vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNN

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

HÀI KỊCH NHÂN QUYỀN

 

 

MA ĐẦU VỚI CHIÊU BÀI VÀO T̉A BẠCH ỐC!!!

 

http://www.chinhnghia.com/madauvaotoabachoc.asp

http://www.youtube.com/watch?v=0eWhaQUtzzA&feature=related

http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30482&cn_id=387376#

 

 

 

 

 

 

I- Dấu hiệu Hoa Kỳ sẽ bán vũ khí cho Việt Cộng: Hài kịch nhân quyền

 

Ngày 21/1/2012 Thượng nghị sỹ John McCain cùng ba nghị sỹ khác là Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse và Kelly Ayotte, vừa có chuyến thăm Việt Nam ngay trước Tết nguyên đán. Phái đoàn này đă kêu gọi Chính phủ Hà Nội: Nếu muốn được Quốc Hội Hoa Kỳ chấp nhận cho phép chính phủ Mỹ bán vũ khí chiến lược cho Việt Nam, th́ Hà Nội cần cải tiến nhân quyền. Theo Thượng nghị sỹ McCain, "Hà Nội chưa có tiến bộ về nhân quyền, mà thực tế đã bước lùi trong chủ đề này". Ông Joe Lieberman thì nói thêm rằng để nhận vũ khí sát thương từ Mỹ, Việt Nam sẽ còn phải được chuẩn thuận từ Hạ viện Hoa Kỳ nữa.

 

Đầu năm nay Ông Kurt Campbell, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đặc trách châu Á Thái B́nh Dương, cũng đă hội đàm với chính phủ Hà Nội về vấn đề này. Bà Loretta Sanchez, dân biểu của vùng thuộc Orange County, Mỹ, cũng đề nghị gắn chặt việc giao thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với mức độ tiến bộ về nhân quyền của Hà Nội.

 

Tuy Hoa Kỳ và Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ từ 1995, lệnh cấm vận vũ khí sát thương áp dụng từ 1984 hiện vẫn còn hiệu lực.

Các nhóm vận động cho nhân quyền ở Việt Nam luôn gắn việc buôn bán vũ khí với tình hình dân chủ ở trong nước. Họ nói kể từ 2009, chính quyền Hà Nội đã có nhiều đợt bắt bớ và bỏ tù các nhân vật bất đồng chính kiến hay blogger.

Theo tổ chức Human Rights Watch, riêng năm ngoái Việt Nam đã kết án 33 blogger và nhà hoạt động nhân quyền, bắt giữ ít nhất 27 người khác, hai người bị bắt hơn một năm mà không được ra tòa xét xử.

Thế nhưng quan hệ quân sự - quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ thời gian gần đây cũng có nhiều chuyển biến theo hướng ấm dần lên.

Một trong những lý do, theo các nhà phân tích, là Hà Nội muốn thu hút thêm sự ủng hộ trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đang ngày càng gay gắt.

Hiện nay Việt Nam đang thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa quân đội và tăng khả năng quốc phòng với mục tiêu mà Hà Nội luôn tuyên bố là để tự vệ. Hà Nội đã và đang mua nhiều loại vũ khí, khí tài từ các nước, nhất là từ Nga.

 

Ngân sách quốc phòng của Việt Nam năm 2011 được tin là ở mức 52.000 tỷ đồng, tức khoảng 2,6 tỷ đôla. Một số nguồn tin nói con số này có thể sẽ tăng lên thêm tới 35% trong năm 2012.

Về phần mình, Washington nhiều lần tuyên bố chủ trương duy trì tự do hàng hải ở các vùng biển châu Á-Thái Bình Dương, trong khi Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Thời gian gẩn đây quân đội Cộng Sản Việt Nam và Mỹ đã có một số hoạt động chung, như thao diễn ngoài khơi miền Trung. V́ thế nếu việc bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương xảy ra chắc chắn sẽ đẩy quan hệ chiến lược giữa hai bên lên thêm một bước dài.

Trước những lời khuyến cáo dồn dập về Nhân quyền c̣n đang âm vọng. Vào hôm 08/02/2012 Dân biểu Chris Smith, Chủ tịch Tiểu ban các vấn đề nhân quyền và châu Phi, thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đă cho biết là toàn thể thành viên tiểu ban do ông phụ trách đă thông qua một dự luật mới về Nhân quyền Việt Nam có tên “Vietnam Human Rights Act of 2012”, với kư hiệu HR 1410. Bản dự luật này được điều chỉnh từ một dự luật cũ vào năm 2011, từng được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua trước khi bị bỏ rơi tại Thượng viện. Mục tiêu của văn kiện này được nêu rơ là nhằm phát huy tự do và dân chủ tại Việt Nam (To promote freedom and democracy in Vietnam).

Phát biểu trong buổi họp giới thiệu dự luật, ông Chris Smith giải thích lư do khiến ông bắt buộc phải đề xuất trở lại dự luật này: “Đă đến lúc chính phủ Mỹ cần gửi một thông điệp rơ ràng cho chế độ Việt Nam là họ cần phải chấm dứt các vi phạm nhân quyền đối với chính công dân của họ”.

Để gây sức ép với Việt Nam, dự luật HR 1410 đă dự trù chốt các khoản viện trợ Mỹ không có mục đích nhân đạo (non humanitarian) cho chính phủ Việt Nam ở mức của năm 2011, trừ phi Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận là Việt Nam đă có “tiến bộ đáng kể” trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo và ngôn luận, cũng như nỗ lực đấu tranh chống tệ nạn buôn người. Dự luật cũng đ̣i hỏi Việt Nam trả tự do cho các tù nhân bị giam giữ “v́ đấu tranh ôn ḥa cho quyền tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ”, trong đó có linh mục Nguyễn Văn Lư. Điều trần trước tiểu ban là "Joseph" Cao, cựu thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, Nguyễn Đ́nh Thắng, Tiến sĩ, Giám đốc điều hành, Thuyền Nhân SOS, John Sifton, Giám đốc vận động cho khu vực châu Á của Human Rights Watch, và vài người chứng kiến.

 

Tiến tŕnh đưa dự luật về nhân quyền Việt Nam 2012 trở thành luật mới ở bước khởi đầu. Sau khi được thông qua ở cấp tiểu ban, văn kiện này cần phải được lần lượt chấp thuận tại Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện, rồi tại toàn thể Hạ viện và sau cùng là tại Thượng viện. Cho dù đă được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua hai lần trong các khóa họp trước, dự luật này đă bị Thượng viện tẩy chay, thậm chí không được mang ra xem xét. Lần này, dân biểu Chris Smith hy vọng cục diện sẽ thay đổi.

 

 

II-Tṛ chơi dân chủ "We the People" trực tuyến, miễn phí, cập nhật tức th́

 

Và điều đó dẫn tới việc xuất hiện một Thỉnh NguyệnThư (TNT) có nội dung như sau trên trang web We the People:

 

Trích

we petition the obama administration to:

STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS

Since 2007, the Vietnamese government has continuously waged brutal crackdown against human rights advocates, arresting and/or detaining notables such as: Rev. Nguyen Van Ly, Nobel Peace Prize nominees Ven.Thich Quang Do and Dr.Nguyen Dan Que, blogger Dieu Cay, and most recently songwriter Viet Khang, who merely expressed love for freedom and patriotism through songs he posted online. Congress has responded by introducing the Vietnam Human Rights Act, Vietnam Human Rights Sanctions Act and just last month, H Res 484. We implore you, Mr. President, to leverage Vietnam’s desire for the Trans-Pacific Partnership and Generalized System of Preferences to force the immediate and unconditional release of all detained or imprisoned human rights champions. Show the world America puts freedom first.

 

Created: Feb 07, 2012

Hết trích

 

 

Thời gian gần đây ông tổng thống Obama học được chiêu tiếp nhận kiến nghị của công dân qua “web” của chính phủ Anh nên cho lập trang tiếp nhận dân ư gọi là “We the People” ngay trong trang “web” của ṭa Bạch Ốc. Trang mạng thu thập ư kiến của công dân này có ba ưu thế rất hấp dẫn: trực tuyến rất thuận tiện,  miễn phí,  và cập nhật tức th́ . Sau khi kư người ta có thể nh́n thấy ngay con số người đồng t́nh.

Việc làm của ông Obama như trong bản ghi nhớ về trang “We the People”, gọi là “Open government” nhưng thật ra từ kiến nghị đi đến giải quyết thỏa măn kiến nghị là một khoảng cách có thể không bao giờ với tới. Xét cho cùng, We the People chỉ là một h́nh thức ở Hoa Kỳ người ta vẫn gọi là “TR̉ CHƠI DÂN CHỦ” và kết quả thường chỉ là những lá thư mẫu trả lời theo nguyên tắc.

Nhưng trong thời điểm cuộc bầu cử tổng thống 2012 không c̣n xa, việc thành lập bộ phận mạng “We the People” trở thành một “vũ khí mỵ dân” kiếm phiếu vô cùng lợi hại, cần thiết. 

Kỹ thuật mới này đưa vào sử dụng chính là cơ may cho Nguyễn Đ́nh Thắng, Cao Quang Ánh và các tổ chức đấu tranh để vận động cho “Vietnam Human Rights Act of 2012”.

Nhưng điều làm nhiều người hết sức ngạc nhiên khi thấy đài Sinh Bắc Tử Nam và Trúc Hồ lần này lănh ấn tiên phong, đồng thời  đột nhiên đưa vào một cái tên khá mới (nay đă thành quen) nhạc sĩ Việt Khang.Với thành tích sáng tác hai bản nhạc “Anh Là Ai” và  “Việt Nam Tôi đâu” mà người nào tỉnh táo và tinh ư sẽ thấy “air” nhạc quá cổ, không phải của thời đại này. Lập tức guồng máy tuyên truyền  của đám Việt Tân trên diễn đàn liên mạng nhanh chóng “thổi” Trúc Hồ thành Lê Lợi và Việt Khang thành Thánh Gióng (sic).

Tất nhiên không ai lầm tưởng con tắc kè đa sắc Trúc Hồ đă chuyển màu xanh mọi người đều biết  đó chính là một “business” kiếm tiền, chỉ cần ban vận động tranh cử của Obama cho chạy cái quảng cáo kiếm phiếu là đài Sinh Bắc Tử Nam hốt bộn. Theo chúng tôi những chuyện “marketting” như thế không có ǵ xấu, có làm có hưởng. Quảng cáo th́ phải trả tiền làm ǵ có chuyện Free. Nhưng việc thổi Trúc Hồ thành Lê Lợi và Việt Khang thành Thánh Gióng thật quá sức hỗn hào với tiền nhân, cho thấy sự ngu dốt của đám tay chân hạ đẳng.

 

Trường hợp Nguyễn Đ́nh Thắng cũng không ngoài mục đích kiếm “fund” nhưng Nguyễn Đ́nh Thắng c̣n muốn nhân dịp này bắt mấy Chủ Tịch Cộng Đồng Địa Phương bỏ vào hồ lô để phù phép, lũng đoạn nhằm tổ chức “fundraising” sau này.

Theo điều lệ của We the People, Ṭa Bạch Ốc sẽ trả lời những thỉnh nguyện thư có ít nhất 25,000 chữ kư trong ṿng 1 tháng. “Thỉnh Nguyện Thư Cho Nhân Quyền Việt Nam” do nhạc sỹ Trúc Hồ đề xuất và vận động, chỉ trong ṿng 10 ngày đă có hơn 50,000 chữ kư của người Việt trên khắp 50 tiểu bang Mỹ.

 

III- Miếng mồi cho những kẻ háo danh: Vào ṭa Bạch Ốc

 

Việc được White House  đáp ứng đă trở thành hiện thực nên qua những hồi trống chiêng măi vơ sơn đông, mấy chữ vào ṭa Bạch Ốc trở thành miếng dồi thơm phức vô cùng hấp dẫn.

 

Tṛ “manipulate” lần này khá thành công nhưng đáng tiếc thấp thoáng đằng sau Nguyễn Đ́nh Thắng, Trúc Hồ, Cao Quang Ánh là các đầu nậu chuyên nghề chôm credit của Việt Tân như đám Đỗ Hoàng Điềm, Đặng Vũ Chấn .v.v..

 

Thiên hạ mê cuồng cứ tưởng White House sẽ mở rộng cửa đón các thành viên của đài Sinh Bắc Tử Nam vào diễn hát bội. Obama và Michelle sẽ đứng khép nép XIN GẶP phái đoàn (đúng như anh hề ngu dốt Nam Lộc bốc láo). Sau đó Trúc Hồ và các em sẽ đàn ca nhún nhảy hát mấy bài dưới sự điều khiển của MC Nam Lộc và tất nhiên những nghệ sĩ TNT sẽ được Obama và Michelle hôn tay kính cẩn cám ơn.

 

Ôi! Cái ảo ảnh làm nức ḷng bọn háo danh ấy “nàm ŕ” mà có thật.

 

Nước Mỹ không phân biệt chủng tộc và giai cấp nhưng là một cường quốc nên công ốc xử dụng phải đúng nghi thức, đẳng cấp ngoại giao và đáng đồng tiền.

 

Câu chuyện vào White House người nào đă từng trải qua đều biết là có thật nhưng đó chỉ là một thuật ngữ. Đích thân người viết đă từng vào White House thời kỳ 1996 – 1997, thuở đó  Tiến Sĩ Phạm Thư Đăng, người từng tham gia bộ máy vận động tranh cử chức Tổng thống Mỹ năm 1992 và 1996 cho ông Bill Clinton. Sau khi Tổng thống Clinton tái đắc cử nhiệm kỳ 2, Tiến Sĩ Phạm Thư Đăng được bổ nhiệm làm Giám đốc nhân sự của tổng thống tại White House  từ cuối 1996 đến hết năm 1998. Qua sự sắp xếp của Tiến Sĩ Phạm Thư Đăng phái đoàn của Tổng Liên Đoàn Cử Tri  Việt Nam do chị Phạm Lệ Trinh đứng đầu và một số thành viên các Cộng đồng đă vào ṭa Bạch Ốc hai lần nhưng việc vào ṭa Bạch Ốc thật ra chỉ là vào South Court Auditorium trong Old Exexutive Office Building c̣n gọi là Eisenhower Executive Office Building nơi đặt bản doanh của nội các và nhân viên ṭa Bạch Ốc. Building này nằm đối diện West Wing của White House.

Hai lần đi vào ṭa Bạch Ốc mặc dù có Tiến sĩ Phạm Thư Đăng lo liệu nhưng chỉ một lần gặp nhân vật đại  diện  cao cấp nhất là Tiến Sĩ Anthony Lake, Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của tồng thống Bill Clinton, lần sau là Bộ Trưởng Lao Động. Những cuộc gặp gỡ như thế không được xem là chính thức v́ không cho báo chí truyền thông quay phim, chụp h́nh và người tham dự cũng không được đặt câu hỏi. Sau này, chúng tôi c̣n đi vào Old Exexutive Office  Building môt lần nữa dưới danh nghĩa Liên Đoàn Cử Tri Châu Á Thái B́nh Dương nhưng nghi thức và diễn biến cũng không khác.

 

Phần Nguyễn Đ́nh Thắng khi trả lời phỏng vấn cuả cậu Chân Như, nhân viên đài RFA chỉ dám xác nhận sẽ gặp toà Bạch Ốc ngày 5/3/2012, nhưng  không  biết sẽ được gặp ai và không chắc được TT Obama dành một vài  phút ghé qua chào phái đoàn (sic).

 

Tuy vậy ảo tưởng được “giáp mặt phù dung” khiến quần chúng sôi lên. Thậm chí có người c̣n đại ngôn đ̣i Occupy White House và Capitol. Thật ra muốn gặp và chụp h́nh với tổng thống Hoa Kỳ không có ǵ khó khăn nếu dám bỏ ra vài chục ngàn tham gia những bữa tiệc gây quỹ. Muốn vào dùng bữa với tổng thống trong White House th́ cứ chi bạc triệu USD sẽ t́m ra lối vào.

 

IV- Phiếu ít, Tiền Không - Một tấc đến trời

 

Obama là chúa mỵ dân nhưng chúng ta  hăy nh́n lại tiềm năng của cộng đồng công dân Mỹ gốc Việt thử xem có đáng để Obama tốn mười phút nghe hai bài ca chẳng biết nội dung như thế nào. Trong khi đối với vấn đề an ninh, những cây đàn cũng là một thứ vũ khí nguy hiểm, bộ phận an ninh nào cho phép mang vào nơi nghiêm cẩn. Trúc Hồ và Nam Lộc thuộc loại thiếu hiểu biết về chính trị, ngoại giao và an ninh nên nói bừa băi dẫn tới “ngu hóa quần chúng”.

 

Theo Census 2010 dân số Việt Nam cư ngụ trên đất nước Hoa Kỳ được 1,548,449 người áng chừng 0,5%  tổng dân số, đứng hàng thứ tư trong các cộng đồng Á Châu sau Philippine, Ấn Độ và Trung Hoa. Trong khi sức mạnh chính trị của các cộng đồng tỷ lệ thuận với số phiếu và tiền nhưng tỷ lệ công dân gốc Việt tham gia đi bầu thấp, số tiền công dân gốc Việt ủng hộ, đóng góp cho quỹ tranh cử bằng zero thử hỏi lấy ǵ mà mơ tưởng chuyện thay đổi chính sách của Hoa Kỳ.

 

Quyền đạo đạt Thỉnh nguyện thư  của công dân là một quyền căn bản được The First Admenment bảo vệ nhưng cho rằng đó là một loại vũ khí kiến hiệu th́ đó chỉ là ngôn từ của những tên buôn bán chiêu bài. Hiện nay con số chữ kư đă vượt qua 100,000 thêm 50,000  là xấp xỉ 10% tổng số người gốc Việt cư ngụ ở Hoa Kỳ.

 

Trong kinh tế chỉ 10% thất nghiệp đă khiến cho xă hội suy trầm. Chính trị là một lĩnh vực đ̣i hỏi tŕnh độ suy luận sâu sắc nhưng có đến 10% to mồm chửi bậy, căi bướng quả thật là nguy hiểm. Ngay ở vào thời những vương triều cổ đại, hàng văn quan, vơ tướng đều có phái trung và phái nịnh vậy mà bước sang  thế kỷ thứ 21 vẫn có loại chuyên nghề ton hót, nịnh nọt, bợ đỡ, chụp mũ tứ tung cho thấy đám người này mang tính chất tinh tinh không có đường tiến hóa.

 

Hí hửng với con số đạt được Nguyễn Đ́nh Thắng to mồm quảng cáo đây là chiến dịch lịch sử tác động đến vận mạng dân tộc !!?!!

 

V- Vận mạng dân tộc Việt Nam phải nhờ đến tổng thống Hoa Kỳ quyết định hộ ư?

 

Lịch sử chúng ta có những cái tên từng nhờ ngoại bang quyết định hộ vận mạng của dân tộc được lưu xú vạn niên như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.

 

Vong bản và nô lệ đến thế là cùng cực. Bọn cướp được nước th́ muốn bán nước cho Tàu, bọn bị mất nước chẳng có tấc đất cắm dùi lại muốn bán nước cho Mỹ. Khốn khổ cho dân tộc Việt Nam, thời nào cũng bị bán đứng!.

 

Người Việt Quốc Gia Lưu Vong hẳn chưa quên thời Đệ Nhị Cộng Ḥa Việt Nam, sau khi tổ chức xúi giục bọn tay sai khố xanh, khố đỏ đảo chính, giết chết tổng thống dân cử Ngô Đ́nh Diệm, đẩy toàn Việt Nam Cộng Ḥa vào t́nh trạng rối loạn.

 

Ngày 8 tháng 3 năm 1965 sư đoàn 9 Thủy Quân Lục Chiến Viễn Chinh Hoa Kỳ “tự nguyện” đột ngột đổ bộ lên bờ biển Đà Nẵng, “tự nguyện” nhận làm Đồng Minh Chống Cộng chứ chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa không hề gửi “thỉnh nguyện thư” nào nhờ Hoa Kỳ giúp đỡ.

Ba năm sau đó, 1968, Hoa Kỳ ép VNCH ngồi vào bàn hội nghị ở Paris. Sau năm năm thương thảo đến năm 1973 Hoa Kỳ ép VNCH kư vào bản án tử h́nh.

Khi đă thủ đắc quyền lợi sau tṛ ngoại giao bóng bàn, năm 1974 Hoa Kỳ bật đèn xanh cho TC đánh chiếm Hoàng Sa và năm 1975 quyết định bỏ mặc Việt Nam cho Quốc Tế Cộng Sản làm thịt.

Kết quả, một đám Người Việt Quốc Gia triều đ́nh tay sai cũ bị đánh bật gốc khỏi quê hương, không c̣n mảnh đất dung thân hoảng hốt tháo chạy, hớt hăi,  tơi tả, đến Hoa Kỳ rồi nhục nhă, câm nín cúi đầu nghe lời xua đuổi, miệt thị của ông đương kim phó tổng thống Joseph Biden…

 

Vong quốc nô! Máu lệ chưa khô! Đă vội quên bài học lịch sử đắt giá là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đă bán đứng cả thể chế và dân tộc ta.

 

Trong canh bạc ở Đông Dương vào thời “chiến tranh lạnh”,  bọn Quỷ Đỏ và đám tư bản cá mập bán rao Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền đă giúp cho bè lũ Cộng Sản Việt Nam trở thành phía chiến thắng, thừa hưởng lợi ích về việc điều chỉnh chiến lược của đám tài phiệt quốc tế trên con đường tạo ra một trật tự thế giới mới Người Việt Quốc Gia trở thành những nạn nhân của sự phản bội trong chiến tranh cũng như trong đấu tranh.

 

VI- Nh́n lại thực chất lá bài Nhân Quyền để thấy tài trí NVHN

 

Hăy thử nh́n lại chặng đường đấu tranh cứu đất nước và dân tộc từ cột mốc 1975 để thấy 37 năm qua đường lối đấu tranh của NVQGHN “vũ như cẫn”, nghĩa là trước đây làm sao sau này vẫn vậy, vẫn  cương quyết kiên tŕ, kiên định không thay đổi đường lối nào khác ngoài  mấy chữ vàng mà bất cứ nhân vật chống Cộng nào cũng thuộc nằm ḷng: Democracy for Viet Nam, Human Rights for Viet Nam, Freedom for Viet Nam, Freedom of religion for Viet Nam, Downwith Communist, Free… whoever..

 

Thành quả đấu tranh chống cộng NVHN đạt được là: năm 1994 Hoa Kỳ đă dỡ bỏ cấm vận, 1995 b́nh thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Cộng, đổi thù thành bạn, nâng đỡ Việt Cộng, kết thân với Việt Cộng để phục vụ cho việc “điều chỉnh chiến lược toàn cầu và chia xẻ quyền lợi giữa các thế lực quốc tế” nhưng NVQGHN vô trí vẫn say sưa hô khẩu hiệu “Human Rights for Viet Nam” trong khi bằng hành động Hoa Kỳ thừa nhận Việt Cộng đă có Dân Chủ và Nhân Quyền chỉ cần kiểm soát và phát huy đúng theo ngôn từ trong văn kiện của Dự Luật H.R. 1410 “Vietnam Human Rights Acts 2012”: Để phát huy Tự do và dân chủ ở Việt Nam (To promote freedom and democracy in Vietnam).

 

http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h112-1410

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:h1410:

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=112_cong_bills&docid=f:h1410ih.txt.pdf

 

TRÍCH H. R. 1410:

 

To promote freedom and democracy in Vietnam.

 

SEC. 2. FINDINGS AND PURPOSE.

 

(A) Findings- Congress finds the following:

 

(1) The relationship between the United States and the Socialist Republic of Vietnam has grown substantially since the end of the trade embargo in 1994, with annual trade between the two countries reaching over $15,300,000,000 in 2009.

(2) The Government of Vietnam’s transition toward greater economic freedom and trade has not been matched by greater political freedom and substantial improvements in basic human rights for Vietnamese citizens, including freedom of religion, expression, association, and assembly.

(3) The United States Congress agreed to Vietnam becoming an official member of the World Trade Organization in 2006, amidst assurances that the Government of Vietnam was steadily improving its human rights record and would continue to do so.

(4) Vietnam remains a one-party state, ruled and controlled by the Communist Party of Vietnam (CPV), which continues to deny the right of citizens to change their Government.

(5) Although in recent years the National Assembly of Vietnam has played an increasingly active role as a forum for highlighting local concerns, corruption, and inefficiency, the National Assembly remains subject to the direction of the CPV and the CPV maintains control over the selection of candidates in national and local elections.

(6) The Government of Vietnam forbids public challenge to the legitimacy of the one-party state, restricts freedoms of opinion, the press, and association and tightly limits access to the Internet and telecommunication.

(7) Since Vietnam’s accession to the WTO on January 11, 2007, the Government of Vietnam arbitrarily arrested and imprisoned numerous individuals for their peaceful advocacy of religious freedom, democracy, and human rights, including Father Nguyen Van Ly, human rights lawyers Nguyen Van Dai, Le Thi Cong Nhan, Cu Huy Ha Vu, and Le Cong Dinh, and bloggers Nguyen Van Hai and Phan Thanh Hai.

(8) The Government of Vietnam continues to detain, imprison, place under house arrest, convict, or otherwise restrict persons for the peaceful expression of dissenting political or religious views.

(9) The Government of Vietnam has also failed to improve labor rights, continues to arrest and harass labor leaders, and restricts the right to organize independently.

(10) The Government of Vietnam continues to limit the freedom of religion, restrict the operations of independent religious organizations, and persecute believers whose religious activities the Government regards as a potential threat to its monopoly on power.

(11) Despite reported progress in church openings and legal registrations of religious venues, the Government of Vietnam has halted most positive actions since the Department of State lifted the ‘country of particular concern’ (CPC) designation for Vietnam in November 2006.

(12) Unregistered ethnic minority Protestant congregations, particularly Montagnards in the Central Northwest highlands, suffer severe abuses because of actions by the Government of Vietnam, which have included forced renunciations of faith, arrest and harassment, the withholding of social programs provided for the general population, confiscation and destruction of property, subjection to severe beatings, and reported deaths.

(13) There has been a pattern of violent responses by the Government to peaceful prayer vigils and demonstrations by Catholics for the return of Government-confiscated church properties. Protesters have been harassed, beaten, and detained and church properties have been destroyed. Catholics also continue to face some restrictions on selection of clergy, the establishment of seminaries and seminary candidates, and individual cases of travel and church registration.

(14) In May 2010 the village of Con Dau, a Catholic parish in Da Nang, faced escalated violence during a funeral procession as police attempted to prohibit a religious burial in the village cemetery; more than 100 villagers were injured, 62 were arrested, and at least three died.

(15) The Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV) suffers persecution as the Government of Vietnam continues to restrict contacts and movement of senior UBCV clergy for refusing to join the state-sponsored Buddhist organization, the Government restricts expression and assembly, and the Government continues to harass and threaten UBCV monks, nuns, and youth leaders.

(16) The Government of Vietnam continues to suppress the activities of other religious adherents, including Cao Dai and Hoa Hao Buddhists who lack official recognition or have chosen not to affiliate with the state-sanctioned groups, including through the use of detention, imprisonment, and strict Government oversight.

(17) During Easter weekend in April 2004, thousands of Montagnards gathered to protest their treatment by the Government of Vietnam, including the confiscation of tribal lands and ongoing restrictions on religious activities. Credible reports indicate that the protests were met with violent response as many demonstrators were arrested, injured, or went into hiding, and that others were killed. Many of these Montagnards and others are still serving long sentences for their involvement in peaceful demonstrations in 2001, 2002, 2004, and 2008. Montagnards continue to face threats, detention, beatings, forced renunciation of faith, property destruction, restricted movement, and reported deaths at the hands of Government officials.

(18) Ethnic minority Hmong in the Northwest Highlands of Vietnam also suffer restrictions, abuses, and persecution by the Government of Vietnam, and although the Government is now allowing some Hmong Protestants to organize and conduct religious activities, some Government officials continue to deny or ignore additional applications for registration, and to persecute churches and believers who do not wish to affiliate with Government-controlled religious entities.

(19) In 2007, the Government of Vietnam arrested, beat, and defrocked several ethnic Khmer Buddhists in response to a peaceful religious protest. The Government continues to restrict Khmer Krom expression, assembly, association, and controls all religious organizations and prohibits most peaceful protests.

(20) The Government of Vietnam controls all print and electronic media, including access to the Internet, jams the signals of some foreign radio stations, including Radio Free Asia, and has detained and imprisoned individuals who have posted, published, sent, or otherwise distributed democracy-related materials.

(21) People arrested in Vietnam because of their political or religious affiliations and activities often are not accorded due legal process as they lack full access to lawyers of their choice, may experience closed trials, have often been detained for years without trial, and have been subjected to the use of torture to admit crimes they did not commit or to falsely denounce their own leaders.

(22) Vietnam continues to be a source country for the commercial sexual exploitation and forced labor of women and girls, as well as for men and women legally entering into international labor contracts who subsequently face conditions of debt bondage or forced labor, and is a destination country for child trafficking and continues to have internal human trafficking.

(23) Although the Government of Vietnam reports progress in combating human trafficking, it does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking, and is not making substantial efforts to comply.

(24) United States refugee resettlement programs, including the Humanitarian Resettlement (HR) Program, the Orderly Departure Program (ODP), Resettlement Opportunities for Vietnamese Returnees (ROVR) Program, general resettlement of boat people from refugee camps throughout Southeast Asia, the Amerasian Homecoming Act of 1988, and the Priority One Refugee resettlement category, have helped rescue Vietnamese nationals who have suffered persecution on account of their associations with the United States or, in many cases, because of such associations by their spouses, parents, or other family members, as well as other Vietnamese nationals who have been persecuted because of race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group.

(25) While previous programs have served their purposes well, a significant number of eligible refugees from Vietnam were unfairly denied or excluded, including Amerasians, in some cases by vindictive or corrupt Vietnamese officials who controlled access to the programs, and in others by United States personnel who imposed unduly restrictive interpretations of program criteria. In addition, the Government of Vietnam has denied passports to persons who the United States has found eligible for refugee admission.

(26) Congress has passed numerous resolutions condemning human rights abuses in Vietnam, indicating that although there has been an expansion of relations with the Government of Vietnam, it should not be construed as approval of the ongoing and serious violations of fundamental human rights in Vietnam.

 

(b) Purpose- The purpose of this Act is to promote the development of freedom and democracy in Vietnam.

 

HẾT TRÍCH

 

Đọc qua trích đoạn thượng dẫn người có kiến thức về bang giao và luật pháp quốc tế đều nhận thấy Dự Luật Nhân Quyền 2012 chỉ là một văn kiện nhằm bảo vệ, điều  tiết và phát huy sự bền vững của nền bang giao, hợp tác mọi mặt giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Cộng.

 

Dự Luật Nhân Quyền 2012 đặt những Người Việt Quốc Gia Chân Chính trước một tiền đề bất khả chấp nhận: Việt Cộng là một quốc gia đă có tự do, dân chủ và tất nhiên kèm theo  đó là ..Nhân Quyền.!! (ở một mức đủ để được dỡ bỏ cấm vận, b́nh thường hóa quan hệ ngoại giao  và gia nhập WTO) và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ vẫn đang quan tâm tiếp tục “to promote”.

 

Điều này cho thấy sự “đồng sàng dị mộng” giữa Hoa Kỳ và Tập Thể Người Việt Quốc Gia Chân Chính trong chính sách khu xử với Việt Cộng.  

 

- Đối với Người Việt Quốc Gia Chân Chính, dân tộc Việt Nam chỉ có Tự do, Dân chủ và Nhân Quyền khi Nhà Nước Cộng Sản bị giải thể, Đảng Cộng Sản Việt Nam tự giải tán để trở về trong ḷng dân tộc.

 

- Đối với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ th́ Việt Cộng đă có Nhân Quyền những hiện tượng vi phạm  hay chà đạp chỉ là chuyện thời tiết bất thường.

 

Con đường cứu quốc của Người Việt Quốc Gia Chân Chính Lưu Vong hoàn toàn khác biệt với chính sách của Hoa Kỳ. Bởi Hoa Kỳ ngày nay là đồng minh của Việt Cộng, là bạn hàng quan trọng, là nguồn cung cấp vũ khí trong tương lai, là sở hữu chủ của những khối tư bản đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.

 

Nhằm vô hiệu hóa, triệt tiêu những phong trào đấu tranh không định hướng, Cục Phản Gián Việt Cộng tương kế tựu kế hợp xướng với Hoa Kỳ dựng lên một mớ lănh tụ đấu tranh Dân Chủ Cuội đưa đi bồi dưỡng về kịch nghệ, rồi nhốt vào trại giam, dùng làm vốn để  diễn tuồng Nhân Quyền với Hoa Kỳ.

 

Thỉnh thoảng Cục Phản Gián lại đem mấy diễn viên tranh đấu “đút vào rút ra” để kích động tâm lư quần chúng hải ngoại (Nguyễn văn Lư, Nguyễn văn Đài, Lê Thị Công Nhân,). Nham hiểm hơn chúng c̣n cho những lá bài do chính chúng dựng lên xuất ngoại để lănh đạo phong trào chống Cộng hải ngoại như Đ̣an Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy..v.v. Đám này kết hợp với những tên phái khiển thứ thiệt đóng vai phản tỉnh như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, điệp viên không không thấy Nguyễn Chính Kết. v.v. và bọn lưu manh chuyên buôn bán chiêu bài yêu nước Việt Tân bày tṛ quyên góp cho những cá nhân, tổ chức đấu tranh Dân Chủ Cuội để tiếp tục móc túi đồng bào.

Tất nhiên những nhóm hoạt đầu, bịp bợm rất lấy làm hoan hỉ, hả hê ra sức tuyên truyền ca tụng xem như đó là những thắng lợi vẻ vang. Nhưng thật ra đó chỉ là hiện tượng “AQ Chính Truyện” với những chiến thắng trong ảo tưởng nhằm tự an ủi chính bản thân. Lợi ḿnh chẳng có, lợi giặc th́ nhiều.

Đồng hành với thành phần nói trên c̣n có một đám lái buôn báo chí truyền thông vô liêm sỉ hai mang như Đài Sinh Bắc Tử Nam (SBTN) đưa cả Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện và một đàn một lũ lên hội luận  về t́nh h́nh đất nước và chống cộng kiểu ăn xin, đầu hàng, ḥa giải, ḥa hợp,Tiểu Diên Hồng ..v..v… Tất cả bọn người này đang ra sức lèo lái những bè mảng “gọi là chống Cộng ở hải ngoại” về bến bờ vô định.

 

Từ những thay đổi băo táp sau thế chiến thứ II, lịch sử đă cho chúng ta những bài học lớn; Người Việt Quốc Gia Chân Chính không thể nói yêu thương đất nước và dân tộc ḿnh nhưng lại xem nhẹ quyền lợi quốc gia dân tộc, cam tâm đi làm tôi tớ cho ngoại bang dù là Pháp, Mỹ hay Nga, Tàu.

 

VII - Mặt nạ rơi xuống - Ma đầu lộ diện

 

Qúa khứ  cũng cho chúng ta thấy rằng hậu duệ của phường buôn dân bán nước như Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục con đường buôn dân bán nước và tất nhiên hậu duệ của những tên lừa đảo, bịp bợm, sát nhân, cướp của, giết người yêu nước như bọn Mặt Trận Kháng Chiến Bịp ngày nay có thối thân thành đảng bịp Việt Tân cũng vẫn đi theo con đường bẩn thỉu, ô nhục của cha ông chúng. Bọn ma đầu này không có tư cách đại diện cho Người Việt Quốc Gia Chân Chính ở bất cứ nơi nào, trên bất cứ diễn đàn nào, trong bất cứ phong trào nào.

V́ vậy, những hành vi dung dưỡng, tiếp tay cho chúng, đồng hành với chúng, thỏa hiệp với chúng đều là đồng lơa với bọn gian nhân, tội phạm. 

Phong trào vận động xin chữ kư cho thỉnh nguyện thư đặt nền tảng vào sự cầu cứu cho một người tuổi trẻ lâm vào lao lư chỉ v́ nói lên những suy nghĩ của ḿnh qua lời ca, tiếng nhạc.

Khoảng 10% tổng số người Việt cư ngụ trên nước Mỹ kư vào thỉnh nguyện thư đó nhằm mục đích cứu người và bày tỏ ḷng căm hận với cộng sản (hơn trăm ngàn so với hơn một triệu rưỡi dân, tỷ lệ quá thấp). Những chữ kư đó không phải là những lá phiếu tín nhiệm bầu cho những kẻ manh tâm lũng đoạn và bọn họat đầu, lưu manh chính trị, buôn bán chiêu bài, treo đầu dê bán thịt chó.  

Việc lợi dụng và lạm dụng tinh thần đấu tranh trong sáng của cộng đồng để tạo dựng uy tín nhằm mưu cầu tư lợi cho một thiểu số là một loại tội ác bất khả dung. 

Nguyễn Đ́nh Thắng, Cao Quang Ánh, Trúc Hồ, Nam Lộc có lừa được một số người thiếu suy nghĩ, mê muội, vô minh, hoang tưởng nhưng hơn 90% người Việt trên nước Mỹ đă quá hiểu tâm địa và hành vi của bọn buôn bán chiêu bài kháng chiến và thực chất dịch vụ xuất nhập cảnh BP SOS của Nguyễn Đ́nh Thắng nên án binh bất động không hưởng ứng.

 

Sự “hưng phấn” quá mức của một thành viên Việt Tân khiến những dự mưu bại lộ cộng với việc Nguyễn Đ́nh Thắng tự chọn lọc và quyết định về nhân sự phát biểu tại buổi gặp gỡ ở South Court Auditorium cho thấy đám người này chẳng biết thế nào là dân chủ, trong khi cho dù có bàn bạc và biểu quyết th́ phe  Việt Tân của Nguyễn Đ́nh Thắng, Cao Quang Ánh, Trúc Hồ, Nam Lộc vẫn chiếm đa số.

 

Tội nghiệp đa phần những kẻ thiếu hiểu biết, háo danh đều  trở nên mù quáng khi thấy Nguyễn Đ́nh Thắng đem hai món hàng "vào ṭa Bạch Ốc, vào Quốc Hội  ra on sale” nên lồng lên thi nhau lao đầu vào bẫy như thiêu thân thấy lửa. Thật ra việc công dân Hoa Kỳ gặp dân biểu, thượng nghị sĩ hết sức b́nh thường. Nhưng do dân ta ngu hơi lâu nên mới vào tṛng. "Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư" nghe cái tên có vẻ kêu nhưng đến ngày 5/3 chắc chắn lănh cú tẽn ṭ khá nặng. Bốn chữ "Vào Ṭa Bạch Ốc" sau này sẽ trở thành một giai thoại tiếu lâm trong cộng đồng Mỹ gốc Việt.

 

Không biết ngày xưa mấy anh em Thượng Tây Nguyên khi xuống làm việc với Văn pḥng Tổng Thống Phủ về chuyện sắc tộc có khua chiêng, đánh cồng là vào Dinh Độc Lập hay không?

 

March 03/2012

 

 

VIII- Bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại:

 

”Thỉnh nguyện thư” đúng nghĩa chỉ là một lá thư CẦU KHẨN, VAN XIN, dùng chữ có tự trọng một chút th́ nên dịch là KIẾN NGHỊ.

Thỉnh Nguyện Thư mà thêm hai chữ “Chiến Dịch” th́ thật là “cán ngố c̣n chào thua” nên dễ biến thành Mắc Dịch. Sai lầm khởi đi từ cái tên của một phong trào rồi cố t́nh lừa quần chúng để dành vai tṛ lănh đạo nên nổ quá trớn.

Nguyễn Đ́nh Thắng, Trúc Hồ, Nam Lộc và Việt Dzũng tin chắc vào thắng lợi của buổi gặp gỡ giới chức trong ṭa Bạch Ôc (từ nay nên sửa lại là Văn Pḥng Bạch Cung), nhưng mọi việc đă diễn ra không thuận theo óc tưởng tượng hoang đường của những người được cho vào danh sách. Làm thầy thuốc sai lầm th́ bệnh nhân mất mạng. Làm chính trị sai lầm th́ gây họa hại cho quốc gia. Trường hợp này là mất thể diện cộng đồng.

Binh pháp đă dạy: ("Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đăi; bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ; bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại") Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại.

Ban tổ chức (h́nh như) do Nguyễn Đ́nh Thắng đứng đầu đă “bất tri kỷ, bất tri bỉ” không nhận thấy nhóm 165 người vào Văn Pḥng Ṭa Bạch Ốc chỉ là “một nhóm dân thiểu số đi van nài, xin xỏ chính quyền giúp đỡ” chứ không phải những người đến để thi ơn, “donate” cho Obama mà mơ ước hăo huyền chuyện tiếp đón trang trọng, nồng hậu. Và chắc chắn không phải họ là “những người đi làm lịch sử, cũng không phải toàn là đại sứ” như anh bạn Nguyễn văn Khanh ra sức cưỡng dâm chữ nghĩa.

Mộng du, hoang tưởng về bản thân và tập thể, không tự biết giá trị thực của ḿnh th́ có chuốc lấy nhục nhă âu cũng là chuyện đương nhiên.  

 

Chính phủ Hoa Kỳ không coi thường người dân, bằng cớ Văn pḥng ṭa Bạch Ốc vẫn dành thời gian tiếp đón nhóm dân thiểu số Mỹ gốc Việt đến cầu xin giúp đỡ đúng theo thủ tục tiếp dân. Đẳng cấp nào th́ họ sắp xếp tiếp theo cách đấy.

 

“Theo tường thuật trên làn sóng 14:30 AM chương tŕnh Phố Đêm của Nguyễn-Xuân-Nam .

- Phái đoàn được sắp xếp ngồi trong một pḥng họp không tương xứng với số lượng 150 người hay nói thẳng ra là Toà Bạch Ốc đă không lịch sự, coi thường không tôn trọng phái đoàn.

- Không có bất cứ một Viên chức Ngoại Giao nào của Toà Bạch-Ốc, chỉ có vài người phụ trách giao tế trong đó có một cô gái trẻ VN làm việc tại Toà Bạch Ốc tiếp phái đoàn và  họ cũng chỉ nói những chuyện "chung chung"  về  t́nh h́nh nhân quyền trên thế giới, tuyệt nhiên không hề có lời lẽ ǵ đề cập tới nhạc sĩ Việt-Khang, tất nhiên cũng không có việc các ca sĩ Asia hát hai bài ca của nhạc sĩ Việt-Khang cho TT. Obama nghe.

- Theo lời phóng viên Nghê-Lữ của đài SBTN th́ Trúc-Hồ "tức giận" bỏ ra ngoài  tuyên bố : “Tổng-Thống Obama đă coi thường bỏ đi  130.000 chữ kư của người Việt th́ sẽ có 200.000 lá phiếu người Việt  dồn cho đối thủ của Ứng cử viên TT  Obama”.

 

Lời thuật lại của Nghê Lữ cho mọi người thấy rơ sự chủ quan, tự măn ngớ ngẩn của nhóm người này. Tại sao họ không thấy vị trí của họ trong xă hội Hoa Kỳ.

Một nguyên tắc sơ đẳng nhất trong quan hệ xă hội là “không đồng  đẳng th́ không có sự b́nh đẳng”. Trong mối quan hệ “xin, cho”, “cầu khẩn, xin ban ơn” những  con người tầm thường khi đi cầu cạnh mà được đối xử b́nh thường là đă quá may mắn. Trong khi vấn đề trang phục của những người trong nhóm đă thiếu sự nghiêm chỉnh th́ c̣n đ̣i hỏi sự tôn trọng nỗi ǵ?

 

Khi nghe ông Tiến Sĩ Nguyễn Đ́nh Thắng nói chuyện với Vơ Thành Nhơn, tự cho phép ông ta chọn lọc, gạt bỏ hệ lụy của Chiến Tranh Việt Nam, khéo léo cho cuộc chiến đi vào tiền kiếp bằng khẩu hiệu chọn đại diện toàn là giới trẻ không biết ǵ về quá khứ.... Ngu đến thế là cùng! Đây chính là hành động tự từ bỏ những giá trị đích thực của cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn trên nước Mỹ. Một hành động thâm hiểm nhằm xóa bỏ căn cước tỵ nạn, biến một cộng đồng di dân thiểu số h́nh thành từ vấn đề xung đột ư thức và chính trị trở thành một loại di dân kinh tế tầm thường, tha phương cầu thực. Những con người không biết ǵ về lịch sử, bội bạc với lịch sử mà đ̣i làm lịch sử bằng chữ kư ảo và nước bọt điếm đàng. Quyết định xuẩn động đó là nguyên nhân chính đă tạo ra thất bại đáng xấu hổ.

 

TẠI SAO KHÔNG AI TỰ HỎI NHỮNG NHÂN VIÊN CHÍNH PHỦ, NHỮNG  NHÀ NGOẠI GIAO CHUYÊN NGHIỆP HỌ NGHĨ THẾ NÀO? Khi một nhóm người đưa vào hội thảo trong Văn Pḥng Ṭa Bạch Ốc toàn những đứa trẻ mới lớn.

 

Đạo đạt một thỉnh nguyện thư mà phải làm đủ tṛ, tự thổi phồng “on sale” làm như đó là một sự kiện ghê gớm lắm. Cầu khẩn, van nài th́ cứ đợi đấy từ từ…Nào là làm lịch sử..nào là lần đầu tiên.. nào là chưa bao giờ.. toàn là bốc láo. Đúng chưa bao giờ người ta thấy một đám người ngô nghê, ngu ngơ, ngớ ngẩn như vậy bước chân vào Văn Pḥng Bạch Cung. V́ thế chẳng một tờ báo Anh ngữ nào quan tâm, chẳng một đài truyền h́nh ḍng chính nào ghé mắt tới (trừ mấy câu hỏi Trúc Hồ mà người khác trả lời thay).

 

Ngày 5 tháng 3/2012 không là lịch sử đấu tranh nhân quyền, và cũng chẳng có ǵ để huênh hoang , nếu không muốn nói đó là ngày xảy ra sự việc đáng xấu hổ  nhất từ 37 năm nay khi một nhóm người Việt Nam đi vận động nhân quyền được khuyên nên về lo lắng cho những người làm nails, bảo nhau học thêm Anh ngữ cho khá, và đoàn kết giúp nhau thăng tiến. (chẳng khác ǵ bảo quư vị chẳng biết ǵ về chính trị, ngoại giao hăy về lo chuyện áo cơm, sinh kế đi)

 

Tiếp một nhóm dân thiểu số đa phần làm nail, Anh ngữ không thông thạo, nghề nghiệp phức tạp nên bà Christine có khuyên bảo chí t́nh đến thế là đúng rồi.

 

Tiến Sĩ Nguyễn Đ́nh Thắng nhớ đón cơ hội này để thành lập “Uỷ Ban Cứu Người Làm Nails” chắc chắn có cái fund khá lớn, lại dễ gây quỹ, quyên góp.

 

IX- Anh Là Ai? Hỡi Trúc Hồ - Việt Dzũng

 Anh Là Ai? Việt Nam Tôi Đâu? chính là tên hai bản nhạc của Việt Khang mà người ta đang thổi lên thánh Thánh Gióng. Ba chữ “Anh là ai?” đôi lúc trở thành một câu hỏi cho bất cứ người nào không tự biết vị trí của ḿnh. Sau khi nghe Nghê Lữ thuật lại trên làn sóng và rồi trực tiếp nghe Trúc Hồ, Việt Dzũng phát biểu ở nhà hàng Thần Tài, có lẽ ba chữ này nên tặng cho Trúc Hồ và Việt Dzũng. 

Hai cậu em này quên bẵng mất các cậu là ai? Quên dùm chuyện đó đi các em! Lo trở về hành nghề ca hát th́ hay hơn. Hăy ca một ngh́n, một triệu lần bản Anh là ai?

Từ trước đến nay, việc đi vào White House hay Quốc Hội vốn rất b́nh thường, không có lần nào chưa đi đă khua chiêng, gơ trống bán cao đơn hoàn tán như trường hợp này. Chẳng qua mấy tên hoạt đầu lợi dụng phương tiện là cái đài Sinh Bắc Tử Nam để thổi phồng quá đáng một “chuyện ruồi bu”, chuyện dài “nhân dân tự vệ”  trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Bọn chúng xỏ lá nâng các em lên thành Lê Lợi, thành anh hùng, thành nhân vật lịch sử nên các em tưởng bở, tưởng ḿnh nhảy lên bàn độc trở thành lănh tụ chính trị. Trong vũ trụ sao nào, ngôi nấy  em ơi. 

Các quốc gia có văn hóa vững bền đâu có đưa mấy em ca sỡi với nhạc công ra làm chính trị. Tỉnh lại đi các em đừng nên bốc quá khó nghe lắm.  

Cuộc chiến với Việt Cộng đă ngốn bao nhiêu tinh hoa của đất nước. Dân tộc Việt Nam đă hy sinh bao nhiêu xương máu để rồi cuối cùng cả mấy triệu người phải làm thân vong quốc, nay lại có kẻ  mơ màng chuyện làm lịch sử bằng nước bọt và Thỉnh Nguyện Thư. 

Tội nghiệp Trúc Hồ với Việt Dzũng cứ tưởng sẽ được Obama rạng rỡ và Michelle e thẹn đứng hai bên hân hoan chào đón mời các lănh tụ xướng ca vào nổ sâm banh, chiều chuộng, tán dương như đi hát “show” nhưng vỡ mộng nên hụt hẫng.

Khổ cho đồng hương khi nghe hai ngài ra lệnh đưa 300, 000 lá phiếu cho đối thủ của Obama. Trần Thái Văn c̣n chờ ǵ mà không bỏ nhỏ Trúc Hồ, Việt Dzũng và đài Sinh Bắc Tử Nam để lần tới tranh cử loại bà Loretta Sanchez? 

Vừa phải thôi các em! Việc kư TNT v́ t́nh thương đồng thời được xả xú báp lại  miễn phí nên hai cậu Trúc Hồ và Việt Dzũng hoang tưởng cho rằng 130, 000 chữ kư đấy là những lá phiếu bầu cho Obama và là những người sẵn sàng hy sinh v́ lănh tụ, sẵn sàng nghe lệnh Trúc Hồ và Việt Dzũng bảo sao làm vậy. Đúng là chuyện của những tên ấm đầu, dốt mà ưa nói.  

Chữ kư và lá phiếu hoàn toàn khác nhau. Nghe Trúc Hồ và Việt Dzũng nói về giá trị của lá phiếu chỉ tự phơi bày sự thiếu hiểu biết khiến thiên hạ cười khinh. V́ thế diễn đàn đă có ư kiến đài Sinh Bắc Tử Nam nên “phát động phong trào toàn thể Người Việt trên nước Mỹ tập hợp về cư ngụ ở Alaska”. Từ đó chúng ta sẽ chiếm hết ghế dân biểu, nghị sĩ tiểu bang liên bang; chức thống đốc Alaska chắc chắn sẽ về tay Trúc Hồ, Việt Dzũng là Phó Thống Đốc, Nam Lộc làm Thương Nghị Sĩ tiểu bang Alaska, các em ca sĩ, nhạc công, xướng ngôn viên của đài Sinh Bắc Tử Nam chia nhau các chức vụ hành pháp, lập pháp của Alaska từ đó t́m cách tiến lên vận động chiếm luôn chức Tổng Thống Hoa Kỳ…!.!. 

Đủ rồi Trúc Hồ, Việt Dzũng. Phong trào thôi các em, trái bong bóng đă x́ rồi.

Quên chính trị mà lo cho chính em đi! bà Christine  đă chẳng khuyên đại để như thế hay sao? Lẽ ra sau khi ra khỏi Old Executive Office Building các cậu và mọi người nên hát cho nhau nghe điệp khúc Anh là Ai? đấy mới hợp t́nh, hợp cảnh.

Dầu sao việc Trúc Hồ nói lên sự thật về tṛ “treo đầu dê  bán thịt chó”  của Nguyễn Đ́nh Thắng trong buổi “briefing” tại Văn Pḥng Ṭa Bạch Ốc rất đáng xiển dương. Khác với những đại diện của các tổ chức khác im hơi lặng tiếng để thủ lợi. Trúc Hồ đă nói rơ đến Washington DC chỉ v́ một mục đích duy nhất là v́ TNT “Nhân Quyền Cho Việt Nam” của những người dân b́nh thường không thuộc đảng phái, hội đoàn nào cả nên hết sức ngạc nhiên khi thấy tấm bảng “Briefing with Vietnamese National Leaders” sau khi Trúc Hồ phản ứng th́ đổi lại thành “National Briefing for Vietnamese Americans” nhưng cuộc hội thảo đó vẫn tiếp diễn.

Tóm lại dưới bàn tay phù phép của phù thủy Nguyễn Đ́nh Thắng việc đấu tranh cho nhân quyền  qua TNT với 130,000 chữ kư trở thành buổi hội thảo của những nhà lănh đạo trẻ của Việt Nam. 

Nghe đâu sau thất bại của ngày 5/3 (nhưng Nguyễn Đ́nh Thắng vẫn bịp thành công) ban tổ chức sẽ huy động một nhóm trẻ vài chục người “chuyên viên lobby” làm những người hiểu biết tức cười. Dân biểu, nghị sĩ nào cũng có văn pḥng ngay quốc hội, qua cửa an ninh xong th́ t́m địa chỉ như t́m pḥng trong khách sạn. Bảng chỉ dẫn, nhân viên an ninh sẵn sàng. Chỉ có thế mà không đến được th́ đi gặp dân biểu, nghị sĩ cũng bằng thừa.

Vận động hành lang là TIỀN và PHIẾU. Không có ǵ free. Vận động bằng nước bọt th́ chắc chắn nhận được nhiều lời hứa suông. 

 

Đă mấy năm nay, bọn Việt Cộng không đến White House v́ những hiệp ước kinh tế, thương mại của chúng c̣n dài hạn. Sự phát triển bang giao của Hoa Kỳ với Việt Nam cho thấy chiêu bài Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền chỉ là những chiêu bài ḷe mỵ, là thứ bánh vẽ, là cái bóng của con mèo, là tṛ “dương đông kích tây” để che mắt thế gian.

 

TRÍCH I:

 

NVQGTNCS thừa trí tuệ để hiểu rằng mối quan hệ giữa Mỹ - Việt Cộng đă được xếp vào tầm chiến lược v́ ngọn đông phong đang thổi càng lúc càng mạnh về Đông Nam Á. Một số học giả ở Mỹ đă kêu gọi chính phủ Bush lưu ư đến mối rủi ro là Hà Nội sẽ xích lại gần hơn với Trung Quốc nếu Hoa Kỳ gây áp lực quá độ lên Hà Nội về vấn đề nhân quyền..

 

Trong bài viết đăng tải trên tạp chí National Interest của Trung tâm Nghiên cứu Nixon, giáo sư Phạm Hoàng An (J Peter Pham), Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Công cộng Sự vụ của Đại học James Madison, nói rằng “đối với Hoa Kỳ, đây là một cơ hội độc đáo để chẳng những có thể thăng tiến cho các giá trị của ḿnh về con người và thị trường tự do, mà c̣n để thăng tiến quyền lợi quốc gia trong một khu vực cực kỳ quan trọng về địa chiến lược.”

 

Giáo sư Brantly Womack, một chuyên gia về quan hệ Việt-Trung của Đại học Virginia, tán đồng ư kiến của giáo sư Phạm Hoàng An. Nhưng ông nói thêm rằng Hoa Kỳ cần phải giao tiếp với Việt Nam bằng một thái độ nghiêm túc, phải đặt quan hệ với Việt Nam lên một ưu tiên cao hơn sau khi quá tŕnh b́nh thường hóa quan hệ giữa hai nước giờ đây đă hoàn tất:

 

Ông Womack nói: “Tiến tŕnh b́nh thường hóa quan hệ đă diễn ra quá chậm chạp. Giờ đây, quá tŕnh đă hoàn tất, Hoa Kỳ cần phải suy tính đến vấn đề là mối quan hệ tổng thể với Việt Nam nên như thế nào khi mà quan hệ đă hoàn toàn b́nh thường và Việt Nam đă trở thành hội viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng lư do cơ bản khiến Hoa Kỳ phải lưu tâm nhiều hơn tới Việt Nam là những lư do có liên hệ với chính bản thân Việt Nam, chứ không phải v́ mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Việt Nam có dân số đông hơn Ai cập hoặc Đức. Việt Nam có tiềm năng rất lớn cho công cuộc thương mại và đầu tư của Hoa Kỳ.”

 

Giáo sư Womack nói thêm rằng Việt Nam cần tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ để cân bằng với Trung Quốc, nhưng đây không phải là vấn đề nên nghiêng Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc hay không, mà chỉ là để tránh xảy ra t́nh trạng lệ thuộc quá độ vào bất kỳ một cường quốc nào. Về phần Hoa Kỳ, ông cho rằng Washington nên theo đuổi một sách lược khôn khéo hơn; đó là giao hảo với mọi nước chứ không nên chú tâm nhiều quá vào mối quan hệ có nhiều căng thẳng với Trung Quốc và chỉ lưu tâm với những nước nhỏ hơn khi nào xảy ra t́nh trạng khủng hoảng, như vụ khủng hoảng ở Bắc Triều Tiên.

 

Cũng theo lời giáo sư Womack, vấn đề dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam nên do người Việt giải quyết.

 

Rốt cuộc th́ vấn đề dân chủ và nhân quyền nên do chính người dân của nước đó giải quyết. Dĩ nhiên không phải là Hoa Kỳ nên làm ngơ, nhưng Washington cần có một thái độ tôn trọng và không nên một mực cho rằng ḿnh là đúng và nước khác là sai. Chúng ta cần phải cẩn thận để khỏi bị rơi vào một t́nh trạng khó xử cho cả đôi bên, đó là theo đuổi “sứ mạng giải phóng nhân loại” của thời kỳ đă qua.

 

Giáo sư Womack nhận xét rằng: trong năm 2006 Việt Nam đă đạt được tiến bộ chưa từng có về mặt cởi mở chính trị, xă hội - và theo ông, sự trấn áp hồi gần đây có thể chỉ là một sự điều chỉnh sau khi phe dân chủ ở Việt Nam đă có hành động mà ông gọi là “mạo hiểm” trong lúc giới lănh đạo Hà Nội bị hạn chế bởi những nỗ lực gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC.

 

Giáo sư Womack nói: “Những ǵ xảy ra trong 6 tháng qua rất có thể chỉ là một sự điều chỉnh có tính chất tạm thời từ những tiến bộ đạt được trong năm ngoái, chứ không phải là những dấu hiệu của một xu thế đen tối.”

 

Giáo sư Womack thật khéo nói để giúp Bush rút lại những lời hứa của chú ễnh ương về Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho những ai dám đứng dậy đấu tranh.

 

Vậy th́ những ai sống trong những chế độ áp bức dám đứng dậy đấu tranh tất cũng có khả năng đạt được Tự do, Dân chủ, Nhân quyền nhưng là bằng trí tuệ, xương máu của chính dân tộc họ đổ ra giành lấy chứ không phải do Hoa Kỳ ban phát.

 

Không phải chính Hoa Kỳ đă nói “Freedom isn’t free” hay sao.

 

NVQGTNCS hăy nhớ lấy những bài học lịch sử về những mối quan hệ của Hoa Kỳ  với các đồng minh tiểu quốc để đừng đặt niềm tin không đúng chỗ.

 

Vấn đề của NVQGTNCS hiện nay cần phải làm là thoát ra khỏi “đường xưa lối cũ” và tư tưởng “mỏi mắt trông chờ ngoại bang chiếu cố gia ơn, xin hộ Việt Cộng cho vài cái ghế bàn chông để làm đối trọng ”.

 

Hăy nh́n vào tấm gương Cambodia để thấy Sam Raisin, Ranarith - những lá bài của Tây Phương làm được ǵ - hay chẳng qua chỉ hợp thức hóa cho bọn Cộng Sản Cambodia có quyền ăn nói với thế giới. Hunsen là ai nếu không phải là con đẻ của Cộng Sản Việt Nam.

 

Vấn đề của NVQGTNCS cần làm là hăy xóa đi căn tính nô lệ thể hiện qua "ảo tưởng vọng ngoại" để làm công việc thực tế hơn là xây dựng và củng cố các tổ chức cộng đồng hầu kiên vững đối phó với những đ̣n tấn công của Cộng Sản Vịêt Nam nhằm phân hóa và đè bẹp tinh thần chống cộng của chúng ta nay mai.

 

HẾT TRÍCH

 

Người ta hay nói đến tiềm lực trí tuệ và vật chất của Người Việt Hải Ngoại nhưng đó chỉ là những con số thống kê không có thực chất, một loại tiềm lực “đóng băng” không thể huy động vào công cuộc cứu nước ngoài việc tổ chức vài cuộc biểu t́nh hàng năm nhằm hô khẩu hiệu để xả cơn giận, để tự dối ḷng, tự thỏa măn với những ngôn từ khoa trương, ví von bôi bác lịch sử, và những ảo tưởng thắng lợi. Chúng ta hăy can đảm nh́n thẳng sự thật.

 

TRÍCH II:

 

Bao Giờ Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Mới Đủ Dũng Khí Để Sống Tự Do?

 

Cuộc biểu t́nh đả đảo Nguyễn Minh Triết đến Hoa Kỳ một lần nữa cho thấy đại khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn trên ṭan thế giới vẫn có tinh thần chống Cộng rất cao.

 

Hơn một ngh́n con người Vịêt Nam từ những tiểu bang xa xôi đến công trường La Fayette biểu t́nh chống cộng, đến đả đảo Triết v́ Triết là đại diện của chính quyền cộng sản, đại diện của một bọn cướp của gíêt người. Người Việt Quốc Gia đến đả đảo Tríêt v́ sản nghiệp bao đời của họ đă bị cộng sản cướp trắng, v́ những mất mát không thể bù đắp đă đến với bản thân và gia đ́nh họ, v́ đồng bào của họ ở quốc nội đang bị ḱm kẹp đến tận cùng, bị bóc lột tận xương tuỷ. Thiếu nữ bị bán đi làm đĩ khắp thế giới và thanh niên th́ đưa đi xuất khẩu làm lao nô. Người Việt Quốc Gia đến đả đảo Triết v́ “Cộng Sản đồng nghĩa với Khủng bố” thậm chí c̣n tàn độc hơn khủng bố.

 

Nhưng qua chuyến đi này của Triết, một lần nữa, bộ mặt bẩn thỉu của bọn tư bản cá mập vô luân, bất nghĩa, phản phúc, bất cố liêm sỉ. chỉ biết có lợi nhuận do Bush đứng đầu càng lộ rơ.

 

Vở kịch Bush diễn ở Nhà trắng làm như quan tâm đến “Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền ở Viêt Nam” qúa sức tầm thường. Người Việt Quốc Gia chân chính chắc chắn không phải là bọn hoạt đầu thích làm tay sai, thích ăn bánh vẽ.

 

Vở kịch tầm thường của Bush không lừa được ai, bởi trước khi Triết đến Hoa Kỳ, cả một guồng máy của chính quyền Bush đă thay nhau đến Việt Nam thề thốt dưới chân Cáo Hồ sẽ giúp đỡ Việt Cộng “THAY ĐỔI” để hội nhập vào cộng đồng thế giới trong tất cả mọi lĩnh vực: kinh tế, quân sự, tài chánh, năng lượng nguyên tử .. v.v.

 

Đó là những thứ VC cần và Mỹ có. Tuy nhiên không chỉ Hoa Kỳ mới có mà rất nhiều quốc gia khác sẵn sàng cạnh tranh với Hoa Kỳ trong từng lĩnh vực khác nhau và giá cả có khi c̣n rẻ hơn nhiều. V́ thế, để chiếm lĩnh một thị trường béo bở với hàng chục, hàng trăm tỷ dollars, bọn tư bản cá mập không ngần ngại yêu cầu chính phủ Bush kết thân với Việt Cộng bằng mọi giá. Nguyên nhân do cán cân thanh toán ngoaị tệ của Việt Cộng ngày nay là lượng tiền từ chính cộng đồng Người Việt ở Bắc Mỹ gởi về đă vượt qua con số 6 tỷ hàng năm.

 

Chuyến đến Hoa Kỳ của Triết vừa qua không phải là một chuyến đi “ăn mày” như một số người lầm tưởng. Triết đến Hoa Kỳ để kư kết những văn kiện mà Hoa Kỳ và Việt Cộng đă thỏa thuận từ lâu. Những diễn biến tuần tự sẽ diễn ra trong nay mai là các quân trường hải quân, không quân, bộ binh của Hoa Kỳ sẽ đón tiếp hàng trăm sĩ quan của Việt Cộng đến thụ huấn để tiếp nhận vũ khí mới cho “ Quân Đội Nhân Dân”.

 

Thật mỉa mai và đáng phẫn nộ thay! Vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ sắp tới sẽ được dùng để phát triển quốc pḥng và bảo vệ “chuyên chính vô sản Việt Cộng”, bảo vệ sự trường tồn của cái gọi là “Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.

 

Như thế rơ ràng “Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam” phải do chính dân tộc Viêt Nam tự quyết định lấy. Chúng ta không nên nuôi huyễn tưởng rằng những cuộc đấu tranh cách một đại dương này là mặt trận chính quyết định được vận mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam.

 

Lịch sử đă chứng minh chỉ có những cuộc nổi dậy đồng bộ từ trong nước mới khả dĩ làm xoay chuyển t́nh thế, tạo ra một cuộc cách mạng mới để phục hưng dân tộc.

 

Lịch sử cũng đă chứng minh rằng không có cuộc đảo chính nào từ các lực lượng bên ngoài lật đổ được những nhà nước cộng sản, ngoại trừ những phân hóa và đối đầu giữa các phe phái trong nội bộ của họ.

 

Chủ nghĩa cộng sản hiện nay đă tàn phai nhưng một số đảng cộng sản vẫn c̣n tồn tại v́ những đặc quyền, đặc lợi buộc thành phần đảng viên trong giai cấp thống trị phải cố kết với nhau.

 

Chế độ độc tài ṭan trị chỉ phân hóa khi quyền lợi kinh tế đưa chúng đến giai đoạn phải đối đầu, thanh toán lẫn nhau. Chúng ta đừng mơ tưởng hăo huyền rằng Hoa Kỳ sẽ tích cực giúp đỡ những lực lượng dân chủ tại Việt Nam gây nên những biến động hay xáo trộn có lợi cho chúng ta. Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền cho các dân tộc trên bán đảo Đông Dương trong giai đoạn này và tương lai không đáp ứng được ǵ cho quyền lợi của tư bản cá mập Mỹ.

 

Qua sự kiện bắt giữ và truy tố Vàng Pao, chúng ta phải hiểu Hoa Kỳ không muốn t́nh h́nh bán đảo Đông Dương rơi vào t́nh trạng mất ổn định.

 

Người Việt Quốc Gia chân chính tốt nhất không nên tiếp tục ăn bánh vẽ “Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam” do Bush hay bất cứ chính quyền Hoa Kỳ nào ban cho.

 

Nếu Hoa Kỳ thực sự muốn giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam chắc chắn không bao giờ có màn kịch dở như chúng ta đă thấy.

 

Tập đoàn Mafia ở Việt Nam hiện nay là một thực thể cùng hung cực ác, xảo quyệt vô song. Bush đă làm tṛ hề khi đưa những tổ chức hữu danh vô thực ra diễn vở kịch “tham vấn”. Nói đến chuyện chính phủ Hoa Kỳ phải tham vấn mấy tổ chức hoạt đầu về phương cách đối phó với Việt Cộng qủa là chuyện hài hước, nếu không muốn nói đó là một sự lộng ngôn, xem thường những chiến lược gia của Hoa Kỳ.

 

Tất nhiên việc làm của Bush hoàn toàn không có ǵ sai đối với chính sách của Hoa Kỳ nhưng trước sự thật phũ phàng này thử hỏi tại sao chúng ta cứ phải tự dối ḷng, tiếp tục xin xỏ, khẩn cầu để chỉ được đáp lại bằng những tṛ loè mỵ.

 

Tại sao chúng ta không có đủ dũng khí để trương lên một biểu ngữ nào nhắc Bush đừng nên tiếp tục lừa dối chúng ta?

 

Taị sao chúng ta cứ măi tung hô những điều không thực, cứ ảo tưởng và trông chờ vào một người bạn đồng minh quen tṛ phản bội. Chuyện một số tên hoạt đầu hí hửng mơ được làm tay sai “theo voi ăn bă mía”, mơ có quan thầy chống lưng cho làm đối trọng với Việt Cộng chỉ là giấc mộng hăo huyền của những kẻ chưa giải hết căn tính nô lệ trong tiềm thức.

 

Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền không phải là món hàng miễn phí hay có thể mua bằng nước bọt.

 

Trước mặt Bush và cả thế giới Triết đă chẳng nói: Vietnam’s human rights record does not need to be fixed. “Vietnam has its own legal framework,” he said, “and those who violate the law will be handled.”

 

Than ôi!

 

Bao giờ Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản liều thân để đổi lấy TỰ DO MỚI THỰC SỰ ĐỦ DŨNG KHÍ ĐỂ SỐNG TỰ DO?

 

HẾT TRÍCH

 

Bài văn trích trên đây đă xuất hiện ngay sau ngày Nguyễn Minh Triết đến White House vào tháng 6 năm 2007. Đến nay đă gần năm  năm Người Việt Tỵ Nạn Hải Ngoại vẫn tiếp tục đuổi theo “cái  bánh vẽ Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền” giống như con mèo đuổi theo cái bóng của chính nó. Và tự an ủi ḿnh bằng những thắng lợi tưởng tượng như nhân vật AQ của Lỗ Tấn.

 

Lịch sử không bao giờ đứng lại, cuộc cách mạng dân tộc ở Việt Nam không phải là giấc mơ hăo huyền của những kẻ lạc đường, nô lệ, vọng ngoại. Từ trong ḷng quốc dân đă có nhiều mầm mống đổi thay dẫn tới một sự quật khởi. Thề chế bạo trị của Việt Cộng sẽ không tồn tại và chỉ có sự quật khởi của những lực lượng ở quốc nội mới thay đổi được vận mệnh của dân tộc.

 

Người Việt Quốc Gia Chân Chính Lưu Vong với quyết tâm quang phục đất nước. Nếu ‘Thời -Thế - Cơ’ không chiều ḷng th́ đành học theo Hoa Sơn Tướng quân tức Bạch Mă Tướng Công Lư Long Tường và các gia thuộc chứ quyết không bán liêm sỉ và khí tiết cho ngoại bang.

 

V́: Lịch sử đă chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc  của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của ḿnh. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của ḿnh chứ không thể trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.

 

 

Kim Âu

 

March 3- 7/2012

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: