MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record vCBO

v US Gov vCongressional Record vPBS

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vReuter vAP vWorld Tribune 

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v MediaMattersvSourceIntelvFRUSvIntelnews

v GlobalSecvGlobalIntelvEnergyvArchive

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation vVeteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian vPolitical Insider vLaw vMedia

v RamussenvWikileaksvFederalistvHistory

v The Online Books vBreibart vInterceipt

v AmericanFreePress vPoliticoMagvAtlantic

v National Public Radio vForeignTrade vSlate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v ChúngTa v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v NVSeatle v CaliToday v NVR

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

 

 

Hội Đồng Quản Trị Dallas truất phế vai tṛ

                 Chủ Tịch HĐQT của Quản trị viên Cung Nhật Thành.

 

 

 

 
Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Dallas Truất Phế... by kimau

 

 

 

 Đài SBTN Dallas phỏng vấn trực tiếp quản trị viên Cung Nhật Thành

 

Dallas- Chủ nhật ngày 26-10 -2014- Vào khoảng 10 giờ sáng, theo thư mời họp đă đăng báo Người Việt Dallas, 5 quản trị viên đương nhiệm gồm có: PCT Phạm Trung Hậu, các cô Bảo vân, Ngọc Ánh, Nguyễn Việt Thúy, Trang Đài; ba vị trong Hội Đồng Cố Vấn: ông Thái Hóa Tố, Nguyễn Hữu Duyệt, bà Lê Lam Ngọc và một số cựu quản trị viên: bà Trần Thủy Tiên, cô Thái Thủy, Jason Lư, Khánh An cùng có mặt để tham gia buổi họp với sự hiện diện của những cơ quan truyền thông như ông Mai văn Đức báo Bút Việt, cameraman của SBTN Dallas, đài phát thanh của bà Thu Nga, ông Đức Đặng truyền h́nh Việt TV, ông Thái Hóa Lộc báo Người Việt Dallas, ông Peter Đào đài phát thanh Arlington – Dallas Fort -Woth, và một số đại diện hội đoàn, đồng hương quan tâm.

 

 

H́nh : Trụ sở bị đóng cửa và thêm ổ khóa

 

 

Tại đây đă xảy ra một điều bất ngờ, trụ sở cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas đă bị ông CT Cung Nhật Thành đóng cửa, thay ổ khóa mới và thuê cảnh sát (off duty) ngăn chặn không cho các quản trị viên và thành viên cộng đồng sử dụng trụ sở tiến hành cuộc họp báo như trong thư mời. Đây là một hành động lố bịch, ngu xuẩn ngoài sự tưởng tượng của ông Cung Nhật Thành, một nhân vật đă hoạt động cộng đồng lâu năm.

 

 

Trụ sở cộng đồng Dallas là bất động sản của cộng đồng Dallas dùng để phục vụ sinh hoạt cộng đồng không phải là tư thất thuộc quyền sở hữu của gia đ́nh ông Cung Nhật Thành. Hành động đưa thêm ổ khóa vào thay v́ giữ nguyên trạng trước đó để tiếm đoạt công ốc nhằm mục đích độc quyền quản lư sử dụng, ngăn chặn quyền thực hiện nghĩa vụ của các quản trị viên khác là một hành động vi luật chưa từng xảy ra trong cộng đồng Dallas gần bốn chục năm qua.

 

 

Trong cuộc họp báo những quản trị viên đă lược qua diễn biến từ ngày ông Cung Nhật Thành được các quản trị viên bầu vào chức chủ tịch đến nay, đương sự và con gái là Cung Hoàng Nhi đă chuyên quyền, lợi dụng vị thế, tiến hành nhiều thủ đoạn hạ lưu, ma mănh gây ức chế những quản trị viên mới khiến họ nản ḷng rồi loại trừ để đương sự độc quyền thao túng cộng đồng, dùng tài nguyên cộng đồng vào mục đích riêng gây ra mâu thuẫn trầm trọng trong hội đồng quản trị. Việc 7/11 quản trị viên tổ chức cuộc họp là một phản ứng phù hợp với t́nh h́nh xảy ra trong cộng đồng chiếu theo tinh thần và văn tự  nội quy, hội đồng quản trị không thể bàn thảo trong t́nh trạng mâu thuẫn phải nhờ đến sự chứng kiến có tính cách trọng tài của báo chí truyền thông và công chúng để giải quyết, thể hiện tinh thần văn minh, dân chủ trong cộng đồng.

Khước từ đối thoại, xem thường công luận và đồng hương là thái độ của những người không có chút hiểu biết nào về những khái niệm dân chủ. Việc chuẩn bị truất phế vai tṛ Chủ tịch của ông Cung Nhật Thành nếu ông ta không chịu ngồi xuống đối thoại là một quyết định sáng suốt. Việc đóng cửa trụ sở của cộng đồng để ngăn chặn cuộc họp báo công khai với truyền thông báo chí và đồng hương trở thành  cây đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài phế truất.

9 lá phiếu hợp lệ của 6 quản trị viên và ba lá phiếu của Hội Đồng Cố Vấn đă tống tiễn vai tṛ chủ tịch của ông Cung Nhật Thành vào quá khứ.

Chúng tôi hoạt động cộng đồng đă hai mươi năm, trực tiếp tham gia xây dựng cả ba cộng đồng toàn Hoa Kỳ nhưng thật đáng buồn phải nói lên một sự thật là hầu hết các tổ chức cộng đồng, hội đoàn đều không hiểu biết thế nào là dân chủ. Không biết thế nào là tự do, dân chủ nhưng lúc nào cũng vỗ ngực to tiếng hô hào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của 90 triệu đồng bào quốc nội. Gần như nơi nào cũng thấy tấm h́nh ông Nguyễn văn Lư bị bịt miệng làm biểu tượng tố cáo sự độc tài, phản dân chủ nhưng thật khôi hài khi biểu tượng đó lại chính là bản chất của những người cầm đầu các tổ chức hội đoàn quốc gia như ông Cung Nhật Thành chẳng hạn. Chúng tôi đến Dallas để dự một ngày họp mặt những bạn bè từ nhiều nơi, sau đó sẽ lên Oklahoma City để ủng hộ cho chương tŕnh gây quỹ xây dựng tượng đài của cộng đồng Việt Mỹ Oklahoma City, trong buổi hội ngộ thân hữu có sự tham dự của ông Cung Nhật Thành.

Thấy tôi, ông Chủ tịch rất vui vẻ qua chào và hỏi thăm sức khỏe ông Huỳnh Kim Thành giáo sư Pétrus Kư -một người bạn tâm giao của tôi-, sau đó tâm t́nh với nhau khá lâu.

Tôi nói với ông Cung Nhật Thành là tôi rất ngạc nhiên khi thấy một người sinh hoạt lâu như ông ta lên làm chủ tịch lại để xảy ra t́nh trạng như hiện nay.

Ông Thành hỏi tôi: T́nh trạng thế nào anh?.

Tôi nói: Tôi đă đọc bức thư mời họp của các quản trị viên.

Ông Thành nói : Họ chỉ có ba người bất măn nên quậy.

Tôi cười: Thành à! Sự việc này đă đưa lên diễn đàn và tôi đă đọc qua những t́nh tiết sự việc trong các emails trước khi chuyển lên, nên tôi đă hiểu hết mọi chuyện. Họ vẫn là Quản trị viên đương nhiệm do chính đồng hương bầu lên.

Sau đó, tôi nói với ông Cung Nhật Thành bất cứ xảy ra chuyện ǵ cũng phải ngồi xuống đối thoại với nhau, phần tôi  chắc chắn không bỏ qua chuyện này nên tôi sẽ hủy chuyến lên tham dự buổi tiệc gây quỹ tại Olahoma City đêm thứ bảy theo thư mời của Chủ Tịch Tổ Chức Cộng Đồng Olahoma City v́ nếu đi sẽ không trở lại Dallas kịp để tham dự một sự kiện đặc biệt của tổ chức cộng đồng Dallas.

Sau cuộc họp báo, chúng tôi nói chuyện riêng với những quản trị viên trẻ Ngọc Ánh, Nguyễn Việt Thúy được biết các cô đều là những chuyên gia đang đảm nhiệm chức trách cao (project manager) tại nơi làm việc, quản trị hàng trăm nhân viên bản địa, cô Trang Đài là một CPA. Những người trẻ như vậy thực sự là tài nguyên quư của cộng đồng Dallas và hải ngoại xứng đáng kế thừa lớp người cũ.

Việt truất phế chức chủ tịch hội đồng quản trị của ông Cung Nhật Thành diễn ra trước mặt báo chí truyền thông và một số đồng hương trước trụ  sở cộng đồng; đó là một sự kết thúc nhưng sẽ mở ra một cuộc tranh chấp lâu dài hơn thậm chí cả trên b́nh diện pháp lư.

Ông Cung Nhật Thành đă hoàn toàn thất bại khi lạm dụng trách nhiệm được giao phó để đóng cửa trụ sở cộng đồng; đó là quyết định thất nhân tâm, ngu xuẩn, phơi bày sự yếu thế, tư tưởng phản dân chủ và âm mưu độc chiếm cộng đồng.

Hai tờ báo lớn, hai đài truyền thanh, hai đài truyền h́nh và đồng hương trực tiếp chứng kiến và tham gia cuộc họp báo ngoài trời trước trụ sở cộng đồng đều chê trách, phản đối hành động “bế môn diệt khẩu” của ông Cung Nhật Thành.

Tại sao ông chủ tịch cộng đồng Dallas hành động như vậy? Câu trả lời đă rơ: ông Cung Nhật Thành và con gái Cung Hoàng Nhi run sợ trước Sự Thật và Lẽ Phải. Gă độc tài Kim Nhật Thành, bọn Cộng Sản Việt Nam rất giỏi bưng bít Sự Thật nhưng từ chi tiết nhỏ về Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh đều phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.

“Giấy không gói được lửa”, để giải quyết những mâu thuẫn trong công tác điều hành nội bộ chỉ có một con đường duy nhất là ngồi xuống đối thoại nhưng quả là “Ma đưa lối quỷ đưa đường. Lại t́m những chốn đoạn trường mà đi”, nên thay v́ chọn sinh lộ đương sự lại đi vào tuyệt lộ. Trước mắt chắc chắn ông cựu chủ tịch Cung Nhật Thành và vài cố vấn sau lưng không đào đâu ra ngân sách để duy tŕ hoạt động lâu dài trong khi chẳng có ai c̣n muốn làm việc với một người đă bị truất phế.

Sự việc xảy ra tại trụ sở Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Phụ Cận thêm một lần nữa cho thấy sự kém cỏi thiếu ư thức về dân chủ của những người lĩnh xướng cộng đồng chính là nguyên nhân chia rẽ, phân hóa, tản lực của người Việt Hải Ngoại.

 

Kim Âu

 

Oct 28/2014

 

Bản Quyết Định Truất Phế

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: