KHI CÁC NHÀ VĂN NÓI DỐI

Nguyễn Tà Cúc

 I. KHI SỰ THỰC BỊ ÁM SÁT TRÊN ĐƯỜNG M̉N HỒ CHÍ MINH

Bằng khẩu hiệu "giải phóng quê hương khỏi quân xâm lược Mỹ và bọn bù nh́n Ngụy," Hồ Chí Minh và chính quyền cộng sản miền Bắc đă đẩy quân xuống miền Nam. Nhưng chỉ mới chưa đầy 50 năm sau, đă có những tài liệu lịch sử cho thấy ngược lại. Trong một bài báo tựa đề "Peacetime Mileage on War Route" (David Lamb ) đăng trên tờ Los Angeles Times, ngày Thứ Năm, 20.7.2000 về dự án 400 triệu mỹ kim để biến đường ṃn Hồ Chí Minh thành xa lộ Hồ Chí Minh, đă viết râát rơ như sau:

 

-...Hanoi long maintained that the war against the Saigon regime was fought by indigenous Viet Cong guerrilas, not North Vietnamese soldiers, and that Hanoi's direct support of the Viet Cong was in response to the landing of the first U.S. combat troops, in Danang on March 8, 1965. But the history of the trail- which is the history of the war itself- indicates that Hanoi's battles plans were drawn a full 10 years before the arrival of the first two Marine battalions [...] On May 19, 1955, Ho Chi Minh's 65th birthday, Maj. Vo Bam, a defense supply specialist, was instructed to find a supply route south....

 

(Từ lâu nay Hà Nội vẫn duy tŕ rằng cuộc chiến chống lại chính phủ Miền Nam đă được tham chiến bởi quân du kích Việt Cộng tại địa phương, chứ không phải bởi quân đội BắcViệt, và sự giúp đỡ trực tiếp của Hà Nội cho Việt Cộng là để đáp ứng lại việc nhóm quân tác chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ lên Đà Nẵng ngày 8 tháng ba, 1965. Nhưng lịch sử của đường ṃn (Hồ Chí Minh) mà cũng là lịch sử của cuộc chiến này - cho thấy Hà Nội đă dự bị cho cuộc chiến ááy cả mười năm trước sự đổ bộ của hai tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiêán (Mỹ.)[...] Vào ngày 19 tháng 5, năm 1955, sinh nhật thứ 65 của Hồ Chí Minh, Thiếu Tá Vơ Bam, người chuyên về tiếp tế chiến phẩm, được chỉ thị t́m một con đường tiếp tế xuôi nam ...)

 

Người ta cũng đặc biệt chú ư đến một đoạn ngắn liên quan đến nhà văn Lê Minh Khuê, người từng được chính phủ cộng sản Việt Nam gửi ra ngoại quốc để cổ vơ cho sự "ḥa giải" một chiều qua cuốn The Other Side of Heaven, một tuyển tập có truyện ngắn tham dự của các nhà văn Việt Nam trong và ngoài nước với các nhà văn Hoa Kỳ.

 

-...Ho Chi Minh trail,...will remain entwined in the myths and realities of war- in the relentless U.S. bombing[...] in the kinship that bonded people who lived and worked on the trail, sometimes for years at a stretch, and found in their communal hardship an inexplicable romanticism and contentment.

 

"I loved everyone with a passionate love," wrote Le Minh Khue, 51, a Hanoi novelist who, as a teenager, spent five years on the trail repairing bombed roads. Of her feelings and her fellow workers and the southbound boy soldiers everyone called the "Hanoi men," she wrote that it was a love "that only someone that stood on that hill in those moments could understand fully. That was the love of the people in smoke and fire, the people of war."

 

(Đường ṃn Hồ Chí Minh..., sẽ măi măi được bện chằng chịt vào những huyêàn thoại và những dữ kiện có thực của chiêán tranh- trong những cuộc dội bom tàn nhẫn của Hoa Kỳ,[...] trong t́nh đồng đội đă buộc chặt những người đă sống và làm việc trong con đuờng ṃn này, có khi trải nhiều năm trong một lần (công tác), và t́m thấy trong sự khó khăn chung một thứ lăng mạn không thể giải thích được và một sự măn nguyện...

 

"Tôi yêu mọi người với cái t́nh mê đắm," Lê Minh Khuê, một nhà văn Hà Nội, 51 tuổi, từng bỏ ra năm năm của tuổi thiếu niên trong đường ṃn HCM với phần vụ là sửa chữa lại những khúc đường bị dội bom, viết như vậy. Về t́nh cảm mà bà dành cho đồng đội và những bộ đội trên đường xuôi Nam mọi người gọi là "đoàn trai Hà Nội", bà viết rằng đó là một thứ t́nh yêu mà chỉ có người nào đă đứng trên ngọn đồi ấy vào đúng giây phút ấy mới có thể hiểu đến tận cùng. Đó là t́nh yêu của người trong khói lửa, người của chiến tranh...")

 

Cũng theo bài báo trên, 20 ngàn lính bộ đội và đồng chí của họ từ miền Bắc đă chết dọc theo đường ṃn HCM. Và mới vào năm 1968, đă có tới 150 ngàn bộ đội 

Bắc Việt xâm nhập được vào Miền Nam bằng lô'i này. Đọc những tin tức ấy, người ta không khỏi liên tưởng đến một vài đoạn khác trong cuốn "Đêm Giữa Ban Ngày" của nhà văn Vũ Thư Hiên, một đảng viên Cộng sản sau bị cầm tù và được xem là một trong những nhà văn Miền Bắc rất được các bạn ta như nhóm Người Việt, Thế Kỷ 21, đài phát thanh VNCR...ra rả cổ vơ và không từ một cơ hội nào là không đăng những lời vàng ngọc của bạn ta lên báo, kể cả một câu xách mé "cũng có văn học Việt Nam hải ngoại nữa à? " làm một nhà văn b́nh thường rất lịch sự như Phạm Xuân Đài không chịu nổi phải rón rén có vài lời bàn La Sát. Đoạn ấy được viết và ghi thêm dưới dạng chú thích như sau:

 

-...Trong công tác phóng viên tôi đă đến khu tự trị Việt Bắc và Khu mỏ nhiêàu lần. Trở về tôi kể lại cho cha tôi những ǵ tôi thấy. Nghe chuyện dân vùng núi Việt Bắc không được phép kiếm củi trong những khu rừng quê hương, nay đă trở thành khu vực đóng quân của Trung Quốc, những người thợ mỏ muốn đi tắt qua phần đất đă được giao cho Trung Quốc (1) bị bộ đội Trung Quốc xua đuổi...(trang 230,sđd) [...] Ông Hoàng Văn Hoan viết về sự kiện Hoa quân nhâäp Việt như sau:"từ năm 1965 đến năm 1970...theo yêu cầu của Hồ Chủ Tịch và Trung Ương Đảng lao động Việt Nam, Mao chủ tịch và Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc đă phái hơn ba mươi vạn bộ đội Trung Quốc..." vào Việt Nam (Giọt Nước Trong Biển Cả, tr. 345, Hoàng Văn Hoan) Ta có thể tin vào con số mà Hoàng Văn Hoan đưa ra. Trong giai đoạn quân Trung quốc vào Việt Nam ông c̣n là ủy viên Bộ Chính Trị, ông không thể không biết những việc lớn như việc này...(trang 231, sđd)

 

Tệ hại hơn:

 

-... Nguyễn Chí Thanh, người nắm thực quyền trong quân đội hồi ấy, đă đặt Cục đồ bản của Trung Quốc in bản đồ 1/1000 là thứ bản đồ dùng cho pháo binh 'Đó là bí mật quốc gia, không một nước nào tự nguyện trao cho nước khác. Sao nó ngu thế? Sao nó bậy thế!', ông bực bội kêu lên...(trang 231, sđd)

 

Nghĩa là những bộ đội như nhà văn Lê Minh Khuê thay v́ ở lại Bắc Việt chống quân Trung quốc được Hồ Chí Minh "mời' vào rồi mượn cớ mà chiếm đất, cấm dân Việt Nam đi lại ngay trên đất nước Việt Nam ...lại ù té vượt Trường Sơn, đ̣i giải phóng chúng ta! Khốn thay cho cái thân phận bị lừa! Nhưng xem ra không chỉ có các nhà văn miền Bắc mới bị lừa: các nhà văn Miền Nam đă phải bỏ chạy ra hải ngoại cũng bị lừa nữa. Thế mới oan trái kiểu Thị Màu chứ. Bằng cớ là vào năm 1995, tám nhà văn trong số có cả Vơ Phiến, Nguyễn Mộng Giác (chủ trương tờ Văn Học)...đùng đùng góp truyện với các nhà văn Việt Nam (không có một nhà văn nào trước 75 của miền Nam có truyện được chọn) và một số nhà văn Mỹ để cho ra đời cuốn The Other Side of Heaven: Postwar Fiction by Vietnamese &American Writers. Chữ "ḥa giải" (reconcilation) được nhắc đến nhiều lần trong cuốn này kể cả trong bài Tựa của Wayne Karlin (người chịu trách nhiệm nặng nhất) ,

 

Trước khi nói chuyện "ḥa giải", nếu đă tự nhận là nhà văn, phải đủ trách nhiệm để giải quyết những vấn đề như mở cổng tam quan đón quân ngoại quốc vào chỉ để thực hiện cái âm mưu chiếm nốt Miền Nam cho chủ nghĩa cộng sản; dấm dúi mang vũ khí đào hầm, đào đường như những tên đạo chích hạng bét để tấn công người lương thiện mà bây giờ lại coi thường độc giả (và lịch sử) đến nỗi tuyên bố ba hoa chích cḥe về nỗi ḷng "mê đắm""người của chiến tranh" như Lê Minh Khuê đă làm.

 

Thế th́ t́nh yêu của những người dân Miền Nam-và cả miền Bắc nữa- không bằng ḷng với chế độ cộng sản th́ sao? Cái "chiến tranh" áp đặt lên nhân dân hai miền Nam Bắc có nên tiểu thuyết hóa nó như một thứ lăng- mạn- ky-ø t́nh- vương- mùi- thuốc- súng, xuân -này- em- không -về, nếu -mai -không -nở -em -không -biết- xuân- về -hay -chưa -v́ -c̣n-bận- đào- hầm- trên- đuờng -ṃn -Hồ Chí Minh không? Căn cứ trên những tài liệu của tờ Los Angeles Times và của cả chính người cộng sản Vũ Thư Hiên, th́ thứ t́nh-yêu-trong-khói-lửa ấy hóa ra chỉ là một thứ t́nh yêu của những kẻ "xâm lược và bị xâm lược" không hơn không kém. Những nhà văn như nhà văn Lê Minh Khuê cho đến nay vẫn chưa có lời chính thức về sự xâm lược này, cứ làm như dân Miền Nam "mời" những người như Lê Minh Khuê vào để "giải phóng" họ! Khi nói về ḷng yêu say đắm (passionate love) của bà trong năm năm chung vai sát cánh với những người lính Hà Nội (Hanoi men) trên đường xâm nhập Miền Nam hẳn Lê Minh Khuê không bao giờ nghĩ tới những người phụ nữ Miền Nam mất chồng, mất người yêu, mất t́nh yêu say đắm của họ (không kém ǵ cái say đắm của bà) chỉ v́ những người như Lê Minh Khuê. Xa xôi hơn, trong khi Lê Minh Khuê c̣n sống, c̣n cơ hội để LẠI viết sai lịch sử, bao nhiêu người đàn bà khác ở cả hai miền Nam Bắc đă bỏ thân trên đường ṃn Hồ Chí Minh hay biển Đông? Cho nên, sự "giải phóng Miền Nam" và những t́nh cảm lăng mạn trên những ngọn đồi khói lửa dọc đường ṃn HCM thật ra chỉ là một thứ "huyền thoại" của những kẻ bị lừa.

 

Dĩ nhiên người ta không thể đ̣i hỏi quá nhiều ở những nhà văn như Lê Minh Khuê. Nhưng người ta có quyền đ̣i hỏi ở những nhà văn Miền Nam chạy ra hải ngoại để lánh nạn cộng sản như Vơ Phiến, Nguyễn Mộng Giác- nhất là khi những nhà văn này đang sống ở một nơi có tự do hoàn toàn- sự thành thực là cái tính chất căn bản đầu tiên làm nên một nhà văn. Các nhà văn này nghĩ sao về những vấn đề như vụ đường ṃn Hồ Chí Minh (qua lời nhà văn Lê Minh Khuê th́ họ là những "thánh tử đạo" cho t́nh yêu, t́nh người đầy lăng mạn trong khói lửa để giải phóng Miền Nam), như vụ trung tâm Joiner bấy lâu nay vẫn vô t́nh "mời mọc" một chiều các nhà văn Miền Bắc, như vụ các nhà văn Miền Nam không vô t́nh nhưng chỉ v́ sợ "lỡ chuyến tàu đêm" đă bỏ mặc sự thực và các nhà văn Miền Nam c̣n ở lại đang c̣n bị cấm sinh hoạt...để trịnh trọng đeo cái măo "ḥa giải" ?

 

Chính v́ sự thành thực ấy mà những sự "hợp tác", ḥa giải (dối trá) để xuất hiện những cuốn như cuốn "The Other Side of Heaven" là sự khánh kiệt của tinh thần tôn trọng sự thực.

 

Nhưng đúng ra, "The Other Side of Heaven" chỉ là kết quả của sự vận động trong nhiều năm, khởi đi từ nhà văn Nhật Tiến. Nhật Tiến là nhà văn miền Nam đầu tiên ra mặt cổ vơ cho sự "ḥa hợp ḥa giải" một chiều của cộng sản:

 

-...Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng trong tương lai, t́nh h́nh sẽ khác đi. Bằng lương tri và t́nh tự dân tộc, những người cầm bút cả trong lẫn ngoài nước sẽ phá vỡ được mọi hàng rào, mọi định kiến, mọi trở lực để cùng nhau t́m về cội nguồn dân tộc, biết đặt quyền lợi của dân tộc cũng như quyền lợi tinh thần của thế hệ tiếp nối lên trên mọi vướng mắc của quá khứ cũng như của hận thuø...( Trả lời phỏng vấn,Văn Học , số 100, 8.1994)

 

Chỉ non nửa năm sau , trong một bức thư trả lời Nhật Tiến, Nguyễn Chí Thiện đă phản bác những lư luận (nếu tạm coi là lư luận) xác địch chủ ư "ḥa hợp ḥa giải" hết sức ngây thơ này như sau:

 

-...Khi người trong nước nghe một số người Việt ở ngoài nước kêu gọi ḥa hợp ḥa giải, dùng chính khẩu hiệu cộng sản đă dùng ṃn trơ ra , thời ai cũng hiểu là ḥa hợp ḥa giải với nhà nước cộng sản, chứ không ai hiểu lẩn thẩn là ḥa hợp ḥa giải giữa Bắc 75, Bắc 54, giữa người đi từ Vũng Tàu, đi từ Hải Pḥng, ḥa hợp với Hoàng Minh Chính, Dương Thu Hương, Nguyễn Hộ, Nguyễn Chí Thiện!...(Dân Chúng, 30.11.1995).

 

Nhưng cái cảm tưởng ngây thơ nếu người ta có về Nhật Tiến sẽ không tồn tại lâu hơn khi đọc kỹ lại phần ông ta ngay trước đó định loại thế nào là văn học Việt Nam hải ngoại và trong nước :

 

-...Tất cả bốn tác giả kể trên, tuy có tác phẩm ấn hành lần đầu tiên ở hải ngoại, nhưng họ hiện đang sống trong nước....; do đó tác phẩm nháát thiết phải được xếp loại là thuôäc ḍng văn chương hải ngoại [...] Rồi gần đây, tại TP HCM, nhà xuất bản Trẻ vừa cho phát hành tập thơ "Loài Chim Di Trú" của Thu Lâm, một tác giả hiện đang sống ở Canada. Mặc dù nội dung tập thơ không đề cập ǵ tới lĩnh vực chính trị, chỉ mang nặng t́nh tự dân tộc,...nó phải được xếp loại trong ḍng văn học ở trong nước.

 

Như thế, yếu tố địa lư (tác giả ở trong nước hay ngoài nước) đă trở nên không đứng vững một khi đem dùng làm tiêu chuẩn để quy định một tác phẩm thuộc ḍng văn chương nào...(báo đă dẫn).

 

Nhật Tiến vô t́nh để lộ ra một điều vốn là thâm ư của nhà cầm quyền cộng sản: những tác phẩm xuất bản ở Viêät Nam cho tới nay của những tác giả ngoài Việt Nam hoặc là "không đề cập ǵ tới lĩnh vực chính trị" hoặc là phải có lợi cho họ. V́ cũng cho tới nay, đừng nói tới chuyện in ấn trong nước, đă có bao nhiêu tác phẩm của những nhà văn Miền Nam (hăy cứ nói tới nhà văn Miền Nam-mục tiêu bị trù dập - trước đă) được cho đọc công khai chứ đừng nói phổ biến ở Việt Nam?

 

Sau nữa, quan trọng hơn, người đọc b́nh thường không thể biết nhưng một nhà văn Miền Nam như Nhật Tiến chắc chắn phải biết chính cộng sản đă dùng cái vơ "yếu tố địa ly'" này để đào một đường ṃn Hồ Chí Minh khác vào văn học Miền Nam cách đây mấy chục năm cùng lúc với con đường Hồ Chí Minh đang được đào lén lút ở Trường Sơn. Đó là trường hợp của những người cộng sản hay đảng viên cộng sản đă tập kết ra Bắc hoặc ở ngoài Bắc bỗng biến thành thành phần chủ yếu của "văn học giải phóng" Miền Nam như Trần Bạch Đằng thành Hưởng Triều, Lư u Hữu Phước thành Huỳnh Minh Siêng ...Từ một nước có thể chế hẳn ḥi, có chính phủ đàng hoàng, có tự do thực sự, Việt Nam Cộng Ḥa bỗng trở thành một "vùng bị tạm chiếm." (chữ của cộng sản và các ông trí thức khuynh tả lập lại như con vẹt. Trong các ông này, nếu như tôi nhớ không lầm, có cả nhà phê b́nh Đặng Tiến ở bên Pháp. Gớm, sao mà cái chữ "Tiến" này nó lại ...gian truân đến thế không biết! ) Sau này các nhà văn nhà thơ như Tô Thùy Yên, Viên Linh, Thanh Tâm TuyỀn, Mai Thảo, Vũ Khắc Khoan...và hầu như toàn thể những người viết cùng với họ ở "vùng bị tạm chiếm" ấy đều bị gạt ra khỏi những cuốn sách viết về "văn học giải phóng" do các người cộng sản viết sau 1975 dù họ mới chính là những người đại diện cho nền văn học ấy. Ngẫu nhiên hay cố ư mà Nhật Tiến áp dụng lại cái vơ này của cộng sản? Câu trả lời là việc Nhật Tiến nay đi đi về về để "đánh đu với tinh", với hồ ly ở Việt Nam, làm một thứ hàng thần hạng bét. Sáu năm sau khi Nhật Tiến tuyên bố những câu trên, những người cầm bút có lương tri và t́nh tự dân tộc như nhà văn Miền Bắc Dương Thu Hương ra khỏi Hội Nhà Văn, dệt vải kiếm ăn, viết bài chống lại; nhà thơ miền Nam (Thượng Tọa) Tuệ Sỹ chính thức kết án nhà cầm quyền cộng sản đă biến Việt Nam thành một băi rác khổng lồ. Nếu người ta nh́n kỹ, trong băi rác khổng lồ ấy ắt có nhà văn Nhật Tiến chạy từ hải ngoại về, ngồi chồm chỗm ở một góc.

 

II. KHI "YÊU NHAU NÓI DỐI CHO NHAU"

 

Mới đây, lại có tin Trung Tâm Joiner (nơi đă bảo trợ cuốn The Other Side of Heaven) đă rục rịch mời hai nhà văn Việt Nam là Hoàng Ngọc Hiến và Nguyễn Huệ Chi vào một ban "Nghiên Cứu Người Di Dân Việt Nam hải ngoại"! Các cộng đồng Việt Nam đang hết sức chống lại dự tính này: không có ǵ khôi hài hơn là thuê những tên sát nhân để nghiên cứu xem trước khi chết, nạn nhân đă dẫy dụa, đau đớn như thế nào! Không hiểu sự việc này rồi đi đến đâu nhưng tôi có cảm tưởng rằng ai nghiên cứu về "nhà văn" Việt Nam Hải ngoại chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái âán tượng này: có những "nhà văn" sẵn sàng "đánh" anh em bằng những thứ "văn phong" đê hạ, bằng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất khi không được khen hay c̣n dở tṛ rỉ tai, chuyền độc nhưng không bao giờ dám đương đầu với những vấn đề sống chết của đa số như vấn đề Trung tâm Joiner bây giờ, thậm chí c̣n hợp tác (The Other Side of Haeven) và ỉm luôn cho nhau. Nhà văn Lê Minh Khuê 'nói dối" v́ bị che mắt đàng trước, v́ c̣n cái bóng của nhà nước cộng sản như cái bóng của thần chết chờn vờn sau lưng. Nhưng tệ hơn Lê Minh Khuê nữa là những nhà văn miền Nam cam tâm nói dối để bảo vệ cái danh hăo của ḿnh và đồng bọn.

 

 Lê Tất Điều

 

Thí dụ điển h́nh cho sự "yêu nhau nói dối ối à cho nhau" đó là trường hợp nhà văn Lê Tất Điều (c̣n có bút hiệu Kiều Phong, Cao Tần). Lê Tất Điều hoàn toàn im lặng về những vấn đề này dù lúc nào ông cũng sẵn sàng "cầu viện" đến những người lính miền Nam, người tù miền Nam (HO). Trường hợp Lê Tất Điều là một trường hợp rất đặc biệt. Người đọc sẽ phải cắt nghĩa ra sao về sự mâu thuẫn giữa những đoạn mà ông viết rất chí thành về chính nghĩa của miền Nam, về người lính Miền Nam với sự im lặng khác thường trước những vâán đề vô cùng quan trọng nêu trên? Hay thứ văn phong tấn công cá nhân vô cùng đê tiện trong một loạt bài mới đây chỉ để nhắm bênh vực Vơ Phiến về những sai lầm trong sáu cuốn sách Văn học Miền Nam, về việc ông đ̣i bỏ quốc ca, về việc ông và Vơ Phiến là hội viên của Văn Bút Việt Nam trước 75 mà sau 75 c̣n khen ngợi, về hùa với một người đang úp úp mở mở tự nhận là con trai của tướng cộng sản Nguyễn Chí Thanh? Nhất là khi tin tức này được Hà Thượng Nhân, chủ nhiệm tờ Tiền Tuyến, và đại tá Nguyễn Tử Đóa công bố qua sự xác nhận của chính ông bố vợ của Nguyễn Hữu Nghĩa. Quan trọng hơn, cái loa Kiều Phong vẫn chưa giải thích được sự xuất hiện của Vơ Phiến trong The Other Side of Heaven, một sự "ḥa hợp" nối dài từ Nhật Tiến.

 

Để cắt nghĩa cho những sự mâu thuẫn rất khó hiểu gần như là phi lư ấy, người đọc cần xem lại toàn bộ tác phâåm của ông, nhất là những tác phẩm viết sau 1975. Một trong những tác phẩm để lộ con người thật của tác giả là cuốn Thơ Cao Tần. Cuốn này được xem như tiêu biểu cho cái "tinh thần tỵ nạn" mà nhà văn Vơ Phiến hết lời ca ngợi trong lời Tựa "...Và trên chừng ấy nét tâm trạng của chính ḿnh là một khí phách hào hùng, dù là cái hào hùng của người lâm vào mạt lộ..." Tiếc thay, Vơ Phiến chỉ đúng có một nửa. Bên cạnh cái khí phách hào hùng ấy là những câu thơ tương phản rơ rệt :

 

...Em điếm rẻ tiền hành nghề G̣ Vấp  

Anh t́m vui hoang em hát cải lương  

Ôm nhau dửng dưng rời nhau hấp tấp  

Ḷng vẫn chung mang nỗi sợ sa trường...(Chiều Bát Phố)

 

Khi ấy, chưa mất nước, lại là trung úy -dù là trung úy ...lính kiểng ngồi ở ṭa soạn Tiền Tuyến- mà chàng đă sợ sa trường rồi à!? Thế th́ cái khí phách hào hùng của người chưa mạt lộ chàng để ở đâu? Chắc cũng ở... G̣ Vấp?! Tinh thần khiếp nhược ấy được bầy hàng một cách hết sức thê thảm trong bài "Ta làm ǵ cho hết nửa đời sau?" sau khi chàng đă ...đào ngũ, sau khi bỏ của chạy lấy người trước anh em, với những câu bất hủ:

 

"Chuyện binh lửa anh em chừng cũng ớn. Dọn tinh thần: cưa nhẹ đỡ ba chai...Năm tráng sĩ bị mười chai quất gục. Đời tha hương coi bộ vẫn êm đềm....Kẻ thức tỉnh ngu ngơ nh́n nắng mới: "Ta làm ǵ cho hết nửa đời sau?..."

 

Trước 75, chàng Lê Tất Điều vừa ...ôm em điếm vừa run cầm cập (không phải v́ sợ phu nhân hay lính kiểm tục bắt gặp) mà v́ sợ... sa trường. Sau 75, không có "ánh mắt hỏa châu", không có AK 47, chàng vẫn "ớn chuyện binh lửa", vẫn "không biết làm ǵ cho hết nửa đời sau" ! Và để cho chắc ăn, chàng bèn "suy bụng ta ra bụng ...ḿnh" là từ em điếm cho tới các anh em lính cũ khác cũng sợ sa trường, ớn binh lửa như chàng!

 

Càng không lạ ǵ khi Lê Tất Điều cho đến nay vẫn im lặng trước thái độ ḥa hợp ḥa giải của Nhật Tiến hay sự cộng tác -vô t́nh hay cố ư?-với Hội Nhà Văn (gồm toàn đảng viên cộng sản) của Vơ Phiến:

 

"...Ông sẽ mở ra ngh́n ḷ cải tạo  

Lùa cả nước vào học tập yêu thương"

 

Và:

 

"Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp..." (Mai Mốt Anh Về, sđd)

 

Ơ hay, "cả nuớc" chúng tôi có hận thù ǵ ai mà phải vào học tập yêu thương? Đâu có thua ǵ lập luận c̣ môài "quên hận thù" mà Nhật Tiến (và sau này của cả nhà văn Mai Kim Ngọc trong ban chủ biên tờ Văn Học) đă bị Nguyễn Chí Thiện đả cho mấy chùy trí mạng trong bài trả lời đă dẫn. Nguyễn Chí Thiện là người viết miền Bắc. Hoàng Hải Thủy, một người viết miền Nam, không có may mắn "đi trước" như Cao Tần, bị cộng sản giam nhiều năm tù , cũng tuyên bố "không bao giờ cuộc chiến cũ lại có thể coi là tiền kiếp..." trong một bài đăng trên tờ Người Việt, CA. Như thế nghĩa là Bắc Nam đă rất đoàn kết, đă cùng không nhá được cái món tiết canh "hoà hợp, quên hận thù" c̣n tanh máu anh em này.

 

Đọc từng bài hay từng phần của tác giả Lê Tất Điều- kiêm Cao Tần- kiêm Kiều Phong, người ta không thể nh́n thâáy những mâu thuẫn này. Nhưng chỉ cần đọc toàn bộ hay đọc kỹ một tác phẩm, người ta sẽ nhận ra ngay: cứ một lời "tráng sĩ vung kiê'm hề, một đi không trở lại" th́ lại có dăm bẩy câu "ḷng vẫn mang nỗi sợ sa trường" (Thơ Cao Tần). Cứ một bài ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Ḥa th́ ngay bên cạnh có một bài d́m ... Phan Lạc Tiếp (và cả bà PLT) đến nơi đến chốn (Thư Về Bloomington, Illinois). May là trung tá Hải Quân Phan Lạc Tiếp ..biết lội chứ là Địa Phương quân hay bộ binh th́ bị d́m kiểu đó ắt phải chết đuối từ khuya. Cứ một bài khóc mếu tả t́nh tả cảnh khích động anh em HO về sự hy sinh của họ, lại có một bài sỉ nhục công khai cả một binh chủng:

 

-...một câu thơ...vô nghĩa như thế, phải là một thi sĩ gốc sĩ quan Dù mới có can đảm viết xuống giấy ...(Kiều Phong, trích Saig̣n Nhỏ)

 

Người đọc không khỏi sửng sốt trước sự xúc phạm tới binh chủng Nhẩy Dù một cách rất nghiễm nhiên trên. Sự xúc phạm ấy có tính toán v́ Kiều Phong c̣n phân biệt rơ "...gốc sĩ quan Dù". Các gốc sĩ quan Dù -từ chuẩn úy tới đại tướng - được Kiều Phong chỉ đích danh nghĩ ǵ về lời nhục mạ này, về tờ báo đă cho đăng lời nhục mạ này? Binh chủng Nhẩy Dù sở dĩ nổi tiếng là một binh chủng thiện chiến chính v́ sự can đảm của họ. Nay Kiều Phong đưa sự can đảm ấy ra, gán ghép, vu cáo nó vào một chuyêän hoàn toàn không dính dáng ǵ đến binh chủng Nhẩy Dù là để biến nó thành một sự lố bịch. Tôi khỏi cần "bảo hoàng hơn vua" v́ ai cũng dư biết rằng trong khi Kiều Phong múa gậy vườn... G̣ Vấp th́ binh sĩ và sĩ quan gốc Dù đang đổ máu ở sa trường, cái sa trường mà bạn ta vẫn sợ chết khiếp dù ngay cả trong khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên ở xóm B́nh Khang, cách nơi binh lửa ít nhất vài chục dặm- đường- chim- bay nếu nói theo kiểu không quân và mấy chục hải lư nếu nói theo kiểu ...ca sĩ gốc Hải quân Anh Khoa (người rất nổi tiếng với bài Hoa Biển.) Phải chăng mấy chục năm nay, được Vơ Phiến và vài nhà văn khác dung túng, được tự tung tự tác nhờ thể chế tự do ở Miền Nam, Kiều Phong tưởng bở rằng chàng có thể viết lách vô cùng láo lếu, hỗn xược, nghĩa là ngang nhiên bước qua những khu vực bát khả xâm phạm mà binh sĩ (và sĩ quan Dù ) không dám ...nổ súng chăng? Này bạn ta Kiều Phong, ai cũng có quyền nói tới hai chữ can đảm chứ bạn đă từng có thành tích chết nhát bị bắt tận tay day tận mặt ở G̣ Vấp th́ không nên nhắc tới hai chữ này kẻo mấy cuốn tự điển tiếng Việt chúng đi tŕnh cẩm về cái tội bạo hành chữ nghĩa. Bạn ta cũng không nên đụng vào binh chủng Nhẩy Dù làm ǵ mà có ngày ra ngơ gặp ...Nhẩy Dù là phiền cho bạn lắm đấy. Nói theo kiểu thi sĩ gốc sĩ quan Dù Mậu Binh (Hà Huyền Chi) th́:

 

Kiê`u Phong chẳng lượng sức ḿnh  

Khi không găi ngứa Mậu Binh cũng liều  

Cao Tần sức vóc bi nhiêu  

Cộng thêm vơ bẩn Tốt Điều thử coi

 

(Chưa học làm người)

 

Tṛ ngu xuẩn vốn lười lại bẩn  

Nói, không làm mà vẫn tranh công  

Quốc Ca đ̣i bỏ không xong  

Cao Tần bể mặt, Kiều Phong mạt thời  

Vẫn lẻo mép, dựa hơi, xách động  

Lính ǵ ngươi, chống cộng ǵ ngươi  

Mượn dăm khẩu hiệu ḷe người  

Cái tâm biển lận, cái đời nhỏ nhen

 

(Cưỡng Lư Đoạt Từ)

 

Cứ một bài viết về cái xấu trên Chân Dung Bác Hồ (kư Kiều Phong) th́ lập tức có ngay cả chục bài khác lôi đời riêng nhiều tác giả khác lên tấn công bằng thứ chữ nghĩa rùng rợn mà ngay cả với tội đồ dân tộc như Bác Hồ, chàng cũng không dùng đến. Trong khi ấy, quần hùng quần tà tuy không nói ra nhưng đều biết rơ tại sao mười máy năm nay, tuy San Diego không có lụt mà chàng đă phải trốn biệt, phải "lên núi." Ấy là v́ chưa hai năm mươi, chưa có bia mộ mà chàng đă bị một cái bia miệng khổng lồ như lá bùa Lỗ Ban yểm ngay trên trán. Nếu muốn cho chàng "cất đầu chẳng lên" th́ không cần phải là xạ thủ đại liên, nhắm mắt mà bắn cũng trúng cái bia miệng chàng đang đeo trên người cho tới ngày chàng đem nó xuống tuyền đài, chôn dưới bia mộ. Khác với thời kỳ trước 1975 khi Kiều Phong c̣n có đồng đảng dung dưỡng cho những tṛ nhảm nhí, những người viết mà Kiều Phong lỡ dại động vào đều trả đũa đích đáng. Mậu Binh tung ra 33 bài thơ:

 

Lấy nước ...thải mà soi dung mạo  

Tội cho ngươi nhà giáo, nhà banh  

Hậu phương múa bút thập thành  

Thấy nguy đào ngũ chuồn nhanh gián ngày  

Viết dơ dáy vào tay cự phách  

Chửi lèm bèm lăng nhách vô song  

Nhổ rồi lại liếm như không  

Vu oan, tá họa Kiều Phong hơn người.

 

(Tốt Điều Mộ Khúc)

 

C̣n một số tác giả khác, những người được Kiều Phong có "hảo tâm" chú ư tới bằng những bài viết về con cái, về y phục, về nhan sắc, thậm chí cả về những người bạn của họ, người ta có thể "lâ'y răng đổi răng; lấy mắt đổi mắt" bằng cách lôi đời riêng của quư bạn ra. Kiều Phong nghĩ họ dọa chăng? Để dẫn chứng, xin đưa một thí dụ điển h́nh trích trong tập bản thảo của Thế Phong, tựa đề "Thư Viết ở Sàigon," 1999. Nghe nói tập bản thảo này vừa được xuất bản tại Hoa Kỳ th́ không hiểu trong ấn bản chính thức tác giả có giữ đoạn mà tôi sẽ trích ra không, nhưng đây là nguyên văn (1):

 

...Có một buổi, UUU, tôi, Hoàng cùng đi ăn cơm tây bụi (ở thành phố nay mở nhiều tiệm cơm tây rẻ tiền lại ngon). Hoàng hỏi:

 

-Mày làm thế nào lại có con gái với TTT? Vợ mày không biết sao?

 

UUU đành phải kể: Quen với TTT song hành với việc cưới NNN chính thức. Chính NNN đă lui tới thăm nom...(trang 29, bản thảo-Trong bản thảo có viết rơ tên các nhân vâ.t. Trong trường hợp đặc biệt này, tôi xin mạn phép-và cáo lỗi- tác giả để được không dùng tên thật của họ.)

 

Nhưng không ai đă làm như Kiều Phong. Việc TTT-bạn thiết của Kiều Phong ở ṭa soạn Sóng Thần - có con với ai, trong trường hợp éo le nào ...không phải là chuyện bất cứ nhà văn nào cần lưu tâm tới khi phải tranh luận về những vấn đề văn học. Nhưng nay tôi viết ra cốt để Kiều Phong thấy chớ có bao giờ bới móc đời riêng của bạn hữu người khác v́ mai sau nếu có bao ǵơ, vô phúc mà ở lần khác, với người khác...th́ bạn hữu của Kiều Phong có rất nhiều hy vọng bị chết oan v́ người ta có thể dùng như môät thứ tài liệu để hỏi lại Kiều Phong rằng: "bạn của tôi như thế c̣n bạn (TTT) của bạn th́ sao?!" Những chuyện "ở trong chăn mới biết chăn có ...người " này không phải cứ tự xưng là đại văn hào, đại thi bá, đại chủ nhiêäm mà bá tánh không dám khều ra đâu. Kiều Phong c̣n làm một việc thập phần hèn nhát là lôi người hôn phối cũ của bạn tôi lên báo trong khi người phụ nữ này không phải trong văn giới, không có cách nào tự bảo vệ họ được. Đây không c̣n là cái thời kỳ "vàng son" của quư bạn để quư bạn lại dở tṛ phe đảng mà tàn hại người khác v́ sẽ có những người cầm bút, những cựu quân nhân, những tờ báo ...đă rất sẵn sàng dậy quư bạn vài bài học về việc "yêu già, kính...phụ nữ":

 

Đem cả vợ làm khiên đỡ đạn  

Chơi hoa rồi rao bán cả cành  

Khoe chi cái vơ lưu manh  

Ngậm chi chữ máu hôi tanh phun người

 

(Mậu Binh, Một Ṇi Tiểu Nhân)

 

Xưa nay, để tránh chuyện "dây với hủi", người ta thường im lặng. Nhưng im lặng lâu quá, hủi sẽ lan tràn đầy trong anh em (mượn lời Nguyễn Mạnh Côn.) Nhất là thứ hủi (phong) kinh niên. Vậy chỉ có mỗi một cách: lôi hủi ra xát xà pḥng cẩn thận.

 

Cho nên, càng lúc càng có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng sự mong mỏi, kỳ vọng vào một số nhà văn (Miền Nam) tăm tiếng nào đó là vô ích, cả về văn chương lẫn thái độ chính trị. Sở dĩ có những mâu thuẫn như đă xẩy ra trong trường hợp Lê Tất Điều v́ họ có tăm tiếng trong một thời gian chưa bị thử thách, v́ họ chưa thực sự nếm mùi binh lửa. Ra tới hải ngoại, lần đầu tiên phải đối phó với một hoàn cảnh địa lư rộng lớn nơi những triều đ́nh như ở Saig̣n không c̣n tác dụng nữa, phải sáng tác đúng với tinh thần sáng tác mà độc giả muốn thấy ở các nhà văn nổi tiếng ngoại quốc... một số nhà văn này đành phải sống gủi ăn nhờ vào cái hào quang sót lại trước 1975. Một số nhà văn khác v́ t́nh riêng (như Vơ Phiến với Nguyễn Mộng Giác, người có sách xuất bản ở Việt Nam hay như Lê Tất Điều với Nhật Tiến, người kêu gọi "ḥa giải" vô điều kiện vói chính phủ cộng sản) và không đủ đởm lược để tham dự vào những chuyện chung đă nhắm mắt làm ngơ trước sự hợp tác với cộng sản nhân danh dân tộc và văn chương hay hoạt động bằng cửa hậu, bằng những bài viết nhắm ca ngợi thời vàng son cũ hay "rỉ tai", chuyền độc để hại một tác giả khác. Kiếp này mà không học được bài học nào th́ nói tới kiếp trước làm chi?! Để kiếp sau lại vất vả ...tháo chạy như kiếp này rồi ngồi xuông mà thơ với thẩn nữa à?! Nhưng có lẽ Cao Tần hiểu ḿnh hơn ai hết. Khi ông viết :"Ta làm ǵ cho hết nửa đời sau" quả là đă có tài tiên tri cho cái nửa đời sau rất là vô tích sự của ông.

 

III- CHIẾU CẠP ĐIỀU hay CHIẾU RÁCH?

 

Ở đây sầu đă tan tành  

Người đi chưa đủ về quanh chiếu ngồi

 

(thơ Viên Linh)

 

Tiếc là những người chúng ta chờ đợi để về quanh chiếu ngồi th́ đă qua đời trong tù cộng sản (Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Mạnh Côn, Hồ Hữu Tường...) hay không thể ra khỏi nước. Chỉ c̣n lại những kẻ "chiến thắng" chễm chệ đối mặt với người ngoại quốc và những người "bại trận" (Vơ Phiến, Nguyễn Mộng Giác...) t́nh nguyện khép nép ngồi ghé vào một góc chiếu do những tổ chức như trung tâm Joiner trải ra với cái tên "The Other Side of Heaven." Đứng chầu ŕa bên cạnh là người-không-biết-làm-ǵ-cho-hết-nửa-đời-sau Lê Tất Điều với dăm bẩy lọ mực đen thui, sẵn sàng vẩy lung tung vào bất cứ nhà văn nào đặt dấu hỏi về cái chiếu rách này. Với người Việt Nam, có lẽ nên đổi tên lại cái chiếu này là "Bản Mặt Bên Kia của Địa Ngục" th́ đúng hơn: một "địa ngục" nơi sự thực bị đày xuống sau khi đă bị ám sát ở đường ṃn Hồ Chí Minh./.

 

Nguyễn tà cúc

 

Chú thích:

1- Khi tôi trích đoạn viết về đời riêng bạn hữu của Lê tất Điều, tôi không tán thành hay cổ vơ cho những lối viết đó. Sở dĩ tôi nhắc đến là để cho Lê Tất Điều biết rằng những loại viết không dính dáng gi đến văn chương của bạn ta như lôi con caí, đời riêng người khác lên báo rất dễ bị quật lại bằng nhũng đ̣n sát thủ. Ở trừơng hợp (Kiều Phong) Lê Tất Điều, bạn ta đă bị trúng những đ̣n sát thủ như bài "Bài Học Làm Người Dành Cho Lê Tất Điều" (Đặng Văn Nhâm) nói tới việc Lê Tất Điều đă làm một việc ám muội khiến phải "lên núi" từ hơn mười năm nay, hay 33 bài thơ (Hà Huyền Chi), có bài nói tới hiện tượng "cùng đắp chiếu văn chương" để xỉ mạ cả nước và những "giai thoại" có liên quan đến những người bạn thiết của Lê Tất Điều đang toan tính "cùng đắp chiếu văn chương" với người cộng sản Việt Nam. 

 

.

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 

MINH THỊ

DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CẦN THẮP ĐUỐC ĐI T̀M TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN  QUYỀN Ở WASHINGTON, MOSCOW, PARIS, LONDON, PÉKING, TOKYO. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG  CỦA BỌN NÔ LỆ VỌNG NGOẠI LÀM NHỤC DÂN TỘC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ĐĂ ĐƯA ĐẾN KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG VÀO NGÀY 30 - 4- 1975 ĐỂ LẠI MỘT XĂ HỘI  THẢM HẠI, ĐÓI NGHÈO, LẠC HẬU Ở VIỆT NAM GẦN NỬA THẾ KỶ NAY. ĐĂ ĐẾN LÚC QUỐC DÂN VIỆT NAM PHẢI DŨNG CẢM, KIÊN QUYẾT ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC.  

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

֎֎֎֎֎֎

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế

 

 

♣♣♣♣♣♣

 

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008

֎ 10-2008 ֎ 11.2008 ֎ 11-2008

֎ 12-2008 ֎ 01-2009 ֎ 02-2009

֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009

֎ 09-2009 ֎ 10-2009 ֎ 11-2009

֎ 12-2009 ֎ 01-2010 ֎ 03-2010

֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010

֎ 10-2010 ֎ 11-2010 ֎ 12-2010

֎ 01-2011 ֎ 02-2011 ֎ 03-2011

֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011

֎ 10-2011 ֎ 11-2011 ֎ 12-2011

֎ 01-2012 ֎ 06-2012 ֎ 12-2012

֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014

֎ 03-2015 ֎ 04-2015 ֎ 05-2015

֎ 12-2015 ֎ 01-2016 ֎ 02-2016

֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016

֎ 12-2016 ֎ 01-2017 ֎ 02-2017

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAssociaed PressWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửChính NghĩaTinh HoaKim ÂuCongress US HouseVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Associated Press

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN v.

v Videos Library v Judicial Watch v

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v

v American Free Press v

vNational Public Radio v

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v Học Xá

v Việt Báo  v Việt List  v Xây Dựngv

v Phi Dũng v Việt Thức v Hoa Vô Ưu

v Đại Kỷ Nguyên v Việt Mỹv

v Việt Tribune v Saigon Times USA v

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Thơ Trẻ v

v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v

vLao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Tấm Gương

vSài G̣n v Sách Hiếm v Thế Giới  v Đỉnh Sóng

vChúng Ta  v Eurasia  v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ

v Nguyễn Tấn Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh v TPBVNCH v1GĐ/1TPB v Bia Miệng ♣♣