MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 Kim Âu

 

LẤY SAI LÀM ĐÚNG

 

http://www.chinhnghia.com/nhungkecungduong.asp

http://www.chinhnghia.com/thaoluantuchinh.asp

http://www.chinhnghia.com/daochinhhienchuong.asp

http://www.chinhnghia.com/tauhoanhapma.asp

http://www.chinhnghia.com/haikichlenlon.asp

http://www.chinhnghia.com/tainhochilao.asp

 

 

 

 

Đọc cái email chữa cháy cho Nguyễn văn Tần do ông Đỗ văn Phúc đưa lên để giới thiệu cái Biên Bản Thảo Luận.

Nội dung ông Phúc viết thì tầm thường quá. Và thực sự tôi cảm thấy thương hại cho những người hoạt động trong cộng đồng mà tầm hiểu biết quá thấp kém; thậm chí không biết phân biệt câu chữ của một bản văn. Ông Phúc viết là tranh cãi vô bổ. Ông Tiên nói : "Vậy nếu tiếp tục thảo luận thì thảo luận CÁI GÌ?? và BAO LÂU??? Tôi cũng bỏ phiếu NO, có nghĩa là ngưng thảo luận Đề tài TCHC theo câu hỏi của BS VĐ Hữu, CT/HĐGS." Ông Minh và hai cậu Ngô Thanh Lâm và Dương Đức Vĩnh cũng thế. Dễ hiểu quá, thậm chí tôi nghĩ các ông này chẳng ông nào đọc bản TCHC2011. Các ông cũng tin cứ đổi mới là tốt nên nhắm mắt ủng hộ, các ông cũng chẳng biết hiến chương 2006 nói gì và các ông đều thuộc dạng chậm hiểu. Đồng ý đưa bản Hiến Chương ra đại hội thảo luận hoàn toàn không phải là đồng ý thông qua bản Tu Chính Hiến Chương.

 

Đây là đoạn văn trong HC2006

Điều 35. Tu Chính. Khoản 4.5. Dự thảo tu chính phải được gởi đến Ủy Ban Thường Trực /HĐDB để ghi vaò chương trình nghị sự của phiên họp HĐDB kế tiếp.

 

Chẳng ai có thể hiểu lầm như quý vị. Đưa vào chương trình nghị sự là để bàn thảo mà bàn thảo là để thấy bản dự thảo này hợp hiến hay vi hiến, ban tu chính làm đúng hay sai, có nên đưa ra bàn bạc để thông qua hay không, hay là bỏ đi để làm cái khác. Ngày xưa lạc hậu người ta coi trọng Biên Bản Thảo Luận viết tay và biên bản phải có chữ ký của cả thư ký đoàn. Ngày nay trong các hội nghị vẫn dùng tốc ký nhưng phim ảnh, băng ghi âm được xem như “proof” khả tín nhất. Tất cả các bản “transcript” đều được phối kiểm bằng băng thâu âm và phim ảnh. Thậm chí những người trong cuộc có phát biểu đều được nhận bản “draft” với yêu cầu xác nhận, khi quá hạn trả lời văn bản mới coi như hoàn thành.

Đơn cử trường hợp statement của tôi khi điều trần trước quốc hội, tốc ký viên phải gởi thư cho chúng tôi để xác nhận hoặc điều chỉnh nhưng do thư chuyển qua văn phòng luật sư gởi đến tôi muộn nên những gì chúng tôi đọc thấy sai không còn kịp sửa đổi.

Vì thế Biên Bản Thảo Luận của ông Phúc viết không giá trị bằng miếng giấy lộn do người ta đã sở hữu những ấn bản phim của nhà báo Trường Kỳ để làm bằng chứng.

Để đánh giá buổi thảo luận chúng tôi mời quý vị đọc lại đoạn phát biểu mà tôi cho là trung thực và hiểu biết thế nào là dân chủ của bác sĩ Bùi Quang Dũng:

Ô. Bùi Quang Dũng, Bác Sĩ:

Thưa quý vị, tôi cũng là người sinh hoạt cộng đồng từ lâu và là cố vấn cho CĐVN Florida, tôi không có quyền bỏ phiếu, lời nói của tôi có tính cách khách quan hơn. Vấn đề chính là phải có tính cách dân chủ. Chúng ta thấy tinh thần dân chủ đã thể hiện qua việc bàn cãi lúc nãy, mặc dù có những lời lẽ có hơi gắt gỏng nhưng mà cái đó là tranh đấu trong tinh thần dân chủ. Chúng ta nên hoan nghinh. Đó không phải là vấn đề cá nhân (personal). Thứ hai, đã làm thì chúng ta phải làm cho tới nơi. Thay vì như đề nghị của ban TCHC là biểu quyết từng điểm một, chúng ta đầu tiên nên biểu quyết có chấp nhận toàn văn bản HC trước đã. Nếu mà chúng ta không chấp nhận toàn văn, thì chúng ta dời lại ngày khác. Chúng ta không đi từng điểm rồi mới trở lại biểu quyết chấp nhận toàn văn hay không, chỉ làm mất thì giờ vô ích. Chúng ta đảo ngược lại, chúng ta biểu quyết có thảo luận cái draft này không và chúng ta có tiếp tục theo cái draft này không. Nếu chúng ta biểu quyết không làm ngay từ đầu thì không cần đi từng điểm. nhưng mà phải biểu quyết, vì những người soạn thảo đã bỏ công khó rất nhiều thì chúng ta phải đưa ra để biểu quyết. Đó là ĐHĐ quyết định. Điểm cuối cùng tôi có nhận xét về bản này, tôi đã đọc gần hết, thật sự tôi cũng thấy rất là confused. Hoàn toàn confused. Nhân đây cũng xin nói là 20 năm trước mình làm khác, 20 năm sau mình làm khác, xin lỗi chúng tôi cũng hoạt động cộng đồng ở tiểu bang, và cái mô thức của chúng tôi vẫn chạy (work), vẫn thành công. Thành ra chúng ta phải nên nghĩ lại cho kỹ, rất là quan trọng. Xin lỗi quý vị soạn thảo nói rằng chúng tôi không cho quý vị nói, nhưng thực sự chúng tôi đã đọc. Chúng tôi, tất cả những người có tâm huyết đã đọc, đã in ra, chúng tôi đã biết rồi chứ không phải hoàn toàn như là “đánh phủ đầu”. Chúng tôi tôn trọng cái quyền của người soạn thảo TCHC đem ra để thảo luận, nhưng mà chúng tôi và những người phát biểu ở đây, có người không đọc, nhưng có rất nhiều người đã đọc vì thế mới đưa ra ý kiến, chứ không phải đương nhiên mà có như vậy.

Vì thế việc ông Phúc nói người xử dụng các chi tiết sai lạc chính là ông Phúc với biên bản thảo luận sai lạc, thiếu sót và không hợp pháp vì chỉ làm qua loa chiếu lệ, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy ông Phúc khuyên người khác lấy cái sai làm cái đúng. Thảo nào chuyện riêng của ông thua vỡ mặt không phương cứu vãn. Nghe theo ông Phúc thì chỉ có từ bị thương, tới thọ tử.

Tôi đây xài bốn cái DVD mà Ban Tổ Chức Đại Hội chấp thuận và phổ biến cho bất kỳ ai cần để làm tài liệu.

Trân trọng

Kim Âu

 

 

 

 Biên Bản thảo luận

 

 

Kính thưa quý vị,

 

Gần đây, một số người bên ngoài đã xử dụng các chi tiết sai lạc (đáng buồn, do chính vài thành viên có tham dự Đại Hội 2011 tại Orlando cung cấp) để đánh phá tổ chức CĐNVQG/HK.

Với tư cách Thư Ký của hai ngày Đại Hội, tôi xin gửi lại Biên Bản thảo luận ngày Thứ Bảy để quý vị có thể căn cứ vào đó mà trả lời cho những người đã cố tình hiểu sai lạc.

Đúng thế, ông Chủ Tịch HĐĐD sau cùng đã lớn tiếng yêu cầu ngồi lại thảo luận về bản TCHC cho dù kéo dài bao lâu cũng được. Đây là một điều không thực tế, có tính cách thách đố hơn là do thiện chí. Vì lúc đó cũng đã gần 8 giờ tối, sau một ngày tranh cãi vô bổ, các đại biểu đã quá mệt và chán ngán, nhiều đại biểu và Ban Tu Chính HC đã phản đối bỏ ra về. Vì thế, đúng như lời ông Nguyễn Ngọc Tiên: "Vậy nếu tiếp tục thảo luận thì thảo luận CÁI GÌ?? và BAO LÂU??? Tôi cũng bỏ phiếu NO, có nghĩa là ngưng thảo luận Đề tài TCHC theo câu hỏi của BS VĐ Hữu, CT/HĐGS."

Biên Bản này đã được Ban Tổ Chức Đại Hội chấp thuận và phổ biến  chính thức.

Kính

 

 

Biên Bản Buổi Họp Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ

 

Thứ Bảy Ngày 8 tháng 10, 2011 –

Tại Phòng Khánh Tiết Khách Sạn Comfort Inn, Orlando, Florida.

 

1.- Thành phần tham dự:

HĐĐD: Ông Nguyễn Văn Tánh

HĐCH: Ông Nguyễn Văn Tần, Bà Huỳnh Thu Lan, Ông Vương Văn Giàu, Ông Đỗ Văn Phúc, Ông Dương Đức Vĩnh

HĐGS: Ông Võ Đình Hữu, Lê Văn Sanh, Ông Lưu Văn Tươi, Ông Nguyễn Khắc Vinh.

Các CĐ Thành Viên:

Arizona: Ông Nguyễn Văn Tạo

Austin: Ông Đỗ Văn Phúc

Dallas: Bà Lê Lam Ngọc

Florida và 5 CĐ các thành phố: Ông Lưu Văn Tươi, Châu Ngọc An, Bà Đồng Thanh, Mục sư Nguyễn Thành Ngọc, Hoàng Hỳ, ồng Thanh, Cao Niên Tampa Bay, Lê văn Liêm, Lê Kim Châu,

Geogia: các ông Nguyễn Thanh Minh. Ngô Thanh Long.

Hawaii: Ông Mã Tòng, Trần Hải (cố vấn)

Houston: Bà Teresa Hoàng, Phạm Thông, Nguyễn Thực.

Michigan Huỳnh Thu Lan, Dương Đức Vĩnh,

Detroit: Dương Thái Hân , Hậu Duệ

Nam Cali: Bà Nguyễn Minh Nguyệt

New Mexico: Ông Lương Thông.

New York: Nguyễn Thao Thu

Pennsacola: Vương Văn Giàu.

San Jose: Ông Nguyễn Ngọc Tiên

San Antonio: Ông Đỗ Văn Phúc

Tarrant County: Ông Cung Nhật Thành

Vũ Hồng, CĐHK

L/M Phạm Van Trí, Cố Ván Florida.

Mã Xái Cố vấn Floria,

Dương Hồng Anh Florida

Bà Đồng Thanh

Nguyễn Ngọc Anh, Trung Tâm Floria.

Đỗ Văn Hội, Florida.

Trần Minh Đức, Thân Hữu Ninh Thuận

Vũ Đình Vương, Tampa Bay.

Nguyễn Ngọc Anh: Tu Chính Hiến Chương

 

Chủ Toạ Đoàn:

Ông Nguyễn Văn Tánh

Ông Nguyễn Văn Tần

Ông Võ Đình Hữu

Ong Lưu Văn Tươi

 

Điều Hợp Viên

Ông Đỗ Văn Hội

 

Thư ký đoàn:

Ngô Thế Bảo (Pennsylvania.

Vũ Đình Vương (Tampa Bay)

Đỗ Văn Phúc (HĐCH)

 

 

Nội Dung:

 

1.- Trưởng ban Tổ Chức, Ông Lưu Tươi, đọc lời chào mừng, nêu rõ mục đích chính của Đại Hội: Tu chính Hiến Chương CĐ, nhằm thực hiện ước vọng đòi hỏi Nhân Quyền, nhân sinh, Tự do cho đất nước.

2.- Các đại biểu tự giới thiệu.

3.- Chào mừng của ông Nguyễn Văn Tánh, CT/HĐĐB.

Tường trình của HĐĐB

-          Tham dự các ngày lễ, biểu tình, lien lạc các CĐ, ngày diễn hành VH QT 2011, thành công tốt đẹp.Biẻu tình Hội Thảo về lãnh thổ, lãnh hải, 200 hồ sơ gửi các toà đại sứ, các quốc gia, bạch ốc Quốc hội tranh đấu thả tù nhân CTVN.

-          Sẽ di Phila, DC, Texas

-          Biểu tình bòi tự do tôn giáo cho VN

 

4.- Ông Nguyễn Văn Tần (CT/HĐCH):

Thực hiện các kế hoạch do Đại Hội Đồng (Đại Hội 2009 tại Dallas) trách nhiệm.

-          Phát huy tiềm lực CĐNVQG chấn chỉnh nội bộ, lập khối TT Quốc Nội, chuyển tin về VN hang triệu emails về VN các vấn đề tranh đấu trong nước.

-          Ban TT Hải Ngoại, một website reserve, bản tin hang tháng loan tin CĐ điạ phương. Kêu gọi điạ phương cho tin tức, hình ảnh.

-          Họp sau CM Hoa Lài, chuẩn bị cho tương lai. Lập Ủy ban L/L các CĐ trên thế giới (Anh Pháp, Mỹ, Úc.)

 

5.- HĐGS: (Võ Đình Hữu)

Sẽ điều nghiên về những trở ngại trong nội bộ.

 

Đọc Nội Quy Sinh Hoạt

Chấp nhận việc ông  Nguyễn Kinh Luân, ủy nhiệm Cung Nhật Thành đại diện.

 

Báo cáo của Đại biểu các Tiểu Bang

 

-          Georgia: Hội Xuân, Hùng Vương, Hội chợ sức khoẻ cho đồng hương, Trung Thu 2000 phần quà bánh, sinh hoạt CT với các Cđ bạn, cơ quan Liên Bang, Tiểu Bang. Xin grant từ Liên Bang lo dịch vụ y tế cho mọi người.

-          Texas,Dallas, tổ chức Tết, Hội xuân với Tarrant, Hùng Vương, Hai Bà, 30-4. Yểm trợ UB Pháp Lý cho 7 nạn nhân bị kiện. Vụ kiện hoà giải. Biểu tình (3 lần) chống Trung Cộng. Trung Thu, Ngày Y tế, Picnic cao niên, dạy toán, computer, thi quop61cc tịch, lái xe, văn hoá…

-          Houston: Bầu cử có 9000 bầu nk 2011-13. (68%), đêm Quốc hận ở khu Hồng Kông. Biểu tình chống TC. Xin fund 500000 tân trang trung tâm CĐ Houston. Các buổi lễ Hùng Vương, 30-4…

-          Pennsylvania: Ngô Thế Bảo: Giấy tờ thành lập CĐ, lập UB quyên tiền cho Cao Quang Ánh, Vụ Đại Học, can thiệp thành phố cho các thành viên công đoàn tại VN, UY tểm trợ cử tri, hội Cao Niên, báo CĐ.

-          New York: Tara Thu Nguyễn, Thiếu nhân sự, gánh vác nhiều công tác nặng nề, Ngày Văn Hoá QT, Kêu gọi các CĐ phụ giúp. Tự do nhân quyền, dịch vụ ý tế, xã hội văn hoá, trường Việt Ngữ NY, VC tìm cách nhảy vào.

-          New Mexico: Lương Thông. TB nghèo nhỏ, cần sự ủng hộ. Cách đây 2 năm CĐ bị bỏ ngỏ. Tổ chức bầu cử lại. Tổ chức Tết, 30-4, Diễn hành với TB, làm xe hoa đoạt giải nhì.

-          Michigan, chị Thu Lan, Mới 4 năm, CT Dương Đức Vĩnh. Nội Vụ trẻ Trương Thế Hải. 100 thiện nguyện viên rất hang hái tham gia công tác CD. Nâng cao tự tin tinh thần dân tộc, lớp hè (K-lớp 5); Lớp Computer, Quốc Tịch, Y tế. Hợp tác các Hội, cơ quan bạn. Tham gia Asian Camber, hội thảo luật y tế, Thể thao thi đấu ngoài TB. Tuổi trẻ tiếp nối Gây Quỹ TPB, 30-4, 19-6.

-          Hawaii: Mã Tòng. Lập 1978, CĐVN Tự Do, Hội chợ, tất niên, bảo trợ của Toà Đô Chánh. Sắp tới Đại Hội Á Châu TBD, đang vận động treo cờ về HS, TS, Human rights vì có VC tham dự. VT biểu tình với các hội CQN, CTNCT. Diễn hành Độc lập Hoa Kỳ.

-          Bắc Cali: Nguyễn Ngọc Tiên. CĐ mới thành lập sau khi có HO !990s. 2008 bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. Gom tuổi trẻ, không thành công.

-          Nam Cali: Chị Minh Nguyệt. phát triển tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân quyền, bảo vệ cờ vàng, đoàn kết các đoàn thể, chống lại tay sai văn hoá. Dạy vi tính cho cao niên, trung niên. Dạy Anh Văn nhập tịch. lễ. Hội thảo luật pháp, an  sinh xã hội, sức khoẻ. Yểm trợ các biểu tình, quật khởi trong nước, chống xâm lăng Trung Cộng. Tiếp dân để tham khảo ý kiến. Hội thảo tin tức thời sự, 30 phút trên Radio Bolsa. Hội luận thời sự trên đài, mời thức giả hội thoại. bán vé gây quỹ xây dựng nhà lưu trữ chiến sĩ VNCH.

-          Arizona: Nguyễn Văn Tạo. Lễ lạc thường xuyên. Hội thảo chính trị với các hội đoàn. Văn nghệ đấu tranh 30-4, 1-5 có Việt Dũng, Xuân Điềm. Chống Truing Cộng biểu tình, L/M Nguyễn Văn Khải nói chuyện.  Chống L/M Nguyễn Thuận khai trương nhà thờ các Thánh Tử Đạo, cấm treo mang cờ vào vào khuôn viên. gây quỹ cho Lý Tống (120-9-2010, bị Nguyễn Thuận kiện ra toà. Xin tiếp tay của CĐ Hoa Kỳ, no reply.

-          Florida: Lưu Tươi. 5 CĐ, Miami, Trung Tâm, Pensacola, Tempa, Jacksonville. Thực hiện Y tế toàn bộ cho Tiểu Bang, giúp trẻ vào dòng chính, Hoàn thành trụ sở CĐ Orlando. Hai ngày khám bệnh free.

 

Vấn đề đặc biệt

 

Ba CĐ xin tổ chức đại hội 2012. Tarrant county, San Jose, Houston.

Ông Nguyễn Văn Tánh nêu ra vấn đề không chấp nhận quyền bỏ phiếu của các thành viên Hội Đồng Chấp Hành và các hội đoàn nơi chưa có tổ chức Cộng Đồng. Đại hội phải bàn cãi và sau đó đi đến quyết định bỏ phiếu để xem các thành viên này có quyền bỏ phiếu hay không.

Kết quả: Quyết định của Chủ Toạ đoàn: Nơi nào chưa có CĐ, Hội đoàn được mời có quyền bỏ phiếu. ¾ phiếu của đại biểu tham dự sẽ OK. Chấp nhận phiếu đại diện nếu cùng tiểu bang.

Đồng ý cho các thành viên Hội Đồng bỏ phiếu 18 thuận -10 chống

Kết quả: chấp thuận và nhắc lại số phiếu dành cho các CĐ thành viên như sau:

CĐ Tiểu Bang 2 phiếu, Thành phố lớn 2, thành phố nhỏ: 1 phiếu. Đại biểu dù có sự ủy nhiệm của cộng đồng bạn cùng Tiểu Bang cũng chỉ có tối đa hai phiếu mà thôi.

 

Bỏ phiếu chấp thuận thành phố nào sẽ tổ chức Đại Hội 2012.

Tổng cộng 51 phiếu.26 Houston, 16 Bắc Cali, 8 Tarrant.

 

Phần Tu Chính Hiến Chương

 

Điều Hành: Vương Văn Giàu, Nguyễn Ngọc Tiên

Ban Tu Chính: Dương Đức Vĩnh, Nguyễn Ngọc Anh.

Thư Ký: Đỗ Văn Phúc

 

Giới thiệu các ban (Ban Kiểm Soát Biểu Quyết: Châu Ngọc An)

Chủ Tọa đoàn đọc quy chế TCHC

1.- Ban TCHC đoc từng điểm, dành 5’ để giải thích mỗi điểm, không thảo luận đặt câu hỏi.Sau đó biểu quyết thuận hay không.

2.- Sau khi hết 12 điều, sẽ biểu quyết chấp thuận toàn bộ bản HC mới hay không

3.- Nếu có 1 điều không chấp thuận, sẽ trở lại để thảo luận. BTCHC sẽ trình sau 2 tháng.

Ông Lưu Văn Tươi đưa ra vấn đề: ây là Tu Chính hay thay đổi HC? Mô thức mới không phù hợp…

Nguyễn Văn Tánh đọc Quyết nghị 2010 về Tu Chính Hiến Chương. Đại Hội Đồng cải tổ thành phần tu chính HC. Cần hoàn tất trước Đại Hội 2011. California 2010, ba CT Hội đồng ký.

Trước khi cho phép ban Tu Chính Hiến Chương trình bày, ông Nguyễn Văn Tánh đã nêu ý kiến bác bỏ bản thảo Hiến Chương tu chính do Ban Tu Chính soạn với lý do nhiều sai lầm, mang tính chất thay đổi toàn bộ chứ không phải là tu chính.

Ông Đỗ Văn Phúc nhắc lại rằng chính Đại Hội Đồng 2009 đã biểu quyết chấp thuận mô thức mới của cơ cấu cộng đồng và trao cho ông Hoàng Duy Hùng cùng ông Nguyễn Xuân Hùng đảm trách phần soạn thảo.. Như thế, bản HC mới soạn 1à thể hiện đúng ý định của ĐHĐ 2009.

Một câu hỏi: Có sự lạm quyền hay không?

Võ Đình Hữu (Giám Sát): Sẽ xét sau.

Nguyễn Văn Tần giải thích phương thức mà ông đã được ĐHĐ chỉ định.Bản TCHC này đã được HĐĐB đồng ý cho đưa ra Đại Hội.

Dương Đức Vĩnh: Chưa để cho Ban TCHC trình bày, mà đã phán xét bản TCHC là sai.

Châu Ngọc Anh: Bản TCHC quá dài. Điều khoản mù mờ, không tương xứng với Luật Pháp.

Bà Minh Nguyệt: đại diện Nam Cali không đồng ý bản TCHC

Ông Lê Thanh Liêm (PCT HĐĐB Florida) Bỏ phiếu thuận hay không, chứ không thể cứ tranh cãi mãi.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên: Bản TCHC đã do HĐĐB thông qua đưa ra để biểu quyết rồi. Bây giờ chỉ vote No hay Yes.

Ông Vũ Đình Vuợng: Mất thì giờ xem ai sai ai lỗi. 2009 đã đồng ý thay đổi mô thức, nhưng có những điều khoản mơ hồ. Cho đến khi có Ban TCHC đưa ra bản dự thảo, bang hoàng vì thay đổi hoàn toàn. Cần suy nghĩ kỹ về sự thay đổi

Ông Lê Văn Sanh: Bản TCHC hoàn toàn trái ngược đường lối của CĐ. Phản đối việc HĐGS bị giáng xuống thành Ban GS. Đề nghị bỏ

Bà Lê Lam Ngọc: Bản TCHC quá dài. Đã không đọc và duyệt vì không có thì giờ download. Vì đặt hết lòng tin tưởng vào ban TCHC. Hỏi ý kiến xung quanh thì có đến 90% không công nhận bản TCHC. Lý do: Khó nắm được nội dung để bàn thảo. Nêu vấn đề thành viên bên ngoài được mời vào HĐĐB.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Florida:  Chưa hề nhận được bản TCHC. Bản HC mới lý thuyết, bất khả thi. Dễ bị giải thích khác nhau. Đề nghị suy nghĩ thật kỹ trước khi vote.

Ông Dương Đức Vĩnh: Ban Chủ Toạ làm việc không dân chủ, vì không cho Ban TCHC trình bày.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên: đề nghị dành quyền cho Chủ Tọa đoàn

 

Ông Võ Đình Hữu sau cùng lại đề nghị BTCHC lên trình bày.

Ban TCHC trình bày về công tác TCHC

Nguyễn Ngọc Anh: BTCHC được ủy nhiệm viết theo yêu cầu. Quý vị lạm quyền, phê phán dù quý vị đã cử người ta làm.

Nguyẽn Văn Tần: Làm việc phải can đảm. Đã yêu cầu Nguyễn Xuân Hùng, Nguyẽn Ngọc Anh viết theo mô thức mới. Nếu hôm nay Đại Hội không muốn chấp nhận mô thức mới thì ông Tần chấp nhận xin lỗi ĐHĐ. HC cũ không giúp cho thế hệ trẻ tham gia vào sinh hoạt. Xin trao lại trách nhiệm cho ĐHĐ.

Hữu: Muốn tiếp tục thảo luận, phân tích từng điểm hay bầu lại ban TCHC mới cho phù hợp.

BS Bùi Quang Dũng, Florida: Phải biểu quyết có chấp nhận toàn văn trước rồi mới đi vào từng điểm.

Teresa: Chưa đồng ý vì chưa hiểu nhau. Cần vạch ra cần thay đổi A,B,C…

Chủ Tọa Đoản yêu cầu bỏ phiếu tiếp tục thảo luận hay không?

Kết quả: 39 no, 4 yes.

 

Ông Tần: Nếu hôm nay Đại Hội kkhông muốn chấp nhận mô thức mới thì ông Tần chấp nhận xin lỗi ĐHĐ. HC cũ không giúp cho thế hệ trẻ tham gia vào sinh hoạt. Xin trao lại trách nhiệm cho ĐHĐ.

Nguyễn Văn Tánh thay mặt HĐĐB cũng nhận lỗi.

Sau đó cũng có vài ý kiến thất vọng vì đã phí nhiều thì giờ tranh cãi những chuyện không quan trọng, như vote cho ai có quyền vote, rồi bàn cãi quanh việc bản HC mới có vi hiến hay không. Rốt cuộc mất 1 ngày mà không đi đến đâu.

 

Buổi họp kết thúc lúc 8:30 tối theo sự đồng ý của Đại Hội đồng.

 

Làm tại Orlando ngày 8 tháng 10, năm 2011

 

Thư Ký

 

Đỗ Văn Phúc

 

 

NHỮNG BÀI LIÊN QUAN

 1. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 2. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 3. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 4. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 5. Bản Chất Khó Dấu

 6. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 7. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 8. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 9. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 10. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 11. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 12. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 13. Đại Hội Bất Thường Quậy  Kim Âu

 14. Thực Chất Về Tổ Chức Cộng Đồng Kim Âu

 15. Các Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Kỳ Thực Chất Là Gì

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: