MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

   

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFR

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB v

 

FBI bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

 

15/01/2018

 

Không phải Nga, mà chính FBI đă can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. (Ảnh: NYMag)

 

Trong bê bối Watergate, các nhà tự do đă cảnh báo về các cơ quan t́nh báo Mỹ vận động cho chính trị. Giờ đây, nguy cơ đó đă trở thành hiện thực khi tâm đố kỵ đối với ông Trump đă làm mù mắt nhiều người trong CIA, FBI, theo nhà phân tích Ray McGovern của CIA.

 

Bê bối Nga (Russia-Gate) đang trở thành bê bối FBI (FBI-Gate), sau khi những tin nhắn giữa cựu quan chức FBI Peter Strzok và bạn gái của ông, luật sư FBI Lisa Page bị công bố.

 

Mặc dù công việc trước đây của ông là trưởng bộ phận phản gián của FBI, Strzok có một ư niệm ngây thơ rằng việc nhắn tin trên điện thoại FBI sẽ không thể bị lộ.

 

Tuy nhiên, cũng chính nhờ sự “ngây thơ” này mà giờ đây các cơ quan chức năng Mỹ có thể có được những bằng chứng rất rơ ràng về nỗ lực can thiệp của FBI vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 theo hướng triệt hạ ứng viên Donald Trump và “nâng đỡ không trong sáng” cho ứng viên Hillary Clinton.

 

Theo ông McGovern, hiện đă có những bằng chứng cho thấy cộng đồng t́nh báo Mỹ đang cố gắng phá hoạt quá tŕnh dân chủ của đất nước. “Giờ đây, dường như thế lực đă cố gắng làm đảo lộn kết quả của cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ không phải là Nga, mà chính là các quan chức hàng đầu của cộng đồng t́nh báo Hoa Kỳ, những nhân vật bẩn thỉu thuộc về cái được gọi là Nhà Nước Ch́m [Deep State]”, ông McGovern nói.

 

Nhiều tin nhắn qua lại giữa ông Strzok và bà Page dự kiến ​​sẽ được công bố. Ngoài ra, Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp cho biết cũng đang nắm trong tay những tin nhắn gây tổn hại của những người trong đội điều tra Russia-Gate của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

 

 

Cựu quan chức FBI Peter Strzok. (Ảnh: consortiumnews.com)

Bên cạnh việc buộc phải sa thải Strzok và Page, việc công bố các tin nhắn cũng dẫn tới sự kết thúc sự nghiệp của Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe, v́ nó cho thấy một số kế hoạch can thiệp bầu cử được vạch ra ngay trong văn pḥng của ông.

 

Nhưng điều quan trọng hơn, những tin nhắn đă tiết lộ một chiến dịch kéo dài 18 tháng của FBI để phá hoại ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, bằng cách sử dụng “hoạt động t́nh báo điện tử đáng ngờ về pháp lư và hồ sơ bôi nhọ” thiếu những bằng chứng thuyết phục, với sự hỗ trợ từ một “bản đánh giá chuyên môn” của CIA, FBI và NSA, trong đó quy cho Nga là đă can thiệp vào các cuộc bầu cử.

 

Ngoài ra, FBI cũng sử dụng các xảo thuật để giúp bà Hillary Clinton, kh đó là ứng viên đảng Dân chủ, và các cố vấn thân cận của bà vượt qua những cáo buộc khai man và tiết lộ bí mật quốc gia.

 

Trớ trêu thay, các tin nhắn Strzok-Page cung cấp một cái ǵ đó mà cuộc điều tra của Nga đă bị thiếu sót: Bằng chứng trực tiếp về ư định và hành động can thiệp bầu cử. Sau nhiều tháng t́m kiếm “bằng chứng” về sự thông đồng của Nga-Trump nhằm đưa ông Trump vào Nhà Trắng, những ǵ hiện nay được đưa ra ánh sáng lại là bằng chứng thực tế cho thấy các quan chức cao cấp của chính quyền Obama đă thông đồng với nhau để ngăn chặn ông Trump tiến vào Nhà Trắng.

 

Peter Strzok là quan chức FBI có nhiều nhiệm vụ liên quan đến cả bà Clinton và ông Trump. Là người đứng đầu cơ quan phản gián của FBI trong quá tŕnh điều tra về việc sử dụng trái phép máy chủ email cá nhân của Hillary Clinton, Strzok đă thay đổi những từ “cẩu thả một cách thô bạo” (có thể dẫn tới việc truy tố pháp lư) đến mức ít nghiêm trọng hơn là “Vô cùng bất cẩn” trong lời nói của Giám đốc FBI James Comey về các hành động của Clinton.

 

Sự chuyển đổi ngữ nghĩa này đă dọn đường cho Comey kết thúc việc điều tra bê bối email của bà Clinton.

 

 

Tài liệu mật ‘gây sốc’ có thể chấm dứt cuộc điều tra về ông Trump

20/01/2018

 

Tư vấn đặc biệt Robert Mueller (Ảnh: Getty); Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Một số nghị sỹ Hoa Kỳ đang kêu gọi công bố tài liệu mật tiết lộ những điều mờ ám của chính quyền Obama, có thể đưa đến việc gỡ bỏ cuộc điều tra về Tổng thống Trump và các cộng sự của ông.

Thông tin này được tiết lộ hôm thứ Năm (18/1) từ phóng viên an ninh quốc gia Sara Carter của Fox News.

Ít nhất sáu thành viên Hạ viện đă chính thức kêu gọi công khai tài liệu này và một số thành viên nói rằng nó sẽ dẫn đến việc sa thải các quan chức chính phủ cấp cao và các vụ tố tụng h́nh sự. Bà Carter cho biết rằng 50 đến 60 thành viên của Hạ viện đă xem xét bản tài liệu và đang kêu gọi công bố tài liệu này ra công chúng.

Tài liệu trên được xem là một minh chứng về t́nh trạng lạm dụng chương tŕnh giám sát của chính phủ được quản lư theo Đạo luật Giám sát T́nh báo nước ngoài (FISA). Tài liệu chứa thông tin về việc hồ sơ Fusion GPS mất uy tín nhưng lại được sử dụng để yêu cầu  theo dơi các thành viên trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump.

Hạ nghị sỹ Steve King (Đảng Cộng ḥa, bang Iowa) viết trên Twitter: “Tôi đă đọc tài liệu. Thực tế đáng buồn đă được nêu ra. Tôi không c̣n hy vọng là có một lời giải thích vô tội nào nữa đối với thông tin mà công chúng nh́n thấy. Tôi đă nói rằng nó c̣n tồi tệ hơn cả vụ bê bối chính trị Watergate. Vấn đề không phải ở ông Trump mà luôn là bà Hillary.”

 

 

Sơ đồ giải thích Hồ sơ Fusion GPS (Nguồn: Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

Ông Mark Meadows (Đảng Cộng ḥa, bang North Carolina) viết trên Twitter: “Tôi đă xem báo cáo mật từ ủy ban t́nh báo của Hạ viện liên quan đến FBI, những vụ lạm dụng FISA, hồ sơ khét tiếng của Nga, và cái gọi là ‘sự thông đồng của Nga’. Tài liệu này cần được công bố ngay bây giờ. Người Mỹ xứng đáng được biết sự thật”.

Chiến dịch của bà Hillary Clinton tài trợ cho hồ sơ Fusion GPS,  tác giả của hồ sơ là một cựu gián điệp Anh. Hồ sơ có chứa một loạt các cáo buộc không rơ ràng, và là tâm điểm của nhiều cuộc điều tra và giám sát truyền thông mạnh mẽ trong hơn một năm, nhưng lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho các tuyên bố của họ.

Do tài liệu thiếu tính chân thực, nhiều người đă đặt câu hỏi rằng làm thế nào mà tài liệu này lại được sử dụng cho việc theo dơi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đặc biệt là nếu những người đứng đằng sau vụ việc này biết rằng họ thiếu trung thực. Theo một số nguồn tin được trích dẫn bởi bà Carter, bản tài liệu của Uỷ ban T́nh báo Hạ viện đă xem xét “một số vấn đề phức tạp”, trong đó thẩm quyền do thám lại bị “che đậy và lợi dụng” như thế nào.

Trong các bài đăng trên Twitter vào ngày 4/3/2017, Tổng thống Trump khẳng định người tiền nhiệm Obama đă “nghe lén” ông tại văn pḥng Trump Tower ngay trước kỳ bầu cử tổng thống Mỹ.

Ông Trump viết: “Tổng thống Obama đă thật hạ tiện khi nghe lén điện thoại của tôi trong suốt quá tŕnh bầu cử quan trọng. Đây là một vụ Nixon / Watergate. Thật là một gă xấu xa (bệnh hoạn)!”.

Thời điểm đó, một số hăng  truyên thông đă chỉ trích Tổng thống Trump về tuyên bố này. Hai tháng sau, ông Robert Mueller được bổ nhiệm làm cố vấn viên đặc biệt điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

 

 

Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama (Ảnh: Getty)

Hiện tại, các thành viên của Nghị viện đang kêu gọi công bố báo cáo t́nh báo của Hạ viện, dự kiến sẽ làm sáng tỏ thêm về hồ sơ Fusion GPS và t́nh trạng lạm dụng giám sát sâu rộng của chính phủ.

Hạ nghị sỹ Lee Zeldin (Đảng Cộng ḥa, bang New York) viết trên Twitter: “Chỉ cần đọc những tài liệu mật về lạm dụng FISA, tôi kêu gọi phát hành công khai ngay lập tức đối với các tài liệu có liên quan. Công chúng phải được biết đến những thông tin này sớm nhất có thể!”.

Ông Zeldin nói thêm: “Mặc dù bản báo cáo được xếp vào loại Tối mật, tôi tin rằng ủy ban nên bỏ phiếu, theo quy định của Hạ viện, về việc công bố thông tin càng sớm càng tốt. Đây là vấn đề có tầm quan trọng quốc gia và người Mỹ xứng đáng được biết sự thật”.

 

 

Chuck Grassley: Phỏng vấn những người tham dự cuộc họp của Trump Tower, thời gian để phát hành bảng điểm

bởi Melissa Quinn | 25 Tháng 1, 2018, 11:23 

 

 

 Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley, R-Iowa, cho biết ủy ban đă kết thúc phỏng vấn các nhân chứng về cuộc họp của Trump Tower, mà Donald Trump Jr. đă tham dự cùng với một luật sư Nga, Natalia Veselnitskaya.  (Ảnh AP / J. Scott Applewhite)

 

Ron Johnson bây giờ nói rằng ông không biết những ǵ 'thông tin của ḿnh' có ư nghĩa của FBI chống Trump 'bí mật xă hội' cuộc họp

Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley, R-Iowa, cho biết hôm thứ Năm rằng ông muốn phát hành bản sao các cuộc phỏng vấn với các nhân chứng đặt câu hỏi về cuộc họp tháng 6 năm 2016 tại Trump Tower.

Ông Grassley cho biết ủy ban đă kết thúc phỏng vấn các nhân chứng về cuộc họp của Trump Tower, mà Donald Trump Jr. đă tham dự cùng với một luật sư người Nga là Natalia Veselnitskaya.

Cũng có mặt sau đó là Chủ tịch chiến dịch của Trump, Paul Manafort và con rễ của ông Trump, Jared Kushner.

"Đó là phần của cuộc điều tra được thực hiện," Grassley nói. "V́ vậy, bây giờ là lúc bắt đầu chính thức phát hành bảng điểm của tất cả các cuộc phỏng vấn nhân chứng mà chúng tôi đă làm liên quan đến cuộc họp đó."

"Hăy đưa chúng ra để mọi người có thể nh́n thấy," Grassley nói tiếp.

Đảng Cộng ḥa Iowa đă không đưa ra ngày cho biết bản ghi sẽ được công bố, nhưng ông nói rằng ông muốn "làm việc đó càng sớm càng tốt."

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, D-Calif, Ủy viên Dân chủ cấp cao của Ủy ban Tư pháp, nói với Grassley rằng bà "vui mừng" khi nghe những lời nhận xét của ông ta và sẽ không có bất kỳ bất đồng nào trong việc phát hành bảng điểm.

"Tôi rất biết ơn quyết định của bạn để tiến hành", cô nói. "Tôi nghĩ điều đó rất hữu ích."

Ủy ban đă phỏng vấn Trump Jr. về cuộc họp, cũng như những người tham dự cuộc vận động hành lang Nga-Mỹ Rinat Akhmetshin, nhà kinh doanh Ike Kaveladze, nhà báo người Anh Rob Goldstone, người đă giúp thành lập cuộc họp và dịch giả Anatoli Samochornov.

Feinstein đơn phương đă phát hành một bản sao từ lời khai của Glenn Simpson, người sáng lập Fusion GPS trước khi ủy ban, một động thái gây ra những lời chỉ trích từ một số đảng viên Cộng ḥa.

Grassley cho biết việc phát hành bản ghi chép từ cuộc phỏng vấn của Simpson "làm" các nhân chứng có thể khác và do đó, ông tin rằng cơ hội của Ủy ban Tư pháp Thượng viện ngồi với Kushner trong một cuộc phỏng vấn tự nguyện là "bắn".

Kushner đă làm chứng trước Ủy ban T́nh báo Thượng viện.

Richard Blumenthal, D-Conn và Sheldon Whitehouse, DR.I. đă kêu gọi Grassley đưa ra lời khuyên đặc biệt của Robert Mueller về bảng điểm của cuộc phỏng vấn của ủy ban với Trump Jr. và, những bản ghi chép "có thể tiết lộ những điều khác , và những mối quan tâm về những lời khai giả dối. "

Một phát ngôn viên của Grassley nói với Politico hôm thứ Tư rằng đảng Cộng ḥa Iowa "từ lâu đă cam kết minh bạch", và "muốn giải toả càng nhiều càng tốt, bao gồm bảng điểm." 

 

 

 Chưa điều tra, nhân viên FBI đă biết bà Clinton sẽ không bị buộc tội

22/01/2018

 

 

 

Bộ Tư pháp đă giao cho nhiều ủy ban của Quốc hội gần 400 trang các tin nhắn bổ sung giữa 2 quan chức của FBI, những người đă bị rút khỏi cuộc điều tra của Robert Mueller, Công tố viên đặc biệt chuyên điều tra cáo buộc Nga-Trump.

 

Theo Fox News, các nhà lập pháp cho biết một trong những tin nhắn mới được phát hiện có thể chứng minh Peter Strzok và Lisa Page biết trước ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ không chịu bất cứ cáo buộc nào trong bê bối email, dù chưa tiến hành thẩm vấn bà ta.

 

Strzok và Page đă bị sa thải khỏi cuộc điều tra vào mùa hè năm ngoái, sau khi một số tin nhắn họ trao đổi với nhau bị ṛ rỉ, trong đó bao gồm những nội dung chống lại ông Trump.

 

Ông Strzok, một quan chức phản gián của FBI, được phân bổ lại cho bộ phận nhân sự của FBI sau khi tin nhắn trao đổi của ông với bạn gái Page bị tiết lộ.

 

Theo một lá thư gửi Giám đốc FBI Christopher Wray hôm 20/1 của Thượng nghị sĩ Ron Johnson, Chủ tịch Uỷ ban An ninh Quốc gia của Thượng viện, Bộ Tư pháp đă cung cấp 384 trang tin nhắn cho các nhà lập pháp hôm thứ Sáu (19/1). Tuy nhiên, ông Johnson lưu ư các tin nhắn bổ sung được gửi từ ngày 14/12/2016 đến ngày 17/5 năm ngoái không được hệ thống của FBI lưu giữ.

 

Những tin nhắn trao đổi giữa Strzok và Page ngày 1/7/2016 đă nhắc tới quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp lúc đó là bà Loretta Lynch, đă chấp nhận kết luận của FBI trong cuộc điều tra bà Clinton.

 

Thông báo của bà Lynch đă xuất hiện vài ngày sau khi được tiết lộ rằng Tổng Chưởng lư và cựu Tổng thống Bill Clinton đă có một cuộc họp bất ngờ trên chiếc máy bay của bà tại Phoenix.

 

“Thời gian trông giống như địa ngục”, Strzok nhắn tin cho Page.

 

“Phải, đó là thời gian khủng khiếp”, Page đồng ư. Trong một tin nhắn sau đó, cô nói thêm: “Đó là một mối quan hệ thực sự t́nh cảm, v́ bà ấy biết sẽ không có bất cứ cáo buộc nào”.

 

Bốn ngày sau đó, giám đốc FBI James Comey tuyên bố rằng không có cáo buộc nào chống lại bà Clinton, mặc dù hành động của bà liên quan đến máy chủ cá nhân là “cực kỳ bất cẩn”.

 

Một cuộc trao đổi khác từ ngày trước đó nói về sự thay đổi trong tuyên bố của Comey về việc đóng cuộc điều tra. Trong khi một bản thảo trước đó của bản tuyên bố nói Clinton và Tổng thống Barack Obama đă trao đổi email trong khi Clinton đang “ở trên lănh thổ” của kẻ thù nghịch, bản thảo đầu tiên dùng từ “quan chức cao cấp” để thay cho Obama, và sau đó đă bỏ qua hoàn toàn chi tiết này trong phiên bản cuối cùng.

 

Tháng trước, Bộ Tư pháp đă công bố hàng trăm tin nhắn cả hai đă trao đổi trước khi trở thành một phần trong đội điều tra của Mueller. Các nhà lập pháp đảng Cộng ḥa cho rằng các tin nhắn cho thấy FBI và đội Mueller đă bị “ô nhiễm chính trị” và chống lại Trump, nên không đủ công tâm để điều tra.

 

Trong lá thư của Johnson gửi cho Wray, ông hỏi liệu FBI có bất cứ tin nhắn nào giữa Strzok và Page trong thời gian 5 tháng đó và liệu FBI có t́m kiếm các điện thoại không phải của FBI để t́m các tin nhắn bổ sung.

 

Ông cũng hỏi liệu có bất kỳ hồ sơ khác trong cuộc điều tra bà Clinton đă bị mất hay không.

 

Hiện nay, FBI phải chứng minh được những tin nhắn bị mất không cấu thành tội “cản trở” việc giám sát của Nghị viện hoặc “phá hủy bằng chứng”.

 

 

Âm mưu miễn tội cho Hillary Clinton bắt đầu bị ṛ rỉ

24/01/2018

 

 

Sự thật về “âm mưu của chính quyền Obama nhằm miễn tội cho Hillary Clinton” và “xây dựng một vị tổng thống mới với một bê bối giả về Nga” bắt đầu bị ṛ rỉ, theo tiết lộ của một cựu công tố viên liên bang Mỹ.

 

Ông Joe diGenova đă kết nối các sự việc với cựu Bộ trưởng Tư pháp của chính quyền Obama và các quan chức của FBI, những người có thể “vi phạm luật pháp, có thể phạm tội” để chính trị hóa việc thực thi pháp luật và giám sát các đối thủ chính trị, theo The Daily Caller News Foundation.

 

Ông James Comey, cựu giám đốc FBI, đă “giả vờ” tiến hành một cuộc điều tra h́nh sự đối với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

 

“Họ đă không theo bất kỳ một quy tắc thông thường nào, đă cho bà ấy sự thoải mái trong hồ sơ điều tra, tránh được các cuộc điều tra, cho phép bà và các cộng sự phá hủy bằng chứng, không có bồi thẩm đoàn, không có giấy đ̣i hầu ṭa, không có giấy phép t́m kiếm. Đó không phải là một cuộc điều tra. Đó là một tṛ hề”, cựu công tố viên diGenova nói.

 

Ông DiGenova lên án FBI v́ đă hợp tác rất chặt chẽ với Fusion GPS trong một chiến dịch chính trị do bà Clinton chi trả để dựng và phát tán hồ sơ Steele gây mất uy tín cho Tổng thống Donald Trump.

 

“FBI đă tạo ra những sự thật sai lệch để có được các bằng chứng giám sát”, ông DiGenova nói và thêm rằng họ đă sử dụng các truy vấn chính thức FISA-702 và giám sát đă được thực hiện “để tạo ra một trường hợp sai đối với một ứng cử viên, mà sau này trở thành một tổng thống”.

 

Ông DiGenova đă đưa ra một tài liệu 99 trang của FISA “mô tả hành vi vi phạm luật có hệ thống và đang diễn ra của FBI và các nhà thầu, đă sử dụng những thông tin t́nh báo tiết lộ trái phép về người Mỹ. Đây là chuyện gây sốc”.

 

Khi được hỏi có phải Fusion GPS đă chỉ đạo và tài trợ cho các nhà báo để chạy tin về chiến dịch tuyên truyền của đảng Dân chủ không? Ông DiGenova cho biết các nhà báo chắc chắn đă được Fusion GPS chi trả.

 

Ông nói thêm: “Việc thực thi pháp luật đang đồi bại và các phương tiện truyền thông đang bị mua chuộc. Một thứ duy nhất mà giới truyền thông Mỹ dường như quan tâm đến bây giờ là phá hủy Tổng thống Donald Trump”.

 

Ông DiGenova không hề nghi ngờ ǵ nếu đảng Dân chủ giành được chiến thắng vào tháng 11 năm ngoái, họ sẽ phải nỗ lực để làm giảm giá trị của ông Trump. Đảng Dân chủ đang cố gắng tŕ hoăn mọi nỗ lực của đảng Cộng ḥa trong việc t́m ra sự thật.

 

Ông nói: “Điều quan trọng là Nhà Trắng phải hoàn thành công việc của ḿnh”.

 

Bộ Tư pháp Mỹ: Tin nhắn quan trọng của FBI bị mất do ‘sự cố kỹ thuật’

25/01/2018

 

 

Peter Strzok và Lisa Page

Cựu quan chức FBI Peter Strzok và bạn gái Lisa Page. (Ảnh: Heavy.com)

 

 

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hàng ngàn điện thoại FBI đă bị sự cố kỹ thuật khiến 5 tháng lưu trữ tin nhắn văn bản giữa các quan chức của FBI Peter Strzok và Lisa Page không được lưu trữ hoặc tải lên hệ thống lưu trữ của FBI, Fox News đưa tin.

 

Các thông điệp bị mất đă trở thành trung tâm một cơn băo tranh căi ở Đồi Capitol, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo cho các ủy ban quốc hội rằng có khoảng trống trong hồ sơ từ ngày 14/12/2016 – 17/5/2017.

 

Strzok và Page đang bị điều tra kỹ lưỡng sau khi tin tức tiết lộ cho biết cựu thành viên trong đội điều tra của Cố vấn đặc biệt Robert Mueller đă trao đổi một loạt tin nhắn chống lại ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

 

Khoảng trống trong hồ sơ bao phủ một khoảng thời gian rất quan trọng, khiến các nhà lập pháp đảng Cộng ḥa nghi ngờ về việc tại sao chúng bị mất.

 

Tuy nhiên, Fox News được cho biết rằng sự cố này đă ảnh hưởng đến điện thoại của “gần” 10% trong số 35.000 nhân viên của FBI.

 

Các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp nói với Fox News rằng họ “đang thực hiện các bước” để có thể thu hồi các tin nhắn từ các hăng di động thích hợp. Các quan chức cũng nói với Fox News họ đang cố gắng theo dơi những chiếc điện thoại di động đang được nhắm đến để chúng có thể bị kiểm tra pháp y.

 

Các tin nhắn c̣n thiếu đă gây ra vấn đề cho Văn pḥng Tổng thanh tra của Bộ Tư pháp (IG).

 

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc hội Thượng viện Ron Johnson và Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley đă gửi một lá thư cho Tổng Thanh tra Michael Horowitz, lưu ư rằng văn pḥng của IG từng cho biết vào ngày 13/12 rằng họ có tất cả các tin nhắn giữa Strzok và Page trong khoảng thời gian từ 30/11/2016 đến 28/7/2017.

 

Các nhà lập pháp sau đó đă biết được khoảng trống 5 tháng, và muốn IG phải thống nhất 2 điểm này.

 

Tin nhắn bị mất trong 5 tháng là khoảng thời gian diễn ra những vụ việc quan trọng như lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, vụ sa thải cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và giám đốc FBI James Comey cùng việc chỉ định cựu Giám đốc FBI Mueller làm cố vấn đặc biệt để điều tra cáo buộc chiến dịch của ông Trump thông đồng với các quan chức Nga trong cuộc bầu cử 2016.

 

Mỹ Khánh

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: