MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA MÌNH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA MÌNH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

Liệu Ấn Độ có thể trở thành một

siêu cường hải quân?

 

Bởi Robert Farley

07 tháng 4 năm 2018 Hải quân Ấn Độ / Wikimedia Commons

 

 

Mẫu Hạm INS Vikramaditya

 

Với một hãng vận chuyển lớn phục vụ và một tuyến khác, Ấn Độ đã trở thành một trong những thế lực hàng hải trên thế giới. Chương trình đã diễn ra như thế nào? Nó đang ở đâu? Và cơ sở lý luận chiến lược cho đầu tư lớn của Ấn Độ vào các tàu sân bay là gì?

Nguồn gốc của các hãng vận chuyển của Ấn Độ

Bất chấp những thách thức kinh tế đáng kể, Ấn Độ đã rất nghiêm túc trong những năm sau khi giành độc lập. Không giống như Trung Quốc (hoặc thậm chí là Liên Xô), Ấn Độ tập trung vào các tàu sân bay thay vì tàu ngầm. INS Vikrant , một tàu sân bay hạng nhẹ của Majestic, phục vụ từ năm 1961 đến năm 1997, chiến đấu có hiệu quả trong cuộc chiến năm 1971. INS Viraat , trước đây là tàu sân bay Centaur HMS Hermes , đã gia nhập Hải quân Ấn Độ vào năm 1987 và phục vụ cho đến năm 2016. Các tàu sân bay này đã mang lại cho Hải quân Ấn Độ kinh nghiệm lâu năm trong các dịch vụ vận tải, cũng như logic tổ chức để duy trì khả năng của hãng.  

Tình hình hiện nay

Vào đầu những năm 2000, Viraat đã cho thấy tuổi của cô. Việc cung cấp các tàu sân bay cũ, từ lâu đã bị chi phối bởi các di tích của Thế chiến II của Hải quân Hoàng gia, đã thu hẹp đáng kể. Thay vì xây dựng một con tàu mới, Ấn Độ đã quyết tâm mua lại một tàu sân bay cũ của Liên Xô, cựu đô đốc Admiral Gorshkov , người đã từng không còn hoạt động kể từ những năm 1990. Ấn Độ đã chi trả hơn 2 tỷ USD cho một cuộc tái thiết lớn, khiến tàu gần như không thể nhận ra, với một sàn nhảy trượt tuyết và các hệ thống vũ khí biến đổi. Khi được chấp nhận đưa vào sử dụng vào năm 2014, chiếc INS Vikramaditya 45.000 tấn mới có thể hoạt động khoảng 20 máy bay chiến đấu MiG-29K cùng với trực thăng tiện ích. Mặc dù có những vấn đề về chi phí và các vấn đề về khả năng sử dụng dịch vụ, nhưng chiếc tàu này đã cho phép Hải quân Ấn Độ có cơ hội phát triển lại các cơ sở hàng không sau nhiều năm chỉ vận hành máy bay VSTOL (thẳng đứng và / hoặc cất cánh ngắn và hạ cánh) từ Viraat .

Vikramaditya chỉ là bước đầu tiên trong việc tái cơ cấu cánh hàng không của Hải quân Ấn Độ. Bước thứ hai là chiếc INS Vikrant mới , một tàu sân bay nhảy vọt 40.000 tấn được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Cochin của Ấn Độ. Nằm trong năm 2009, Vikrant dự kiến ​​cuối cùng sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2020, với một cánh không khí tương tự Vikramaditya . Quá trình xây dựng đã chứng kiến ​​một số trở ngại, nhiều trong số đó sẽ được mong đợi từ một nỗ lực đầu tiên trong xây dựng tàu sân bay.    

Trong thời gian này, Ấn Độ đã quyết định gắn bó với MiG-29K như máy bay chiến đấu hải quân đầu tiên, thay vì Su-33, F / A-18 hoặc Rafale Dassault. Cả hai hãng Boeing và Dassault đều  ít nhiều  hy vọng xuất khẩu máy bay chiến đấu đến Ấn Độ. Thậm chí Saab cũng bày tỏ quan tâm đến việc  chuyển đổi Gripen cho dịch vụ hải quân. Hải quân Ấn Độ cũng dự tính phát triển một phiên bản hải quân của HAL Tejas, nhưng (bây giờ) đã khôn ngoan bác bỏ những nỗ lực phức tạp để chuyển đổi máy bay chiến đấu gặp khó khăn.

 

Lý do chiến lược

Lực lượng tàu sân bay của Ấn Độ  đã phát triển một  lý do ba khía cạnh  cho mục đích của nó. Ngọn đuôi đầu tiên là sự ủng hộ của một cuộc chiến tranh thông thường chống lại Pakistan, có liên quan đến các vụ đánh bom đối với tài sản hải quân của Pakistan và các căn cứ trên đất liền. Thật không may, Vikrant và Vikramaditya sẽ phải vật lộn trong hoạt động tấn công vì những hạn chế về trọng lượng máy bay, mặc dù họ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người Pakistan. Thứ hai, các tàu sân bay làm cho Hải quân Ấn Độ là lực lượng ưu việt ở Ấn Độ Dương, có khả năng điều khiển khu vực tốt hơn bất kỳ đối thủ nước ngoài nào. Các hãng vận tải Ấn Độ sẽ luôn có cơ hội tiếp cận tốt hơn đến các căn cứ và các cơ sở hỗ trợ ở Ấn Độ Dương hơn là Trung Quốc, Anh Quốc, hoặc thậm chí là Hoa Kỳ, và sự hiện diện của các hãng vận tải tạo điều kiện cho việc chiếu quyền lực của Ấn Độ và quản lý bảo vệ thương mại.

Khe thứ ba liên quan đến cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc. Với kế hoạch đưa tàu sân bay lớn thứ hai đi vào hoạt động, Trung Quốc đã có thể vượt qua sự phát triển hàng hải của Hải quân Ấn Độ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Mặc dù Trung Quốc thiếu kinh nghiệm của Ấn Độ với các hãng vận tải, nhưng nó tự hào có một ngành công nghiệp đóng tàu hiệu quả đáng kể và ngành hàng không ngày càng tinh vi, làm cho nó ít phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Mặc dù Ấn Độ có thể phấn đấu để theo kịp với xây dựng của Trung Quốc, nó có thể thúc đẩy địa lý (gần với các căn cứ) để lợi thế của nó trong các khu vực có khả năng nhất của bất kỳ cuộc xung đột.

 

Image result for INS Vishal

 

Những điều cần trông đợi từ Hải quân Ấn Độ

Bước tiếp theo trong dự án hàng không hải quân của Ấn Độ là INS Vishaal , một chiếc 65,000 tấn được sản xuất trong nước, được sản xuất trong nước (CATAPAR Assisted Take-Off But Arrested Recovery). Với kinh nghiệm thu được từ kinh nghiệm với Vikrant , thiết kế và xây dựng của người vận chuyển hy vọng sẽ đi suốt hơn. Dường như Ấn Độ sẽ có quyền truy cập chưa từng có tới công nghệ của Hoa Kỳ để xây dựng Vishaal , bao gồm cả hệ thống máy phóng điện EMALS được sử dụng trong lớp Gerald R. Ford. Không giống như Vikrant hay Vikramaditya , Vishaal sẽ có thể khởi động và phục hồi máy bay tấn công nặng, cũng như các máy bay cảnh báo sớm như E-2 Hawkeye. Vishaa l dự kiến ​​sẽ gia nhập vào năm 2030, mặc dù thời gian đó có thể lạc quan.

Gần đây, một loạt các  tin đồn đã cho thấy rằng Ấn Độ  có thể cố gắng để có được một trong những biến thể của F-35 Joint Strike Fighter. Quyết định mua F-35 (và sau đó đi qua nó) sẽ đánh thuế sâu bộ máy quan liêu mua sắm quân sự của Ấn Độ, tuy nhiên, và sẽ đòi hỏi sự thoả đáng của các quan chức kiểm soát xuất khẩu Hoa Kỳ. Tuy nhiên, F-35C là máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới, và INS Vishaal chắc chắn có thể điều khiển máy bay. 

 

Bước tiếp theo

Vào đầu những năm 2030, Ấn Độ có kế hoạch sẽ có ba hãng hàng không hoạt động. Vào thời điểm đó, bước tiếp theo giả định sẽ là thay thế INS Vikramaditya ; mặc dù được sử dụng một cách nhẹ nhàng, thân tàu của cô đã được ba mươi tuổi, và cô sẽ kém khả năng hơn hai con tàu kia. Nếu Vishaa  l hoàn toàn có thể chấp nhận được, đặt cược tốt nhất của Ấn Độ sẽ đơn giản là xây dựng thêm thiết kế đó, cho phép thu được hiệu quả xây dựng cũng sẽ cho phép cải tiến gia tăng. Mặc dù Hải quân Ấn Độ đã chơi với ý tưởng về động cơ hạt nhân, nhưng nó thực sự không cần một tàu sân bay hạt nhân; nhiệm vụ chiến lược của hải quân nên giữ nó tương đối gần với nhà, và xây dựng lực đẩy hạt nhân vào thiết kế sẽ dẫn đến ba tàu sân bay khác nhau với ba thiết kế khác nhau, hạn chế hiệu quả và hợp tác.

 

Phần kết luận

Ấn Độ đã cam kết về hàng không và có các nguồn lực và kinh nghiệm để phát triển một lực lượng thành công. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn phải đối mặt với một số quyết định lớn, bao gồm lựa chọn một chiến đấu cơ mới và đặc điểm thiết kế của hạm đội tàu sân bay. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào mức độ thành công của Ấn Độ đối với những khó khăn của việc đóng tàu quy mô lớn, và làm thế nào để tích hợp công nghệ mới vào quá trình thiết kế và xây dựng.

 

Robert Farley , một người đóng góp thường xuyên cho lợi ích quốc gia, là tác giả của cuốn  The Battleship Book . Ông là giảng viên cao cấp tại Trường Ngoại giao Patterson và Thương mại Quốc tế tại Đại học Kentucky. Công trình của ông bao gồm học thuyết quân sự, an ninh quốc gia và các vấn đề hàng hải. Ông viết blog về  luật sư, súng và tiền ,  phổ biến thông tin  và nhà  ngoại giao .

 

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton ֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF ֎ Một Cơn Gió Bụi

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam ֎ Vietnam Why Did We Go

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes  ֎ Computer Page

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: