MINH THỊ

DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CẦN THẮP ĐUỐC ĐI TÌM TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN  QUYỀN Ở WASHINGTON, MOSCOW, PARIS, LONDON, PÉKING, TOKYO. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG  CỦA BỌN NÔ LỆ VỌNG NGOẠI LÀM NHỤC DÂN TỘC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ĐÃ ĐƯA ĐẾN KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG VÀO NGÀY 30 - 4- 1975 ĐỂ LẠI MỘT XÃ HỘI  THẢM HẠI, ĐÓI NGHÈO, LẠC HẬU Ở VIỆT NAM GẦN NỬA THẾ KỶ NAY. ĐÃ ĐẾN LÚC QUỐC DÂN VIỆT NAM PHẢI DŨNG CẢM, KIÊN QUYẾT ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC.  

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

Kim Âu

 

 

Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK

 

* Nếu Hà văn Sơn không phải là sáng lập viên CĐNVQGHK thì Nguyễn văn Tần chỉ mới có gần 6 năm làm chủ tịch bất hợp lệ.

 

 

http://www.chinhnghia.com/thaoluantuchinh.asp

http://www.chinhnghia.com/daochinhhienchuong.asp

http://www.chinhnghia.com/tauhoanhapma.asp

http://www.chinhnghia.com/haikichlenlon.asp

http://www.chinhnghia.com/tainhochilao.asp

http://www.chinhnghia.com/nhungkecungduong.asp

http://www.chinhnghia.com/xacdinhslv.asp

 

 

 

Người như cậu Nguyễn Kinh Luân chưa đủ hiểu biết về CĐVNHK và CĐNVQGHK để nói chuyện sáng lập viên hay không phải là sáng lập viên. Đối với con người như tôi chưa bao giờ cần phải nhận mình là người của tổ chức nào để làm việc thì câu chuyện tiếm danh của cậu tưởng tượng là không hề xảy ra. Mấy hôm nay tôi chờ ông Nguyễn văn Tánh lên tiếng vì ông Tánh mời tôi đi Florida với tư cách sáng lập viên CĐNVQGHK (khác với CĐVNHK). Còn tên Nguyễn văn Tần từ khi nổ ra vụ Sông Hậu và Nguyễn Kinh Luân vu khống cho Cộng Đồng Florida, chúng tôi thấy hết còn khoan nhượng với hắn được nữa.

 

 

Nguyễn văn Tánh, Nguyễn Thế Phong, Hà văn Sơn, Nguyễn văn Tần tại Dallas

Hắn không đủ lương tri để nhìn thẳng sự thật là ngày ba người đến Dallas,  Nguyễn văn Tần  cũng chỉ là một “cá nhân” vì TCCĐHTĐ (cho đến nay) chưa chính thức gia nhập TCCĐVNHK và nếu nói như Nguyễn văn Tần xác nhận về Hà văn Sơn thì Nguyễn văn Tần không có tư cách nào để ứng cử năm 2006 cũng như không có tư cách ứng cử năm 2009.

 

Hiện nay TCCĐ VA, MD, DC vẫn tẩy chay Nguyễn văn Tần và điều này sẽ thừa cho Nguyễn văn Tần trở về “vui thú điền viên”. Nhân đây cũng nói rõ, CĐNVQGHK hiện nay không có tiền thân trọn vẹn của CĐVNHK vì năm 2006 đã xảy ra một cuộc giành giật danh nghĩa của CĐVNHK giữa hai nhóm của bác sĩ Trương Ngọc Tích, Trần Xuân Thời và nhóm của bà Hoàng Hoa và ông Mạc Hồng Quang.

 

Có những kẻ bảo rằng năm 1993 khi thành lập CĐVNHK không có tôi, điều đó chẳng có gì sai vì tôi mới tham gia năm 1996. Thực tế từ năm 1996, trong vai trò Tổng Thư  Ký của Cộng Đồng Georgia được ủy nhiệm của ông Phạm Đức Thạc làm công tác đối ngoại, liên kết lúc đó chúng tôi đã tham gia phiên họp đầu tiên với Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ năm 1996 tại San Jose, (toàn hội nghị đã chúc mừng cuộc điều trần trước UBTB Thượng Viện Hoa Kỳ của chúng tôi đạt tới thành công). Và sau đó cùng Chủ Tịch Phạm Đức Thạc  nhận tổ chức Đại Hội TN CĐVNHK tại Georgia năm 1997 (kỳ quái là không có một tài liệu, hình ảnh nào lưu lại, trong khi chính tôi là người tổ chức ĐHTN 1997. Thậm chí những  chủ tịch cộng đồng Georgia những nhiệm kỳ sau do tôi cố vấn như Nguyễn Đại Hiển, Nguyễn Đình Anh Phúc, Nguyễn Kế Trình cùng chung số phận. Sao vậy Trần Xuân Thời?) . Mặc dù những năm sau năm 1997, chúng tôi vẫn tiếp tục công tác, tham gia những hội nghị chuyên đề của tổ chức cộng đồng trong tư cách đại biểu thường trực?!!.

Năm 2000 vì giúp đỡ ông Nguyễn Hữu Luyện trong vụ kiện WJC, chúng tôi trở lại đề nghị CĐVNHK xuất quỹ yểm trợ, vì trên nguyên tắc, chúng tôi vẫn là đại biểu thường trực của CĐVNHK.

Do đó, khi chúng tôi đề nghị, bác sĩ Trương Ngọc Tích, ông Trần Xuân Thời và bà Tôn Nữ Hoàng Hoa đồng ý xuất $7,000 gửi cho ông Nguyễn Hữu Luyện trả tiền luật sư. Sự giúp đỡ kịp thời đã là một động lực đưa vụ kiện WJC trở thành hiện tượng sôi nổi một thời. Đáng tiếc hồ sơ khởi kiện đã không đúng tinh thần vận động yểm trợ, vụ kiện WJC bị tầm thường hóa vì “lawsuit” cho thấy chỉ là “vụ kiện đòi bồi thường vì bị kỳ thị trong khi xin việc” nhưng không đủ lý cớ nên thất bại.

 

Năm 2005 khi đảng Việt Tân chủ trương  biến Ngày Quốc Hận thành Ngày Diễn Hành Cho Tự Do gây ra phản ứng chống đối mãnh liệt khắp nơi. Vì mục tiêu của Việt Tân là tổ chức diễn hành về Capitol ngay ngày 30 – 4 -2005 nên trọng tâm chống trả phải xảy ra đồng thời ngay tại Washington DC nhưng lực lượng quốc gia tại địa phương không đủ để đương đầu. Một số chiến hữu quân đội và hai ông Nguyễn văn Tánh, Nguyễn văn Tần đã liên lạc, mời tôi tham gia thành lập “Uỷ Ban Phối Hợp Công Tác Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ” để đương đầu với âm mưu dơ bẩn của đám Việt Tân và đám Tập Thể Cựu Chiến Sĩ  Phản Phúc. Sau mấy lần bay lên Washington DC bàn bạc với anh em chiến hữu, “Uỷ Ban Phối Hợp Công Tác Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ” được thành lập, trong phiên họp cuối cùng tại Philadelphia, chúng tôi Nguyễn văn Tánh, Nguyễn văn Tần, Nguyễn văn Đoàn, Hà văn Sơn được các tổ chức cộng đồng quốc gia và một số hội đoàn quân đội giao phó trách nhiệm vận động tập hợp lực lượng các cộng đồng toàn Hoa Kỳ về Hoa Thịnh Đốn tham gia tưởng niệm Ngày Quốc Hận "Việt Nam 30 năm Quốc Hận (30 – 4- 1975 – 2005)"  được tổ chức mở rộng để ngăn chặn tác hại của cuộc Diễn Hành Cho Tự Do của đảng Việt Tân nhằm xóa bỏ Ngày Quốc Hận. Tính ra chúng tôi chỉ có 45 ngày để làm một cuộc vận động toàn thể các tổ chức cộng đồng Hoa Kỳ và thế giới, trong khi  đó đảng Việt Tân đã chuẩn bị hai năm để thực hiện "Ngày Diễn Hành Cho Tự Do.

 

 

 

Trong thời gian đó ngoài Nguyễn văn Tánh sáng lập viên, Hà văn Sơn đại biểu thường trực của CĐVNHK có khả năng vận động các tổ chức cộng đồng, còn lại Nguyễn văn Tần là CTTCCĐ Hoa Thịnh Đốn-MA-VA chưa từng tham gia CĐVNHK. Nhờ vào cuộc vận động của “Uỷ Ban Phối Hợp Công Tác Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ” và các hội đoàn quân đội và đồng bào vùng Washington DC, cuộc đấu tranh chống âm mưu phá bỏ Ngày Quốc Hận thành công tốt đẹp với sự tham gia của các tổ chức cộng đồng toàn Hoa Kỳ và thế giới, có 22 tổ chức CĐVN  đại diện từ Tokyo, Pháp, Anh ...v.v.

 

 

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu tranh, trong buổi họp tại Eden khi đặt vấn đề về CĐVNHK đã xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt giữa chúng tôi: Hà văn Sơn, Bác Sĩ Trương Ngọc Tích, ông Trần Xuân Thời, bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, Lê Thành Quang  về tình trạng đông lạnh, tê liệt của tổ chức CĐVNHK , ông Hà văn Sơn (tôi) yêu cầu CĐVNHK cần phải tái tổ chức và ý kiến này được các tổ chức cộng đồng ủng hộ và “Uỷ Ban Phối Hợp Công Tác Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ” làm nhiệm vụ giúp CĐVNHK tái cấu trúc.

 

Sau đó diễn biến nội bộ CĐVNHK phân hóa thành hai nhóm. Phía bác sĩ Trương Ngọc Tích dự định tổ chức bầu cử tại Dallas, phía bà Tôn Nữ Hoàng Hoa cùng ông Mạc Hồng Quang tổ chức ở Houston. Trong cố gắng hàn gắn, hai người Nguyễn văn Tánh, Hà văn Sơn là đại biểu của CĐVNHK thuyết phục được bác sĩ Trương Ngọc Tích ngưng việc bầu cử với lời hứa bay đến Dallas họp với nhóm bác sĩ Tích để tổ chức cuộc bầu cử thống nhất.

Thời gian này Nguyễn văn Tần không đủ tư cách là đại biểu của CĐVNHK vì Tổ Chức CĐ Hoa Thịnh Đốn, MA,VA chưa gia nhập làm thành viên CĐVNHK cho đến ngày nay. Sau hội nghị Dallas, chúng tôi (ba người) nhận trách nhiệm vận động tổ chức cuộc bầu cử tại New York năm 2006 với lời hứa của Nguyễn văn Tần nhận làm Trưởng Ban Tổ Chức và KHÔNG ứng cử.

Chuẩn bị cho công tác Tu Chính Hiến Chương 2006 và tái cấu trúc với cái tên định trước là CĐNVQGHK, chúng tôi đã mời NT cựu đại tá Phùng Ngọc Sa đến New York. Đến giai đoạn cuối cùng, đột nhiên Nguyễn văn Tần bội ước nhảy ra ứng cử và lần đầu tiên đưa một lô các tổ chức cộng đồng thành phố vào để lấy phiếu.

Hành động của Nguyễn văn Tần, tất cả mọi người thuộc CĐVNHK cũ đều biết là trái phép nhưng do lúc đó CĐVNHK đã vỡ hai, TÊN CŨ KHÔNG CÒN CHÍNH DANH nên coi như bước sang thời kỳ mới.

 

 

Ông Nguyễn văn Tánh là sáng lập viên của hai thời kỳ CĐVNHK 1992 và CĐNVQGHK 2006, là người sinh  hoạt từ đầu cho đến nay do đó ông Tánh gọi tôi là sáng lập viên để nhắc lại cho tôi biết rằng ông Nguyễn văn Tánh không quên công lao đóng góp của Kim Âu Hà văn Sơn cho CĐNVQGHK  và CĐVNHK.

 

Nói về vai trò của Kim Âu Hà văn Sơn thì chỉ có những người hoạt động kỳ cựu của CĐVNHK, CĐNVQGHK  như Bác sĩ Trương Ngọc Tích, Trần Xuân Thời, Tôn Nữ Hoàng Hoa, Mạc Hồng Quang, Nguyễn văn Tánh, mới đủ tư cách xác nhận. Nếu Hà văn Sơn không phải là sáng lập viên CĐNVQGHK thì Nguyễn văn Tần chỉ mới có gần 6 năm làm chủ tịch bất hợp lệ. Sở dĩ Nguyễn văn Tánh không trả lời Nguyễn văn Tần để tránh tình trạng "nói với đầu gối."

 

Trong khi Kim Âu Hà văn Sơn là người của CĐVNHK  (13 Cộng Đồng Tiểu Bang) hoạt động từ khi Nguyễn Kinh Luân, Nguyễn Xuân Hùng chưa nứt vỏ trứng. Nguyễn văn Tần chỉ mới hoạt động Cộng Đồng NVQGHK  từ sau cuộc bầu cử  2006 (31 tổ chức Cộng Đồng đa phần là thành phố). Ông Nguyễn văn Tánh từ ngày nhậm chức năm nào cũng mời chúng tôi tham dự đại hội thường niên (2010 Nam Cali, 2011 Florida) vì tôi có thể là nhân tố để hòa giải những mâu thuẫn khi Nguyễn V. Tần, Nguyễn V. Tánh và Hà V. Sơn trực tiếp đối diện.

 

Lý do  Nguyễn văn Tần đột ngột nổi lên là nhờ hoạt động của “Uỷ Ban Phối Hợp Công Tác Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ 2005”.

Thời gian đó bộ ba Nguyễn V. Tần, Nguyễn V. Tánh và Hà V. Sơn nổi như cồn vì đã dám đứng ra phối hợp lực lượng chống lại Việt Tân thành công trong khi CĐVNHK bất động.

 

Biểu Tình Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm

http://www.youtube.com/watch?v=dCS6e6aOvb8

 

Biểu Tình Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm 1

http://www.youtube.com/watch?v=7MUF0bJEMtI

 

Biểu Tình Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm2

http://www.youtube.com/watch?v=72GRoAud9p8

 

Biểu Tình Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm3

http://www.youtube.com/watch?v=PHkDME6pGX8

 

Biểu Tình Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm4

http://www.youtube.com/watch?v=WZvoP4UAvxg

 

Biểu Tình Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm 5

http://www.youtube.com/watch?v=aOb1OyYIkX4

 

Biểu Tình Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm 6

http://www.youtube.com/watch?v=gzbIsy-H5LE

 

 

Sau đó "Uỷ Ban Phối Hợp Công Tác Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ 2005” do bộ ba Nguyễn V. Tánh, Hà V. Sơn  và Nguyễn V. Tần, tiếp tục tổ chức biểu tình đuổi Phan văn Khải thành công mỹ mãn.

 

Biểu Tình Đuổi Phan Văn Khải 1

http://www.youtube.com/watch?v=4sXu31_5zA0

 

Biểu Tình Đuổi Phan Văn Khải 2

http://www.youtube.com/watch?v=rFZEkeyuKPI

 

Biểu Tình Đuổi Phan Văn Khải 3

http://www.youtube.com/watch?v=rBN0oWzw1Kk

 

Biểu Tình Đuổi Phan Văn Khải 4

http://www.youtube.com/watch?v=igpnzGfXaDo

 

Biểu Tình Đuổi Phan Văn Khải 5

http://www.youtube.com/watch?v=SaXlTL0HfmA

 

Từ sau 2006, đến nay Nguyễn văn Tần chỉ “đi đào củ mài”, làm con rối, hứa hẹn huyênh hoang 200,000 phiếu cử tri, khối truyền thông quốc nội, v.v toàn  là trò hề.

 

Cái gọi là Khối Truyền Thông Quốc Nội với ngòi bút tập toạng của Long Điền, tà lọt của Nguyễn văn Tần, không bằng một cái búng tay trên hệ thống liên mạng đầy sức mạnh của Người Việt Quốc Gia mà Kim Âu Hà văn Sơn là một thành viên chủ lực.

 

Câu chuyện về tổ chức CĐNVQGHK đột ngột nổ ra trên diễn đàn với một cách không thể nhớp nhúa hơn (vu khống cho Cộng Đồng Florida thực hiện văn hóa vận)  khiến chúng tôi và nhiều người từng gắn bó với hoạt động cộng đồng không khỏi phẫn nộ.

Trong vai trò mà tôi không mấy khi nghĩ tới là một “sáng lập viên“ (chỉ khi anh em cộng đồng mời tham gia hội họp khi có những vấn đề cần giải quyết) chúng tôi lại càng cảm thấy khó chịu khi sự vu khống cho người lương thiện của đám Nguyễn Kinh Luân, Huỳnh Thu Lan, Nguyễn văn Tần bắt nguồn từ việc bọn người này không đạt được yêu cầu thông qua bản TC Hiến Chương Quái Thai 2011.

Thật ra sáng lập viên hay không đối với tôi chẳng có gì quan trọng. Vấn đề là lẽ phải, là chính nghĩa phải được bảo vệ bằng mọi giá và một tổ chức tự phong đã tự nhận danh xưng cộng đồng thì bất cứ ai cũng có quyền lên tiếng dù thực tế không có bao nhiêu người thừa nhận hay tôn trọng tổ chức đấy.

Chính trong vai trò một sáng lập viên nên lời lẽ của chúng tôi nói về CĐNVQGHK còn nương nhẹ, bởi không ai nỡ quá tay với một tổ chức mà bản thân mình đã bỏ tâm huyết, tiền bạc, công sức dựng lên.

Tất cả tài liệu từ email của Nguyễn văn Tần gởi bà Đàm Bảo Kiếm xác định tư cách cá nhân của hắn khi cùng Nguyễn V. Tánh và Hà V. Sơn đang cố gắng hoà giải mâu thuẫn giữa hai bên và chỉ làm trưởng ban tổ chức bầu cử mà KHÔNG ỨNG CỬ.

 

 

Và thư cảnh cáo của luật sư phía bà Tôn Nữ Hoàng Hoa cấm không được dùng danh xưng CĐVNHK gởi Nguyễn văn Tần hiện vẫn được lưu giữ. Sự thật cuộc tái cấu trúc năm 2006 sẽ rất êm đẹp nhưng do bà Tôn Nữ Hoàng Hoa trong khi nói chuyện với chúng tôi cương quyết không chịu ngồi chung với Nguyễn văn Tần vì cho Tần là thành phần bất hảo. Đó là nguyên nhân chính khiến CĐVNHK chia hai.

 

 

 

Biết thì nói, không biết hay biết chưa tới thì đừng nên nói. Sự thật đâu dễ gì bôi xóa.

 

Chúng tôi nghe nói chứ chưa đọc được bài nào của thằng Long Điền, Xin lỗi quý vị phải gọi hắn bằng thằng vì bản chất vô lại của thằng này chỉ dám cắn trộm sau lưng. Một thằng tà lọt vô danh tiểu tốt ở tận Pensacola nơi chẳng có mấy người Việt Nam cư trú cũng xạo sự cộng đồng để kiếm chức. Bọn vô lại này không bao giờ dám nhìn vào sự thật, chúng tưởng rằng xử dụng những luận điệu vu chụp, bôi nhọ, ném bùn là có thể hạ tư cách người chúng căm hận. Trong khi những kẻ chủ xướng tạo ra những câu chuyện đó tầm cỡ hơn chúng một trời, một vực vì biết tội nói láo không dám đối chất với chúng tôi trên SBTN mà  đành chịu chìm xuống bùn đen, chờ chết trong ô nhục. Những tổ chức lưu manh đó tài sản hàng trăm triệu mà phải chịu ngậm đắng nuốt cay khi bị Kim Âu Hà Văn Sơn vạch mặt, đánh cho tơi tả trong đó có cả Tổ Chức Phục Hưng của Nguyễn văn Tần và Nguyễn Kinh Luân.

 

Long Điền, Trưởng Khối Truyền Thông Quốc Nội CĐNVQGHK chỉ là một cái thùng rỗng, đồ dởm không làm thằng VC rớt cái lông chân.  Cái chức Nguyễn văn Tần phong cho hắn chỉ là  thứ trò hề để tự an ủi , dối vợ lúc về chiều, dẹp đi cho bớt  nhục.

 

Hiện nay hạt Tarrant, TCCĐ Michigan và TCCĐ San Jose không phải là một thế lực và cũng chẳng đóng góp gì cho CĐNVQGHK. Chỉ cần những người hoạt động kỳ cựu ngồi lại điều chỉnh những việc trái nguyên tắc là việc trục xuất cả ba tổ chức này không khó, và cũng không làm xáo trộn hoạt động của TCCĐNVQGHK.

Nguyễn văn Tần đã tự biến hắn trở thành người thừa. TCCĐ Washington DC,VA, MD không thừa nhận hắn. Hắn không đủ tư cách xác nhận Hà văn Sơn. Không lẽ ba người đi vác kèo cột, rui mè, gạch đá về xây nên CĐNVQGHK rồi chỉ có hắn là sáng lập viên còn Hà văn Sơn thì không phải. Nếu như vậy hắn cũng không phải sáng lập viên CĐVNQGHK vì hắn và ông Hà văn Sơn, Nguyễn văn Tánh đến Dallas cùng một nhiệm vụ.

Có phải thế không bà Nguyễn Minh Nguyệt?

Đó là câu chuyện cười, bởi vì nếu Kim Âu Hà văn Sơn đứng về phe hắn để chỉ trích Nguyễn văn Tánh thì chắc chắn Nguyễn văn Tần sẽ xác nhận Hà văn Sơn là sáng lập viên có công lao rất lớn là chiến hữu thân thiết.v..v..

Khổ cho Nguyễn văn Tần! Kim Âu Hà văn Sơn là con người chỉ tôn trọng lẽ phải. Tuần Báo Chính Nghĩa, web Chính Nghĩa, hệ thống liên mạng của Chính Nghĩa chỉ phục vụ cho lẽ phải, sự thật để bảo vệ Lằn Ranh Quốc Cộng, vạch mặt chỉ trán tất cả các loại gian nhân hiệp đảng, hoạt đầu lưu manh chuyên nghề quyên góp lừa đảo đồng bào như Mặt Trợn Việt Tân, Tổ Chức Phục Hưng. Lực Lượng Dân Tộc Kíu Nguy TQ .v.v.

 

Nói chung Kim Âu Hà văn Sơn có vai trò thế nào không phải là vấn đề miệng lưỡi của mấy đứa trẻ nít mà căn cứ theo thực tế và quá trình hoạt động những người kỳ cựu đều biết.

Những bằng chứng, phim ảnh trên www.chinhnghia.com cho thấy thành tích, công lao và tinh thần vô kỷ, vô công của Kim Âu với CĐVNHN đủ để cho nhiều thế hệ sau soi gương.  

 

Nguyễn văn Tần và Nguyễn Kinh Luân yên tâm con đường vui thú điền viên đã ở trước mặt.

 

Nguyễn văn Tần, Nguyễn Kinh Luân, Vương văn Gìau nếu muốn có chức tước chỉ có cách bỏ vài trăm đứng ra lập một tổ chức khác lấy bản TCHC Quái Thai đó làm nội quy để phe đảng quây quần chơi với nhau cho đời đỡ hiu quạnh.

 

 

 

 

Kim Âu

Nov 28/2011


 

NHỮNG BÀI LIÊN QUAN

 1. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 2. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 3. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 4. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 5. Bản Chất Khó Dấu

 6. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 7. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 8. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 9. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 10. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 11. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 12. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 13. Đại Hội Bất Thường Quậy

 14. Thực Chất Về Tổ Chức Cộng Đồng Kim Âu

 15. Các Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Kỳ Thực Chất Là Gì

 

 

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton ֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF ֎ Một Cơn Gió Bụi

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam ֎ Vietnam Why Did We Go

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes  ֎ Computer Page

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: