MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

HÀNH ĐỘNG TUYỆT VỌNG CỦA KẺ CÙNG ĐƯỜNG

 

NHẬN XÉT VỀ BUÔI THẢO LUẬN TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG 2011

 

TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN FLORIDA

 

http://www.chinhnghia.com/thaoluantuchinh.asp

 

 

 

 

 

 

 A-Xuyên tạc sự thật, nỗi tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 

Tường trình một sự việc không phải là sáng tác hư cấu không phải là viết lưu bút ngày xanh, cũng không thể là hành động mang tính chất nặc nô. Người làm báo thực thụ có nghiệp vụ và đạo tắc không bao giờ cắt xén, gán ghép suy nghĩ cá nhân vào một bản tường trình để làm cho độc giả có cái nhìn sai lạc sự thật. Ngày nay sự thật thường được ghi lại bằng hình ảnh, âm thanh và cả chữ viết. Đối diện với sự thật tất cả những mưu đồ xuyên tạc, bóp méo rất dễ bị bóc trần. Tuy nhiên để cố gắng tìm đường trở lại nhóm Nguyễn văn Tần lại ra sức quấy phá. Vì thế thêm một lần nữa mụ nặc nô không công Hoàng Lan Chi lại hết sức trơ trẽn, ra sức xuyên tạc về cuộc thảo luận Tu Chính Hiến Chương của tổ chức CĐNVQGHK tại Florida theo ý đồ của nhóm Nguyễn văn Tần, Nguyễn Kinh Luân, Huỳnh Thu Lan để thay đổi ý nghĩa của kết quả bầu chọn loại bỏ bản Tu Chính Quái Thai Dị Hợm gọi là TCHC 2011. Thực ra với dạng viết lách nghiệp dư, thiếu lý luận, lại thiếu cả lương thiện và liêm sỉ thì không thể đạt một kết quả nào bởi sự thật đã tự nói lên tất cả, khi những lời phát biểu trong hội nghị chưa tắt dư âm và hình ảnh diễn biến vẫn còn lưu lại đầy đủ.

Theo nhóm người chuyên nghề “nhổ ra liếm lại”, tráo trở phản phúc, nhân cách tồi tàn, hoang tưởng quyền lực của Nguyễn văn Tần thì họ cho rằng bị ngăn chặn để bóp chết bản TC quái thai một cách độc đoán, phản dân chủ, bị đánh phủ đầu, bị xa luân chiến .v.v . Đúng là lý cùn của kẻ cùng đường….

Rồi lại thêm ông Micheal Đỗ văn Phúc bàn về ý nghĩa của con số 39/4…Ba mươi chín trừ bốn còn 35 là “số đề” của con dê. Ý nghĩa của con số đó là Tu Chính mà thay đổi hết tức là “treo đầu dê bán thịt chó” vì thế nên xách cái đầu dê đi tế thần cho rồi và cho đến giờ phút này tính chất phản động, phản dân chủ, ngu muội của bản Tu Chính đấy đã phơi trắng ven đường trước bàn dân thiên hạ.

Ý nghĩa con số 39/4 là thành viên các cộng đồng đã thấy hết những trò xảo trá, gian manh của nhóm Nguyễn văn Tần nên hết còn nể nang, khoan nhượng cho hắn múa may, làm càn. Ý nghĩa con số 39/4 là bản án chung quyết khai tử cái quái thai gọi là TCHC 2011, tống vào sọt rác.

 

Biết nhục, Nguyễn Văn Tần đã từ chức Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương nguyên văn: Đại diện cho toàn thể ủy ban TCHC, chúng tôi kính cẩn xin lỗi quý vị. Vì, thứ nhứt, không hoàn thành công tác. Thứ hai, vì đã có phần mời quý vị về đây mà không làm được gì cả. Xin thưa quý vị, lỗi lầm đó chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và giao lại trách nhiệm Ủy Ban TCHC cho Đại Hội Đồng để ĐHĐ kiếm nhân sự tài giỏi hơn, có khả năng hơn chúng tôi để đem lại kết quả cho lần tới. Xin cám ơn, một lần nữa xin cám ơn Đại Hội Đồng.tham khảo   http://www.chinhnghia.com/thaoluantuchinh.asp

 

Đoạn văn nói trên chính là những cái đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài đựng quái thai TCHC 2011.

Thay vì hướng về tương lai nhưng một đám ma cà rồng lại cố làm cho nó thành quỷ nhập tràng để quấy phá người lương thiện.

Nhưng thôi quý vị hãy thông cảm vì bản án của vụ kiện Nancy Bùi vs Micheal Phuc Do đã tác động mạnh vào tinh thần của ông Phúc Đỗ nên hãy để mặc ông ta sống trên mây, lảm nhảm.Vô nghĩa.

Chúng ta hãy đủng đỉnh, khoan thai nhìn lại toàn bộ diễn biến cuộc thảo luận để  thấy rằng, chính nghĩa tự nó có tính thuyết phục và những hành vi lừa đảo, dối trá, phản phúc cuối cùng đều chuốc lấy thảm bại.

 

 Xem lại diễn biến từ đầu chúng ta thấy hai điều hợp viên phần thảo luận Tu chính hiến chương đều là người của Nguyễn văn Tần (Vương văn Giàu, Nguyễn Ngọc Tiên) và ngay phần mở đầu, Nguyễn Ngọc Tiên, Trưởng Ban Điều Hành (viết ngắn là Điều Hợp Viên, ĐHV) phần thảo luận Tu chính hiến chương (TCHC) đã mời thuyết trình viên Nguyễn Ngọc Anh lên tiếng:

“.. bản dự thảo hiến chương ngày hôm nay. Bên cạnh chúng tôi có ông Vương Văn Giàu. Trước hết chương trình để biểu quyết bản dự thảo HC cho năm 2011 này, đầu tiên là chúng tôi mời ban TCHC trình bày về tiến trình soạn thảo bản HC năm 2011, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Ngọc Anh. Xin quý vị đưa cái mike cho ông Nguyễn Ngọc Anh”

 

Ô. Nguyễn Ngọc Anh đứng lên phát biểu:

“Kính thưa quý vị,

“Theo tôi nghĩ, trước khi bắt đầu việc biểu quyết bản TCHC, thì vị điều hợp viên, hay MC nên hỏi CTĐ xem cái quy tắc của mình là, thứ nhứt, có muốn tiếp tục thảo luận bản TCHC hay không, rồi sau đó nếu đồng ý sẽ theo nguyên tắc nào, thí dụ thảo luận bao nhiêu phút, bao nhiêu các cái, rồi mới bắt đầu mình làm. Bây giờ nếu tôi thuyết trình xong rồi chúng ta ngồi, chỉ có một điều khoản mà chúng ta lại thảo luận 2 tiếng đồng hồ nữa thì chúng tôi không biết bao giờ chúng ta mới về. Xin cám ơn quý vị.” (ngồi xuống)…http://www.chinhnghia.com/thaoluantuchinh.asp

 

Đây là bằng chứng cho thấy cậu Dương Đức Vĩnh hoàn toàn nói láo: “Chúng tôi xin hoàn toàn phản đối phương pháp làm việc của quý vị. Quý vị không cho ban TCHC trình bày 1 phút về bản TCHC. Quý vị để cho bất cứ người nào đều có quyền thảo luận, phê bình bản TCHC mà trong khi đó TTV không được một giây một phút trình bày bản TCHC. Đó là không phải phương pháp làm việc của một cộng đồng dân chủ.” http://www.chinhnghia.com/thaoluantuchinh.asp

 

 

Tỉnh cơn mộng du đi! Sở dĩ Nguyễn Ngọc Anh đúng không được một phút, một giây mà là ba lần hơi nhiều phút, khá nhiều giây, nhiều cơ hội nhưng không thể nói gì được vì không ngờ vỡ lở như vậy.

………

Sự thể diễn biến theo khúc phim, điều hợp viên Nguyễn Ngọc Tiên là người của Nguyễn văn Tần đã giao banh cho thuyết trình viên Nguyễn Ngọc Anh nhưng ông Anh lại thoái thác không chịu làm bàn mà chuyền  lại cho chủ tọa đoàn. Và Nguyễn văn Tần cùng Nguyễn Ngọc Tiên say sưa khua môi, múa mỏ, vẽ vời, sau đó mới đến phần ông Nguyễn văn Tánh có ý kiến:”……chúng tôi đề nghị là phải thảo luận, đem ra thảo luận toàn bộ, cho dù bao (lâu) cũng được. Đó là ý kiến của chủ tọa đoàn.” 

    http://www.chinhnghia.com/thaoluantuchinh.asp

 

 Sau đó Nguyễn văn Tần lại hỏi và giao micro cho ông Lưu văn Tươi……

Và đây là ý kiến của ông Lưu văn Tươi:”… Cái thứ hai, thưa quý vị, trong bất cứ một (ai trong) chúng ta đang sống trong một đất nước tự do, có nghĩa là khi ban TCHC dự trù cái draft này ra thì phải được thảo luận, và phải được công khai thảo luận. Tại vì ban tu chính hiến chương làm cho CĐNVQGHK chớ không  phải ban TCHC làm cho chính cá nhân mình….”

http://www.chinhnghia.com/thaoluantuchinh.asp

 

Hai ý kiến của Chủ tọa đoàn đưa ra rất rõ ràng:

phải thảo luận, đem ra thảo luận toàn bộ, cho dù bao (lâu) cũng được

là khi ban TCHC dự trù cái draft này ra thì phải được thảo luận, và phải được công khai thảo luận. Tại vì ban tu chính hiến chương làm cho CĐNVQGHK chớ không  phải ban TCHC làm cho chính cá nhân mình….”

 

Thảo luận về bản hiến chương ắt người nông dân bần cố cũng biết rằng thảo luận để thấy bản TCHC này có phù hợp có đáng đưa ra thảo luận hay không hay là quá dở, hỏng bét phải bỏ đi để làm lại chứ đâu có nghĩa là chỉ YES hay NO. Thẩm quyền quyết định là ở đại biểu thành viên trình bày, lắng nghe nhận biết hay dở, đúng sai để bỏ phiếu chung  quyết. Hai ý kiến của ông Nguyễn văn Tánh và ông Lưu văn Tươi chỉ là ý kiến giống như tất cả các thành viên đại biểu khác chứ không phải là “ý voi”.

Đấu tranh nghị trường micro đã vào tay ai, ăn thua do tài hùng biện. Đã có cơ hội phát biểu là trời rung, đất chuyển, thiên lý vạn lý như sóng trường giang. Chẳng qua “Cờ đến tay không biết phất” đó thôi. Hai điều hợp viên đều là phe ta; xem đi, xem lại Nguyễn văn Tần là người chiếm thời lượng phát biểu nhiều nhất, nói dai, nói dài, nói dại, nói mà chẳng biết mình nói gì, càng nói càng ngu. Không nêu lên được cái hay của mình mà chỉ thú nhận tội làm càn (chắc tại ban tổ chức để con gà chạy vướng dây giật lung tung nên chàng Ngốc cứ thấy dây giật là nói bừa).Hội nghị thảo luận ai cũng có quyền lên tiếng, phe ta xong thì đến người khác. Khi các đại biểu vạch trần âm mưu phá hoại cộng đồng của bản TCHC 2011 thì từ chủ tướng Nguyễn văn Tần đến đám tà lọt do Tần phong chức như Lê Long Điền, Huỳnh Thu Lan lâm vào cảnh người gian mắc nạn, ù tai hoa mắt, nghẹn cả họng, giận quá hóa rồ, ăn nói linh tinh, đâm đầu xuống hố. Từ chức. Sang trang.Thế là xong.

Ôi cảm khái xiết bao! Buổi đưa tang sao mà hận dzậy?.

Thất bại muối mặt do những cái đầu mộng du hoang tưởng cứ nghĩ rằng đã sắp xếp bài bản, đã lobby đến gần như cưỡng bức, tranh giành khách đến phi trường như đám xích lô, xe ôm đứng bến Bình Triệu, giành va ly, giật túi xách. Người lên một xe, hành lý đi một nẻo. Ngoại trừ Huỳnh Thu Lan cùng phe, hai bà Lê Lam Ngọc, Nguyễn Minh Nguyệt được một phùa hoảng vía. Vào cuộc họp thì đòi thêm 10 phiếu cho những người do Nguyễn văn Tần phong chức. Đây là một hành động phá bỏ hiến chương, nội quy một cách thô bỉ trắng trợn. Chúng tôi nhắc nhẹ các vị thành viên đại biểu nếu sau này đi tham gia đại hội nên tỉnh táo chứ đừng nên “nhất trí kiểu đại biểu nhân dân xã hội chủ nghĩa” như vậy. Người nào có quan tâm đến chuyện cộng đồng sẽ phải đặt câu hỏi về chỉ số IQ của qúy vị.

 

NOV 25/2011

 

B-Những hành động xảo trá của phe đảng Nguyễn văn Tần

 

Qua phần 1 chúng tôi đã chứng minh Thuyết trình viên Nguyễn Ngọc Anh là người thứ hai sau điều hợp viên đã có quyền lên tiếng và sau đó là còn được nói hai lần. Và hai người trên bàn Chủ tọa đoàn đều yêu cầu đại hội phải thảo luận, thảo luận công khai nhưng sự thật là bản Tu Chính 2011 ĐÃ HỎNG BÉT chẳng khác gì chúng ta vào nhà hàng “order Phở tái nạm” mà sau đó lại thấy bưng ra tô “bún bò Huế” vì thế đương nhiên “mời anh bưng dzô”, chúng tôi đi sang tiệm khác. Chuyện xảy ra xét cho kỹ chỉ có thế , rất nhẹ nhàng đơn giản. Sai thì làm lại chứ có ai thèm đố kỵ làm chi. Và cuộc thảo luận diễn ra trong vòng kiểm soát của hai ông điều hợp viên phía Nguyễn văn Tần có mấy người đều đã lên tiếng tấn công Nguyễn văn Tánh nhưng lập luận quá dở vì “gian dối dễ gì dấu diếm” nội dung bản Tu Chính Hiến Chương 2011 như con điếm mặc váy quá ngắn che trên thì hở dưới, kín dưới thì lòi trên nên không thuyết phục nổi cử tọa. Đáng chú ý trong buổi thảo luận có hai người trẻ đặt câu hỏi nhưng rõ ràng những người này chưa thông hiểu vấn đề, học ủng hộ nhau  một câu hỏi ngớ ngẩn. Đồng ý đưa bản Hiến Chương ra đại hội thảo luận hoàn toàn không phải là đồng ý thông qua bản Tu Chính Hiến Chương. Hai người trẻ này và một số người nữa không hiểu biết thế nào là sinh hoạt dân chủ. Tuổi trẻ tài cao mà thế này thì xin lỗi quý vị chúng ta nên thành lập một Cộng Đồng Nô Lệ Việt Nam Hoa Kỳ để quý vị chấp chiểu quyền lực.

Sở dĩ  Uỷ Ban Thường Trực đưa ra đại hội là giao cho đại hội thẩm quyền quyết định đúng hay sai, bỏ hay xài. Uỷ Ban Thường Trực không có thẩm quyền quyết định thay cho Đại Hội Thành Viên.

Nền dân chủ cộng đồng ở trong trí tuệ và lá phiếu của Đại Hội Thành Viên. Đầu óc như mấy ông bà trẻ này thì thảm hại cho cái CĐNVQGHK này quá sức.

Phe ủng hộ Hiến Chương đã ra sức bảo vệ quyết liệt. Đại hội thành viên nhiều người lên tiếng vạch trần âm mưu và chỉ rõ những tai hại của bản Hiến Chương này. Tốt nhất nên thu hồi hết những bản in TCHC2011 giao cho Khối Truyền Thông gởi về Việt Nam cho đồng bào dùng thay giấy đi cầu

39/4 là thể hiện tinh thần dẹp bỏ khi hầu hết những ý kiến về sau toàn chỉ trích, không ai chấp nhận bản TCHC quái thai, không có một lời bênh vực, biện hộ.

 

Trích nguyên văn

 

Ô. Châu Ngọc An:

Tôi xin đại diện CĐVN Trung Tâm có một số ý kiến về bản TCHC. Trước nhất, trong CTĐ tất cả là bạn bè, ngả bên này thì mất lòng bên kia. Nhưng tôi đứng đây với tư cách đại diện CĐVN Trung Tâm Florida. Đa số đã nói với tôi về bản TCHC này, tôi phải trình bày đứng về phía lợi ích của CĐ chúng tôi. Có thể sự trình bày của tôi sẽ làm buồn lòng một số quý vị ở đây.

Thứ nhất: bản HC quá dài, anh Giàu đã chuyển cho tôi mà tôi không mở được. Sau BS Hội chuyển từng phần tôi mới mở được cách đây mấy ngày, tôi phải đọc suốt hai dêm. Nhiều điều khoản rất mù mờ, có hai ba nghĩa, từ ngữ không xứng với văn bản luật pháp. Hiến Pháp đệ nhị CH chỉ có 41 trang, Những điều khoản luật pháp rất ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa. Nội quy không có vấn đề giải thích lòng vòng, có điều khoản gần 1 trang giấy mà không nói được điều gì hết, thí dụ…. Bản hiến chương nếu chạy theo việc xin fund đi ngược lại ý muốn của người Việt ở đây là cộng đồng chống cộng, cần làm mạnh lên. Mấy chục năm nay không có xin fund, cộng đồng vẫn sống. Theo tôi biết không cần phải làm thế này mới có thể xin fund được. Nhiều chỗ HC với tam quyền phân lập vẫn xin fund được. Đừng để con cháu sau này nó nói bản HC này giống như một công ty. Rồi sau này nếu  chính phủ Mỹ muốn nói chuyện với CĐNVVQGHK ai sẽ là người đại diện để nói chuyện, không lẽ ông tổng giám đốc hay ông giám đốc công ty đại diện hay sao. Đây là ý kiến của CĐVN Trung Tâm florida.

 

ĐHV: sau đây xin mời bà Nguyễn Minh Nguyệt, cộng đồng VN Nam Cali.

 

Ông Võ Đình Hữu: trước khi phát biểu, tôi xin lưu ý vị là phát biểu trong tinh thần đồng đội, chúng ta có thể bất đồng nhưng không bất hòa. Xin vui lòng phát biểu nhã nhặn, từ tốn.

 

Bả Nguyễn Minh Nguyệt (CĐ Nam Cali):

Tôi không lập lại những lời phát biểu của quý vị. Thực tế, CĐ Nam Cali không chấp nhận bản TCHC này, bởi vì không phải là tu chính mà là bản HC mới. Những cơ cấu tổ chức trong CĐ đều bị đảo lộn hết. Nếu có thể, chốc lát nữa chúng tôi sẽ phân tích với quý vị. Tôi có in ra bản TCHC và bản HC cũ để so sánh. Ban Đại Diện CĐ chúng tôi cho biết là cần phải có ý kiến và không thể chấp nhận bản TCHC này.

 

ĐHV: Kế tiếp là ông Nguyễn Thanh Liêm, Ô. Nguyễn Đình Mai, Ô. Vũ Đình Vượng, Bà Lê Lam Ngọc, Ô. Lê Văn Sanh,

 

Ô. Lê Thanh Liêm: Tôi là phó chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu CĐVN/Florida. Chúng ta đã trở lại cuộc họp trên 1 tiếng rưỡi rồi, chung quy chúng ta vẫn chưa vô vấn đề. Mục đích chính của chúng ta hôm nay là TCHC. Quý vị đã có sự chuẩn bị bản TCHC và đem ra ĐH hôm nay, để các đại biểu bàn bạc, sửa đổi, đóng góp ý kiến để có một TCHC hoàn hảo. Nếu quý vị cứ tiếp tục bàn thì cả ngày hôm nay vẫn không đi đến đâu. Vấn đề là ĐH có đồng ý vote on TCHC này hay không. Nếu đồng ý, chúng ta vote đồng ý ngay lúc này. Biết rằng TCHC này có rất nhiều điểm cần phải sửa và bổ sung, nếu chúng ta đồng ý thì sẽ bổ sung để có TCHC hoàn hảo.

 

ĐHV: Nếu chúng ta cứ luân phiên phát biểu như thế này thì không biết khi nào chúng ta có thể đi vào chương trình được. Chúng tôi xin CTĐ quyết định chúng tôi sẽ ngưng ở những vị mà chúng tôi đã đọc. Sau đó chúng ta tiếp tục chương trình. Quý vị nào không đồng ý thì vote no, quý vị nào đồng ý thì vote yes. Như vậy quý vị có đồng ý không ạ? (Vỗ tay, đồng ý). Như vậy chúng tôi xin chấm dứt ở ông Sơn (Nguyễn Kim Sơn).

 

Ô. Nguyễn Đình Mai:

Tôi đồng ý với anh Liêm vừa nói. Nếu chúng ta đồng ý làm với bản HC thì chúng ta bắt đầu ngồi đây và thảo luận làm cách nào và làm từ điều 1 đến điều 20 (12). Nếu chúng ta không muốn làm thì nói là không làm, chúng ta đứng dậy đi nghỉ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục hỏi cái này có hợp lệ hay không, thì câu hỏi đã trả lời rồi trước khi bản này đến quý vị. Chúng ta nên đặt trên căn bản đại hội 2010 là nên tu chính như thế nào. Nếu chỉ tu chính bản HC cũ thì chúng ta chỉ sửa đổi amendment mà thôi. Nếu trong đại hội đó quyết định hệ thống cũ không hiệu quả, chúng ta muốn có hệ thống mới, thì đây là hệ thống mới (chỉ bản TCHC), thì chúng ta tiếp tục làm việc với nó. Chúng ta, kể cả quý vị không có quyền quyết định có hợp lệ hay không, mà căn cứ vào văn bản ĐH 2010 muốn hệ thống cũ hay hệ thống mới, theo tôi thì không phải là đúng hay sai, mà đây là hệ thống mới. Theo tôi thì CĐNVQGHK đã thành lập từ 1992, gần được 20 năm rồi. Nếu mà HC trong 20 năm qua không giúp ích chúng ta dược gì, thì tìm một hệ thống mới không phải là điều không tốt. Chúng ta xài cái gì đã 20 năm rồi mà cứ gây phiền phức, không có hệ thống bầu bán quản lý rõ ràng, thì chúng ta có thể thay đổi. Có hai điều không thể thay đổi: thứ nhất là tôn chỉ, cái thứ hai là danh xưng. 20 năm trước thì non-profit organization vẫn khác nhau, 20 năm sau vẫn thay đổi của luật pháp Hoa Kỳ có sự uyển chuyển. Chúng ta có thể thay đổi chi tiết để hợp với xã hội hiện nay.

 

Ô. Vũ Đình Vượng:

Chúng ta chỉa mũi dùi vào nhau tìm ai lỗi ai phải, chỉ làm mất thì giờ. Trong đại hội 2009 chúng ta đồng ý là phải thay đổi mô thức làm việc. Tuy nhiên trong lời phát biểu của LS Hoàng Duy Hùng và Ô Nguyễn Xuân Hùng chỉ là tổng quát, rất mơ hồ, trong đó có tôi là một thành viên. Nhưng mà, cũng như quý vị, khi nhận được bản TCHC 70 trang làm tôi bàng hoàng, vì đây là một sự thay đổi hoàn toàn, không phải là sự tu chính. Tu chính là làm cái gì để sửa đổi một số điều để cho cộng tác chạy tốt đẹp hơn. Với HC 70 trang khác hẳn với tất cả hiến chương của CĐVN tại Hoa Kỳ, quý vị có thấy là ảnh hưởng của nó như thế nào không.

 

Ô Lê Văn Sanh (Sáng lập viên, thành viên HĐGS):

 

Kính thưa quý vị, vừa rồi ông Vượng nói trùng hợp nhiều ý kiến của tôi. Trước hết tôi vô cùng ngỡ ngàng khi nhận được bản HC 70 trang. Xin cảm tạ quý vị đã soạn thảo công lao rất lớn, chúng tôi không dám nói. Bản HC này hoàn toàn không đúng đường lối của CĐNVQGHK. Cộng đồng Hoa Kỳ chủ trương hành pháp, lập pháp và tư pháp. Ở đây là Hội Đồng Quản Trị nhắm vào tiền, Hội Đồng Giám Sát đem xuống Ban Giám Sát. Ba cái đó ngang hàng với nhau, lập pháp, hành pháp, tư pháp. Ban Quản Trị đưa ra Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Điều Hành, hoàn toàn vô lý. Chúng tôi đề nghị xin chấm dứt cái TCHC này để tìm cái khác.

 

Bà Lê Lam Ngọc (CĐ Dallas):

 

Trước tiên, tôi xin thành thật cám ơn ban TCHC đã bỏ rất nhiều thì giờ, rất nhiều tâm huyết viết ra HC dày tới 70 trang, nhưng vì là bilingual nên chỉ có 35 trang. Tuy nhiên số trang không quan trọng. Chúng tôi đại diện CĐ Dallas xin nhận lỗi là ban TCHC gởi ra cái email cho chúng tôi thì thú thật cái file quá lớn và chúng tôi không có thì giờ để download xuống. Thứ hai, chúng tôi đặt hết lòng tin tưởng vào ban TCHC nhất là Andy Nguyễn Xuân Hùng mà tôi thương như người em, tôi quý, tôi trọng, tôi nể và tôi ghi nhận khả năng Anh ngữ, khả năng hội nhập và về luật pháp Hoa Kỳ. Trước Đại Hội, có hai thành viên (TS Đàm Trung Pháp hiện là cố vấn và Ô. Đàm Trung Thao trong Ban Giám Sát) CĐ Dallas có khả năng nghiên cứu và phân tích rõ ràng giữa hai hiến chương cũ và mới. Chúng tôi bàng hoàng sau khi đọc nửa trang phân tích của hai vị đó (sáng lập viên CĐ Dallas và là của CĐNVQGHK). Chúng tôi có hỏi cả Board of Directors thì 90% không đồng ý vote cho bản TCHC này. Lý do thứ hai: không biết có bao nhiêu quý vị hiểu được bản TCHC. Tôi đọc, chị Nguyệt đọc, chúng tôi đọc mấy đêm chúng tôi vẫn không hiểu được gì ở trong này, nó rất mơ hồ, confused, những điều trước trái ngược với điều sau. Mấy trang đầu nghe có vẻ có lý lắm, nhưng khi đi đến giai đoạn Hội Đồng Quản Trị tôi giựt mình vì tất cả cơ cấu đều thay đổi, từ một cơ cấu HĐĐB, HĐCH, HĐGS tất cả đi xuống Hội Đồng Quản Trị. Và ai có tư cách vào Ban Quản Trị đó. Bản Quản Trị là cơ cấu duy nhất điều hành từ A đến Z. Và chỉ có thành viên hợp tác mới được ứng cử vào HĐQT mà thôi. CĐNVQGHK còn tồn tại nhiều năm nay là nhờ mấy ngàn tim óc từ già đến trẻ. Đến nay, tất cả đều bị loại chỉ để nhận những thành viên hợp tác với điều kiện 21 tuổi trở lên, biết nói tiếng Anh và tiếng Việt, chỉ có vậy thôi. Những người đó dù có giỏi như Bill Gates nhưng chỉ giỏi về kinh tế, gây quỹ, khoa học kỹ thuật mà thôi, những người đó có tinh thần rõ ràng vững chắc như chúng ta không. Tại sao chúng ta thành lập CĐ địa phương nhỏ bé, để đi đến CĐ Hoa Kỳ, và từ CĐ Hoa Kỳ chúng ta đi đến CĐ Hải Ngoại?

 

Ô. Nguyễn Kim Sơn (CT CĐ Nam Florida):

Bản thảo TCHC là một bản hoàn toàn mới. Chúng tôi từng sinh hoạt cộng đồng Nam Florida từ năm 1993, sau đó trên 10 năm chúng tôi đã hợp tác với tất cả chủ tịch CĐVN Nam Florida, hiện nay là chủ tịch HĐĐB của CĐVN Nam Florida. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được bản TCHC này. CĐNVQGHK đã sinh hoạt đã gần 20 năm nay, dĩ nhiện chúng ta cần tu chính nội quy để phù hợp với giai đoạn mới này. Nhưng TCNQ không phải là chúng ta đạp đổ hoàn toàn bản HC cũ. Tu chính và bản nội quy mới khác nhau. Bản HC mới thật là lý thuyết không thể áp dụng, từ trước đến nay các bản nội quy của các cộng đồng được xem như là bản huấn thị điều hành để làm việc, là một SOB. Bản HC mới chỉ là lý thuyết, mà đã là lý thuyết thì 10 vị có thể giải thích 11 ý tạo khe hở thật là nguy hiểm cho tương lai chúng ta. Thứ ba, HC của cộng đồng người Việt hải ngoại là sự sống chết của cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Nếu có sơ hở nào thì trách nhiệm của chúng ta, của con cháu chúng ta và thế hệ kế tiếp. Sau đây quý vị sẽ đưa ra đề nghị là chúng ta tiếp tục vote YES hay NO hay là làm thế nào đó với bản HC này. Chúng tôi xin kêu gọi tất cả quý vị ngày hôm nay suy nghĩ cái tiền đồ của cộng đồng hải ngoại của chúng ta và của con cháu chúng ta khi quý vị vote YES hay NO cho bản HC này. Kinh nghiệm chúng ta làm bản tu chính hiến chương này 3 năm qua đã không hoàn thành, nếu chúng ta có bản HC mới đầy nguy hiểm thì con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ gấp mấy lần thời gian 3 năm qua.

 

ĐHV: Chúng tôi cám ơn tất cả những phát biểu của quý vị, bây giờ chúng tôi xin giành quyền cho CTĐ.

ĐHV: Chúng tôi cám ơn tất cả những phát biểu của quý vị, bây giờ chúng tôi xin giành quyền cho CTĐ.

ĐHV: Quý vị có chấp nhận cho ông Dương Đức Vĩnh phát biểu hay không? Xin lỗi ông Vĩnh. Chúng tôi đã tuyên bố ông Nguyễn Kim Sơn là người phát biểu cuối cùng. Bây giờ đê CTĐ quyết định có tiếp tục hay không, hay biểu quyết như thế nào.

Ô Dương Đức Vĩnh: Xin đúng 10 giây thôi ạ.

 

ĐHV: Quý vị có đồng ý để ông Vĩnh 10 giây không? Có tiếng: đồng ý.

 

Ô. Vĩnh: Chúng tôi xin hoàn toàn phản đối phương pháp làm việc của quý vị. Quý vị không cho ban TCHC trình bày 1 phút về bản TCHC. Quý vị để cho bất cứ người nào đều có quyền thảo luận, phê bình bản TCHC mà trong khi đó TTV không được một giây một phút trình bày bản TCHC. Đó là không phải phương pháp làm việc của một cộng đồng dân chủ.

 

Ô. Võ Đình Hữu:

Thật ra thì tất cả quý vị đều nhận được bản TCHC và nhiều người đã đọc trên máy bay, đọc suốt đêm, tất nhiên họ đã có đọc, có nghiên cứu nên mới nói như vậy. Tuy nhiên, khi có người nói thì phải có người đối đáp, chúng tôi xin mời đại diện ban TCHC lên trả lời tất cả những gì phát biểu hôm nay.

 

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

Quý vị phát biểu rất sâu sắc và thực tế. Nếu chúng ta hủy bỏ cả HC cũ thì tâm huyết suốt 19 năm qua kể từ ngày thành lập cộng đồng đều bị hủy bỏ rõ ràng. Đề nghị quý vị chúng ta vote là nên thảo luận HC này hay không, hoặc là vote không thảo luận.

 

ĐHV: Xin mời một đại diện của ban TCHC.

 

Ô. Nguyễn Văn Tần: Xin mời ông Nguyễn Ngọc Anh.

 

Ô Nguyễn Ngọc Anh:

Xin lỗi quý vị lúc nãy tôi có hơi nặng lời một chút. Nhưng nếu quý vị ở vào vị trí của tôi là viết theo đơn đặt hàng. Chúng tôi được ủy nhiệm là viết theo kiểu mà người ta muốn viết. Chúng tôi không mong muốn, không có ảo vọng là quý vị phải chấp nhận bản TCHC. Chúng tôi bảo đảm như vậy. Chúng tôi hiểu cách làm việc ở đây. Chúng tôi sống ở đây ba mươi mấy năm rồi. Chúng ta có quyền thảo luận hoàn toàn, có quyền chỉ trích từng điểm từng điểm, cho đến mình bác bỏ tất cả các điểm đó. Chúng tôi rất vui lòng. Nguyên tắc dân chủ phải làm như vậy. Còn cái này, xin lỗi quý vị, chưa gì quý vị đã đánh phủ đầu chúng tôi là lạm quyền, soạn sai. Soạn sai hãy để cho đại hội quyết định như hồi nãy đến giờ quý vị đã nghe rồi. Sai thì bỏ nó đi. Quý vị đã lạm quyền chỗ ngồi trên đó, chưa gì quý vị đã “xài xể” cái người chỉ làm theo đơn đặt hàng của quý vị. Chúng tôi làm sai, thì chúng tôi xin lỗi quý vị chúng tôi đã không hiểu quý vị, như thế là vui vẻ, đâu có để chúng tôi phải (xin lỗi) bực mình một chút. Xin quý vị hãy nghĩ lại đi. Mình là người lớn, mình nhờ người ta làm, làm sai cũng phải đối xử với người ta như người đàng hoàng. Chứ không phải mình vác cây vác gậy đánh người ta rồi nói “bây giờ thôi chuyện đó bỏ qua”, nói vậy không được. Tôi thì tôi bỏ qua rồi, còn quyền của quý vị, tôi cũng không muốn phát biểu thêm, biện hộ thêm cho cái gọi là bản TCHC mà quý vị nói đó, tôi xin chấm dứt.

 

Ô. Nguyễn Văn Tần:

Cá nhân tôi, tôi nghĩ thế này. Làm cái gì cũng phải có tí can đảm. Anh bị bệnh sốt vỡ da mà chưa vỡ mụn thì không làm được gì hết. Chúng tôi xin lỗi ông Nguyễn Ngọc Anh, xin lỗi ông Nguyễn Xuân Hùng là những người tôi đã yêu cầu viết HC theo mô thức non-profit organization. Lỗi của tôi là yêu cầu quý vị làm việc đó. Ngày hôm nay đại hội không muốn thi hành quyết định của đại hội 09 nữa là sửa đổi theo mô thức của cộng đồng non-profit organization nữa, và tôi hiểu lầm cái gì đó để mà tôi yêu cầu quý vị làm theo đơn đặt hàng đó, thành ra tôi chịu trách nhiệm. Thứ hai, làm việc phải có can đảm, với hai mục tiêu là xây dựng một cộng đồng vững mạnh và tạo điều kiện dễ dàng cho tuổi trẻ tham gia và tiếp tay cho cộng đồng. Quan điểm của tôi rất rõ ràng là cái HC cũ không làm được hai chuyện đó. HC mới mà quý vị cho là đổi, sửa hay là cái gì đó tôi không cần biết, nhưng HC mới tạo điều kiện cho hai việc đó. Ngày hôm nay trong trách vụ trưởng ban TCHC, tôi xin lỗi ĐHĐ là đã nghiến răng thật cứng, và xin giao lại ban TCHC cho Đại Hội Đồng. Xin cám ơn quý vị.

 

ĐHV: Chúng tôi chỉ trách nhiệm chương trình thảo luận bản TCHC mà thôi, nay xin giao lại cho người điều hợp chương trình cho BS Hội.

 

Ông Võ Đình Hữu:

Chúng ta có hai việc. Thứ nhứt: quý vị có tiếp tục nghe thảo luận TCHC và phân tích từng điểm. Hay quý vị muốn nên dời lại, bầu một ban TCHC khác để soạn thảo một TCHC cho phù hợp tình thế mới. Như thế mình có: một là tiếp tục, hai là defer giao một ban khác làm TCHC.

 

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

Xin để cho hai vị phát biểu chót là BS Bùi Quang Dũng và Teresa Hoàng.

 

Ô. Bùi Quang Dũng, Bác Sĩ:

Thưa quý vị, tôi cũng là người sinh hoạt cộng đồng từ lâu và là cố vấn cho CĐVN Florida, tôi không có quyền bỏ phiếu, lời nói của tôi có tính cách khách quan hơn. Vấn đề chính là phải có tính cách dân chủ. Chúng ta thấy tinh thần dân chủ đã thể hiện qua việc bàn cãi lúc nãy, mặc dù có những lời lẽ có hơi gắt gỏng nhưng mà cái đó là tranh đấu trong tinh thần dân chủ. Chúng ta nên hoan nghinh. Đó không phải là vấn đề cá nhân (personal). Thứ hai, đã làm thì chúng ta phải làm cho tới nơi. Thay vì như đề nghị của ban TCHC là biểu quyết từng điểm một, chúng ta đầu tiên nên biểu quyết có chấp nhận toàn văn bản HC trước đã. Nếu mà chúng ta không chấp nhận toàn văn, thì chúng ta dời lại ngày khác. Chúng ta không đi từng điểm rồi mới trở lại biểu quyết chấp nhận toàn văn hay không, chỉ làm mất thì giờ vô ích. Chúng ta đảo ngược lại, chúng ta biểu quyết có thảo luận cái draft này không và chúng ta có tiếp tục theo cái draft này không. Nếu chúng ta biểu quyết không làm ngay từ đầu thì không cần đi từng điểm. nhưng mà phải biểu quyềt, vì những người soạn thảo đã bỏ công khó rất nhiều thì chúng ta phải đưa ra để biểu quyết. Đó là ĐHĐ quyết định. Điểm cuối cùng tôi có nhận xét về bản này, tôi đã đọc gần hết, thật sự tôi cũng thấy rất là confused. Hoàn toàn confused. Nhân đây cũng xin nói là 20 năm trước mình làm khác, 20 năm sau mình làm khác, xin lỗi chúng tôi cũng hoạt động cộng đồng ở tiểu bang, và cái mô thức của chúng tôi vẫn chạy (work), vẫn thành công. Thành ra chúng ta phải nên nghĩ lại cho kỹ, rất là quan trọng. Xin lỗi quý vị soạn thảo nói rằng chúng tôi không cho quý vị nói, nhưng thực sự chúng tôi đã đọc. Chúng tôi, tất cả những người có tâm huyết đã đọc, đã in ra, chúng tôi đã biết rồi chứ không phải hoàn toàn như là “đánh phủ đầu”. Chúng tôi tôn trọng cái quyền của người soạn thảo TCHC đem ra để thảo luận, nhưng mà chúng tôi và những người phát biểu ở đây, có người không đọc, nhưng có rất nhiều người đã đọc vì thế mới đưa ra ý kiến, chứ không phải đương nhiên mà có như vậy.

 

Teresa Hoàng:

Cá nhân chúng tôi phải ca ngợi quý vị soạn thảo đã rất tích cực, thông hiểu luật  pháp nhiều, điều mà chính cá nhân chúng tôi có thể không làm được. Chúng tôi rất cám ơn quý vị đã bỏ công sức để hoàn thành. Trước hết, chúng tôi nghĩ là hôm nay đại hội và những vị viết bản DTHC chưa hiểu nhau. Cũng như chú nói là “đặt hàng”. Mà nếu có đặt hàng thì phải vạch rõ cần thay đổi theo kiểu a, b, c.. Còn nếu quý vị không rõ ràng mà (chỉ) nói thay đổi, thì cũng rất khó khăn, vì họ không hiểu ý của quý vị. Tuy nhiên, mình cần phải hỏi từng ly từng tí để biết thân chủ mình muốn cái gì. Mỗi contract đều khác nhau, ý muốn mỗi thân chủ cũng khác nhau…

 

Ô Châu Ngọc An (trưởng ban bỏ phiếu):

Chúng tôi rất cám ơn ủy ban soạn thảo TCHC công trình cả năm trời không phải là dễ. Nhưng mà từ nãy đến giờ những góp ý của chúng tôi là muốn cho cộng đồng phát triển, và có những phản ứng hợp tình hợp lý, chúng tôi không có “chuyện đánh phủ đầu”. Thứ hai, là CTĐ cho vote có tiếp tục thảo luận bản TCHC nũa hay không?

 

Ô. Nguyễn Văn Tần:

Tôi đề nghị không có vote gì cả, chúng ta chấm dứt ở đây. Vì HĐĐD gồm 3 Hội Đồng đã biểu quyết đưa HC này ra ĐHĐ. Bây giờ lại vote có nên thảo luận là chuyện tiếu lâm. Vì vậy tôi đề nghị chấm dứt phần HC ở đây. Xin cám ơn quý vị.

 

Ô. Châu Ngọc An:

Xin ý kiến. Đại Hội Đồng ở đây có toàn quyền, chớ không phải 3 quý vị. Đại hội Đồng là thẩm quyền cao nhất chớ không phải 3 quý vị.

 

Ô. Võ Đình Hữu:

Câu hỏi như thế này. Quý vị có đồng ý tiếp tục bàn thảo bản TCHC này hay không? Quý vị để YES, hay NO. Nếu YES thì tiếp tục. Nếu NO thì defer để kỳ tới.

 

(Ban Kiểm Phiếu phát phiếu bầu cho các đại biểu.)

 

Sau đó là phần bỏ phiếu kín, với kết quả:

 

-           39 phiếu NO

-           4 phiếu YES.

 

TUYÊN BỐ SAU KHI BIỂU QUYẾT TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG (9)

 

Ông Nguyễn Văn Tần, chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành kiêm Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương: 

Đại diện cho toàn thể ủy ban TCHC, chúng tôi kính cẩn xin lỗi quý vị. Vì, thứ nhứt, không hoàn thành công tác. Thứ hai, vì đã có phần mời quý vị về đây mà không làm được gì cả. Xin thưa quý vị, lỗi lầm đó chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và giao lại trách nhiệm Ủy Ban TCHC cho Đại Hội Đồng để ĐHĐ kiếm nhân sự tài giỏi hơn, có khả năng hơn chúng tôi để đem lại kết quả cho lần tới. Xin cám ơn, một lần nữa xin cám ơn Đại Hội Đồng

 

HẾT TRÍCH

 

Nguyễn văn Tần nhục quá nên giận dỗi từ chức.Từ chức để khỏi bị cách chức. Từ luôn chức CTHĐCHTU về làm “bộ đội phục viên” càng tốt vì Nguyễn văn Tần gần sáu năm nay ở CĐNVQGHK làm được cái gì? Đánh đâu thua đó, chỉ giỏi quậy thúi, phá hoại. Hai trăm nghìn lá phiếu cử tri Nguyễn văn Tần hứa từ 2006 đến nay không có gì cả.

Khối truyền thông là chuyện nói chơi với người không biết. Nói với ông thần liên mạng toàn cầu Kim Âu Hà văn Sơn đúng là trò hề.

Vừa qua, Nguyễn văn Tần được yêu cầu tổ chức “Ngày Nhân Quyền”, đương sự từ chối vì “không có người”. Dzỡn chơi ông CTHĐCHTU, người đầy ra đấy thôi. Nào các tài năng Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Kinh Luân, Dương Đức Vĩnh, Huỳnh Thu Lan, Nguyễn Thanh Minh, Hồ Thị Nhất Anh, Ngô Thanh Lâm, Lê Long Điền và cả Khối Truyền Thông Dởm và một lô Phét Ngôn Nhân, Nguyễn Ngọc Tiên chẳng lẽ chịu bất lực.

Bất lực hay liệt thì kiếm Viagara uống vào để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường bán đứng cộng đồng.

Biết là âm mưu nhưng nếu thua trận này là mất cả chì lẫn chài nên Nguyễn văn Tần huy động nặc nô Hoàng Lan Chi ra sức xuyên tạc nhưng trình độ viết lách và lý luận của “nặc nô gái” này quá kém không đủ bút lực để viết chính văn do đó chỉ có một cách nói trây, viết lưu bút ngày xanh và tập làm văn, và diễn kịch “lói”.

Đọc lá thư tố láo của Nguyễn văn Tần nhân danh Phát Ngôn Nhân CĐNVQGHK chúng tôi càng thấy thương hại cho sự hoảng loạn tinh thần của hắn. Chưa bao giờ Nguyễn văn Tần bất an như hiện nay, hắn ăn nằm không yên vì chúng tôi đã lên tiếng cho Nguyễn văn Tần về vui thú điền viên và mời luôn mấy tên bát nháo đi chỗ khác chơi.

Phát Ngôn Nhân CĐVNHK là gì Nguyễn văn Tần còn chưa hiểu chức năng để làm chuyện tầm xàm, thật ra Nguyễn văn Tần viết ra chẳng có tác dụng gì chỉ tự làm cho khách bàng quan xem thường khả năng của hắn. Hết chuyện bám víu vào nghị  quyết đại hội 2009, lại bày ra chuyện 39/4. Hết cái ngu này sang cái ngu khác. Dốt mà thích chức tước đúng là thứ “quan đánh dậm”.

Người đã từng làm việc hành chánh, luật pháp đều phải hiểu “nghị quyết, sắc lệnh, điều luật  ban hành sau đương nhiên vô hiệu hóa những nghị quyết, sắc lệnh, điều luật cùng một vấn đề trước đó”.

Bởi thế việc thay đổi hoàn toàn Hiến Chương 2006 là hành động vi hiến quá sức trầm trọng

 

C-Tâm địa và thủ đoạn gian dối của Nguyễn văn Tần

 

Khi Nguyễn văn Tần từ chức TBTCHC ông Nguyễn văn Tánh cũng lên tiếng: Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, Thay mặt cho Hội Đồng Đại Diện, không phải là Ô. Tần có lỗi trong Đại Hội hôm nay, mà cả Hội Đồng Đại Diện đều có lỗi. Tôi thay mặt Hội Đồng Đại Diện xin nhận lỗi trước tất cả các thành viên đại biểu trong Đại Hội kỳ 2011 hôm nay. Đó là chân tình nhất trong thâm tâm của tôi nói ra (không lừa gạt ai cả). Tất cả những người đang ngồi đây hầu hết đang ăn cơm nhà vác ngà voi đến đây bằng cả nhiệt huyết, bằng cả tấm lòng để làm việc phục vụ mọi người. Nhiều khi có nhiều bất hòa, cãi nhau, đi đến …. Hỏi nhau để đem lại chương trình lợi ích chung cho quốc gia dân tôc. Tôi, đại diện cho Hội Đồng Đại Diện, một lần nữa thành thật xin lỗi cùng tất cả quý vị đại biểu ngày hôm nay. Và như quý vị cũng biết, tất cả mọi diễn tiến có những ưu và khuyết, có những cái đúng và những cái sai. Chúng tôi nghiêng mình khâm phục và khen ngợi Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương đã bỏ thời gian quý báu thực hiện bản HC dài 70 trang như vậy. Đây cũng là điều đáng tiếc vì nó không phù hợp với các sinh hoạt của CĐNVQGHK. Bây giờ chúng ta không thể tìm gấp ban tu chính hiến chương, tôi đã thảo luận với ông Tần và ông Hữu, trong tương lai CĐNVQGHK sẽ tu chính hiến chương.  Hội Đồng Đại Diện sẽ tìm người phụ trách tu chính hiến chương.

 

Chữ nghĩa ngôn từ như thế mà Đỗ văn Phúc và Nguyễn Thanh Minh chẳng khác gì hai cái bình vôi vẫn liều lĩnh lăn xả, khoe sự mê muội mong cho TCHC 2011 còn có cơ hội thành quỷ nhập tràng.

Dĩ nhiên trong tương lai sẽ tu chính nội quy tức hiến chương sẽ có người trưởng ban mới và không nên để chủ tịch nào làm trưởng ban tu chính. Những người soạn thảo tu chính phải có kiến thức sâu rộng phân biệt được thế nào là dân chủ, là độc tài, tránh loại dốt nát mà làm tàng, phách dởm.

Tu chính thì phải chỉ rõ chương, điều, khoản, mục cụ thể và không nên thay đổi quá nhiều một lúc. Nguyễn văn Tần đưa ra hai luận điểm hết sức láo xạo. Thứ nhất hắn đổ cho hiến chương viết theo nền tảng dân chủ “tam quyền phân lập” không phải là non profit nên sanh ra trì trệ không xin được “fund”.

Thứ hai hiến chương ngăn chặn giới trẻ tham gia.  Những luận điểm này đã bị bác bỏ với những bằng chứng cụ thể, thuyết phục.

Đừng làm trò cười cho thiên hạ trong khi hai mươi năm nay tổ chức CĐNVQGHK vẫn là một tổ chức NPO mà nay lại hô hào chuyển qua loại NPO lừa đảo nào nữa. Đừng ngu xuẩn đổ tội cho “tam quyền phân lập” hay “phân quyền” vốn là hình thức dân chủ mới xuất hiện hơn hai trăm năm nay là nền tảng triết lý của hai bản hiến pháp dân chủ mẫu mực nhất đó là Hiến Pháp Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Cộng Hòa Pháp thực sự đưa quyền lực công cộng tới cơ cấu hạ tầng;  để rồi dựng lên một cơ cấu tập quyền phản dân chủ di hại cho thế hệ sau như thể chế độc tài đảng trị ở Việt Nam. Hệ thống tập quyền chẳng khác gì người nông dân chỉ biết xài xe cải tiến chở bèo hoa dâu trong khi hệ thống phân quyền như phi thuyền không gian có hàng nghìn cơ phận kiểm soát lẫn nhau chặt chẽ trong khi vận hành nên mới bay tới được những giải thiên hà mênh mông.

Hãy tự trách mình dốt nát không biết vận hành cơ chế dân chủ, đứng đầu tổ chức mà kém tài nhưng lại hoang tưởng quyền lực nên làm tê liệt và phá hỏng tổ chức.

Thật ra chỉ vì hoang tưởng quyền lực và tham chức nên Nguyễn văn Tần lúc nào cũng âm mưu sửa đổi Hiến chương để làm lợi cho tổ chức và cá nhân của hắn. Bác sĩ Trương Ngọc Tích đã báo động từ năm 2009 cho thấy Nguyễn Kinh Luân đã cấu kết chặt chẽ với Nguyễn văn Tần không ngoài việc cùng thực hiện âm mưu ”tu hú đẻ nhờ” của Tổ Chức Phục Hưng. Vì thế trong tương lai, hiến chương cần được tu chính thật chặt chẽ, cần phải có những điều khoản bất khả tu chính để loại trừ sự xâm nhập của kẻ thù và bọn cơ hội.

Những kẻ đã gây ra rối loạn, bịa đặt, vu khống, làm mất tinh thần hợp tác, không tôn trọng tổ chức, manh tâm chiếm đoạt, bán đứng danh nghĩa cộng đồng phải bị thải loại khỏi tổ chức CĐNVQGHK.

Nhìn lại hành vi vô nguyên tắc, phản hiến chương của Nguyễn văn Tần, tùy tiện lấy chức danh hão phong tứ tung để mua chuộc, thu phục đám Lê Long Điền, Huỳnh Thu Lan, Hồ Thị Nhất Anh làm tà lọt rồi áp lực đòi thêm phiếu (vi hiến) cho thấy thủ đoạn của hắn thật nham nhở, hạ lưu. Để cố gắng đạt tới túc số thông qua bản hiến chương quái thai, Nguyễn văn Tần cả gan viết một bản Phương Thức Biểu Quyết lừa đảo, vi hiến nghiêm trọng.

 

TRÍCH PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT:

 

Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Đại Hội Thường Niên 2011

Phương Thức Biểu Quyết

Cho Việc Tu Chính Hiến Chương

   

I-NHÂN SỰ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT: 

1-         Thành viên Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương và Hội Đồng Giám Sát hiện diện tại Đại Hội, mỗi người được xử dụng 1 phiếu.

2-CÁC CỘNG ĐỒNG THAM DỰ: 

-           Đại Diện các Cộng Đồng (Đại Biểu) đã ghi danh hay gởi Email xin gia nhập và sinh hoạt với CD/NVQG/HK ít nhất một (1) năm tính tới ngày khai mạc Đại Hội, chính thức được quyền biểu quyết tại Đại Hộị.

-           Đại Diện các Cộng Đồng chưa ghi danh, chưa gởi Email xin gia nhập hay sinh hoạt với CD/NVQG/HK ít hơn một năm tính tới ngày khai mạc Đại Hội là Đại Biểu dự thính, không được biểu quyết .

-           Các Cộng Đồng Thành Viên chỉ được đại diện cho Cộng Đồng mình nếu :

•           Có giấy ủy nhiệm.

•           Người trong cùng tiểu bang.

3-         Mỗi tham dự viên Đại Hội chỉ được bầu tối đa là hai (02) phiếu.

•           Cộng Đồng cấp tiểu bang được bầu hai (02) phiếu.

•           Cộng Đồng cấp thành phố được bầu một (01) phiếu.

•           Riêng bốn Cộng Đồng đông người Việt cư ngụ được được bầu hai (02) phiếu:                                 

-   Nam California

-   Bắc California

                            -   Dallas Texas

                            -   Houston Texas                     

                            

II- PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT:   

1-         Ðể hoàn tất công tác trong thời gian được ấn định, trong Ðại Hội Thường Niên Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ 2011 Chủ Tọa Đoàn sẽ quyết định phương thức biểu quyết (TRỰC TIẾP VÀ KÍN HAY ÐƯA TAY).

2-         Đại Diện Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương thuyết  trình và Chủ Tọa Đoàn điều hợp việc biểu quyết.

3-         Thư Ký Đoàn ghi nhận các kết quả, đúc kết, tuyên đọc và trình Chủ Tọa Đoàn duyệt xét kết quả trước khi trao lại cho Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương.

4          -Trường hợp Chủ Tọa Đoàn quyết định phương thức biểu quyết trực tiếp và kín :

-           Ban Tổ Chức lập Ủy Ban Bầu Cử (UBBC) để phát phiếu và kiểm phiếu.                                                                                   

-           UBBC phát phiếu cho từng cá nhân có quyền biểu quyết, trước khi biểu quyết một điều khoản và trước khi biểu quyết chung quyết cho toàn thể Bản Hiến Chương.

5- Đại Hội Thường Niên 2011 được triệu tập để Biểu Quyết Bản Tu Chính Hiến Chương. Vì vậy, phương thức biểu quyết được áp dụng như sau :

•           Biểu quyết các điều khoản của Hiến Chương (Điều 1, Điều 2…) phải có tỷ số quá bán số phiếu. Biểu quyết chung kết cho toàn thể Bản Hiến Chương phải đạt được tỷ số 2/3 số phiếu.

•           Trường hợp biểu quyết các điều khoản của Hiến Chương, nếu số phiếu là 50% thì phải biểu quyết lại tới khi được tỷ số quá bán.

•           Trường hợp biểu quyết chung kết cho toàn bản Hiến Chương được thông qua, nhưng có một vài điều khoản không được chấp thuận, Đại Hội trở lại thảo luân và đề nghi các sửa đổi để Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương đem về sửa đổi và phải hoàn tất trong vòng 2 tháng kể từ ngày bế mạc Đại Hội. 

Phương Thức Bầu Cử cho việc Tu Chính Hiến ChươngTrong Đại Hội Thường Niên của Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ được thông báo đến các Cộng Đồng Thành Viên ít nhất là một (01) tháng trước ngày khai mạc Đại Hộị.

 

HẾT TRÍCH

 

Theo văn bản thượng dẫn, điều 5 chà đạp lên Hiến Chương 2006 một cách trắng trợn. Nguyễn văn Tần tự ý sửa đổi cho bản tu chính của hắn và đám lưu manh đồng mưu bán đứng cộng đồng  được thông qua với tỷ lệ  ½ và 2/3 số phiếu.  Trong khi điều 35, khoản 4.7 HC2006 đòi hỏi phải được ¾ đại biểu đồng thuận mới được thông qua.

 

TRÍCH HC 2006

 

Điều 35. Tu Chính

Tu chính hiến chương phải theo các thủ tục :

4.4.      Đề nghị tu chính: Chủ tịch HĐDB,HĐCH, HĐGS hay 1/5 số Đại biểu đề nghị

4.5.      Dự thảo tu chính phải được gởi đến Ủy Ban Thường Trực /HĐDB để ghi vaò chương trình nghị sự của phiên họp HĐDB kế tiếp

4.6.      UBTT sẽ thuyết trình về đề nghị tu chính  trong kỳ Đại hội

4.7.      Tu chính sẽ được thông qua nếu được 3/4 Đại biểu tham dự Đaị hội biểu quyết. Các thành viên vắng mặt được bỏ phiếu bằng thư.

 

HẾT TRÍCH

 

Tâm địa của Nguyễn văn Tần đã phơi trắng ra với những bằng chứng không thể chối cãi và đây là câu trả lời có tính chất nhét giẻ vào mồm Nguyễn Kinh Luân và những kẻ đang theo đuôi một nhân vật cộng đồng đã tự “lưu manh hóa”. Phải chăng đây mới đúng là “Ngưu tầm ngưu , Mã tầm mã”?. Đúng  hơn đây là một bọn gian nhân hiệp đảng đang bằng mọi thủ đoạn cố sức chiếm đoạt và bán đứng danh nghĩa cộng đồng.Bọn gian nhân hiệp đảng Nguyễn văn Tần, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Kinh Luân, Vương văn Giàu, Huỳnh Thu Lan, Dương Đức Vĩnh, Vũ Hồng, v.v. bọn chúng không từ bất cứ thủ đoạn xấu xa nào để bêu xấu CĐNVQGHK. Chúng đã trắng trợn vu khống cho Cộng Đồng Florida tiếp tay cho cộng sản. Chúng đã cố tình đưa những tin tức bịa đặt ra công luận, chúng đã mượn tay đám nặc nô để đánh phá, bôi nhọ các đại biểu chân chính, chúng không từ một thủ đoạn ăn gian, nói dối nào, chúng bất chấp nội quy hiến chương, đảo ngược phải trái, đổi trắng thay đen. Nghiêm trọng hơn cả là chúng đã tạo ra tình trạng đối đầu đầy thù hận để phân hóa, chia rẽ cộng đồng. Thực chất chúng chỉ là một thiểu số không đáng kể. Khoan nhượng và dung dưỡng chúng là nuôi mầm tai họa.

Vì thế việc phải làm của các thành viên cộng đồng hiện nay là siết chặt hàng ngũ, hợp tác trục xuất mấy tên gian nhân hiệp đảng này ra khỏi tổ chức CĐNVQGHK.

Đám người này mới tham gia tổ chức chưa bao lâu đã khởi loạn, khai trừ chúng là công việc cần làm, phải làm để khôi phục lại kỷ cương, nguyên tắc hoạt động hai chục năm qua của CĐNVQGHK.

Trácn nhiệm gìn giữ, bảo vệ danh nghĩa CĐNVQGHK đang đè nặng không chỉ trên vai quý vị đương nhiệm mà tất cả những người sáng lập, những người hoạt động kỳ cựu sẽ cùng chia sẻ gánh nặng này.

 

 

Kim Âu

NOV 26/2011

 

 

 

NHỮNG BÀI LIÊN QUAN

 1. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 2. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 3. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 4. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 5. Bản Chất Khó Dấu

 6. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 7. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 8. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 9. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 10. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 11. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 12. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 13. Đại Hội Bất Thường Quậy

 14. Thực Chất Về Tổ Chức Cộng Đồng Kim Âu

 15. Các Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Kỳ Thực Chất Là Gì

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: