MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

TÁT CẠN ĐẦM LẦY

 

Dẫn nhập: "Drain The Swamp" lả một khẩu hiệu đồng thời cũng là một chương tŕnh hành động của Tổng thống D J Trump cam kết sẽ thực hiện trong thời kỳ vận động tranh cử 2016. Vậy đầm lầy là ǵ, tại sao phải tát cạn và sẽ tát cạn bằng cách nào?

Theo gịng thời sự mọi người đều hiểu, cái đầm lầy mà Trump nói tới đây là vũ đài chính trị ở Washington DC bao gồm ba ngành Tư Pháp,  Hành Pháp và Lập Pháp kèm theo đó là những nhà lobbyists của các công ty, đại công ty, các sắc tộc, các tôn giáo, các đại tài phiệt, các tập đoàn siêu quốc gia, các quốc gia trên toàn thế giới. Trong cái đầm lầy này nhung nhúc các "sinh vật người" thù bạn hoạt động ẩn tàng của hàng trăm cơ quan t́nh báo của các quốc gia đang hiện hữu trên thế giới. Toàn thể đám sinh vật này cài răng lược, ḥa tan và quyện lẫn vào nhau trong tầm quan sát, theo dơi điều tra của 17 cơ quan t́nh báo, điều tra Hoa Kỳ. Ghê gớm nhất, nham hiểm nhất và quyền lực nhất trong các quái thú ở đầm lầy là Deep State (Nhà Nước Ch́m) của các đại tài phiệt gây dựng lên từ hơn 100 năm trước. Vậy Deep State là ǵ, gồm những ai, hoạt động như thế nào chúng tôi xin mời bạn đọc theo dơi bài viết qua nghiên cứu rất nhiều tài liệu, tốn rất nhiều thời gian t́m hiểu dưới đây để thực hiểu về Washington D.C Swamp tức Deep State - tay sai của Tài Phiệt Quyền Thế Giới đang sử dụng Hoa Kỳ như một công cụ để thực hiện kế hoạch nô dịch toàn nhân loại trong cái gọi là Trật Tự Thế Giới Mới (New World Order)

 

@@@

 

Những ngày cuối  tháng ba, đầu tháng tư báo chí Hoa Kỳ đưa lên nhiều bản tin đáng chú ư nhưng TTDC tảng lờ, tuyệt nhiên không đề cập đến v́ sợ tạo ra nhiều  dư luận ảnh hưởng bất lợi cho khối dân chủ.

Tin thứ nhất là một bài phân tích của Luật sư nổi tiếng của California, Robert Barnes, đă ủng hộ sự phản đối của nhóm pháp lư của Manafort trong một bài viết về Luật và Tội phạm. Trong một cú đột phá lớn từ việc biện hộ, các luật sư của Paul Manafort đă đệ tŕnh kiến ​​nghị băi bỏ bản cáo trạng của thân chủ dựa trên một lỗ hổng có thể tước bỏ thẩm quyền của công tố viên đặc biệt Bob Mueller khi đưa ra cáo buộc. Mueller, họ chỉ ra, có được quyền lực của ḿnh từ giấy bổ nhiệm của Phó Tổng chưởng lư Rod Rosensetein. Sở dĩ Rosenstein được phát hành công văn bổ nhiệm này do sự hồi tỵ của Tổng Chưởng lư Jeff Sessions tránh can dự "bất kỳ điều tra hiện tại hoặc tương lai của bất kỳ vấn đề liên quan  nào đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ."

Tuy nhiên, những luật sư của Manafort chỉ ra rằng, sự hồi nhượng của Sessions chỉ áp dụng cho các vấn đề liên quan đến chiến dịch vận động tranh cử tồng thống. Theo họ, việc điều tra của Mueller hiện nay đă đi quá xa mọi thứ đă xảy ra trong chiến dịch, ông ta đă vượt quá thẩm quyền mà Rosenstein đă có thể trao cho công tố viên.

Điều tra bất cứ điều ǵ khác - như các giao dịch kinh doanh của Manafort ở Ukraine hoặc các hoạt động kinh doanh trước đây của Trump hoặc của anh con rể Jared Kushner - đều nằm ngoài phạm vi điều khoản của Session, người  trao quyền cho Rosenstein.

Chỉ có Chưởng lư Jeff Sessions mới có thể giám sát một cuộc điều tra về những thứ khác ngoài những liên quan trực tiếp đến chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.  

Barnes nói: "Tôi đồng ư với quyết định này đối với thẩm quyền của Mueller. Bản thân Sessions có độc quyền chỉ định một cố vấn đặc biệt cho những cáo buộc không thông đồng và Sessions đă không thực hiện hành động như vậy". 

Ông kêu gọi Jeff Sessions chính thức thông báo cho Mueller "rằng ông ta không có quyền hành động ngoài các vụ kiện liên quan đến chiến dịch." 

Trong khi lâu nay, những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đă kêu gọi Quốc hội hạn chế phạm vi hoặc thời gian điều tra của Mueller, hiện họ có cơ sở pháp lư rơ ràng để làm như vậy. 

Thật vậy, nếu Sessions không hành động, anh ta vi phạm nhiệm vụ của ḿnh trong vai tṛ Tổng Chường Lư, Barnes cho rằng. Ông trích dẫn " nghĩa vụ Hiến pháp do Toà án công nhận" trong phiên ṭa   để 'chỉ đạo và giám sát việc kiện tụng do Bộ Tư pháp tiến hành.' " 

Barnes lập luận rằng "có đạo đức, chuyên nghiệp và hợp pháp, Jeff Sessions không thể bỏ qua các nghĩa vụ giám sát của ḿnh đối với những trường hợp không liên quan đến" các chiến dịch vận động cho Tổng thống ".

Barnes cũng trích dẫn một ṭa án khu vực của liên bang   cho rằng "cố vấn đặc biệt không thể hành động ngoài giới hạn của thẩm quyền hạn chế của ḿnh hoặc không liên quan đến các chính sách và các quy định của Bộ Tư pháp. Như vậy, Cố vấn đặc biệt không có thẩm quyền vô hạn. "Thực tế, một cố vấn đặc biệt " buộc phải  giới hạn trong mục tiêu hẹp để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể mà ông được trao.

V́ vậy, Barnes lập luận, điều tra của Mueller phải được giới hạn trong "mối liên hệ giữa chính phủ Nga và các cá nhân liên quan đến chiến dịch của Tổng thống Donald Trump." Bất kỳ chủ đề nào không liên quan đến "chiến dịch", đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Mueller.

Cụ thể, Sessions có quyền "thông báo cho Mueller và chính thức  thu hồi  thẩm quyền của Mueller vào bất kỳ lúc nào trong những trường hợp không liên quan đến chính chiến dịch. Jeff Sessions có thể loại bỏ thẩm quyền của Mueller để yêu cầu các lệnh khám xét, tuyên bố của bồi thẩm đoàn, yêu cầu bồi thường của các bồi thẩm đoàn, nhắm mục tiêu các cá nhân, hoặc phát hành bản cáo trạng trừ khi chủ đề bị thu hẹp lại cho chính chiến dịch. Jeff Sessions có thể mang lại quyền lực cho các bản cáo trạng hiện tại cho các công tố viên DOJ thông thường v́ cả Hiến pháp và các đạo luật đều bắt buộc. Jeff Sessions có thể loại bỏ các cáo buộc hiện tại như là một sự lộng hành, lạm dụng thẩm quyền của Mueller. " 

 

Kể từ khi Mueller dường như từ lâu đă kết luận rằng không có sự thông đồng giữa Nga và Trump trong chiến dịch, ông ta đă nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân và không có quyền tiếp tục làm việc. 

Trước đây vài ngày tại Đồi Capitol, một số thành viên đẩy mạnh luật để bảo vệ Robert Mueller khỏi bị Tổng thống Trump sa thải Thật vậy, vào ngày Thứ sáu, Thượng nghị sĩ Chris Coons (D-Del.) Tuyên bố Trump có khả năng Mueller bị truất nhiệm, mặc dù tuyên bố lặp lại từ Nhà Trắng rằng không có thảo luận kế hoạch, để băi chức Mueller, nó phổ biến là biện pháp chính trị được xem là bảo vệ Mueller và chống lại Trump. Tuy nhiên, nỗ lực này có thể mang lại một khoản tổn phí đáng kể cho Quốc hội. Các hóa đơn của Coons và các đồng nghiệp của ông đưa ra sẽ không bảo vệ thực sự cho Mueller trong khi  nguy cơ là một trong những phán quyết quan trọng nhất trong lịch sử hạn chế quyền hành pháp.

Quan trọng hơn, hai dự luật được đề xuất sẽ có ít điểm về bảo vệ thực sự. Các đề xuất của Sens. Coons, Thom Tillis (RN.C.), Lindsey Graham (RS.C.) và Cory Booker (DN.J.) sẽ cho phép bất kỳ quyết định nào bắn Mueller được đưa ra trước một ban giám khảo ba người ṭa liên bang. Hiện tại, một quyết định để bắn Mueller về cơ bản không thể xem lại được.

Những ǵ các dự luật này sẽ làm là đặt nguy cơ một trong những tiền lệ quan trọng nhất trong lịch sử của chúng tôi hỗ trợ quyền lực Quốc hội. Năm 1988, Toà án Tối cao Hoa Kỳ đă đưa Morrison v. Olson , một quyết định 7-1 giữ nguyên hiến pháp của Đạo luật Luật sư Độc lập. Hành động đó đă được thông qua sau khi Tổng thống Nixon băi nhiệm công tố viên đặc biệt Watergate Archibald Cox năm 1973. Nó được cho phép để chỉ định một cuộc tư vấn độc lập bởi một ban giám khảo ba người khi được yêu cầu của luật sư.

Nhiều người từ lâu đă lập luận rằng quyết định đă được quyết định sai, bao gồm cả Tư pháp cuối Antonin Scalia là công lư chống đối duy nhất. Scalia lập luận rằng "điều tra của chính phủ và truy tố các tội phạm là một chức năng điều hành tinh quái." Quyết định của Morrison là nền tảng không chỉ cho tính hợp hiến của các cuộc điều tra độc lập mà c̣n là những giới hạn về quyền hành pháp. Đây là một trong những ngọc quư của những người trong chúng ta, những người ủng hộ kiểm tra quyền hành pháp với chi phí của Quốc hội.

Coons và các đồng nghiệp của ông bây giờ sẽ đặt những rủi ro đó. Nói một cách đơn giản, quyền hiến pháp không phải là giá trị để bảo vệ các dự luật này. Bất kỳ thử thách nào cũng có thể khiến Morrison trở lại trước một ṭa án có nhiều thay đổi với độ nghiêng nặng hơn về phía quyền hành pháp. Hơn nữa, đây không phải là hành động tương tự. Coons và các đồng nghiệp của ông sẽ được phục vụ tốt hơn để t́m kiếm việc khôi phục lại Đạo luật Tư vấn độc lập. Luật này đă được duy tŕ trước đó và nguyên tắc của sự suy gẫm nh́n chằm chằm không khuyến khích ṭa án đảo lộn những giá trị tương đối gần đây.

Một cố vấn đặc biệt không phải là một công tố viên độc lập, và trong sự khác biệt đó có thể nghỉ ngơi tương lai của Morrison. Tư vấn đặc biệt do tổng chưởng lư  thành lập và được đặt vững chắc hơn trong ngành hành pháp. Anh ta ít độc lập hơn và chịu sự giám sát của luật sư trưởng hoặc người được quyền chỉ định anh ta. Bản sắc thực thể của một cố vấn độc lập luôn là một phần quan tâm của Scalia và những người khác. Không rơ là ông ta là cá hay gà - tư pháp hay lập pháp hoặc hành pháp. Mueller rơ ràng đứng trên bàn chân điều hành, và đối thủ trên sân có thể sử dụng sự khác biệt để ruột Morrison.

Quốc hội thường vượt qua hầu hết các quy định mang tính biểu tượng, nhưng các dự luật này có thể có chi phí cấm đối với ngành lập pháp. Trong khi tôi hỏi về sự cần thiết của một luật sư đặc biệt sau cuộc bầu cử, tôi đă ủng hộ một cuộc hẹn như thế sau khi James Comey sa thải. Công chúng xứng đáng điều tra đầy đủ, độc lập về cuộc tranh căi của Nga. Cuộc điều tra mở rộng là mức giá mà tổng thống trả giá cho một quyết định tồi tệ như vậy. Thời gian là tất cả, và Trump hy vọng đă học được bài học đó. Tuy nhiên, bốn thượng nghị sĩ này dường như đang đều đặn trong việc thúc đẩy luật này.

Tuy nhiên, các dự luật sẽ không thay đổi các quy định của Bộ Tư pháp về cơ sở chấm dứt một luật sư, cố vấn đặc biệt. Tổng chưởng lư có thể loại bỏ Mueller v́ hành vi sai trái, lơ là nhiệm vụ, không có khả năng, xung đột lợi ích hoặc v́ một lư do chính đáng khác, bao gồm vi phạm "các chính sách của pḥng ban. "

Do đó, một ṭa án không thể đảo ngược một quyết định mà tổng chưởng lư có thể nêu ra một cơ sở hợp lư cho bất kỳ lỗi nào trong số liệt kê nhưng cũng là bất kỳ một minh chứng nào đó về "các lư do chính đáng khác, bao gồm vi phạm các chính sách của các pḥng ban." V́ những chính sách này được thực hiện và duy tŕ bởi các luật sư nói chung, nó có vẻ như là một thanh khá thấp để đáp ứng. Thật vậy, ṭa án không quan tâm đến những quyết định của các cơ quan hành pháp đối với các chính sách điều hành hành vi "các sĩ quan thấp hèn".

 

Công văn bổ nhiệm

 

Lập luận này, chắc chắn sẽ được lặp lại bởi nhóm pháp lư của Trump - và có thể là bởi một bài tweet của tổng thống - có thể đánh vần là sự kết thúc của nhiệm vụ của Mueller, kết thúc một sự lộng quyền đến độc đoán, phi lư khi một kẻ không do dân cử không phải viên chức nhà nước bỗng trở thành nhân vật có quyền năng vô hạn, toàn quyền hạch sách, moi móc những vấn đề hoàn toàn không dính dáng đến việc vận động tranh cử trong năm 2016 từ thời gian đến không gian.

Hành động ngu xuẩn hay cố t́nh phá hoại của Rosenstein cho  chúng ta thấy sự phi lư đến đần độn của cả một hệ thống tư pháp của nước Mỹ, qua đó cho thấy bàn tay của Deep State đă cố t́nh thao túng để cản trở và đánh bại Trump từ trong nội bộ.

 

Tuy nhiên hơn một năm trôi qua do bản thân Donald Trump không hề có những sai phạm nên sự moi móc của phía Dân Chủ không dẫn đến t́nh trạng nguy hiểm cho chức vụ tổng thống dù FBI, DOJ tiển nhiệm qua sự chỉ đạo của Obama đă dùng những thủ đoạn thâm hiểm và lợi dụng chuyên môn để đánh chặn Trump từ thời tranh cử, t́m cách vu khống để lật đổ Trump ngay từ phút đầu tiên nhậm chức, liên tục phá hoại việc làm của chính phủ, mục đích không cho Donald Trump có thời gian để phản công và truy tố những tội phạm h́nh sự của phe Dân Chủ và Obama đă bị phát giác như những vụ nghe lén phi pháp, tạo hồ sơ giả FISA, bán Uranium cho Nga, play to play Clinton Foudation, Email Scandal ..v.v.. đă từng đượcv Judicial Watch kêu gọi điều tra từ mấy năm nay.

 

Thư thông báo của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Jeff Sessions

 

 

 

 

Tổng Chưởng lư Jeff Sessions đă viết thư cho Chủ tịch Thượng viện Chuck Grassley, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Bob Goodlatte, và Chủ tịch Hạ viện Hạ viện Hoa Kỳ Trey Gowdy sẽ không có lời khuyên đặc biệt cho vấn đề Hillary Clinton (email và Uranium One , một giả định) và FISA / hồ sơ / vụ giám sát.

 

Tuy nhiên vào ngày 29-3-2018, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Jeff Sessions gởi thư thông báo tới Chủ tịch Thượng viện Chuck Grassley, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Bob Goodlatte, và Chủ tịch Hạ viện Hạ viện Hoa Kỳ Trey Gowdy và lưỡng viện cho biết sẽ không bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt thứ hai mà sẽ chỉ định John W. Huber, luật sư Hoa Kỳ tại Utah, để điều tra hành vi của FBI trong chiến dịch 2016, nhưng người đàn ông mà ông ta đă chọn để lănh đạo một cuộc kiểm tra nội bộ của Bộ Tư pháp. John W. Huber , luật sư Hoa Kỳ tại Utah, có thể triệu tập một bồi thẩm đoàn lớn, ra lệnh trát đ̣i hầu ṭa, thu thập bằng chứng và các nhân chứng để chứng minh - tất cả các quyền hạn thông thường của một công tố viên liên bang - khi ông t́m hiểu xem FBI đă lạm dụng quyền lực của ḿnh khi t́m kiếm trát ṭa cho phép  thực hiện việc nghe lén một nhân vật vận động tranh cử của Trump, hoặc liệu nó có quá nặng trong việc theo đuổi những câu hỏi về ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton hay không.

 

Ông Sessions nói những sự thật về t́nh h́nh của FBI vẫn chưa đến mức yêu cầu một cố vấn đặc biệt, nhưng ông Huber có đủ thẩm quyền pháp định. Richard Painter, cựu cố vấn đạo đức chính của Tổng thống George W. Bush nói: "Ông ấy sẽ có toàn quyền của một công tố viên liên bang. "Nếu anh ta nh́n vào vấn đề này và thấy một người nào đó trong DOJ nói dối một quan chức chính phủ, anh ta sẽ triệu tập một bồi thẩm đoàn, bắt buộc chứng cứ và thậm chí c̣n lên án họ."

Bằng cách bổ nhiệm một công tố viên liên bang đang hoạt động - trong trường hợp này, John W. Huber một trong những người đầu tiên được Tổng thống Obama chỉ định và tiếp tục giữ lại bởi Tổng thống Trump - Mr. Sessions cũng có thể làm chệch hướng những lời chỉ trích rằng việc xem xét là một nỗ lực phe phái nhằm làm suy yếu  Robert Mueller, trong các tương tác của chiến dịch với Nga vào năm 2016.

Johnson, một đảng viên đảng Cộng ḥa Wisconsin, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính phủ của Thượng viện, nói trong một cuộc phỏng vấn về "Meet the Press" của NBC rằng ông đang quan tâm đến một cố vấn đặc biệt đă cản trở các cuộc điều tra bởi các bản báo cáo T́nh báo ở cả Hạ viện và Thượng viện.

"Những ǵ tôi đă luôn nói về nó - lcố vấn đặc biệt được bổ nhiệm quá sớm. Tôi có lẽ đă rất muốn Ủy ban T́nh báo Thượng viện và Ủy ban T́nh báo Hạ viện hoàn thành báo cáo của họ".

Johnson nói: "Ở đó, có những mục tiêu hoàn toàn khác nhau của một luật sư đặc biệt và sự giám sát của Quốc hội. Tôi nghĩ, trong trường hợp này, điều quan trọng nhất là công khai".

" Và điều đó bị tổn hại khi bạn bắt đầu có những lời khuyên đặc biệt, và tất cả các thông tin, được thu thập và được giữ chặt chẽ và đôi khi không bao giờ tiết lộ."

"Một lần nữa, tôi chỉ nghĩ rằng ông được bổ nhiệm quá sớm. Tôi đă có thể đă có quá tŕnh chơi ra, "ông nói. "Bởi v́ tôi nghĩ công khai, quyền của công chúng để biết, là - vượt trội mọi thứ khác." 

 

Johnson nói thêm rằng quyết định của Jeff Sessions về việc chỉ định luật sư Mỹ John Huber để điều tra những cáo buộc về hành vi sai trái của FBI, bao gồm cả việc tiến hành cuộc điều tra đối với ứng cử viên tổng thống năm 2016 Hillary Clinton, là "trường hợp tốt nhất cho thời điểm hiện tại". 

 

Johnson cho biết: "Tôi đă tiến hành một cuộc điều tra ba năm về cuộc điều tra của FBI đối với Hillary Clinton. Tôi nghĩ chúng ta đang bắt đầu thấy một số vấn đề thực sự ở đó. "Và tôi chỉ không nghĩ rằng ai đó rất gần, giống như Giám đốc Mueller, cựu giám đốc Mueller, sẽ là, đúng loại người để điều tra điều đó." 

"Bây giờ, tôi thực sự hài ḷng với việc bổ nhiệm của John Huber," ông nói thêm. "Ông ấy là một luật sư Mỹ không quan tâm để làm việc với Văn pḥng Tổng Thanh tra."

 

John W. Huber, the U.S. attorney in Utah, can convene a grand jury, issue subpoenas, collect evidence and order witnesses to testify — all the usual powers a federal prosecutor has — as he delves into whether the FBI abused ... more >

 

Một viễn cảnh u ám cho những con quái vật lộng hành trong đầm lấy Washington DC. Đ̣n công kích này nhắm thẳng vào sào huyệt bảo vệ tội phạm của Deep State.

Không quá nhanh. Ẩn trong thư của Jeff Sessions là thông tin đáng kể quan trọng hơn là một tư vấn đặc biệt, pro hoặc con. Như ông đă đề cập cách đây một tuần trên chương tŕnh của Shannon Bream nhưng bây giờ đă công bố chính thức, tổng chưởng lư đă chỉ định một luật sư cao cấp của Hoa Kỳ điều tra - John Huber.Điều quan trọng là hợp tác với tổng thanh tra, ông Huber có thể  truy tố mọi người.  Đây là một cuộc điều tra h́nh sự. Và nó đă xảy ra ngay bây giờ!

Không rơ ràng là họ đă làm việc cùng nhau bao lâu nhưng có dấu hiệu cho thấy rằng đă có thời gian và họ đă làm công việc của họ một cách lặng lẽ (cách tốt nhất). Các cáo trạng có thể sớm hơn người ta tưởng, sớm hơn nhiều so với bất cứ cuộc điều tra của tư vấn đặc biệt nào gần như chắc chắn sẽ xảy ra trong một thời gian. Andrew McCabe dường như có liên quan đến việc đă thành lập trang web #gofundme để gây quỹ bảo vệ pháp lư của ḿnh. Không nghi ngờ ǵ, anh không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.

Do luật sư Huber trước đây được Obama đề cử cho DOJ  trở thành luật sư của Hoa Kỳ đang làm việc từ Utah cũng nên hứa với những ai muốn thấy công lư được thực hiện. Đề cử ông Huber của Obama (Trump sau đó cũng đề cử ông) sẽ đưa ra một bản điều tra có kết luận là có khả năng tạo ra sự bất đồng đáng kinh ngạc, ngay cả sự bùng nổ, ở đất nước bị chia cắt mạnh mẽ của chúng ta.

Vị trí của Utah rơ ràng là giữ cho ông Huber ít nhất là cách xa đầm lầy. (Người đàn ông này có thể sớm gặp rắc rối với ông chủ của ḿnh, Rod Rosenstein).V́ vậy, theo nguyên tắc hoary của đồng hồ đúng 12 giờ một lần, tạp chí Time , mặc dù những  bức ảnh đáng sợ và ư kiến ​​đại học, có thể chính xác - Jeff Sessions có thể trở thành bạn thân của Donald Trump. Nhưng không chỉ thế thôi - bạn thân nhất của tất cả chúng ta.

Và đây là một điều tốt v́ sự thật về FBI sẽ phơi bày sớm hơn theo cách đó. Sự thật đó là xấu và có hại, như ai đó đă từng nói, cần phải làm nhanh hơn, xin vui ḷng.

FBI, thẳng thừng, là một mớ hỗn độn. Nhân viên không đủ năng lực kết hợp với sự thiên vị là đáng kinh ngạc. Nếu FBI là một công ty tư nhân, nó sẽ nằm trong chương 11 hoặc chống lại cuộc nổi loạn của cổ đông hoặc cả hai. Thật không may, nguy hiểm thay, đó là cơ quan thực thi pháp luật quan trọng nhất của chúng ta!!!

Lời khen ngợi về sự bất lực là điều bất thường - hoàn toàn mất tích những kẻ giết người khủng bố Boston Marathon và Pulse khi họ nh́n chằm chằm vào mặt và nh́n những kẻ giết người hàng loạt ở trường học Parkland, khi chứng rối loạn tâm thần bạo lực của anh ta rơ ràng đối với bất cứ ai có chỉ số IQ bằng ba chữ số là ba thảm hoạ gần đây trên đồng hồ của họ.

Đối với phần thiên vị, tốt, đó là những ǵ đang được phát hiện. Mức độ của nó, rất dễ đoán trước, sẽ rất tuyệt. Nó đă có. Chúng ta đă thấy tổ chức FBI đó không trung thực, họ tuyệt vọng che giấu sự thật khỏi công chúng như thế nào. Tài liệu phải được giải quyết bằng một cái đ̣n. Các stonewalling là vô tận, số lượng các phản tác dụng tự phục vụ vô số và dường như xoay ṿng. Nó cho thấy FBI là chống dân chủ, phản bội đất nước ở mức cực đoan.

FBI, nói chung, không c̣n chức năng bảo vệ cho công dân Mỹ. Nó trông chừng cho bản thân hoặc các nhà lănh đạo nó chọn. Nó xứng đáng được dỡ bỏ và một FBI mới được xây dựng từ dưới lên. Phải có một hệ thống hoàn toàn mới. Như những thành viên của Hội đồng Thượng viện và Hiến pháp rất thận trọng, họ vẫn chưa đủ. Chỉ các nhân viên của Quốc hội không thể giám sát việc này, và cũng không buộc phải làm vậy.

Sau khi báo cáo IG đă được xuất bản, theo đề xuất của Alan Dershowitz, cần triệu tập một ủy ban độc lập để xem xét những ǵ đă xảy ra, lập ra các hệ thống này và tái tạo lại FBI mới được tổ chức một cách khác nhau và trực tiếp chịu trách nhiệm với công dân. Đây là điều không hề dễ dàng. Phải có bộ phận quản lư những vi phạm tính minh bạch.

Hơn nữa, như mọi người đều biết, các ủy ban đó không phải là thuốc chữa bách bệnh. Quá tŕnh phụ thuộc vào chúng ta. Một công dân báo cáo là biện pháp pḥng vệ quan trọng nhất để chống lại sự độc đoán của chính phủ. Nếu tôi sai về các buổi tập, hăy gọi tôi lên đó, nhưng, quan trọng hơn, hăy gọi cho anh ta trên đó. Đừng để anh ta quay trở lại t́nh trạng hiện tại với một vài cổ tay bị tát.

Điều ǵ đă và đang xảy ra với các chi nhánh của FBI và các cơ quan t́nh báo của chúng ta là mối đe dọa nguy hiểm nhất trong nhiều thập kỷ với nền cộng ḥa của chúng ta. Chúng ta đă không thể thoát khỏi việc có một KGB kiểu Mỹ đang điều hành cuộc sống của chúng ta - cho đến bây giờ. Không thể cứ giữ như thê măi. Đảng Dân Chủ, Deep State và bộ máy truyền thông khổng lồ của TTDC đang tàn phá hủy hoại từ tinh thần đến  tài sản vật chất của nước Mỹ.

Bọn chúng phải đền tội No One Is Above The Law.

 

Kim Âu

April 2/2018

hết Episode 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: