CHÍNH NGHĨA

 

   

Chính Nghĩa Tự Có Tính Thuyết Phục - Nhân Nghĩa Tự Có Tính Cảm Hoá

Tết Canh Thân (1980)

 

 

SỚ TÁO QUÂN VIỆT CỘNG

 

 

 

 

 

Con nà bần cố nông

Bởi v́ con nao động tốt

Cho nên đảng và nhà nước

Đề bạt con nên nàm Táo Công

Cuả nước Việt Nam Chủ Nghĩa Đói Rách

 

 

Bác và đảng đă nói

Nao động nà vinh quang

Không nao động th́ đói

Mà địt mẹ, nao động cũng vẫn đói

Nậy Trời tha cho, con vừa chửi bậy.

 

 

Ngày nay ở nước Việt Nam chủ nghĩa xă hội

Đàn ông cũng như đàn bà

Trẻ nít cũng như người già

Tất cả mọi nguời đều đói

Chỉ có bộ chính trị nà không đói

Các đồng chí nănh đạo ở trung ương

Đồng chí nào cũng mập như trâu chương

Địt mẹ, ụt ịt như heo nái.

Nậy Trời tha cho, con nại vưà chửi bậy

 

 

Bác và đảng đă nói

Không ǵ quư hơn tự do

Ngày nay ở nước Việt Nam chủ nghĩ a xă hội

Không c̣n ngục thất và hoả ṇ

Chỉ có hơn một ngàn trại cải hối

Không ai bị cùm hoặc bị trói

Chỉ có xích sắt buộc vào chân

Xích sắt kêu nẻng xẻng ngày đêm

Xích sắt kéo nê trong rừng tối

 

 

Bác và đảng đă nói

Không ǵ quư bằng tự do

Ngày nay ở nước Việt Nam chủ nghĩa xă hội

Ai muốn nói ǵ th́ nói

Miễn nà nói cho một ḿnh ḿnh nghe

Ai muốn đi đâu th́ đi

Miễn nà đi vùng kinh tế mới

C̣n về tự do báo chí

Cả nước có dăm ba tờ ná cải

Tờ Cộng Sản , tờ Nhân Dân, tờ Quân Đội

Ngày nào cũng đăng nời bác và đảng nói

Cho nên nập trường rất vững chăi

Và địt mẹ, toàn dân cứ thích phải đọc măi

Nậy Trời tha cho, con nại vưà chửi bậy

 

 

Bác và đảng đă nói

Không ǵ quư hơn độc nập

Ngày nay ở nước Việt Nam chủ nghĩa xă hội

Không c̣n bọn Mỹ hôi thối

Mà chỉ có các đồng chí Niên Sô vĩ đại

Những thằng này kéo nhau sang ăn hại

Nại hống hách du côn mất dậy

Đảng và nhà nước Việt Nam chủ nghĩa xă hội

Gọi chúng nó nà bậc thầy vĩ đại

Và tự xưng nà đầy tớ vĩ đại

 

 

Dạ, bây giờ con xin nói

Ngày nay ở nuớc Việt Nam chủ nghĩa xă hội

Cái ǵ cũng rất nà thắng nợi

Đảng thắng nợi nhà nước thắng nợi

Học tập thắng nợi, đi tù thắng nợi

Vét kinh móc rănh cũng thắng nợi

Phân bón thắng nợi

Chó mèo cũng thắng nợi

Chỉ có người nà đói

Bé gái nàm đĩ 15 tuổi

Mẹ 16 tuổi bán máu nuôi con.

Dạ bây giờ con xin nói

Tháng Hai năm ngoái nuớc Việt Nam xă hội

V́ đi ăn cướp Kampuchia bị quân Tàu sang phá hoại

Tất cả hầm mỏ và nhà máy biên giới

Thêm năm ngàn mẫu tây thuốc phiện

Bị quân Tầu phù đốt cháy

Bẩy ngày bẩy đêm nửa c̣n cháy

Cả cái hang Pắc Bó

Nà nơi kỷ niệm bác Hồ mến yêu

Trông giống y như cái nỗ chó

Cũng bị quân Tầu phá hoại

Chúng nó tụt quần Iả đái

Địt mẹ, rất nà hôi thối

Nậy Trời tha cho, con nại vưà chửi bậy

 

 

Dạ bây giờ con xin nói

Ngày nay nước Việt Nam thiên đường xă hội

Dân chúng nũ nượt trốn ra đi

Sông dài biển rộng bất chấp

Ngục tù băo tố chết gióc bất chấp;

Cả mấy thằng cán bộ nói dóc

Cũng rủ nhau trốn ra hải ngoại

C̣n mấy thằng hội Việt Kiều yêu nuớc

Về thăm nhà mấy hôm rối xước

Nằm hải ngoại ca tụng đảng và nhà nước

Đố thằng nào dám ṃ về giúp nước

Nhân dân gọi chúng nó nà nũ mặt nồn

Xin Trời tha cho, con nại vưà chửi bậy

 

 

Dạ thưa Trời c̣n nhiều truyện đáng nói

Nhưng nói nhiều sợ nhàm chán thiên dong

Truyện nhà nuớc của thằng Duẩn thằng Đồng

Kể ngàn nẻ một đêm không hết

 

 

Bẩm nậy Trời

Con nà Táo Công nước Việt Nam chủ nghĩa xă hội

Hăm ba tháng Chạp gần Tết

Con mặc cái quần thủng đít

Vá chi chít cờ đỏ sao vàng

Và in h́nh bác Hồ chó đẻ muôn năm

Nén nên đây chúc Trời nuôn nuôn thắng nợi.

Bẩm nạy Trời, hiện con đang đói

Bẩy hôm nay con chẳng có cái ǵ ăn

V́ vậy con không c̣n sức đâu mà nói

V́ vậy con xin hô “Nghiêm !”

Và xin : “Hết.”

 

 

Nay chứng thực:

Đồng Chí Táo Công có đọc bản sơ lày

 

 

Mùng Một Tết Canh Thân (1980)

VIP KK

Chánh Án Tư Quôc Tế Đ́nh Tân Kiểng Tỵ Lạn

Mùng Một Tết Canh Thân (1980)

 

 

 

Tết Qúy Dậu 1994

 

 

 

 

SỚ TÁO QUÂN VIỆT CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bẩm nậy Trời

Hôm nay hăm ba Tết

Con nàợ đồng chí Táo Công

Quần cao bồi thủng đít

Mai ô rách cờ đỏ sao vàng

Thay mặt toàn đảng và nhà nước chủ nghiă xă hội

Kính chúc Trời nuôn nuôn đổi mới

Và kinh tế thị trường nuôn nuôn thắng nợi

 

 

Dạ, bây giờ con xin nói

Ngày xưa nghe nời Bác

Nao động nà vinh quang

Đói rách nà yêu nước

V́ vậy nửa thế kỷ

Cả nước đều vinh quang

Nhân dân đều yêu nước

Tổ cha đảng và Bác

 

 

Bây giờ đảng đổi mới

Buôn nậu nà vinh quang

Tham nhũng nà yêu nước

Từ thằng Kiệt thằng Anh

Tới cán bộ các cấp

Ṭan một nũ nưu manh

Toàn một nũ ăn cắp

Toàn một nũ tham nhũng

Đù mẹ thằng Việt Cộng

 

 

Xưa chửi đế quốc Mỹ

Bây giờ niếm đít Mỹ

Nậy nục được bang giao

Nậy nục bỏ cấm vận

Tiên sư mồm cộng sản

Như cái nồn con đĩ

 

 

Bẩm nậy Trời con vưà nói tục

Xin Trời tha nậy Trời sinh phúc

Dân tộc con quả nà vô phước

Năm muơi năm đói rách cơ hàn

Ấy cũng v́ đảng Cộng Sản Việt Nam

Quân chó đẻ hại dân hại nước

V́ vậy toàn dân đều phẫn uất

Và v́ vậy đâm ra đèo tục

Xin Trời tha nậy Trời sinh phúc

 

 

Bẩm nậy Trời

Nay đảng chúng nó

Cá đối bằng đầu

Bọn chính trị bộ không bảo được nhau

Đứa nhớn đưá nhỏ chửi bố nẫn nhau

Tranh ăn với nhau

Như một nũ chó

Thằng nào cũng giầu có

Mặt mũi ngồn ngồn

Như cái mặt nhồn

 

 

Bẩm nậy Trởi

Đồng chi Phạm Văn Đồng

Vưà xuống tóc cạo nông

C̣n đồng chí Đỗ Muời xưa làm nghề đổ thùng

Mới xin chịu phép rửa tội

Cả hai cùng xám hối

Tối ngày quỳ đọc kinh

Cả nước chửi như chó

Địt mẹ nũ nưu manh

 

 

Bẩm nậy Trời

Tháng Hai năm ngoái

Đảng tổ chức đại hội Việt Kiều (1)

Đưa chiêu baiợ hoà hợp hoà giải

Nhưng nguời về chẳng được bao nhiêu

Tṛ bịp bợm hoàn ṭan thất bại

Đảng bèn nập Phong Trào Thống Nhất (2)

Với kế hoạch sáu điểm của thằng Giăng

Đồng bào tỵ nạn kết hàng

Chửi tiên sư đảng chửi thằng mắt xanh

Thế nà đại sự đếch thành.

 

 

Bẩm nậy Trời bây giờ

Tại năng bác Hồ

Dân chúng đái tồ tồ

Vào mặt đảng vào mặt Bác

Những cái buồi xơ xác

Của nhân dân xơ xác

Kính dâng nên Bác

Kính dâng nên đảng

 

 

Bẩm nậy Trời con nại trót văng tục

Xin Trời thương tha cho và sinh phúc

Nói đến Bác đến đảng và nhà nước

Cả nuớc con ai nà không văng tục

 

 

Bẩm nậy Trời

Cuối năm ngoái đảng định họp đại hội

Họp không đuợc v́ đếch bảo được nhau

Thằng Kiệt thằng Mười Nam Bắc chơi nhau

Hội Kháng Chiến Nam Bộ bắt đầu nổi dậy (3)

Bênh thằng Kiệt c̣n thằng Phan Văn Khải

Đi hàng hai nhằm thủ tướng nay mai

Đại hội giữa nhiệm kỳ hoăn định họp tháng tới

Nhân dân gọi nàợ đại hội trung tiện

Bẩm nậy Trời trung tiện như đại tiện

Ỉa vào mặt nhau đái vào mặt nhau

Cờ đỏ sao vàng nhoe nhoét

 

 

Bẩm nậy Trời c̣n nhiều truyện đáng tŕnh

Nhưng tŕnh nhiều sợ nàm rộn Thiên Đ́nh

Truyện nhà nước cuả thằng Anh thằng Kiệt

Kể ngàn nẻ một đêm không hết

 

 

Bẩm nậy Trời hôm nay gần Tết

C̣n mặc quần cấm vận thủng đít

Vá chi chít cờ đỏ sao vàng

Con nên đây kính chúc Trời muôn tuổi

Kính chúc Trời nuôn nuôn đổi mới

Kính chúc Trời nuôn nuôn thắng nợi

Và đến đây con xin BÁ CÁO : HẾT

 

 

Chúng thực :

 

 

Đồng chí Táo Công có đọc bản sớ lày

Đ́nh Tân Kiểng, Hăm Ba , rháng Chạp , lăm Qúy Dậu (1994)

Chánh Án Tư Quốc Tế

VIP KK ấn kư

 

 

Chú thích

(1) Đại Hội Việt Kiều, được gọi là đại hội cá tra do Vơ Văn Kiêt tổ chức tại Sàig̣n tháng 2/1993

(2) Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc Và Xây Dựng Dân Chủ do Nguyễn Đ́nh Huy đúng ra tổ chức , theo sự sắp xềp của Stephen Young, và sáng kiến của Việt Cộng. Chính Stephen Young, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hăng Reuter cũng đă nh́n nhận như vậy.

(3) Tổ chức tại câu lạc bộ Văn Hoá Sàig̣n, với những khuôn mặt lớn của miền Nam như Nguyễn Hộ, Trần Bạch Đằng,

 

NHỮNG CÂU ĐỐI NGÀY TẾT MUÔN ĐỜI CỦA

DÂN TỘC VIỆT NAM

 

 

Câu đối dán trên nhà Việt Nam

 

 

THỊT MỠ DƯA HÀNH CÂU ĐỐI ĐỎ

CÂY NÊU TRÀNG PHÁO BÁNH CHƯNG XANH

 

 

Câu đối dán trên cờ đỏ sao vàng

 

 

NGỤC THẤT NÔNG TRƯỜNG TANH MÁU ĐỎ

THA MA RỪNG RẬM TĂI MỒ XANH

 

 

Câu đối cắm trên mả Hồ Chí Minh

 

 

Đầu mả :

 

 

ĐẦU MỌC NẤM CẦN NGÂM MÁU ĐỎ (*)

XÁC LÊN GỈI PHẢI NỐI GÂN XANH

 

 

Cuối mả:

 

 

BIỂN MÁU RỪNG XƯƠNG V̀ QUỶ ĐỎ

NHÀ TAN NƯỚC NÁT BỞI YÊU XANH

 

 

Bia của dân tộc Việt Nam dựng trên mả Nguyễn Sinh Cung:

 

 

Là chồn là cáo hay là hồ

Mơm vuốt c̣n tanh máu chửa khô

Tử khí thổi hoang mùi đại tiểu (**)

Một đàn chó trắng chít khăn sô

 

 

Chú thích:

(*) Năm 1976, xác Hồ Chí Minh bị vi khuẩn ăn, và nhung nhúc gịi bọ, nhất là đầu và mặt. Hà Nội đă mời đuợc giáo sư Bedekow từ Liên Sô sang chữa trị. Ba năm sau, xác lại thúi và lên gịi.

(**) Chiến Tụng Tây Hồ của Phạm Thái có câu: “Hồ cổ ngưạ hoang mùi đại tiểu”. Mùi đại tiện, mùi tiểu tiện.