MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA MÌNH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA MÌNH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê BìnhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvNgười DânvBuddhism

vTiền PhongvXã LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gươngv

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài GònvLuật Khoa vVăn Nghệv Kilopad

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvBình Dân

Với "căn bệnh truyền nhiễm nô lệ vọng ngoại thâm căn cố đế" do hai ông họ Phan ( Sào Nam và Tây Hồ) cấy vào não thanh niên Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ. Những người sinh ra và trường thành trong thế kỷ trước, thế kỷ XX hầu như đều được biết đến Churchill như một anh hùng đáng được ngưỡng mộ đã góp phần dẫn dắt nước Anh và lực lượng Đồng Minh đánh thắng phát xít Đức, Ý và quân phiệt Nhật chấm dứt cuộc chiến hao người, tốn của nhất thế kỷ. Đương nhiên, chúng tôi cũng đã từng ngưỡng mộ một cách mù quáng những Churchill, Roosevelt, Eisenhower, De Gaulle như là những vỹ nhân. Sở dĩ có chuyện như thế cũng do được nhiễm loại "vaccin nô lê vọng ngoại" từ tấm bé. Cái gì của ngoại bang phương Tây cũng hay, cũng tốt. Đó là điều tất nhiên, vì ngoài hạt gạo, rau cỏ, nước mắm và các loại thực phẩm, rau củ quả nội địa và con người. Tất cả sản phẩm của nhân loại văn minh hiện đại trên thị trường đều xuất phát từ các nước phương Tây. Nhạc thì phải nghe nhạc Pháp-Anh, sách thì thời thượng nhất là đọc sách nhập cảng từ Pháp mới thấy được những điều hay, chuyện lạ. Thảm họa của dân tộc xuất phát từ hậu quả băng hoại trí tuệ toàn dân. Hàng chục thế hệ mù quáng vọng ngoại đã đưa dân tộc Việt Nam rơi vào nốt thấp nhất trong giai điệu của lịch sử nhân loại cho đến nay "vaccin nô lê vọng ngoại" đó vẫn còn tác hại khiến dân tộc Việt Nam tuy không thiếu những nhà khoa bảng, nhiếu người có học vị cao nhưng "trí thức dân tộc" thì quả là như sao buổi sớm.  Ngày xưa chúng tôi cũng lầm về Winston Churchill và lầm quá lớn về lòng nhân đạo, bác ái của các đế quốc phương Tây nhưng thời gian gần đây trong khi tìm tòi để nâng cao nhận thức về giai đoạn lịch sử của phong trào giải thực, gặp bài viết của Richard Seymour dưới đây nên tạm dịch để chia xẻ cùng độc giả.

Qua bài viết này, chúng ta không chỉ nhận ra mặt thật của Winston Churchill mà còn sáng tỏ nhận thức về bản chất xâm lược, tàn bạo, sát nhân, diệt chủng của các quốc gia phương Tây từ thời kỳ Thập Tự Chinh cho đến Thực Dân và Toàn Cầu Hóa..

 

Kim Âu

 

Bản Lai Diện Mục Winston Churchill

 

The Real Winston Churchill

 

RICHARD SEYMOUR

 

 

Churchill không phải là một anh hùng - ông là một kẻ cực đoan phân biệt chủng tộc cuồng tín về bạo lực và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đế quốc.

 

 

Winston Churchill 21 tuổi trong bộ đồng phục của Hussars Riêng của Nữ hoàng Thứ tư, 1895.

 

Trong những cuộc biểu tình May Day ở Anh vào năm 2000, không có gì gây phiền nhiễu cho sự thành lập của Anh - báo chí, các chính trị gia, tòa án về quan điểm đáng kính - hơn là việc bôi bẩn bức tượng của Winston Churchill tại quảng trường Parliament. Máu đỏ rực rỡ phun sơn xung quanh miệng của Churchill, một dải cỏ màu xanh lá cây rậm rạp cho anh ta một mái tóc Mohawk, biến cha đẻ của dân tộc thành Joker, là vô lý. Iconoclasm đã được tất cả rất tốt, được khuyến khích thậm chí, nhưng không phải khi mục tiêu là một biểu tượng thực tế!

Rất khó để diễn đạt được giá trị biểu tượng và tình cảm của người đàn ông này đối với tầng lớp cầm quyền của Anh Quốc, và số lượng công dân của nước này giảm đáng kể. Những người có ý thức quốc gia được hình thành bởi những kỷ niệm dân gian của Thế chiến II, có lẽ là khoảnh khắc cuối cùng của sự vĩ đại dành cho World Cup của Anh vào năm 1966, hầu hết đều biết Churchill là người đàn ông, hơn bất cứ ai khác, đã đánh bại mối đe doạ của Đức quốc xã. Dẫn đầu một chính phủ liên minh chiến tranh, ông đã thúc giục một quốc gia bị dẫn dắt và bán hết sức dám thách thức, và giành chiến thắng. Ông đã cứu nước Anh, chỉ đạo nó thông qua một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất. Trong suốt cuộc đời của mình, Churchill là người lãnh đạo Anh yêu thích cuối cùng; không có ai đã đến gần.

Khi tôi đi học ở những năm 1980 ở phía bắc Ireland, viên ngọc quý của đế quốc, đây vẫn là một tâm tình mạnh mẽ. "Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Và chúng tôi đã nói với chúng tôi: "Chúng tôi sẽ làm gì bây giờ?", Giáo sư lịch sử Liên minh, đối mặt với cuộc chiến tranh thế giới lần II, kể lại với niềm tự hào về một câu chuyện có tính chất ngụy biện, trong đó Hitler, nghe nói Churchill đang dẫn đầu chiến tranh, học sinh, đôi mắt sáng và xa, đã rất hài lòng khi suy nghĩ về nó. Bạn sẽ làm gì bây giờ? Có đưa mông cho người ta đá, đó là những gì. Không nên gây rối với những điều tốt nhất.

 

Ở mọi nơi, người ta thấy Churchill chảy máu từ miệng.

 

Churchill là, bên cạnh là một huyền thoại quốc gia, một tiểu thủ công nghiệp, và nguồn gốc của hoài niệm vô tận. Các cuốn sách kỷ niệm sự độc ác của ông, được trang trí bằng cốc, khăn trà trích dẫn người đàn ông vĩ đại, những nhà sử học tòa án bất tận - và khi nói đến Churchill, hầu như không có một nhà sử học nào - tổng kết lại vinh quang của ông. Có một bộ phim về anh ấy bây giờ, với Gary Oldman? Vứt nó vào đống với bộ phim cuối cùng với Brian Cox, và một trước đó với Brendan Gleeson, và một trước đó với Albert Finney, và một trước đó với Michael Gambon. Ngành công nghiệp tương tự như một Cơ quan Quản lý tiến độ công trình cho "các kho báu quốc gia" của chúng tôi và giờ đây có thể là một sự bùng nổ nhỏ vì những cảm xúc nhất định đang lưu hành quanh Brexit đã thúc đẩy sự trở lại văn hoá của đế chế Empire.

Đối với tôi, mặc dù ánh sáng chói lóa đã mất từ ​​lâu rồi, và tôi thấy mình ở Quảng trường Tòa thị chính ngưỡng mộ những công trình thủ công của những người biểu tình. Có chuyện gì? 

 

Ngành công nghiệp văn hoá không phải lúc nào cũng là một nơi xấu để tìm hiểu về Churchill. Diễn viên Richard Burton, khi chuẩn bị cho vai diễn Churchill trong một bộ phim truyền hình, nổi tiếng đã viết cho tờ New York Times :

Trong quá trình chuẩn bị bản thân. . . Tôi nhận ra một lần nữa rằng tôi ghét Churchill và tất cả các loại của mình. Tôi ghét họ một cách độc ác. Họ đã đi qua các hành lang của quyền lực bất tận suốt lịch sử. . . . Những người đàn ông là biểu tượng tinh thần sẽ nói về nghe những hành động tàn bạo của người Nhật chống lại người Anh và chiến binh Anzac , "Chúng ta sẽ quét sạch chúng, mọi người, đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Sẽ không có dân Nhật Bản trên mặt đất "? Những cơn thèm muốn đơn giản như vậy để trả thù đã để lại cho tôi một nỗi sợ hãi kinh hoàng nhưng miễn cưỡng cho sự tàn bạo đơn lẻ và tàn nhẫn như vậy.

 

Với biểu lộ chân thực này, Burton đã bị cấm làm việc tại BBC, bị buộc tội "hành động không chuyên nghiệp" và rõ ràng được cho là đã phạm tội phản bội. Tuy nhiên, câu hỏi của ông liên quan đến một điều gì đó về Churchill thường khiến người Anh cảm thấy ngượng ngập, vì thế nói chung ông không được nói đến: sự thích thú của ông đối với việc giết mổ "hoàng đế". Ở mọi nơi, người ta thấy Churchill chảy máu từ miệng. Ông ta cuồng tín về bạo lực.

 

Churchill là con cháu của thượng nghị sĩ Lord Randolph Churchill, con trai của Chancellor Lord Randolph Churchill, một cậu bé có thể đã được định mệnh cho chức vụ cao bất cứ điều gì ông đã làm. Điều quan trọng cần lưu ý là Churchill trẻ tuổi không phải là phản động hoàn toàn. Là một thành viên của Đảng Bảo thủ, ông tự cho rằng mình là người tự do trong tất cả các tên gọi, thái độ - thế tục, tự do thương mại, dân chủ và ủng hộ một số cải thiện nhẹ nhàng cho giai cấp công nhân - phản ánh ý thức hệ của chủ nghĩa Tự do Khôn ngoan thậm chí còn bị suy giảm. (Ngoại lệ duy nhất đối với liên kết này là ông đã từ chối ý tưởng về Nguyên tắc của Ai Len).

 

Nhưng để trở thành một người Tự do vào lúc này không hề phù hợp với chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, ủng hộ thuyết ưu sinh và thái độ thờ ơ đối với Suffragism. Như Candice Millard đề xuất trong Hero of the Empire, lịch sử của Churchill trong cuộc Chiến tranh Boer, ông là một chính trị gia nổi lên trong và được hình thành bởi đế quốc Anh. Churchill đạt đến tuổi trưởng thành với một cảm giác tiên tiến về sự vĩ đại tiềm ẩn của mình, như một người đã đánh giá cao danh tiếng của ông về lòng dũng cảm khi đối mặt với cái chết. Đế Quốc Anh đã đưa ra hàng triệu người sẵn sàng lao vào những cuộc phiêu lưu đẫm máu trên khắp thế giới để cai trị những người dân tội nghiệp của các quốc gia lạc hậu không có chút cơ hội nào chống trả, đẩy lui bọn người xâm lăng phiêu lưu đó. Trên khắp đế chế bao vây 450 triệu người trong cái chết của những cuộc nổi dậy, những cuộc nổi dậy và đấu tranh đã xuất hiện ở Nam Phi, Ai Cập và Ai Len. Millard viết: Đối với Churchill, những xung đột xa xôi như vậy đã tạo ra cơ hội không thể cưỡng lại được cho vinh quang và tiến bộ cá nhân. Khi ông bước vào quân đội Anh và cuối cùng trở thành một người lính, với khả năng thực sự chết trong chiến đấu, sự nhiệt tình của Churchill đối với chiến tranh không lung lay. Ngược lại, ông đã viết thư cho mẹ của mình rằng ông mong muốn trận chiến “không quá nhiều mặc dù cho là vì những rủi ro tôi chạy.”

 

Churchill đã thành công trong việc chứng tỏ mình là một người đàn ông theo các tiêu chuẩn hoàng gia, chiến đấu ở Ấn Độ và Sudan, giúp người Tây Ban Nha đàn áp những người chiến đấu tự do của Cuba, và sau một thời gian ngắn là Nam Phi, chiến đấu trong Chiến tranh Boerơ lần thứ hai. Kinh nghiệm này đã khiến Churchill phải tìm kiếm giải pháp tương tự cho những rắc rối trong nước. Khi ông gia nhập chính quyền Tự do 1906, ông ủng hộ các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự bất tuân xã hội. Sự thăng tiến của Churchill tới thư ký Hoàng Gia bốn năm sau đó đã xảy ra vào thời khủng hoảng chính trị vẫn đang gia tăng ở Anh: những cuộc đấu tranh của người Ailen về Quy tắc Nhà, Suffragism, sóng tấn công. Churchill phản đối họ một cách tàn bạo.

Trong tiểu sử Churchill, nhấn mạnh rằng ông đã ra lệnh cho quân đội tấn công các thợ mỏ nổi bật ở South Wales (điều mà ông đã bị cộng đồng địa phương xem thường cho đến ngày nay).Thực tế đã xảy ra là Churchill đã gửi các tiểu đoàn cảnh sát từ London và giữ quân đội dự bị ở Cardiff, trong trường hợp cảnh sát không thể hoàn thành công việc. Không nghi ngờ gì nữa Churchill đã ở bên các nhà tuyển dụng và sẵn sàng huy động toàn bộ lực lượng của nhà nước Anh để xem các vấn đề thay mặt cho họ.

Trong một cuộc xung đột với những người vô chính phủ Latvian có vũ trang tại Stepney, ông đã thực hiện bước phi thường trong việc đưa ra chỉ huy hoạt động của cảnh sát trong suốt thời gian vây hãm, và cuối cùng đã chọn để giết kẻ thù bằng cách cho phép thiêu sống những người bị mắc kẹt trong nhà họ.

 

Vai trò đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Churchill đã được bổ nhiệm, thay vào đó, đến một vị trí quân sự cấp cao, đầu tiên của bộ trưởng bộ hải quân, đưa ông vào danh sách chính trị của Hải quân Hoàng gia. Một kỹ thuật viên, ông đã thúc đẩy  hiện đại hóa chiến đấu trên không, và sau đó là xe tăng. Nhưng không có gì trong cuộc đời của ông có thể chuẩn bị cho ông để vinh quang Chiến tranh Thế giới thứ nhất : "Thiên Chúa của tôi!", Ông đổ ra vào năm 1915. "Đây, đây là lịch sử sống. Tất cả mọi thứ chúng tôi đang làm và nói là ly kỳ - nó sẽ được đọc bởi ngàn thế hệ, suy nghĩ về điều đó! Tại sao tôi không thoát khỏi cuộc chiến tranh đầy vinh quang này cho bất cứ thứ gì mà thế giới có thể cho tôi. "

 

Bản chất gung-ho của Churchill có thể đã đổ lỗi cho thảm họa quân sự ở Gallipoli năm 1915. Trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Thung lũng Dardanelles và do đó đóng băng Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chiến tranh, ông chịu trách nhiệm cho một chiến dịch gửi Anh, Pháp, New Zealander, và lực lượng Úc - phần lớn là các tình nguyện viên, đã được đào tạo lại - để bao vây bán đảo Gallipoli. Sự thất bại sau đó nhai lại những đơn vị đó, và kết quả là Churchill bị hạ bệ, rời khỏi chính phủ, và gia nhập quân đội và chỉ huy một tiểu đoàn.

 

Nếu ông có ít bằng cấp hơn, ông có thể đã bị loại bỏ bởi thất bại của mình. Thay vào đó, ông trở lại Quốc hội vào năm 1916 và lại một lần nữa nổi lên qua các cấp bậc - Bộ trưởng Bộ Khí tượng, Bộ trưởng Chiến tranh, và Bộ trưởng Không quân. Ông là một người vận động can thiệp mạnh mẽ để can thiệp vào cuộc Cách mạng Nga , và viết một cách mãnh liệt về sự nguy hiểm của "người Do Thái Quốc tế" (cộng sản) và "sự liên minh độc nhất vô nhị" của họ với người mà ông đã viện đến "Người Do Thái Quốc Gia" (Zionism) - các bài viết đã được các nhà hagiographers như Martin Gilbert giải thích một cách huyền bí như bằng chứng về chủ nghĩa hòa bình của ông.

 

Churchill là một người ủng hộ mạnh mẽ can thiệp nhằm dập tắt Cách mạng Nga, và đã viết dữ dội về những mối nguy hiểm của "người Do Thái quốc tế" (cộng sản) .

Ngoài việc bị thúc đẩy bởi một cuộc phân đôi "người Do Thái tốt - chống lại người Do Thái", các nền tảng thuộc địa của sự hỗ trợ của Churchill cho chủ nghĩa Zion đã được làm rõ sau khi ông trình lên Ủy ban Hoàng gia Palestine về vấn đề tự quyết của Palestine. Cố gắng để làm thành công cho hình ảnh của mình, ông đã so sánh tự trị với con chó đang quản lý máng cỏ của mình, một quyền mà ông không thừa nhận. "Tôi không thừa nhận", ông nói tiếp, "một sai lầm lớn đã được thực hiện đối với những người da đỏ ở Mỹ, hoặc những người da đen ở Úc. . . bởi thực tế là một cuộc đua mạnh mẽ hơn, một cuộc đua cấp cao hơn. . . đã đến và chiếm chỗ của nó. "

Là một nhà chiến thuật đế quốc, Churchill đã đề nghị chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy ở Iraq do Iraq chỉ định bằng cách xả họ. Thật vậy, ông đã đi tiên phong trong việc sử dụng vũ khí nguy hiểm ở Nga, chống lại Bolshevik. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng, như với sự ủng hộ của ông đối với vũ khí hóa học, ông có xu hướng biện minh cho điều này như là một phương pháp nhân đạo công nghệ cao thay thế cho các phương pháp tàn bạo hơn.

Ông viết, trước khi giải thích: "Tôi mạnh mẽ ủng hộ việc sử dụng khí độc đối với các bộ lạc hoang dại, trước khi giải thích:" Hiệu quả đạo đức nên tốt đến mức mất mát cuộc sống nên giảm xuống mức tối thiểu. "

Khi một số người trong Văn phòng Ấn Độ hăm dọa "việc sử dụng khí đốt chống lại người bản xứ", ông cho rằng những phản đối của họ "không hợp lý". "Gas là vũ khí có thiện chí hơn vỏ bọc nổ và buộc một kẻ thù chấp nhận một quyết định với mức độ mất mát của cuộc sống hơn bất kỳ cơ quan chiến tranh nào khác. "Một lý lẽ như vậy, như nhà sử học Sven Lindqvist nhắc nhở chúng ta, đã củng cố một số sáng kiến man rợ nhất trong chiến tranh. Ngay cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki cũng được biện minh một phần là phương tiện để cứu mạng người.

 

Churchill, như một Torys tự do, có lẽ lẽ ra đã bị lo lắng bởi sự nổi dậy của chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. Tuy nhiên, ông đã được áp đảo tràn ngập. Ông tin rằng Mussolini là một nhà cai trị tốt cho Ý, và phát xít là một bức tường thành hữu ích chống lại chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa quân phiệt, và ủng hộ trật tự và truyền thống xã hội đã giải thích cho phong trào đang nổi lên của ông.

"Với chủ nghĩa phát xít như vậy. . . ông không có cãi nhau", nhà sử học Paul Addison viết. "Tháng 2 năm 1933, ông ca ngợi Mussolini. . . Paul Mason nói thêm rằng Churchill đã cảm ơn Mussolini vì đã "phục vụ cho thế giới" trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản, công đoàn và người tả phái của ông. Đến Italy vào năm 1927, ông tuyên bố: "Nếu tôi là một người Ý, tôi chắc chắn là tôi nên hết lòng với ông từ đầu đến cuối trong cuộc đấu tranh thành công của ông chống lại sự thèm muốn và niềm đam mê của Lê-nin". Ông viết về " thân mật và dễ dàng "với Mussolini, thêm rằng" trong cuộc xung đột giữa chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa phát xít, không có nghi ngờ gì mà tôi cảm thông và tin cậy. "

Năm 1935, Churchill bày tỏ "sự ngưỡng mộ" đối với Hitler và "sự dũng cảm, sự kiên trì, và sức mạnh thiết yếu của ông. . . vượt qua tất cả. . . các cuộc kháng chiến đã ngăn cản con đường của ông ta "Addison giải thích rằng trong khi Churchill không chấp nhận chính sách khủng bố của Jews đối với người Do Thái, thì đó là" tham vọng bên ngoài của Đức quốc xã chứ không phải các chính sách nội bộ của họ.

 

Churchill tin Mussolini là một nhà cai trị tốt cho nước Ý, và phát xít là một bức tường thành hữu ích chống lại chủ nghĩa cộng sản.Nhưng những tham vọng bên ngoài nào gây phiền hà, và điều đó không? Cuộc xâm lược Êtiôpia của Italia không làm gián đoạn Churchill. Đó là xa, trong một khu vực được coi là hợp pháp cho sự chinh phục thực dân. Đối với Third Reich, nhiều khái niệm chiến lược và lãnh thổ của nó đã thu hút được cảm hứng từ Đế quốc Anh. Thực tế, vật thể thiêng liêng nhất của nó, "chủng tộc Aryan", đã được người Anh, do các nhà nghiên cứu và các nhà khảo cổ học làm việc ở Đông Nam Á, phát minh ra. Hitler muốn lấy những mẫu mực của đế chế và áp dụng chúng vào châu Âu.

 

Điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến huỷ diệt chống lại chủ nghĩa Do thái Do Thái, và khó mà tin rằng Churchill hoặc bất cứ ai trong lớp cai trị của Anh sẽ gặp vấn đề đó. Tuy nhiên, mở rộng khắp châu Âu là một đề xuất khác. Nói cách khác, chủ nghĩa phát xít chỉ trở thành một vấn đề khi Churchill công nhận một mối đe dọa đối với Đế quốc Anh và trật tự châu Âu của các quốc gia-quốc gia mà nó đã được tích hợp. Chỉ sau đó, và chỉ trong lĩnh vực đó, chủ nghĩa phát xít trở nên tồi tệ hơn chủ nghĩa cộng sản.

 

Churchill đã trở thành một người ủng hộ nổi bật cho việc tái vũ trang và là kẻ thù của đa số cơ quan quân sự và chính trị Anh, người muốn ở bên Hitler trong cuộc chiến chống Nga. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục nghĩ rằng Đức Quốc xã có thể bị cô lập, và một trục thống nhất có thể bị rò rỉ bởi các cuộc đồi trụy của Ý và Tây Ban Nha, và như vậy vẫn tiếp tục mài mòn hơn Mussolini và phản đối bất kỳ sự ủng hộ nào cho Tây Ban Nha của đảng Cộng hòa. Trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, theo nhiều cách là mở đầu cho Thế chiến II, ông coi Cộng hòa là "mặt trận cộng sản" và những người theo chủ nghĩa Phát xít Hitler ủng hộ một phong trào "Chống đỏ" thích hợp. Chắc chắn, Churchill có thể không phản đối vì Franco đã đánh bom và xông lên kẻ thù của ông, đưa các phương pháp đàn áp tinh chế vào Morocco trở lại Tây Ban Nha, vì đây là những phương pháp mà ông tự cho là nhân đạo và điều chỉnh.

 

Cuối cùng, sự hiếu chiến của Hitler khiến cho giai cấp cầm quyền của Anh phải từ bỏ sự ưu tiên của mình để hợp tác với Third Reich ("trấn áp"). Cuộc xâm lăng Ba Lan đã thuyết phục chính phủ của Neville Chamberlain nắm lấy vũ khí, và nhìn thấy Churchill đã thăng cấp lên vị trí đầu tiên của bộ trưởng bộ binh. Tuy nhiên, việc truy tố chiến tranh một cách nửa vời của chính phủ đã nhanh chóng dẫn đến một cuộc khủng hoảng, gây ra sự sụp đổ của nó và việc thành lập một liên minh mới do Churchill dẫn đầu. Ngay cả sau khi được bổ nhiệm, Churchill vẫn kiên trì tìm kiếm một liên minh với các chế độ phát xít ít tham vọng hơn. Nhà sử học Joanna Bourke báo cáo sự tuyệt vọng của Churchill với Mussolini vào tháng 5 năm 1940 :

Có quá muộn để ngăn chặn một dòng sông máu chảy từ giữa người Anh và người Ý không? . . . Xuống các thời đại trên tất cả các cuộc gọi khác đến với tiếng khóc mà những người thừa kế chung của nền văn minh La tinh và Thiên chúa giáo không được xếp chung vào nhau trong cuộc chiến tranh giữa loài người. Hearken to it, tôi cầu xin tất cả các danh dự và tôn trọng trước khi tín hiệu sợ hãi được đưa ra.

 

Trong cùng năm đó, ông đã nói với Franco bằng một giọng điệu tương tự : Lợi ích và chính sách của Anh dựa trên sự độc lập và thống nhất của Tây Ban Nha và chúng tôi mong muốn được nhìn thấy cô ấy đảm nhận vị trí chính đáng của mình như một sức mạnh Địa Trung Hải tuyệt vời và là một thành viên hàng đầu và nổi tiếng của gia đình Châu Âu và Christendom. Mặc dù điều này đã không xảy ra ở Ý, nhưng Churchill đã thành công trong việc liên minh với Franco mở rộng cuộc đời của chế độ của ông.

Tất nhiên, như nhiều người đã gợi ý, Thế chiến thứ hai không chỉ là một cuộc chiến. Ernest Mandel lập luận rằng ít nhất năm cuộc chiến tranh: cùng với một cuộc chiến tranh giữa các cường quốc đế quốc, cũng có một cuộc chiến chống thực dân thuộc về các chủ thể thuộc địa của Nam Á và Châu Phi, tự vệ của Nga, cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, chiến tranh chống chiến tranh phổ biến. Có những cuộc đấu tranh của người dân chống chủ nghĩa phát xít ở Hy Lạp, Tây Ban Nha, Nam Tư, Ba Lan và Pháp, trong khi đó là lính Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia chống lại chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Ngay cả ở Anh, đã có một sự tàn phá mạnh mẽ sau năm 1940, và những nỗ lực phối hợp để biến nỗ lực chiến tranh thành một cuộc chiến tranh phổ biến, chống chủ nghĩa hiện đại.

Tuy nhiên, đối với Churchill, đó chỉ là một cuộc chiến tranh đế quốc, và ông đã truy tố nó như vậy. Đó là người Anh đầu tiên đánh bom thường dân trong cuộc xung đột đó, tấn công họ ở ngoại ô Berlin. Anh không thể đánh bại Third Reich thông qua một đội quân lục địa khổng lồ, ông tuyên bố, nhưng "phải tiêu diệt chế độ Đức quốc xã thông qua một cuộc tấn công tàn phá tàn phá hoàn toàn bởi các máy bay ném bom hạng nặng". Phần lớn bom được nhắm tới và rơi vào khu dân cư xây dựng, chứ không phải là cơ sở hạ tầng chiến lược. Theo giám đốc của Air Intelligence, trích dẫn của nhà sử học Richard Overy, họ đã được hướng đến "sinh kế, nhà cửa, nấu ăn, sưởi ấm, ánh sáng và cuộc sống gia đình của bộ phận dân số đó, ở bất kỳ quốc gia nào, dễ bị tổn thương nhất bởi một cuộc không kích chung - tầng lớp lao động ". Sự nổi lên này, nổi tiếng, trong cuộc đắm chìm của Dresden.

Đối với Churchill, Chiến tranh thế giới lần thứ hai chỉ là một cuộc chiến tranh đế quốc, và ông đã truy tố nó như vậy.

Chiến thuật tiêu diệt thường dân đặt cược vào một ý tưởng rằng điều này sẽ làm mất nhân cách dân chúng và cọ xát cuộc kháng chiến - một ý tưởng cho rằng Đế Quốc Anh phải được tái chiếm nhiều lần trong các cuộc chiến thuộc địa. Một cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa xã hội có thể đã làm giảm đáng kể dân số, tìm kiếm sự hỗ trợ cho một phong trào kháng chiến chống lại thuyết phục, đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ. Nhưng với Churchill, điều này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đây là người đã tham gia một khoản phí k cav binh ở Omdurman để trả thù cho Tướng Gordon, và toàn bộ sự nghiệp quân sự của ông được đánh dấu bởi tình yêu mãnh liệt của sự nguy hiểm và cái chết. Đây là người đàn ông đã từng chiến đấu để đàn áp những kẻ nổi dậy ở khắp nơi, người đàn ông nhìn thấy vừa khí và ném bom "thổ dân" ở bất cứ nơi nào họ từ chối thiết kế của Anh. Kết cuộc chiến tranh là kết quả hợp lý.

Sau chiến tranh, khi liên minh thảo luận về việc sử dụng sự phụ thuộc của Franco vào dầu của họ để thuyết phục chế độ đàn áp, Churchill giận dữ phản đối, tuyên bố rằng "ít hơn là gây ra một cuộc cách mạng ở Tây Ban Nha. Bạn bắt đầu bằng dầu, bạn sẽ nhanh chóng kết thúc trong máu. "Ông nói," Cộng sản, ông nói, sẽ "trở thành bậc thầy của Tây Ban Nha" và "lây nhiễm" sẽ "lây lan rất nhanh qua cả Italy và Pháp." Cuộc xâm lược Nazi đã đánh bại, Cộng sản lại một lần nữa là kẻ thù chính, như ông sẽ báo hiệu trong bài phát biểu "màn sắt" vào tháng 3 năm 1946 của ông về cuộc Chiến tranh Lạnh.

Churchill đã chấm dứt rất nhiều cuộc chiến tranh. Ông đã rất nổi tiếng trong thời gian đó, và sẽ tiếp tục được tôn trọng rộng rãi vì quyết định chiến đấu của ông, và sức mạnh vô biên của ông trong cuộc chiến. Nhưng có nhu cầu cải cách xã hội lớn, và điều đó có nghĩa là một vụ lở đất lao động.

Ông được hưởng thêm một nhiệm kỳ là thủ tướng bắt đầu năm 1951, trong thời gian đó ông duy trì hầu hết các cuộc cải cách do Lao động thực hiện, và đây cũng là cuộc chiến tranh dũng mãnh chống lại cuộc nổi dậy Mau Mau ở Kenya và cuộc nổi dậy Malayan. Trong trường hợp khẩn cấp Malayan, Churchill đã từng là một nhà hiện đại hóa: Anh Quốc là nước đầu tiên sử dụng Chất độc Da cam và các chất diệt cỏ tương tự và vui mừng thông qua chính sách huỷ hoại bão hòa mà Hoa Kỳ sẽ triển khai tại Việt Nam. Và sau đó, giảm sút quyết liệt, Churchill nghỉ hưu.

Đã dành phần lớn cuộc đời của mình để đẩy lùi các mối đe dọa "bản địa" đối với Đế Quốc Anh, ông đã cứu nó khỏi Đế chế Thứ ba. Nhưng những người mà ông ta thấy phù hợp để cai trị, trong hầu hết các trường hợp đã thành công trong việc lật đổ chính sách đó, một phần chính là vì những động lực trên toàn thế giới đã gây ra cuộc chiến chống lại Hitler.

Nó có ý nghĩa rằng nhà nước Anh thần tượng Churchill. Lịch sử của ông là lịch sử của đế chế. Nhưng ai, biết lịch sử đó là gì, để có thể tham gia vào sự tôn kính?

 

https://www.jacobinmag.com/2018/01/winston-churchill-british-empire-colonialism

https://www.globalresearch.ca/the-demolition-of-u-s-global-power-the-accelerated-collapse-of-american-global-hegemony/5600078

 

 

 

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton ֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF ֎ Một Cơn Gió Bụi

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam ֎ Vietnam Why Did We Go

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes  ֎ Computer Page

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: