MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

.

 

 

\

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

Kim Âu

 

Tu Chính HC: Tẩu Hỏa Nhập Ma

 

 

 

 

 

 

Câu chuyện khởi đi với một email tạo ra một dư luận hơi ồn ào trong gần một tuần.  Buổi tối chủ nhật khi nhận được một email mang nội dung tố cáo lời nói của Thế Sơn trong đêm văn nghệ 9 th. 10, 2011 tại Orlando, Florida. từ Hoàng Lan Chi, gởi cho nhóm tả pín lù mà cô ta “vơ vào kiếm chỗ dựa lưng”. Đêm hôm ấy, chúng tôi cũng rất bực mình vì tưởng đó là chuyện thật. Mấy hôm sau lại thêm bà HuỳnhThu Lan đưa lên một lá thư tố cáo, thắc mắc với nội dung tương tự. Chuyện chống văn công nhiệt tình thế này thật đáng khen ngợi. Nhớ đến ông Cung Nhật Thành tôi bèn gửi email hỏi cho biết thực hư, cuối cùng ông Thành trả lời úp mở chẳng làm rõ hư thực.

Vì thế, chúng tôi đành chờ xem sự thật thế nào. Sau đó một người bạn chuyển cho tôi đoạn clip nói chuyện của Thế Sơn, tiếp theo là ông Vũ Hồng trong cái HĐCH của ông Nguyễn văn Tần lên  email xin lỗi. Sự thật được phơi bày: email của Sônghậu đã bịa đặt trắng trợn vu chụp cho một ca sĩ trong hàng con cháu, và nhóm Hoàng Lan Chi,  Nguyễn Kinh Luân, Nguyễn văn Tần, Huỳnh Thu Lan, Lê Long Điền,Vũ Hồng, Dương Đức Vĩnh.. chủ trương dùng chuyện bịa đặt để tạo chứng cớ đánh phá Cộng Đồng Florida và những người trong Ban Tổ Chức đại hội thường niên của TCCĐNVQGHK.

Điều đáng nói là cho đến giờ phút này nhóm Hoàng Lan Chi,  Nguyễn Kinh Luân, Nguyễn văn Tần, Huỳnh Thu Lan, Lê Long Điền,Vũ Hồng, những kẻ đã vu khống cho Thế Sơn (đồng thời là vu khống cho cộng đồng Florida trong buổi diễn văn nghệ) chưa hề lên tiếng xin lỗi về hành vi sai trái của họ đối với cộng đồng Florida và nạn nhân của họ trái lại vẫn tiếp tục nhâng nháo dở trò láo lếu, dựng chuyện bôi nhọ người lương thiện.

Với những loại người không còn “nhất điểm lương tâm” vô cớ vu cáo, sỉ nhục người khác về một chuyện không hề xảy ra thì có xem họ là loại nặc nô, súc vật chắc cũng không có gì là quá đáng….

Nhưng tại sao lại có những trò hạ lưu đê tiện như vậy xảy ra trong nội bộ của một tổ chức vô vụ lợi có danh xưng CĐNVQGHK thì phải đến vài ngày sau nữa khi Nguyễn Kinh Luân tung lên một loạt you tube người ta mới hiểu  sự kiện chính yếu, tạo thành câu chuyện Văn Hóa Vận bịa đặt của mấy vị “chức sắc cộng đồng” tự lưu manh hóa là do việc đại hội thường niên của TCCĐNVQGHK ở Florida đã bác bỏ bản Tu Chính Hiến Chương 2011 (thực ra đó chỉ là bản Nội Quy bylaws).

 

Vấn đề nảy sanh mâu thuẫn: bản Tu Chính Hiến Chương 2011 bị bác bỏ.

 

Ngồi mất hàng mấy tiếng đồng hồ nghe đi nghe lại mấy you tube về bản Tu Chính, chúng tôi thấy không có một vấn đề gì có thể gọi là ngăn cấm, bịt miệng hay xa luân chiến v.v.. và cũng chẳng thấy có gì để nói rằng chủ tọa đoàn “vi hiến”. Thực tế cho thấy bản tu chính được đưa ra đại hội đúng theo tinh thần Hiến Chương 2006 và sở dĩ nó bị bác bỏ, không đưa ra thảo luận nữa vì ban soạn thảo tu chính hiến chương do Nguyễn văn Tần đứng đầu đã âm mưu xóa bỏ hiến chương 1993, 2006 bằng một Hiến Chương Mới.

Đây là một hành động “vi hiến trầm trọng” phá bỏ những nguyên tắc trụ cột trong Hiến Chương của Tổ Chức CĐNVQGHK. (Điều 3, khoản 1 HC2006- Dân chủ là nguyên tắc cho mọi sinh hoạt của Cộng đồng).

Dân chủ trong một xã hội phương Tây đặt trên nền tảng triết lý nào nếu không phải là nguyên tắc phân quyền. Chúng tôi không trách cứ gì một cậu bé lớp 8 ở Việt Nam không có căn bản triết lý chính trị, dân chủ nhưng thái độ bất mãn và chống phá tổ chức, không tôn trọng quyết định của đa số lại thêm một lần nữa cho thấy những con người này hoàn toàn không hiểu biết chút nào về dân chủ. Chẳng lẽ dân chủ là đa số phải phục tùng thiểu số to mồm. Có kẻ thì la làng là chủ tọa đoàn vi hiến khi không cho Ban DTHC thuyết trình.

Căn cứ theo Hiến Chương 2006, điều khoản 35 cho thấy Uỷ Ban Thường Trực Hội Đồng Đại Biểu làm công tác thuyết trình chứ không phải Ban Tu Chính HC. Và Uỷ Ban Thường Trực Hội Đồng Đại Biểu chính là Chủ Tọa Đoàn; đồng thời hiến chương không có điều nào ngăn cấm thành viên cộng đồng phê phán văn bản tu chính. Việc chỉ trích hay phê phán trong vòng hội nghị là biểu hiện của tự do và việc thiểu số buộc phải chấp nhận phục tùng đa số là tinh thần, nguyên tắc dân chủ.

Toàn bộ you tube cho thấy chẳng những phe Nguyễn văn Tần không bị bịt miệng, bóp cổ như ai đó quen trò vu khống mà ngược lại dành quyền phát biểu khá nhiều nhằm lung lạc đại hội với lý do cần nhanh chóng hoàn tất, bàn qua loa để thông qua, không kể trước đó Nguyễn văn Tần đã phá bỏ hiến chương khi năn nỉ thêm 10 phiếu cho phe đảng. Không hiểu Nguyễn văn Tần căn cứ vào đâu ra bản quy chế tu chính hiến chương để áp đặt cho đại hội với sự tung hứng của Nguyễn Ngọc Tiên như sau:

 

Trích youtube đại hội

 

Ông Nguyễn Ngọc Tiên (ĐHV): “Kính thưa quý vị,“Để tiếp chương trình, chúng ta đã có chủ tọa đoàn, chúng ta đã có thơ ký đoàn, và đầu tiên là chúng tôi giới thiệu trưởng ban biểu quyết và kiểm soát viên. Như vừa xong chúng ta đã làm và ông Châu Ngọc An trưởng ban kiểm soát biểu quyết, thì chương trình vẫn như cũ và tất cả những phiếu chúng ta đã thông qua. Những phiếu mà Đại Hội Đồng đã thông qua như thế nào, bây giờ vẫn tiếp tục như vậy. Sau đây, chúng tôi xin chủ tọa đoàn tuyên đọc quy chế tu chính hiến chương (Ô. Tiên quay sang hỏi ông Tần: có không?).

Ông Nguyễn Văn Tần (kiếm tài liệu nhưng không thấy) cầm máy vi âm ứng khẩu: “Trong phần tu chính hiến chương chúng ta chỉ có một quy chế. Quy chế thứ nhứt là, ban TCHC sẽ đọc từng điểm một, giành một thời gian ngắn vào khoảng 5 phút, thí dụ ban tu chính hiến chương đọc xong điều 1, giành 5 phút để (nếu) quý vị không hiểu để ban TCHC giải thích. Không thảo luận và không đặt câu hỏi. Thí dụ, điều 1 quý vị hỏi là … Đó không phải là HĐCHTU quyết định, mà là ban tổ chức không cho thảo luận nữa vì không có giờ. Thứ nhứt, ban TCHC đọc điều 1, xong điều 1, thì có 5 phút quý vị (cho biết) cái chữ này tôi (không) biết nghĩa là gì, ban TCHC có quyền phải giải thích. Sau đó, là biểu quyết có chấp thuận điều 1 hay không. Sau khi mình đi hết 12 điều, thì Đại Hội Đồng sẽ biểu quyết chúng ta có chấp thuận toàn thể hiến chương hay không. Trong trường hợp Đại Hội Đồng đồng thuận chấp thuận hiến chương nhưng điều 3 và điều 2 không chấp thuận, thì đại hội sẽ phải trở lại và thảo luận. Lúc đó mới thảo luận và đề nghị những sửa đổi điều 2 và điều 3 mà thôi, để ban TCHC có trách nhiệm phải sửa đổi lại và trình lại các cộng đồng thành viên trong vòng hai tháng. Thứ hai, có một vài điều lệ mà chút nữa thì tôi trong trách nhiệm chủ tịch hội đồng Chấp Hành Trung Ương, lại là Trưởng Ban TCHC, tôi không quyết định, cái đó để giành cho ông Tánh và ông BS Hữu quyết định”.

Ngưng trích

 

Sao giống Việt Cộng quá vậy hè ông Tần, ông Tiên? Tu Chính Hiến Chương mà sao chụp giựt vậy cà? Cái quy chế tu chính này ở đâu ra mà bóp hầu, bóp cổ cho mỗi điều có vài phút để nghe rồi thông qua. Thế nà thế lào vậy hử Nguyễn văn Tần, có phải đó là kiểu Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa không hai ông Tần và Tiên? Rõ chán.

May mà còn có you tube nếu không với “nền dân chủ qua loa dương thanh” tội lỗi trút hết lên đầu phía những người công chính. Nhờ có you tube, bộ mặt nham nhở của quý vị phơi ra. Những người phát biểu trong hội nghị không hề bị bịt miệng mà hoàn toàn thoải mái mở hết công suất loa dương thanh trình bày tuần tự:

ĐHVNguyễn Ngọc Tiên , Nguyễn Ngọc Anh, Võ Đình Hữu, Nguyễn văn Tần, Nguyễn văn Tần, Nguyễn văn Tánh, Nguyễn văn Tần, Lưu văn Tươi, Võ Đình Hữu, Dương Đức Vĩnh, Nguyễn văn Tần,  Đỗ văn Hội, Nguyễn văn Tánh, Nguyễn văn Tần, Nguyễn văn Tần, Võ Đình Hữu,  Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ văn Phúc, Ngô Thanh Lâm , Nguyễn Văn Tánh:, Huỳnh Thu Lan, Dương Đức Vĩnh, Võ Đình Hữu , Ô. Nguyễn Văn Tánh , Nguyễn Văn Tần, Nguyễn Ngọc Tiên (phát biểu với tư cách CĐVN Bắc Cali), Dương Đức Vĩnh, Châu Ngọc An, Nguyễn Minh Nguyệt, ông Lê  Thanh Liêm, Ô. Nguyễn Đình Mai, Ô. Vũ Đình Vượng, Ô. Lê Văn Sanh, Bà Lê Lam Ngọc, Ô. Nguyễn Kim Sơn CT CĐ Nam Florida, Dương Đức Vĩnh, Võ Đình Hữu, Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tần, Võ Đình Hữu, Bùi Quang Dũng, Teresa Hoàng .

 

Đoạn cuối youtube đại hội

 

Ô Châu Ngọc An (trưởng ban bỏ phiếu):

Chúng tôi rất cám ơn ủy ban soạn thảo TCHC công trình cả năm trời không phải là dễ. Nhưng mà từ nãy đến giờ những góp ý của chúng tôi là muốn cho cộng đồng phát triển, và có những phản ứng hợp tình hợp lý, chúng tôi không có “chuyện đánh phủ đầu”. Thứ hai, là CTĐ cho vote có tiếp tục thảo luận bản TCHC nữa hay không?

 

Ô. Nguyễn Văn Tần:

Tôi đề nghị không có vote gì cả, chúng ta chấm dứt ở đây. Vì HĐĐD gồm 3 Hội Đồng đã biểu quyết đưa HC này ra ĐHĐ. Bây giờ lại vote có nên thảo luận là chuyện tiếu lâm. Vì vậy tôi đề nghị chấm dứt phần HC ở đây. Xin cám ơn quý vị.

 

Ô. Châu Ngọc An:

Xin ý kiến. Đại Hội Đồng ở đây có toàn quyền, chớ không phải 3 quý vị. Đại hội Đồng là thẩm quyền cao nhất chớ không phải 3 quý vị.

 

Ô. Võ Đình Hữu:

Câu hỏi như thế này. Quý vị có đồng ý tiếp tục bàn thảo bản TCHC này hay không? Quý vị để YES, hay NO. Nếu YES thì tiếp tục. Nếu NO thì defer để kỳ tới.

(Ban Kiểm Phiếu phát phiếu bầu cho các đại biểu.)

Sau đó là phần bỏ phiếu kín, với kết quả:

-           39 phiếu NO

-           4 phiếu YES.

 

TUYÊN BỐ SAU KHI BIỂU QUYẾT TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG (9)

Ông Nguyễn Văn Tần, chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành kiêm Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương:

Đại diện cho toàn thể ủy ban TCHC, chúng tôi kính cẩn xin lỗi quý vị. Vì, thứ nhứt, không hoàn thành công tác. Thứ hai, vì đã có phần mời quý vị về đây mà không làm được gì cả. Xin thưa quý vị, lỗi lầm đó chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và giao lại trách nhiệm Ủy Ban TCHC cho Đại Hội Đồng để ĐHĐ kiếm nhân sự tài giỏi hơn, có khả năng hơn chúng tôi để đem lại kết quả cho lần tới. Xin cám ơn, một lần nữa xin cám ơn Đại Hội Đồng.

 

Ông Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu:

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu,

Thay mặt cho Hội Đồng Đại Diện, không phải là Ô. Tần có lỗi trong Đại Hội hôm nay, mà cả Hội Đồng Đại Diện đều có lỗi. Tôi thay mặt Hội Đồng Đại Diện xin nhận lỗi trước tất cả các thành viên đại biểu trong Đại Hội kỳ 2011 hôm nay. Đó là chân tình nhất trong thâm tâm của tôi nói ra (không lừa gạt ai cả). Tất cả những người đang ngồi đây hầu hết đang ăn cơm nhà vác ngà voi đến đây bằng cả nhiệt huyết, bằng cả tấm lòng để làm việc phục vụ mọi người. Nhiều khi có nhiều bất hòa, cãi nhau, đi đến …. Hỏi nhau để đem lại chương trình lợi ích chung cho quốc gia dân tôc. Tôi, đại diện cho Hội Đồng Đại Diện, một lần nữa thành thật xin lỗi cùng tất cả quý vị đại biểu ngày hôm nay. Và như quý vị cũng biết, tất cả mọi diễn tiến có những ưu và khuyết, có những cái đúng và những cái sai. Chúng tôi nghiêng mình khâm phục và khen ngợi Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương đã bỏ thời gian quý báu thực hiện bản HC dài 70 trang như vậy. Đây cũng là điều đáng tiếc vì nó không phù hợp với các sinh hoạt của CĐNVQGHK. Bây giờ chúng ta không thể tìm gấp ban tu chính hiến chương, tôi đã thảo luận với ông Tần và ông Hữu, trong tương lai CĐNVQGHK sẽ tu chính hiến chương.  Hội Đồng Đại Diện sẽ tìm người phụ trách tu chính hiến chương.

Ban Tổ Chức đánh máy từ đĩa video do ủy viên báo chí CĐVN Bắc Cali cung cấp.

Hết trích

 

Xem hết mấy you tube chúng tôi thấy phía Nguyễn văn Tần chỉ nhằm thúc ép thông qua bản Tu Chính Quái Thai để phục vụ mưu đồ bán đứng TCCĐNVQGHK, họ không muốn thảo luận, bàn bạc mà chỉ muốn “vote yes hay no”.

Chính thái độ nóng vội của họ, kèm với những hành động vi hiến, lobby, tạo ra sự tranh chấp thiếu lương thiện trong một tổ chức hoạt động vô vụ lợi khiến những người dự đại hội bất mãn và nghiêng về phía lẽ phải.

 

Ông Nguyễn văn Tánh đã lên tiếng rất đúng:“Như quý vị đã biết là trước mặt quý vị, có bản soạn thảo hiến chương gần 70 trang. Không biết trong này có bao nhiêu quý vị đã đọc và chính ban TCHC có đọc hết toàn bộ bản hiến chương này hay không. Với nhu cầu, và đây là vấn đề sống còn, đây là vấn đề thành bại, đây là vấn đề mà…chúng ta là những những người tỵ nạn cộng sản. Ở trong quốc nội đang chờ chúng ta làm một cái gì, cho nên, lá phiếu quyết định của quý vị phải đáp ứng nhu cầu cho hiến chương, cho tất cả ý nguyện của toàn dân, chẳng những tại Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới, kể cả trong nước nữa. Bởi vậy, nó rất quan trọng, cho nên không thể nói mời tất cả mấy chục đại biểu về đây để yes, no, xin lỗi không có chuyện đó. Theo ý kiến cá nhân tôi, và tôi đã tham khảo với BS Hữu, cũng như là ban tổ chức, là chúng tôi đề nghị là phải thảo luận, đem ra thảo luận toàn bộ, cho dù bao (lâu) cũng được. Đó là ý kiến của chủ tọa đoàn.”

 

Chúng ta hãy nghe ông Tần tự thú: Tới đây thì cái thế tôi phải trình bày tất cả mọi chuyện một cách thành thật.(vậy là bao lâu nay toàn dối trá sao?) Thưa quý vị, tôi dính líu vào HC hai lần. Hai lần đều bị ĐH bác. Tôi về nhà đào đầu suy nghĩ tôi tìm ra không cách nào chúng ta sửa đổi HC cũ để trở thành một by-laws kiểu non-profit organization được. Mỗi cái HC đi một đường. Cái HC của mình là tam quyền phân lập, mà non-profit là khác, không có cách nào tu chính được cả, và vì vậy, trên căn bản chúng tôi được quyền tu chính. Nhưng ĐH không ấn định cho chúng tôi tu chính bao nhiêu phần trăm…”

“Xin để cho tôi nói hết đã. Cái này rất là quan trọng (có tiếng ông NN Tiên…). Ông cho tôi trình bày kế tiếp cái đã. Tôi chịu trách nhiệm với quý vị. Tôi nói với quý vị là tôi là người quyết định dứt khoát phải viết lại, phải cải tổ lại HC trọn vẹn, mà chúng tôi nói là 99 phần trăm tu chính, vì cái tên của CĐ vẫn còn nguyên. Thưa quý vị, lý do chúng ta không thể nào tu chính kiểu vá víu được, mà chúng ta phải viết lại nó để cho CĐ mới mạnh được, mình muốn nó trở thành một non-profit organization mình không thể dùng tam quyền phân lập được.”

 

“Oh my god! Ông bạn đáng thương, nếu cái đầu của mình là “deadwood” thì giao lại cho người khác, mình ngồi nghỉ ngơi cho khỏe. Can chi mà ráng làm, rồi làm quá dở không ai chịu nổi họ phải “cancel” rồi cay cú làm chi? Bác có nhầm không khi bao nhiêu tổ chức "non profit tam quyền phân lập" vẫn có "fund" như thường và bác đừng làm ẩu nhé. Tiền "funding" chỉ được dùng vào việc trả lương cho những người phục vụ an sinh, y tế, giáo dục. Trường hợp muốn tự gây quỹ thì chỉ tại bác không chịu làm vì đã mất địa bàn đó thôi.

 

Bác hơi ba xạo ở chỗ nói hiến chương cũ không tạo điều kiện cho giới trẻ. Chẳng những tạo điều kiện mà còn nâng niu, mới “vỡ bọng cứt” đã bê lên làm chủ tịch, phó chủ tịch khiến họ tưởng mấy ông chính trị lão thành là thứ cột mục, kèo nát. Sự thực chưa chắc hai mươi năm nữa kiến thức của họ đã đến được gót chân của các tiền bối hay không? Cũng may nhờ thế mới biết dân trí Việt Nam hơi yếu chưa đủ để biết thế nào là dân chủ và chưa đủ khả năng nhận biết một xã hội phát triển, văn minh, dân chủ, tự do, nhân bản phát triển trên cái nền tảng triết thuyết, chủ nghĩa nào. “Cha nó lú thì chú bác nó khôn” chứ ngu hết như cha mẹ chúng nó để chúng nó xem thường thì chết cả đám.

Bác cứ nghĩ cho lui tuổi ứng cử xuống 21 để lòe bịp giới trẻ còn hơi dở, theo tôi cho xuống lút cán 3 tuổi thì giống các vương triều Trung quốc hơn. Kim Chính Nhất xem ra còn thua bác Tần. Thủ tướng Putin thì chưa đáng học trò. Bác Tần nghiên cứu đường lối Việt Cộng để dẫn dắt “khối truyền thông” nên “tẩu hỏa nhập ma” bê nguyên si “cơ chế chuyên chính vô sản” vận dụng vào TCCĐNVQGHK thật chẳng khác Âu Dương Tây Độc vì luyện Hàm Mô Công dởm nên đi lộn đầu xuống đất. Nhưng thôi bạn Tần ơi! Lộn đầu xuống đất thì chẳng ai ủng hộ bác ngoài đám đầu tôm.”

 

Như quý vị đã thấy, trước những hành động vi hiến, tùy  tiện  xem bản hiến chương như “statement cá nhân” của Nguyễn văn Tần, sau khi ĐHĐ thảo luận và tuyên bố bản dự thảo là bất hợp lệ, vi hiến thì việc không thảo luận hủy bỏ là hậu quả tất nhiên. Ông Nguyễn Văn Tần, chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành kiêm Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương chợt tỉnh: “Đại diện cho toàn thể ủy ban TCHC, chúng tôi kính cẩn xin lỗi quý vị. Vì, thứ nhứt, không hoàn thành công tác. Thứ hai, vì đã có phần mời quý vị về đây mà không làm được gì cả. Xin thưa quý vị, lỗi lầm đó chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và giao lại trách nhiệm Ủy Ban TCHC cho Đại Hội Đồng để ĐHĐ kiếm nhân sự tài giỏi hơn, có khả năng hơn chúng tôi để đem lại kết quả cho lần tới. Xin cám ơn, một lần nữa xin cám ơn Đại Hội Đồng.”

 

Thiện tai! Thiện Tai! Cử tọa đều nghĩ Nguyễn văn Tần đã “ngộ” nên “bỏ dao đồ tể lập tức thành Phật”. Mẹ kiếp! Nhầm hết cả đám. Nguyễn văn Tần “ngộ” thật nhưng là “ngộ độc”. Cái bả lợi danh như cái vòng kim cô của Tề Thiên không tháo ra được. Từ chức, mất chức thì nó xiết lại chịu không thấu. Vì thế bạn Nguyễn văn Tần lại dở Hàm Mô Công.

Và mọi người đều thấy nhóm chủ trương đảo chính tố cáo chủ tọa đoàn không cho Ủy Ban Dự Thảo Tu Chính thuyết trình nhưng họ lại không hiểu điều đó hoàn toàn không hợp hiến vì căn cứ theo điều 35 Tu Chính, khoản 4.5 và 4.6 cho thấy Ủy Ban Dự Thảo Tu Chính không có quyền thuyết trình. Thẩm quyền thuyết trình thuộc về Ủy Ban Thường Trực (tham chiếu điều 16 khoản 1,2). Tuy nhiên thực tế cho thấy anh Nguyễn Ngọc Anh được trình bày ba lần.

 

1-Ô. Nguyễn Ngọc Anh(TTV Ban TCHC) đứng lên nói: “Kính thưa quý vị,“Theo tôi nghĩ, trước khi bắt đầu việc biểu quyết bản TCHC, thì vị điều hợp viên, hay MC nên hỏi CTĐ xem cái quy tắc của mình là, thứ nhứt, có muốn tiếp tục thảo luận bản TCHC hay không, rồi sau đó nếu đồng ý sẽ theo nguyên tắc nào, thí dụ thảo luận bao nhiêu phút, bao nhiêu các cái, rồi mới bắt đầu mình làm. Bây giờ nếu tôi thuyết trình xong rồi chúng ta ngồi, chỉ có một điều khoản mà chúng ta lại thảo luận 2 tiếng đồng hồ nữa thì chúng tôi không biết bao giờ chúng ta mới về. Xin cám ơn quý vị.” (ngồi xuống).

 

2-Ông Nguyễn Ngọc Anh (TTV Ban TCHC):“Tôi xin phép hơi vô phép với quý vị ở đây tôi phải nói một đôi lời thôi và sau tôi sẽ chấm dứt nhiệm vụ của tôi ở đây. Lý do như thế này. Kính thưa quý vị. Tôi không biết là bây giờ theo cái nhìn dốt nát và thiển cận của tôi là cả ba vị đều sai hết. Thứ nhứt, về ông Nguyễn Văn Tần. Không phải ông quyết định là 99 phần trăm cái bản HC nó sai, ông lại nhờ chúng tôi viết lại bản TCHC. Nếu mà ông nói chúng tôi như vậy thì, xin lỗi, ông có cho tiến chúng tôi cũng không làm. Cái đó là sự thật. Chúng tôi không phải dễ bị mua chuộc, không phải cần tiền mà phải hì hục viết cả năm này tới tháng kia. Cuối cùng rồi bị nói rằng hiến chương này nó bị nát hết rồi. Cái đó sai, là ông Tần sai thứ nhứt. Xin lỗi ông Tần nghe.

“Cái thứ hai tôi không biết nhị vị BS Hữu và Ô. Nguyễn Văn Tánh trong ĐH năm 2009 ngủ gục hay là mắc bận việc gì đó, nhưng mà phải nhớ rằng, hồi nãy tôi có nói sơ sơ, là vì cái bản tu chính được trình bày trong năm 2009, chính các vị CTĐ mời ông luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nguyễn Xuân Hùng lên trình bày một mô thức khác hy vọng nó có thể có hiệu quả hơn. Tôi không hiểu Ông Nguyễn Văn Tánh đi lại hết tiến trình của cái HC, đối với tôi, tôi không care. Tại vì sao?. Tôi chỉ được giao viết cái DTHC theo cái lệnh, cái quyết định của ĐH 2009. Nhưng mà vì ì ạch, vì không có làm hay là gì đó. Nói thật, anh Phạm Văn Thanh cũng đã soạn. Chúng ta cũng như tình trạng như thế này, bàn hết việc này hết việc kia, mà cái chuyện tu chính để dành chỉ một it thôi. Tôi không trách các đại biểu hôm đó không theo dõi để biểu quyết thì lại phải delay, phải ngưng lại rồi hôm nay bắt bẻ chỉ quyết định tu chính, mà tu chính cái gì đây. Quý vị ĐHCĐHK tại Texas năm 2009 quyết định chúng tôi, trong đó có anh Tần, tôi được mời sau, coi như là dự tính thôi, phải viết theo mô thức mới. Mô thức mới là gì, là trước mặt quý vị, theo kiểu corporation. Còn quý vị có đồng ý là tu chính này có work hay không là quyền của quý vị, mà xin nhị vị quý vị đừng nói rằng chúng tôi tự nguyện muốn viết như thế nào là viết. Lỗi là lỗi của quý vị đã đặt chúng tôi viết theo kiểu đó, hoặc là quý vị đã lơ là, ngủ gục không biết mình nói cái gì cho nên mới giao cho chúng tôi làm chuyện đó. Đừng có bao giờ nói chuyện đó với chúng tôi. Và tới đây chúng tôi chấm hết nhiệm vụ.” Ông Nguyễn Ngọc Anh bỏ ra ngoài.

 

3- Ông Nguyễn Ngọc Anh (TTV Ban TCHC):

Xin lỗi quý vị lúc nãy tôi có hơi nặng lời một chút. Nhưng nếu quý vị ở vào vị trí của tôi là viết theo đơn đặt hàng. Chúng tôi được ủy nhiệm là viết theo kiểu mà người ta muốn viết. Chúng tôi không mong muốn, không có ảo vọng là quý vị phải chấp nhận bản TCHC. Chúng tôi bảo đảm như vậy. Chúng tôi hiểu cách làm việc ở đây. Chúng tôi sống ở đây ba mươi mấy năm rồi. Chúng ta có quyền thảo luận hoàn toàn, có quyền chỉ trích từng điểm từng điểm, cho đến mình bác bỏ tất cả các điểm đó. Chúng tôi rất vui lòng. Nguyên tắc dân chủ phải làm như vậy. Còn cái này, xin lỗi quý vị, chưa gì quý vị đã đánh phủ đầu chúng tôi là lạm quyền, soạn sai. Soạn sai hãy để cho đại hội quyết định như hồi nãy đến giờ quý vị đã nghe rồi. Sai thì bỏ nó đi. Quý vị đã lạm quyền chỗ ngồi trên đó, chưa gì quý vị đã “xài xể” cái người chỉ làm theo đơn đặt hàng của quý vị. Chúng tôi làm sai, thì chúng tôi xin lỗi quý vị chúng tôi đã không hiểu quý vị, như thế là vui vẻ, đâu có để chúng tôi phải (xin lỗi) bực mình một chút. Xin quý vị hãy nghĩ lại đi. Mình là người lớn, mình nhờ người ta làm, làm sai cũng phải đối xử với người ta như người đàng hoàng. Chứ không phải mình vác cây vác gậy đánh người ta rồi nói “bây giờ thôi chuyện đó bỏ qua”, nói vậy không được. Tôi thì tôi bỏ qua rồi, còn quyền của quý vị, tôi cũng không muốn phát biểu thêm, biện hộ thêm cho cái gọi là bản TCHC mà quý vị nói đó, tôi xin chấm dứt.

 

Tôi rất mến ông bạn này, “Sai thì bỏ nó đi” bỏ đi làm lại cái khác để toàn thể mọi người cùng vui vẻ. Bất quá nhóm các vị Nguyễn văn Tần, Nguyễn Ngọc Tiên, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Kinh Luân, Ngô Thanh Lâm, Dương Đức Vĩnh, Huỳnh Thu Lan, Cung Nhật Thành và một số người trong HĐCH của ông Nguyễn văn Tần thấy không còn chịu nổi “cơ chế dân chủ” mà thích “cơ chế chuyên chính vô sản” thì cứ tự nhiên rút khỏi TCCĐNVQGHK để thành lập TCCĐNV TOÀN CẦU hoạt động lấy bản Tu Chính HC 2011 làm Hiến Chương thì lo chi không sớm “công thành danh toại”. Những con phượng hoàng sơ sinh sẽ giống như đàn “gà con vỗ cánh báo bình minh”, càng ít người thì số tiền được hứa hẹn “có ngay sau khi Tu Chính được thông qua” tới hàng triệu đô la chia ra cho từng người càng nặng túi, tha hồ đi công tác cùng trời cuối đất, mất tích trong tù (vì lạm dụng tiền chính phủ)….

 

Hàng ngày thấy ông Đoàn Trọng Hiếu tận tụy chuyển bài của Hoàng Lan Chi vào liên mạng, tôi thấy con người thực nhẹ dạ. Hoàng Lan Chi với tôi trước đây có tiếp xúc nhiều lần nhưng theo tôi với lý lịch như cô ta thì chỉ nên viết lưu bút ngày xanh, lo kiếm sống hơn là nghiêng bên này, ngả bên nọ để đâm bị thóc chọc bị gạo ắt có ngày người ta gọi là Hoàng Lan Củ Chi.

Trước đây cô ta tự động bỏ tên tôi vào cái nhóm “vơ vào lấy chỗ dựa lưng”, tôi bắt cô ta bỏ ra lập tức. Tôi thì không kỳ thị nhưng rất cẩn trọng dù dư sức để cho người đang bị đánh phá oan sai có chỗ dựa lưng nhưng tôi không ngây thơ mềm lòng trước những lời tâng bốc và chẳng ngán ngại những chuyện bịa đặt, đánh phá, ném bùn. Có một dạo Hoàng Lan Chi làm thiện nguyện không lương cho đài VNHN ở Washington DC lúc đó cũng tạm gọi là phóng viên nhưng làm cái trò “báo Túm” vớ vẩn thế này thì thật là tội nghiệp, đáng thương.

Hãy rong chơi trong thế giới lưu bút ngày xanh, thơ nhạc “lùng tùng xòe”. Biết gì về chính trị, triết thuyết, chủ nghĩa mà can dự vào bày vẽ hỏi han, phe đảng. Bà Hoàng Hoa lịch sự đấy chứ gặp người ngoa ngoắt người ta bảo Hoàng Lan Chi Can Chi Chỉ Cụ Hỏi Củ Chi thêm phiền nhất là khi mất dấu nặng.

 

Bài viết đã dài dù chuyện còn lắm thứ nhưng đêm đã khuya chúc quý vị an giấc.

 

Trân Trọng

 

 

Kim Âu

 

Nov 15/2011

 

NHỮNG BÀI LIÊN QUAN

 1. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 2. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 3. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 4. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 5. Bản Chất Khó Dấu

 6. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 7. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 8. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 9. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 10. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 11. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 12. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 13. Đại Hội Bất Thường Quậy

 14. Thực Chất Về Tổ Chức Cộng Đồng Kim Âu

 15. Các Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Kỳ Thực Chất Là Gì

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: