết “sai lầm”. Điều 19 ĐQ là chỉ ra thể thức để giải thích các điều khoản quy định trong ĐQ, có điều nào khó hiểu về từ ngữ sử dụng về ư nghĩa. Hai lănh tụ Đảng (NK và LTH) lại cho rằng Bộ Chính trị là cơ chế cao cấp nhất để giải thích ĐQ, chỗ hiểu biết Sai Lầm ở đây là, quư ông tại Bộ Chính Trị đă cho rằng BCT là cơ chế cao nhất để giải thích ĐQ khi xác định “các ông đă xem xét các quyết định của TUD và nhận thấy không có quyết định nào vi phạm ĐQ cả”. Các ông muốn nói về quyết định của HN 8 TUD.

Khi đưa 72 ĐV ra HDKL th́ lănh đạo cho hay là ĐV đă vi phạm kỷ luật qua những hồ sơ do TUD lập ra. Các ông viết thư báo cho các ĐV rằng, hăy viết thư trả lời hay thu âm, xong ĐV không biết vi phạm tội ǵ, vậy th́ thư trả lời trả lời về cái ǵ. Các ĐV bị đưa ra HDKL mà chỉ biết được những bị vu cáo khi nhận quyết định xử phạt. Việc dấu kín tội trạng và đặt thêm h́nh phạt một cách “tùy tiện, h́nh phạt không quy định trong Đảng chế. Đảng chế không hề quy định việc “ngưng quy chế đảng viên”, không hề quy định việc bêu riếu, hạ nhục đảng viên bằng cách công bố cho toàn đảng biết việc ĐV bị hạ nhục này.

TƯĐ 5 đă và đang phá hoại các giá trị đấu tranh căn bản và truyền thống của Đảng. Từ 5 năm qua, các nhân vật đầu năo của tổ chức trong TƯĐ đă dẫn Đảng càng ngày càng xa rời các giá trị tinh thần quư báu mà các c/h lănh đạo Tiên Phong đă gầy dựng nên.

TƯĐ 5 đă tiêu hủy một cách có hệ thống và tiệm tiến các giá trị sau đây:

Hủy bỏ các sinh hoạt của Ngày Quốc Khánh Việt và giải Văn Học Nghệ Thuật. Ngày Quốc Khánh Việt là ngày tưởng niệm vua Hùng Vương lập quốc đă bị Trung Ương bỏ đi với lư cớ là tốn kém.

Hủy bỏ tư tưởng chỉ đạo và sách lược đấu tranh trường kư giải thể đảng CSVN với lư cớ thời thế thay đổi nên phải thay đổi cách tranh đấu, từ đấu tranh giải phóng sang tranh đấu cho tự do dân chủ và bây giờ là tranh đấu cho đa nguyên trong môi trường chính trị của chế độ xă hội chủ nghĩa.

Hủy bỏ tinh thần Quốc Đạo do cố CT Hoàng Cơ Minh khai sáng bằng cách bịa ra những lư do không chính đáng để bôi bác giá trị tốt đẹp này. Song song với nỗ lực “bôi bác” tinh thần này, TƯĐ 5 c̣n cổ xúy ư niệm “Cộng Đồng Dân Tộc” và “Xă Hội Công Dân” là các ư niệm mà các tập đoàn Tư Bản tại quốc gia Tây phương và Cộng sản VN cùng chấp nhận v́ có lợi cho cả đôi bên [Tư Bản có được thị trường và công nhân, VC có tiền bỏ túi riêng]. Chấp nhận điều này, TƯĐ 5 đang nghiêng ngả theo chủ trương “kinh tế chuyển hoá chính trị” và viễn mơ rằng theo chân Tư bản th́ VC sẽ để yên cho Việt Tân yên thân hoạt động “canh tân” ở trong nước. Rơ ràng là đường hướng mới này không phản ảnh những chủ trương chính thống cốt lơi của VT.

Hủy bỏ truyền thống kháng Cộng qua các khẩu hiệu đi ngược lại tinh thần đấu tranh của cộng đồng người Việt hải ngoại như “Ngày 30-4 Tự Do Cho VN” (sau chịu sửa thành “Đấu Tranh cho Tự Do VN” mới tạm êm), và nhóm từ “Xóa Ngăn Cách” (của VC mà BTC vẫn nhất định giữ). Ngoài ra, c̣n công khai cổ suư cho đồng bào hải ngoại về nước như là “một quyền lợi và nghĩa vụ công dân!” Trong khi đó th́ đă nhiều lần BTV-TƯĐ công khai thừa nhận đă tiến hành các kế hoạch “khai thác đầu tư, từ thiện, xă hội ở trong nước dưới chế độ VC trong 20 năm trước mặt”.

Công khai xác nhận trước các đại diện báo chí trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 2, 2006 rằng “Việt Tân vẫn là 1 đảng cách mạng nhưng hoạt động trong phương thức của 1 đảng chính trị và sẽ dùng đường lối chính trị”, và “không đợi Việt Cộng sụp đổ rồi mới canh tân Việt Nam”. Đây là những chủ trương không những có tính chất mập mờ quanh co, giới hạn cuộc đấu tranh toàn diện của Việt Tân, mà c̣n tiếp sức cho chế độ CSVN tồn tại và làm yếu đi nỗ lực chung của đồng bào hải ngoại nhằm giải thể chế độ. Đây là chứng cớ về sự chà đạp lên Đảng Cương Việt Tân và là sự lạm quyền của BTV-TƯĐ nói riêng và của TƯĐ nói chung.

Không một cá nhân hay cơ chế nào có thể xóa bỏ các ư niệm căn bản ghi trong Đảng Cương v́ Đảng Cương là Hiến Pháp của Đảng.

TUD đă vi phạm Đảng Cương, Đảng Quy, Đảng Chế. theo như bản cáo trạng tôi gửi TUD ngày 19-12-05. V́ vậy TUD 5 trong t́nh trạng Bất Xứng để lănh đạo công cuộc đấu tranh.

V́ Bất Xứng, sự hiện diện của TUD 5 chỉ để xử lư thường vụ việc Nước việc Đảng. Nhiệm kỳ TUD 5 do cũng sắp chấm dứt, thời gian tại nhiệm chỉ để tổ chức Đại Hội toàn Đảng 6, trong 6 tháng tới.

 

 

Trân trọng,

 

 

Danh sách đảng viên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng cùng kư tên trong Bản lên tiếng này.

1. Hoàng Cơ Long, cơ sở San Jose Bắc Cali

2. Nguyễn Đ́nh Sài, cơ sở Seattle , Tây Bắc

3. Lê H ồng Sơn, cơ sở San Jose , Bắc Cali

4. Phạm Minh Tấn, cơ sở Melbourne , Úc châu

5. Nam Dao, cơ sở Adelaide , Úc Châu

6. Vũ Đăng Khuê, cơ sở Tokyo , Nhật Bản

7. Vũ Việt Hùng, cơ sở Sydney , Úc Châu

8. Lâm Hoài , cơ sở Brisbane , QLD, Úc Châu

9 Nguyễn Kim Như, cơ sở Houston , TX , Hoa Kỳ

10 Nguyễn Thái Ḥa, cơ sở Houston , TX , Hoa Kỳ

11.Trần Văn Minh, cơ sở Houston , TX , Hoa Kỳ

12.Trần Văn Thanh Hải, cơ sở Krefeld , Đảng Bộ Trung Âu

13.Trương Thị Tú Anh, cơ sở C2, Đảng Bộ X302

14. Trương Qúy Hoàng Nhân, cơ sở C2, Đảng Bộ X302

15. Trần Quảng Thành, cơ sở Seattle , WA , Hoa Kỳ

16. Phạm Hồng Diệp, cơ sở Seattle , WA , Hoa Kỳ

17. Nguyễn Thế Toàn, cơ sơ? Montreal ,

18. Trần Bửu Hạnh, cơ sở Denver , CO , Hoa Kỳ

19. Trương Tâm cơ sở Denver , CO , Hoa Kỳ

20. Nguyễn Việt Khanh, cơ sở San Jose , Bắc Cali, Hoa Kỳ

21. Vũ Nhân Phong, cơ sở Washington DC , Hoa Kỳ

22. Nguyễn Trường Sa, cơ sơ? Osaka, Nhật Bản

23. Nguyễn Triết Dung, cơ sở Osaka, Nhật Bản

24. Hồ Thanh Hào, cơ sở Vancouver, Canada

25. Nguyễn Liêm Khiết, Tuyên Vận Quốc Nội

26. Dương Thiện Chương, cơ sở Sydney, Úc châu

27. Vũ Chí Linh cơ sở Montreal , miền Đông

28. Trần Diệu Thắng, cơ sở Denver , CO , Hoa Kỳ

29. Lê Khánh Tâm , cơ sở Houston , TX , Hoa Kỳ

30. Cao Hữu Vinh, cơ sở Nam Cali, Hoa Kỳ

31. Lê Đ ức Anh, cơ sở Nam Cali, Hoa Kỳ

32. Lê Hoàng , cơ sở Oakland , Hoa Kỳ

33. Vũ Nam Hà, cơ sở Atlanta , GA , Hoa Kỳ

34. Huỳnh Thanh Trường, cơ sở Atlanta , GA , Hoa Kỳ

35. Trần Vương H ải, cơ sở Sydney , Úc Châu

36. Trần Văn Thinh, cơ sở Sydney , Úc Châu

37. Nguyễn Châu Tùng, cơ sở Na Uy, Bắc Âu

38. Nguyễn Thế Toàn, cơ sở Montreal , Quebec

39. Phạm Tuấn, cơ sở Seattle , WA , Tây Bắc

40. Nguyễn Sơn Đào, cơ sở DC, miền Đông Hoa Kỳ

41. Đặng Tân, cơ sở Brisbane , QLD, Úc Châu

42. Đỗ văn Tô, cơ sở Brisban, QLD, Úc Châu

43. Phan Lư Phượng, cơ sở Brisbane , QLD, Úc châu

44. Lê Tr ần Việt, cơ sở Toronto , miền Đông

45. Vương Hữu Minh, cơ sở Seattle , Tây Bắc

46. Trần Quang Tuyến, cơ sở Seattle , WA , Hoa Kỳ

47. Phạm Trọng Phùng, cơ sở Seattle , WA , Hoa Kỳ.

48. Đào Minh Trí, cơ sở Brisbane , QLD, Úc Châu

49. Tống Hiếu, cơ sở Seattle , WA Hoa Kỳ

50. Nguyễn Viết Nhân, cơ sở Stockton , Bắc Cali, Hoa Kỳ

51. Hoàng Thuận, cơ sở Seattle , WA , Hoa Kỳ

52. Bác Nguyễn Hữu Lợi, cơ sở Sydney , Úc Châu

53. Trần văn Luận, cơ sở Seattle , WA , Hoa Kỳ