MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

* Kim Âu -Chính Nghĩa -Tinh Hoa -Bài Vở Kim Âu

* Chính Nghĩa Media -Vietnamese Commandos 

* Biệt kích  -StateNation -Lưu Trữ. -Video/TV

* Dictionaries -Tác Giả -Tác Phẩm -Báo Chí

* Khảo  Cứu -Dịch Thuật -Tự Điển -Tham Khảo

* Thời Thế -Văn Học -Mục Lục -Pháp Lư

* FOXSport -Archives -ĐKN -Lottery

* Constitution -Làm Sao -T́m IP -Computer 

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Hào Kiệt For Rent

 3. Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phân Định Chính Tà

 15. Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

 18. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 19. Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 20. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 22. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 24. Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hài Kịch Nhân Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội Ác PG Ấn Quang

 28. Âm mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 34. Về Tác Phẩm Vô Đề

 35. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 36. Bút Kư Tôi Phải Sống

 37. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 38. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 39. Kháng Chiến Phở Ḅ

 40. Băng Đảng Việt Tân

 41. Mặt Trợn Việt Tân

 42. Tù Binh và Ḥa B́nh

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

     LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

-07/2008 -08/2008 -09/2008 -10/2008 -11/2008 -11/2008

-12/2008 -01/2009 -02/2009 -03/2009 -04/2009 -05/2009

-06/2009 -07/2009 -08/2009 -09/2009 -10/2009 -11/2009

-12/2009 -01/2010 -03/2010 -04/2010 -05/2010 -06/2010

-07/2010 -08/2010 -09/2010 -10/2010 -11/2010 -12/2010

-01/2011 -02/2011 -03/2011 -04.2011 -05.2011 -06.2011

-07/2011 -08/2011 -09/2011 -10/2011 -11/2011 -12/2011

-05/2012 -06/2012 -12/2012 -01/2013 -12/2013 -03/2014 -09.2014 -10.2014 -12/2014 -03/2015 -02/2015 -02/2015 -02/2015 -02/2016 -02/2016 -03/2016 -07/2016 -08/2016

-09/2016 -10/2016 -11/2016 -12/2016 -01/2017 -02/2017

-03/2017 -04/2017-05/2017 -06/2017 -07/2017 -08/2017

-09/2017 -10/2017 -11/2017 -12/2017-01/2018 -02/2018

-03/2018 -04/2018 -05/2018 -06/2018 -07/2018 -08/2018

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019 

 

Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. Mar/2017. 

Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017. Jul/2017. Aug/2017.

Sep/2017. Oct/2017. Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018.

Feb/2018. Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018. Nov/2018.

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Diễn Đàn ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

 

 

 

Kim Âu

 

LƯƠNG TÂM CỦA NHỮNG TÊN BỊP BỢM

 

Con người ai cũng có lương tâm nhưng lương tâm đối với những kẻ bịp bợm không có gía trị bằng lương tháng

 

 

Chiều ngày 24 trước đêm giáng sinh 2017, xem lại email lần chót để thảnh thơi ăn uống, vui chơi với gia đ́nh, chúng tôi thấy email của Mạch Sống chuyển bài viết có tên “Vận động Hoa Kỳ: từ lương tâm đến bổn phận” Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, lướt qua bài viết thực t́nh chúng tôi không ngờ Nguyễn Đ́nh Thắng nhận thức vớ vẩn đến như vậy và tất nhiên người đồng mưu, đồng tâm đang hợp tác chặt chẽ với Thắng BPSOS như một cặp bài trùng là Cao Quang Ánh cùng có chung một loại "lương tâm và bổn phận" giống hệt nhau. Đó là bổn phận phải xoay sở để có "lương tháng" để duy tŕ BPSOS chứ không phải "lương tâm" lo lắng, giúp đỡ bất cứ ai khác như Thắng nói. Câu chuyện Thắng cứu giúp 2000 người Việt nhập cư lậu ở Thái Lan là một câu chuyện huênh hoang khoác lác. Qúy độc giả chắc vẫn chưa quên trường hợp căi cọ ầm ĩ đ̣i BPSOS công khai tài chánh trước dư luận giữa Nguyễn Đ́nh Thắng BPSOS với cô Holly Ngô trước đây.

 

Holly Ngô là ai?

Đó chính là cô nữ sinh Gia Long từng được Nguyễn đ́nh Thắng dùng làm một chứng nhân, một phát ngôn viên của BPSOS có chương tŕnh do BP SOS trả tiền phát trên đài Ngô Thị Hiền hàng năm trời, đă cùng Nguyễn Đ́nh Thắng, Cao Quang Ánh ra làm chứng trước tiểu ban nhân quyến ở hạ viện năm 2013 v́ thế rất tin tưởng, ca tụng Thắng như "thánh sống". Cô  Holly Ngô đă nộp số tiền $10,000 USD để mua chữ "Hào Kiệt On Sale", đă từng tích cực vận động tổ chức quyên góp hàng mấy chục ngh́n USD giao cho Nguyễn Đ́nh Thắng chuyển qua giúp cho những người Việt sống bất hợp pháp ở Bangkok. Cuối cùng khi  Holly Ngô sang tận Thái Lan mới phát giác ra đă bị lừa dối v́ tiền bạc không trực tiếp đến tay nạn nhân nào ở Thái mà đi vào "cơi vô thiên lủng".

 

Khi phát giác ra sự thật phũ phàng này, cô Holly Ngô đ̣i hỏi Nguyễn Đ́nhThắng công khai tài chánh, đương sự không trả lời lẳng lặng xóa danh "Hào Kiệt On Sale" trong tổ chức mà c̣n xúc phạm danh dự cô Holly Ngô nên cô đă thuê luật sư kiện để làm sáng tỏ vấn đề.

Chúng tôi không muốn nói về việc này nhưng bởi Thắng đem ra làm bằng chứng, khoe khoang cái gọi là "lương tâm" của đương sự nên phải có đôi ḍng nhắc cho độc giả nhớ lại. Vụ "Holly Ngo kiện Nguyễn Đinh Thắng và BPSOS" sẽ ra ṭa trong năm 2018 tại Nam Cali, lúc đó mọi việc sẽ rơ ràng với những bằng chứng cụ thể.

 

Trở lại với vấn đề "Đ̣i Tài Sản" mà Thắng gây lên thành phong trào lần thứ hai, chắc chắn cả cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ đều thấy Nguyễn Đ́nh Thắng BPSOS & Cao Quang Ánh chẳng có "lương tâm và bổn phận" ǵ ngoài việc lừa thiên hạ bỏ tiền ra thuê Nguyễn Đ́nh Thắng BPSOS & Cao Quang Ánh làm dịch vụ pháp lư, viết đơn khiếu nại đ̣i tài sản theo phong trào các đương sự đang vẽ vời lếu láo mà thôi.

 

Nếu căn cứ vào việc làm của các cơ sở chuyên nghề dịch vụ pháp lư, việc làm đơn từ khiếu nại, kiện cáo ra ṭa để lấy tiền hoàn toàn không có ǵ là sai. Nhưng khi người ta cấu kết với nhau dựng lên một phong trào khiếu kiện "đ̣i tài sản" để không bao giờ thắng kiện thu hồi được tài sản hay tiền bạc mà chỉ nhằm vào mục đích cứ thu tiền lệ phí dịch vụ dài dài theo định kỳ th́ đó là hành vi bất lương lừa đảo mà các nạn nhân chỉ từ "mất tiền - mất tiền - và tiếp tục mất tiền cho dịch vụ pháp lư" chứ không có cách ǵ khiếu nại.

 

Qúy vị hăy cùng chúng tôi đọc đoạn trích dẫn từ bài viết của Nguyễn Đ́nh Thắng để thấy đương sự nổ, bốc phét quá sức tào lao trong tiểu đoạn Thời gian dài chuẩn bị:

 

TRÍCH: " Từ năm 1997, chúng tôi bắt đầu theo dơi và nghiên cứu vấn đề tài sản ở Việt Nam của công dân Hoa Kỳ. Đó là năm tổ chức BPSOS chuyển từ bảo vệ thuyền nhân sang các lĩnh vực nhân quyền khác sau khi các trại tạm dung cho thuyền nhân ở Đông Nam Á và Hồng Kông đều đă đóng cửa. Quyền sở hữu tài sản là một nhân quyền, thuộc điều 17 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Khi Nghị Quyết 23/2003/QH11 vừa được ban hành chúng tôi đă có luật sư ở Việt Nam nghiên cứu nội dung. Khi việc thực thi nghị quyết vừa hoàn tất vào cuối tháng 6, 2009 th́ tháng 9 năm sau, BPSOS báo động Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ (trực thuộc Toà Bạch Ốc), Bộ Ngoại Giao và nhiều nghị sĩ Hoa Kỳ về t́nh trạng chính quyền Việt Nam đă xâm phạm tài sản công dân Hoa Kỳ. Tháng 9 năm 2012, chúng tôi phát động thỉnh nguyện thư trên trang mạng của Toà Bạch Ốc để công khai báo động Tổng Thống Hoa Kỳ về t́nh trạng này. Cùng lúc, chúng tôi thu thập hồ sơ đợt 1 để nghiên cứu và đối chiếu với luật Hoa Kỳ và với các chương tŕnh đ̣i tài sản thành công của các nhóm dân Hoa Kỳ khác. Trong thời gian 2013-2016, chúng tôi liên lạc với nhiều chục vị dân cử liên bang, các giới chức Bộ Ngoại Giao và Toà Bạch Ốc để thăm ḍ phản ứng và lấy ư kiến. Thậm chí, chúng tôi đă đưa Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ra toà Liên Bang để lấy một số thông tin cần thiết. Điều này cho thấy là việc chiếm đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ tương đối mới xảy ra và chúng tôi đă phản ứng ngay. Và điều này cũng cho thấy là chúng tôi đă thử nghiệm và chuẩn bị nhiều năm trước khi công bố Chương Tŕnh Đ̣i Tài Sản vào tháng 8 năm nay. HẾT TRÍCH

 

Theo đoạn văn thượng dẫn, tính chất phét lác, xạo láo của Nguyễn Đ́nh Thắng BPSOS nên được phong cho một cái danh nổi hơn là "Thắng Nổ" đồng thời chúng tôi đề nghị mọi người chính thức công nhận bằng Tiến Sĩ Nổ siêu thượng ngoại hạng của Nguyễn Đ́nh Thắng.

Nhờ có Thắng Nổ tự nói ra nên người ta mới biết Thắng đă chuẩn bị từ ngày c̣n là một sinh viên "volunteer" làm công ích cho tổ chức phi lợi nhuận chuyên trách công việc giúp người tỵ nạn mau chóng hội nhập, ổn định đời sống, làm giấy tờ xin welfare, foodstamp, thẻ xanh, thi quốc tịch, chích ngừa cảm cúm v.v. và thực tế cho đến ngày nay th́ BPSOS cũng chỉ làm nhiệm vụ như thời xa xưa chứ không tiến thêm được bước nào khác. Vậy mà Nguyễn Đ́nh Thắng tự quan trọng hóa như đă lao tâm khổ tứ lo toan từ ngày mới rời khỏi ghế nhà trường trong khi thực tế cho thấy Nguyễn Đ́nh Thắng hoàn toàn không biết ǵ về chuyện đ̣i tài sản mà chỉ mới  khởi đi sau khi Cao Quang Ánh mất vai tṛ dân biểu vào năm 2012.  Nếu  đă chuẩn bị từ lâu tại sao những năm Cao Quang Ánh đang trong nhiệm kỳ dân biều, sẵn cơ hội rất thuận lợi cho việc đưa một dự luật ra hạ viện nhưng Cao Quang Ánh và Nguyễn Đ́nh Thắng không tiến hành việc đ̣i tài sản để rồi đến ngày 4 tháng sáu 2013 khi Joseph Cao đă mất chức dân biểu mấy năm mới trở thành một nhân chứng trước tiểu ban của Hạ Viện cùng với Nguyễn Đ́nh Thắng và Holly Ngô trong vụ đấu tranh chống Việt Cộng gia nhập TPP (chính  thức đề cập vào ngày June 4-2013 như một bằng chứng đàn áp để chống TPP).

 

Điều đó cho  thấy Nguyễn Đ́nh Thắng chỉ là một tên ba hoa chích cḥe, nói láo, nói lếu, lừa gạt những người  thuộc thành phần Việt Ngu không có khả năng suy luận mà thôi. Trong một bài quảng cáo trước đây Thắng có viết:"Mười năm sau, tổ chức cộng đồng của người Việt ở Quận Cam thu thập đơn kiến nghị của trên 1 ngh́n “khổ chủ” để gửi cho nữ Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ, California). Năm 2005, DB Sanchez cùng với đồng viện là Dan Burton (Cộng Hoa, Indiana) đưa ra dự thảo nghị quyết kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ giải quyết các đơn đ̣i bồi thường tài sản của người Mỹ gốc Việt. Dự thảo này ch́m lỉm và rồi “chết” trong âm thầm v́ thiếu sự vận động hiệu quả."

 

Vậy th́ thời gian đó Thắng làm ǵ? Câm như hến! Sự thực lúc đó Thắng không biết ǵ, chưa nghĩ ra cái tṛ làm dịch vụ pháp lư kiếm tiền như Thắng đang quảng cáo hiện nay (1)nên Thắng chỉ lo đi xin phân.

Chỉ từ năm 2013 đến nay Thắng và Cao Quang Ánh mới nghĩ ra cách kiếm tiền qua tṛ dịch vụ làm đơn khiếu tố và dịch thuật hồ sơ cho việc kiện đ̣i tài sản cho những người mắc bệnh hoang tưởng .

 

Thắng rất đểu cáng và lưu manh khi kêu gọi mọi người đóng tiền, nộp hồ sơ làm dịch vụ pháp lư khiếu kiện trước (1) rồi buộc họ nghe theo hắn đi vận động quốc hội làm ra luật. Trong khi cả đời Nguyễn Đ́nh Thắng chưa bao giờ vận động thành công một dự luật cỏn con nào v́ thế chuyện vận động cho một dự luật đ̣i tài sản như Nguyễn Đ́nh Thắng NỔ chỉ là chuyện không tưởng c̣n ở tận thiên đường hay hỏa ngục v́ thực tế cho thấy trước khi dân tỵ nạn Việt Nam tức các công dân Mỹ gốc Việt khiếu kiện th́ sáu mươi bảy năm trước (2/3 thế kỷ) dân tỵ nạn Cuba đă vận động nhưng vẫn cứ chỉ là mơ thôi.

 

Sư thực vận động hạ viện hay thượng viện là chuyện rất b́nh thường ở Hoa Kỳ, tất cả các công dân Mỹ đều có thể ngồi nhà gửi thư đến các hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ tại địa phương của ḿnh để nhờ ủng hộ hay khiếu nại.  Điều quan trọng là ta nên cho họ thấy có bằng chứng vote cho đảng của họ. Khi nào sự việc gay cấn bắt đầu được đưa ra cứu xét lúc đó nên chuẩn bị chút tiền túi đi du lịch Washington DC .

Lẽ ra chúng tôi không cần phải lên tiếng về hiện tượng này nhưng nếu cứ để Nguyễn Đ́nh Thắng và Cao Quang Ánh diễn tṛ bịp bợm ăn tiền đám Việt Ngu,  bọn chúng sẽ lầm tưởng là chúng vẫn đủ tài năng và kiến thức để dùng lư luận, lấp liếm qua mặt toàn thể cộng đồng và không ai đủ bản lĩnh để vạch rơ chân tướng của bọn chúng ra trước công luận.

Bài trước chúng tôi đă viết rơ sự đểu cáng và bất lương của Nguyễn Đ́nh Thắng BPSOS khi đứng ra tổ chức một tṛ bịp bợm mang tính chất hệ thống như tṛ ”đ̣i tài sản” này. Sau đó mấy hôm,  trên diễn đàn có một y sĩ rởm tên Lê văn Sắc đưa ra ư kiến không nên quyết đoán việc đ̣i tài sản này là bịp khi không phải là người trong cuộc. Nhưng khi tôi phản  ứng nhẹ ông ta lập tức im lặng, tôi cũng không truy đuổi v́ chúng tôi biết những kẻ chủ trương tṛ bịp buộc phải lên tiếng.

Nh́n mấy chữ “Vận động Hoa Kỳ: Lương tâm và bổn phận” mới thấy bản chất trơ trẽn, đáng khinh bỉ của Nguyễn Đ́nh Thắng BPSOS.

Lương tâm nào và bổn phận ǵ nhỉ?

Công việc của Nguyễn Đ́nh Thắng BPSOS và Cao Quang Ánh đang làm chỉ là một dịch vụ pháp lư với mục đích “Đ̣i Tài Sản Bị Chiếm Đoạt ở Việt Nam”. Bọn ma đầu này đang lừa cả thiên hạ khi chúng cũng bày tṛ “files lawsuit” kiện chính phủ Hoa Kỳ với lư do không bảo vệ tài sản công dân như chúng tiết lộ.

Tất nhiên 61 người đă nộp hồ sơ và nộp tiền cho Cao Quang Ánh cảm thấy yên tâm khi quả thật Cao Quang Ánh có files lawsuit vào ṭa Super Claim Court do họ không đủ tŕnh độ nhận thức để thấy đó chỉ là một vụ kiện cho có bằng cớ để moi tiền người đi kiện dài dài nhưng không bao giờ đạt được mục đích sau cùng là lấy lại tài sản ở Việt Nam.

Chúng tôi đă từng là người đứng đầu vụ “Lost Army Comandos vs US Government”, chúng tôi cũng mướn luật sư để giúp đỡ làm thủ tục pháp lư khiếu kiện theo h́nh thức “class action” với 220 người đứng tên kiện chính phủ Hoa Kỳ đă vi phạm hợp đồng kư kết khi  tham gia công tác.

Luật sư không lấy của chúng tôi một đồng t́ền cọc mà từng người chỉ kư hợp đồng nhận trả 23% tổng giá trị bồi hoàn sau khi vụ kiện thắng lợi.

Tất nhiên vụ kiện nào cũng phải có bằng chứng và nhân chứng cụ thể mới mong đạt được kết thúc thắng lợi, v́ lư do đó nên tôi là người duy nhất c̣n hồ sơ quân bạ và báo tử tại văn khố quân đội Hoa Kỳ ở Maryland phải đứng ra làm đại diện đảm đương công việc, ra hầu ṭa nhiều lần. Phiên ṭa cuối cùng chánh án ṭa tối cao chấp thuận nhưng vỉ không có luật để xử nên ông “pending” vụ kiện, chuyển hồ sơ qua Quốc Hội cứu xét làm ra luật mới để giải quyết, và bảo chúng tôi phải nhờ các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ đứng ra bảo trợ cho dự luật.

Thời gian đó một ḿnh tôi phải đơn thân độc mă xách cặp hồ sơ đi “lobby” vận động tại các văn pḥng Hạ Nghị Sĩ, Thượng Nghị Sĩ từng tham chiến ở Việt Nam để nhờ họ bảo trợ đưa dự luật ra trước lưỡng viện.

Muốn gặp các nhà lập pháp trong t́nh trạng chưa có quốc tịch, chúng tôi phải nhờ các tổ chức cựu chiến binh Hoa Kỳ như American Legion, Special Forces Association và National League of POW/MIA Families viết thư giới thiệu. Cuối cùng vụ kiện đă thành công, thắng lợi và chúng tôi được bồi hoàn 20 triệu USD. Vụ kiện của chúng tôi rất khó v́ chưa đến thời hiệu giải mật hồ sơ nhưng đạt thành công  sớm trước thời hiệu giải mật 7 năm v́ có nhân chứng và hồ sơ cá nhân làm bằng chứng để yêu cầu vận dụng FOIA (hồ sơ của những công tác t́nh báo dưới sự điều động của CIA và DIA chỉ được giải mật sau 30 năm). Điều cần nhấn mạnh là trong số 397 người được hưởng bồi hoàn không ai phải tốn đồng xu cắc bạc nào để làm hồ sơ trước khi đạo luật được thông qua ngoài việc trả 23% tổng số tiền bồi hoàn theo hợp đồng.

Trong bốn mươi hai năm vong quốc, người Việt Nam ở hải ngoại chỉ có duy nhất một lực lượng phục vụ trong cuộc chiến tranh bí mật chống Hà Nội đă đứng ra kiện chính phủ Mỹ đạt được thắng lợi từ pháp đ́nh cho đến Quốc Hội Hoa Kỳ.

Điều đáng buồn là một số tên BK "nằm chờ sung rụng" phản phúc, bần tiện, đă quỵt cả luật sư phí khiến chúng tôi phải bỏ dở vụ kiện thứ hai đ̣i thiệt hại về thể xác và tinh thần sau hai mươi năm tù tội.

Thời gian đó rất nhiều chiến sĩ Biệt Kích các ngành QLVNCH gọi điện thoại và gửi thư nhờ tôi chuyển đơn đ̣i bồi thường cho họ, những anh em này đề nghị sẵn sàng trả 500 hay 1000 cho một hồ sơ nhưng chúng tôi trả lời không thể giúp đỡ họ được v́ số người đủ điều kiện bồi hoàn chỉ nằm trong thành phần không được trao trả khi thực hiện Hiệp Định Paris 27/1/1973. Có một số năn ń nói tôi cứ nhận tiền để cho họ mua niềm hy vọng chứ đâu phải buộc chúng tôi đ̣i được tiền bồi hoàn nhưng chúng tôi vẫn từ chối đến nỗi có người tức, chửi tôi là ngu tiền đến nhà mà không biết lấy. Số lượng đó sau này qua con số tổng kết của Uỷ Ban Bồi Thường hơn 1600 đơn bị bác.Chúng tôi rất biết cách ăn xài phung phí đồng tiền của ḿnh tạo ra nhưng không có cái lương tâm xài bạc giả.

Trong khi đó Nguyễn Đ́nh Thắng & Cao Quang Ánh tiến hành một vụ kiện mà chúng tôi khẳng định không bao giờ thành công nhưng tôi biết Nguyễn Đ́nh Thắng Cao Quang Ánh cũng chẳng cần thành công miễn sao có hai ba trăm khách hàng chịu đóng hụi chết là nặng túi. Nghĩa là tuy họ có nộp hồ sơ kiện thật nhưng là “con kiến đi kiện củ khoai” mà thôi.

Đó là thứ "lương tâm và bổn phận" của Thắng Nổ và Joseph Cao. 

Chú Thích

(1)BPSOS tính lệ phí cho việc dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng Anh, nếu người  nộp đơn không có sẵn bản tiếng Anh. Chúng tôi tính giá thị trường là 10 cents/chữ (tương đương khoảng US $65 cho mỗi trang chữ viết hoặc $30 cho mỗi trang bằng khoán). Chúng tôi cũng sẽ tính $100 cho việc biên soạn hồ sơ bằng tiếng Anh để nộp cho các dân biểu và thượng nghị sĩ. Ghi chú: Lệ phí này không áp dụng cho khoảng 30 hồ sơ tiên khởi mà thân chủ đă đồng ư đóng $1,000 cho mỗi hồ sơ. Đây là những hồ sơ chúng tôi ưu tiên dùng cho vận động trong thời gian thu thập thêm hồ sơ mới.Một số người gửi hồ sơ cho biết rằng họ quyết tâm đ̣i tài sản là v́ công lư chứ không cần số tiền bồi thường; họ đă kư giấy cống hiến toàn bộ số tiền bồi thường,nếu lấy được, cho các công tác nghĩa hiệp của BPSOS. Chúng tôi hoàn toàn không tính lệ phí đối với các hồ sơ này.

 

 

Muốn biết lư do tại sao tôi dám khẳng định xin mời quư độc giả đón đọc tiếp phần hai.

 

https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2016/wha/254545.htm

http://www.nytimes.com/1995/07/25/world/us-prods-nicaragua-on-seized-land.html

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: