Đảng Việt Tân gây thiệt hại lớn cho phong trào dân chủ

 

 

 

Nguyễn Văn Huy

 

 

 

 

“… Ông Đỗ Hoàng Điềm đă nói dối về xă hội dân sự, cũng như ông nói dối về t́nh trạng phân biệt đối xử đối với những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Ḥa cũ, để đánh lừa các thượng nghị sĩ Mỹ, để họ đừng ủng hộ dự luật nhân quyền HR3096. Với mục đích ǵ ?…”

 

Buổi tham khảo ư kiến (hearing) của Ủy Ban Đông Á - Thái B́nh Dương và Thượng Viện Hoa Kỳ ngày 12-3-2008 vừa qua phải được coi là quan trọng. Nó có ảnh hưởng quyết định đến số phận mà Thượng Viện Mỹ sẽ dành cho dự luật về nhân quyền (Vietnam Human Rights Act of 2007) H.R.3096 đă được Hạ Viện biểu quyết với một đa số áp đảo 414 phiếu thuận trên 3 phiếu chống và 15 phiếu trắng. Những ǵ mà một người Việt Nam nói trong cuộc họp này có giá trị như một sự làm chứng của một người hiểu rơ vấn đề và do đó có trọng lượng đặc biệt.

Nhận định như vậy, người ta có thể ư thức được tai hại to lớn của những ǵ ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân, đă phát biểu. Nên biết là Thượng Viện Mỹ có thể giết chết dự luật HR 3096 một cách dễ dàng, như họ đă làm với một dự luật tương tự trước đây, bằng cách không đem ra thảo luận trong khóa họp đang diễn ra.

 

*

Ông Điềm đă trả lời hai câu hỏi của thượng nghị sĩ Jim Webb, một người tận t́nh bảo vệ dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Về câu hỏi thứ nhất, ông Điềm đă biện luận rằng chính sách phân biệt đối xử đối với những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Ḥa trước đây và gia đ́nh họ đă tan biến đi (faded away) từ cuối thập niên 1980 hay đầu thập niên 1990 và hiện nay ông không c̣n thấy ǵ đáng nói nữa. Không những chỉ đưa ra quan điểm, ông Điềm c̣n biện luận (xem phụ chú).

Về câu hỏi thứ hai, ông Điềm nói rằng đang có một xă hội dân sự đâm chồi nảy nụ (budding) tại Việt Nam với sự xuất hiện ngày càng nhiều những tổ chức cơ sở (grassroots organisations) không nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước cộng sản, và điều mà Hoa Kỳ nên làm là tiếp tay đẩy mạnh tiến tŕnh này. Điều đáng nói là ông Điềm không hề nói rằng chính quyền cộng sản ngăn cản sự h́nh thành và phát triển của các tổ chức này. Đối với một người Mỹ nghe những phát biểu này, cảm tưởng tự nhiên là xă hội dân sự Việt Nam đang phát triển một cách tốt đẹp, không hề bị cấm cản. Mỹ cũng như các nước dân chủ không cần phải làm áp lực nào đối với Việt Nam cả. Dự luật HR3096 do đó không cần thiết.

Người đọc biên bản buổi họp có thể nhận thấy sự bực bội của thượng nghị sĩ Jim Webb khi ông cắt lời ông Điềm trong cả hai lần.

 

Thật khó tưởng tượng một người Việt Nam có thể xuyên tạc sự thật đến mức độ đó. Một đại diện của chính quyền cộng sản cũng khó có thể làm hơn.

 

Ông Điềm căn cứ vào đâu để nói rằng t́nh trạng phân biệt đối xử những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Ḥa và gia đ́nh họ đă tan biến đi ? Hơn nữa ông nói như một chuyên gia đă quan sát thật chăm chú vấn đề này, ông c̣n đưa ra thời điểm mà t́nh trạng phân biệt đối xử đă tan biến : cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990.

Không cần phải là một người hoạt động chính trị, chưa nói chủ tịch một đảng, bất cứ một người thường dân Việt Nam nào cũng thấy rất rơ là chính sách phân biệt đối xử đối với những người thuộc chế độ cũ vẫn c̣n nguyên vẹn, nó chỉ thay đổi cách thức thể hiện v́ cuộc chiến đă chấm dứt từ 33 năm qua, hầu hết những ǵ chính quyền cộng sản muốn làm họ đă làm rồi. Thí dụ như việc tuyển sinh vào đại học, trước đây chính quyền qui định con cái "ngụy quân ngụy quyền" phải đạt một số điểm cao hơn học sinh thuộc diện "có công với cách mạng" mới trúng tuyển, ngày nay người ta qui định số điểm bằng nhau nhưng diện gia đ́nh cách mạng được hưởng trước một số điểm. Có ǵ khác biệt về nội dung ?

 

Những tài sản, đặc biệt là nhà đất, của các quân nhân, công chức Việt Nam Cộng Ḥa bị tịch thu để trao cho cán bộ, đảng viên sau năm 1975 có được hoàn trả không ? Các cựu công chức và quân nhân Việt Nam Cộng Ḥa có được hưởng một hưu bổng nào không ? Các thương phế binh, cô nhi, quả phụ Việt Nam Cộng Ḥa có được cấp dưỡng ǵ không? Các nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Ḥa có được tôn trọng không ? Sau 1975 chính quyền cộng sản đă đập phá nhiều nghĩa trang tử sĩ Việt Nam Cộng Ḥa, họ đang dự định phá nghĩa trang Biên Ḥa để "phát triển kinh tế". Đảng cộng sản có làm như vậy với các nghĩa trang liệt sĩ của họ không?

 

Cũng nên biết rằng cho tới nay những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Ḥa và con em họ không được vượt quá cấp bậc hạ sĩ quan trong quân đội và không được tuyển dụng vào ngành công an, điều này ông Đỗ Hoàng Điềm và đảng Việt Tân có nghĩ là một phân biệt đối xử không ? Từ năm 1975 đến nay đă có một viên chức hay cựu quân nhân nào của Việt Nam Cộng Ḥa, hay con em họ, lên được tới cấp xă trưởng, phường trưởng (chưa nói tới cấp quận, huyện) chưa? Nếu có th́ yêu cầu đảng Việt Tân nêu vài thí dụ.

Chính sách lư lịch vẫn c̣n tiếp tục, dù là khi xin việc làm, xin hộ khẩu hay khi kiện cáo. Lư lịch phải khai ba đời và cũng phải khai cả các quan hệ bạn bè. Điều này ông Đỗ Hoàng Điềm và đảng Việt Tân không thể không biết.

Một câu hỏi khác: miền Nam không thiếu những gia đ́nh có cha anh bỏ ḿnh trong quân ngũ Việt Nam Cộng Ḥa. Trên bàn thờ của họ, gia đ́nh họ có được phép trương lá cờ dưới đó họ đă bỏ ḿnh không ?

 

Vả lại, một người có chút tư tưởng chính trị phải hiểu rằng phân biệt đối xử nằm ngay trong triết lư Mác-Lênin. Đấu tranh giai cấp là ǵ nếu không phải là phân biệt đối xử ? Đảng Cộng Sản Việt Nam c̣n thực hiện một loại phân biệt đối xử kỳ lạ khác : phân biệt đối xử với những nạn nhân của những sai lầm do chính họ gây ra. Đặt sự ổn vững quyền lực của đảng lên trên hết, họ cho rằng những người đă bị oan ức tất nhiên phải thù ghét đảng và do đó phải bị loại khỏi những địa vị có khả năng gây thiệt hại cho đảng. Những điều này một người hoạt động chính trị không thể không biết.

 

Lời tuyên bố của ông Đỗ Hoàng Điềm là một xúc phạm lớn đối với các nạn nhân và là một thách đố đối với lập trường ḥa giải và ḥa hợp dân tộc. Mọi người đều biết là đảng cộng sản chỉ kêu gọi ḥa hợp dân tộc thôi chứ không chấp nhận ḥa giải dân tộc.

 

Tại sao ? Tại v́ một chính sách ḥa giải dân tộc bắt buộc phải ṣng phẳng đối với quá khứ, phải trả công lư, phục hồi danh dự và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân mà không tạo ra những nạn nhân mới ; phải thành khẩn nh́n nhận những sai lầm đă có của ḿnh và xin lỗi. Đảng cộng sản không thể chấp nhận ḥa giải dân tộc bởi v́ trong quan điểm này một sự đỗ vỡ, thí dụ như đổ vỡ do phân biệt đối xử, chỉ thực sự được giải quyết khi những chính sách gây ra đổ vỡ đă chấm dứt và hậu quả của nó cũng đă được khắc phục. Đảng cộng sản tự coi là hoàn toàn không có lỗi ǵ với những người thuộc chế độ cũ. Ngày 30-4-1975 vẫn là ngày đại thắng vinh quang, cuộc tàn sát Tết Mậu Thân không có. Chưa bao giờ đảng cộng sản nh́n nhận chính sách tập trung cải tạo các quân nhân và viên chức miền Nam là sai lầm.

 

Điều mà đảng cộng sản kêu gọi là ḥa hợp dân tộc, nghĩa là phục tùng đảng và chấp nhận sự lănh đạo vô thời hạn và không phân chia của đảng, để đổi lấy ơn huệ được phục vụ đảng.

 

Ông Đỗ Hoàng Điềm cũng có cùng một lập trường với đảng cộng sản khi nói rằng t́nh trạng phân biệt đối xử đối với những người thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa đă "tan biến". Tan biến (fade away) có nghĩa là chính sách phân biệt đối xử đă chấm dứt, những hậu quả của nó cũng không c̣n nh́n thấy nữa, do đó không có nhu cầu ḥa giải dân tộc. Nhưng sự thật th́ chính sách phân biệt đối xử vẫn tiếp tục và chưa một hậu quả nào của nó đă được khắc phục hay sửa chữa.

Không thể nói là ông Đỗ Hoàng Điềm đă sai lầm. Tham dự một buổi họp quan trọng như thế chắc chắn là đảng Việt Tân đă chuẩn bị kỹ cho ông, cũng như trước đó họ đă rất tốn kém vận động để được mời tham dự. Vả lại những ǵ ông Đỗ Hoàng Điềm nói ra, và cố gắng biện luận, quá trái ngược với sự thật hiển nhiên để có thể coi là một sai lầm.

 

*

 

Lần phát biểu thứ hai của ông Điềm cũng nghiêm trọng không kém, dù có thể nhiều người không lưu ư v́ không trực tiếp đụng chạm đến một thành phần xă hội nào. Ông nói rằng xă hội dân sự Việt Nam đang phát triển mạnh, đang dâm chồi nẩy lộc, và càng ngày càng có nhiều tổ chức quần chúng không nằm trong ṿng kiểm soát của chính quyền. Ông kết luận rằng nước Mỹ nên yểm trợ cho tiến tŕnh này, nhưng ông không hề nói là chính quyền cộng sản Việt Nam ngăn cản những kết hợp của người dân. Tóm lại, theo ông Điềm, những ǵ đang xảy ra tại Việt Nam rất tốt, chỉ cần đẩy mạnh thêm. Không cần phải có áp lực.

 

Trên điểm này, phải nói thẳng là ông Đỗ Hoàng Điềm đă bịa đặt trắng trợn để làm đẹp hiện trạng tại Việt Nam. Ông Đỗ Hoàng Điềm và đảng Việt Tân thử nêu tên những tổ chức quần chúng nào không thuộc quyền kiểm soát của đảng cộng sản ? Căn cứ vào đâu ông Điềm nói rằng càng ngày càng có nhiều tổ chức không thuộc quyền kiểm soát của chính quyền ?

 

Phát triển xă hội dân sự đă luôn luôn là mục tiêu của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên từ ngày thành lập, ngay cả cụm từ "xă hội dân sự" cũng là một cống hiến của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cho ngữ vựng Việt Nam, v́ vậy chúng tôi theo dơi rất sát những biến chuyển trong xă hội dân sự. Ông Nguyễn Gia Kiểng đă từng phát biểu nhiều lần qua các bài báo, cũng như bài nói, bài phỏng vấn rằng trong ṿng hơn 30 năm qua đă diễn ra một cuộc giằng co giữa một bên là xă hội dân sự Việt Nam cố vùng vẫy để cố tự cởi trói, và một bên là đảng cộng sản cố hết sức để duy tŕ chế độ kềm kẹp. Dưới sức mạnh của thực tại Việt Nam cũng như thế giới, cán cân lực lượng ngày càng có lợi hơn cho xă hội dân sự, tuy nhiên cho tới nay chưa có một tổ chức nào của xă hội dân sự Việt Nam được hoạt động công khai mà không chịu sự kiểm soát của chính quyền. Xă hội Việt Nam đang vùng vẫy để tự cởi trói và rất cần sự yểm trợ của dư luận thế giới và của các chính quyền dân chủ. Xă hội dân sự Việt Nam rất cần những đạo luật như dự luật nhân quyền HR3096.

 

 

Đối với những người dân chủ chân chính bịa đặt ra những điều mà chính quyền cộng sản không làm để lên án họ là điều không xứng đáng và cũng không cần thiết, nhưng dựng đứng ra những chuyện không hề có để bào chữa cho họ là điều rất khác. Ông Đỗ Hoàng Điềm đă nói dối về xă hội dân sự, cũng như ông nói dối về t́nh trạng phân biệt đối xử đối với những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Ḥa cũ, để đánh lừa các thượng nghị sĩ Mỹ, để họ đừng ủng hộ dự luật nhân quyền HR3096. Với mục đích ǵ ?

 

 

*

 

Một sự kiện cần được nêu ra: một tuần sau ông Điềm đă gởi thư cho thượng nghị sĩ Jim Webb nh́n nhận rằng những điều ông nói về t́nh trạng phân biệt đối xử đối với những người thuộc chế độ cũ là không chính xác, sau đó ông cũng gởi một thư ngỏ cáo lỗi với dư luận; ông xin lỗi nếu những phát biểu của ông có gây ra ngộ nhận và phiền ḷng cho một số người. Cả hai lá thư này đều không chấp nhận được. Ông Điềm đă nói trong một ủy ban gồm 10 thượng nghị sĩ và thứ trưởng ngoại giao Christopher Hill. Những điều ông nói đă được ghi vào biên bản và hồ sơ dự luật HR 3096. Ông phải gởi thư đính chính cho tất cả các vị này, đặc biệt là bà Barbara Boxer, chứ không phải cho một ḿnh ông Webb. Và thư của ông cũng phải nh́n nhận một cách rơ ràng minh bạch là ông đă nói rất sai sự thật chứ không phải đính chính một cách mập mờ như trong thư ông đă gởi thượng nghị sĩ Webb. C̣n thứ cáo lỗi của ông đối với dư luận th́ đúng là một cách nói của lưỡi gỗ. Ông nói rằng nếu những phát biểu của ông có gây ngộ nhận và phiền ḷng th́ ông xin lỗi. Tại sao lại nếu ? và ngộ nhận cái ǵ ? Hơn nữa ông cũng không "đính chính" những ǵ ông đă nói về xă hội dân sự.

Lư do khiến ông Đỗ Hoàng Điềm viết những "thư đính chính" này có lẽ chỉ giản dị là ông thấy sự bực bội của thượng nghị sĩ Jim Webb và không muốn mất ḷng ông này. Và khi đă viết thư cho ông Webb th́ cũng phải viết thư cho cộng đồng v́ thượng nghị sĩ Webb có nhiều liên hệ với cộng đồng người Việt tại Mỹ. Nếu ông Đỗ Hoàng Điềm muốn thực sự đính chính và cứu dự luật HR 3096 th́ ông phải thay thế bản điều trần và gởi thư đính chính đến tất cả ủy ban và phải đính chính một cách thẳng thắn và triệt để về cả hai vấn đề phân biệt đối xử và xă hội dân sự.

 

*

 

Câu hỏi quan trọng hơn là tại sao ông Đỗ Hoàng Điềm, và đảng Việt Tân, lại nói những điều hoàn toàn trái ngược với sự thật với hậu quả là giết chết dự luật nhân quyền HR 3096 ?

 

Quan sát đảng Việt Tân, một người có chút khả năng nhận định phải thấy rằng đảng này không có tư tưởng chính trị và cũng không có đạo lư. Họ chỉ có thủ đoạn. Họ luôn luôn đặt ra các mục tiêu sai, nghĩa là những mục tiêu vừa không thực hiện được vừa chẳng có lợi ích ǵ mà c̣n có hại nếu được thực hiện, và sau đó dùng mọi phương tiện để đạt mục tiêu.

 

Trước đây mục tiêu của Việt Tân là giành độc quyền chống cộng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Để đạt mục tiêu này họ không ngần ngại bịa đặt ra những chiến khu giả để quyên tiền và gây thanh thế cho ḿnh, làm tan vỡ ḷng tin của người Việt hải ngoại. Họ đă vu cáo, xuyên tạc, bôi bẩn những người tranh đấu đứng đắn. Họ cũng đă không ngần ngại bạo hành, kể cả phạm tội ác.

Ngày nay mục tiêu của họ là được đảng cộng sản rút tên khỏi danh sách các tổ chức khủng bố. Để đạt mục tiêu này, họ sẵn sàng lập công với chính quyền cộng sản bằng cách đóng góp thủ tiêu dự luật HR 3096. Đảng Việt Tân sẽ không đạt mục tiêu bởi v́ chính quyền cộng sản có một lư do khác để xếp họ vào danh sách các tổ chức khủng bố chứ không phải v́ họ chống đối lại chính quyền cộng sản một cách quyết liệt. Nhưng đây là một vấn đề ngoài khuôn khổ của bài này. Mặc dầu vậy, đảng Việt Tân cũng đă góp phần quyết định bóp chết dự luật HR 3096. Đây là một tai hại tất lớn cho phong trào dân chủ Việt Nam.

 

Công b́nh mà nói dự luật HR 3096 không có nhiều hy vọng. Những tổ chức đă vận động cho nó đă biết trước điều này. Trong nhiệm kỳ trước của quốc hội Mỹ, một dự luật tương tự đă bị thượng viện Mỹ thủ tiêu một cách êm thấm bằng cách không đem ra thảo luận và biểu quyết. Khóa họp này của thượng viện Mỹ đă bắt đầu từ đầu năm nay và dự luật vẫn chưa được thảo luận. Buổi tham khảo này là cơ hội cuối cùng để cứu dự luật nếu, qua các phát biểu, các thượng nghị sĩ ư thức rằng cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam cần được đặc biệt yểm trợ. Cơ hội này đă lỡ như chính bà Barbara Boxer đă nói một cách chua chát trong lời kết luận. Tuy hy vọng thông qua của dự luật HR 3096 không nhiều nhưng không phải v́ thế mà giáng cho nó một đ̣n ân huệ. Những lời nói của ông Đỗ Hoàng Điềm đă có tác dụng của một đ̣n ân huệ. Dự luật HR 3096 đă chết !

 

Câu hỏi sau cùng xin được đặt cho những người lương thiện và có thiện chí c̣n ở trong đảng Việt Tân: các bạn nghĩ ǵ về những phát biểu của ông chủ tịch đảng Việt Tân ? Không quan trọng ?

Nguyễn Văn Huy

 

 

 

Phụ chú: Trích biên bản hai đoạn đối đáp giữa thượng nghị sĩ Jim Webb và ông Đỗ Hoàng Điềm ngày 12-3-2008

 

1. Về t́nh trạng phân biệt đồi xử với những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Ḥa

 

Thượng nghị sĩ Webb: [...] Ông Điềm, liệu ông có khả năng khảo sát t́nh h́nh Việt Nam trong đó những người đă hợp tác với chế độ cũ và gia đ́nh họ đặc biệt bị phân biệt đối xử hay không ?

 

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Ông nói chế độ cũ, nghĩa là chế độ Việt Nam Cộng Ḥa ở miền Nam trước đây ?

 

Webb: Đúng thế.

 

Đỗ Hoàng Điềm: Sau chiến tranh, trong một thời gian dài, t́nh h́nh đă như thế. Điển h́nh là bà giám sát viên Janet Nguyen cũng đă nói trong bản điều trần của bà là gia đ́nh bà đă rất đau khổ như thế. Tệ phân biệt đối xử đă diễn ra trong một thời gian dài.

 

 

Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của tôi th́ từ cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, t́nh trạng phân biệt đối xử có vẻ đă tan biến đi rồi, thưa ông. Bởi vậy, lúc này, vào thời điểm này không có sự cố đặc biệt nào mà tôi biết được.

 

T́nh trạng phân biệt đối xử c̣n tiếp tục trong lúc này không ? Tôi không thể nói chắc chắn 100%, tôi chỉ biết rằng nó đă xảy ra trong quá khứ và tôi đă gặp nhiều người bị tổn thương lớn, nhưng như tôi đă nói, từ cuối thập niên 80, đầu thập niên 90...

 

Webb (cắt lời) : Cá nhân tôi biết rơ là nó vẫn kéo dài sau thập niên 90. [...]

 

Tiếng Anh trong biên bản:

 

WEBB : [...] Mr. Diem, have you been able to examine situations inside Vietnam where the people who are family members and close associates with the former government are still suffering a special type of discrimination?

DIEM : When you say former government, are you referring to the former Republic of South Vietnam ?

WEBB : Right.

DIEM : For a long while, after the end of the war, that was and had been the situation. Actually, Supervisor Janet Nguyen - in her testimony, she did refer to the fact that her family suffered greatly, and that lasted a long time.

However, my understanding is that by the late ’80s into the ’90s, the situation seems to have faded away, if you will. So, right now, at this point, there’s no particular incident that I am aware of.

Now is that still going on ? I have to say that I’m not 100 percent certain, but I do know that it did go on, and I have talked to people who have suffered that greatly, but, like I said, until the late ’80s, early ’90s, that...

WEBB: Well, I’m personally aware that it went on well into the ’90s [...]

 

2. Về những ǵ Hoa Kỳ có thể làm cho Việt Nam

 

Thượng nghị sĩ Webb : Vấn đề là chúng ta phải làm như thế nào để mở cửa xă hội Việt Nam mà không gây xáo trộn trong vùng. [...] Vậy chúng ta phải làm ǵ theo ư ông ?

 

Ông Đỗ Hoàng Hoàng Điềm : Trong bản điều trần của tôi, tôi đă đưa ra một số đề nghị. Theo quan điểm của tôi, trong t́nh trạng hiện nay ở Việt Nam, con đường đúng nhất để tiếp tay cho cuộc chuyển đổi về một xă hội dân chủ và cởi mở là thực sự giúp dân tộc Việt Nam gia tăng sức mạnh bằng cách xây dựng một xă hội dân sự tại Việt Nam.

 

Một xă hội dân sự đang lớn lên. Vào lúc này nó đang nẩy chồi đâm nụ. Trong những năm vừa qua càng ngày càng bộc phát nhiều tổ chức quần chúng không thuộc quyền kiểm soát của chính quyền. Đó là cơ bản, tôi nghĩ điều Hoa Kỳ có thể làm rất nhiều để thúc đẩy tiến tŕnh này. [...]

 

Tiếng Anh trong biên bản:

 

WEBB : [...] So then the question becomes how do we proceed in a way that will open up the society and at the same time, you know, not destabilize the region ? So the question, again, is what do you think we should do ?

 

DIEM : Well, in my testimony, I did offer a number of specific recommendations, but let me say this. In my viewpoint, given the current situation in Vietnam right now, the most appropriate way to assist transition over to a more democratic and open society is to really help the Vietnamese people to empower them through building a civil society in Vietnam.

 

A civil society in Vietnam is growing. It’s a budding civil society in Vietnam right now. More and more in recent years, we have autonomous grassroots organizations that do not fall under control of the government beginning to spring up. That is the base, and I think the U.S. can do a lot to assist that process. [...]

 

 

 

 

CHÍNH NGHĨA 

P.O. BOX 81016 CHAMBLEE. GA 30341. Fax: 770-455-1060. Cell : 404 - 593 - 4036. chinhnghia@aol.com.

   

Chính Nghĩa Tự Có Tính Thuyết Phục - Nhân Nghĩa Tự Có Tính Cảm Hoá