MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings WTimes

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

 

Jimmy Carter nói đúng rằng Hoa Kỳ không c̣n là một chế độ dân chủ nữa

 Eric Zuesse

08/03/2015 11:48

 

 

Vào ngày 28 tháng 7, Thom Hartmann phỏng vấn cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter, và vào cuối buổi diễn (như thể câu hỏi lớn này chỉ là suy nghĩ sau), ông đă hỏi ư kiến ​​của ông về quyết định của Citizens United năm 2010 và quyết định của McCutcheon năm 2014 , cả hai quyết định của năm thẩm phán của đảng Cộng ḥa trên Ṭa án tối cao Hoa Kỳ. Hai quyết định lịch sử này cho phép tiền bí mật không giới hạn (bao gồm cả tiền nước ngoài) bây giờ để đổ vào các chiến dịch chính trị và tư pháp Hoa Kỳ. Carter trả lời:

Nó vi phạm bản chất của việc làm cho nước Mỹ trở thành một quốc gia vĩ đại trong hệ thống chính trị của nó. Bây giờ nó chỉ là một đầu sỏ với hối lộ chính trị không giới hạn là bản chất của việc đề cử cho tổng thống hoặc được bầu làm tổng thống. Và điều tương tự cũng áp dụng cho các thống đốc, và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và các thành viên của Quốc hội. V́ vậy, bây giờ chúng ta đă thấy một sự lật đổ hệ thống chính trị của chúng ta như là một phần thưởng cho những người đóng góp lớn, những người muốn và mong đợi, và đôi khi có được, ủng hộ cho họ sau khi cuộc bầu cử kết thúc. ... Hiện tại các đương nhiệm, Dân chủ và Cộng ḥa, xem tiền không giới hạn này là một lợi ích to lớn cho chính họ. Một ai đó đă có mặt tại Quốc hội có rất nhiều việc để bán. "

Sau đó, ông bị cắt đứt bởi chương tŕnh, mặc dù tuyên bố của Carter nên đă được bắt đầu của chương tŕnh, không phải là kết thúc của nó . (Và chương tŕnh đă không kết thúc với một lời mời anh ta trở lại để thảo luận về vấn đề quan trọng này một cách sâu sắc - cái ǵ đó mà anh ta có đủ điều kiện.)

Vậy, lời cáo buộc khiêu khích của cựu Tổng thống chỉ là ư kiến ​​của ông ta? Hay là nó thực sự nhiều hơn thế? Nó đă được nhiều hơn thế.

Chỉ có một nghiên cứu thực nghiệm đơn lẻ đă được thực hiện trong các ngành khoa học xă hội về việc liệu hồ sơ lịch sử cho thấy Hoa Kỳ đă trong giai đoạn khảo sát, trong trường hợp đó là từ năm 1981 đến năm 2002, một nền dân chủ (một quốc gia mà các nhà lănh đạo đại diện cho công khai), hoặc thay vào đó là một tầng lớp quư tộc (hay 'đầu sỏ') - một quốc gia mà chỉ có những ham muốn của những người giàu nhất mới được phản ánh trong các hành động của chính phủ. Nghiên cứu này có tiêu đề "Kiểm tra các Lư thuyết về Chính trị Mỹ" và được xuất bản bởi Martin Gilens và Benjamin I. Trang trong tạp chí Perspectives on Politics , do Hiệp hội Khoa học Chính trị Hoa Kỳ phát hành tháng 9 năm 2014. Tôi đă tóm tắt nó trước đó vào tháng Tư 14, 2014, trong khi bài báo vẫn đang chờ xuất bản.

Tiêu đề của bài viết tóm tắt của tôi là "Hoa Kỳ là một Đậu đầu không phải là Dân chủ" Nghiên cứu khoa học nói. Tôi báo cáo:

Phát hiện rơ ràng là Hoa Kỳ là một đầu sỏ chính trị, không có quốc gia dân chủ nào cả. Nền dân chủ Mỹ là một sự giả dối, cho dù các nhà đầu sơ chính trị điều hành đất nước (và những người kiểm soát 'báo chí' của quốc gia) là bao nhiêu.

Sau đó tôi trích dẫn bản tóm tắt của tác giả: "Ưu đăi của người Mỹ trung b́nh dường như chỉ có một tác động không đáng kể, gần như bằng không, có ư nghĩa thống kê không đáng kể đối với chính sách công."

Nghiên cứu khoa học đóng lại bằng câu nói: "Ở Hoa Kỳ, những phát hiện của chúng tôi cho thấy, phần lớn không có quy tắc - ít nhất là không theo nghĩa nguyên nhân của việc xác định chính xác các kết quả chính sách". Một vài câu khác rơ ràng có thể chấp nhận được đă giúp họ t́m ra cách làm của họ trong một bài báo viết về những điều tốt đẹp, nhưng, buồn bă, viết lách luật, như: "Sự ưu tiên của giới tinh hoa kinh tế (được đo lường bởi proxy của chúng tôi, sự ưa thích của các công dân" giàu có " có tác động độc lập hơn nhiều so với sự thay đổi chính sách so với sở thích của người dân trung b́nh. " Nói cách khác, họ t́m thấy: Quy tắc phong phú của Hoa Kỳ

Nghiên cứu của họ đă nghiên cứu cụ thể là "1.779 trường hợp giữa năm 1981 và năm 2002, trong đó một cuộc khảo sát quốc gia về công chúng đă yêu cầu một câu hỏi ủng hộ / phản đối về một thay đổi chính sách được đề xuất" và sau đó là các chính sách-up, đă được chuyển sang các chính sách, hoặc, thay thế, liệu các vị trí vận động hành lang có liên quan của công ty đă thay vào đó trở thành chính sách công trong một vấn đề nhất định, bất kể công chúng muốn ǵ liên quan đến nó.

Thời kỳ nghiên cứu, 1981-2002, đă được nhắc đến sau quyết định của Ṭa án tối cao Hoa Kỳ năm 1976, Buckley v. Valeo , đă bắt đầu cuộc tấn công quư tộc về nền dân chủ Mỹ, và quyết định của ṭa án quư tộc quư tộc (và lưỡng đảng) được mô tả như là theo sau bởi wikipedia :

[Nó] đă hủy bỏ các cơ sở sửa đổi thứ nhất một số điều khoản trong những sửa đổi năm 1974 cho Đạo luật Chiến dịch Bầu cử Liên bang. Các phần nổi bật nhất của vụ việc đă làm giảm các giới hạn về chi tiêu trong các chiến dịch nhưng vẫn giữ nguyên điều khoản giới hạn số lượng đóng góp cá nhân vào các chiến dịch. Ṭa án cũng thu hẹp, và sau đó chấp nhận các điều khoản công khai của Đạo luật, và băi nhiệm Ủy ban Bầu cử Liên bang, như văn bản cho phép Quốc hội chỉ định trực tiếp các thành viên của Uỷ ban, một cơ quan điều hành .

Về cơ bản, quyết định của Buckley , và các quyết định của Toà án Tối cao ngày càng gia tăng, cho phép các nhà quư tộc mua và kiểm soát các chính trị gia.

Các phương tiện truyền thông 'tin tức' chủ yếu do các tầng lớp quư tộc nắm giữ và kiểm soát, và 'tự do báo chí' thực sự chỉ là tự do của các quư tộc để kiểm soát 'tin tức' - để đưa ra các vấn đề công cộng theo cách mà chủ nhà muốn. Các nhà quản lư truyền thông được những người chủ sở hữu bổ nhiệm chọn, lần lượt các biên tập viên, những người đến lượt ḿnh chỉ thuê các phóng viên sản xuất tuyên truyền nằm trong phạm vi chấp nhận được đối với chủ sở hữu, là "tin tức" khi công chúng biết đến nó.

Nhưng bây giờ, trong thế giới hậu Buckley-v.Valeo , từ Reagan (và giai đoạn nghiên cứu kết thúc của năm 1981-2002), các quư bà đă trở nên gần như hoàn toàn tự do để mua những ứng cử viên chính trị họ muốn. Các ứng cử viên 'đúng', cộng với 'quyền' 'tin tức - báo cáo về họ, đă mua những người' đúng 'để' đại diện 'công chúng, trong nền dân chủ Mỹ' mới ', mà Jimmy Carter bây giờ thích hợp gọi là "lật đổ của hệ thống chính trị của chúng ta như một phần thưởng cho những người đóng góp lớn ".

Carter - người đă lên nắm quyền vào năm 1977, ngay khi bắt đầu thời đại chuyển đổi sang một nước Mỹ được kiểm soát (và ông rời nhiệm sở năm 1981, cũng giống như giai đoạn nghiên cứu đang bắt đầu) - bày tỏ quan điểm của ông rằng, theo sau hai quyết định của Ṭa án Tối cao Mỹ quư tộc cực đoan quư phái nhất (đó là Citizens United vào năm 2010, và McCutcheon vào năm 2014), nền dân chủ Mỹ thực sự chỉ quá khứ, không có căng thẳng - không c̣n là hiện thực nữa .

Ông nói rằng, dù sao, cho dù Mỹ có phải là một chế độ độc tài của người giàu trong giai đoạn 1981-2002 (kỷ nguyên nghiên cứu Gilens-Page), th́ bây giờ c̣n tệ hơn nhiều.

Rơ ràng, Carter là chính xác: Trang chủ của tờ New York Times vào Chủ Nhật ngày 2 tháng 8 năm 2015 cho biết, "Một nhóm nhỏ các nhà tài trợ giàu có thống trị việc bầu cử" và báo cáo rằng:

Một báo cáo của tờ New York Times về các báo cáo Ủy ban Bầu cử Liên bang và hồ sơ Dịch vụ Thu thuế nội bộ cho thấy cuộc chạy đua vũ trang gây quỹ đă làm hầu hết những người hy vọng của tổng thống phụ thuộc rất nhiều vào một nhóm nhỏ những người Mỹ giàu có nhất. Theo phân tích của Times, tập trung các nhà tài trợ là lớn nhất ở đảng Cộng ḥa, nơi các nhà tư vấn và các luật sư đă đẩy mạnh hơn việc khai thác các quy tắc gây quỹ hời hợt hơn, điều này đă thúc đẩy sự gia tăng của các PACs siêu. Chỉ có 130 gia đ́nh và doanh nghiệp của họ đă cung cấp hơn một nửa số tiền mà các ứng viên của đảng Cộng ḥa và các siêu viên của họ đă thu được trong tháng 6 ".

Cuộc nghiên cứu của Times cho thấy rằng Đảng Cộng ḥa đang bị áp đảo bởi lợi thế về tiền bạc của các công ty lớn. Tất cả các bằng chứng cho thấy rằng mặc dù các quư tộc khác nhau cạnh tranh với nhau về những khối lớn nhất của bất kỳ quốc gia nào cung cấp, tất cả họ đều cạnh tranh cùng một mặt với công chúng , để hạ mức lương của người lao động và hạ thấp các tiêu chuẩn về an toàn và phúc lợi của người tiêu dùng nhằm tăng lợi nhuận của họ (chuyển chi phí và tổn thất đầu tư cho người khác); và bây giờ, Mỹ đang tăng trở lại vào bất b́nh đẳng kinh tế Age Gilded , có lẽ để vượt qua kỷ nguyên trước đây của những tên trộm cướp biển tự do. Và, Thời báo nghiên cứu cho thấy: ngay cả trong Đảng Dân chủ, các khoản quyên góp lớn chỉ là những đảng viên Dân chủ bảo thủ nhất (ủng hộ công ty, chống lại công chúng). Chính trị cơ sở có thể bị sỉ vả, hoặc thậm chí là chết, ở Mỹ mới.

Câu hỏi đặt ra là liệu quyền lực tự do của giới quư tộc đă bị khóa trong thời gian này thậm chí c̣n vĩnh viễn hơn thời kỳ đó. Hay liệu sẽ có một FDR (Franklin Delano Roosevelt) khác để khôi phục nền dân chủ mà trước kia? Hay là một tổng thống như thế c̣n lâu hơn nữa ở Mỹ nữa?

Đối với những người đương nhiệm chính trị ngày nay: bây giờ họ đă có sự nghiệp của họ cho đến chừng nào họ muốn và sẵn sàng làm các thủ tục của các bậc thầy của họ. Và, sau đó, họ nghỉ hưu trở thành chính họ, những thành viên mới của tầng lớp quư tộc, như Clintons đă làm, và như Obamas sẽ làm. (Tất nhiên, Bush đă là quư bà từ đầu thế kỷ qua.)

Hơn nữa, thời đại mới của sự kiểm soát quư tộc không chỉ là phạm vi quốc gia mà quốc tế ; v́ vậy, tầng lớp quư tộc toàn cầu có lẽ đă t́m ra công thức sẽ giữ họ kiểm soát được cho đến khi họ phá hủy toàn bộ thế giới . Điều đặc biệt thú vị là với tất cả các tổ chức từ thiện "phi lợi nhuận" được miễn thuế, mà các quư tộc đă thành lập, không ai trong số họ đang chiến đấu để đánh bại tầng lớp quư tộc - để đánh bại hệ thống khai thác của quư bà Công cộng. Đó là một điều mà họ sẽ không tạo ra một "sự từ thiện"; không ai trong số họ sẽ đi đến chiến tranh chống lại các lợi ích expoative của ḿnh và của những người cùng khai thác của họ. Tất cả đều cùng nhau, mặc dù họ cạnh tranh với nhau về sự thống trị, những người trong số họ sẽ dẫn dắt công chúng. Và công chúng dường như chấp nhận h́nh thức nợ nần hiện đại này , có lẽ v́ những "tin tức" họ nh́n thấy, và v́ những tin tức mà họ không nh́n thấy (chẳng hạn như điều này).

-

Nhà sử gia điều tra Eric Zuesse là tác giả gần đây nhất của cuốn They're Not Even Close: Bản ghi về kinh tế của đảng Dân chủ và Nhà nước Cộng ḥa, 1910-2010

 

Jimmy Carter Is Correct That the U.S. Is No Longer a Democracy

Posted: 08/03/2015 11:48 am EDT Updated: 08/04/2015 12:59 pm EDT

On July 28, Thom Hartmann interviewed former U.S. President Jimmy Carter, and, at the very end of his show (as if this massive question were merely an afterthought), asked him his opinion of the 2010 Citizens United decision and the 2014 McCutcheon decision, both decisions by the five Republican judges on the U.S. Supreme Court. These two historic decisions enable unlimited secret money (including foreign money) now to pour into U.S. political and judicial campaigns. Carter answered:

It violates the essence of what made America a great country in its political system. Now it's just an oligarchy with unlimited political bribery being the essence of getting the nominations for president or being elected president. And the same thing applies to governors, and U.S. Senators and congress members. So, now we've just seen a subversion of our political system as a payoff to major contributors, who want and expect, and sometimes get, favors for themselves after the election is over. ... At the present time the incumbents, Democrats and Republicans, look upon this unlimited money as a great benefit to themselves. Somebody that is already in Congress has a great deal more to sell."

He was then cut off by the program, though that statement by Carter should have been the start of the program, not its end. (And the program didn't end with an invitation for him to return to discuss this crucial matter in depth -- something for which he's qualified.)

So, was this former president's provocative allegation merely his opinion? Or was it actually lots more than that? It was lots more than that.

Only a single empirical study has actually been done in the social sciences regarding whether the historical record shows that the United States has been, during the survey's period, which in that case was between 1981 and 2002, a democracy (a nation whose leaders represent the public-at-large), or instead an aristocracy (or 'oligarchy') -- a nation in which only the desires of the richest citizens end up being reflected in governmental actions. This study was titled "Testing Theories of American Politics," and it was published by Martin Gilens and Benjamin I. Page in the journal Perspectives on Politics, issued by the American Political Science Association in September 2014. I had summarized it earlier, on April 14, 2014, while the article was still awaiting its publication.

The headline of my summary-article was "U.S. Is an Oligarchy Not a Democracy Says Scientific Study." I reported:

The clear finding is that the U.S. is an oligarchy, no democratic country, at all. American democracy is a sham, no matter how much it's pumped by the oligarchs who run the country (and who control the nation's 'news' media).

I then quoted the authors' own summary: "The preferences of the average American appear to have only a minuscule, near-zero, statistically non-significant impact upon public policy."

The scientific study closed by saying: "In the United States, our findings indicate, the majority does not rule -- at least not in the causal sense of actually determining policy outcomes." A few other tolerably clear sentences managed to make their ways into this well-researched, but, sadly, atrociously written, paper, such as: "The preferences of economic elites (as measured by our proxy, the preferences of 'affluent' citizens) have far more independent impact upon policy change than the preferences of average citizens do." In other words, they found: The rich rule the U.S.

Their study investigated specifically "1,779 instances between 1981 and 2002 in which a national survey of the general public asked a favor/oppose question about a proposed policy change," and then the policy-follow-ups, of whether or not the polled public preferences had been turned into polices, or, alternatively, whether the relevant corporate-lobbied positions had instead become public policy on the given matter, irrespective of what the public had wanted concerning it.

The study period, 1981-2002, covered the wake of the landmark 1976 U.S. Supreme Court decision, Buckley v. Valeo, which had started the aristocratic assault on American democracy, and which seminal (and bipartisan) pro-aristocratic court decision is described as follows by wikipedia:

[It] struck down on First Amendment grounds several provisions in the 1974 Amendments to the Federal Election Campaign Act. The most prominent portions of the case struck down limits on spending in campaigns, but upheld the provision limiting the size of individual contributions to campaigns. The Court also narrowed, and then upheld, the Act's disclosure provisions, and struck down (on separation of powers grounds) the make-up of the Federal Election Commission, which as written allowed Congress to directly appoint members of the Commission, an executive agency.

Basically, the Buckley decision, and subsequent (increasingly partisan Republican) Supreme Court decisions, have allowed aristocrats to buy and control politicians.

Already, the major 'news' media were owned and controlled by the aristocracy, and 'freedom of the press' was really just freedom of aristocrats to control the 'news' -- to frame public issues in the ways the owners want. The media managers who are appointed by those owners select, in turn, the editors who, in their turn, hire only reporters who produce the propaganda that's within the acceptable range for the owners, to be 'the news' as the public comes to know it.

But, now, in the post-Buckley-v.-Valeo world, from Reagan on (and the resulting study-period of 1981-2002), aristocrats became almost totally free to buy also the political candidates they wanted. The 'right' candidates, plus the 'right' 'news'-reporting about them, has thus bought the 'right' people to 'represent' the public, in the new American 'democracy,' which Jimmy Carter now aptly calls "subversion of our political system as a payoff to major contributors."

Carter -- who had entered office in 1977, at the very start of that entire era of transition into an aristocratically controlled United States (and he left office in 1981, just as the study-period was starting) -- expressed his opinion that, in the wake now of the two most extreme pro-aristocratic U.S. Supreme Court decisions ever (which are Citizens United in 2010, and McCutcheon in 2014), American democracy is really only past tense, not present tense at all -- no longer a reality.

He is saying, in effect, that, no matter how much the U.S. was a dictatorship by the rich during 1981-2002 (the Gilens-Page study era), it's far worse now.

Apparently, Carter is correct: The New York Times front page on Sunday 2 August 2015 bannered, "Small Pool of Rich Donors Dominates Election Giving," and reported that:

A New York Times analysis of Federal Election Commission reports and Internal Revenue Service records shows that the fund-raising arms race has made most of the presidential hopefuls deeply dependent on a small pool of the richest Americans. The concentration of donors is greatest on the Republican side, according to the Times analysis, where consultants and lawyers have pushed more aggressively to exploit the looser fund-raising rules that have fueled the rise of super PACs. Just 130 or so families and their businesses provided more than half the money raised through June by Republican candidates and their super PACs."

The Times study shows that the Republican Party is overwhelmingly advantaged by the recent unleashing of big-corporate money power. All of the evidence suggests that though different aristocrats compete against each other for the biggest chunks of whatever the given nation has to offer, they all compete on the same side against the public, in order to lower the wages of their workers, and to lower the standards for consumers' safety and welfare so as to increase their own profits (transfer their costs and investment-losses onto others); and, so, now, the U.S. is soaring again toward Gilded Age economic inequality, perhaps to surpass the earlier era of unrestrained robber barons. And, the Times study shows: even in the Democratic Party, the mega-donations are going to only the most conservative (pro-corporate, anti-public) Democrats. Grass-roots politics could be vestigial, or even dead, in the new America.

The question has become whether the unrestrained power of the aristocracy is locked in this time even more permanently than it was in that earlier era. Or will there be yet another FDR (Franklin Delano Roosevelt) to restore a democracy that once was? Or is a president like that any longer even possible in America?

As for today's political incumbents: they now have their careers for as long as they want and are willing to do the biddings of their masters. And, then, they retire to become, themselves, new members of the aristocracy, such as the Clintons have done, and such as the Obamas will do. (Of course, the Bushes have been aristocrats since early in the last century.)

Furthermore, the new age of aristocratic control is not merely national but international in scope; so, the global aristocracy have probably found the formula that will keep them in control until they destroy the entire world. What's especially interesting is that, with all of the many tax-exempt, "non-profit" "charities," which aristocrats have established, none of them is warring to defeat the aristocracy itself -- to defeat the aristocrats' system of exploitation of the public. It's the one thing they won't create a 'charity' for; none of them will go to war against the expoitative interests of themselves and of their own exploitative peers. They're all in this together, even though they do compete amongst themselves for dominance, as to which ones of them will lead against the public. And the public seem to accept this modern form of debt-bondage, perhaps because of the 'news' they see, and because of the news they don't see (such as this).

--

Investigative historian Eric Zuesse is the author, most recently, of They're Not Even Close: The Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010, and of CHRIST'S VENTRILOQUISTS: The Event that Created Christianity.

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: