MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

Kim Âu

Con Giun Đất Ruộng

 

 

Có vị chuyển thư của con bé đo mắt, bán kiếng ra chúng tôi đọc mà cảm thấy tội nghiệp cho thành phần gọi là giới trẻ. Con bé này khoe ở Atlanta từ 1993 nhưng không nói được một điều gì đáng nói. Lẽ ra chúng tôi chẳng muốn nói nhưng vì đây là chuyện cộng đồng nên phải nhắc lại lịch sử cộng đồng Atlanta. Năm 1995 lần đầu tiên có một cuộc bầu cử để chọn những người quản trị của tổ chức cộng đồng Atlanta, Georgia.  Cuộc bầu cử có hai liên danh mỗi liên danh năm người và có “debate” đàng hoàng. Liên danh đối lập gồm Vũ Bảo Kỳ (Việt Tân), Nguyễn Đại Hiển (sau là nghị viên thành phố Clarkston), Yung Krall ( Nghìn Giọt Lệ Rơi), Bùi Thắng, và một người trẻ tôi không nhớ tên. Liên danh sau gồm Phạm Đức Thạc, Phan Ngọc Thanh, Nguyễn Hiệp, Hoàng Lan, Hà văn Sơn.

Cuộc bầu cử đặt 11 thùng phiếu toàn bang Georgia, bà con đồng hương đi bầu dưới mưa  tuyết  trên ba nghìn  người (cũng là lần duy nhất). Từ đó đến nay và chắc chắn chẳng có một tổ chức cộng đồng  nào đi bầu với tinh thần nghiêm chỉnh như vậy và Ban Chấp Hành Georgia đầu tiên nối kết với TCCĐVNHK qua Hà văn Sơn, và đó cũng là Ban Chấp Hành CĐ duy nhất ở Georgia có khả năng tổ chức đại hội thường niên TCCĐVNHK 1997.

Chúng tôi nghe con bé nói láo chỉ buồn cười vì mấy you tube cho thấy cha chú của con bé biết ơn ông Chính Nghĩa, ca tụng đến thế nào. Đó mới chỉ là trong muôn một, những năm sau tuy không đứng trong cộng đồng nhưng những đời chủ tịch Nguyễn Đình Anh Phúc, Nguyễn Kế Trình đều do chúng tôi hỗ trợ từng bài diễn văn. Trong hoạt động chung với TCCĐVNHK bất cứ chuyện gì, chúng tôi đều dùng uy tín cá nhân dành ưu tiên cho tiểu bang Georgia. Năm 2005 chống Việt Tân, Chủ Tịch BCH Georgia, Nguyễn Kế Trình là người trẻ tuổi đọc diễn văn trong buổi lễ tưởng niệm cũng từ Hà văn Sơn. Bất kỳ một hoạt động nào TCCĐ Thống Hợp Georgia tuy không giàu, lại thiếu năng động hơn CĐ của Việt Tân nhưng vẫn chiếm vị trí danh dự điều đó ai cũng biết vì có Kim Âu Hà văn Sơn. Năm 2006 trong cuộc biểu tình đuổi Phan văn Khải do ba cột trụ Nguyễn văn Tánh, Hà văn Sơn, Nguyễn văn Tần tổ chức ông Lê văn Dương HĐĐB tiểu bang Georgia cũng ưu tiên lên tiếng. Con bé vô hạnh này không biết ngay cuộc bầu cử ở New York, suýt nữa quyền bầu cử của tiểu bang Georgia rơi vào tay Cộng Đồng Việt Tân nếu Hà văn Sơn không kịp báo với ban tổ chức chặn lại.

Sự thực chúng tôi chẳng muốn nói ra vì cha của cô ta cũng là một chiến hữu, ông ta rất hiền hòa biết điều. Thời của Ngô Thanh Lâm tuy tôi không trực tiếp giúp nhưng bất kỳ một cuộc đối đầu nào với CĐVT sự xuất hiện của tôi  luôn chiếm ưu thế cho CĐNVQGGA. Khoảng đầu tháng tư năm nay, trước áp lực lớn của bọn Việt Tân. Cộng Đồng NVQG/GA tổ chức một buổi diễn đàn công luận, chúng tôi tham gia với vai trò thuyết trình viên tuy đang bệnh nhưng sau đó buộc phải đứng trụ giúp cho Chủ Tọa Đoàn điều hành buổi diễn đàn công luận hơn bốn tiếng và giải đáp toàn bộ các câu hỏi. Nói đến uy tín chắc một con người phục vụ cộng đồng với tinh thần vô kỷ, vô công như Hà văn Sơn thì loại trẻ nít vô hạnh, vô ơn và thứ xó bếp đuổi gà như Long Điền có tư cách nào để phê phán.

Cộng Đồng NVQG Georgia còn vững vàng đến ngày nay không rơi vào tay Việt Tân chắc chắn phần công lao thuộc về những nhân vật đứng sau lưng đạo diễn trong đó có Hà văn Sơn chứ không phải do lớp trẻ nào cả. Tuổi trẻ như CTBCH Georgia Ngô Thanh Lâm vừa qua quyết chí sát nhập với Cộng Đồng Việt Tân. Hà văn Sơn cột sống đang đau cũng phải cố gắng đến tham gia  để bóp chết tư tưởng hư hỏng, đầu hàng đấy.

Những người trẻ qua thời là họ lo công việc khác. Đống rác còn lại do các tiền bối quét dọn. Cộng đồng nào cũng nâng niu giới trẻ, hễ cô cậu trẻ nào đồng ý là các cụ tiền bối đưa ngay lên làm chủ tịch chẳng qua một cái test IQ xem điểm C hay A về lịch sử, ngôn ngữ, lý tưởng quốc gia, hạnh kiểm. Thậm chí có chủ tịch còn nói lá cờ quốc gia là cờ đỏ sao vàng (bụm miệng không kịp).

Làm được gì, tổ chức hội xuân, tết trung thu, giỗ tổ Hùng Vương đó là thành tích chống cộng, cứu quốc ư?

Xin lỗi! Chuyện đó là nền nếp từ thời Phạm Đức Thạc, Hà văn Sơn cứ thế mà làm, danh nghĩa cộng đồng chịu đi vận động là dư quỹ tổ chức.

Chỉ vài dòng thế thôi, chắc quý vị đủ thấy vai trò và uy tín của Hà văn Sơn là một thực tế không thể chối cãi.

Ông Nguyễn Thanh Minh và người trẻ Ngô Thanh Lâm lên tiếng xem sự việc vừa qua có đúng vậy không?

Tất cả những nhân vật hoạt động cộng đồng kỳ cựu đều biết Kim Âu Hà văn Sơn là ai, đã đóng góp cho CĐVNHK như thế nào. Chẳng ai biết con chó ghẻ Long Điền, tà lọt cho Nguyễn văn Tần màu vàng hay vện.

Trong lĩnh vực chính trị và trường văn trận bút người có tài, có tiếng thì lắm kẻ thù. Người ta vì khinh suất có một vài cá nhân thù hận đã mệt. Chỉ có Kim Âu Hà văn Sơn ngang nhiên vạch mặt chỉ trán không phải cá nhân mà hàng chục tổ chức, đảng phái chính trị hoạt đầu coi chúng như cỏ rác.

Sự thật rành rành Kim Âu Hà văn Sơn này chẳng cần ai giúp sức nhưng khí hùng Lạc Việt vẫn tỏa ngút trời, một thời chiếm lĩnh, rúng động công luận Hoa Kỳ và thế giới. Sự thực đó hiển hiện, là chuyện “không tiền khoáng hậu” Nhiều thế hệ Việt Nam lưu vong sẽ nằm xuống, mất hút nhưng cái tên Hà văn Sơn còn đó trường tồn trong lịch sử tư pháp,  lịch sử , quân sử và tình báo sử của Hoa Kỳ nghe chưa!

Câu chuyện đó không phải thứ chuyện đo mắt, bán kiếng kiếm cơm và không phải là cái chức dởm đời Trưởng Khối Truyền Thông Quốc Nội dứt ra không nổi vì từ chức làm gì còn uy tín với vợ già.

Trường văn, trận bút có nhiều chiến tướng lừng lẫy nhưng gặp Kim Âu Hà văn Sơn thì phải biết tránh. Khối cao thủ đã đụng trận, kẻ thì bẻ bút, người thì nội thương ẩn tích hàng mấy năm.

Lý luận đàng hoàng trước bàn dân thiên hạ chứ không phải bịa chuyện chửi bừa và sủa trong rào dậu như con chó ghẻ Long Điền, Vũ Hồng và con bé đo mắt, bán kiếng vô hạnh. Hơn kém là ở đây. Quý vị đã đọc một loạt bài tràng giang đại hải của Kim Âu viết để bảo vệ cộng đồng. Lý luận về tổ chức, chính trị cộng đồng luôn mang tính chất đa nguyên. Thử hỏi lý thuyết gia sọt rác Long Điền có bài nào chứng tỏ khả năng mình thuộc vào loại khá, đáng chấm điểm hay chỉ đành chấp nhận hai chữ Long Điền chỉ là thứ “cam thổ long” ở ruộng tức là “con giun đất ruộng”. Giun đất ruộng thì cam phận giun dế côn trùng đi! Không có xương sống can chi mà ráng lên giọng khuyển nô.

 

 

Kim Âu

Nov 29/2011

 

NHỮNG BÀI LIÊN QUAN

 1. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 2. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 3. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 4. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 5. Bản Chất Khó Dấu

 6. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 7. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 8. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 9. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 10. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 11. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 12. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 13. Đại Hội Bất Thường Quậy

 14. Thực Chất Về Tổ Chức Cộng Đồng Kim Âu

 15. Các Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Kỳ Thực Chất Là Gì

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: