Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

 

Bản thông báo bịa đặt và dối trá của cựu chủ tịch HĐQT Cung Nhật Thành

 

 

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS

3221 Beltline Rd., Garland, TX 75044 - Phone: 214-796-4532

 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Kính thưa quư vị, các Hội Đoàn, và đồng bào Dallas,

V́ có một nhóm 3 người trong HĐ Quản Trị (bà Nguyễn Bảo Vân, ông Phạm Quang Hậu, và cô Nguyễn Ngọc Ánh) đă Bất Tuân Nội Quy của CĐ Dallas, tự ư mạo danh CĐ Dallas, nhờ báo chí hoặc diễn đàn ra Thộng Báo Họp vào Chủ Nhật, ngày 26/10/2014, ở Trụ Sở CĐ, nên chúng tôi phải cấp tốc phổ biến Thông Báo Quan Trọng hôm nay, ngày 24/10, để ngăn chận Sự Phạm Pháp nầy.

Các Điều Khoản trích dẫn trong Nội Quy CĐ Dallas dưới đây đă được duyệt xét và đồng ư là đúng Sự Thật và Hợp Pháp, từ quư vị có tên sau đây: Ông Đàm Trung Thao, Ông Hoàng Đ́nh Tuân, Ông Bùi Quang Huấn, (Hội Đồng Giám Sát), Ông Đàm Trung Pháp (Hội Đồng Cố Vấn), Cô Cung Hoàng Nhi, Ông Nguyễn Văn Thiện, Ông Lương Văn Thước (Hội Đồng Quản Trị) và Ông Cung Nhật Thành (Chủ Tịch CĐ Dallas).

1. Chiếu Theo Nội Quy Cộng Đồng Dallas, Chương V, Điều 4, Khoản 1:

Tất cả các cuộc họp hoặc sinh hoạt nào với danh nghĩa của Công Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, dù tụ họp bất cứ nơi nào, với bất cứ lư do ǵ, nếu Chủ Tịch CĐ không biết, không do Chủ Tịch CĐ Dallas triệu tập, và không có tên của Chủ Tịch Cộng Đồng trong Thông Báo, đều là Bất Hợp Pháp và Vô Giá Trị.

2.- Ông Nguyễn Hoàng Khanh và cô Nguyễn Trang Đài, dù có ghi tên ứng cử nên được bầu làm Quản Trị Viên, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trong CĐ Dallas, và đă vắng mặt 3 tháng đầu tiên, trong 3 buổi họp liên tiếp: ngày 22/3, ngày 05/4, và ngày 15/5/2014. Chiếu theo Nội Quy Cộng Đồng Dallas, Chương V, Điều 9, Khoản 5, ông Hoàng Khanh và cô Trang Đài đă không c̣n là Quản Trị Viên của CĐ Dallas nữa, kể từ sau ngày 15/5/14.

- Cô Nguyễn Việt Thúy, đă tự ư gửi Đơn Xin Từ Nhiệm và xin ra khỏi CĐ Dallas luôn, ngày 20/7/14. Chiếu theo Nội Quy CĐ Dallas, Chương V, Điều 7, Khoản 4, cô Việt Thúy đă không c̣n là Quản Trị Viên của CĐ Dallas nữa, kể từ sau ngày 20/10/14.

- Bà Nguyễn Bảo Vân đă tự ư emailed xin từ nhiệm Kế Toán và cô Nguyễn Ngọc Ánh đă tự ư emailed xin từ nhiệm Thủ Quỹ, cùng ngày 20/7/14 (để khỏi làm việc chung, phục vụ CĐ), nhưng vẫn muốn ở lại, làm Quản Trị Viên (để làm theo ư riêng của Phe Nhóm, như bất tuân Nội Quy, ra Thông Báo kêu họp bất hợp pháp vào Chủ Nhật nầy). Việc từ chức này đă được Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Giám Sát và Hội Đồng Cố Vấn chấp thuận. Nên 2 người này hiện nay chỉ là Quản Trị Viên, không chức vụ.

3. Do đó, bất cứ Thông Báo hoặc Văn Thư nào có tên Nguyễn Hoàng Khanh, Nguyễn Trang Đài, và Nguyễn Việt Thúy, đều gian dối, trái với Nội Quy Cộng Đồng Dallas và Bất Hợp Pháp.

4. Căn cứ theo 3 điểm trên, CĐNVQG Dallas không chịu trách nhiệm về các buổi họp, sinh hoạt, văn thư hay tin tức lan truyền, mạo danh Cộng Đồng Dallas, mà không thông báo cho Chủ Tịch CĐ biết, và không có sự chấp thuận của Chủ Tịch Cộng Đồng.

Xin kêu gọi tinh thần và hành động Tôn Trọng Luật của CĐ Dallas và cám ơn,

Ngày 24/10/2014,

Cung Nhật Thành, 

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 1 by kimau

 

 

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 2 by kimau

 

 

 

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 3 by kimau

 

 

 

 

 

Bản Quyết Định Truất Phế

 

 

 

http://www.chinhnghia.com/

http://www.kimau.com

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

NT Kiên, Kim Âu, Ross Perot Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan, NT Sám