MINH THỊ

DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CẦN THẮP ĐUỐC ĐI TÌM TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN  QUYỀN Ở WASHINGTON, MOSCOW, PARIS, LONDON, PÉKING, TOKYO. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG  CỦA BỌN NÔ LỆ VỌNG NGOẠI LÀM NHỤC DÂN TỘC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ĐÃ ĐƯA ĐẾN KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG VÀO NGÀY 30 - 4- 1975 ĐỂ LẠI MỘT XÃ HỘI  THẢM HẠI, ĐÓI NGHÈO, LẠC HẬU Ở VIỆT NAM GẦN NỬA THẾ KỶ NAY. ĐÃ ĐẾN LÚC QUỐC DÂN VIỆT NAM PHẢI DŨNG CẢM, KIÊN QUYẾT ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC.  

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

BẢN SAO NGUYÊN VĂN NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU

PHẦN THẢO LUẬN TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG

Đại Hội Thường Niên CĐNVQGHK tại Orlando, Fl ngày 7, 8 và 9 th. 10, 2011

 

(Phần 1/2)

 

Ghi chú: Đây là bản sao chép viết lại theo nguyên văn phiên bản video mà chúng tôi có từ ông ủy viên báo chí CĐNVQG Bắc Cali, San Jose. Chúng tôi bỏ bớt những khẩu ngữ không cần thiết như à, ờ, thì, là, mà, cái v.v.., nhưng không gây ảnh hưởng gì đến nội dung. Mặc dù chúng tôi cố gắng tối đa để viết lại nguyên văn nhưng vẫn không tránh khỏi một số thiếu sót, cũng như lỗi đánh máy, nếu có, xin quý vị  tha lỗi và vui lòng  thông báo cho chúng tôi biết để bổ sung, xin cám ơn quý vị.

 

Ngày 1 tháng 11, 2011 - Ban Tổ Chức ĐH

 

******

 

Những chữ viết tắt:

HC= Hiến Chương; TCHC (tu chính hiến chương).

CĐNVQGHK= Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

ĐHĐ= Đại Hội Đồng.

HĐĐD = Hội Đồng Đại Diện.

HĐĐB= Hội Đồng Đại Biểu.

HĐCHTƯ= Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương.

HĐGS= Hội Đồng Giám Sát.

ĐH= Đại Hội.

CTĐ= Chủ Tọa Đoàn.

ĐHV= Điều Hợp Viên.

TTV= Thuyết trình viên.

 

**************

 

Bắt đầu phần thảo luận TCHC, Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Trưởng Ban Điều Hành (viết ngắn là Điều Hợp Viên, ĐHV) phần thảo luận Tu chính hiến chương (TCHC) nói:

 

“.. bản dự thảo hiến chương ngày hôm nay. Bên cạnh chúng tôi có ông Vương Văn Giàu. Trước hết chương trình để biểu quyết bản dự thảo HC cho năm 2011 này, đầu tiên là chúng tôi mời ban TCHC trình bày về tiến trình soạn thảo bản HC năm 2011, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Ngọc Anh. Xin quý vị đưa cái mike cho ông Nguyễn Ngọc Anh”

 

Ô. Nguyễn Ngọc Anh đứng lên nói:

 

“Kính thưa quý vị,

 

“Theo tôi nghĩ, trước khi bắt đầu việc biểu quyết bản TCHC, thì vị điều hợp viên, hay MC nên hỏi CTĐ xem cái quy tắc của mình là, thứ nhứt, có muốn tiếp tục thảo luận bản TCHC hay không, rồi sau đó nếu đồng ý sẽ theo nguyên tắc nào, thí dụ thảo luận bao nhiêu phút, bao nhiêu các cái, rồi mới bắt đầu mình làm. Bây giờ nếu tôi thuyết trình xong rồi chúng ta ngồi, chỉ có một điều khoản mà chúng ta lại thảo luận 2 tiếng đồng hồ nữa thì chúng tôi không biết bao giờ chúng ta mới về. Xin cám ơn quý vị.” (ngồi xuồng).

 

Ông Nguyễn Ngọc Tiên (ĐHV):

 

“Kính thưa quý vị,

 

“Trong phần biểu quyết về bản HC năm 2011, thì chủ tọa đoàn là những vị chủ tọa đang ngồi chủ tọa đây, chúng tôi xin chủ tọa đoàn cho biết, thứ nhất: chúng ta sẽ thảo luận hay là chúng ta sẽ biểu quyết mỗi điều khoản và nếu biểu quyết thì chúng ta chỉ đọc lên để biểu quyết, hay là có thảo luận, và nếu có thảo luận thì thảo luận bao nhiêu phút cho một điều khoản để chúng ta có thể tiến hành hết được chương trình, như quý vị đã đồng ý là chúng ta phải chấm dứt đúng 8 giờ, thực sự thì (ông Tần trao cho ông Tiên một tờ giấy..) buổi sinh hoạt chiều hôm nay chính ban tổ chức đã đưa ra một bản điều lệ sinh hoạt, và yêu cầu tất cả chúng ta thực hiện tất cả những điều khoản trong điều lệ sinh hoạt đó, tuy nhiên, rất tiếc là ban tổ chức đã không giữ được chương trình (đúng giờ) mà đúng ra chương trình hội thảo này bắt đầu từ lúc hai giờ chiều, bây giờ chúng ta đã trễ ít nhất là 3 tiếng đồng hồ, do đó xin chủ tọa đoàn cho ý kiến về vấn đề này.”

 

Ô. Võ Đình Hữu, CT HĐGS (ngồi trên bàn chủ tọa):

 

“… là 8 giờ tối, 8 giờ tối là mình nghỉ, tạm nghỉ, chớ không phải 8 giờ tối mình phải hoàn chỉnh, hoàn tất tu chính hiến chương. Tu chính hiến chương là quan trọng, nếu làm không xong tối nay thì làm ngày mai, mà nếu mai không xong thì mình làm kỳ tới. Bởi vì hiến chương là căn bản, là nền tảng của CĐNVQGHK trong tương lai, vấn đề rất quan trọng, thành ra tôi xin yêu cầu quý vị nếu có những đóng góp trước khi trưởng ban (TCHC) trình bày, quý vị có thể tuần tự giơ tay phát biểu để đưa thêm ý kiến cho ban (TCHC). Chúng tôi xin mở microphone mời tất cả quý đại biểu phát biểu.

 

Kế đến, ông Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành TƯ kiêm Trưởng Ban TCHC, ngồi trên bàn chù tọa, nói:

 

“Thưa quý vị,

 

“Vấn đề như thế này. Chúng ta (biết) đó, cái phần tu chính hiến chương là phần quan trọng nhất của đại hội này. Vì vậy, nếu tối nay, nếu 8 giờ không hoàn tất, tất cả những chương trình phía sau bị đẩy ra ngoài và thay thế. Chỉ có một chương trình không thay đổi được là phần hội thảo của Cộng Đồng Florida là mình không dính líu được, cái đó là của họ. Còn tất cả những cái khác chúng ta đều có thể bỏ nó để tiếp tục tu chính hiến chương cho tới khi đại hội hoàn tất tu chính hiến chương. Thành ra quý vị yên tâm, nhưng mà như ông chủ tịch Hội Đồng Giám Sát nói là 8 giờ tối nay chấm dứt, nếu quý vị nghĩ rằng chúng ta cần nhanh thì xin ngắn gọn, và  phát biểu trong sự dè dặt và cẩn thận để khỏi mất thì giờ. “

 

Ông Nguyễn Ngọc Tiên (ĐHV): “Kính thưa quý vị,

 

“Để tiếp chương trình, chúng ta đã có chủ tọa đoàn, chúng ta đã có thơ ký đoàn, và đầu tiên là chúng tôi giới thiệu trưởng ban biểu quyết và kiểm soát viên. Như vừa xong chúng ta đã làm và ông Châu Ngọc An trưởng ban kiểm soát biểu quyết, thì chương trình vẫn như cũ và tất cả những phiếu chúng ta đã thông qua. Những phiếu mà Đại Hội Đồng đã thông qua như thế nào, bây giờ vẫn tiếp tục như vậy. Sau đây, chúng tôi xin chủ tọa đoàn tuyên đọc quy chế tu chính hiến chương (Ô. Tiên quay sang hỏi ông Tần: có không?).

 

Ông Nguyễn Văn Tần (kiếm tài liệu nhưng không thấy) cầm máy vi âm ứng khẩu:

 

“Trong phần tu chính hiến chương chúng ta chỉ có một quy chế. Quy chế thứ nhứt là, ban TCHC sẽ đọc từng điểm một, giành một thời gian ngắn vào khoảng 5 phút, thí dụ ban tu chính hiến chương đọc xong điều 1, giành 5 phút để (nếu) quý vị không hiểu để ban TCHC giải thích. Không thảo luận và không đặt câu hỏi. Thí dụ, điều 1 quý vị hỏi là … Đó không phải là HĐCHTU quyết định, mà là ban tổ chức không cho thảo luận nữa vì không có giờ. Thứ nhứt, ban TCHC đọc điều 1, xong điều 1, thì có 5 phút quý vị (cho biết) cái chữ này tôi (không) biết nghĩa là gì, ban TCHC có quyền phải giải thích. Sau đó, là biểu quyết có chấp thuận điều 1 hay không. Sau khi mình đi hết 12 điều, thì Đại Hội Đồng sẽ biểu quyết chúng ta có chấp thuận toàn thể hiến chương hay không. Trong trường hợp Đại Hội Đồng đồng thuận chấp thuận hiến chương nhưng điều 3 và điều 2 không chấp thuận, thì đại hội sẽ phải trở lại và thảo luận. Lúc đó mới thảo luận và đề nghị những sửa đổi điều 2 và điều 3 mà thôi, để ban TCHC có trách nhiệm phải sửa đổi lại và trình lại các cộng đồng thành viên trong vòng hai tháng. Thứ hai, có một vài điều lệ mà chút nữa thì tôi trong trách nhiệm chủ tịch hội đồng Chấp Hành Trung Ương, lại là Trưởng Ban TCHC, tôi không quyết định, cái đó để giành cho ông Tánh và ông BS Hữu quyết định”.

 

Ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, ngồi ở bàn chủ tọa:

 

“Kính thưa toàn thể quý vị,

 

“Như quý vị đã biết là trước mặt quý vị, có bản soạn thảo hiến chương gần 70 trang. Không biết trong này có bao nhiêu quý vị đã đọc và chính ban TCHC có đọc hết toàn bộ bản hiến chương này hay không. Với nhu cầu, và đây là vấn đề sống còn, đây là vấn đề thành bại, đây là vấn đề mà…chúng ta là những những người tỵ nạn cộng sản. Ở trong quốc nội đang chờ chúng ta làm một cái gì, cho nên, lá phiếu quyết định của quý vị phải đáp ứng nhu cầu cho hiến chương, cho tất cả ý nguyện của toàn dân, chẳng những tại Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới, kể cả trong nước nữa. Bởi vậy, nó rất quan trọng, cho nên không thể nói mời tất cả mấy chục đại biểu về đây để yes, no, xin lỗi không có chuyện đó. Theo ý kiến cá nhân tôi, và tôi đã tham khảo với BS Hữu, cũng như là ban tổ chức, là chúng tôi đề nghị là phải thảo luận, đem ra thảo luận toàn bộ, cho dù bao (lâu) cũng được. Đó là ý kiến của chủ tọa đoàn.

 

Ông Nguyễn Văn Tần (quay sang hỏi ông Lưu Văn Tươi trên bàn Chủ Tọa):

 

“Ban tổ chức cho biết là ban tổ chức có cho thảo luận như vậy không?”

 

Ông Nguyễn Văn Tần đưa máy vi âm cho ông Lưu Tươi.

 

Ông Lưu Tươi, trong chủ tọa đoàn, nói:

 

“Kính thưa tất cả quý vị.

 

“Chắc chắn rằng quý vị, anh em chúng ta có mặt ở nơi đây, chúng ta có một cái mục đích duy nhất quan trọng tối thượng, đó là chúng ta sẽ tu chính hiến chương. Bản TCHC này sẽ là nền tảng vững chắc cho CĐNVQGHK từ đó mà mang lại phúc lợi cũng như chúng ta sẽ nói lên tiếng nói đòi hỏi nhân quyền, dân sinh, dân chủ cho Việt Nam. Do đó, về cái bản HC này, thứ nhất là, kính thưa quý vị, với 70 trang mà quý vi đang có (trước) mặt, tôi cho in 50 lần 70 trang này, thì tôi tin chắc rằng trong chúng ta không biết được bao nhiêu người đã đọc, mà tôi nghĩ rằng không có nhiều người. Và khi bản hiến chương này ban tu chính đã soạn thảo, được hình thành, chỗ này đang (ghi) chữ draft, có nghĩa là dự thảo mà thôi. Bản dự thảo này mà email cho tất cả các thành viên, không thể nào các thành viên có thể đọc hết cái draft này được cả. Mà cái bản draft này phải được certified mail đến mọi người. Đó là cái thứ nhất.

 

Cái thứ hai, thưa quý vị, trong bất cứ một (ai trong) chúng ta đang sống trong một đất nước tự do, có nghĩa là khi ban TCHC dự trù cái draft này ra thì phải được thảo luận, và phải được công khai thảo luận. Tại vì ban tu chính hiến chương làm cho CĐNVQGHK chớ không  phải ban TCHC làm cho chính cá nhân mình. Do đó, xin đề nghị với quý vị, bản TCHC 70 trang này, nếu mà quý vị cần phải đọc thì phải đọc từng đoạn và chúng ta sẽ biểu quyết.

 

Thứ hai. Dựa vào bản quyết nghị của đại hội CĐNVQGHK trong đại hội thường niên ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2010,  tu chính hiến chương là hoàn chỉnh tu chính hiến chương chớ không phải là thay đổi hiến chương. Hai cái hoàn toàn khác nhau (different). Hoàn chỉnh hiến chương như quý vị đã biết ở nơi đây, một đạo luật của Hoa Kỳ khi cần một cái gì khác thì gọi là amendment, có nghĩa là lấy một phần nhỏ nào đó, làm cho thích hợp đời sống của người dân ở Mỹ. Bản TCHC chúng ta cũng vậy, ở đây là cái bản.., ở đây khi mà thực hiện cái TCHC này, thì tất cả quý vị phải đồng ý với tôi rắng, ở đây không phải là tu chính hiến chương, mà là thay đổi hiến chương. Mà đã thay đổi có nghĩa rằng giá trị của bản HC của chúng ta không còn giá trị nữa.

 

Tôi xin đề nghị là: Thứ nhứt. tất cả quý vị chúng ta ở nơi đây quyết định rằng, chúng ta sẽ thảo luận từng khung một, hay là chúng ta sẽ hoãn lại một thời gian sau. Tại vì hầu hết, chúng ta đã nói đây là cái khuôn vàng thước ngọc, chúng ta chuẩn bị cho những ngày tới, cho cái tiền đồ của cộng đồng của người Việt Nam mà chúng ta không hiểu được thì chúng ta không thể vote được. Còn điểm kế tiếp nữa, tôi cũng thưa với quý vị. Tôi là chủ tịch cộng đồng Việt Nam của tiểu bang Florida. Trong cái đêm họp ngày 13 tháng 9, tức là trước đây một tháng, ông chủ tịch Nguyễn Văn Tánh nói với ông chủ tịch Nguyễn Văn Tần, trong đó có khoảng hơn 10 thành viên, yêu cầu ông chủ tịch Nguyễn Văn Tần đưa lên internet để anh em người ta (xem) tiếp, người ta ý kiến tiếp. Theo như lời của ông chủ tịch Nguyễn Văn Tánh nói rằng cứ kéo dài cho tới ngày 30-9-2011, để các cộng đồng thành viên có ý kiến gỉ không. Kính thưa quý vị, Cộng Đồng tiểu bang Florida chúng tôi đã có một cuộc họp conference gồm có 5 cộng đồng và tất cả quý vị ở trong Hội Đồng Đại Biểu của chúng tôi và chúng tôi đã có một kiến nghị như thế này, đây là cái bản của chúng tôi qua phiên họp suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong cái phần duy nhất chúng tôi muốn nói rằng bất cứ một hiến chương nào, của một cộng đồng, của một tổ chức đều có tôn chỉ. Chúng tôi đề nghị rằng sau khi bàn luận xong rồi thì anh em đồng ý đem cái tôn chỉ vào bản Tu chính. Nhưng cho tới giờ phút này, cái tôn chỉ này vẫn không nằm trong bản tu chính.

 

Kính thưa quý vị, đó là những điều tôi muốn trình bày cùng quý vị để (xem) chúng ta đưa ra từng phần hay là chúng ta sẽ lần lượt để rồi quyết định là chúng ta thực hiện cái bản TCHC như thế nào. Cám ơn tất cả quý vị.”

 

Điều hợp viên, Ô. Nguyễn Ngọc Tiên:

 

“Vâng xin cám ơn quý vị, thì qua lời phát biểu của ông Tươi, chúng tôi xin lỗi, ông Lưu Văn Tươi và quý vị ngồi ở trên chủ tọa này thì dĩ nhiên quý vị có quyền quyết định, nhưng quý vị đã cho phép chúng tôi là điều hợp thì chúng tôi chỉ xin hỏi rằng cái thời (lượng) phát biểu của mỗi người trong chủ tọa đoàn này có giới hạn hay không để cho chúng tôi điều hợp cho dễ dàng, vì vừa xong thì ông Lưu Văn Tươi phát biểu cũng rất là dài mặc dù tất cả những ý kiến của ông đưa ra mọi người đều lắng nghe. Đó là câu hỏi của tôi để chúng tôi dễ dàng điều hợp trong buổi thảo luận sắp tới. Và xin quý vị chủ tọa đoàn cho biết có giới hạn lời phát biểu của chủ tọa đoàn hay không hay là quý vị là toàn quyền?”

 

Ông Võ Đình Hữu:

 

“Thưa quý vị, chúng tôi đã họp với nhau để coi quý vị phát biểu mỗi vị bao nhiêu phút vì vấn đề HC rất là quan trọng. Ông Tươi nói có vấn đề thì chúng tôi mới đọc lại cái này, có một vấn đề đưa ra rất là đáng chú ý. Trong đại hội tháng 8/2010 thì giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Văn Tần và ông Nguyễn Xuân Hùng, ông Phạm Văn Thanh làm ủy ban TCHC. Nhưng mà theo sự trình bày của ông Lưu Văn Tươi thì đây là sự thay đổi toàn bộ hiến chương. Với tính cách giám sát, chúng tôi không hiểu trong vấn đề này quý vị đã quyết định thế nào để cho ông chủ tịch Giám sát (có lẽ nói: chủ tịch HĐCH – chú thích của BTC) để lo tu chính với hai thành viên là Nguyễn Xuân Hùng và Phạm Văn Thanh. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi không thấy hai thành viên ở đây, có ban TCHC mới và đã thay đổi toàn bộ hiến chương. Tôi chỉ đưa ý kiến của anh Tươi để xin quý vị nghiên cứu. Anh Vĩnh đã dơ tay rất là lâu, xin mời anh Vĩnh phát biểu cho nó fair.”

 

Ông Dương Đức Vĩnh (chủ tịch CĐ Michigan) đứng lên:

 

“Hôm nay chúng tôi đến đây với hai nhiệm vụ. Thứ nhất là trong Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương và nhiệm vụ thứ hai là đại diện cộng đồng Michigan. Nhiều khi phát biểu tôi xin được nói rõ là phát biểu với tư cách nào, phát biểu với tư cách CĐNVQG Michigan. Thưa quý vị, chúng ta chỉ có thể có một buổi hội thảo rõ rệt đâu vào đó, chúng ta theo đúng cái điều luật chúng ta đặt ra. Thí dụ vị ĐHV yêu cầu trình bày bề thời gian tổ chức thì chúng ta nên giới hạn trong vấn đề tổ chức. Còn nếu quý vị muốn bắt đầu chương trình thảo luận ngay thì xin CTĐ cho phép ai muốn thảo luận điều gì thi giơ tay thảo luận tại chỗ hay là thảo luận làm sao. Chúng ta làm việc phải có phương pháp rõ rệt, nếu không thì tôi thích thảo luận điều này thì tôi sẽ giơ tay thảo luận điều này mà không theo đúng nghị trình nào cả, xin cám ơn quý vị.” (Ngồi xuống)

 

Ông Nguyễn Văn Tần:

 

“Trước tiên tôi xin trả lời với quý vị những điều mà ông Hữu vừa mention ra. Theo quyết định của ĐHĐ 2009 tại Dallas Texas, và ĐHĐ tại Nam Cali, Ủy Ban TCHC đã hoàn tất dự thảo TCHC trong tháng tư năm 2011, được Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương CĐNVQGHK biểu quyết chấp thuận, đệ trình Hội Đồng Đại Diện trong tháng 6, được Hội Đồng Đại Diện biểu quyết chấp thuận trình lên Đai Hội Đồng là ngày hôm nay. Vì vậy cái bản này vẫn còn là draft. Bao giờ được Đại Hội Đồng thuận mới chính thức. Đại Hội Đồng Đại Biểu quyết định là sau khi loan báo hai tháng để CĐ thành viên đọc và góp ý, quý vị tất cả mọi người đều nhận được qua email. Ban dự thảo TCHC đã được ban dự thảo TCHC 2010? (2011) loan báo rằng, chúng tôi đã email 3 lần đến các CD thành viên để góp ý, thì tới ngày 15 tháng 9, chỉ có hai cộng đồng góp ý. Đó là cộng đồng Oklahoma của ông Hoa và thứ hai là của cộng đồng Michigan ông Dương Đức Vĩnh góp ý. Ngay lập tức, Ủy Ban TCHC được HĐCHTU yêu cầu triệu tập một phiên hội giữa ủy ban TCHC và hai vị đó để thảo luận và đưa ra quyết định sau cùng là đưa tất cả những sửa đổi đó vào bản TCHC, hai quý vị đó không thắc mắc.

 

“Xin cần  nhắc lại, là bản TCHC này là do Đại Hội Đồng 2010 chỉ định tôi là trưởng ban TCHC, Ông Hùng và Ông Thanh là hai người phụ tá của tôi. Đại Hội Đồng cũng bắt tôi có thời hạn một năm phải hoàn tất và thưa quý vị, tôi là người đã sửa soạn tu chính hiến chương 2009, bị bác, 2010 bị bác, và lần nào cũng một vài năm cũng bị bác, thành ra tôi ngồi tôi nghĩ không có cách nào làm việc theo phương thức cũ được, mà tôi quyết định chia công việc như thế này: ông Nguyễn Xuân Hùng mời thêm Nguyễn Ngọc Anh phụ tá để viết cái draft đầu tiên. Sau đó, chuyển sang cho ông Thanh. Ông Thanh có hai tháng đề nghị và viết cái bảng nội quy bầu cử của ủy ban TC, và sau đó thì HĐCHTU mới biểu quyết đưa ra HĐĐD. Tất cả mọi chuyện đã qua, hiện tại chúng ta chỉ còn một trở ngại nhỏ là sau ngày 15 tháng 9 có cộng đồng Florida đưa bảng đề nghị. Ngay lập tức, cũng theo phương pháp cũ, HĐCHTU yêu cầu ban TCHC và CD Florida gặp nhau để thảo luận và hy vọng là có sự đồng thuận đưa vào trong TCHC, nhưng qua buổi hội đó, chúng tôi không có được sự đồng thuận nên quyết định đem vấn đề đó ra Đại Hội và tại Đại Hội này chủ tọa đoàn sẽ quyết định. Thứ nhứt: dù cộng đồng Florida đề nghị sau ngày 15 tháng 9, thì trước Đại Hội chúng ta có nên chấp nhận đề nghị đó có được thảo luận hay không. Và nếu thảo luận, thì trong này xin quý vị lưu ý có 4 điểm: Điểm thứ nhứt là tôn chỉ, và sau đó là a, b, c, d.. Chúng ta thảo luận đề nghị của Florida trước khi chúng ta bắt đầu biểu quyết tu chính, hay sau khi biều quyết tu chính, hay là tới điều nào thì chúng ta áp dụng tới điều đó. Tôi là trưởng ban TCHC tôi không quyết định, tôi xin giao lại để cho nhị vị chủ tịch ông Tánh và ông Hữu quyết định.”

 

Ông Đỗ Văn Hội: “Kính thưa quý vị,

 

“Tôi là người rất thích đọc những thứ này, nhưng thật tình tôi không đọc hết. Chỉ đâu vài chương quan trọng thôi. Còn chi tiết thì thực sự không có thể nào đọc nổi. Có thể đó là tại mình. Nhưng mà theo tôi biết, trước khi đưa ra một vấn đề gì, chúng ta phải xem cái thủ tục có hợp lý hay không. Nếu thủ tục bất hợp lý thì kể như là bác. Thí dụ một vụ kiện, chắc là có luật sư Teresa biết, một vụ kiện to lớn đến mấy đi  nữa, chỉ một điểm nhỏ không đúng là bác luôn cả vụ kiện. Do đó, ta coi việc làm thủ tục có hợp lý hay không. Nếu hợp lý, ta đi tiếp, nếu không hợp lý thì đương nhiên coi như bị bác. Nếu ủy ban Tu chính làm hợp lý thì bắt buộc chúng ta phải đi tới, và đi tới như thế nào, chắc chắn chúng ta phải từng điểm từng điểm một để mọi người có ý kiến. Và theo sự trình bày, thì tất cả cộng đồng ở đây không ai có ý kiến hay sao mà chỉ có hai, tôi thấy rất làm lạ. Một năm trời mà chỉ có hai ý kiến thì rất là lạ.

 

“Tôi đề nghị: Thứ nhất, xin chủ tọa đoàn xét thủ tục đưa ra đây có gì khuyết điểm hay không. Có gì bất hợp lệ không. Và nếu như bất hợp lệ thì kể như chúng ta không bàn tới. Vì đã bất hợp lệ thì làm sao mà bàn được nữa.”

 

Điều Hợp Viên: “Kính thưa quý vị,

 

“Tôi rất lấy làm đồng ý với điều bs Hội đưa ra. Thì muốn biết được có hợp lý hay không để cho chủ tọa đoàn có thể xét, chúng tôi mời thuyết trình viên tường trình tiến trình làm như thế nào, có hợp lý hay không, thì lúc đó toàn thể đại hội chúng ta mới có thể quyết định được. Không phải là chủ tọa đoàn quyết định mà toàn thể đại hội nghe thuyết trình viên của ủy ban TCHC trình bày diễn tiến từ đầu đến đuôi, coi có hợp lệ hay không. Và lúc đó chúng ta sẽ biểu quyết. Đó là ý kiến của tôi.”

 

Ông Nguyễn Văn Tánh: “Kính thưa ông Tiên, kính thưa tất cả quý vị,

 

“Trước khi ban TCHC đọc qua, đây không phải là ý kiến của tôi, mà tôi đọc bản quyết nghị CDNVQGHK Đại Hội Thường Niên từ ngày 13-15 tháng 8 năm 2010 để tất cả quý vị nắm vững. Chúng ta phát biểu chúng ta phải thảo luận, để cho có những sự kiện mà đi vào lịch sử. Bởi vậy, tôi xin đọc bản quyết nghị trước.

 

Ông Tánh đọc nguyên văn quyết nghị của ĐH 2010, trong đó có phần liên quan đến HC:

 

“Đại diện các cộng đồng thành viên của CDNVQGHK đã thảo luận về các chủ đề sau đây.

 

“……………………………

 

“Thứ 2- Ban Tu Chính Hiến Chương hiện nay có nhu cầu hoàn chỉnh bản TCHC trong thời hạn 1 năm kể từ Đại Hội 2010.

 

“Tôi xin nhắc lại: Ban Tu Chính HC hiện nay có nhu cầu hoàn chỉnh tu chính hiến chương..

…….

 

“Quyết định:

……..

 

2- Cải tổ thành phần TCHC với nhân sự chính yếu sau đây:

1-      Ông Nguyễn Văn Tần, Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương

2-      Ông Nguyễn Xuân Hùng,

3-      Ông Phạm Văn Thanh

 

“Đại hội đồng khuyến cáo ủy ban TCHC cần hoàn tất công tác trước Đại Hội 2011.

………………………………………

 

“Ngày 14-8-2010

 

“Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch HDDB/CĐNVQGHK

Nguyễn Văn Tần, chủ tịch HDCH/CĐNVQGHK

Võ Đình Hữu, chủ tịch HDGS/CĐNVQGHK”.

 

Ông Tánh nói tiếp:

 

“Kế tiếp, năm 2006, Ban Tu Chính HC, quý ông Trương Ngọc Tích, Trần Xuân Thời, Võ Đình Hữu, Nguyễn Tài Đàm, Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Văn Tần, LS Nguyễn Thanh Phong đã ghi nhận ý kiến và đúc kết trong các phiên họp từ tháng 3, 2006 đến tháng 6, 2006. Ý kiến bổ túc được ghi nhận các điều: đ. 1, đ. 4, minh định CDNVQGHK. Điều 2 (8/24 và /59 ??) ấn định vai trò hai vị phó chủ tịch của mỗi Hội Đồng và nhiệm vụ. Điều 31, tiêu chuẩn hướng dẫn hành động của thành viên. Điều 34 minh định vai trò của Hội Đồng Cố Vấn.

 

“Với tư cách chủ tọa đoàn, tôi vừa đọc như vậy, để quý vị rõ ràng. Và Ban Truyển Thông (có lẽ ý nói Ban Tu Chính HC – ghi chú của BTC) đã vi phạm trầm trọng. Đây là tu chính hiến chương chớ không phải là thay đổi một hiến chương. Nếu làm như vậy, rõ ràng coi thường cả một thể chế của Cộng Đồng Hoa Kỳ hiện hữu không ra gì hết. Bởi vậy, các Cộng Đồng TV, chắc là quý vị đã biết trên internet, đời sống của tất cả quý vị phải làm việc nuôi sống cả gia đình, ăn cơm nhà vác ngà voi, thì giờ đâu mà đọc 70 trang, một tài liệu gì mà dài 70 trang không thể tưởng tượng được. Đây là điều vi phạm trầm trọng đối với vấn đề HC, và người làm HC đã vi phạm trầm trọng HC rồi, thì việc này không cần phải xét HC nữa. Đó là ý kiến của tôi.”

 

Ông Nguyễn Văn Tần tiếp lời:

 

“Tới đây thì cái thế tôi phải trình bày tất cả mọi chuyện một cách thành thật. Thưa quý vị, tôi dính líu vào HC hai lần. Hai lần đều bị ĐH bác. Tôi về nhà đào đầu suy nghĩ tôi tìm ra không cách nào chúng ta sửa đổi HC cũ để trở thành một by-laws kiểu non-profit organization được. Mỗi cái HC đi một đường. Cái HC của mình là tam quyền phân lập, mà non-profit là khác, không có cách nào tu chính được cả, và vì vậy, trên căn bản chúng tôi được quyền tu chính. Nhưng ĐH không ấn định cho chúng tôi tu chính bao nhiêu phần trăm…”

 

Ông Nguyễn Ngọc Tiên ngắt lời: “Kính thưa….”

 

Ông Nguyễn Văn Tần tiếp tục:

 

“Xin để cho tôi nói hết đã. Cái này rất là quan trọng (có tiếng ông NN Tiên…). Ông cho tôi trình bày kế tiếp cái đã. Tôi chịu trách nhiệm với quý vị. Tôi nói với quý vị là tôi là người quyết định dứt khoát phải viết lại, phải cải tổ lại HC trọn vẹn, mà chúng tôi nói là 99 phần trăm tu chính, vì cái tên của CĐ vẫn còn nguyên. Thưa quý vị, lý do chúng ta không thể nào tu chính kiểu vá víu được, mà chúng ta phải viết lại nó để cho CĐ mới mạnh được, mình muốn nó trở thành một non-profit organization mình không thể dùng tam quyền phân lập được.”

 

ĐHV: Vâng kính thưa ông Tần, chúng tôi xin tạm ngưng vì không phải là ông giải thích và quyền ông quyết định mà có Ban TCHC, chúng tôi xin mời thuyết trình viên của ban TCHC trình bày tất cả từ đầu đến đuôi để cho tất cả quý vị đại biểu ở đây được rõ. Chúng tôi cũng xin phép là nếu quý vị ở trên CTĐ cứ liên tục mà nói như vậy thì chúng tôi e rằng cái vai trò điều hợp của chúng tôi không thể nào hoàn thành và tiếp tục được, chúng tôi xin quý vị tôn trọng, quý vị có toàn quyền phát biểu nhưng mà quý vị cũng phải biết giới hạn để cho cuộc hội thảo của chúng ta đạt kết quả. Chúng tôi xin mời ông TTV của ủy ban TCHC trình bày.”

 

Ông Võ Đình Hữu:

 

“Trước khi quý vị trình bày, tôi thấy còn điểm tôi đặt vấn đề mà chưa có trả lời được. Có thể chúng ta thấy cái đó không quan trọng, mà tôi muôn đặt lại vấn đề. Theo ông Nguyễn Văn Tánh đưa ra thì theo ĐH 2010 chỉ là đề nghị tu chính HC chớ không phải là thay đổi HC. Theo ông Tần thì nói là cái căn nhà này nát quá rồi, bậy quá rồi, phải xóa bỏ hết. Câu nói đó không đúng vì tam quyền phân lập (tôi đã gửi một thơ cho ĐH cách đây chỉ có mấy ngày thôi). Chúng ta muốn xin fund thì quá dễ. Tôi đã làm cuộc xin fund ở Cali, vẫn có thể tam quyền được, vẫn có thể xin fund rất dễ dàng, không có gì là khó cả..”

 

ĐHV: Xin BS Hữu, xin…

 

Ô. Võ Đình Hữu “Tôi xin cần phân tích rõ cái này làm có đúng luật hay không, nghĩa là có vấn đề thay đổi HC hay tu chính HC. Nếu quý vị đồng ý thì mình sẽ biểu quyết. Mà nếu đồng ý mà nghe thuyết trình chi tiết…”

 

Ông Nguyễn Ngọc Anh (TTV Ban TCHC):

 

“Tôi xin phép hơi vô phép với quý vị ở đây tôi phải nói một đôi lời thôi và sau tôi sẽ chấm dứt nhiệm vụ của tôi ở đây. Lý do như thế này. Kính thưa quý vị. Tôi không biết là bây giờ theo cái nhìn dốt nát và thiển cận của tôi là cả ba vị đều sai hết. Thứ nhứt, về ông Nguyễn Văn Tần. Không phải ông quyết định là 99 phần trăm cái bản HC nó sai, ông lại nhờ chúng tôi viết lại bản TCHC. Nếu mà ông nói chúng tôi như vậy thì, xin lỗi, ông có cho tiến chúng tôi cũng không làm. Cái đó là sự thật. Chúng tôi không phải dễ bị mua chuộc, không phải cần tiền mà phải hì hục viết cả năm này tới tháng kia. Cuối cùng rồi bị nói rằng hiến chương này nó bị nát hết rồi. Cái đó sai, là ông Tần sai thứ nhứt. Xin lỗi ông Tần nghe.

 

“Cái thứ hai tôi không biết nhị vị BS Hữu và Ô. Nguyễn Văn Tánh trong ĐH năm 2009 ngủ gục hay là mắc bận việc gì đó, nhưng mà phải nhớ rằng, hồi nãy tôi có nói sơ sơ, là vì cái bản tu chính được trình bày trong năm 2009, chính các vị CTĐ mời ông luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nguyễn Xuân Hùng lên trình bày một mô thức khác hy vọng nó có thể có hiệu quả hơn. Tôi không hiểu Ông Nguyễn Văn Tánh đi lại hết tiến trình của cái HC, đối với tôi, tôi không care. Tại vì sao?. Tôi chỉ được giao viết cái DTHC theo cái lệnh, cái quyết định của ĐH 2009. Nhưng mà vì ì ạch, vì không có làm hay là gì đó. Nói thật, anh Phạm Văn Thanh cũng đã soạn. Chúng ta cũng như tình trạng như thế này, bàn hết việc này hết việc kia, mà cái chuyện tu chính để dành chỉ một it thôi. Tôi không trách các đại biểu hôm đó không theo dõi để biểu quyết thì lại phải delay, phải ngưng lại rồi hôm nay bắt bẻ chỉ quyết định tu chính, mà tu chính cái gì đây. Quý vị ĐHCĐHK tại Texas năm 2009 quyết định chúng tôi, trong đó có anh Tần, tôi được mời sau, coi như là dự tính thôi, phải viết theo mô thức mới. Mô thức mới là gì, là trước mặt quý vị, theo kiểu corporation. Còn quý vị có đồng ý là tu chính này có work hay không là quyền của quý vị, mà xin nhị vị quý vị đừng nói rằng chúng tôi tự nguyện muốn viết như thế nào là viết. Lỗi là lỗi của quý vị đã đặt chúng tôi viết theo kiểu đó, hoặc là quý vị đã lơ là, ngủ gục không biết mình nói cái gì cho nên mới giao cho chúng tôi làm chuyện đó. Đừng có bao giờ nói chuyện đó với chúng tôi. Và tới đây chúng tôi chấm hết nhiệm vụ.” Ông Nguyễn Ngọc Anh bỏ ra ngoài.

ĐHV: Và tiếp theo đây là ông Đỗ Văn Phúc.

 

Ô. Đỗ văn Phúc: “Kính thưa quý vị,

 

“Tôi xác nhận lại cái điều của anh… Nguyễn Ngọc Anh. Năm 2009 khi chúng tôi tham dự ĐH tại Dallas thì chính ra tôi nhớ hai ông Nguyển Xuân Hùng và Hoàng Duy Hùng đã đứng ngay tại vị trí giống như tại đây và đã  xác nhận lại là làm theo mô thức mới. Và khi đó ĐHĐ trong đó có tôi và tất cả quý vị đại diện đã đồng ý làm theo mô thức mới. Tức là cái mô thức mà hiện nay đang soạn đây. Thành thử ra bây giờ cái chuyện đó tôi xin gác qua một bên để quý vị quyết định, chì nhắc lại cái sự kiện đó tôi. Nhưng mà tôi xin thưa một nguyên tắc như thế này để quý vị, chúng ta là những người đang hoạt động, chúng ta đã bỏ công sức ra để hoạt động với CĐ, khi mà chúng ta ngồi lại với nhau nghĩa là chúng ta có sự đồng thuận về một điểm nào đó, ít nhất là nguyên tắc làm việc. Nguyên tắc làm việc là khi chúng ta đã thỏa thuận với nhau, chúng ta giữ những điều đã thỏa thuận đó. Bản nội quy (HC) chúng ta đã ngồi họp suốt một ngày ở tại Dallas chưa đi đến một điểm nào hết. Sau đó qua đến 2010 rồi đến 2011 đã giao cho những vị này làm bản TCNQ. Nếu dùng chữ tu chính sai thì chỉ là xử dụng danh từ sai mà thôi. Chúng ta có thể sửa lại. OK, cho là thay đổi, bởi vì chúng ta đã chấp thuận thay đổi theo mô thức này. Nhưng mà cái nguyên tắc của chúng ta thấy rất là đáng tiếc, là chúng ta trong thời đại internet, chúng ta không có thì giờ ngồi đây để bàn cãi từng điểm một, cho nên … dùng internet, dùng email, những vị này làm ra đưa ra cho tất cả mọi người đọc, có thời hạn đàng hoàng để quý vị đọc. Quý vị không đọc, quý vị chỉ hai người có ý kiến, cái đó là lỗi của quý vị trong có lỗi của tôi. Tối qua tôi đang ngồi có vị C Đ nói quý vị không có đọc, đó là lỗi của quý vị, có thời hạn, mà thời hạn khi qua rồi, thì mặc nhiên quý vị thừa nhận cái điều đó. Giờ đây đưa ra đây để còn cái điều nào khúc mắc chúng ta nói với nhau sơ sơ thôi. Chứ bây giờ đưa ra đây coi lại để thảo luận cả 70 trang thì thưa quý vị, rút cuộc cộng đồng của chúng ta từ khi mới thành lập chỉ có ngồi để thảo luận thế này chúng ta không làm được gì khác hết. Xin cám ơn quý vị.

 

( Phần 2),

 

Ô. Ngô Thanh Lâm

 

Kính thưa CTĐ và quý vị đại biểu

 

Chúng tôi có thắc mắc để quý vị chủ tịch giải đáp,

Thứ nhất: Bản DTHC này đã được gởi đến các CĐTV để có ý kiến. Trong buổi họp HĐĐD cả ba vị chủ tịch HĐ và các CĐTV đã biểu quyết đồng ý đưa bản DTHC này ra Đại Hội. Tại sao ngày hôm nay quý vị nói chúng tôi là ….. bất hợp hiến? Yêu cầu quý vị trả lời.

 

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

 

“Ô. Phúc và ông Lâm hoàn toàn sai. Đại hội 09 tôi là một thành viên sáng lập viên. Tôi được ngồi ở ghế dự bị, sau khi bầu đề cử Ô. Đỗ Đức Chiến là trưởng ban TCHC. Ô. Hoàng Duy Hùng có trình bày mô thức, nhưng chỉ có bỏ Hội Đồng Chấp Hành và thay vào Phó CT Nội Vụ đặc trách điều hành, hoặc giám đốc Điều Hành mà thôi, không phải hủy bỏ HC này và thay thế một HC mới. Sau đó Ô. Đỗ Đức Chiến bị bệnh stroke, Ô. Tần không có quyền hạn gì đã bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh làm trưởng ban. Ông NN Anh sáu tháng không làm gì, tôi gọi điện thoại thì Ông Anh cho biết là “bận giữ con” nên không làm được. Sau đó tôi phải mời Ông Phạm Văn Thanh vào tháng 4 làm trưởng ban TCHC. Ô. Thanh đã thuyết trình ở ĐH 10. Vì không có thì giờ (ĐH chỉ có 1 ngày), nên không thông qua HC do Ô. Thanh làm, cho nên mới có bản quyết nghị này là mới nhứt. Tôi đồng ý với Ô. Phúc mình phải làm đúng, bởi vì CĐNVQGHK có gần 50 CĐTV ở khắp tiểu bang, như các cộng đồng lớn Nam và Bắc Cali. Dallas, Houston, Georgia và một số khác.. Mặc dù người ta chưa đọc là lỗi của họ, ai không có lỗi, không phải vì thế mà cuống cuồng biểu quyết cho xong. Bởi vậy tôi đề nghị ĐHĐ hãy thảo luận.”

 

ĐHV: Xin mời người kế tiếp là bà Thu Lan.

 

Bà Huỳnh Thu Lan:

 

Tôi có mặt trong Đại Hội 2009, tôi đã chứng kiến sau thời gian dài để tu chính HC cũ thì không đi đến đâu. Ô. Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Xuân Hùng đề nghị một mô thức mới. Khi chúng ta chấp nhận mô thức mới thí bản HC phải phù hợp với mô thức mới. Nếu lấy HC cũ đưa vô mô thức mới thì chẳng khác gì lấy râu của ông già cắm vào cằm người thanh niên. Quý vị thấy có đúng hay không. HC mà ban TCHC soạn ra thích hợp với cơ cấu mới của CĐNVQGHK. Tất cả quý vị tham dự đều chấp thuận biểu quyết đi với mô thức mới. Thì bây giờ cũng chính quý vị lại phủ nhận. Đã 3 năm rồi, chúng ta đi ngược lại cái cũ, như vậy thời gian chúng tôi bỏ bỏ công, bỏ tiền đến đây mà không có ích lợi gì sao?

 

ĐHV: Mời ông Dương Đức Vĩnh.

 

Ông Dương Đức Vĩnh:

 

Câu hỏi của Ô. Ngô Thanh Lâm chưa được trả lời. CĐ Michigan cũng xin đặt lại vấn đề với quý vị HĐĐD hôm nay tại sao quý vị đã đồng ý đưa bản TCHC ra ĐH hôm nay, có gì sai sót. Trong 1 tháng nay, đã nghe nói rất nhiều, xin Ô CT/HĐGS cho biết có sự lạm quyền hay có âm mưu nào trong vấn đề TCNQ hay không? Chúng ta đã nghe quá nhiều ngày hôm nay, có quá nhiều email. CĐ Michigan ủng hộ câu hỏi của Ông Ngô Thanh Lâm.

 

ĐHV: Xin quý vị chủ tọa trả lời câu hỏi của Ô. Ngô Thanh Lâm.

 

Ô. Võ Đình Hữu:

 

Về sự tố cáo lạm quyền của anh Phạm Văn Thanh, HĐGS họp quyết định sẽ dời qua sau ĐH để nghiên cứu vì muốn tránh những xáo trộn trước ĐH. Cám ơn anh Vĩnh.

 

Tôi đồng ý là trong đại hội 09 chúng ta chọn làm HC theo mô thức non-organization, thì khắp nơi cũng như ở Pomona chúng tôi cũng xin fund dễ dàng. Nhưng nhìn vào bản HC chúng tôi thấy có nhũng điểm đi quá xa. HĐĐD đã thông qua rổi như anh Lâm nói, thì sẽ thuyết trình từng vấn đề và quý vị sẽ biểu quyết. Nếu quý vị biểu quyết ¾ chấp nhận thì điều khoản đó sẽ được chấp nhận. Vì có những vấn đề Ô. Tươi và Ô. Tánh đưa ra nên tôi phải nhắc quý vị mà thôi. Còn câu hỏi tại sao HĐĐD đã thông qua đưa ra ĐH thì quý vị sẽ bàn thảo và quyết định điều nào sẽ chấp nhận hoặc không chấp nhận là tùy quý vị mà thôi.

 

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

 

Khi chúng ta thảo luận thì phải ráo riết. Vấn đề tối quan trọng chúng ta cần phải thảo luận. Rõ ràng là Ô. Tần đã vi phạm HC với tư cách trưởng ban TC, không báo cáo cho HĐĐD. Ông Tần tự động muốn làm gì thì làm, chỉ gởi thông qua sau khi ông đã làm xong. Thí dụ, ĐHĐ bổ nhiệm 3 vị trong ban TCHC, ông Tần đã bỏ ông Thanh mà không báo cho HĐĐD và mời người khác. Đó là một vi phạm. HĐĐD tổ chức họp hàng tháng. Tu chính và thay đổi không phải chỉ là từ ngữ, mà khác xa rất nhiều. Tu chính là chỉ ở một điều khoản nào, quý vị có thể đọc trên internet được. Quý vị đã thay đổi cả cái hiến chương, với 70 trang như vậy thì không thể trách là người ta không đọc. Chúng ta làm công việc “ăn cơm nhà vác ngà voi”, đâu có nhiều thì giờ. Đó là tôi trả lời câu hỏi của anh Vĩnh.

 

Ô. Nguyễn Văn Tần:

 

Hai vị tránh né, nhưng tôi thẳng thắn trả lời ông …., HĐĐD đã biểu quyết thông qua bản HC này, thì bản HC mới được đưa ra Đại Hội.

 

Thứ hai. Quý vị cho tôi 6 tháng đê tu chính HC, tôi là trưởng ban. Tôi nghĩ là nếu theo phương pháp cũ là họp hành hàng tuần thì 3 năm vẫn chưa xong. Tôi quyết định, quý vị  phải cho cái quyền của trưởng ban để làm việc. Tôi quyết định ông Nguyễn Xuân Hùng với sự phụ tá của ông Nguyễn Ngọc Anh viết cái draft số 1. Sau khi draft số 1 xong, tôi chuyển qua ông Thanh để góp ý sửa đổi. Sau khi ông Thanh góp ý sửa đổi và viết nội quy bầu cử, Hội Đồng Chấp Hành TƯ thảo luận và biểu quyết xem có đưa ra HĐĐD hay không.Chúng tôi đã di theo từng bước như vậy. Ô Hùng và Ô. Anh có 3 tháng để viết bản draft đầu tiên, chuyển sang cho ông Thanh 2 tháng. Sau đó, quý vị bắt tôi làm trưởng ban tu chính mà tôi sắp đặt người của chúng tôi mà quý vị không cho, vậy quý vị làm ơn kiếm người làm tu chính HC đi. Tôi có phương thức làm việc của tôi. Tôi làm sao để thành công thì thôi. Tôi dùng phương thức của tôi, thay vì họp tất cả ủy ban, rồi cứ thảo luận, thảo luận, rồi cứ cãi cọ nhau. Tôi dùng phương thức là hai người làm bản chính trước, người thứ ba sửa, rồi HĐCHTU sửa lại lần chót. Phương thức đó có gì sai trái. Phương thức đã đem lại thành công là chúng ta có bản TCHC trong Đại Hội này, dù trước đó ít nhất chúng ta có 3 năm làm bản HC bị đại hội bác, lần thứ hai tại đại hội 10 lại bị bác nữa. Tôi làm thế nào để có bản HC trình đại hội. Đó là phương thức của tôi. Đại Hội Đồng đã chỉ định tôi làm bản tu chính HC, thành ra tôi làm xong tôi mới báo cáo cho HĐĐD, vì quyền lực Đại Hội Đồng trên cả HĐĐD.

 

Ô. Nguyễn Ngọc Tiên (phát biểu với tư cách CĐVN Bắc Cali):

 

Tôi là một trong những thành viên tu chính hiến chương thời Ô. Đỗ Đức Chiến làm trưởng ban. Chúng tôi đã kéo dài cả năm trời. Chúng tôi thảo luận từng hai tuần hoặc 3 tuần một lần, tùy theo ông Đỗ Đức Chiến. Đã có rất nhiều lần họp conferences. Cuối cùng đã đưa ra bản tu chính hiến chương năm 2009… Cái phương thức mà chúng tôi thảo luận mỗi kỳ không đem lại kết quả. Tôi đồng ý với ông Tần là phương thức có người soạn thảo. Và chính trong đại hội tại Dallas cũng đồng ý để cho Ô. Nguyễn Xuân Hùng và LS Hoàng Duy Hùng viết cho bản draft cho bản HC theo cái mô thức mà ĐHĐ đã quyết định hôm đó.

 

ĐHV: Xin mời Ô. Dương Đức Vĩnh.

 

Ô. Dương Đức Vĩnh:

 

Chúng ta làm việc phải có phương pháp, phải đúng.  Khi quý vị trao cho TTV của bản TCHC nói chuyện, quý vị chưa cho phép TTV nói câu nào thì quý vị đã phê phán bản HC sai. Đó là điều sai nguyên tắc. Chúng ta phải thứ tự, người ta chưa trình bày thì quý vị đã nói là sai thì còn gì để thảo luận nữa. Thứ nhì là xin thưa cùng ông CT / HĐGS tôi không nói chuyện cá nhân ai nói đến ai, khi mà chúng ta đã mang bản TCHC này ra để bỏ phiếu bỏ quyết….., trong lòng mọi người đã có sự nghi ngờ rằng có sự lạm quyền, có sự âm mưu nào đó phá hoại CĐ, chúng ta cần phải minh định trước khi chúng ta làm gì khác. Nếu quý vị không minh định được thì nên quên việc biểu quyết này đi, bởi vì không đi đến đâu cả. Phải để cho người ta trình bày bản nội qui như thế nào rồi thì sẽ thảo luận, ý kiến, nhưng chưa trình bày thì quý vị đã nói là bản đó sai, sai về nguyên tắc, mà quý vị là HĐĐD có trách nhiệm về những nguyên tắc, xin cám ơn.

 

Ô. Châu Ngọc An:

 

Tôi xin đại diện CĐVN Trung Tâm có một số ý kiến về bản TCHC. Trước nhất, trong CTĐ tất cả là bạn bè, ngả bên này thì mất lòng bên kia. Nhưng tôi đứng đây với tư cách đại diện CĐVN Trung Tâm Florida. Đa số đã nói với tôi về bản TCHC này, tôi phải trình bày đứng về phía lợi ích của CĐ chúng tôi. Có thể sự trình bày của tôi sẽ làm buốn lòng một số quý vị ở đây.

 

Thứ nhất: bản HC quá dài, anh Giàu đã chuyển cho tôi mà tôi không mở được. Sau BS Hội chuyển từng phần tôi mới mở được cách đây mấy ngày, tôi phải đọc suốt hai dêm. Nhiều điều khoản rất mù mờ, có hai ba nghĩa, từ ngữ không xứng với văn bản luật pháp. Hiến Pháp đệ nhị CH chỉ có 41 trang, Những điều khoản luật pháp rất ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa. Nội quy không có vấn đề giải thích lòng vòng, có điều khoản gần 1 trang giấy mà không nói được điều gì hết, thí dụ…. Bản hiến chương nếu chạy theo việc xin fund đi ngược lại ý muốn của người Việt ở đây là cộng đồng chống cộng, cần làm mạnh lên. Mấy chục năm nay không có xin fund, cộng đồng vẫn sống. Theo tôi biết không cần phải làm thế này mới có thể xin fund được. Nhiều chỗ HC với tam quyền phân lập vẫn xin fund được. Đừng để con cháu sau này nó nói bản HC này giống như một công ty. Rồi sau này nếu  chính phủ Mỹ muốn nói chuyện với CĐNVVQGHK ai sẽ là người đại diện để nói chuyện, không lẽ ông tổng giám đốc hay ông giám đốc công ty đại diện hay sao. Đây là ý kiến của CĐVN Trung Tâm florida.

 

ĐHV: sau đây xin mời bà Nguyễn Minh Nguyệt, cộng đồng VN Nam Cali.

 

Ông Võ Đình Hữu: trước khi phát biểu, tôi xin lưu ý vị là phát biểu trong tinh thần đồng đội, chúng ta có thể bất đồng nhưng không bất hòa. Xin vui lòng phát biểu nhã nhặn, từ tốn.

 

Bả Nguyễn Minh Nguyệt (CĐ Nam Cali):

 

Tôi không lập lại những lời phát biểu của quý vị. Thực tế, CĐ Nam Cali không chấp nhận bản TCHC này, bởi vì không phải là tu chính mà là bản HC mới. Những cơ cấu tổ chức trong CĐ đều bị đảo lộn hết. Nếu có thể, chốc lát nữa chúng tôi sẽ phân tích với quý vị. Tôi có in ra bản TCHC và bản HC cũ để so sánh. Ban Đại Diện CĐ chúng tôi cho biết là cần phải có ý kiến và không thể chấp nhận bản TCHC này.

 

ĐHV: Kế tiếp là ông Nguyễn Thanh Liêm, Ô. Nguyễn Đình Mai, Ô. Vũ Đình Vượng, Bà Lê Lam Ngọc, Ô. Lê Văn Sanh,

 

Ô. Lê Thanh Liêm: Tôi là phó chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu CĐVN/Florida. Chúng ta đã trở lại cuộc họp trên 1 tiếng rưỡi rồi, chung quy chúng ta vẫn chưa vô vấn đề. Mục đích chính của chúng ta hôm nay là TCHC. Quý vị đã có sự chuẩn bị bản TCHC và đem ra ĐH hôm nay, để các đại biểu bàn bạc, sửa đổi, đóng góp ý kiến để có một TCHC hoàn hảo. Nếu quý vị cứ tiếp tục bàn thì cả ngày hôm nay vẫn không đi đến đâu. Vấn đề là ĐH có đồng ý vote on TCHC này hay không. Nếu đồng ý, chúng ta vote đồng ý ngay lúc này. Biết rằng TCHC này có rất nhiều điểm cần phải sửa và bổ sung, nếu chúng ta đồng ý thì sẽ bổ sung để có TCHC hoàn hảo.

 

ĐHV: Nếu chúng ta cứ luân phiên phát biểu như thế này thì không biết khi nào chúng ta có thể đi vào chương trình được. Chúng tôi xin CTĐ quyết định chúng tôi sẽ ngưng ở những vị mà chúng tôi đã đọc. Sau đó chúng ta tiếp tục chương trình. Quý vị nào không đồng ý thì vote no, quý vị nào đồng ý thì vote yes. Như vậy quý vị có đồng ý không ạ? (Vỗ tay, đồng ý). Như vậy chúng tôi xin chấm dứt ở ông Sơn (Nguyễn Kim Sơn).

 

Ô. Nguyễn Đình Mai.

 

Tôi đồng ý với anh Liêm vừa nói. Nếu chúng ta đồng ý làm với bản HC thì chúng ta bắt đầu ngồi đây và thảo luận làm cách nào và làm từ điều 1 đến điều 20 (12). Nếu chúng ta không muốn làm thì nói là không làm, chúng ta đứng dậy đi nghỉ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục hỏi cái này có hợp lệ hay không, thì câu hỏi đã trả lời rồi trước khi bản này đến quý vị. Chúng ta nên đặt trên căn bản đại hội 2010 là nên tu chính như thế nào. Nếu chỉ tu chính bản HC cũ thì chúng ta chỉ sửa đổi amendment mà thôi. Nếu trong đại hội đó quyết định hệ thống cũ không hiệu quả, chúng ta muốn có hệ thống mới, thì đây là hệ thống mới (chỉ bản TCHC), thì chúng ta tiếp tục làm việc với nó. Chúng ta, kể cả quý vị không có quyền quyết định có hợp lệ hay không, mà căn cứ vào văn bản ĐH 2010 muốn hệ thống cũ hay hệ thống mới, theo tôi thì không phải là đúng hay sai, mà đây là hệ thống mới. Theo tôi thì CĐNVQGHK đã thành lập từ 1992, gần được 20 năm rồi. Nếu mà HC trong 20 năm qua không giúp ích chúng ta dược gì, thì tìm một hệ thống mới không phải là điều không tốt. Chúng ta xài cái gì đã 20 năm rồi mà cứ gây phiền phức, không có hệ thống bầu bán quản lý rõ ràng, thì chúng ta có thể thay đổi. Có hai điều không thể thay đổi: thứ nhất là tôn chỉ, cái thứ hai là danh xưng. 20 năm trước thì non-profit organization vẫn khác nhau, 20 năm sau vẫn thay đổi của luật pháp Hoa Kỳ có sự uyển chuyển. Chúng ta có thể thay đổi chi tiết để hợp với xã hội hiện nay.

 

Ô. Vũ Đình Vượng:

 

Chúng ta chỉa mũi dùi vào nhau tìm ai lỗi ai phải, chỉ làm mất thì giờ. Trong đại hội 2009 chúng ta đồng ý là phải thay đổi mô thức làm việc. Tuy nhiên trong lời phát biểu của LS Hoàng Duy Hùng và Ô Nguyễn Xuân Hùng chỉ là tổng quát, rất mơ hồ, trong đó có tôi là một thành viên. Nhưng mà, cũng như quý vị, khi nhận được bản TCHC 70 trang làm tôi bàng hoàng, vì đây là một sự thay đổi hoàn toàn, không phải là sự tu chính. Tu chính là làm cái gì để sửa đổi một số điều để cho cộng tác chạy tốt đẹp hơn. Với HC 70 trang khác hẳn với tất cả hiến chương của CĐVN tại Hoa Kỳ, quý vị có thấy là ảnh hưởng của nó như thế nào không.

 

Ô Lê Văn Sanh (Sáng lập viên, thành viên HĐGS):

 

Kính thưa quý vị, vừa rồi ông Vượng nói trùng hợp nhiều ý kiến của tôi. Trước hết tôi vô cùng ngỡ ngàng khi nhận được bản HC 70 trang. Xin cảm tạ quý vị đã soạn thảo công lao rất lớn, chúng tôi không dám nói. Bản HC này hoàn toàn không đúng đường lối của CĐNVQGHK. Cộng đồng Hoa Kỳ chủ trương hành pháp, lập pháp và tư pháp. Ở đây là Hội Đồng Quản Trị nhắm vào tiền, Hội Đồng Giám Sát đem xuống Ban Giám Sát. Ba cái đó ngang hàng với nhau, lập pháp, hành pháp, tư pháp. Ban Quản Trị đưa ra Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Điều Hành, hoàn toàn vô lý. Chúng tôi đề nghị xin chấm dứt cái TCHC này để tìm cái khác.

 

Bà Lê Lam Ngọc (CĐ Dallas):

 

Trước tiên, tôi xin thành thật cám ơn ban TCHC đã bỏ rất nhiều thì giờ, rất nhiều tâm huyết viết ra HC dày tới 70 trang, nhưng vì là bilingual nên chỉ có 35 trang. Tuy nhiên số trang không quan trọng. Chúng tôi đại diện CĐ Dallas xin nhận lỗi là ban TCHC gởi ra cái email cho chúng tôi thì thú thật cái file quá lớn và chúng tôi không có thì giờ để download xuống. Thứ hai, chúng tôi đặt hết lòng tin tưởng vào ban TCHC nhất là Andy Nguyễn Xuân Hùng mà tôi thương như người em, tôi quý, tôi trọng, tôi nể và tôi ghi nhận khả năng Anh ngữ, khả năng hội nhập và về luật pháp Hoa Kỳ. Trước Đại Hội, có hai thành viên (TS Đàm Trung Pháp hiện là cố vấn và Ô. Đàm Trung Thao trong Ban Giám Sát) CĐ Dallas có khả năng nghiên cứu và phân tích rõ ràng giữa hai hiến chương cũ và mới. Chúng tôi bàng hoàng sau khi đọc nửa trang phân tích của hai vị đó (sáng lập viên CĐ Dallas và là của CĐNVQGHK). Chúng tôi có hỏi cả Board of Directors thì 90% không đồng ý vote cho bản TCHC này. Lý do thứ hai: không biết có bao nhiêu quý vị hiểu được bản TCHC. Tôi đọc, chị Nguyệt đọc, chúng tôi đọc mấy đêm chúng tôi vẫn không hiểu được gì ở trong này, nó rất mơ hồ, confused, những điều trước trái ngược với điều sau. Mấy trang đầu nghe có vẻ có lý lắm, nhưng khi đi đến giai đoạn Hội Đồng Quản Trị tôi giựt mình vì tất cả cơ cấu đều thay đổi, từ một cơ cấu HĐĐB, HĐCH, HĐGS tất cả đi xuống Hội Đồng Quản Trị. Và ai có tư cách vào Ban Quản Trị đó. Bản Quản Trị là cơ cấu duy nhất điều hành từ A đến Z. Và chỉ có thành viên hợp tác mới được ứng cử vào HĐQT mà thôi. CĐNVQGHK còn tồn tại nhiều năm nay là nhờ mấy ngàn tim óc từ già đến trẻ. Đến nay, tất cả đều bị loại chỉ để nhận những thành viên hợp tác với điều kiện 21 tuổi trở lên, biết nói tiếng Anh và tiếng Việt, chỉ có vậy thôi. Những người đó dù có giỏi như Bill Gates nhưng chỉ giỏi về kinh tế, gây quỹ, khoa học kỹ thuật mà thôi, những người đó có tinh thần rõ ràng vững chắc như chúng ta không. Tại sao chúng ta thành lập CĐ địa phương nhỏ bé, để đi đến CĐ Hoa Kỳ, và từ CĐ Hoa Kỳ chúng ta đi đến CĐ Hải Ngoại?

 

Ô. Nguyễn Kim Sơn (CT CĐ Nam Florida):

 

Bản thảo TCHC là một bản hoàn toàn mới. Chúng tôi từng sinh hoạt cộng đồng Nam Florida từ năm 1993, sau đó trên 10 năm chúng tôi đã hợp tác với tất cả chủ tịch CĐVN Nam Florida, hiện nay là chủ tịch HĐĐB của CĐVN Nam Florida. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được bản TCHC này. CĐNVQGHK đã sinh hoạt đã gần 20 năm nay, dĩ nhiện chúng ta cần tu chính nội quy để phù hợp với giai đoạn mới này. Nhưng TCNQ không phải là chúng ta đạp đổ hoàn toàn bản HC cũ. Tu chính và bản nội quy mới khác nhau. Bản HC mới thật là lý thuyết không thể áp dụng, từ trước đến nay các bản nội quy của các cộng đồng được xem như là bản huấn thị điều hành để làm việc, là một SOB. Bản HC mới chỉ là lý thuyết, mà đã là lý thuyết thì 10 vị có thể giải thích 11 ý tạo khe hở thật là nguy hiểm cho tương lai chúng ta. Thứ ba, HC của cộng đồng người Việt hải ngoại là sự sống chết của cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Nếu có sơ hở nào thì trách nhiệm của chúng ta, của con cháu chúng ta và thế hệ kế tiếp. Sau đây quý vị sẽ đưa ra đề nghị là chúng ta tiếp tục vote YES hay NO hay là làm thế nào đó với bản HC này. Chúng tôi xin kêu gọi tất cả quý vị ngày hôm nay suy nghĩ cái tiền đồ của cộng đồng hải ngoại của chúng ta và của con cháu chúng ta khi quý vị vote YES hay NO cho bản HC này. Kinh nghiệm chúng ta làm bản tu chính hiến chương này 3 năm qua đã không hoàn thành, nếu chúng ta có bản HC mới đầy nguy hiểm thì con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ gấp mấy lần thời gian 3 năm qua.

 

ĐHV: Chúng tôi cám ơn tất cả những phát biểu của quý vị, bây giờ chúng tôi xin giành quyền cho CTĐ.

 

ĐHV: Quý vị có chấp nhận cho ông Dương Đức Vĩnh phát biểu hay không? Xin lỗi ông Vĩnh. Chúng tôi đã tuyên bố ông Nguyễn Kim Sơn là người phát biểu cuối cùng. Bây giờ đê CTĐ quyết định có tiếp tục hay không, hay biểu quyết như thế nào.

Ô Dương Đức Vĩnh: Xin đúng 10 giây thôi ạ.

 

ĐHV: Quý vị có đồng ý để ông Vĩnh 10 giây không? Có tiếng: đồng ý.

 

Ô. Vĩnh:

 

Chúng tôi xin hoàn toàn phản đối phương pháp làm việc của quý vị. Quý vị không cho ban TCHC trình bày 1 phút về bản TCHC. Quý vị để cho bất cứ người nào đều có quyền thảo luận, phê bình bản TCHC mà trong khi đó TTV không được một giây một phút trình bày bản TCHC. Đó là không phải phương pháp làm việc của một cộng đồng dân chủ.

 

Ô. Võ Đình Hữu:

 

Thật ra thì tất cả quý vị đều nhận được bản TCHC và nhiều người đã đọc trên máy bay, đọc suốt đêm, tất nhiên họ đã có đọc, có nghiên cứu nên mới nói như vậy. Tuy nhiên, khi có người nói thì phải có người đối đáp, chúng tôi xin mời đại diện ban TCHC lên trả lời tất cả những gì phát biểu hôm nay.

 

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

 

Quý vị phát biểu rất sâu sắc và thực tế. Nếu chúng ta hủy bỏ cả HC cũ thì tâm huyết suốt 19 năm qua kể từ ngày thành lập cộng đồng đều bị hủy bỏ rõ ràng. Đề nghị quý vị chúng ta vote là nên thảo luận HC này hay không, hoặc là vote không thảo luận.

 

ĐHV: Xin mời một đại diện của ban TCHC.

 

Ô. Nguyễn Văn Tần: Xin mời ông Nguyễn Ngọc Anh.

 

Ô Nguyễn Ngọc Anh.

 

Xin lỗi quý vị lúc nãy tôi có hơi nặng lời một chút. Nhưng nếu quý vị ở vào vị trí của tôi là viết theo đơn đặt hàng. Chúng tôi được ủy nhiệm là viết theo kiểu mà người ta muốn viết. Chúng tôi không mong muốn, không có ảo vọng là quý vị phải chấp nhận bản TCHC. Chúng tôi bảo đảm như vậy. Chúng tôi hiểu cách làm việc ở đây. Chúng tôi sống ở đây ba mươi mấy năm rồi. Chúng ta có quyền thảo luận hoàn toàn, có quyền chỉ trích từng điểm từng điểm, cho đến mình bác bỏ tất cả các điểm đó. Chúng tôi rất vui lòng. Nguyên tắc dân chủ phải làm như vậy. Còn cái này, xin lỗi quý vị, chưa gì quý vị đã đánh phủ đầu chúng tôi là lạm quyền, soạn sai. Soạn sai hãy để cho đại hội quyết định như hồi nãy đến giờ quý vị đã nghe rồi. Sai thì bỏ nó đi. Quý vị đã lạm quyền chỗ ngồi trên đó, chưa gì quý vị đã “xài xể” cái người chỉ làm theo đơn đặt hàng của quý vị. Chúng tôi làm sai, thì chúng tôi xin lỗi quý vị chúng tôi đã không hiểu quý vị, như thế là vui vẻ, đâu có để chúng tôi phải (xin lỗi) bực mình một chút. Xin quý vị hãy nghĩ lại đi. Mình là người lớn, mình nhờ người ta làm, làm sai cũng phải đối xử với người ta như người đàng hoàng. Chứ không phải mình vác cây vác gậy đánh người ta rồi nói “bây giờ thôi chuyện đó bỏ qua”, nói vậy không được. Tôi thì tôi bỏ qua rồi, còn quyền của quý vị, tôi cũng không muốn phát biểu thêm, biện hộ thêm cho cái gọi là bản TCHC mà quý vị nói đó, tôi xin chấm dứt.

 

Ô. Nguyễn Văn Tần:

 

Cá nhân tôi, tôi nghĩ thế này. Làm cái gì cũng phải có tí can đảm. Anh bị bệnh sốt vỡ da mà chưa vỡ mụn thì không làm được gì hết. Chúng tôi xin lỗi ông Nguyễn Ngọc Anh, xin lỗi ông Nguyễn Xuân Hùng là những người tôi đã yêu cầu viết HC theo mô thức non-profit organization. Lỗi của tôi là yêu cầu quý vị làm việc đó. Ngày hôm nay đại hội không muốn thi hành quyết định của đại hội 09 nữa là sửa đổi theo mô thức của cộng đồng non-profit organization nữa, và tôi hiểu lầm cái gì đó để mà tôi yêu cầu quý vị làm theo đơn đặt hàng đó, thành ra tôi chịu trách nhiệm. Thứ hai, làm việc phải có can đảm, với hai mục tiêu là xây dựng một cộng đồng vững mạnh và tạo điều kiện dễ dàng cho tuổi trẻ tham gia và tiếp tay cho cộng đồng. Quan điểm của tôi rất rõ ràng là cái HC cũ không làm được hai chuyện đó. HC mới mà quý vị cho là đổi, sửa hay là cái gì đó tôi không cần biết, nhưng HC mới tạo điều kiện cho hai việc đó. Ngày hôm nay trong trách vụ trưởng ban TCHC, tôi xin lỗi ĐHĐ là đã nghiến răng thật cứng, và xin giao lại ban TCHC cho Đại Hội Đồng. Xin cám ơn quý vị.

 

ĐHV: Chúng tôi chỉ trách nhiệm chương trình thảo luận bản TCHC mà thôi, nay xin giao lại cho người điều hợp chương trình cho BS Hội.

 

Ông Võ Đình Hữu:

 

Chúng ta có hai việc. Thứ nhứt: quý vị có tiếp tục nghe thảo luận TCHC và phân tích từng điểm. Hay quý vị muốn nên dời lại, bầu một ban TCHC khác để soạn thảo một TCHC cho phù hợp tình thế mới. Như thế mình có: một là tiếp tục, hai là defer giao một ban khác làm TCHC.

 

Ô. Nguyễn Văn Tánh:

 

Xin để cho hai vị phát biểu chót là BS Bùi Quang Dũng và Teresa Hoàng.

 

Ô. Bùi Quang Dũng:

 

Thưa quý vị, tôi cũng là người sinh hoạt cộng đồng từ lâu và là cố vấn cho CĐVN Florida, tôi không có quyền bỏ phiếu, lời nói của tôi có tính cách khách quan hơn. Vấn đề chính là phải có tính cách dân chủ. Chúng ta thấy tinh thần dân chủ đã thể hiện qua việc bàn cãi lúc nãy, mặc dù có những lời lẽ có hơi gắt gỏng nhưng mà cái đó là tranh đấu trong tinh thần dân chủ. Chúng ta nên hoan nghinh. Đó không phải là vấn đề cá nhân (personal). Thứ hai, đã làm thì chúng ta phải làm cho tới nơi. Thay vì như đề nghị của ban TCHC là biểu quyết từng điểm một, chúng ta đầu tiên nên biểu quyết có chấp nhận toàn văn bản HC trước đã. Nếu mà chúng ta không chấp nhận toàn văn, thì chúng ta dời lại ngày khác. Chúng ta không đi từng điểm rồi mới trở lại biểu quyết chấp nhận toàn văn hay không, chỉ làm mất thì giờ vô ích. Chúng ta đảo ngược lại, chúng ta biểu quyết có thảo luận cái draft này không và chúng ta có tiếp tục theo cái draft này không. Nếu chúng ta biểu quyết không làm ngay từ đầu thì không cần đi từng điểm. nhưng mà phải biểu quyềt, vì những người soạn thảo đã bỏ công khó rất nhiều thì chúng ta phải đưa ra để biểu quyết. Đó là ĐHĐ quyết định. Điểm cuối cùng tôi có nhận xét về bản này, tôi đã đọc gần hết, thật sự tôi cũng thấy rất là confused. Hoàn toàn confused. Nhân đây cũng xin nói là 20 năm trước mình làm khác, 20 năm sau mình làm khác, xin lỗi chúng tôi cũng hoạt động cộng đồng ở tiểu bang, và cái mô thức của chúng tôi vẫn chạy (work), vẫn thành công. Thành ra chúng ta phải nên nghĩ lại cho kỹ, rất là quan trọng. Xin lỗi quý vị soạn thảo nói rằng chúng tôi không cho quý vị nói, nhưng thực sự chúng tôi đã đọc. Chúng tôi, tất cả những người có tâm huyết đã đọc, đã in ra, chúng tôi đã biết rồi chứ không phải hoàn toàn như là “đánh phủ đầu”. Chúng tôi tôn trọng cái quyền của người soạn thảo TCHC đem ra để thảo luận, nhưng mà chúng tôi và những người phát biểu ở đây, có người không đọc, nhưng có rất nhiều người đã đọc vì thế mới đưa ra ý kiến, chứ không phải đương nhiên mà có như vậy.

 

Teresa Hoàng:

 

Cá nhân chúng tôi phải ca ngợi quý vị soạn thảo đã rất tích cực, thông hiểu luật  pháp nhiều điều mà chính cá nhân chúng tôi có thể không làm được. Chúng tôi rất cám ơn quý vị đã bỏ công sức để hoàn thành. Trước hết, chúng tôi nghĩ là hôm nay đại hội và những vị viết bản DTHC chưa hiểu nhau. Cũng như chú nói là “đặt hàng”. Mà nếu có đặt hàng thì phải vạch rõ cần thay đổi theo kiểu a, b, c.. Còn nếu quý vị không rõ ràng mà (chỉ) nói thay đổi, thì cũng rất khó khăn, vì họ không hiểu ý của quý vị. Tuy nhiên, mình cần phải hỏi từng ly từng tí để biết thân chủ mình muốn cái gì. Mỗi contract đều khác nhau, ý muốn mỗi thân chủ cũng khác nhau…

 

Ô Châu Ngọc An (trưởng ban bỏ phiếu):

 

Chúng tôi rất cám ơn ủy ban soạn thảo TCHC công trình cả năm trời không phải là dễ. Nhưng mà từ nãy đến giờ những góp ý của chúng tôi là muốn cho cộng đồng phát triển, và có những phản ứng hợp tình hợp lý, chúng tôi không có “chuyện đánh phủ đầu”. Thứ hai, là CTĐ cho vote có tiếp tục thảo luận bản TCHC nũa hay không?

 

Ô. Nguyễn Văn Tần:

Tôi đề nghị không có vote gì cả, chúng ta chấm dứt ở đây. Vì HĐĐD gồm 3 Hội Đồng đã biểu quyết đưa HC này ra ĐHĐ. Bây giờ lại vote có nên thảo luận là chuyện tiếu lâm. Vì vậy tôi đề nghị chấm dứt phần HC ở đây. Xin cám ơn quý vị.

 

Ô. Châu Ngọc An:

 

Xin ý kiến. Đại Hội Đồng ở đây có toàn quyền, chớ không phải 3 quý vị. Đại hội Đồng là thẩm quyền cao nhất chớ không phải 3 quý vị.

 

Ô. Võ Đình Hữu:

 

Câu hỏi như thế này. Quý vị có đồng ý tiếp tục bàn thảo bản TCHC này hay không? Quý vị để YES, hay NO. Nếu YES thì tiếp tục. Nếu NO thì defer để kỳ tới.

 

(Ban Kiểm Phiếu phát phiếu bầu cho các đại biểu.)

 

Sau đó là phần bỏ phiếu kín, với kết quả:

 

-          39 phiếu NO

-          4 phiếu YES.

 

TUYÊN BỐ SAU KHI BIỂU QUYẾT TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG (9)

 

Ông Nguyễn Văn Tần, chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành kiêm Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương:

 

Đại diện cho toàn thể ủy ban TCHC, chúng tôi kính cẩn xin lỗi quý vị. Vì, thứ nhứt, không hoàn thành công tác. Thứ hai, vì đã có phần mời quý vị về đây mà không làm được gì cả. Xin thưa quý vị, lỗi lầm đó chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và giao lại trách nhiệm Ủy Ban TCHC cho Đại Hội Đồng để ĐHĐ kiếm nhân sự tài giỏi hơn, có khả năng hơn chúng tôi để đem lại kết quả cho lần tới. Xin cám ơn, một lần nữa xin cám ơn Đại Hội Đồng.

 

Ông Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu:

 

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu,

 

Thay mặt cho Hội Đồng Đại Diện, không phải là Ô. Tần có lỗi trong Đại Hội hôm nay, mà cả Hội Đồng Đại Diện đều có lỗi. Tôi thay mặt Hội Đồng Đại Diện xin nhận lỗi trước tất cả các thành viên đại biểu trong Đại Hội kỳ 2011 hôm nay. Đó là chân tình nhất trong thâm tâm của tôi nói ra (không lừa gạt ai cả). Tất cả những người đang ngồi đây hầu hết đang ăn cơm nhà vác ngà voi đến đây bằng cả nhiệt huyết, bằng cả tấm lòng để làm việc phục vụ mọi người. Nhiều khi có nhiều bất hòa, cãi nhau, đi đến …. Hỏi nhau để đem lại chương trình lợi ích chung cho quốc gia dân tôc. Tôi, đại diện cho Hội Đồng Đại Diện, một lần nữa thành thật xin lỗi cùng tất cả quý vị đại biểu ngày hôm nay. Và như quý vị cũng biết, tất cả mọi diễn tiến có những ưu và khuyết, có những cái đúng và những cái sai. Chúng tôi nghiêng mình khâm phục và khen ngợi Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương đã bỏ thời gian quý báu thực hiện bản HC dài 70 trang như vậy. Đây cũng là điều đáng tiếc vì nó không phù hợp với các sinh hoạt của CĐNVQGHK. Bây giờ chúng ta không thể tìm gấp ban tu chính hiến chương, tôi đã thảo luận với ông Tần và ông Hữu, trong tương lai CĐNVQGHK sẽ tu chính hiến chương.  Hội Đồng Đại Diện sẽ tìm người phụ trách tu chính hiến chương.

 

Ban Tổ Chức đánh máy từ đĩa video do ủy viên báo chí CĐVN Bắc Cali cung cấp.


 

NHỮNG BÀI LIÊN QUAN

 1. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 2. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 3. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 4. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 5. Bản Chất Khó Dấu

 6. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 7. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 8. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 9. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 10. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 11. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 12. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 13. Đại Hội Bất Thường Quậy

 14. Thực Chất Về Tổ Chức Cộng Đồng Kim Âu

 

 

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton ֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF ֎ Một Cơn Gió Bụi

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam ֎ Vietnam Why Did We Go

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes  ֎ Computer Page

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: