Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearning

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

NT Kiên, Kim Âu, Ross Perot Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan, NT Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA  DALLAS VÀ VÙNG PHỤ CẬN

 

Thư Bất Tín Nhiệm

 

 

 

                Kính gửi Hội Đồng Cố Vấn và Uỷ Ban Giám Sát

 

Kính thưa Quư Vị trong HĐ Cố Vấn và UB Giám Sát.

 

Chúng tôi những Quản Trị Viên đương nhiệm của CĐNVQG Dallas đồng kư tên dưới đây có một quyết định mong muốn được gửi đến Quư Vị.

Như Quư Vị đă biết qua bức thư ngơ chúng tôi đă gửi đến Quư Vị ngày 8 tháng 8, 2014 và qua buổi họp khoáng đại của Hội Đồng Quản Trị ngày 9 tháng 8, 2014 chúng tôi đă thật đau buồn đi đến một quyết định mà chúng tôi không muổn: Những Quản Trị Viên kư tên sau đây Không Tín Nhiệm Ông Cung Nhật Thành tiếp tục nhiệm vụ của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chiếu theo Khoản 2, Điều 8, Chương V của Nội Qui.

Lư do mà chúng tôi đi đến quyết định này được liệt kê sau đây:

1 - Ông CN Thành đă vi phạm Nội Qui trong những sự việc sau đây:

 - Khoản 4 Điều 7 Chương V quy định QTV muốn từ nhiệm phải có đơn xin gởi CT CĐ trước 3 tháng và phải bàn giao nhiệm vụ lại  cho người được chỉ định trước 1 tháng, nếu đơn được chấp thuận.

- Khoản 2 Điều 7 Chương VI quy định việc thay thế và điền khuyết các Trưởng Ban do Uỷ Trưởng Chấp Hành dề nghị theo  tiêu chuẩn đă ấn định và HĐ QT chuẩn y.

- Khoản 3 Điều 7 Chương VI quy định việc từ nhiệm phải có đơn xin trước 30 ngày và phải có bàn giao nhiệm vụ lại cho người  được chỉ định thay thế.

- Khoản 1 Điều 4 Chương IX quy định Thủ Quỹ là người duy nhất chịu trách nhiệm về tiền bạc, sổ sách, kế toán Thu + Chi và lưu giữ tài liệu pháp lư liên quan đến tài chánh của Cộng Đồng.

  * Với QTV Nguyễn Việt Thuư, Ông CT đă truất phế phần hành  Trưởng Ban Văn Nghệ do HĐQT chỉ định mà không có lư do,  không có đơn xin từ nhiệm của QTV Việt Thuư chiếu theo Khoản 3 Điều 7 Chương VI nêu trên. Hơn thế nữa, Ông CT đă tự chỉ  định ḿnh thay vào chức vụ này trái với sự quy định của Khoản 2 Điều 7 Chương VI. (Xin đọc email của Ông CT ngày 22-6-2014)

Những hành động này đă đẩy  Cô Việt Thuư đến chỗ phải xin từ nhiệm ngày 20-7-2014. Tuy nhiên, chiếu theo Khoản 4 Điều 7 Chương V nêu trên, nếu được chấp thuận, Cô Việt Thuư sẽ vẫn c̣n là một QTV đương nhiệm cho đến ngày 20-10-2014. Ông CT không có quyền loại  Cô Việt Thuư khỏi HĐQT như trong email  ngày 9-8-2014.

  *  Với QTV Nguyễn Ngọc Ánh, Ông Chủ Tịch đă  tự động truất phể phần hành Thủ Quỹ của Cô Ngọc Ánh (xin đọc email của  Ông CT ngày 18-7-2014) khi không có đơn từ chức của đương sự  như đă quy định trong Khoản 3 Điều 7 Chương VI của bản Nội Qui. Cũng như với chức vụ Trưởng Ban Văn Nghệ, Ông CT đă  tự ư mời QTV L V. Thước vào chức vụ Thủ Quỹ trái với sự quy định của Khoản 2 Điều 7 Chương VI.

  *  Trong tiến hành của thủ tục bàn giao, Ông CT cũng đă vi phạm  Nội Qui.- QTV Ngọc Ánh đă phải giao hoàn sổ sách tài chánh  và Ngân Hàng cho chính Ông CT mặc dù QTV LV Thước có  mặt ngay tại trụ sở Cộng Đồng trong thời gian đó (xin đọc email  ngày 9-8-2014 của Ông CT). Việc Ông CT cố ư nắm giữ giấy tờ,  tiền bạc, và sổ sách và chỉ có  ư định bàn giao chi phiếu CĐ đến Thủ Quỹ tạm thời như Ông đă viết, vi phạm Khoản 1 Điều 4 Chương IX của bản Nội Qui.

2 - Ông Chủ Tịch Cung Nhật Thành đă cố t́nh tạo nên, đào sâu thêm những hiềm khích nội bộ hoặc tiếm quyền của các QTV khác với mục đích loại bỏ những QTV không làm bù nh́n cho Ông CT.

Trước hết, việc tiếm quyền đă đẩy các QTV Việt Thuư, Ngọc Ánh, và Bảo Vân đến chỗ phải từ chức/từ nhiệm ngày 20-7-2014  (xin đọc email của Ông CT ngày 21-4-2014 liên quan đến việc chấm dứt phần vụ trên  đài phát thanh của Bà Bảo Vân).

Để thực hiện mục đích loại bỏ các QTV, Ông CT đă cố t́nh dùng những văn từ nặng nề có tính cách xúc phạm đến tất cả các QTV thí dụ thư "nghiêm khắc cảnh cáo","h́nh nộm", "biện pháp thích đáng", "xấu hổ" (xin đọc các emails ngày 22-6,  02-7, 03-8 2014 của Ông CT). Trong khi đó Ông CN Thành đă không giữ lời hứa với Phó CT Nội Vụ và Ông Giám Sát ĐT Thao trong việc hoà giải với QTV Thuư, Ánh, và B.Vân. Ngay trong phiên họp khoáng đại của HĐQT ngày 9-8-2014, Ông Thành đă từ chối mọi đề nghị của các vị Cố Vấn và Giám Sát để giảm bớt những hiềm khích nội bộ.

 Để cũng cố thêm thế mạnh của ḿnh, Ông CT đă chọn việc áp  dụng Nội Qui (QTV không đi họp 3 lần sẽ bị xem là từ nhiệm) để loại bỏ hai QTV Nguyễn Trang Đài và Nguyễn Hoàng Khanh, mặc dù đă có rất nhiều tiền lệ trong quá khứ, điều khoản này đă không được áp dụng.

Với những lư do nêu trên, với mong muốn duy tŕ và phát triển CĐNVQG Dallas, chúng tôi quyết định Bất Tín Nhiệm Ông Cung Nhật Thành trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. 

Đồng kư tên

 

Ngày 12-8-2014

 

________________________             _________________________

Nguyễn Bảo Vân.   QTV.                 Nguyễn Ngọc Ánh ,  QTV

 

________________________             _________________________

Nguyễn Việt Thuư,  QTV                 Nguyễn Trang Đài,  QT

________________________             _________________________

Nguyễn Hoàng Khanh, QTV            Phạm Q. Hậu, Phó CT NV

NGÔN TỪ VÔ HỌC CỦA CUNG NHẬT THÀNH

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

EMAILS chung minh Thư Bất Tín Nhiệm

2014-06-22 10:45 GMT-05:00 'Thanh Cung' via BanQuanTriDallas<banquantridallas@googlegroups.com>:

Gửi toàn thể Hội Đồng Quản Trị

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, 

Có hai chuyện  tôi muốn nói với Hội Đồng Quản Trị CĐ NVQG Dallas. 

1. Trong buổi họp HĐQT ngày 15 Tháng 6 vừa qua, rút kinh nghiệm tôi CT và ông Phó Nội vụ đă nhận rất nhiều khiếu nại của dân chúng và bao chí, than phiền về Chương Tŕnh Văn Nghệ  ngay trong ngày Tưởng Niệm 30 Tháng Tư là CĐ Dallas đă phát nhạc hát tiếng Tầu trong lúc toàn thể đất nước sôi sục chống Trung cộng,  có hại cho lập trường Quốc Gia....Thật là xấu hổ. 

Để tránh  tiếng xấu cho CĐ Dallas chúng ta,và tôi, CT là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, do đó tôi đă nói trong phiên họp, từ nay, tôi sẽ là người phụ trách tất cả các chương tŕnh văn nghệ do CĐ Dallas tổ chức hay tham gia

. Biên bản của buổi họp ngày 15 Tháng 6 sẽ được gửi ra sau. 

2. Quản Trị Viên, ông Lương Thước nói với tôi có người dân vùng Dallas hỏi ông Thước là CĐ Dallas có tổ chức  chuyến đi lên Thủ Đô tham dự chương tŕnh Hát Cho Nhân Quyền hay không. Xin trả lời ông Lương Thước, CĐ Dallas chúng ta không tổ chức chuyến đi tham dự chương tŕnh này. Sẽ có thư riêng và thông cáo của CĐ về việc này.  

3. Ngày hôm qua, Thứ Bẩy 21 Tháng 6 tôi có nói chuyện với ông Phạm Quang Hậu, Phó Chủ Tịch Nội vụ, ông Hậu cho tôi biết ngày Thứ Bẩy 28 Tháng 6 tới đây, không có ai thuê trụ sở CĐ để sinh hoạt...ông Hậu cũng cho tôi biết, HĐQT cũng không có sinh hoạt ǵ trong ngày hôm đó. 

     Ông Phó CT Nội Vụ nói có thể là có sinh hoạt chi đó của cô Ánh. Tôi có nói ngay với ông Phó CT Nội Vụ, nếu có sinh hoạt nhân danh CĐ Dallas tổ chức  phải có sự đồng ư của Chủ Tịch CĐ Dallas là tôi và Phó CT Nội Vụ là ông Hậu. 

Người trong HĐ Quản Trị không thể làm bất kỳ chuyện ǵ nhân danh CĐ Dallas tổ chức hay quyên góp mà tôi Chủ Tịch HĐQT CĐ và ông Hậu Phó CT Nội Vụ và toàn HĐQT KHÔNG ĐỒNG Ư và KHÔNG BIẾT.

    Trong ngày hôm qua, có người dân gọi hỏi tôi, Chủ Tịch CĐ Dallas là có phải ngày Thứ Bẩy 29 Tháng 6 ,CĐ Dallas tổ chức Phát Phần Thưởng cho các Học Sinh/Sinh Viên Xuất Sắc, có phụ diễn Văn Nghệ và bán vé vào cửa....

    Tôi trả lời với họ, nhân danh CT HĐQT, xác nhận CĐ Dallas không hề đứng tên tổ chức sinh hoạt phát phần thưởng vào ngày giờ nói trên. Tôi sẽ viết thông cáo để phổ biến ngay  trên báo chí và đài phát thanh trong tuần này  CĐ Dallas không  tổ chức Phát Phần Thưởng vào ngày giờ nói trên. 

    Tôi nghiêm khắc cảnh cáo bất kỳ người nào trong HĐQT, làm bất kỳ chuyện ǵ nhân danh CĐ Dallas tổ chức, quyên góp, bán vé mà không có sự đồng ư của tôi.

    Như trong buổi họp HĐQT ngày Chủ Nhật 15 

Subject:

Việc từ chức Thủ Quỹ-CĐ Dallas- đă giải quyết xong, và việc họp Tháng 8.

From:

'Thanh Cung' via BanQuanTriDallas (banquantridallas@googlegroups.com)

To:

banquantridallas@googlegroups.com;

Cc:

thaodam@yahoo.com;

Date:

Friday, July 18, 2014 10:22 PM

 

Thưa Quư Vị,

 

Trước hết là trích đoạn email ngày 12/7/14 trước đây:

            “ ….   Ông Phạm Quang Hậu cho tôi biết cô đă mang hồ sơ nhà băng của CĐ Dallas đến nhà ông Hậu và  giao lại cho Ông Hậu, nói là cô xin từ chức Thủ Quỹ của CĐ Dallas.

                Ông Đàm Trung Thao cũng cho biết là cô đă gọi điện thoại nói chuyện với ông Thao và xin từ chức Thủ Quỹ của CĐ Dallas, với ông Thao. Ông Giám Sát Đàm Trung Thao đă bảo cô phải thông  báo việc từ chức của cô với Hội Đồng Quản Trị CĐ Dallas.

                Là người đứng đầu HĐQT CĐ Dallas, tôi cần cô xác nhận qua email về chuyện từ chức Thủ Quỹ này.  Đến 10 giờ tối Thứ Năm, ngày 17 Tháng 7, 2014, nếu cô xác nhận hoặc không trả lời, tôi  buộc ḷng phải t́m người thay thế. V́ cần phải có người Chủ Tịch và Thủ Quỹ cùng kư tên để trả các chi phí của CĐ. ….”

…………………………………….

 

Thưa HĐQT,

Thưa ông Đàm Trung Thao,

 

1.      Trên đây là trích đoạn lá thư tôi đă gửi HĐQT vàoThứ Bẩy ngày 12/7/14, về việc từ chức Thủ Quỹ CĐ Dallas của cô Ánh do ông Thao và ông Hậu đă báo tin.  

Theo đúng nội dung thư trên, cho đến 10 giờ tối Thứ Năm, ngày 17/7 cũngnhư đến bây giờ, hơn 10 giờ tối, ngày 18/7/14, cô  Ánh đă không trả lời. Tức là cô Ánh đă xác nhận việc từ chức của cô ấy, đúng như cô ấy đă báo cáo với ông Hậu và ông Thao.

 

Cho nên sáng nay, tôi buộc phải đi làm trễ, v́ phải nói chuyện với ông Quản Trị Viên Lương Thước, đề nghị ông tạm giữ chức Thủ Quỹ CĐ Dallas trong lúc này. Cám ơn ông Thước đă nhận làm Thủ Quỹ tạm thời trong 3 tháng.

 

2.      Đề nghị ông Tổng Thư Kư Nguyễn Văn Thiện viết thư đến Ngân Hàng Chase, giới thiệu ông Lương Thước là Thủ Quỹ CĐ Dallas, để xác nhận chữ kư Thủ Quỹ trong hồ sơ.

 

3.      Về cuộc họp Tháng 8, 2014, nếu đến ngày 25/7 không nhận được tin từ quư vị, tôi sẽ bàn với ông  Thiện về ngày, giờ Họp và ông Thiện  sẽ gửi thư mời HĐQT đi họp. Có tham dự phiên họp hay không, xin quư vị cho biết trước ít nhất 4 ngày (trước ngày họp), để tôi sắp xếp.

 

Cám ơn Quư vị,

Cung Nhật Thành,

CT – CĐNVQG-Dallas

 

From: Thanh Cung <cnthanh07@yahoo.com>

Subject: Buổi Họp Thứ Bẩy ngày 09/08/14

To: "phapdam@yahoo.com" <phapdam@yahoo.com>, "Duyet Nguyen" <sqhq19@yahoo.com>, "Hoa To Thai" <thaihoato@hotmail.com>, "Lamngoc Le" <lelamngoc2012@yahoo.com>, "Lam Ngoc Le" <lelamngoc2012@gmail.com>, "Thao Dam" <thaodam@yahoo.com>, "te Vu khac" <tethuyvu@gmail.com>, "HQP75@vevizon.net" <HQP75@vevizon.net>, "Hoang Nhi Cung" <Nhic@hotmail.com>, "Thien Nguyen" <thiennguyen52@gmail.com>, "luongthuoc@gmail.com" <luongthuoc@gmail.com>, "Van Nguyen" <bvan819@yahoo.com>, "Cat Vi Anh" <catvianh@yahoo.com>, "vietthuyng@gmail.com" <vietthuyng@gmail.com>, "Thien Thai" <thien.x.thai.l6tp@statefarm.com>, "Cung Nhat Thanh" <cnthanh07@yahoo.com>

Date: Saturday, August 9, 2014, 11:38 PM

Thưa quư vị,

Tóm tắt buổi họp ngày 09/8/2014, từ 2 giờ - 5 giờ chiều:

1. Việc từ nhiệm đă xong:  

  a. Tôi đă nhận bàn giao từ cô thủ quỹ Ánh, giấy tờ, tiền bạc, và sổ sách, tôi sẽ deposit tiền vào ngân hàng vào Thứ Hai, và sẽ bàn giao chi phiếu CĐ đến ông Lương Thước, thủ quỹ tạm thời.  

  b. Bà  kế toán Vân từ nhiệm, sổ sách kế toán không làm, nên không có ǵ để bàn giao.  

  c. Cô Thúy đă xác nhận từ nhiệm và ra khỏi Cộng Đồng Dallas, theo thư cô viết ngày 20/7/2014.

 2. Việc 2 Quản Trị Viên không sinh hoạt trong CĐ Dallas:  

    Sau ngày bầu cử CĐ 16/3/2014, có hai người là ông Hoàng Khanh và cô Trang Đài đă không đến trụ sở CĐ      Dallas, để cùng tham gia Lễ Ra Mắt Tân Ban Quản Trị CĐ với những người khác, vào ngày 5/4/2014. Hai ngườinói trên cũng đă không hề tham dự bất kỳ sinh hoạt nào với HĐQT, cũng không liên lạc với HĐQT và với tôi, là người Đại Diện Ban Quản Trị. (Bà Vân nói trong buổi họp hôm nay là ông Khanh, cô Đài chỉ nói riêng qua phones, với bàVân mà thôi).  

  -  Ngày họp HĐQT đầu tiên 22 Tháng 03, 2014: Ông Khanh và cô Đài vắng mặt. 

  -  Ngày ra mắt HĐQT với người dân 05 Tháng 4: Ông Khanh và cô Đài vắng mặt. 

  -  Vào Lễ Quốc Hận 30 Tháng Tư do CĐ Dallas phụ trách (ngày 26 Tháng 4 ở Dallas): Ông Khanh và cô Đài vắng  mặt. 

  -  Ngày họp HĐQT 10 Tháng 5: Ông Khanh và cô Đài vắng mặt. 

  -  Ngày họp HĐQT 15 Tháng 6: Ông Khanh và cô Đài vắng mặt. 

  -  Ngày họp có đủ 3 hội đồng: HĐQT - HĐCV - HĐGS, ngày 09/8/2014: Ông Khanh và cô Đài vắng mặt.

 Như vậy, v́ ông Khanh và cô Đài đă không quan tâm việc CĐ Dallas, không sinh hoạt với HĐQT ngay từ đầu đến nay, cũng không hề thông báo với HĐQT lư do tại sao không sinh hoạt, vậy họ đă tự ra khỏi CĐ Dallas. 

Cung Nhật Thành,CT – CĐ Dallas

2014-04-21 21:13 GMT-05:00 'Thanh Cung <cnthanh07@yahoo.com>' via BanQuanTriDallas <banquantridallas@googlegroups.com>:

Gửi HĐ Quản Trị CĐ NVQG Dallas,

 

Trưa nay, Thứ Hai 21 Tháng 4, tôi có nói chuyện rất ngắn với Bà Thu Nga, Giám Đốc Đài 1600AM.

 

Chị Vân không cần lo  lắng nữa. Kể từ nay tôi sẽ là người phụ trách Chương Tŕnh Phát Thanh Hàng Tuần của CĐ NVQG Dallas.

 

Cám ơn chị Vân đă giúp trong 2 tuần vừa qua.

 

From: 'Thanh Cung' via BanQuanTriDallas <banquantridallas@googlegroups.com>
To: CatVi Ánh <catvianh@gmail.com> 
Cc: "banquantridallas@googlegroups.com" <banquantridallas@googlegroups.com> 
Sent: Wednesday, July 2, 2014 9:44 PM
Subject: Re: Các Sinh hoạt trong CĐ Dallas.

 

Gửi Hội Đồng Quản Trị,

Trả lời Ngọc Ánh,

 

a) Về việc hát nhạc Tầu: Là người lớn, nên biết phân biệt rơ ràng: nói tiếng Tầu, hát tiếng Tầu ở nhà, hoàn toàn khác với tŕnh diễn,  chơi nhạc Tầu và hát tiếng Tầu vang lừng... nơi công cộng trong Ngày Quốc Hận 30.4.2014 là ngày đau buồn do hai CĐ NVQG chống cộng tổ chức, đặc biệt là trong t́nh h́nh mọi người Việt khắp thế giớichống Tầu Cộng xâm lăng đất nước VN. Đây là một vết nhơ cho cả hai CĐ Dallas và Tarrant.

 

- Cô có biết CĐ Tarrant nói ǵ với tôi về chuyện hát nhạc Tầu hôm đó?

- Hăy hỏi ông Phó CT Nội Vụ Phạm Quang Hậu  Dân chúng đă than phiền như thế nào về chuyện này...

 

- Đích thân Chủ Nhiệm Báo Bút Việt, ông Mai Văn Đức, Chủ Nhiệm Báo Sóng Thần ông Phạm Bá Vinh, và rất nhiều Anh em trong Quân Đội đă đến than phiền và cự nự với tôi về chuyện này... (là việc tôi không hề làm mà bị đổ lỗi). Vậy mà tôi vẫn im lặng chịu đựng từ cuối Tháng 4 đến nay, tôi mới lên tiếng trong buổi họp HĐQT ngày 15 tháng 6, để chúng ta rút kinh nghiệm.

 

C̣n cô viết trong thư, “nên tôn trọng sự làm việc của mỗi người”. 

Tôi chưa thấy cô Thúy,Trưởng Ban Văn Nghệ của Ngày 30 Tháng 4, nói ǵ với HĐQT và tôi về chuyện không kiểm soát để Nhạc Tầu hát vang  trong ngày Quốc Hận, mà cô là Thủ Quỹ lại nói  giùm Thúy. Cô Thúy đâu phải là h́nh nộm mà không tự nói về sự làm việc của ḿnh.  

 

b) C̣n về việc b:  Trước khi nói và viết, cô có đọc Nội Quy CĐ Dallas chưa? 

Mới về lại Dallas nên hôm nay mới trả lời thư.

Cung Nhật Thành,

Chủ Tịch HĐQT - CĐNVQG Dallas

 

From: "'Thanh Cung' via BanQuanTriDallas" <banquantridallas@googlegroups.com>
Date: August 3, 2014 at 2:24:06 PM CDT
To: "banquantridallas@googlegroups.com" <banquantridallas@googlegroups.com>, Thao Dam <thaodam@yahoo.com>, kim phuong <HQP75@verizon.net>
Subject: Files cabinet trong Cộng Đồng.
Reply-To: Thanh Cung <cnthanh07@yahoo.com>

Gửi HĐQT,

Ông Phạm Quang Hậu, Phó CT Nội Vụ.

Tôi cần ch́a khóa của Files cabinet (CĐ Dallas đă trả tiền mua, từ sở cô Ánh). Chiều mai, ông Hậu hay bất cứ ai, có ch́a khoá của Files cabinet th́ email hoặc phone cho tôi biết ASAP, và mang ch́a khóa lại CĐ từ 7 giờ tới 8 giờ 30 Thứ Hai, ngày 4/8/14.

Tôi gửi thư này khoảng 2 giờ 30 chiều Chủ Nhật, ngày 03/08/14.

Đến 12 giờ trưa Thứ Ba,  ngày 05/08/14, nếu không ai trả lời, tôi sẽ có biện pháp thích đáng, để bảo vệ sự an toàn cho trụ sở CĐ Dallas. V́ đó là trách nhiệm của người Chủ Tịch Cộng Đồng.

Cung Nhật Thành,

CT - CĐNV Dallas

 

 

 

 

http://www.chinhnghia.com/

http://www.kimau.com

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

NT Kiên, Kim Âu, Ross Perot Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan, NT Sám