Chính Nghĩa Tự Có Tính Thuyết Phục - Nhân Nghĩa Tự Có Tính Cảm Hoá

CHÍNH NGHĨA 

 

   

 

 

 

                                      

LẰN RANH QUỐC-CỘNG

C̉N HAY MẤT?

 

                                                                                                                                         

Hoàng Đạo Thế Kiệt

 

            Trong phần kết của bài “Mặt trận Việt kiều”, phổ biến trên Lưới điện tử ngày 11-2-2005, kư giả Tú Gàn có viết một đoạn nguyên văn như sau:

“Thứ ba, tôn giáo đă trở thành một “mật khu an toàn” của bọn cộng sản nằm vùng ở trong nước trước năm 1975, nay cũng được biến thành “mật khu an toàn” ở hải ngoại: Tuy vợ chồng Thiền sư Nhất Hạnh đă tuyên truyền cho Cộng Sản một cách trắng trợn, các đoàn thể to mồm chống cộng ở hải ngoại như Đảng Việt Tân, Tập Thể Quân Lực VNCH, Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị.. đều im hơi lặng tiếng, v́ sợ dụng đến tôn giáo! “Lằn răn Quốc – Cộng” mà một số người muốn lập ra tại hải ngoại, nay mậc nhiên bị xóa bỏ”.

Tôi không thuộc đảng Việt tân, Tập thể Chiến sĩ, hay Tổng hội cựu Tù nhân Chính trị…

nhưng thuộc số người chủ trương Lằn Ranh Quốc - cộng mà kư giả Tú Gàn bảo là… “nay mặc nhiên bị xóa

bỏ”, nên xin có vài ư kiến về điểm này.

 

I/ Trước hết là về cái liên hệ nhân quả của sự “mặc nhiên bị xóa bỏ”.

1-      Theo đoạn trích dẫn nêu trên th́ sự ‘mặc nhiên bị xóa bỏ’ là kết quả của chiến thuật Việt cộng, dùng vợ chồng Thích-nhất-hạnh để đánh phá Giáo hội Phật Gíáo Việt Nam Thống nhất, khiến các đoàn thể chống cộng ở hải ngoại phải im lặng, v́ sợ đụng chạm đến tôn giáo.

Nhưng nếu chỉ v́ sự im lặng của các đoàn thể chống cộng khác mà “Lằn ranh quốc - cộng”  (LRQ/C)  ‘mặc nhiên bị xóa’ bỏ th́ quả là oan!  Bởi v́ LRQ/C chỉ chống Cộng minh bạch, dứt khoát, chứ không thuộc loại mà ông Tú gàn gọi là to mồm chống cộng, và nhất là đă không im lặng trước hành động tuyên truyền trắng trợn cho Việt cộng của vợ chồng Thích nhất hạnh! Khối Lập Trường Chung (LRQ/c) đă ra Tuyên bố tố cáo hành động đó của họ. Có thể là bản Tuyên bố ra sau ngày kư giả Tú Gàn viết bài “Mặt trận Việt kiều” nên     ông không biết. Nhưng sự thật vẫn là bản Tuyên bố đó đă được soạn thảo từ mấy tuần trước, và đă được

phổ biến ngày 15-2-05. (v́ phải đợi mất hơn 2 tuần để lấy sự chấp thuận của mấy trăm người trong LTC).

2-      Nhưng theo thiển ư th́ nguyên nhân của sự gọi là ‘mặc nhiên bị xóa bỏ’ nằm ở cả 3 chiến thuật của “Mặt trận Việt kiều” của Việt cộng mà kư giả Tú Gàn đă nêu ra. Đó là:  Chiêu dụ “Việt kiều” bằng chiêu bài “t́nh tự dân tộc” nhân dịp xuân Ất dậu, để lôi cuốn nhiều người về ăn Tết;  Dùng vợ chồng

Thích nhất hạnh để đánh phá giáo hội Phật giáo Việt-Nam Thống nhất;  Dùng Nguyễn cao Kỳ và Phạm Duy để vô hiệu hóa các hoạt động chống đối ở cả trong lẫn ngoài nước.  Và kết quả của “Mặt trận” đó, cũng theo ông Tú gàn, tuy chưa đem lại kết quả mong muốn, nhưng cũng đă gây khó khăn cho những người chống cộng, bởi:

-          Trước hết, trong năm 2004 đă có khoảng 402,000 người về Việt-Nam, và đa số đă mặc nhiên từ bỏ thái độ công khai chống cộng;

-          Thứ đến chiến thuật dùng dao Nhất Hạnh giết Ấn Quang tuy không thành công nhưng cũng đă gây ra những mâu thuẫn nghiêm trọng trong nội bộ Phật giáo;

-   Thứ ba, làm cho các đoàn thể chống cộng phải im tiếng và Lằn Ranh Quốc/cộng bị mặc nhiên xóa bỏ.

            Tuy nhiên đó chỉ là nhận định của ông Tú gàn, sự thực có đúng là lằn ranh Quốc/cộng đă mặc nhiên bị xóa bỏ như ông viết không?

 

II/ Lằn ranh Quốc / cộng đă mặc nhiên bị xóa bỏ chưa hay thực sự đang đậm nét hơn?

1-      Sự khẳng định của kư giả Tú Gàn căn cứ vào nhận định của ông về sự thành công của “Mặt trận Việt kiều” của Việt cộng. Nhưng nhận định đó đúng đến đâu? Có phải là LRQ/C đă bị xóa bỏ rồi không? Có phải là người Việt hải ngoại không c̣n chống cộng nữa không? Tôi nghĩ là không.

Sau đây là vài dẫn chứng cụ thể, vừa mới hoặc đang xẩy ra:

-          Dẫn chứng thứ nhất: xin rút ra ngay từ chính bài viết của kư giả Tú Gàn.

Trong bài viết này (Mặt trận Việt kiều) rơ ràng ông Tú Gàn, tuy đă nói nhiều đến sự thành công của Việt cộng, song cũng đă có những lời lẽ rất khinh miệt đối với  “vợ chồng thiền sỹ Nhất Hạnh” như:

“Với Thiền sư Nhất Hạnh, người đang làm công cụ cho Hà Nội thực hiện chiến dịch tôn giáo vận, chúng tôi  chỉ xin lưu ư: Cứ nh́n h́nh ảnh của các Ḥa Thượng Thích Trí Độ, Thích Đôn Hậu, Thích Trí Thủ, Thích Trí Quang...th́ sẽ nhận ra được số phận của người làm công cụ sẽ như thế nào”, và:

“Sau khi thổi ống đu đủ cho vợ chồng Thiền sư Nhất Hạnh phá sập Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang bị thất bại, nhà cầm quyền CSVN quay qua phát động chiến dịch chiêu dụ Việt kiều bằng chiêu bài “t́nh tự dân tộc…”

(trong một bài khác viết riêng về Thích nhất hạnh Tú gàn c̣n đả kích Nhất hạnh nặng nề hơn nhiều). 

Đối với Nguyễn cao Kỳ, kư giả Tú gàn cũng viết một cách khinh miệt không kém: “Ngoài Nguyễn Cao Kỳ và vợ chống Thiền sư Nhất Hạnh, chúng ta thấy có nhiều Việt kiều khác cũng đă hay đang cắn câu chiến dịch chiêu dụ Việt kiều của nhà cầm quyền CSVN”.

Viết như thế rơ ràng là Tú gàn đă miệt thị Nhất hạnh, Cao Kỳ, v́ cả hai tuyên truyền cho Vc, tức là 3 người đứng ở 2 vị thế khác nhau: Nhất hạnh/Cao Kỳ theo Vc c̣n Tú gàn chống lại.

Vậy th́, ít nhất là trên mặt chữ nghĩa, và riêng trong vụ này, cá nhân Tú gàn đang đứng ở bên kia lằn ranh của Nhất hạnh/Cao Kỳ + Vc. Một cách khác, lằn ranh mà chúng tôi gọi là Quốc/cộng, mà ông Tú gàn bảo là mặc nhiên bị xóa bỏ rồi, th́ chính ông lại gián tiếp xác nhận là chưa bị xóa bỏ! (Trừ khi ông gọi đó là lằn ranh ǵ khác, hoặc cho đến khi ông minh định rơ là, trực tiếp hay gián tiếp, giữa ông và Vc cùng tay sai không c̣n có lằn ranh nữa, và sự miệt thị nói trên có một ư nghĩa khác).

-          Dẫn chứng thứ hai: xin đơn cử các vụ họp báo chống đảng Dân tộc, vụ WJC, vụ Nguyễn cao Kỳ v.v.

Ai từng quan tâm đến những vấn đề trong các cộng đồng người Việt hải ngoại mà không nghe nói đến cuộc họp báo sôi nổi đông đến gần 2000 người ở quận Cam để tố cáo và chống đối đảng Dân tộc, v́ Tổng bí thư Nguyễn hữu Chánh của đảng này đă lập đảng với các cán bộ cao cấp Việt cộng trong nước?

Ai từng quan tâm đến những vấn đề trong các cộng đồng người Việt hải ngoại mà không nghe nói đến vụ kiện WJC, nhằm chống lại âm mưu của Việt cộng, qua tay một số trí thức Mỹ, một mặt cố xóa bỏ căn cước của người Việt tỵ nạn cộng sản, một mặt vận động cho giải pháp ḥa giả ḥa hợp một chiều của chúng? 

Ai từng quan tâm đến những vấn đề trong các cộng đồng người Việt hải ngoại mà không nghe nói đến vụ  Nguyễn cao Kỳ về Việt-Nam nhục mạ chính nghĩa Quốc-gia và QLVNCH, tung hô bợ đỡ bọn tội đồ cộng sản, và đă bị chống đối rầm rộ, kịch liệt?

Đó là chưa kể bao nhiêu vụ lẻ tẻ khác như chống văn công Vc, chống Đoàn viết Hoạt chủ trương treo cả cờ Quốc gia lẫn cờ cộng sản, chống Lê xuân Khoa tổ chức ra mắt sách mà không chào cờ Quốc gia…

-          Dẫn chứng thứ ba: cuộc đấu tranh dựng cờ chính nghĩa, lá cờ Quốc gia, tại khắp mọi nơi.

Đây là một cuộc tranh hùng không thể chối căi được giữa một bên là cộng sản và tay sai, một bên là người Việt Quốc gia hải ngoại. Cuộc đấu tranh đă kéo dài liên tục nhiều năm nhiều tháng và hiện vẫn c̣n tiếp tục.

Ở đâu có cờ cộng sản là ở đó người Việt Quốc gia t́m cách hạ xuống, và ngược lại, ở đâu có người Việt Quốc gia là ở đó lá cờ Quốc gia được vận động để kéo lên vinh danh. Kết quả là dù Việt cộng đă cướp được chính quyền trong nước và được Mỹ côngnhận nhưng lá cờ của chúng chẳng được một cộng đồng người Việt hải ngoại nào đếm xỉa tới, ngay cả người Mỹ. Đây quả thật là một thất bại nhục nhă nhất của bọn cộng sản trước người Quốc gia. Lằn ranh Quốc/cộng ở đây thật là hiển hiện.

-          Dẫn chứng thứ tư: xin đề cập đến vụ Ngày quốc Hận, 30-4 năm nay.

Đây là tỉ dụ điển h́nh nhất về sự c̣n/mất của lằn ranh Quốc/cộng. Một bên là các ngoại vi của Mặt-trận cù/ đảng Việt-tân mới, định tổ chức ngày Quốc Hận năm nay như một ngày Tự do cho Việt Nam. Một bên là những người, những đoàn thể cực lực chống lại v́ coi đây là một mưu toan xóa bỏ ngày Quốc hận của các thành phần bị coi là chủ trương ḥa hợp ḥa giải, làm lợi cho cộng sản, hoặc nặng hơn nữa, là tay sai của cộng sản, bàn tay nối dài của chúng.

Chắc chắn là rất đông đồng hương, kể cả kư giả Tú gàn, đă trông thấy rơ sự kiện này trong suốt mấy tháng nay. Đây có thể nói là vụ nóng bỏng nhất, trực tiếp nhất, và cũng rơ ràng nhất giữa hai bên về vấn đề Quốc /cộng, hay nói cách khác là về lằn ranh phân định giữa hai bên Quốc/cộng.

 

            III/ Tương lai nào cho lằn ranh Quốc/cộng?

Sự c̣n mất của Lằn Ranh Quốc/cộng tùy thuộc ở tất cả mọi người. Người cộng sản và tay sai th́ vận động cho nó mất đi theo chiều hướng của chúng. Người Quốc gia cũng mong cho lằn ranh đó không c̣n nữa, khi cộng sản đă bị giải trừ.

Nhưng trong hiện tại th́ nó vẫn c̣n đó, khi mạnh khi yếu. Trước những sự kiện cụ thể mà người viết vừa dẫn chứng ở trên, thiết tưởng ai cũng thấy rằng lằn ranh Quốc/cộng quả thực chưa hề mặc nhiên bị hủy bỏ, nếu không muốn nói là lằn ranh đó hiện đang ngày càng đậm nét hơn. Nếu nghị quyết 36 của Việt cộng có làm cho chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn th́ những âm mưu khuynh đảo của chúng nhằm vào các cộng đồng của ta cũng đă gặp những trở ngại không nhỏ.

Ai cũng phải công nhận, nếu mấy năm trước không có sự chống đối kịch liệt và thành công rực rỡ của người Quốc gia trong vụ chống ảnh Hồ cờ Cộng ở Bolsa th́ giờ này cờ đỏ sao vàng và ảnh Hồ tặc đă tràn đầy trên khắp mọi nơi. Chính v́ Lằn Ranh Quốc / cộng hăy c̣n, và phía Quốc gia c̣n mạnh hơn nhiều nên cho đến nay mọi hành động của bọn cộng sản và tay sai vẫn chỉ ở dạng âm thầm lén lút. Mọi phái đoàn Việt cộng dù chính thức đi công tác, đến đâu cũng vẫn phải đi cổng sau hoặc cửa bên. Nguyễn đ́nh Bin sang Mỹ chiêu dụ, cũng chỉ bí mật mời gặp một dúm người đă được chọn lọc kỹ, họp xong rồi mới dám phổ biến.

C̣n nói về phía người Việt hải ngoại th́ Lê xuân Khoa tổ chức ra mắt sách không chào cờ Quốc gia, xong vẫn phải t́m cách biện minh rằng đó là lỗi của ban tổ chức, c̣n ḿnh vẫn trân quư lá cờ Quốc gia! Nguyễn cao Kỳ th́ lần nào nói bậy bạ xong cũng phải vội vàng cải chính, rồi khi trở về lại Mỹ th́ trốn chui trốn lủi...

Các ví dụ như thế có đầy dẫy. Thử hỏi nếu lằn ranh không c̣n th́ tại sao lại như thế? Tại sao một đoàn thể vẫn nói là chống cộng, như Việt tân, mà lại phải đổi ‘Ngày Tự do’ thành ‘Ngày Tranh đấu cho Tự do’, rồi phải dài ḍng giải thích này nọ? Đây là xứ dân chủ, ai cũng có quyền tự do của ḿnh, tại sao lại phải thay đổi, phải giải thích…?

Cho nên theo thiển ư th́ Lằn Ranh Quốc / cộng không những chưa bị xóa bỏ như ông Tú gàn nói, mà c̣n đang càng rất rơ, rất đậm. Trước nghị quyết 36 của Việt cộng, ra lệnh cho các thành phần nằm vùng và tay sai nổi lên xóa bỏ lằn ranh Quốc/cộng, người Việt Quốc gia đă phản ứng khá mạnh mẽ, và trên thực tế đă phần nào chặn đứng được mưu đồ khống chế hải ngoại của chúng.

Giấc mơ của bạo quyền Hànội muốn thấy Lằn Ranh không c̣n, ảnh Hồ cờ Cộng treo đỏ khắp nơi, chúng có thể ung dung đi lại giữa các cộng đồng tỵ nạn, tay sai của chúng tha hồ múa may bợ đỡ cộng sản và xông xáo thúc đẩy áp lực mọi người đem tiền đem sức về xây dựng đất nước xă hội chủ nghĩa đa nguyên đa đảng… v́ thế vẫn chỉ là một giấc mơ. Nó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu chính người Quốc gia cho phép chúng!

Nhưng hiện tại th́ ai cũng thấy người Quốc gia, nhất là ở trong nước, lại đang làm một cuộc vận động lịch sử để xóa bỏ Lằn Ranh Quốc/cộng theo một chiều hướng ngược lại, chiều hướng trong đó mọi người dân Việt trở lại thành người Quốc gia Dân tộc như xưa, c̣n bọn cộng sản ngoại lai độc hại biến mất, như ở Nga, ở đông Đức, Ba lan, Hung, Tiệp, Ukraine v.v./.

15-3-2005

 

·         Bài này, sau khi phổ biến trên các Diễn đàn, sẽ được lưu giữ ở Trang Nhà: www.geocities.com/ttnvqghn

·         Xin mời quư Chiến hữu vô Trang Nhà ghi trên để thấy rơ hơn tại sao Khối Lập Trường Chung chủ trương phải có và phải bảo vệ Lằn Ranh quốc / cộng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R