Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Chính Nghĩa là nơi tập hợp tất cả những nhân sinh quan, chính trị quan,  thế giới quan, các lĩnh vực học thuật khác nhau từ nhiều nguồn khác biệt với mục đích cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu tham khảo, điều nghiên, nâng cao kiến thức của Người Việt Quốc Gia. Nội dung các bài viết được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

Chuyn hoang đường về bit l American

 

 

 

Ư tưởng rằng Hoa Kỳ là duy nhất đạo đức có thể an ủi được người Mỹ. Quá xấu! V́ không đúng với sự thật.

 

 

 

 

·      BI STEPHEN M. WALT

·         11 THÁNG 10 2011

 

     facebooktwittergoogle-plusredditLinkedInemail

 

 

 

 

 

The Myth of American Exceptionalism

 

 

 

Trong hai thế k qua, người M ni tiếng đă mô t Hoa Kỳ như là mt " đế chế ca t do ", mt " thành ph sáng  trên đi ", các " hy vng ln nht cui cùng ca Trái đt ", các "lănh đo ca thế gii t do", và " quc gia không th thiếu ." Nhng tropes lâu dài gii thích lư do ti sao tt c các ng c viên tng thng cm thy mun cho paeans nghi thc vĩ đi ca nước M và ti sao Tng thng M Barack Obama h cánh trong nước nóng - Gn đây nht, t Mitt Romney - cho rng trong khi ông tin rng trong "ngoi l M," nó cũng không khác t "ngoi l ca Anh," "ngoi l Hy Lp," hay thương hiu nào khác ca đt nước yêu nước ngc đp th́nh thch.

Hu hết các báo cáo ca "ngoi l M" cho rng giá tr ca M, h thng chính tr và lch s là duy nht và xng đáng vi s ngưỡng m ph quát. H cũng hàm ư rng Hoa Kỳ đang c đnh mnh và được đóng mt vai tṛ riêng bit và tích cc trên sân khu thế gii.

Điu duy nht sai vi bc chân dung t chúc mng này về vai tṛ toàn cu ca M ch yếu là mt huyn thoi. Mc dù Hoa Kỳ s hu nhng phm cht đc đáo nào đó - t mc cao ca tôn giáo đến mt nn văn hóa chính tr mà quyn t do cá nhân - nhng hành vi ca chính sách đi ngoi đă được xác đnh ch yếu bi sc mnh tương đi ca nó và bi tính cht cnh tranh vn chính tr quc tế. Bng cách tp trung vào nhng phm cht được cho là đc bit, người M mù t cách mà h có rt nhiu ging như mi người khác. đc tin không b thách thc này trong ngoi l M làm cho nó khó khăn hơn cho người M đ hiu ti sao nhng người khác ít nhit t́nh v s thng tr ca M, thường được báo đng bi chính sách ca M, và thường xuyên b kích thích bi nhng ǵ h cho là đo đc gi ca M, cho dù ch đ là s hu vũ khí ht nhân, phù hp vi lut pháp quc tế, hoc xu hướng ca M lên án hành vi ca nhng người khác trong khi b qua nhng thiếu sót ca riêng ḿnh. Tr trêu thay, chính sách đi ngoi ca M có l s hiu qu hơn nếu người M ít thuyết phc v đc tính đc đáo ca riêng ḿnh và ít mong mun tuyên b chúng.Nhng ǵ chúng ta cn, trong ngn hn, là mt đánh giá thc tế hơn và quan trng ca nhân vt tht và s đóng góp ca M. Trên tinh thn đó, tôi đưa ra đây là Top 5 thn thoi v American bit l.

 

Huyn thoi 1 


Có điu ǵ đó vượt tri v American bit l.

Bt c khi nào các nhà lănh đo M tham kho các trách nhim "đc đáo" ca Hoa Kỳ, h đang nói rng nó là khác nhau t các nước khác và rng nhng khác bit này đ̣i hi h phi đm nhn gánh nng đc bit.

Tuy nhiên, không có ǵ bt thường v khai báo cao c như thế là; thc s, nhng người làm cho h được bước vào con đường ṃn. Hu hết các cường quc đă coi ḿnh vượt tri hơn đi th ca ḿnh và tin rng h đă tiến mt s tt hơn khi h áp đt s thích ca ḿnh vào người khác. Anh nghĩ rng h đă mang "gánh nng ca người da trng", trong khi thc dân Pháp gi civilisatrice nhim v la đ bin minh cho đế chế ca ḿnh . B Đào Nha, mà hot đng ca triu đ́nh hu như không phân bit, tin rng nó đă thúc đy mt s civilizadora missăo . Thm chí nhiu người trong s các quan chc ca Liên Xô trước đây thc s tin rng h đă dn đu thế gii hướng ti mt xă hi không tưởng xă hi ch nghĩa bt chp nhiu s tàn ác mà chế đ cng sn gây ra. Tt nhiên, Hoa Kỳ có cho đến nay là tuyên b tt hơn đ đc hơn Stalin hay người kế nhim ông, nhưng Obama đă đúng đ nhc nh chúng ta rng tt c các nước gii cht đc bit ca riêng ḿnh.

V́ vy, khi M tuyên b h là đc bit và không th thiếu được, h ch đơn gin là các quc gia mi nht đ hát mt bài hát cũ quen thuc. Trong s các quyn ln, nghĩ bn đc bit là các ch tiêu, không phi là ngoi l.

Lm tưởng 2 


Hoa Kỳ cư x tt hơn quc khác Do.

T khai c̣n li củngoi l M trên nim tin rng Hoa Kỳ là mt quc gia duy nht có đo đc, mt trong đó yêu ḥa b́nh, nuôi dưỡng s t do, tôn trng nhân quyn, và bao trùm các quy tc ca pháp lut. M mun nghĩ rng đt nước ca h cư x tt hơn nhiu so vi các quc gia khác làm, và chc chn là tt hơn so vi các cường quc khác.

Nếu ch có nó là s tht. Hoa Kỳ có th không có được như tàn bo như các quc gia ti t nht trong lch s thế gii, nhưng mt cái nh́n vô tư xét các h sơ lch s đin viên hu hết các yêu v ưu đo đc ca M.

Đ bt đu, Hoa Kỳ đă là mt trong nhng cường quc bành trướng nht trong lch s hin đi. Nó bt đu như là 13 thuc đa nh bám vào Đông Seaboard, nhưng cui cùng m rng trên khp Bc M, thu gi Texas, Arizona, New Mexico và California t Mexico năm 1846. Trên đường đi, nó loi b hu hết các cư dân bn đa và hn chế nhng người sng sót đ đt nghèo khó. Vào gia thế k 19, nó đă đy Anh ra khi vùng Pacific Northwest và cng c quyn bá ch ca nó trên bán cu Tây.

Hoa Kỳ đă chiến đu rt nhiu cuc chiến tranh k t đó - bt đu t mt vài trong s h - và tiến hành chiến tranh ca nó hu như không được mt mô h́nh ca s kim chế. Các 1899-1902 chinh phc ca Philippines giết chết khong 200.000 đến 400.000 người Philippines, hu hết là thường dân, và Hoa Kỳ và các đng minh ca nó đă không ngn ngi gi mt s 305.000 người Đc và 330.000 thường dân Nht Bn thông qua v đánh bom máy bay trong Thế chiến II, ch yếu là thông qua ư các chiến dch chng li các thành ph ca đi phương. Không có thc mc tướng Curtis LeMay, người ch đo chiến dch ném bom chng li Nht Bn, nói vi mt ph tá, "Nếu M thua trong cuc chiến, chúng ta s b truy t là ti phm chiến tranh." M gim hơn 6 triu tn bom trong chiến tranh Đông Dương, bao gm c tn bom napalm và cht làm rng lá gây chết người như cht đc da cam, và nó chu trách nhim trc tiếp đi vi cái chết ca nhiu trong s gn 1 triu dân thường đă chết trong cuc chiến tranh đó.

Gn đây hơn, các Contra M hu thun chiến tranh Nicaragua giết chết khong 30.000 người Nicaragua, mt t l phn trăm dân s ca h tương đương vi 2 triu người M đă chết. M hành đng quân s đă dn trc tiếp hoc gián tiếp đến cái chết ca 250.000 người Hi giáo trong ba thp k qua (và đó là mt ước tính thp, không k các trường hp t vong do các bin pháp trng pht đi vi Iraq vào nhng năm 1990), trong đó có hơn 100.000 người chết sau cuc xâm lược và chiếm đóng Iraq vào năm 2003. bay không người lái ca M và lc lượng đc bit s khng b sau khi b nghi ng trong ít nht năm nước ta hin nay và đă giết chết mt s không rơ ca thường dân vô ti trong quá tŕnh này. Mt s các hành đng có th là cn thiết đ làm cho người M thnh vượng và an toàn hơn. Nhưng trong khi người M chc chn s coi hành vi đó là không th bo v nếu mt s nước ngoài đă làm cho chúng tôi, hu như bt kỳ chính tr gia M đă đt câu hi nhng chính sách này. Thay vào đó, người M vn t hi, "Ti sao h li ghét chúng tôi?"

Hoa Kỳ nói mt tṛ chơi tt v nhân quyn và lut pháp quc tế, nhưng nó đă t chi kư hu hết các công ước nhân quyn, không phi là mt bên trong Ṭa án h́nh s quc tế, và đă được tt c các quá sn sàng đ gây thin cm vi nhà đc tài - nh người bn ca chúng tôi Hosni Mubarak? - Vi thành tích nhân quyn kém ci. Nếu đó là không đ, vic lm dng ti nhà tù Abu Ghraib và s tin cy ca chính quyn George W. Bush trn nước, rendition phi thường, và giam gi pḥng nga nên bt nim tin ca M rng nó luôn hot đng trong mt thi trang cao v mt đo đc. quyết đnh ca ông Obama đ gi được nhiu ca nhng chính sách này cho thy h không phi là mt thác lon tm thi.

Hoa Kỳ không bao gi chinh phc mt đế quc rng ln nước ngoài hoc khiến hàng triu người chết thông qua sai lm ng ngn đc tài như Đi nhy vt ca Trung Quc hoc tp th buc ca Stalin. Và trao quyn rng ln ti x lư ca nó cho nhiu thế k qua, Washington có th chc chn đă làm ti t hơn nhiu. Nhưng k lc là rơ ràng: các nhà lănh đo Hoa Kỳ đă thc hin nhng ǵ h nghĩ rng h đă phi làm ǵ khi phi đi mt vi nguy him bên ngoài, và h quan tâm rt ít đến các nguyên tc đo đc trên đường đi. Ư tưởng rng Hoa Kỳ là duy nht đo đc có th được an i khi người M; quá xu đó là không đúng s tht.

Lm tưởng 3 


thành công ca M là Do Genius đc bit ca nó.

Hoa Kỳ đă đt được thành công đáng ghi nhn, và người M có xu hướng miêu t s gia tăng ca h quyn lc trên thế gii như là mt kết qu trc tiếp ca tm nh́n xa chính tr ca các nhà lp quc, các nhân đc ca Hiến pháp Hoa Kỳ, ưu tiên đt vào t do cá nhân, và s sáng to và công vic vững chắc ca người dân M. Trong câu chuyn này, Hoa Kỳ hưởng mt v trí toàn cu đc bit hôm nay bi v́ đó phâm chất tt, đc bit tiền định .

Có nhiu hơn mt ht chân lư cho phiên bn này ca lch s nước M. Nó không phi là mt tai nn mà người nhp cư đến M lũ lượt t́m kiếm các cơ hi kinh tế, và "tan chy ni" huyn thoi to điu kin cho s đng hoá ca tng làn sóng người M mi. thành tu khoa hc và công ngh ca M là hoàn toàn xng đáng được khen ngi và n cái ǵ đó đ s ci m và sc sng ca trt t chính tr M.

Nhưng thành công quá kh ca M là do nhiu may mn tt như nhng nhân đc riêng Hoa Kỳ. Các quc gia mi là may mn rng châu lc này đă hào phóng ưu đăi vi ngun tài nguyên thiên nhiên và đi qua bi các con sông thông thuyn. Tht may mn là đă được thành lp cho đến nay t các cường quc khác và thm chí may mn rng các cư dân bn đa đă được ít tiên tiến và rt d b bnh châu Âu. M đă may mn rng các cường quc châu Âu đang có chiến tranh vi nhiu lch s ban đu ca nn cng ḥa, mà rt nhiu to điu kin m rng ca nó trên khp lc đa, và tính ưu vit ca nó trên toàn cu được đm bo sau khi các cường quc khác đă chiến đu hai tàn phá cuc chiến tranh thế gii. Tài khon này ca s gia tăng ca M không ph nhn rng Hoa Kỳ đă làm nhiu điu phi, nhưng nó cũng tha nhn rng v trí hin ti ca M n nhiu đến s may mn như vi bt kỳ thiên tài đc bit hoc "vn mnh hin nhiên."

Lm tưởng 4 


Hoa Kỳ là trách Hu hết các tt trong thế gii.

Người M thích hiến cho tín dng cho phát trin quc tế tích cc. Tng thng Bill Clinton cho rng Hoa Kỳ là "không th thiếu đ rèn các mi quan h chính tr n đnh", và cui Đi hc Harvard khoa hc chính tr Samuel P. Huntington nghĩ tính ưu vit ca M là trung tâm "cho tương lai ca t do, dân ch, nn kinh tế m, và trt t quc tế trên thế gii." Nhà báo Michael Hirsh đă đi xa hơn na, viết trong cun sách ca ông At War Vi bn thân chúng ta rng vai tṛ toàn cu ca M là " món quà ln nht thế gii đă nhn được trong nhiu, nhiu thế k, có th tt c các ghi chép lch s." Công tŕnh hc thut như Tony Smith S mnh ca M và G. John Ikenberry ca T do Leviathan nhn mnh s đóng góp ca M đến s lan truyn ca dân ch và xúc tiến thương mi ca mt trt t thế gii được cho là t do. Vi tt c các-fives cao các nhà lănh đo M đă cho ḿnh, đó là hu như không đáng ngc nhiên là hu hết người M nh́n thy đt nước ca h như là mt lc lượng rt tích cc trong các vn đ thế gii.

Mt ln na, có cái ǵ đó đ lun vn đ này, ch là không đ đ làm cho nó hoàn toàn chính xác. Hoa Kỳ đă có nhng đóng góp không th ph nhn đi vi ḥa b́nh và n đnh trên thế gii trong thế k qua, bao gm c kế hoch Marshall, vic to ra và qun lư h thng Bretton Woods, h tr tu t ca nó đi vi các nguyên tc ct lơi ca dân ch và nhân quyn, và ch yếu ca nó n đnh s hin din quân s châu Âu và Vin Đông. Nhưng nim tin rng tt c nhng điu tt đp chy t s khôn ngoan ca Washington đă nói quá s đóng góp ca M bi mt biên đ rng.

Đ bt đu, mc dù người M xem Saving Private Ryan hay Patton có th kết lun rng Hoa Kỳ đóng vai tṛ trung tâm trong vic khc phc Đc Quc xă, hu hết các chiến đu là Đông Âu và gánh nng chính ca vic đánh bi c máy chiến tranh ca Hitler được sinh ra bi Liên Xô. Tương t như vy, mc dù kế hoch Marshall và NATO đă đóng vai tṛ quan trng trong s thành công sau Thế chiến II ca châu Âu, châu Âu xng đáng tín dng ít nht là nhiu đ xây dng li nn kinh tế, xây dng mt liên minh kinh tế và chính tr tiu thuyết, và đi xa hơn bn thế k ca s đi đu đôi khi cay đng. Người M cũng có xu hướng nghĩ rng h đă giành được chiến tranh lnh tt c ca ḿnh, mt cái nh́n mà b qua s đóng góp ca các đi th chng Liên Xô khác và bt đng chính kiến can đm có sc đ kháng vi chế đ cng sn là "cách mng nhung" ca năm 1989.

Hơn na, như Godfrey Hodgson mi đây lưu ư trong cun sách thông cm nhưng rơ ràng đôi mt ca ḿnh, The Myth ca American bit l , s lây lan ca các lư tưởng t do là mt hin tượng toàn cu vi gc r trong s giác ng, và triết gia châu Âu và các nhà lănh đo chính tr đă nhiu đ thúc đy các lư tưởng dân ch . Tương t như vy, vic băi b chế đ nô l và nhng n lc dài đ ci thin t́nh trng ca ph n n nhiu hơn đ Anh và các nước dân ch khác hơn là Hoa Kỳ, nơi mà tiến b trong c hai khu vc kéo nhiu nước khác. Hoa Kỳ cũng không th khng đnh vai tṛ lănh đo toàn cu hin nay v quyn đng tính, tư pháp h́nh s, hoc b́nh đng kinh tế - Châu Âu đă b nhng khu vc được bo him.

Cui cùng, bt kỳ kế toán trung thc ca mt na thế k qua phi tha nhn nhng nhược đim ca tính ưu vit ca M. Hoa Kỳ đă được nhà sn xut chính ca các loi khí nhà kính đi vi hu hết các hàng trăm năm qua và do đó mt nguyên nhân ch yếu ca nhng thay đi bt li đang làm thay đi môi trường toàn cu. Hoa Kỳ đng v phía sai trái ca cuc đu tranh lâu dài chng phân bit chng tc Nam Phi và được h tr nhiu chế đ đc tài không lành mnh - bao gm c Saddam Hussein - khi li ích chiến lược ngn hn quyết. M có th được minh t hào v vai tṛ ca h trong vic to ra và bo v Israel và trong cuc chiến chng toàn cu chng Do Thái, nhưng chính sách mt mt ca nó cũng có statelessness Palestine kéo dài và duy tŕ ngh tàn bo ca Israel.

Tóm li: người M mt tín dng quá nhiu cho s tiến b toàn cu và chp nhn quá ít đ li cho các khu vc nơi mà chính sách ca M trên thc tế đă b phn tác dng. M b mù đến các đim yếu ca h, và theo nhng cách mà có hu qu thc tế. Hăy nh khi Lu Năm Góc hoch đnh nghĩ quân đi M s được chào đón ti Baghdad vi hoa và diu hành? H ch yếu là có game RPG và IED thay thế.

Lm tưởng 5 


Thiên Chúa ở phía ca chúng ta.

Mt thành phn quan trng ca ngoi l M là nim tin tưởng rng Hoa Kỳ có mt s mnh thn thánh đ đưa phn c̣n li ca thế gii. Ronald Reagan nói vi khán gi rng " mt s kế hoch ca Thiên Chúa " đă đt M đây, và mt khi dn li Đc Giáo Hoàng Piô XII nói, "Into the tay Kỳ Thiên Chúa đă đt s phn ca mt con người b nh hưởng." Bush cung cp mt cái nh́n tương t vào năm 2004, nói rng, "Chúng tôi có mt s kêu gi t bên ngoài các ngôi sao đ đng cho t do." Ư tưởng này cũng được bày t, mc dù ít cao thượng, trong quip cáo buc Otto von Bismarck rng "Thiên Chúa có mt quan pḥng đc bit dành cho k ngu, say rượu, và Hoa Kỳ."

T tin là mt th hàng hóa có giá tr cho bt c nước nào. Nhưng khi mt quc gia bt đu nghĩ nó thuộc về thiên mnh và tr nên tự thuyết phc rng nó không th tht bi hoc b dn đi lc li bi bn vô li hoc incompetents, sau đó thc tế là kh năng cung cp mt li qu trách nhanh chóng. C Athens, Napoleon Pháp, đế quc Nht Bn, và vô s các nước khác đă qua đi v́ loi ngo mn này , và gn như luôn luôn có kết qu thm khc.

Mc dù có nhiu thành công ca nước M, đt nước là khó tránh khi tht bi, điên r, và sai lm boneheaded. Nếu bn có bt kỳ nghi ng v điu đó, ch cn suy nghĩ v làm thế nào mt thp k ca vic ct gim thiếu khôn ngoan thuế, hai cuc chiến tranh tn kém và không thành công, và mt cuc khng hong tài chính ch yếu do s tham lam và tham nhũng đă qun lư đ lăng phí các v trí đc quyn M thưởng thc ti cui ca thế k 20. Thay v́ gi đnh rng Thiên Chúa là  bên phía h, có l người M nên chú ư đến li khuyên ca Abraham Lincoln rng mi quan tâm ln nht ca chúng ta là "cho dù chúng tôi đu đng v phía Thiên Chúa."

Vi nhng thách thc nhiu người M đang phi đi mt, t t́nh trng tht nghip dai dng vào gánh nng ca cun xung hai cuc chiến tranh chết người, nó không ngc nhiên khi h t́m thy nhng ư tưởng ca ngoi l riêng ca h an i - và rng các nhà lănh đo chính tr tham vng ca h đă được công b nó vi tăng nhit t́nh. ḷng yêu nước như vy có li ích ca nó, nhưng không phi khi nó dn đến mt s hiu lm cơ bn v vai tṛ ca M trên thế gii. Đây chính là cách mà quyết đnh sai lm được thc hin.

M có nhng phm cht đc bit ca riêng ḿnh, như tt c các nước làm, nhưng nó vn là mt nhà nước nhúng trong mt h thng cnh tranh toàn cu. Nó là xa mnh m hơn và phong phú hơn so vi hu hết, v trí đa chính tr ca nó là khá thun li. Nhng li thế này cho Hoa Kỳ mt phm vi rng ln hơn ca s la chn trong hành vi ca ḿnh trong vn đ đi ngoi, nhưng h không đm bo rng s la chn ca nó s là nhng người tt. Thay v́ là mt nhà nước đc đáo mà hành vi là hoàn toàn khác so vi các cường quc khác, Hoa Kỳ đă hành x ging như tt c các phn c̣n li, theo đui  li ích riêng tư ca nó đu tiên và quan trng nht, t́m cách ci thin v trí tương đi ca nó theo thi gian, và dành tương đi ít máu hoc kho báu đ theo đui những ư tưởng hoàn toàn duy tâm. 

Tuy nhiên, ging như các cường quc trong quá kh, nó đă thuyết phc  rng bn thân nó khác và tt hơn, so vi nhng đế quốc quá khứ khác. Chính tr quc tế là mt môn th thao tiếp xúc, thm chí c quc gia hùng mnh phi tha hip nguyên tc chính tr ca h v́ li ích ca an ninh và thnh vượng. Ch nghĩa dân tc cũng là mt lc lượng mnh m, và nó chc chn làm ni bt đc tính ca đt nước và là v bc đường cho những khía cnh ít mn mà ca nó. Nhưng nếu người M mun được thc s đc bit, h có th bt đu bng cách xem toàn b ư tưởng về "ngoi l M" vi mt con mt nhiu hoài nghi hơn.

 

 

 

The Myth of American Exceptionalism

The idea that the United States is uniquely virtuous may be comforting to Americans. Too bad it's not true.

BY STEPHEN M. WALTOCTOBER 11, 2011facebooktwittergoogle-plusredditLinkedIn email

The Myth of American Exceptionalism

Over the last two centuries, prominent Americans have described the United States as an "empire of liberty," a "shining city on a hill," the "last best hope of Earth," the "leader of the free world," and the "indispensable nation." These enduring tropes explain why all presidential candidates feel compelled to offer ritualistic paeans to America’s greatness and why President Barack Obama landed in hot water — most recently, from Mitt Romney — for saying that while he believed in "American exceptionalism," it was no different from "British exceptionalism," "Greek exceptionalism," or any other country’s brand of patriotic chest-thumping.

Most statements of "American exceptionalism" presume that America’s values, political system, and history are unique and worthy of universal admiration. They also imply that the United States is both destined and entitled to play a distinct and positive role on the world stage.

The only thing wrong with this self-congratulatory portrait of America’s global role is that it is mostly a myth. Although the United States possesses certain unique qualities — from high levels of religiosity to a political culture that privileges individual freedom — the conduct of U.S. foreign policy has been determined primarily by its relative power and by the inherently competitive nature of international politics. By focusing on their supposedly exceptional qualities, Americans blind themselves to the ways that they are a lot like everyone else.

This unchallenged faith in American exceptionalism makes it harder for Americans to understand why others are less enthusiastic about U.S. dominance, often alarmed by U.S. policies, and frequently irritated by what they see as U.S. hypocrisy, whether the subject is possession of nuclear weapons, conformity with international law, or America’s tendency to condemn the conduct of others while ignoring its own failings. Ironically, U.S. foreign policy would probably be more effective if Americans were less convinced of their own unique virtues and less eager to proclaim them.

What we need, in short, is a more realistic and critical assessment of America’s true character and contributions. In that spirit, I offer here the Top 5 Myths about American Exceptionalism.

 

Myth 1

There Is Something Exceptional About American Exceptionalism.

Whenever American leaders refer to the "unique" responsibilities of the United States, they are saying that it is different from other powers and that these differences require them to take on special burdens.

Yet there is nothing unusual about such lofty declarations; indeed, those who make them are treading a well-worn path. Most great powers have considered themselves superior to their rivals and have believed that they were advancing some greater good when they imposed their preferences on others. The British thought they were bearing the "white man’s burden," while French colonialists invoked la mission civilisatrice to justify their empire. Portugal, whose imperial activities were hardly distinguished, believed it was promoting a certain missăo civilizadora. Even many of the officials of the former Soviet Union genuinely believed they were leading the world toward a socialist utopia despite the many cruelties that communist rule inflicted. Of course, the United States has by far the better claim to virtue than Stalin or his successors, but Obama was right to remind us that all countries prize their own particular qualities.

So when Americans proclaim they are exceptional and indispensable, they are simply the latest nation to sing a familiar old song. Among great powers, thinking you’re special is the norm, not the exception.

 

Myth 2

The United States Behaves Better Than Other Nations Do.

 

Declarations of American exceptionalism rest on the belief that the United States is a uniquely virtuous nation, one that loves peace, nurtures liberty, respects human rights, and embraces the rule of law. Americans like to think their country behaves much better than other states do, and certainly better than other great powers.

 

If only it were true. The United States may not have been as brutal as the worst states in world history, but a dispassionate look at the historical record belies most claims about America’s moral superiority.

 

For starters, the United States has been one of the most expansionist powers in modern history. It began as 13 small colonies clinging to the Eastern Seaboard, but eventually expanded across North America, seizing Texas, Arizona, New Mexico, and California from Mexico in 1846. Along the way, it eliminated most of the native population and confined the survivors to impoverished reservations. By the mid-19th century, it had pushed Britain out of the Pacific Northwest and consolidated its hegemony over the Western Hemisphere.

 

The United States has fought numerous wars since then — starting several of them — and its wartime conduct has hardly been a model of restraint. The 1899-1902 conquest of the Philippines killed some 200,000 to 400,000 Filipinos, most of them civilians, and the United States and its allies did not hesitate to dispatch some 305,000 German and 330,000 Japanese civilians through aerial bombing during World War II, mostly through deliberate campaigns against enemy cities. No wonder Gen. Curtis LeMay, who directed the bombing campaign against Japan, told an aide, "If the U.S. lost the war, we would be prosecuted as war criminals." The United States dropped more than 6 million tons of bombs during the Indochina war, including tons of napalm and lethal defoliants like Agent Orange, and it is directly responsible for the deaths of many of the roughly 1 million civilians who died in that war.

 

More recently, the U.S.-backed Contra war in Nicaragua killed some 30,000 Nicaraguans, a percentage of their population equivalent to 2 million dead Americans. U.S. military action has led directly or indirectly to the deaths of 250,000 Muslims over the past three decades (and that’s a low-end estimate, not counting the deaths resulting from the sanctions against Iraq in the 1990s), including the more than 100,000 people who died following the invasion and occupation of Iraq in 2003. U.S. drones and Special Forces are going after suspected terrorists in at least five countries at present and have killed an unknown number of innocent civilians in the process. Some of these actions may have been necessary to make Americans more prosperous and secure. But while Americans would undoubtedly regard such acts as indefensible if some foreign country were doing them to us, hardly any U.S. politicians have questioned these policies. Instead, Americans still wonder, "Why do they hate us?"

 

The United States talks a good game on human rights and international law, but it has refused to sign most human rights treaties, is not a party to the International Criminal Court, and has been all too willing to cozy up to dictators — remember our friend Hosni Mubarak? — with abysmal human rights records. If that were not enough, the abuses at Abu Ghraib and the George W. Bush administration’s reliance on waterboarding, extraordinary rendition, and preventive detention should shake America’s belief that it consistently acts in a morally superior fashion. Obama’s decision to retain many of these policies suggests they were not a temporary aberration.

 

The United States never conquered a vast overseas empire or caused millions to die through tyrannical blunders like China’s Great Leap Forward or Stalin’s forced collectivization. And given the vast power at its disposal for much of the past century, Washington could certainly have done much worse. But the record is clear: U.S. leaders have done what they thought they had to do when confronted by external dangers, and they paid scant attention to moral principles along the way. The idea that the United States is uniquely virtuous may be comforting to Americans; too bad it’s not true.

 

Myth 3

America’s Success Is Due to Its Special Genius.

 

The United States has enjoyed remarkable success, and Americans tend to portray their rise to world power as a direct result of the political foresight of the Founding Fathers, the virtues of the U.S. Constitution, the priority placed on individual liberty, and the creativity and hard work of the American people. In this narrative, the United States enjoys an exceptional global position today because it is, well, exceptional.

 

There is more than a grain of truth to this version of American history. It’s not an accident that immigrants came to America in droves in search of economic opportunity, and the "melting pot" myth facilitated the assimilation of each wave of new Americans. America’s scientific and technological achievements are fully deserving of praise and owe something to the openness and vitality of the American political order.

 

But America’s past success is due as much to good luck as to any uniquely American virtues. The new nation was lucky that the continent was lavishly endowed with natural resources and traversed by navigable rivers. It was lucky to have been founded far from the other great powers and even luckier that the native population was less advanced and highly susceptible to European diseases. Americans were fortunate that the European great powers were at war for much of the republic’s early history, which greatly facilitated its expansion across the continent, and its global primacy was ensured after the other great powers fought two devastating world wars. This account of America’s rise does not deny that the United States did many things right, but it also acknowledges that America’s present position owes as much to good fortune as to any special genius or "manifest destiny."

 

Myth 4

The United States Is Responsible for Most of the Good in the World.

 

Americans are fond of giving themselves credit for positive international developments. President Bill Clinton believed the United States was "indispensable to the forging of stable political relations," and the late Harvard University political scientist Samuel P. Huntington thought U.S. primacy was central "to the future of freedom, democracy, open economies, and international order in the world." Journalist Michael Hirsh has gone even further, writing in his book At War With Ourselves that America’s global role is "the greatest gift the world has received in many, many centuries, possibly all of recorded history." Scholarly works such as Tony Smith’s America’s Mission and G. John Ikenberry’s Liberal Leviathan emphasize America’s contribution to the spread of democracy and its promotion of a supposedly liberal world order. Given all the high-fives American leaders have given themselves, it is hardly surprising that most Americans see their country as an overwhelmingly positive force in world affairs.

 

Once again, there is something to this line of argument, just not enough to make it entirely accurate. The United States has made undeniable contributions to peace and stability in the world over the past century, including the Marshall Plan, the creation and management of the Bretton Woods system, its rhetorical support for the core principles of democracy and human rights, and its mostly stabilizing military presence in Europe and the Far East. But the belief that all good things flow from Washington’s wisdom overstates the U.S. contribution by a wide margin.

 

For starters, though Americans watching Saving Private Ryan or Patton may conclude that the United States played the central role in vanquishing Nazi Germany, most of the fighting was in Eastern Europe and the main burden of defeating Hitler’s war machine was borne by the Soviet Union. Similarly, though the Marshall Plan and NATO played important roles in Europe’s post-World War II success, Europeans deserve at least as much credit for rebuilding their economies, constructing a novel economic and political union, and moving beyond four centuries of sometimes bitter rivalry. Americans also tend to think they won the Cold War all by themselves, a view that ignores the contributions of other anti-Soviet adversaries and the courageous dissidents whose resistance to communist rule produced the "velvet revolutions" of 1989.

 

Moreover, as Godfrey Hodgson recently noted in his sympathetic but clear-eyed book, The Myth of American Exceptionalism, the spread of liberal ideals is a global phenomenon with roots in the Enlightenment, and European philosophers and political leaders did much to advance the democratic ideal. Similarly, the abolition of slavery and the long effort to improve the status of women owe more to Britain and other democracies than to the United States, where progress in both areas trailed many other countries. Nor can the United States claim a global leadership role today on gay rights, criminal justice, or economic equality — Europe’s got those areas covered.

 

Finally, any honest accounting of the past half-century must acknowledge the downside of American primacy. The United States has been the major producer of greenhouse gases for most of the last hundred years and thus a principal cause of the adverse changes that are altering the global environment. The United States stood on the wrong side of the long struggle against apartheid in South Africa and backed plenty of unsavory dictatorships — including Saddam Hussein’s — when short-term strategic interests dictated. Americans may be justly proud of their role in creating and defending Israel and in combating global anti-Semitism, but its one-sided policies have also prolonged Palestinian statelessness and sustained Israel’s brutal occupation.

 

Bottom line: Americans take too much credit for global progress and accept too little blame for areas where U.S. policy has in fact been counterproductive. Americans are blind to their weak spots, and in ways that have real-world consequences. Remember when Pentagon planners thought U.S. troops would be greeted in Baghdad with flowers and parades? They mostly got RPGs and IEDs instead.

 

Myth 5

God Is on Our Side.

 

A crucial component of American exceptionalism is the belief that the United States has a divinely ordained mission to lead the rest of the world. Ronald Reagan told audiences that there was "some divine plan" that had placed America here, and once quoted Pope Pius XII saying, "Into the hands of America God has placed the destinies of an afflicted mankind." Bush offered a similar view in 2004, saying, "We have a calling from beyond the stars to stand for freedom." The same idea was expressed, albeit less nobly, in Otto von Bismarck’s alleged quip that "God has a special providence for fools, drunks, and the United States."

 

Confidence is a valuable commodity for any country. But when a nation starts to think it enjoys the mandate of heaven and becomes convinced that it cannot fail or be led astray by scoundrels or incompetents, then reality is likely to deliver a swift rebuke. Ancient Athens, Napoleonic France, imperial Japan, and countless other countries have succumbed to this sort of hubris, and nearly always with catastrophic results.

 

Despite America’s many successes, the country is hardly immune from setbacks, follies, and boneheaded blunders. If you have any doubts about that, just reflect on how a decade of ill-advised tax cuts, two costly and unsuccessful wars, and a financial meltdown driven mostly by greed and corruption have managed to squander the privileged position the United States enjoyed at the end of the 20th century. Instead of assuming that God is on their side, perhaps Americans should heed Abraham Lincoln’s admonition that our greatest concern should be "whether we are on God’s side."

 

Given the many challenges Americans now face, from persistent unemployment to the burden of winding down two deadly wars, it’s unsurprising that they find the idea of their own exceptionalism comforting — and that their aspiring political leaders have been proclaiming it with increasing fervor. Such patriotism has its benefits, but not when it leads to a basic misunderstanding of America’s role in the world. This is exactly how bad decisions get made.

 

America has its own special qualities, as all countries do, but it is still a state embedded in a competitive global system. It is far stronger and richer than most, and its geopolitical position is remarkably favorable. These advantages give the United States a wider range of choice in its conduct of foreign affairs, but they don’t ensure that its choices will be good ones. Far from being a unique state whose behavior is radically different from that of other great powers, the United States has behaved like all the rest, pursuing its own self-interest first and foremost, seeking to improve its relative position over time, and devoting relatively little blood or treasure to purely idealistic pursuits. Yet, just like past great powers, it has convinced itself that it is different, and better, than everyone else.

 

International politics is a contact sport, and even powerful states must compromise their political principles for the sake of security and prosperity. Nationalism is also a powerful force, and it inevitably highlights the country’s virtues and sugarcoats its less savory aspects. But if Americans want to be truly exceptional, they might start by viewing the whole idea of "American exceptionalism" with a much more skeptical eye.

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036


 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

  

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 


 

National Archives.

Federal Register

Associated Press News

Reuter Top News

Real Clear Politics

MediaMatters

C-SPAN. Videos Library

Judicial Watch

New World Order

New Max

Daily Storm

Observe

Political Insider

Ramussen Report

Illuminatti News

Wikileaks

The Online Books Page

American Free Press

Federation of Anerican Scientist

Indonesian Newspapers

Philippine Newspapers

Nghiên Cứu Quốc Tế

Nghiên Cứu Biển Đông

Thư Viện Quốc Gia 1

Thư Viện Quốc Gia

Học Viện Ngoại Giao

Tự Điển Bách Khoa VN

Ca Dao Tục Ngữ

Bảo Tàng Lịch Sử

Nghiên Cứu Lịch Sử

Dấu Hiệu Thời Đại

QLVNCH

Đỗ Ngọc Uyển

Thư Viện Hoa Sen

Vatican?

RomanCatholic

Khoa HọcTV

Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Phi Dũng

Việt Thức

Hoa Vô Ưu

Đại Kỷ Nguyên

Việt Mỹ

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

DĐ Người Dân

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

Sách Hiếm

ThếGiới

Đỉnh Sóng

Chúng Ta

Eurasia

ĐCSVN

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng

BaSàm

Thơ Trẻ

Văn Học

Điện Ảnh

Cám Ơn Anh

TPBVNCH

1GĐ/1TPB

Propublica

Inter Investigate

ACLU Ten

CNBC

Fox News

CNN

FoxAtlanta