Bản Chất Của Nguyễn Kinh Luân

 

 

Trả Lời Thư Của BS Trương Ngọc Tích (Xin nhờ phổ biến)     

 

 Kính thưa quư vị,

 

Tối qua chúng tôi nhận được một email với nội dung đầy ác ư, vô căn cứ và sỉ nhục các tổ chức CĐVNHK, CĐNVQG Dallas, CĐNVQG Fort Worth và một số cá nhân của BS Trương Ngọc Tích. Sau đó thư này lại được ông Trần Xuân Thời tiếp tay phổ biến đến các vị ngoài tổ chức CĐVNHK. V́ vậy để rộng đường dư luận, chúng tôi cũng xin chuyển đến quư vị thư trả lời của chúng tôi về những điều cáo buộc của BS CT/HĐGS/CĐVNHK.

Chúng tôi cũng xin minh định thư này là ư kiến của một cá nhân đang nhận lănh nhiệm vụ TTK/HĐCH/CĐVNHK. Thư không phải là tiếng nói chính thức của HĐCH/CĐVNHK hay HĐĐB/CĐVNHK hay CĐNVQG Fort Worth.

Trân trọng

Nguyễn Kinh Luân

TTK/HĐCH/CĐVNHK

  Ngày 23 tháng 6 năm 2009

Kính gởi:

- Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ,

- Quư Chủ Tịch và Đại Diện các tổ chức cộng đồng địa phương và

- Bác Sĩ Trương Ngọc Tích, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát CĐVNHK

Kính thưa quư vị,

Trong lúc bận rộn với bao nhiêu công tác của cộng đồng Fort Worth, CĐVNHK và những việc khác, mặc dù biết được trong thời gian qua BS Trương Ngọc Tích đă nhiều lần nói xấu cá nhân chúng tôi cùng những vị khác, chúng tôi đă cố dằn ḷng để tập trung trí óc và sức lực của ḿnh lo hoàn thành các công tác quan trọng trước mắt. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi nhận được thư phản đối của BS Trương Ngọc Tích với những lời lẽ sai sự thật nhằm mục đích nhục mạ cả hai tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth cũng như một sB B vị khác trong tổ chức CĐVNHK. Điều đáng nói là thư được tung ra trong lúc mọi người đang chuẩn bị tổ chức hay về tham dự Đại Hội. Thủ đoạn của BS rơ ràng là không xứng đáng với tư cách của một CT/HĐGS/CĐVNHK.

Kính thưa quư vị, là một người đă và đang hoạt động trong tổ chức CĐNVQG FW hơn hai nhiệm kỳ, hiện đang được đồng hương trong vùng lưu nhiệm, chúng tôi không có cách nào hơn là buộc phải lên tiếng để bảo vệ danh dự Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ cũng như CĐNVQG FW và cá nhân chúng tôi trước những lời lẽ xuyên tạc đầy ác ư của BS Trương Ngọc Tích.

Trước khi bắt đầu câu chuyện, chúng tôi thành thật xin lỗi tất cả quư vị v́ phải nói ra những chuyện mà chúng tôi nghĩ chẳng thà không nói (như một thư chúng tôi trả lời cho Ông Trần Xuân Thời cách đây không lâu).

Sau đây chúng tôi xin lần lượt trả lời những điểm mà BS Tích đă đưa ra:

Việc tu chính Hiến Chương trong một tổ chức là một chuyện b́nh thường nhằm theo kịp đà tiến hóa của môi trường hoạt động. Ông Nguyễn V. Tần và Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương chỉ làm một việc cần làm để có thể phát huy được khả năng của CĐVNHK. Các Cộng Đồng Thành Viên trong CĐVNHK cũng biết rằng bản Tu Chính Nội Quy phải được sự đồng ư của ít nhất 3/4 tổng số phiếu thuận của các Cộng Đồng Thành Viên. Nhưng, không biết v́ lư do nào mà BS Trương Ngọc Tích lại cả quyết là

(trích) “Ông Nguyễn Văn Tần đă bất chấp mọi ư kiến để chỉ thực hiện mưu đồ của ḿnh.” (Hết trích)

Nhân đây chúng tôi cũng xin cám ơn quư vị trong Ủy Ban Tu Chính đă bỏ nhiều công sức và thời gian để tu chinh lại Hiến Chương. Công tác quư vị đă làm là một công tác quan trọng hàng đầu của tổ chức CĐVNHK và đáng được ca ngợi.

Chúng tôi luôn quan niệm CĐVNHK hay bất cứ tổ chức cộng đồng địa phương nào cũng đều phải giữ tính trung dung. Nó phải là tâm điểm để mọi người nhắm tới; hay nó là một mục tiêu mà tất cả mọi người đến góp một bàn tay để phát triển thay v́ lũng đoạn, lôi kéo nó thành một bộ phận ngoại vi của phe nhóm đảng phái của ḿnh. V́ nghĩ vậy nên trước khi chúng tôi tham gia hoạt động ở CĐVNQG Fort Worth, chúng tôi đă tŕnh bày tư tưởng của ḿnh với anh Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch CĐVNQG FW và nói thẳng nếu anh Nguyễn Xuân Hùng cùng có ư nghĩ như vậy th́ chúng tôi sẵn sàng làm việc chung để phát triển cộng đồng. Khi gia nhập HĐCH/CĐVNHK, chúng tôi cũng đă tŕnh bày những ư tưởng này với anh Nguyễn Bác Ái để t́m sự đồng ư của anh trước khi bắt tay làm việc.

Cho đến nay chúng tôi tin rằng vị thế của CĐVNHK vẫn ở điểm trung dung, giữ tính độc lập và uy tín ngày càng nhiều hơn. Riêng về thành quả của CĐVNQG Fort Worth trong 6 năm qua, chúng tôi xin mời quư Đại Biểu tham dự Đại Hội bỏ chút thời giờ đến thăm Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG Hạt Tarrant (tên mới đă được thông qua trong một buổi họp khoáng đại ngày 23 tháng 5 năm 2009) để chúng tôi có dịp tŕnh bày nhiều hơn về hoạt động của Cộng Đồng.

Trở lại chuyện BS Tích tổ chức Đại Hội tại Dallas vào tháng 2 năm 2006, sau mười mấy năm kiên gan làm Chủ Tịch HĐĐB, chúng tôi tŕnh bày vắn tắt lư do không tham dự như sau:

Năm 2005, nhiều lần BS Tich đă đệ đơn xin từ chức (chúng tôi không hiểu tổ chức CĐVNHK hoạt động như thế nào mà ông Chủ Tịch lại nhiều lần đi ra đi vô như …đi chợ). Sau đó v́ lư nào đó mà BS Tích xảy ra chuyện xích mích với bà Tôn Nữ Hoàng Hoa và kết quả là hai người chia làm hai phe tổ chức hai Đại Hội, một ở Dallas và một ở Houston vào hai ngày khác nhau.

Đứng trước sự việc đó, anh Nguyễn Xuân Hùng và tôi cùng với Ban Chấp hành CĐFW quyết định không tham dự cả hai Đại Hội v́ chúng tôi thấy rằng hành động tham gia bên này mà không tham gia bên kia càng đào sâu thêm cái hố chia rẽ giữa hai bên. Vài tuần trước ngày Đại Hội ngày 10 tháng 2 năm 2006 do BS Tích tổ chức, trong một buổi họp của CĐNVQG Dallas có BS Tích tham dự, chúng tôi được mời đến để tŕnh bày quan điểm của Cộng Đồng FW. Chúng tôi đă tŕnh bày ước muốn là hai bên nên t́m cách ḥa giải với nhau để cùng tổ chức chung một Đại Hội ở một thời điểm khác. Một điều đáng lưu ư là chúng tôi chỉ tŕnh bày sau khi Hội Đồng Quản Trị/CĐNVQG Dallas tuyên bố quyết định có nên tham dự Đại Hội do BS Tich tổ chức hay không.

Nguyễn văn Tánh, Nguyễn Thế Phong , Hà văn Sơn, Nguyễn văn Tần tại Dallas

Trước ngày Đại Hội các ông Nguyễn V. Tần, Nguyễn V. Tánh và Hà V. Sơn đă đến Dallas để tham dự, chúng tôi, trong cương vị chủ nhà có mời các vị này cũng như anh Cung Nhật Thành, Thái Hóa Tố đến nhà dự tiệc. Chúng tôi (tất cả mọi người trong buổi tiệc) đă nói rất nhiều về sự việc đáng tiếc xảy ra giữa BS Tích và bà TTHH và từ đó dẫn đến sự chia hai tổ chức CĐVN tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng tŕnh bày ước muốn có một Đại Hội khác ở một thời điểm khác để thống nhất hai bên. Sự việc sau đó xảy ra theo chiều hướng nào là do sự làm việc cật lực của các ông Nguyễn V. Tần, Nguyễn V. Tánh và Hà V. Sơn. Chúng tôi hoàn toàn không “đi đêm “ và không cần “đi đêm” với ai cả. Xin ba ông Tần, Tánh và Sơn lên tiếng xác nhận sự việc này.

Nguyễn văn Tánh, Nguyễn văn Tần,Nguyễn Thế Phong , Hà văn Sơn,  T S Lương tại Dallas

 

Tiện đây chúng tôi xin nói thêm: Khi tham dự Đai Hội ở New York , mặc dù được đề cử tranh cử chức vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ, chúng tôi đă cương quyết từ chối (lư do sức khỏe không tốt) để ưu tiên lo những sinh hoạt cộng đồng địa phương. Sau này chúng tôi gia nhập HĐCH/CĐVNHK v́ chúng tôi thấy CĐVNHK đă bị một số người khác tấn công, nhục mạ nặng nề nên chúng tôi không thể đứng ngoài được. Chúng tôi muốn chứng minh CĐVNHK là một thực thể có thực lực, có làm việc đàng hoàng và nó sẽ không lệ thuộc vào bất cứ đảng phái phe nhóm nào. Trong gần 3 năm qua, chúng tôi tin rằng Hội Đồng Đại Biểu và Hội Đồng Chấp hành đă hoạt động như thế nào th́ mọi người đều biết.

 

BS Tích viết:

 

Trích:

“Nh́n lại quá khứ, hai Cộng Đồng Người Việt Dallas/Fortworth đă làm được ǵ cho Cộng Đồng của họ trong những năm qua, hay hoàn toàn chỉ là tay sai, bù nh́n của một đám người luôn ném đá dấu tay ???

Những kẻ này là ai? Có phải họ là những người Quốc Gia chân chính, hăng say phục vụ lư tưởng chống Cộng ? ? hay họ chỉ là những nhân viên ch́m của Việt Cộng gài vào để phá nát tập thể hải ngọai ????”

Hết trích.

Thể theo lời yêu cầu của ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch CĐNVQG Hạt Tarrant, chúng tôi đục bỏ phần trả lời này và xin nhường lại cho Hội Đồng Quản Trị của CĐNVQG Hạt Tarrant và CĐNVQG Dallas tỏ thái độ với lời lẽ đầy ác ư, sỉ nhục của Ông Chủ Tịch HĐGS/CĐVNHK.

Kính thưa BS, BS vốn là CT/HĐGS/CĐVNHK, một người có nhiệm vụ bảo vệ và truy tố bất cứ ai vi phạm Hiến Chương. Vậy th́ trong gần ba năm qua, nếu quả thật Ông Tần, ông Chiến, hay bất cứ ai vi phạm Hiến Chương như BS đă tố cáo, BS có làm đúng nhiệm vụ của ḿnh hay không?

Kính thưa quư vị, chúng tôi thật khổ tâm khi phải viết ra một phần sự thật (thay v́ viết hết), nhưng quả thật chúng tôi không thể lặng thinh trước những lời nhục mạ của BS CT/HĐGS/CĐVNHK. Lặng thinh trong trường hợp này cũng là đồng nghĩa với hèn nhát nhu nhược. Chúng tôi không muốn làm người nhu nhược.

Nhân đây, chúng tôi, trong tư cách là Tổng Thư Kư Hội Đồng Chấp Hành yêu cầu Hội Đồng Đại Diện đưa sự việc này vào chương tŕnh Đại Hội sắp tới để giải quyết những vấn đề mà ông Chủ Tịch HĐGS đă nêu ra.

Một lần nữa chúng tôi xin lỗi đă làm phiền quư vị v́ phải trả lời thư của Ông CT/HĐGS. Xin quư vị nhận nơi đây lời xin lỗi chân thành của chúng tôi.

Trân trọng

Nguyễn Kinh Luân

TTK/HĐCH/CĐVNHK =0 A  

 

Thư của BS Trương Ngọc Tích, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát CĐVNHK:

   Kính gửi :

-Ông Nguyễn Văn Tần

-Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 2006-2009)

 

Đồng kính gửi :

 

-Ông Nguyễn Bác Ái (Chủ Tịch Ban Chấp Hành CĐVNHK)

-Quí Ông trong Hội Đồng Giám Sát

-Quí Chủ tịch các Cộng đồng địa phương trên toàn lănh thổ Hoa Kỳ (có tham gia hay không tham gia trong những sinh họat của CĐVNHKỳ)

Thưa Quí Vị,

Chúng tôi, BS Trương Ngọc Tích, cựu chủ tịch HĐĐB của CĐVNHK từ 1992-2006, và hiện là đương kim Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát của CĐVNHK.

Trong thời gian lèo lái CĐVNHK, ông Nguyễn Văn Tần đă ủy nhiệm ông Đỗ Đức Chiến tu chỉnh Hiến Chương, có mục đich sửa đổi một số vấn đề .

Quan trọng nhất là vai tṛ của Chủ Tịch Chấp Hành không c̣n được do bầu mà có (như hiến chương cũ qui định) , mà do Chủ Tịch Đại Biểu chỉ định. Việc này rất nguy hiểm, sẽ đưa đến sự việc Chủ Tịch Đại Biểu có nhiều quyền hành trong tay, nhanh chóng trở thành độc tài.

Tôi đă phản đối nhiều lần sự việc kể trên qua những phiên họp điện đàm, nhưng Ông Nguyễn Văn Tần và một số người cùng phe không quan tâm. Ông Nguyễn Văn Tần đă bất chấp mọi ư kiến để chỉ thực hiện mưu đồ của ḿnh.

Xin nhắc lại, theo bản hiến chương cũ, và theo tinh thần của buổi họp tại New York ngày 26-06-2006, nếu có bất cứ sự thay đổi ǵ quan trọng trong những sinh họat của CĐVNHK th́ phải hội đủ 3/4 số phiếu thuận của 31 Cộng đồng (là những cộng đồng tham dự lúc bấy giờ).

CĐVNHK không phải là một Cộng Đồng cấp tiểu bang hay cấp thành phố, mà là đại diện cho Năm Mươi tiểu bang của nước Hoa Kỳ. V́ vậy mọi họat động của CĐVNHK phải vô cùng độc lập, không phe nhóm, không đảng phái , không phụ thuộc bất cứ một ai. Để được như vậy - CĐVNHK không bị lũng đoạn - những lănh tụ hay những người nắm giữ các chức vụ quan trọng, đều phải được bầu lên.

Nh́n lại quá khứ, khi chúng tôi , BS Trương Ngọc Tích, triệu tập buổi họp tại thành phố Dallas (Texas) ngày 10-02-2006 , mục đích tổ chức bầu lại ban lănh đạo mới cho Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ , th́ vào giờ phút chót , do sự phá quấy của một số nhân vật núp trong bóng tối, Cộng Đồng Người Việt Dallas cùng với Cộng Đồng Fortworth bất thần trở tay, tẩy chay buổi triệu tập nói trên.

Trong thời điểm này, Ông Nguyễn Văn Tần đang là Chủ Tịch Cộng Đồng Virginia. Khi đến Dallas, ông đă đi đêm với hai cộng đồng địa phương nói trên, tuyên bố tham dự buổi triệu tập tại Dallas với tư cách cá nhân. (Tôi đề cập đến hai chữ "đi đêm" v́ sau khi đắc cử chức Chủ Tịch Đại Biểu, tại New York ông Tần có thổ lộ cho tôi biết rằng Ông có nhậu nhẹt với hai cộng đồng Dallas và Fortworth trước khi tham dự buổi họp do tôi triệu tập ).

Tiếp theo đó, với những mánh khoé gian hùng, lợi dụng tư cách đại diện Virginia, Ông Nguyễn Văn Tần đă hăng say họat động lấy ḷng các đại diện của những tiểu bang khác, và cuối cùng ông Nguyễn Văn Tần đă đạt được tham vọng , trở thành Chủ Tịch Đại Biểu của Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ !!!

Ngay trong đêm ra mắt đầu tiên của tân CĐVNHK tại hotel Carter, New York (do Ông Trần Đ́nh Trường làm chủ ), Ông Nguyễn Văn Tần đă có thái độ bất nhă không phù hợp với tư cách lănh tụ, trở thành một đầu đề xấu cho báo chí và kẻ thù Việt Cộng khai thác .

Để từ đó, CĐNVHK vắng bóng trong những hội họp quan trọng hàng đầu của người Việt hải ngọai tại Hoa Kỳ. Một thành quả đáng buồn của CĐVNHK dưới sự lănh đạo của nhân vật Nguyễn Văn Tần !

Xét lại quá tŕnh họat động, ông Nguyễn Văn Tần đă làm ô danh Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ khi ông đă có những hành động sai trái để phải bị ra ṭa tại Washington DC trong những tranh chấp địa phương, và hoàn toàn làm mất ḷng tin với những ai đang cùng một tổ chức với ông .

Nh́n lại quá khứ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Cộng Đồng Fortworth tẩy chay buổi họp tại Dallas ngày 10-02-2006 , nhưng sau đó lại sát cánh với ông Nguyễn Văn Tần khi ông Nguyễn Văn Tần trở thành Chủ Tịch Đại Biểu của CĐNVHK .

Những kẻ quay giáo trở cờ hợp tác chặt chẽ với một nhân vật bị khinh thị (in disgrace) ở địa phương Washington DC, thử hỏi tương lai của CĐVNHK sẽ đi về đâu, nếu CĐVNHK không may rơi vào tay những kẻ nguy hiểm này ? nhất là hiến chương mới của Nguyễn Văn Tần thu gọn mọi quyền lực/ tự quyết trong tay một người ?!

Nh́n lại quá khứ, hai Cộng Đồng Người Việt Dallas/Fortworth đă làm được ǵ cho Cộng Đồng của họ trong những năm qua, hay hoàn toàn chỉ là tay sai, bù nh́n của một đám người luôn ném đá dấu tay ???

Những kẻ này là ai? Có phải họ là những người Quốc Gia chân chính, hăng say phục vụ lư tưởng chống Cộng ? ? hay họ chỉ là những nhân viên ch́m của Việt Cộng gài vào để phá nát tập thể hải ngọai ????

Chúng tôi tin rằng con mắt thế gian rất tinh tường, mọi ngay thẳng hay gian dối đều được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời xét người th́ cũng phải xét ta.

Trong thời gian c̣n ở Việt Nam, tôi đă phục vụ hết ḿnh cho đất nước, chưa bao giờ phạm một lỗi lầm đối với tổ quốc. Tôi cũng có nhiều thăng trầm khi chống đối những tướng tá tham nhũng, luôn che chở cho thuộc cấp, và khi nào cũng ân cần với những thương bệnh binh.

Khi qua định cư tại Hoa Kỳ, tôi đă một ḷng quyết chiến với kẻ thù Cộng Sản Việt Nam. Không ai có thể chối bỏ sự tranh đấu trường kỳ và quyết liệt của tôi đối với bọn Việt Cộng khát máu. Tôi đă đem tất cả những ǵ tôi có, nhân lực cũng như tài lực, để thúc đẩy mọi người chống Cộng.

Tôi đă bỏ biết bao nhiêu công sức và tiền bạc để xây dựng nhiều tập thể người Việt ở hải ngọai, trong đó có Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas.

(Ngay cả với ông Nguyễn Văn Tần. Khi ông ta làm Chủ Tịch Cộng Đồng Virginia, tôi đă hết ḷng giúp đỡ ông khi cần.)

Với những thành tích như vậy, tôi rất đau ḷng khi phải hạ bút viết bức thư này.

Năm nay tôi đă tṛn 80 tuổi, không c̣n ham muốn bất cứ điều ǵ, v́ tôi đă làm tṛn bổn phận công dân đối với Đát nước Việt Nam trong tận cùng khả năng của tôi.

 Tôi rất đau xót nếu Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ rơi vào tay những phường giá áo túi cơm, dặt quyền lợi cá nhân lên quyền lợi tập thể , và đi vào con đường tự diệt.

V́ những lư do nêu trên, chúng tôi , BS Trương Ngọc Tích, đương kim chủ tịch Giám Sát của Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ, tuyên bố không tham dự buổi họp sắp đến tại Dallas, ngày 11-07-2009 do phe cánh của ông Nguyễn Văn Tần tổ chức

 Xin kính chào tất cả

BS Trương Ngọc Tích     

http://www.tinparis.net/thoisu09/2009_06_23_TraloiThucuaBsTNTich.html

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

www.nguyenkinhdoanh.com

www.nguyenkinhdoanh.net

www.lesyminhtung.net

www.diendantheky.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

National Archives.

Federal Register

Associated Press News

Reuter Top News

Real Clear Politics

MediaMatters

C-SPAN. Videos Library

Judicial Watch

New World Order

New Max

Daily Storm

Observe

The Guardian

Political Insider

Ramussen Report

Illuminatti News

Wikileaks

The Online Books Page

American Free Press

National Public Radio

National Review - Public Broacast

Federation of Anerican Scientist

Indonesian Newspapers

Philippine Newspapers

Nghiên Cứu Quốc Tế

Nghiên Cứu Biển Đông

Thư Viện Quốc Gia 1

Thư Viện Quốc Gia

Học Viện Ngoại Giao

Tự Điển Bách Khoa VN

Ca Dao Tục Ngữ

Bảo Tàng Lịch Sử

Nghiên Cứu Lịch Sử

Dấu Hiệu Thời Đại

Viêt Nam Văn Hiến

QLVNCH

Đỗ Ngọc Uyển

Thư Viện Hoa Sen

Vatican?

RomanCatholic

Khoa HọcTV

Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Phi Dũng

Việt Thức

Hoa Vô Ưu

Đại Kỷ Nguyên

Việt Mỹ

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

DĐ Người Dân

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

Sách Hiếm

ThếGiới

Đỉnh Sóng

Chúng Ta

Eurasia

ĐCSVN

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng

BaSàm

Thơ Trẻ

Văn Học

Điện Ảnh

Cám Ơn Anh

TPBVNCH

1GĐ/1TPB

Propublica

Inter Investigate

ACLU Ten

CNBC

Fox News

CNN

FoxAtlanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum