MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

Kim Âu 

“Bản Tu Chính Hiến Chương 2011"

 Một sản phẩm phản dân chủ, tập quyền hoang tưởng và phản động nhất

nhằm phá hủy và bán đứngTCCĐNVQGHK

 

 

 

 

A-Khai đề:

 

 

Kỳ đại hội thường niên CĐNVQGHK vừa qua ở Florida, ông Nguyễn văn Tánh CTHĐĐD/CĐNVQGHK điện thoại hai ba lần mời tôi cố gắng xuống tham dự vì đã mấy kỳ hội nghị không gặp mặt nhau, và quan trọng là lần đại hội này có chương trình Tu Chính Hiến Chương nhưng thật đáng tiếc vì chúng tôi đã không sắp xếp được thời gian để đến chứng kiến việc củng cố hiến chương nền tảng của tổ chức cộng đồng.

Ngày đại hội vừa chấm dứt, đêm 9/10/2011 đã có một lá thư tung lên diễn đàn tố cáo Ban Tổ Chức đại hội để cho một ca sĩ (Thế Sơn) tuyên truyền cho VC. Sự việc này khiến chúng tôi ngạc nhiên vì lá thư tố cáo được đưa lên quá sớm. Nhân vật Sông Hậu nào đó đã thể hiện “nhiệt tình chống Văn Hóa Vận” kỷ lục nhất từ trước tới nay ở hải ngoại khi phóng lên bản tin “mì ăn liền”. Nhưng một điều đáng buồn là nhân vật Sông Hậu đó đến nay vẫn là “Người Tình Không Chân Dung”.

Sau đó, chúng tôi có hỏi lại ông Minh chức sắc cộng đồng tại Georgia và được biết phần Tu Chính Hiến Chương hoàn toàn thất bại do ông Nguyễn văn Tánh không cho đưa ra thảo luận. Theo lời thuật lại nặng định kiến phe phái của ông Minh, chúng tôi chỉ nghe nhưng không biết lấy gì để kiểm chứng và tưởng rằng sự việc đổ vỡ này cũng theo “nước chảy hoa trôi” vì đạo luật “Omerta” do các ”Mafioso” trong CĐNVQGHK thi hành lâu nay. Vài ngày sau đó lại thấy một lá thư của bà Huỳnh Thu Lan khiếu nại cho thấy việc cay cú do bản văn tu chính hiến chương bị loại bỏ vì không nhận được sự ủng hộ từ đa số, chưa chấm dứt.

Sau đó vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao Nguyễn Kinh Luân (thành viên Tổ Chức Phục Hưng) của hạt Tarrant đã “thực hiện quyền tự do ngôn luận” bằng cách đưa một lô thư khiếu nại và “quý giá nhất là mấy khúc youtube” ra diễn đàn liên mạng  khiến chúng tôi có cơ hội tiếp cận sự thật qua việc lắng nghe ý kiến phát biểu của các vị tham gia đại hội để đi đến một kết luận sau cùng ….

Để thực sự hiểu rõ về bản tu chính đầy tai tiếng, chúng tôi yêu cầu những người bạn chiến đấu cũ gởi bản Tu Chính Hiến Chương 2011 qua email cho chúng tôi tham khảo.

Khi nhận được, mới đọc lướt qua, chúng tôi đã nhận thấy đây không phải là một bản Tu Chính mà là một sự thay đổi hoàn toàn Hiến Chương 1993, Hiến Chương Tu Chính 2006. Tu chính mà thay đổi hoàn toàn đã là một điều sai trầm trọng (vi hiến, hủy hiến) chỉ có một cách duy nhất là loại bỏ nhưng việc ra sức vận động (lobby) để mong các thành viên cộng đồng vì cả nể, lịch sự xuê xoa, khinh suất chấp nhận bỏ phiếu theo kiểu “yes, no” mà không thảo luận gì thêm nhằm đưa mọi người vào một chuyện đã rồi quả là một âm mưu thiếu lương thiện.

Bởi vì nếu bỏ thì giờ ra để đọc kỹ bản Tu Chính Hiến Chương 2011 này, người có hiểu biết sẽ thấy đây chính là một bản Hủy Diệt Hiến Chương, hay là Đảo Chính Hiến Chương chứ không thể gọi là Tu Chính vì văn bản này có nhiều điều khoản hàm chứa nội dung phản động nhất, dẫn tới việc làm tan rã, phá hủy hoàn toàn Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ với sự đóng góp công sức của cả nghìn người đã và đang hoạt động gần hai mươi năm nay.

Điểm lại diễn biến, ngay từ việc tranh giành đưa đón thành viên từ xa về tham gia đại hội của nhóm ông Nguyễn văn Tần với Ban Tổ Chức, nghe qua lời phàn nàn của vài thành viên phái yếu. Quả là ông Nguyễn văn Tần và phe nhóm chẳng những đã giở mọi mưu mô, thủ đoạn “lobby”, xách động một cách hết sức lộ liễu mà còn trắng trợn xem thường sự nhận định, hiểu biết và trí tuệ của các thành viên Tổ Chức CĐNVQGHK.

Khi đã có chủ ý và quyết tâm đến như thế nhằm đưa bản văn gọi là Hủy Diệt Hiến Chương, phá hoại Tổ Chức CĐNVQGHK đi vào hiện thực. Với những con người đã chọn phương châm “lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện” thì chúng ta không ngạc nhiên khi thấy ngay sau đại hội, một nhóm nhỏ đã ra sức đánh phá kịch liệt những người chính thức có ý kiến không chấp nhận bản văn hủy hiến, gọi là Tu Chính Hiến Chương 2011.

Vậy thì văn bản này đã chứa những tư tưởng ngôn từ, điều, khoản, nội dung như thế nào để đến nỗi chúng tôi phải đặt cho nó cái tên Đảo Chính Hiến Chương hay Hủy Diệt Hiến Chương…..

 

B- Gía trị tinh thần vs những lý do không chính đáng:

 

Là một trong những người hoạt động cộng đồng từ thời kỳ phôi thai. Năm 2006 là một trong ba sáng lập viên của Tổ Chức CĐNVQGHK, thời kỳ tái cấu trúc, góp sức xây dựng và hoàn tất công tác tổ chức cuộc bầu cử tại New York năm 2006, góp phần suy nghĩ vào việc hoàn thành Tu Chính Hiến Chương 2006. Chúng tôi nhận thấy một số thành viên đương nhiệm đã rời xa khái niệm ban đầu về cơ chế Tổ Chức CĐNVQGHK, cố tình biến một tổ chức phi chính phủ, vô vị lợi hoạt động với mục đích liên lạc và phối hợp công tác của các Tổ Chức Cộng Đồng NVQG Địa Phương trở thành “một trung tâm quyền lực hoang tưởng”, đi ngược lại tinh thần và lời văn của (điều 4) Hiến Chương 2006 của tổ chức, tự lừa dối chính mình, lừa dối lẫn nhau và cùng nhau lừa dối tất cả mọi người trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Hải Ngoại.

 

Trích dẫn điều 4 Hiến Chương 2006:

 

Điều 4. Tư cách, Thơì gian hoạt động, Phạm vi,  Quyền hạn

Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ là (a) một tổ chức hợp pháp, bất vụ lợi, có tư cách pháp nhân ( legal entity) riêng biệt với các thành viên, (b) hoạt động vô thơì hạn, (c) trên toàn quốc Hoa Kỳ. CĐVNHK được điều  hành theo những nguyên tắc và  quyền hạn liên hệ vơí các thành viên như  sau :

1.Các Cộng đồng địa phương gia nhập tổ chức CĐVNHK với tư cách tự nguyện

2.Các Cộng đồng thành  viên vẫn giữ tư cách độc lập và tự trị tại mỗi điạ phương

3. CĐVNHK là cơ quan phối hợp công tác liên bang  trong các lãnh vực văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị quốc nội và quốc tế:

- Về Văn hoá, Xã hội, kinh tế : Liên hệ vớí chính quyền liên bang Hoa kỳ nhằm phục vụ  phúc lợi chung của quý vị đồng hương Việt Nam không phân biệt sắc tộc, tuổi  tác, thành phần xã hội hay  giới tính

 - Về  Chính trị : Hỗ trợ và  thực hiện mọi nỗ lực  nhằm tái lập tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam trong tinh thần chính trị cộng đồng không thể hiện hay mô phỏng theo chủ  trương  của bất cứ đoàn thể chính trị naò.

4. Các tuyên cáo chung sẽ được công bố nếu được quá  bán các Cộng đồng tham gia

5. Nhân sự thành viên của Hội Đồng Đại Diện CĐVNHK lãnh nhiệm vụ phối hợp hành  động do các cộng đồng thành viên uỷ thác, thi hành nhiệm trong tinh thần cần kiệm, liêm chính, không đại diện cho các cộng đồng địa phương trừ trường hợp được minh thị uỷ thác.

 

Ngưng trích

 

Qua điều khoản thượng dẫn, mọi người đều thấy rõ Tổ Chức CĐNVQGHK không phải là một tổ chức “umbrella”, chuyên quyền, thực quyền mà chỉ là một tổ chức vô vụ lợi hình thành từ sự tự nguyện đến với nhau trong tinh thần hợp tác để xây dựng một trung tâm liên lạc, phối hợp sức mạnh của các tổ chức cộng đồng địa phương.

 

Về thực chất Tổ Chức CĐNVQGHK không có địa bàn, nhân sự, tài chánh và quần chúng hỗ trợ.

 

Vì thế nhân sự, cán bộ của các cơ cấu đều được đại hội thành viên cộng đồng bầu cử, đề cử từ những thành viên cộng đồng. Việc thực hiện phân quyền chỉ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau, và cơ cấu giám sát được xem như trọng tài giải quyết những ý kiến dị biệt trong tổ chức chứ không phải thực hiện pháp chế không tưởng (bylaws chỉ là nội quy, nội lệ -secondary law-).

 

-Thực tế hình thức tổ chức tam quyền phân lập của tổ chức cộng đồng tại các địa phương hoàn toàn không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến việc mưu cầu nguồn tài trợ (funding, grant) từ chính phủ. Và nguồn tài trợ -nếu có xin dược- chỉ dùng trả lương cho nhân viên phục vụ nhu cầu an sinh, phát triển văn hóa cộng đồng, xã hội chứ không dùng để đáp ứng (cho ông Nguyễn văn Tần đi công tác) lung tung.

Vì thế, đặt ra yêu cầu chuyển đổi cơ cấu Tổ Chức CĐNVQGHK trở thành một tổ chức chuyên “làm tiền” hoàn toàn không phải là lý do chính đáng. Trong khi nguồn tiền (grant và funding) cũng không phải là nguồn tài chính ổn định để tổ chức cộng đồng hướng tới.

Và chính nhờ vào hệ thống tam quyền phân lập nên mới đây khi Chủ tịch BCH Tổ Chức CĐNVQG/Georgia, Ngô Thanh Lâm đưa ra “tối kiến” sát nhập với CĐ Việt Tân  đã bị đại hội bất thường bác bỏ.

-Nhu cầu trẻ hóa cộng đồng từ xưa tới nay không hề bị ngăn chặn bởi bất kỳ điều khoản nào trong hiến chương và thực tế cho thấy ít khi giới trẻ tham gia cộng đồng một cách ổn định do điều kiện học tập, thăng tiến nghề nghiệp, lo sinh kế, xây dựng gia đình.

Riêng Tổ Chức CĐNVQG/Georgia các Chủ Tịch BCH gần một thập niên trở lại đều là những người trẻ như Nguyễn Đình Anh Phúc, Nguyễn Kế Trình, Hồ Thị Nhất Anh, Ngô Thanh Lâm. Đưa ra những lý do thiếu thuyết phục như vậy để đòi hỏi thay đổi hoàn toàn hiến chương, cơ cấu cho thấy có điều gì không thật, mờ ảo, có âm mưu trong tư tưởng.

Khi những giá trị tinh thần bị hủy bỏ, 1% còn lại là cái tên của Tổ Chức CĐNVQGHK vốn chỉ đại diện một bộ phận rất nhỏ Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản trở thành một nhãn hiệu kinh doanh không hơn không kém. Vì nhu cầu làm tiền người ta có thể đem bán lẻ,  "on sale" dễ dàng. Tất nhiên những Tổ Chức CĐĐP sẽ rút ra khi thấy chức năng thành viên cộng đồng trở thành một thứ bù nhìn, con rối, điều đó khiến những kẻ nuôi dưỡng âm mưu sẽ vỗ tay vì đó chính là mục đích mà họ muốn đạt đến:“Họ chỉ cần cái đầu dê để bán thịt chó”.

 

C-Vai trò của cộng đồng trong việc thăng tiến của cá nhân, gia đình:

 

Chính vì nhu cầu mượn chiêu bài, danh hiệu cộng đồng dân tộc thiểu số để mua, bán, người ta không ngại ngùng đưa ra những ảo tưởng thăng tiến qua “một thứ lợi nhuận bám trên nền tảng một công ty vô vụ lợi”..  Đây là sự mâu thuẫn trong lý luận khi người ta tính toán khai thác lợi nhuận qua hoạt động của một công ty vô vụ lợi (Corporation/NPO).

 

Lập luận TCHC theo mô thức NPO hoàn toàn vô nghĩa trong khi 36 năm nay những tổ chức cộng đồng thực chất vẫn là (non profit organizations), tùy theo nhu cầu của tình hình nhập cư của di dân ở từng vùng, từng khu vực, các tổ chức cộng đồng của chúng ta từng nhận được tài trợ theo mức độ khác nhau để trả lương cho nhân viên chuyên phục vụ an sinh xã hội, chăm sóc người già, chích ngừa, khám phụ khoa, tìm việc cho công nhân thất nghiệp, giúp di dân mau chóng hội nhập…v..v..

 

Như thế chúng ta hãy tự hỏi, những đồng tiền "fund" trả lương cho nhân viên làm công tác phục vụ an sinh có thực sự tạo ra một sự thăng tiến trong tương lai  cho cộng đồng hay những hứa hẹn chỉ là mớ ngôn từ hư trương giả tạo, lòe bịp nhằm hợp thức hóa cho những cuộc lợi dụng, lạm dụng danh nghĩa gây quỹ bỏ túi, khai thác tận cùng những yếu đuối của bản năng, đưa đẩy con người vào con đường sai trái đánh mất lương tâm?

 

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Lưu Vong Tỵ Nạn Cộng Sản trên toàn thế giới hiện nay vốn hình thành từ sự trở mình để tiến hóa trong một thiên bi hùng sử của nhân loại. Là hậu quả của sự đối đầu giữa “thiện ác”, “chính với tà”, “cộng sản với tự do”, “tiến bộ với thoái hóa”, “dân chủ với độc tài”, “chính nghĩa với phi nghĩa” đã khiến hàng triệu người rời bỏ xứ sở, tạo thành nhiều cộng đồng Người Việt Quốc Gia trên những mảnh đất tạm dung xa lạ. Sống lẻ loi giữa những môi trường đa chủng. Nỗi niềm thương nhớ quê hương, tiếng nói, màu da, truyền thống và bản sắc đã nối kết những con người cùng dân tộc lại với nhau qua những cuộc gặp gỡ, tập hợp tương trợ dẫn tới việc thành lập các nhóm cộng đồng.

 

Từ  đó các Tổ chức CĐNVQG địa phương rồi Tổ Chức CĐNVQGHK xuất hiện, tồn tại và phát triển để cùng gìn giữ, bảo tồn những giá trị cốt lõi cao quý như bản sắc văn hóa, giá trị tinh thần, truyền thống lịch sử và quan trọng nhất là “Căn Cước Tỵ Nạn Cộng Sản; vì đó là chân diện mục là niềm tự hào của cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Nếu từ bỏ những giá trị tinh thần cao quý, từ bỏ niềm tự hào chính đáng về “Tư Cách Tỵ Nạn Cộng Sản” cộng đồng của chúng ta sẽ lập tức trở thành một cộng đồng di dân tha phương cầu thực tầm thường…thì chúng ta chẳng cần gì phải tập họp lại để nghe những lời hứa hẹn hão huyền về một sự  thăng tiến không có thực.

 

Sở  dĩ ngày nay, chúng ta còn tìm đến, tự nguyện kết hợp với nhau do chưa cam tâm từ bỏ những ý tưởng cao quý, những trăn trở, thao thức cho tương lai của tổ quốc và dân tộc.

 

Vì thực tế cho thấy, bao nhiêu năm qua, từng gia đình Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản đến Hoa Kỳ, hay những địa danh xa lạ ở cùng trời, cuối đất với những bàn tay trắng nhưng vẫn vươn lên; con cái của họ vẫn thăng tiến, thành đạt, vẫn gặt hái được những kết quả đáng khâm phục. Thảng hoặc, chúng ta vẫn thấy có những con người gốc Việt nổi lên chiếm lĩnh những vị trí quan trọng trong “giòng chính” dù tổ chức cộng đồng chưa hề cấp nổi một học bổng cho các em, các cháu Việt Nam nhưng sức mạnh nâng họ đứng dậy, động lực thúc đẩy họ can đảm tiến lên trong học tập, cần lao để thành đạt không ngoài sức mạnh tiềm tàng của những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc mà họ ý thức và lĩnh hội được từ nền tảng giáo dục của gia đình.

 

Những hiện tượng đó cho thấy trong một xã hội đa văn hóa, đầy tính cạnh tranh thì chính niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mới là một động lực chính làm cho người ta cất cánh bay lên. Thăng tiến, thành đạt về vật chất, kinh tế chỉ là nhu cầu của bản năng sinh tồn không thể đem ra so sánh với bản sắc văn hóa, tinh thần dân tộc, truyền thống lịch sử là sản phẩm của ý thức và trí tuệ.

 

Thực tế cũng cho chúng ta nhận thấy sức mạnh vô địch của những giá trị cao quý tiềm tàng trong sâu thẳm tiềm thức đã sản sinh ra những Phạm Thư Đăng, Đinh Đồng Đức Việt, Lương Xuân Việt, Nguyễn Mạnh Hùng, Huỳnh Trần Mylene , Đại tá Y sĩ Không quân Paul Doan, Cao Quang Ánh, Lê Bá Hùng,..v..v.. nhìn vào hình ảnh của họ, chúng ta liên tưởng đến những tráng sĩ Việt Nam đầy trí dũng của nghìn năm trước đã từ nguồn cội mang gươm đi mở cõi, khai phá những biên cương mới, viết xuống những nét vàng son, rực  rỡ cho dân tộc như những lời thơ từ lịch sử vọng về.

 

Giữa trời Bắc Mỹ hiên ngang

Viết Lại Lịch Sử vẻ vang giống nòi

Ngược giòng mệnh nước nổi trôi

Khí Hùng Lạc Việt ngút trời tự do

 

Hãy để cho những con chim Việt sải cánh, phát triển tài năng trong giòng chính chứ  đừng đưa ra những ý tưởng ngu độn, bé mọn nếu không muốn nói là bịp bợm, vẽ vời ra câu chuyện nhố nhăng, kéo những cánh chim đó trở về mặt đất bằng cách giao cho họ (nhưng nào có ai nhận) nhiệm vụ điều hành tổ chức cộng đồng để…Xin Phân (fund) Kiếm Tiền…..!!!

 

Nếu chính quyền đồng ý trang trải cho tổ chức cộng đồng NVQG một ngân khoản để trả lương cho những người của cộng đồng phụ giúp, phục vụ những nhu cầu an sinh, y tế, xã hội thì cũng là một điều kiện thuận lợi…  nhưng nuôi dưỡng tư tưởng cầu lợi trong tổ chức vô vụ lợi đó là những hành vi khuất tất, không trong sáng đáng bị lên án và tất nhiên sẽ có ngày lãnh án...

 

D- Bản Chất Phản Bội, Phản Động của Tu Chính Hiến Chương 2011

 

Tôi thực sự ngạc nhiên khi chỉ vì những ý tưởng mưu cầu lợi nhuận xuất phát từ những vùng trũng tối tăm của lương tâm; những người anh em, những người trẻ tuổi hãnh tiến nhưng kiến thức chỉ là một vài mưu mẹo cỏn con trong sinh kế, chân đi không bén đất của chúng ta đã cào bằng những giá trị truyền thống, phá bỏ thế quân bình trong tổ chức bằng cách viết ra những điều khoản chứa đựng âm mưu hết sức phản động  trong bản Tu Chính Hiến Chương 2011 đơn cử như điều 3 viết về Thành Viên chúng tôi trích dẫn dưới đây.

 

Lược Trích:

 

ÐIỀU 3: THÀNH VIÊN

 

Khoản 1: Phân loại.

Thành viên CĐNVQGHK được phân làm 3 loại như sau: Thành Viên Đương Nhiên, Thành Viên Đại Diện (Cộng Đồng Thành Viên) và Thành Viên Hợp Tác.

 

Khoản 2: Ðiều Kiện

2.1     Thành Viên Đương Nhiên: Mọi tổ chức cộng đồng địa phưong được hình thành hợp pháp với mục đích cụ thể là đại diện và phục vụ vô vụ lợi cho quyền lợi và nguyện vọng chung của người Việt trong phạm vi hoạt động của mình, được xem như là Thành Viên Đương Nhiên của CĐNVQGHK, miễn sao mục đích và giá trị cốt lõi của những tổ chức này phù hợp với bản Hiến Chương CĐNVQGHK này.

2.2     Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện_:  Tất cả những Thành Viên Đương Nhiên sẽ trở thành Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện) khi đã nộp đơn ghi danh, được chấp thuận và được cấp bằng chứng nhận ghi danh.

2.3     Thành Viên Hợp Tác:   Mọi cá nhân, đồng ý với điều kiện hoạt động và Tôn Chỉ của CĐNVQGHK, như được ấn định trong bản Hiến Chương này, đều có thể trở thành Thành Viên Hợp Tác sau khi đã được:

2.3.1 Ðề nghị, qua văn bản chính thức, bởi ít nhất một thành viên của Hội Ðồng Quản Trị và được chấp thuận bởi đa số của Hội Ðồng Quản Trị, hoặc được

2.3.2 Ðề nghị, qua văn bản chính thức, bởi ít nhất một Thành Viên Đại Diện và được chấp thuận bởi đa số thành viên của Hội Ðồng Đại Biểu tại Đại Hội Cộng Đồng.

 

Khoản 4: Quyền lợi và đặc quyền

4.2.2 Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện), qua người đại biểu chính thức, ngoài các quyền lợi tổng quát ghi Khoản 4, mục 4.1, còn được quyền:

a)      Bỏ phiếu và phê chuẩn trong mọi trường hợp, kể cả quyền tối hậu là bỏ phiếu để vô hiệu hoá quyết định của HĐQT hoặc các cơ chế khác của CĐNVQGHK.

 

b)      Đề cử Thành Viên Hợp Tác vào các Ủy ban và/hoặc Hội Ðồng của CĐNVQGHK.

4.2.3 Thành Viên Hợp Tác, ngoài các quyền lợi tổng quát ghi ở Khoản 4, Mục 4.1, còn được quyền:

a)      Bỏ phiếu và phê chuẩn trong mọi trường hợp, ngoại trừ để bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, tu chính Hiến Chương, và bỏ phiếu để vô hiệu hoá quyết định của HĐQT hoặc các cơ chế khác của CĐNVQGHK.

b)      Ứng cử và được đề cử vào các Ủy ban và/hoặc Hội Ðồng của CĐNVQGHK.

 

Khoản 5: Ghi Danh Thành Viên Đại Diện

5.1     Ðơn ghi danh:  Ðể trở thành Thành viên Đại Diện, ứng viên phải hội đủ các điều kiện ghi ở Khoản 2.2, phải nộp đơn ghi danh và nộp lệ phí ghi danh nếu được yêu cầu.

5.2     Thủ tục chấp thuận: Ủy Ban Điều Hành sẽ cứu xét đơn xin gia nhập, xin sự phê chuẩn của HĐQT, và sẽ thông báo cho ứng viên biết có được chấp thuận hay không. Nếu đơn xin được chấp thuận, ứng  viên sẽ được cấp phát bằng thành viên.

5.3     Bác bỏ đơn xin gia nhập: Tư cách Thành Viên Đại Diện là một đặc quyền dành cho những tổ chức cộng đồng hội đủ các điều kiện ghi trong bản Hiến Chương nầy. Ủy Ban Điều Hành, sau khi tham khảo với các ủy ban liên hệ, có quyền đề nghị phủ nhận đơn xin gia nhập. Ðề nghị phủ nhận đơn phải được xác quyết bởi hai phần ba (2/3) đa số của Hội Ðồng Quản Trị căn cứ vào lý do và thủ tục ghi ở Khoản 6 đưới đây.

 

 

Khoản 6: Chấm dứt tư cách thành viên và phủ nhận đơn gia nhập

 

6.3     Ủy Ban Điều Hành phải đệ trình đề nghị chấm dứt tư cách thành viên hoặc đề nghị  phủ nhận đơn xin gia nhập đến Hội Ðồng Quản Trị. Sau khi duyệt xét, đề nghị nầy phải được hai phần ba (2/3) đa số của Hội Ðồng Quản Trị chấp thuận theo những thủ tục qui định sau đây:

6.3.1 Trong vòng 30 ngày sau khi nhận đề nghị chấm dứt tư cách thành viên hoặc đề nghị bác bỏ đơn xin gia nhập do Ủy Ban Điều Hành đệ trình, Hội Ðồng Quản Trị phải triệu tập một phiên họp điều trần với sự tham dự của Giám Đốc Điều Hành và thành viên Ủy Ban Điều Hành cùng nhân chứng và ứng viên.

6.3.2 Trong vòng 15 ngày sau buổi điều trần, Hội Ðồng Quản Trị phải thông báo bằng văn bản quyết định của mình đến đương sự. Thông báo nầy phải bao gồm kết qủa và giải thích về quyết định của Hội Ðồng cùng giải thích thủ tục khiếu nại, và phải được gởi bằng thư bảo đảm.

6.3.3 Tổ chức hoặc cá nhân bị từ chối hoặc chấm dứt tư cách thành viên có 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo để khiếu nại. Ðơn khiếu nại phải được gởi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ chính thức của CĐNVQGHK để được chuyển đến Hội Ðồng Quản Trị.

6.3.4 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Hội Ðồng Quản Trị phải tổ chức buổi điều trần công khai (bằng những kỹ thuật thích ứng) gồm có, nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn vào, thành viên của Ủy Ban Điều Hành và Hội Đồng Quản Trị, các nhân chứng và/hoặc người đương đơn khiếu nại.

6.3.5 Bằng 2/3 tuyệt đại đa số, Hội Ðồng Quản Trị sẽ bỏ phiếu để giữ nguyên hoặc phủ quyết quyết định trước đó của chính mình. Trong vòng 15 ngày, Hội Ðồng Quản Trị, bằng thư bảo đảm, phải thông báo chung quyết của Hội Ðồng đến tổ chức hoặc cá nhân khiếu nại. Quyết định của HĐQT lần này là tối hậu.

6.4     Mọi đặc quyền và quyền lợi sẽ bị thu hồi ngay sau khi tư cách thành viên bị chấm dứt.

6.5     Thành viên bị sa thải vẫn phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tài sản và tích sản do mình quản thu trong lúc còn là thành viên, cũng như các hành động dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên của mình.

6.6     Thành viên bị sa thải không thể thu hồi những gì mình đã đóng góp cho CĐNVQGHK.

 

Ngưng  Trích

 

Chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy một bộ phận những người tự nhận là giới trẻ trong tổ chức của chúng ta, những người tự cho mình là  có điểm ngoại hạng và buông lời khuyên người khác hãy thương hại đừng đòi hỏi những bậc cha chú chỉ tới được điểm C phải cố gắng vươn tới điểm A. Những đứa trẻ thốt ra loại ngôn từ vô hạnh, bất nghĩa như vậy chỉ có thể lớn lên trong những gia đình thiếu căn bản giáo dục. Và thói vô hạnh, bất nghĩa đưa tới tình trạng vô minh, vọng ngữ, bất trí không nhận ra những điều phi lý, hiển hiện trong một văn bản gọi là “hiến chương" của một tổ chức trong xã hội dân chủ.

 

Nhóm người này không thấy tính chất phản động, hủy diệt tổ chức đã thể hiện trắng trợn qua điều khoản thượng dẫn. Những người đặt hàng và được đặt hàng soạn thảo bản Tu Chính Hiến Chương 2011 đã hạ thấp giá trị của những Thành Viên Đại Diện (nền tảng tạo thành giá trị của TCCĐNVQGHK) nặn ra một loại Thành Viên Hợp Tác, độc chiếm đặc quyền Ứng Cử vào các Hội Đồng, Uỷ Ban và đặc quyền (cắt cổ) chấm dứt tư cách các thành viên đại diện. (điều 3, khoản 6)

 

Điều 3 trong bản “Đảo Chính Hiến Chương 2011” đối với những người cộng sản chỉ huy thực hiện NQ36 ở hải ngoại đáng giá vài chục triệu USD.

Rồi chúng ta có thể sẽ thấy nhiều nhân tài (hay nhân họa) bằng cấp đầy mình, tiền bạc rủng rỉnh (nhưng đó là loại người có đuôi) được giới thiệu làm Thành Viên Hợp Tác, ứng cử vào các Hội Đồng, Uỷ Ban và nhẹ nhàng loại trừ những Thành Viên còn Tinh Thần Quốc Gia, Bảo Vệ Lằn Ranh Quốc Cộng rồi dùng, mượn danh hiệu Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trả lương cho các Chức Sắc Đầu Hàng và đối thoại với Việt Cộng trong tinh thần Hòa Giải, Hòa Hợp  để kiếm tiền.

Nếu gọi đó là con đường hướng tới tương lai đầy hy vọng thì thật ra đó là tuyệt lộ, tử lộ cho những giá trị cao quý mà Người Việt Quốc Gia kỳ vọng, gìn giữ.

Không nghi ngờ gì nữa, Điều 3 của Tu Chính Hiến Chương 2011 chính là một thứ cường toan đậm đặc đổ vào bộ mặt xinh đẹp của Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Chấp nhận bản Tu Chính HC 2011 này là đưa Tổ Chức CĐNVQGHK vào con đường tiêu vong.

Hỡi những kẻ vô minh, bất trí, vọng ngữ hãy thức tỉnh trước khi quá muộn. Con đường của quý vị đang đi là con đường phản bội lại cộng đồng tỵ nạn Việt Nam. Con đường của quý vị đang đi là con đường rước giặc vào nhà, nuôi ong tay áo. Qúy vị không thở bằng hai lá phổi lành mạnh mà đang thở bằng hai mang của loài thủy quái.

 

E- Đào huyệt cho nền dân chủ, đắp mộ cho tương lai cộng đồng:

 

Tổ Chức CĐNVQGHK từ trước đến nay vốn là một tổ chức vô vụ lợi, tự phong, tự nguyện liên kết vì những giá trị đặc thù của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Danh xưng của tổ chức là một danh từ tập hợp nhiều tổ chức cộng đồng và mỗi thành viên cộng đồng đều đại diện cho một bộ phận (dù tỷ số rất nhỏ) dân cư tại các địa phương. Chiếu theo Hiến Chương, tính độc lập và thực quyền đại diện của các tổ chức địa phương được tôn trọng.

Hạ thấp giá trị của thành viên cộng đồng thực chất là xem thường tính chất đại diện và uy tín của các tổ chức địa phương. Biến họ trở thành loại bù nhìn giữ dưa đã là một sự xúc phạm. Nhưng sự xúc phạm lớn nhất là giao cho những Thành Viên Hợp Tác thẩm quyền bác bỏ Tư Cách Thành Viên của họ (qua độc quyền ứng cử vào các Hội Đồng và Uỷ Ban) cho thấy tính phản động ngược ngạo, thậm vô lý của bản Tu Chính HC 2011.

Mở đường cho những người chưa qua đãi lọc, sát hạch phân loại làm Thành Viên Hợp Tác nghiễm nhiên bước vào thượng tầng tổ chức của Tổ Chức CĐNVQGHK chiếm lấy đặc quyền cai trị nhưng chưa chắc ăn. Vì thế rải rác trong những Điều 4,5 và trắng trợn hơn cả là Điều 6 của bản Tu Chính Hiến Chương tập trung toàn bộ quyền lực không tưởng về một nhóm duy nhất ưu tiên quản trị, điều hành, giám sát.

Nhìn vào cơ cấu của Tổ Chức CĐNVQGHK theo bản Tu Chính Hiến Chương 2011, người hiểu biết không khỏi ngao ngán.

Giữa lòng xã hội Hoa Kỳ, những con người tự xưng là giới trẻ có kiến thức, dựng lên một tổ chức vô vụ lợi viết ra một bản hiên chương như đào huyệt cho nền dân chủ, vẽ ra một cơ chế xem ra còn độc tài, tồi tệ hơn chuyên chính vô sản có tác dụng đắp mộ cho tương lai cộng đồng.

 

Và điều phi lý nhất phải xảy ra theo bản Tu Chính Hiến Chương 2011:

 

CÁC THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ CHỈ ĐƯỢC PHÉP BẦU NGƯỜI CAI TRỊ, CHĂN DẮT, NẮM GIỮ SINH MỆNH CHÍNH TRỊ CỦA CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG CỦA HỌ TRONG CÁC THÀNH VIÊN HỢP TÁC!!!

 

 

Tình cờ Hội Đồng Quản Trị theo Quái Thai Tu Chính Hiến Chương 2011- có nhân số từ 11 – 15 người - thâu tóm tất cả quyền hạn không khác gì Ban Chấp Hành Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam  (cơ quan tối cao của Đảng Cộng Sản Việt Nam). Phải chăng để đối đầu với cộng sản thì ngay cả tổ chức  thiện nguyện, vô vụ lợi cũng phải độc tài hơn Việt Cộng?

Bọn độc tài toàn trị của Việt Cộng ở Bắc Bộ Phủ đang thi đua bán nước, bán đảo, bán biển cho Trung Cộng. Phải chăng nhóm người nhân danh Tu Chính cố tình vi hiến đang ra sức phá hoại để chiếm đoạt danh xưng TCCĐNVQGHK tạo ra cái Hội Đồng Quản Trị để chuẩn bị bàn giao, bán đứng danh nghĩa TCCĐNVQGHK cho đám hoạt đầu và Việt Cộng?

Chúng tôi trích lược lại những đoạn cần thiết trong các điều khoản, loại bỏ những đoạn văn dài lê thê, rườm rà, u tối  để quý vị nhanh chóng thấy rõ tính chất độc tài, phản dân chủ, phản động của cái quái thai gọi là Tu Chính Hiến Chương 2011.

Lược trích

 

ĐIỀU 4: THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM

 

Khoản 1: Thẩm Quyền

 

1.1  Thẩm quyền tối hậu của CĐNVQGHK thuộc về của Đại Hội Đồng tại Đại Hội Cộng Đồng (các Thành Viên Đại Diện và HợpTác). Mỗi Thành Viên Đại Diện phải có mặt để thực thi quyền hạn của mình qua người đại diện chính thức.  Thành Viên Hợp Tác phải có mặt để thực thi quyền hạn của mình, không được qua một đại diện nào khác.

1.2     Hoạt động hoặc quyết định được phê chuẩn do Hội Ðồng Quản Trị đương nhiên có hiệu lực thường trực, trừ phi bị vô hiệu hoá  đúng theo thủ tục hiện hành hoặc biểu quyết chính thức của Hội Ðồng Quản Trị hoặc Đại Hội Đồng tại Đại Hội Cộng Đồng. 

 

ÐIỀU 5: ÐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG 

Khoản 1: Ðại Hội Cộng Đồng là cơ chế tối cao có thẩm quyền phê chuẩn mọi vấn đề liên quan, nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn, đến Hiến Chương của CĐNVQGHK, các giới chức được bầu lên, và giải quyết mọi tranh chấp trong các sinh hoạt của CĐNVQGHK. 

Khoản 2: Ðại Hội Cộng Đồng bao gồm tất cả thành viên, nhưng chỉ những Thành Viên các Hội Đồng, Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện) và Thành Viên Hợp Tác mới có quyền bỏ phiếu theo các ấn định của Điều III của bản Hiến Chương này. 

....................................................

Khoản 3: Có hai loại Ðại Hội Cộng Đồng: Thường Niên và Bất Thường. 

3.2.1  Ðại Hội Bất Thường chỉ có thể được triệu tập qua các trường hợp sau:

a)       Ðể tạm thời đình chỉ tất cả các sinh hoạt của CĐNVQGHK hay giải tán CĐNVQGHK.

b)      Nhằm đối phó với các biến cố làm nguy hại hoặc đe dọa sự tồn vong hay tôn chỉ của CĐNVQGHK và các thành viên.

c)       Vì bất cứ lý do gì khi hai phần ba (2/3) số thành viên Hội Ðồng Quản Trị hoặc hai mươi lăm phần trăm (25%) hay nhiều hơn số Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện) cho là cần thiết.

...................

 

Khoản 6: Ðiều hợp

6.1     Ðại Hội Cộng Đồng sẽ được điều khiển bởi một chủ tọa đoàn gồm Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị và ít nhất hai Ủy viên của Hội Ðồng Quản Trị. Trong trường hợp vị Chủ tịch vắng mặt, những vị giữ các trách vụ theo thứ tự liệt kê sau đây sẽ thay mặt vị chủ tịch: Phó Chủ Tịch Nội Vụ HÐQT, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐQT, Tổng Thư Ký HÐQT hoặc bất cứ Ủy viên  nào được HÐQT chỉ định. 

 

ĐIỀU 6: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Khoản 1: Thành Viên 

1.1     Phân Loại: Hội Đồng Quản Trị sẽ gồm Ban Thường Vụ, các Ủy Viên Đại Diện Vùng, và Ủy Viên Giám Sát.  Ban Thường Vụ  gồm Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, và Tổng Thư Ký.  Ủy Viên Đại Diện Vùng gồm sáu (6) vị đại biểu từ các vùng của quốc gia Hoa Kỳ: Đông Bắc, Đông Nam, Trung Bắc, Trung Nam, Tây Bắc, và Tây Nam (xem phụ bản các vùng).  Ủy Viên Giám Sát là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát.

1.2     Số lượng: Hội Đồng Quản Trị sẽ gồm 11 Ủy Viên: 1 Chủ Tịch Ban Thường Vụ, 3 Ủy Viên Thường Vụ, 6 Ủy Viên Đại Diện Vùng, và 1 Ủy Viên Giám Sát.  Tổng số Ủy viên trong Hội Đồng Quản Trị có thể thay đổi theo nhu cầu của CĐNVQGHK: tối thiểu là 9 và tối đa là 15.  Số lượng Ủy Viên trong HĐQT sẽ được đề nghị bởi HĐQT và chấp thuận bởi các Thành Viên Đại Diện tại Đại Hội Cộng Đồng.

 

1.3.1  Ban Thường Vụ: Ban Thường Vụ do các Thành Viên Đại Diện của CĐNVQGHK bầu ra tại Đại Hội Cộng Đồng theo thể thức ứng cử liên danh, trực tiếp và kín.

1.3.2  Ủy Viên Đại Diện Vùng: Các Ủy Viên Đại Diện Vùng sẽ được các Thành Viên Đại Diện thuộc các vùng ấn định trong Điều 6, Khoản 1.1 bầu lên tại Đại Hội Cộng Đồng theo thể thức đơn cử, trực tiếp và kín.

 

1.3.3 Ủy Viên Giám Sát: Ủy Viên Giám Sát được chọn thể theo Phương pháp ấn định trong Điều 7 của bản Hiến Chương này. 

 

Khoản 2: Điều Kiện 

2.1.1  Thành Viên Ban Thường Vụ (gồm 4 người,) phải là những Thành Viên Hợp Tác được một (01) năm tính đến ngày nộp đơn ứng cử hoặc được đề cử, công dân Hoa Kỳ gốc Việt, ít nhất là 21 tuổi, hiện cư ngụ sinh sống tại Hoa Kỳ, và có khả năng đối thoại bằng Anh và Việt ngữ.......

................................

 

2.1.3  Các Thành Viên Ban Thường Vụ, bao gồm Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ và Tổng Thư Ký của Hội Đồng Quản Trị (1) cũng là Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ và Tổng Thư Ký của Hội Đồng Đại Biểu (2) và của CĐNVQGHK (3).

2.2.1  Ủy Viên Đại Diện Vùng được bầu bởi các Thành Viên Đại Diện từ mỗi sáu (6) vùng của quốc gia Hoa

2.3.1  Ủy Viên Giám Sát là Chủ Tịch của Hội Đồng Giám Sát và được bầu lên dựa theo những ấn định trong Điều 7 của Hiến Chương này.

2.3.2  Phải là Thành Viên Hợp Tác được một (01) năm tính đến ngày nộp đơn ứng cử, hoặc được đề cử, công dân Hoa Kỳ gốc Việt, tối thiểu là 21 tuổi, hiện cư ngụ sinh sống tại Hoa Kỳ, và có khả năng đối thoại bằng Anh và Việt ngữ

………………………….

 

Khoản 4: Trách Nhiệm

3.1     Hội Đồng Quản Trị là cơ chế lãnh đạo, giám sát và quản trị mọi sinh hoạt, ngân khoản, tài sản và nội tình của của CĐNVQGHK.

3.2     Hội Đồng Quản Trị sẽ soạn thảo và phê chuẩn Hiến Chương và các tu chính tương lai của CĐNVQGHK và đệ trình đến các Thành Viên Đại Diện để biểu quyết chấp thuận.

3.3     Hội Đồng Quản Trị có quyền đề nghị tu chính Hiến Chương.

3.4     Hội Đồng Quản Trị sẽ đề nghị và phê chuẩn hướng hoặc sách lược hoạt động của CĐNVQGHK.

3.5     Hội Đồng Quản Trị sẽ trình bày, trong Đại Hội Cộng Đồng, những đường lối và cách thức giải quyết các nan đề để đạt được những sứ mệnh và mục tiêu của CĐNVQGHK.

3.6     Hội Đồng Quản Trị sẽ hỗ trợ và giám sát phương hướng và hoạt động của Ban Điều Hành như đã được đề xướng trong Điều 8 của Hiến Chương.

3.7     Hội Đồng Quản Trị sẽ hình thành và hỗ trợ những hoạt động của Ban Tư Vấn và những ủy ban đặc nhiệm như được đề xướng trong Điều 9 của Hiến Chương.

3.8     Hội Đồng Quản Trị sẽ soạn thảo và duy trì bản Huấn Thị Điều Hành của CĐNVQGHK. 

 

Khoản 4: Thẩm Quyền 

4.1     Ban Thường Vụ

4.1.1  Chủ Tịch

a)       Tổ chức và chủ toạ mọi buổi họp của Hội Đồng Quản Trị

b)      Chủ tọa tại Đại Hội Cộng Đồng và các buổi sinh hoạt khác của CĐNVQGHK.

c)       Sẽ là tiếng nói chính thức của CĐNVQGHK, hoặc chỉ định một Ủy Viên khác để thay thế.

d)      Sẽ đại diện cho CĐNCQGHK để ký mọi văn bản hoặc chỉ định một Ủy viên khác hoặc vị Giám Đốc Điều Hành để thay thế.

 

4.4     Hội Đồng Quản Trị

4.4.1  Soạn thảo Hiến Chương và các tu chính trong tương lai và đưa ra phê chuẩn như đã định trong Điều XI của Hiến Chương.

4.4.2  Chuẩn y các biện pháp khẩn cấp để đối phó với các trường hợp khẩn cấp, bất thường và ngoại lệ.

4.4.3  Phê chuẩn các kế hoạch và ngân sách đề nghị bởi Ban Chấp Hành.

4.4.4  Chuẩn y các kế hoạch gây quỹ.

4.4.5  Chuẩn y các chi phí ngoài ngân sách.

4.4.6  Chuẩn y các đề cử Thành Viên Đại Diện và Hợp Tác, các thành viên của Ban Tư Vấn hoặc các đại diện pháp lý.

4.4.7  Phê chuẩn các biện pháp kỷ luật đề nghị bởi Hội Đồng Giám Sát, dựa theo kết quả điều tra của chính Hội Đồng Quản Trị.

4.4.8  Bổ nhiệm và truất phế Giám Đốc Điều Hành.

4.4.9  Chuẩn y mọi kế hoạch và chính sách liên quan đến mối quan hệ với chính phủ, các cơ quan tư nhân và các cộng đồng dân tộc khác.

4.4.10         Chuẩn y tất cả các quan hệ đối tác và các đường lối làm việc liên quan các tổ chức khác.

4.4.11         Chuẩn y việc phân chia tài sản của CĐNVQGHK.

4.4.12         Phê chuẩn việc tổ chức Đại Hội Bất Thường

4.4.13         Chuẩn y các lệ phí ghi danh, đơn xin tái gia nhập, từ chối

4.4.14         Chuẩn y mọi thuê mướn nhân viên.

4.4.15 Điều tra việc làm của Hội Đồng Giám Sát và đề nghị biện pháp chế tài đến các Thành Viên Đại Diện tại Đại Hội Cộng Đồng.

 

Khoản 5: Bầu cử

 

5.1.1  Ban Thường Vụ: Ban Thường Vụ do các đại biểu chính thức của các Thành Viên Đại Diện bầu ra theo thể thức ứng cử liên danh, trực tiếp và kín, với đa số quá bán quyết định đắc cử.  Kết quả bầu cử phải được công khai. Liên danh nhận được trên 50% số phiếu sẽ được bầu làm Ủy Viên Điều Hành của Hội Đồng Quản Trị.  Trong trường hợp không liên danh ứng cử nào được trên 50% số phiếu, 2 liên danh với số phiếu cao nhất sẽ được bầu lại cho đến khi 1 liên danh đạt được đa số quá bán.  Chi tiết của cuộc tái bầu cử sẽ do Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử hoạch định.

 

6.1 Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Ủy Viên Điều Hành  là 3 năm tính từ ngày 1 tháng 3 năm thứ nhất đến 31 tháng 3 năm thứ tư.  Nhiệm kỳ của Ủy Viên Đại Diện Vùng là 2 năm tính từ ngày 1 tháng 3 năm thứ nhất đến ngày 31 tháng 3 năm thứ ba.   Ủy Viên HĐQT có thể tại chức tối đa là 2 nhiệm kỳ.  Giới hạn nhiệm kỳ này có thể thay đổi qua sự đồng ý của 2/3 đa số của Hội Đồng Quản Trị và chấp thuận của 2/3 đa số các Thành Viên Đại Diện.

 

Khoản 7: Chế Tài

 

7.2     Sự kỷ luật một Ủy viên Hội Đồng Quản Trị phải được áp dụng như sau:

7.2.1  Mọi khiếu nại phải được trình với Ban Giám Sát một cách chính thức.

7.2.2  Trong vòng 14 ngày sau khi nhận được khiếu nại, Ban Giám Sát sẽ tổ chức một buổi điều trần kín giữa các nhân vật liên quan cùng các nhân chứng và vật chứng. Qua biểu quyết 2/3 đa số, nếu Ban Giám Sát nhận thấy sự khiếu nại là chính đáng, Ủy Viên bị cáo sẽ phải tạm đình chỉ mọi nhiệm vụ của CĐNVQGHK.

7.2.3  Trong vòng 14 ngày sau buổi điều trần, Hội Đồng Quản Trị (ngoại trừ Ủy viên bị cáo) sẽ họp với Ban Giám Sát để nghe và bàn thảo về những biện pháp kỷ luật đề nghị bởi Ban Giám Sát, bao gồm: cảnh cáo bằng văn bản nội bộ, cảnh cáo bằng văn bản công khai, tạm đình chỉ, hoặc vĩnh viễn đình chỉ.  Các biện pháp kỷ luật phải được chấp thuận bởi Hội Đồng Quản Trị bởi biểu quyết 2/3 tuyệt đại đa số. Hội Đồng Quản Trị sẽ thông báo quyết định của hội đồng cho đương sự và các bên liên hệ bằng thư bảo đảm (certified mail).

7.2.4  Trong suốt thời gian cứu xét, nếu Ban Giám Sát hoặc Hội Đồng Quản Trị nhận thấy cáo buộc là vô căn cớ, Ban Giám Sát hoặc Hội Đồng Quản Trị phải cấp thời thông báo cho nguyên cáo biết phán xét của mình.  Nguyên cáo và bị cáo có quyền kháng cáo hay triệu tập một Đại Hội Bất Thường dựa theo ấn định của Điều V, Khoản 3.2.2.

7.2.5  Trong trường hợp Đại Hội Bất Thường được triệu tập để giải quyết, quyết định của 2/3 đa số thành viên đại diện hiện diện là quyết định cuối cùng và phải được công bố. 

 

Khoản 8: Quản Lý 

8.1     Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị bao gồm các buổi họp định kỳ - tối thiểu 3 tháng 1 lần – và các buổi họp bất thường.  Buổi họp định kỳ phải mở rộng cho các thành viên Đại Diện và Hợp Tác dự thính, ngoại trừ các trường hợp đòi hỏi sự đóng góp ý kiến của cộng đồng.

8.2     Thời gian, địa điểm, và chương trình nghị sự của buổi họp định kỳ của Hội Đồng Quản Trị phải được thông báo đến các Thành Viên Đại Diện và Hợp Tác ít nhất 15 ngày trước ngày họp.

8.3     Thời gian, địa điểm, và chương trình nghị sự của buổi họp bất thường của Hội Đồng Quản Trị sẽ do Chủ Tịch quyết định.  Tổng Thư ký phải báo cho Ủy viên biết về buổi họp bất thường ít là 24 giờ trước.

8.4     Túc số cho mọi phiên họp của Hội Đồng Quản Trị là 2/3 tổng số Ủy Viên, trừ khi đã được định rõ trong Hiến Chương.

 

NGƯNG TRÍCH

 

Đọc qua những trích đoạn trong quái thai Tu Chính Hiến Chương 2011, chắc chắn quý vị đã nhận thấy nhóm người kéo bè, kết cánh, tập họp phe đảng gây ra nhiễu loạn trong tổ chức CĐNVQGHK sau Đại Hội thường niên ở Florida vừa qua đều nằm trong thành phần "đỉnh cao trí tuệ", kiến thức ngang tầm Mác, Lê, Mao, Hồ khi phê phán cơ chế tam quyền phân lập là luật rừng, phi dân chủ ( và họ lại đưa ra trình làng cơ chế dân chủ vô sản "funding" tốt gấp triệu lần thứ dân chủ tư sản (VI Lênin).

 

F- Phượng hoàng bại não - Tuổi trẻ lên đường:

 

Sự thực những lời lẽ qua lại của nhóm quậy phá không có gì đáng trách vì họ còn quá trẻ, sau khi mài đũng quần trên ghế nhà trường lấy được mảnh bằng chuyên môn để làm sinh kế, kiếm cơm.Vốn thời gian không có, lấy đâu ra kiến thức so với các bậc cha chú những người đã qua "thiên kinh vạn quyển", Đông Tây Kim Cổ, uyên bác trùm đời.

Chỉ với thái độ điên cuồng bảo vệ một sản phẩm có tính quái thai cho thấy họ chẳng có một khái niệm hay kiến thức sơ đẳng về dân chủ, độc tài hay tập quyền, phân quyền. Họ chẳng hề biết "phân quyền gắn liền với dân chủ như bóng với hình""tập quyền là vũ khí của bọn độc tài, phản dân chủ".

 

Con đường tiến thân của những người tuổi trẻ hướng tới “mainstream” chứ không phải là những tổ chức cộng đồng. Vì thế mỗi khi vận động được các em, cháu tham gia hoạt động hầu như những người lớn đều trân quý, nuông chiều họ như những "hoàng tử, công chúa" giao ngay cho họ chức vụ Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch không cần đến khả năng cũng không đòi hỏi kiến thức vì mọi công việc đã được các bậc cha chú sắp sẵn. Sự nuông chiều của tiền bối, và những lời tâng bốc của mấy anh chuyên nghề nâng bi, đội đĩa hay dùng để khen các cô cậu chủ tịch, phó chủ tịch kiểu "Lão ô bách tuế bất như phượng hoàng sơ sinh" dẫn đến tai hại khiến những đứa trẻ chẳng tự biết mình là ai. Nhưng các cháu ơi! Đừng tưởng bở "phượng hoàng bại não thì chẳng bằng se sẻ nói chi lão ô".

 

Người trí giả có tầm viễn kiến nhìn việc hôm nay đã thấy trước tương lai. May cho TCCĐNVQGHK đã có những người kịp thời chặn đứng âm mưu bán đứng TCCĐ.

Nếu không đại hội thường niên 2012 sẽ xuất hiện hơn chục Thành Viên Hợp Tác để quản trị chăn dắt các vị Chủ Tịch Cộng Đồng địa phương.... và TCCĐNVQGHK đương nhiên tan rã vì không lẽ các Thành Viên Cộng Đồng đã qua sát hạch uy tín nhiều năm bỗng dưng  hóa thành trâu bò để cho những "người ngoài đường" xỏ mũi dắt đến lò sát sinh.

 

Qúy vị hãy để óc tưởng tượng đi xa một chút khi trong số những Thành Viên Hợp Tác độc quyền ứng cử có những bộ mặt lừng lẫy tiếng tăm lừa đảo, bịp bợm chuyên nghề quyên góp, ăn mày làm giàu cá nhân như Trần Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Lễ, Hoàng Cơ Định, Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng,  Hoàng Tứ Duy, Nguyễn Hữu Chánh v.v..

Lúc đó thì đã muộn vì nhiệm vụ duy nhất của Thành Viên Đại Diện là đi bầu.Cho dù Thành Viên Hợp Tác độc quyền ứng cử quanh đi, quẩn lại toàn là bọn lừa đảo, bịp bợm. Thôi thì đành bầu theo kiểu xin xăm ở chùa vào dịp đầu năm. Nhưng nhớ là phải bầu cho nhanh. Chậm chạp, lớ ngớ  bọn chúng không hài lòng là sẽ tước bỏ tư cách Thành Viên, tống cổ về vườn lúc nào không hay.......

Bước sang những năm đầu thế kỷ thứ 21 mà có những kẻ điên rồ không địa bàn, không tiền bạc, không nhân sự, không có quần chúng hậu thuẫn, mắc chứng bệnh hoang tưởng quyền lực, vẽ ra xiềng xích để tác quái. Vậy mà khi sản phẩm quái gở đó bị bác bỏ, cộng đồng không chấp nhận thì một đám ngu si kéo nhau ra sức quậy phá.

 

Muốn giải quyết ổn thỏa không có gì phức tạp. TCCĐNVQGHK đã tồn tại gần hai mươi năm, tất nhiên hiến chương có những điều, khoản, mục cần phải tu chính nhưng tu chính không phải là đảo chính. Và không ai bỏ cơ chế dân chủ để đánh đổi lấy chuyên chính vô sản. Danh từ này rất đúng vì Thành Viên Cộng Đồng là những thành viên có cơ sở nền tảng trong khi Thành Viên Hợp Tác đúng là thuộc loại thành viên vô sản (không địa phương gốc, không có cơ sở nền tảng).

 

Đám người trẻ nếu cảm thấy cơ chế và hiến chương của TCCĐNVQGHK không đáp ứng được nhu cầu cá nhân cứ việc mạnh dạn ôm bản Tu Chính Hiến Chương 2011 đi ra khỏi cộng đồng, lập một tổ chức mới để hoạt động cho thỏa chí bình sinh.

 

TCCĐNVQGHK không có hạt Tarrant, tiểu bang Michigan, thành phố San Jose không hể yếu đi mà có khi còn mạnh thêm vì đỡ rắc rối.

 

Tổ chức CĐNVQGHK kết hợp với nhau trong tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau nhưng thiết tưởng với những kẻ cố tình vi hiến, bất lực trong công tác, kéo bè kết cánh phá hoại tổ chức chúng ta nên vui vẻ vỗ tay tiễn họ lên đường xây dựng tổ chức mới.

 

 

 

 

Kim Âu

Nov 12/2011

 

 

 NHỮNG BÀI LIÊN QUAN

 1. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 2. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 3. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 4. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 5. Bản Chất Khó Dấu

 6. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 7. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 8. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 9. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 10. Những tên "miệng hùm gan sứa"  Kim Âu

 11. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 12. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 13. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 14. Đại Hội Bất Thường Quậy

 15. Thực Chất Về Tổ Chức Cộng Đồng Kim Âu

 16. Các Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Kỳ Thực Chất Là Gì

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: