MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHÂN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.(1)

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB vThống Kê

MỘT CHÚT SUY TƯ VỀ BẦU CỬ

 

                                                                                                               

Trong khi tranh thắng cho phe phái ưa chuộng, có người đưa ra luận điệu rằng đảng Công Ḥa là thủ phạm rút bỏ Việt Nam chứ không phải đảng Dân Chủ. Lập luận như vậy quá sai lầm, non kém. Không thể nói việc rút khỏi Việt Nam là do đảng Cộng Ḥa. Vào năm 1954 trước khi Pháp thất thủ ở Điện Biên Phủ, Hoa Kỳ đă đài thọ 80% chiến phí cho Pháp và Đế Quốc Việt Nam, Quốc Gia Việt Nam. Hai nhiệm kỳ của Dwight D. Eisenhower với lá bài Ngô Đ́nh Diệm đă giúp quốc dân Việt Nam xây dựng thể chế dân chủ, nền cộng ḥa đầu tiên trên một phần lănh thổ của một quốc gia bị thực dân Pháp xâm chiếm làm thuộc quốc vừa lấy lại quyền tự chủ nhờ đệ nhị thế chiến chấm dứt.

Nếu không có tài phiệt quyền quyết định, năm 1946, Pháp đă không trở lại Việt Nam. Eisenhower đă không có thuyết “domino”. Ngô Đ́nh Diệm, Kennedy không chết, Johnson đă không ồ ạt đưa quân vào Việt Nam để tiêu thụ loại rác khó xử lư (những phương tiện chiến tranh thặng dư) sau thế chiến II.

Sau khi Mỹ trực tiếp đổ quân năm 1965, chiến tranh Việt Nam đă trở thành chiến tranh của Mỹ. Lực lượng Mỹ ở Việt Nam tăng đều. Những chiến dịch ném bom vào các căn cứ Bắc Việt và những tuyến đường tiếp tế vào miền Nam tăng cường ác liệt, thương vong của quân đội Hoa Kỳ tăng mạnh. Trong đầu năm 1968, Việt Cộng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố trên toàn miền Nam Việt Nam. Cuộc tổng tấn công của Việt Cộng trong Tết Mậu Thân đă trở thành đ̣n nặng nhất của cuộc chiến. Đến cuối tháng 2 năm 1968, quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Ḥa đă đánh bại cuộc tấn công quân sự của Việt Cộng. Mặc dù Tổng thống Johnson đă công khai cố gắng để giảm thiểu tầm quan trọng của các cuộc tấn công nhưng riêng ông và các quan chức hàng đầu khác của Mỹ đă thực sự choáng váng, mất mặt. Họ đánh giá quân đội cộng sản đă gần như thất bại toàn diện. Đột nhiên, họ lại phải đối mặt với viễn cảnh về một cuộc chiến lâu dài, đẫm máu hơn.

Cuối tháng 3 năm 1968, Johnson đă quy tụ một nhóm mười bốn cố vấn kỳ cựu để lượng định cuộc chiến tranh. Tại cuộc họp, hầu hết các thành viên của nhóm đă kết luận rằng Hoa Kỳ cần phải t́m một cách ra khỏi Việt Nam. Nhiều người thừa nhận rằng các sự kiện của Tết Mậu Thân đă thay đổi suy nghĩ của họ về cuộc chiến.

Bất đắc dĩ, Johnson chấp nhận lời khuyên của họ. Ngày 31 Tháng Ba, 1968, ông tuyên bố rằng ông sẽ ngưng ném bom trên toàn lănh thổ Bắc Việt Nam để bắt đầu kêu gọi đàm phán ḥa b́nh. Johnson cũng tuyên bố rằng ông sẽ không ra tái tranh cử....

Tổng thống Richard Nixon đă giành được một chiến thắng chật hẹp, sít sao nhờ vào sự hấp dẫn của lời cam kết sẽ kết thúc chiến tranh Việt Nam. Ông  nhậm chức vào tháng 1 năm 1969, lúc đó hơn 30.000 người Mỹ đă chết ở Việt Nam cùng với vô số Bắc và Nam Việt. 27 tháng giêng 1973, Hiệp Định Paris về Việt Nam được kư kết.

Hồi chuông báo tử cho Việt Nam Cộng Ḥa đă gióng lên.

Năm 1975, quốc hội do Dân Chủ phản chiến nắm đa số đă cắt bỏ toàn bộ viện trợ cho Việt Nam. Quốc hội đă từ chối yêu cầu của Tổng thống Gerald Ford cho 552 triệu $ trong viện trợ quân sự khẩn cấp cho miền Nam Việt Nam.

Chế độ Việt Nam Cộng Ḥa như hài nhi sơ sinh bị cắt sữa, chết tốt! 125 ngh́n người gồm những người làm thuê cho Mỹ cùng với những kẻ đào nhiệm, đào ngũ nhờ tổng thống Gerald Ford xin lưỡng viện quốc hội cho vào Mỹ trong sự miệt thị, khinh bỉ.

Việc đi bầu của người Mỹ gốc Việt ngày nay là chuyện của US Citizen, là sự chứng tỏ kiến thức, dân trí và ư thức công dân chứ vài trăm ngh́n lá phiếu Mỹ gốc Việt rải suốt mấy chục tiểu bang không có tác động ǵ đến kết quả bầu cử nên chớ có ngoác mồm ra mà nói bậy như thể đó là yếu tố quan trọng.

Người có kiến thức chính trị phải thấy rằng cả ba ngành Tư Pháp, Lập Pháp và Hành Pháp (US Government) Hoa Kỳ hiện nay là thế hệ cầm quyền suy đồi, mỵ dân, tham nhũng, thối nát, bẩn thỉu, tồi tệ, vô đạo đức nhất từ khi Hoa Kỳ lập quốc cho tới nay cần phải được thay thế.

Mặc dù cứ bốn năm một lần, cơ chế cầm quyền trên nguyên tắc đều có thay máu (cách mạng) qua bầu cử nhưng Tài Phiệt Quyền (chính phủ vô h́nh) đă cắm chặt rễ vào ḷng nước Mỹ) muốn xoay chuyển cục diện thế nào hoàn toàn do những sự phân chia quyền lợi trong nội bộ những đại tỷ phú Do Thái. New World Order ( Trật Tự Thế Giới Mới) bắt đầu h́nh thành từ đầu thế kỷ 20 nhằm thành lập một chính phủ toàn cầu đang trên đường thất bại (Globalizationism).

Chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa Chauvin đang tái sinh. Donald Trump hiện nay chính là nhân vật có khả năng tạo ra cuộc Phục Hưng cho Hoa Kỳ (Make American Great Again).

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ không phải là của đám tay sai Tài Phiệt Quyền như Gia Đ́nh Kennedy, Gia Đ́nh Bush, như Bill Clinton, Hillary Clinton, Obama những nhà quản lư của Tài Phiệt Quyền và những chính trị gia già cỗi, đă ngự trị quá lâu, đă chặn đường, bóp chết nhiều thế hệ tinh hoa của Hoa Kỳ.

Hệ thống chính trị đă lộ rơ những khiếm khuyết, hư hỏng. Tam Quyền Phân Lập của Hoa Kỳ đă quy về một mối do Tài Phiệt Quyền Do Thái nắm giữ. Người dân Hoa Kỳ chỉ c̣n có Đệ Tứ Quyền nay cũng đă bị tập đoàn truyền thông Do Thái kiểm soát và chi phối gần như 90% nếu không muồn nói toàn bộ.

Phương pháp tuyên truyền của Tài Phiệt Quyền ghê gớm như chúng ta đă và đang thấy. Bọn chúng đang tẩy năo công dân Hoa Kỳ và thế giới một cách trắng trợn chưa từng có. Tư tưởng và ư thức của người dân Hoa Kỳ hoàn toàn bị đóng khung trong cái lồng của CNN, CBS, NBC, New York Times, của các tập đoàn truyền thông báo chí, truyền h́nh Do Thái.

Ca tụng và bảo vệ sự bất b́nh đẳng đó là tự hủy hoại lương tri của chính ḿnh đầy con cháu của di dân Việt Nam vào tâm thế nô lệ trên đất nước tự do. Hillary là biểu tượng của dối trá, tham nhũng, thối nát trắng trợn đang bán đứng quyền lợi của người dân Hoa Kỳ do Tài Phiệt Quyền âm mưu dựng lên phải bị đánh bật ra khỏi ghế tổng thống. 

Những US Citizen gốc Việt đều là di dân trước đây nhưng là di dân hợp pháp, hợp lệ. Qúy vị đă trở thành công dân Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ là cuả quư vị và con cháu quư vị mai sau. Hăy sử dụng lá phiếu ngày mai thế nào để khỏi ân hận v́ đời sống của chúng ta đă cạn dần nhưng con cháu sẽ truyền đời c̣ng lưng trả nợ, làm nô lệ cho Tài Phiệt Quyền trong thứ Tự Do, Dân Chủ đóng khung dán nhăn New World Order.

Trân trọng

Kim Âu

NOV 7/2016

Ps: Có người cho rằng Comey xác nhận những emails mới không thay đổi kết luận trước đây là giúp cho Hillary Clinton thắng cử . Quan niệm này thật sai lầm và coi thường hiểu biết của cử tri Hoa Kỳ. Hành động của Comey xuất phát từ áp lực của Lynch và Obama chỉ chứng minh cho công dân Hoa Kỳ thấy rơ sự thối nát, lũng đoạn của phe nhóm Dân chủ đương quyền. Việc Obama đương kim tổng thống đi vận động cho Hilary là một hành vi ngu xuẩn cho thấy Hillary đang mất thế. Ban vận động của Hillary làm tṛ nhảm nhí khi thuê mướn ca sĩ “rap” để thu hút cử tri đến nghe Hillary nói chuyện khiến ai cũng buồn cười.

Có người hỏi tôi: Kim Âu nghĩ sao về thuyết âm mưu (Conspiracy Theory)?. Đối với tôi không hề có “Thuyết Âm Mưu” v́ chính trị là ǵ nếu không phải là thực hiện những âm mưu (trắng trợn công khai hay kín đáo) đă được sắp xếp theo tŕnh tự, kế hoạch xuất phát từ viễn kiến. Chắc quư vị đă từng biết câu nói của Roosevelt tạm dịch như sau: Trong chính trị không có ǵ là ngẫu nhiên. Nếu có xảy ra (tai nạn) bất ngờ là do việc đó đă được sắp xếp như vậy.

Ai cho rằng Donald Trump là cá nhân đơn lẻ nổi hứng ra ứng cử lấy tiếng chính là NHỮNG KẺ NGU ĐẦN NHẤT HOÀN VŨ. Không hiểu ǵ về diễn biến chính trị nội bộ Tài Phiệt Quyền ở Hoa Kỳ. Nhân loại phải cám ơn nhóm thành lập WikiLeaks. Nhờ có họ bộ mặt đểu giả, âm mưu kế hoạch của Tài Phiệt Quyền bị bóc trẩn trước thế giới.

 

Trump và cuộc tṛ chuyện với con trai

 

 "Không ai thua trong một cuộc bầu cử tự do. Tất cả chúng ta đều thắng. Lịch sử nước Mỹ minh chứng điều này. Trump cũng đă nói lại điều này trong diễn văn thắng cử của ông. Loại cái xúc cảm phẫn uất nhất thời ra th́ không ai có thể nghi ngờ sự chân thành của Trump v́ đó là sự chân thành đă làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ."

Đối với một số phụ huynh ở Mỹ, việc giải thích cho con cái ḿnh hiểu điều vừa mới xảy ra trên chính trường không phải là điều dễ dàng. Henry gọi. Nó thường vẫn hay gọi ba mỗi khi có điều ǵ đó cựa quậy trong đầu nó. Bạn bè của nó trong kư túc xá phẫn uất và thất vọng. “Tụi nó không hiểu điều ǵ vừa xảy ra”, Henry nói. Con cũng không hiểu. Con tưởng là ḿnh đă nắm bắt được điều ǵ đó trong quy tŕnh chính trị của đất nước này nhưng hóa ra con không hiểu ǵ cả. Henry bỏ phiếu cho Clinton. Nó biết ba bỏ phiếu cho Trump. Nó muốn nghe giải thích từ ba.

“Không nên có những phản ứng xúc cảm đối với chính trị”, đó là điều đầu tiên tôi nói với con trai tôi. Xúc cảm là thứ quá quư giá, không nên đầu tư xúc cảm vào chính trị. Ứng cử viên mà chúng ta ủng hộ có thể thắng, có thể thua. Điều này là b́nh thường. Biết chấp nhận thất bại mà không phẫn uất, biết bày tỏ sự tôn trọng đối với những người vừa thắng là dấu chỉ của sự trưởng thành. Cuộc sống tiếp tục. Nếu lần này ứng cử viên đại diện cho những vấn đề ḿnh quan tâm chưa thắng th́ ḿnh tiếp tục cuộc đấu tranh. “Ba và bạn bè vật lộn với một quyền lực chính trị thối nát hai mươi năm nay mà đă thắng trận nào đâu”, tôi đùa.

Vấn đề thứ hai là phải hiểu lại khái niệm “lănh đạo chính trị”. Người ta thất vọng và phẫn uất v́ người ta trông đợi quá nhiều vào lănh đạo chính trị – chính khách. Trừ khi một người muốn tham chính, hoặc muốn con cái họ tham chính, không có lư do ǵ người đó dạy con cái ḿnh phải xem chính khách là khuôn mẫu sống. Nếu con cần phải t́m những khuôn mẫu cho cuộc sống của ḿnh, ngay cả khi con muốn trở thành chính khách, con nên t́m ở nơi khác, trong tôn giáo, trong nhà trường, trong các không gian sáng tạo và cống hiến chẳng hạn. Cái thói quen xem chính khách là khuôn mẫu của cuộc sống là một di sản bộ lạc. Chính khách, với quyền lực trong tay, đă áp đặt loại khuôn mẫu này lên đám đông để phục vụ cho chính họ. Cái tâm lư thờ phượng quyền lực của đám đông củng cố nó. Khi nào con nghe ai đó nói về chính khách nào đó như một đại diện cho các giá trị đạo đức của họ th́ con nên bày tỏ sự thương hại đối với người đó; người này chưa vượt ra khỏi tuy duy bộ lạc.

 

Chúng ta chỉ nên xem chính khách như những công cụ chính trị để đấu tranh, để giành lại, để đạt tới những nguyên tắc công lư xă hội mà ḿnh nhắm đến. Đây là nội hàm căn bản nhất của dân chủ. Người thật sự lănh đạo đất nước là người dân, là chúng ta chứ không phải chính khách. Khi một chính khách nào đó không c̣n phục vụ những mục tiêu công lư của chúng ta th́ chúng ta loại họ ra. Các định chế dân chủ cho phép chúng ta làm điều đó. Đây là lư do tại sao nước Mỹ của chúng ta vĩ đại.

Nếu con nh́n thắng lợi hôm nay của Trump từ góc độ này th́ vấn đề không c̣n bí ẩn, khó hiểu nữa: một khối đông cử tri, trong đó có ba, đă không quan tâm đến con người cá nhân của Trump và chọn Trump như một công cụ chính trị để đấu tranh và giành lại công lư cho ḿnh. Clinton có để là một người đức hạnh hơn, theo cách nh́n nào đó, nhưng Clinton không đại diện cho các giá trị công lư của họ. Vấn đề chỉ đơn giản như thế.

 

Khối đông cử tri này đă bị bỏ rơi quá lâu.

 

Tiếng nói của họ đă bị phớt lờ quá lâu. Cái gọi là tiến tŕnh “toàn cầu hóa”, mà trên thực tế chỉ tiến tŕnh làm giàu cho đám đă có sẵn tiền, đă gạt họ sang bên lề. Từ Clinton đến Bush đến Obama, suốt hơn hai mươi năm nay, những lời hứa hẹn rơi vào khoảng không. Họ không c̣n tin vào đám quyền lực chính thống ở Washington DC nữa. Họ muốn một người bên ngoài biết lắng nghe họ. Và họ chọn Trump. Những người không đồng ư với họ có thể không hiểu tại sao họ chọn một người như Trump. Nhưng đó lại là mấu chốt của xung đột này, như đă nói ở trên: họ chọn một công cụ chứ không chọn một khuôn mẫu.

Họ không phải là những người ngây thơ. Họ hiểu rất rơ những hứa hẹn của Trump và tính khả thi của nó. Nước Mỹ, với những định chế và truyền thống chính trị đă được thiết lập, ví như một con tàu lớn vậy: rất khó để đổi hướng. Ở những quốc gia khác, do truyền thống hay định chế, chỉ cần người lănh đạo muốn thay đổi là thay đổi được ngay. Nước Mỹ không thế, rất khó để có thể thay đổi bất cứ điều ǵ. Sự bất công của hệ thống kinh tế hiện nay có nguồn gốc từ thời Bill Clinton. Nó cũng sẽ mất chừng đó thời gian để làm giảm hay xóa bỏ nó. Trong bốn năm, Trump, như tất cả những tổng thống của nước Mỹ, sẽ không làm ǵ được nhiều. Thậm chí có thể ông ta sẽ không làm được ǵ cả trong nhiệm kỳ này. Nhưng điều đó không quan trọng bằng điều này: những người đang đ̣i lại công lư đă t́m ra một gương mặt trong giới quyền lực biết lắng nghe họ.

“Tại sao không ai nh́n ra điều đang đến này”, con hỏi. Thật ra nói “không ai nhận ra” chỉ là cách nói để khỏa lấp thiên kiến của ḿnh. Người ta thường chỉ thấy điều người ta muốn thấy. Một khối người đông đảo như thế, gióng tiếng nói đ̣i công lư cho họ trong một thời gian lâu như thế. Và “không ai nhận ra”? Không phải đâu con. Chỉ là những người nhận ra điều này không có tiếng nói chứ không phải không ai nhận ra.

Sự kiện “Trump” hôm nay, như sự kiện Brexit trước đó, như sự kiện Mùa Xuân Ả Rập trước đó nữa, như sự sụp đổ của khối cộng sản trước đó nữa, là những minh chứng cho thấy những người tự cho rằng họ hiểu thế giới này đă có khi không hiểu. Những bộ óc ưu tú nhất đă không thấy trước được sự sụp đổ của cộng sản. Họ đă không thấy trước được cuộc nổi dậy của người dân Ả Rập. Họ đă ko dự đoán được Brexit. Và hôm nay, ít nhất là qua cách họ bày tỏ, họ thật sự ngạc nhiên về Trump. Những hiện tượng này cho chúng ta thấy điều ǵ? Có hai chuyện: Một, những người có tiếng nói – đám trí thức, đám nghệ sĩ, đám doanh nghiệp, đám truyền thông chính thống, nói chung là đám tầng lớp trên – thường đồng sàng đồng mộng với quyền lực. Họ thấy cái quyền lực muốn đám đông thấy. Họ nói cái quyền lực muốn đám đông nghe. Rồi có lúc nào đó, như lúc này, họ đă bỏ rơi đám đông (và bị đám đông bỏ rơi). Và hai, quan trọng hơn: lịch sử bao giờ cũng được tạo nên bởi đám đông im lặng. Đám trí thức và truyền thông rất giỏi giải thích điều đă xảy nhưng ít khi có khả năng tiên đoán điều sẽ đến. Đám doanh nghiệp sẽ cứ làm giàu trong tất cả mọi trường hợp.

“Rồi tương lai sẽ thế nào?” Không thế nào cả. Như Tổng thống Obama nói sáng nay, ngày mai mặt trời vẫn mọc và nước Mỹ vẫn là một quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất này. Những người tin vào truyền thống và các định chế chính trị của nước Mỹ vẫn tin vào tương lai của nó. Cuộc chạy đua đă qua, và cũng như những lần trước, cùng đi qua với nó là những rác rưởi đă làm tác động đến xúc cảm của nhiều người. Nước Mỹ sẽ trở lại là một như nó đă từng là một trước đó: một thực thể sinh động của nhiều ư tưởng đối ngược nhau. Nhưng chính điều này đă làm nước Mỹ trở nên vĩ đại. Như đă nói, có thể phải mất hơn hai mươi năm kế tiếp để xóa bỏ những bất công được tạo nên trong hơn mươi năm qua. Hy vọng của chúng ta là Trump có thể đặt viên gạch đầu tiên để làm nên con lộ đó.

Không ai thua trong một cuộc bầu cử tự do. Tất cả chúng ta đều thắng. Lịch sử nước Mỹ minh chứng điều này. Trump cũng đă nói lại điều này trong diễn văn thắng cử của ông. Loại cái xúc cảm phẫn uất nhất thời ra th́ không ai có thể nghi ngờ sự chân thành của Trump v́ đó là sự chân thành đă làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ.

Con nói với bạn bè là hăy tin tưởng vào tương lai. Thắng lợi của Trump, trên hết, là thắng lợi của một nền dân chủ trưởng thành. Thắng lợi đó có phần đóng góp rất lớn của những người đă không bỏ phiếu cho Trump. 

Nước Mỹ là một vài quốc gia ít ỏi trên trái đất này cho phép mỗi chúng ta có cơ hội đấu tranh cho điều ḿnh tin. Nếu con và bạn bè tin vào điều ǵ đó th́ cứ tiếp tục đấu tranh cho nó. Một ngày nào đó, nếu điều con tin là chính đáng, con sẽ thành công. Nước Mỹ bảo đảm cho con và bạn bè của con điều đó.

 

Đừng sợ tương lai!

 

© Trần Minh Khôi

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: