֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Giờ Thứ 25

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

PHẢN ỨNG CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ HỘI ĐOÀN

VỀ NGÀY HỘI NGỘ TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ

 

 

 

 

Song Kiên

Nguồn => http://www.conongviet.com/

 

 

 

Kính thưa quư vị,

 

  Trong mấy ngày qua t́nh h́nh liên quan đến Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị chợt sôi động hẳn lên. SK nhận không ít những tin tức liên quan đến cá nhân bà Khúc Minh Thơ, tin tức liên quan đến chương tŕnh HO và tin tức liên quan đến phản ứng của các Cộng Đồng và hội đoàn vùng Dallas – Fort Worth. Những tin tức liên quan đến cá nhân bà Thơ th́ SK xin được giữ lại v́ thiếu kiểm chứng. Những chuyện khác, SK sẽ lần lượt tŕnh bày theo ư kiến của ḿnh.

 

 Về vai tṛ bà KhúcMinh Thơ trong chương tŕnh HO:

 

 Không ai phủ nhận bà KM Thơ đă có công trong việc vận động cho tù nhân chính trị. Nhưng, nếu như cho rằng nhờ có bà Thơ mới có chương tŕnh H.O như một tác giả nào đó đă viết:

 

“Tôi dám khẳng định rằng “Nếu không có sự vận động của chị Khúc Minh Thơ với Quốc Hội, Chính quyền và Chính giới Mỹ, xin can thiệp trả tự do cho tù nhân chính trị tại Việt Nam” th́ anh em chúng tôi chắc chắn đă phải bỏ xác trong các trại tù cải tạo của Cộng Sản từ lâu rồi!”

 

th́ điều này cần phải xét lại. .

 

 Theo thư của một Tù Nhân Chính Trị đi đợt đầu tiên vào năm 1983 gồm 38 người  th́ chương tŕnh HO đă có từ năm 1977. Ông Bùi Tấn Ngọc, trong thư gởi ông Nguyễn Kha Lạt  cho biết:

 

  Kính thưa Niên-Trưởng Nguyễn-kha-Lạt,

 

Chương-Tŕnh Refugee cho Tù-Nhân Chính-Trị có từ năm 1977 nhưng v́ Trung-Cộng đánh Việt-Nam nên không thực-hiện được bởi Mỹ xúi Trung-Cộng. Cho đến năm 1983 qua Liên-Hiệp-Quốc, Mỹ và Việt-Cộng đồng-ư cho tất-cả Tù-Nhân Chính-Trị tuần-tự đi Mỹ, v́ vậy tôi được chấp-thuận cho đi tị-nạn chính-trị ngày 25-12-1983 trong Toán Tù-Nhân Chính-Trị gồm có 38 người đầu-tiên, nhờ tôi có biệt-phái Đại-Diện Bộ Chỉ-Huy V Tiếp-Vận tại Trạm Hàng-Không Quân-Sự Hoa-Kỳ trong năm 1966-1967 và bảo-vệ 3 Kho Xăng Shell, Esso, Caltex và Foreign TankerShip từ năm 1972 tới tháng 3-1975, đồng-thời có 1 người Em ruột Sĩ-Quan Biệt-Động-Quân tử-trận và 1 người Em ruột khác bị Việt-Cộng thảm-sát năm 1997 sau khi chiếm Miền Nam được 2 năm v́ đánh Công-An Việt-Cộng hà-hiếp đồng-bào. Sau đó Việt-Cộng đ́nh-chỉ chương-tŕnh v́ Mỹ không thỏa-mản yêu-cầu về tài-chánh, nhưng Thứ-Trưởng Ngoại-Giao Robert L Funseth có đến Dallas tham-dự buổi họp của Tổng-Hội Tù-Nhân Chính-Trị đă bảo là Chánh-Phũ Mỹ tiếp-tục nhờ Liên-Hiệp-Quốc can-thiệp. Do đó Chương-Tŕnh Refugee cho Tù-nhân Chính-Trị mới được tái-tục trở-lại vào năm 1990, chớ không phải do một người Việt-Nam nào tranh-đấu từ năm 1987 cho tù-nhân căi-tạo được qua Mỹ că, v́ tôi là 1 trong 38 người tù-nhân cải-tạo được đi chánh-thức qua Mỹ từ ngày 25-12-1983 lận.

 

Đính-kèm hồ-sơ Refugee trong Attach Files đễ chứng-minh sự-thật của Chương-Tŕnh Refugee của Tù-Nhân Chính-Trị tại Mỹ hầu Niên-Trưởng tham-khảo.

 

Kính-thư,

 

Bùi-tấn-Ngọc

 

Cục Quân-Nhu & Biệt-Khu Thủ-Đô

 

  Một nhân vật khác có nick name Duy Tường cũng cho biết về hoàn cảnh của gia đ́nh ḿnh:

 

  “Chú ruột của DT cải tạo về năm 1982 đă nộp đơn xin tị nạn chính trị với tư cách là phục vụ trong quân đội VNCH bị CS giam giữ trong trại cải tạo theo mẫu đơn do Ṭa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan phổ biến. Đơn nộp "chui" qua Ṭa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bangkok ( Thailand ) và nhận được hồi báo kèm theo số "I.V" của Toà Đại Sứ.

 

Ba của DT cải tạo về năm 1983 cũng đă nộp đơn giống như người chú.

 

Khi được gọi phỏng vấn đi H.O, ba và chú đều được gọi (tổng số đầu người) theo đơn nộp qua Thái Lan. Chính mắt ba và chú thấy phái đoàn phỏng vấn (Mỹ) để cái đơn lúc nộp Thái Lan trước mặt.

 

Điều này chứng tỏ rằng chương tŕnh tái định cư Tù Cải Tạo đă có ít nhất là trước năm 1982 (ngày chú của DT ra tù và nộp đơn).

 

Việc Cựu Đại Tướng John Vessey qua Hà Nội thương thuyết năm 1987 chỉ là nối lại việc làm dang dở của chính phủ Hoa Kỳ mà thôi.”

 

  Sau đó Duy Tường đi đến kết luận:

 

  “Giả sử chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn không có chủ trương tiếp nhận người Tù Cải Tạo (mà sau này gọi là H.O) th́ liệu vào năm 1987 Bà Khúc Minh Thơ "vận động" có thành công hay không?

 

Đồng ư rằng Bà có công rất nhiều trong công cuộc vận động này, nhưng cốt lơi vẫn là chủ trương và quyết định của chính phủ Hoa Kỳ.”

 

  Quan trọng nhất là bài phỏng vấn Ông Robert Funsett về chương tŕnh HO của Phóng Viên Nguyễn Khanh đài RFA được đăng trên website www.trachnhiemonline.com của Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali xác nhận một điều không thể chối căi: Chương tŕnh HO đă có trước khi bà Thơ tổ chức “…một cuộc tiếp tân tại Quốc Hội Hoa Kỳ và lên tiếng đ̣i CSVN phải trả tự do cho tù nhân chính trị…” vào ngày 30-4-1987.

 

 Thưa quư vị,

 

  Một lần nữa SK không phủ nhận bà Thơ có công trong việc vận động cho Tù Nhân Chính Trị, nhưng bà Thơ không phải là người chủ xướng việc thu nhận Tù Nhân Chính Trị. Đó là kết quả của sự thoả thuận giữa chính quyền Hoa Kỳ muốn trả món nợ c̣n thiếu đối với các cấp quân cán chính miền Nam và Cộng Sản VN muốn tống khứ những thành phần bị xem là nguy hiểm cho chế độ ra nước ngoài. Bà Thơ chỉ là “người rao giảng tin mừng” (theo nhận định của một HO) v́ xuất hiện đúng thời điểm.

 

 SK sẽ viết tiếp về Ngày Hội Ngộ do Bà KM Thơ tổ chức và phản ứng của các Cộng  Đồng cũng như Hội Đoàn ở Dallas – Fort Worth.

 

 Ngày hội cựu tù nhân chính trị do bà Khúc Minh Thơ tổ chức tại Dallas và thái độ của các Cộng Đồng, Hội Đoàn:

 

 Riêng về việc quảng cáo chương tŕnh cũng như các nhân sự trong Ban Tổ Chức là những việc cần được nhắc đến. Theo những tin tức mới nhất mà SK nhận được th́ các Cộng Đồng và Hội Đoàn vùng DFW đă thi nhau lên tiếng để phản bác lại bài báo của kư giả Huy Phương, một nhà báo kỳ cựu, nổi tiếng ở Cali và cũng là người sẽ làm phóng sự cho Đài Truyền H́nh SBTN trong Ngày Hội Ngộ.

 

 Không biết kư giả Huy Phương đă nghe ai nói hay lấy tin từ đâu mà lại viết:    

 

  “…Ngày nay cũng chính bà Khúc Minh Thơ và Hội Gia Đ́nh Tù Nhân Chính Trị đă cùng với các Hội Đoàn, Cộng Đồng ở Dallas-Ft Worth đă tổ chức ngày hội ngộ này cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau, một cuộc hội ngộ rộng lớn, không c̣n mang tên những trại tù riêng lẻ, không c̣n có tính cách địa phương từng vùng hay từng tiểu bang. Đây là cuộc hội ngộ có tầm vóc của các cựu tù nhân chính trị Việt Nam đầu tiên của nước Mỹ và tất cả anh em cựu tù đang sinh sống từ các nước tự do, không phân biệt là chúng ta đến đây trong những đợt H.O., vượt biên hay đi theo diện di dân bảo lănh…”

 

  Đáp lại bài viết của kư giả Huy Phương, môt số hội đ̣an đă lên tiếng.

 

Trích thư của Ông Nguyễn Kinh Luân, Phó Chủ Tịch Nội Vụ CĐNVQG FW

 

Kính thưa quư vị,

 

 Chúng tôi không rơ hai chữ "Cộng Đồng" được Kư Giả Huy Phương viết hoa là ám chỉ các tổ chức cộng đồng địa phương vùng Dallas Fort Worth (gồm tổ chức CĐNVQG Dallas và CĐNVQG Fort Worth), hay ám chỉ một cộng đồng tổng quát. Cá nhân chúng tôi, trong cương vị là Phó Chủ Tịch Nội Vụ của tổ chức CĐNVQG Fort Worth xin long trọng minh xác: Ngay từ những ngày đầu của chương tŕnh Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị được Bà Khúc Minh Thơ tổ chức vào các ngày 3,4, và 5 tháng 10 năm 2008 cho đến giờ phút này, Tổ chức CĐNVQG Fort Worth không hề dính dáng ǵ đến việc tổ chức chương tŕnh Ngày Hội Ngộ này.

 

  Hiện tại CĐNVQG Fort Worth, CĐNVQG Dallas, Khu Hội Tù Nhân Chính Trị - DFW, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức - DFW, Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-DFW, Đoàn Thanh Niên Hồn Việt v.v. và một số thân hào nhân sĩ đang rất bận lo tổ chức một chương tŕnh gây quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH hiện c̣n đang sống ở VN vào ngày 9 tháng 11 năm 2008. Bên cạnh đó CĐNVQG Fort Worth c̣n có những chương tŕnh hoạt động khác nữa từ đây cho đến Tết 2009. Cho nên chúng tôi không đủ khả năng để tổ chức thêm một chương tŕnh nào cả. Chúng tôi xin chuyển link có bản tin của Kư Giả Huy Phương đến Ban Chấp Hành CĐNVQG Fort Worth để xin ư kiến.

 

  Trân trọng

 

  Nguyễn Kinh Luân

 

Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Fort Worth và Vùng Phụ Cận

 

 Trích thư của ông Liên hội Phó Ngọai vụ LHCCS vùng Dallas Forth Worth

 

Thưa Ông Huy Phương

 

  Không rỏ từ đâu Ông nghĩ ra việc chụp mũ cho "các Hội đ̣an, Cộng Đồng địa phương Dallas/Fort Worth đă tổ chức ngày hội ngộ cho chúng ta???". Thật là một sự đánh lừa nạn nhân "Tù Cộng sản" một lần nửa!  

Ổ xứ TỰ DO văn minh nầy , Ông Huy Phương có quyền TỰ DO NGÔN LUẬN nhưng không có quyền vu khống và nói láo. Các Hội Doàn và hai cộng đồng Dallas và Fort Worth ( TX) không chủ trương chống Cộng 50/50 như bà Khúc minh Thơ.  

- Với tư cách Liên Hội Phó Ngoại Vụ Liên Hội Chiến Sĩ VNCHDFW , gồm có 11 hội đoàn : : Nhảy Dù, TQLC, BDQ, CSQG, NKT, LLDB, Hải Quân, Không quân, Quân cảnh, Đon vị 101, Hội Cựu SVVBQGVN.

 

- Đặc biệt Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị DFW cùng Hội SVSQ Thủ Đức DFW đă hoàn toàn đứng ngoài và không liên hệ với ngày Đại Hội TNCTVN do Gia đ́nh TNCT của bà Khúc minh Thơ tổ chức tại DFW vào những ngày 3,4,5 tháng 10 năm 2008 . ( đă chuyển lên các diển đàn )

 

Mong Ông Huy Phương không nên "Chuyện tṛ cùng đồng đội" bằng câu chuyện BỊA ĐẶT. Ông Huy Phương hăy để sự NÓI LÁO quen miệng nầy cho bọn Cộng Sản.

 

Chào Ông,

 

 Bùi Quang Thống , 713-992-7533

 

  Bên cạnh đó, THCTNCT và các Khu Hội địa phương cũng đă lên tiếng là không tham dự Ngày Hội Ngộ.

 

 Trong một bản tin của Trương Duy Linh gửi ra ngày 1/9/2008, những lư do không tham dự mà Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và môt số hội đ̣an ở Dallas đưa ra như sau:

 

1. Bà Khúc Minh Thơ tổ chức ngày hội cựu tù nhân và không mời Tổng hội nên Tổng hội không tham gia.

2. Tương tự bà Khúc Minh Thơ cũng không mời khu hội tại Dallas nên khu hội không tham gia.  

3. Ban Tổ Chức của bà Khúc Minh Thơ có những vị không cùng đường lối với anh em cựu tù nhân chính trị.

 

 Kính thưa quư vị,

 

Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị mà không có các hội đoàn tù nhân chính trị tham gia, lại do những người không cùng đường lối với anh em cựu tù nhân chính trị th́ Ngày Hội Ngộ này sẽ có những ai tham dự?

 

  Cũng nên nhắc lại là vài hôm trước Ông Nguyễn Hữu Của, một CSVSQTBTD đă dựa theo bài viết của Bà Nancy Bùi tức  Triều Giang , một Thành Viên của Ban Tổ Chức nên loan tin sai lạc làm đụng chạm đến Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức DFW. Ông Nguyễn Hữu Của đă phải viết thư xin lổi đăng trên website www.tinparis.net. Tiện đây SK cũng xin Ông Nguyễn Hữu Của rộng lượng bỏ qua những phê b́nh…nặng nề của SK đối với Ông.  

  Trở lại chuyện quảng cáo cho Ngày Hội Ngộ, người ta thấy được là  phe tổ chức đă xử dụng những ngón nghề tuyên truyền hết sức là …vô tư. May cho các Cộng Đồng và Hội Đoàn là thời đại này các tin tức được truyển đi mau chóng nên họ kịp thời phản ứng. Xui cho Ban Tổ Chức là ….tin đi lẹ quá nên mất đi hiệu quả của việc tuyên truyền và c̣n bị áp phê ngược.   

  Nh́n chung, danh sách các Cộng Đồng và Hội Đoàn không dính dáng ǵ đến việc tổ chức Ngày Hội Ngộ ngày càng dài ra. HCSVSQTBTD, CĐNVQG FW, Liên Hội CSVNCH với 11 hội đoàn quân nhân, Tổng Hội CTNCT với 37 Khu Hội địa phương và Gia Đ́nh Việt Mỹ Washington State đă chính thức hoặc bán chính thức lên tiếng. Hy vọng là qua các dữ kiện trên các vị Cựu Tù Nhân Chính Trị ở xa cũng như quư bạn đọc sẽ hiểu được lư do tại sao việc tổ chức Ngày Hội Ngộ lại đi theo chiều hướng nàỵ  

Một vấn đề chót có liên quan đến chi phí tổ chức mà cho đến giờ này vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng. SK không hiểu với một chương tŕnh đồ sộ kéo dài cả ba ngày ở những địa điểm khác nhau th́ làm sao Ban Tổ Chức có tiền chi tiêu, trong khi lệ phí cho mỗi người tham dự chỉ có …25.00 đô! Hy vọng là một ngày nào đó Bà Khúc Minh Thơ sẽ giải thích rơ ràng để mọi người có thể lấy đó làm kinh nghiệm tổ chức những chương tŕnh vĩ đại khác.

 

 Lời kết:

 

 Kính thưa quư vị,

 

Chúng tôi xin minh định một điều: Loạt bài viết này không có ư bêu xấu Bà Khúc Minh Thơ hay chê bai mục đích chính đáng của Ngày Hội Ngộ. Điều mà chúng tôi muốn nói đến là tư cách bất xứng của những người đứng chung quanh Bà Thơ trong việc tổ chức Ngày Hội Ngộ. Làm sao có thể chấp nhận để cho những thành phần có cơ sở làm ăn ở VN, không chịu chào cờ VNCH, và tổ chức party trong lúc các Cộng Đồng và Hội Đoàn lo tổ chức QH 30-4  đứng trong Ban Tổ Chức, hay đóng góp một vai tṛ quan trọng trong Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị?  

Nếu các Tù Nhân Chính Trị không màng đến tư cách của những người trong Ban Tổ Chức và vẫn quyết định tham dự th́ đó mới là điều sĩ nhục đến chiếc áo Tù Nhân Chính Trị.     

 

 SK.

 

 

 

Tại sao bà Khúc Minh Thơ tổ chức ngày hội cựu tù nhân chính trị tại Dallas

mà Tổng hội cựu TNCT và phần lớn hội đ̣an ở Dallas  không tham gia?

 

 

----- Trương Duy Linh -----

 

 

 

 

Ngày 30/8/2008 chúng tôi nhận mail của ô Bùi Quang Thống (713-992-7533) gửi lên net. Nội dung như sau:

     Ngày hội cựu tù nhân chính trị do bà Khúc Minh Thơ tổ chức tại Dallas For Worth vào 3 ngày 3,4,5 tháng 10/2008 không có sự hỗ trợ của hầu hết các hội đ̣an cựu quân nhân cũng như Tổ Chức Cộng Đồng tại đây.

Để sáng tỏ vấn đề, chúng tôi đă gọi điện thoại liên lạc với qúy ông sau đây vào 4 giờ chiều ngày 30/8/2008:

1.    Chủ tịch Khu hội cựu TNCT Trần Văn Chính 214-707-3072

2.    Liên hội Chiến sĩ VNCH Nguyễn Kha Lạt 682-472-916

3.    Hội Không quân Lê Văn Thông 817-715-6169

4.    Hội Nha Kỹ Thuật Vơ Tấn Y 817-992-6459

5.    Phó Chủ Tịch CĐNVQG Fort Worth  Nguyễn K. Luân 469-233-9097

 

Tất cả quư ông trên cho biết:

1.    Bà Khúc Minh Thơ tổ chức tại Dallas nhưng không hề liên lạc với  các hội đ̣an tại đây nhất là hội Cựu tù nhân chính trị.

2.    Ban Tổ Chức của Bà Khúc Minh Thơ có một số vị có những họat động không phù hợp với đường lối của các hôi đ̣an. Cụ thể là một vị có quan hệ buôn bán với VC; một vị tổ chức tiệc vào đúng ngày quốc hận 30/4 hai lần dù đă được nhắc nhở; một vị từ chối chào cờ quốc gia Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Ngày 1/9/2008 lúc 7 tối - chúng tôi điện thơ cho ô Nguyễn Trung Châu, Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và ông cho biết:

      Sau khi thông tin về “Ngày hội cựu tù nhân chính trị tổ chức tại Dallas” được loan báo rộng răi, nhiều khu hội đă hỏi và ông gửi một văn thư chỉ phổ biến nội bộ với 3 mục chính.

Nay vấn đề đă trở nên rộng lớn, ông đồng ư cho chúng tôi phổ biến 3 nội dung trên trong văn thư của THCTNCT. Đó là:  

1.    Bà Khúc Minh Thơ tổ chức ngày hội cựu tù nhân và không mời Tổng hội nên Tổng hội không tham gia

2.    Tuơng tự bà Khúc Minh Thơ cũng không mời khu hội tại Dallas nên khu hội không tham gia

3.    Ban Tổ Chức của bà Khúc Minh Thơ có những vị không cùng đường lối với anh em cựu tù nhân chính trị.

 

Trả lời câu hỏi của chúng tôi v́ sao ngày hội cựu tù nhân chính trị th́ phải do Tổng Hội tổ chức mới hợp t́nh và lư, ô Nguyễn Trung Châu cho biết:

1.    Tháng 4/2008, bà Khúc Minh Thơ bày tỏ ư định tổ chức ngày hội vào khỏang tháng 7/2008. Ông Nguyễn Trung Châu cho biết, Tổng hội cựu TNCT không làm kịp v́ đang bận tham gia ngày Văn Hóa Quốc Tế tại New York

2.    Bà Khúc Minh Thơ trả lời sẽ cho biết ư sau. Nhưng sau đó bà vẫn tiến hành và không hỏi ǵ đến tổng hội.

Khi bà tiến hành, ông Nguyễn Trung Châu đă góp ư 2 điều: (1) Bà nên đổi tên là ngày “Vinh danh cựu tù nhân chính trị” (2) Bà nên mời Khu hội cựu TNCT tại Dallas tham gia.

     Tuy vậy, bà Khúc Minh Thơ trả lời câu số (2) là : nếu mời Khu Hội cựu TNCT Dallas th́ sẽ có nhiều người không tham gia.

 

Chúng tôi nêu câu hỏi sau:

     Ngày hội tổ chức 3 ngày với quy mô lớn, tốn kém rất nhiều  và các cựu tù nhân về tham gia chỉ phải đóng 25 Mỹ kim cho 3 ngày bao gồm ( picnic, ca nhac và thăm viếng …). Vậy số tiền chi phí lấy từ quỹ nào?

     Ông Nguyễn Trung Châu trả lời: nhiều khu hội cũng nêu vấn đề này và ông không biết. Câu hỏi này thuộc thẩm quyền bà Khúc Minh Thơ.

Chúng tôi sẽ gửi câu hỏi đến bà Khúc Minh Thơ và sẽ tường tŕnh tiếp.

 

Trương Duy Linh (ngày 01,09-2008)

 

 

Lại cái tṛ Đời Đời Nhớ Ơn

Cái ǵ đàng sau : Ngày Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

 

 

 

Ong Bù Na

 

 

Kim Dung đă vẽ ra nhân vật Giáo chủ Hồng Thất Công là người kiêu ngạo, háo danh trong tập Lộc Đỉnh Kư. Mỗi ngày, ông t a bắt các đệ tử của ḿnh phải quỳ mọp trước mặt mà xưng tụng và đọc những câu kinh nhật tụng: “Hồng Giáo Chủ thọ tỷ Nam Sơn, phước như Đông Hải….” 

Staline, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, cha con Kim Nhật Thành đă noi theo gương Hồng Giáo Chủ mà bắt thần dân các nước Nga, Tàu, Việt, Hàn sùng bái ḿnh theo kiểu: “Đời đời nhớ ơn Nguyên soái Xịt ta lin, Hồ Chủ Tịt, Mao Chủ Tịt, Kim Chủ tịt….”

 Tưởng chế độ Cộng sản suy tàn sẽ chôn vùi kiểu suy tôn này; nhưng thực tế ở Bắc Hàn, Việt Nam, các “thần tượng” Kim Chính Nhật, Hồ Chí Minh vẫn c̣n vêu mặt ra để người ta thờ phượng. 

Vui ghê, ở xứ Cờ Hoa này lại cũng thấy kiểu tôn thờ đội ơn muôn năm này. Mấy ông HO ra đi nhờ vận động của chính quyền Mỹ từ những năm cuối đấu thập niên 70 và đầu 80 (xin đọc bài phỏng vấn ông Robert Funsett, người phụ trách chương tŕnh H.O. do Nguyễn Khanh, phóng viên RFA, thực hiện vào ngày 30 tháng 4 năm 2005, 30 năm sau ngày mất nước, http://www.trachnhiemonline.com/   http://www.trachnhiemonline.com/shoat-1.htm

 

Trích:

 

Robert Funsett: khi tôi được cử về làm việc cho Văn Pḥng Đặc Trách Tỵ Nạn của Bộ Ngoại Giao, kế hoạch cứu tù chính trị được đặt trong khuôn khổ của Chương Tŕnh Ra Đi Có Trật Tự và nằm dưới sự hỗ trợ của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc.

Chúng tôi bắt đầu tham khảo với đại diện của phía Việt Nam ở Geneva, và ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên với họ, tôi được thông báo là trong số những người mà Hoa Kỳ muốn đón sang Mỹ định cư, thành phần tù nhân chính trị là diện khó nhất. Năm 1982, tôi gặp ông Trợ Lư Bộ Trưởng Hà Văn Lâu và đưa đề nghị cho thân nhân của những người đang cư ngụ ở Mỹ và thành phần tù chính trị được nộp đơn định cư, tức là những cựu quân nhân quân đội Việt Nam Cộng Ḥa bị tù cải tạo v́ họ có liên hệ với Hoa Kỳ, và những nhà văn, nhà báo, các tu sĩ.”

 

Đọc hết bài phỏng vấn, không thấy nêu lên vai tṛ của bà KMT chỗ nào cả.

 

Thế mà không hề thấy mấy ông HO lên tiếng ca ngơi, cám ơn ông Funsett, ông McCain, ông Reagan bao nhiêu. Trong khi có hàng trăm bài báo, hàng chục chương tŕnh phát thanh phát h́nh đă không hết lời ca tụng bà KMT. Có ông nhà văn đă dành ít ra hai bài trong tập truyện tù để khen nức nở bà chị ḿnh như là người tái tạo, tái sinh cho hàng chục ngàn cựu tù nhân và gia đ́nh. “Trong trường hợp chúng ta, nếu không có bà Khúc Minh Thơ và những hội đoàn tranh đấu, th́ ngày nay chúng ta và gia đ́nh c̣n lầm lũi nhọc nhằn bên kia bờ Thái B́nh Dương. Chúng ta c̣n c̣ng lưng đạp xe xích lô trên đường đầy ổ gà để nhận đồng tiền không dủ ăn sáng. Chúng ta c̣n nhọc nhằn trên cánh đồng một khu kinh tế mới nào đó” (CTĐN, trang 219). 

Lại có ông nhà văn cũng mới năm ngoái đây làm 2 shows dài hơn một tiếng cho “ân nhân của HO” trên đài SBTN và năm nay cũng tiếp tục bốc thơm bà chị qua là thư kêu gọi tham dự NGÀY TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM tại Dallas tháng 10 tới đây. 

Năm 1996, nhân đánh dấu chấm dứt chương tŕnh HO, em út bà chị này đă làm một cái lễ tại Houston để HO đến đền ơn bằng bao nhiêu hoa, quà, lời tán tụng. Chưa đủ, năm ngoái, làm một lần nữa ở Cali. Có lẽ thấy c̣n thiếu đại diện nhiều trại tù hoặc lời cám ơn chưa đủ mặn, năm nay, bà chị bèn tổ chức một đại hội quy mô đồ sộ kéo dài 3, 4 ngày tại Dallas.

 

Tệ chi là tệ, mấy ông HO !!!

 

Không biết trong nhà của mấy ông nhà văn HO ... có lồng kiếng h́nh bà chị treo trang trọng giữa nhà để hàng ngày gia đ́nh tụ tập : « Đời đời nhớ ơn chị KMT ! » 

 

Mà dù có đi nữa, e rằng bà chị không sao thấy được. Sao mấy ông HO không tạc thêm cái tượng của chị vào các tượng đài quân lực VNCH đă có sẵn. Phải làm tượng chị thiệt lớn, hai tay ôm trùm mấy anh lính đúng như lời nịnh hót kiểu Tố Hữu của đàn em TG/NB trong bài "Ngày Tù nhân chính trị Việt Nam" tại Dallas, Hội gia đ́nh Tù nhân chính trị Việt Nam tổ chức, từ ngày 3 đến 5/10/2008 » (Tin Việt Online)

 

Khúc Minh Thơ, bài thơ ngời sáng, 

Cả một đời ôm lấy HO.

 

Làm thế, họa may chị sẽ thỏa măn mà chấm dứt cái màn NGÀY TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM để hàng năm kêu gọi HO về tôn vinh ḿnh kiểu đời đời nhớ ơn ! 

Nhưng việc con người b́nh thường say mê những lời xưng tụng th́ cũng là chuyện nhỏ thôi. Chuyện lớn hơn là chuyện xoay quanh cái NGÀY TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM này. 

Trước tiên là thành phần tổ chức. Thấy có ghi tên các Cộng đồng và Hội đoàn tại Dallas trong ban tổ chức trong thông cáo mời gọi được phổ biến rầm rộ trên đài phát thanh, phát h́nh, internet... th́ liền đó là các thư, thông cáo của những đơn vị nầy lên tiếng phủ nhận sự tham gia tổ chức của họ. « Ngay từ những ngày đầu của chương tŕnh Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị được Bà Khúc Minh Thơ tổ chức vào các ngày 3,4, và 5 tháng 10 năm 2008 cho đến giờ phút này, Tổ chức CĐNVQG Fort Worth không hề dính dáng ǵ đến việc tổ chức chương tŕnh Ngày Hội Ngộ này » (thư của Ông Nguyễn Kinh Luân, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Fort Worth và Vùng Phụ Cận)

 

« Với tư cách Liên Hội Phó Ngoại Vụ Liên Hội Chiến Sĩ VNCHDFW , gồm có 11 hội đoàn : Nhảy Dù, TQLC, BDQ, CSQG, NKT, LLDB, Hải Quân, Không quân, Quân cảnh, Đơn vi 101, Hội Cựu SVVBQGVN. Đặc biệt Khu Hội Cựu Tù Nh ân Chính Trị DFW cùng Hội SVSQ Thủ ĐứcDFW đă hoàn toàn đứng ngoài và không liên hệ với ngày Đại Hội TNCTVN do Gia đ́nh TNCT của bà Khúc minh Thơ tổ chức tại DFW vào những ngày 3,4,5 tháng 10 năm 2008 »

 

(thư ông Bùi Quang Thống, PCH Liên Hội Phó Liên Hội CCS Dallas-Fort Worth)

 

Đáp lại, họ c̣n nêu ra sự nghi ngờ v́ vài thành viên (hội đoàn và cá nhân) ban Tổ Chức là những phần tử có thái độ và hành vi từ mập mờ đến thân Cộng. Ban tổ chức NGÀY TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM Chính trị mà không có sự tham gia của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Hội Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo (trung ương và điạ phương Dallas) là thế nào?

 

Theo chương tŕnh dự tính sẽ kéo dài ba ngày : Picnic tại hồ White Rock Lake Park vào ngày thứ sáu 3 tháng 10, tối đó là Đêm Tâm Giao. « Ngày Thứ bảy sẽ là ngày bận rộn nhất của Đại Hội với chủ đề “Cám Ơn Người , Cám Ơn Đời” sẽ được tổ chức tại Hội trường Garland Special Event Center, một trong những hội trường lớn và đẹp nhất của thành phố Garland, sát với Dallas với sức chứa trên 6,000 ngựi », (NGƯỜI = KMT ? khiếp). Tối lại là dạ tiệc, văn nghệ. Hôm sau lại thánh lễ cầu hồn. Lại có những cuộc triển lăm quy mô trong suốt ba ngày đại hội. 

Cứ nhẹ nhàng mà chiết tính, th́ chi phí tổ chức phải lên tới con số trăm ngàn đồng. Riêng tiền mướn Garland Special Event Center cũng có thể lên tới chục ngàn. Chưa kể các khoản tiền mà bà chị nhà ḿnh và ban tham mưu đi lại từ các Tiểu bang khác đến Texas để chuẩn bị ṛng ră suốt hai năm nay. 

Với số tiền thu từ mỗi người tham dự là 25 đô la, may ra th́ vừa để trả cho ẩm thực một đêm liên hoan tại một nhà hàng bậc trung ; th́ số c̣n lại, hàng chục ngàn đô la kia ai sẽ đài thọ ? 

Bà chị nhà ta, theo lời cô em NB, th́ đă « phải cầm cố nhà cửa v́ lo cho mấy anh HO !!! » Các vị lính già HO trong ban tổ chức th́ đa số ăn “eo phe, phút tem ». Chỉ c̣n sót lại vài ba vị then chốt trong BTC như TG/NB, THL, ĐHS là có đủng đỉnh tiền bạc. Nhất là TG/NB làm ăn to bên nước Việt Nam Cộng Sản, có Real Estates lên tới 5 triệu đô la chưa kể Công ty KHVN ở Saigon và công ty NCRED ở Austin cùng các của ch́m của nổi khác. Hai vị THL và ĐHS cũng bị Cộng đồng Dallas lên tiếng từ lâu v́ các việc làm đi ngược lại với trào lưu chống Cộng tại địa phưong. 

Có lẽ cái thế lực tài chánh đồ sộ này của cô em TG/NB đă làm cho bà chị nhà ta gắn bó với cô em NB đến nỗi bỏ ngoài tai những lời phát giác việc làm ăn với Vẹm của cô em. 

Trong “Thư của Gia Đ́nh Mỹ Việt Washington State” “(Hội của các em con lai) có đoạn:  “Thay v́ nói lời công đạo, hai người (NL và KMT) thậm chí c̣n dùng lư do tế nhị để đánh phá tinh thần của Nhật Tùng và gây nên sự sợ hăi, chia rẽ trong anh em với lư do Nhật Tùng “chống cộng”, bà Khúc Minh Thơ khuyên Nhật Tùng nên chống cộng 50/50 (???), ông Nam Lộc chụp mũ cho Nhật Tùng lấy tinh thần chống cộng đặt lên trên quyền lợi của ACE”  http://www.vietland .net/main/ showthread. php?t=1971.

 

 Chống Cộng 50/50 là sao? Nếu không phải là bàn tay này phất lá cờ Vàng lấy ḷng người Việt Tị Nạn ; bàn tay kia lén lút nhận tiền Vẹm để đánh phá Cộng Đồng ?

 

Ai cũng biết Việt Cộng từ sau khi có Nghị quyết 36, đă âm thầm dùng tiền mua chuộc, lũng đoạn hàng ngũ Người Việt Tị Nạn. Chúng ta đă thấy biết bao nhiêu người chỉ v́ một phút yếu ḷng đă sa ngă trở thành một thứ công cụ cho VC. Sẽ là buồn và thất vọng biết mấy khi một người tự nhân là người ơn của HO mà nay lại sắp làm một cái bung xung cho VC nó xử dụng. Chẳng lẽ anh em HO, những người từng chiến đấu hào hùng chống Cộng Sản xâm lược, vừa là nạn nhân của chúng, nay lại chịu nép ḿnh ngồi chung mâm vớí các thành phần phản bội?

 

Ong Bù Na Tếch-Xịt

 

 

 

Kim Âu Hà văn Sơn chủ nhiệm báo Chính Nghĩa

chinhnghia@aol.com

 

Kính gửi diễn đàn!

 

Con người Việt Nam  là con người trọng nghĩa. Nhưng chuyện không mà nói rằng có th́ chúng tôi không thể chịu ơn chị ấy được. 

Một lần nữa, chúng tôi xác định chương tŕnh ODP là "policy" của chính phủ Hoa Kỳ đă có từ lâu, kế hoạch di tản như quư vị biết, đă được chuẩn bị từ khi Hoa Kỳ có ư định bỏ rơi Việt Nam Cộng Ḥa. 

Lịch sử chưa lùi xa đến mức khó t́m ra tài liệu. Phóng viên RFA Nguyễn Khanh phỏng vấn ông Robert Funsett đă qúa đủ để cho mọi người nh́n thấy SỰ THẬT. 

Trong qúa khứ có một số nơi anh em  CTNCT chúng ta đă tặng bằng khen bà Khúc Minh Thơ thật ra không phải là anh em không biết SỰ THẬT. Tuy nhiên v́ lịch sự và cũng không mất mát ǵ nên cho qua để tránh mâu thuẫn nội bộ. 

Lần này câu chuyện đă cho thấy có một bước ngoặt đáng lưu ư. Việc một số nhân vật đứng ra dùng thế lực kim tiền để tiếm danh, đoạt quyền tổ chức và cái cách đặt tên khiến chúng tôi cảm thấy Tổng Hội, Khu Hội các nơi phải chính thức lên tiếng. 

Hơn lúc nào hết quư vị đă nhận trách nhiệm có chức danh, chức vụ và Tổng Hội, Khu hội là những tổ chức chính danh, quư vị không thể để cho những người không phải CTNCT lạm dụng danh nghĩa một cách trắng trợn như vậy. Anh em CTNCT toàn Hoa Kỳ đang chờ thái độ và phản ứng của ông Tổng Hội Trưởng và các Chủ Tịch Khu Hội

Chị Khúc Minh Thơ không phải là một CTNCT. Việc chị tự ư lập ra một ban tổ chức cái gọi là Ngày  Hội Ngộ CTNCT là một việc làm "danh bât chính, ngôn bất thuận".  

Tât cả mọi sự mạo xưng đêu nhằm những mục đích và mưu đồ không hay. Chi Khúc Minh Thơ ngày nay khuyên người khác chống cộng 50/50. Cô Nancy Bùi hay Triều Giang làm ǵ chắc mọi người cũng đă rơ. 

Anh em  CTNCT  thầm lặng tẩy chay NHNCTNCT v́ họ  nh́n thấu việc tự quyền quyết định một cách vô lư của chị Khúc Minh Thơ.  

Cựu tù nhân chính trị Viêt Nam là một lực lượng lớn bao gồm hầu hết Quân Cán Chính VNCH bị kẹt lại. 

Tổ chức CTNCT là một tổ chức có tầm bao qúat và có thực lực. Không một cá nhân nào hoặc tổ chức nào đứng ngoà́ khối anh em  CTNCT có quyền lợi dụng hay lạm dụng danh nghĩa của anh em chúng ta. 

Tuyệt đại bộ phận anh em  CTNCT  chúng ta đă rời khỏi đất nước hơn chục năm trời. Hậu duệ của chúng ta đă trưởng thành, gia đ́nh chúng ta đă ổn định bằng mồ hôi và sức cần lao của chúng ta. 

Ngày hôm nay không nói ra nhưng ai cũng biêt anh em chúng ta đủ sức để cho đi chứ không cần nương dựa vào tài chánh của bât kỳ một thế lực bất lương nào. 

Một số anh em thiếu thông tin vội vă lên tiêng chê trách nào là HÈN, nào là VÔ ƠN v..v..v. 

Theo thiển ư của chúng tôi quư anh em đấy nên b́nh tĩnh để nhận định. Chắc chắn anh em CTNCT (HO) chúng ta không HÈN và cũng không phải VÔ ƠN. V́ thât sự chúng ta chưa từng chịu ơn ai và chắc chắn anh em chúng ta không HÈN v́ hiện nay ṇng cốt cho những cuộc đấu tranh chống cộng vẫn là anh em chúng ta. 

Có điều chắc chắn anh em  CTNCT  chúng ta không NGU để danh nghĩa anh em chúng ta bị lợi dụng.

 THAY MẶT MỘT SỐ ĐÔNG ANH EM CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM TẠI ATLANTA , GEORGIA 

Chúng tôi chính thức yêu cầu TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM minh định bằng văn thư với công luận và cộng đồng hải ngoại về việc tiếm mạo danh xưng này.

 

Trân trọng

 

Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 


 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi t́m tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đă đưa đến kết thúc đau thương vào ngày 30 – 4- 1975 và để lại một xă hội thảm hại, đói nghèo lạc hậu ở Việt Nam gần nửa thế kỷ nay..Đă đến lúc quốc dân Việt Nam phải dũng cảm, kiên quyết đứng lên dành lại quyền quyết định vận mạng của đất nước. Kim Âu

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvViệt Học

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật KhoavVăn Chương

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân