MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

Kim Âu

 

Nặc nô: Tài nhỏ chí láo

 

 

Điều bất hạnh nhất cho cái CĐNVQGHK ở chỗ có những đứa trẻ não bộ bị tật nguyền do đã xuất thân từ một gia đình cha mẹ quá thấp kém về văn hóa nên khi  bước ra xã hội cứ lầm tưởng những người cao tuổi khác kiến thức kém hơn cái tôi hoang tưởng của bản thân mình. Một đứa trẻ mới lớn, nhờ theo cha mẹ sang Hoa Kỳ, nhờ công cha nghĩa mẹ cày như trâu bò nuôi con ăn học, chúng đã làm nên được cơm cháo gì bằng gót chân cha mẹ chúng. Ít ra các bậc cha chú của chúng dù trải bao cay đắng của số phận nhưng đã nuôi dạy ra một thế hệ như chúng. Trong khi bản thân của chúng, con cái mới được vài tuổi còn phải nhờ cha mẹ nuôi giữ. Tương lai vẫn còn là một câu hỏi lớn, những bất trắc chưa biết sẽ xảy ra lúc nào?

Đám trẻ này không hiểu rằng, những người lớn tuổi có trong mình hai ba nền văn hóa, (do lúc nhỏ học chương trình Pháp, Việt và bây giờ thì cư ngụ ở một quốc gia khác Hoa Kỳ, Úc , Na Uy..v.v..) đọc ý kiến của cậu Lê Phong đưa lên thật khó nhịn được cười.  Chắc chắn CĐNVQGHK không kém như con bé Nhất Anh nghĩ đâu. Họ khá đấy nên sự việc đã kết thúc với số phiếu 39 no /4 yes.

Cuộc bỏ phiếu chung quyết sau khi đã có hàng chục ý kiến phân tích rành rẽ sự nguy hại của bản TCHC thể hiện 90% những nhân vật cộng đồng có mặt rất sáng suốt.  

Kim Âu

Oct7/2011

 

Thế giới ngày nay với những phương tiện khoa học hiện đại giúp cho con người phát triển tột đỉnh trong việc thể hiện quyền tự do cá nhân. Cuộc cách mạng vi tính đã phá vỡ những bức tường ngăn cách,  xuyên qua tất cả các biên cương địa lý, vượt không gian đến ngay hộp thư của những người đã dùng email để làm phương tiện liên lạc.

Vì thế vận dụng được phương tiện này là thủ đắc một loại vũ khí lợi hại. Với một máy vi tính (computer), người ta có thể nối kết với hàng trăm nghìn máy tính khác để phổ biến, quảng bá nhận thức, quan điểm, lập trường của mình tạo nên ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người. Với một hệ thống bốn, năm máy vi tính người ta có thể  kiểm soát và điều hướng dư luận qua những groups trong hệ thống liên mạng toàn cầu.

 

Phương tiện thì dư thừa nhưng quan trọng nhất  ảnh hưởng hay tạo ra uy tín của một người cầm bút là nội dung những vấn đề được đề cập nhằm phục vụ cho mục đích nào và có đáp ứng yêu cầu của sự thật, có biểu đạt được một khái niệm hay có những lý luận dựa trên những bằng chứng, dữ kiện, khả tín hay không?

Điều nguy hiểm nhất là bóp méo, xuyên tạc sự thật, bịa điều đặt chuyện, đảo ngược phải trái, đổi trắng thay đen nhằm thủ thắng một cách bất lương trong những sự kiện liên quan tới nhiều người, tới vấn đề bảo vệ những giá trị của các tổ chức của Người Việt Quốc Gia.

 

Mấy tuần gần đây nhiều tin tức từ nội bộ của một tổ chức vô vụ lợi đã có gần hai mươi năm hoạt động với danh xưng CĐNVQGHK  bị “leak” ra ngoài, sau sự việc một nhóm âm mưu phá hủy tổ chức này bằng một bản văn phản dân chủ, phản động bị thất bại.

Trái với nguyên tắc thông thường, bọn người này đã xuyên tạc sự thật của buổi hội thảo, bất chấp kết quả là chênh lệch quá lớn trong cuộc đầu phiếu (39/4), bất chấp sự thú nhận thất bại của đầu lĩnh Nguyễn văn Tần, Nguyễn Xuân Hùng thể hiện qua việc cả hai đều có phản ứng tự thoái chức. Nguyễn văn Tần tức tối trả lại vấn đề tu chính cho HĐĐD (không trả cũng không được), Nguyễn Xuân Hùng giận dỗi tuyên bố từ chức nhưng sau đó lại muối mặt đảo lưỡi không chút ngượng ngùng.

 

Dưới sự giật dây của Nguyễn văn Tần, Nguyễn Kinh Luân, một nhóm người hoàn toàn không liên quan gì tới hoạt động cộng đồng đã nhảy vào cuộc giở giọng xuyên tạc, đánh phá uy hiếp từng cá nhân không ủng hộ hành vi phản bội tổ chức của Nguyễn văn Tần, bọn người này trơ tráo dựng chuyện, bất chấp lẽ phải, lợi dụng sự giới hạn phản ứng của những thành viên cộng đồng  để tấn công người lương thiện.

 

Đầu đàn cánh sẻ của bọn này là nặc nô Hoàng Lan Chi một nữ sinh Gia Long biến chất trơ trẽn, tập tành viết lách, không tự biết mình là ai, kiến thức giới hạn, vì ham tiếng, tham danh; tự biến mình thành một thứ nặc nô thời đại làm ô danh học hiệu đã định hình nhân cách cho y thị.

 

Lần đầu tiên tôi biết đến Hoàng Lan Chi là chuyến lên Boston chơi với nhóm anh em văn nghệ sĩ các nơi tụ về.*1

Đối với tôi gặp bạn là uống rượu, rượu vào lời ra, tâm tư, ý tưởng chữ nghĩa ở đó quyện trong khói thuốc và những chung rượu vơi đầy. Nữ nhi góp mặt thì dành cho mấy vị “kỳ vô phong” thù tiếp.

Sau này gặp lại ỵ thị ở Washington DC. Biết được số phận long đong của cô ta (ghép form với một anh giáo già tên TQK để ở lại Mỹ) cũng có phần thương cảm nhưng thấy tâm tính ả rất kỳ cục nên cũng lắc đầu. Từ câu chuyện cô ta qua sự giới thiệu của chúng tôi mượn đất, dựa thế báo Sóng Thần rồi muốn qua mặt chủ nhiệm Phạm Bá Vinh nên bị đuổi cổ, thị phải nhờ tôi xin Phạm Bá Vinh đừng viết thông báo bãi chức chủ bút cho đỡ mất mặt.

 

Từ  chỗ một người mới tập tễnh đến Hoa Kỳ năm 2004 không tự biết mình là ai nhưng thị cứ khoe rằng người này, người nọ viết bài cho mình (mình làm gì? đăng ở đâu?), tự động mượn tiếng tăm người khác để dương danh như chính mình làm chủ để lòe người với ý đồ thiếu lương thiện. Thị (Hoàng Lan Chi) xin tuần báo Chính Nghĩa cấp thẻ phóng viên, xin được nhân danh phóng viên báo Chính Nghĩa, Diễn Đàn Chính Nghĩa để phỏng vấn nhưng thị nhầm vì chúng tôi đâu phải dễ để cho thị lợi dụng. Bởi chúng tôi thấy thị không đủ khả năng viết lách ngoại trừ ba cái phỏng vấn xưng tụng lảm nhảm theo lối "đỉa đeo chân hạc". Cô ta cũng từng ca tụng, bơm thổi Kim Âu nhiều lần nhưng chúng tôi vốn không cần sự ca tụng theo kiểu tập làm văn thiếu chữ,  "lưu bút ngày xanh".

Một hôm cô ta tự động đưa tôi vào nhóm của cô ta, xếp chung với một số thành phần nửa nạc nửa mỡ khiến tôi sùng máu vì chúng tôi là người công chính, sống với lẽ phải và sự thật, giao du rộng rãi với bằng hữu đúng nghĩa của chữ bạn nhưng chúa ghét cái trò kéo bè, kéo cánh, phe đảng dựa dẫm lẫn nhau. Một đấng trượng phu bao lần đối diện tử sinh, đầu đội trời chân đạp đất “nhất trụ kình thiên” cần gì mà quàng vai bá cổ bừa bãi với ai. Tôi lập tức buộc cô ta bỏ tên tôi ra, cảnh cáo và tuyệt giao từ đó. Dần dà rồi cây kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra, cái thói kéo bè kết đảng bao giờ cũng dẫn đến những âm mưu bất hảo như bè gặp lũ thì bè bị cuốn theo giòng đời ô trọc.

Đến thời gian gần đây lại thấy y thị học được chút về "blog" và "web" vội khoe toáng lên trên mạng và làm giáo sư cho mấy tên dốt nát nịnh "đầm mít" thấy buồn cười, rồi thì lại bày trò tập làm văn.

Một người phụ nữ tuổi đã sáu bó “tài nhỏ chí láo” như Hoàng Lan Chi thì chỉ nên viết lưu bút ngày xanh. Bước nhầm sang lĩnh vực chính trị và xã hội với hành trang hiểu biết nông cạn mà ăn nói láo lếu càn rỡ là lập tức trở thành một mụ nặc nô. Hết chuyện chơi, ả nặc nô Hoàng Lan Chi lại nảy ra cái trò Báo Túm, chỉ hai chữ đó đã đủ thấy hết cái chất nham nhở, trơ trẽn ẩn náu trong con người này.

Trong chuyện phong thần người ta thấy muông thú, sâu bọ đều muốn lên làm người nhưng Hoàng Lan Chi, con chó cái đi hoang, sủa bậy - bà chị - của mấy thủ lĩnh giới trẻ gần năm bó trong hạt Tarrant lại trái khoáy muốn bỏ kiếp nhân sinh để sống kiếp côn trùng, cầm thú. Đó là lý do thiên hạ thấy xuất hiện cặp Kiến Vàng và Kiến Càng .. chắc chắn còn vài con Ruồi Đỏ, Nhặng Xanh nữa chứ không chơi?

Người phụ nữ đứng đắn khác với phường nặc nô hay loại bán phấn, buôn hương ăn nói suồng sã, hỗn xược bằng những thứ ngôn ngữ hạ lưu, tốc váy chửi càn, kéo bè kết cánh, ngỡ mình bất trị. Hiểu biết chưa đến gót chân mà dám chê người ta mù mà thật ra bản thân mình bị quáng.

Thật không có gì nực cười và phường tuồng hơn khi một con nặc nô nạ dòng mới tập tễnh đến Hoa Kỳ năm 2004, chui rúc vào hàng ngũ quốc gia để sắm vai chống cộng chẳng khác gì đám phản tỉnh cuội.

 

Ngữ như Hoàng Lan Chi  biết gì về chính trị, triết thuyết, chủ nghĩa mà can dự vào vì thế y thị chỉ có thể giao tiếp với những loại khật khùng ưa nịnh, dốt nát háo danh để y thị dễ bề lợi dụng.

Trước kia ta không muốn nói vì cho rằng tên Nguyễn văn Tần còn tinh thần quốc gia nên để hắn giữ chân “thừa tự” của tổ chức nặng tính danh nghĩa như “tổ đình”. Nhưng hắn có manh tâm buôn bán tổ chức chắc chắn phải chuốc lấy kết cuộc thê thảm.

 

Hoàng Lan Chi cũng đã lục thập rồi đấy nhưng thuộc loại nặc nô,  điếc và trơ trẽn quá rồi nên  cấu kết với Nguyễn Kinh Luân, Nguyễn văn Tần, Nguyễn Xuân Hùng, Huỳnh Thu Lan cùng một bọn gian nhân vô liêm sỉ làm điều tai ngược “vu oan giá họa”, “chuyện không nói có” cho người một cách quá sức trắng trợn. Tuy nhiên loại nặc nô như Hoàng Lan Chi này chỉ mới ra hải ngoại chân chưa hết phèn đã sắp tàn đời nên chỉ còn cách bịa đặt nham nhở để đời biết đến.

 

Khốn nỗi bịa chuyện thì dễ nhưng chứng minh chuyện bịa là có thật thì không đơn giản nên cuối cùng sự thật rành rành cho thấy không hề xảy ra chuyện văn hóa vận trong đêm văn nghệ ở Florida . Vậy thì những ngôn từ, hình dung từ mạ lỵ người khác một cách vô cớ không lẽ tự tiêu. Sông Hậu là ai? Chuyện đó Hoàng Lan Chi, Nguyễn Kinh Luân, Huỳnh Thu Lan và đồng đảng tự hiểu, tự thẹn. Nhưng nếu biết tự thẹn nghĩa là còn chút liêm sỉ thì phải biết lên tiếng xin lỗi để khôi phục lại chút phẩm giá làm người chứ đừng giở thói nặc nô, súc vật.

Đằng này đã không biết hối lỗi còn giở giọng nặc nô, thằng cu, con nỡm trơ trẽn xem thường khán, thính giả khi bịa đặt Nguyễn văn Tánh nào là hung hăng, mạt sát, chửi bới v..v.v

Chúng tôi thì không bao giờ nói ẩu, viết bậy không bằng chứng và cũng không cắt xén câu chữ nên để nguyên những lời phát biểu của Nguyễn văn Tánh (phần dưới) trong buổi họp để độc giả đọc và thấy rõ chân tướng của loại tự nguyện sống kiếp sâu bọ, côn trùng chuyên nghề xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Đây cũng là tiếng chuông cảnh báo cho bọn gian nhân hiệp đảng biết rằng không có mưu ma, chước quỷ nào có thể qua mắt được Đại Khối Người Việt Quốc Gia Chân Chính.

 

Kim Âu  

Nov 17/2011 

Nặc Nô :

 1. Kẻ làm nghề đi đòi nợ thuê trong xã hội cũ.

 2. Người đàn bà lắm lời và có những cử chỉ thô bỉ.

 

 

 

Toàn bộ lời nói của Ông Nguyễn văn Tánh được ghi lại

 

1-Ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, ngồi ở bàn chủ tọa:

“Kính thưa toàn thể quý vị,

 

“Như quý vị đã biết là trước mặt quý vị, có bản soạn thảo hiến chương gần 70 trang. Không biết trong này có bao nhiêu quý vị đã đọc và chính ban TCHC có đọc hết toàn bộ bản hiến chương này hay không. Với nhu cầu, và đây là vấn đề sống còn, đây là vấn đề thành bại, đây là vấn đề mà…chúng ta là những những người tỵ nạn cộng sản. Ở trong quốc nội đang chờ chúng ta làm một cái gì, cho nên, lá phiếu quyết định của quý vị phải đáp ứng nhu cầu cho hiến chương, cho tất cả ý nguyện của toàn dân, chẳng những tại Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới, kể cả trong nước nữa. Bởi vậy, nó rất quan trọng, cho nên không thể nói mời tất cả mấy chục đại biểu về đây để yes, no, xin lỗi không có chuyện đó. Theo ý kiến cá nhân tôi, và tôi đã tham khảo với BS Hữu, cũng như là ban tổ chức, là chúng tôi đề nghị là phải thảo luận, đem ra thảo luận toàn bộ, cho dù bao (lâu) cũng được. Đó là ý kiến của chủ tọa đoàn.

2-Ông Nguyễn Văn Tánh: “Kính thưa ông Tiên, kính thưa tất cả quý vị,

“Trước khi ban TCHC đọc qua, đây không phải là ý kiến của tôi, mà tôi đọc bản quyết nghị CDNVQGHK Đại Hội Thường Niên từ ngày 13-15 tháng 8 năm 2010 để tất cả quý vị nắm vững. Chúng ta phát biểu chúng ta phải thảo luận, để cho có những sự kiện mà đi vào lịch sử. Bởi vậy, tôi xin đọc bản quyết nghị trước.

Ông Tánh đọc nguyên văn quyết nghị của ĐH 2010, trong đó có phần liên quan đến HC:

“Đại diện các cộng đồng thành viên của CDNVQGHK đã thảo luận về các chủ đề sau đây.

…………………………

“Thứ 2- Ban Tu Chính Hiến Chương hiện nay có nhu cầu hoàn chỉnh bản TCHC trong thời hạn 1 năm kể từ Đại Hội 2010.

“Tôi xin nhắc lại: Ban Tu Chính HC hiện nay có nhu cầu hoàn chỉnh tu chính hiến chương..

…….

“Quyết định:

……..

2- Cải tổ thành phần TCHC với nhân sự chính yếu sau đây:

1-      Ông Nguyễn Văn Tần, Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương

2-      Ông Nguyễn Xuân Hùng,

3-      Ông Phạm Văn Thanh

“Đại hội đồng khuyến cáo ủy ban TCHC cần hoàn tất công tác trước Đại Hội 2011.

………………………………………

 

“Ngày 14-8-2010

 

“Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch HDDB/CĐNVQGHK

Nguyễn Văn Tần, chủ tịch HDCH/CĐNVQGHK

Võ Đình Hữu, chủ tịch HDGS/CĐNVQGHK”.

 

Ông Tánh nói tiếp:

“Kế tiếp, năm 2006, Ban Tu Chính HC, quý ông Trương Ngọc Tích, Trần Xuân Thời, Võ Đình Hữu, Nguyễn Tài Đàm, Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Văn Tần, LS Nguyễn Thanh Phong đã ghi nhận ý kiến và đúc kết trong các phiên họp từ tháng 3, 2006 đến tháng 6, 2006. Ý kiến bổ túc được ghi nhận các điều: đ. 1, đ. 4, minh định CDNVQGHK. Điều 2 (8/24 và /59 ??) ấn định vai trò hai vị phó chủ tịch của mỗi Hội Đồng và nhiệm vụ. Điều 31, tiêu chuẩn hướng dẫn hành động của thành viên. Điều 34 minh định vai trò của Hội Đồng Cố Vấn.

“Với tư cách chủ tọa đoàn, tôi vừa đọc như vậy, để quý vị rõ ràng. Và Ban Truyển Thông (có lẽ ý nói Ban Tu Chính HC – ghi chú của BTC) đã vi phạm trầm trọng. Đây là tu chính hiến chương chớ không phải là thay đổi một hiến chương. Nếu làm như vậy, rõ ràng coi thường cả một thể chế của Cộng Đồng Hoa Kỳ hiện hữu không ra gì hết. Bởi vậy, các Cộng Đồng TV, chắc là quý vị đã biết trên internet, đời sống của tất cả quý vị phải làm việc nuôi sống cả gia đình, ăn cơm nhà vác ngà voi, thì giờ đâu mà đọc 70 trang, một tài liệu gì mà dài 70 trang không thể tưởng tượng được. Đây là điều vi phạm trầm trọng đối với vấn đề HC, và người làm HC đã vi phạm trầm trọng HC rồi, thì việc này không cần phải xét HC nữa. Đó là ý kiến của tôi.”

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

Khi chúng ta thảo luận thì phải ráo riết. Vấn đề tối quan trọng chúng ta cần phải thảo luận. Rõ ràng là Ô. Tần đã vi phạm HC với tư cách trưởng ban TC, không báo cáo cho HĐĐD. Ông Tần tự động muốn làm gì thì làm, chỉ gởi thông qua sau khi ông đã làm xong. Thí dụ, ĐHĐ bổ nhiệm 3 vị trong ban TCHC, ông Tần đã bỏ ông Thanh mà không báo cho HĐĐD và mời người khác. Đó là một vi phạm. HĐĐD tổ chức họp hàng tháng. Tu chính và thay đổi không phải chỉ là từ ngữ, mà khác xa rất nhiều. Tu chính là chỉ ở một điều khoản nào, quý vị có thể đọc trên internet được. Quý vị đã thay đổi cả cái hiến chương, với 70 trang như vậy thì không thể trách là người ta không đọc. Chúng ta làm công việc “ăn cơm nhà vác ngà voi”, đâu có nhiều thì giờ. Đó là tôi trả lời câu hỏi của anh Vĩnh.

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

“Ô. Phúc và ông Lâm hoàn toàn sai. Đại hội 09 tôi là một thành viên sáng lập viên. Tôi được ngồi ở ghế dự bị, sau khi bầu đề cử Ô. Đỗ Đức Chiến là trưởng ban TCHC. Ô. Hoàng Duy Hùng có trình bày mô thức, nhưng chỉ có bỏ Hội Đồng Chấp Hành và thay vào Phó CT Nội Vụ đặc trách điều hành, hoặc giám đốc Điều Hành mà thôi, không phải hủy bỏ HC này và thay thế một HC mới. Sau đó Ô. Đỗ Đức Chiến bị bệnh stroke, Ô. Tần không có quyền hạn gì đã bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh làm trưởng ban. Ông NN Anh sáu tháng không làm gì, tôi gọi điện thoại thì Ông Anh cho biết là “bận giữ con” nên không làm được. Sau đó tôi phải mời Ông Phạm Văn Thanh vào tháng 4 làm trưởng ban TCHC. Ô. Thanh đã thuyết trình ở ĐH 10. Vì không có thì giờ (ĐH chỉ có 1 ngày), nên không thông qua HC do Ô. Thanh làm, cho nên mới có bản quyết nghị này là mới nhứt. Tôi đồng ý với Ô. Phúc mình phải làm đúng, bởi vì CĐNVQGHK có gần 50 CĐTV ở khắp tiểu bang, như các cộng đồng lớn Nam và Bắc Cali. Dallas, Houston, Georgia và một số khác.. Mặc dù người ta chưa đọc là lỗi của họ, ai không có lỗi, không phải vì thế mà cuống cuồng biểu quyết cho xong. Bởi vậy tôi đề nghị ĐHĐ hãy thảo luận.”

Sau phần thảo luận với nhiều ý kiến ……..

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

Quý vị phát biểu rất sâu sắc và thực tế. Nếu chúng ta hủy bỏ cả HC cũ thì tâm huyết suốt 19 năm qua kể từ ngày thành lập cộng đồng đều bị hủy bỏ rõ ràng. Đề nghị quý vị chúng ta vote là nên thảo luận HC này hay không, hoặc là vote không thảo luận.

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

Xin để cho hai vị phát biểu chót là BS Bùi Quang Dũng và Teresa Hoàng.

Ông Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu:

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu,

Thay mặt cho Hội Đồng Đại Diện, không phải là Ô. Tần có lỗi trong Đại Hội hôm nay, mà cả Hội Đồng Đại Diện đều có lỗi. Tôi thay mặt Hội Đồng Đại Diện xin nhận lỗi trước tất cả các thành viên đại biểu trong Đại Hội kỳ 2011 hôm nay. Đó là chân tình nhất trong thâm tâm của tôi nói ra (không lừa gạt ai cả). Tất cả những người đang ngồi đây hầu hết đang ăn cơm nhà vác ngà voi đến đây bằng cả nhiệt huyết, bằng cả tấm lòng để làm việc phục vụ mọi người. Nhiều khi có nhiều bất hòa, cãi nhau, đi đến …. Hỏi nhau để đem lại chương trình lợi ích chung cho quốc gia dân tôc. Tôi, đại diện cho Hội Đồng Đại Diện, một lần nữa thành thật xin lỗi cùng tất cả quý vị đại biểu ngày hôm nay. Và như quý vị cũng biết, tất cả mọi diễn tiến có những ưu và khuyết, có những cái đúng và những cái sai. Chúng tôi nghiêng mình khâm phục và khen ngợi Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương đã bỏ thời gian quý báu thực hiện bản HC dài 70 trang như vậy. Đây cũng là điều đáng tiếc vì nó không phù hợp với các sinh hoạt của CĐNVQGHK. Bây giờ chúng ta không thể tìm gấp ban tu chính hiến chương, tôi đã thảo luận với ông Tần và ông Hữu, trong tương lai CĐNVQGHK sẽ tu chính hiến chương.  Hội Đồng Đại Diện sẽ tìm người phụ trách tu chính hiến chương.

 

Ban Tổ Chức đánh máy từ đĩa video do ủy viên báo chí CĐVN Bắc Cali cung cấp.

 

 

Côn trùng nói chuyện trên trời

 

 

Tuần vừa qua chúng tôi bận ba ngày tiệc tùng. thứ sáu thứ bảy tiệc ra trường của con cháu và chủ nhật là tiệc khai trương cơ sở của báo Trắng Đen. Sáng thứ hai, mấy người bạn gọi điện thoại tới có vẻ nôn nóng hỏi tôi đã đọc bài mấy con kiến làm trò “KỊCH LÓI”chưa? Tôi nói chưa

Tội nghiệp con người không dám làm người mà tự đồng hóa mình làm côn trùng, súc vật. Hết là Kiến Vàng, Kiến Càng, Kiến Lửa, Kiến Đen rồi đến ..Nhặng Đỏ, Nhặng Xanh.

 

Đúng như dự đoán sau trò “kịch lói” với nhân vật cuối cùng là Nghị Hạt Nguyễn Xuân Hùng. Bây giờ thì y thị "tửng" đến mức đóng trò tự phỏng vấn Hoàng Lan Chi. Tôi đọc mấy chục câu hỏi đáp của thị mà thương hại khi thấy y thị cứ làm như thị là trung tâm của mọi sự kiện. Một người phụ nữ già hơn nửa đời người mới ghép “form” làm giả giấy tờ để sang Hoa Kỳ. English thì  ăn đong, dung nhan thể xác đã vào hạ. Nghề nghiệp chuyên môn không có.

 

Di dân đến muộn như vậy đâu còn hữu dụng đối với xã hội Hoa Kỳ. Y thị không có nghề nghiệp (có lúc giữ trẻ ở DC) nên tự nguyện làm không công cho đài phát thanh, báo chí để lân la phỏng vấn, tự giới thiệu năng lực nhằm tìm việc nhưng cái thói “dây leo muốn thành cổ thụ” gây ra nhiều chuyện va vấp.

 

Hết bám theo đài VNHN, Hoàng Lan Chi lại bám lấy tờ Sóng Thần của Phạm Bá Vinh (bạn thân Hà văn Sơn) viết một mục cho báo mà lấn quyền người làm chủ nên thị đã năn nỉ Hà văn Sơn giải hòa cho thị với Phạm Bá Vinh. Khi Phạm Bá Vinh cho nghỉ. Hoàng Lan Chi được Nguyễn Đình Thắng giúp cho một chân trong BPSOS được vài tháng. Sau hết “funding” phải cho nghỉ.Y thị xin chúng tôi làm cho một thẻ ký giả báo Chính Nghĩa nhưng chúng tôi vốn thận trọng nên không để cho ai lợi dụng, lạm dụng. Cuối cùng thị ghiền quá vẽ ra trò báo với bổ, túm với đùm làm trò hề cho thiên hạ khinh bỉ.

 

Đọc thị kể chuyện mọi người đều thấy thị đưa Tiến Sĩ Hà văn Hải ra làm chỗ dựa (như vẫn thường dựa dẫm khắp nơi). Thị cố lên gân giở giọng nặc nô, bịa đặt mạt sát cá nhân tôi nhưng khốn thay y thị không hề biết:  Tiến Sĩ Hà văn Hải với Hà văn Sơn là bạn học cùng thời, cùng trường, cùng lớp, ở trung học công lập Trần Hưng Đạo, Đà Lạt cho đến gần hết năm Đệ Nhất.

 

Lần y thị bon chen đến buổi ra mắt sách ở Boston, thị cũng không hề biết Phong thủy gia danh tiếng lẫy lừng Quảng Đức, chồng của thi sĩ Phan Thị Ngôn Ngữ là bạn thân của Hà văn Sơn bất ngờ gặp lại nhau sau mấy chục năm.

 

Thật ra chẳng bao giờ chúng tôi muốn nói về thời trai trẻ xa xưa của mình….một thời bồng bột, -existentielle - ngông cuồng.. Năm tôi sa cơ, y thị chưa hết trung học mà nói chuyện trên trời. Năm 1975, ngày 30 tháng tư, hai chân tôi còn trong cùm tại xà lim trại Cổng Trời.

 

Ở Washington DC, bạn bè chúng tôi hơi đông, mỗi lần lên chơi hay công tác phải sắp xếp thời gian để làm sao có thể gặp được nhiều người.Chúng tôi không xem nhẹ con người nhưng không mất thời giờ vào chuyện vớ vẩn với dạng người không tự biết mình là ai. Hoàng Lan Chi có tư cách gì mời tôi và thị làm gì có nhà để đến.

 

Chuyện phỏng vấn ư! Đó là chương  trình của đài truyền hình hay phát thanh đâu phải của Hoàng Lan Chi.Với một người như tôi, chẳng cần tờ giấy, chẳng cần chuẩn bị, nhiều lần ngồi trả lời phỏng vấn truyền thông, truyền hình, báo chí quốc tế nên việc nói chuyện trước ống kính chỉ là chuyện quá thường. Đối với chúng tôi, Hoàng Lan Chi chỉ có đủ khả năng viết “Lưu Bút Ngày Xanh”, làm hề “Kịch Lói”. Y thị nói chuyện “bẻ gãy lý luận” v.v nghe thật vớ vẩn. Độc giả theo dõi sự việc đã thấy ai là người viết có lý luận và loại nặc nô nào chỉ biết chửi càn. Hiểu biết, kiến thức của Hoàng Lan Chi được bao nhiêu mà lý với luận.

 

Cứ nhìn y thị la làng khiến trời muốn sụp khi khoe đã biết làm website rõ là trò hề. Có ông bạn chuyển cái email của anh em bên Dallas chửi Hoàng Lan Chi thậm tệ. Họ gọi ả là “con chó cái già động đực sủa càn”. Lời lẽ như vậy hơi tội nghiệp. Hoàng Lan Chi chỉ thuộc loại di dân đến muộn chẳng có chút giá trị gì trên nước Mỹ chỉ vì cố tìm một chút danh phận, chỗ đứng nên trở thành hư hỏng, mê sảng đến độ tội nghiệp.

 

Tôi không tự cao nhưng có thể chấp cả nhóm Nguyễn văn Tần, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Kinh Luân, Dương Đức Vĩnh đối luận với chúng tôi về vấn đề TCCĐ mặc dù chúng tôi không bao giờ muốn dính dáng vào vấn đề tổ chức, hành chánh.

 

Người như chúng tôi bước chân đến Hoa Kỳ sau khi đã bị cả VNCH lẫn Hoa Kỳ phản bội, chôn vùi tại Bắc Việt. Người từ cõi chết trở về, đứng lên từ huyệt mộ quá khứ để Viết Lại Lịch Sử, chính thức được quốc hội Hoa Kỳ vinh danh. Một người tạo ra sự kiện “không tiền khoáng hậu” có khi nào tự hạ mình nhận một lời tâng bốc chẳng chút giá trị và có gì phải động tâm trước những lời lẽ bịa tạc của phường hạ lưu.

 

Những bậc trí giả chỉ cần đọc hai bản vinh danh của Quốc Hội đủ thấy ý nghĩa và trí dũng của người trong cuộc.

 

http://www.chinhnghia.com/vietnamesecommandoshonor.asp

http://www.chinhnghia.com/vietnamesecommandosregarding.asp

 

Thật ra chúng tôi không muốn nhắc đến bạn mình (Tiến Sĩ Hà văn Hải và Quảng Đức) nhưng thấy y thị dựa dẫm láo lếu quá nên hé lộ để cho thấy Hà văn Sơn còn nhiều chuyện không muốn lộ ra.

 

Kim Âu

DEC 20/2011

 

 

NHỮNG BÀI LIÊN QUAN

 1. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 2. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 3. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 4. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 5. Bản Chất Khó Dấu

 6. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 7. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 8. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 9. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 10. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 11. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 12. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 13. Đại Hội Bất Thường Quậy

 14. Thực Chất Về Tổ Chức Cộng Đồng Kim Âu

 15. Các Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Kỳ Thực Chất Là Gì

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: