* { margin: 0; padding: 0; } .imgbox { display: grid; height: 100%; } .center-fit { max-width: 100%; max-height: 100vh; margin: auto; }
 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Lottery

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Đà Lạt

 

Nhận-định về sinh-hoạt và lập-trường

của Điếu-Cầy Nguyễn-văn-Hải

và Câu-lạc-Bộ Nhà Báo Tự-Do

 

 

-Thế Huy / Paris -

 

 

 

Blogger Điếu Cày Nguyễn-văn-Hải bị tống-xuất từ nhà tù Nghệ-An ở Việt-Nam, đáp máy bay đến Los Angeles, California vào lúc 21.30 giờ ngày thứ ba 21/10/2014 trong sự tiếp-đón rộn-ràng cuả cộng-đồng người Việt chống Cộng tại Mỹ. Trong cuộc đón-tiếp này, người ta ghi-nhận sự có mặt cuả đại-diện các giới-chức dân-cử Hoa-Kỳ như Thượng-nghị-Sĩ Lou Correa, Giám-sát-Viên Janet Nguyễn, Cựu phụ-tá cuả Dân-Biểu Ed Royce là Young Kim và các cơ-quan truyền-thông VN tại Nam California. Nếu không có những sự-kiện bất-thường xảy ra trong buổi gặp-gỡ này th́ quần-chúng ít quan-tâm đến việc ông đến Mỹ. Nhưng trong buổi gặp-gỡ trên, một người Việt chống Cộng, ông Đinh-quang-Truật, cựu sĩ quan hải-quân VNCH đă tiến đến, thân-thiện vỗ vai và trao cho ĐC/NVH lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nhưng ĐC/NVH đă gạt ra, không nhận.

Qua sự-kiện trên, giới truyền-thông VN hải-ngoại chia ra làm đôi : Đa số tỏ ư bất-măn về thái-độ phũ-phàng và dứt-khoát này, nhưng số c̣n lại

bào-chữa rằng ĐC/NVH trước kia là bộ-đội VC, quá ngỡ-ngàng khi được trao cờ VNCH th́ cũng là lẽ thường. Một vài người khác quả-quyết là sau khi nh́n kỹ Video chiếu chậm th́ thấy một trong hai người Mỹ bảo-vệ an-ninh gạt tay người trao cờ, chứ không phải ĐC/NVH từ-khước.

Có lẽ, sau khi thấy phản-ứng bất lợi cuả người Việt khắp nơi về vấn-đề này nên 10 ngày sau, 31/10/2014, Đài SBTN (Tổng-giám-Đốc là Trúc-Hồ) và CLB/NBTD tổ-chức một cuộc gặp-gỡ giữa ông Hải và giới truyền-thông tại trụ-sở đài này ở Little Saigon. Trong phần phỏng-vấn, việc từ-chối Quốc-Kỳ VNCH lại được hỏi tới.

 

Chi-tiết cuả cuộc Hội-luận Truyền-thông : Trong cuộc được gọi là Hội-luận Truyền-thông này, trên bàn chủ-toạ gồm có ĐC/NVH, Luật-sư Đỗ-Phủ ( Phó TGĐ/SBTN ) và Luật-sư Nguyễn-anh-Tuấn (Thư-kư Hội-đồng Quản-trị/SBTN ). Giữ vai-tṛ MC trong sinh-hoạt này là Diệu-Quyên, Mai-phi-Long và nhà báo Tường-Thắng. Trong pḥng họp không có bất cứ một lá cờ nào. Điều này được hiểu như là quyết-định chung cuả ĐC/NVH và SBTN.Theo tin-tức do SBTN phổ-biến th́ từ bàn chủ-toạ, LS Nguyễn-anh-Tuấn đặt câu hỏi về cảm-nhận đầu-tiên khi đặt chân tới đây, ĐC/NVH trả lời là không c̣n bị công-an theo dơi, không-khí ấm-áp, tự-do và sau khi tiếp-xúc với Bộ Ngoại-giao HK và truyền-thông, ông t́m cách kêu gọi kết-nối trong, ngoài và vận-động giúp-đỡ bạn tù ở trong nước.

Nhận xét cuả người viết :Khi nói đến không-khí ấm-áp, không phải ông nói về thời-tiết, khí-hậu hoặc nhiệt-độ v́ bấy giờ trời đă vào cuối thu ở Mỹ, khí-hậu lạnh hơn ở Sàig̣n. Điều ông muốn nói đến ở đây là t́nh người Việt hải-ngoại nồng-ấm được thể-hiện qua việc họ cư-xử với ông trong suốt 10 ngày qua, dù ngay trong buổi sơ-ngộ ở Phi-trường Los Angeles, ông đă tàn-nhẫn tạt một gáo nước lạnh vào mặt họ qua việc gạt bỏ biểu-tượng thiêng-liêng cuả họ là Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Có lẽ, theo sự đánh-giá của ông : Lá cờ đó không xứng đáng đối với vai-tṛ và tư-thế cuả ông, vị cứu-tinh chung cuả Dân-tộc gồm cả 90 triệu người ở trong nước trong đó có cả 4 triệu đảng-viên Đảng CS và họ-hàng, con cháu cuả chúng ?.

Vấn-đề ông kêu gọi kết-nối trong ngoài th́ CLB/NBTD, nếu c̣n ai chưa bị cầm-tù ở trong nước hay hiện có mặt tại hải-ngoại, qua hệ-thống Internet toàn-cầu vẫn có thể kết nối với báo giới VN Hải-ngoại trong công-cuộc đấu-tranh cho Dân-Chủ và Tự-Do tại VN. Ông không tiện nói trắng ra, nhưng người ta hiểu rằng có thể ông muốn vận-động cho việc kết-nối truyền-thông cuả người Việt Hải-ngoại với các tổ-chức thông-tin lề phải ở VN tức là các báo, đài truyền-thanh, truyền h́nh cuả Nhà Nước ?.

Luật-sư Đỗ-Phủ, cũng trên bàn chủ-toạ, hỏi rằng ĐC/NVH có con gái ở Vancouver, Canada. Vậy trong thời gian sắp tới ông dự-tính sẽ ở đâu th́ đương-sự cho hay là ông sẽ ở lại California để sát cánh cùng đồng hương hầu đấu-tranh cho Tự-Do và Dân-Chủ tại VN. Cũng trong dịp này, ông xác-định rằng ông không nằm trong bất cứ đảng-phái nào và trong những ngày vừa qua, ông đă gặp-gỡ anh em CLB/NBTD để cập-nhật thông-tin và đă kết-nối CLB/NBTD với Đài Truyền H́nh SBTN.

Nhận xét cuả người viết :V́ những sinh-hoạt đấu-tranh và để tránh những hệ-lụy cho người thân, ĐC/NVH đă ly-dị vợ là bà Dương-thị-Tân năm 2006, sau đó liên-hệ t́nh-cảm với Vũ-hồng-Ánh hiện đang làm việc trong ban nhạc cổ-truyền tại “đài Truyền-H́nh thành-phố HCM”. Bà này là em ruột cuả nhà-văn Vũ-thư-Hiên, con cuả ông Vũ-đ́nh-Huỳnh trước đây bị VC bỏ tù về tội danh xét lại, chống Đảng. Đương-sự có 3 con gồm một trai, hai gái với bà Tân, và người con gái út là Nguyễn-thị-Thu-Hương hiện sống tại Vancouver, Canada. Năm 2006, ông Hải thành-lập Hội Nhà Báo Tự-Do, nhưng VC chưa có luật cho phép lập hội nên sau đó ông đổi tên là CLB/NBTD. Điều đó có nghiă là việc đổi danh-xưng thành CLB/NBTD khiến tổ-chức này hợp-pháp và VC đă cho phép CLB Nhà-Báo-Tự-Do được sinh-hoạt theo luật-pháp XHCNVN?. Nếu đúng như thế th́ VC đă có ít nhiều tự-do báo-chí. Ngược lại, nếu chưa có tự-do báo-chí ở trong nước th́ cái tên gọi cuả CLB/NBTD chỉ được VC dùng làm b́nh-phong để  che-đậy thực-chất cuả một chế-độ bóp-nghẹt tiếng nói cuả người dân. Nếu vậy,  tại sao bao nhiêu năm qua, ông lại duy-tŕ cái tên gọi không đúng với thực-chất cuả nó như cố-ư tạo chính-danh cho VC như thế ?.

Ngoài ra, trước khi bị bắt lần đầu vào năm 2008, ông đă liên-hệ, dính-líu  với Đảng Nhân-Dân Hành-Động (sau này được đổi tên là Đảng Dân-Chủ VN) cuả  Nguyễn-sĩ-B́nh ở San Jose và Đảng Việt-Tân nên VC đă lấy việc ông trốn thuế để kiếm cớ bắt ông. Có lẽ, v́ bị VC đầy-đọa đến nỗi suưt bị mất một cánh  tay(sic) trong tù khiến ông quên nên xác-định rằng ông không thuộc một đảng-phái nào hết ?.

Một điều khó hiểu khác là : Ông Hải là người bị VC lưu-ư , theo dơi v́ các hoạt-động và quan-điểm chính-trị, ít nhất từ năm 2006, nhưng con gái út cuả ông lại được VC cho sang Canada du học?. Ở VN muốn thi vào đại-học, thí-sinh bị xét lư-lịch tới 3 đời mới được nạp đơn trước khi qua phần khảo-thí. Ngược lại, những người chống-đối nhà nước, nhưng con lại được VC ưu-đăi cho đi du-học tại các nước thuộc thế-lực thù-nghịch và việc ấy đă trở thành một hiện-tượng phổ-quát khiến người ta không thể hiểu nổi!.

Trước đây hàng chục năm, khi ông Đoàn-viết-Hoạt c̣n ở trong tù mà vợ ông, bà Trần-thị-Thức, được VC cho phép đưa 2 con sang Mỹ du-học và nhân dịp này, bà liên-lạc với các giới-chức Hoa-Kỳ hầu vận-động cho việc VC trả tự-do cho chồng !.

Trần-khải-thanh-Thủy bị coi là kẻ phá-hoại, chống-đối nhà nước, bị công-an canh-chừng, xách-nhiễu mà con gái lại được VC cho sang Pháp du-học. Cộng-sản thờ-ơ không truy-xét lư-lịch hay VC đă đổi mới, tự-do hơn cả các nước dân-chủ Âu-Mỹ ?. Điều đó khiến người ta đặt ra câu hỏi : Phải chăng con cuả những người trên được gửi đi để làm công việc dọn đường, là dầu mối giao-liên hoặc đó là kết-quả cuả cuộc đổi-chác, tưởng-thưởng cho những toan-tính lâu dài giữa người đang bị giam cầm và những kẻ nắm quyền ở VN ?.

Người CS yếu kém về tri-thức, về văn-hoá, giao-tế và về khoa-học kỹ-thuật, nhưng đ̣n phép, lừa-đảo và thủ-đoạn chính-trị th́ họ hơn hẳn chúng ta v́ họ được tôi-luyện cả đời về các lănh-vực ấy. Họ không bao giờ thả cọp về rừng để những kẻ thật sự chống-đối nằm ngoài ṿng kiểm-soát và sự ḱm-kẹp cuả chế-độ, dù đó là cuộc trao-đổi với bất cứ thế-lực nào, nếu việc ấy không có lợi cho họ.

VC thả Đoàn-viết-Hoạt, Dương-thu-Hương, Trần-khải-thanh-Thủy, Cù-huy-hà-Vũ, ĐC/NVH…. sau khi đă dự-trù những t́nh-huống xấu nhất cho chế-độ. Do đó, hiển-nhiên cơ-quan t́nh-báo VC đă bẻ hết móng-vuốt, đă cấy sinh-tử-phù hết sức kỹ-lưỡng để việc xuất-khẩu tù-nhân có lợi cho chúng nhiều hơn là có hại. Bởi vậy, chúng ta đừng kỳ-vọng ǵ về những con bài nhiều mặt đang được VC và Hoa-kỳ sử-dụng trong cuộc chơi tráo bài ba lá ấy. Những kẻ chủ-trương giết lầm c̣n hơn bỏ sót như VC không bao giờ dại-dột làm những việc có thể có hại cho chúng nhiều hơn là có lợi.

 

A.- Việc CLB/NBTD cuả ĐC/NVH nối-kết với Đài SBTN cuả Trúc-Hồ : Trong phần trả lời LS Đỗ-Phủ, Phó TGĐ/SBTN về những dự-tính trong chương-tŕnh sinh-hoạt cuả ḿnh, ông Hải cho biết ngoài việc đẩy mạnh nỗ-lực nối-kết truyền-thông trong và ngoài nước để yểm-trợ cho cuộc đấu-tranh cho dân-chủ và tự-do tại VN, ông đă gặp-gỡ các anh em trong CLB/NBTD để cập-nhật thông-tin và đă kết-nối CLB/NBTD với Đài SBTN .

Câu trả lời này khiến người ta nhớ tới việc thay đổi lập-trường rất lộ-liễu và kệch-cỡm cuả Trúc-Hồ trong cuộc phỏng-vấn cuả một phóng-viên gà nhà được phổ-biến mới đây trên Youtube và các diễn-đàn điện-tử. Qua đó, Trúc-Hồ đă trả lời một cách vụng-về, gượng-ép về lập-trường mới cuả ḿnh là đối-thoại để thay đổi hiện t́nh ở trong nước và tin rằng VC tôn-trọng hiến-chương LHQ năm 1948 về nhân-quyền, nên ông không chủ-trương lật đổ nhà nước v́ quan-niệm như thế là sai. Ông khuyên mọi người chấp-nhận chủ-trương đó; khiến trên diễn-đàn truyền-thông hải-ngoại xôn-xao tranh-căi! Lập trường này có nhiều điểm trùng-hợp với đường lối cuả Cựu Nghị-viên Hoàng-duy-Hùng ở Texas. Để xác-định sự thật và chi-tiết về cuộc phỏng-vấn này, xin mọi người xem lại Youtube trên Internet.

Trước đây, Trúc-Hồ và Trung-tâm băng nhạc Asia gây được khá nhiều thiện-cảm cuả người Việt tỵ-nạn CS qua việc yểm-trợ tài-chánh cho Tập-Thể Chiến-Sĩ VNCH và tổ-chức các buổi văn-nghệ tại nhiều nơi để quyên tiền giúp thương-phế-binh VNCH c̣n kẹt lại ở VN, và nhất là hợp-tác với một số ca-nhạc-sĩ sáng-tác và phổ-biến các bản nhạc đấu-tranh với nội-dung làm nhiều người Việt tha-hương phải nhỏ lệ. Tuy nhiên, một điều vẫn khiến một số người không hiểu là tại sao trước đây, hoạt-động chống Cộng cuả Trúc-Hồ như thế, mà từ lâu, chi-nhánh cuả SBTN do Trúc-Hồ đứng đầu vẫn được VC cho hoạt-động, và nếu người viết nhớ không lầm th́ trên Youtube, chiếc xe hơi mang tên Đài SBTN vẫn được phép đi khắp nơi ở VN để làm phóng-sự.

Việc ĐC/NVH xác-định đă kết-nối giữa CLB/NBTD và SBTN cuả Trúc-Hồ với lập-trường đối-thoại với VC khiến chúng tôi nghĩ là gần đây, Trúc-Hồ đưa ra cuộc phỏng-vấn này để dọn đường cho việc hợp-tác thuận chiều với đường-lối và vai-tṛ cuả ĐC/NVH và CLB/NBTD. Nếu giả-thuyết này đúng th́ câu hỏi cần đặt ra: Ai là người viết ra kịch bản và làm đạo-diễn cho cả CLB/NBTD lẫn Đài SBTN ?.

VC cho Nguyễn-văn-Hải sang Mỹ để hợp-tác với Trúc-Hồ và SBTN hầu đưa ra chủ-trương kêu gọi người Việt hải-ngoại hoà-hợp hoà-giải với bọn CS đương-quyền, đồng thời hổ-trợ cho việc Hoa-Kỳ và VC xích gần lại với nhau để hoá-giải hoặc làm giảm bớt áp-lực cuả Tầu Cộng đang đè nặng trên giới lănh-đạo CS hiện nay ở VN ?.

Những người đứng đầu hệ-thống quyền-lực cuả Tầu Cộng từ sau Hội-nghị Thành-Đô năm 1990 đă xếp-đặt mọi nhân-sự trong guồng máy nắm quyền tại VN nên việc VC cho một tên nào đó, như Nguyễn-tấn-Dũng chẳng hạn, đóng kịch thân Mỹ chỉ là tṛ đu dây mà Hồ-chí-Minh đă áp-dụng khá thành-công trong các cuộc xung-đột giữa Nga và Tầu Đỏ trước đây để thủ lợi hầu nhận viện-trợ cuả cả hai phe nhằm đẩy mạnh cuộc chiến-tranh đánh chiếm VNCH !.

 

B.- Những toan-tính giữa Mỹ và CSVN :Hơn ai hết, chính-phủ Mỹ hiểu rất rơ vai-tṛ tay sai Tầu Cộng cuả CSVN, nhất là sau văn-bản bán nước mà VC đă kư với TC trong Hội-nghị Thành-Đô, theo đó bất cứ một động tĩnh nào trong nhóm thái-thú VN trái ư Tầu Đỏ sẽ bị tức thời thanh-toán. Mỹ muốn duy-tŕ ảnh-hưởng cuả ḿnh tại Á-Châu, nhất là vùng biển Việt-Nam v́ đó là đường vận-chuyển hàng-hải huyết-mạch cuả thế-giới trong khi Tầu-Cộng lăm le chiếm hầu-hết quyền kiểm-soát ở đây.

Nhưng kinh-tế Mỹ đang t́m mọi cách để phục-hồi và Mỹ mở cửa cho bất cứ ai mang từ 500 ngàn US$ mua nhà hoặc đầu-tư th́ được quyền ở Mỹ. Điều đó cho thấy Mỹ đang vùng-vẫy để thoát thời kỳ suy-thoái kinh-tế cho nên việc đối đầu gay-gắt với Bắc-Kinh là điều Hoa-Kỳ chưa nghĩ tới. Về sức mạnh quân-sự th́ TC chưa là mối quan-tâm cuả Mỹ, ngược lại sức tiêu-thụ cuả 1 tỷ 500 triệu người Tầu là một thị-trường vô-cùng hấp-dẫn, hơn nữa nhân-công rẻ mạt cuả TC là một mối lợi vô giá đối với các nhóm tài-phiệt Mỹ có rất nhiều phần hùn trong các công-ty lớn trên thế-giới đang đầu-tư tại Hoa-Lục. Trong khi đó, trên thực-tế, những người làm chính-sách cuả Mỹ là những nhóm tài-phiệt nằm trong hậu-trường chính-trị, chứ không phải là chính-quyền Mỹ. Bởi vậy một cuộc căng-thẳng ngoại-giao hay việc xung-đột vũ-trang giữa Mỹ và Tầu Cộng không thể xảy ra trong t́nh-h́nh hiện-hữu. Ngoài ra, không-khí sôi-động trong vùng Biển Đông khiến Mỹ bán được một số vũ-khí chiến-lược đắt giá cho Úc và các nước trong vùng tranh-chấp cũng là điều có lợi cho Mỹ.

Do đó, mọi hy-vọng, mọi tính-toán nhằm nhờ Mỹ đỡ lưng cho CSVN tránh áp-lực cuả TC chỉ là ảo-vọng và sẽ chẳng giúp VN thoát ra khỏi sự lệ-thuộc TC được. Cách đây hơn 40 năm, khi Hiệp-Định Paris được kư-kết ngày 27/01/1973, Mỹ đă lạnh-lùng và tàn-nhẫn khai-tử VNCH và trước đó, đă phản-bội đồng-minh chí-thiết là Đài-Loan để ve-văn TC th́ đừng hy-vọng rằng họ sẽ thương-tưởng chúng ta. Chính-quyền Mỹ có những mục-tiêu cuả họ trên chính-trường thế-giới, chứ không chỉ giới hạn ở vùng Á-châu. Do đó, những mục-tiêu và chính-sách cuả Mỹ khó có thể phù-hợp với số-phận và tương-lai cuả con cháu chúng ta và cuả Dân-Tộc VN như chúng ta hằng mong-ước.

Những người như Cù-huy-hà-Vũ, Điếu Cày, Đoàn-viết-Hoạt…và một số người khác được VC phóng-thích và đi thẳng sang Mỹ, có lẽ nằm trong kế-hoạch và sự thương-lượng, toan-tính giữa Mỹ và CSVN để dự-trù cho một giải-pháp sẽ dùng những người này như những thành-phần nằm trong một cơ-cấu làm trái độn, như một chính-phủ lâm-thời chẳng hạn, hầu mở đường cho những tên tội-đồ CS đào-thoát khi VN bắt đầu đi vào một khúc quanh lịch-sử trong một vài thập niên tới. Chính v́ thế, những người này đều không chống Cộng mà chỉ chống bất công, tham-nhũng, đ̣i nhân-quyền, xin-xỏ tự-do và nhất là chỉ chống Tầu Cộng để lôi kéo các chính-trị-gia, các đảng-phái trở-cờ và không có thực-lực chạy theo với hy-vọng được chia-chác miếng đỉnh-chung tưởng-tượng trong một tương-lai ở cuối đường hầm vô-tận.

Nếu không phải v́ những mục-tiêu đó th́ nước Mỹ nhất-định không chịu làm cái thùng rác để VC gửi những đồ phế-thải, những rác-rưởi nguy-hiểm như chất phóng-xạ nguyên-tử mà người ta phải trả tiền cho các nước nghèo-đói để họ chịu liều ḿnh chứa-chấp.

C.- ĐC/NVH gạt bỏ Quốc-Kỳ VNCH :Đây là đoạn văn trong bài tường-thuật cuả phóng-viên Ngọc-Lan/ Báo Người Việt viết về lư-do tại sao Blogger Điếu-Cày từ-chối nhận Cờ Vàng trong đêm 21/10/2014 tại phi-trường Los Angeles :Về thắc-mắc : Trong những ngày qua có những kết án rằng anh được đồng-bào tiếp-đón tại phi-trường, anh đă không nhận lá cờ vàng. Một số người kết-luận rằng anh từ-chối đứng vào hàng- ngũ cuả cộng-đồng Người Việt Tự-Do hải-ngoại?

 

Điếu Cày nêu suy-nghĩ: “Trước tiên lá cờ là một biểu-tượng. Chúng ta tranh-đấu là v́ mục-tiêu Tự-Do, Dân-Chủ, không phải đấu-tranh cho biểu-tượng cuả lá cờ. V́ biểu-tượng có thể thay đổi, nhưng mục-tiêu đấu-tranh th́ không thay đổi. Lá Cờ Vàng có từ thời Nhà Nguyễn. Đó là lá cờ Tổ-Quốc, đại-diện cho những quyền tự-do dân-chủ. C̣n Cờ Đỏ sao Vàng là biểu-tượng cho một chế-độ độc-tài. Nếu có một lá cờ nào đại-diện cho những quyền tự-do dân-chủ, cho những quyền-lợi tự-do dân-tộc Tổ-Quốc th́ tôi sẵn-sàng đứng dưới lá cờ đó. Không riêng ǵ cá-nhân tôi mà tất cả chúng ta trong nhu-cầu kết-nối tạo sức mạnh tổng-hợp th́ hăy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ để đấu-tranh cho quyền-lợi dân-tộc, đất nước. Tôi hy-vọng khi chúng ta đoàn-kết được, chúng ta sẽ chọn ra những biểu-tượng xứng-đáng nhất cho ḿnh. Nếu 90 triệu người dân VN đồng-thuận rằng lá cờ từ thời Nhà Nguyễn để lại cho chúng ta là lá cờ cuả dân-tộc và chúng ta nhất-trí đứng chung. Như thế th́ chúng ta không căi nhau nữa”.

Phân-tích về lời bào-chữa trên: Phần đầu, sau khi coi Cờ Vàng chỉ là một biểu-tượng, chứ không phải là mục-tiêu cuả cuộc tranh-đấu mà ḿnh đă và đang theo đuổi, Điếu-Cày xác-nhận Cờ Vàng là lá cờ Tổ-Quốc, đại-diện cho những quyền tự-do dân-chủ và khẳng-định rằng nếu có một lá cờ nào đại-diện cho những quyền tự-do dân-chủ, cho những quyền-lợi tự-do dân-tộc Tổ-Quốc th́ đương-sự sẵn-sàng đứng dưới lá cờ đó.

Theo lư-luận trên cuả chính đương-sự th́ lá cờ đó là Lá Cờ Vàng?. Nhưng tại sao, khi ông Đinh-quang-Truật trao Cờ Vàng th́ đương-sự lại hất ra?.

Lời giải-thích mười ngày sau khi biến-cố trên xảy ra cho thấy ĐC tự mâu-thuẫn dù đă có mười ngày để suy-nghĩ và chắc-chắn đă được SBTN trong đó có hai luật-sư Đỗ-Phủ và Nguyễn-anh-Tuấn cuả SBTN mớm lời và chỉ-dẫn ?.

Theo dơi buổi hội-luận truyền-thông trên Youtube, người ta thấy tham-dự-viên gồm rất nhiều đại-diện hội-đoàn, báo-chí và cơ-quan truyền-thông Việt-ngữ, nhưng không ai nêu ra được một vấn-đề hoặc đặt một câu hỏi hay có ư-kiến phản-bác nào trước lối lư-luận mâu-thuẫn và vụng-về và thiếu tính-cách thuyết-phục cuả ĐC về việc từ-khước Lá Cờ Vàng đêm 21/10/2014 tại phi-trường Los Angeles. Người ta có cảm-tưởng là phần đông người tham-dự đến đó chỉ để vỗ tay, chỉ làm theo sự lôi-cuốn cuả đám đông!.

Đoạn tiếp-theo, ĐC cho rằng v́ nhu-cầu kết-nối tạo sức mạnh tổng-hợp, mọi người hăy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ. Sau khi xác-định như thế, ĐC lại nói thêm ngụ ư là việc đứng dưới Cờ Vàng chỉ là v́ Nhu-Cầu Đoàn-Kết có tính-cách giai-đoạn để đấu-tranh và sau đó, mọi người sẽ chọn một biểu-tượng xứng-đáng nhất cho ḿnh. Đương-sự đặt điều-kiện là nếu 90 triệu người VN đều chấp-nhận Cờ Vàng th́ mới được!.

Đây là một câu tḥng, một điều-kiện không bao giờ đáp-ứng được bởi v́ trong số 90 triệu người VN ấy có 4 triệu đảng-viên CS cộng thêm vợ, chồng, con cháu nội-ngoại cuả nhóm đảng-viên bám chặt chế-độ v́ quyền-lợi và bổng-lộc này nữa, th́ cộng lại phải lên tới 20 triệu người. Như thế th́ con số 90 triệu người cùng đồng-thuận chấp-nhận Cờ Vàng như ĐC đặt ra sẽ không bao giờ đạt tới.

Những người ủng-hộ ĐC có thể cho rằng người viết chẻ sợi tóc ra làm đôi và cố-ư bắt-bẻ để đả-phá một người đang đấu-tranh đối-đầu với CSVN. Phê-phán là quyền tự-do cuả mỗi người, nhưng v́ trách-nhiệm cuả lương-tri con người bắt người viết phải nhắc-nhở là trong điạ-hạt chính-trị, chúng ta không thể thờ-ơ và dễ-dăi được. Trong sinh-hoạt đấu-tranh và chính-trị, mọi phe-phái đều khai-thác mọi sơ-hở cuả nhau và trong mọi văn-bản, mọi thoả-ước, mọi hiệp-định người ta gài nhau từng dấu chấm, từng dấu phẩy. Người Quốc-Gia VN thờ-ơ và dễ-dăi nên chúng ta luôn luôn thất-bại và là nạn-nhân trước những đ̣n-phép cuả đối-phương. Sự hấp-tấp, lạc-quan và hời-hợt cuả chúng ta trong đời sống cá-nhân và trong sinh-hoạt hàng ngày nếu có thất-bại th́ cũng chỉ thiệt-hại cho cá-nhân ḿnh hoặc cho gia-đ́nh, nhưng sự sai-lầm trong chính-trị sẽ có thể dẫn tới những hoạ-kiếp vô-cùng cho nhiều thế-hệ con cháu chúng ta !.

D.- Nỗ-lực tạo Vỏ Bọc cho ĐC/NVH: Việc ông Đinh-quang-Truật v́ xúc-cảm cá-nhân nên đem Cờ Vàng tặng ĐC là điều không nên làm, nhưng không đáng trách v́ đúng ra, chúng ta nên để ĐC tự chọn lấy chỗ đứng cuả ḿnh để từ đó mọi người biết và đánh-giá đúng con người, lập-trường, chỗ đứng và nhất là vai-tṛ cuả ông trong việc được gọi là tống-xuất này cuả CSVN. Tuy nhiên, nhân việc tặng cờ tại Phi-trường Los Angeles, người ta hiểu ra rằng từ thâm-tâm, hoặc v́ sứ-mạng mà có thể ĐC đă nhận-lănh, không phù-hợp với mục-tiêu và đường lối đấu-tranh cuả người Việt chống Cộng chúng ta.

Ngược lại, nếu người tặng cờ là một nhân-vật trong ban-chấp-hành cuả một đảng-phái hay một tổ-chức có tầm-vóc th́ việc tặng cờ ấy mang ư-nghiă việc tấn-phong thủ-lănh và sự thần-phục, quy-hàng cuả tổ-chức ấy đối với một người mà họ chưa t́m hiểu tận-tường đến từ phiá bên kia.

Sau khi gặp phản-ứng bất lợi từ phiá Người Việt QG, Đài SBTN (vừa được CLB/NBTD kết-nối) đă t́m cách chữa cháy cho ĐC bằng cách tổ-chức buổi hội-luận truyền-thông vừa được nói đến ở trên và nhất là cho người đại diện SBTN ở Miền Đông HK là Vơ-thành-Nhân viết văn-thư đề-nghị với ông Đoàn-hữu-Định, Chủ-tịch CĐNVQG Miền Đông HK tổ-chức đón-tiếp và trao Cờ Vàng cho ĐC khi đương-sự đến vùng này ngày 20/11/2014; dồng thời ông Vơ-thành-Nhân cũng xin cộng-đồng ở đây cử người tháp-tùng ĐC trong buổi gặp-gỡ chính-giới HK ít ngày sau đó. Nếu người viết nhớ không lầm th́ CĐNVQG Miền Đông HK đă tỏ ư thuận chiều về đề-nghị ấy !.

Danh-dự và chính-nghĩa cuả Người Việt Quốc-gia đă bị chà-đạp khi ĐC/NVH tạt một xô nước bẩn vào biểu-tượng thiêng-liêng cuả Tổ-Quốc khi gạt bỏ Quốc-Kỳ cuả Dân-Tộc, cuả nhiều trăm ngàn ch́ến-hữu VNCH đă hy-sinh và hàng triệu dân Miền Nam đă nằm xuống trong cuộc chiến tự-vệ cuả Quân-Dân-Cán-Chính VNCH trong cuộc chiến đă qua !!!

Nếu việc trao cờ ngày 20/11/2014 xảy ra, nó sẽ được hiểu như một màn kịch, trong đó ĐC phải miễn-cưỡng nhận Lá Cờ Vàng mà ông đă một lần từ-chối. Đó là một sự áp-chế. Chúng ta chống CS v́ họ độc-tài, bóp nghẹt tự-do th́ chúng ta không thể ép ĐC nhận Quốc-kỳ/VNCH mà ông ta đă không thích hoặc dị-ứng. Ngược lại, một số người khác cũng có thể lên án chủ-trương này là cố-ư tạo một VỎ BỌC (cover, couverture) cho ĐC mặc áo Người Quốc-Gia (dù ĐC không muốn) để từng bước lái người Việt hải-ngoại đi chệch hướng hầu thực-hiện đường-lối van-xin và hoà-dịu với VC như Trúc-Hồ đă nói trong Youtube cách đây ít lâu.

http://www.youtube.com/watch?v=pbWlPNCDCz8

Để trả lời câu hỏi : Trước đây anh là bộ-đội và ngay tại đây có nhiều người từng là sĩ-quan VNCH ; nếu cần phải nói đều ǵ với họ th́ anh sẽ nói ǵ ?Điếu-Cày nói nguyên-văn:“Tôi muốn nói thế này : Ở Miền Bắc đến tuổi, không đi bộ-đội th́ cũng bị bắt. Đi qua một cuộc chiến, tôi đă thấy nhiều điều đau khổ trên quê-hương đất nước này. Tôi từng thấy một bà mẹ VN từng đặt lên bàn thờ di-ảnh cuả hai con ḿnh ở hai chiến-tuyến khác nhau. Nhà thơ Nguyễn-Duy có nói ‘’bên nào thắng th́ nhân-dân đều bại’’. C̣n chúng ta v́ lư-do này hay lư-do kia từng đứng ở hai đầu chiến-tuyến và tôi cũng nói đến các vị cựu chiến-binh từng tham-chiến tại VN cũng như vậy thôi. Bây giờ là lúc chúng ta hàn-gắn Dân-tộc VN. Bây giờ là lúc bắt tay vào hợp-tác và phát-triển với bạn-bè trên cộng-đồng quốc-tế. V́ vậy, chúng ta hăy xếp lại quá-khứ, xếp lại sự khác biệt để cùng đấu-tranh v́ một mục-đích v́ tương-lai cuả dân-tộc. C̣n những chính-quyền đă đem lại sự đau-khổ cho người dân th́, giờ mọi người đă nhận rơ và bây giờ chúng ta đấu-tranh v́ một tương-lai VN đoàn-kết, hoà-hợp và phát-triển’’. (Hết trích).

Lẽ ra, người viết c̣n nhiều điều phải nói, nhưng thời-gian ĐC đi tiếp-xúc với Cộng-đồng NVQG ở Miền Đông HK sắp đến và việc cưỡng-chế nhận cờ sẽ xảy ra nên chúng tôi tạm chấm-dứt bài viết ở đây để góp-ư kịp thời với ông Đoàn-hữu-Định và BCH cộng-đồng người Việt QG tại các tiểu-bang lân-cận đừng bồng-bột dính-líu tới vấn-đề phức-tạp và gai-góc này để quư-vị c̣n có thể cùng đi chung đường với những người chủ-trương phải đào tận gốc chủ-nghĩa và cơ-chế CS tại VN để tránh họa mất nước. Mục-tiêu cuả CSVN từ năm 1990 đến bây giờ là làm thái-thú cho Tầu-Cộng để giữ quyền và giữ Đảng. Dân-Tộc VN chỉ có thể vô-hiệu-hoá Thoả-Ước Thành-Đô 1990 mà những tên VC chóp-bu đă kư bằng một cuộc cách-mạng thực-sự và triệt-để trước năm 2020.

Phần Kết :Từ hơn một thập niên trước 1975, Việt Nam thiếu những người lănh-đạo đủ tầm-vóc có khuynh-hướng tự-chủ để quyết-định vận-mệnh cuả Đất Nước và cũng từ đó, người dân mất dần tinh-thần tự-lập. Nhiều người nghĩ rằng tương-lai cuả dân-tộc phụ-thuộc vào sự dàn-xếp, định-đoạt cuả các Siêu-Cường trên thế-giới ; do đó, họ thiếu sự phấn-đấu để tự tạo cho ḿnh một thế-đứng cần-thiết khiến các thế-lực quốc-tế tin-tưởng khi xếp-đặt bàn-cờ thế-giới. Quần-chúng buông xuôi và các đảng-phái chỉ chú-trọng vào việc vận-động hậu-trường chính-trị để đợi đèn xanh từ quyết-định cuả các nước lớn.Tâm-lư đợi-chờ, thụ-động ấy sẽ đưa dân-tộc này đến chỗ diệt-vong và thái-độ lệ-thuộc ấy phải được tẩy rửa khỏi đầu óc cuả chúng ta. Sự sợ-hăi, ngại đổ mồ-hôi, sợ hy-sinh sẽ làm cho chúng ta mỗi ngày một bạc-nhược hơn và bạo-lực sẽ muôn đời thống-trị chúng ta.

Người Tây-Phương có một câu ngạn-ngữ để tự nhủ ḿnh, dùng làm phương châm cho đời sống : ‘’Aide-toi, le ciel t’aidera’’ nên họ luôn luôn chủ-động và đó là mấu-chốt cuả sự thành-công và tiến-bộ. Chúng ta không thể tiếp-tục khoanh tay chờ hoặc nằm dưới gốc cây đợi sung rụng v́ không ai yêu-thương, giúp-đỡ chúng ta nếu chúng ta không xả-thân tự cứu.

Đèn xanh cuả Mỹ mà nhiều người mong-đợi sẽ chẳng bao giờ có nếu người dân trong nước vẫn thờ-ơ với số-phận cuả chính ḿnh. Quan-niệm cuả Mỹ là chỉ yểm-trợ những giải-pháp khả-thi và có thể thành-công, chứ không hành-động v́ cảm-tính như chúng ta.

Dân-chủ, Tự-do và tương-lai cuả Dân-tộc phải trả bằng mồ-hôi, nước mắt và máu cuả chính ḿnh. Nó sẽ chẳng bao giờ đến v́ những thỉnh-nguyện-thư hoặc qua những buổi điều-trần có tính-cách h́nh-thức tại Quốc-Hội hay tại Bộ Ngoại-Giao cuả những nước Âu, Mỹ. Đấy chỉ là những yếu-tố phụ-thuộc, những chất xúc-tác thêm vào nỗ-lực chính cuả người dân đang bị ḱm-kẹp ở VN. Nỗ-lực chính không có mà chỉ xoay quanh các yếu-tố phụ-thuộc th́ kết-quả sẽ ra sao, chắc mọi người đă biết !.

THẾ-HUY.

Paris, 16/11/2014.

 

 

Bản Quyết Định Truất Phế

 

 

 

 

 

 
Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Dallas Truất Phế... by kimau

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 1 by kimau

 

 

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 2 by kimau

 

 

 

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 3 by kimau

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi t́m tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đă đưa đến kết thúc đau thương vào ngày 30 – 4- 1975 và để lại một xă hội thảm hại, đói nghèo lạc hậu ở Việt Nam gần nửa thế kỷ nay..Đă đến lúc quốc dân Việt Nam phải dũng cảm, kiên quyết đứng lên dành lại quyền quyết định vận mạng của đất nước. Kim Âu

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNN

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự