TÂM THƯ CỦA TRẦN V. CHÍNH:

 “Anh Hùng” Khúc Minh Thơ

 (Tựa của Đào Nương, Sài G̣n Nhỏ, 19/9/2008)

 

Địa phương Dallas – Fort Worth

 

 

 

Kính quư anh chị,

 

 Anh Trần V. Chính nhờ chuyển Tâm Thư này đến  quư anh chị để nhờ phổ biến. Anh rất buồn  v́ những chuyện xảy ra gây sự phân hóa trầm  trọng tại địa phương. Gia đ́nh anh và các vị  trong ban Chấp hành Khu Hội cũng nhận nhiều cú  phone gọi đến hăm dọa, chửi bới v.v. ngay sau  khi Bản Tuyên Bố của THCTNCT được công bố.  Hy vọng tiếng nói của anh sẽ giúp mọi người  có cái nh́n rơ hơn về sự việc đang xảy ra. 

Thân mến

 

 

 

  

Sự việc bắt đầu từ một bữa ăn tối đầu  năm 2008 tại nhà hàng Arc En Ciel, Garland, với sự  tham dự của bà Khúc Minh Thơ, ông Thái Hóa Lộc,  Ô/B LS Nguyễn Xuân Phước, ông Vũ Đ́nh Hiếu,  tôi (đại diện cho Khu Hội CTNCT-DFW), bà Kim (Ủy  Viên Xă Hội KHCTNCT-DFW) và một số người khác  nữa, tổng cộng khoảng 10 người.  Sau vài câu chuyện hàn huyên, bà Thơ mở đầu  bằng cách mời Khu Hội tham gia vào Ngày Tù Nhân  Chính Trị sẽ được dự trù tổ chức tại DFW  trong năm 2008 nhằm chuẩn bị cho một Đại Hội  khác tại Washington DC 2009 để cám ơn các nhân  vật Hành Pháp, Lập Pháp Hoa Kỳ đă có công trong  chương tŕnh H.O..  Tôi nói với bà Thơ rằng “Cá nhân tôi không  có điều chi trở ngại, nhưng xin được biết  thêm chi tiết để cùng bàn bạc với Ban Chấp  Hành .”  Trong lúc đó, bà Kim cũng tâm t́nh với bà Thơ:  “Khu Hội tụi nầy lúc nào cũng ưu tư về vấn  đề TPB-VNCH tạiVN. Với tiếng tăm và lời nói  của chị có giá trị gấp trăm lần chúng tôi.  Có thể nào chị đứng ra bảo trợ một đêm văn  nghệ yểm trợ TPB tại địa phương này chăng?  Mặc dù Khu Hội đă cố gắng hết sức nhưng  tiền thu rất là hạn chế nên cần chị tiếp  tay.”     Không chút do dự, bà thơ trả lời:  “Không thể được! Chuyện này có dính líu  đến chính trị. Đợi khi chương tŕnh định cư  hoàn tất sẽ tính đến.”

 Th́ ra v́ lư do trên mà trong bao nhiêu năm nay bà  Thơ đă không hề nhắc nhở đến TPB, dù chỉ  một lần. Cũng trong bữa tiệc, bà thơ có kể  lại một câu chuyện khi bà c̣n là Thư Kư tại  Ṭa Hành Chánh tỉnh Sa Đéc, có một ông Chủ Sự  Pḥng nào đó đă buông lời xúc phạm đến cô  nhi quả phụ (trong lúc đó có bà), lập tức bà  yêu cầu ông Tỉnh Trưởng phải triệu tập tất  cả các ông Trưởng Ty, Chủ Sự v.v. để bà  được nghe lời xin lỗi.

 Thật ra dù có muốn, ông Tỉnh Trưởng cũng  không thể thỏa măn lời yêu cầu cu/a bà vi  đó là chuyện cá nhân mà làm sao đ́nh chỉ mọi công  vụ?

 Trong một dịp khác, tôi được ông Thái Hóa  Lộc mời đến Ṭa Soạn báo Người Việt Dallas  một lần nữa để bàn về Ngày Tù Nhân Chính  Trị, nhưng khi đến nơi th́ ông Thái Hóa Lộc  đă chở bà Thơ đi ăn trưa rồi ra thẳng phi  trường, mà không một lời thông báo đến tôi  là buổi hẹn bị hủy bỏ.  Lời mời (tham gia vào NTNCT) chỉ nói miệng, vô bằng, th́ đùng một cái, bà Thơ đă tự ấn  định chương tŕnh, ngày giờ, địa điểm cho  đêm văn nghệ “Góp Một Bàn Tay” ngày 6/7/2008  mà chúng tôi không hề được tham khảo ư kiến.

 Đêm văn nghệ “Góp Một Bàn Tay” nhằm mục  đích thanh toán tiền giao kèo thuê mướn địa  điểm không thể hủy bỏ, đồng thời BTC nói  rằng tiền có dư sẽ yểm trợ cho các cựu TNCT  phương xa về không đủ tài chánh. Đêm văn nghệ  thành công, trên 600 người tham dự nhưng số chi  thu không được công bố; tiền bao thuê chắc đă  thanh thỏa nhưng vụ yểm trợ phương tiện di  chuyển cho các cựu TNCT phương xa cho đến nay  chưa nghe nhắc nhở đến.  Khoảng 1 tháng sau đêm văn nghệ “GMBT”, chúng  tôi nhận được bản Dự Thảo Kế Hoạch Đại  Hội CTNCTVN, ấn định vào các ngày 3,4 và 5 tháng  10 năm 2008 tại Dallas, TX với thành phần tổ  chức: 

 Hội Gia Đ́nh Tù Nhân Chính Trị (Hội đă tưng  bừng khai tử vào năm 1991, nhưng không biết  được âm thầm tái khai sinh vào lúc nào)  Cùng phối hợp với Tổng Hội CNTCT  Ban Tổ Chức Địa Phương (không có Khu Hội  CTNCT)  “Riêng ngày Chủ Nhật sẽ dành riêng cho sinh  hoạt của TNCTNCT “(nguyên văn).  Ban Chấp Hành Khu Hội sau đó họp lại, có sự  tham dự của ông Thái Hóa Lộc, đại diện cho bà  Thơ, quyết định rằng: Khi người ta đă không  nhờ đến ḿnh, tội chi ḿnh phải xin việc. Ban  Chấp hành quyết định hoàn trả “bản Dự  Thảo Kế Hoạch Đại Hội CTNCT” về nơi gởi.  Điều này khiến ông Thái Hóa Lộc trách khéo Ban  Chấp Hành: “Khi yêu nhau th́ việc ǵ cũng  được cả; c̣n không thích th́ t́m đủ mọi lư  lẽ để phản bác, chối từ …” Và ông Thái

 Hóa Lộc đă chết bỏ với chữ “YÊU”, bất  cần lư lẽ đúng hay sai từ đó cho đến nay.

 Điều đáng nói là BTC Đại Hội CTNCT đă tự biên tự diễn một cách tự tôn quá đáng. Họ không tham khảo ư kiến hai Cộng Đồng và các  Hội Đoàn tại đây, cho nên đă gây rất nhiều  bối rối và trở ngại cho các sinh hoạt mà lịch  tŕnh đă được hoạch định. Một trong các sinh  hoạt rất quan trọng là Đêm Văn Nghệ Gây Quỹ  Giúp Thương Phế Binh VNCH được dự trù trong  tháng 10/2008.

 Tại sao gọi là quan trọng? Số là từ khi thành  lập Khu Hội năm 1989, một trong các mục tiêu  của KH là vấn đề yểm trợ TPB-VNCH được kéo  dài cho đến nay. Nguồn tài trợ thường là do  quư vị ân nhân đóng góp bất thường, định  kỳ theo chiến dịch hoặc tổ chức các đêm văn  nghệ gây quỹ v.v., nhưng quả t́nh chưa có ư  niệm ǵ về ngày TPB chính thức được ban hành  dưới chánh thể VNCH.  Năm 2004, một Liên Hội Chiến Sĩ VNCH được h́nh thành gồm nhiều Hội thuộc các quân binh  chủng QLVNCH, kể cả lực lượng Cảnh Sát Quốc  Gia. Không quên đồng đội đang gặp cảnh khốn  cùng, Liên Hội hàng năm cũng tổ chức Ngày Yểm  Trợ TPB và lấy ngày 16 tháng 9 hàng năm làm Ngày  Thương Phế Binh. Trong lúc đó, Khu Hội t́m ra  được ngày 18 tháng 1 năm 1962 đă có Sắc Lệnh  của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm ban hành “Luật  Liên Đới Quốc Gia Tương Trợ Cựu Chiến Sĩ và  Cô Nhi Quả Phụ”, có nghĩa ngày 16 tháng 9 chỉ  là ngày chiến thắng Cổ Thành Quảng Trị mà  thôi. Sự kiện này gây tranh luận dài ḍng lôi thôi suốt mấy năm th́ vào thứ Sáu, ngày 18  tháng 1 năm 2008, một số thanh niên đứng ra tổ chức Đêm văn Nghệ Nhớ Người Thương Binh, dù có nhiều rủi ro về tài   chánh.

 Nhằm tránh sự mất đoàn kết trong địa phương  đang có chiều hướng gia tăng, vào tháng 3 năm 2008, hai Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas  và Fort Worth quyết định, và là lần đầu tiên,  tổ Chức Ngày Yểm Trợ TPB-VNCH hàng năm chung  với các hội đoàn, đoàn thể trong vùng. Thời  điểm thích hợp để tổ chức là vào ngày 5  tháng 10 v́ các tháng khác mọi người đều bận  rộn với các sinh hoạt định kỳ đă được  đặt kế hoạch trước.

 V́ biết trước bên nhóm bà Thơ sẽ tổ chức  trùng vào ngày 5 tháng 10 nên Ông Nguyễn Xuân Hùng, CT/CĐNVQG Fort Worth, người luôn xử sự  điềm tỉnh, cân nhắc đă bốc điện thoại gọi  thẳng đến hai ông Thái Hóa Lộc và Đặng Hiếu  Sinh (trong Ban Tổ Chức địa phương của bà Thơ)  để hỏi ư th́ được hai ông này cho biết nếu  Cộng Đồng tổ chức ngày TPB trong ngày 5 tháng 10  th́ không có ǵ trở ngại. Khi đó hai Cộng  Đồng và các Hội Đoàn mới quyết định tổ  chức vào ngày kể trên.  

 Trong lúc công việc đang tiến triển thuận lợi  th́ bỗng nhiên bị khựng lại v́ nhận được

 Thông Báo của Hội Gia Đ́nh Tù Nhân Chính Trị  cho biết Hội cũng tổ chức Ngày Đại Hội Cựu  Tù Nhân Chính Trị vào các ngày 3. 4 và 5 tháng 10  năm 2008, trong đó có mục tiêu số 4 như sau:  “Chia xẻ những mất mát, hy sinh của các  Thương Phế Binh Quân Cán Chính VNCH…”

 Người biết chuyện đâm ra thắc mắc: Ủa, hồi nào đến giờ đâu có nghe bà Thơ nhắc nhở ǵ  đến TPB? Tại sao giờ lại có mục này? Bà Thơ  có biết hay không biết 2 Cộng Đồng Người  Việt Quốc Gia Dallas và Fort Worth đang chuẩn bị  cho ngày TPB? Hay mục tiêu số 4 là một lối đăi  bôi để câu thêm khách cho Ngày ĐH/CTNCT?  Sau đó, vào ngày 27 tháng 7 năm 2008, Ban Tổ Chức  Ngày TPB (do hai Cộng Đồng và Hội Đoàn tổ  chức) thấy có sự không ổn và ảnh hưởng bất  lợi về nhiều phương diện nên đành phải  triệu tập một phiên họp KHẨN để cả hai bên  (Cộng Đồng và Ban Tổ Chức địa phương của  bà Thơ) tŕnh bày sự việc và t́m giải pháp. Xin  xem Biên Bản Họp KHẨN đính kèm. Điểm chính yếu là ông Đặng Hiếu Sinh có hứa là sẽ dành  cho Cộng Đồng một ít thời gian quyên góp tiền  ủng hộ TPB trong đêm văn nghệ thứ Bảy, ngày 4  tháng 10 năm 2008, nhưng đề nghị này phải chờ  quyết định của bà Thơ.    Nghe không lọt tai, sau khi Ban Tổ Chức địa  phương Ngày CTNCT ra về, hai Cộng Đồng và các Hội Đoàn tiếp tục ở lại bàn thảo về đề  nghị quyên góp tiền giúp TPB trong đêm văn nghệ.  Kết quả biểu quyết, với đa số tuyệt đối  (100%) về đề nghị này là:

 1.Không đồng ư phối hợp với Ban Tổ Chức Ngày TNCT gây quỹ giúp TPB trong đêm văn nghệ của Ngày TNCT

 2.Dời ngày tổ chức gây quỹ giúp TPB  đến ngày 9 tháng 11 năm 2008 (điều này làm cho  Cộng Đồng FW phải hủy bỏ chương tŕnh gây  quỹ cho CĐ đă được chuẩn bị)

 Trong buổi phỏng vấn bà Thơ trên đài  SaigonDallas 890AM và SaigonHouston 900AM, kư giả  Dương Phục có hỏi bà Thơ:  -“…nghĩa là Cộng Đồng DFW

 buộc phải dời ngày yểm trợ Thương binh sang ngày khác?” Câu hỏi này được đặt 2 lần.

 - “Anh nói ǵ tôi nghe không rơ.”  Cả hai lần hỏi đều nhận được câu trả  lời như nhau.  Vậy mà sau này, bà đi nói với người khác là  Cộng Đồng ở đây đánh phá bà. Sau đó lại  gọi cho bà để xin ư kiến làm sao có thể rút  lui trong danh dự. Trong buổi phát thanh đó, bà Thơ nói là đă có sự thỏa thuận với ông  Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch cộng đồng Fort  Worth.  Khi bản Tuyên Bố của Tổng Hội Cựu Tù Nhân  Chính Trị v/v bà Khúc Minh Thơ được phổ biến  vào ngày 14 tháng 9 năm 2008 tại Trung Tâm Sinh  Hoạt CĐNVQG Dallas th́ 2 cộng đồng, hội đoàn,  đoàn thể, giới truyền thông và kể cả các em  thuộc Gia Đ́nh Mỹ Việt đều bị phân hóa mănh  liệt. Kẻ binh, người chống, thậm chí có  người đă dùng những lời lẽ thô tục, hăm  dọa v.v. đối với cá nhân gia đ́nh tôi và các  vị trong Ban Chấp Hành Khu Hội.  Chính v́ Ngày TNCT có quá nhiều phức tạp và  nghi ky như thế, cho nên: Không ai có thể nhân danh  hai Cộng Đồng NVQG Dallas và Fort Worth, Liên Hội  CSVNCH, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ  Đức, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, kể cả  Gia Đ́nh Mỹ Việt vùng Dallas để tham dự Đại  Hôi. Xin xem từng Thông Báo, Thư Ngỏ của hai Cộng Đồng và Gia Đ́nh Mỹ Việt.)

Trong khi tôi viết những gịng chữ này th́ tôi  nhận được tờ Sài G̣n Nhỏ, ở Mục Phiếm Dị  của bà Đào Nương cho biết bà Khúc Minh Thơ đă  tự nhận ḿnh đi đi về về VN, lại c̣n mua nhà  ở Vũng Tàu …khiến tôi vô cùng chán nản. Tự  trách ḿnh đă tiêu tốn một thời gian dài vô  ích về t́nh cảm cho một thứ “anh hùng rơm”  được dựng lên bởi những kẻ v́ mưu cầu tư  lợi khác nhau mà tôn vinh bà Thơ. 

Tôi cũng không muốn nói đến cảm t́nh nồng nàn giữa bà và TNCTNCT qua những Đại Hội có bà  xuất hiện với những tràng pháo tay không dứt,  dù biết là bà đă từng đi đêm và chấp nhận  điều kiện của tên Đại Sứ Việt Cộng Trịnh  Xuân Lăng để giải tán Hội Gia Đ́nh Tù Nhân  Chính Trị. Xin trích một đoạn trong bài diễn  văn tưng bừng giải tán Hội Gia Đ́nh Tù Nhân  Chính Trị của bà Khúc Minh Thơ được đọc vào  ngày 27 tháng 7 năm 1991, trước mặt của hơn 400  quan khách Việt Mỹ tại nhà hàng Harvest Moon  (Virginia): “Như chúng tôi vừa mới tŕnh bày cùng quư  vị, nhiệm vụ của hội GĐCTNCTVN đă tạm chu  toàn, và sau khi thảo luận với quư vị lănh  đạo Tổng Hội CTNCTVN, tôi xin thay mặt toàn thể  Hội Viên Hội Gia Đ́nh Tù Nhân Chính Trị VN long  trọng tuyên bố sẽ chấm dứt hoạt động của  hội kể từ tháng 1 năm 1992.”  Tôi lại không muốn nhắc đến những Khu Hội  địa phương lần lượt cảm tạ, tưởng  thưởng, vinh danh bà bằng những lời lẽ đầy  tràn ngưỡng mộ. Các báo chí, MC tôn vinh bà tới  tận đỉnh cao ….công to bằng Nhị Trưng, ơn  lớn như trời biển v.v. 

 Trong cái dáng mộc mạc, khiêm tốn dễ mến, bà  đă ôm lấy, nhận hết từ thượng vàng đến  hạ cám vầng hào quang mà không chịu chia xẻ  với bất cứ ai, dù đó là những người tiên phuông lănh phần khó khăn gai góc hay những cộng sự viên hiện hữu quanh bà.

 Tội nghiệp cho các cháu mang hai ḍng máu Mỹ  Việt, một cách nào đó, tôn vinh bà là MẸ”,  nhưng MẸ cũng không để yên cho các con.  Bà chỉ ưa thích những kẻ mà bà nâng đỡ, cất nhắc từ tay bà, nhưng phải có cuộc đời ngoại hạng, chống lại hoặc đứng ngoài các Cộng Đồng NVQG, đại khái như:

 - Nancy Bùi, Chủ Tịch Hội Bảo  Tồn Lịch Sử & văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt, nữ thương gia làm ăn giao dịch với Việt  Cộng từ năm 1996, dùng tiền của, khả năng áp lực trên sinh hoạt của CĐNVQG Austin khiến ông Đỗ V. Phúc kêu trời không thấu.

 - Luật Sư Vinh Trần, con của Ô/B  Hiển Trần, Cảnh Sát Viên, xác nhận lập trường của ông:“Tôi lấy làm tiếc cho những người trẻ thuộc thế hệ của các ông (VNCH) đă được dạy dỗ để giết đồng bào ḿnh v́ không chịu lựa chọn đối thoại.”

 - Trong Ban Tổ Chức Ngày TNCT, miền xa th́ có ngụy quân tử Nhạc bất Quần; c̣n tại địa phương Dallas này th́ có kẻ luôn chạy theo lợi nhuận khi tuyên bố với người viết: “Đời tôi chỉ biết có tiền. Tiền là trên hết.”  Đối với các nghệ sĩ lăo thành, các nhà văn  khả kính đang trong tâm trạng “dở khóc dở  cười” khi thưởng thức món gân gà do bà Thơ dọn lên; nuốt th́ không trôi mà nhả ra th́  không thể được. Đành ngậm mà chịu.

 Riêng các cháu thuộc giới nghệ sĩ trẻ th́  rất phiền ḷng v́ ít nhiều cũng bị mất mát  cảm t́nh của một số người từ lâu ngưỡng  mộ.  Đối với đồng bào NVQG hải ngoại th́ đây là một trận chiến huynh đệ tàn sát lẫn nhau chỉ v́ Ngày TNCT thật lố bịch và vô nghĩa.

 Đối với kẻ thù th́ đây là một cơ hội  hiếm hoi để tăng cường đàn áp người dân,  đặc biệt là Giáo Dân xứ Thái Hà, mà không bị  đồng bào hải ngoại phả kháng hay chỉ trích  mănh liệt.  Dù sao th́ ba ngày Tù Nhân Chính Trị cũng sẽ qua  đi. Tham dự hay không tham dự; ủng hộ hoặc tẩy  chay không c̣n quan trọng nữa, nhưng vết thương  trong ḷng của Người Việt Quốc Gia hải ngoại  nói chung và Cựu TNCT nói riêng không biết bao  giờ mới hết rỉ máu, lành da. 

 Ngày 26 tháng 9 năm 2008

 Trần V. Chính

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas

 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth

 3221 Beltline Rd. Garland, TX 75044

 

 2117 Roosevelt Drive, Suite D, Pantego, TX 76013

 

 

 

 Biên Bản Họp Khẩn

 

 Ngày giờ: 2:25PM ngày 27 tháng 7 năm 2008

 Địa điểm: Trung tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng  Người Việt Quốc Gia Dallas  

Thành phần tham dự: Có 33 người hiện diện gồm Ban Tổ Chức Gây Quỹ Giúp TPB/VNCH, Ban Điều Hợp Địa Phương của Ngày Tù Nhân Chính Trị, các hội đoàn, đoàn thể và thân hào nhân sĩ. Sau phần nghi lễ Chào Cờ và Mặc Niệm, Ông Thái Hóa Tố, CT/CĐNVQG Dallas tuyên bố lư do có  sự trục trặc trong việc tổ chức gây quỹ giúp  TPB/VNCH (ngày 5 tháng 10 năm 2008)  và tổ chức  ngày Tù Nhân Chính Trị (từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 10 năm 2008). Ông yêu cầu mọi người thảo  luận trong tinh thần dân chủ “bất đồng nhưng  không bất ḥa” và bỏ hết những dị biệt  để dồn nỗ lực giúp đỡ TPB. Kế đến, theo  đề nghị của Ông Nguyễn Kinh Luân, Trưởng Ban  Tổ Chức Gây Quỹ Giúp TPB/VNCH, buổi họp sẽ  được thâu băng và cuộn băng này sẽ do hai  cộng đồng lưu giữ để làm tài liệu.   

Chương tŕnh họp được chia làm 2 phần:

Phần I

 họp giữa hai Ban Tổ Chức (Gây Quỹ TPB và Ngày  Tù Nhân Chính Trị) và phần II là buổi họp của Ban Tổ Chức Gây Quỹ TPB.  Trong phần I, Ông Đặng Hiếu Sinh tŕnh bày chi  tiết tổ chức của ngày Tù Nhân Chính Trị   được kéo dài từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 10  năm 2008. Ông cho biết chương tŕnh đă được bà  Khúc Minh Thơ dự trù từ lâu và Ban Điều Hợp  Địa Phương không phải là thành phần chính trong  Ban Tổ Chức. Ông tuyên bố rơ ràng mục tiêu  chính của Ngày Tù Nhân Chính Trị là tạo cơ  hội cho các tù nhân chính trị có dịp gặp nhau.  Ngoài ra, nếu sau khi kế toán sổ sách mà có dư  tiền th́ số tiền này sẽ được gửi giúp các  thương phế binh ở VN. Ông cho biết thêm Ban Tổ  Chức Ngày Tù Nhân Chính Trị không có ư định  gây quỹ giúp TPB và xác nhận việc tổ chức gây  quỹ giúp TPB vào ngày 5 tháng 10 năm 2008 của hai  cộng đồng và hội đoàn không gây trở ngại ǵ  cho chương tŕnh Ngày Tù   Nhân Chính Trị. Cũng trong dịp này, ông ngỏ ư mong muốn có  đại diện hai cộng đồng và các hội đoàn sẽ  tham dự Lễ Khai Mạc của Ngày Tù Nhân Chính  Trị.

 Trong phần trả lời các câu hỏi liên quan đến  việc tổ chức, các vị trong Ban Điều Hợp Địa  Phương như Ông Thái Hóa Lộc, Đặng Hiếu Sinh,  Nguyễn Hân, Trương Quốc Tuấn, Nguyễn Quư Tuấn,  Bà Angie Hồ Quang v.v. đă luân phiên trả lời  thỏa đáng những thắc mắc của mọi người.  Kế đến, Ông Nguyễn Kinh Luân, đại diện Ban  Tổ Chức Gây Quỹ Giúp TPB/VNCH tŕnh bày hai lư do  chính dẫn đến việc hai cộng đồng, Liên Hội CSVNCH, Khu Hội CTNCT, Hội CSVSQTBTĐ, các hội đoàn khác và thân hào nhân sĩ quyết định chọn ngày  5 tháng 10 năm 2008 để tổ chức gây quỹ giúp  TPB. Hai lư do chính như sau: 

 1.Ông Trần V. Chính, Khu Hội Trưởng  KHCTNCT-DFW cho biết Ông đă nhiều lần ngỏ ư  với Bà Khúc Minh Thơ về việc nhờ Bà Thơ đứng  ra tổ chức gây quỹ giúp TPB như Bà Thơ không  quan tâm trong vấn đề này.

 2.Ông Nguyễn Xuân Hùng có gọi điện  thoại liên lạc với Ông Thái Hóa Lộc và Đặng Hiếu Sinh để hỏi ư nếu chọn ngày 5 tháng 10  năm 2008 tổ chức gây quỹ th́ có gây trở ngại ǵ cho việc tổ chức Ngày Tù Nhân Chính Trị hay  không. Ông Nguyễn Xuân Hùng được các Ông Thái  Hóa Lộc và Đặng Hiếu Sinh cho biết là không có  ǵ trở ngại

  Dựa vào hai dữ kiện trên, trong buổi họp ngày 13 tháng 7 năm 2008, mọi người quyết định  tổ chức gây quỹ  vào ngày 5 tháng 10 năm 2008.  Tuy nhiên, sau khi Ban Tổ Chức loan báo tin tức ra  ngoài công chúng th́ được biết trong Thông Báo  của Ban Điều Hợp Địa Phương của Ngày Tù  Nhân Chính Trị có phần nhắc đến (không rơ  ràng) TPB. V́ vậy Ông Nguyễn Kinh Luân đă nhờ  Bà Nguyễn Thái Thủy liên lạc với Ông Thái Hóa  Lộc để t́m hiểu thêm chi tiết về chương  tŕnh của Ngày Tù Nhân Chính Trị. Dựa vào những dữ kiện do Bà Nguyễn Thái Thủy cung cấp,  Ông Nguyễn Kinh Luân quyết định tổ chức buổi  họp khẩn hôm nay để tạo cơ hội cho cả hai bên tŕnh bày rơ chương tŕnh của từng nhóm và  sau đó t́m cách giải quyết để tránh những  phân hóa có thể xảy ra. Sau nhiều phát biểu sôi nổi, buổi họp quyết  định cả hai Ban Tổ Chức sẽ nghiên cứu đề nghị phối hợp cả hai bên để gây quỹ giúp TPB  trong chương tŕnh văn nghệ được tổ chức vào  tối đêm 4 tháng 10 năm 2008. Ông Đặng Hiếu Sinh  cho biết sẽ tŕnh lại đề nghị này đến Bà  Khúc Minh Thơ để xin quyết định. Ông Thái Hóa  Tố cũng cho biết là Ban Tổ Chức Gây Quỹ Giúp  TPB/VNCH cũng sẽ tiếp tục nhóm họp để nghiên  cứu đề nghị này. Sau đó, Ban Điều Hợp Địa Phương của Ngày Tù Nhân Chính Trị ra về để Ban Tổ Chức Gây Quỹ Giúp TPB/VNCH tiếp tục chương tŕnh buổi họp.   

 Trong phần II của buổi họp, sau khi lắng nghe nhiều ư kiến xoay quanh việc phối hợp chung với Ban Tổ Chức Ngày Tù Nhân Chính Trị được tŕnh bày, các Thành Viên hiện diện đă biểu quyết như sau: 

 1.      Biểu quyết với đa số tuyệt đối  (100%) không đồng ư phối hợp cùng Ban Tổ Chức

 Ngày Tù Nhân Chính Trị tổ chức gây quỹ trong  chương tŕnh văn nghệ của Ngày Tù Nhân Chính Trị.

 2.      Biểu quyết với đa số tuyệt đối  (100%) dời ngày tổ chức gây quỹ giúp TPB sang

 ngày 9 tháng 11 năm 2008. Trong phần linh tinh, Ông Nguyễn Kinh Luân xin  được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ Chức  v́ các lỗi làm đă vấp phải trong lúc thi hành  nhiệm vụ (xin xem Thư Từ Nhiệm đính kèm). Sau  đó, buổi họp đă bầu ông Thái Hóa Tố (CĐ Dallas) vào chức vụ Trưởng Ban Tổ Chức. Buổi họp được chấm dứt vào lúc 5:15 PM cùng ngày.

   

 

 Thư Kư

 Nguyễn Kinh Luân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo