MINH THỊ

 

Lớp trẻ Việt Nam ở nước Mỹ đạt được rất nhiều bằng cấp, học vị cao trong mọi lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp vì giáo dục phổ cập của Mỹ nằm ở cấp đại học. Do tính chất đào tạo chuyên nghiệp nên những mảnh bằng chuyên môn đó giúp cho họ có nghề nghiệp và một đời sống ổn định, đầy đủ trên xứ người; nhưng  trong một xã hội nơi đó con người bị tha hóa, vong thân, nô dịch bởi những nhu cầu vật chất nên không còn đóng góp được gì cho dân tộc và tổ quốc. Đó là định mệnh lịch sử đã an bài cho thế hệ nối tiếp của một cộng đồng hình thành từ những kẻ hèn nhát, đào nhiệm, đào ngũ chạy theo ngoại bang khi đất nước lâm nguy.   

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

Sự thật đáng kinh ngạc của Lịch sử bí ẩn

 

Bởi R. Christoffersen

 

 

Những điều họ không nói với bạn trong lớp lịch sử

 

" Có hai lịch sử: lịch sử chính thức, nói dối, và sau đó là lịch sử bí mật, nơi bạn tìm thấy các nguyên nhân thực sự của sự kiện " - Honoré de Balzac, nhà văn tiểu thuyết người Pháp.

 

Lịch sử ẩn là những sự kiện bị đàn áp bởi những người được hưởng lợi từ một cộng đồng thiếu hiểu biết và thông tin sai lạc, và "lý thuyết âm mưu" là tên gọi được đặt cho lịch sử ẩn giấu để nghi ngờ về tính hợp lệ của nó. Sự thật có thể tìm thấy nếu mọi người tìm kiếm nó, nhưng mọi người không nhìn bởi vì mọi thứ mà họ từng nghe đều cho thấy lý thuyết âm mưu là nói chuyện điên cuồng. Điều này tạo ra những gì mà CIA gọi là "một slide", nơi tâm trí ngay lập tức bị đẩy lùi bởi bất kỳ đề cập đến nó. Một ví dụ điển hình về "một slide" là tôn giáo. Ở đó bạn đang ở góc phố khi một người lạ mặt bắt đầu nói chuyện với bạn. Không có vấn đề cho đến nay, nhưng sau đó ông bắt đầu nói về Chúa Jêsus. Người bình thường (tôn giáo hay không) không thể thoát ra khỏi điều đó một cách nhanh chóng từ những gì anh ta cảm thấy là sự bán hàng kinh hoàng về tôn giáo (hoặc một số khác phái khác của anh ta). Sự đẩy lùi tinh thần này là " Không ai muốn nói về nó vì sợ bị trừng phạt như là một "whacko." Nhưng sự thật sẽ tự lộ ra như một cái nhìn thoáng qua rõ ràng ngay từ đầu trong bài tiểu luận này. Đối với những người chưa được biết, "trật tự thế giới mới" mô tả phong trào của một nhóm các nhà quản lý ngân hàng tinh hoa quốc tế rất mạnh, những người nắm quyền kiểm soát đáng kể và đang tìm kiếm Không ai muốn nói về nó vì sợ bị trừng phạt như là một "whacko." Nhưng sự thật sẽ tự lộ ra như một cái nhìn thoáng qua rõ ràng ngay từ đầu trong bài tiểu luận này. Đối với những người chưa được biết, "trật tự thế giới mới" mô tả phong trào của một nhóm các nhà quản lý ngân hàng tinh hoa quốc tế rất mạnh, những người nắm quyền kiểm soát đáng kể và đang tìm kiếmtoàn quyền kiểm soát thế giới bằng cách hình thành một chính phủ toàn cầu tập trung lớn. Bạn chắc chắn sẽ lấy làm ngạc nhiên trước bộ sưu tập đáng kể những lời thú nhận này và tiết lộ những dấu ngoặc kép đã được khéo léo che giấu từ đa số quần chúng. Có chắc chắn nhất là một mối nguy hiểm lớn lao của một công dân không được thông tin trong các xã hội tự do.

" Những người mong muốn không biết gì và tự do mong đợi những gì không bao giờ và sẽ không bao giờ xảy ra ." --Thomas Jefferson

Thực sự là một trật tự thế giới mới? Pt 1

A. Chủ nhân của các nhân chứng

Trường hợp của nhà cầm quyền đối với giới tinh hoa là không thể chối cãi được . -William Fulbright, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ,Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện

" Trong những thời điểm khó khăn này, mục tiêu của chúng ta, một trật tự thế giới mới, có thể nổi lên ngày hôm nay. Thế giới mới đang vật lộn để được sinh ra, một thế giới hoàn toàn khác biệt so với chúng ta biết ." - George Herbert Walker Bush, 1990

 

"Trật tự thế giới mới đang được thực hiện phải tập trung vào việc tạo ra một thế giới dân chủ, hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người ." - Nelson Mandela, tại Philadelphia Inquirer (tháng 10 năm 1994)

Việc gia hạn hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân được mô tả là quan trọng "vì phúc lợi của cả thế giới và trật tự thế giới mới ". - Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập, trong Thời báo New York (tháng 4 năm 1995)

Ngày 7 tháng 12 năm 1988 - Trong một địa chỉ tới LHQ, Mikhail Gorbachev kêu gọi sự nhất trí lẫn nhau: " Tiến bộ của thế giới chỉ có thể thông qua việc tìm kiếm sự đồng thuận của con người trên toàn cầu khi chúng ta tiến lên một trật tự thế giới mới ". [Quyền hạn ở Nga cũng có liên quan (họ cũng bị lừa đảo của họ)].

" Chúng ta phải thiết lập một trật tự thế giới mới dựa trên công lý, bình đẳng và hòa bình ."

- Fidel Castro, nhà độc tài của Cuba, đến Liên hợp quốc năm 1979 (Cả hai người đàn ông và những kẻ ngốc đã mua vào tình trạng điên cuồng của một chính phủ "nhân từ" một thế giới. Một số quốc gia và tập đoàn không có nhiều như đã mua vào nó như đã được "nói như thế nào sẽ được." Đó là thấy rằng cả bạn bè rõ ràng và kẻ thù của các nền dân chủ thực sự đoàn kết trong một mục tiêu khổng lồ mà họ cố gắng để giấu kín người khác một cách trái ngược với các bậc cha đẻ của Mỹ đã cai trị cho người dân].

" Hôm nay, tôi nói rằng không một quốc gia nào trên thế giới cần được bỏ ra khỏi hệ thống toàn cầu mà chúng ta đang xây dựng ." - Madeleine Albright , Ngoại trưởng Hoa Kỳ

" Đến cuối thập kỷ này, chúng ta sẽ sống dưới sự đầu tiên Chính phủ One World đã từng tồn tại trong xã hội của các quốc gia ... một chính phủ có thẩm quyền tuyệt đối để quyết định những vấn đề cơ bản của sự sống còn. Một chính phủ thế giới là không thể tránh khỏi ." - Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Aka Karl Wojtyla)

"Chiến dịch chống lại người Mỹ ... là chiến tranh tâm lý có hệ thống, được sắp xếp bởi rất nhiều lợi ích ... ngân hàng trung tâm tiền tệ và các tập đoàn đa quốc gia, các phương tiện truyền thông, cơ sở giáo dục, ngành công nghiệp giải trí, và các quỹ lớn miễn thuế. - Thượng nghị sĩ Jesse Helms

Bất cứ ai quen thuộc với lịch sử Hoa Kỳ, và đặc biệt là lịch sử kinh tế Hoa Kỳ, không thể không để ý đến sự kiểm soát của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Trung ương, mà Wall Street dường như tập thể dục ... - Thượng nghị sĩ Jesse Helms [Theo Wall St. cho các ngân hàng quốc tế và các tổ chức phụ trợ.]

Ảnh hưởng của những người trong nội bộ về chính sách đối ngoại của chúng ta đã trở thành hiện thực của cuộc sống trong thời đại chúng ta. Tổng thống, theo quan điểm toàn cầu hóa, các quốc gia-quốc gia và các ranh giới quốc gia không được tính cho bất cứ điều gì. " - Trích trích từ bài phát biểu của Thượng viện Jesse Helms trước Thượng viện vào tháng 12 năm 1987

Thuật ngữ "quản trị toàn cầu" hiện nay được sử dụng thay cho "trật tự thế giới mới" kể từ khi nó trở thành trách nhiệm chính trị, là một thanh chống sét cho các đối thủ của chính phủ toàn cầu . - Thượng nghị sĩ Barry Goldwater (Rep.-AZ) [Tên thường bị thay đổi khi chúng trở thành từ "xấu xí" trong xã hội.]

" Hầu hết người Mỹ không có sự hiểu biết thực sự của hoạt động của các tổ chức cho vay tiền quốc tế . [Ngân hàng] . Các tài khoản của Hệ thống Dự trữ Liên bang chưa bao giờ được kiểm toán Công ty hoạt động bên ngoài sự kiểm soát của Quốc hội và thao túng các tín dụng của Hoa Kỳ " - Thượng nghị sĩ Barry Goldwater (Đại diện-AZ)

1975 - Trong Quốc hội, 32 Nghị sĩ và 92 Nghị sĩ ký Tuyên bố về Sự phụ thuộc lẫn nhau , được viết bởi nhà sử học Henry Steele Commager. Tuyên bố tuyên bố rằng: " Chúng ta phải kết hợp với những người khác để đưa ra một trật tự thế giới mới ... Những khái niệm hẹp hạn về chủ quyền quốc gia không được phép cắt giảm nghĩa vụ đó ." [Chủ quyền nghĩa là tự trị vì trái ngược với việc bị người khác cai trị] Nữ nghị sĩ Marjorie Holt từ chối ký bản tuyên ngôn nói rằng : "Nó kêu gọi trả lại chủ quyền quốc gia cho các tổ chức quốc tế. Nó tuyên bố rằng: nền kinh tế của chúng ta phải được điều chỉnh bởi các cơ quan quốc tế. Nó đề xuất rằng chúng ta nhập vào 'trật tự thế giới mới' có thể phân phối lại sự giàu có do người Mỹ tạo ra . " [Đại đa số nghị sĩ của chúng tôi đã phản bội nước Mỹ sau khi họ giơ tay lên quảng trường và bảo vệ cô!]

" Tôi chưa bao giờ thấy nhiều thượng nghị sĩ bày tỏ bất mãn với công việc của mình .... Tôi nghĩ rằng nguyên nhân chính là, trong sâu thẳm trong trái tim của chúng tôi, chúng tôi đã đồng lõa trong việc làm một cái gì đó khủng khiếp và unforgiveable để đất nước tuyệt vời của chúng tôi. Sâu thẳm trong trái tim của chúng tôi , chúng tôi biết rằng chúng tôi đã cho con cái của chúng tôi một di sản của phá sản. Chúng tôi đã defrauded đất nước của chúng tôi để có được bầu cho mình . " - Dân biểu John Danforth (R-Mo) [Nhập học rằng các chính trị gia đã bán mình và Mỹ xuống sông. Sự phản bội đã đến từ cả hai bên , trên thực tế, các bên đều bị kiểm soát bởi các quyền hạn đó. Thống đốc bang Alabama George Wallace, một lần đã chỉ ra, "Không có giá trị của sự khác biệt giữa Dân chủ và đảng Cộng hòa." Đó là một thực tế đúng hơn bất cứ ai nhận ra, đó là lý do tại sao tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng nào cả.]

Động lực của Rockefellers và các đồng minh của họ là tạo ra một chính phủ một thế giới kết hợp chủ nghĩa siêu cường và chủ nghĩa cộng sản dưới cùng một lều, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của họ ... Tôi có nghĩa là âm mưu? Vâng tôi đồng ý. Tôi tin rằng có một âm mưu, quốc tế trong phạm vi, các thế hệ cũ trong kế hoạch, và vô cùng ác trong ý định .

- Dân Biểu Larry P. McDonald , bị giết trong chiếc Korean Airlines 747 năm 1983 bị bắn hạ bởi Liên Xô

1967 - Richard Nixon kêu gọi đặt hàng thế giới mới. Tại Châu Á sau Việt Nam, trong ấn bản tháng 10 của Ngoại giao, Nixon viết về những khuynh hướng của quốc gia để phát triển các phương pháp tiếp cận khu vực về nhu cầu phát triển và tiến trình "trật tự thế giới mới ".

" Văn phòng cao cấp của tổng thống đã được sử dụng để gây ra một âm mưu để tiêu diệt tự do của Mỹ, và trước khi tôi rời nhiệm sở, tôi phải thông báo cho công dân về hoàn cảnh của họ ." - Pres. John F. Kennedy ; trong một bài phát biểu tại Đại học Columbia, 1963 ; hàng chục ngày trước khi bị ám sát. [Cũng giống như các chính trị gia khác, JFK có thể đã từng tin vào một kế hoạch toàn cầu từ thiện, nhưng cuối cùng ông dường như đã nhìn thấy nó theo ý nghĩa của nó và theo tôi, đã thực hiện được lòng dũng cảm về đạo đức khi đứng lên các ngân hàng. Mối đe dọa của ông trong việc phơi bày tinh thần thượng lưu ngân hàng toàn cầu là lý do thực sự ông bị ám sát bởi CIA có quyền kiểm soát.

" Câu trả lời cho vụ ám sát Kennedy là với Ngân hàng Dự trữ Liên bang Không đánh giá thấp điều đó, sai lầm khi đổ lỗi cho CIA James James Angleton và CIA per se chỉ là một ngón tay. những người cung cấp tiền ở trên CIA . " - vợ của sát thủ bị buộc tội Lee Harvey Oswald , như đã nói với AJ Weberman [vợ của Oswald biết sự thật mà hầu hết người Mỹ không có. CIA thừa nhận tại tòa rằng họ đã tham gia vào các giai đoạn lập kế hoạch của vụ ám sát Kennedy nhưng các phương tiện truyền thông giữ không tiết lộ điều đó. Các phương tiện truyền thông đã luôn hợp tác và thông đồng với các nhà tinh hoa và CIA.]

"Tôi tin rằng nếu người dân trong nước hiểu rõ Quốc hội đã làm gì với họ trong vòng 49 năm qua, họ sẽ di chuyển Washington, họ sẽ không chờ đợi cuộc bầu cử ... Nó có thêm một kế hoạch tiêu diệt sự độc lập kinh tế và xã hội của Hoa Kỳ ! " - Thượng nghị sĩ George W. Malone, (Nevada), phát biểu trước Quốc hội năm 1957.

Thượng nghị sĩ William Jenner đã cảnh báo trong một bài phát biểu: "Bên ngoài chúng ta có một chính phủ hiến pháp. Nhưng chúng ta cũng hoạt động trong chính phủ và hệ thống chính trị của chúng ta, một cơ quan khác đại diện cho một hình thức khác của chính phủ, một tầng lớp chuyên nghiệp quan niệm Hiến pháp của chúng ta đã lỗi thời ". Năm 1954 

Từ miệng riêng của Elitist: James Warburg , con của người sáng lập Paul Warburg [Ngân hàng] CFR, trước Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện vào ngày 17 tháng 2 năm 1950, " Chúng ta sẽ có chính phủ thế giới dù bạn có muốn hay không - bằng cách chinh phục hoặc đồng ý . "

" Những người cai trị thực sự ở Washington là vô hình, và thực hiện quyền lực từ phía sau hậu trường ." - Felix Frankfurter, công lý của Toà án Tối cao Hoa Kỳ, năm 1952

" Cá nhân bị tàn tật bằng cách đối mặt với một âm mưu khủng khiếp như vậy, anh ta không thể tin rằng nó tồn tại ." - J. Edgar Hoover

Năm mươi Đàn ông đã chạy Mỹ, và đó là một con số cao . - Joseph Kennedy, Đại sứ Hoa Kỳ, Cha của JFK 1936

Sự thật thực sự của vấn đề là như bạn và tôi biết rằng một yếu tố tài chính trong các trung tâm lớn đã sở hữu chính phủ kể từ những ngày của Andrew Jackson . - Franklin D. Roosevelt, 1933

Quốc hội Louis McFadden, Ủy ban Nhà nước về Ngân hàng và Chủ tịch Tiền tệ (1920-31), tuyên bố: " Khi Đạo luật Dự trữ Liên bang được thông qua, người dân Hoa Kỳ đã không nhận thấy rằng một hệ thống ngân hàng thế giới đã được thiết lập ở đây. nhà nước kiểm soát bởi các ngân hàng quốc tế và các nhà công nghiệp ... cùng hành động nô lệ thế giới . "

"Mọi nỗ lực đã được thực hiện bởi Hội đồng Dự trữ Liên bang để che giấu quyền lực của nó Nhưng sự thật là Hội đồng Dự trữ Liên bang đã chiếm đoạt chính phủ Hoa Kỳ Nó kiểm soát mọi thứ ở đây, và nó kiểm soát quan hệ ngoại giao của chúng tôi.Nó làm cho hoặc phá vỡ các chính phủ không có người đàn ông nào, và không có người đàn ông nào có quyền lực cao hơn độc quyền tín dụng kiêu ngạo, điều hành Ủy ban Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Dự trữ Liên bang, những kẻ làm ác này đã cướp nước này nhiều hơn số tiền đủ để trả cho quốc gia nợ - Dân Biểu Louis T. McFadden trước Hạ Nghị Viện, giữa Cuộc Đại Suy Thoái, 1932. 

" Các mối đe dọa thực sự của nước Cộng hoà của chúng tôi là chính phủ vô hình mà giống như một con bạch tuộc khổng lồ sprawls chân nhầy nhụa của nó so với các thành phố, tiểu bang và đất nước chúng ta. Đứng đầu là một nhóm nhỏ các nhà ngân hàng ... phe đảng nhỏ này ... chạy chính phủ của chúng tôi cho các mục đích ích kỷ của họ.Nó hoạt động dưới bao gồm một màn hình tự tạo ... seizes ... các quan chức điều hành của chúng tôi ... cơ quan lập pháp ... trường học ... tòa án ... báo chí và mỗi cơ quan tạo ra cho công chúng bảo vệ . " - John F. Hylan, Thị trưởng thành phố New York, 1922

Một thời gian sau khi Pres. Wilson đã vượt qua Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913: " Tôi là một người đàn ông bất hạnh nhất, tôi đã vô tình hủy hoại đất nước tôi Một quốc gia công nghiệp vĩ đại được kiểm soát bởi hệ thống tín dụng của nó Hệ thống tín dụng của chúng tôi tập trung Sự phát triển của quốc gia, do đó, và tất cả các hoạt động của chúng tôi đều nằm trong tay của một vài người . Chúng tôi trở thành một trong những người cai trị tồi tệ nhất, một trong những chính phủ được quản lý và kiểm soát hoàn toàn nhất trong thế giới văn minh không còn là một chính phủ theo ý kiến ​​tự do, Chính phủ bằng cách kết án và bỏ phiếu của đa số, nhưng một Chính phủ theo ý kiến ​​và bắt buộc của một nhóm nhỏ những người đàn ông thống trị . " - Tổng thống Woodrow Wilson[Việc thông qua Đạo luật Dự trữ Liên bang đại diện cho sức mạnh của in tiền tệ Mỹ cho các tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn . Sau đó, sự hỗ trợ vàng đã được gỡ bỏ cho phép Fed in số tiền vô hạn của giấy "fiat" tiền, cho vay cho chính phủ Hoa Kỳ lúc lãi suất! (Về cơ bản, cho người dân vay tiền của họ và tính lãi cho nó!) Thuế thu nhập liên bang sau đó đã được thành lập như là một phương tiện để trả tiền Fed trở lại các khoản nợ chính phủ khổng lồ mà họ dự định sẽ chạy lên trong việc theo đuổi xây dựng một- chính phủ thế giới, chủ yếu là do chiến tranh, tốn kém một cách đáng kinh ngạc.]

 " Kể từ khi tôi bước vào chính trị, tôi đã chủ yếu có quan điểm của nam giới tâm sự với tôi nhân Một số những người đàn ông lớn nhất tại Hoa Kỳ, trong lĩnh vực thương mại và sản xuất, sợ một cái gì đó họ biết rằng có một sức mạnh nào đó.. - tổ chức, tinh tế, lịch sự, gắn bó, trọn vẹn, tràn ngập, rằng họ tốt hơn không nói lên hơi thở của họ khi họ lên án nó . " - Woodrow Wilson, 1913 (xấp xỉ)

Từ những ngày của Adam Weishaupt đến Karl Marx và xuống Trotsky (Nga), âm mưu lật đổ nền văn minh toàn cầu này ... đang dần dần phát triển. Nó đóng một vai trò có thể nhận biết được trong bi kịch của Cách mạng Pháp. Nó là động lực chính của mọi phong trào lật đổ trong Thế kỷ XIX [1800]; và bây giờ cuối cùng nhóm nhân cách phi thường này từ thế giới ngầm của các thành phố lớn của châu Âu và Mỹ đã nắm lấy người Nga bằng mái tóc của họ và đã trở thành những người thực sự không thể tranh cãi về đế chế vĩ đại đó . - Winston S. Churchill, Minh họa chủ nhật Herald, 1920, p. 5 [Có bằng chứng là các ngân hàng cấp cao đã gây ra mọi cuộc chiến tranh từ Cách mạng Hoa Kỳ cho tới ngày nay. Tôi có một quyển sách mô tả chi tiết ở đây]

"Thế giới đang bị chi phối bởi nhân vật rất khác so với những gì đang tưởng tượng;. Bởi những người đằng sau hậu trường Các chính phủ của ngày nay phải đối phó không chỉ đơn thuần với các chính phủ khác, với hoàng đế, vua và các bộ trưởng, mà còn với những xã hội bí mật có các đại lý vô đạo đức ở khắp mọi nơi, và vào thời điểm cuối cùng có thể khiến các kế hoạch của chính phủ thất vọng . " - Benjamin Disraeli, Thủ tướng Anh đầu tiên, 1844 [Các xã hội bí mật này chỉ là vũ khí của một cấu trúc quyền lực lớn hơn. Tôi có một biểu đồ cho thấy toàn bộ hệ thống các nhóm tinh hoa.] 

Adam Weishaupt, giáo sư Luật Canon tại Đại học Ingolstadt (Bavaria, Đức) đã thiết lập một cơ cấu tổ chức liên tục để chỉ đạo cuộc tấn công toàn cầu về tôn giáo và chế độ quân chủ - một cấu trúc mà ông hy vọng cuối cùng sẽ cai trị thế giới . Tổ chức Weishaupt thành lập vào ngày 1 tháng 5 năm 1776 được gọi là Huân chương Illuminati . - William H. McIlhany, "Hai thế kỷ của sự xâm nhập," The New American

 " Sức mạnh to lớn của Dòng chúng ta nằm trong sự che giấu của nó, không bao giờ xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong tên của nó, nhưng luôn luôn giấu tên khác và nghề khác ." - Adam Weishaupt [Gần đây vừa là một ấn bản đặc biệt của tạp chí Báo chí Hoa Kỳ dành cho lý thuyết âm mưu "lén lút" (các xã hội bí mật). Nó là vô cùng tốt bằng văn bản và tinh tế trong khớp nối dối trá của nó. Nếu chỉ có những sự thật ở đây có thể có thời gian bình đẳng trong các phương tiện truyền thông chính thống nó sẽ làm giảm bớt mọi yêu sách mà tác giả đã đưa ra.]

B. Voices từ nhà lập quốc Cảnh báo của Elitists (Elitists, aka The Illuminati, ngân hàng quốc tế, đổi tiền, dự trữ liên bang, một "quý tộc monied," vv)

George Washington -1798 Nhận thức được rằng hoạt động của Illuminati đã đến Hoa Kỳ: "Tôi không nghi ngờ rằng học thuyết của Illuminati và các nguyên tắc của chủ nghĩa Giain đã không lan rộng ở Hoa Kỳ, trái lại, không ai hài lòng hơn của thực tế này hơn tôi. "

" Nếu người Mỹ HOÀN THÀNH cho phép các ngân hàng phát hành tiền tệ, con cái họ sẽ thức dậy vô gia cư trên lục địa mà tổ tiên của họ đã thành lập ." - Thomas Jefferson [Tất nhiên điều này bắt đầu theo Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913]

 

"Lịch sử ghi nhận rằng những người đổi tiền đã sử dụng mọi hình thức lạm dụng, mưu đồ, lừa dối, và các phương tiện bạo lực có thể, để duy trì quyền kiểm soát các chính phủ, bằng cách kiểm soát tiền bạc và việc phát hành nó." - James Madison

 

Các cường quốc ngân hàng có thái độ quyến rũ hơn chế độ quân chủ, vô nghĩa hơn chế độ độc tài, ích kỷ hơn quan liêu, họ tố cáo như những kẻ thù công khai tất cả những ai đặt câu hỏi về họ phương pháp hoặc ánh sáng ném vào những tội ác của họ. tôi có hai kẻ thù lớn, quân đội miền Nam trước mặt tôi và ngân hàng ở phía sau. trong số hai, là ở phía sau tôi là kẻ thù lớn nhất của tôi . [Như một hệ quả không mong muốn hầu hết các chiến tranh ...) Các tập đoàn đã được lên ngôi, và thời đại của tham nhũng ở những nơi cao sẽ đi theo, sức mạnh tiền bạc của đất nước sẽ cố gắng kéo dài thời trị vì bằng cách làm theo những định kiến ​​của người dân cho đến khi sự giàu có được tập hợp lại trong tay một vài, và Cộng hòa bị phá hủy. " -- Abraham Lincoln

"Trong trường hợp này, câu hỏi được trình bày rõ ràng liệu người dân Hoa Kỳ có thể quản lý thông qua các đại diện được lựa chọn bởi những người đàn áp không thiên vị của họ hay liệu tiền và quyền lực của một tập đoàn lớn sẽ được bí mật thực hiện để ảnh hưởng đến phán đoán và kiểm soát của họ quyết định của họ."  - Andrew Jackson

 

Làm rõ: Nhiều bài viết và sách nói rằng họ là người Do Thái đứng sau toàn bộ âm mưu trên toàn thế giới. Đây là lỗi, và qua nhiều năm tôi đã nhìn thấy nhiều nhóm đưa ra sự thật của "lý thuyết âm mưu" và đặt spin của họ vào nó để bao gồm bất kỳ nhóm nào đó là họ muốn ghét. Mặc dù quyền lực ngân hàng của châu Âu, Rothschilds, là Do Thái về văn hoá, nhưng họ chắc chắn rằng họ không tín ngưỡng trong bất kỳ tôn giáo nào. Các Rockefellers (Một trong những quyền lực ngân hàng của Mỹ) đã được các Kitô hữu cai quản. Illuminati, trên thực tế, là một nhóm bí ẩn dành cho việc tiêu diệt tôn giáo dưới bất kỳ hình thức nào. Mặc dù một số "nhà lý thuyết" âm mưu cảm thấy "tôn giáo thế giới" sẽ được thay thế bằng tất cả những người khác bằng cách sử dụng các phép màu giả tạo thông qua công nghệ hiện đại mới nhất (đáng sợ hơn so với thông thường).

 

Sự Tham gia của Truyền thông Cụ thể Pt 2

Mặc dù lo ngại về tự do báo chí, ngay cả những người cha sáng lập cũng không cảm thấy báo chí nhất thiết là những cuộc nổi dậy về tính chính xác. Một khi đã hứa hẹn "một thị trường tự do của các ý tưởng", nó đã được học sớm vì ý kiến ​​công chúng có thể được chế tác phù hợp với những người chủ sở hữu báo chí hơn (ví dụ như các chính sách chính trị). Bằng cách lặp đi lặp lại thường xuyên những ý tưởng nhất định, công chúng có thể bị thuyết phục về ý kiến ​​trái ngược với chính họ và không bao giờ biết họ đã đến họ như thế nào. Các nhà lãnh đạo cấp cao nắm quyền kiểm soát các phương tiện truyền thông để đảm bảo những ý tưởng chính trị của họ ngày hôm qua đã trở thành những ý tưởng được chấp nhận rộng rãi của ngày hôm nay (đặc biệt là về chính sách đối ngoại để xây dựng một cấu trúc siêu thế giới, Think: UN, World Trade Org. , vv). Rõ ràng là văn hoá Mỹ thời kỳ trước đã biến mất mãi mãi, với hầu hết mọi người mất hương vị theo hướng mà Mỹ giờ đây đang đi (nhưng không biết rằng sự suy thoái đạo đức của Mỹ đã được thiết kế). Hôm nay phương tiện truyền thông đã trở thành một nhà sản xuất nhiều ý kiến ​​công chúng hơn là một người tiết lộ về nó. Chắc chắn sẽ có những cuộc biểu tình chống lại mâu thuẫn, "Nếu các phương tiện truyền thông là ban lãnh đạo cấp cao, CIA sở hữu, hoặc trong túi của chính phủ các lý do tại sao các phương tiện truyền thông gia tăng trên một số trong số này?" Thật khó để tưởng tượng những người này sẵn sàng vì những người này như thế nào bởi vì người trung bình không có ham muốn kỳ cục để chinh phục thế giới, nhưng không mắc sai lầm, lịch sử đầy dẫy với những người đàn ông (và những xã hội bí mật) đã bị tiêu hao cùng với ham muốn. Câu trả lời ngắn gọn là các phương tiện truyền thông phải, trên tất cả mọi thứ, có vẻ hợp pháp. Nó phải phơi bày một số gian lận và tham nhũng nhất định nếu không sự tin tưởng của công chúng sẽ bị mất và máy tuyên truyền hiệu quả nhất trên thế giới sẽ mất quyền lực. Chỉ một phần của sửa đổi lần thứ nhất là nguyên vẹn, và mọi thứ không như họ có vẻ.]

" Tin tức và sự thật không phải là điều tương tự ." - Walter Lippmann, nhà báo Mỹ nổi bật, 1889-1974

" Chúng tôi biết trong tương lai không xa, một nửa tá tổng công ty sẽ kiểm soát các phương tiện truyền thông. Chúng tôi đã bước này (sáp nhập) để đảm bảo chúng tôi là một trong số họ " - Time Warner phát ngôn viên.

" Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho mọi người không phải điều họ muốn, nhưng những gì chúng tôi quyết định họ nên có ." - Richard Salant, Chủ tịch của CBS News

"Chúng tôi rất biết ơn tờ Washington Post, The New York Times, Tạp chí Thời gian và các ấn phẩm xuất bản khác mà giám đốc của họ đã tham dự các cuộc họp của chúng tôi và tôn trọng những lời hứa của họ về sự thận trọng trong gần 40 năm. Chúng tôi không thể phát triển kế hoạch của chúng tôi cho nếu chúng ta phải đối mặt với ánh sáng công khai trong suốt những năm đó, thế giới bây giờ phức tạp hơn và chuẩn bị bước vào một chính phủ thế giới, chủ nghĩa siêu quốc gia về trí tuệ và ngân hàng thế giới chắc chắn sẽ thích hợp hơn với các quốc gia tự trị, quyết tâm thực hành trong các thế kỷ qua ". -David Rockefeller, bài phát biểu tại Baden, Đức [The Rockefellers là một trong những ngân hàng chủ chốt và những người ủng hộ NWO]

Bất cứ nhà độc tài nào cũng ngưỡng mộ tính đồng nhất và sự vâng lời của giới truyền thông Hoa Kỳ. - Noam Chomsky, Viện Giáo sư danh dự của Ngôn ngữ học tại MIT  [By báo giá trước đó nó được nhìn thấy người mà các phương tiện truyền thông là biết vâng lời, nhưng họ cũng dâm để gov't, CIA, thương mại, quan tâm đặc biệt, và một loạt các nhóm khác. ]

Sự nắm bắt công ty về ý kiến ​​tại Hoa Kỳ là một trong những kỳ quan của thế giới phương Tây. Không nước nào trên thế giới đã từng quản lý để loại bỏ hoàn toàn khỏi phương tiện truyền thông tất cả các mục tiêu-ít bất đồng quan điểm . - Gore Vidal, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà viết kịch và người khiêu khích

Khoảng cách rất lớn giữa những gì các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thực hiện trên thế giới và những gì người Mỹ nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của họ đang làm là một trong những thành tựu tuyên truyền lớn lao của thần thoại chính trị nổi trội . - Michael Parenti, nhà khoa học chính trị và tác giả [Người Mỹ sẽ rất kinh ngạc nếu họ biết đất nước chúng tôi đang làm ở nước ngoài. Hoàn toàn ngược lại với mong muốn của người sáng lập để tránh "liên minh với nhau" và về cơ bản suy nghĩ về việc kinh doanh của chúng ta. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều quốc gia ghét chúng ta. Nhưng nó không thực sự là đất nước của chúng tôi nữa là nó? "Chính phủ của nhân dân" của chúng tôi đã bị các ngân hàng và các tập đoàn đa quốc gia đánh cắp và bán bởi các chính khách đầy tham vọng và hèn nhát. Chính công dân Mỹ cũng không phải là không có trách nhiệm. Khi nói đến chính trị quá nhiều công dân nắm lấy phương châm, "Tôi không biết và tôi không quan tâm". Sự thiếu hiểu biết và thờ ơ đã hình thành quốc gia của chúng ta theo cách "tội lỗi của sự thiếu sót." Nhưng chính chúng ta sẽ phải trả giá cuối cùng vì thiếu cảnh giác, vì hành vi này không có lợi cho tự do.]

" Cảnh giác Eternal do nhân dân là giá của sự tự do, và bạn phải trả giá nếu bạn muốn đảm bảo các phước lành .   - Andrew Jackson,  diễn văn Farewell , ngày 04 tháng 3 năm 1837

Tất cả điều cần thiết cho điều ác là thành công là những người đàn ông tốt không làm gì cả. - Edmund Burke, chính khách Anh, tác giả, nhà báo và triết gia chính trị

"Khi tự do mà họ mong muốn nhất là tự do khỏi trách nhiệm, thì Athens đã không còn tự do nữa và không bao giờ được tự do nữa." - E. Hamilton, tác giả

Một trong những bí mật giữ gìn tốt nhất của chúng tôi là mức độ mà một số ít công ty khổng lồ kiểm soát dòng thông tin ở Hoa Kỳ. Cho dù đó là truyền hình, radio, báo, tạp chí, sách hay Internet, một số tập đoàn khổng lồ đang xác định xem chúng ta đang nghe, đọc và đọc gì . Và tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn do những nỗ lực dỡ bỏ kiểm soát căn bản ... và một số quyết định khủng khiếp của tòa án. Truyền hình là phương tiện mà hầu hết người Mỹ có được "tin tức của họ". Không có ngoại lệ, mỗi mạng lớn đều thuộc sở hữu của một tập đoàn khổng lồ có xung đột lợi ích to lớn . Đây là vấn đề mà Quốc hội không thể bỏ qua. -Nghị sĩ Bernie Sanders,The Hill (12 tháng 6 năm 2002)

Chức năng chính của bí mật ở Washington là giữ người Mỹ. . . từ việc biết những gì các nhà lãnh đạo quốc gia đang làm . - John Stockwell, cựu quan chức CIA

Quyền tự do của người dân không bao giờ, cũng không bao giờ được, an toàn, khi các giao dịch của các nhà cai trị của họ có thể được che giấu từ họ . --Patrick Henry

" Điều quan trọng không kém là ảnh hưởng của CFR trên các phương tiện thông tin đại chúng .... Họ kiểm soát hoặc sở hữu các tờ báo lớn, tạp chí, mạng lưới truyền thanh và truyền hình ... " - Chuẩn Đô đốc Hải quân Chester Ward, CFR 16 năm

 

Các ngân hàng sở hữu các phương tiện truyền thông:

Tiết lộ quyền sở hữu doanh nghiệp của ngành công nghiệp phát thanh truyền hình - Năm 1972 Một số ngân hàng quốc tế có mối liên hệ chặt chẽ với các ngành công nghiệp dầu và phòng vệ đã chiếm đoạt bất hợp pháp sự kiểm soát của ngành công nghiệp phát thanh truyền hình . - Ủy ban Thượng viện về Chính phủ. Hoạt động, 1974[Xem xét cuộc chiến tranh tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào khi biết các ngân hàng cấp cao đang hợp tác với các ngành công nghiệp quốc phòng chủ yếu. Ai là những kẻ tốt và những người xấu là ai? Các phương tiện truyền thông chắc chắn sẽ giữ cho chúng tôi "thông báo đúng" về "trục của điều ác" là ai, chúng ta nên ghét, và "bạn bè" của chúng ta là ai. Chúng ta có nên quyết định tin tức là sai lệch khi nào chúng ta sẽ quay lại vì sự thật không được tô màu? Tôi thích internet gần hơn với "một thị trường tự do của các ý tưởng." Chỉ cần chọn nguồn cẩn thận.]

" Cơ quan Tình báo Trung ương sở hữu mọi người có ý nghĩa quan trọng trong các phương tiện truyền thông chính ". - William Colby, nguyên Giám đốc CIA

 

" Nếu tôi cho phép những ý kiến ​​trung thực của tôi xuất hiện trong một bài viết của tôi, trước khi 24 giờ nghề nghiệp của tôi sẽ biến mất, việc kinh doanh của các nhà báo là để phá hủy sự thật, nói dối, hư hỏng, lừa dối, ở dưới chân của Mammon, và bán đất nước của ông cho bánh mì hàng ngày của ông, bạn biết điều đó và tôi biết điều đó, và điều gì là điên rồ đó là một báo chí độc lập? Chúng tôi là công cụ và chư hầu của những người đàn ông giàu có đằng sau hậu trường. chúng tôi nhảy, tài năng, khả năng của chúng tôi và cuộc sống của chúng tôi đều là tài sản của những người đàn ông khác Chúng tôi là gái mại dâm trí tuệ . " - biên tập viên của tờ New York Times, John Swinton, trong một bánh mì nướng tại Câu lạc bộ Báo chí New York năm 1953

"Chúng tôi biết các cường quốc đang bất chấp người dân. Chính phủ của chúng tôi là trong tay của bọn cướp biển. Tất cả sức mạnh của chính trị và của Quốc hội và của chính quyền là thuộc thẩm quyền của các lợi ích lắm tiền nhiều của . Các kẻ thù có sức mạnh của vốn , hàng ngàn hàng triệu trong số đó là trong tay . " - biên tập viên tờ New York Times John Swinton (1950 của) trong cuốn sách của ông Một trọng Câu hỏi

Tâm lý chung là tất cả mọi thứ. Với tình cảm công chúng thì không có gì có thể thất bại. Nếu không có nó không có gì có thể thành công. Người nào nốc ý kiến ​​thì lớn hơn người có đạo luật . - Abraham Lincoln [Chúng ta có thể thấy tại sao các nhà tinh tấn nắm quyền kiểm soát các phương tiện truyền thông sớm]

"Ý kiến ​​của công chúng là một ảnh hưởng lan rộng, và nó đòi hỏi sự vâng phục của chính nó, nó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ những suy nghĩ của người khác, nói những lời của người khác, theo những thói quen của người khác ." - Walter Bagehot [Aristotle quan sát, "Chúng tôi là tổng của tất cả các hành động của chúng tôi." Vậy, chúng ta là gì nếu những suy nghĩ và thói quen của chúng ta là của những người đàn ông khác? Chúng ta trở thành nô lệ và thậm chí không biết nó. Chúng ta trở nên của họtạo ra thay vì chọn cuộc sống của chúng ta. Socrates lưu ý, "Cuộc sống không được khảo sát không đáng sống." Bây giờ chúng ta biết tại sao. Cách duy nhất để "suy nghĩ suy nghĩ của chính bạn", và sống cuộc sống của chính bạn là có được những ý kiến ​​thông tin tốt bằng cách đọc từ các nguồn thông tin tốt (từ những người luminaries của lịch sử). Và sau đó đưa ra những quyết định sáng suốt của bạn. Cũng buồn cười, (nếu không bi thảm), ngày nay mọi người đều say mê ý kiến ​​của họ về bất cứ chủ đề nào, nhưng ý kiến ​​của họ thường xuyên là những miếng miếng ăn héo mòn bị tiêu hao ở máng công cộng. Và họ rất say mê ý kiến ​​của riêng họ, bạn sẽ phải trả giá bao giờ để thay đổi suy nghĩ của họ về bất cứ điều gì.]

"Việc thao túng ý thức và thông minh của những thói quen và ý kiến ​​được tổ chức của quần chúng là một yếu tố quan trọng trong xã hội dân chủ [Quan trọng đối với những người làm suy yếu quyền tự do của người dân] bây giờ có thể" trung đoàn bộ binh công cũng như quân đội trung đoàn của họ . Những người vận dụng cơ chế xã hội không nhìn thấy này tạo thành một chính phủ vô hình, đó là quyền cai trị thực sự của đất nước chúng ta. Chúng tôi đang điều chỉnh, tâm trí của chúng tôi được đúc, thị hiếu của chúng tôi được hình thành, ý tưởng của chúng tôi đề nghị, chủ yếu bởi những người đàn ông chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về ". - Edward Bernays, cháu của Sigmund Freud, 1925 và "Cha đẻ của quan hệ công chúng hiện đại". Ông đã đặt ra các quy tắc cơ bản, để nói rằng, tất cả các cơ quan quảng cáo, truyền thông báo chí lớn và Madison Avenue cho đến ngày nay. Ông giải thích làm thế nào để tinh vi thao túng ý kiến ​​công chúng để hướng dẫn nó để phù hợp với bất cứ ý tưởng đã được foisted trên chúng . [Xem xét nếu họ có thể hướng tâm trí nhiều năm1925 đến mức nguy hiểm đến mức ngày hôm nay. Ảnh hưởng của tư tưởng công trong quảng cáo của công ty bắt đầu với Bernays. Ngay cả những người tuyên truyền của Hitler đã ngưỡng mộ kỹ thuật của Bernay.]

Một quan sát khác của John Stuart Mill (1806-1873) về người đúc : " Giáo dục đại học nói chung chỉ là một sự chế tạo cho người đúc khuôn giống như nhau và vì khuôn mẫu mà chúng đào lên chúng nó là cái mà cảm thấy sức mạnh vượt trội trong chính phủ , cho dù đây là một chế độ quân chủ, một tầng lớp quý tộc, hoặc phần lớn thế hệ hiện tại, theo tỷ lệ như nó là hiệu quả và thành công, nó thiết lập một chế độ chuyên quyền đối với tâm trí , dẫn đầu bởi một khuynh hướng tự nhiên đối với một bên trên cơ thể. [Trong sự khởi đầu của nước Mỹ, là một chính quyền nhân ái,giáo dục công là mục tiêu cao quý và cao quý nhưng giống như tất cả các chính quyền và truyền thông, giáo dục công chúng luôn bị tàn phá nặng nề và sử dụng chống lại người dân . Hai ví dụ hôm nay đẩy ý tưởng "cộng đồng thế giới" (và dạy cho sự nóng lên toàn cầu như là một thực tế không thể chối cãi, mặc dù có hàng trăm nhà khoa học nói rằng đó là vô nghĩa) , ít nhất là ý tưởng rằng con người đang gây ra nó . cho rằng Detroit sẽ được khen thưởng vì đã cứu vãn chúng ta bằng cách tạo ra tất cả các SUV phát ra carbon). Nói chung, các trường đại học của K-12 và Mỹ đã trở thành một trong những điều khuyếch tán nhất của giáo huấn toàn cầu, "đào tạo lại" người Mỹ theo một quan điểm xã hội chủ nghĩa.]

[ Phần 3 "Kết nối cộng sản" có sẵn trong phiên bản dài hơn. Một chi tiết hấp dẫn là ý kiến ​​phổ biến rằng "chủ nghĩa cộng sản rơi vào Nga" là hoàn toàn vô nghĩa.]

Các mục tiêu của NWO là gì và làm thế nào để đạt được chúng? Pt 4

" Mục đích duy nhất của các nhà tài chính là kiểm soát thế giới bằng việc tạo ra các khoản nợ không thể gánh được ." --Henry Ford

LHQ chỉ là một bộ máy ngân hàng quốc tế tầm xa được thiết lập rõ ràng cho lợi nhuận tài chính và kinh tế bởi một nhóm nhỏ các nhà cách mạng thế giới mạnh mẽ, ham muốn lợi nhuận và quyền lực. - Curtis Dall , con rể của FDR, Nguồn: Cuốn sách của Dall, Cha vợ bị lợi dụng của tôi

Chuẩn Đô đốc Chester Ward , Tổng tư lệnh của Hải quân Hoa Kỳ, và cựu thành viên của CFR trong 16 năm , nghe có vẻ cảnh báo về ý định của nhóm đối với người Mỹ: " Cuộc củng quan trọng nhất trong các nhóm tinh hoa này có một mục tiêu chung - họ muốn mang lại đầu hàng chủ quyền độc lập quốc gia của Hoa Kỳ.Nhóm thứ hai của các thành viên quốc tế trong CFR bao gồm các ngân hàng quốc tế của Wall Street và các đại lý chủ chốt của họ.Nhóm đầu tiên, họ muốn độc quyền ngân hàng thế giới từ bất cứ điều gì quyền lực kết thúc trong sự kiểm soát của chính phủ toàn cầu . "[CFR (Hội đồng Quan hệ Đối ngoại) là một Rockefeller đã thành lập quỹ miễn thuế. Rõ ràng một số vụ lừa đảo CFR quyết định chủ nghĩa toàn cầu không phải là một ý tưởng tuyệt vời sau khi tất cả (Chester Ward). Một lần nữa người ta thấy rằng có một số nhóm quyền lực trong tổ chức lớn hơn. Các nhóm này hợp tác với nhau theo hướng kết thúc giống như thế giới của các quốc gia-quốc gia bị chia nhỏ và phân chia thành những khu vực-bang mới với sự quản lý khác nhau dưới một chính phủ một thế giới]

Dan Smoot , cựu thành viên của trụ sở của FBI tại Washington, DC, từng nói, " Mục đích cuối cùng của CFR là tạo ra một hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, và làm cho Hoa Kỳ trở thành một phần chính thức của nó ." [Chủ nghĩa xã hội là một thuật ngữ nhẹ nhàng hơn được sử dụng thay vì chủ nghĩa cộng sản ở Châu Âu. Nhưng kể cả ngay cả chủ nghĩa xã hội cũng không phổ biến ở Hoa Kỳ như ở châu Âu, thì chủ nghĩa tự do vẫn được sử dụng thay thế, nhưng dù mục tiêu của các nước tiêu cực là di chuyển mọi quốc gia sang bên trái gần mô hình cộng sản nhất có thể. Và tất cả trong khi các phương tiện truyền thông Mỹ sẽ tuyên bố rằng "chủ nghĩa cộng sản đã chết," một câu nói kỳ cục.]

Người Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa xã hội, nhưng dưới cái tên "chủ nghĩa tự do", họ sẽ chấp nhận mọi phần của chương trình xã hội chủ nghĩa cho đến một ngày Mỹ sẽ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa mà không biết chuyện đó xảy ra . -Norman Thomas, ứng cử viên tổng thống của Đảng Xã hội Mỹ, 1948

" CFR, dành cho chính phủ một thế giới, được tài trợ bởi một số nền tảng được miễn thuế lớn nhất, và sử dụng quyền lực và ảnh hưởng như vậy đối với cuộc sống của chúng ta trong các lĩnh vực tài chính, kinh doanh, lao động, quân sự, giáo dục và truyền thông đại chúng - phương tiện truyền thông, nên quen thuộc với mọi người Mỹ quan tâm đến chính phủ tốt, với việc bảo vệ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ và hệ thống doanh nghiệp tự do của chúng ta. Tuy nhiên, các cơ chế thông tin hữu ích của quốc gia, các phương tiện thông tin đại chúng, thường rất tích cực trong việc phơi bày thông tin dân chúng của chúng ta, vẫn im lặng khi nói đến CFR, các thành viên của họ và các hoạt động của họ . " - Dân biểu John Rarick

" Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) là Chi nhánh Hoa Kỳ của một xã hội có nguồn gốc ở Anh Quốc ... (và) tin rằng các ranh giới của quốc gia cần được xoá bỏ và một quy tắc một thế giới được thiết lập ." - Carroll Quigley, trong cuốn Tragedy and Hope, 1966 (được phân tích kỹ lưỡng bởi Giám đốc FBI, Cleon Skousen trong cuốn The Naked Capitalist)[On Quigley: Giáo sư lịch sử tại Đại học Georgetown, (cũng Princeton và Harvard.) Đã viết 1,300 Trang Bi kịch và Hy vọng vào năm 1966, phơi bày những người theo chủ nghĩa ưu tiên của New World Order. Không phải là kẻ thù của những người theo chủ nghĩa tinh hoa mà là người thông cảm, người mà họ muốn giữ bí mật, đã viết cuốn sách để thúc giục mọi người đừng chống cự. Anh không cảm thấy nguy hiểm khi phơi bày kế hoạch của những người theo chủ nghĩa ưu tú vì anh cảm thấy đã quá muộn để người đàn ông thông thường làm bất cứ điều gì. Điều này đã xảy ra trong những năm 60 và các nhà tinh hoa đã tiến triển theo cấp số nhân kể từ đó với những tiến bộ kỹ thuật đáng kinh ngạc để giúp họ thành công. Nó sẽ có một bài luận riêng biệt để bao quát một cách hợp lý tất cả các công nghệ được sử dụng để giám sát công dân Mỹ (Anh có hàng ngàn máy ảnh ở mọi góc phố của nó là thành phố). Hiện nay, thiết bị giám sát của một hoặc nhiều loại khác nhau trong tất cả các TV hiện đại, máy tính, điện thoại di động, đường đất, một số xe ô tô (với On-Star, & Lo-jack) và các thiết bị điện tử khác. Hiện tại, chỉ có những vật nuôi mới nhận được chip ID trong bộ phim mới nhất của Bond Bond Casino Royale]

Bài luận lớn về Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Nhiều tiết lộ, chi tiết về các chủ ngân hàng ưu tú: http://www.conspiracyarchive.com/NWO/Council_Foreign_Relations.htm [Trên bản sao điện tử sao chép và dán vào Google để bao gồm dấu gạch dưới giữa các từ cách nhau]

" Ngoài quyền lực của họ đối với chính phủ dựa trên tài chính của chính phủ và ảnh hưởng cá nhân, các ngân hàng có thể điều khiển các chính phủ theo những cách mà họ muốn họ phải chịu áp lực khác ". - Carroll Quigley

Carroll Quigley Trích dẫn

: " Lịch sử của thế kỷ qua cho thấy, những lời khuyên cho các chính phủ của các ngân hàng, như lời khuyên của họ dành cho các nhà công nghiệp, luôn phù hợp với các ngân hàng, nhưng thường là thảm khốc cho các chính phủ, và mọi người nói chung . "

Giáo sư Georgetown Carroll Quigley (cố vấn của Bill Clinton trong khi Georgetown) đã viết về các mục tiêu của các ngân hàng đầu tư kiểm soát các ngân hàng trung ương : "... chẳng gì khác hơn là tạo ra một hệ thống kiểm soát tài chính thế giới trong tay tư nhân có khả năng chi phối chính trị hệ thống của mỗi quốc gia và nền kinh tế của thế giới như một toàn thể ... kiểm soát trong phong kiến ​​phong kiến [chế độ phong kiến ​​là nô lệ] của các ngân hàng trung ương trên thế giới hành động trong buổi hòa nhạc, bởi các thỏa thuận bí mật đến trong các cuộc họp và hội nghị thường xuyên riêng tư . " [G-7, G12, các cuộc họp của Hội nghị thượng đỉnh Thế giới, và nhiều vấn đề khác. Các chính trị gia của mọi quốc gia hành động theo kiểu thời trang có thể dự đoán được bằng cách lấy quyền lực và tiền bạc, bán nước của họ xuống sông.]

1993 - thành viên CFR và nhà tư bản Henry Kissinger viết trong Los Angeles Times về NAFTA: "Quốc hội nào sẽ có trước khi nó không phải là một hiệp định thương mại thông thường mà là kiến ​​trúc của một hệ thống quốc tế mới ... bước đầu tiên hướng tới một trật tự thế giới mới . " [Các hiệp ước thương mại như GATT, NAFTA, CAFTA, FTAA, và Liên minh Bắc Mỹ chỉ đơn thuần là các cơ sở cloaked vào một mục tiêu của thế giới. Lou Dobbs của CNN gần đây cảnh báo người dân chống lại Liên minh Bắc Mỹ (liên kết kinh tế của Hoa Kỳ, Canada và Mexico), và xa lộ (ba sân bóng rộng) được xây dựng ngay bây giờ thông qua Texas, " chỉ có lợi cho những người theo chủ nghĩa ưu tú ".

[Thương mại] Các hiệp ước đưa ra luật pháp quốc tế và cũng đưa ra luật pháp trong nước. Theo Hiến pháp của chúng ta, các hiệp ước trở thành luật pháp tối cao của đất đai ... Luật về hiệp ước có thể làm thay đổi Hiến pháp. Các hiệp ước ví dụ ... có thể cắt giảm các quyền được người dân ban hành theo Hiến pháp Bill of Rights. - John Foster Dulles , Bộ trưởng Ngoại giao, 1952

Trong khi ông là nghị sĩ, Thị trưởng New York Ed Koch đã bỏ phiếu cho hầu hết các đề xuất xã hội và phúc lợi. Bây giờ, khi xem những chương trình này gần hơn, Koch nói anh đã sai. Ông được trích dẫn trong cuốn Christian Inquirer tháng Giêng năm 1980: "Tôi là người câm, tất cả chúng tôi đều là như vậy, tôi đã bỏ phiếu cho rất nhiều điều đáng tiếc, ai biết được? Chúng tôi đã mang theo những gì các nhà xã hội học nói với chúng tôi ... chúng tôi đã cho phép một số nhỏ của người dân, nói chung có năng khiếu, để thống trị xã hội, đó là quan điểm của họ, nó chưa bao giờ được coi là đa số ". ( Tiêu điểm, 1980)[Chúng ta có thể giả định đây không phải là lần đầu tiên những người quan trọng bị lừa gạt bởi "các nhà xã hội học" hoặc những ảnh hưởng khác. Trên thực tế, nhiều chính trị gia, nhà giáo dục, bác sĩ, nhà khoa học, clergymen, doanh nhân, sử gia, tác giả vv thường xuyên bị lừa gạt bởi các nghiên cứu chính thức "chính thức" và các phương tiện khác để di chuyển chủ nghĩa toàn cầu về phía trước.]

1975 - Kissinger trên Couch được xuất bản. Tác giả Phyllis Schlafly và cựu thành viên CFR, Chester Ward nói: " Một khi các thành viên của CFR quyết định rằng chính phủ Hoa Kỳ nên tán thành một chính sách cụ thể, các cơ sở nghiên cứu rất đáng kể của CFR được đưa ra để phát triển các luận cứ, trí tuệ và tình cảm , để hỗ trợ cho chính sách mới và để làm hỏng, mất uy tín, trí tuệ và chính trị, bất kỳ sự chống đối nào ... "

Tôi tin rằng có nhiều trường hợp của việc giảm bớt quyền tự do của người dân bằng cách xâm chiếm dần dần và im lặng của những người có quyền lực hơn là do sự chiếm đoạt bạo lực và đột ngột . - James Madison Sự sói mòn dần dần của hiến pháp đã bắt đầu một thời gian dài trước đây và Đạo luật Dự trữ Liên bang là một trong những cú đánh lớn nhất cho tự do. Các ví dụ gần đây hơn là cái gọi là "Đạo luật Patriot" và "Đạo luật An ninh Quốc gia" làm giảm đáng kể nhiều quyền của Thiên Chúa của chúng ta (trái ngược với "các quyền được chính phủ cho phép").

"Khi cuộc đấu tranh dường như đang trôi dạt mạnh mẽ hướng đến một nền dân chủ xã hội thế giới, có thể vẫn còn rất nhiều sự trì hoãn và thất vọng trước khi nó trở thành một hệ thống thế giới hữu hiệu và hiệu quả. khi chúng ta cố gắng để đánh giá lời hứa của mình, chúng ta phải nhớ đến sự phiền muộn của một thế hệ hoặc là những điều xấu xa , nhiều người trong số họ khá dũng cảm và duyên dáng ". - HG Wells , trong cuốn sách của ông mang tên "The New World Order" (1939)[Ví dụ về một tác giả nổi tiếng khác bị lừa dối khi nghĩ rằng khái niệm "Một Thế giới Chính phủ" là một kế hoạch nhân từ để mọi người nắm tay nhau và hát kum-ba-yah dưới sự cai trị của những nhà tinh hoa khôn ngoan. Nhưng bất cứ ai nghiên cứu về lịch sử đều biết rõ rằng chính quyền có tất cả sức mạnh là tự chủ. Mọi chính phủ đã từng tồn tại đều đã bắt đầu bị tham nhũng hoặc kết thúc bằng tham nhũng, đó là bản chất của các chính quyền.]

"Trong một khoảng thời gian, tôi đã bị làm phiền bởi cách mà CIA đã bị chuyển hướng từ nhiệm vụ ban đầu, nó đã trở thành một hoạt động và đôi khi là một cánh tay chính sách của chính phủ ". - Chủ tịch Harry Truman

Ủy ban ba bên được coi là phương tiện để hợp nhất đa quốc gia các lợi ích thương mại và ngân hàng bằng cách nắm quyền kiểm soát chính phủ chính trị của Hoa Kỳ. - Chính trị, Tiền tệ, Trí tuệ, và Giáo hội . " - Thượng nghị sĩ Barry Goldwater trong cuốn sách "No Apologies" năm 1964 của ông.

1977 - Kết nối ba bên xuất hiện trong ấn bản tháng 7 của Hàng tháng Hàng tháng. Người viết: Jeremiah Novak, viết: "Lần thứ ba trong thế kỷ này, một nhóm các trường học, doanh nhân và quan chức chính phủ Hoa Kỳ đang lên kế hoạch cho một trật tự thế giới mới ..." [Bởi "các doanh nhân", ông ta có nghĩa là các công ty đa quốc gia kinh doanh trong khi các doanh nghiệp nhỏ liên tục bị gánh chịu với sự can thiệp của chính phủ ngày càng nhiều để giảm bớt sự tự lực của quần chúng.]

1984 - Quyền lực lãnh đạo được công bố. Tác giả James McGregor Burns thừa nhận: " Các nhà soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ đã quá khôn ngoan đối với chúng ta, họ đã đánh lừa chúng ta, họ đã thiết kế các cơ chế riêng biệt mà không thể thống nhất bằng các liên kết cơ học, những cây cầu yếu ớt, nhang nhúm. Người sáng lập lộn ngược '- chúng ta phải trực tiếp đối đầu với cấu trúc hiến pháp họ dựng lên . " [Bằng chứng rằng Thiên Chúa soạn thảo hiến pháp thông qua những người đàn ông vĩ đại của sự lựa chọn của Ngài trong một khoảnh khắc quan trọng của lịch sử. Đó có lẽ là lý do duy nhất mà NWO đã không mất một thời gian dài trước đây. Ví dụ, bạn không cần phải nhìn xa hơn chính quyền Anh và Australia khi tháo bỏ quyền sở hữu súng theo ý chí và ý nguyện của họ, nhưng đó là một cái gai trong các trang toàn cầu của Mỹ vì nó là nền tảng pháp lý trong Hiến pháp của chúng ta. Nếu công dân Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về các chi tiết của hiến pháp họ sẽ không gần như nhượng lại quyền của súng khi vụ thảm sát súng xảy ra (bi kịch mặc dù họ đang có, trả lại quyền tự do hơn không phải là câu trả lời). "Những người bỏ tự do cho an ninh không xứng đáng và sẽ mất cả hai." --B. Franklin ]

A. Về những biến cố đã tạo [ Wikipedia: Hoạt động sai cờ là các hoạt động bí mật của các chính phủ, các công ty hoặc các tổ chức khác, được thiết kế để xuất hiện như thể đang được thực hiện bởi các thực thể khác . Tên gọi bắt nguồn từ khái niệm quân sự bay màu giả . - Flag Flag thường được sử dụng để thuyết phục người dân rằng họ đang ở trong "nguy hiểm nghiêm trọng" vì vậy các chính quyền có thể nhận được sự ủng hộ của công chúng đối với các cuộc chiến chống lại "kẻ thù mới được cho là" hoặc để đầu hàng tự do của họ.]

Người ta được biết đến rộng rãi là Đức Quốc Xã, trong Chiến dịch Himmler

, các cuộc tấn công giả mạo đối với người dân và các nguồn lực mà họ đổ lỗi cho người Ba Lan, để biện minh cho cuộc xâm lược Ba Lan. Và giờ đây đã được thuyết phục thuyết phục - ví dụ như trong video Lịch sử video

http://www.whatreallyhappened.com/IMAGES/reichstagfire.rm rằng Đức quốc xã đốt cháy tòa nhà chính phủ của họ và đổ lỗi cho lửa đó cho người khác. Hỏa hoạn là sự kiện có thể biện minh cho việc nắm giữ quyền lực và đình chỉ tự do của Hitler .

Một ví dụ khác về lịch sử là Nero, người đã đốt cháy thành phố của mình, Rome, trong 64AD phá hủy 4 trong 14 quận, trong đó có cung điện của ông, sau đó đổ lỗi cho các Kitô hữu mà ông coi là mối đe dọa. Họ bị tra tấn một cách khủng khiếp nhất.

Xem thông tin chi tiết đáng kinh ngạc về các Gói Phiếu Sai khác tại http://georgewashington.blogspot.com/2006/02/false-flags-in-america.html

Chúng ta đang trên bờ vực của một sự chuyển đổi toàn cầu. Tất cả những gì chúng ta cần là khủng hoảng chính ngay và các quốc gia sẽ chấp nhận Lệnh Thế giới Mới . -David Rockefeller,Tuyên bố của Hội đồng Kinh doanh Liên hiệp quốc, 1994

"Hôm nay, Mỹ sẽ bị xúc phạm nếu binh sĩ LHQ vào Los Angeles để lập lại trật tự. Ngày mai họ sẽ biết ơn! Điều này đặc biệt đúng nếu họ được cho biết rằng có một mối đe dọa bên ngoài từ bên ngoài, cho dù thật hay ban hành, (quảng cáo là như vậy) đang đe dọa sự tồn tại của chúng tôi . đó là sau đó tất cả mọi người trên thế giới sẽ bào chữa để giải thoát họ khỏi ác này. một trong những điều mọi người lo ngại là chưa biết. Khi trình bày với kịch bản này, các quyền cá nhân sẽ được sẵn sàng từ bỏ để bảo lãnh của phúc lợi của họ được chính phủ thế giới trao cho họ ". - Henry Kissinger (. Bilderberg Hội nghị 1991 Evians, Pháp bài phát biểu của ông đã được ghi âm bởi một đại biểu của Thụy Sĩ . ) [Rất ít người Mỹ nhận ra có bao nhiêu quyền đã bị mất hoặc bị xâm phạm từ Đạo luật An ninh Quốc gia, Luật Patriot. Tất cả đều có tên chính thức và cao quý - tất cả các từ lấp lánh bóng đạt được chính xác đối nghịch với tên của họ ngụ ý và đánh lừa những nỗi sợ hãi của công dân. Ngoài ra, xem các bài viết gần đây, Các viễn cảnh của Lầu Năm Góc lập các kịch bản cho luật võ ở Mỹ tại: http://www.wsws.org/articles/2005/aug2005/mart-a09.shtml và Bush Moves Hướng tới Luật Võ tại http: // www .informationliberation.com / index.php? id = 17432 để xem những gì các nhà cổ động đang lên kế hoạch.]

Toàn bộ mục tiêu của chính sách thực tế là để giữ cho dân chúng hoảng sợ và do đó, hốc hác để được dẫn tới sự an toàn - bằng cách đe dọa nó bằng một loạt các hobgoblins bất tận, tất cả đều tưởng tượng . - HL Mencken [Và, nếu không đủ "những cơn khủng hoảng tự nhiên" có sẵn để tận dụng lợi thế của người dân, thì sẽ được sản xuất theo lịch sử đã chứng tỏ thời gian và thời gian].

Dường như không có khoảng thời gian mà một số quan chức Mỹ không thể giúp đỡ Nga để làm chủ bí mật của sự phân hạch hạt nhân . -Thiếu tá George R. JordanUSAF, Thiếu tá Nhật ký của Jordan,1952 [Rất nhiều công nghệ đã được trao cho Trung Quốc là tốt. Các ngân hàng quốc tế đã tăng quyền lực vào những năm 1700 bằng cách tài trợ cho cả hai bên các quốc gia chiến tranh khác nhau, (trên thực tế, các ngân hàng là những kẻ bắt chước những cuộc chiến tranh này). Tại sự hình thành của nước Mỹ, họ nhận ra rằng Hoa Kỳ sẽ trở thành một cường quốc rất mạnh nên họ đã khuấy động nhiều cuộc chiến tranh chống lại bà, bao gồm cả cuộc nội chiến. Không ai trong số này đem Cộng hòa xuống như họ mong đợi (và các ngân hàng vẫn chưa nắm quyền kiểm soát đồng tiền của Mỹ). Vì vậy, họ tìm cách tạo ra một kẻ thù để chống lại sức mạnh của nước Mỹ. Chủ nghĩa cộng sản sau này trở thành kẻ thù đó. Và chủ nghĩa cộng sản sẽ không bao giờ tồn tạihoặc lây lan mà không có số lượng lớn tài chính hỗ trợ cung cấp bởi các ngân hàng quốc tế. (Các ngân hàng đã cài đặt chủ nghĩa cộng sản ở Nga (thông qua Lenin & Trotsky) bằng cách tài trợ Cách mạng Bolshevik và cho phép Mao Tse Tung qua các chính trị gia quan trọng của Hoa Kỳ đi qua Đạo luật Lend Lease, phản bội Chang Kai-Shek, người mà chúng tôi hứa sẽ giúp đỡ (Đây là ngày hôm nay của Đài Loan , một điểm kích hoạt khác có thể xảy ra trong chiến tranh). Đây sẽ là những cuộc xung đột của WW3 có vẻ ngoài, nhưng kẻ thù thật sự là dàn nhạc, những người theo chủ nghĩa toàn cầu.]

Chúng ta cần một kẻ thù chung để đoàn kết chúng ta. Condoleezza Rice, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, tháng 3 năm 2000

Nếu chương trình nghị sự của New World Order không được thực hiện bằng những cuộc tấn công khủng bố vào Mỹ và nếu người Mỹ không đồng ý bỏ vũ khí và từ bỏ chủ quyền của mình cho New World Order, cuộc tấn công tiếp theo sẽ là việc sử dụng hóa chất, hoặc chiến tranh nguyên tử chống lại người Mỹ. Các kiến ​​trúc sư của Trật Tự Thế Giới Mới sẽ không ngần ngại sử dụng bom nguyên tử hoặc hydrogen ở một thành phố lớn của Mỹ . - Trang của Op Ed, New York Times, 24 Tháng 9, 2001

"Khi Mỹ trở thành một xã hội đa văn hóa ngày càng nhiều , có thể sẽ khó khăn hơn trong việc tạo ra một sự đồng thuận về các vấn đề chính sách đối ngoại , ngoại trừ các hoàn cảnh của một mối đe dọa trực tiếp từ bên ngoài ." - Hội đồng Đối ngoại (CFR)

1994 - Thành viên cao cấp của Ngoại trưởng CFR Michael Clough: Các quốc gia phương Đông đã có thể định hình và đào tạo các tổ chức chính sách đối ngoại đang nổi lên ... Chừng nào Chiến tranh Lạnh vẫn tiếp diễn và Armageddon hạt nhân dường như chỉ là một tên lửa, thì công chúng sẵn sàng chịu đựng hệ thống hoạch định chính sách đối ngoại vô nhân đạo " (giống như các công dân và các nhà lập pháp không phản đối việc mất tự do của họ trong Đạo luật Patriot và Đạo luật An ninh Quốc gia sau cuộc khủng hoảng 11 tháng 9 chống lại cái gọi là những kẻ khủng bố nước ngoài. bất cứ ai chống lại dường như "bảo vệ yêu nước" khỏi những tên giả mạo bị cáo buộc là yếu đuối hoặc "chống lòng yêu nước" và bị các lãnh đạo đồng lõa và những người dân vô minh đã la hét rơi vào tình thế.]

Arthur Sylvester, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng của Tổng thống Kennedy, năm 1962 nói rằng "trong tình huống khủng hoảng, ông tin vào 'quyền tự trị vốn có của Chính phủ để nói dối'. Ông nói về việc nói dối theo cách giản dị như là "sự sáng tạo" của tin tức, và nói rằng "quản lý tin tức" là một phần của kho vũ khí của chính phủ " [tôi có thể đi cùng với điều này nếu đó không phải là chính phủ tự tạo ra những cuộc khủng hoảng sai lầm]

Ngày 11 tháng 9 năm 1990 - Tổng thống Bush [Sr] gọi chiến tranh vùng Vịnh là cơ hội cho Lệnh Thế giới Mới . Trong một bài diễn văn trước Quốc hội có tựa đề Hướng tới một trật tự thế giới mới, ông Bush nói: " Cuộc khủng hoảng ở Vịnh Ba Tư tạo ra một cơ hội hiếm có để tiến tới một giai đoạn lịch sử hợp tác.Trong những thời điểm khó khăn này ... một trật tự thế giới mới có thể nổi lên trong đó các quốc gia trên thế giới, đông và tây, bắc và nam, có thể thịnh vượng và sống trong sự hòa hợp .... Ngày nay thế giới mới đang đấu tranh để được ra đời . "

Vào ngày 31 tháng 12 năm 1990 Gorbachev tuyên bố rằng Lệnh Thế giới Mới sẽ được Khủng hoảng Vịnh mở rộng . [Đã không khá xảy ra ... chưa. Họ đang hướng đến một điểm khủng hoảng, một khối lượng quan trọng, để mở ra NWO Rõ ràng, họ hy vọng để tránh quá nhiều kháng chiến. Họ không sở hữu tất cả quyền lực, chỉ cần một số tiền quan trọng mà đòi hỏi phải có cơ hội.]

Ví dụ gần nhất và tốt nhất về hoạt động cờ giả là sự sụp đổ tháp đôi 9/11 với một số lượng lớn nhân chứng để thuyết phục bất kỳ suy nghĩ hợp lý nào:

Các nhà tâm lý học và nhà tâm lý học: Câu chuyện 9/11 của Chính phủ là Điên http://georgewashington.blogspot.com/2007/05/psychiatrists-and-psychologists.html

Các quan chức cấp cao không mua câu chuyện chính thức http://911proof.com/7.html

Các nhà lãnh đạo quân đội Câu hỏi 9/11

http://georgewashington.blogspot.com/2007/04/military-leaders-question-911.html

Học giả Pháp luật Câu hỏi 9/11

http://georgewashington.blogspot.com/2005/06/justice-and-9-11.html

Các nhà khoa học Debunk Story 9/11

http://georgewashington.blogspot.com/2006/09/jones.html

Xem Phi công-cho-911-Chân lý http://www.pilotsfor911truth.org/

Thông tin 9/11 Factsheet FAQs http://911proof.com/FactSheet.html

Không phải là nói về "phá dỡ" tháp đôi chỉ là một lý thuyết điên rồ bởi một vài người hóm hỉnh? http://911proof.com/11.html Các nguồn đáng tin cậy như nhân viên cứu hỏa ở New York và các nhân viên thực thi pháp luật đã nghe nhiều quả bom đang hoạt động.   

Tìm kiếm từ "911 nhân viên cứu hỏa" trên youtube.com để xem lời khai của các nhân viên cứu hỏa bằng video nói rằng họ nghe thấy nhiều quả bom đang hoạt động. Google "Thay đổi Loose" để đặt hàng một DVD nghiệp dư tuyệt vời thu thập nhiều bằng chứng và nhân chứng (một số trang web cho phép bạn xem nó miễn phí).

" Họ đang sử dụng sự sợ hãi của một người khác tấn công khủng bố để tiến lên phía trước với các chương trình của chính phủ khác nhau mà chính phủ muốn ... nhiều năm nay họ đang sử dụng sự sợ hãi đang đẩy chính sách công ở nước này là ... rất un-Mỹ Các nhà lãnh đạo của chúng tôi vô cùng phấn khởi vì sợ hãi để thực hiện và giành lấy quyền lực . " - Bob Barr, Dân biểu và quan chức CIA, 2005 (Nghị sĩ Barr nói rằng Đạo luật Patriot là nhiều hơn một mối đe dọa cho cách sống của người Mỹ hơn bất kỳ cuộc tấn công khủng bố.)

" Dân chúng không bao giờ bỏ tự do của họ nhưng dưới ảo tưởng một chút ." - Edmund Burke, 1784

" Tướng Tommy Franks nói rằng nếu Hoa Kỳ bị tấn công bởi một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt gây ra thương vong lớn, Hiến pháp sẽ bị loại bỏ vì lợi ích của một hình thức quân sự của chính phủ ". - John O. Edwards, NewsMax.com, 2003

B. Về chiến tranh

Các Rothschilds có thể bắt đầu hoặc ngăn ngừa cuộc chiến tranh. Từ của họ có thể tạo ra hoặc phá vỡ đế quốc . -Chicago Evening American, 1923

Rene Wormser là cố vấn cho Ủy ban Reece, người sau khi báo cáo của Ủy ban đã bị trấn áp, đã viết một quyển sách về cơ sở được miễn thuế và Carnegie Endowment (khoảng năm 1908 ), trong đó ông lưu ý: liệu có phương tiện gì cho con người hiệu quả hơn hơn chiến tranh, giả sử bạn muốn làm thay đổi cuộc đời của cả một người ? Vào cuối năm, họ đã đi đến kết luận rằng không có phương tiện hiệu quả hơn để kết thúc được biết đến với con người. Vì vậy, sau đó họ đưa ra câu hỏi số hai, và câu hỏi là, "Làm thế nào chúng ta liên quan đến Hoa Kỳ trong một cuộc chiến tranh ?"

Chính phủ các quốc gia phương Tây, dù là vua hay nhà nước cộng hòa, đều đã bước vào những bàn tay vô hình của một chế độ đa đảng, quyền lực quốc tế và nắm giữ. Đó là, tôi liên doanh đề nghị, điều này huyền bí bán đó. . . đẩy khối lượng của người Mỹ vào vạc chiến tranh thế giới thứ nhất . -Thiếu tướng JFC Fuller, sử gia quân sự Anh, 1941(Một trong những nhà chiến lược và sử gia quân sự nổi tiếng thế kỷ này)[Tôi khuyên bạn nên sử dụng cuốn Shadows of Powerbởi Perloff để có thêm bằng chứng về điều này (xem Amazon hoặc Google). Các ngân hàng và các chính trị gia quan trọng đã có kế hoạch chìm tàu ​​Lusitania để kích động người Mỹ và đưa Mỹ vào WW1. Hoa Kỳ cũng cố ý làm cho Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng và biết trước rằng họ đang đến. Chính phủ cho phép cuộc tấn công này được sự ủng hộ của công chúng khi bước vào Thế vận hội thứ hai tại nhà hát Thái Bình Dương. Và 9/11 mở ra cuộc chiến bất tận gọi là "cuộc chiến chống khủng bố."]

" Nếu Tyranny và Oppression đến vùng đất này, nó sẽ là hình mẫu của cuộc chiến với một kẻ thù nước ngoài ." - James Madison

Chiến tranh chỉ là một vợt. Một vợt được mô tả tốt nhất, tôi tin rằng, như một cái gì đó mà nó không phải là những gì nó có vẻ như đa số người dân. Chỉ có một nhóm nhỏ bên trong biết nó là gì. Nó được thực hiện vì lợi ích của rất ít người trong số tiền của công chúng .

- Smedley Darlington Butler, Tổng Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, Chiến Chỉ Là Một Racket (1933)

Tôi đã trải qua ba mươi ba năm ở Thủy quân lục chiến, phần lớn thời gian tôi là một người đàn ông cơ bắp hạng nặng cho Big Business, cho Phố Wall và các ngân hàng. Tóm lại, tôi là một kẻ cướp bóc cho chủ nghĩa tư bản . - Smedley Darlington Butler, Tổng Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, 1935

Tôi ủng hộ việc cố tình lây lan vi khuẩn có phương pháp chuẩn bị trong người và động vật-nấm mốc ... để tiêu diệt các vụ thu hoạch, bệnh than để tiêu diệt ngựa và gia súc, và bệnh dịch hạch, để giết không chỉ toàn bộ quân đội, mà cả những cư dân ở các vùng lớn. - Winston S. Churchill, trong Pall Mall Gazette, 1924 [Nếu đây là "chàng trai tốt", những kẻ xấu có khả năng là gì? Một cái nhìn thoáng qua về những gì sẽ xảy ra. Một số trích dẫn của Churchill xuất hiện rằng anh ta cảnh báo mọi người về NWO và những người khác mà anh ta dường như đã tham gia. Mặc dù, nó có thể là cách khác xung quanh như một số trong những trích dẫn cho thấy các thành viên CFR người nhảy tàu và tattled vào các ngân hàng. Thậm chí JFK đã thề sẽ cảnh báo mọi người trước khi rời văn phòng. Nhưng như chúng ta đã thấy, anh ta đã không ra ngoài.]

"Đương nhiên những người dân thường không muốn chiến tranh ... nhưng sau tất cả, đó là những nhà lãnh đạo của đất nước quyết định chính sách, và luôn luôn là một vấn đề đơn giản để kéo mọi người đi theo, dù đó là một nền dân chủ hay là một nền độc tài phát xít, hoặc một quốc hội, hoặc một chế độ độc tài cộng sản ... tất cả các bạn phải làm là nói với họ rằng họ đang bị tấn công, và đả đảo chủ nghĩa hòa bình vì thiếu tinh thần yêu nước và phơi bày cả nước với nguy hiểm. Nó hoạt động theo cùng một cách trong bất cứ nước nào ." - Herman Goering (Một trong những người đàn ông hàng đầu của Hitler, trong các thử nghiệm Nuremberg)

"Chính phủ của chúng tôi đã giữ chúng tôi trong tình trạng sợ hãi vĩnh cửu - giữ chúng tôi trong một cơn sốt yêu nước liên tục - với tiếng kêu của khẩn cấp quốc gia nghiêm trọng. Luôn luôn có một số ác khủng khiếp ở nhà hoặc một số quyền lực kỳ quặc nước ngoài mà có thể gobble chúng tôi nếu chúng tôi không mù quáng biểu tình đằng sau nó. " - tướng Douglas MacArthur, 1957 [Các kẻ thù được cho là được tạo ra để cung cấp sự hỗ trợ của công chúng cần thiết để theo đuổi các chính sách đối ngoại có lợi cho một chính phủ thế giới. Ngày nay nó là màu sắc và tiếng kêu của "những kẻ khủng bố trên thế giới" được đưa ra vì lý do chúng ta phải tấn công Iraq và Iran.]

C. Sự tiếm quyền thông qua các phương tiện tiền tệ Tập đã được viết về chủ đề này và mối quan hệ của nó với chủ nghĩa toàn cầu / NWO .

"Hãy để tôi phát hành và kiểm soát tiền của một quốc gia và tôi không quan tâm ai viết luật của nó." - Mayer Amschel Rothschild

Trong khi tự hào về hành động cao quý của mình, chúng ta cẩn thận để che giấu thực tế xấu xí rằng bởi một hệ thống tiền tệ không công bằng chúng ta đã quốc hữu hóa một hệ thống áp bức, mặc dù tinh tế hơn, không kém gì hệ thống cũ của chế độ nô lệ . - Horace Greeley, tổng biên tập của tờ New York Tribune năm 1872 dựa trên Đạo luật Ngân hàng Quốc gia năm 1863 (Một trong những biện pháp kiểm soát các quốc gia là nắm quyền kiểm soát đồng tiền của họ, vốn đã xảy ra ở hầu hết mọi quốc gia. Nó cũng được thấy trong nguồn trích dẫn nội dung bài báo mà giới nội gián đã cố thủ trong giới truyền thông sớm.]

Cách tốt nhất để phá huỷ hệ thống tư bản chủ nghĩa là khai quật tiền tệ. Bằng một quá trình lạm phát liên tục, các chính phủ có thể tịch thu, bí mật và không để ý, một phần quan trọng trong sự giàu có của công dân của họ, và không một người nào trên một triệu sẽ phát hiện hành vi trộm cắp. - John Maynard Keynes, Nhà kinh tế học Anh, 1920 [Đô la Mỹ đã giảm giá trị 95% kể từ đầu thập niên 1900 và nguyên nhân thực sự của lạm phát là sự in thừa của đồng tiền giấy (bởi vì mỗi chính phủ tự tiêu tiền vào sự hủy diệt cuối cùng - và chúng ta đang ở ngay thẳng). Đây là lý do các gia đình ngân hàng mong muốn (và thành công) để giành quyền kiểm soát đồng tiền của Mỹ, để tài trợ cho mục tiêu của họ về sự thống trị của thế giới. Sau khi họ kiểm soát được đồng tiền, họ đã gỡ bỏ sự ủng hộ của vàng để tránh việc in tiền vô hạn dưới dạng giấy mà chúng ta thấy ngày nay.]

Khi đế chế sụp đổ, tiền tệ của họ giảm trước tiên. Thậm chí rõ ràng hơn là nợ của các đế quốc ngày càng suy giảm, bởi vì trong đa số trường hợp, việc mở rộng cơ thể của họ được tài trợ bằng nợ nần . - Rolf Nef [Trong những năm gần đây Mỹ đi từ nước chủ nợ lớn nhất thế giới sang quốc gia nợ lớn nhất. Thâm hụt ngân sách của chúng tôi là 8 tỷ đô la, thâm hụt thương mại gần đó]

" Ngoại trừ thời kỳ của tiêu chuẩn vàng, thực tế tất cả các chính phủ trong lịch sử đã sử dụng quyền hạn độc quyền của họ để phát hành tiền để lừa gạt và cướp bóc người dân ." - FA Hayek (1899-1992) Nhà kinh tế học người Áo, năm 1974 Người đoạt giải Nobel

Tại sao người giáo dục im lặng, quần chúng bị nạn? Một số ít người có thể hiểu được hệ thống sẽ hoặc là rất quan tâm đến lợi nhuận của nó, hoặc do đó phụ thuộc vào lợi ích của nó, rằng sẽ không có sự phản đối từ lớp đó, trong khi mặt khác, cơ thể vĩ đại của con người tinh thần không có khả năng hiểu được lợi thế to lớn mà nguồn vốn bắt nguồn từ hệ thống, sẽ chịu đựng gánh nặng của mình mà không có phàn nàn, và có lẽ thậm chí không nghi ngờ rằng hệ thống này là không thích hợp với lợi ích của họ . - John Sherman, protégé của gia đình ngân hàng Rothschild, trong bức thư gửi cho các ngân hàng New York, 1863

Thủ đô phải tự bảo vệ mình dưới mọi hình thức. . . . Nợ phải thu được và các khoản cho vay và thế chấp bị tịch thu càng sớm càng tốt . Khi thông qua một quá trình luật pháp, người dân đã mất nhà cửa, họ có thể dễ dàng hơn và dễ điều khiển hơn bởi cánh tay mạnh mẽ của luật pháp được áp dụng bởi quyền lực trung tâm của các nhà tài trợ hàng đầu. Những người không có nhà sẽ không cãi nhau với lãnh đạo của họ. Điều này được biết đến giữa những người đàn ông chính của chúng ta bây giờ tham gia vào việc hình thành một chủ nghĩa đế quốc của chủ nghĩa tư bản để cai quản thế giới. Bằng cách phân chia nhân dân chúng ta có thể khiến họ tiêu tốn nhiều năng lượng để chiến đấu với những câu hỏi không quan trọng đối với chúng ta ngoại trừ những giáo viên của đàn chung . - JP Morgan, trong một thông cáo riêng để dẫn đầu Ngân hàng Hoa Kỳ năm 1934

Hệ thống Ngân hàng hiện đại sản xuất tiền ra khỏi không có gì. Quá trình này có lẽ là mảnh đáng kinh ngạc nhất của sự khéo léo của tay mà đã từng được phát minh ra. Các ngân hàng trên thực tế có thể thổi phồng lên, đúc tiền và bỏ ra tiền tệ nhập vào sổ cái hiện đại . - Thạc sỹ LLB Angus

" Chúng tôi trong Quốc hội có một nghĩa vụ đạo đức và hiến định để bảo vệ giá trị của đồng đô la và để hiểu tại sao nó là rất quan trọng đối với nền kinh tế mà một ngân hàng trung ương không được trao cho sức mạnh không thể tin được của inflating một đồng tiền theo ý thích và giả vờ rằng nó biết làm thế nào để tinh chỉnh một nền kinh tế thông qua hệ thống tiền giả này . " - Tiến sĩ Ron Paul, Dân Biểu, R-Tx [Một trong số ít nghị sĩ hôm nay nói ra chống lại những người theo chủ nghĩa toàn cầu hoá. Chạy cho tổng thống năm 2008!]

" Các ngân hàng trung ương là một tổ chức của sự thù địch nguy hiểm nhất hiện theo các nguyên tắc và hình thức Hiến pháp của chúng tôi. Tôi là một Enemy cho tất cả các ngân hàng chiết khấu hóa đơn hoặc ghi chú cho bất cứ điều gì nhưng Coin. Nếu dân Mỹ cho phép ngân hàng tư nhân để kiểm soát việc ban hành tiền tệ của họ, trước tiên bởi lạm phát và sau đó bởi sự giảm phát, các ngân hàng và các công ty sẽ lớn lên xung quanh họ sẽ làm mất hết mọi người cho đến khi Con cái họ thức tỉnh vô số trên lục địa mà Cha ông đã chinh phục . " - Thomas Jefferson

" Các ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực không phải là các cơ quan chính phủ ... nhưng là các công ty độc lập, tư nhân và được kiểm soát tại địa phương ." - Lewis so với Hoa Kỳ, 680 F. 2ngày 1239 vòng 9 1982

" Số phận của nền kinh tế thế giới bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, phụ thuộc vào thị trường chứng khoán, sự tăng trưởng phụ thuộc vào khoảng 50 cổ phiếu, một nửa trong số đó chưa bao giờ báo cáo bất kỳ khoản thu nhập nào ". --- cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Paul Volcker, 1999 [Phát biểu của các cổ phiếu dot.com nhưng ngày nay chúng ta vẫn thấy "Số phận của nền kinh tế thế giới hoàn toàn phụ thuộc vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ" và chúng ta biết thị trường chứng khoán là (họ thừa nhận nó), và nó không kiểm soát hoàn toàn mà chỉ bơm vào thanh khoản nhất định, và thị trường tương lai.]

Mỹ đã làm việc không có một ngân hàng trung ương cho đến đầu thế kỷ này, theo ông Charles Lindbergh, Sr, " The Money Trust đã gây ra sự hoảng loạn vào năm 1907, và do đó buộc Quốc hội phải thành lập Ủy ban Tiền tệ Quốc gia." Do Thượng nghị sĩ Nelson Aldrich, cha vợ của John D. Rockefeller, Jr. đứng đầu, Ủy ban đề nghị thành lập một ngân hàng trung ương . [Đó cũng là khá nổi tiếng rằng tầng lớp giàu có "giải cứu nền kinh tế Mỹ" từ vụ tai nạn năm 1929. Điều ít được biết đến hơn là chính họ đã gây ra sự hoảng loạn đó !Và ảnh hưởng của họ đối với các phương tiện truyền thông (bao gồm các nhà xuất bản lớn ngày nay) là lý do tại sao hầu hết chỉ biết phần bóng của lịch sử. Mô hình rõ ràng trong lịch sử ẩn đã cho thấy những người tiền tệ (những người chủ ngân hàng, những người theo chủ nghĩa ưu tú, những người theo chủ nghĩa toàn cầu hoá) đang đứng sau mọi sự sụp đổ tài chính ở quốc gia này (và nhiều quốc gia khác nữa, đặc biệt là châu Âu). Điều này rõ ràng hơn khi chúng ta đọc mô tả của B. Franklin về lý do thực sự đằng sau cuộc Cách mạng Hoa Kỳ (Xem liên kết Thuộc địa ).]

Curtis Dall, con rễ của FDR đã bình luận về vụ tai nạn năm 1929 : "... đó là" sự cắt xén "của công chúng bởi các thế lực tiền thế giới bị kích hoạt bởi sự thiếu hụt ngân sách gọi điện đột ngột trong thị trường New York . "

Trong những năm 1920, Mỹ đã có một thập kỷ thịnh vượng, được thúc đẩy bởi sự sẵn có của tín dụng . Trong khoảng thời gian từ 1923 đến 1929, Cục Dự trữ Liên bang đã mở rộng nguồn cung tiền bằng sáu mươi hai phần trăm . Khi thị trường chứng khoán sụp đổ, nhiều nhà đầu tư nhỏ đã bị hủy hoại, nhưng không phải là "người trong cuộc". Theo ông Allen và Abraham, vào tháng 3 năm 1929, Paul Warburg đã đưa ra lời khuyên Crash sắp tới, và các nhà đầu tư lớn nhất đã ra khỏi thị trường, trong "None Dare Call it Conspiracy ". - Nghị sĩ Louis McFadden , tuyên bố: "Không phải ngẫu nhiên Đó là một sự xuất hiện một cách cẩn thận giả tạo ... Các ngân hàng quốc tế tìm cách để mang lại một tình trạng tuyệt vọng ở đây để họ có thể nổi lên như những người cai trị của tất cả chúng ta. ".[Bất kỳ sự sụp đổ kinh tế đáng kể nào đều dẫn đến việc mở rộng nguồn cung tiền và sự mở rộng hiện nay, gây ra sự bùng nổ về nhà ở và tín dụng, là rất lớn và chưa từng có! Sự co lại sẽ tương ứng với sự bùng nổ.]

 

" Tất cả các ý thức về kỷ luật tài chính dường như đã biến mất " - Duisenberg, Ngân hàng Trung ương châu Âu , năm 2003 [ECB cũng là tư nhân như Fed của chúng tôi]

" Bất cứ ai kiểm soát khối lượng tiền ở đất nước của chúng ta là bậc thầy tuyệt đối của tất cả các ngành công nghiệp và thương mại ... và khi bạn nhận ra rằng toàn bộ hệ thống là rất dễ kiểm soát, bằng cách này hay cách khác, bởi một vài người đàn ông mạnh mẽ ở phía trên, bạn sẽ không phải được cho biết thời kỳ lạm phát và trầm cảm bắt nguồn từ đâu . " - Tổng thống James A. Garfield, chỉ vài tuần trước khi ông bị ám sát vào ngày 2 tháng 7 năm 1881. Và có, có một mối liên hệ giữa các ngân hàng và các vụ ám sát ít nhất là bốn tổng thống, và một số nghị sĩ]

" Trong tất cả các thủ thuật gian lận các lớp học lao động của nhân loại, không ai có thể có hiệu quả hơn những gì lảng tránh họ bằng tiền giấy ." - Daniel Webster, 1833

" Tất cả những sự lúng túng, hoang mang và đau khổ ở Mỹ đều không phải là do những khiếm khuyết trong hiến pháp hay liên bang, cũng không phải là vì danh dự hay nhân đức, cũng như sự thiếu hiểu biết trọn vẹn về bản chất của tiền xu, tín dụng và lưu thông ". - John Adams, lá thư gửi Thomas Jefferson

"Tiền giấy đã có hiệu lực trong tiểu bang của bạn rằng nó sẽ bao giờ có, để hủy hoại thương mại, áp bức sự trung thực, và mở cửa cho mọi loài gian lận và bất công ." - George Washington, trong thư gửi cho J. Bowen, 1787

" Bất cứ khi nào kẻ hủy diệt xuất hiện trong số những người đàn ông, họ bắt đầu bằng cách phá hủy tiền bạc " - Ayn Rand, Atlas đã bị ướt

" Lịch sử ghi nhận rằng những người đổi tiền đã sử dụng mọi hình thức lạm dụng, mưu đồ, lừa dối, và các phương tiện bạo lực có thể duy trì quyền kiểm soát các chính phủ bằng cách kiểm soát tiền và phát hành ". - James Madison

" Trong cuộc nội chiến (từ năm 1861-1865), Tổng thống Lincoln cần tiền để tài trợ cho cuộc Chiến tranh, nhưng ngân hàng cho vay mượn muốn lãi suất từ ​​24 đến 36%. Thay vào đó, Lincoln đã được Quốc hội cho phép in 450 triệu đô la" " nợ và lãi tiền. Nó phục vụ đấu thầu như quy phạm pháp luật về các khoản nợ, công và tư nhân . [Một trong những chi tiết thú vị về lịch sử ẩn về những người đã thực sự đằng sau vụ ám sát Lincoln. đó là chính xác theo cách này mà các ngân hàng có kiểm soát quá nhiều quốc gia, bằng cách khuấy động các cuộc chiến tranh (như Churchill đã nói với chúng tôi, các ngân hàng đã " là trụ cột của mọi phong trào lật đổ trong thế kỷ XIX [1800]";họ nhận được một quốc gia như vậy mắc nợ bởi chiến tranh mà họ trở thành nô lệ cho các ngân hàng ưu tú. Và đối với Lincoln, có một số trường hợp mà các nghị sĩ và các tổng thống có lòng can đảm để chống lại các ngân hàng và đã bị giết sau khi đã hành động gần như cắt đứt các ngân hàng, phá hoại sức mạnh của họ (hầu hết các chính khách khác đã bán chúng tôi xuống sông hoặc giữ im lặng). Trước Lincoln, Andrew Jackson đã có một cuộc chiến với các ngân hàng mở rộng họ trước khi rời khỏi văn phòng, ông tuyên bố, "Ngân hàng đang cố giết tôi, nhưng tôi sẽ giết nó!" sau một vụ ám sát ông.]

Trên tờ Thời thuộc địa : Nhiều nhân chứng xuất sắc của Hoa Kỳ đầu đến việc chiếm đoạt Ngân hàng. Mô tả lý do tại sao Lincoln bị các ngân hàng giết chết vì sử dụng "Greenback": (Chính xác chính xác lý do Kennedy đã bị giết) Sao chép và dán liên kết: http://www.kamron.com/Liberty/colonial_script.htm (xem Thông báo nguy hiểm năm 1862)

Asst. Giám đốc FBI C. Skousen cho thấy ngay từ đầu " cuộc cách mạng cộng sản toàn cầu đã được tài trợ bởi các nhà tư bản giàu có phương Tây ." Khi họ (các ngân hàng quốc tế) đã tài trợ cho tất cả các cuộc chiến tranh ở phía tây (Châu Âu, Bắc Mỹ) vào những năm 1700, những năm 1800 và tất cả những mâu thuẫn lớn cho đến ngày hôm nay) " Họ đang theo đuổi khẩu hiệu của Plato: sử dụng bất kỳ phương tiện sẵn có nào phá vỡ trật tự thế giới hiện tại, chuẩn bị cho trật tự thế giới mới Abraham Lincoln bắt đầu hiểu một số điều này khi ông phát hiện ra rằng tất cả các ngân hàng quốc tế đã tài trợ cho cả hai bên trong cuộc nội chiến ". - Cleon Skousen, trong cuốn sách của ông, "The Naked Capitalist". Nhà Rothschild

[Gia đình ngân hàng Châu Âu] thừa nhận rằng các chính phủ in tiền mặt không phải trả lãi suất và giấy nợ miễn phí sẽ phá vỡ quyền lực của họ . - Mardi Gras Secrets, bởi Mimi L. Eustis [Không phải trả nợ, chúng có nghĩa là tiền in của chính phủ (như mọi quốc gia tự do nên làm) thay vì vay tiền từ ngân hàng với lãi suất như hiện nay (hoàn toàn vi hiến! , các vi phạm đối với quyền độc nhất của quốc hội để phát hành tiền mang án tử hình!)]

Vào năm 1865, trong thời gian Lincoln đang cố gắng (và sau đó thành công) trong việc tạo ra một đồng tiền không có nợ cho Nhân dân; bài xã luận này đã được in trên tờ London Times .

" Nếu chính sách tài chính tinh nghịch này tạo ra một đồng tiền không có nợ, vốn có nguồn gốc ở nước Mỹ, sẽ trở thành vĩnh viễn, sau đó chính phủ sẽ tự cung cấp tiền của mình mà không tốn chi phí! Nó sẽ trả hết nợ và không có nợ .

nó sẽ có tất cả số tiền cần thiết để mang về thương mại của nó. nó sẽ trở nên thịnh vượng chưa từng có trong lịch sử của thế giới. những bộ óc và sự giàu có của tất cả các nước sẽ đi đến Mỹ. chính phủ đó phải bị phá hủy hoặc nó sẽ phá hủy tất cả chế độ quân chủ trên toàn cầu ! " [Ở đây nó được thừa nhận Mỹ sẽ có quá nhiều quyền lực nếu được phép phát hành tiền tệ của chính nó. Các ngân hàng này đã mất hơn 100 năm để nắm bắt hoàn toàn quyền kiểm soát tiền tệ của Mỹ (Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913). Kể từ đó, nợ quốc gia đã đưa chúng ta đến bờ vực phá hoại.]

Đóng gói tuyệt vời các mục tiêu toàn cầu hóa

"The Money Power không, và chưa bao giờ làm, muốn cải thiện hệ thống tiền tệ - hậu quả của nó trong chiến tranh, phá hoại và ma sát xã hội là chính xác những gì bạn mong muốn Tại sao lại là vì các nhà tài chính tin rằng họ là những người duy nhất có khả năng điều hành và để có thể áp đặt ý chí của mình lên mỗi cá nhân và kiểm soát toàn bộ thế giới, họ đã phát minh ra hệ thống tiền nợ hiện tại. Họ muốn đưa mọi quốc gia trên thế giới đến trạng thái khủng hoảng mà các quốc gia này sẽ nghĩ rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận giải pháp kỳ diệu của các nhà Tài chính để cứu họ khỏi thiên tai: hoàn toàn tập trung hóa, [quyền lực] một đồng tiền thế giới và một chính phủ một thế giới, trong đó tất cả các quốc gia sẽ bị bãi bỏ hoặc buộc phải từ bỏ chủ quyền của họ. " -Clifford Hugh Douglas, người sáng lập Học viện tín dụng xã hội

Những người phản đối Kế hoạch Ngân hàng Trung ương (chi tiết hấp dẫn của lịch sử ẩn) sao chép và dán liên kết (bao gồm dấu gạch dưới giữa các từ cách nhau) đến google: http://www.kamron.com/economics/people_who_opposed_the_FRB.htm

D. điều khiển súng

Những lời kêu gọi về tình cảm đổ ra để "làm điều gì đó về tội ác kinh hoàng của súng ở Mỹ", nhưng mục đích thực sự của việc kiểm soát súng là không "sửa chữa" súng mà là để loại bỏ súng khỏi người dân (loại bỏ quyền lực, khả năng chống lại, làm yên lòng họ khi vẫn tự do tịch thu).

Nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra một nước Mỹ XHCN chỉ có thể thành công khi mà những người chống lại chúng ta đã hoàn toàn tan rã . - Sara Brady, Chủ tịch Ban kiểm soát, cho Thượng nghị sĩ Howard Metzanbaum, Nhà giáo dục toàn quốc (January, 1994)

"Khi chúng tôi được tổ chức như là một quốc gia và chúng tôi đã viết một Hiến pháp khá triệt để với một Tuyên ngôn Nhân quyền cơ bản, tạo ra một sự tự do cơ bản cho người Mỹ ..." " Và rất nhiều người nói rằng có quá nhiều tự do cá nhân. tự do của bị lạm dụng, bạn phải di chuyển để hạn chế nó . đó là những gì chúng tôi đã làm trong thông báo tôi đã thực hiện cuối tuần trước trên các dự án nhà ở, về cách chúng tôi sẽ phải quét vũ khí và những thứ nhiều hơn như thế để cố gắng làm cho mọi người cảm thấy an toàn hơn trong cộng đồng của họ "

- Tổng thống Bill Clinton 3-22-94, MTV "Đủ là đủ" [Ông không đề cập rằng " triệt để lượng tự do" trao cho người Mỹ (từ của chúng tôi " triệt để hiến pháp", như thể đó là một điều xấu) đang ở một thời gian trong lịch sử, nơi mọi người ở mọi quốc gia có ít quyền, cuộc sống hoàn toàn khốn khổ. Chính phủ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.]

"Chúng ta không thể bị ràng buộc bởi mong muốn bảo vệ quyền của người Mỹ bình thường".

- Bill Clinton USA Today - 3-11-93   

" Thời gian chờ đợi chỉ là một bước " , Janet Reno, Tổng chưởng lý [và NRA bị coi là quái vật vì không đưa ra một bước "hợp lý" trong súng điều khiển. Nó được nhìn thấy, không có bước hợp lý ! Tất cả các động thái đều nhằm mục đích tịch thu toàn bộ súng như đã xảy ra ở Anh và Úc (nơi mà tội phạm bạo lực đã tăng vọt). Lịch sử đã nhiều lần cho thấy tịch thu sau đó là bạo quyền và diệt chủng. Xem biểu đồ "Chết bằng súng" tại http://www.jpfo.org/deathgc.htm ]

" Bánh súng ngắn đứng vững trong tầm quan trọng đối với bản thân Hiến pháp Đó là những cái răng tự do của nhân dân Mỹ và nền tảng độc lập Để an toàn, an toàn và hạnh phúc, súng trường và súng ngắn cũng không thể thiếu Khí quyển vũ trang ở mọi nơi ngăn cản sự can thiệp của ác - họ xứng đáng được vinh danh với tất cả những gì tốt đẹp ". - George Washington[Quyền hạn đó đã lan truyền một lời nói dối tuyệt vời rằng hiến pháp là cũ, đã lỗi thời, đã lỗi thời cho ngày của chúng ta. Và trong số những điều sai trái mà họ tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông chủ đạo là niềm tin rằng súng là điều ác và không cần thiết trong xã hội ngày nay. Nhưng hiến pháp của chúng ta đã được Thượng Đế thực sự cảm hứng và đã là sự ghen tị của mọi học sinh tự do trên thế giới kể từ khi nó ra đời (thật ra nhiều quốc gia đã mô hình hiến pháp của họ sau Mỹ). Chắc chắn nó là sự khôn ngoan trong Thiên Chúa mà quyền cầm vũ khí được đặt trong hiến pháp.]

" Quyền mang vũ khí là quyền được đánh giá cao nhất của công dân tự do ". - Aristotle , giáo viên của Alexander Đại Đế 384 TCN [Hiến pháp của chúng tôi không lỗi thời! Quyền mang vũ khí (và tất cả các quyền khác của chúng tôi) là vô thời hạn.]

Bài tiểu luận này là kết quả của hàng tháng nghiên cứu để tìm ra các nhà chức trách cao nhất trong vùng như là bằng chứng cho những người hoài nghi và thông tin sai lệch rằng "lý thuyết âm mưu" giả mạo thực sự là một thực tế không thể chối cãi được! Khối đoàn đã bị dumbled và sự thật bị đàn áp bởi các phương tiện truyền thông giữ, Hollywood, và các trường đại học, trong số các cộng tác viên khác. Thực tế chỉ đơn giản là hầu hết mọi người đều không biết gì về núi bằng chứng tồn tại là bằng chứng dồi dào về âm mưu che giấu những điều này. Chúng ta đang ở đâu trong kế hoạch của kế hoạch toàn cầu? Chúng ta đang ở phút cuối cùng của giờ thứ mười một! Suy thoái kinh tế toàn cầu chưa từng có và gây ra khủng hoảng sẽ sớm làm ảnh hưởng đến những gì cần làm. Tôi để lại cho trí tưởng tượng của bạn những gì tiếp theo. Bạn có thể sao chép nội dung này cho bạn bè, gia đình, tại trường học, công việc của bạn, v.v ...," Tôi nợ nước tôi một sự phơi bày những nguy hiểm của nó ." --- Captain William Morgan, bị Illuminati giết năm 1826 .

Kiến thức sẽ mãi mãi kiểm soát sự thiếu hiểu biết; và một người có ý trở thành thống đốc của họ phải tự trang bị sức mạnh mà kiến ​​thức mang lại . - James Madison

https://www.oftwominds.com/journal08/christoffersen8-08.htm

 

 

 

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton ֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF ֎ Một Cơn Gió Bụi

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam ֎ Vietnam Why Did We Go

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes  ֎ Computer Page

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: