MINH THỊ

 

Michael Dibdin: “Người ta chẳng bao giờ có bạn mà lại không có kẻ thù, người ta ghét cái không giống ḿnh, nghĩa là người ta yêu cái giống ḿnh. Đây chỉ là những chân lư cũ mà chúng ta đang cố gắng khám phá lại sau một thế kỉ loanh quanh lảng tránh. Những ai phủ nhận  những chân lư này đang phủ nhận chính gia đ́nh ḿnh, di sản, văn hóa và chính bản thân ḿnh!”

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật Khoa

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

Hồi kư của Đại tá Phạm Bá Hoa: Giờ thứ 25

 

 

 

Từ sau ngày Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, hằng ngày, trước đầu giờ và sau cuối giờ làm việc, tôi thường lên văn pḥng Trung Tướng Đồng Văn Khuyên để theo dơi và trao đổi t́nh h́nh. Qua câu chuyện trao đổi mang tính cách tâm t́nh với nhau hơn là Tham Mưu Trưởng/Bộ Tổng Tham Mưu ra lệnh cho Tham Mưu Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận.

 

Xin mời quí vị quí bạn vui ḷng trở lại ngày 27 tháng 4 năm 1975 trước khi vào giờ thứ 25.

 

Tại ṭa nhà chánh Bộ Tổng Tham Mưu, đă hết giờ làm việc buổi chiều từ lâu, tôi vẫn c̣n ngồi trong văn pḥng Trung Tướng Đồng Văn Khuyên, nghe ông tâm sự:

 

“Anh biết không, Thiếu Tướng Smith nói với tôi là cấp chỉ huy của ông ta từ Pentagon (Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc Pḥng Hoa Kỳ) nói ổng đang ủng hộ một Trung Tướng cộng sản ngay tại Sài G̣n”.

 

“Ông ta muốn ám chỉ Trung Tướng phải không?

 

“Tôi cũng nghĩ vậy”.

 

“Trung Tướng có nói ǵ không?

 

“Không”.

 

“Đến lúc này, Trung Tướng có quyết định ra đi chưa?

 

Tôi hỏi như vậy là v́ lúc sáng, Y Sĩ Chuẩn Tướng Phạm Hà Thanh, Cục Trưởng Cục Quân Y, lên hỏi thăm t́nh h́nh, Trung Tướng Khuyên yêu cầu Chuẩn Tướng Thanh cho ông 2 chai thuốc độc, và tôi cũng xin 2 chai (1 chai để trong túi và 1 chai trong cặp xách tay). Khi ông xin thuốc độc, điều đó cho thấy có thể là ông không bỏ chạy, hoặc xin th́ xin nhưng chạy vẫn chạy. Nhưng tôi nghĩ, ít ra th́ Trung Tướng Khuyên đang có hai giải pháp trong đầu. Im lặng một lúc, chừng như ông đang xúc động nên lời nói của ông thật nhỏ:

 

“Tôi đă hứa với ổng (tức Thiếu Tướng Smith), v́ tôi cảm thấy sẽ không an toàn nếu như tôi khước từ di tản”.

 

“Thiếu Tướng Smith có nói bao giờ th́ đi không, thưa Trung Tướng?

 

“Ổng được lệnh từ Pentagon là sẽ đưa tôi đi”.

 

“Thiếu Tướng Smith có nói là sẽ đi vào lúc nào không Trung Tướng?

 

Trung Tướng Khuyên buông thỏng: “Giờ thứ 25”.

 

“Ổng có nói với Trung Tướng giờ đó là giờ nào không?

 

“Giờ đó sẽ được quyết định từ Pentagon”.

 

Sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, Tổng Thống Dương Văn Minh cho phổ biến bản tuyên bố trên đài phát thanh Sài G̣n, theo đó th́ Tổng Thống yêu cầu Hoa Kỳ lập tức rút toàn bộ các cơ quan và nhân viên Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Ngay sau bản tin ngắn ngủi nhưng rất quan trọng đó, từng đoàn trực thăng của Hải Quân Hoa Kỳ vào Sài G̣n, chuyên chở những người “di tản” ra Hạm Đội 7 ngoài khơi Vũng Tàu. Băi đáp chính của trực thăng là khu vực Văn Pḥng Tùy Viên Quốc Pḥng Hoa Kỳ ở Tân Sơn Nhất, và băi đáp trên sân thượng ṭa đại sứ Hoa Kỳ, tọa lạc bên trái đại lộ Thống Nhất (từ Dinh Độc Lập nh́n về hướng Thảo Cầm Viên).

 

Tôi xin dừng ở đây để thuật tiếp phần cuối của câu chuyện ngắn (phần đầu tôi đă thuật trong cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963) do cựu Đại Tá Nguyễn Linh Chiêu kể cho các bạn trong bữa ăn tại nhà ông ở Orange County, Nam California, vào ngày 15 tháng 11 năm 1991. Hôm ấy, tôi là một thực khách trong số đó. Chuyện mà cựu Đại Tá Chiêu kể lại là nhân chuyến ông sang Paris đầu năm 1991, ông có mời cựu Tổng Thống Dương Văn Minh và cựu Trung Tướng Trần Văn Đôn dùng cơm, để giúp giải tỏa mối bất ḥa giữa hai vị mà cả hai vị đều là bạn thâm giao của cựu Đại Tá Chiêu. Trong toàn bộ câu chuyện ngắn đó có đoạn cựu Đại Tá Chiêu hỏi cựu Tổng Thống Dương Văn Minh:

 

“Tại sao anh mới nhận chức Tổng Thống mà anh ra lệnh đuổi Mỹ về nước?

 

“Moa” không đuổi Mỹ. Bản văn đuổi Mỹ là do Đại Sứ Martin (Hoa Kỳ) đưa cho “Moi” và yêu cầu “Moi” phổ biến”.

 

Phần cuối câu chuyện chỉ có thế, nhưng nó cho thấy Hoa Kỳ đă “an bài chiến tranh chống cộng của Việt Nam Cộng Ḥa chúng ta” đến tận cùng chi tiết. V́ vậy mà chúng ta không ngạc nhiên khi bản văn “đuổi Mỹ” vừa phát đi trên làn sóng đài phát thanh Sài G̣n, th́ từng đoàn trực thăng Hoa Kỳ thuộc Hạm Đội 7 của họ từ ngoài khơi Thái B́nh Dương, ào ào vào Sài G̣n, cứ như các trực thăng đó túc trực ứng chiến trên đường bay của Hàng Không Mẫu Hạm vậy. Thậm chí đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đă có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất và ṭa đại sứ từ nửa đêm 28 rạng 29 tháng 4 năm 1975, để bảo vệ cuộc vận chuyển di tản. Các sự kiện đó đă xác định rơ ràng chớ không phải ngẫu nhiên. Ngôn ngữ chính trị là như vậy mà. Nghe vậy, nhưng không phải vậy, mà đôi khi cũng có thể là như vậy.

 

Vẫn sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, như những ngày trước đó, tôi lên văn pḥng Trung Tướng Đồng Văn Khuyên, để theo dơi t́nh h́nh, vẫn chưa nghe ông nói ǵ về giờ thứ 25 mặc dù Tổng Thống đă chánh thức yêu cầu Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam Cộng Ḥa trong ṿng 48 tiếng đồng hồ!

 

Trở về văn pḥng, đứng ở lan can ngay trước văn pḥng tôi, nh́n sang băi đáp bên kia hàng rào kẽm gai ngăn cách giữa khuôn viên Bộ Tổng Tham Mưu với một góc của khuôn viên phi trường Tân Sơn Nhất. Từng chiếc trực thăng hạ cánh rồi cất cánh với đầy người chen chúc bên trong, một vài chiếc có cả người c̣n ṭn teng ở càng chân trực thăng chớ chưa vào được bên trong. Lúc ấy tôi liên tưởng đến tấm ảnh với ghi chú ngắn trên những nhật báo phát hành tại Sài G̣n ngày 18 và 19 tháng 4 năm 1975. Tấm ảnh đó chụp lúc những giới chức của quốc gia Cam Bốt, đang chen lấn lên trực thăng Hoa Kỳ để di tản khỏi quê hương của họ, v́ quân cộng sản đang tiến chiếm thủ đô Nam Vang (Phnom Penh). Nghĩa là họ thua trận trước Việt Nam Cộng Ḥa, nhưng họ hơn ta ở điểm là họ c̣n chống giữ thủ đô Nam Vang được vài tuần. Câu ghi chú rằng: “Những người Cao Miên đứng bên ngoài rào, trông họ rất thản nhiên khi nh́n cái cảnh trốn chạy của những người từng lănh đạo đất nước họ …”. Thật ḷng mà nói, lúc ấy tôi không biết tôi đang nghĩ ǵ và phải làm ǵ khi trông thấy cảnh tượng như vậy diễn ra ngay trước mắt! Có vẻ như tôi chưa sẵn sàng chấp nhận h́nh ảnh đó là sự thật trong cuộc đời, mặc dù nó đang xảy ra trước mắt tôi!

 

Không biết có phải là khi một người có những suy tư lo nghĩ trong một mức độ nào đó th́ họ c̣n kiểm soát được, có nghĩa là họ vẫn c̣n suy tư lo nghĩ, nhưng khi điều suy tư lo nghĩ vượt quá mức kiểm soát  th́ họ trở nên b́nh thản trước sự việc chăng? Nếu trong khoa tâm lư và khoa dịch lư có nói đến trường hợp như vậy, th́ tôi đang trong t́nh trạng vượt quá mức kiểm soát đó. Đứng nh́n cấp trên tôi và các đồng đội tôi đang bỏ chạy mà tôi không biết tôi đang nghĩ ǵ và phải làm ǵ nữa!

 

Trong khi cảnh di tản bằng trực thăng trong khuôn viên phi trường Tân Sơn Nhất ở phần đối diện với khuôn viên Bộ Tổng Tham Mưu vẫn diễn tiến, Trung Tướng Đồng Văn Khuyên đẩy cửa vào pḥng tôi, nhưng tôi bận điện thoại cung cấp nhiên liệu cho Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh đă từ Biên Ḥa rút về G̣ Vấp. Thấy tôi bận, ông quay trở ra và sang pḥng vệ sinh. Điện thoại xong, tôi ra đứng cạnh lan can chờ ông. Dĩ nhiên là khi trở ra, Trung Tướng Khuyên trông thấy tôi, ông đi ngang tôi, rồi đi thẳng đến xe Jeep cách tôi chừng 5 bước. Ông lên xe, nh́n thẳng phía trước, và im lặng. Chưa bao giờ tôi thấy thái độ của ông như vậy, do vậy mà tôi nghĩ: “Phải chăng giờ thứ 25 bắt đầu?”.

 

Ông không nói một tiếng nào trong khoảng 5 phút. Ông ra hiệu bằng tay, anh Hạ Sĩ Quan tài xế cho xe lăn bánh. Tôi đứng thẳng người, đưa tay lên trán, chào ông, rồi khoa tay từ biệt để ông hiểu là tôi đoán được chuyện ǵ đang xảy ra. Nếu tôi không lầm, th́ Trung Tướng Khuyên sẽ rất xúc động nếu như ông nói với tôi bất cứ lời nào, v́ vậy mà tôi không chút phiền muộn đối với Trung Tướng Đồng Văn Khuyên cho dù ông đă không một lời từ biệt, một lời từ biệt với biết bao nguy hiểm cho người đi lẫn người chưa đi!

 

Lúc đó là 11 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, và tôi xem đây là giây đầu tiên trong 3.600 giây của Giờ Thứ 25!

 

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau đó, Thiếu Tá Tấn, sĩ quan tùy viên của Trung Tướng Đồng Văn Khuyên, điện thoại tôi:

 

“Tŕnh Đại Tá, Trung Tướng đă vào gặp Thiếu Tướng Smith rồi”.

 

“Anh đang ở đâu vậy?

 

“Tôi đang ở nhà tôi”.

 

“Ủa, anh không đi sao?

 

“Dạ không Đại Tá”.

 

“Anh có thể cho tôi biết là sau khi rời chỗ tôi th́ Trung Tướng đi những đâu không?

 

“Rời văn pḥng Đại Tá, Trung Tướng hướng dẫn tài xế lái xe trên nhiều con đường trong Tổng Tham Mưu, rồi ra cổng số 3 (cổng số 3 ra đường Vơ di Nguy) và quanh vào cổng sau phi trường. Tại đây có sĩ quan tùy viên của Thiếu Tướng Smith đón và hướng dẫn vào. Đi được một khoảng th́ lính gác Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ gọi tôi lại, bảo tôi tháo khẩu súng lục để lại cổng. Đi bộ vào đến Văn pḥng Tùy Viên Quốc Pḥng th́ Thiếu Tướng Smith đứng chờ ở đó, cả hai ông vào văn pḥng, tôi chào Trung Tướng rồi trở về nhà”.

 

“Anh trông thấy nhiều người trong đó chớ?

 

“Đông lắm Đại Tá ơi! Đông nghẹt người lận”.

 

“Cám ơn anh, và mong là anh em ḿnh c̣n liên lạc nhau được ngày nào mừng ngày ấy thôi. Chào anh nhé”.

 

Vậy là, quí vị lănh đạo đất nước Việt Mam vừa bàn giao chức vụ lănh đạo quốc gia lẫn quí vị đương kiêm chức vụ lănh đạo quân đội, đă lần lượt “rời bỏ Việt Nam” gần như theo hệ thống quân giai cho dù là hệ thống quân giai ngẫu nhiên cũng vậy:

 

Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, vị Tướng đă hai lần đặt tay lên Hiến Pháp tuyên thệ “bảo vệ quốc gia dân tộc, bảo vệ Hiến Pháp” khi nhận chức Tổng Thống và Tổng Tư Lệnh Tối Cao Quân Đội, lên phi cơ đi ngoại quốc!

 

Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, hơn 5 năm trong chức vụ Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Quốc Pḥng,  lên phi cơ đi ngoại quốc!

 

Đại Tướng Cao Văn Viên, vị Tổng Tham Mưu Trưởng  Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa từ ngày 15 tháng 10 năm 1965, lên phi cơ đi ngoại quốc!

 

Đầu giờ thứ 25, Trung Tướng Đồng Văn Khuyên, Tham Mưu Trưởng/Bộ Tổng Tham Mưu kiêm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận, cũng lên phi cơ đi ngoại quốc!

 

Và khi vị Tổng Tham Mưu Trưởng và Tham Mưu Trưởng/Bộ Tổng Tham Mưu, rời bỏ chức vụ để “đi ngoại quốc”, th́ quí vị Tướng Lănh cùng nhiều vị Trưởng Pḥng của Bộ Tổng Tham Mưu, cũng ra đi! 

 

Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 4 năm 1975, không c̣n một vị nào có thẩm quyền quyết định bất cứ vấn đề ǵ hết, ngay cả công tác pḥng thủ trại Trần Hưng Đạo -tức Bộ Tổng Tham Mưu- cũng không ai trách nhiệm nữa. Quân nhân và công chức quốc pḥng của Bộ Tổng Tham Mưu trên dưới 2.000 người, không c̣n cấp chỉ huy, nên họ đành phải quyết định: Tự động tan hàng!

 

Tôi điện thoại cho Đại Tá Nguyễn Hồng Đài (con rể của Tổng Thống Dương Văn Minh), nguyên là Chánh Sở Kế Hoạch/ Tổng Cục Tiếp Vận biệt phái về Phủ Tổng Thống:

 

“Anh Đài. Anh vui ḷng tŕnh với Tổng Thống là cho đến lúc này, trong Bộ Tổng Tham Mưu không c̣n vị Tướng Lănh nào hết, cũng không ai trách nhiệm bảo vệ bản doanh Tổng Tham Mưu nữa. Tôi tŕnh xin Tổng Thống cử người vào chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng và Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận. Nếu hôm nay không có vị nào vào đây th́ bộ tham mưu nhẹ của Tổng Cục Tiếp Vận chúng tôi sẽ sang Biệt Khu Thủ Đô làm việc, v́ khách hàng mà tôi yểm trợ chỉ c̣n Biệt Khu Thủ Đô và một phần lực lượng của Quân Đoàn III thôi”.

 

“Được rồi, tôi tŕnh “Ông Già” ngay và sau đó sẽ điện thoại anh”.

 

Một lúc sau, Đại Tá Đài gọi tôi:

 

“Ông Già” cho biết, lúc 3 giờ chiều nay sẽ có phái đoàn Tướng Lănh vào nhận chức trong Bộ Tổng Tham Mưu. Anh yên tâm”.

 

Lúc 2 giờ chiều 29 tháng 4 năm 1975, tôi mời các vị Cục Trưởng Cục Phó, Trung Tâm Tiếp Liệu Lục Quân, Trung Tâm Điện Toán Tiếp Vận, Chỉ Huy Trưởng Trường Tiếp Vận, đến họp gấp. Kiểm điểm lại chỉ c̣n Cục Trưởng Cục Quân Y (Chuẩn Tướng Phạm Hà Thanh), Cục Trưởng Cục Quân Vận (Đại Tá Nguyễn Tử Khanh), Cục Phó Cục Quân Nhu, Cục Phó Cục Công Binh, Cục Phó Cục Quân Cụ, Cục Phó Cục Truyền Tin, Cục Phó Cục Quân Tiếp Vụ, và Cục Phó Cục Măi Dịch. Tôi vào đề ngay:

 

“Trong trách nhiệm Tham Mưu Trưởng/Tổng Cục Tiếp Vận, tôi xin thông báo đến quí vị và các bạn về t́nh h́nh chung và t́nh h́nh nội bộ Tiếp Vận của ḿnh. Về t́nh h́nh chung, hiện nay theo Pḥng 2/Bộ Tổng Tham Mưu th́ có khoảng 10 sư đoàn quân cộng sản bao quanh Sài G̣n và chúng đang áp sát ven ngoại ô. Điều đó cho phép dự đoán là chúng có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào mà chúng cho là thuận lợi. Về lực lượng pḥng thủ của ta th́ không có đơn vị nào nguyên vẹn, kể cả Nhẩy Dù và Thủy Quân Lục Chiến. Ngay cả Sư Đoàn 106 Biệt Động Quân mới thành lập với Đại Tá Nguyễn Văn Lộc giữ chức Tư Lệnh, Đại Tá Vũ Phi Hùng làm Tư Lệnh Phó, và Đại Tá Cao Văn Ủy làm Tham Mưu Trưởng, cũng chỉ là sự kết hợp gấp rút các Liên Đoàn Biệt Động Quân  cùng với vài đơn vị Pháo Binh và Thiết Giáp c̣n lại thôi. Về nội bộ Tiếp Vận, th́ Trung Tướng Tổng Cục Trưởng và gần hết các sĩ quan cao cấp trong Tổng Cục Tiếp Vận, đă tự động rời khỏi nhiệm sở rồi. Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Tiếp Liệu Lục Quân và Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Điện Toán Tiếp Vận, cũng thế. C̣n tại các Cục, tôi nghĩ là các bạn biết rơ hơn tôi. Thông báo một t́nh h́nh như vậy, tôi muốn quí vị và các bạn tùy nghi v́ tôi không có thẩm quyền về bất cứ vấn đề ǵ vượt quá trách nhiệm và quyền hạn của người Tham Mưu Trưởng Tổng Cục. Tôi có bấy nhiêu lời, và nếu không có điều ǵ cần hỏi, tôi xin chào quí vị, chào các bạn, v́ trong chúng ta không ai biết được những ǵ sẽ chợt đến với ḿnh trong những ngày tháng sắp tới.

 

Sở dĩ phải nói lời chào ngay v́ tôi thấy Đại Tá Nguyễn Tử Khanh có vẻ như muốn rời pḥng họp. Quả thật, hơn tiếng đồng hồ sau đó, Đại Tá Cao Văn Phước, Cục Phó Cục Quân Vận cho tôi biết là Đại Tá Khanh đă vội vă xuống Giang Đoàn Vận Tải và đi rồi.

 

Lúc 3 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975, Trung Tướng Vĩnh Lộc -đă một thời là Tư Lệnh Quân Đoàn II, rồi Chỉ Huy Trưởng Trường Cao Đẳng Quốc Pḥng- vào nhận chức Tổng Tham Mưu Trưởng. Cùng lúc, Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh nhận chức Tham Mưu Trưởng/Bộ Tổng Tham Mưu. Và một vài Đại Tá nhận chức Trưởng Pḥng. Đại Tá Nguyễn Khắc Tuân, chánh văn pḥng Trung Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng.

 

Đại Tá Tuân gọi tôi lên tŕnh diện Trung Tướng tân Tổng Tham Mưu Trưởng:

 

“Chào Trung Tướng”.

 

“Chào anh. Những vị Tướng cầm quyền đă chạy hết rồi. Bây giờ chúng ḿnh hăy cùng nhau cố gắng nhiệm vụ trọng đại của Quốc Gia. Vào giờ phút lâm nguy này mới thấy được giá trị của mỗi người như thế nào đối với Tổ Quốc”.

 

“Thưa Trung Tướng, giờ này tôi có mặt ở đây và đang tŕnh diện Trung Tướng, trong khi các cấp chỉ huy trên tôi đă rời khỏi nhiệm sở, và các cấp chỉ huy dưới tôi cũng vậy, có nghĩa là tôi vẫn tiếp tục trách nhiệm của tôi, thưa Trung Tướng”.

 

“Nhiệm vụ yểm trợ Tiếp Vận cho các đơn vị pḥng thủ Sài G̣n, tôi trông cậy vào anh”.

 

“Vâng. Tôi đă và đang làm tất cả những ǵ thuộc về trách nhiệm của tôi, và tôi vẫn tiếp tục như vậy. Và nếu không có vị nào khác th́ xin Trung Tướng cử Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Chức vào chức vụ Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận, v́ tôi được biết Chuẩn Tướng Chức sẵn sàng nhận chức vụ này, thưa Trung Tướng”.

 

“Anh sẽ có vị Tổng Cục Trưởng ngay hôm nay”.

 

“Vâng. Chào Trung Tướng”.

 

Lúc 5 giờ chiều 29 tháng 4 năm 1975, Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Chức, trước là Cục Trưởng Cục Công Binh, kế đến là biệt phái sang phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách khẩn hoang lập ấp, đến nhận chức Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận. Một chức vụ mà Chuẩn Tướng Chức đă hơn một lần tự ông đề nghị thẳng với Trung Tướng Khuyên đề nghị lên cấp trên bổ nhậm ông vào đó. Chuẩn Tướng Chức, trong thời gian sinh hoạt trong “Nhóm Đời Mới” -tôi cũng là một thành viên trong Nhóm- của cụ Trần Văn Ân, có lần nói với tôi rằng “lên đến Tướng là phải hoạt động chính trị” và ông cũng nói thẳng là ông muốn nắm giữ chức vụ cao hơn là Cục Trưởng nếu vẫn phục vụ trong quân đội, v́ ông tự thấy khả năng của ông như vậy, và đó mới là tương lai sự nghiệp của ông. Chuẩn Tướng Chức là người rất hoạt động, khi ông tham gia công tác với đơn vị Công Binh của ông th́ ông làm nhiệt t́nh như bất cứ người lính Công Binh nào, và trong những trường hợp như vậy ông rất thích được  phóng viên báo chí tiếp xúc. Chuẩn Tướng Chức là mẫu người rất nhiệt t́nh trong trách nhiệm, và ông cũng rất muốn được xuất hiện trong sinh hoạt chính trường.

 

Tôi tŕnh bày t́nh h́nh chung và t́nh h́nh riêng của ngành Tiếp Vận như đă cung cấp  cho các vị chỉ huy Tiếp Vận trong buổi họp ngắn ngủi lúc 2 giờ, và t́nh h́nh yểm trợ Tiếp Vận cho các đơn vị chiến đấu. Chuẩn Tướng Chức viết tay lệnh bổ nhiệm Đại Tá Trần Văn Lễ (đang là Chỉ Huy Trưởng Trường Tiếp Vận) trở lại chức vụ Cục Trưởng Cục Quân Tiếp Vụ. Các vị Cục Trưởng đă bỏ nhiệm sở th́ ông cử các vị Cục Phó giữ chức Quyền Cục Trưởng.

 

“Bây giờ xin phép anh tôi về nhà dùng cơm rồi trở lại ngay. Trong thời gian đó nếu có đơn vị nào xin yểm trợ th́ anh bảo họ điện thoại cho tôi và tôi giải quyết”.

 

“Được rồi, anh về đi.  Anh có cần xe mở đường không v́ đường phố đông nghẹt người với xe cộ đó?

 

“Cám ơn anh. Không cần đâu anh”.

 

Không chỉ là đường phố đông nghẹt người mà là hỗn loạn chưa từng thấy! Áng chừng 6 cây số mà phải gần 2 tiếng đồng hồ tôi mới về đến nhà. Dọc đường, tiếng gọi nhau chạy loạn vang vang cả một quăng dài, đúng là “loạn th́ lạc!”. Trời tối hẳn, những chiếc trực thăng Hoa Kỳ thả “hỏa châu” chiếu sáng liên tục, để từng đoàn trực thăng phụ trách “di tản” thi hành nhiệm vụ. Nhiều phi tuần khu trục phản lực cũng của Hoa Kỳ, gào thét trên không phận thủ đô để sẵn sàng tấn công các đơn vị cộng sản nếu như trực thăng vận tải của họ bị bắn hạ, trong khi đạn pḥng không của cộng sản tua tủa vọt lên khoảng không gian bé nhỏ vừa tối lại vừa sáng!

 

https://dongsongcu.files.wordpress.com/2016/05/doan-nguoi-di-tan-ve-den-xa-lo-bien-hoa-thang-4-nam-1975.jpg?resize=651%2C436

 

Trong những năm chiến tranh dữ dội, nhất là trong trận chiến “mùa hè đỏ lửa năm 1972”, ngày cũng như đêm, người dân Sài G̣n rất quen với tiếng động cơ phản lực chiến đấu, từng đôi từng đoàn, xé không gian lên đường đánh địch bằng hỏa lực mănh liệt mà nó được các nhà chế tạo Hoa Kỳ nghiên cứu trang bị, và quen đến mức nếu như vắng âm thanh đó th́ họ cho là chuyện không b́nh thường. Bẵng đi một thời gian khá lâu, đêm nay, âm thanh đó trở lại, nhưng là trở lại để đánh dấu một t́nh huống bi thảm của dân tộc Việt Nam sau hai thập niên chiến đấu v́ Dân Chủ Tự Do!

 

Cơm xong tôi ra xe, nhưng đến 10 giờ đêm mà vẫn chưa ra đến đường Tô Hiến Thành mặc dù chỉ cách nhà tôi hơn 100 thước. Chừng như tất cả mọi người đều đổ xô ra khỏi nhà để t́m đường sống vậy! Tôi xuống xe và chen nhau từng bước giữa khối người là người mới trở vào được trong khu cư xá do các thanh niên trong cư xá canh gác bảo vệ, v́ ngay ngoài cổng trước của cư xá đă có vài nhà bị cướp giật rồi. Tôi điện thoại sang Tổng Cục Tiếp Vận:

 

“Chào anh Chức, Hoa đây anh. Bây giờ tôi không có cách nào ra ngoài cư xá được v́ hỗn loạn đến mức không sao tưởng tượng nổi. Anh cho phép tôi ở nhà, tất cả điện thoại về nhu cầu Tiếp Vận anh chuyển sang cho tôi và tôi giải quyết ngay. Công việc của Tổng Cục ḿnh bây giờ thu gọn lắm rồi anh. Hàng tiếp liệu cho các đơn vị chỉ gồm nhiên liệu và đạn dược, tôi cho lên xe sẵn sàng tại các kho để cung cấp thật nhanh theo yêu cầu. Anh an tâm”.

 

“Được rồi. Có ǵ tôi gọi anh”.

 

Vài trái đạn đại bác của quân cộng sản đă nổ bên ngoài khuôn viên cư xá nhưng chưa gây thiệt hại quan trọng nào. Phi trường Tân Sơn Nhất chắc là bị pháo kích nhiều, v́ tôi nghe tiếng đại bác nổ liên hồi ở hướng đó. Trong cư xá có 1 đại đội Nhẩy Dù từ trên căn cứ Hoàng Hoa Thám (đầu phi trường Tân Sơn Nhất phía Hóc Môn) rút về đây, và cư dân an ḷng đôi chút v́ có lực lượng pḥng thủ.

 

Gần nửa đêm, Đại Tá Trương Đ́nh Liệu, Chỉ Huy Trưởng Tổng Kho Long B́nh, điện thoại tôi:

 

“Tŕnh anh là tôi đă cho triệt thoái toàn bộ về đây rồi. Chờ lệnh Tổng Cục hoài không thấy, đến khi các đơn vị trong căn cứ Long B́nh rút lui, tôi liền cho anh em theo họ”.

 

“Anh hành động đúng thôi. Chuẩn Tướng Chức nhận chức Tổng Cục Trưởng lúc chiều, ông ấy không ra lệnh th́ tôi làm ǵ được. Về yểm trợ th́ tôi lo được, nhưng ra lệnh rút lui th́ tôi đâu có thẩm quyền. Anh hiểu tôi rồi hén”.

 

Khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, điện thoại (nhà tôi) reo:

 

“Đại Tá Hoa tôi nghe”.

 

“Trung Tướng Lộc đây anh. Lúc năy, Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh có xin tiếp tế xăng và đạn, không biết là họ liên lạc với anh chưa?

 

“Chuẩn Tướng (Lê Trung Tường) Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn III có gọi tôi, và tôi đă cung cấp rồi, thưa Trung Tướng”.

 

“Cố gắng nghe anh Hoa”.

 

“Vâng. Tôi đă tŕnh bày với Trung Tướng chiều qua rồi, tôi vẫn thi hành nhiệm vụ của tôi cho đến khi nào tôi không thể tiếp tục được nữa, thưa Trung Tướng”.

 

Khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Thiếu Tá Ông Kim Miêng, chánh văn pḥng Tổng Cục Phó, và từ chiều qua là chánh văn pḥng Tổng Cục Trưởng, từ văn pḥng Tổng Cục Tiếp Vận điện thoại tôi:

 

“Thưa Đại Tá, Chuẩn Tướng Chức đă lên xe đi rồi”.

 

“Chuẩn Tướng đi một ḿnh hay đi với ai vậy anh?

 

“Dạ đi một ḿnh. Chuẩn Tướng đi mà không xách cái cặp theo, và cũng không cho xe hộ tống (xe có c̣i hụ mà chiều qua ông mang đến) theo nữa”.

 

“Thôi được. Sáng sáng một chút, tôi t́m cách đến Tổng Cục hẳn hay.”

 

Tiếp đó điện thoại lại reo:

 

“Đại Tá Hoa tôi nghe”.

 

“Đài đây anh (Đại Tá Nguyễn Hồng Đài). Lúc 10 giờ sáng nay (tức 30/4/1975) “Ông Già” sẽ công bố giải pháp chính trị, anh theo dơi trên đài phát thanh Sài G̣n nghe”.

 

“Nhưng mà nội dung giải pháp là ǵ?

 

“Trung lập, như tôi nói với anh đó”.

 

“Vậy là tôi chuẩn bị. Cám ơn anh”.

 

Đến đây tôi xin mở ngoặc để nói đến 2 điều cho vấn đề được rơ thêm.

 

Điều thứ nhất. Khoảng năm 1998, tôi có dịp gặp anh Nguyễn Hồng Đài tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Sau khi thăm hỏi nhau, anh xác nhận lời anh đă nói với tôi là đúng như trong quyển Đôi Ḍng Ghi Nhớ, nhưng về thời gian th́ sai. Anh nói không phải rạng sáng 30 tháng 4 mà là rạng sáng 29 tháng 4, v́ tối 29 tháng 4 anh đang trên tàu ra biển. Trí nhớ của tôi vẫn ghi nhận lời anh nói vào rạng sáng 30 tháng 4, v́ đây là đêm đầu tiên tôi “bị” ngủ tại nhà sau 3 tuần cắm trại ngủ tại văn pḥng tôi (Tổng Cục Tiếp Vận) trong khuôn viên Bộ Tổng Tham Mưu, và tôi tiếp chuyện điện thoại với anh lúc tôi từ cửa sổ nhà tôi nh́n lên bầu trời với những âm thanh gào thét của những chiếc phản lực cơ Hoa Kỳ bao vùng yểm trợ cho trực thăng đưa người di tản. V́ vậy tôi vẫn viết lại đây theo trí nhớ của tôi.

 

Và điều thứ hai. Khi tôi nói “tôi chuẩn bị”, tức là tôi chuẩn bị rời khỏi Việt Nam ngay sau khi Tổng Thống Minh tuyên bố trung lập. Nghĩa là tôi và gia đ́nh dự trù rời khỏi Việt Nam nhưng không đi trước khi có giải pháp chính trị, mà ra đi trong lúc giao thời dù chỉ trong ngắn ngủi. Chúng tôi dự trù 6 gia đ́nh, trong số này có 2 gia đ́nh thuộc phi hành đoàn C130, dùng chiếc C130 sang Singapore để đi Australia, v́ tôi được sự giúp đỡ của người bạn gốc Trung Hoa trong công ty INTRACO tại Singapore, nối liên lạc với cơ quan ngoại giao Australia tại đó và đă được đồng ư. Xin đóng ngoặc.

 

Vừa mờ sáng là tôi lên xe. Hướng ngă tư Bảy Hiền -nơi trở thành tiền tuyến- có nhiều tiếng súng trường và tiểu liên, nên không có người đi lại bao nhiêu, và tôi cho xe chạy ngang chợ ông Tạ rồi rẽ sang Vơ Tánh nối dài. Quân cộng sản chưa xuống đến ngă tư Bảy Hiền, và tôi an toàn đến Tổng Tham Mưu. Đến, nhưng không được phép vào.

 

Chuyện như thế này: Trung Tá Ṭng, Chỉ Huy Trưởng Tổng Hành Dinh/Bộ Tổng Tham Mưu đă tháp tùng Đại Tướng Cao Văn Viên đi ngoại quốc từ mấy ngày trước, và Trung Tướng Vĩnh Lộc cử Đại Tá Trần Văn Thăng -sĩ quan An ninh quân đội- giữ chức Chỉ Huy Trưởng Tổng Hành Dinh/Tổng Tham Mưu đang khuyết. Đại Tá Thăng ra lệnh cho toán Quân Cảnh gác cổng số 1 Bộ Tổng Tham Mưu, không cho bất cứ ai vào nếu không có thẻ an ninh do Sĩ quan an ninh Tổng Hành Dinh/Tổng Tham Mưu đă cấp. Tôi có thẻ, nhưng không bao giờ mang trên túi áo mà là để trong cặp xách tay, và cái cặp th́ tối qua tôi vẫn để trên bàn viết ở văn pḥng. Tôi làm như vậy là v́ tất cả những quân nhân trách nhiệm ở cổng gác này, không ai là xa lạ với tôi cả. Sĩ quan Quân Cảnh nói:

 

“Đại Tá thông cảm, v́ lệnh của Đại Tá Thăng như vậy nên tôi phải thi hành”.

 

“Tôi hiểu. Bây giờ Đại Tá Thăng ở đâu vậy anh?

 

“Dạ Đại Tá Thăng dường như lên văn pḥng Trung Tướng rồi Đại Tá”.

 

“Thôi được. Chốc nữa Đại Tá Thăng về lại văn pḥng, anh nói là tôi không có mang theo thẻ an ninh nên không vào được, và tôi sang Biệt Khu Thủ Đô làm việc ở đó. Cám ơn anh nghe”.

 

“Đại Tá thông cảm cho tôi nghe Đại Tá”.

 

“Nếu tôi là anh, tôi cũng vậy thôi mà. Anh đừng bận tâm. Tôi đi đây”.

 

Đạn đại bác của quân cộng sản nổ nhiều ở Tân Sơn Nhất và bắt đầu nổ trong khuôn viên Bộ Tổng Tham Mưu trong lúc tôi đang nói chuyện với anh sĩ quan Quân Cảnh. Chúng tôi phải nép vào thân cây trước văn pḥng Tổng Hành Dinh.

 

Sang trại Lê văn Duyệt, tôi ngồi tạm trong văn pḥng Đại Tá Ngô Văn Minh, Tham Mưu Trưởng Biệt Khu Thủ Đô. Tôi báo cho Thiếu Tá Ông Kim Miêng bên Tổng Cục Tiếp Vận biết vị trí của tôi và dặn anh chuyển tất cả điện thoại sang tôi nếu có ai gọi.

 

Trung Tướng Vĩnh Lộc điện thoại cho tôi, ông đồng ư tôi ngồi ở Biệt Khu Thủ Đô điều hành công tác yểm trợ Tiếp Vận. Và ông cho biết là ông phải xuống dinh Độc Lập để dự lễ ra mắt chánh phủ lúc 9 giờ (sáng). Sau đó tôi mới biết là Trung Tướng Vĩnh Lộc cũng bỏ chạy như những vị Tướng đă bỏ chạy, mà chiều hôm qua, khi ông ra lệnh cho tôi ráng lo về Tiếp Vận, ông đă khá nặng lời với các vị ấy. Nhưng nghĩ cho cùng, Trung Tướng Vĩnh Lộc chỉ ngồi ghế Tổng Tham Mưu Trưởng vỏn vẹn có 18 tiếng đồng hồ, và là 18 tiếng đồng hồ cuối cùng của cuộc chiến 20 năm 9 tháng 10 ngày -tôi nghĩ- ông không phải là vị Tổng Tham Mưu Trưởng góp phần trách nhiệm về cái chết tức tưởi của một quân đội hơn 1.000.000 người!

 

Tại Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô. Trung Tướng Nguyễn Văn Minh (có biệt danh là Minh đờn), Tư Lệnh, đă bỏ chạy rồi. Thiếu Tướng Lâm Văn Phát -người đảo chánh Trung Tướng Khánh ngày 19 tháng 2 năm 1965 thất bại- được Tổng Thống Dương Văn Minh cử giữ chức Tư Lệnh Biệt Khu. Chuẩn Tướng Lê Văn Thân, giữ chức Tư Lệnh Phó. Thiếu Tướng Phát từ sáng sớm đă lên trực thăng quan sát t́nh h́nh, vừa đáp xuống là ông gọi Tư Lệnh Không Quân cho các phi tuần khu trục liên tục oanh kích quân cộng sản đang quanh quẩn dọc con đường từ phía trên ngă tư Bảy Hiền lên đến Hóc Môn. Vị Tư Lệnh Không Quân lúc bấy giờ là Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Tần, v́ Trung Tướng Trần Văn Minh (không phải là Trung Tướng Minh đă giữ chức Quyền Tổng Tư Lệnh quân lực sau khi Đại Tướng Nguyễn Khánh lưu vong), Tư Lệnh Không Quân đă cao bay xa chạy rồi. Và Bộ Tư Lệnh Không Quân cùng các phi đoàn c̣n lại, từ căn cứ Sư Đoàn 5 Không Quân Tân Sơn Nhất và căn cứ Sư Đoàn 3 Không Quân Biên Ḥa, rút xuống căn cứ Sư Đoàn 4 Không Quân tại Trà Nóc, cách Cần Thơ khoảng 7 cây số. Tôi nói “các phi đoàn c̣n lại”, là v́ đă có nhiều phi công lái hằng trăm phi cơ các loại bay qua căn cứ Utapao của không quân Hoa Kỳ, về phía đông nam thủ đô Bangkok của Vương quốc Thái Lan, di tản.

 

Thiếu Tướng Lâm Văn Phát vừa đáp xuống sân Bộ Tư Lệnh, Chuẩn Tướng Lê Văn Thân bảo Đại Tá Ngô Văn Minh ghi lên bản đồ mà ông đang cầm trên tay, vị trí của các đơn vị bạn để ông bay quan sát và hướng dẫn các phi tuần khu trục tấn công các đơn vị địch. Khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, chiếc trực thăng trở về nhưng không có Chuẩn Tướng Thân. Tôi hỏi ngay:

 

“Chuẩn Tướng Thân đâu rồi các bạn?”

 

“Chuẩn Tướng bảo tôi đáp xuống Cần Giờ, ổng xuống đó rồi bảo tôi về đi”.

 

“Vậy là Chuẩn Tướng Thân cũng chạy rồi”.

 

(Sáu tháng sau đó, tôi gặp lại Chuẩn Tướng Thân trong cùng trại tập trung Tam Hiệp, Biên Ḥa, trại này người địa phương c̣n gọi là trại Suối Máu)

 

Đại Tá Ngô Văn Minh từ trong Trung Tâm Hành Quân gọi tôi:

 

“Anh Hoa, anh nói chuyện với Lê Minh Đảo không? Hắn đang ở đầu máy bên kia nè”.

 

Đó là Thiếu Tướng (mới thăng cấp chưa kịp tổ chức lễ gắn cấp hiệu 2 sao) Lê Minh Đảo, Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh, đă quần thảo với 2 sư đoàn quân cộng sản ở Xuân Lộc và gây cho chúng tổn thất rất nặng. V́ áp lực của chúng quá mạnh, nên Quân Đoàn III cho lệnh lui về căn cứ Long B́nh.

 

“Chào anh Đảo, Hoa đây.  Anh đang ở đâu vậy?

 

“Tôi ở chỗ “nhà máy xi măng Hà Tiên” và đang t́m xuồng qua sông. Tụi cộng sản nó đuổi theo sau lưng tôi nè. Hết rồi anh ơi!”

 

“Dù ǵ th́ anh đă đánh nhau với tụi nó một trận ngon lành, anh oai hơn nhiều vị Tư Lệnh khác mà”.

 

“Sao anh ở chỗ anh Minh?

 

“(Tôi mượn câu của anh để trả lời anh) “Hết rồi anh ơi”! V́ chỉ c̣n yểm trợ cho Biệt Khu thôi, và giờ này th́ c̣n đơn vị nào nữa đâu. Thôi, chúc anh may mắn nghe, và mong rằng chúng ḿnh vẫn c̣n gặp lại nhau là mừng rồi”.

 

Sau đó -tức sau giờ Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố buông súng và bàn giao-  Thiếu Tướng Lê Minh Đảo dùng giấy tờ giả xuống Rạch Giá để hy vọng vượt thoát ra Hạm Đội 7 Hoa Kỳ, nhưng anh đă không thực hiện được và trở về nhà trong cùng cư xá với tôi. Sau này, có những năm chúng tôi ở tù chung trong một trại nhưng khác buồng giam.

 

Lúc 10 giờ 15 ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ máy thu thanh trong pḥng Đại Tá Ngô Văn Minh, có âm thanh “… ông nói đi…., nhanh lên,…. chờ ǵ nữa,….”. Một giọng nói gần như quát: “Ông tuyên bố nhanh lên…” Và đại ư lời của Tổng Thống Dương Văn Minh như là một mệnh lệnh đối với quân đội “…. các đơn vị không được nổ súng, ở yên tại chỗ và bàn giao cho lực lượng giải phóng…”. Đối với phía cộng sản, ông yêu cầu đừng nổ súng và ông hứa sẽ bàn giao chánh quyền trong ṿng trật tự.

 

Tôi xem đây là giây thứ 3.600, giây cuối cùng của giờ thứ 25, giờ cuối cùng của ngày thứ 7.583, và là ngày cuối cùng của một giai đoạn chiến đấu bảo vệ tự do dân chủ!

 

Thế là hết!!!

 

Tôi lặng lẽ rời nơi đây, theo đường Lê Văn Duyệt, rẽ sang đường Trần Quốc Toản, ép bên phải để ghé vào Cục Măi Dịch, chào các cộng sự viên cũ của tôi. Trung Tá Nguyễn Văn Th́nh, Cục Phó, hỏi tôi cách bàn giao ra sao? Tôi bảo:

 

“Không bàn giao ǵ cả, các bạn nào muốn lấy ǵ th́ lấy rồi thản nhiên ra về, ai muốn vào đây làm ǵ mặc họ”.

 

Dọc đường về nhà, những nơi mà  tôi vừa đi qua, có  biết bao bộ đồ trận -những bộ quân phục từng là biểu tượng quân phong quân kỷ của quân nhân- những mũ những giày, vất vưởng ngổn ngang trên đường phố. Trong ḍng người ngược xuôi vội vă, có rất nhiều người quần đùi áo lót mà tôi tin đó là những đồng đội của tôi tạm thời lẩn tránh bọn cộng sản. (H́nh ảnh này là một phần trong bản nhạc ”Như Lá Chết Cành Khô” do cựu Đại Tá Phan Văn Minh -đă một thời là Đổng Lư Văn Pḥng của Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ- sáng tác trong thời gian bị giam ở trại tập trung Hà Tây, tỉnh Hà Sơn B́nh).

 

Quân cộng sản chưa thật sự có mặt trong thành phố, nhưng những tốp thanh niên nam nữ đeo băng tay đỏ với súng M16 trên tay và ngồi xe jeep chạy đó đây trong trên đường phố Sài G̣n. Đó là những bọn mà chúng tôi gọi là “cộng sản 30 tháng 4”. Dù trong một tầm nh́n hạn hẹp đó, tưởng cũng đủ nói lên một cảnh tượng trong biết bao cảnh tượng đau thương ngập tràn trái tim Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa v́ chưa tṛn trách nhiệm với dân với nước!

 

Chốc chốc tôi sờ vào chai độc dược trong túi, dự định của tôi khi xin Y sĩ Chuẩn Tướng Phạm Hà Thanh là tôi sẽ sử dụng nếu như tôi bị cộng sản bắt hoặc chưa bắt nhưng chúng sỉ nhục tôi. Nhưng, chiều hôm ấy, tôi đă ném nó vào thùng rác và với khẩu súng lục 9 ly (do ông Johnson, trưởng toán t́nh báo vùng đồng bằng Cửu Long tặng tôi tại Cần Thơ năm 1968) vào cái giếng ngay sau nhà cô tôi ở đường Thành Thái, sau khi vợ tôi ngồi dưới chân tôi vừa khóc vừa nói như van lơn:

 

“Anh ơi, trong mọi trường hợp, anh đừng bỏ em và các con nghe anh!”.

 

Tôi tin là vợ tôi không biết ǵ về chai độc dược trong túi tôi, nhưng có lẽ do cảm tính đặc biệt của người vợ thấu hiểu tính chồng trong hoàn cảnh nghiệt ngă mà nói với chồng bằng cả tâm hồn người vợ người mẹ!

 

Hơn một tiếng đồng hồ sau lời tuyên bố đầu hàng (không nổ súng có nghĩa là đầu hàng rồi!) của Tổng Thống Dương Văn Minh, đơn vị Thiết Giáp đầu tiên của cộng sản mới vào dinh Độc Lập. Và từ giờ đó, Việt Nam Cộng Ḥa chúng ta bị nhà cầm quyền nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa cai trị!

 

Trong lúc trên dưới 200.000 quân của Quân Đoàn IV, chưa một trận đánh quan trọng nào, cũng chưa một vị Tư Lệnh nào bỏ chạy, đă phải buông súng đầu hàng theo lệnh của Tổng Thống Dương văn Minh!

 

Trước đó, khi cuộc chiến chưa ngừng tiếng súng, có những vị Tướng đầy quyền lực, đă thật sự bỏ chạy ra nước ngoài. Và giờ đây, cuộc chiến thật sự đă tàn, và tàn trong ư nghĩa thua trận, bại trận, hay đầu hàng, hiểu thế nào cũng thế thôi. Nhưng trong cảnh bại trận này, Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa chúng ta, xuất hiện Những Vị Tướng Thật Sự Là Những Anh Hùng không kém những vị Anh Hùng trong lịch sử đă tuẫn tiết khi thành thất thủ. Đó là hành động tự sát ngay nơi nhiệm sở chớ không chấp nhận đầu hàng, của:

 

Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư Lệnh Quân Đoàn IV (Cần Thơ).

 

Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn IV. Chuẩn Tướng Hưng đă được vinh danh “Anh Hùng An Lộc” trong mùa hè đỏ lửa 1972 ở chiến trường An Lộc, tỉnh B́nh Long (Cần Thơ).

 

Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh (Mỹ Tho).

 

Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh (Lai Khê, B́nh Dương).

 

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh Quân Đoàn II, tự tử tại nhà v́ tên tuổi Quân Đoàn II đă bị chôn theo những nấm mồ vô danh trên đường liên tỉnh số 7 từ giữa tháng 3 năm 1975 rồi.

 

Ngoài ra, c̣n biết bao Quân Nhân thuộc các Quân Chủng, Binh Chủng, Binh Sở, Cảnh Sát, Viên Chức Hành Chánh các ngành, đă tuẫn tiết! Đó là “Những Anh Hùng Vô Danh” rất đáng cho chúng ta trân trọng.

 

Vào những ngày 30 tháng 4, tôi nghĩ, chúng ta nên dành vài chục giây đồng hồ, đứng hay ngồi ở đâu đó cũng được, cúi đầu, im lặng, để tưởng nhớ những vị Anh Hùng của chúng ta, những người đă cùng chúng ta cầm súng chống quân cộng sản xâm lược, nhưng vào giờ phút kết thúc bi thảm cuộc chiến đấu của chúng ta, th́ những vị đó đă can đảm thực hiện tṛn vẹn lời thề trước bàn thờ Tổ Quốc trong ngày tốt nghiệp trường vơ bị: “… Quyết hy sinh thân ḿnh để bảo vệ Tổ Quốc Dân Tộc …”

 

Phạm Bá Hoa

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: