MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Lottery

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎  Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vReuter vAP v World Tribune

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

 

LOẠT BÀI VẠCH MẶT TR̉ LỪA BỊP  CỦA BỌN

NAM LỘC, HẠNH NHƠN, TRÚC HỒ SBTN

 

BẤM VÀO TỪNG LINK DƯỚI ĐÂY

 

 

 

 

LƯU MANH NHÂN DANH ĐỦ THỨ

 

 

 

 Kim Âu

 

 

LOẠT BÀI VẠCH MẶT TR̉ LỪA BỊP  CỦA BỌN NAM LỘC, HẠNH NHƠN, TRÚC HỒ SBTN

 

 

 

 

Từ trái sang phải: Nguyễn Thanh Thủy, Hạnh Nhơn, Nguyễn Thị Hoàng,

Đặng Tú Quỳnh, Huỳnh Ánh Nguyệt trong một buổi làm việc chung.

 

 

Hôm vừa rồi đọc bài viết đăng trên tờ báo Người Việt Cộng do một người “post” lên diễn đàn có tựa đề: “Tâm t́nh Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 6” trong đó có đoạn  bà Nguyễn Thanh Thủy nói một cách bất b́nh, “So với những năm trước, năm nay họ đánh phá ḿnh nhiều, chẳng qua do ganh ăn ghét ở thôi. Mà chị Hạnh Nhơn th́ đạo đức và tư cách có thừa mà, nhưng họ nói chuyện vô lư quá!”

 

Bà Nguyễn Thanh Thủy mau miệng qua hóa NGU. Người ta đâu ai nghĩ tới chuyện ĂN mà bà bảo GANH ĂN.

Đúng là “thần khẩu hại xác phàm”. Như vậy là các bà tự thú là đă có ĂN thiệt hay sao?

 

Phản ứng của bà Nguyễn Thanh Thủy người ta gọi là “có tật giật ḿnh” của những người làm chuyện khuất tất, tinh thần lúc nào cũng bất an, nơm nớp sợ hăi bị phát giác như đă nằm trong tiềm thức v́ thế luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng hành động đáp trả đúng như ông Kim Thành đặt vấn đề.

Nếu quư  vị là những người thực sự có ḷng và trong sạch, khi có dư luận thắc mắc th́ việc duy nhất cần làm là giải tỏa mọi nghi vấn. Những người nh́n thấy hiện tượng, phát giác những bằng chứng đáng nghi ngờ dóng lên tiếng nói công chính là những người bảo vệ luân lư, đạo đức xă hội chứ không phải loại “cá TRA hầm cầu” như quư vị để phải GANH ĂN GHÉT Ở đánh phá.

Thật là nực cười khi bà Nguyễn Thanh Thủy lên giọng nhố nhăng “mèo khen mèo dài đuôi” “áo thụng vái nhau”, “mẹ hát con khen hay” như ….Mà chị Hạnh Nhơn th́ đạo đức và tư cách có thừa mà, nhưng họ nói chuyện vô lư quá!”.. Bà cựu thiếu tá cảnh sát căn cứ vào đâu mà dám bảo những người công chính “nói chuyện vô lư”.

Lẽ ra bà cựu thiếu tá cảnh sát đă có nhiều năm kinh nghiệm hẳn thấy không bao giờ bọn “gian nhân hiệp đảng”, bọn “lưu manh, thảo khấu” tự nhận chúng là những người xấu. Bọn chúng luôn luôn tô son điểm phấn cho những bộ mặt nham nhở, bịp bợm trở thành những khuôn mặt nhân nghĩa, từ ái; chúng luôn quảng cáo phô trương hành động lừa gạt quần chúng là những hành động hy sinh cho sự nghiệp quang phục, kháng chiến cứu quốc, hy sinh đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, cứu người vượt biển,...v.v…

Bọn gian nhân hiệp đảng nhiều lúc đắc ư lừa được những người thiếu suy nghĩ nên thường hay nói láo. Nhưng chúng không biết những người tinh ư đọc trên trang nhà,  nh́n qua những bản danh sách chỉ có đánh số một lần duy nhất là đă thấy có vấn đề lớn. Việc cứu trợ Thương Phế Binh hầu như tất cả các nơi đều có quyên góp nhưng không ai sáng tạo như mấy bà Hạnh Nhơn, Thanh Thủy. Thay v́ lo chút t́nh nghĩa với anh em TPB  - những người bị lợi dụng h́nh ảnh – cho trọn vẹn. Các bà làm chuyện thậm vô lư gởi tiền về cho những bà quả phụ từ những năm nào xa xưa và tạo ra t́nh trạng đ̣i nợ nhân đạo, và ưu tiên cấp bậc.

 

Hăy nghe chính lời bà Hạnh Nhơn tự thú làm việc một cách tùy tiện, vô nguyên tắc: Quư vị cũng biết rằng chúng ta có tất cả 53 chiến sĩ hải quân hy sinh trong trận Hoàng Sa, hiện nay hội không có tin tức ǵ để gửi chút quà gọi là an ủi. Theo tiêu chuẩn dành cho quả phụ VNCH, hội chỉ có thể gửi $50.00 mỗi năm cho những vị này. Tuy nhiên, đây là những trường hợp đặc biệt có tính cách tiêu biểu, chúng tôi đă “vượt nguyên tắc” để giúp cho bà Ngụy Văn Thà được ba lần mỗi lần $200, bà quả phụ Nguyễn Thành Trí chúng tôi chỉ mới có hồ sơ gần đây, nên chỉ mới giúp được một lần, bà quả phụ Thiếu Tướng Lê Văn Hưng (vợ cũ, nhũ danh Nguyễn Xuân Mai, bị stroke nằm một chỗ phải có người săn sóc, Saigon) ba đợt $600.00, bà quả phụ Thiếu Tướng Trần Văn Hai (nhũ danh Phạm Thị Cúc, Saigon) ba đợt $500.Ngoài ra c̣n số “tổ phụ” (có con là tử sĩ chưa lập gia đ́nh, hiện nay đă quá già yếu) hội phải c̣n giúp đỡ. Con số quả phụ của chúng ta hiện nay ở Việt Nam c̣n quá nhiều không giải quyết nổi, rất mong quư vị thông cảm.”

 

Trong xă hội nhân bản miền Nam, theo chính sách VNCH tất cả mọi quả phụ đều được nhận tiền tử tuất, cô nhi đều được đưa vào hệ thống trường quốc gia nghĩa tử, thiếu sinh quân. Tất nhiên những chính sách đó không thể bù đắp được sự mất mát của những gia đ́nh liệt sĩ nhưng thật sự có chia xẻ đau thương và giúp cho gia đ́nh ổn định, các cô nhi có điều kiện tiến thân trong xă hội. Chính sách giải quyết như vậy có thể gọi là trọn vẹn đạo nghĩa.

 

Ngày nay sau mấy chục năm mất miền Nam nhờ có các bà và quư hội nên người ta mới thấy vẫn c̣n có cô nhi, quả phụ cần phải giúp đỡ. Nếu có quả phụ là phải kèm theo vài ba suất cô nhi nữa cho đủ bộ.

Và định nghĩa thế nào là “cô nhi” khi một em bé sinh năm 1975 đến nay cũng đă 37 tuổi. Thưa bà Nguyễn Thanh Thủy?

Và người như thế nào th́ được xem là quả phụ v́ nếu đă tái giá th́ hết c̣n là quả phụ. Thế gian chỉ có một trường hợp chồng chết, vợ tái giá lấy chồng Mẽo vẫn được gọi là quả phụ, hiên ngang dùng tên hai người chồng Việt Mỹ đề huề.

Không lẽ mấy bà quả phụ đó toàn là những phụ nữ “tiết hạnh khả phong” ở vậy thờ chồng nuôi con không đi thêm bước nữa?.

 

Chúng tôi chỉ sợ rằng gởi tiền về cho các “quả phụ?!!” toàn lọt vào tay mấy tên cán ngố “rổ rá cạp lại” với các bà để chúng ngồi không hưởng mồ hôi của đồng bào có từ tâm, chiến hữu c̣n t́nh huynh đệ chi binh. Trong khi anh em Thương Phế Binh VNCH thật c̣n sống sót, lê lết bị người ta nhân danh và lợi dụng h́nh ảnh th́ chẳng biết đến đồng tiền của chiến hữu ḿnh đóng góp có màu sắc, mùi vị, t́nh nghĩa ra sao? Bằng cớ là rất nhiều Thương Phế Binh VNCH  đă gửi thư kêu cứu lên các diễn đàn liên mạng, qua đó mới nhận được sự giúp đỡ của các chiến hữu. Điều đó làm nảy sanh những câu hỏi. Các cụ ngày xưa đă dạy “cầm dầu sao khỏi dính dầu” nhưng dính sơ sơ khác với chuyện “có dầu là uống cạn tàu ráo máng”. Chúng tôi là người cầm bút theo tinh thần “văn dĩ tải đạo” không phải loại bồi bút như tên Huy Phương, Ngọc Lan để bưng bô, đội đĩa, “theo voi hốt bă mía”, “rây máu ăn phần” nên thấy chuyện ngang trái là phải lên tiếng.

 

37 năm ở hải ngoại này đồng bào, đồng hương đă bị bọn người lưu manh nhân danh đủ thứ để bịp bợm làm giàu cá nhân và phe đảng. Bọn người  “Lưu Manh Nhân Danh Đủ Thứ” này cấu kết với một số bọn lưu manh báo chí, truyền thông che mắt bịt tai, bóp miệng quần chúng, lớn lối, kiêu ngạo khen nhau là đạo cao, đức trọng, xem thường công luận nhưng tâm địa và hành động của chúng chẳng khác ǵ  Ma Cà Rồng.

Đến nay sức mạnh thông tin của liên mạng vượt hơn mấy tờ báo lá cải, mấy cái đài phát thanh phát rồ, mấy cái đài truyền h́nh truyền nhiễm nên bọn chúng mới hoảng hồn kinh hăi.

 

Bài  “CÁM ƠN ANH TH̀ ĐƯỢC. XIN ĐỪNG LỢI DỤNG ANH” được viết ra trên nền tảng những câu chuyện thật, nhớp nhúa làm hoen ố những chữ Quỹ Cứu Trợ, Qũy Từ Thiện; đưa ra một vài trường hợp nghịch lư như một sự nhắc nhở, thức tỉnh những con người đang đánh mất thiên lương, xem nhẹ tính công bằng đồng thời đưa ra những đề nghị xây dựng một cách giải quyết thống nhất chứ không phải và chưa phải là một phóng sự điều tra.

Mời quư vị nhân đây đọc lại bài viết đă cũ nhưng vẫn c̣n tính thời sự nóng hổi.

 

 

Kim Âu

Jul 23/2012

 

 

Phụ đính

 

 

 

CÁM ƠN ANH TH̀ ĐƯỢC.

 

 

XIN ĐỪNG LỢI DỤNG ANH

 

 

Tệ nạn lợi dụng h́nh ảnh, chiêu bài cứu trợ Thương Phế Binh để quyên tiền bỏ túi

 

Tưởng rằng đại lễ quốc gia

Nh́n lên bảng hiệu hóa ra ..làm tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể chế VNCH đă đi vào lịch sử 36 năm. Những người cầm súng trước kia nay hầu hết đă trên dưới bảy bó. Sống trên xứ người với những điều kiện an sinh đầy đủ, dư dă nghĩ lại những ngày binh lửa, đọc lại lịch sử, ḷng càng thương xót cho anh em hẩm hiu, bất hạnh v́ thế hàng năm không một địa phương có các tổ chức tập hợp Người Việt Tỵ Nạn nào mà không có những cuộc kêu gọi đóng góp để cứu trợ cho thương phế binh. Chúng ta là những người may mắn thoát ra đến xứ người. Hồi tưởng lại những hy sinh của anh em thấy ḷng đau như cắt nên sẵn sàng hưởng ứng những phong trào cứu trợ dù vẫn biết đồng tiền gửi cho những anh em TPB thật ra không nuôi sống được họ, không giải quyết tận gốc cái số phận hẩm hiu mà họ gánh chịu nhưng việc “cho và nhận” đó làm sáng lên nhân luân, đạo lư ngh́n đời của dân tộc; xoa dịu và làm tươi mát ḷng ta, ḷng người. Tất nhiên chúng tôi, một người cầm súng trong cuộc chiến phải tham gia và đóng góp cho phong trào chung dù cá nhân hàng năm vẫn gửi tiền giúp cho những người bạn cũ ở quê nhà (số tiền gửi cho bè bạn gấp nhiều lần tiền cho phong trào).

 

Tại Atlanta, thành phố tôi cư ngụ sau nhiều năm phát động phong trào,  theo báo cáo cũng trợ giúp được hơn ngàn anh em TPB ở Việt Nam (mỗi đầu người là 100USD). Nhưng đă gọi là phong trào th́ có vô số chuyện ẩm ương. Và đến một ngày..chuyện vỡ lở um xùm. Ông chủ tịch thứ nhất (giữ chức 10 năm) đút tuí gần hai trăm ngàn USD. Ông chủ tịch kế nhiệm (người khui ra vụ “hạm TPB” của ông tiền nhiệm) cũng xơi tái gần bốn ngàn và ông chủ tịch cuối cùng tiếp tục “phát huy truyền thống” khoảng ba ngàn.

 

Sở dĩ hai ông chủ tịch sau không ăn được nhiều v́ những người có ḷng đă tỉnh ngộ khi những chuyện khuất tất bị phanh phui, nên chẳng mấy ai c̣n ”giao trứng cho từ thiện (ác)”.

 

Bảo đảm những chuyện “Uống máu TPB” trên đây thật 100% v́ tôi làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tuần báo Chính Nghĩa hơn 15 năm; nội t́nh của các tổ chức, hội đoàn, đảng phái, nhà thờ, nhà chùa, hội thánh v.v. không sót một chi tiết nào mà chúng tôi không biết do quần chúng thấp cổ bé miệng bất măn chỉ trông cậy vào nhà báo.

 

Điều may mắn là tôi không mất đồng tiền NGU nào, v́ tôi vốn không tin các tổ chức hành nghề từ thiện nên tôi đóng góp bằng cách nhận 3 hay 5 hồ sơ để gởi thẳng, thường chỉ tuần lễ sau là nhận được thư cám ơn.Thật ra chúng tôi không cần có lời cám ơn nhưng mảnh giấy hồi báo đó làm cho bản thân tôi an tâm là đồng tiền đă gởi đến tận tay người khốn khó.

 

Sau khi những sự việc nhớp nhúa đó đổ bể, mấy chữ “Cám Ơn Anh” trở thành chuyện bi hài trong những phút trà dư, tửu hậu. Dĩ nhiên bọn người kinh doanh từ thiện phải “Cám Ơn Anh” chứ v́ chúng nó đă “Lợi Dụng Được H́nh Ảnh Tàn Phế Của Các Anh” lừa thiên hạ góp tiền để mua nhà cửa, xe cộ, tạo dựng sản nghiệp cá nhân.

 

Từ đó th́ thôi nhé, khỏi phải tốn th́ giờ họp, căi nhau như mổ ḅ: “Tại sao toàn là hồ sơ gửi cho miền Trung, và tại sao hồ sơ toàn là miền Nam..v.v. khỏi bàn căi tại sao bao nhiêu tờ kư nhận trùng một tuồng chữ, khỏi phải nặng đầu chuyện tiền gởi về bọn cớm ăn chặn hết, số đến anh em chẳng được bao nhiêu v.v…Ba cái chuyện nham nhở, đê mạt đó xảy ra cũng là một điều hay v́ tuy nó không chấm dứt được nhưng giảm hẳn những tṛ từ thiện bịp bợm, “của người phúc ta”, “treo đầu dê, bán thịt chó”.

 

Tính ra so với tṛ Kháng Chiến Bịp của Hoàng Cơ Minh hay những tổ chức khác như Phục Hưng, Phong Trào Đấu Tranh Đ̣i Lại Tên Sài G̣n, Phong Trào Quyên Góp Yểm Trợ Đấu Tranh Quốc Nội, Đáp Lời Sông Núi v.v. th́ việc “ăn xương uống máu TPB” chưa đáng là bao nhưng qua đó người ta thấy rơ sự băng họai của lương tâm con người khi tập hợp được những đồng tiền mồ hôi của người khác vào tay ḿnh, không kềm được ḷng tham để rồi t́m cách biến những đồng tiền nhân nghĩa trở thành tài sản phi nghĩa cho riêng ḿnh.

 

Nhưng cũng nhờ những chuyện tồi tệ đấy, việc kêu gọi chấm dứt, từng gia đ́nh có thêm đồng tiền gởi về giúp đỡ bạn bè, chiến hữu ruột rà. V́ nếu ai có từ tâm th́ không bao giờ có đủ tiền mà gởi cho những người đồng môn, bằng hữu, chiến hữu, hàng xóm cùng khổ ở những nơi ḿnh đă từng sinh sống, vậy th́ can cớ ǵ người ta phải đóng tiền NGU cho bọn “đầu cơ nhân nghĩa” bỏ túi làm giàu, thuê mướn hội trường để làm tṛ lừa đảo và nuôi bọn ca sĩ phản phúc. 

 

Đến thời gian gần đây đột nhiên bọn cộng sản tung ra những tin tức về bà quả phụ Ngụy văn Thà và lập tức diễn đàn ồn ào làm như đó là sự kiện, một trường hợp bắt buộc người Việt tỵ nạn cộng sản phải có bổn phận và trách nhiệm ưu đăi bà ta về vật chất, tiền bạc v.v. 

 

Tiếp theo, anh nhà văn c̣ mồi, dẫn mối Văn Quang ở Sài G̣n lâu nay đă bị cấm viết lại bung ra bài phóng sự viết vềCon đầu ḷng của tướng Lê văn Hưng” khiến nhiều người đưa ra những ư kiến rất ư trái khoáy xem như đó là “cô nhi, quả phụ” của ông tướng. Thật là quái đản và ngớ ngần v́ có ai gọi một người đă 59 tuổi đời, là “cô nhi” cần phải được giúp đỡ và biệt đăi……..

 

Đọc thấy những hiện tượng phân biệt đối xử, "thói thượng đội hạ đạp" ngay trong việc làm từ thiện bằng tiền đóng góp của bá tánh như vậy, chúng tôi thực sự phẫn nộ nên buộc phải lên tiếng.

 

Tướng Lê văn Hưng đă đi vào lịch sử như một hổ tướng. Tướng tuẫn tiết bất cứ ai cũng ngưỡng mộ nhưng không phải sự tuẫn tiết của tướng Lê văn Hưng có gía trị hơn hàng ngàn anh em chiến sĩ rút lựu đạn tuẫn tiết trong những ngày VNCH hấp hối. Quư vị nên nhớ sự tuẫn tiết của người lính xét kỹ c̣n có gía trị hơn sự tuẫn tiết của ông Tướng! "Nhất tướng công thành vạn cốt khô". Tướng làm mất thành, bại trận là có lỗi nên phải tuẫn tiết. Người lính tuẫn tiết là do ư thức danh dự, hào khí ngút trời. Nước mất rồi thà chết vinh hơn sống nhục chứ không ai bắt họ phải chết. Đặc biệt là gia đ́nh người lính âm thầm cam chịu chứ không đ̣i hỏi và cũng chẳng ai quan tâm. V́ lo lắng đ̣i “tiền chùa” cho gia đ́nh con cái của “những biểu tượng” th́ “đỉa được đeo chân hạc”. Lo cho con cái anh hạ sĩ quan hay binh nh́ th́ có ai biết đến. Bởi thế hậu duệ của ông Tướng mỗi năm nhận khoảng 500 USD (thực tế cho thấy c̣n nhiều hơn) vẫn có anh bồi bút nhắc khéo. Thử hỏi cô con gái của người vợ trước đă ly dị của tướng Lê văn Hưng đóng góp được ǵ cho cuộc chiến (như anh em TPB), tô điểm được ǵ hay chỉ làm hoen ố vầng hào quang của một vị tướng thành danh do tuẫn tiết để gọi là lịch sử?

 

Trường hợp bà quả phụ Ngụy văn Thà th́ c̣n quá đáng hơn nhiều v́ cách tŕnh bày của bà Thà đối với “chính quyền Việt Nam cũng như báo chí trong nước” khiến cho người ta có cảm tưởng rằng lâu nay bà không hề được ai giúp đỡ. Trong khi bạn đồng khóa, đồng đội của HQ Nguỵ văn Thà làm nghĩa cử với bà qủa phụ này không phải là ít. Hy sinh ở Hoàng Sa c̣n có 53 tử sĩ khác nhưng không ai kêu ca đ̣i hỏi ǵ. Riêng bà Nguỵ văn Thà đă gây ra hậu quả khiến đồng bào ở hải ngoại có nhiều ư kiến khác nhau về việc giúp đỡ cho hoàn cảnh người quả phụ, và cũng không thiếu những lời nói mỉa mai, nặng nề một cách thiếu hiểu biết. Một số người nói năng làm như sự hy sinh của HQ Nguỵ văn Thà có giá trị đặc biệt hơn mấy chục thuộc cấp và hơn tất cả những chiến sĩ của các quân binh chủng khác đă hy sinh tính mạng để bảo vệ từng tấc đất ở các tiền đồn heo hút, địa đầu giới tuyến đến tỉnh lỵ, quận, xă trên toàn lănh thổ VNCH?

 

Với tinh thần “thừa thắng xông lên đ̣i nợ từ thiện” một cách hết sức vô lư, người ta không thấy bốn chữ “Hải Chiến Hoàng Sa” chỉ mang tính chất biểu tượng của tinh thần quyết chiến, phục vụ yêu cầu tuyên truyền (thực tế mất quân, mất tàu, mất đảo) chứ không phải là chiến thắng Rạch Gầm của Nguyễn Huệ hay Bạch Đằng Giang của Ngô Quyền hay Đức Trần Hưng Đạo.

 

Chỉ v́ nhu cầu của những kẻ hám danh và tham tâm của những kẻ hám lợi mà đưa lên những bài viết, những tin tức c̣ mồi, những yêu sách biệt đăi phi lư dẫn tới câu hỏi về số phận hàng triệu qủa phụ, cô nhi của anh em chiến sĩ QLVNCH khác. Không lẽ những qủa phụ và cô nhi đó không phải là “con người” nên không đáng được quan tâm?... những câu hỏi làm cho người có suy nghĩ thêm nặng ḷng.. mà thử hỏi mất thể chế đă 36 năm, vậy “cô nhi” là “cô nhi” nào?... và lẽ công bằng đă bị xúc phạm khi người ta tuỳ tiện lấy đồng tiền quyên góp cho những TPB để giải quyết cho một người b́nh thường tay chân lành lặn.

 

Để giảm nhẹ ư kiến cá nhân chúng tôi xin trích đăng một đoạn của bài “Chung quanh chuyện bà quả phụ Ngụy Văn Thà” đăng trên báo Người Việt.

 

 

 

Trích

 

* Ư kiến của ông Nguyễn Xuân Dục Tổng Hội Trưởng, Tổng Hội Hải Quân VNCH ở Dallas:

 

Hoàn cảnh hiện nay của bà Ngụy Văn Thà: “Bà quả phụ Ngụy Văn Thà hiện tại đang sống nhờ gia đ́nh người bà con v́ nhà bà đă bị giải tỏa. Theo như bà cho biết th́ họ hứa sẽ cho bà tái định cư khi xây xong, nhưng đến nay đă hơn 2 năm chưa thấy ǵ cả. Bà cũng cho chúng tôi biết là trong vài tháng trước có một phó đô đốc của cộng sản Hà Nội có đến thăm bà và có hỏi bà có điều ǵ muốn họ giúp không, bà đă xin được sớm có lại căn nhà. Họ hứa sẽ đề nghị khi bầu cử xong... nhưng nay bầu cử đă xong mà không thấy ǵ!”

 

Về câu hỏi, ông nghĩ sao về dư luận chung quanh vụ bà quả phụ Ngụy Văn Thà trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Xuân Dục cho biết, theo thiển ư của chúng ông, đây chỉ là một hỏa mù tung ra do nhà cầm quyền Hà Nội và đám tay sai, với mục đích làm cho mọi người đừng quan tâm đến những sự kiện mà họ đă và đang thực hành. “Với trách nhiệm là một Tổng Hội Trưởng Hải Quân, chúng tôi có nhiệm vụ phải lên tiếng để nói rơ về dă tâm của cộng sản Hà Nội và kêu gọi mọi người hăy nh́n kỹ những ǵ người cộng sản Hà Nội nói và làm, đừng để chúng lợi dụng như đă lợi dụng một phó tổng thống VNCH.”

 

Về chuyện giúp đỡ hay trợ giúp tài chánh và tinh thần, riêng cá nhân ông Nguyễn Xuân Dục, v́ là bạn học cũ với bà Thà nên ông luôn giúp đỡ khi bà cần đến. Thí dụ như trước đây khi được các anh trong gia đ́nh Khóa 12 SQHQ/NT cho biết con của anh chị Thà giải phẫu tim cần sự giúp đỡ trang trải y phí, Hội đă vận động trong 1 thời gian ngắn (3 ngày) quyên góp một số tiền, và gần đây vào ngày Father Day vừa qua (19/6/2011) chị Thà có liên lạc và xin giúp trả y phí mổ mắt, ông Nguyễn Xuân Dục cũng đă giúp chị. Hiện tại một số anh em thuộc Khóa 20 SQHQ/NT (anh Phạm Công Hoàng, Ngô Văn Tánh ......) có nhă ư nhờ hội gởi về chị Thà một số tiền nữa.

 

Riêng các khóa HQ luôn luôn lúc nào họ cũng sẵn sàng giúp khi có lời yêu cầu vả lại cũng là truyền thống của quân chủng Hải Quân chúng tôi. Đó là “Lễ Nhận Bố Con” giữa khóa đàn anh và đàn em. Trong quá khứ ngay từ khi c̣n trong nước, anh em khi hay tin về HQ 10 tất cả anh em đồng khóa hay khác khóa trên hay dưới với những tử sĩ, họ đều tận t́nh thăm hỏi và khi ra hải ngoại khi cần đến họ đều góp tay giúp đỡ. Hàng năm các Hội HQ hay anh em Khóa 12 SQHQ/NT, Khóa 17SQHQ/NT hay anh em trong Liên Đoàn Người Nhái Cộng Ḥa tại San Jose, California đều gởi quà về các gia đ́nh cô nhi quả phụ hải quân.

 

Riêng về hoàn cảnh 53 tử sĩ khác trong trận Hoàng Sa năm 1974, Tổng Hội HQ không hề nhận được tin tức ǵ. Họ đă lưu lạc khắp nơi, hiện diện tại hải ngoại hay c̣n trong nước. Tổng Hội Hải Quân đang cố gắng liên lạc với họ. Hiện tại sau những tin tức về chị Thà, tổng hội dự trù mở một trang web “Đùm Bọc” để nhắn tin và nhận tin về sự giúp đỡ của anh em Hải Quân.

 

Theo ư kiến ông Nguyễn Xuân Dục, “bà quả phụ Ngụy Văn Thà thực sự không thiếu thốn, bà chỉ thiếu căn nhà do chính quyền CS giải tỏa mà thôi, mà giải tỏa th́ có tiền bồi thường.”

 

Theo nhận định của chúng tôi, người viết bài này, khi một người muốn thêm sự giúp đỡ của một người khác, không bao giờ họ nói đă được giúp đỡ. Bà Ngụy Văn Thà, sau khi nhận được tiền trợ giúp, cũng đă thường liên lạc với các hội đoàn HQ ở Mỹ hay ngay cả nhóm Ly Hương ở Úc, Hội HO Cứu Trợ... để yêu cầu yểm trợ thêm, làm cho chúng tôi có cảm tưởng rằng, nhu cầu của bà Thà quá cao, mà bao lâu nay, sự giúp đỡ ngần ấy vẫn chưa đủ! Mặt khác, hiện chúng ta có hàng chục ngh́n thương binh đang chịu cảnh khốn khổ tột cùng cần sự quan tâm, cũng như trong trận hải chiến Hoàng Sa chúng ta có rất nhiều tử sĩ đă hy sinh. Chúng ta cần xem sự hy sinh của một tướng lănh ngang bằng sự hy sinh của một binh sĩ, và sự mất mát khổ đau của hai gia đ́nh này không biết ai lớn lao hơn ai. Ngụy Văn Thà là một biểu tượng chúng ta rất tôn trọng, chúng ta cần quan tâm, nhưng việc giúp đỡ cho bà quả phụ, anh em cựu chiến sĩ Hải Quân và đồng bào hải ngoại đă làm từ nhiều năm nay, không phải đến bây giờ cộng sản đưa chuyện bà Thà ra, chúng ta mới làm. Chúng ta nên biết rằng, hiện nay cộng sản đang lợi dụng tên tuổi những tử sĩ của VNCH trong mục đích tuyên truyền.”

 

hết trích

 

 

 

Thu góp đồng tiền của bá tánh để làm việc thiện như cầm con dao hai lưỡi, nếu giữ được ḷng công chính th́ đó là công đức. Chỉ cần thiên vị, ưu đăi cho bất kỳ cá nhân nào cũng dẫn đến phản ứng v́ đó không phải là đồng tiền của riêng ai (tiền quyên cho TPB không phải là tiền dành cho con ông to bà lớn nào cả). Trường hợp lợi dụng ḷng nhân ái, từ tâm của đồng bào để tư túi làm giàu th́ cứ xem gương bọn hoạt đầu bịp bợm.

 

Để tránh khỏi những biếm nhẽ, hoang phí đồng tiền từ tâm vào những việc tổ chức hát xướng, vinh danh phù phiếm. Chúng tôi có thiển ư như sau: Nên chăng các tổ chức cứu trợ TPB ra một thông báo đề nghị các Tổ Chức Cộng Đồng mỗi địa phương nhận một số hồ sơ TPB theo nhân số người Việt cư ngụ (dựa vào Census 2010). Khi các Tổ Chức Cộng Đồng địa phương đứng ra nhận họ sẽ phân phối cho các hội đoàn địa phương thực hiện theo phương pháp mỗi người nhận giúp đỡ một hồ sơ sẽ tự gửi trực tiếp cho TPB và chứng thực việc làm của ḿnh bằng phiếu gởi. Tổ Chức Cộng Đồng địa phương sẽ nhập danh sách và gởi những bản sao phiếu chuyển cho trung tâm phát hồ sơ TPB để tổng kết.

 

15,000 hồ sơ TPB KHÔNG PHẢI MỘT CON SỐ QUÁ LỚN so với t́nh trạng hiện có hàng ngàn hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, đảng phái, Thụ  Nhân, Đa Hiệu, ĐH/CTCT và các quân binh chủng "danh tiếng lẫy lừng" v,v.

 

Giả thử cộng đồng Hoa Kỳ có 1,000 hội đoàn, đoàn thể, tổ chức đảng phái…(thực tế c̣n nhiều hơn) th́ mỗi đơn  vị chỉ nhận 15 hồ sơ TPB. Thật quá nhẹ nhàng!

 

Vấn đề c̣n lại thuộc về kỹ thuật làm danh sách bằng điện toán để tránh t́nh trạng trùng lặp hồ sơ.

 

Đề nghị bà Hạnh Nhơn xem lại liên lạc với Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Toàn Huê Kỳ của các ông Nguyễn văn Tánh, Nguyễn văn Tần và Vơ Đ́nh Hữu và các ông đứng đầu Tập Thể Cựu Chiến Sĩ như Phan Tấn Ngưu, Đoàn Hữu Định để cho các ông có “job” làm, tránh t́nh trạng thất nghiệp ngồi không ôm cái danh xưng, lâu lâu ra hay kư Thông Cáo ủng hộ, kêu gọi lằng nhằng, vớ vẩn với những tên hoạt đầu thêm mang tiếng.

 

Cách làm này theo tôi rất hữu hiệu, rất sạch sẽ, công bằng. Nhưng v́ quá sạch sẽ, lương thiện nên bọn "ông đồng, bà cốt", bọn “ma cà rồng”  chuyên nghề LỢI DỤNG H̀NH ẢNH TÀN PHẾ CỦA TPB để "Uống máu các anh TPB" rất khó chấp nhận.

 

Cảm ơn quư vị bỏ th́ giờ theo dơi bài viết này.

 

Kim Âu

 

August 30 /2011

 

 

 

    

 

Một bài viết hay LỘT TRẦN TR̉ “LỢI DỤNG H̀NH ẢNH TÀN PHẾ CỦA THƯƠNG PHẾ BINH” VÀ MẤY CHỮ “CÔ NHI QỦA PHỤ” ĐỂ LỪA ĐẢO ĐỒNG BÀO, ĐỒNG HƯƠNG.

 

Nhà báo Kim Âu viết quá đúng, ư kiến giải quyết xuất sắc.

     1-CÔ NHI ở đây là CÔ NHI của ai khi VNCH đă mất 36 năm. Một người đàn ông hay đàn bà 36 tuổi có c̣n là CÔ NHI không? Vậy th́ khẩu hiệu dùng chữ CÔ NHI QỦA PHỤ chính là KHẨU HIỆU LỪA ĐẢO.

     2-Tiền quyên góp cho THƯƠNG PHẾ BINH là những người mất một phần thân thể trong cuộc chiến không phải là tiền để giúp gia đ́nh các ÔNG TO BÀ LỚN.

     3-Cộng đồng tỵ nạn có đủ loại hội đoàn quân nhân : nào là Đại Học CTCT, ĐA HIỆU VBQG ĐÀ LẠT, SQ TRỪ BỊ THỦ ĐỨC, đủ loại hội ái hữu các quân binh chủng nào Gia đ́nh Mũ Đỏ, Mũ Xanh, Mũ Nâu, Mũ Đen, Mũ Vàng tính đến hàng ngàn trải khắp các tiểu bang. Ngoài ra c̣n có hội ái hữu các Tỉnh, Thành Phố, Liên Trường, hội aí hữu ngành nghề Y Dược, Luật, Chuyên Gia v.v. Mỗi hội đoàn chỉ GHÉ VAI NHẬN VÀI HỒ SƠ th́ 15,000 HỒ SƠ TPB là chuyện nhỏ.

 

     4-Nhận hồ sơ gửi trực tiếp vừa chính xác vừa sạch sẽ, vừa tiết kiệm khỏi lăng phí tiền tổ chức show

 

Cảm ơn khí chất Kẻ Sĩ của nhà báo Kim Âu đă giúp cho nhiều người “sáng mắt, sáng ḷng” hơn bà Dương Nguyệt Ánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nhakythuatvnch.blogspot.com/

http://bietkichsobac.blogspot.com/

http://bietkichsobac.blogspot.com/2010/10/vietnamese-commando-hearing.html

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: