1. Hận Cùng Trời Đất

 2. Viết Lại Lịch Sử

 3. Phản Bội - Phản Bội

 4. Tiếng Nói Công Lư

 5. Chính Nghĩa Là Của Chúng Ta

 6. Miami

 7. Đối Diện Lịch Sử

 8. Kim Âu và Biệt Kích

 9. Biệt kích trong gịng lịch sử

 10. Served In A Noble Cause

 11. Vietnamese Commandos' History

 12. Vietnamese Commandos

 13. History of Viet Commandos

 14. Compensation Commission

 15. President Unit Citation

 16. Secret VN Commandos

 17. Gain recognition

 18. Honoring Republic

 19. Honoring Vietnamese Commandos

 20. Never Knew

 21. Uncommon Betrayal

 22. Back From The Dead

 23. The Lost Commandos

 24. Biệt kích trong gịng lịch sử

 25. Độc Hành

 26. John McCain Chưa Quên Quá Khứ

 27. Những Thuận Lợi Và Nguy Hại Cần Nhận Rơ

 28. Bob Barr

 29. Cờ bay trong gió

 30. Vẳng trong tiềm thức

 31. Đi dưới bóng cờ

 32. Đôi mắt

 33. Tin yêu

 34. Nợ Núi Sông

 35. Ta Về Giữa Độ Tàn Thu

 36. Trên đỉnh lưu đày

 37. Hiên ngang

 38. Nửa Đêm Nghe Hồn Sử Gọi

 39. Vẳng trong tiềm thức

 40. Em Về Trong Nắng Xuân

 41. Ngh́n Trùng Âm Vọng

 42. Tuồng Tích Nhảm Nhí

 43. Thiên Cổ Tội Nhân

 44. Mục Đích Tốt - Nhân Sự Xấu

 45. Những Thuận Lợi Và Nguy Hại Cần Nhận Rơ

 46. Tâm Bút San Jose

 47. Ngày Đà Lạt Toàn Thế Giới

 48. Tám Năm Một Thoáng

 49. Không Thể Nào Quên

 50. Tài Liệu Lịch Sử (Màu)

 51. Tài Liệu Lịch Sử (B&W)

 52. Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 53. http://www.archive.org/details/

 54. http://www.archive.org/stream/djvu.txt

 55. http://ia311310.us.archive.org/3

 56. Một Trang Lịch Sử.pdf

 57. Thư Trung tá Vinh cảm ơn

 58. Biệt kích cảm tử Việt Nam Trong Gịng Lịch Sử

 59. Tu chính án về Biệt Kích

 60. Thư gởi anh Biệt Kích

 61. Trong ḷng huynh đệ

 62. Oplan 21

 63. Ăn thịt đồng đội

 64. Son Tay Raid

 65. Hành Xử Công Lư 1

 66. Hành Xử Công Lư 2

 67. Tuổi trẻ lên đường Kim Âu

 68. Kho Tàng Chuyện Bịp

 69. Cuộc chiến văn hoá với bọn phản chiến và tuyên vận

 70. Cuộc chiến của chúng ta

 71. Nguỵ tạo tin tức

 72. Chuyện văn bút

 73. Bản chất khó dấu

 74. Giữ Ǵn Bản Sắc

 75. Thời Thế Tạo Ăn Mày

 76. Được Phép Chết

 77. Âm Mưu Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận

 78. Phi Nhân Phi Thú

 79. Vạn Sự Khởi Đầu Gian

 80. Cuối Năm Tẩy Uế

 81. Chủ Tịch Yes- No

 82. Bản Lai Diện Mục

 83. Họp Báo Khai Trừ

 84. Chuyện văn bút

 85. Sự việc con người

 86. Tọa Sơn Quan Khuyển Đấu

 87. Ư Thức Chính Trị

 88. Hậu Quả Thê Thảm Của Tṛ Ngụy Tạo Tin Tức

 89. Đôi Ḍng Nhận Định (TBCN480)

 90. Cá Mè Một Lứa

 91. Đối Thoại Với Ông Hiếu

 92. Loá Rắn Độc Kim Âu

 93. Chuyện Hoa Thịnh Đốn: Liêm Sỉ Của Người Lính (457)

 94. Những Tṛ Hí Lộng (456)

 95. Đốt Phong Long Phở Ḅ

 96. Đoàn Kết Hay Đoạn Kết (454)

 97. Đủ Dũng Khí Để Sống Tự Do

 98. Hiểm Họa Trước Mắt

 99. Đôi Ḍng Nhận Định

 100. Thầy Chùa Phá Đạo

 101. Chống Cộng Là Thuộc Tính Của Con Người  

 102. Xảo Kế Truy Điệu

 103. Chính Khứa Nhà Quàn

 104. Quỷ Lộng Chùa Hoang

 105. Con Người Vô Dụng

 106. Phân Định Chính Tà 1

 107. Phân Định Chính Tà 2

 108. Phân Định Chính Tà 3

 109. Càn Khôn Đă Chuyển

 110. Linh Hồn Mục Nát

 111. Làm Rơ Sư Thật

 112. Tiểu Nhân Đắc Ư

 113. Kẻ Sĩ và Bồi Bút

 114. Ngôn Quá Kỳ Hành

 115. Biệt Kích Cảm Tử Kiện Chính Phủ Hoa Kỳ

 116. Tú Gàn Kẻ Xuyên Tạc Sự Thật

 117. Lá Thư Tự Thú

 118. Người Tù Kiệt Xuất

 119. Hồi Chuông Báo Tử I

 120. Hồi Chuông Báo Tử II

 121. Hồi Chuông Báo Tử III

 122. Hồi Chuông Báo Tử IV

 123. Thư Trả Lời Mai Nhuệ Anh

 124. Thánh Nhân Vô Phí Vật

 125. Đặc Biệt Cho Nhóm 10%

 126. Hư Danh - Hư Cấu

 127. Tṛ chuyện với Lan Chi (vidéo)

 128. Trả Lời Phỏng Vấn Hồng Phúc (audio)

 129. Trả lời Thư Của Bà Khúc Minh Thơ (9/08)

 130. Anh Hùng RảiTruyền Đơn Lư Tống (9/08)

 131. Đào nương phó hội

 132. Kết thúc câu chuyện "nhận vơ" của Nguyễn chí Thiện

 133. Hồi Âm Thư Ngỏ của Lê Nguyên Hồng

 134. Tổ Việt Cộng Nằm Vùng Trên Liên Mạng Kim Âu

 135. Thị Nở nằm vùng Lê Minh Ngọc Hủi  Kim Âu

 136. Thư gởi Chu Tất Tiến Kim Âu

 137. Bất lịch sự Kim Âu

 138. Tù nhân (Buôn Bán) lương tâm Kim Âu

 139. Bịa đặt trơ tráo thủ đoạn của bọn Cộng Sản New

 140. Sự kiện Tam Ṭa

 141. Đôi ḍng về Việt Nam Quốc Dân Đảng

 142. Sang đoạt trí tuệ Kim Âu (hot)

 143. Lư lẽ của bồi bút:thời điểm Kim Âu (hot)

 144. Câu trả lời đă có từ lâu

 145. Hỏa mù chóng tan Kim Âu

 146. Đọc"Biến Động Miền Trung" Kim Âu

 147. Phúc đáp cho cái gọi là "LLCSCHPG"

 148. Viết Lại Lịch Sử:(Secret Army Secret War) Video

 149. Đứng Đầu Ngọn Gió Video

 150. Con Người Bất Khuất Video

 151. Dấu Chân Biệt Kích Video

 152. Kiểm Lại Hồ Sơ Bồi Thường Cho Biệt Kích Video

 153. Hồi Chuông Báo Tử cho NTKX 4 videos

 154. Vĩnh Biệt Niên Trưởng Nguyễn Thái Kiên  3videos

 155. Vài ḍng cho Sơn Tùng Kim Âu

 156. Thức khuya mới biết đêm dài Kim Âu

 157. Tài liệu t́nh báo CIA thời chiến tranh Việt Nam

 158. Cộng Đồng Bát Nháo

 159. Cờ Vàng, Cờ Đỏ, Cờ Hoa. Kim Âu

 160. TCCĐ Hoa Thịnh Đốn đă đầu hàng Việt Cộng?

 161. Thức khuya mới biết đêm dài Kim Âu

 162. Tâm T́nh của nhà báo Kim Âu. Kim Âu

 163. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Dởm Kim Âu

 164. LTCN bị bệnh « Thiếu xương thừa mỡ »

 165. "Dân Chủ-Nhân Quyền" của Hoa Kỳ-Hà Nội sản xuất

 166. Hề Ơi Oan Nghiệt Kim Âu

 167. Bài học nhỏ cho talawas Kim Âu

 168. Vạch mặt bọn "Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Dởm"

 169. Xoá bỏ "Ngày Quốc Hận" là xoá bỏ đại tội phân hóa dân tộc của Việt cộng

 170. 8406= MTVT/VC Kim Âu

 171. 8406 - MT/VT: Đặc T́nh Lộ Mặt Kim Âu

 172. Về Đất Kim Âu

 173. Phim Đấu Tranh  "Dân Chủ - Nhân Quyền" của Hoa Kỳ - Hà Nội sản xuất Kim Âu

 174. Tự nhiên như người Hà Lội Kim Âu

 175. Anh thư của nước Việt Kim Âu

 176. Một ư kiến về việc gây quỹ cho Cao Quang Ánh

 177. Sát Nhân Tạo Danh

 178. Buôn bán bài vị, vong linh VNCH Kim Âu

 179. Thời lai đồ điếu...Kim Âu 

 180. Loretta Sanchez không hề gian dối Kim Âu

 181. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Kim Âu

 182. Không nên đánh đồng sự việc Kim Âu

 183. Tiễn Cao Xuân Huy Kim Âu

 184. Con bài phản gián Kim Âu

 185. Nhân Nghĩa Bà Tú Đễ Kim Âu

 186. Nếu biết giữ liêm sỉ và căn cước tỵ nạn Kim Âu

 187. Trả Lời Câu Hỏi Của Môt Vi Hữu Kim Âu

 188. Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm Kim Âu

 189. Câu Chuyện Chống Cộng Ở Hải Ngoại Kim Âu

 190. Ánh Sáng Và Bóng Tối Kim Âu

 191. Quốc Ca Hát Giữa Ḷng Thù Kim Âu

 192. Cảm nghĩ đầu Xuân

 193. Thư cho Đặng văn Nhâm

 194. Tham gia bầu cử với Việt Cộng

 195. Phản Tỉnh, Yêu nước không chống cộng.!.!.? Kim Âu

 196. Hồi đáp những lá thư ủng hộ tham gia ứng cử Q H khóa XIII Việt Cộng. Kim Âu

 197. Sư hợm hĩnh của kẻ vong thân

 198. 30 - 4 Marching for Freedom in Vietnam Kim Âu

 199. Thỏa hiệp hay đầu hàng đều là thừa nhận tính hợp hiến, hợp pháp của VC.  Kim Âu

 200. Bổn cũ soạn lại  Kim Âu

 201. Việt Tân Cố Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận 30 - 4   Kim Âu

 202. Trương Gia Kỳ Sanh NằmVùng CS

 203. Đối Diện Với Lương Tâm Kim Âu

 204. Sức mạnh công luận. Kim Âu

 205. Lại Cờ Đỏ Sao Vàng

 206. Lấy nhục làm vinh Kim Âu

 207. Nghĩa tử nghĩa tận Kim Âu

 208. Người khôn nói với kẻ ngu bực ḿnh Kim Âu

 209. Đa nguyên đa đảng chính là hoà giải ḥa hợp

 210. Cám Ơn Anh Th́ Được, Xin Đừng Lợi Dụng Anh

 211. Đồng Đạo - Đồng Tù - Lương Tâm - Dă Tâm Kim Âu

 212. Vài Suy Nghĩ Về Cuộc Vận Động Để Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam Kim Âu

 213. Sự Hoảng Hốt Của Trương Khôi Kim Âu

 214. Dạy Cháu Trương Khôi Kim Âu

 215. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 216. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 217. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 218. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 219. Bản Chất Khó Dấu

 220. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 221. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 222. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 223. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 224. Những tên "miệng hùm gan sứa"  Kim Âu

 225. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 226. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 227. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 228. Đại Hội Bất Thường Quậy

 229. Ma đầu vào ṭa Bạch Ốc Kim Âu

 230. Đấu tranh nhân quyền hay đầu hàng Việt Cộng

 231. Hài Kịch Nhân Quyền Kim Âu

 232. Tệ hơn cán ngố  Kim Âu

 233. San Jose phản ứng với Bùi Tín Kim Âu

 234. Lưu manh nhân danh từ thiện Kim Âu

 235. Liêm Sỉ Chống Cộng Kim Âu

 236. Vài ḍng về cục ‘Đờm’ vĩnh hưng Kim Âu

 237. Đánh phá tượng đài: Việt Cộng hay tâm thần?

 238. Nếu không hợp tác được th́ đừng đánh phá

 239. Đoàn lữ hành cứ đi Kim Âu

 240. Dốt c̣n lắm chuyện Kim Âu

 241. Tấm khăn đen bịt mắt tử tội Kim Âu

 242. 40 năm! Vẩn Chưa Thức Tỉnh

 243. Không được phép hạ nhục anh linh tử sĩ VNCH

 244. Ngày 30 - 4 măi măi là Ngày Quốc Hận

 245. Không được phép quên Ngày Quốc Hận

 246. Từ Nghi vấn đến Sáng tỏ

 247. 30-4 Ngày Quốc Hận

 248. Phân định Lằn Ranh Quốc Cộng

 249. Chớ nuôi mầm mống gian hùng, phản phúc

 250. Chữ nghĩa có nơi

 251. Thế Nào Là Người Việt Quốc Gia Chân Chính?

 252. Chim có tổ, người có tông  

 253. Đôi ḍng nhận định về cái gọi là Cách mạng trắng

 254. Lễ Nghi Quân Cách - Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân

 255. Tản mạn về những giá trị của quá khứ

 256. Sự Vô Minh Nỗi Ô Nhục Của Những Kẻ Vong Bản

 257. Cố gỡ càng thua Kim Âu

 258. Thư cho kẻ bại trận Kim Âu

 259. Phù Minh Di quẻ 36 Kinh Dịch Kim Âu

 260. Hăy dành lại quyền quyết định vận mạng đất nước Kim Âu

 261. Nội xâm-Ngoại xâm đều là giặc Kim Âu

 262. Hăy dành lại quyền quyết định vận mạng đất nước Kim Âu

 263. Nhân diện thú tâm Kim Âu

 264. Nguyễn Đ́nh Thắng: Lưu Manh Trí Thức Kim Âu

 265. Phát Ngôn Ngu Xuẩn Của Nguyễn văn Lương Kim Âu

 266. Ṇi phản quốc hại dân: Trần Ích Tắc- Lê Chiêu Thống TânThời

 267. Hội Đồng Quản Trị Dallas Băi Nhiệm Cung Nhật Thành

 268. Cơ chế quái đản: Cộng đồng ba ngôi Dallas Kim Âu

 269. Tù Nhân Lương Tâm hay Tù Nhận Lương Tháng Kim Âu

 270. Xuân tóc đỏ thời hiện đại: ĐIếu Cày Kim Âu

 271. Vài Lời Cho Một Hiện Tượng

 272. Ngày hành tŕnh hay hành h́nh tự do Kim Âu

 273. Hành tŕnh đến tự do hay Hành tŕnh vong thân Kim Âu

 274. Vạch mặt lũ súc sinh phản bội lư tưởng quốc gia Kim Âu

 275. Ngôn ngữ của phường vong bản: Our Journey to freedom KÂu

 276. Một ư kiến về thư phản kháng S-219 Kim Âu

 277. Đại Bợm - Đại Bịp - Đại Bại Kim Âu

 278. AQ Trương Minh Ḥa Kim Âu

 279. Thực tế lịch sử Kim Âu

 280. Diễn Biến Vụ Cờ Vàng Kim Âu

 281. Thực chất về các tổ chức cộng đồng Kim Âu

 282. Lực Lượng Vơ Trang CHMN Việt Nam ở Dallas Kim Âu

 283. Tṛ hề Hội Nghị Liên Kết Người Việt Hải Ngoại Kim Âu

 284. Tượng đài không phải là đền thờ Kim Âu

 285. Chuyện Nhố Nhăng

 286. Bộ mặt quỷ quyệt của Đàng Thiện Hưng Kim Âu

 287. Mua Danh - Mua Nhục

 288. MT HCM (Việt Tân): Kháng Chiến Hay Thảo Khấu 

 289. Lưu Danh - Lưu Xú Kim Âu

 290. Trâng Tráo Với Lịch Sử Kim Âu

 291. Căn Tính Nô  Lệ Vọng Ngoại Kim Âu

 292. Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

 293. Tạp Luận Thiện Tai! Thiện Tai! Kim Âu

 294. Trở Lại Vấn Đề Lợi Dung Danh Nghĩa TPB/VN Kim Âu

 295. Cám Ơn Anh: Chuyện Nhân Nghĩa Ma Cà Rồng Kim Âu

 296. Cô Nhi & Qủa Phụ Tṛ Lừa Ngu Xuẩn Kim Âu

 297. Chiến Tranh Uỷ Nhiệm và Lính Đánh Thuê Kim Âu

 298. Mắt Nhắm Mắt Mở Kim Âu

 299. Hào Kiệt For Rent Kim Âu

 300. Tiềm Năng Vô Hạn Kim Âu

 301. Một Chút Suy Tư Về Bầu Cử

 302. Tưởng niệm:Tội ác diệt chủng của Công Giáo ở Rwanda

 303. Gởi Bọn Gian Nhân Hiệp Đảng Kim Âu

 304. Hiện Tượng Đạo Văn Kỳ Qúai Kim Âu

 305. Nhật Tiến: Con Người Hay Súc Sinh Kim Âu

 306. Nặc Nô Hoàng Lan Chi:Sinh Vô Gia CưTử Vô Địa Táng

 307. Hèn Nhát Vô Trách Nhiệm Nên Mang Nhục Kim Âu

 308. Những Kẻ Thích Mang Nhục Kim Âu

 309. Chuyện Người Xà Ích (Chuyện Dzui Dzui 01)

 310. Tṛ Sơn Đông Măi Vơ: Danh Sách Chế Tài

 311. Xót Thương Hay Lăng Nhục

 312. Vài Ḍng Về Một Bài Thơ Thời Sự

 313. Công Chức Chính Quyền Liên Bang hay Những Kẻ  Phản Phúc? 

 314. Tổng Thống Trump và Đảng Cộng Ḥa "Drain The Swamp" 

 315. 41 Cách  Ngăn Chặn Sự Ô Nhiễm Không Khí Kim Âu dịch

 316. Thủy Triều Chống Trump Đang Rút Kim Âu dịch

 317. Impeach Donald Trump ư? B́nh Tĩnh Nào Lũ Khùng Dân Chủ

 318. Làm Sao Đàn Hạch Tổng Thống Trump Được Mà Mơ  dịch

 319. Giải Pháp Cho Ô Nhiễm Công Nghiệp  dịch

 320. Trump Và Cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ Lần Thứ Hai  dịch

 321. Sẽ Không Có Cuộc Cách Mạng Mỹ Lần  Thứ Hai  dịch

 322. Thế Nào Là Trật Tự Tự Do Toàn Cầu  dịch

 323. Nếu Chúng Ta Không Chiến Đấu V́ Tự Do Tất Trở Thành Nô Lệ

 324. Women's March mất lập trường v́ nhận tài trợ của Soros dịch

 325. Thế Giới Thối Nát Của Chúng Ta Kim Âu dịch

 326. Chương Tŕnh Nghị Sự Cho Công Cuộc Đổi Mới Hoa Kỳ  dịch

 327. Tội Phạm Cần Phải Bị Trừng Trị : Bọn Rỉ Tin dịch

 328. Nhà Nước Nằm Vùng  dịch

 329. Thông Điệp của Tổng Thống Trump về Paris Climate Accord

 330. Soros và Clinton Khai Sinh "Cách Mạng Tím" dịch

 331. 10 Hành Động Tàn Ác Của George Soros  dịch

 332. 10 Lư Do Khiến George Soros Là Người Nguy Hiểm  dịch

 333. Khi Thù Ghét Dâng Trào dịch

 334. George Soros và Đồng Bọn Mưu Toan Tiến Hành Cuộc "Cách Mạng Tím" Tại Mỹ  dịch

 335. Những Tín Đồ của G S và Cuộc Chiến Lật  Đổ Tổng Thống Trump  

 336. Ông Trùm Của Cánh Tả dịch

 337. Liberal World Order vs Conservative  dịch

 338. Những Xă Hội Bí Ân  Kim Âu

 339. Mỹ! Một Đế Quốc Về Chiều (America! A Sunset Empire)  

 340. Công Cụ Kiểm Soát Huyết Mạch Tài Chính Thế Giới  Kim Âu

 341. Giết Người Trong Mộng  Kim Âu

 342. Sắc Lệnh Di Dân Chiến Thắng Ở Tối Cao Pháp Viện Kim Âu

 343. CIA và Truyền Thông Báo Chí Kim Âu

 344. Gặp Nhóm Bí Mật Vận Hành Thế Giới Kim Âu

 345. George Soros và Băng Đảng Ma Qủy Kim Âu

 346. Liệu Donald Trump Có Thể Kết Thúc CNN? Rush Limbaugh -

 347. Donald Trump, Ông Là Ai? Kim Âu

 348. Mộ Bia 2017 Đă Tạc Cho TruyềnThông Chủ Đạo Kim Âu

 349. Đối Đầu Âm Mưu Nô Dịch Hoa Kỳ Và Thế Giới

 350. Chặn Đứng Rối Loạn: Bắt George Soros

 351. Cuộc Cách Mạng Của Donald Trump Đă Bị Tràn Ngập

 352. Hoàng Sa - Việt Nam Thế Kỷ 21   Kim Âu

 353. Tổ Quốc Lâm Nguy- Cao Phi Viễn Tẩu Kim Âu

 354. Những Kẻ Chuyện Xài Bạc Gỉa, Loan Tin Vịt Kim Âu

 355. Huyền Thoại Gỉa Tạo Từ Truyện Ngắn "Thằng Khùng"

 356. Ai Giết Cựu Giám Đốc CIA? Kim Âu

 357. Tuồng Bịp Dở: Công Lư Cho Đạm Phong Kim Âu

 358. Chiến Tranh Việt Nam Cuộc Nội Chiến Ư Thức Hệ Kim Âu

 359. Chiến tranh Việt Nam: Một Lịch sử gần gũi  Kim Âu phỏng dịch

 360. Cuộc Chiến Sai Lầm  Kim Âu dịch

 361. Những Con Quái Vật Trong "Kinh Doanh" Từ Thiện Kim Âu

 362. 10 Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Lén Lút Tham Nhũng Kim Âu

 363. 10 Sự Thực Kinh Khủng Trong Các Tổ ChứcTừ Thiện Kim Âu

 364. Tuồng Bịp Mới: Đ̣i Lại Tài Sản ở Việt Nam  Kim Âu

 365. Con Kiến Đi Kiện Củ Khoai Kim Âu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAssociaed PressWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaUS CongressUS HouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFARFISBSTác GỉaVideosFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

VIDEOS

 

Viết Lại Lịch Sử

(Secret Army Secret War)

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

 

 

 

 1. Hận Cùng Trời Đất

 2. Viết Lại Lịch Sử

 3. Phản Bội - Phản Bội

 4. Tiếng Nói Công Lư

 5. Chính Nghĩa Là Của Chúng Ta

 6. Miami

 7. Đối Diện Lịch Sử

 8. Kim Âu và Biệt Kích

 9. Biệt kích trong gịng lịch sử

 10. Served In A Noble Cause

 11. Vietnamese Commandos' History

 12. Vietnamese Commandos

 13. History of Viet Commandos

 14. Compensation Commission

 15. President Unit Citation

 16. Secret VN Commandos

 17. Gain recognition

 18. Honoring Republic

 19. Honoring Vietnamese Commandos

 20. Never Knew

 21. Uncommon Betrayal

 22. Back From The Dead

 23. The Lost Commandos

 24. Biệt kích trong gịng lịch sử

 25. Độc Hành

 26. John McCain Chưa Quên Quá Khứ

 27. Những Thuận Lợi Và Nguy Hại Cần Nhận Rơ

 28. Bob Barr

 29. Cờ bay trong gió

 30. Vẳng trong tiềm thức

 31. Đi dưới bóng cờ

 32. Đôi mắt

 33. Tin yêu

 34. Nợ Núi Sông

 35. Ta Về Giữa Độ Tàn Thu

 36. Trên đỉnh lưu đày

 37. Hiên ngang

 38. Nửa Đêm Nghe Hồn Sử Gọi

 39. Vẳng trong tiềm thức

 40. Em Về Trong Nắng Xuân

 41. Ngh́n Trùng Âm Vọng

 42. Tuồng Tích Nhảm Nhí

 43. Thiên Cổ Tội Nhân

 44. Mục Đích Tốt - Nhân Sự Xấu

 45. Những Thuận Lợi Và Nguy Hại Cần Nhận Rơ

 46. Tâm Bút San Jose

 47. Ngày Đà Lạt Toàn Thế Giới

 48. Tám Năm Một Thoáng

 49. Không Thể Nào Quên

 50. Tài Liệu Lịch Sử (Màu)

 51. Tài Liệu Lịch Sử (B&W)

 52. Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 53. http://www.archive.org/details/

 54. http://www.archive.org/stream/djvu.txt

 55. http://ia311310.us.archive.org/3

 56. Một Trang Lịch Sử.pdf

 57. Thư Trung tá Vinh cảm ơn

 58. Biệt kích cảm tử Việt Nam Trong Gịng Lịch Sử

 59. Tu chính án về Biệt Kích

 60. Thư gởi anh Biệt Kích

 61. Trong ḷng huynh đệ

 62. Oplan 21

 63. Ăn thịt đồng đội

 64. Son Tay Raid

 65. Hành Xử Công Lư 1

 66. Hành Xử Công Lư 2

 67. Tuổi trẻ lên đường Kim Âu

 68. Kho Tàng Chuyện Bịp

 69. Cuộc chiến văn hoá với bọn phản chiến và tuyên vận

 70. Cuộc chiến của chúng ta

 71. Nguỵ tạo tin tức

 72. Chuyện văn bút

 73. Bản chất khó dấu

 74. Giữ Ǵn Bản Sắc

 75. Thời Thế Tạo Ăn Mày

 76. Được Phép Chết

 77. Âm Mưu Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận

 78. Phi Nhân Phi Thú

 79. Vạn Sự Khởi Đầu Gian

 80. Cuối Năm Tẩy Uế

 81. Chủ Tịch Yes- No

 82. Bản Lai Diện Mục

 83. Họp Báo Khai Trừ

 84. Chuyện văn bút

 85. Sự việc con người

 86. Tọa Sơn Quan Khuyển Đấu

 87. Ư Thức Chính Trị

 88. Hậu Quả Thê Thảm Của Tṛ Ngụy Tạo Tin Tức

 89. Đôi Ḍng Nhận Định (TBCN480)

 90. Cá Mè Một Lứa

 91. Đối Thoại Với Ông Hiếu

 92. Loá Rắn Độc Kim Âu

 93. Chuyện Hoa Thịnh Đốn: Liêm Sỉ Của Người Lính (457)

 94. Những Tṛ Hí Lộng (456)

 95. Đốt Phong Long Phở Ḅ

 96. Đoàn Kết Hay Đoạn Kết (454)

 97. Đủ Dũng Khí Để Sống Tự Do

 98. Hiểm Họa Trước Mắt

 99. Đôi Ḍng Nhận Định

 100. Thầy Chùa Phá Đạo

 101. Chống Cộng Là Thuộc Tính Của Con Người  

 102. Xảo Kế Truy Điệu

 103. Chính Khứa Nhà Quàn

 104. Quỷ Lộng Chùa Hoang

 105. Con Người Vô Dụng

 106. Phân Định Chính Tà 1

 107. Phân Định Chính Tà 2

 108. Phân Định Chính Tà 3

 109. Càn Khôn Đă Chuyển

 110. Linh Hồn Mục Nát

 111. Làm Rơ Sư Thật

 112. Tiểu Nhân Đắc Ư

 113. Kẻ Sĩ và Bồi Bút

 114. Ngôn Quá Kỳ Hành

 115. Biệt Kích Cảm Tử Kiện Chính Phủ Hoa Kỳ

 116. Tú Gàn Kẻ Xuyên Tạc Sự Thật

 117. Lá Thư Tự Thú

 118. Người Tù Kiệt Xuất

 119. Hồi Chuông Báo Tử I

 120. Hồi Chuông Báo Tử II

 121. Hồi Chuông Báo Tử III

 122. Hồi Chuông Báo Tử IV

 123. Thư Trả Lời Mai Nhuệ Anh

 124. Thánh Nhân Vô Phí Vật

 125. Đặc Biệt Cho Nhóm 10%

 126. Hư Danh - Hư Cấu

 127. Tṛ chuyện với Lan Chi (vidéo)

 128. Trả Lời Phỏng Vấn Hồng Phúc (audio)

 129. Trả lời Thư Của Bà Khúc Minh Thơ (9/08)

 130. Anh Hùng RảiTruyền Đơn Lư Tống (9/08)

 131. Đào nương phó hội

 132. Kết thúc câu chuyện "nhận vơ" của Nguyễn chí Thiện

 133. Hồi Âm Thư Ngỏ của Lê Nguyên Hồng

 134. Tổ Việt Cộng Nằm Vùng Trên Liên Mạng Kim Âu

 135. Thị Nở nằm vùng Lê Minh Ngọc Hủi  Kim Âu

 136. Thư gởi Chu Tất Tiến Kim Âu

 137. Bất lịch sự Kim Âu

 138. Tù nhân (Buôn Bán) lương tâm Kim Âu

 139. Bịa đặt trơ tráo thủ đoạn của bọn Cộng Sản New

 140. Sự kiện Tam Ṭa

 141. Đôi ḍng về Việt Nam Quốc Dân Đảng

 142. Sang đoạt trí tuệ Kim Âu (hot)

 143. Lư lẽ của bồi bút:thời điểm Kim Âu (hot)

 144. Câu trả lời đă có từ lâu

 145. Hỏa mù chóng tan Kim Âu

 146. Đọc"Biến Động Miền Trung" Kim Âu

 147. Phúc đáp cho cái gọi là "LLCSCHPG"

 148. Viết Lại Lịch Sử:(Secret Army Secret War) Video

 149. Đứng Đầu Ngọn Gió Video

 150. Con Người Bất Khuất Video

 151. Dấu Chân Biệt Kích Video

 152. Kiểm Lại Hồ Sơ Bồi Thường Cho Biệt Kích Video

 153. Hồi Chuông Báo Tử cho NTKX 4 videos

 154. Vĩnh Biệt Niên Trưởng Nguyễn Thái Kiên  3videos

 155. Vài ḍng cho Sơn Tùng Kim Âu

 156. Thức khuya mới biết đêm dài Kim Âu

 157. Tài liệu t́nh báo CIA thời chiến tranh Việt Nam

 158. Cộng Đồng Bát Nháo

 159. Cờ Vàng, Cờ Đỏ, Cờ Hoa. Kim Âu

 160. TCCĐ Hoa Thịnh Đốn đă đầu hàng Việt Cộng?

 161. Thức khuya mới biết đêm dài Kim Âu

 162. Tâm T́nh của nhà báo Kim Âu. Kim Âu

 163. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Dởm Kim Âu

 164. LTCN bị bệnh « Thiếu xương thừa mỡ »

 165. "Dân Chủ-Nhân Quyền" của Hoa Kỳ-Hà Nội sản xuất

 166. Hề Ơi Oan Nghiệt Kim Âu

 167. Bài học nhỏ cho talawas Kim Âu

 168. Vạch mặt bọn "Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Dởm"

 169. Xoá bỏ "Ngày Quốc Hận" là xoá bỏ đại tội phân hóa dân tộc của Việt cộng

 170. 8406= MTVT/VC Kim Âu

 171. 8406 - MT/VT: Đặc T́nh Lộ Mặt Kim Âu

 172. Về Đất Kim Âu

 173. Phim Đấu Tranh "Dân Chủ - Nhân Quyền" của Hoa Kỳ - Hà Nội sản xuất Kim Âu

 174. Tự nhiên như người Hà Lội Kim Âu

 175. Anh thư của nước Việt Kim Âu

 176. Một ư kiến về việc gây quỹ cho Cao Quang Ánh

 177. Sát Nhân Tạo Danh

 178. Buôn bán bài vị, vong linh VNCH Kim Âu

 179. Thời lai đồ điếu...Kim Âu 

 180. Loretta Sanchez không hề gian dối Kim Âu

 181. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Kim Âu

 182. Không nên đánh đồng sự việc Kim Âu

 183. Tiễn Cao Xuân Huy Kim Âu

 184. Con bài phản gián Kim Âu

 185. Nhân Nghĩa Bà Tú Đễ Kim Âu

 186. Nếu biết giữ liêm sỉ và căn cước tỵ nạn Kim Âu

 187. Trả Lời Câu Hỏi Của Môt Vi Hữu Kim Âu

 188. Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm Kim Âu

 189. Câu Chuyện Chống Cộng Ở Hải Ngoại Kim Âu

 190. Ánh Sáng Và Bóng Tối Kim Âu

 191. Quốc Ca Hát Giữa Ḷng Thù Kim Âu

 192. Cảm nghĩ đầu Xuân

 193. Thư cho Đặng văn Nhâm

 194. Tham gia bầu cử với Việt Cộng

 195. Phản Tỉnh, Yêu nước không chống cộng.!.!.? Kim Âu

 196. Hồi đáp những lá thư ủng hộ tham gia ứng cử Q H khóa XIII Việt Cộng. Kim Âu

 197. Sư hợm hĩnh của kẻ vong thân

 198. 30 - 4 Marching for Freedom in Vietnam Kim Âu

 199. Thỏa hiệp hay đầu hàng đều là thừa nhận tính hợp hiến, hợp pháp của VC.  Kim Âu

 200. Bổn cũ soạn lại  Kim Âu

 201. Việt Tân Cố Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận 30 - 4   Kim Âu

 202. Trương Gia Kỳ Sanh NằmVùng CS

 203. Đối Diện Với Lương Tâm Kim Âu

 204. Sức mạnh công luận. Kim Âu

 205. Lại Cờ Đỏ Sao Vàng

 206. Lấy nhục làm vinh Kim Âu

 207. Nghĩa tử nghĩa tận Kim Âu

 208. Người khôn nói với kẻ ngu bực ḿnh Kim Âu

 209. Đa nguyên đa đảng chính là hoà giải ḥa hợp

 210. Cám Ơn Anh Th́ Được, Xin Đừng Lợi Dụng Anh

 211. Đồng Đạo - Đồng Tù - Lương Tâm - Dă Tâm Kim Âu

 212. Vài Suy Nghĩ Về Cuộc Vận Động Để Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam Kim Âu

 213. Sự Hoảng Hốt Của Trương Khôi Kim Âu

 214. Dạy Cháu Trương Khôi Kim Âu

 215. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 216. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 217. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 218. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 219. Bản Chất Khó Dấu

 220. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 221. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 222. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 223. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 224. Những tên "miệng hùm gan sứa"  Kim Âu

 225. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 226. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 227. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 228. Đại Hội Bất Thường Quậy

 229. Ma đầu vào ṭa Bạch Ốc Kim Âu

 230. Đấu tranh nhân quyền hay đầu hàng Việt Cộng

 231. Hài Kịch Nhân Quyền Kim Âu

 232. Tệ hơn cán ngố  Kim Âu

 233. San Jose phản ứng với Bùi Tín Kim Âu

 234. Lưu manh nhân danh từ thiện Kim Âu

 235. Liêm Sỉ Chống Cộng Kim Âu

 236. Vài ḍng về cục ‘Đờm’ vĩnh hưng Kim Âu

 237. Đánh phá tượng đài: Việt Cộng hay tâm thần?

 238. Nếu không hợp tác được th́ đừng đánh phá

 239. Đoàn lữ hành cứ đi Kim Âu

 240. Dốt c̣n lắm chuyện Kim Âu

 241. Tấm khăn đen bịt mắt tử tội Kim Âu

 242. 40 năm! Vẩn Chưa Thức Tỉnh

 243. Không được phép hạ nhục anh linh tử sĩ VNCH

 244. Ngày 30 - 4 măi măi là Ngày Quốc Hận

 245. Không được phép quên Ngày Quốc Hận

 246. Từ Nghi vấn đến Sáng tỏ

 247. 30-4 Ngày Quốc Hận

 248. Phân định Lằn Ranh Quốc Cộng

 249. Chớ nuôi mầm mống gian hùng, phản phúc

 250. Chữ nghĩa có nơi

 251. Thế Nào Là Người Việt Quốc Gia Chân Chính?

 252. Chim có tổ, người có tông  

 253. Đôi ḍng nhận định về cái gọi là Cách mạng trắng

 254. Lễ Nghi Quân Cách - Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân

 255. Tản mạn về những giá trị của quá khứ

 256. Sự Vô Minh Nỗi Ô Nhục Của Những Kẻ Vong Bản

 257. Cố gỡ càng thua Kim Âu

 258. Thư cho kẻ bại trận Kim Âu

 259. Phù Minh Di quẻ 36 Kinh Dịch Kim Âu

 260. Hăy dành lại quyền quyết định vận mạng đất nước Kim Âu

 261. Nội xâm-Ngoại xâm đều là giặc Kim Âu

 262. Hăy dành lại quyền quyết định vận mạng đất nước Kim Âu

 263. Nhân diện thú tâm Kim Âu

 264. Nguyễn Đ́nh Thắng: Lưu Manh Trí Thức Kim Âu

 265. Phát Ngôn Ngu Xuẩn Của Nguyễn văn Lương Kim Âu

 266. Ṇi phản quốc hại dân: Trần Ích Tắc- Lê Chiêu Thống TânThời

 267. Hội Đồng Quản Trị Dallas Băi Nhiệm Cung Nhật Thành

 268. Cơ chế quái đản: Cộng đồng ba ngôi Dallas Kim Âu

 269. Tù Nhân Lương Tâm hay Tù Nhận Lương Tháng Kim Âu

 270. Xuân tóc đỏ thời hiện đại: ĐIếu Cày Kim Âu

 271. Vài Lời Cho Một Hiện Tượng

 272. Ngày hành tŕnh hay hành h́nh tự do Kim Âu

 273. Hành tŕnh đến tự do hay Hành tŕnh vong thân Kim Âu

 274. Vạch mặt lũ súc sinh phản bội lư tưởng quốc gia Kim Âu

 275. Ngôn ngữ của phường vong bản: Our Journey to freedom K Âu

 276. Một ư kiến về thư phản kháng S-219 Kim Âu

 277. Đại Bợm - Đại Bịp - Đại Bại Kim Âu

 278. AQ Trương Minh Ḥa Kim Âu

 279. Thực tế lịch sử Kim Âu

 280. Diễn Biến Vụ Cờ Vàng Kim Âu

 281. Thực chất về các tổ chức cộng đồng Kim Âu

 282. Lực Lượng Vơ Trang CHMN Việt Nam ở Dallas Kim Âu

 283. Tṛ hề Hội Nghị Liên Kết Người Việt Hải Ngoại Kim Âu

 284. Tượng đài không phải là đền thờ Kim Âu

 285. Chuyện Nhố Nhăng

 286. Bộ mặt quỷ quyệt của Đàng Thiện Hưng Kim Âu

 287. Mua Danh - Mua Nhục

 288. MT HCM (Việt Tân): Kháng Chiến Hay Thảo Khấu 

 289. Lưu Danh - Lưu Xú Kim Âu

 290. Trâng Tráo Với Lịch Sử Kim Âu

 291. Căn Tính Nô  Lệ Vọng Ngoại Kim Âu

 292. Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

 293. Tạp Luận Thiện Tai! Thiện Tai! Kim Âu

 294. Trở Lại Vấn Đề Lợi Dung Danh Nghĩa TPB/VN Kim Âu

 295. Cám Ơn Anh: Chuyện Nhân Nghĩa Ma Cà Rồng Kim Âu

 296. Cô Nhi & Qủa Phụ Tṛ Lừa Ngu Xuẩn Kim Âu

 297. Chiến Tranh Uỷ Nhiệm và Lính Đánh Thuê Kim Âu

 298. Mắt Nhắm Mắt Mở Kim Âu

 299. Hào Kiệt For Rent Kim Âu

 300. Tiềm Năng Vô Hạn Kim Âu

 301. Một Chút Suy Tư Về Bầu Cử

 302. Tưởng niệm:Tội ác diệt chủng của Công Giáo ở Rwanda

 303. Gởi Bọn Gian Nhân Hiệp Đảng Kim Âu

 304. Hiện Tượng Đạo Văn Kỳ Qúai Kim Âu

 305. Nhật Tiến: Con Người Hay Súc Sinh Kim Âu

 306. Nặc Nô Hoàng Lan Chi:Sinh Vô Gia CưTử Vô Địa Táng

 307. Hèn Nhát Vô Trách Nhiệm Nên Mang Nhục Kim Âu

 308. Những Kẻ Thích Mang Nhục Kim Âu

 309. Chuyện Người Xà Ích (Chuyện Dzui Dzui 01)

 310. Tṛ Sơn Đông Măi Vơ: Danh Sách Chế Tài

 311. Xót Thương Hay Lăng Nhục

 312. Vài Ḍng Về Một Bài Thơ Thời Sự

 313. Công Chức Chính Quyền Liên Bang hay Những Kẻ  Phản Phúc? 

 314. Tổng Thống Trump và Đảng Cộng Ḥa "Drain The Swamp" 

 315. 41 Cách  Ngăn Chặn Sự Ô Nhiễm Không Khí Kim Âu dịch

 316. Thủy Triều Chống Trump Đang Rút Kim Âu dịch

 317. Impeach Donald Trump ư? B́nh Tĩnh Nào Lũ Khùng Dân Chủ

 318. Làm Sao Đàn Hạch Tổng Thống Trump Được Mà Mơ  dịch

 319. Giải Pháp Cho Ô Nhiễm Công Nghiệp  dịch

 320. Trump Và Cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ Lần Thứ Hai  dịch

 321. Sẽ Không Có Cuộc Cách Mạng Mỹ Lần  Thứ Hai  dịch

 322. Thế Nào Là Trật Tự Tự Do Toàn Cầu  dịch

 323. Nếu Chúng Ta Không Chiến Đấu V́ Tự Do Tất Trở Thành Nô Lệ

 324. Women's March mất lập trường v́ nhận tài trợ của Soros dịch

 325. Thế Giới Thối Nát Của Chúng Ta Kim Âu dịch

 326. Chương Tŕnh Nghị Sự Cho Công Cuộc Đổi Mới Hoa Kỳ  dịch

 327. Tội Phạm Cần Phải Bị Trừng Trị : Bọn Rỉ Tin dịch

 328. Nhà Nước Nằm Vùng  dịch

 329. Thông Điệp của Tổng Thống Trump về Paris Climate Accord

 330. Soros và Clinton Khai Sinh "Cách Mạng Tím" dịch

 331. 10 Hành Động Tàn Ác Của George Soros  dịch

 332. 10 Lư Do Khiến George Soros Là Người Nguy Hiểm  dịch

 333. Khi Thù Ghét Dâng Trào dịch

 334. George Soros và Đồng Bọn Mưu Toan Tiến Hành Cuộc "Cách Mạng Tím" Tại Mỹ  dịch

 335. Những Tín Đồ của G S và Cuộc Chiến Lật  Đổ Tổng Thống Trump  

 336. Ông Trùm Của Cánh Tả dịch

 337. Liberal World Order vs Conservative  dịch

 338. Những Xă Hội Bí Ân  Kim Âu

 339. Mỹ! Một Đế Quốc Về Chiều (America! A Sunset Empire)  

 340. Công Cụ Kiểm Soát Huyết Mạch Tài Chính Thế Giới  Kim Âu

 341. Giết Người Trong Mộng  Kim Âu

 342. Sắc Lệnh Di Dân Chiến Thắng Ở Tối Cao Pháp Viện Kim Âu

 343. CIA và Truyền Thông Báo Chí Kim Âu

 344. Gặp Nhóm Bí Mật Vận Hành Thế Giới Kim Âu

 345. George Soros và Băng Đảng Ma Qủy Kim Âu

 346. Liệu Donald Trump Có Thể Kết Thúc CNN? Rush Limbaugh -

 347. Donald Trump, Ông Là Ai? Kim Âu

 348. Mộ Bia 2017 Đă Tạc Cho TruyềnThông Chủ Đạo Kim Âu

 349. Đối Đầu Âm Mưu Nô Dịch Hoa Kỳ Và Thế Giới

 350. Chặn Đứng Rối Loạn: Bắt George Soros

 351. Cuộc Cách Mạng Của Donald Trump Đă Bị Tràn Ngập

 352. Hoàng Sa - Việt Nam Thế Kỷ 21   Kim Âu

 353. Tổ Quốc Lâm Nguy- Cao Phi Viễn Tẩu Kim Âu

 354. Những Kẻ Chuyện Xài Bạc Gỉa, Loan Tin Vịt Kim Âu

 355. Huyền Thoại Gỉa Tạo Từ Truyện Ngắn "Thằng Khùng" Kim Âu

 356. Ai Giết Cựu Giám Đốc CIA? Kim Âu

 357. Tuồng Bịp Dở: Công Lư Cho Đạm Phong Kim Âu

 358. Chiến Tranh Việt Nam Cuộc Nội Chiến Ư Thức Hệ Kim Âu

 359. Chiến tranh Việt Nam: Một Lịch sử gần gũi  Kim Âu phỏng dịch

 360. Cuộc Chiến Sai Lầm  Kim Âu dịch

 361. Những Con Quái Vật Trong "Kinh Doanh" Từ Thiện Kim Âu

 362. 10 Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Lén Lút Tham Nhũng Kim Âu

 363. 10 Sự Thực Kinh Khủng Trong Các Tổ ChứcTừ Thiện Kim Âu

 364. Tuồng Bịp Mới: Đ̣i Lại Tài Sản ở Việt Nam  Kim Âu

 365. Con Kiến Đi Kiện Củ Khoai Kim Âu