Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

NT Kiên, Kim Âu, Ross Perot Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan, NT Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận

3221 Beltline Rd., Garland, TX, 75044 - Phone: 214-796-4532

 

 

THƯ NGỎ

 

 

 

Kính thưa Quư Vị Đại Diện Hội Đoàn, Đoàn Thể

Kính thưa Quí Vị Hội Đồng Cố Vấn, Giám Sát và Hội Đồng Quản Trị,

Kính Thưa Quí Vị Chủ Nhiệm Truyền Thông, Báo Chí,

Kính thưa toàn thể Quư Đồng Bào,

 

Trong tuần vừa qua, quư vị đă chứng kiến một số việc đáng chú ư xảy ra trong nội bộ Ban Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas. Đó là việc một nhóm 6 người (trong số 11 người) trong Ban Quản Trị, đứng đầu là ông Phạm Quang Hậu, đă chống đối tôi. Hôm nay, sau khi đă có đầy đủ những bài tường thuật trong các báo, các đài phát thanh và dư luận của đồng hương, tôi xin phép được tŕnh bày toàn bộ Sự Thật của vấn đề, để quư vị thấy sự việc của cả hai bên, hầu giúp quí vị thẩm định và phán xét một cách công minh.

 

1.- Trong bản văn, những chứng cớ mà ông Hậu nêu ra chỉ là những bất đồng ư kiến và cách thức làm việc, chứ không viện dẫn được bất cứ sai phạm rơ rệt nào mà tôi vi phạm như Nội Quy quy định để “truất phế”.

 

2.- V́ có sự bất đồng trong nội bộ Ban Quản Trị, nên ngày 23/8/14, Hội Đồng Cố Vấn và Ủy Ban Giám Sát đă tổ chức một cuộc họp, t́m cách ḥa giải hai bên. Theo ông Bùi Quang Huấn, các vị Cố Vấn và Giám Sát trong buổi họp, đều đồng thuận lấy t́nh cư xử với nhau, nên đă quyết định cử 3 vị là ông Đàm Trung Thao, ông Bùi Quang Huấn (2 Giám Sát) và ông Thái Hóa Tố (1 Cựu CT) tiếp xúc, bàn bạc với tôi. Nhưng chỉ có hai vị: Ông Thao và ông Huấn gặp tôi, để bàn việc ḥa giải. Ông Tố không liên lạc với tôi hoàn toàn, cho tới nay. Tức là Điều Kiện Thứ 1 của Ḥa Giải đă bị ông Tố phá vỡ.

 

Sau khi xem tất cả những email qua lại giữa hai bên, ông Huấn đề nghị giải quyết bằng cách:  Tôi sẽ triệu tập một cuộc họp gồm các vị trong Hội Đồng Cố Vấn, Ủy Ban Giám Sát và Ban Quản Trị đương nhiệm, để giải ḥa, và đưa ra một phương thức làm việc mới. Thấy là một giải pháp rất xây dựng, tôi chấp thuận. Vài hôm sau, ông Huấn gọi điện thoại cho tôi hay, là ông đă tiếp xúc với Nhóm bà Vân,và họ đă chấp nhận ḥa giải. Bà Vân c̣n đề nghị chờ ông Thái Hóa Tố (đang đi vacation ở California) trở về, tôi sẽ triệu tập buổi họp. Nhưng vào đầu Tháng 9/2014, bất ngờ, QTV Nguyễn văn Thiện chuyển đến tôi, một email ngày 31/8/14 của ông Phạm Quang Hậu, mạo danh ông Phạm Bá Vinh (Chủ Nhiệm Báo Sóng Thần), để “ông Vinh” (thật ra là ông Hậu) yêu cầu tôi phải triệu tập một cuộc họp vào ngày 4/9/2014 (trong ṿng 4 ngày) gồm các vị Cố Vấn, Giám Sát, và Quản Trị Viên, có cả Truyền Thông tham dự. Trong cuộc họp này, ông Hậu c̣n bắt tôi phải “xin lỗi”. Tôi rất ngạc nhiên, v́ hai bên cam kết trong thời gian chờ ông Tố trở về để tổ chức cuộc họp, không bên nào được gây thêm những rắc rối cho nhau, nhưng ông Hậu đă nuốt lời.

 

Ngày 3/9/14, ở nhà bà Vân, ông Vinh đă vạch ra chuyện bịa đặt của ông Hậu, và bắt ông Phó CT Hậu phải nhận lỗi và xin lỗi ông Vinh, trước mặt mọi người. Vậy điều kiện thứ 2 của ḥa giải (là chờ ông Tố về sẽ họp và không gây bất ḥa, chia rẽ) đă bị ông Hậu phá vỡ.

Ngày 22/9/2014, Hội Đồng Cố Vấn, Ủy Ban Giám Sát yêu cầu tôi triệu tập cuộc họp vào ngày 16/10/2014 để tiến hành ḥa giải. Tôi đă trả lời là tôi không thể triệu tập cuộc họp v́ ông Hậu đă không tuân thủ những lời cam kết như đă hứa lúc ban đầu. Như vậy, chính ông Hậu là nguyên nhân thứ 2 của sự ḥa giải bất thành.

 

3.- Ông Hậu tổ chức “cuộc họp báo” để “truất phế” tôi nhưng không mời Hội Đồng Cố Vấn, Ủy Ban Giám Sát và cá nhân tôi là nhân vật chính, tham dự. Như vậy là không cho tôi có Quyền Phản Bác những cáo buộc mà phía họ nêu ra, không đúng sự thật. Ngược lại, trong “cuộc họp báo”, cơ quan truyền thông báo chí chỉ nghe có một bên tố cáo, mà không có bên bị tố cáo hiện diện để phản biện. “Cuộc họp báo” như vậy có công bằng hay không ?

 

4.- Hai điều khoản trong Nội Quy mà ông Hậu trưng dẫn để truất phế tôi, có nội dung thật mơ hồ:

- “Chương V, Điều 4, Khoản 2 qui định: Hội Đồng Quản Trị biểu quyết những biện pháp cấp thời để ứng phó với những biến cố, những trường hợp không tiên liệu trước.”

- “Chương V, Điều 8 (chế tài) Khoản 2 qui định: Trong trường hợp không dự liệu được, HĐQT sẽ biểu quyết bằng túc số 2/3 thuận hay nghịch, truất phế, thay thế hoặc khai trừ.”

Căn cứ vào điều khoản trưng dẫn trên, th́ số người truất phế tôi không hội đủ túc số 2/3. V́ Công Đồng gôm 11 quản trị viên và 7 vị Cựu Chủ Tịch là 18 phiếu. Ở đây có 9 phiếu, tức là chỉ mới được một nửa số phiếu. Trong 9 phiếu nầy, lại có 3 phiếu bất hợp lệ v́ 3 người nầy không c̣n là QTV nữa (Việt Thúy, Trang Đài, Hoàng Khanh), vậy chỉ c̣n 6 phiếu.

Thật ra, trong Bản Nội Quy của Cộng Đồng Dallas được phổ biến ngày 1/9/1985, do Giáo Sư Đàm Trung Pháp là Chủ Tịch Sáng Lập, không có điều khoản nào quy định rơ ràng về việc truất phế đương kim Chủ Tịch Cộng Đồng, ngoại trừ vị Chủ Tịch phạm pháp quả tang.

 

5.- Trong Video chiếu lại h́nh ảnh cuộc họp báo tại Cộng Đồng mà quí vị đă xem, tôi thấy có mấy điều khác lạ sau đây:

- Mở đầu “cuộc họp báo”, quư vị  báo chí, đài phát thanh địa phương Dallas phỏng vấn ông Hậu, ông Thái Hóa Tố và bà Lê Lam Ngọc. Có một chi tiết quan trọng tôi cần thưa với quí vị, ông Thái Hóa Tố đă đọc Văn Thư của Hội Đồng Cố Vấn, Giám Sát yêu cầu tôi triệu tập cuộc họp (như tôi tŕnh bày ở trên) và nói rằng “tôi từ chối triệu tập phiên họp ḥa giải”, như vậy Ông Tố chỉ mới nói một nửa của Sự Thật, v́ đă giấu nhẹm cái email của ông Hậu là nguyên nhân chính gây nên trục trặc. Xin hỏi, khi tŕnh bày phân nửa Sự Thật, trước báo chí và công luận như vậy, là ông Tố công minh hay gian lận?

- Trong “cuộc họp báo” bất hợp lệ trên, quư vị chủ báo, đài phát thanh chỉ tham gia lúc đầu, c̣n hầu hết sau đó là dưới sự điều khiển của một người, Kim Âu Hà Văn Sơn. Ông Sơn không phải là cư dân Dallas, mà chỉ là một khách văng lai từ Georgia. Ông cũng không phải là chủ nhiệm của báo chí hay đài phát thanh ở Dallas, nhưng ông lại là chủ chốt của “cuộc họp báo” và tự động biến thành “cuộc truất phế” tôi ra khỏi chức vụ Chủ Tịch CĐNGQG Dallas. Ngoài ra, Kim Âu c̣n chủ tŕ cuộc biểu quyết truất phế này, bằng cách yêu cầu ba vị cựu Chủ Tịch và 6 Quản Trị Viên trong Hội Đồng Quản Trị giơ tay lên, xác nhận “sự truất phế”. Nhất là Kim Âu  ra lệnh cho ông Thái Hóa Tố đi đếm phiếu “truất phế”, và ông Tố đă tuân theo lệnh của Kim Âu. H́nh ảnh này được ghi nhận rơ ràng trên video và loan tải trên internet, làm cho tôi cảm thấy một nỗi buồn vô hạn.

(Tôi cũng xin tường tŕnh thêm là 3 trong số 6 QTV kể trên là Bất Hợp Lệ, v́ 1 QTV đă tự ư từ nhiệm ra khỏi HĐQT trong đơn xin qua email, 2 QTV c̣n lại đă vắng mặt trong Buổi Lễ Ra Mắt Tân Hội Đồng Quản Trị và không tham gia sinh hoạt trong Hội Đồng Quản Trị đă 7 tháng nay).

 

6.- Tôi đă hoạt động trong Cộng Đồng gần 20 năm, gắn liền với những thăng trầm và hiểu rất rơ  nỗi niềm của những người có ḷng muốn dấn thân phục vụ. Như trường hợp của tôi hiện nay, Quyền Rơm Vạ Đá, cống hiến cả thời giờ, sức khỏe, tiền bạc, mà khen th́ ít, nhưng khi không vừa ḷng là bị mắng tệ hại. Ngay cả người đă từng quen biết bao nhiêu năm như bà Vân, chính bà vận động tôi ra giúp cộng đồng, nhưng nay, bà viết email lên diễn đàn và bịa đặt về đời tư con tôi. Bà Lê Lam Ngọc cũng dùng email trên diễn đàn và đem cả cha mẹ tôi (đă qua đời) ra nói xấu, chỉ v́ tôi bạch hóa các sai lầm trong nhiệm kỳ của bà, để rút kinh nghiệm chung về sau:

a- CĐ bị phạt $700 do trả thuế City và County trễ.

b- Làm lơ không giải quyết dù 3 năm liên tiếp, mỗi năm đều nhận được Thư Đ̣i Nợ của Garland City, khiến tiền phạt cắt cỏ từ $100 lên đến $1,550. Tôi đă mất rất nhiều thời giờ mới giải quyết xong việc bê bối nầy của bà Ngọc và sau cùng, tôi đă giúp CĐ không phải trả 1 đồng nào.

c- Bà Ngọc không khai thuế IRS cho CĐ hai năm 2010 và 2011, khiến CĐ phải trả gần $4,000 để sửa chữa việc sai lầm này... Ông CPA khai thuế cho CĐ, Gary Roberts đă xác nhận qua email: không có khai thuế 2 năm này. Bản Khai Thuế 2010 và 2011 mà Phe Nhóm bà Ngọc phân phát ra ngoài chỉ là Bản Nháp, không ghi ngày tháng nộp cho IRS và không có chữ kư.

 

V́ không có Giấy Khai Thuế để chứng minh lợi tức, tôi không thể nộp đơn xin funding cho CĐ Dallas trong các năm tới, nên CĐ Dallas bị thiệt hại tài chánh trầm trọng. Trong khi chính tôi đă làm đơn, tranh đấu, xin trợ cấp giúp nhiệm kỳ 6 năm của ông Tố khoảng $70,000 US, và khoảng $30,000 US cho nhiệm kỳ của bà Ngọc.

 

7.-  Việc “truất phế” tôi không phải chỉ đơn giản qua cuộc họp báo là xong. Việc này phải được tiến hành qua cuộc họp với đầy đủ Hội Đồng Cố Vấn, Ủy Ban Giám Sát và các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị. Nhóm người muốn “truất phế” phải nêu được 1 trong 6 lư do (theo nội quy để bất tín nhiệm 1 hội viên), phải trưng dẫn đầy đủ chứng cớ về những sai phạm của tôi, và tôi có quyền bào chữa và phản bác những ǵ tôi cho là không đúng. Nhất là phải hội đủ túc số 2/3 như quy định trong Nội Quy. Cuối cùng phải lập biên bản buổi họp.

 

8.- Trong khi việc “truất phế” tôi chưa xong, th́ nhóm ông Hậu, bà Vân đă tổ chức cuộc “bầu Tân Chủ Tịch”. Như vậy có hợp lệ và có phải là sự áp đặt không? Nhất là khi người chống đối tôi quyết liệt nhất là ông Hậu, nay ông lại là “Chủ Tịch”? Tôi có được quyền nghi ngờ cuộc chống đối tôi không phải là v́ “tương lai của CĐ Dallas” như họ tuyên bố, mà chống đối để tranh quyền, giành chức “Chủ Tịch” ?

 

Kính thưa quư vị, tất cả những dữ kiện tôi tŕnh bày trên đây là Sự Thật đă xảy ra trong thời gian qua. Tôi tự xét thấy ḿnh chưa làm bất cứ điều ǵ có hại đến sự đoàn kết và thanh danh của Cộng Đồng. Mặc dầu trong thời gian qua, một số Quản Trị Viên bất hợp tác, nhưng tôi vẫn điều hành mọi hoạt động của Cộng Đồng tiến hành tốt đẹp. Là con người không thể không có sai sót, và trong bất cứ đoàn thể nào cũng xẩy ra những bất đồng. Nhưng cần thành thật báo cho nhau biết, để cùng hợp tác, sửa chữa, để phục vụ Cộng Đồng..

Kính mong quư vị, sau khi đọc lời trần t́nh của tôi, sẽ có đủ các dữ kiện để thẩm định đúng sai.

Xin nhắc: Bất cứ việc ǵ, không thông báo cho Chủ Tịch CĐ và HĐ Quản Trị; tiếm danh CĐ Dallas; văn thư có tên 3 người không c̣n là QTV như Việt Thúy, Trang Đài, Hoàng Khanh, đều sai nguyên tắc, chống lại Nội Quy CĐ Dallas.

 

Kể từ nay, thông báo nào, dù mạo danh CĐNVQG Dallas, mà không do tôi gửi ra, đều là bất tuân Nội Quy của CĐ Dallas.

 

Trân trọng cám ơn,

Ngày 5/11/2014,

Cung Nhật Thành 

Chủ Tịch CĐNVQG-Dallas

 

Độc giả xem lại đoạn phim để thấy sự bịa đặt, dối trá của ông cựu chủ tịch Cung Nhật Thành

 

 
Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Dallas Truất Phế... by kimau

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 1 by kimau

 

 

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 2 by kimau

 

 

 

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 3 by kimau

 

 

 

 

 

Bản Quyết Định Truất Phế

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chinhnghia.com/

http://www.kimau.com

http://www.tinhhoa.org

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

NT Kiên, Kim Âu, Ross Perot Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan, NT Sám