MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

֎֎֎֎֎֎֎

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học  

 

 

♣♣♣♣♣♣

 

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008

֎ 10-2008 ֎ 11.2008 ֎ 11-2008

֎ 12-2008 ֎ 01-2009 ֎ 02-2009

֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009

֎ 09-2009 ֎ 10-2009 ֎ 11-2009

֎ 12-2009 ֎ 01-2010 ֎ 03-2010

֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010

֎ 10-2010 ֎ 11-2010 ֎ 12-2010

֎ 01-2011 ֎ 02-2011 ֎ 03-2011

֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011

֎ 10-2011 ֎ 11-2011 ֎ 12-2011

֎ 01-2012 ֎ 06-2012 ֎ 12-2012

֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014

֎ 03-2015 ֎ 04-2015 ֎ 05-2015

֎ 12-2015 ֎ 01-2016 ֎ 02-2016

֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016

֎ 12-2016 ֎ 01-2017 ֎ 02-2017

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government

v Associated Press v Congressional Record

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN v.

v Videos Library v Judicial Watch v

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v Gateway

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v

v Việt Báo  v Việt List  v Xây Dựngv

v Phi Dũng v Việt Thức v Hoa Vô Ưu

v Đại Kỷ Nguyên v Việt Mỹv

v Việt Tribune v Saigon Times USA v

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Thơ Trẻ v

v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v

vLao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Tấm Gương

vSài G̣n v Sách Hiếm v Thế Giới  v Đỉnh Sóng

vChúng Ta  v Eurasia  v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ

v Nguyễn Tấn Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh v TPBVNCH v1GĐ/1TPB v Bia Miệng ♣♣

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

 

Kim Âu

 

 

 

TÙ NHÂN "BUÔN BÁN" LƯƠNG TÂM

 

 

Vụ Thiên An Môn ở San Jose

 

 

 

 

 

   

Như  quư  vị  đă  biết  Thành Thiên an môn sau khi ở tù được vài năm được VC thả ra hải ngoại từ một “tù nhân lương tâm” dưới bàn tay nhào nặn của đám truyền thông lươn lẹo bỗng rùng ḿnh thoắt biến thành một “anh hùng” te te, rông rỡ đi cùng Hoàng Duy Hùng, Lư Tống đăng đàn múa may quay cuồng để kiếm ăn.

Sau vụ bịp nhơ nhớp và dơ dáy nhất ($100,000 Thiên An Môn), bị thiên hạ phỉ nhổ đă lui vào bóng tối, thảng hoặc phóng ra vài câu bốc mùi dốt nát.

Những tưởng mấy năm qua chú nhóc đă tự biết ḿnh là ai để cố gắng học tập nâng cao con người ḿnh lên nhưng qủa t́nh Jean Paul Sartre nói không sai việc chuyển đổi giai cấp thật không dễ dàng. Mấy ngày trước đây Thành lại dở tṛ bắn sẻ nhưng vô phúc cho hắn thời hạn phong bút tĩnh tâm của chúng tôi đă qua và chỉ đối đáp bằng vài câu nhẹ nhàng,  Thành Thiên An Môn đă  cay cú phản ứng bằng cách tung ra một lá  thư khá dài nhưng chẳng đâu vào đâu.

Đọc qua những ḍng tâm tư không có nước mắt của chú nhóc Thành Thiên an môn cất công mấy buổi để viết gởi lên diễn đàn, chúng tôi lại càng tội nghiệp cho thứ “cóc nhái muốn làm con ḅ”. Một tên lưu manh vô học mà muốn tạo cho ḿnh một lớp vỏ trí thức. Lá thư dài gịng để cố chứng minh ḿnh coi thường người đối diện thật ra không phải là một cách để biện minh.

Tât cả mọi người trên diễn đàn này ai cũng hiểu khi có sự va chạm giữa hai hay vài người sự coi thường lẫn nhau qua ngôn từ, hành động là chuyện đương nhiên v́ chẳng ai coi đối thủ của ḿnh là người đáng kính.

Điều quan trọng ở đây là diễn đàn sẽ đánh giá những người lên tiếng qua văn phong sáng sủa, lư luận sắc bén, bằng chứng cụ thể về cả một qúa tŕnh từ khi những việc làm của họ được biết đến .

 

Thật ra chưa bao giờ chúng tôi quan tâm đến cái tên “Thành Thiên an môn”. Cái tên đó là một xú danh, nếu chúng tôi có gọi cậu ta là “thằng điếm Thiên ăn môn” th́ cũng do chính bản thân cậu Thành đă đem ba chữ Thiên An Môn đó dựng lên thành một chiêu bài bịp bợm, bởi  từ ngày cậụ Thành cao hứng khóa lác đến nay ở quốc nội “môn chẳng thấy mà khoai cũng không”. Đối với tôi vụ Thành Thiên an môn là một chuyện nhỏ trong những “chuyện dài nhân dân bị bịp” ở hải ngoại vốn dầy rẫy những tṛ gian dối ḷe bịp của bọn chính khứa nhà qùan, sư cha quốc doanh, trí thức chồn lùi, xướng ca vô loá.

 

Nhận xét cho kỹ, việc cậu Thành đánh vơ miệng chẳng qua cũng v́ “Đói ăn vụng, túng làm liều”. Ở tù ra, bất tài vô tướng, nghề nghiệp chẳng có, công ăn việc làm cũng không, c̣n ǵ tốt hơn “làm anh hùng”, “làm cách mạng”, “làm lănh tụ” để diễn tuồng bịp bợm rồi ngửa tay quyên góp tiền bạc của đồng bào bỏ túi lấy vốn làm ăn cho qua cơn bĩ cực. Con người đă dính vào chuyện tệ mạt như vậy biết thân, biết phận th́ im đi v́ c̣n chút lương tri, nhân phẩm rơi văi nào đâu để ngửng mặt với đời.

 

Nhưng khốn nỗi cậu Thành Thiên ăn Môn luôn nuôi một sự ấm ức trong ḷng. Không hiểu có phải tại v́ số tiền được chia chưa đủ sở hụi nên thân tuy ở tại Paris nhưng tâm vẫn hướng về nước Mỹ với một cộng đồng béo bở đầy những con người hảo tâm, nhẹ ḷng, hởi dạ với hai chữ anh hùng. Mặc dù họ biết rằng:

 

Anh hùng sánh với anh thư

Xoè tay bắt địa thật như ăn mày.

 

Thành ở tận Paris nhưng chút “danh hư” ngày cũ vẫn khuấy động trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn, vẫn khiến Thành nuối tiếc. Tuy vậy chút lương tri c̣n sót lại cũng mách bảo cho Thành biết rằng đă hết đường cục cựa. Đó là lư do để  Thành Thiên Ăn Môn phát ra một câu văn tự đập vào mặt cậu ấy:

 

 “Ông Sơn, tôi đă qua  cái thớ tôn sùng những thằng tù. Bơỉ tôi đă nh́n  cận cảnh  hàng chục thằng tù ăng ten , đă sống cùng hàng chục thằng tù "giẻ rách”, dẫu rằng tuổi tù của những thằng tù ấy  gần gấp đôi tuổi tù của Ông cộng lại.”

 

Đúng thế cậu Thành, và thưa diễn đàn điều đó toàn thể các cộng đồng hải ngoại cũng nên ghi nhận. Đừng nên tôn trọng những thằng tù “giẻ rách”, là “tù nhân lương tâm”, “tù nhân bất động” khi chúng nó múa may quay cuồng huênh hoang, khoác lác rồi cuối cùng ngửa tay nhận những đồng tiền bố thí xuất phát từ hảo tâm của quư vị.

Tất cả những thằng tù giẻ rách ấy như Phạm Văn Thành, Lư Tống chúng nó ở tù không bằng thời gian chúng tôi đi tiểu tiện trong tù.

Tất cả những thằng tù giẻ rách ấy ở tù nhưng vẫn được xem TV, chơi đàn, sáo, vẫn được thăm nuôi đầy đủ bằng đồng tiền hảo tâm của quư vị và vẫn dùng những đồng tiền của quư vị điếu đóm bọn cai tù để cơm rượu b́nh thường. Những thằng tù như Phạm Văn Thành, Lư Tống đấy chúng ta nên gọi chúng là những thằng “tù nhân buôn bán lương tâm”

Tại sao chúng tôi lại nói vậy trong khi chúng tôi cũng là những người tù và tù lâu đến mức vài năm tù của Thành Thiên ăn môn chưa bằng thời gian chúng tôi dùng vào việc tiểu tiện ở trong tù.?

 

Thưa quư vị sở dĩ chúng tôi phải nói vậy bởi chúng tôi là những người tù có phẩm giá. Chúng tôi tin chắc quư vị rất thương cảm và đau ḷng khi biết được có những người con của Mẹ Việt Nam đă hứng chịu hàng hai ba chục năm đọa đày, khốn khổ trong những nhà tù cộng sản ở tận chốn thâm sơn, cùng cốc. Chúng tôi biết quư vị sẵn sàng trút hầu bao để tỏ ḷng ưu ái với những người tù như vậy nhưng chắc chắn quư vị đều biết chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chúng tôi ngửa tay nhận những đồng tiền hảo tâm của bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào v́ chúng tôi là những người tù có phẩm giá.

 

Đồng tiền là thuốc tiên, đồng tiền có sức mạnh vạn năng. V́ thế đồng tiền cũng chính là một thứ cường toan huỷ hoại phẩm giá con người nhưng chắc chắn đồng tiền không thể mua được, không thể lay chuyển được những con người biết ǵn giữ phẩm giá làm người.

 

Cậu Thành hứng chí khi dùng chữ “những thằng tù giẻ rách” nhưng bởi cậu ấy vốn thất học, quen chăn trâu cắt cỏ hơn là đọc sách và lư luận v́ thế khi cậu ấy phun nước miếng lên trời chẳng qua là tự nhổ vào mặt cậu ấy.

Tất nhiên đọc qua lá thư cậu Thành viết ai cũng hiểu cậu ấy muốn nói rằng tôi là một người thiếu nhân cách so với ông Nguyễn Hữu Luyện và  ông Nguyễn Hữu Lễ và một ư nữa cậu muốn ngầm gửi tới mọi người là nhân cách của cậu ấy c̣n cao hơn không những Kim Âu Hà văn Sơn, mà cả Nguyễn Hữu Luyện và Nguyễn Hữu Lễ.

Và bằng chứng cậu ấy đưa ra là ư tưởng vay mượn của ông Nguyễn hữu Luyện hàm ư tôi chỉ là một người lính đánh thuê cho Mỹ (v́ lănh lương trực tiếp từ quân đội Mỹ).

Cậu Thành nghĩ rằng những ư tưởng sai lầm đó sẽ gây khó dễ cho tôi nhưng thật ra cậu ta không nh́n ra việc ông Luyện v́ thua bại mà phải rút vào bóng tối.

Đúng ra tôi không bao giờ muốn viết thêm về chuyện xảy ra giữa tôi và ông Luyện nhưng thiển nghĩ đây cũng là một dịp giải đáp những nghi vấn về sự việc “Kim Âu vs Nguyễn Hữu Luyện” đă gây xôn xao dư luận một thời. Chắc chắn chúng tôi sẽ đưa ra những điều để diễn đàn suy nghĩ về ba nhân cách.

Thành thiên ăn môn th́ không có tư cách  để so sánh với ai v́ đă có kết luận, đó là nhân cách của một tên lưu manh thất học, phản tổ chức, bịp bợm và ăn mày.

 

1-Kim Âu vs Nguyễn Hữu Luyện

 

 

Sau loạt bài “Hồi Chuông Báo Tử Cho Người Tù Kịêt Xuất”, sau khi bỏ chạy không dám đối luận trên SBTN, sau những âm mưu vận động bôi bác cuối cùng không thành mà c̣n  bị phản ứng ngược. Ông Luyện đă quy ẩn, ông biết thua, tôi cho thua không ra đ̣n kết liễu. Nhưng tôi tin những bậc trí giả đă theo dơi chuyện “Kim Âu vs Nguyễn Hữu Luyện” đều thấy rơ SỰ THẬT.

Diễn biến của cuộc đối chiến về lư luận “Kim Âu vs Nguyễn Hữu Luyện”:

Khi mâu thuẫn bùng nổ  dẫn tới cuộc luận chiến, chúng tôi, Kim Âu chỉ có một ḿnh đă  tiến hành cuộc bút chiến một chọi hàng trăm, bởi phía ông Luyện đă huy động toàn  bộ lực lượng từ thân binh, vệ binh đến du kích, đội cải cách để chơi tṛ đấu tố. (Ngô Thị Hiền VNHN, Sơn Tùng...)

Thôi th́ đủ kiểu chửi bới, đủ loại nick ảo, nick ma nhưng ngược lại để đẩy lùi và chế thắng cái biển người đấy, chúng tôi không hề có một lời thô bỉ, toàn bộ bài viết tôi tung ra đều c̣n nguyên vẹn trên web Chính Nghĩa.Chúng tôi c̣n bốn bài hoàn chỉnh nhưng ông Luyện đă thua chúng tôi không post thêm nữa....Huy động đại quân để đấu tố nhưng kết quả cuối cùng ngược với dự kiến của ông Luyện và nhiều người ủng hộ ông ta:Thân Bại Danh Liệt.

Ông Luyện đi vào bóng tối nhưng hai đại tội: phản quốc và phản đồng đội ông không thể biện minh được. Muốn biện minh, ông phải bẻ gẫy được lư luận của Kim Âu trên một diễn đàn công khai như ông đă nói theo cách của ông: “Người nào thua ba điểm coi như bị “KO””. Phía chúng tôi, rất rơ ràng và hào hiệp:”Chúng tôi sẵn sàng nhưng v́ chúng tôi muốn đi đến tận cùng của SỰ THẬT, không cần ăn non nên dù “KO” ông Luyện chúng tôi vẫn để ông tiếp tục hết thời gian c̣n lại.

Cuối cùng ông Luyện tránh mặt. Công chúng đă biết rơ, Sự thật đă được giải đáp.

Tất  nhiên trong một cuộc luận chiến cả hai phía đều chọn lấy một kế sách để thủ thắng v́ ngoài yếu tố chính nghĩa, yếu tố lực lượng đôi lúc có thể làm lệch cán cân, đảo ngược phải trái và đổi trắng thay đen nhưng ông Luyện đă bị khóa cứng vào một cuộc đấu tay đôi nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, ông Luyện biết nếu trực diện đối luận chỉ dẫn đến thất bại đau đớn. Tốt hơn hết là rút lui. Quyết định như vậy là đúng. Bởi nếu ông Luyện dại dột đối đầu trực diện th́ tất cả mọi lư luận của ông ta sẽ bị bẻ gẫy và ông Luyện cũng như mọi người sẽ nh́n thấy những bằng chứng mà ông không bao giờ ngờ được. Nguyễn Hữu Luyện giở thói lưu manh, nói láo th́ được chứ đối luận có trọng tài th́ phải đưa ra bằng chứng. Nguyễn Hữu Luyện và đồng bọn lấy đâu ra? Khi chỉ có một sự thật.

Chuyện cũ coi như cho qua.

 

2-Mối quan hệ giữa Kim Âu và Nguyễn hữu Luyện.

 

Một thời gian dài ông Luyện đă đứng trên đỉnh hư danh của cộng đồng tỵ nạn hải ngoại v́ ông là nhân vật chính trong vụ kiện William Joiner Center. Nhưng nguyên nhân từ đâu mà cộng đồng tỵ nạn hải ngoại biết đến ông Luyện? Ai đă phóng ông Luyện lên đỉnh hư danh?  Th́ hầu như không mấy người biết và tính khí vơ biền của ông Luyện th́ dù người có biết chuyện khuyên bảo ông ta cũng chẳng chịu nghe. Sự thật người đầu tiên nổ phát súng hiệu cho cuộc đấu tranh ở Umass Boston chính là chúng tôi, người gửi kháng thư đầu tiên vào WJC,  người giúp ông Luyện lấy được USD7,000 của CĐVNHK để khởi kiện cũng là chúng tôi.

 

 

Từ trái sang phải: Nguyễn Hữu Luyện , Bùi Diễm, Kim Âu Hà văn Sơn

 

Tóm lại trong vụ kiện WJC người ta chỉ biết phần ngọn chứ không hề biết căn nguyên từ đâu. Người ta không hề biết khởi đầu vụ kiện ông Luyện có một trợ thủ và tham mưu đắc lực. Những người biết như cựu thượng nghị sĩ luật sư Nguyễn văn Chức và Phan Nhật Nam (2 nguyên đơn) th́ lại không hiểu tại sao Hà văn Sơn đột ngột biến mất. Họ không hiểu là phải v́ sau khi đọc hồ sơ khởi kiện chúng tôi đă yêu cầu ông Luyện huỷ bỏ để “file motion” mới nhưng ông Luyện hoàn toàn không chịu, khư khư  bảo lưu ư kiến. Thấy trước thất bại ngay tại Boston, chúng tôi từ giă ông Luyện và chúc ông đạt thành công. Tôi bay trở về Atlanta, huỷ bỏ dự định tổ chức buổi  gây quỹ cho vụ kiện. Chúng tôi đă nh́n thấy trước thất bại, nhưng không hề lên tiếng để ông Luyện có cơ hội làm việc. Đọc đến đây quư diễn đàn đă thấy hết sự tận t́nh của tôi dành cho ông Luyện.

Thay v́ tri ơn, ông Luyện tặng cho tôi một đống quà: chụp mũ, bôi bẩn,  vu khống, bịa đặt và đấu tố.

Ông Luyện quên hết! Nhưng bằng thái độ của một chính nhân quân tử, tôi vẫn tha thứ cho ông và tiếp ông tại nhà. Con tôi gọi ông bằng bác, vợ tôi xem ông như một người anh.Cuối cùng ông lại trở mặt.Và tôi quyết định, tôi đă phóng ông lên đỉnh hư danh. Tôi phải trả ông về với bóng tối!

Kim Âu Hà văn Sơn và Nguyễn Hữu Luyện ai là người có nhân cách hơn ai? Quư vị hăy tự kết luận.

 

3-Những sai lầm của ông Nguyễn Hữu Luyện:

Những người đă theo dơi cuộc bút chiến “Kim Âu vs Nguyễn Hữu Luyện” đều thấy rơ, ông Luyện yêu cầu tất cả mọi cây bút đều tập trung khai thác ba điểm mà ông Luyện tưởng đó là ba tử huyệt của chúng tôi đó là:

- Đăng lính đánh thuê cho Hoa Kỳ lúc mới có 17 tuổi (tài liệu tại US Senate chỉ rơ Hà văn Sơn 19 tuổi vào năm 1967)

- Mạo xưng là Nhảy Bắc để cướp công lao. Nhóm gọi là Nhảy Bắc đă làm được cái ǵ gọi là công lao để bị cướp? (tại UB T́nh Báo Thượng Viện , cựu tướng Singlaub xác nhận Hà văn Sơn là thành viên của Oplan 35 : "He was a member of OP 35, and OP 35 Infact an American commanded organization which did cross border operations in Laos) trang 17

- Chúng tôi chỉ là Dân Sự Chiến Đấu nên là BK giả hiệu.(khi thấy có tiền ông Luyện đánh rơi mất liêm sỉ,ngửa tay nhận tiền Hoa Kỳ trả cho Dân Sự Chiến Đấu?!!, xài hết rồi th́ ông chửi. Trong khi trước đó , chúng tôi kêu gọi ông đứng đầu cuộc đấu tranh, ông chửi tôi như tát nước và thề không thèm nhận đồng tiền nào nếu tôi thắng kiện).

Nhưng thật ra chính ba điểm mà ông Luyện nghĩ sẽ dùng KO chúng tôi ngay khi vào đối luận lại chính là ba điểm “gậy ông đập lưng ông”.

 

Hàng ngồi từ trái qua phải: BK Kim Âu, Đại Tá Chính, BK Nguyễn Hữu Luyện, BK Quách Nhung, BK Hoàng văn Vân

 

1 - Vấn đề tuổi tác ông Nguyễn Hữu Luyện đă nhận biết hoàn toàn sai nhưng cái tệ nhất là ông ta vẫn cho rằng nhận tiền lương của Mỹ là xấu là lính đánh thuê nhưng ông Luyện quên rằng chính ông ta cũng ăn lương của Hoa Kỳ, và ông ta vẫn nhận tiền bồi  thường sau khi vụ  kiện đạt tới thắng lợi chẳng chút áy náy. Ông Luyện tự lưu manh hóa để nói bừa, căi láo th́ kệ ông nhưng bước vào đối luận là phải chết. Người như ông Luyện c̣n chưa đủ  khả  năng để  hiểu huống ǵ  tới “Thành thiên ăn môn”. Ông Luyện và nhiều người trước đây tuy chưa nói ra nhưng vẫn c̣n lặn lội trong suy nghĩ lầm lạc về cái ảo tưởng độc lập của thể chế Việt Nam Cộng Ḥa nhưng thực tế  của lịch sử  đă  chỉ  rơ từ ngày Pháp thuộc cho đến nay dân tộc Việt Nam ở cả  hai miền chưa từng biết đến mùi Độc lập - Tự chủ. Trong cuộc chiến ư thức hệ vừa qua quyết định thắng hay bại chỉ là sự phân chia ở hậu trường giữa các thế lực quốc tế.

2- Sai lầm thứ hai nằm ở tính ghen tỵ do ngu xuẩn và kém hiểu biết trong khi sự lạm dụng chưa từng xảy ra bởi v́ ngay bài diễn văn tôi đọc vào ngày 29 - 10 năm 1995  khi lực lượng BK chính thức ra công khai để  tạo thế  cho vụ  kiện chính phủ Hoa Kỳ (được quay phim đầy đủ và hầu như gia đ́nh Biệt Kích ở Atlanta và một số anh em ở bang khác vẫn c̣n lưu giữ): Chúng tôi đă phân định rơ ràng có HAI BỘ PHẬN trong phần mở bài như sau:

 

” Kính thưa quư vị!

Hơn ba thập kỷ đă qua, câu chuyện về những người Biệt Kích Cảm Tử (COMMANDOS) ĐƯỢC COI NHƯ LÀ MỘT HUYỀN THOẠI. HƯ và THỰC lẫn lộn.

Huyền thoại đó đă bị vùi sâu vào bóng đêm của lịch sử trong một âm mưu nhằm xóa bỏ sự hiện diện của một đạo quân bí mật đă tiến hành một cuộc chiến tranh bí mật, trong đó một bộ phận nhằm lật đổ chế độ Cộng Sản tại Việt Nam để giành lại phần đất thân yêu đă bị nhuộm đỏ, phần c̣n lại thực hiện những công tác ngoài biên cương nhằm ngăn chặn, hạn chế sự xâm nhập của Cộng quân qua con đường máu, gây cho chúng những tổn thất kinh hoàng.”

3- Nhân viên công tác của Oplan 35 thuộc về loại nào chắc tướng Singlaub đă chỉ rơ,

Ông Luyện có một câu nói ngược mà những anh em BK đều phải lắc đầu: Dân sự chiến đấu không phải là BK. Kiến thức của ông Luyện quá kém. Muốn t́m hiểu về CIDG, mời quư vị vào trang web về CIDG tham khảo sẽ có một cái nh́n đầy đủ hơn.Và quư vị hăy tự hỏi tại sao nhóm người này bịa điều, đặt chuyện vu chụp cho ông Hà văn Sơn một cách trắng trợn như vậy để nhằm vào mục đích ǵ?

 

Vần đề nhân cách của ông Lễ

Vấn đề nhân cách của ông LM Lễ chẳng can dự ǵ vào cái bản chất lưu manh, bịp bợm, ăn mày của cậu Thành Thiên ăn Môn nhưng cậu Thành viết ra như một sự thách đố để gỡ gạc trong khi những bài viết về những đại tội của ông Lễ vẫn c̣n nằm trên web Chínhh Nghĩa nên chúng tôi mời quư vị vui ḷng ghé qua www.chinhnghia.com đọc ở phần Bút Kư TPS để có một cái nh́n đúng hơn về nhân cách của ông Lễ. Chúng tôi không phải mất th́ giờ.

 

Trở lại với vấn đề của cậu Thành Thiên An môn.

Cậu nhóc Thành Thiên an môn cứ muốn bấu víu vào ông Hoàng Đ́nh Mỹ nhưng diễn đàn hẳn thấy mối quan hệ của chúng tôi với ông Hoàng Đ́nh Mỹ khác với cậu nhóc.

 

Ông  Hoàng Đ́nh Mỹ  không tin cậy chúng tôi sao lại tiết lộ cho chúng tôi biết từ chuyện lớn đến việc nhỏ? Ngược lại nếu chúng tôi phụ ḷng tin cậy của bạn ḿnh th́ chúng tôi đă tung cuốn phim phỏng vấn về vụ xâm nhập của Anh Hùng Trần văn Bá ra để kiếm điểm rồi. Tôi bật cười khi cậu nhóc nói rằng bạn tôi tiết lộ về thân thế của tôi cho cậu nhóc biết. Chuyện nhố nhăng như thế mà cũng dám nói. Tội nghiệp cho bộ năo của cậu nhóc.

 

Đâu có cần Hoàng Đ́nh Mỹ tiết lộ làm chi. Nguyễn Hữu Luyện và những tên Biệt Kích ngu đần, bội tín, phản phúc theo Luyện đă chẳng khai hộ chúng tôi một bản lư lịch thậm tồi tệ hay sao? Nếu đó là sự thật tại sao Nguyễn Hữu Luyện không dám trực diện với chúng tôi trong cuộc đối luận trên SBTN.

 

Nói cho đúng, bản thân tôi không thể biết và cũng không được phép ṭ ṃ t́m hiểu về thân thế của ông Hoàng Đ́nh Mỹ và ngược lại ông Hoàng đ́nh Mỹ cũng không thể nào biết được thân thế của tôi NGOẠI TRỪ NHỮNG NGƯỜI BẠN HỌC THÂN THIẾT TỪ TẤM BÉ CHO TỚI TRƯỞNG THÀNH HIỆN C̉N RẤT ĐÔNG Ở HOA KỲ.

Thật là loại học đ̣i đấu tranh mà ngô nghê, ấu trĩ, ngu đần hết mức mới nghĩ rằng khi ở tù chung với nhau trong ḷng địch là đem hết sinh mạng bản thân ra phó thác cho người đồng tù. Chỉ có một trường hợp duy nhất và cuối cùng để tiết lộ đó là khi người đó hấp hối muốn những người c̣n lại gởi lời trăn trối về với gia đ́nh nếu có cơ hội mà thôi.

 

Nhớ lấy nhé cậu nhóc. C̣n nếu muốn t́m hiểu thân thế của một người th́ không ǵ đơn giản bằng cách sưu tra từ những người bạn đồng môn, nối khố của họ từ tấm bé.

Tại sao chúng tôi dám nói cậu nhóc Thành Thiên An Môn là một tên chỉ quen chăn trâu cắt cỏ, v́ cứ suy tuổi tác của cậu nhóc là biết ngay. Cậu Thành Thiên an môn sinh năm 1960 hay 1961 ǵ đó. Năm 1975, cậu nhóc mới khoảng 15 – 16 tuổi. Cuộc đổi đời 1975 huỷ hoại sự học của nhiều người, ngay cả những con nhà gia thế lớn chứ không phải riêng ǵ cậu nhóc Thành.

Một người đă có học th́ phải có đồng môn, nếu không họp mặt thường xuyên th́ vài năm cũng phải có một lần. Trên mặt báo chí hoặc trên net mọi người vẫn thấy thư mời đồng môn các trường Trung học công lập như Chu văn An, Gia Long, Trưng Vương, Phan Thanh Giản Cần Thơ , Phan Chu Trinh Đà Nẵng v.v.. Một người nhân cách tồi tệ, đâu dám vác mặt đến những buổi hội ngộ đồng môn.

Nói như vậy để chú nhóc Thành Thiên An Môn biết rằng thân phận của chú nhóc qúa ư bèo bọt, bởi thất học nên kiến thức chỉ là những mẩu vụn cóp nhặt, vá chằng, vá đụp như cái váy chó người phải hắt hơi của một bà già nhà quê nghèo khổ; bởi thiếu học nên không biết rằng muốn phán đoán và suy luận để dẫn tới một kết luận đúng phải có căn cơ.

Cậu nhóc chối là không gửi cho ông Hoàng đ́nh Mỹ USD200  qua bọn công an. Đúng đấy! Số tiền đấy không phải là hai trăm v́ gửi chung cho nhiều người nhưng tội nghiệp cho ông Hoàng Đ́nh Mỹ lúc đó đang ở tận Tây ninh, chiếc xe đạp c̣n phải đi mượn để đạp về Sài G̣n tŕnh diện về việc tiền từ nước ngoài gửi về. Kết cuộc chẳng được đồng xu teng nào mà c̣n phải vay tiền để mua cặp lốp đền lại do bị nổ bánh giữa đường, cộng thêm vào đó là sự bất an do nơm nớp lo bị bắt lại.Câu chuyện rất là hài hước v́ tất cả bảy anh em BK tại San Jose hiện diện trong bữa cơm hội ngộ với Hoàng Đ́nh Mỹ đều phải bật cười.

Đó là thành qủa của “Thành Thiên ăn môn” nhà đấu tranh, đối thủ nặng kư của VC ở Paris. Đọc lá  thư  của chú  nhóc tôi tin là  diễn đàn đều  biết  rằng tôi nói không sai, bởi chú  nhóc phải nhận là có hỏi ông Phạm Quang Tŕnh số điện thoại của ông Hoàng đ́nh Mỹ. Nhận là đủ c̣n biện minh ǵ nữa để đưa ra câu chuyện vô lư như đă có số điện thoại rồi c̣n phải hành khổ người khác lo đi hỏi hộ cho ḿnh. Chúng tôi tin chắc ông Phạm Quang Tŕnh khi đọc những ḍng này rất bực ḿnh v́ cái thằng con nít đểu cáng khiến ông phải ba lần, bốn lượt hỏi người khác để  xin số điện thoại cho hắn rồi ngày hôm nay hắn lại bảo rằng hắn chỉ hỏi chơi.

Thật ra chú nhóc quá đần, xin số điện thoại đâu phải là vấn đề. Vấn đề chính ở đây là chúng tôi đă  đi guốc trong đầu của hắn. Đối thoại với những kẻ ngu đần lắm lúc bực ḿnh, chú nhóc cứ kêu gào là tôi có thái độ mất dạy với ông Luyện khi mà tuổi tôi chỉ đáng là em út nhưng nếu tôi có lời nào mất dạy với ông Luyện th́ cũng giống như cậu nhóc đang có thái độ mất dạy với tôi vậy thôi. Nếu cậu nhóc bảo rằng tôi không xứng đáng để  được cậu ấy tôn trọng th́  cậu ấy cũng phải biết  rằng ông Luyện đâu có xứng đáng để  tôi tôn trọng chứ.

 

Thực tâm tôi cũng cảm ơn cậu đă “láu cá vặt”  để giúp tôi mượn lá thư của cậu để làm sáng tỏ thêm một số vấn đề.  Đây là một lời khuyên dành cho cậu.

Nên ráng t́m công ăn việc làm cho tử tế để giúp vợ nuôi con cho nên người. Cậu chỉ là một tên thất học chữ nghĩa không thông chẳng làm được tích sự ǵ ngoài những tṛ bịp bợm. Nếu bọn cộng sản nó ngu tới mức xem cậu là đối thủ th́ chúng tôi mừng quá v́ ngày về lại quê hương đă sắp tới rồi.

 

Đồng chí của cậu là mấy thằng gởi hai bộ quần áo nâu và đen với khăn rằn mà cậu thường dùng ở trại tù Xuân Phước để lê la làm quen với mấy cậu đoàn viên bị bắt tù do Hoàng Cơ Minh và họ bị t́nh báo Thái bán cho cộng sản bằng cách trục xuất khỏi  đất Thái chứ ǵ. Lê la để lấy thông tin rồi đến khi ra hải ngoại th́ dùng ngay thông tin đó để ṿi tiền của tổ chức. Khi không được thỏa măn yêu cầu th́ quay lại cắn ngay tổ chức. Đó là thành tích đi cứu đói gia đ́nh của Thành.

Nh́n thái độ và hành động của Thành chúng tôi đă thấy bản chất gian xảo

Thôi nhé! Cậu không có một tư cách nào để nói chuyện đấu tranh đâu nhớ đấy

 

 

 

Kim Âu

FEB 18/2009