MINH THỊ

 

Lớp trẻ Việt Nam ở nước Mỹ đạt được rất nhiều bằng cấp, học vị cao trong mọi lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp v́ giáo dục phổ cập của Mỹ nằm ở cấp đại học. Do tính chất đào tạo chuyên nghiệp nên những mảnh bằng chuyên môn đó giúp cho họ có nghề nghiệp và một đời sống ổn định, đầy đủ trên xứ người; nhưng  trong một xă hội nơi đó con người bị tha hóa, vong thân, nô dịch bởi những nhu cầu vật chất nên không c̣n đóng góp được ǵ cho dân tộc và tổ quốc. Đó là định mệnh lịch sử đă an bài cho thế hệ nối tiếp của một cộng đồng h́nh thành từ những kẻ hèn nhát, đào nhiệm, đào ngũ chạy theo ngoại bang khi đất nước lâm nguy.   

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvCám Ơn AnhvCục Lưu Trữ

vTPBv1GĐ/1TPBvThống KêvĐiều Ngự

 

 

“GoFundMe” Hành Vi Tục Tĩu

 

 

Đáng Ghê Tởm

 

Chiến dịch Từ thiện $500,000 dành cho Cựu Phó Giám Đốc FBI Giàu Có,

 Glenn Greenwald

Ngày 31 tháng 3 năm 2018, 10:40

 

NĂM 2017, hơn một nửa triệu người - 553.742 người trong số đó là chính xác -  đă bị mất nhà cửa ở Mỹ  ít nhất một thời gian. Năm ngoái là lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 mà dân số vô gia cư của Mỹ đă tăng lên. Cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2016 cho thấy 12,7 phần trăm người Mỹ - chỉ có trên 43 triệu người - sống dưới mức nghèo khổ. Hàng triệu trẻ em Mỹ sống trong cảnh đói nghèo : Theo một nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ năm 2005 , Mỹ có "13,1 triệu hộ gia đ́nh có con thường đi ăn mà không có thức ăn:" những gia đ́nh không đảm bảo lương thực ".

 

 

 

 

Những số liệu thống kê khủng khiếp này chỉ dành cho Hoa Kỳ Sự thiếu thốn và đau khổ trầm trọng của con người đang lan tràn khắp hành tinh: hàng trăm triệu người sống trong nghèo khó không thể tưởng tượng được. Theo nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới năm 2016 về bất b́nh đẳng toàn cầu, "767 triệu người được ước tính đă sống dưới mức chuẩn nghèo quốc tế là 1,90 đô la Mỹ / người / ngày. Gần 11 người trên 100 trên thế giới, hay 10,7% dân số toàn cầu, đều nghèo theo tiêu chuẩn này. "Có khoảng 780 triệu người lớn mù chữ trên thế giới, gần hai phần ba là phụ nữ".

Mặc dù gần một nửa số người nghèo trên thế giới sống ở vùng hạ Sahara Châu Phi, chúng được t́m thấy ở một số lượng lớn ở mọi lục địa trên hành tinh này (xem biểu đồ, bên phải). Gần một tỷ người thiếu hệ thống ống nước cơ bản; theo Guardian vào năm 2015, "trên khắp thế giới, 946 triệu người vẫn đi vệ sinh bên ngoài." Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới, và hàng trăm ngàn người ở Mỹ , chết mỗi năm v́ các bệnh có thể điều trị do thiếu chăm sóc y tế sẵn có.

 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát hiện ra vào tháng 7 năm ngoái rằng "khoảng 3/10 người trên toàn thế giới, hay 2,1 tỷ người, không có nước sạch tại nhà, và 6/10 (4,5 tỷ) thiếu vệ sinh an toàn" Nếu một trong những động vật không phải là con người - từ vật nuôi bị bỏ đói, đói đến tàn nhẫn hệ thống công nghiệp đối với động vật nông nghiệp - số lượng thiếu thốn và nghèo đói gây ra đau khổ trên thế giới là hầu như vô tận.

Các tổ chức từ thiện thực tế ở Hoa Kỳ, các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ quan trọng cho cộng đồng của họ, đă bị cản trở bởi những khó khăn tài chính cực đoan trong nhiều năm. Vào tháng 1, tạp chí Sentinel trích dẫn một báo cáo mới, giải thích rằng "sức khoẻ tài chính của các tổ chức dựa vào cộng đồng hoặc CBO - ngày càng trở nên bấp bênh."

Một số lớn người Mỹ không có khả năng thuê mướn luật sư làm đại diện pháp lư cơ bản ngay cả khi bị buộc tội nghiêm trọng. Một lư do chính mà Hoa Kỳ giam giữ nhiều người tù hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới - cả về số lượng tuyệt đối và tỷ lệ - là các dịch vụ trợ giúp pháp lư đă liên tục giảm xuống đến mức người nghèo và thậm chí cả những người có thu nhập thấp hơn, lớp này ít có cơ hội có được sự biểu hiện nhiệt t́nh v́ những người bảo vệ công cộng quá mức.

Do những hạn chế về tài chính nghiêm trọng này trong hệ thống pháp luật, người dân thường bị bắt buộc phải nhận tội và chấp nhận các án phạt v́ đó là lựa chọn khả thi duy nhất của họ. Khi Người giám hộ tự hỏi năm 2016: "Có bao nhiêu trong số 30 bị cáo hiện diện trong một phiên điều trần 'đơn tố cáo' tại quận tư pháp thứ 16 của Louisiana vào tháng Sáu sẽ không có tội nếu họ có hơn 20 giây pháp luật?"

Ở GIỮA nhu cầu, đấu tranh, đau khổ và tước đoạt này, một quỹ từ thiện trực tuyến được tạo ra trực tiếp đang nhận được sự thành công to lớn và sự tràn bờ của các nhà tài trợ khôn ngoan giàu có. Nó đă trở thành một trong những trang thành công nhất trên trang web GoFundMe phổ biến:  một chiến dịch để quyên tiền cho cựu giám đốc FBI Andrew McCabe, người đứng đầu điều tra Bộ Trưởng Tư pháp Jeff Sessions năm ngoái. Được tạo ra chỉ 48 giờ trước với mục tiêu tăng 250.000 đô la cho quỹ bảo vệ pháp lư của McCabe, nó đă tăng gấp đôi số tiền đó lên tới hơn 500.000 đô la và không có dấu hiệu nào chậm lại v́ các khoản đóng góp tiếp tục đổ vào khi công bố bài báo này .

 

 

Khoản tiền này sẽ được sử dụng cho phí luật sư của anh ta đối với các cuộc chiến pháp lư khác mà anh ta phải đối mặt. Những trận đánh trong pḥng xử án liên quan tới một báo cáo từ Văn pḥng Tổng thanh tra của Bộ Tư pháp đề nghị McCabe bị đuổi việc  sau khi các nhà điều tra phát hiện ra rằng ông ta liên tục và cố t́nh lừa dối FBI về vai tṛ của ông ta trong các vụ ṛ rỉ khác nhau. Số tiền c̣n lại từ quỹ này sẽ được tặng cho một nhóm phi lợi nhuận được chỉ định bởi McCabe.

Theo ông Jason Calacanis, nhà đầu tư của Thung lũng Silicon, người đă hai tuần trước thông báo trên Twitter , động lực ban đầu của McCabe là động lực cho sự nghiệp từ thiện của anh ta, khi ông ta 47 tuổi, cuối cùng anh ta đă bị thúc đẩy bởi nỗi đau của ai đó để tạo ra  chiến dịch GoFundMe đầu tiên của ḿnh: một được thiết kế để gây quỹ mà sẽ đi đến McCabe cá nhân. Calacanis cuối cùng tuyên bố ông đă chấm dứt chiến dịch và sẽ chuyển các quỹ khiêm tốn mà ông nhận được vào quỹ đầu tư mới để bảo vệ cho cuộc chiến pháp lư của McCabe.

Chiến dịch từ thiện mới đây đă nhận được sự ủng hộ rất lớn vào ngày hôm qua khi đảng Dân chủ yêu quư của MSNBC tổ chức Rachel Maddow đă tweet một liên kết tới chiến dịch GoFundMe mời gọi cho McCabe 9,4 triệu người theo dơi. Vào thời điểm tweet của Maddow - hiện đă được tweet lại bởi 4.000 người và "thích" bởi 11.000 khác - quỹ của McCabe có 100.000 USD. Ít hơn 24 giờ sau khi tweet của virus Maddow, số tiền đó đă tăng gấp đôi lên đến một nửa triệu đô la .

 

 

V́ vậy, đây là ngôi sao truyền h́nh được trả lương cao thứ 14 của đất nước, chỉ sau Blake Shelton của The Voice và những ngôi sao của Grey Anatomy, kiếm được  ít nhất 7 triệu đô la một năm từ mức lương Comcast của cô ấy khuyến khích những người hiến tặng nhỏ đi theo và theo dơi cô để hiến tiền của ḿnh cho một sĩ quan cảnh sát liên bang giàu có đă kết hôn với một bác sĩ và sống trong một ngôi nhà cực kỳ đắt tiền ở quận giàu có nhất nước giàu nhất thế giới.

Lần tiếp theo bạn cảm thấy bi quan về bản chất của nhân loại, chỉ cần suy nghĩ về hành động bẩn thỉu này và cảm thông cho người nghèo. Nhân tiện, chiến dịch GoFundMe hiện đang đóng cửa  cho gia đ́nh của Stephon Clark - cha của đứa trẻ hai tuổi, trong khi anh ta không vũ trang sau khi chạy đến sân sau của bà ngoại, đă bị Cảnh sát Sacramento bắn chết bảy viên đạn vào lưng ông ta, trong khi ông ta mất 10 phút để chết v́ các nhân viên cảnh sát đă bắn ông ta đă không gọi cấp cứu để được sự trợ giúp y tế - đă tạo ra 83.000 đô la tiền quyên góp, hoặc 1/7 số tiền mà McCabe đă gây ra (cho đến nay).

 

VẬY AI CHÍNH XÁC là người nhận được công tác từ thiện phi chính thức này? McCabe đă trải qua sự nghiệp của ḿnh tại FBI. Ông bắt đầu làm việc về các vụ điều tra tội phạm có tổ chức nhưng chuyển sang công việc "chống khủng bố" như là một phần của "Cuộc chiến chống khủng bố" của Mỹ 17 năm. Ông đă trở thành Phó Giám đốc của FBI thối nát dưới thời Jim Comey, nơi ông làm việc cho cả hai cuộc điều tra về hack có liên quan đến bầu cử cũng như điều tra h́nh sự của Hillary Clinton cho máy chủ email cá nhân của cô ấy. Nó liên quan đến những cuộc điều tra đó mà ông bị Tổng thanh tra bị cáo buộc tiết lộ bí mật thông tin cho các phương tiện truyền thông và sau đó nói dối về điều này cho các quan chức FBI.

Theo tất cả các số liệu, McCabe và gia đ́nh của ông ta đều an toàn về mặt tài chính; một thuật ngữ chính xác hơn cho họ có thể là "khá giàu có." Như Paul Blest của Splinter đă viết  - trong một bài báo có tựa đề "Andrew McCabe Does not Need Your Money" - mức lương trung b́nh của ông từ năm 2015 đến năm 2017 khi ông ở trong vị trí lănh đạo cao cấp của FBI là hơn 157.000 đô la "Con số thu nhập của McCabe không tính đến thu nhập mà vợ của McCabe kiếm được, một bác sĩ y khoa có thành tích cao với nhiều nguồn thu nhập.

Mức lương FBI của McCabe đă khiến cho gia đ́nh của anh ta nằm trong top 4-5 phần trăm thu nhập của tất cả người Mỹ. Một báo cáo phân tích của FactCheck.org cho thấy rằng , ngoài mức lương đó, "McCabe có một số tài khoản quỹ tương hỗ, bao gồm 529 tài khoản tiết kiệm đại học và quỹ hưu trí 401k, với tổng giá trị của các tài khoản đầu tư này từ 287.000 đô la đến 880.000 USD ". Trong khi việc sa thải của ông làm giảm đáng kể giá trị lương hưu của ông (1,8 triệu USD ông đă nghỉ hưu theo kế hoạch: 60.000 USD mỗi năm cho đến khi McCabe chết 50 tuổi), ông vẫn nhận được một số trợ cấp .

Theo hồ sơ tài sản công cộng, McCabes đă mua nhà ở Bắc Virginia vào năm 2006 với mức giá 715.000 đô la, có nghĩa là giá trị của nó c̣n cao hơn mức giá hiện tại,  v́ giá nhà đất thực trong khu vực đó đă tăng vọt. Thật vậy, nhà McCabes tăng gấp đôi về giá trị từ năm 2003, khi nó được bán cho chủ sở hữu trước, đến năm 2006, khi McCabes mua nó. Ngôi nhà đắt tiền trong đó McCabes cư ngụ nằm ở Quận Loudoun, theo báo cáo của Cục Điều tra Dân số mới nhất , là quận giàu nhất trên toàn nước Mỹ.

 

 

Và điều này hoàn toàn độc lập với sự giàu có của khu vực tư nhân khổng lồ mà gần như chắc chắn sẽ đến với McCabe khi bạn đọc những lời này. Với sự có mặt của sự thành công trước khi xuất bản và dự đoán t́nh trạng bom tấn của cuốn sách sắp tới của Jim Comey (đối với các nhà làm phim MSNBC khác, những người có thể đang cân nhắc việc thúc đẩy chiến dịch GoFundMe cho Comey: anh ấy  trị giá 11 triệu đô la và nhận được khoản thanh toán 3 triệu đô la từ một quỹ pḥng hộ khi ông được xác nhận là giám đốc của FBI), thật là một điều chắc chắn rằng các nhà xuất bản sẽ cạnh tranh để trả một khoản tiền khổng lồ cho McCabe về một cuốn sách nói về tất cả mọi người, đặc biệt là tin tức ông lưu giữ các cuộc tṛ chuyện của ḿnh với Tổng thống Trump. Một hợp đồng tin tức cáp cũng có vẻ như có khả năng cho bao nhiêu Các quan chức an ninh Hoa Kỳ được MSNBC và CNN thuê .

 

NGOÀI SỰ GIÀU CÓ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI của gia đ́nh McCabe, cái ǵ làm cho sự nghiệp từ thiện cho anh ta rất độc hại v́ công việc mà anh ta đă trải qua suốt cuộc đời người lớn. Trong nhiều năm, McCabe đă đi làm mỗi ngày trong một toà nhà thực sự và hợp lư - mang tên J. Edgar Hoover.

 

 

Đường vào đại lộ Pennsylvania của toà nhà Cục điều tra liên bang của J. Edgar Hoover (FBI) được nh́n thấy ở Washington, thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017. (AP Photo / Carolyn Kaster) Đường vào đại lộ Pennsylvania của toà nhà Cục điều tra liên bang của J. Edgar Hoover (FBI) được nh́n thấy ở Washington, thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017. (AP Photo / Carolyn Kaster) AP

 

Người nhận chiến dịch GoFundMe này trong hai thập kỷ qua là một quan chức cấp cao của một công ty mà từ lâu đă tích cực bẫy trẻ và nhưng người tinh thần không ổn định theo đạo Hồi, đă bị bắt nhiều lần và vi phạm pháp luật có hệ thống, trong gián điệp đối với người Mỹ, đă được “sử dụng chủng tộc và sắc tộc trong việc tiến hành đánh giá và điều tra, " theo dơi các nhà lănh đạo chính trị và học giả Hồi giáo-Mỹ, và bí mật duy tŕ một chương tŕnh giám sát hàng loạt với hơn 1,5 tỷ bản ghi của chính phủ và khu vực tư nhân về người dân và người nước ngoài, các tài liệu cho thấy, đưa chính phủ gần hơn bao giờ hết để thực hiện hệ thống 'Tổng số thông tin nâng cao nhận thức' mà Lầu Năm Góc mơ ước trong thời kỳ hậu các cuộc tấn công 11 tháng Chín ". Cách đây vài tháng, cơ quan McCabe đă giúp đỡ bắt đầu tạo ra một chương tŕnh đặc biệt nhắm tới các nhà hoạt động tôn giáo da đen và Hồi giáo ở Mỹ.

 

 

 

Theo một nghĩa nào đó, đây chỉ là chương mới nhất trong cảnh tượng kỳ quặc và vô cùng mỉa mai của đảng Dân chủ tôn kính các cơ quan nhà nước an ninh như CIA, NSA và FBI dưới biểu ngữ "kháng chiến". Canonizing các cơ quan thực thi pháp luật và các điệp viên t́nh báo nhất định làm điều này. Sự phản kháng kỳ lạ của lịch sử về "sự chống đối", một thuật ngữ - cho đến khi Đảng Dân chủ sau năm 2016 cần một chiến dịch tái tạo thương hiệu  - đă được dành cho những nhà bất đồng chính kiến, những người dũng cảm liều lĩnh và thậm chí giết người để phá hoại, không phải là thánh hóa, các cơ quan an ninh quốc gia thực hiện những chức năng đó .

Tuy nhiên, một chiến dịch từ thiện được thúc đẩy bởi một quản thủ chương tŕnh TV báo tin cho hàng triệu người, v́ lợi ích của một quan chức cảnh sát liên bang giàu có, không chỉ kỳ quặc mà c̣n khiêu dâm một cách tục tĩu. Nếu muốn phản đối thảm cảnh của Andrew McCabe, có rất nhiều cách để làm điều đó ngoài việc khuyến khích mọi người đóng góp tiền cho các cuộc chiến pháp lư của ông ta.

Đối với bất cứ ai làm việc với những người đang thực sự đau khổ và bị tước đoạt, hoặc rơi vào một phạm vi rộng lớn của con người trải nghiệm những đau khổ và thiếu thốn đó, hoặc những người thiếu đại diện pháp lư v́ nghèo đói, hoặc những nạn nhân của sự lạm dụng và vô luật pháp từ FBI, xem chiến dịch công cộng này đang mồi chài một làn sóng tiền đổ vào cho một người như McCabe thực sự không có ǵ tục tĩu,  dơ bẩn bằng.

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: