MINH THỊ

Lớp trẻ Việt Nam ở nước Mỹ đạt được rất nhiều bằng cấp, học vị cao trong mọi lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp v́ giáo dục phổ cập của Mỹ nằm ở cấp đại học. Do tính chất đào tạo chuyên nghiệp nên những mảnh bằng chuyên môn đó giúp cho họ có nghề nghiệp và một đời sống ổn định, đầy đủ trên xứ người; nhưng  trong một xă hội nơi đó con người bị tha hóa, vong thân, nô dịch bởi những nhu cầu vật chất nên không c̣n đóng góp được ǵ cho dân tộc và tổ quốc. Đó là định mệnh lịch sử đă an bài cho thế hệ nối tiếp của một cộng đồng h́nh thành từ những kẻ hèn nhát, đào nhiệm, đào ngũ chạy theo ngoại bang khi đất nước lâm nguy.   

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings WTimes

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

 

VĂN HÓA ĐÔ LA

 

 

 

Laura Ingraham là một nhà b́nh luận chính trị truyền h́nh bảo thủ nổi tiếng của đài FOX . Tuần gần đây, cô đă trở thành tâm điểm của một sự tranh căi sau khi đưa ra một lời b́nh phẩm có tính chất diễu cợt David Hogg- một sinh viên của Parkland trên Twitter, gây ra phản ứng dữ dội từ nhân vật đang được công chúng và truyền thông phái tả lợi dụng vào việc đấu tranh đ̣i hỏi tăng cường việc kiểm soát súng, thậm chí c̣n kêu gọi hủy bỏ Tu Chính Hiến số 2.

Đây là một cơ hội bằng vàng với những kẻ vô chính phủ khi phối hợp được với TTDC để tiêu diệt một tiếng nói mạnh mẽ của giới bảo thủ do đó David Hogg đă trở thành tên lính xung kích hung hăng kêu gọi các công ty rút bỏ quảng cáo trong chương nổi tiếng của cô The Ingraham Angle.

Trước khi  đi sâu vào vấn đề thiết tưởng chúng ta nên cùng nhau t́m hiểu Laura Ingraham một biểu tượng của đài truyền h́nh bảo thủ Fox News  xuất thân từ đâu.

 

Ingraham sinh ra ở Glastonbury, Connecticut vào ngày 19 tháng 6 năm 1963. Sau khi tốt nghiệp trung học tại Connecticut năm 1981, cô theo học tại trường Đại học Dartmouth và sau đó là Trường Luật của Đại học Virginia.

Ingraham đă làm việc như một nhà diễn thuyết trong chính quyền Ronald Reagan cuối những năm 1980 và sau đó làm luật sư trước khi chuyển sang b́nh luận trên các phương tiện truyền thông, tổ chức chương tŕnh MSNBC Watch It! và trở thành b́nh luận gia của CBS vào cuối những năm 1990.

Vào năm 2001, Ingraham đă phát sóng chương tŕnh talk show trên radio, The Laura Ingraham Show đă nhanh chóng trở thành một trong những chương tŕnh tṛ chuyện về chính trị bảo thủ nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ, ra mắt vào tháng 4 năm 2001 trên Westwood Một từ năm 2001 đến năm 2004 trước khi chuyển sang Talk Radio Network từ năm 2004 đến năm 2012 và sau đó là Courtside Entertainment từ năm 2013 đến nay.

Chương tŕnh được ghi lại ở Washington, DC, có các quan điểm của Ingraham về một loạt các chủ đề chính trị, đặc biệt là vấn đề nhập cư, an ninh quốc gia và văn hoá hiện đại. Khách thường xuyên bao gồm các nhà b́nh luận bảo thủ và các chuyên gia truyền thông như Michelle Malkin, Pat Buchanan, Brit Hume và Byron York.

Cô cũng xuất hiện như một khách mời thường xuyên của Factor O'Reilly trên Fox News và sau đó đă hạ cánh một chương tŕnh của riêng cô trên The Ingraham Angle, phát hành từ ngày 30 tháng 10 năm 2017, thay thế cho The O'Reilly Factor.

Chương tŕnh này phát sóng vào lúc 10 giờ tối theo giờ EST và, giống như chương tŕnh radio đưa ra quan điểm của cô về các chủ đề chính trị hàng đầu trong ngày. Ngoài sự nghiệp lâu năm với tư cách là nhà b́nh luận chính trị trên truyền h́nh và đài phát thanh, cô cũng đă cho ra mắt công ty truyền thông của ḿnh, Ingraham Media Group, và đă từng là người sáng lập và tổng biên tập của LifeZette, một trang web tin tức bảo thủ được đưa ra vào tháng 7 năm 2015. Laura cũng là tác giả của một số cuốn sách, bao gồm Shut Up & Sing: Những người Elites từ Hollywood, Chính trị, và Liên Hợp Quốc đang lật đổ Mỹ vào năm 2003 và tỷ phú ở Barricades vào năm 2017.

Theo tạp chí Celebrity Net Worth, giá trị thực của Laura Ingraham là khoảng 70 triệu USD (50 triệu bảng Anh) .

Mức lương hàng năm của cô ấy là khoảng 15 triệu đô la (10.7 triệu bảng Anh).

Trước đây cô đă b́nh luận với nhà b́nh luận bảo thủ và nhà làm phim Dinesh D'Souza cũng như các môn thể thao và nhà chuyên môn chính trị Keith Olbermann và cựu thượng nghị sĩ Dân chủ Robert Torricelli đến từ New Jersey.

Ingraham đă tham gia một thời gian ngắn với doanh nhân James V. Reyes từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2005, nhưng sự tham gia của họ cuối cùng đă kết thúc do chẩn đoán ung thư vú của Ingraham, sau đó được chữa khỏi sau phẫu thuật. Laura Ingraham hiện không có gia đ́nh, có ba đứa con nuôi từ bên ngoài Hoa Kỳ: Maria Caroline từ Guatemala và Michael Dmitri và Nikolai Peter từ Nga.

Laura Ingraham hiện đang tổ chức hai chương tŕnh truyền thông có ảnh hưởng: Chương tŕnh Laura Ingraham trên đài AM và The Ingraham Angle trên Fox News.

 

Như đă lược qua, Ingraham đă trở thành trung tâm tranh căi nổ ra sau khi cô ta chế diễu David Hogg, trong một bài tweet, Ingraham trích dẫn một câu chuyện từ Daily Wire công bố rằng Hogged đă than thở về việc bị từ chối khi xin nhập học ở một số trường đại học California. Bài viết của Ingraham ngay lập tức lănh lấy những lời chỉ trích từ chị gái của Hogg là Lauren, bản thân cô này cũng là một học sinh c̣n sống sót sau vụ bắn giết ở Parkland, và nhiều người khác trên mạng.

Chính Hogg đă trả đũa bằng cách đưa tên các nhà quảng cáo hàng đầu của TV Ingraham lên Twitter và yêu cầu những người theo cậu ta liên hệ và hối thúc các công ty như Nutrish, Wayfair, TripAdvisor, Nestle và Hulu bỏ quảng cáo trong chương tŕnh của Ingraham.

 

Đối với Laura Ingraham, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc xin lỗi nhà hoạt động mới nổi David Hogg v́ lời tweet nhắc lại việc cậu ta đă than thở bị bốn trường đại học ở California từ chối khi 17 tuổi.

Ingraham đă viết trên Twitter: "Trên tinh thần của Tuần Thánh, tôi xin lỗi v́ bất kỳ sự khó chịu nào hoặc làm tổn thương do tweet của tôi gây ra cho anh ấy hoặc bất cứ nạn nhân dũng cảm nào của Parkland". "Đối với tôi, chương tŕnh của tôi là người đầu tiên mô tả David ngay sau đó và thậm chí c̣n lưu ư đến việc ông ấy đă sẵn sàng cho bi kịch này như mọi khi.Và luôn luôn được chào đón trở lại chương tŕnh bất cứ lúc nào để thảo luận hiệu quả."

 

Ingraham đă rơ ràng đă nh́n thấy việc tẩy chay này đă diễn ra cách đây gần một năm trước thông qua người bạn và cựu đồng nghiệp Bill O'Reilly, một biểu tượng tin cáp, người cuối cùng đă nh́n thấy quá nhiều nhà quảng cáo từ bỏ chương tŕnh của ḿnh, buộc mạng lưới phải tiêu hủy nhân vật chính đă từng thành công trong nhiều thập kỷ như là biểu tượng hàng đầu của ngành công nghiệp truyền h́nh.

 

Ingraham, và có lẽ là những người ở trên cô trong chuỗi chương tŕnh của Fox News, đă thấy kịch bản quen thuộc đang diễn ra một lần nữa sau khi cuộc tẩy chay của Hogg giành được động lực trong giới truyền thông và đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông xă hội. Và với tất cả những thay đổi trong mạng lưới trong ṿng 15 tháng qua - những người láng giềng của O'Reilly và Eric Bolling với những cáo buộc về hành vi sai trái t́nh dục, sự ra đi của Megyn Kelly tới NBC, sự ra đi của Roger Ailes, sự từ chức của người kế nhiệm ông trong Bill Shine , và tất cả những thay đổi trong chương tŕnh Fox đă mang lại - điều cuối cùng mà Fox không muốn là mất đi một người chủ tŕ chương tŕnh khác sau khi đă ổn định đội h́nh, duy tŕ sự thống trị của các ngôi sao và đặt sự quản lư mới ở vị trí hàng đầu.

David Hogg là ai? Cậu này là một sinh viên đă sống sót sau vụ bắn súng trường trung học Marjory Stoneman Douglas vào ngày 14 tháng 2 năm 2018 tại Parkland, Florida và từ đó đă nổi lên như một tiếng nói hàng đầu trong việc ủng hộ các luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn ở Hoa Kỳ.

Ban đầu từ Los Angeles, gia đ́nh Hogg đă chuyển đến Parkland ngay trước khi bắt đầu học trung học. Trong khi tham dự các lớp học với tư cách là một người cao niên tại trường trung học vào ngày 14 tháng 2 năm 2018, Hogg và một số bạn học của ḿnh đă trốn trong lớp học khi vụ nổ súng nổ ra khiến cuối cùng họ giết chết 17 em học sinh và người lớn trong trường.

Sau hậu quả của vụ bắn súng, Hogg và những người sống sót khác đă thành lập Never Again MSD để vận động cho các luật súng nghiêm ngặt hơn ở Hoa Kỳ. Cậu đă sớm trở thành một đại diện phổ biến tại các cuộc vận động luật kiểm soát súng với các chương tŕnh truyền thông ở Hoa Kỳ, kêu gọi các nhà lănh đạo chính trị thắt chặt luật kiểm soát súng sau vụ nổ súng.

 

Theo một số bài đánh giá trong 48 giờ qua cho thấy Hogg tweet ra một ghi chú việc anh ta bị từ chối từ bốn trường học, kể cả UCLA. Từ đó Ingraham đă nhảy lên tàu để viết lại câu chuyện của Hogg và bao gồm một câu chuyện "Daily Wire" ban đầu về chủ đề này. "David Hogg Bị Bị Bỏ Bị Bởi Bốn Trường Cao Đẳng mà Ông đă Áp dụng và rên rỉ về nó. (Dinged by UCLA với một Điểm trung b́nh 4.1 ... hoàn toàn dự đoán được đưa ra mức chấp nhận)," bà viết cho 2,17 triệu tín đồ của ḿnh.

David Hogg trả lời bằng cách liệt kê 12 nhà quảng cáo nổi bật về "The Ingraham Angle" trong kêu gọi tẩy chay. Cậu đă tiến hành mở rộng danh sách lên 100 bằng cách chia sẻ một danh sách bởi Media Matters, người đă tuyên bố " chiến tranh " vĩnh viễn chống lại Fox News,  vốn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này từ việc nhắm vào những mục tiêu chủ tŕ các chương tŕnh của Fox News trước đây. Đáng chú ư, Hogg đă chọn để đẩy nhanh nỗ lực tẩy chay của ḿnh sau khi Ingraham xin lỗi.

Hogg đă mở rộng lư do cho cuộc tẩy chay của Ingraham vượt quá lời tweet của cô ấy về việc từ chối trường cao đẳng vào cuối năm nay bằng cách tường thuật lại một câu chuyện hàng ngày Kos kể lại những nhận xét gây tranh căi và gây nhiều tranh căi hơn về sự nghiệp của cô ấy. 

 

Vậy lư do để dẫn tới hành động tẩy chay này chính xác là ǵ? Phái chăng Ingraham đă thô lỗ chế nhạo một nhân vật công cộng dưới h́nh thức của Hogg xung quanh việc một số trường học đă từ chối anh ta? Hoặc là về sự nghiệp của Ingraham như là một điều hợp viên chương tŕnh  đài phát thanh nói chuyện bảo thủ và chủ quản chương tŕnh truyền h́nh nói chung? 

 

Dù bằng cách nào, chúng ta đă bước vào một số lănh thổ nguy hiểm ở đây, nếu các cuộc xúi dục , làm áp lực người vô can để tẩy chay một nhà b́nh luận như thế này tiếp tục thành công. Và không nhiều người lên tiếng chống lại nguy hiểm v́ hai lư do:

1) Sợ thiệt hại v́ chỉ trích Hogg, người đang đứng đầu một phong trào đ̣i kiểm soát súng mới bùng nổ sau khi chết hụt v́ vụ thảm sát trong trường học, đang là quân xung kích của truyền thông cánh tả nên được bảo vệ khỏi bất kỳ lời chỉ trích nào.

2) Sợ bị mang tiếng bắt nạt "người tấn công một người c̣n nhỏ tuổi sống sót sau vụ thảm sát trường học", bất kể những lời chỉ trích đó có cơ sở hay không.

Sự thờ ơ, vô t́nh của những người bảo thủ không cùng nhau lên  tiếng phản kháng lại những nỗ lực để bóp nghẹt một tiếng nói, về cơ bản kết thúc sự nghiệp, dựa trên một việc như thế này không chỉ là một tiền lệ nguy hiểm cho Tu Chính Án Thứ Nhất mà c̣n là một hành động phản văn hóa, hoàn toàn phi Mỹ...

Cựu phóng viên của Fox News, Bill O'Reilly, đă ra mặt để bảo vệ chủ nhà hiện tại của Fox là Laura Ingraham. Tất nhiên, O'Reilly có một số kinh nghiệm với một cuộc tẩy chay quảng cáo - ông thấy các nhà tài trợ của ông chạy trốn ngay trước khi ông bị đuổi việc khỏi Fox News năm ngoái.

Khi Hogg lần đầu tiên xuất hiện trên truyền h́nh ngay sau ngày thảm sát tại Trường trung học Marjory Stoneman Douglas vào ngày 14 tháng 2, cậu ta trông không thể ấn tượng hơn về sự b́nh tĩnh, trí tuệ và khả năng của ḿnh để báo cáo một cách rơ ràng về sự việc này. Ludicrous tuyên bố anh ta là một nam diễn viên trẻ hợp tác thuần túy hoặc được huấn luyện sớm theo sau và đă may mắn được những người không sống trong một thế giới của các lư thuyết âm mưu hoặc mù quáng bởi sự kích động.  

Biết được điều này:  Anh ấy có thể 17 tuổi nhưng phải được đối xử như một người lớn sau khi bước vào đấu trường và trở thành giọng nói nổi bật trong những ǵ đă trở thành câu chuyện lớn nhất của năm.

Nhưng mọi thứ đă đi ngang từ đó. Hogg đă chơi một cách lỏng lẻo với vài sự kiện và đă san lấp bằng các cuộc tấn công cá nhân giống như những ǵ anh ta đangthực hiện trong cuộc tẩy chay này. Và hầu như tất cả các điều hợp viên chương tŕnh và phóng viên đă cho phép anh ta thoát khỏi nỗi sợ hăi bị coi là quái thai để trở thành "một đứa trẻ với lư do chính đáng".

Có những trường hợp ngoại lệ đối với những người không sẵn ḷng thách thức Hogg, bắt đầu trước hết với nhà văn/nhà b́nh luận bảo thủ và người dẫn chương tŕnh podcast/radio Ben Shapiro. "Tôi mong đợi lời xin lỗi của Hogg đối với những người Cộng ḥa (Dana Loesch), Dana Loesch (cô ấy là 'đạo đức giả và ghê tởm' v́ chỉ trích Broward Sheriff Scott Israel), và Marco Rubio [R-Fla. Ông nói rằng Rubio đă được Hiệp hội Súng trường Quốc gia (National Rifle Association) mua chuộc để cống hiến cuộc sống của trẻ em), "Shapiro viết trong trang web trực tuyến ông thành lập, The Daily Wire.

Và Shapiro rất chính xác: "Các phương tiện truyền thông đă quan tâm đến [Hogg] để thúc đẩy một chương tŕnh nghị sự",

Do đó Shapiro nói thêm; "Bạn có thể không thích những ǵ Ingraham nói, bạn có thể không đồng ư với điều đó, nhưng tôi đă không làm như vậy, nhưng nó không phải là từ xa gần đến mức độ tàn ác mà Hogg đă tấn công những người không đồng ư với anh ấy",

 Kushuv, một sinh viên đồng môn của Hogg, đă viết trong một loạt các bài tweet nhằm vào Hogg. "Họ đă dồn mọi người lên và biến chúng thành lá chắn. Tôi không nghi ngờ về sự chân thành của bất cứ ai, nhưng mọi người chắc chắn đă núp đằng sau các bạn học của tôi để thúc đẩy một chương tŕnh nghị sự."

 

Image result for lAURA iNGRAHAM

 

Hogg đă bác bỏ lời xin lỗi của Ingraham và nói rằng ông sẽ chấp nhận nếu bà lên án những ǵ ông miêu tả như là nỗ lực của mạng lưới để "bắt nạt trẻ em". Và đây chính là vấn đề dư luận cần quan tâm không để bị cậu ta lừa dối, Hogg nên được đối xử như một người lớn. Cậu ta đă chọn cho bản thân một vũ đài và có mọi quyền làm như vậy, với khả năng và những ǵ anh ấy đă trải qua. Và ngược lại cậu ta phải chịu đ̣n phản công, chỉ trích, đàm tiếu của dư luận một cách ṣng phẳng hai chiều chứ không phải đóng vai một đứa trẻ bị bắt nạt.

David Hogg là một tên cướp tự do, người muốn khóa miệng những người bảo thủ và tự do ngôn luận. Anh ta đă thẳng thắn phản đối Tu Chính Án Thứ Hai và cả Tu Chính Án Thứ Nhất. Đây là ư nghĩa lớn hơn của trận chiến với chủ nhà của Fox News, Laura Ingraham. Và đó là thời điểm punk hư hỏng cuối cùng đă được đặt vào vị trí của ḿnh. Nhà hoạt động sinh viên 17 tuổi này, người mà giới truyền thông chính thống đă "sư tử hóa" như là phát ngôn viên của phong trào chống súng trong vụ bắn súng trường đại học ở Parkland, Florida, đă phản ứng với lửa và giận dữ.

"Một kẻ bắt nạt là kẻ bắt nạt và điều quan trọng là bạn phải đứng lên với họ", Hogg nói với CNN.

Tuy nhiên, kẻ bắt nạt thực sự duy nhất chính là anh ta. Anh ta đang cố gắng áp đặt quan điểm cánh tả của ḿnh không chỉ trên Ingraham, mà chính Fox. Điều đáng chú ư nhất là mức hỗ trợ của các nhà lănh đạo doanh nghiệp Hogg đă đạt được thành công như thế nào.

Chương tŕnh của Ingraham đă mất hơn một phần ba các nhà quảng cáo lớn. Nhiều tên hộ gia đ́nh: Office Depot, Jenny Craig, Hulu, TripAdvisor, Expedia, Wayfair, StitchFix, Nestle, Johnson & Johnson, Đảo Atlantis Paradise và Liberty Mutual - tất cả đều quyết định kéo quảng cáo của họ.

Câu hỏi đặt ra: Tại sao? Vụ của Ingraham là ǵ đă biện minh cho phản ứng dữ dội và bạo lực như vậy? Ai là Hogg? Và tại sao công ty Mỹ và các phương tiện truyền thông cống hiến cho mọi nhu cầu của ḿnh?

Câu trả lời là một câu đơn giản: sự nổi lên của Hogg lên tầm quốc gia biểu thị sự từ bỏ trách nhiệm của người lớn đối với xă hội chúng ta. Các tầng lớp tinh hoa của chúng ta đang cố gắng nói với chúng ta rằng những đứa trẻ 17 tuổi không biết ǵ không nên nói về chính sách công đối với một vấn đề phức tạp và phân cực như là sự kiểm soát súng.

Đây là sự điên cuồng văn hoá. Hogg không có kinh nghiệm, sự khôn ngoan, sự trưởng thành hoặc kiến ​​thức để nói chuyện thông minh không chỉ về quyền của súng mà c̣n về bất kỳ vấn đề chính sách nào khác.Trên thực tế, Hogg đă thừa nhận.

Trong một cuộc phỏng vấn đầy xúc phạm, Hogg đă tiết lộ đầy đủ về tính thô tục, tự kiêu ngạo và sự thiếu hiểu biết của ḿnh về vấn đề mà các phương tiện truyền thông đă nâng Hogg lên thành triều đại.

"Những kẻ thảm thương muốn giết con cái của chúng ta, chúng có thể có máu từ trẻ em rải rác khắp mặt và họ sẽ không hành động bởi v́ tất cả chúng vẫn nh́n thấy những dấu hiệu đô la", Hogg nói, quyền lực bị cáo buộc của NRA nắm giữ nhiều thành viên của Quốc hội.

Ông nói thêm: "Tại thời điểm này, nó giống như khi bố mẹ già của bạn là như thế," Tôi không biết làm thế nào để gửi một iMessage "và bạn thích, 'Ok cho tôi điện thoại f *** ing' và bạn lấy nó và bạn nhận được nó làm trong một giây. Đáng buồn, đó là những ǵ chúng ta phải làm với chính phủ của chúng ta bởi v́ cha mẹ chúng tôi không biết sử dụng nền dân chủ như thế nào, do đó chúng ta phải làm việc đó. "

Tuy nhiên, khi người phỏng vấn hỏi anh ta những cải cách chính sách cụ thể nào anh ta muốn thực hiện, đột nhiên nhà Dân chủ không có kiến thức đầu mối.

"Tôi là vua 17. Tôi không nên phải. Tôi không cần phải nói về những câu hỏi chính sách này, "Hogg nói.

V́ vậy, chúng ta hăy thẳng thắn: Hogg muốn thuyết tŕnh người lớn về sự cần thiết của luật kiểm soát súng rộng răi nhưng khi được thách thức để đưa ra các giải pháp cụ thể, đột nhiên anh ta chỉ là một đứa trẻ.

Đủ là đủ. Hogg là một giả mạo và lừa đảo, giả mạo là một nhà hoạt động chính trị nghiêm túc. Hogg chỉ đơn giản là một công cụ, người đang được sử dụng bởi Đảng Dân chủ và các phương tiện truyền thông để thúc đẩy mục tiêu hủy bỏ Tu Chính Hiến Thứ hai. Camera Hogg là một kẻ bị thổi phồng mê hoặc. Hogg đang bị những người như CNN và MSNBC say mê v́ anh ấy thích hợp với chương tŕnh chống súng, chống Mỹ của họ.

Trong bài phát biểu của ḿnh tại Washington, Hogg tuyên bố rằng bất cứ ai - đặc biệt là các đảng Cộng ḥa sửa đổi bổ sung thứ hai, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Marco Rubio - người phản đối cần luật súng chặt chẽ hơn - muốn trẻ em chết. Theo Camera Hogg, những người bảo thủ quay lại quyền sử dụng súng đều có tiền máu của NRA trên tay.

"Tôi sẽ bắt đầu bằng cách đặt giá này ngay đây để nhắc nhở bạn rằng bạn biết Marco Rubio tốn bao nhiêu cho cuộc sống của mọi sinh viên ở Florida," Hogg sấm sét.

Điều này vượt quá đạo đức khiêu dâm. Cậu ta bôi nhọ bất cứ ai không đồng ư với anh ta, sử dụng t́nh trạng của anh ta như một "nạn nhân" của vụ bắn Parkland như một cái khiên để bảo vệ cậu ta khỏi những lời chỉ trích khi cậu ta vu khống những người bảo thủ hiến pháp. Hơn nữa, cậu đă tấn công tất cả các cảnh sát da trắng như là "những kẻ phân biệt chủng tộc", hầu hết các bậc cha mẹ là "ngu ngốc", NRA là khủng bố, và Mỹ là một quốc gia cực kỳ điên cuồng.

Nói cách khác, anh ta có thể dập tắt nó nhưng không thể lấy nó. V́ vậy, khi một ai đó, như Ingraham, chế nhạo anh ta v́ đă bị một số trường cao đẳng phản đối, phản ứng của anh ta là của một cánh tả: anh ta cố gắng để cô ta ngừng lại. Lư do là hiển nhiên.

Ở sâu thẳm, Hogg biết ḿnh là một kẻ đần độn. Mẹ của Hogg là một nhà hoạt động chống trinh thám; cha là một cựu hack FBI. Hogg thậm chí không có trong Building 12 khi Nikolas Cruz giết chết 17 học sinh và giáo viên tại Stoneman Douglas High School. Hogg đă ở trong một ṭa nhà hoàn toàn khác. Không có ǵ ngạc nhiên khi nhiều sinh viên (và nhân viên) đă phàn nàn những tuyên bố của Hogg để nói thay mặt cho các nạn nhân. Anh ấy không. Anh ấy chỉ nói cho chính ḿnh và những người phía sau anh ta.

Nếu Hoggdành nhiều thời gian hơn để đọc sách, chứ không phải đâm vào sóng gió và đặt khuôn mặt của ông vào máy ảnh, có lẽ thiên tài cậu bé sẽ có thể được nhận vào một trường đại học nửa đúng. Thay vào đó, anh ta đóng vai nạn nhân.

Camera Hogg - và các phương tiện truyền thông của anh ta - không thể có được cả hai chiều. Nếu anh ta c̣n quá nhỏ để bị Ingraham chế nhạo, th́ anh ta c̣n quá nhỏ để được người lớn thực hiện nghiêm túc về các vấn đề chính sách công. Sau đó anh ta nên đi xa và ngừng việc giảng dạy không ngừng và dè dặt. Tuy nhiên, nếu Hogg trưởng thành và đủ tuổi để người lớn lắng nghe, th́ cậu ấy đă đủ lớn để bị chỉ trích và thách thức. Điều kiện này đi kèm với việc trở thành một nhân vật công cộng và một nhà hoạt động chính trị. Đă đến lúc Hogg tiếp tục câu  cá hoặc cắt mồi.

 

Fox News, với sư tín nhiệm của hăng, đă can thiệp đưa ra một tuyên bố nói rằng công ty sẽ không cúi đầu áp lực cánh tả. Bất chấp sự mất mát của các nhà quảng cáo chủ chốt, mạng lưới từ chối hủy bỏ chương tŕnh của Ingraham.

Jack Abernethy, đồng chủ tịch hăng Fox, nói: "Chúng tôi không thể và sẽ không cho phép tiếng nói bị kiểm duyệt bởi các nỗ lực đe doạ theo chương tŕnh nghị sự. "Chúng tôi mong muốn có Laura Ingraham trở lại tổ chức chương tŕnh của ḿnh vào thứ Hai tới khi cô ấy trở lại từ kỳ nghỉ mùa xuân cùng với các con của ḿnh", ông nói thêm.

 

Tốt. Trong trận chiến với Ingraham (và Fox), Hogg đă mất - cho đến bây giờ. Nhưng Hogg, giống như phong trào tiến bộ mà cậu phục vụ, sẽ trở lại. Hogg là một Lenin trẻ tuổi, một kẻ cuồng tín không khoan dung, tự măn, lạnh lùng, muốn im lặng và đe dọa bất cứ ai dám phản đối ông. Phía tả cho biết rơ ràng: Họ muốn tẩy xoá các b́nh luận gia bảo thủ khỏi giới truyền thông. Họ đang tiến hành một cuộc tấn công toàn diện về bất đồng chính kiến ​​và tự do ngôn luận. Vũ khí mới nhất của họ là tẩy chay kinh tế. Đây là lư do tại sao Camera Hogg cần được dạy một bài học.

Những người bảo thủ nên tẩy chay mọi công ty tham gia vào cuộc chiến chống Ingraham và quan trọng nhất là tự do ngôn luận. Các tập đoàn cúi đầu trước "bàn thờ chính trị" cần phải biết chính xác rằng tẩy chay là một thanh gươm hai lưỡi. Họ sẽ phải trả giá đắt để tham gia vào họ.

Hogg đă được sử dụng quá nhiều trong một thời gian dài bởi những thành phần đê  tiện trong giới truyền thông cánh tả. Đă đến lúc để cho cậu ta thức tỉnh rằng cậu ta không xứng đáng một xu.

Brian Stelter của CNN đă đưa ra ư kiến ​​truyền thông chính thống duy nhất và thận trọng về cuộc tẩy chay đang diễn ra đối với các nhà quảng cáo của Laura Ingraham với sự hỗ trợ của các chuyên gia astroturfing như Media Matters và đến các hoots và hollers của Neel của Stelter tại CNN. Tuy nhiên, Stelter nói sự thật : Các quảng cáo tẩy chay có câu trả lời đúng ở đây không? Cá nhân tôi khá cảnh giác với điều này. Tôi nghĩ rằng thật nguy hiểm khi thấy những nỗ lực tẩy chay quảng cáo này xảy ra ngày càng nhiều ở đất nước này. Quan điểm của tôi là chúng ta không được cắt quyền nói chuyện của bất cứ ai. Chúng ta hăy cùng nhau thảo luận ư kiến ​​với nhiều bài phát biểu. Chúng ta hăy cố gắng đáp lại bằng cách đó.

Stelter tất nhiên, đúng: V́ có thể chơi ở tṛ chơi hai mặt này. Và nếu các nhà quảng cáo, chỉ đơn thuần muốn tiếp cận người xem, tẩy chay mỗi khi ai đó nói bất cứ điều ǵ gây tranh căi từ xa - ngay cả sau khi xin lỗi - sau đó các nhà quảng cáo sẽ ngừng hỗ trợ các mạng lưới kể cả CNN.

Nhưng những kẻ c̣n lại quá kín đáo trong tầm nh́n của chính ḿnh giả định cứ để thừa nhận thực tế rơ ràng này. Điều đó đặc biệt đúng khi họ nghĩ rằng họ có thể "lợi dụng trẻ em" như một câu lạc bộ cực tả. Đó là CNN host Alisyn Camerota, người đă cho phép Hogg tham gia chương tŕnh của cô và gây nguy hiểm cho tất cả những người không đồng ư với anh về việc kiểm soát súng như những người thụ hưởng tiền máu; đó là CNN phát sóng Ornelsan Two Minutes Hate , trong đó có một đám đông tức giận đang nhạo báng v́ những người sống sót của Parkland tương đương với Thượng nghị sĩ Marco Rubio (R-FL) và Dana Loesch của NRA là kẻ giết người; Chính ông Stelter thừa nhận rằng ông đă cho phép những kẻ chống đối chính trị của Parkland vu khống những kẻ chống đối chính trị mà không bị cản trở.Tuy nhiên, người c̣n lại sẽ sớm biết rằng nếu họ muốn hoạt động trên cơ sở tẩy chay thứ cấp, những ǵ xảy ra xung quanh. Sự hủy diệt tương đối chắc chắn là hoàn toàn thực trong không gian này, như Stelter lưu ư chính xác. Tốt cho anh ta để thừa nhận nó.

Đáp lại, một số người đă thấy việc của Ingraham trở thành mục tiêu không công bằng đă tung ra chiến dịch tẩy chay ngược với các công ty rút quảng cáo dưới thẻ # IStandWithLaura .Như tờ Matt Walsh của tờ Daily Wire nhấn mạnh, chiến dịch của băng đảng chống lại Ingraham rất giả dối. "Đây là một tṛ đùa tinh vi, bài tweet nhỏ của Ingraham về David Hogg không làm tổn thương, xúc phạm, thất vọng, hoặc gây bất cứ thiệt hại nào cho bất cứ ai. , cảm ơn v́ cơ hội để nó làm tổn thương một người phụ nữ mà anh ta khinh thường ", Walsh viết. Một số người nói điều ǵ đó xúc phạm hoặc "xúc phạm", và những người cơ hội đang sống ở điểm cuối cùng ngược lại của quang phổ chính trị ngay lập tức lấy một phần của nó và vắt nó khô như một miếng bọt biển."

Tuy nhiên, khi các thành viên IStitanWithLaura đang làm rơ, hai bên đều có thể chơi tṛ tẩy chay. Cuộc tẩy chay của Ingraham có thành công khi làm cho các công ty của hang động trở nên xấu hổ khi tham gia chương tŕnh của cô? Có lẽ không, hoặc ít nhất cũng có thể là không bao lâu, nhưng ngay cả một số người trong mạng lưới đă thúc đẩy Hogg và những người hoạt động đồng môn của Hogg đang bắt đầu có một chút lo lắng về toàn bộ vụ tẩy chay.

Trong khi đó, Media News và các nhóm cánh tả khác cũng đă phát hành một tuyên bố khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ingraham và cam kết chống lại các nỗ lực đe doạ theo chương tŕnh. Trong khi một số nhà quảng cáo rút khỏi chương tŕnh  của Ingraham cũng đă phải chịu áp lực, phản ứng dữ dội cũng bắt đầu giữa những người sử dụng phương tiện truyền thông xă hội tuyên bố #IStandWithLaura và  cảnh báo các công ty kéo quảng cáo tây chay chương tŕnh của Ingraham rằng họ sẽ tung ra một cuộc tẩy chay chống lại họ.

T́nh h́nh cho thấy những kẻ cánh tả đă cố gắng để khởi động các chiến dịch mới, ngược lại các phe bảo thủ đă phản công những người t́m cách trấn áp tự do ngôn luận thông qua các cuộc tẩy chay có động cơ chính trị.

Đằng sau tất cả điều này là một thực tế mới. Nền kinh tế hiện đang tập trung vào các tài sản vô h́nh như h́nh ảnh thương hiệu và sở hữu trí tuệ, giá trị có thể bị ăn ṃn nếu có liên quan đến cái ǵ đó bất chính. Hăy nh́n vào những ǵ đă xảy ra với Facebook. Phương tiện truyền thông xă hội có thể đẩy nhanh quá tŕnh này. Đó là lư do tại sao các nhà quảng cáo phản ứng nhanh như họ đă làm với tweet của Hogg. Đó cũng là lư do tại sao các tập đoàn đă nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ thương mại với những người nổi tiếng bị cáo buộc quấy rối t́nh dục và lạm dụng. Các công ty này cũng phải có trách nhiệm với xă hội. Họ không muốn thương hiệu của họ bị ảnh hưởng v́ các công ty đang chi tiêu số tiền rất lớn để kết nối hàng hoá của họ với giá trị của người tiêu dùng. Họ biết nhiều về những giá trị đó hơn bất cứ ai.

Tuy nhiên phản ứng của họ phải đến từ những quyết định sau khi đă suy nghĩ chín chắn, sáng suốt để không biến  việc quảng cáo của họ trở thành một loại vũ khí bị điều khiển bằng sự thù ghét phi lư. Nếu không người Mỹ đă có đủ sự tàn ác bất công với những người đang phục vụ cho tư do của xă hội.

Trong khi đó, phần c̣n lại của chúng ta sẽ giúp đỡ quá tŕnh này, bằng cách tiếp tục bỏ phiếu với đồng đô la tiêu dùng của chúng ta cho lẽ phải và công bằng.

 

 

Kim Âu

 

April 6/2018

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: