MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh :" Vụ  Hồng Y Việt Cộng Phạm Minh Mẫn" 

 

 - LS.  Nguyễn văn Chức -

 

NHIỆM VỤ NGƯỜI CÔNG GIÁO VN HẢI NGOẠI ĐỐI VỚI GIÁO HỘI VÀ QUÊ HƯƠNG

 

 

   

 

THAY LỜI NÓI ĐẦU

 

Dưới đậy là bài  thuyết tŕnh của tôi, Nguyễn Văn Chức, Tổng Thư Kư Liên Đoàn Công Gíao VN  tại Hoa Kỳ, trong cuộc hôị thảo ngày 13/8/1993 tại thánh đuờng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo VN, Denver, Colorado, nhân dịp Ngày Tuổi Trẻ Thế Giới (I nternational Youth day 1993).Hôm đó,  Đức Giáo Hoàng John Paul dă đến vời tuôi trẻ Việt Nam Tỵ Nạn. 

Tháng 7 năm 2008 vừa qua, tôi đuơc đọc và  nghe nói về   Hóng Y Phạm Minh Mẫn . Người Quồc Gia VN, không phân biệt  tôn giáo,  đă "dàn chào" ông, như dàn chào môt tên cán bộ Việt Cộng.  

Anh em quốc gia từ khăp nơi gọi cho tôi , lên án Hông Y Phạm Minh Mẫn, và yêu cầu tôi lên tiếng. Bài viết dưới đây năm 1993 của tôi, , có thể được coi là bài lên tiếng của tôi về  tên cán bộ VC , Hồng y Phạm Minh Mẫn. 

Kính thưa quư vị: 

    Hôm nay tôi có may mắn đuợc đứng trước quư vị, tại thánh đường này, để nói về nhiệm vụ người Công Giáo VN  tại hải ngoại đối với Giáo Hội và Quê Hương.Sự may mắn ấy đă trở thành một vinh dự, khi con mắt của cả nhân loại đang hướng về một Người. Người ấy đă đến với Tuổi Trẻ Thế Giới, đến với dân chúng từ 70 quốc gia từ khắp  năm châu đổ về. Và đến với Chúng Ta, Ngưới Việt Tha Hương.    Người ấy,  là Đức  Thánh Cha Gioan Phaolô II, con người  vĩ đại  của thế kỷ.  

    Nhân loại đă từng   đuợc nghe lời của Ngài. Vàø hôm nay nhân loại đang sửa soạn để đuợc nghe lời của Ngài vang lên từ thành phố  Một Dậm Cao (Mile High City), cũng  là nơi mà chúng ta đang có mặt.

    Bài thuyết tŕnh của tôi ngày hôm nay tại hội trường này không c̣n tầm vóc , mà chỉ là những  âm thanh xanh xao và thô kệch.

 

Kính thưa quư vị, 

    Tháng 4  năm 1975,  khi Việt Cộng  xé bỏ hiệp định Ba Lê, tràn vào miền Nam VN, người  Việt đă lũ lượt ra đi.  Và từ ngày đó cho đến ngày Đông Âu sụp đổ, ṛng ră 14 năm, người Việt vẫn  tiếp tục ra đi. Bất chấp đại dương, bất chấp cái chết.  Rồi đây khi nhắc lại cuộc ra đi thê thảm nhưng can  trường này, Lịch Sủ   sẽ viết ǵ? Bao nhiêu triệu người đă ra đi và đă chết trên biển?    Trong cái số bao nhiêu triệu người ấy, có chúng ta, người Công Giáo Việt Nam. 

    Tại sao chúng ta ra đi? Chúng ta ra đi để tránh tầm huỷ diệt của bạo quyền .Chưa đủ. Chúng ta  ra đi để t́m Tự Do. Vẫn chưa đủ. Chúng ta ra đi, để cùng với  những người Việt yêu tự do, không phân biệt tín ngưỡng, đem tự do về cho quê hương đất  nước. Đó là ư nghĩa thế kỷ của cuộc ra đi. Và đó cũng là sứ mạng. 

    Hiện nay, cộng sản quốc tế đă sụp đổ .  Nhưng quê hương Việt Nam vẫn c̣n nằm trong gông cùm cộng sản .Tôn giáo vẫn bị bách hại. Nhân quyền vẫn bị chà đạp. Đất nuớc ngày càng ch́m sâu vào cuộc phá sản tinh thần lẫn vật chất, và tổ quốc VN vẫn chưa nh́n thấy ánh sáng của ngày mai.

    Chúng ta phải làm ǵ? cho Giáo Hội Việt Nam, và cho quê hương Việt Nam? 

    Lư thuyết Mác xít -lấy vật chất làm tiền đề-chủ trương  triệt hạ phần tâm linh của con người. Chủ nghĩă cộng sản-lấy lư thuyết duy vật làm nền tảng-chủ trương xoá bỏ tôn giáo. Từ buổi ra đời, các đảng cộng sản trên thế giới đă tuyên xưng và thề nguyền như vậy. 

    Cộng sản Việt Nam (gọi tắt là Việt Cộng) cũng  đă tuyên xưng và thề nguyền như vậy. Suốt nửa thế  kỷ thống trị đất nước, chúng nó đă phạm muôn vàn tội ác đối với tôn giáo. Bắt bớ, giam cầm, hành  hạ, và thủ tiêu hàng ngàn tu sĩ  và hàng vạn tín đồ .Chưa kể cướp đoạt tài sản, phá huỷ và làm ô uế những nơi thờ phượng, Nghiêm trọng hơn, chúng nó c̣n mưu đồ thôn tính các giáo hội, biến các giáo hội thành những tay sai của  đảng và nhà nước. 

    Những vụ đàn áp Phật Giáo-bắt đầu từ tháng  6 năm ngoái  (1992) tại miền Trung và  hiện đang lan rộng trên quê  hương Việt Nam--bắt nguồn từ mưu đồ nói trên. 

    Đối với Công Giáo, Việt Cộng không kém thâm độc, nếu không muốn nói là thâm độc hơn. Truớc mắt Việt Cộng, Công Giáo là một hiểm họa. Trong tư duy Việt Cộng, Công Giáo là một thực thể có kỷ luật nội bộ và mang sức mạnh hoàn vũ. Chính v́ vậy mà từ Hồ Chí Minh, đến  Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Việt Cộng luôn luôn coi Công Giáo là kẻ thù chiến lược,  cần phải tiêu diệt bằng mọi giá.             

     Gần đây, sau  khi Liên Sô và Đông Âu sụp đổ, và để ve văn Tây Phương,  Việt  Cộng đă đem mặt người đeo vào cho chế độ. Nhưng mặt người không che đậy được  dă tâm con chó sói. 

    Cách đây 2 năm (1991), VC dùng quyền lập quy, ấn định phương thức hành đạo cho các tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo. Nghị định  69/ HĐBT c̣n kia. Hiển nhiên đó là một sự hỗn xược. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đă gửi văn thư phản kháng.  

    Tháng 10-1992, HĐGMVN lại gửi cho bạo quyền, một bản cáo trạng . Qua bản cáo trạng, người ta nh́n thấy rơ: hiện nay Công Giáo vẫn bị đàn áp một cách tinh vi và quy mô. Hàng giáo phẩm không được tự do đi lại, không đuợc tự do hội họp, Giáo Hội CG "không đuợc có tiếng nói chia sẻ  trách nhiệm với Toà Thánh và Giáo Hội các quốc gia khác". "Không đuợc mở thêm đại chủng viện". "Không được thu nhận số ứng sinh  theo nhu cầu của từng giáo phận". " Không được truyền chức linh mục nếu không xin phép nhà nưóc". "Không được thuyên chuyển các linh mục theo nhu cầu". "Không được phục chức cho các linh mục đi "cải tạo" về. 

    Bản cáo trạng cũng tố cáo bạo quyền  làm  khó dễ hoặc ngăn cản những  người tự nguyện muốn theo đạo. Sau hết bản cáo trạng lên án bạo quyền đă cướp đoạt cơ man tài sản của Giáo Hội. 

    (Đến đây, tôi xin  phép mở một dấu ngoặc. Như chúng ta đă biết,  đức Giám Mục Nguyễn Minh Nhật, chủ  tịch Hội Đồng Giám Mục VN, và đức Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn-ở Việt Nam-đă đuợc ban tổ chức Ngày Trẻ Thế Giới ( International Youth) mời sang Denver dự đại hội và yết kiến đức Giáo Hoàng. Nhưng các Ngài không đi đuợc, v́ bạo quyền không cho đi. Tôi trộm nghĩ: sự hiện diện của các Ngài vị tất đă là một điều hay, nếu không muốn nói là bất lợi cho cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Bạo quyền sẽ có thể lưà bịp thế giới rằng tại Việt Nam hiện nay có tự do tôn giáo. Nhất là trong lúc này, Phật Giáo trong nước đang bị đàn áp. Chúng ta nên tạ ơn sự sắp đặt của Thiên Chuá. Tôi xin đóng dấu ngoặc). 

    Cách đây hơn một năm , bộ Ngoại Giao Toà Thánh Vatican lại gửi một văn thư (đề ngày 20/5/1992) cho Chủ Tịch HĐGMVN, chính thức ngăn cấm các tu sĩ, giáo sĩ gia nhập cái gọi là Uỷ Ban  Đoàn Kết Công Giáo VN của nhà nước Việt Cộng . Uỷ Ban Tôn Giáo của bạo quyền đă lên tiếng, gọi đó là hành vi "xâm phạm chủ quyền của nước  Việt Nam Xă Hội Chủ Nghĩa." 

    Văn thư ngày 20/5/1992 của Toà Thánh Vatican mang tầm vóc chiến lược, nhằm tách rời Giáo Hội Việt Nam ra khỏi những hoạt động và tổ chức "yêu nước" trá h́nh của Việt Cộng trong cũng như ngoài nước. Văn thư ấy đă mặc nhiên khẳng định rằng: chủ nghĩa cộng sản cũng như bạo quyền cộng sản không  có chỗ đứng  trong ḷng Tôn Giáo. 

    Đó không phải là khẳng định riêng của Thiên Chuá Giáo. Mà là của tất  cả các tôn giáo tại Việt Nam hiện nay. Của Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo, Cao Đài Giáo, vân vân.

    Khẳng định ấy c̣n là một  tuyên xưng đức tin và một lẽ đấu tranh, trước đây cũng như bây giờ.

 

Kính thưa quư vị,

 

    Lịch sử đă ghi nhận: ngay từ những năm 40, tôn giáo tại Việt Nam đă đứng lên đối đầu với bè lũ Hồ Chí Minh. Những chiến khu chống cộng, những chiến khu mà đại văn hào Graham Greene   gọi là "những đồn luỹ của đức tin", đă đi vào lịch sử  dân tộc Việt Nam. Máu của các tín đồ  hoà với máu hàng vạn  chiến sĩ Quốc Gia,đă thấm ướt quê hương VN. Và đă viết nên lời di chúc. Di chúc đó, là: "con người Việt Nam, cũng như dân tộc Việt Nam, cũng như đạo lư Việt Nam, không chấp nhận chế độ cộng sản, và sẽ loại trừ chế độ cộng sản bằng mọi giá".

 

    Cuộc đấu tranh đ̣i tự do tín ngưỡng của các  tôn giáo hiện nay tại Việt Nam là sự thi hành lời di chúc  nói trên. Đó cũng là cuộc đấu tranh cho con người, và v́ con người. Và con người sẽ thắng.

 

    Cộng sản  coi tôn giáo là kẻ thù, và đă trở thành kẻ thù của tôn giáo. Cộng sản chống lại kích thước thần linh trong con người, cái kích thước đă thúc đẩy sự vươn lên của cá nhân và của nhân loại. Như vậy, cộng sản đă mang sẵn trong ḿnh mầm mống của sự tự huỷ.  Sự sụp đổ của cộng sản quốc tế cũng như sự sụp đổ cuả các bạo quyền cộng sản tại Đông Âu đă chứng minh điều đó. Cộng sản sụp đổ v́ chống lại kích thước thần  linh của con người. Các chế độ cộng sản sụp đổ, v́ chống lại con người. Những cuộc vùng dậy cuả các dân tộc Đông Âu là sự phá tung xiềng xích trói buộc con người..Cũng có thể coi đó là sự dấy lên của tâm thức trong mỗi cá nhân làm thành tâm thức  dân tộc qua các thời đại. Cũng có thể gọi đó là sự dấy lên của văn hoá dân tộc. Nhưng, dù nh́n từ  góc độ nào, chúng ta vẫn bắt gặp tác động thâm sâu và thầm lặng của Tôn Giáo. 

    Đến đây, chúng ta đă ư thức được vai tṛ và sức mạnh của tôn giáo trong cuộc cách mạng dân tộc hiện nay, một cuộc cách mạng nhằm tiêu diệt bạo quyền Việt Cộng  để tiến tới một chế độ hợp t́nh người và hợp lich sử. Đến đây chúng ta cũng nh́n thấy rơ bổn phận của chúng ta, Người Công Giáo Hải Ngoại, đối với giáo hội mẹ tại quê nhà, cũng như đối với các  Giáo Hội tôn giáo khác tại quê nhà. 

    Hiện nay, các tôn giáo đă công khai đứng lên, thách đố bạo quyền, và  đ̣i tự do tín ngưỡng.  Chúng ta, Người Công Giáo Hải Ngoại,  có bổn phận phải dấn thân vào cuộc tranh đấu này. 

    Hăy đau nỗi đau của tín đồ những tôn giáo bạn, hăy xiết  chặt bàn tay của những người bạn tín ngưỡng để đ̣i cho đuợc  tự do tín ngưỡng tại quê nhà. Bởi đó cũng là cuộc đấu  tranh cho tự do dân chủ ở mức độ cao nhất và quyết liệt nhất. Hăy nhớ rằng: bao lâu c̣n  bạo quyền cộng sản, th́ bấy lâu không có tự do tín ngưỡng cũng như không có tự do dân chủ tại quê nhà. Hăy nhớ rằng: giữa  Công Giáo và bạo quyền cộng sản, cũng như giữa Tôn Giáo và bạo quyền cộng sản, cũng như giữa dân tộc và bạo quyền cộng sản, không thể có sự thỏa hiệp.

 

Kính thưa quư vị,

 

    Nhiệm vụ của chúng ta, Người Công Giáo Hải Ngoại, đối với Giáo Hôị sẽ vô cùng thiếu sót, nếu chúng ta không làm tṛn nhiệm vụ đối với dân tộc. Bởi lẽ: Giáo Hội  và dân tộc là hai thực thể không bao giờ tách rời nhau.Và bởi lẽ: phục vụ dân tộc, đem dân tộc  thoát khỏi  kiếp tù đầy  lầm than, là hành vi t́nh yêu cụ thể  và sâu  sắc nhất của  người Ki  Tô Giáo VN Nam đối với Tổ Quốc VN. Hăy nh́n tấm gương sáng mà công dân  Ba Lan Wojtyla đăơ để lại cho chúng ta. Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II đă làm ǵ cho tổ quốc  Ba Lan của Ngài? Chúng ta đă biết, thế kỷ đă biết,  và lịch sử đă ghi  nhận. 

    Nhiệm vụ cuả chúng ta đối với tổ quốc Viêt Nam là cứu quê hương Việt Nam  thoát khỏi nanh vuốt của bạo quyền hiện nay. Như chúng ta đă biết,  Việt Nam  hiện là một   trong những mảnh đất  nghèo đói và  lạc  hậu nhất hành tinh., với lợi tức đầu ngừơi/năm  khoảng  200 Mỹ Kim, so với 6000 Mỹ Kim tại Đại Hàn, 11000 Mỹ Kim tại Hồng Kông và  12000 Mỹ Kim tại Tân Gia Ba. Viêt Nam cũng là mảnh đất của sa đoạ và mất đạo lư.  Cách đây mấy tháng, khi lên tiếng về tội ác của CSVN, nữ đảng viên Dương Quỳnh Hoa đă  cho biết : nhiều em bé gái dưới 14 tuổi đă được những ổ điếm (do đảng quản lư) đem về nuôi rồi bán cho thương gia ngoại quóc một đêm hai đêm. Bà cũng cho biết nhiều em  đă mắc bệnh Sida.  

     Việt Nam c̣n là mảnh đất của áp bức và ngục tù. Người dân Việt Nam không những bị tước đoạt quyền của công dân mà c̣n bị tước đoạt quyền của con người. 

    Nói tóm lại, quê huơng Việt Nam chúng ta hiện nay vô cùng cùng khổ, cùng khổ không kém những mảnh đất cùng khổ nhất Phi Châu hiện nay. Tại sao vậy?  Tại sao những khu vực Á Đông nhu Thái Lan, Tân Gia Ba, Đại Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, và ngay cả Phi Luât Tân hiện nay lại trù phú hơn Việt Nam chúng ta, và nhân dân những nơi đó hạnh phúc hơn nhân dân ta gấp bội? Tại sao vậy? Tại v́  những quóc gia đó có phước hơn Việt Nam, họ không có một tên Hồ Chí Minh tay sai cộng sản quóc tế và một đảng cộng sản man rợ và đểu cáng. 

    Cách mạng tháng Tám 1945. Chống Pháp dành độc lập (1946-1954). Đấu tố ruộng đất (1953-1956). Đánh Mỹ cứu nước (1968-1975),v,v... Bằng ấy những ṿng hoa chiến thắng dâng lên nghĩa vụ vô sản quốc tế. Bằng ấy những ṿng hoa tang đặt trên  ngàn vạn thân xác  Việt Nam. Và bằng ấy những tội ác đối với quê hương Việt Nam.

     Sau khi chiếm miền Nam 1975, Việt Cộng càng đi sâu hơn vào tội  ác, nhân danh nhiệm vụ CS quốc tế. Chúng nó đă bỏ lỡi một cơ hội lớn hoà hợp dân tộc để xây dựng lại quê hương đổ nát sau  hơn   30 năm chiến tranh. Chúng nó đă trả thù, đă thủ tiêu, đă bắt bớ bỏ tù hơn hai triệu người mà chúng nó gọi là "nguỵ quân nguỵ quyền".Tệ hại hơn, con người Việt Nam đă phải sống kiếp sống con vật trên quê hương ḿnh, thèm từ củ khoai miếng sắn.  Và con người Việt Nam đă được xuất cảng đi làm nô lệ da vàng  bên  Đông Âu và Liên Sô.Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bi hạ nhục  đến như thế. 

    Đó là tội ác của  bọn Hồ Chí Minh và đảng CSVN chó đẻ  đối với tổ quốc VN. 

    Người Công Giáo VN phải ư thức rằng: bao lâu c̣n bạo quyền  chó đẻ "cờ đỏ sao vàng" Việt Cộng, bấy lâu đất nước c̣n lầm than và càng ngày càng lầm than. V́ vậy không thể có thoả hiệp, hoặc hợp tác với bạo quyền dưới bất cứ h́nh thức nào. Mọi thoả hiệp và hợp tác với bạo quyền đều mang ư nghĩa của sự phản bội đê hèn, và chỉ kéo dài thêm  kiếp sống đau khổ của nhân dân VN.  

    Người Công Giáo VN phải ư thức rằng: bao lâu chưa hoà giải dân tộc, bấy lâu không  có  hoà hợp dân tộc. Nói cách khác, muốn hoà hợp dân tộc, phải hoà giải dân tộc trước đă, nghiă là phải xoá bỏ hận thù trước đă. Và trong biện chứng lịch sử của dân tộc ta hiện nay, xoá bỏ hận thù đồng nghiă với xoá bỏ bạo quyền.

 

Kín thưa Quư Vị,

 

    Tôi vưà tŕnh bầy sơ lược-rất sơ lược, v́ muốn dành th́ giờ cho phần hội thảo-bổn phận   cuả chúng ta, Người Công Giáo hải ngoại, đối với Giáo Hội và quê hương. 

    Tôi sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nói đến cuộc khủng hoảng đạo lư tại VN hiện nay Trong mô thức cộng sản, không có tương quan giữa người với người. Chỉ  có tương quan  chủ-thợ, tương quan vô sản-tư sản, tương quan đảng-quần chúng, tương quan kẻ thóng trị-kẻ bị trị. Con người bị gạt ra ngoài. Con ngừời đuợc huấn luyện  ŕnh rập lẫn nhau, tố cáo lẫn nhau.Con người được dậy dỗ cho đánh mất liêm sỉ và xa lạ với đạo lư. Cách đây khoảng 40 năm (tháng 11 năm 1951),   tôi đuợc hân hạnh sống trọn một ngày chủ nhật với đại văn hào Graham Greene tại Nam Định. Ông nói với tôi: "cộng sản có thể làm cho con người xa lạ với đạo lư , không c̣n biết liêm sỉ nữa".

     V́ vậy, làm thế nào phục hồi con ngựi và phục hưng đạo lư,đó là ưu tiên hàng đầu hiện nay tại các quốc gia vừa thoát ách cộng sản. Cuộc  khủng hoảng con người tai hại hơn cuộc khủng hoảng kinh tế gấp trăm lần. Và chỉ có tôn giáo mới  phục hưng đuợc con người. 

     Nếu trong cuộc loại trừ bạo quyền cộng sản tại Việt Nam tôn giáo là động lực vận hành và thúc đẩy, th́ trong công cuộc phục  hưng con nguời sau khi xoá bỏ chế độ cộng sản , tôn giáo sẽ nhân tố chủ đạo, chỉ đạo và quyết định.(2)

 

    Xin cám ơn quư vị.

Ls  Nguyên Văn Chức

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: