MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

Đoàn lữ hành cứ đi

 

 Kim Âu

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tượng đài ở Quebec Montreal Canada

 

 

Chiều chủ nhật 26 /8/2012, sau buổi họp báo vai tṛ của Heroes of South Vietnam Memorial Foundation đă được tái xác lập một cách rơ ràng.

 

Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài là một tổ chức vô vụ lợi hoàn toàn độc lập với tất cả các tổ chức hội đoàn khác. Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài có thẩm quyền quyết định tất cả mọi công việc do ủy ban đă đề ra từ buổi đầu thành lập và có trách nhiệm với những cá nhân, tổ chức đă ủng hộ chương tŕnh xây dựng tượng đài tại vùng Dallas – Fortworth Texas, với chủ đề không thay đổi “Tri Ân & Tưởng Niệm”.

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xdbg7tb-nh0&feature=share&list=ULXdbg7tb-nh0

 

 

Theo tinh thần của buổi họp báo  đương nhiên những nhóm ấm ớ nào đó do những người đứng đầu háo danh của vài hội đoàn, những kẻ hoang tưởng quyền lực núp dưới danh nghĩa cộng đồng dựng lên nhằm mục đích gây rối đều bị đẩy ra khỏi chương tŕnh hoạt động của “Heroes Of South VN Memorial Foundation” - Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài.

 

Để đi tới thành công! Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài hăy mạnh dạn bước tới với những hành trang sẵn có: Mục Đích Chính Nghĩa, Quyết Tâm Hành Động, Tiềm Năng Tài Chánh. Chắc chắn công việc sẽ đi tới kết quả mỹ măn dù có phải trải qua đôi chút trục trặc tất yếu.

 

Trước đây khi quảng bá bài của Mũ đỏ Nguyễn văn Lập viết kêu gọi yểm trợ công tác xây dựng tượng đài ở Dallas trên diễn đàn liên mạng. Chúng tôi xem đó là việc các cộng đồng địa phương nào có điều kiện làm th́ nên tổ chức làm v́ như lời giới thiệu của tôi: “Mỗi đài tưởng niệm Chiến Tranh Việt Nam là một nét điểm xuyết, xác định lịch sử và căn cước của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

 

Đối với chúng tôi chỉ cần xây dựng được một tượng đài có biểu tượng VNCH và Hoa Kỳ là đă nói lên được nhiều điều. Chủ đề gói ghém trong mấy chữ Tri Ân, Tưởng Niệm và Vinh Danh. H́nh ảnh người lính đứng, ngồi, vui buồn, thương tiếc không phải là vấn đề quan trọng nên tùy theo tŕnh độ nhận thức về nghệ thuật, văn hóa, lịch sử của những người khởi xướng theo đúng lẽ công bằng.

 

Đọc bài viết của Mũ Đỏ Nguyễn văn Lập, lần đầu tiên tôi thấy nhóm Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài ở Dallas đă làm được một điều đáng khen, đó là chọn h́nh ảnh pho tượng “Tiếc Thương” làm nền để cách điệu thành pho tượng mang chủ đề "Tri Ân-Tưởng Niệm" có tính trí tuệ sâu sắc hơn hẳn những nhóm tượng vinh danh đơn thuần nặng phần phô diễn h́nh ảnh hơn là đáp ứng những nhu cầu suy tưởng có tính chất lịch sử.

 

Đối với chúng tôi những nhóm tượng vinh danh “nhất thời tuy có làm vui mắt, hả dạ một số người nhưng chưa chắc đă thuyết phục được thế hệ mai sau”.

 

V́ một đội quân đă không làm tṛn nhiệm vụ bảo quốc an dân, lưu lạc xứ người, làm thân vong quốc c̣n đ̣i vinh danh nỗi ǵ?

 

Sở dĩ chúng tôi không can dự, lên tiếng góp ư, hay chê bai những người làm các nhóm tượng trước đây v́ chúng tôi tôn trọng quyền quyết định của những người đă dầy công đứng ra làm công việc chung. Họ đáng được khen ngợi, xiển dương v́ tinh thần hy sinh phục vụ cộng đồng hơn là phải nghe những lời ong, tiếng ve.

 

C̣n việc thẩm định giá trị một tác phẩm nghệ thuật chẳng khác ǵ đi xem triển lăm tranh, bức nào có tính sáng tạo th́ giá cao, bức nào kém th́ giá thấp và chỉ có thế.

Trước những tượng đài có tính lịch sử, vấn đề sáng tạo phụ thuộc vào tính chân xác của tác phẩm và tính phản biện đối với lịch sử.

 

 

Tượng đài Vietnam War ở Louisiana Super Dome

 

Mai hậu, khi chế độ bạo trị của cộng sản ở Việt Nam đă tan, hơn trăm năm nữa có một sử gia Việt Nam nào đến Hoa Kỳ để làm luận án về những di hại của chủ nghĩa Cộng Sản, bỏ công đi xem các tượng đài của những Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ,  lúc đó sử gia có khen ngợi nhóm tượng “Thương Tiếc” ở Dallas cũng chưa muộn.

 

V́ khi đối diện với lịch sử th́ “những nhóm tượng Việt Nam tạo nên tại  Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng không đi xa hơn giá trị minh định căn cước, nguyên nhân h́nh thành của một cộng đồng thiểu số cư ngụ trên đất nước Hoa Kỳ.

Điều quan trọng là nhóm tượng ở Dallas nói lên được tinh thần tiếc thương đồng đội, tâm tư tri ân,  ư chí hoài vọng về cố quốc của Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa lưu vong trên đất khách.

 

Lịch sử là thực tại khách quan chân thực và duy nhất để điều chỉnh hàng triệu cái sai lầm của những lĩnh vực khác.V́ thế văn hóa, lịch sử là sự đăi lọc của trí  tuệ, là tinh hoa của tư tưởng mà những kẻ phàm nhân không dễ dung nạp, lĩnh hội.

Đối với chúng tôi, ngay phiên bản đầu tiên, tôi đă thấy h́nh ảnh và tiếng thở dài xuyên suốt cổ kim của danh tướng Đặng Dung trong pho tượng đó…

 

Quốc thù vị báo đầu tiên bạch.

Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma…

 

Bạc đầu chưa trả xong thù nước

Mấy độ mài gươm dưới nguyệt tà

 

Đẹp thay! Khi một hậu bối đă dành cho thế hệ cha anh một h́nh ảnh chân thực, trí tuệ như vậy. Một người lính mất đồng đội, mất thể chế, lưu lạc xứ người là mất tất cả. Người lính chưa chối bỏ TRÁCH NHIỆM là cái vĩ đại nhất c̣n lại nhưng làm được ǵ hay “lực bất ṭng tâm”  đó là một vấn đề khác phụ thuộc vào lẽ hưng phế của ḍng sử mệnh dân tộc…..

 

 

 

Tượng đài Vietnam War ở Greater Rochester NY

 

***

 

Khi bước chân vào khu tiếp tân của buổi họp báo, người quen biết đầu tiên tôi gặp là bà Thu Nga Giám Đốc đài phát thanh Saigonradio890am, đồng thời là Giám Đốc TV SBTN Dallas. Bà Thu Nga và phu quân với chúng tôi vốn thân quen nhau hàng chục năm qua những lần gặp gỡ khi đi đấu tranh ở tận D.C, những lần tôi đến công tác ở Dallas.Tiếp đến thêm một người bạn thân nữa là Chủ Nhiệm& Chủ Bút  Thế Giới Mới Trương Sĩ Lương. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất cởi mở trong t́nh thân về những rắc rối nảy sanh từ vụ xây dựng tượng đài. Quan điểm của tôi là trước sau ǵ tượng đài cũng sẽ hoàn thành, h́nh ảnh nhóm tượng có thể có chút điều chỉnh nhưng chủ đề không thể thay đổi v́ thế trách nhiệm nâng cao dân trí của những người điều hướng dư luận tại đây rất quan trọng, nếu có ǵ không đúng th́ chính quư vị là người gánh phần trách nhiệm lớn. Cả mấy người cùng cười và xác nhận vấn đề quan trọng là phải xây dựng được tượng đài

 

 

Tượng đài Vietnam War ở Pheonix, AZ

 

 

***

 

Sau buổi họp báo, trên đường ra parking, một vị cùng tham dự nói với tôi: “Kim Âu ơi! Một số người họ chỉ thích h́nh ảnh vui mắt, hào hùng thôi. Dân trí của ḿnh chỉ đến thế, muốn làm tượng có ư nghĩa là họ phản ứng”.

 

Tôi quay lại nói với ông bạn già:”Chẳng lẽ dân trí của ta thấp là những người làm công tác liên quan tới văn hóa, lịch sử  đành bó tay, chấp nhận hay sao? Như thế th́ c̣n ǵ là khí chất của kẻ sĩ ông anh?. Theo tôi đây là giờ phút những người cầm bút cần phải có dũng khí viết rơ sự thật để nâng cao dân trí của chúng ta tiến lên sánh vai cùng những trào lưu tiến hóa của thế giới.”…

 

 

Tượng đài Vietnam War ở Marshalltown, Iowa

 

***

 

Sau khi dùng bữa cơm chiều, chúng tôi cùng Bác sĩ Đàng Thiện Hưng ghé qua gặp mấy anh em chiến hữu trong Liên Hội. Chúng tôi lập lại ư tưởng nâng cao dân trí và ư nghĩa của lá cờ trong pho tượng chính là lá cờ vĩnh cửu nhắc nhở đến thời đoạn lịch sử của VNCH. V́ trong tương lai không xa lắm, đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành một quốc gia dân chủ, tự do, thành nền Đệ Tam Cộng Ḥa. Lúc đó người Việt ở hải ngoại và quốc nội ḥa hợp, đoàn kết có thể dẫn đến t́nh trạng không c̣n treo biểu tượng lá cờ VNCH trên cột cờ và đó chính là một vấn đề lịch sử cần suy nghĩ.

 

Trong thực tế,  lá cờ nào không bay phất phới th́ đều rủ theo định luật về trọng lực. Quốc kỳ chỉ được gọi là “treo cờ rủ” khi kéo lên đến đỉnh và hạ trở lại 1/3 chiều cao của cột cờ không cho bay phất phới đó là nghi lễ quốc tang dành cho nguyên thủ, danh tướng hay các cấp chức, nhân vật quan trọng đối với quốc gia.

 

Những kẻ nào đă tự miêu tả một cách bôi bác như: “lá cờ rủ“, “giẻ rách”, “thấp ngang chân” chỉ là những người không chút hiểu biết về “cờ rủ chỉ có trong nghi lễ quốc tang”, “việc so sánh vị trí của hai lá cờ chỉ nằm trong những buổi tiếp tân cần tới nghi thức ngoại giao quốc tế”. Nếu những kẻ đưa ra loại ngôn từ này không phải là Việt Cộng nằm vùng th́ cũng chỉ là thứ vô lại, ngu đần mà thôi.

 

Tội nghiệp nhất là ông bác sĩ  Nguyễn văn Dơng SĐ/TQLCVN nào đó lớn lối sỉ vả cả một cộng đồng là chưa trưởng thành. Ông chê bai đủ điều, ông đổi trắng thay đen hay thực sự ông không hề biết chút nào tiến tŕnh vận động toàn thể các hội đoàn và hai cộng đồng trước khi thành lập “Heroes Of South VN Memorial Foundation” - Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài.

 

Ông không hề biết bản phác thảo của họa sĩ Vi Vi, ông không thấy bản phác thảo đó đă được sự ủng hộ, đóng góp của hơn 3,000 người cư dân gốc Việt trong vùng Dallas Fortworth, Texas qua hai cuộc “fundraising” đạt kết quả hơn $273,000 khấu trừ chi phí c̣n lại hơn $160, 000.

 

Ông không nh́n thấy dù đă tiến gần đến thành công, “Heroes Of South VN Memorial Foundation” - Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài vẫn tỏ thiện chí mời gọi hai cộng đồng và một số hội đoàn chống đối việc xây dựng tượng đài trước đây tham gia. Đáng buồn thay thành tâm, thiện chí  đấy đối diện với những kẻ nặng tâm địa hoang tưởng quyền lực, quen thói tranh chôm credit và chuộng danh hăo khiến họ nghĩ rằng đă nắm được cơ hội làm khó Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài.

 

Nh́n thấy chúng hí hửng “highlight” câu văn viết về trở ngại trong việc cấp đất trong “Thơ Ngỏ 26/8/2012” của bác sĩ Đàng Thiện Hưng, chúng tôi thật buồn cho cái dă tâm của chúng.

 

Những loại vô tích sự đấy chỉ quen nghề “thọc gậy bánh xe”, tranh quyền, tranh công nên ngăn chặn đà tiến triển của việc xây dựng tượng đài để gây áp lực.

 

Tuy nhiên đầu óc của chúng chỉ thuộc vào loại khôn lỏi, ranh vặt, nông cạn. Bọn chúng không dọa được những người có kinh nghiệm hoạt động.

 

Sự thật đă được Robert Rivera nói ra, ông ta không giấu ǵ việc những anh chàng Việt Nam có tên Andy Nguyễn và Tom Hà đă bày tṛ nhiễu sự. Cái tṛ nhân danh đa số trước người Hoa Kỳ không có hiệu quả khi một phía chứng minh đa số của tổ chức bằng số lượng tiền có được do gây quỹ và một phía chỉ là lời nói suông không bằng chứng cụ thể.

 

Và sẽ chẳng có ai tạo ra được một cuộc Town Hall Meeting nào cả.

 

Bởi việc lạm dụng chức vụ công quyền để can thiệp hoặc gây trở ngại cho công tác của một hội vô vụ lợi hoàn toàn trong sáng là một hành động vi hiến (violate Constitutional Law) dẫn tới việc có thể bị truy tố và loại khỏi chức vụ đương nhiệm, hủy hoại sự nghiệp chính trị bản thân.

 

“Heroes Of South VN Memorial Foundation” - Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài là một hiệp hội vô vụ lợi đứng ra gây quỹ để chung sức chỉnh trang Veterans Park của Arlington City chứ không động chạm đến một xu của “taxpayer”.

 

V́ thế chắc chắn không có ông nghị viên nào của  Hội Đồng Thành Phố Arlington “nỡ” từ chối sự đóng góp của một hiệp hội như “Heroes Of South VN Memorial Foundation” - Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài, đẩy họ đến làm đẹp thành phố Garland, nơi đang mở rộng ṿng tay mời gọi.

 

Những Nghị Viên của Hội Đồng Thành Phố Arlington vốn chẳng có ai là dân Việt Nam, nếu có “hearing” họ sẽ nghe điêu khắc gia Mark Byrd tŕnh bày về ư nghĩa của pho tượng, họ sẽ hỏi “Greater Southwest Rotary Club” tổ chức đă “shared sacrifice” với  “Heroes Of South VN Memorial Foundation” có đồng ư đưa pho tượng vào Veterans Park vốn đă giao cho “Greater Southwest Rotary Club” cùng Veterans Park Foundation. City of Arlington Parks and Recreation Department chỉnh trang không?.

 

Người Mỹ chính gốc họ không cần phân biệt tượng đứng hay tượng ngồi và nếu họ có dốt đến đâu đi nữa, họ vẫn biết nguyên nhân nào khiến Hoa Kỳ có thêm một cộng đồng thiểu số có tên là Việt Nam. Và kết quả sau cùng thế nào th́ những người hiểu biết đều đă thấy trước từ lâu.

 

Andy Nguyễn Xuân Hùng thích chơi nổi húc đầu vào núi đá th́ cứ tự nhiên.

 

Sau buổi họp báo ngày 26/8/2012 thiết tưởng tất cả mọi người đều đă nhận thấy một thông điệp rất rơ ràng từ “Heroes Of South VN Memorial Foundation” - Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài Dallas Texas là “đường ai nấy đi”

 

Mọi luận điệu rác rười, ngu dốt không đưa đến kết quả nào khác hơn việc “nhổ nước miếng lên trời” đều không đáng quan tâm….

 

Kim Âu

Sept 4/2012

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: