Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN SAO NGUYÊN VĂN NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU

PHẦN THẢO LUẬN TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG

Đại Hội Thường Niên CĐNVQGHK tại Orlando, Fl ngày 7, 8 và 9 th. 10, 2011

 

(Phần 1/2)

 

Ghi chú: Đây là bản sao chép viết lại theo nguyên văn phiên bản video mà chúng tôi có từ ông ủy viên báo chí CĐNVQG Bắc Cali, San Jose. Chúng tôi bỏ bớt những khẩu ngữ không cần thiết như à, ờ, th́, là, mà, cái v.v.., nhưng không gây ảnh hưởng ǵ đến nội dung. Mặc dù chúng tôi cố gắng tối đa để viết lại nguyên văn nhưng vẫn không tránh khỏi một số thiếu sót, cũng như lỗi đánh máy, nếu có, xin quư vị  tha lỗi và vui ḷng  thông báo cho chúng tôi biết để bổ sung, xin cám ơn quư vị.

 

Ngày 1 tháng 11, 2011 - Ban Tổ Chức ĐH

 

******

 

Những chữ viết tắt:

HC= Hiến Chương; TCHC (tu chính hiến chương).

CĐNVQGHK= Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

ĐHĐ= Đại Hội Đồng.

HĐĐD = Hội Đồng Đại Diện.

HĐĐB= Hội Đồng Đại Biểu.

HĐCHTƯ= Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương.

HĐGS= Hội Đồng Giám Sát.

ĐH= Đại Hội.

CTĐ= Chủ Tọa Đoàn.

ĐHV= Điều Hợp Viên.

TTV= Thuyết tŕnh viên.

 

**************

 

Bắt đầu phần thảo luận TCHC, Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Trưởng Ban Điều Hành (viết ngắn là Điều Hợp Viên, ĐHV) phần thảo luận Tu chính hiến chương (TCHC) nói:

 

“.. bản dự thảo hiến chương ngày hôm nay. Bên cạnh chúng tôi có ông Vương Văn Giàu. Trước hết chương tŕnh để biểu quyết bản dự thảo HC cho năm 2011 này, đầu tiên là chúng tôi mời ban TCHC tŕnh bày về tiến tŕnh soạn thảo bản HC năm 2011, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Ngọc Anh. Xin quư vị đưa cái mike cho ông Nguyễn Ngọc Anh”

 

Ô. Nguyễn Ngọc Anh đứng lên nói:

 

“Kính thưa quư vị,

 

“Theo tôi nghĩ, trước khi bắt đầu việc biểu quyết bản TCHC, th́ vị điều hợp viên, hay MC nên hỏi CTĐ xem cái quy tắc của ḿnh là, thứ nhứt, có muốn tiếp tục thảo luận bản TCHC hay không, rồi sau đó nếu đồng ư sẽ theo nguyên tắc nào, thí dụ thảo luận bao nhiêu phút, bao nhiêu các cái, rồi mới bắt đầu ḿnh làm. Bây giờ nếu tôi thuyết tŕnh xong rồi chúng ta ngồi, chỉ có một điều khoản mà chúng ta lại thảo luận 2 tiếng đồng hồ nữa th́ chúng tôi không biết bao giờ chúng ta mới về. Xin cám ơn quư vị.” (ngồi xuồng).

 

Ông Nguyễn Ngọc Tiên (ĐHV):

 

“Kính thưa quư vị,

 

“Trong phần biểu quyết về bản HC năm 2011, th́ chủ tọa đoàn là những vị chủ tọa đang ngồi chủ tọa đây, chúng tôi xin chủ tọa đoàn cho biết, thứ nhất: chúng ta sẽ thảo luận hay là chúng ta sẽ biểu quyết mỗi điều khoản và nếu biểu quyết th́ chúng ta chỉ đọc lên để biểu quyết, hay là có thảo luận, và nếu có thảo luận th́ thảo luận bao nhiêu phút cho một điều khoản để chúng ta có thể tiến hành hết được chương tŕnh, như quư vị đă đồng ư là chúng ta phải chấm dứt đúng 8 giờ, thực sự th́ (ông Tần trao cho ông Tiên một tờ giấy..) buổi sinh hoạt chiều hôm nay chính ban tổ chức đă đưa ra một bản điều lệ sinh hoạt, và yêu cầu tất cả chúng ta thực hiện tất cả những điều khoản trong điều lệ sinh hoạt đó, tuy nhiên, rất tiếc là ban tổ chức đă không giữ được chương tŕnh (đúng giờ) mà đúng ra chương tŕnh hội thảo này bắt đầu từ lúc hai giờ chiều, bây giờ chúng ta đă trễ ít nhất là 3 tiếng đồng hồ, do đó xin chủ tọa đoàn cho ư kiến về vấn đề này.”

 

Ô. Vơ Đ́nh Hữu, CT HĐGS (ngồi trên bàn chủ tọa):

 

“… là 8 giờ tối, 8 giờ tối là ḿnh nghỉ, tạm nghỉ, chớ không phải 8 giờ tối ḿnh phải hoàn chỉnh, hoàn tất tu chính hiến chương. Tu chính hiến chương là quan trọng, nếu làm không xong tối nay th́ làm ngày mai, mà nếu mai không xong th́ ḿnh làm kỳ tới. Bởi v́ hiến chương là căn bản, là nền tảng của CĐNVQGHK trong tương lai, vấn đề rất quan trọng, thành ra tôi xin yêu cầu quư vị nếu có những đóng góp trước khi trưởng ban (TCHC) tŕnh bày, quư vị có thể tuần tự giơ tay phát biểu để đưa thêm ư kiến cho ban (TCHC). Chúng tôi xin mở microphone mời tất cả quư đại biểu phát biểu.

 

Kế đến, ông Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành TƯ kiêm Trưởng Ban TCHC, ngồi trên bàn chù tọa, nói:

 

“Thưa quư vị,

 

“Vấn đề như thế này. Chúng ta (biết) đó, cái phần tu chính hiến chương là phần quan trọng nhất của đại hội này. V́ vậy, nếu tối nay, nếu 8 giờ không hoàn tất, tất cả những chương tŕnh phía sau bị đẩy ra ngoài và thay thế. Chỉ có một chương tŕnh không thay đổi được là phần hội thảo của Cộng Đồng Florida là ḿnh không dính líu được, cái đó là của họ. C̣n tất cả những cái khác chúng ta đều có thể bỏ nó để tiếp tục tu chính hiến chương cho tới khi đại hội hoàn tất tu chính hiến chương. Thành ra quư vị yên tâm, nhưng mà như ông chủ tịch Hội Đồng Giám Sát nói là 8 giờ tối nay chấm dứt, nếu quư vị nghĩ rằng chúng ta cần nhanh th́ xin ngắn gọn, và  phát biểu trong sự dè dặt và cẩn thận để khỏi mất th́ giờ. “

 

Ông Nguyễn Ngọc Tiên (ĐHV): “Kính thưa quư vị,

 

“Để tiếp chương tŕnh, chúng ta đă có chủ tọa đoàn, chúng ta đă có thơ kư đoàn, và đầu tiên là chúng tôi giới thiệu trưởng ban biểu quyết và kiểm soát viên. Như vừa xong chúng ta đă làm và ông Châu Ngọc An trưởng ban kiểm soát biểu quyết, th́ chương tŕnh vẫn như cũ và tất cả những phiếu chúng ta đă thông qua. Những phiếu mà Đại Hội Đồng đă thông qua như thế nào, bây giờ vẫn tiếp tục như vậy. Sau đây, chúng tôi xin chủ tọa đoàn tuyên đọc quy chế tu chính hiến chương (Ô. Tiên quay sang hỏi ông Tần: có không?).

 

Ông Nguyễn Văn Tần (kiếm tài liệu nhưng không thấy) cầm máy vi âm ứng khẩu:

 

“Trong phần tu chính hiến chương chúng ta chỉ có một quy chế. Quy chế thứ nhứt là, ban TCHC sẽ đọc từng điểm một, giành một thời gian ngắn vào khoảng 5 phút, thí dụ ban tu chính hiến chương đọc xong điều 1, giành 5 phút để (nếu) quư vị không hiểu để ban TCHC giải thích. Không thảo luận và không đặt câu hỏi. Thí dụ, điều 1 quư vị hỏi là … Đó không phải là HĐCHTU quyết định, mà là ban tổ chức không cho thảo luận nữa v́ không có giờ. Thứ nhứt, ban TCHC đọc điều 1, xong điều 1, th́ có 5 phút quư vị (cho biết) cái chữ này tôi (không) biết nghĩa là ǵ, ban TCHC có quyền phải giải thích. Sau đó, là biểu quyết có chấp thuận điều 1 hay không. Sau khi ḿnh đi hết 12 điều, th́ Đại Hội Đồng sẽ biểu quyết chúng ta có chấp thuận toàn thể hiến chương hay không. Trong trường hợp Đại Hội Đồng đồng thuận chấp thuận hiến chương nhưng điều 3 và điều 2 không chấp thuận, th́ đại hội sẽ phải trở lại và thảo luận. Lúc đó mới thảo luận và đề nghị những sửa đổi điều 2 và điều 3 mà thôi, để ban TCHC có trách nhiệm phải sửa đổi lại và tŕnh lại các cộng đồng thành viên trong ṿng hai tháng. Thứ hai, có một vài điều lệ mà chút nữa th́ tôi trong trách nhiệm chủ tịch hội đồng Chấp Hành Trung Ương, lại là Trưởng Ban TCHC, tôi không quyết định, cái đó để giành cho ông Tánh và ông BS Hữu quyết định”.

 

Ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, ngồi ở bàn chủ tọa:

 

“Kính thưa toàn thể quư vị,

 

“Như quư vị đă biết là trước mặt quư vị, có bản soạn thảo hiến chương gần 70 trang. Không biết trong này có bao nhiêu quư vị đă đọc và chính ban TCHC có đọc hết toàn bộ bản hiến chương này hay không. Với nhu cầu, và đây là vấn đề sống c̣n, đây là vấn đề thành bại, đây là vấn đề mà…chúng ta là những những người tỵ nạn cộng sản. Ở trong quốc nội đang chờ chúng ta làm một cái ǵ, cho nên, lá phiếu quyết định của quư vị phải đáp ứng nhu cầu cho hiến chương, cho tất cả ư nguyện của toàn dân, chẳng những tại Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới, kể cả trong nước nữa. Bởi vậy, nó rất quan trọng, cho nên không thể nói mời tất cả mấy chục đại biểu về đây để yes, no, xin lỗi không có chuyện đó. Theo ư kiến cá nhân tôi, và tôi đă tham khảo với BS Hữu, cũng như là ban tổ chức, là chúng tôi đề nghị là phải thảo luận, đem ra thảo luận toàn bộ, cho dù bao (lâu) cũng được. Đó là ư kiến của chủ tọa đoàn.

 

Ông Nguyễn Văn Tần (quay sang hỏi ông Lưu Văn Tươi trên bàn Chủ Tọa):

 

“Ban tổ chức cho biết là ban tổ chức có cho thảo luận như vậy không?”

 

Ông Nguyễn Văn Tần đưa máy vi âm cho ông Lưu Tươi.

 

Ông Lưu Tươi, trong chủ tọa đoàn, nói:

 

“Kính thưa tất cả quư vị.

 

“Chắc chắn rằng quư vị, anh em chúng ta có mặt ở nơi đây, chúng ta có một cái mục đích duy nhất quan trọng tối thượng, đó là chúng ta sẽ tu chính hiến chương. Bản TCHC này sẽ là nền tảng vững chắc cho CĐNVQGHK từ đó mà mang lại phúc lợi cũng như chúng ta sẽ nói lên tiếng nói đ̣i hỏi nhân quyền, dân sinh, dân chủ cho Việt Nam. Do đó, về cái bản HC này, thứ nhất là, kính thưa quư vị, với 70 trang mà quư vi đang có (trước) mặt, tôi cho in 50 lần 70 trang này, th́ tôi tin chắc rằng trong chúng ta không biết được bao nhiêu người đă đọc, mà tôi nghĩ rằng không có nhiều người. Và khi bản hiến chương này ban tu chính đă soạn thảo, được h́nh thành, chỗ này đang (ghi) chữ draft, có nghĩa là dự thảo mà thôi. Bản dự thảo này mà email cho tất cả các thành viên, không thể nào các thành viên có thể đọc hết cái draft này được cả. Mà cái bản draft này phải được certified mail đến mọi người. Đó là cái thứ nhất.

 

Cái thứ hai, thưa quư vị, trong bất cứ một (ai trong) chúng ta đang sống trong một đất nước tự do, có nghĩa là khi ban TCHC dự trù cái draft này ra th́ phải được thảo luận, và phải được công khai thảo luận. Tại v́ ban tu chính hiến chương làm cho CĐNVQGHK chớ không  phải ban TCHC làm cho chính cá nhân ḿnh. Do đó, xin đề nghị với quư vị, bản TCHC 70 trang này, nếu mà quư vị cần phải đọc th́ phải đọc từng đoạn và chúng ta sẽ biểu quyết.

 

Thứ hai. Dựa vào bản quyết nghị của đại hội CĐNVQGHK trong đại hội thường niên ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2010,  tu chính hiến chương là hoàn chỉnh tu chính hiến chương chớ không phải là thay đổi hiến chương. Hai cái hoàn toàn khác nhau (different). Hoàn chỉnh hiến chương như quư vị đă biết ở nơi đây, một đạo luật của Hoa Kỳ khi cần một cái ǵ khác th́ gọi là amendment, có nghĩa là lấy một phần nhỏ nào đó, làm cho thích hợp đời sống của người dân ở Mỹ. Bản TCHC chúng ta cũng vậy, ở đây là cái bản.., ở đây khi mà thực hiện cái TCHC này, th́ tất cả quư vị phải đồng ư với tôi rắng, ở đây không phải là tu chính hiến chương, mà là thay đổi hiến chương. Mà đă thay đổi có nghĩa rằng giá trị của bản HC của chúng ta không c̣n giá trị nữa.

 

Tôi xin đề nghị là: Thứ nhứt. tất cả quư vị chúng ta ở nơi đây quyết định rằng, chúng ta sẽ thảo luận từng khung một, hay là chúng ta sẽ hoăn lại một thời gian sau. Tại v́ hầu hết, chúng ta đă nói đây là cái khuôn vàng thước ngọc, chúng ta chuẩn bị cho những ngày tới, cho cái tiền đồ của cộng đồng của người Việt Nam mà chúng ta không hiểu được th́ chúng ta không thể vote được. C̣n điểm kế tiếp nữa, tôi cũng thưa với quư vị. Tôi là chủ tịch cộng đồng Việt Nam của tiểu bang Florida. Trong cái đêm họp ngày 13 tháng 9, tức là trước đây một tháng, ông chủ tịch Nguyễn Văn Tánh nói với ông chủ tịch Nguyễn Văn Tần, trong đó có khoảng hơn 10 thành viên, yêu cầu ông chủ tịch Nguyễn Văn Tần đưa lên internet để anh em người ta (xem) tiếp, người ta ư kiến tiếp. Theo như lời của ông chủ tịch Nguyễn Văn Tánh nói rằng cứ kéo dài cho tới ngày 30-9-2011, để các cộng đồng thành viên có ư kiến gỉ không. Kính thưa quư vị, Cộng Đồng tiểu bang Florida chúng tôi đă có một cuộc họp conference gồm có 5 cộng đồng và tất cả quư vị ở trong Hội Đồng Đại Biểu của chúng tôi và chúng tôi đă có một kiến nghị như thế này, đây là cái bản của chúng tôi qua phiên họp suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong cái phần duy nhất chúng tôi muốn nói rằng bất cứ một hiến chương nào, của một cộng đồng, của một tổ chức đều có tôn chỉ. Chúng tôi đề nghị rằng sau khi bàn luận xong rồi th́ anh em đồng ư đem cái tôn chỉ vào bản Tu chính. Nhưng cho tới giờ phút này, cái tôn chỉ này vẫn không nằm trong bản tu chính.

 

Kính thưa quư vị, đó là những điều tôi muốn tŕnh bày cùng quư vị để (xem) chúng ta đưa ra từng phần hay là chúng ta sẽ lần lượt để rồi quyết định là chúng ta thực hiện cái bản TCHC như thế nào. Cám ơn tất cả quư vị.”

 

Điều hợp viên, Ô. Nguyễn Ngọc Tiên:

 

“Vâng xin cám ơn quư vị, th́ qua lời phát biểu của ông Tươi, chúng tôi xin lỗi, ông Lưu Văn Tươi và quư vị ngồi ở trên chủ tọa này th́ dĩ nhiên quư vị có quyền quyết định, nhưng quư vị đă cho phép chúng tôi là điều hợp th́ chúng tôi chỉ xin hỏi rằng cái thời (lượng) phát biểu của mỗi người trong chủ tọa đoàn này có giới hạn hay không để cho chúng tôi điều hợp cho dễ dàng, v́ vừa xong th́ ông Lưu Văn Tươi phát biểu cũng rất là dài mặc dù tất cả những ư kiến của ông đưa ra mọi người đều lắng nghe. Đó là câu hỏi của tôi để chúng tôi dễ dàng điều hợp trong buổi thảo luận sắp tới. Và xin quư vị chủ tọa đoàn cho biết có giới hạn lời phát biểu của chủ tọa đoàn hay không hay là quư vị là toàn quyền?”

 

Ông Vơ Đ́nh Hữu:

 

“Thưa quư vị, chúng tôi đă họp với nhau để coi quư vị phát biểu mỗi vị bao nhiêu phút v́ vấn đề HC rất là quan trọng. Ông Tươi nói có vấn đề th́ chúng tôi mới đọc lại cái này, có một vấn đề đưa ra rất là đáng chú ư. Trong đại hội tháng 8/2010 th́ giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Văn Tần và ông Nguyễn Xuân Hùng, ông Phạm Văn Thanh làm ủy ban TCHC. Nhưng mà theo sự tŕnh bày của ông Lưu Văn Tươi th́ đây là sự thay đổi toàn bộ hiến chương. Với tính cách giám sát, chúng tôi không hiểu trong vấn đề này quư vị đă quyết định thế nào để cho ông chủ tịch Giám sát (có lẽ nói: chủ tịch HĐCH – chú thích của BTC) để lo tu chính với hai thành viên là Nguyễn Xuân Hùng và Phạm Văn Thanh. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi không thấy hai thành viên ở đây, có ban TCHC mới và đă thay đổi toàn bộ hiến chương. Tôi chỉ đưa ư kiến của anh Tươi để xin quư vị nghiên cứu. Anh Vĩnh đă dơ tay rất là lâu, xin mời anh Vĩnh phát biểu cho nó fair.”

 

Ông Dương Đức Vĩnh (chủ tịch CĐ Michigan) đứng lên:

 

“Hôm nay chúng tôi đến đây với hai nhiệm vụ. Thứ nhất là trong Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương và nhiệm vụ thứ hai là đại diện cộng đồng Michigan. Nhiều khi phát biểu tôi xin được nói rơ là phát biểu với tư cách nào, phát biểu với tư cách CĐNVQG Michigan. Thưa quư vị, chúng ta chỉ có thể có một buổi hội thảo rơ rệt đâu vào đó, chúng ta theo đúng cái điều luật chúng ta đặt ra. Thí dụ vị ĐHV yêu cầu tŕnh bày bề thời gian tổ chức th́ chúng ta nên giới hạn trong vấn đề tổ chức. C̣n nếu quư vị muốn bắt đầu chương tŕnh thảo luận ngay th́ xin CTĐ cho phép ai muốn thảo luận điều ǵ thi giơ tay thảo luận tại chỗ hay là thảo luận làm sao. Chúng ta làm việc phải có phương pháp rơ rệt, nếu không th́ tôi thích thảo luận điều này th́ tôi sẽ giơ tay thảo luận điều này mà không theo đúng nghị tŕnh nào cả, xin cám ơn quư vị.” (Ngồi xuống)

 

Ông Nguyễn Văn Tần:

 

“Trước tiên tôi xin trả lời với quư vị những điều mà ông Hữu vừa mention ra. Theo quyết định của ĐHĐ 2009 tại Dallas Texas, và ĐHĐ tại Nam Cali, Ủy Ban TCHC đă hoàn tất dự thảo TCHC trong tháng tư năm 2011, được Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương CĐNVQGHK biểu quyết chấp thuận, đệ tŕnh Hội Đồng Đại Diện trong tháng 6, được Hội Đồng Đại Diện biểu quyết chấp thuận tŕnh lên Đai Hội Đồng là ngày hôm nay. V́ vậy cái bản này vẫn c̣n là draft. Bao giờ được Đại Hội Đồng thuận mới chính thức. Đại Hội Đồng Đại Biểu quyết định là sau khi loan báo hai tháng để CĐ thành viên đọc và góp ư, quư vị tất cả mọi người đều nhận được qua email. Ban dự thảo TCHC đă được ban dự thảo TCHC 2010? (2011) loan báo rằng, chúng tôi đă email 3 lần đến các CD thành viên để góp ư, th́ tới ngày 15 tháng 9, chỉ có hai cộng đồng góp ư. Đó là cộng đồng Oklahoma của ông Hoa và thứ hai là của cộng đồng Michigan ông Dương Đức Vĩnh góp ư. Ngay lập tức, Ủy Ban TCHC được HĐCHTU yêu cầu triệu tập một phiên hội giữa ủy ban TCHC và hai vị đó để thảo luận và đưa ra quyết định sau cùng là đưa tất cả những sửa đổi đó vào bản TCHC, hai quư vị đó không thắc mắc.

 

“Xin cần  nhắc lại, là bản TCHC này là do Đại Hội Đồng 2010 chỉ định tôi là trưởng ban TCHC, Ông Hùng và Ông Thanh là hai người phụ tá của tôi. Đại Hội Đồng cũng bắt tôi có thời hạn một năm phải hoàn tất và thưa quư vị, tôi là người đă sửa soạn tu chính hiến chương 2009, bị bác, 2010 bị bác, và lần nào cũng một vài năm cũng bị bác, thành ra tôi ngồi tôi nghĩ không có cách nào làm việc theo phương thức cũ được, mà tôi quyết định chia công việc như thế này: ông Nguyễn Xuân Hùng mời thêm Nguyễn Ngọc Anh phụ tá để viết cái draft đầu tiên. Sau đó, chuyển sang cho ông Thanh. Ông Thanh có hai tháng đề nghị và viết cái bảng nội quy bầu cử của ủy ban TC, và sau đó th́ HĐCHTU mới biểu quyết đưa ra HĐĐD. Tất cả mọi chuyện đă qua, hiện tại chúng ta chỉ c̣n một trở ngại nhỏ là sau ngày 15 tháng 9 có cộng đồng Florida đưa bảng đề nghị. Ngay lập tức, cũng theo phương pháp cũ, HĐCHTU yêu cầu ban TCHC và CD Florida gặp nhau để thảo luận và hy vọng là có sự đồng thuận đưa vào trong TCHC, nhưng qua buổi hội đó, chúng tôi không có được sự đồng thuận nên quyết định đem vấn đề đó ra Đại Hội và tại Đại Hội này chủ tọa đoàn sẽ quyết định. Thứ nhứt: dù cộng đồng Florida đề nghị sau ngày 15 tháng 9, th́ trước Đại Hội chúng ta có nên chấp nhận đề nghị đó có được thảo luận hay không. Và nếu thảo luận, th́ trong này xin quư vị lưu ư có 4 điểm: Điểm thứ nhứt là tôn chỉ, và sau đó là a, b, c, d.. Chúng ta thảo luận đề nghị của Florida trước khi chúng ta bắt đầu biểu quyết tu chính, hay sau khi biều quyết tu chính, hay là tới điều nào th́ chúng ta áp dụng tới điều đó. Tôi là trưởng ban TCHC tôi không quyết định, tôi xin giao lại để cho nhị vị chủ tịch ông Tánh và ông Hữu quyết định.”

 

Ông Đỗ Văn Hội: “Kính thưa quư vị,

 

“Tôi là người rất thích đọc những thứ này, nhưng thật t́nh tôi không đọc hết. Chỉ đâu vài chương quan trọng thôi. C̣n chi tiết th́ thực sự không có thể nào đọc nổi. Có thể đó là tại ḿnh. Nhưng mà theo tôi biết, trước khi đưa ra một vấn đề ǵ, chúng ta phải xem cái thủ tục có hợp lư hay không. Nếu thủ tục bất hợp lư th́ kể như là bác. Thí dụ một vụ kiện, chắc là có luật sư Teresa biết, một vụ kiện to lớn đến mấy đi  nữa, chỉ một điểm nhỏ không đúng là bác luôn cả vụ kiện. Do đó, ta coi việc làm thủ tục có hợp lư hay không. Nếu hợp lư, ta đi tiếp, nếu không hợp lư th́ đương nhiên coi như bị bác. Nếu ủy ban Tu chính làm hợp lư th́ bắt buộc chúng ta phải đi tới, và đi tới như thế nào, chắc chắn chúng ta phải từng điểm từng điểm một để mọi người có ư kiến. Và theo sự tŕnh bày, th́ tất cả cộng đồng ở đây không ai có ư kiến hay sao mà chỉ có hai, tôi thấy rất làm lạ. Một năm trời mà chỉ có hai ư kiến th́ rất là lạ.

 

“Tôi đề nghị: Thứ nhất, xin chủ tọa đoàn xét thủ tục đưa ra đây có ǵ khuyết điểm hay không. Có ǵ bất hợp lệ không. Và nếu như bất hợp lệ th́ kể như chúng ta không bàn tới. V́ đă bất hợp lệ th́ làm sao mà bàn được nữa.”

 

Điều Hợp Viên: “Kính thưa quư vị,

 

“Tôi rất lấy làm đồng ư với điều bs Hội đưa ra. Th́ muốn biết được có hợp lư hay không để cho chủ tọa đoàn có thể xét, chúng tôi mời thuyết tŕnh viên tường tŕnh tiến tŕnh làm như thế nào, có hợp lư hay không, th́ lúc đó toàn thể đại hội chúng ta mới có thể quyết định được. Không phải là chủ tọa đoàn quyết định mà toàn thể đại hội nghe thuyết tŕnh viên của ủy ban TCHC tŕnh bày diễn tiến từ đầu đến đuôi, coi có hợp lệ hay không. Và lúc đó chúng ta sẽ biểu quyết. Đó là ư kiến của tôi.”

 

Ông Nguyễn Văn Tánh: “Kính thưa ông Tiên, kính thưa tất cả quư vị,

 

“Trước khi ban TCHC đọc qua, đây không phải là ư kiến của tôi, mà tôi đọc bản quyết nghị CDNVQGHK Đại Hội Thường Niên từ ngày 13-15 tháng 8 năm 2010 để tất cả quư vị nắm vững. Chúng ta phát biểu chúng ta phải thảo luận, để cho có những sự kiện mà đi vào lịch sử. Bởi vậy, tôi xin đọc bản quyết nghị trước.

 

Ông Tánh đọc nguyên văn quyết nghị của ĐH 2010, trong đó có phần liên quan đến HC:

 

“Đại diện các cộng đồng thành viên của CDNVQGHK đă thảo luận về các chủ đề sau đây.

 

“……………………………

 

“Thứ 2- Ban Tu Chính Hiến Chương hiện nay có nhu cầu hoàn chỉnh bản TCHC trong thời hạn 1 năm kể từ Đại Hội 2010.

 

“Tôi xin nhắc lại: Ban Tu Chính HC hiện nay có nhu cầu hoàn chỉnh tu chính hiến chương..

…….

 

“Quyết định:

……..

 

2- Cải tổ thành phần TCHC với nhân sự chính yếu sau đây:

1-      Ông Nguyễn Văn Tần, Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương

2-      Ông Nguyễn Xuân Hùng,

3-      Ông Phạm Văn Thanh

 

“Đại hội đồng khuyến cáo ủy ban TCHC cần hoàn tất công tác trước Đại Hội 2011.

………………………………………

 

“Ngày 14-8-2010

 

“Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch HDDB/CĐNVQGHK

Nguyễn Văn Tần, chủ tịch HDCH/CĐNVQGHK

Vơ Đ́nh Hữu, chủ tịch HDGS/CĐNVQGHK”.

 

Ông Tánh nói tiếp:

 

“Kế tiếp, năm 2006, Ban Tu Chính HC, quư ông Trương Ngọc Tích, Trần Xuân Thời, Vơ Đ́nh Hữu, Nguyễn Tài Đàm, Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Văn Tần, LS Nguyễn Thanh Phong đă ghi nhận ư kiến và đúc kết trong các phiên họp từ tháng 3, 2006 đến tháng 6, 2006. Ư kiến bổ túc được ghi nhận các điều: đ. 1, đ. 4, minh định CDNVQGHK. Điều 2 (8/24 và /59 ??) ấn định vai tṛ hai vị phó chủ tịch của mỗi Hội Đồng và nhiệm vụ. Điều 31, tiêu chuẩn hướng dẫn hành động của thành viên. Điều 34 minh định vai tṛ của Hội Đồng Cố Vấn.

 

“Với tư cách chủ tọa đoàn, tôi vừa đọc như vậy, để quư vị rơ ràng. Và Ban Truyển Thông (có lẽ ư nói Ban Tu Chính HC – ghi chú của BTC) đă vi phạm trầm trọng. Đây là tu chính hiến chương chớ không phải là thay đổi một hiến chương. Nếu làm như vậy, rơ ràng coi thường cả một thể chế của Cộng Đồng Hoa Kỳ hiện hữu không ra ǵ hết. Bởi vậy, các Cộng Đồng TV, chắc là quư vị đă biết trên internet, đời sống của tất cả quư vị phải làm việc nuôi sống cả gia đ́nh, ăn cơm nhà vác ngà voi, th́ giờ đâu mà đọc 70 trang, một tài liệu ǵ mà dài 70 trang không thể tưởng tượng được. Đây là điều vi phạm trầm trọng đối với vấn đề HC, và người làm HC đă vi phạm trầm trọng HC rồi, th́ việc này không cần phải xét HC nữa. Đó là ư kiến của tôi.”

 

Ông Nguyễn Văn Tần tiếp lời:

 

“Tới đây th́ cái thế tôi phải tŕnh bày tất cả mọi chuyện một cách thành thật. Thưa quư vị, tôi dính líu vào HC hai lần. Hai lần đều bị ĐH bác. Tôi về nhà đào đầu suy nghĩ tôi t́m ra không cách nào chúng ta sửa đổi HC cũ để trở thành một by-laws kiểu non-profit organization được. Mỗi cái HC đi một đường. Cái HC của ḿnh là tam quyền phân lập, mà non-profit là khác, không có cách nào tu chính được cả, và v́ vậy, trên căn bản chúng tôi được quyền tu chính. Nhưng ĐH không ấn định cho chúng tôi tu chính bao nhiêu phần trăm…”

 

Ông Nguyễn Ngọc Tiên ngắt lời: “Kính thưa….”

 

Ông Nguyễn Văn Tần tiếp tục:

 

“Xin để cho tôi nói hết đă. Cái này rất là quan trọng (có tiếng ông NN Tiên…). Ông cho tôi tŕnh bày kế tiếp cái đă. Tôi chịu trách nhiệm với quư vị. Tôi nói với quư vị là tôi là người quyết định dứt khoát phải viết lại, phải cải tổ lại HC trọn vẹn, mà chúng tôi nói là 99 phần trăm tu chính, v́ cái tên của CĐ vẫn c̣n nguyên. Thưa quư vị, lư do chúng ta không thể nào tu chính kiểu vá víu được, mà chúng ta phải viết lại nó để cho CĐ mới mạnh được, ḿnh muốn nó trở thành một non-profit organization ḿnh không thể dùng tam quyền phân lập được.”

 

ĐHV: Vâng kính thưa ông Tần, chúng tôi xin tạm ngưng v́ không phải là ông giải thích và quyền ông quyết định mà có Ban TCHC, chúng tôi xin mời thuyết tŕnh viên của ban TCHC tŕnh bày tất cả từ đầu đến đuôi để cho tất cả quư vị đại biểu ở đây được rơ. Chúng tôi cũng xin phép là nếu quư vị ở trên CTĐ cứ liên tục mà nói như vậy th́ chúng tôi e rằng cái vai tṛ điều hợp của chúng tôi không thể nào hoàn thành và tiếp tục được, chúng tôi xin quư vị tôn trọng, quư vị có toàn quyền phát biểu nhưng mà quư vị cũng phải biết giới hạn để cho cuộc hội thảo của chúng ta đạt kết quả. Chúng tôi xin mời ông TTV của ủy ban TCHC tŕnh bày.”

 

Ông Vơ Đ́nh Hữu:

 

“Trước khi quư vị tŕnh bày, tôi thấy c̣n điểm tôi đặt vấn đề mà chưa có trả lời được. Có thể chúng ta thấy cái đó không quan trọng, mà tôi muôn đặt lại vấn đề. Theo ông Nguyễn Văn Tánh đưa ra th́ theo ĐH 2010 chỉ là đề nghị tu chính HC chớ không phải là thay đổi HC. Theo ông Tần th́ nói là cái căn nhà này nát quá rồi, bậy quá rồi, phải xóa bỏ hết. Câu nói đó không đúng v́ tam quyền phân lập (tôi đă gửi một thơ cho ĐH cách đây chỉ có mấy ngày thôi). Chúng ta muốn xin fund th́ quá dễ. Tôi đă làm cuộc xin fund ở Cali, vẫn có thể tam quyền được, vẫn có thể xin fund rất dễ dàng, không có ǵ là khó cả..”

 

ĐHV: Xin BS Hữu, xin…

 

Ô. Vơ Đ́nh Hữu “Tôi xin cần phân tích rơ cái này làm có đúng luật hay không, nghĩa là có vấn đề thay đổi HC hay tu chính HC. Nếu quư vị đồng ư th́ ḿnh sẽ biểu quyết. Mà nếu đồng ư mà nghe thuyết tŕnh chi tiết…”

 

Ông Nguyễn Ngọc Anh (TTV Ban TCHC):

 

“Tôi xin phép hơi vô phép với quư vị ở đây tôi phải nói một đôi lời thôi và sau tôi sẽ chấm dứt nhiệm vụ của tôi ở đây. Lư do như thế này. Kính thưa quư vị. Tôi không biết là bây giờ theo cái nh́n dốt nát và thiển cận của tôi là cả ba vị đều sai hết. Thứ nhứt, về ông Nguyễn Văn Tần. Không phải ông quyết định là 99 phần trăm cái bản HC nó sai, ông lại nhờ chúng tôi viết lại bản TCHC. Nếu mà ông nói chúng tôi như vậy th́, xin lỗi, ông có cho tiến chúng tôi cũng không làm. Cái đó là sự thật. Chúng tôi không phải dễ bị mua chuộc, không phải cần tiền mà phải h́ hục viết cả năm này tới tháng kia. Cuối cùng rồi bị nói rằng hiến chương này nó bị nát hết rồi. Cái đó sai, là ông Tần sai thứ nhứt. Xin lỗi ông Tần nghe.

 

“Cái thứ hai tôi không biết nhị vị BS Hữu và Ô. Nguyễn Văn Tánh trong ĐH năm 2009 ngủ gục hay là mắc bận việc ǵ đó, nhưng mà phải nhớ rằng, hồi năy tôi có nói sơ sơ, là v́ cái bản tu chính được tŕnh bày trong năm 2009, chính các vị CTĐ mời ông luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nguyễn Xuân Hùng lên tŕnh bày một mô thức khác hy vọng nó có thể có hiệu quả hơn. Tôi không hiểu Ông Nguyễn Văn Tánh đi lại hết tiến tŕnh của cái HC, đối với tôi, tôi không care. Tại v́ sao?. Tôi chỉ được giao viết cái DTHC theo cái lệnh, cái quyết định của ĐH 2009. Nhưng mà v́ ́ ạch, v́ không có làm hay là ǵ đó. Nói thật, anh Phạm Văn Thanh cũng đă soạn. Chúng ta cũng như t́nh trạng như thế này, bàn hết việc này hết việc kia, mà cái chuyện tu chính để dành chỉ một it thôi. Tôi không trách các đại biểu hôm đó không theo dơi để biểu quyết th́ lại phải delay, phải ngưng lại rồi hôm nay bắt bẻ chỉ quyết định tu chính, mà tu chính cái ǵ đây. Quư vị ĐHCĐHK tại Texas năm 2009 quyết định chúng tôi, trong đó có anh Tần, tôi được mời sau, coi như là dự tính thôi, phải viết theo mô thức mới. Mô thức mới là ǵ, là trước mặt quư vị, theo kiểu corporation. C̣n quư vị có đồng ư là tu chính này có work hay không là quyền của quư vị, mà xin nhị vị quư vị đừng nói rằng chúng tôi tự nguyện muốn viết như thế nào là viết. Lỗi là lỗi của quư vị đă đặt chúng tôi viết theo kiểu đó, hoặc là quư vị đă lơ là, ngủ gục không biết ḿnh nói cái ǵ cho nên mới giao cho chúng tôi làm chuyện đó. Đừng có bao giờ nói chuyện đó với chúng tôi. Và tới đây chúng tôi chấm hết nhiệm vụ.” Ông Nguyễn Ngọc Anh bỏ ra ngoài.

ĐHV: Và tiếp theo đây là ông Đỗ Văn Phúc.

 

Ô. Đỗ văn Phúc: “Kính thưa quư vị,

 

“Tôi xác nhận lại cái điều của anh… Nguyễn Ngọc Anh. Năm 2009 khi chúng tôi tham dự ĐH tại Dallas th́ chính ra tôi nhớ hai ông Nguyển Xuân Hùng và Hoàng Duy Hùng đă đứng ngay tại vị trí giống như tại đây và đă  xác nhận lại là làm theo mô thức mới. Và khi đó ĐHĐ trong đó có tôi và tất cả quư vị đại diện đă đồng ư làm theo mô thức mới. Tức là cái mô thức mà hiện nay đang soạn đây. Thành thử ra bây giờ cái chuyện đó tôi xin gác qua một bên để quư vị quyết định, ch́ nhắc lại cái sự kiện đó tôi. Nhưng mà tôi xin thưa một nguyên tắc như thế này để quư vị, chúng ta là những người đang hoạt động, chúng ta đă bỏ công sức ra để hoạt động với CĐ, khi mà chúng ta ngồi lại với nhau nghĩa là chúng ta có sự đồng thuận về một điểm nào đó, ít nhất là nguyên tắc làm việc. Nguyên tắc làm việc là khi chúng ta đă thỏa thuận với nhau, chúng ta giữ những điều đă thỏa thuận đó. Bản nội quy (HC) chúng ta đă ngồi họp suốt một ngày ở tại Dallas chưa đi đến một điểm nào hết. Sau đó qua đến 2010 rồi đến 2011 đă giao cho những vị này làm bản TCNQ. Nếu dùng chữ tu chính sai th́ chỉ là xử dụng danh từ sai mà thôi. Chúng ta có thể sửa lại. OK, cho là thay đổi, bởi v́ chúng ta đă chấp thuận thay đổi theo mô thức này. Nhưng mà cái nguyên tắc của chúng ta thấy rất là đáng tiếc, là chúng ta trong thời đại internet, chúng ta không có th́ giờ ngồi đây để bàn căi từng điểm một, cho nên … dùng internet, dùng email, những vị này làm ra đưa ra cho tất cả mọi người đọc, có thời hạn đàng hoàng để quư vị đọc. Quư vị không đọc, quư vị chỉ hai người có ư kiến, cái đó là lỗi của quư vị trong có lỗi của tôi. Tối qua tôi đang ngồi có vị C Đ nói quư vị không có đọc, đó là lỗi của quư vị, có thời hạn, mà thời hạn khi qua rồi, th́ mặc nhiên quư vị thừa nhận cái điều đó. Giờ đây đưa ra đây để c̣n cái điều nào khúc mắc chúng ta nói với nhau sơ sơ thôi. Chứ bây giờ đưa ra đây coi lại để thảo luận cả 70 trang th́ thưa quư vị, rút cuộc cộng đồng của chúng ta từ khi mới thành lập chỉ có ngồi để thảo luận thế này chúng ta không làm được ǵ khác hết. Xin cám ơn quư vị.

 

( Phần 2),

 

Ô. Ngô Thanh Lâm

 

Kính thưa CTĐ và quư vị đại biểu

 

Chúng tôi có thắc mắc để quư vị chủ tịch giải đáp,

Thứ nhất: Bản DTHC này đă được gởi đến các CĐTV để có ư kiến. Trong buổi họp HĐĐD cả ba vị chủ tịch HĐ và các CĐTV đă biểu quyết đồng ư đưa bản DTHC này ra Đại Hội. Tại sao ngày hôm nay quư vị nói chúng tôi là ….. bất hợp hiến? Yêu cầu quư vị trả lời.

 

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

 

“Ô. Phúc và ông Lâm hoàn toàn sai. Đại hội 09 tôi là một thành viên sáng lập viên. Tôi được ngồi ở ghế dự bị, sau khi bầu đề cử Ô. Đỗ Đức Chiến là trưởng ban TCHC. Ô. Hoàng Duy Hùng có tŕnh bày mô thức, nhưng chỉ có bỏ Hội Đồng Chấp Hành và thay vào Phó CT Nội Vụ đặc trách điều hành, hoặc giám đốc Điều Hành mà thôi, không phải hủy bỏ HC này và thay thế một HC mới. Sau đó Ô. Đỗ Đức Chiến bị bệnh stroke, Ô. Tần không có quyền hạn ǵ đă bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh làm trưởng ban. Ông NN Anh sáu tháng không làm ǵ, tôi gọi điện thoại th́ Ông Anh cho biết là “bận giữ con” nên không làm được. Sau đó tôi phải mời Ông Phạm Văn Thanh vào tháng 4 làm trưởng ban TCHC. Ô. Thanh đă thuyết tŕnh ở ĐH 10. V́ không có th́ giờ (ĐH chỉ có 1 ngày), nên không thông qua HC do Ô. Thanh làm, cho nên mới có bản quyết nghị này là mới nhứt. Tôi đồng ư với Ô. Phúc ḿnh phải làm đúng, bởi v́ CĐNVQGHK có gần 50 CĐTV ở khắp tiểu bang, như các cộng đồng lớn Nam và Bắc Cali. Dallas, Houston, Georgia và một số khác.. Mặc dù người ta chưa đọc là lỗi của họ, ai không có lỗi, không phải v́ thế mà cuống cuồng biểu quyết cho xong. Bởi vậy tôi đề nghị ĐHĐ hăy thảo luận.”

 

ĐHV: Xin mời người kế tiếp là bà Thu Lan.

 

Bà Huỳnh Thu Lan:

 

Tôi có mặt trong Đại Hội 2009, tôi đă chứng kiến sau thời gian dài để tu chính HC cũ th́ không đi đến đâu. Ô. Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Xuân Hùng đề nghị một mô thức mới. Khi chúng ta chấp nhận mô thức mới thí bản HC phải phù hợp với mô thức mới. Nếu lấy HC cũ đưa vô mô thức mới th́ chẳng khác ǵ lấy râu của ông già cắm vào cằm người thanh niên. Quư vị thấy có đúng hay không. HC mà ban TCHC soạn ra thích hợp với cơ cấu mới của CĐNVQGHK. Tất cả quư vị tham dự đều chấp thuận biểu quyết đi với mô thức mới. Th́ bây giờ cũng chính quư vị lại phủ nhận. Đă 3 năm rồi, chúng ta đi ngược lại cái cũ, như vậy thời gian chúng tôi bỏ bỏ công, bỏ tiền đến đây mà không có ích lợi ǵ sao?

 

ĐHV: Mời ông Dương Đức Vĩnh.

 

Ông Dương Đức Vĩnh:

 

Câu hỏi của Ô. Ngô Thanh Lâm chưa được trả lời. CĐ Michigan cũng xin đặt lại vấn đề với quư vị HĐĐD hôm nay tại sao quư vị đă đồng ư đưa bản TCHC ra ĐH hôm nay, có ǵ sai sót. Trong 1 tháng nay, đă nghe nói rất nhiều, xin Ô CT/HĐGS cho biết có sự lạm quyền hay có âm mưu nào trong vấn đề TCNQ hay không? Chúng ta đă nghe quá nhiều ngày hôm nay, có quá nhiều email. CĐ Michigan ủng hộ câu hỏi của Ông Ngô Thanh Lâm.

 

ĐHV: Xin quư vị chủ tọa trả lời câu hỏi của Ô. Ngô Thanh Lâm.

 

Ô. Vơ Đ́nh Hữu:

 

Về sự tố cáo lạm quyền của anh Phạm Văn Thanh, HĐGS họp quyết định sẽ dời qua sau ĐH để nghiên cứu v́ muốn tránh những xáo trộn trước ĐH. Cám ơn anh Vĩnh.

 

Tôi đồng ư là trong đại hội 09 chúng ta chọn làm HC theo mô thức non-organization, th́ khắp nơi cũng như ở Pomona chúng tôi cũng xin fund dễ dàng. Nhưng nh́n vào bản HC chúng tôi thấy có nhũng điểm đi quá xa. HĐĐD đă thông qua rổi như anh Lâm nói, th́ sẽ thuyết tŕnh từng vấn đề và quư vị sẽ biểu quyết. Nếu quư vị biểu quyết ¾ chấp nhận th́ điều khoản đó sẽ được chấp nhận. V́ có những vấn đề Ô. Tươi và Ô. Tánh đưa ra nên tôi phải nhắc quư vị mà thôi. C̣n câu hỏi tại sao HĐĐD đă thông qua đưa ra ĐH th́ quư vị sẽ bàn thảo và quyết định điều nào sẽ chấp nhận hoặc không chấp nhận là tùy quư vị mà thôi.

 

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

 

Khi chúng ta thảo luận th́ phải ráo riết. Vấn đề tối quan trọng chúng ta cần phải thảo luận. Rơ ràng là Ô. Tần đă vi phạm HC với tư cách trưởng ban TC, không báo cáo cho HĐĐD. Ông Tần tự động muốn làm ǵ th́ làm, chỉ gởi thông qua sau khi ông đă làm xong. Thí dụ, ĐHĐ bổ nhiệm 3 vị trong ban TCHC, ông Tần đă bỏ ông Thanh mà không báo cho HĐĐD và mời người khác. Đó là một vi phạm. HĐĐD tổ chức họp hàng tháng. Tu chính và thay đổi không phải chỉ là từ ngữ, mà khác xa rất nhiều. Tu chính là chỉ ở một điều khoản nào, quư vị có thể đọc trên internet được. Quư vị đă thay đổi cả cái hiến chương, với 70 trang như vậy th́ không thể trách là người ta không đọc. Chúng ta làm công việc “ăn cơm nhà vác ngà voi”, đâu có nhiều th́ giờ. Đó là tôi trả lời câu hỏi của anh Vĩnh.

 

Ô. Nguyễn Văn Tần:

 

Hai vị tránh né, nhưng tôi thẳng thắn trả lời ông …., HĐĐD đă biểu quyết thông qua bản HC này, th́ bản HC mới được đưa ra Đại Hội.

 

Thứ hai. Quư vị cho tôi 6 tháng đê tu chính HC, tôi là trưởng ban. Tôi nghĩ là nếu theo phương pháp cũ là họp hành hàng tuần th́ 3 năm vẫn chưa xong. Tôi quyết định, quư vị  phải cho cái quyền của trưởng ban để làm việc. Tôi quyết định ông Nguyễn Xuân Hùng với sự phụ tá của ông Nguyễn Ngọc Anh viết cái draft số 1. Sau khi draft số 1 xong, tôi chuyển qua ông Thanh để góp ư sửa đổi. Sau khi ông Thanh góp ư sửa đổi và viết nội quy bầu cử, Hội Đồng Chấp Hành TƯ thảo luận và biểu quyết xem có đưa ra HĐĐD hay không.Chúng tôi đă di theo từng bước như vậy. Ô Hùng và Ô. Anh có 3 tháng để viết bản draft đầu tiên, chuyển sang cho ông Thanh 2 tháng. Sau đó, quư vị bắt tôi làm trưởng ban tu chính mà tôi sắp đặt người của chúng tôi mà quư vị không cho, vậy quư vị làm ơn kiếm người làm tu chính HC đi. Tôi có phương thức làm việc của tôi. Tôi làm sao để thành công th́ thôi. Tôi dùng phương thức của tôi, thay v́ họp tất cả ủy ban, rồi cứ thảo luận, thảo luận, rồi cứ căi cọ nhau. Tôi dùng phương thức là hai người làm bản chính trước, người thứ ba sửa, rồi HĐCHTU sửa lại lần chót. Phương thức đó có ǵ sai trái. Phương thức đă đem lại thành công là chúng ta có bản TCHC trong Đại Hội này, dù trước đó ít nhất chúng ta có 3 năm làm bản HC bị đại hội bác, lần thứ hai tại đại hội 10 lại bị bác nữa. Tôi làm thế nào để có bản HC tŕnh đại hội. Đó là phương thức của tôi. Đại Hội Đồng đă chỉ định tôi làm bản tu chính HC, thành ra tôi làm xong tôi mới báo cáo cho HĐĐD, v́ quyền lực Đại Hội Đồng trên cả HĐĐD.

 

Ô. Nguyễn Ngọc Tiên (phát biểu với tư cách CĐVN Bắc Cali):

 

Tôi là một trong những thành viên tu chính hiến chương thời Ô. Đỗ Đức Chiến làm trưởng ban. Chúng tôi đă kéo dài cả năm trời. Chúng tôi thảo luận từng hai tuần hoặc 3 tuần một lần, tùy theo ông Đỗ Đức Chiến. Đă có rất nhiều lần họp conferences. Cuối cùng đă đưa ra bản tu chính hiến chương năm 2009… Cái phương thức mà chúng tôi thảo luận mỗi kỳ không đem lại kết quả. Tôi đồng ư với ông Tần là phương thức có người soạn thảo. Và chính trong đại hội tại Dallas cũng đồng ư để cho Ô. Nguyễn Xuân Hùng và LS Hoàng Duy Hùng viết cho bản draft cho bản HC theo cái mô thức mà ĐHĐ đă quyết định hôm đó.

 

ĐHV: Xin mời Ô. Dương Đức Vĩnh.

 

Ô. Dương Đức Vĩnh:

 

Chúng ta làm việc phải có phương pháp, phải đúng.  Khi quư vị trao cho TTV của bản TCHC nói chuyện, quư vị chưa cho phép TTV nói câu nào th́ quư vị đă phê phán bản HC sai. Đó là điều sai nguyên tắc. Chúng ta phải thứ tự, người ta chưa tŕnh bày th́ quư vị đă nói là sai th́ c̣n ǵ để thảo luận nữa. Thứ nh́ là xin thưa cùng ông CT / HĐGS tôi không nói chuyện cá nhân ai nói đến ai, khi mà chúng ta đă mang bản TCHC này ra để bỏ phiếu bỏ quyết….., trong ḷng mọi người đă có sự nghi ngờ rằng có sự lạm quyền, có sự âm mưu nào đó phá hoại CĐ, chúng ta cần phải minh định trước khi chúng ta làm ǵ khác. Nếu quư vị không minh định được th́ nên quên việc biểu quyết này đi, bởi v́ không đi đến đâu cả. Phải để cho người ta tŕnh bày bản nội qui như thế nào rồi th́ sẽ thảo luận, ư kiến, nhưng chưa tŕnh bày th́ quư vị đă nói là bản đó sai, sai về nguyên tắc, mà quư vị là HĐĐD có trách nhiệm về những nguyên tắc, xin cám ơn.

 

Ô. Châu Ngọc An:

 

Tôi xin đại diện CĐVN Trung Tâm có một số ư kiến về bản TCHC. Trước nhất, trong CTĐ tất cả là bạn bè, ngả bên này th́ mất ḷng bên kia. Nhưng tôi đứng đây với tư cách đại diện CĐVN Trung Tâm Florida. Đa số đă nói với tôi về bản TCHC này, tôi phải tŕnh bày đứng về phía lợi ích của CĐ chúng tôi. Có thể sự tŕnh bày của tôi sẽ làm buốn ḷng một số quư vị ở đây.

 

Thứ nhất: bản HC quá dài, anh Giàu đă chuyển cho tôi mà tôi không mở được. Sau BS Hội chuyển từng phần tôi mới mở được cách đây mấy ngày, tôi phải đọc suốt hai dêm. Nhiều điều khoản rất mù mờ, có hai ba nghĩa, từ ngữ không xứng với văn bản luật pháp. Hiến Pháp đệ nhị CH chỉ có 41 trang, Những điều khoản luật pháp rất ngắn gọn, đầy đủ ư nghĩa. Nội quy không có vấn đề giải thích ḷng ṿng, có điều khoản gần 1 trang giấy mà không nói được điều ǵ hết, thí dụ…. Bản hiến chương nếu chạy theo việc xin fund đi ngược lại ư muốn của người Việt ở đây là cộng đồng chống cộng, cần làm mạnh lên. Mấy chục năm nay không có xin fund, cộng đồng vẫn sống. Theo tôi biết không cần phải làm thế này mới có thể xin fund được. Nhiều chỗ HC với tam quyền phân lập vẫn xin fund được. Đừng để con cháu sau này nó nói bản HC này giống như một công ty. Rồi sau này nếu  chính phủ Mỹ muốn nói chuyện với CĐNVVQGHK ai sẽ là người đại diện để nói chuyện, không lẽ ông tổng giám đốc hay ông giám đốc công ty đại diện hay sao. Đây là ư kiến của CĐVN Trung Tâm florida.

 

ĐHV: sau đây xin mời bà Nguyễn Minh Nguyệt, cộng đồng VN Nam Cali.

 

Ông Vơ Đ́nh Hữu: trước khi phát biểu, tôi xin lưu ư vị là phát biểu trong tinh thần đồng đội, chúng ta có thể bất đồng nhưng không bất ḥa. Xin vui ḷng phát biểu nhă nhặn, từ tốn.

 

Bả Nguyễn Minh Nguyệt (CĐ Nam Cali):

 

Tôi không lập lại những lời phát biểu của quư vị. Thực tế, CĐ Nam Cali không chấp nhận bản TCHC này, bởi v́ không phải là tu chính mà là bản HC mới. Những cơ cấu tổ chức trong CĐ đều bị đảo lộn hết. Nếu có thể, chốc lát nữa chúng tôi sẽ phân tích với quư vị. Tôi có in ra bản TCHC và bản HC cũ để so sánh. Ban Đại Diện CĐ chúng tôi cho biết là cần phải có ư kiến và không thể chấp nhận bản TCHC này.

 

ĐHV: Kế tiếp là ông Nguyễn Thanh Liêm, Ô. Nguyễn Đ́nh Mai, Ô. Vũ Đ́nh Vượng, Bà Lê Lam Ngọc, Ô. Lê Văn Sanh,

 

Ô. Lê Thanh Liêm: Tôi là phó chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu CĐVN/Florida. Chúng ta đă trở lại cuộc họp trên 1 tiếng rưỡi rồi, chung quy chúng ta vẫn chưa vô vấn đề. Mục đích chính của chúng ta hôm nay là TCHC. Quư vị đă có sự chuẩn bị bản TCHC và đem ra ĐH hôm nay, để các đại biểu bàn bạc, sửa đổi, đóng góp ư kiến để có một TCHC hoàn hảo. Nếu quư vị cứ tiếp tục bàn th́ cả ngày hôm nay vẫn không đi đến đâu. Vấn đề là ĐH có đồng ư vote on TCHC này hay không. Nếu đồng ư, chúng ta vote đồng ư ngay lúc này. Biết rằng TCHC này có rất nhiều điểm cần phải sửa và bổ sung, nếu chúng ta đồng ư th́ sẽ bổ sung để có TCHC hoàn hảo.

 

ĐHV: Nếu chúng ta cứ luân phiên phát biểu như thế này th́ không biết khi nào chúng ta có thể đi vào chương tŕnh được. Chúng tôi xin CTĐ quyết định chúng tôi sẽ ngưng ở những vị mà chúng tôi đă đọc. Sau đó chúng ta tiếp tục chương tŕnh. Quư vị nào không đồng ư th́ vote no, quư vị nào đồng ư th́ vote yes. Như vậy quư vị có đồng ư không ạ? (Vỗ tay, đồng ư). Như vậy chúng tôi xin chấm dứt ở ông Sơn (Nguyễn Kim Sơn).

 

Ô. Nguyễn Đ́nh Mai.

 

Tôi đồng ư với anh Liêm vừa nói. Nếu chúng ta đồng ư làm với bản HC th́ chúng ta bắt đầu ngồi đây và thảo luận làm cách nào và làm từ điều 1 đến điều 20 (12). Nếu chúng ta không muốn làm th́ nói là không làm, chúng ta đứng dậy đi nghỉ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục hỏi cái này có hợp lệ hay không, th́ câu hỏi đă trả lời rồi trước khi bản này đến quư vị. Chúng ta nên đặt trên căn bản đại hội 2010 là nên tu chính như thế nào. Nếu chỉ tu chính bản HC cũ th́ chúng ta chỉ sửa đổi amendment mà thôi. Nếu trong đại hội đó quyết định hệ thống cũ không hiệu quả, chúng ta muốn có hệ thống mới, th́ đây là hệ thống mới (chỉ bản TCHC), th́ chúng ta tiếp tục làm việc với nó. Chúng ta, kể cả quư vị không có quyền quyết định có hợp lệ hay không, mà căn cứ vào văn bản ĐH 2010 muốn hệ thống cũ hay hệ thống mới, theo tôi th́ không phải là đúng hay sai, mà đây là hệ thống mới. Theo tôi th́ CĐNVQGHK đă thành lập từ 1992, gần được 20 năm rồi. Nếu mà HC trong 20 năm qua không giúp ích chúng ta dược ǵ, th́ t́m một hệ thống mới không phải là điều không tốt. Chúng ta xài cái ǵ đă 20 năm rồi mà cứ gây phiền phức, không có hệ thống bầu bán quản lư rơ ràng, th́ chúng ta có thể thay đổi. Có hai điều không thể thay đổi: thứ nhất là tôn chỉ, cái thứ hai là danh xưng. 20 năm trước th́ non-profit organization vẫn khác nhau, 20 năm sau vẫn thay đổi của luật pháp Hoa Kỳ có sự uyển chuyển. Chúng ta có thể thay đổi chi tiết để hợp với xă hội hiện nay.

 

Ô. Vũ Đ́nh Vượng:

 

Chúng ta chỉa mũi dùi vào nhau t́m ai lỗi ai phải, chỉ làm mất th́ giờ. Trong đại hội 2009 chúng ta đồng ư là phải thay đổi mô thức làm việc. Tuy nhiên trong lời phát biểu của LS Hoàng Duy Hùng và Ô Nguyễn Xuân Hùng chỉ là tổng quát, rất mơ hồ, trong đó có tôi là một thành viên. Nhưng mà, cũng như quư vị, khi nhận được bản TCHC 70 trang làm tôi bàng hoàng, v́ đây là một sự thay đổi hoàn toàn, không phải là sự tu chính. Tu chính là làm cái ǵ để sửa đổi một số điều để cho cộng tác chạy tốt đẹp hơn. Với HC 70 trang khác hẳn với tất cả hiến chương của CĐVN tại Hoa Kỳ, quư vị có thấy là ảnh hưởng của nó như thế nào không.

 

Ô Lê Văn Sanh (Sáng lập viên, thành viên HĐGS):

 

Kính thưa quư vị, vừa rồi ông Vượng nói trùng hợp nhiều ư kiến của tôi. Trước hết tôi vô cùng ngỡ ngàng khi nhận được bản HC 70 trang. Xin cảm tạ quư vị đă soạn thảo công lao rất lớn, chúng tôi không dám nói. Bản HC này hoàn toàn không đúng đường lối của CĐNVQGHK. Cộng đồng Hoa Kỳ chủ trương hành pháp, lập pháp và tư pháp. Ở đây là Hội Đồng Quản Trị nhắm vào tiền, Hội Đồng Giám Sát đem xuống Ban Giám Sát. Ba cái đó ngang hàng với nhau, lập pháp, hành pháp, tư pháp. Ban Quản Trị đưa ra Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Điều Hành, hoàn toàn vô lư. Chúng tôi đề nghị xin chấm dứt cái TCHC này để t́m cái khác.

 

Bà Lê Lam Ngọc (CĐ Dallas):

 

Trước tiên, tôi xin thành thật cám ơn ban TCHC đă bỏ rất nhiều th́ giờ, rất nhiều tâm huyết viết ra HC dày tới 70 trang, nhưng v́ là bilingual nên chỉ có 35 trang. Tuy nhiên số trang không quan trọng. Chúng tôi đại diện CĐ Dallas xin nhận lỗi là ban TCHC gởi ra cái email cho chúng tôi th́ thú thật cái file quá lớn và chúng tôi không có th́ giờ để download xuống. Thứ hai, chúng tôi đặt hết ḷng tin tưởng vào ban TCHC nhất là Andy Nguyễn Xuân Hùng mà tôi thương như người em, tôi quư, tôi trọng, tôi nể và tôi ghi nhận khả năng Anh ngữ, khả năng hội nhập và về luật pháp Hoa Kỳ. Trước Đại Hội, có hai thành viên (TS Đàm Trung Pháp hiện là cố vấn và Ô. Đàm Trung Thao trong Ban Giám Sát) CĐ Dallas có khả năng nghiên cứu và phân tích rơ ràng giữa hai hiến chương cũ và mới. Chúng tôi bàng hoàng sau khi đọc nửa trang phân tích của hai vị đó (sáng lập viên CĐ Dallas và là của CĐNVQGHK). Chúng tôi có hỏi cả Board of Directors th́ 90% không đồng ư vote cho bản TCHC này. Lư do thứ hai: không biết có bao nhiêu quư vị hiểu được bản TCHC. Tôi đọc, chị Nguyệt đọc, chúng tôi đọc mấy đêm chúng tôi vẫn không hiểu được ǵ ở trong này, nó rất mơ hồ, confused, những điều trước trái ngược với điều sau. Mấy trang đầu nghe có vẻ có lư lắm, nhưng khi đi đến giai đoạn Hội Đồng Quản Trị tôi giựt ḿnh v́ tất cả cơ cấu đều thay đổi, từ một cơ cấu HĐĐB, HĐCH, HĐGS tất cả đi xuống Hội Đồng Quản Trị. Và ai có tư cách vào Ban Quản Trị đó. Bản Quản Trị là cơ cấu duy nhất điều hành từ A đến Z. Và chỉ có thành viên hợp tác mới được ứng cử vào HĐQT mà thôi. CĐNVQGHK c̣n tồn tại nhiều năm nay là nhờ mấy ngàn tim óc từ già đến trẻ. Đến nay, tất cả đều bị loại chỉ để nhận những thành viên hợp tác với điều kiện 21 tuổi trở lên, biết nói tiếng Anh và tiếng Việt, chỉ có vậy thôi. Những người đó dù có giỏi như Bill Gates nhưng chỉ giỏi về kinh tế, gây quỹ, khoa học kỹ thuật mà thôi, những người đó có tinh thần rơ ràng vững chắc như chúng ta không. Tại sao chúng ta thành lập CĐ địa phương nhỏ bé, để đi đến CĐ Hoa Kỳ, và từ CĐ Hoa Kỳ chúng ta đi đến CĐ Hải Ngoại?

 

Ô. Nguyễn Kim Sơn (CT CĐ Nam Florida):

 

Bản thảo TCHC là một bản hoàn toàn mới. Chúng tôi từng sinh hoạt cộng đồng Nam Florida từ năm 1993, sau đó trên 10 năm chúng tôi đă hợp tác với tất cả chủ tịch CĐVN Nam Florida, hiện nay là chủ tịch HĐĐB của CĐVN Nam Florida. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được bản TCHC này. CĐNVQGHK đă sinh hoạt đă gần 20 năm nay, dĩ nhiện chúng ta cần tu chính nội quy để phù hợp với giai đoạn mới này. Nhưng TCNQ không phải là chúng ta đạp đổ hoàn toàn bản HC cũ. Tu chính và bản nội quy mới khác nhau. Bản HC mới thật là lư thuyết không thể áp dụng, từ trước đến nay các bản nội quy của các cộng đồng được xem như là bản huấn thị điều hành để làm việc, là một SOB. Bản HC mới chỉ là lư thuyết, mà đă là lư thuyết th́ 10 vị có thể giải thích 11 ư tạo khe hở thật là nguy hiểm cho tương lai chúng ta. Thứ ba, HC của cộng đồng người Việt hải ngoại là sự sống chết của cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Nếu có sơ hở nào th́ trách nhiệm của chúng ta, của con cháu chúng ta và thế hệ kế tiếp. Sau đây quư vị sẽ đưa ra đề nghị là chúng ta tiếp tục vote YES hay NO hay là làm thế nào đó với bản HC này. Chúng tôi xin kêu gọi tất cả quư vị ngày hôm nay suy nghĩ cái tiền đồ của cộng đồng hải ngoại của chúng ta và của con cháu chúng ta khi quư vị vote YES hay NO cho bản HC này. Kinh nghiệm chúng ta làm bản tu chính hiến chương này 3 năm qua đă không hoàn thành, nếu chúng ta có bản HC mới đầy nguy hiểm th́ con cháu của chúng ta sẽ lănh đủ gấp mấy lần thời gian 3 năm qua.

 

ĐHV: Chúng tôi cám ơn tất cả những phát biểu của quư vị, bây giờ chúng tôi xin giành quyền cho CTĐ.

 

ĐHV: Quư vị có chấp nhận cho ông Dương Đức Vĩnh phát biểu hay không? Xin lỗi ông Vĩnh. Chúng tôi đă tuyên bố ông Nguyễn Kim Sơn là người phát biểu cuối cùng. Bây giờ đê CTĐ quyết định có tiếp tục hay không, hay biểu quyết như thế nào.

Ô Dương Đức Vĩnh: Xin đúng 10 giây thôi ạ.

 

ĐHV: Quư vị có đồng ư để ông Vĩnh 10 giây không? Có tiếng: đồng ư.

 

Ô. Vĩnh:

 

Chúng tôi xin hoàn toàn phản đối phương pháp làm việc của quư vị. Quư vị không cho ban TCHC tŕnh bày 1 phút về bản TCHC. Quư vị để cho bất cứ người nào đều có quyền thảo luận, phê b́nh bản TCHC mà trong khi đó TTV không được một giây một phút tŕnh bày bản TCHC. Đó là không phải phương pháp làm việc của một cộng đồng dân chủ.

 

Ô. Vơ Đ́nh Hữu:

 

Thật ra th́ tất cả quư vị đều nhận được bản TCHC và nhiều người đă đọc trên máy bay, đọc suốt đêm, tất nhiên họ đă có đọc, có nghiên cứu nên mới nói như vậy. Tuy nhiên, khi có người nói th́ phải có người đối đáp, chúng tôi xin mời đại diện ban TCHC lên trả lời tất cả những ǵ phát biểu hôm nay.

 

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

 

Quư vị phát biểu rất sâu sắc và thực tế. Nếu chúng ta hủy bỏ cả HC cũ th́ tâm huyết suốt 19 năm qua kể từ ngày thành lập cộng đồng đều bị hủy bỏ rơ ràng. Đề nghị quư vị chúng ta vote là nên thảo luận HC này hay không, hoặc là vote không thảo luận.

 

ĐHV: Xin mời một đại diện của ban TCHC.

 

Ô. Nguyễn Văn Tần: Xin mời ông Nguyễn Ngọc Anh.

 

Ô Nguyễn Ngọc Anh.

 

Xin lỗi quư vị lúc năy tôi có hơi nặng lời một chút. Nhưng nếu quư vị ở vào vị trí của tôi là viết theo đơn đặt hàng. Chúng tôi được ủy nhiệm là viết theo kiểu mà người ta muốn viết. Chúng tôi không mong muốn, không có ảo vọng là quư vị phải chấp nhận bản TCHC. Chúng tôi bảo đảm như vậy. Chúng tôi hiểu cách làm việc ở đây. Chúng tôi sống ở đây ba mươi mấy năm rồi. Chúng ta có quyền thảo luận hoàn toàn, có quyền chỉ trích từng điểm từng điểm, cho đến ḿnh bác bỏ tất cả các điểm đó. Chúng tôi rất vui ḷng. Nguyên tắc dân chủ phải làm như vậy. C̣n cái này, xin lỗi quư vị, chưa ǵ quư vị đă đánh phủ đầu chúng tôi là lạm quyền, soạn sai. Soạn sai hăy để cho đại hội quyết định như hồi năy đến giờ quư vị đă nghe rồi. Sai th́ bỏ nó đi. Quư vị đă lạm quyền chỗ ngồi trên đó, chưa ǵ quư vị đă “xài xể” cái người chỉ làm theo đơn đặt hàng của quư vị. Chúng tôi làm sai, th́ chúng tôi xin lỗi quư vị chúng tôi đă không hiểu quư vị, như thế là vui vẻ, đâu có để chúng tôi phải (xin lỗi) bực ḿnh một chút. Xin quư vị hăy nghĩ lại đi. Ḿnh là người lớn, ḿnh nhờ người ta làm, làm sai cũng phải đối xử với người ta như người đàng hoàng. Chứ không phải ḿnh vác cây vác gậy đánh người ta rồi nói “bây giờ thôi chuyện đó bỏ qua”, nói vậy không được. Tôi th́ tôi bỏ qua rồi, c̣n quyền của quư vị, tôi cũng không muốn phát biểu thêm, biện hộ thêm cho cái gọi là bản TCHC mà quư vị nói đó, tôi xin chấm dứt.

 

Ô. Nguyễn Văn Tần:

 

Cá nhân tôi, tôi nghĩ thế này. Làm cái ǵ cũng phải có tí can đảm. Anh bị bệnh sốt vỡ da mà chưa vỡ mụn th́ không làm được ǵ hết. Chúng tôi xin lỗi ông Nguyễn Ngọc Anh, xin lỗi ông Nguyễn Xuân Hùng là những người tôi đă yêu cầu viết HC theo mô thức non-profit organization. Lỗi của tôi là yêu cầu quư vị làm việc đó. Ngày hôm nay đại hội không muốn thi hành quyết định của đại hội 09 nữa là sửa đổi theo mô thức của cộng đồng non-profit organization nữa, và tôi hiểu lầm cái ǵ đó để mà tôi yêu cầu quư vị làm theo đơn đặt hàng đó, thành ra tôi chịu trách nhiệm. Thứ hai, làm việc phải có can đảm, với hai mục tiêu là xây dựng một cộng đồng vững mạnh và tạo điều kiện dễ dàng cho tuổi trẻ tham gia và tiếp tay cho cộng đồng. Quan điểm của tôi rất rơ ràng là cái HC cũ không làm được hai chuyện đó. HC mới mà quư vị cho là đổi, sửa hay là cái ǵ đó tôi không cần biết, nhưng HC mới tạo điều kiện cho hai việc đó. Ngày hôm nay trong trách vụ trưởng ban TCHC, tôi xin lỗi ĐHĐ là đă nghiến răng thật cứng, và xin giao lại ban TCHC cho Đại Hội Đồng. Xin cám ơn quư vị.

 

ĐHV: Chúng tôi chỉ trách nhiệm chương tŕnh thảo luận bản TCHC mà thôi, nay xin giao lại cho người điều hợp chương tŕnh cho BS Hội.

 

Ông Vơ Đ́nh Hữu:

 

Chúng ta có hai việc. Thứ nhứt: quư vị có tiếp tục nghe thảo luận TCHC và phân tích từng điểm. Hay quư vị muốn nên dời lại, bầu một ban TCHC khác để soạn thảo một TCHC cho phù hợp t́nh thế mới. Như thế ḿnh có: một là tiếp tục, hai là defer giao một ban khác làm TCHC.

 

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

 

Xin để cho hai vị phát biểu chót là BS Bùi Quang Dũng và Teresa Hoàng.

 

Ô. Bùi Quang Dũng:

 

Thưa quư vị, tôi cũng là người sinh hoạt cộng đồng từ lâu và là cố vấn cho CĐVN Florida, tôi không có quyền bỏ phiếu, lời nói của tôi có tính cách khách quan hơn. Vấn đề chính là phải có tính cách dân chủ. Chúng ta thấy tinh thần dân chủ đă thể hiện qua việc bàn căi lúc năy, mặc dù có những lời lẽ có hơi gắt gỏng nhưng mà cái đó là tranh đấu trong tinh thần dân chủ. Chúng ta nên hoan nghinh. Đó không phải là vấn đề cá nhân (personal). Thứ hai, đă làm th́ chúng ta phải làm cho tới nơi. Thay v́ như đề nghị của ban TCHC là biểu quyết từng điểm một, chúng ta đầu tiên nên biểu quyết có chấp nhận toàn văn bản HC trước đă. Nếu mà chúng ta không chấp nhận toàn văn, th́ chúng ta dời lại ngày khác. Chúng ta không đi từng điểm rồi mới trở lại biểu quyết chấp nhận toàn văn hay không, chỉ làm mất th́ giờ vô ích. Chúng ta đảo ngược lại, chúng ta biểu quyết có thảo luận cái draft này không và chúng ta có tiếp tục theo cái draft này không. Nếu chúng ta biểu quyết không làm ngay từ đầu th́ không cần đi từng điểm. nhưng mà phải biểu quyềt, v́ những người soạn thảo đă bỏ công khó rất nhiều th́ chúng ta phải đưa ra để biểu quyết. Đó là ĐHĐ quyết định. Điểm cuối cùng tôi có nhận xét về bản này, tôi đă đọc gần hết, thật sự tôi cũng thấy rất là confused. Hoàn toàn confused. Nhân đây cũng xin nói là 20 năm trước ḿnh làm khác, 20 năm sau ḿnh làm khác, xin lỗi chúng tôi cũng hoạt động cộng đồng ở tiểu bang, và cái mô thức của chúng tôi vẫn chạy (work), vẫn thành công. Thành ra chúng ta phải nên nghĩ lại cho kỹ, rất là quan trọng. Xin lỗi quư vị soạn thảo nói rằng chúng tôi không cho quư vị nói, nhưng thực sự chúng tôi đă đọc. Chúng tôi, tất cả những người có tâm huyết đă đọc, đă in ra, chúng tôi đă biết rồi chứ không phải hoàn toàn như là “đánh phủ đầu”. Chúng tôi tôn trọng cái quyền của người soạn thảo TCHC đem ra để thảo luận, nhưng mà chúng tôi và những người phát biểu ở đây, có người không đọc, nhưng có rất nhiều người đă đọc v́ thế mới đưa ra ư kiến, chứ không phải đương nhiên mà có như vậy.

 

Teresa Hoàng:

 

Cá nhân chúng tôi phải ca ngợi quư vị soạn thảo đă rất tích cực, thông hiểu luật  pháp nhiều điều mà chính cá nhân chúng tôi có thể không làm được. Chúng tôi rất cám ơn quư vị đă bỏ công sức để hoàn thành. Trước hết, chúng tôi nghĩ là hôm nay đại hội và những vị viết bản DTHC chưa hiểu nhau. Cũng như chú nói là “đặt hàng”. Mà nếu có đặt hàng th́ phải vạch rơ cần thay đổi theo kiểu a, b, c.. C̣n nếu quư vị không rơ ràng mà (chỉ) nói thay đổi, th́ cũng rất khó khăn, v́ họ không hiểu ư của quư vị. Tuy nhiên, ḿnh cần phải hỏi từng ly từng tí để biết thân chủ ḿnh muốn cái ǵ. Mỗi contract đều khác nhau, ư muốn mỗi thân chủ cũng khác nhau…

 

Ô Châu Ngọc An (trưởng ban bỏ phiếu):

 

Chúng tôi rất cám ơn ủy ban soạn thảo TCHC công tŕnh cả năm trời không phải là dễ. Nhưng mà từ năy đến giờ những góp ư của chúng tôi là muốn cho cộng đồng phát triển, và có những phản ứng hợp t́nh hợp lư, chúng tôi không có “chuyện đánh phủ đầu”. Thứ hai, là CTĐ cho vote có tiếp tục thảo luận bản TCHC nũa hay không?

 

Ô. Nguyễn Văn Tần:

Tôi đề nghị không có vote ǵ cả, chúng ta chấm dứt ở đây. V́ HĐĐD gồm 3 Hội Đồng đă biểu quyết đưa HC này ra ĐHĐ. Bây giờ lại vote có nên thảo luận là chuyện tiếu lâm. V́ vậy tôi đề nghị chấm dứt phần HC ở đây. Xin cám ơn quư vị.

 

Ô. Châu Ngọc An:

 

Xin ư kiến. Đại Hội Đồng ở đây có toàn quyền, chớ không phải 3 quư vị. Đại hội Đồng là thẩm quyền cao nhất chớ không phải 3 quư vị.

 

Ô. Vơ Đ́nh Hữu:

 

Câu hỏi như thế này. Quư vị có đồng ư tiếp tục bàn thảo bản TCHC này hay không? Quư vị để YES, hay NO. Nếu YES th́ tiếp tục. Nếu NO th́ defer để kỳ tới.

 

(Ban Kiểm Phiếu phát phiếu bầu cho các đại biểu.)

 

Sau đó là phần bỏ phiếu kín, với kết quả:

 

-          39 phiếu NO

-          4 phiếu YES.

 

TUYÊN BỐ SAU KHI BIỂU QUYẾT TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG (9)

 

Ông Nguyễn Văn Tần, chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành kiêm Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương:

 

Đại diện cho toàn thể ủy ban TCHC, chúng tôi kính cẩn xin lỗi quư vị. V́, thứ nhứt, không hoàn thành công tác. Thứ hai, v́ đă có phần mời quư vị về đây mà không làm được ǵ cả. Xin thưa quư vị, lỗi lầm đó chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và giao lại trách nhiệm Ủy Ban TCHC cho Đại Hội Đồng để ĐHĐ kiếm nhân sự tài giỏi hơn, có khả năng hơn chúng tôi để đem lại kết quả cho lần tới. Xin cám ơn, một lần nữa xin cám ơn Đại Hội Đồng.

 

Ông Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu:

 

Kính thưa toàn thể quư vị đại biểu,

 

Thay mặt cho Hội Đồng Đại Diện, không phải là Ô. Tần có lỗi trong Đại Hội hôm nay, mà cả Hội Đồng Đại Diện đều có lỗi. Tôi thay mặt Hội Đồng Đại Diện xin nhận lỗi trước tất cả các thành viên đại biểu trong Đại Hội kỳ 2011 hôm nay. Đó là chân t́nh nhất trong thâm tâm của tôi nói ra (không lừa gạt ai cả). Tất cả những người đang ngồi đây hầu hết đang ăn cơm nhà vác ngà voi đến đây bằng cả nhiệt huyết, bằng cả tấm ḷng để làm việc phục vụ mọi người. Nhiều khi có nhiều bất ḥa, căi nhau, đi đến …. Hỏi nhau để đem lại chương tŕnh lợi ích chung cho quốc gia dân tôc. Tôi, đại diện cho Hội Đồng Đại Diện, một lần nữa thành thật xin lỗi cùng tất cả quư vị đại biểu ngày hôm nay. Và như quư vị cũng biết, tất cả mọi diễn tiến có những ưu và khuyết, có những cái đúng và những cái sai. Chúng tôi nghiêng ḿnh khâm phục và khen ngợi Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương đă bỏ thời gian quư báu thực hiện bản HC dài 70 trang như vậy. Đây cũng là điều đáng tiếc v́ nó không phù hợp với các sinh hoạt của CĐNVQGHK. Bây giờ chúng ta không thể t́m gấp ban tu chính hiến chương, tôi đă thảo luận với ông Tần và ông Hữu, trong tương lai CĐNVQGHK sẽ tu chính hiến chương.  Hội Đồng Đại Diện sẽ t́m người phụ trách tu chính hiến chương.

 

Ban Tổ Chức đánh máy từ đĩa video do ủy viên báo chí CĐVN Bắc Cali cung cấp.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

www.nguyenkinhdoanh.com

www.nguyenkinhdoanh.net

www.lesyminhtung.net

www.diendantheky.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: